halfen

Commentaren

Transcriptie

halfen
n o v e m b e r
2 0 0 5
17
i n f o r m a t i e
s p e c i a l i s t e n
i n
v a n
d e
H A L F E N
v e r a n k e r i n g s - ,
G r o u p
b e v e s t i g i n g s -
i n
N e d e r l a n d
e n
m o n t a g e t e c h n i e k
1
Woningen Meer en Oever - DEMU
2
Hit Koudebrugonderbreking - HALFEN
3
Internationale imagecampagne - HALFEN
4
Station Rokin / Strukton 3010 - DEMU
5
Gripkoppeling - DEMU
6
Metselwerkverankering - HALFEN
Betondag - HALFEN / DEMU
WONINGEN “Meer en Oever”
Amsterdam Schutterstoren Penanten
VBK Hoorn
Met behulp van het koppelstuk DEMU type 2015 heeft VBK Hoorn
een oplossing gevonden voor het wapenen van de penanten t.b.v. de
Schutterstoren.
In de wand zijn de stekankers 2010 en 2030 Ø25 M30 ingestort. Ter plaatse
van het penant van 250 mm kunnen de dubbel gebogen stekeinden in
U-vorm alleen worden gemonteerd in combinatie met het koppelstuk type 2015.
Ook de speciale stekeinden type 2040 in U-vorm zijn met behulp van het
koppelstuk gemonteerd.
Op deze manier is het tóch mogelijk om -op een eenvoudige en praktische
wijze- complexe wapeningsdetails uit te voeren. Wederom een sterk staaltje
van de flexibiliteit en vakmanschap van DEMU!
1
BBF uit Leeuwarden bouwt het
prestigieuze appartementengebouw
Eeburg fase Tuinblok te Leeuwarden,
bestaande uit 53 appartementen.
HIT-KOUDEBRUGONDERBREKING
KOUDEBRUGONDERBREKING
VOOR EEBURG
LEEUWARDEN
Het project is ontworpen door architectenbureau 'De Zwarte Hond' uit
Groningen. Adviesbureau van de Stoel en Partners uit Zwolle draagt zorg voor
de constructie. De prefab balkonplaten worden geleverd door Noppert Beton
te Burgum.
Het gebouw bevat 71 uitkragende golvende balkons, waarvan enkele met een
gewicht van 11,6 ton. Deze zijn bevestigd met behulp van Halfen koudebrugonderbreking type BX. Daarnaast bevat het werk 58 opgelegde galerijplaten, welke zijn verankerd met de types BQ en +/-BQ.
Steeds meer klanten kiezen voor de KOMO-gecertificeerde HIT-koudebrugonderbrekingen. Zo ook Rainier van de Ploeg van Noppert Beton: “Naast de
juiste prijs/kwaliteit-verhouding zijn voor ons de service en technische engineering
belangrijke beslissingscriteria. De levering van een koudebrug houdt niet op bij het
product alleen. Het Halfen-team staat garant voor de gehele projectbegeleiding.”
H A L F E N
2
IEMAND MOET DE VERANTWOORDING DRAGEN
Met meer dan 1300 medewerkers in 16 landen
en meer dan 20.000 producten is Halfen-Deha
internationaal één van de meest aansprekende
ondernemingen in de betonverankering-,
gevelverankering- en montagetechniek.
De Halfen Group biedt hoogwaardige producten voor de betonbouw, utiliteitsbouw, woningbouw, industrie en petrochemie.
De merken HALFEN – DEHA – FRIMEDA en DEMU zijn,
zoals u wellicht wel weet, marktleiders. Uiteraard is het streven er
naar deze koppositie te behouden en nog verder uit te breiden. Sinds
de oprichting in 1929 ontwikkelt de Halfen Group op maat
gesneden, innovatieve en kostenbesparende oplossingen.
De producten worden wereldwijd op 5 verschillende
locaties gefabriceerd. Te weten bij Demu in Utrecht, in
Langenfeld en Artern (Duitsland), in Nowe-Skalmerzyce
(Polen) en in Maleisië.
Op al deze locaties wordt gewerkt met de meest
stringente veiligheidseisen t.a.v. de producten. Niet voor
niets zijn alle productlocaties ISO-gecertificeerd.
Veiligheid voor klanten en medewerkers gaat dan ook
boven alles!
Wereldwijd bekommert Halfen-Deha zich intensief
om de belangen van al hun klanten en draagt er zorg
voor dat de producten zich blijven ontwikkelen.
Wilt u meer weten, vul dan de antwoordkaart voor
de uitgebreide imagebrochure in of bezoek de website:
www.halfen.nl
Alle merken in één overzicht:
HALFEN
ankerrails met toebehoren, gevelverankering,
wapeningssystemen en montagetechniek.
DEHA
transportankers, betongevelverankeringen en
