Van het bestuur Inhoud

Commentaren

Transcriptie

Van het bestuur Inhoud
CSN nummer 150 - verschijnt 4 of 5 keer per jaar
Jaargang 2013 - Nummer 3 - augustus
Van het bestuur
Inhoud
Beste Cidesco lid,
Van het bestuur
1
Len Klaphaakring
3
In Memoriam Toty Herklots
4
In Memoriam Willem Bos
5
Uit het CIDESCO archief
7
Claire Mettrop op bezoek bij CIDESCO instituten
8
Vakantie – autorijden
Overgangsoverpeinzingen
10
CIDESCO Sektie Nieuws nummer 1
12
Het ABC van de kosmetiek - Weetjes
14
Ingezonden stuk
15
CIDESCO, agenda 2013
16
E-Mail
CIDESCO bureau: [email protected]
Inzenden van kopij
I.v.m. de CIDESCO Leden Contactdag verschijnt er
Half oktober een extra mini uitgave: CSN 151.
Kopij graag voor 1 oktober aanleveren.
CSN 152 verschijnt eind november.
Kopij graag voor 17 november aanleveren.
Na heel wat warme zomerdagen is het alweer
tijd voor CIDESCO Sektie Nieuws nummer 150.
Wij vinden dit een mijlpaal en ter gelegenheid
hiervan willen wij de Len Klaphaak ring uitreiken.
Graag willen wij dat u met ons meedenkt wie
van onze leden in aanmerking zou kunnen
komen voor deze onderscheiding, leden die iets
bijzonders voor CIDESCO hebben gedaan. De
Len Klaphaak ring zal uitgereikt worden tijdens
de algemene ledenvergadering in maart volgend
jaar. Aangezien de ring nog wel nagemaakt
moet worden zouden we wel enige suggesties
snel willen ontvangen.
Als bestuur werken we hard aan een programma
voor onze ledencontactdag op 23 november a.s.
Zet het alvast in uw agenda:
zaterdag 23 november met als locatie Hotel
van der Valk in Breukelen.
Goed bekend onder ons, hier is al jaar en dag
altijd onze algemene ledenvergadering.
Goed te bereiken per trein en per auto. En, niet
onbelangrijk, voldoende parkeerruimte.
Voor onze nieuwjaarsbijeenkomst in januari
2014 hebben wij tot onze verrassing mogen
kiezen uit 7 leden die hun bedrijf hiervoor
beschikbaar stelden.
Wij hebben gekozen voor een centrale locatie,
namelijk bij Ineke Sommer in Lelystad.
Vervolg ‘van het bestuur’ op blz. 2
Bestuur van de Sektie
Karin Lupgens - voorzitter, [email protected], tel. 078-6158581
Debbie Maring - secretaris, [email protected], tel. 06-41402006
Embert Mettrop - penningmeester, [email protected], tel. 023-5346142
Joma de Roos - educatie, [email protected], tel. 0412-623101
Ester van den Berg - PR, [email protected], tel. 0343-561846
CIDESCO Sektie Nederland
Draagmuur 70 - 3991 EP Houten
E-mail [email protected]
Cidesco Sektie Nieuws
Cidesco International
Waidstrasse 4a
CH-8037 Zürich
Zwitserland
Tel. 0041-44.3800075
Fax. 0041-44.3800105
[email protected]
Websites
www.cidesco.nl
www.cidesco.com
Redactieadres
Ester van den Berg
Ambachtstraat 26
3985 SC Werkhoven
[email protected]
1
Vervolg ‘van het bestuur’
Helaas is er ook droevig nieuws. 2 van onze leden zijn kortgeleden overleden.
Toty Herklots en Willem Bos. Toty was al jaren CIDESCO lid en altijd aanwezig bij onze
activiteiten. Willem Bos kenden we als schrijver over allerhande apparatuur in de Esthéticienne.
Zeer leerzame artikelen.
Verderop in het blad is er van beide leden een in memoriam geschreven.
Over 10 weken is het Internationale CIDESCO congres in Wuhan in China.
Misschien zijn er nog leden die daar naar toe gaan. Als u gaat is het voor ons leuk om dat via
[email protected] te melden. Vanuit het bestuur gaan Ester van den Berg en Karin Lupgens.
Mocht u gaan denkt u dan wel aan het aanvragen van een visum en eventuele inentingen.
Wat er nodig is, is na te vragen bij de GGD.
Wellicht zien we u in China en anders op onze ledencontactdag 23 november 2013 in Breukelen.
Het Bestuur
!
e
t
a
D
e
Save th
3
1
0
2
r
e
b
em
v
o
N
3
2
g
a
g
d
a
t
d
c
r
a
e
t
t
on
Za
C
n
e
d
e
L
O
C
S
E
D
CI
SN met
an het C
v
e
v
a
g
it
extra u
tdag!
nt er een O Leden Contac
ij
h
c
s
r
e
v
ber
ESC
Half okto atie over de CID
m
r
alle info
Noteer
!
a
d
n
e
g
in uw a
4
1
0
2
i
r
a
u
n
a
j
5
t
2
s
g
m
a
o
d
k
r
n
e
t
e
je
i
Za
b
s
r
a
