INZICHTEN

Commentaren

Transcriptie

INZICHTEN
INZICHTEN, JAARGANG 2, NR. 5
PAGINA 1
Mei 2003
Jaargang 2, Nr. 5
INZICHTEN
MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN APHILION Q²
GOLFOORLOG II: DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH (?)
De oorlog in Irak was korter dan gevreesd. De
heropbouw van het land wordt een immense taak,
maar kan nooit de onzekerheid creëren zoals een
militair
conflict
dat
deed.
De
dreigende
woordenwisselingen met buurlanden Syrië en Iran en
het verdergaand nucleair opbod met Noord-Korea
blijven er ons dagelijks aan herinneren dat wereldvrede
geen evident goed is, zeker niet met een republikeinse
president. De vermelde probleemgevallen kunnen
echter moeilijk als nieuwe informatie worden
bestempeld.
De opkomende longziekte SARS zal een duidelijke
negatieve invloed hebben op de economische
prestaties van enkele Aziatische landen (Hongkong,
Singapore, zelfs China wellicht), maar de ziekte blijft,
hoewel niet zomaar uit te roeien, toch beheersbaar.
De eerste schattingen qua impact op de wereldgroei
gaan niet verder dan 0.1% voor dit jaar.
Alles samen beschouwd ziet de wereld er vandaag wat
minder onzeker uit dan enkele maanden geleden. De
fors gedaalde olieprijs is hier wellicht de beste indicator
van. De stijging van de aandelenmarkten in april leek
dan ook vrij logisch, vanuit wereldpolitiek
standpunt.
Vanuit puur economische hoek was er trouwens
ook aardig nieuws. In de Verenigde Staten was het de
voorbije weken uitkijken naar de publicatie van de
kwartaalresultaten van de bedrijven wiens kwartaal
eindigde op 31 maart (zowat 95% van alle bedrijven).
Deze zijn nu vrijwel allemaal de revu gepasseerd en per
saldo vielen ze heel goed mee. De verwachtingen
waren weliswaar niet zeer hoog gespannen na het
economisch en politiek pessimisme van de voorbije
WWW. APHILION.COM
maanden, maar zowat de helft van de gepubliceerde
resultaten waren beter dan verwacht, nog eens een
kwart voldeed aan de verwachtingen en de rest moest
de markt ontgoochelen. De vraag is nu of dit een basis
kan vormen voor een duurzaam beursherstel, en niet
zomaar een klein opstootje in een verder afkalvende
markt. Dit kan natuurlijk niet los gekoppeld worden
van de vraag welke richting het op korte termijn uitgaat
met de Amerikaanse economie.
De oorlog in Irak is dan wel voorbij, het bemoeilijkt dit
oordeel nog steeds aanzienlijk: welk facet van het
economisch beeld van de voorbije maanden is te wijten
aan de eb en vloed van geo-politieke onzekerheid en
welke facetten weerspiegelen de fundamentele
conjunctuur? Er wordt in dit verband vaak verwezen
naar de vorige Golfoorlog, waarbij beurs en economie
een kortstondige opstoot kenden na het snelle
einde van het conflict om uiteindelijk toch nog een paar
jaar te slabakken. Er zijn weinig redenen waarom dit nu
ook zou gebeuren. Bij de aanvang van de vorige oorlog
(augustus 1990 – januari 1991) was de Amerikaanse
economie immers nog maar net aan haar
‘afkoelperiode’begonnen en de oorlog verstoorde dit