trekstangsytemen
FRIMEDA
transportankers
DEMU
ankerhulzen en wapeningsdoorkoppelsysteem voor
betonstaal
HALFEN
3
Station Rokin Max Bögl Noord-Zuidlijn
Voor het maken van het dak worden 22 prefab balken geproduceerd.
Om constructief een praktische verbinding te krijgen is er besloten
om in de prefab balken DEMU stekankers type 2010 en 2030 in te
storten. Na het plaatsen van de balken en de schilvloer, zal m.b.v. van
de DEMU stekeinden type 2020 de wapening worden doorgekoppeld.
Ruim 5.000 speciale stekankers type 2030
werden in 4-8 weken op maat geproduceerd.
De volgende diameters zijn hier toegepast:
Ø16, Ø20, Ø25, Ø32.
Let op!
Nu ook leverbaar: DEMU doorkoppelsysteem 2010/2020 in Ø40.
de montage van de geluidsschermen
Amsterdam – Utrecht maakt Strukton
Prefab Beton gebruik van het DEMU
staafanker type 3010 met thermisch
verzinkte bus.
Dit universele anker is als hijsanker én als
constructie-anker te gebruiken. Vanwege
deze verschillende toepassingen wordt
dit type regelmatig gebruikt in diverse
prefab- en in het werk gestorte onderdelen.
7 4 4 0 VL E nte r
Tijdens de productie, het transport en
An t w oo rd num m er 8 1 0
STRUKTON 3010
H ALF E N G rou p N ed e r lan d
Ge e n
p o s t ze g e l
nodig
DEMU
Prijs en levertijd op aanvraag.
A N T W O O R D K A A R T
4
DEMU - Gripkoppeling
SYSTEEMBESCHRIJVING
De DEMU gripkoppeling (patent aangevraagd) is een mechanische koppeling voor betonstaal met een diameter van 8 - 28 mm
(vanaf 2006 zijn ook de diameters 32 en 40 leverbaar). De koppeling is bijzonder geschikt voor het verbinden van wapeningsstaven
daar waar doorgaande bewapening is vereist, maar waar dit om uitvoeringstechnische redenen niet in één keer kan worden
gerealiseerd (zoals staven die reeds zijn ingestort, of het verbinden van geprefabriceerde wapeningskorven). De verbinding is
op een eenvoudige, snelle en veilige wijze aan te brengen door het aandraaien van de breekbouten met TORX-kop. Deze zullen
op een van te voren bepaald aandraaimoment breken en daarmee de beide staafuiteinden binnen de verbindingsmof fixeren.
Dit principe garandeert dat de mechanische verbinding altijd correct wordt aangebracht. De gripkoppeling is geschikt voor alle
betonstaal-uitvoeringen en is tevens te gebruiken als verloopkoppeling voor twee opeenvolgende betonstaaldiameters.
VOORDELEN
Een overzicht van de belangrijkste voordelen:
• Staafeinden behoeven geen voorbewerking • De koppeling en het betonstaal
kunnen vóór montage vrij worden gedraaid • De breekbout breekt vlak af t.o.v
het oppervlak van de verbindingsmof. • De verbinding kan visueel worden
gecontroleerd d.m.v. de afgedraaide breekbouten • Snel en makkelijk te monteren
• Zekere en eenvoudige verbinding • Korte verbindingsmoffen • Kan als verloopkoppeling worden toegepast
ELEKTRISCHE MOMENTSLEUTEL
Om de breekbouten zo efficient mogelijk af te draaien en te zorgen voor een juiste
montage, is het mogelijk een elektrische momensleutel met de bijbehorende TORX-bit
en een speciaal hulpstuk te huren bij uw dealer of bij DEMU Metaalindustrie bv.
Informeer bij de afdeling verkoop over de mogelijkheden.
❏ DEMU technische documentatie
❏ DEMU HBT Stekkenbakken
❏ DEMU DGK Gripkoppeling
❏ DEMU Software
❏ DEMU prijslijst 2004
❏ Anders:
Plaats de eerste wapeningsstaaf in de
gripkoppeling tot aan de aanslag-pin.
Draai de bouten handvast.
Plaats de tweede wapeningsstaaf in de
verbindingsmof tot aan de aanslag-pin
en draai ook nu de bouten handvast.
Draai de de bouten aan door middel
van de elektrische momentsleutel tot
dat deze breken.
Let op!
Electrische of pneumatische slagmoersleutels zijn niet toegestaan vanwege
het impact-effect.
toezending van ‘VAST’, vult u dan hiernaast zijn/haar naam in:
Heeft één van uw collega’s eveneens behoefte aan
❏ Halfen metselwerkondersteuningen