a
j
uw
e
i
N
O
C
CIDES
Cidesco Sektie Nieuws
2
Len Klaphaak Ring
De Len Klaphaak Ring is een zilveren ring met een malachiet (steen der wijzen).
Ooit kocht Len Klaphaak deze ring toen ze met collega’s een reis maakte naar Eilat in Israël.
De Len Klaphaak Ring wordt door CIDESCO uitgereikt aan mensen die veel voor het vak en de branche
betekenen en hebben betekend.
CIDESCO laat de ring voor iedere onderscheiding namaken.
Het origineel ligt in een kluis maar mocht daar op speciaal verzoek voor bovenstaande foto even worden
uitgehaald.
In 1997 is de Len Klaphaak Ring voor het laatst uitgereikt.
Toen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst aan Wieny Wanrooy. Eerder ontvingen Mieke Petiet, Wim van
der Straaten, Ursula van Deelen en Frits Goosmann deze onderscheiding.
Het is dus alweer 16 jaar geleden dat deze ring voor het laatst werd uitgereikt.
Dit 150ste CIDESCO Sektie Nieuws is een mooie gelegenheid om u te vragen met het bestuur mee te
denken wie van onze collega’s met deze ring mag worden onderscheiden.
Wie draagt u voor? Mail (met motivatie) naar [email protected]
eiding
dersch
n
o
n
e
e
t
n
e
i
ga verd
Welke colle
Ring?
k
a
a
h
p
a
l
K
n
met de Le
[email protected]
mail naar in
Cidesco Sektie Nieuws
esco.nl
3
In Memoriam
Toty Herklots 1927—2013
Partir c’est mourir un peu.
Volgens deze uitspraak is Toty
lichamelijk bij ons weg maar in onze gedachten leeft zij voort.
Toty was een mensen mens, haar uitstraling, energie,
betrokkenheid en belangstelling voor iedereen was enorm.
Eind 50-er jaren kwam zij met haar gezin berooid terug uit Nederlands Indië
en is daarna direct gaan werken, terwijl zij ook zorgde voor de opvoeding van
haar 3 kinderen. Haar man was werkzaam bij een bagger maatschappij en
daardoor veel op reis of soms maanden achtereen weg.
Nadat zij de opleiding schoonheidsspecialist in Amsterdam bij Instituut Ria
de Korte had gevolgd is ze gaan werken bij een Parfumerie in Noordwijk en
later in Santpoort.
Pas na het overlijden van haar man in 1993 is ze voor zichzelf begonnen.
Haar klanten uit de parfumeriezaak gingen allemaal met haar mee, zij was
namelijk zeer geliefd in haar omgeving.
Toty volgde veel cursussen op ons vakgebied.
Zij wilde haar klanten het beste van het beste geven en volgde zelf de
nieuwste ontwikkelingen. Vanaf het begin werkte zij met ORLANE waar zij
ook voor bijscholing zelfs naar Parijs ging.
Toty kwam op elke vergadering, nationaal en internationaal congres. Met
mensen omgaan, nieuwe vrienden maken en oude contacten onderhouden.
Zo was Toty.
De laatste jaren was ze wat slechter ter been en had ze begeleiding nodig,
die ze eigenlijk niet wilde. Gelukkig accepteerde ze het van goede vrienden en
daardoor kon ze nog veel doen.
Door haar plotselinge opname in het ziekenhuis heeft ze jammer genoeg
geen afscheid kunnen nemen van haar praktijk en dat was iets wat niet in
haar planning stond.
Haar familie, vrienden en klanten hebben haar de laatste weken terzijde
gestaan en uiteindelijk is ze op vrijdag 9 augustus rustig ingeslapen.
Claire Mettrop
Cidesco Sektie Nieuws
4
In Memoriam
Willem Bos 1947 - 2013
Met groot verdriet moet ik jullie mededelen dat Willem Bos, mijn man ,op 66 jarige leeftijd
op 21 juli is overleden.
Willem heeft in de nacht van 4 op 5 januari een brand in zijn woonhuis in De Steeg gehad.
Een brand die zijn gehele woonkamer c.q. bovenverdieping verwoestte.
Niet alleen de meubels en de dingen waar Willem aan gehecht was maar ook zijn computer en
boekhouding en vooral vele, vele boeken.
Daarna zijn er in verschillende bladen verzoeken ingediend om boeken over de schoonheid te
sturen naar Willem. Vele reacties heeft hij mogen ontvangen waarvoor alsnog hartelijk dank.
Na de brand bleef Willem longklachten houden. Eerst dachten ze aan longontsteking i.v.m.
inademen rook.
Op 7 maart 2013 kregen we de verschrikkelijke uitslag in het ziekenhuis. Na behandeling mocht