plaatje wel kortstondig maar uiteindelijk kwam alles
weer op z’n natuurlijk conjunctureel verloop terecht.
Vandaag de dag is de Amerikaanse economie al van
eind 2000 gas aan het terugnemen, en vertoonde al
voor de aanvang van het conflict tekenen van herstel.
Eens de gevolgen van de oorlog uitgedeind zijn
verwachten we dat we dit opnieuw in het brede
economische beeld te zien zullen krijgen, en ook de
beurs lijkt hier nu al van uit te gaan.
tel: 02/2170130
INZICHTEN, JAARGANG 2, NR. 5
PAGINA 2
PRESTATIES APHILION Q²
Start
5Dec01
Aphilion Q²
Europa
Amerika (in usd)
Wereld (in usd)
Am. Dollar
100
317.31
1170.35
1021.41
.8883
Vorig
nummer
2Apr03
77.05
188.64
880.90
773.24
1.083
1Mei03
83.37
202.68
916.30
814.95
1.1131
Return sinds
vorig nummer
(in EUR)
+8.20%
+7.44%
+1.21%
+2.54%
-2.70%
Return sinds
start
(in EUR)
-16.63%
-36.13%
-37.52%
-36.33%
-20.20%
(returns in EUR; Indices voor Europa, Amerika en de Wereld zijn resp. de Dow Jones Euro Stoxx, de S&P 500 en de MSCI World
Index; slotkoersen van woensdag 30 april 2003 in Europa en donderdag 1 mei in de VS)
April 2003
Na de volatiele (maar uiteindelijk positieve) maand
maart, konden de aandelenbeurzen in april bevestigen.
Europa ging 7.44% hoger. Amerika deed het heel wat
minder goed met slechts een stijging van 1.21%. Dat is
gemiddeld 4.32%
Aphilion – dat half/half in Europa en Amerika is belegd kon er voor zijn beleggers nog 3.88% bovenop doen.
Het fonds ging 8.20% hoger.
6 kwartalen...
Aphilion Q² ging van start in december 2001 en is nu
zijn 6e kwartaal bezig. In elk van die deelperiodes kon
Aphilion beter doen de markt:
Vergelijking per kwartaal:
Kwartaal
Aphilion
Markt*
Verschil
1e trim 2002
+2.25%
-0.56%
+2.81%
2e trim 2002
-12.71% -22.99% +10.27%
3e trim 2002
-16.34% -16.87% +0.54%
4e trim 2002
+8.08%
+0.99% +7.09%
1e trim 2003
-4.52%
-5.75%
+1.23%
2e trim 2003…
+8.20%
+4.32% +3.88%
*Markt: gemiddelde van Eurostoxx en S&P500 in EURO
16 maanden...
In maanden uitgedrukt: Aphilion heeft het tot nu toe
dertien maand op zestien beter gedaan dan de
WWW. APHILION.COM
markt. In de tabel hierna tonen we de vergelijking per
maand. Daar ziet u duidelijk dat de betere prestatie van
Aphilion tgv. de markt (en tgv. andere
aandelenfondsen) tot stand is gekomen op een
robuuste en consistente manier. Zowel in stijgende
maanden (Aphilion scoort 5 op 6) als in dalende
maanden (Aphilion scoort 8 op 10) wordt het verschil
gemaakt. Bovendien was het gemiddeld verschil in de
13 ‘winnende’maanden (+2.36%) duidelijk groter dan
het verschil in de 3 ‘verliezende’maanden (-1.19%).
Vergelijking per maand:
Maand
Aphilion Markt*
Verschil
JAN 02
-3.09%
-3.19%
+0.1%
FEB 02
+1.17% -0.46%
+1.63%
MAART 02 +4.28% +3.21%
+1.07%
APRIL 02
+0.74% -6.35%
+7.09%
MEI 02
-3.05%
-4.10%
+1.05%
JUNI 02
-10.62% -14.66% +4.04%
JULI 02
-5.45%
-6.17%
+0.73%
AUG 02
+1.01% +0.86%
+0.15%
SEPT 02
-12.40% -12.08% - 0.32%
OKT 02
+3.87% +6.38%
- 2.51%
NOV 02
+8.45% +6.07%
+2.38%
DEC 02
-4.05%
-10.48% +6.43%
JAN 03
-5.12%
-6.10%
+0.98%
FEB 03
-5.73%
-4.99%
-0.74%
MAR 03
+6.75% +5.65%
+1.10%
APRIL 03
+8.20% +4.32%