❏ Halfen HIT koudebrugonderbreking
❏ Halfen imagebrochure
❏ Halfen HD transportankers
❏ Halfen productenoverzicht
❏ Anders:
Ik wil graag meer informatie over:
Woonplaats:
Postcode:
Adres:
Naam:
Zijn uw adresgegevens onjuist, wilt u dan zo vriendelijk zijn ze hieronder te corrigeren.
MONTAGEVOORSCHRIFT
Correct gemonteerde gripkoppeling
met afgebroken bouten.
5
Metselwerkverankering
Momenteel legt Halfen de laatste hand aan een
nieuwe catalogus voor metselwerkverankeringen
genaamd de FMK 06-NL. Deze catalogus is
speciaal gericht op de Nederlandse bouwmarkt.
De nieuwe catalogus laat een goed beeld zien van datgene
wat bij Halfen allemaal mogelijk is. De basistypen metselwerkondersteuningen en lateien worden uitgebeeld met veel
voorkomende detailleringen. De 3-dimensionale stelmogelijkheden van het systeem en de mogelijkheden van verankeren
komen allemaal aan bod.
Elk project wordt door de technische afdeling van Halfen
compleet geengineerd in een duidelijk opgezet verankeringsvoorstel. De nieuwe catalogus laat tevens zien welke hoofdstukken in een verankeringsvoorstel zijn opgenomen.
Tot slot brengt Halfen nog een aantal speciale constructies
onder de aandacht zoals spouwafdichtingen, opvang van
schuin metselwerk e.d.
Alle metselwerkondersteuningen en lateien worden geleverd
HALFEN METSELWERKVERANKERING
GEVEL
onder KOMO (nummer K 26655/01 volgens BRL 3121).
Mocht u deze nieuwe FMK 06-NL catalogus of het KOMOcertificaat willen ontvangen, vul dan a.u.b. onderstaande
antwoordkaart in. Het wordt u vervolgens geheel vrijblijvend
toegezonden. Bovendien kunt u ze ook bekijken en/of down-
HALFEN//DEMU
HALFEN
Betondag 2005
Realisatie: Prima Publishing - Oldenzaal
loaden van internet op www.halfen.nl
HALFEN
Nieuwe technische informatie
Ha l f e n b. v.
17 november 2005, 09.00 tot 18.00 uur
Vo n d e r we g 5 , Po s t b u s 3 , 7 4 6 8 ZG Enter
Te l e f o o n ( 0 5 4 7 ) 3 8 3 0 3 0 , Fax 38 30 35
Velen kijken er sinds de vorige editie al weer naar uit, de Betondag
E- m ai l : i n f o @ h al f e n . n l , In t e r n e t: w w w.ha lfen.nl
2005. Op 17 november worden er veel deelnemers uit de betonwereld
verwacht voor een zeer leerzame en ook gezellige netwerkdag.
De programmering zal sterk overeen komen met die van vorig jaar.
Het thema van deze Betondag “Europa rukt op, Nederland
wordt groter”, is wel zeer actueel. Wat heeft Europa ons nu eigenlijk
gebracht, en wat zal het ons nog brengen?
Naast het congres gedeelte is er ook ruimte voor Inlooplezingen, Filmprogramma en de Betonmarkt. Nieuw dit jaar is het Betontheater.
D E M U Me t a a l i n d u s t ri e B.V.
Ato o m we g 1 , Po s t b u s 8 4 8 6 , 3 5 0 3 R L Utrecht
Net als voorgaande jaren verwelkomen Halfen en DEMU u graag in
Te l e f o o n ( 0 3 0 ) 2 4 1 2 4 2 1 , Fax 241 44 69
de gezamenlijke stand (133) in ‘de Doelen’ te Rotterdam.
E- m ai l : i n f o @ d e m u . n l , In t e r n e t: w w w.demu.nl
6

Vergelijkbare documenten

Verwerkingsvoorschriften HALFEN metselwerkondersteuningen en

Verwerkingsvoorschriften HALFEN metselwerkondersteuningen en Met meer dan 1300 medewerkers in 16 landen en meer dan 20.000 producten is Halfen-Deha internationaal één van de meest aansprekende ondernemingen in de betonverankering-, gevelverankering- en monta...

Nadere informatie

Connections 01.15

Connections 01.15 Momenteel legt Halfen de laatste hand aan een nieuwe catalogus voor metselwerkverankeringen genaamd de FMK 06-NL. Deze catalogus is speciaal gericht op de Nederlandse bouwmarkt. De nieuwe catalogus...

Nadere informatie

HALFEN METSELWERKVERANKERING

HALFEN METSELWERKVERANKERING Met meer dan 1300 medewerkers in 16 landen en meer dan 20.000 producten is Halfen-Deha internationaal één van de meest aansprekende ondernemingen in de betonverankering-, gevelverankering- en monta...

Nadere informatie