hij na 11 weken het ziekenhuis verlaten. Willem was een vechter en toonde zoveel doorzettingsvermogen terwijl anderen dachten dat hij niet meer uit het ziekenhuis zou komen.
Na bijna 2 maanden “thuis” te zijn in een gehuurd appartement moest hij toch nog naar het
ziekenhuis waarvan hij de laatste 2 dagen thuis heeft doorgebracht.
Willem is in een diepe slaap op zondagochtend 21 juli overleden.
Willem heeft zijn kennis willen delen met vele schoonheidsspecialisten.
Dit via vakbladen en lezingen.
Willem was heel kritisch en wilde graag schrijven met een kritische noot. Het langste heeft hij
gewerkt voor de Estheticienne met de artikelenserie Know How. Vele onderwerpen zijn aan bod
gekomen waaronder Microdermabrasie en IPL. Deze artikelen heeft hij met zoveel passie
geschreven. Daar zijn wel wat nachtelijke uurtjes in gaan zitten.
Vele dingen had hij al gedaan voordat hij ging schrijven.
Hij was ontwerper voor diverse apparatuur.
Ook heeft hij de Bakenreeks van Wim van der Straaten gecorrigeerd.
Vele boeken heeft hij gelezen tot zelfs de moeilijkste chemieboeken.
Hij hield van lezen en las ook heel erg snel.
Deze kennis die hij door het lezen kreeg vertaalde hij weer om
adviezen te geven en artikelen te schrijven.
Ik hoop dat jullie die dit lezen op de een of andere manier ook van
zijn kennis hebben genoten.
De tekst zoals op de rouwbrief was de tekst die van hemzelf was:
Willem heeft zijn hele leven iedereen tot steun willen zijn.
Hij hoopt dat dit een beetje is gelukt.
Anke Baks
Cidesco Sektie Nieuws
5
Cidesco Sektie Nieuws
6
Uit het CIDESCO archief
Wist u dat in oktober 1982 de toenmalige voorzitter Wim van der Straaten het eerste Cidesco Sektie
Nieuws uitgaf (een 2 maandelijkse gestencilde uitgave)
Wist u dat deze voorzitter van onze Sektie met de Kerst een Kerstpakket in de vorm van een bijzondere
lezing naar alle leden toestuurde
Wist u dat onze Ursula van Deelen in 1983 de bestuursfunktie Education kreeg bij Cidesco International.
Wist u dat de eerste Internationale Cidesco school in Nederland in 1972 gevestigd was in Oosterbeek o.l.v.
Mevrouw W. Wanrooij
Wist u dat in 1976 de 2e Internationale Cidesco school Instituut Goosmann in Rotterdam gevestigd werd.
Wist u dat een stage van 6 maanden verplicht is alvorens men het internationale Cidesco diploma kan
ontvangen.
Wist u dat in het verleden de ANBOS congressen en de Cidesco werkdagen in Beekbergen werden
georganiseerd
Wist u dat Mevrouw Kiet ten Brink van1980 – 1985 onze eerste ambtelijk secretaris was
Wist u dat wij al vanaf de jaren 80 voor de Algemene Ledenvergadering een bijzonder ochtendprogramma
met een gastspreker hadden
Wist u dat op de International Cidesco Congressen vaak Nederlandse gastsprekers een lezing of
demonstratie gaven.
Wist u dat jarenlang Nederland in de top 10 stond wat betreft het aantal examinatrices bij Cidesco
International
Wist u dat onze Sektie tijdens een Wereldcongres altijd een Nederlandse borrel organiseerde voor haar
daar aanwezige leden
Foto:
Wim van der Straaten.
In 1982 verzorgde hij het
eerste nummer van het
CIDESCO Sektie Nieuws.
Cidesco Sektie Nieuws
7
Claire Mettrop op bezoek
bij CIDESCO instituten
In deze serie ga ik regelmatig Cidesco instituten bezoeken.
De eerste in de rij is de laatste van het alfabet, nl Marlies Winkelmolen in Roermond.
Op 6 juli jl reed ik op een prachtige zomerse dag naar het zuiden des lands om een bezoek te brengen aan
een fantastisch Cidesco instituut in Roermond.
Le SALON van Marlies Winkelmolen is echt een Frans instituut, zowel qua interieur als haar bloemrijke tuin
met terras.
Cidesco Sektie Nieuws
8
Dat Marlies voor het vak schoonheidsspecialiste heeft gekozen is niet zo vreemd. Zij heeft een medische
achtergrond. Als medisch secretaresse bij een neuroloog op een psychiatrische afdeling.
Marlies heeft in de jaren 70 haar opleiding gedaan bij het instituut van Wieny Wanrooy in Arnhem. Door