+3.88%
*Markt: gemiddelde van Eurostoxx en S&P500 in EURO
tel: 02/2170130
INZICHTEN, JAARGANG 2, NR. 5
PAGINA 3
100
90
80
70
Aphilion
STRATEGIE
Wat is zelfde gebleven (voor meer uitleg, zie vorige
nummers):
* Sectoren:
- voorzichtig met waardering technologie:
voorkeur voor aandelen met relatief conservatieve
waarderingen
- voorzichtig met financiële sector: hoewel deze
sector als geheel het niet noodzakelijk slecht zal
doen, blijven wij het moeilijk vinden om de goede
namen eruit te pikken. Heel wat van de actuele
WWW. APHILION.COM
02
-A
pr
-0
3
12
-F
eb
-0
3
26
-D
ec
-0
2
06
-N
ov
-0
2
18
-S
ep
-0
2
31
-Ju
l-0
2
12
-Ju
n02
24
-A
pr
-0
2
06
-M
ar
-0
2
50
16
-Ja
n02
60
Gemiddelde Europa & Amerika
‘sector-drivers’ zijn nl. minder visibel voor de
buitenwacht:
o.m.
afschrijvingen
op
kredietportefeuilles bij de banken, asbestproblemen bij verzekeraars, impact van
minwaarden op beleggingsportefeuille bij beide.
* Amerikaanse dollar:
dollar-risico van Amerikaanse beleggingen voor 2/3
afgedekt
Nieuwe elementen in strategie:
geen
tel: 02/2170130
INZICHTEN, JAARGANG 2, NR. 5
PAGINA 4
AANDELEN in het FONDS
De bedoeling van deze rubriek is om aan te tonen dat de beter dan gemiddelde return van Aphilion Q² niet behaald
wordt door een hoger dan gemiddeld risico te nemen, maar wel door een oordeelkundig samengestelde en zeer actief
beheerde aandelenselectie.
Hierna volgt de aandelenselectie van het fonds op het einde van de maand. Alleen de posities die groter zijn dan 1% van
het fonds worden vermeld. Dit is een momentopname. De selectie kan zeer snel wijzigen.
Niet-cyclische consumentenproducten-en diensten
Colruyt
Distributeur
Carrefour
Distributeur
CSM
Voeding
L’Oréal
Cosmetica
Guidant
Medische apparaten
Mattel
Speelgoed
Estee Lauder
Cosmetica
Biogen
Biotech
Longs Drugs Stores
Pharma-keten
McKesson
Groothandel pharma
Cyclische consumentenproducten-en diensten
Bulgari
Juwelen
Ryanair
Luchtvaartmaatschappij
Publicis
Publiciteit
SEB
Huishoudtoestellen
Harley-Davidson
Zware motorfietsen
Industrieel
Bouygues
Bouw + Telecom + Media
Italcementi
Cement e.d.
Black & Decker
Gereedschap
Bemis
Verpakkingsmaterialen
Vulcan Materials
Bouwmaterialen
Basismaterialen
Sigma-Aldrich
Chemie
Energie
Royal Dutch
Olie
Technologie
Cap Gemini
IT-diensten
Nokia
Producent van GSM’s en GSM-netwerken
Qualcomm
Chips voor mobilofonie
Microsoft
Software
Telecom
Alltel
Mobilofonie
Financieel
Anglo-Irish Bank
Bank
ABN-Amro
Bank
Morgan Stanley
Investment Bank
National City Corp
Regionale Bank
WWW. APHILION.COM
B
FR
NL
FR
VS
VS
VS
VS
VS
VS
IT
IER
FR
FR
VS
FR
IT
VS
VS
VS
VS
NL
FR
FIN
VS
VS
VS
IER
NL
VS
VS
tel: 02/2170130

Vergelijkbare documenten

INZICHTEN

INZICHTEN maand. Daar ziet u duidelijk dat de betere prestatie van Aphilion tgv. de markt (en tgv. andere aandelenfondsen) tot stand is gekomen op een robuuste en consistente manier. Zowel in stijgende maand...

Nadere informatie

INZICHTEN

INZICHTEN kan vormen voor een duurzaam beursherstel, en niet zomaar een klein opstootje in een verder afkalvende

Nadere informatie