Motie wielerbaan CDA

Commentaren

Transcriptie

Motie wielerbaan CDA
Motie 15.1
Gewijzigde versie
Motie
Betreffend agendapunt: GOML regionale samenwerking aanleg wielerbaan Haelen
De raad van de gemeente Leudal bijeen in vergadering 17 december 2013,
Constaterende dat:
- Haelen in de loop van de jaren faam heeft opgebouwd als wielerdorp met grote wielerprestaties van
o.m. Bob Meuwissen, Ruud Poels, Ed Geujen, Bart Brentjens, Roy Curvers en Frans Maessen;
- de huidige tennisbanen aan de Houtrustlaan binnenkort hun functie gaan verliezen;
- dit terrein, de actuele bestemming in het BP en de omgeving ter plaatse zich uitstekend lenen voor
een volwaardige 800 meter wielerbaan;
- deze wielerbaan perfect gebruik zouden kunnen maken van de huidige accommodatie met kantine
en douches;
- de locatie aan de Houtrustlaan in Haelen de poort is naar een geweldig MTB-gebied;
- het in Midden-Limburg tot nu toe ontbreekt aan een regionale wielerbaan in casu en vaste
trainingslocatie, dit in tegenstelling tot Noord- en Zuid-Limburg;
- het idee voor een regionale wielerbaan in Haelen nu al wordt gedragen door diverse
wielerverenigingen in Midden-Limburg.
Spreekt uit dat:
- dat de voortzetting van de GOML naar de Samenwerking Midden -Limburg hét moment is om het
college in het kader van de SML op te dragen samen met de provincie Limburg op korte termijn een
onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een regionale wielerbaan op het sportparkcomplex aan
de Houtrustlaan in Haelen op een locatie in de gemeente Leudal,
en gaat over tot de orde van de dag.
Heythuysen, 11 februari 2014
Fractie CDA.
Naschrift griffier, n á de raadsvergadering van 17dec13:
In de raadsvergadering van 17dec13 werd – na de wijziging van het dictum – opgemerkt dat de
considerans van de motie niet meer congruent is met de tekst van het dictum. Vandaar de nu
gedeeltelijk blauw gemaakte tekst van die considerans, om daarop te wijzen

Vergelijkbare documenten

Samen Verder wielerbaan Leudal

Samen Verder wielerbaan Leudal Betreffend agendapunt: GOML regionale samenwerking aanleg wielerbaan Haelen De raad van de gemeente Leudal bijeen in vergadering 17 december 2013, Constaterende dat: - Haelen in de loop van de jare...

Nadere informatie