Wieny werd iedereen gemotiveerd om na de basis ook de Cidesco Internationaal erkende opleiding te
doen en inderdaad Marlies heeft in 1978 bij Instituut Goosmann te Rotterdam haar studie voortgezet.
Thea de Ruiter was een geliefde docent, die massageles gaf als een van de beste. In de 90-er jaren volgde
de VO in Venlo, welke ze door omstandigheden niet heeft afgerond.
Marlies was in die dagen een duizendpoot, zij
hield voor halve dagen haar baan aan en daarnaast startte zij haar Cidesco instituut. Als
enthousiast Cidesco lid ging Marlies met haar
studiegenoot en vriendin Marjo Bors naar alle
nationale en de meeste internationale congressen zoals bijv. Washington, Basel, Wiesbaden,
Slovenie, Zweden, Florence, Athene etc. Voor de
nationale congressen in Amsterdam werd er
altijd bij Toty Herklots in Bloemendaal gelogeerd.
Wat inhield korte nachten, lange discussies en
heerlijke drankfestijnen.
In de beginjaren van haar salon werkte Marlies
met Eckstein, gevolgd door Decleor en later
kwam daar Valmont bij. Met Decleor worden nog
steeds heerlijke aroma behandelingen gegeven,
terwijl met Valmont de huidverbeterende behandeling een hot item is. Een combinatie met
dermabrasie ontbreekt bij haar niet. Zij wil haar
klant het beste van het beste geven en is zelf
niet gauw tevreden.
Zij volgt nog steeds veel cursussen en seminars
omdat zij vindt dat je erg solistisch werkt als schoonheidsspecialist. Het ontmoeten van andere collega’s en
het uitwisselen van ervaring telt dan ook zwaar bij haar. Tijdens deze bijeenkomsten praat zij graag over
Cidesco en over het nut om lid te zijn van Cidesco. Het biedt zoveel meer mogelijkheden voor jezelf als
voor de klant. Cidesco is moeilijk te omschrijven maar het past bij Marlies als het ware als een 2 e huid.
Marlies is jarenlang ambtelijk secretaris van Cidesco Sektie Nederland geweest. In die tijd hielp zij het
bestuur met het organiseren van de Nationale congressen. Marlies is iemand die graag achter de
schermen werkt en treedt nooit op de voorgrond.
Toen haar Menière ziekte steeds erger werd heeft ze
zich helaas moeten terugtrekken als medewerkster binnen
Cidesco.
Momenteel werkt Marlies in haar praktijk op die dagen dat
haar lichaam dat toelaat. Veel van haar klanten hebben
daar begrip voor, maar helaas heeft ze ook van diversen
afscheid moeten nemen. Zij kent haar beperkingen en past
zich daarbij aan.
Na 34 jaar werkt zij nog steeds met veel plezier. Zij geeft
voornamelijk gezichtsbehandelingen gecombineerd met een
rugmassage. Haar klanten bestaan voor het merendeel uit
vrouwen. Deze vinden een rustpunt bij haar in de salon.
Door haar medische achtergrond begeleidt zij haar klant
zowel lichamelijk als geestelijk bij het ouder worden.
Haar laatste uitspraak voordat ik bij haar afscheid nam na
een heerlijke lunch:
EEN CIDESCO INSTITUUT IS NOG STEEDS GRENZELOOS, PAST OOK IN HET EUROPESE BELEID.
Cidesco Sektie Nieuws
9
Overgangsoverpeinzingen
Hanny Tibboel
Sinds 1 januari dit jaar heeft mijn praktijk een nieuwe naam - Hanny natuurlijk.
Dit is een van de dingen waarmee ik een nieuwe fase in mijn leven vorm aan het geven ben.
Voor de verhuizing naar mijn huidige woon- en werklocatie is
het proces al begonnen, ga ik daar werken met personeel en
stagiaires of toch alleen? De jaren waarin ik samenwerkte met
anderen hebben me meer zelfinzicht gegeven, ik ben geen
teamspeler, ben een perfectionist, kritisch naar mezelf maar ook
naar anderen.
Wat ook duidelijk is geworden is dat ik honger blijf houden naar
nieuwe uitdagingen en ruimte nodig heb om mijn
behandelingen aan te passen aan nieuw verworven kennis en
kunde.
Alles op een rijtje zettende was het voor mij geen keuze maar
een logisch gevolg, de beschikbare praktijkruimte van 60 m2 is
ingericht met één werkplek, ontvangstruimte en studiehoek, het
uitzicht op de rivier het Spaarne is hierbij een extraatje waar ik
van geniet.
Terug naar de motivatie voor Hanny natuurlijk,
