Bona - BJ Parket

Commentaren

Transcriptie

Bona - BJ Parket

										                  

Vergelijkbare documenten

Productinformatieblad Bona Mega Natural

Productinformatieblad Bona Mega Natural : Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomee├źnaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatsel...

Nadere informatie

Mega nieuw - Brochure - BE NL

Mega nieuw - Brochure - BE NL lijnen aanbrengen. Verwerkingstemperatuur: tussen 5 en 40┬░ C. Wanneer nodig kan er na 18-24 uur worden geschuurd en gelakt. N.B. Afhankelijk van de plek en het volume van het gebruikte materiaal ka...

Nadere informatie

Directe Bona catalogus

Directe Bona catalogus Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Inademing van damp en spuitnevel dient te worden voorkomen. In de ruimte waar dit materiaal gebruikt, opgeslagen of verwerkt wordt, moet eten, drinken en...

Nadere informatie