mijn briefpapier e.d. was op, de oude bestanden met huisstijl
niet meer beschikbaar, zodoende contact gezocht met de vormgevers van ‘Heldergroen’ . Zij waren van mening, na gesprekken en het beleven van een behandeling, dat mijn eigen naam
onderdeel uit zou moeten maken van mijn nieuwe huisstijl, dus
ook een naamaanpassing. Via suggesties als Hanny - natuurlijke schoonheid heb ik voorzichtig geopperd
om er Hanny natuurlijk van te maken, best eng.
Ik wil namelijk meer dan alleen aan de buitenkant met de huid bezig zijn.
Na een opleiding (ortho-moleculair) voedingsdeskundige ben ik nu bijna toe aan mijn examen
natuurvoedingskok aan de Groene Kookacademie. Mijn liefde voor eerlijk (vegetarisch) eten is gevoed,
ik inspireer anderen om te koken zonder gebruik te maken van kant-en-klaar producten, bouillonblokjes etc.
Het schrijven van recepten voor op mijn blog en voor Stichting de Nieuwe Akker van ons gezamenlijke
moestuinproject is stimulerend.
Mijn overtuiging is dat natuurlijke biologische voeding een belangrijke peiler is voor niet alleen een gezond
lichaam, maar ook voor een stralende huid en dat er geen supplementen bestaan die dit kunnen vervangen
of verbeteren.
De fase in mijn leven waarin ik me bevind wordt vaak negatief benaderd of ervaren, ik beleef de overgang
als verrijkend op veel vlakken. Het ‘moeten’ maakt plaats voor ‘willen’, de jaren waarin 70 uur werken de
norm was heb ik achter me gelaten, een werkweek van 40 uur verdeeld over vier dagen ervaar ik als een
luxe. De betrokkenheid over en weer met mijn vaste cliënten is bijzonder, maar het verwerken van
verdrietige ervaringen uit hun leven kost mij ook steeds meer tijd en energie.
Het volgen van bij- en nascholingen is geen automatisme meer, waarom zou ik mijn specialisatie
bindweefselmassage actueel houden als deze behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars
voor mijn cliënten en ik door de ziekte van Dupuytren toch echt minder kracht in mijn handen heb om deze
behandeling naar behoren uit te voeren?
Voorheen was het belangrijk om binnen mijn vakgebied alle diploma’s en certificaten te hebben, er was
zelfs een tijd dat de muren in mijn praktijk er vol mee hingen, tot er geen plek meer vrij was.
Nu hangt er kunst aan de muur.
Geen pms-perikelen meer die me jaren aan de anti-depressiva hebben geholpen, me geen vreemde eend
meer in de bijt voelen bij bijeenkomsten omdat mijn manier van behandelen anders is dan gemiddeld,
minder twijfels en meer vertrouwen, ik geniet van alle ruimte die de overgang mij biedt en denk voorzichtig
na hoe ik dit met een mooi ritueel in gezelschap van vrouwen van verschillende leeftijden kan vieren.
Cidesco Sektie Nieuws
10
De prachtige en grootse tuinboon
Het heeft niets met de crisis te maken, maar het gaat mij altijd zo aan mijn hart als ik die prachtige schillen
van tuinbonen weg moet gooien nadat ik de boontjes eruit heb gehaald. Daarom maar eens op onderzoek
uit, of er niet een manier is om deze prachtige schillen te veranderen in een eetbare substantie, en zowaar
het is gelukt!
In het Midden-Oosten worden hele tuinbonen op de bbq gelegd en gegrild gegeten met een pikante saus
en citroen maar ik heb ook recepten gevonden waarbij de hele tuinboon in de oven geroosterd word. Zodra
ik de kans heb om hiermee te experimenteren, zal ik mijn ervaring en de recepten hiervoor met jullie delen.
Wie weet is er iemand die ervaring heeft met het bereiden van hele tuinbonen? Ik hoor het graag.
Tuinbonen worden in Europa al sinds de Bronstijd gegeten. Tijdens het doppen van de tuinbonen kun je het
beste handschoenen dragen, anders wordt de huid zwart van het sap van de peulen. De mooie en kleinere
peulen kun je (zoals in onderstaand recept wordt aangegeven verwerken in soep maar er ook een puree
van maken.
Basisrecept tuinbonen
De gedopte bonen meteen in heel weinig water met zout koken of ze stomen en er 1 of 2 takjes bonenkruid
bij voegen. Je kunt ook een paar peulen meekoken in de pan bij de bonen, dit verbetert de smaak van het
kookvocht en dat kun je dan weer gebruiken als basis voor een soep of saus.
Na het koken de boontjes direct serveren met lekkere nieuwe aardappeltjes, een klein klontje roomboter,
een halfhard gekookt eitje en wat gehakte peterselie of bieslook. Voor mij hebben verse tuinboontjes niet
meer nodig om te genieten van hun heerlijke smaak.
Tips
Het dubbeldoppen van tuinbonen is wat mij betreft niet van toepassing op de mooie kleine bonen die wij
kunnen oogsten van onze tuin. Maar als je een keer extra tuinbonen wilt eten en je koopt grotere exemplaren dan kun je ze na het koken afspoelen onder de koude kraan en het buitenste velletje eraf wrijven,
geen leuk klusje maar wel de moeite waard want er komt een prachtig groen boontje tevoorschijn en dit
smaakt voortreffelijk.
Kruiden/specerijen die goed combineren met tuinbonen zijn:
basilicum, bonenkruid, borage (komkommerkruid), kruizemunt, salie, rozemarijn en steranijs.
Groenten die goed combineren met tuinbonen zijn o.a.:
knoflook, doperwten, morieltjes, peultjes, tomaten, venkel en asperges.
Smaakmakers die goed combineren met tuinbonen zijn o.a.:
balsamico azijn, citrusschil, kappertjes.
Recept: soep van tuinbonenpeulen
Ingrediënten
220 gr tuinbonenpeul
25 gr boter
1 ui
1 teen knoflook
2 takjes salie
500 ml water
2 el slagroom
zout peper en citroensap
45 gr tuinboontjes
saliebloemetjes voor garnering
Bereiding
Boter smelten
ui schoonmaken en fijn snijden
knoflook schoonmaken en fijn snijden
ui en knoflook op middelhoog vuur fruiten tot de uitjes een beetje gekleurd zijn
de tuinbonenpeulen grof snijden en even op hoog vuur meebakken
water en salie toevoegen en aan de kook brengen
15 minuten op laag vuur laten koken
pureren met staafmixer of in blender
tuinboontjes erdoor doen en even mee verwarmen
2 el slagroom zout en peper en citroensap
garneren met saliebloemetjes
Cidesco Sektie Nieuws
Bron:Hanny natuurlijk
11
In 1982 werd het eerste nummer van het CIDESCO Sektie Nieuws uitgegeven.
Dit was een gestencilde uitgave.
Inmiddels zijn we 31 jaar verder in de tijd en zijn we van gedrukte uitgaven in zwart/wit
naar kleur overgaan en later op een digitale versie.
Ter gelegenheid van dit 150ste nummer gaan we voor u even terug in de tijd:
hierbij het allereerste CIDESCO Sektie Nieuws nummer 1.
Cidesco Sektie Nieuws
12
Cidesco Sektie Nieuws
13
Cidesco Sektie Nieuws
14
Cidesco Sektie Nieuws
15
Cidesco Sektie Nieuws
16
Een ABC van de Kosmetiek - Weetjes
Deel 1
A
Argan olie geperst uit de noten van de Argan boom.
Deze groeit in het zuidwesten van Marokko.
Het is een zeer populaire olie voor huid en haarverzorging in Marokko.
Argan olie is rijk aan vit E ( tocoferolen), essentiële vetzuren en belangrijke oxidanten.
Argan olie voorkomt dehydratie van de huid.
Onderzoek heeft uitgewezen dat argan olie in staat is intercellulaire oxidatie te stimuleren,
zachte weefsels te beschermen, vrije radicalen te neutraliseren.
Verder is het een heerlijke olie om mee te masseren.
B
BB crèmes zijn het gesprek van de dag en veroveren steeds meer de toilettafels.
BB betekent < Blemisch Balm> woordelijk vertaald betekent het Balsem tegen huidklachten.
De BB crèmes zijn goed voor meerdere klachten.
Het is de bedoeling dat ze verzorgen, egaler maken en tegelijkertijd tegen UV-stralen en
andere schadelijke invloeden van de omgeving beschermen.
Doordat ze licht getint zijn geven ze een evenwichtiger en gladdere teint aan de huid.
De BB crèmes worden door verschillende cosmetica huizen gebracht , zodat er voor
iedere huid een speciale crème is.
C
Cold cream dit is een klassieke crème die er al heel lang is.
Tweehonderd jaar na Christus zou de Griekse arts Galenos uit: bijenwas, olijfolie en water
een huidbeschermende crème gemaakt hebben.
Deze crème heet in Frankrijk < Cèrat de Galien> bijenwascrème van Galenos.
Traditioneel hoort de bijenwas dus in de Cold Cream.
De Engelse naam < koude crème> komt door het koude gevoel bij het opbrengen van
deze crème die gebruikt wordt bij droge, rode en geïrriteerde huid.
D
Dexpanthenol of D-Panthenol behoort tot de vitamine B-groep en heet daardoor ook wel
Provitamine B5.
Op verschillende Internet- forums ziet men deze stof als een wondermiddel ( kijk onder W)
D-Panthenol wordt gebruikt in haar- en huidverzorgingsproducten zoals zonbescherming,
babyverzorging, huid en scheercrèmes.
Het zou de huid gladder maken, regeneratie bevorderen en de vochtgraad verhogen.
.
.
.
H
G
F
E
ABCD
In een volgend nummer het vervolg…
Met dank aan Yvonne Fehrenbach.
Cidesco Sektie Nieuws
17
(Advertentie)
Ingezonden stuk:
Teruglezend in CSN 149 viel mij het artikel van Nan van den Dijssel op
over workshops.
Ik vond het bijzonder goed en gedetailleerd uitgewerkt.
Op een eenvoudige manier is het succes van de workshops nog groter
te maken.
Begin 70-er jaren was ik nog drogist in een zaak met veel merken
cosmetica. Mijn toenmalige echtgenote Marry, bij velen later bekend van
de trainingen die zij voor Mikos gaf, had toen als trainster bij andere
merken een soortgelijk concept ontwikkeld. In overeenstemming met de
toenmalige tijdgeest heette dat toen heel gewichtig “ecole de beauté”
Naast alle aspecten die Nan in haar artikel noemt hechtte zij veel waarde
aan de stimulans die er van uit gaat als dit in groepsverband gebeurt.
Het succes van de toen in opkomst zijnde Weight Watchers toonde aan
hoe veel groter de beleving en het succes dan zijn.
In groepsverband is het bovendien een aantrekkelijk concept voor groepjes (vriendinnen, collega’s, vul zelf maar in) die avonden met een leuke
invulling zoeken, en daarbij geen bezwaar hebben om p.p. redelijk te
betalen als men verwend wordt met goede zorg, bubbles & bites.
Deelnemers werden vaak extra gemotiveerde klanten. De verkoop bij
afsluiting van de workshop is doorgaans, ook door de invloed van de
groep, royaal.
De kosten/opbrengstverhouding van een dergelijke activiteit is nog
steeds bijzonder gunstig.
Een niet onbelangrijk gegeven in deze tijden.
Hettie Kamphuis Ommen
Beauty & Relax
My Way
Als ervaren
schoonheidsspecialiste zorg ik
ervoor dat ik mij constant op de
hoogte houd van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van huidverzorging.
Omdat ik het beste resultaat eis
voor mijn cliënten ben ik overgegaan op de beste huidverzorgings
producten die er zijn.
De complete Bioline-Jato product
-lijn voldoet hier aan ik heb veel
producten in de loop van de jaren
getest maar Bioline-Jato biedt
voor elk type huid de juiste verzorging en geeft het beste resultaat. Daarbij krijg ik de optimale
professionele ondersteuning van
Selbeau Cosmetics die het geheel
kompleet maken.
MAKE-UP
Ik wens alle leden die het advies van Nan opvolgen veel succes.
Vriendelijke groeten,
Bert van Seters
Als je met huidverbetering bezig
bent wil je dat ook met Make-up
bereiken. Ik ben dan ook van de
standaard Make-up afgestapt en
volledig op de minerale Make-up
van Purminerals overgegaan.
Zonder talk, parfum, vulstof of
chemische kleurstoffen en met
Plantaardig Ceretin Complex een
zelf ontwikkelde anti-aging technologie. Purminerals heeft een
volledig assortiment met o.a. de
geperste Foundation. Ideaal want
het gemors en de stof is voorbij.
Bioline-Jato en Purminerals
worden geleverd door:
Selbeau – Cosmetics
www.selbeau.nl [email protected]
[email protected]
Cidesco Sektie Nieuws
18
CIDESCO, agenda:
7 - 11 november 2013
CIDESCO World Congress
Wuhan, China
voor informatie: www.cidesco-china2013.com
Zaterdag 23 november 2013
CIDESCO Leden Contactdag
Hotel Van der Valk, Breukelen
Zaterdag 25 januari 2014
CIDESCO Nieuwjaarsbijeenkomst
Lelystad
CIDESCO World Congress & Exhibition
7th - 11th November 2013
Wuhan International Conference & Exhibition Center,
China
Cidesco Sektie Nieuws
19

Vergelijkbare documenten

CIDESCO Sektie Nieuws 159

CIDESCO Sektie Nieuws 159 Wij hebben gekozen voor een centrale locatie, namelijk bij Ineke Sommer in Lelystad. Vervolg ‘van het bestuur’ op blz. 2

Nadere informatie

Van het bestuur Inhoud

Van het bestuur Inhoud en is daarna direct gaan werken, terwijl zij ook zorgde voor de opvoeding van haar 3 kinderen. Haar man was werkzaam bij een bagger maatschappij en daardoor veel op reis of soms maanden achtereen w...

Nadere informatie

CIDESCO Sektie Nieuws 148

CIDESCO Sektie Nieuws 148 Wist u dat in oktober 1982 de toenmalige voorzitter Wim van der Straaten het eerste Cidesco Sektie Nieuws uitgaf (een 2 maandelijkse gestencilde uitgave) Wist u dat deze voorzitter van onze Sektie ...

Nadere informatie

Van het bestuur Inhoud

Van het bestuur Inhoud en is daarna direct gaan werken, terwijl zij ook zorgde voor de opvoeding van haar 3 kinderen. Haar man was werkzaam bij een bagger maatschappij en daardoor veel op reis of soms maanden achtereen w...

Nadere informatie

Van het bestuur Inhoud

Van het bestuur Inhoud Wij hebben gekozen voor een centrale locatie, namelijk bij Ineke Sommer in Lelystad. Vervolg ‘van het bestuur’ op blz. 2

Nadere informatie