Programma - American Express Global Corporate Payments

Commentaren

Transcriptie

Programma - American Express Global Corporate Payments
Welkom bij het
KLM AMERICAN EXPRESS ®
Corporate Card
Programma
Inhoudsopgave
De KLM American Express Corporate Card
3
Wereldwijd geaccepteerde Kaart
6
Extra Flying Blue Award Miles sparen met de
KLM American Express Corporate Card
7
Aanvullend verzekerd tijdens uw zakenreis
8
Global Assist
11
Wereldwijd netwerk
11
Express Cash en Emergency Cheque Cashing
12
Verlies/diefstal van de Kaart
13
Voorwaarden extra Flying Blue Award Miles
sparen
14
Nuttige telefoonnummers
17
1
Hartelijk welkom bij het
KLM American Express Corporate Card
Programma
Beste Kaarthouder,
American Express heet u hartelijk welkom bij het KLM American
Express Corporate Card-programma. Deze brochure geeft u
informatie over de belangrijkste eigenschappen en voordelen van
de KLM American Express Corporate Card.
Uw bedrijf heeft ervoor gekozen uw zakenreizen te vereenvoudigen en u in het vervolg nog meer zekerheid en comfort te
bieden. U geniet vanaf nu van alle voordelen van de KLM
American Express Corporate Card.
Maakt u zakelijke onkosten?
Met de KLM American Express Corporate Card kunt u alle
gemaakte onkosten bij het netwerk van aangesloten bedrijven van
American Express afrekenen (vliegtickets, autoverhuur, brandstof,
parkeerkosten, taxi’s, hotels, restaurants, opname van contant
geld...).
En, niet te vergeten, met de Corporate Card hoeft u niet langer zelf
geld voor te schieten!
De KLM American Express Corporate Card biedt tevens een zeer
uitgebreid aanvullend verzekeringspakket. Ook wordt uw loyaliteit
beloond d.m.v. extra Flying Blue Award Miles, die u kunt sparen
met alle uitgaven die u met de Corporate Card doet.
Dit programma is optioneel en deelname dient eerst goedgekeurd
te worden door uw bedrijf.
Wij wensen u veel plezier met de nieuwe KLM American Express
Corporate Card.
2
Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers
Nuttige
De
KLMtelefoonnummers
American Express Corporate Card
Eenvoudig betalen met uw pincode
Met de KLM American Express Corporate Card betaalt u uw
aankopen eenvoudig door uw pincode in te toetsen. Bedrijven die
nog geen pincode vragen accepteren nog gewoon betalingen met
uw handtekening. De Chip & PIN-technologie is geavanceerder en
maakt het bestaande betalingssysteem nog veiliger. In veel landen
buiten Europa, waaronder de Verenigde Staten, blijven Kaarten
met alleen magneetstrip de standaard. Hier kunt u dus gewoon
met uw handtekening blijven betalen.
Mocht u uw pincode vergeten dan kunt u deze altijd online
bekijken via onze beveiligde online services; u kunt inloggen via
www.americanexpress.nl/pincode.
Facturatie en betaling
Het KLM American Express Corporate Card-programma omvat
verschillende mogelijkheden voor facturatie en betaling. Informeer bij de contactpersoon binnen uw organisatie naar de bijzonderheden van de optie waarvoor uw organisatie heeft gekozen.
Individuele facturatie en betaling
eìì%%2()0-./7ì;36(8ì,)8ì6)/)2-2+3:)6>-',8ì%%2ì9ì&)7',-/&%%6ì
gesteld, in de meeste gevallen zal dit via de beveiligde ‘Online
Services’ zijn. Dit overzicht laat alle uitgaven zien, die zijn gedaan
met de KLM American Express Corporate Card. Uitgaven die
zijn verricht in een land waar de euro niet de nationale munteenheid is, worden eerst omgerekend in Amerikaanse dollars en
vervolgens in euros. Transacties die zijn verricht in Amerikaanse
dollars worden direct omgerekend in euros. Dit maakt het
gemakkelijker voor u om uw declaraties in te vullen.
eììì(-)28ì9;ì()'0%6%8-)7ì7%1)2ì1)8ì()ì&)23(-+()ì6)/)2-2+)2ì)2ì
bonnen in bij de afdeling administratie van uw bedrijf conform de
bestaande procedures.
eìì;ì()'0%6%8-)7ì;36()2ì(336ì()ì%*()0-2+ì%(1-2-786%8-)ì:%2ì9;ì
bedrijf betaald
eììì:30(3)8ì9;ì1%%2()0-./7)ì6)/)2-2+ì%%2ì1)6-'%2ì<46)[email protected]
3
Individuele facturatie, centrale betaling
eìì%%2()0-./7ì;36(8ì,)8ì6)/)2-2+3:)6>-',8ì%%2ì9ì&)7',-/&%%6ì
gesteld, in de meeste gevallen zal dit via de beveiligde ‘Online
Services’ zijn. Dit overzicht laat alle uitgaven zien, zoals hiervoor
beschreven.
eììì(-)28ì9;ì()'0%6%8-)7ì7%1)2ì1)8ì()ì&)23(-+()ì6)/)2-2+)2ì)2ì
bonnen in bij de afdeling administratie van uw bedrijf conform de
bestaande procedures.
eìì;ì&)(6-.*ì>36+8ì:336ì))2ì')286%0)ì&)8%0-2+ì%%2ì1)6-'%2ì
Express, inclusief de betaling van uw maandelijkse rekening.
Centrale facturatie en betaling
eìì;ì&)(6-.*ì328:%2+8ì%00)ì1%%2()0-./7)ì6)/)2-2+3:)6>-',8)2ì%%2ì
het einde van elke maand.
eìì;ì&)(6-.*ì>36+8ì:336왙2ì')286%0)ì&)8%0-2+ì%%2ì1)6-'%2ì
Express.
Automatische incasso
Dit is verreweg de meest simpele en handige betalingsmethode.
Bij automatische incasso worden de uitgaven van uw KLM
American Express Corporate Card automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Als u een langere tijd voor zaken weg bent,
zorgt u dan voor voldoende saldo op uw bankrekening.
Online rekeningoverzicht
In geval van Individuele facturatie sturen wij u standaard een
online rekeningoverzicht. Het online rekeningoverzicht is in de
beveiligde omgeving van de Online Services beschikbaar en
als PDF te downloaden. U dient zich wel te registreren voor
Online Services om toegang te krijgen tot uw rekeningoverzicht.
Maandelijks ontvangt u een e-mailbericht met de melding dat uw
nieuwe rekeningoverzicht beschikbaar is.
4
Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers
Nuttige telefoonnummers
Aanmelden voor Online Services
1. Ga naar www.americanexpress.nl en klik op ‘Nu aanmelden’.
Zorg dat u uw Corporate Card bij de hand heeft.
2. Maak een gebruikers-ID en een wachtwoord aan.
3. Voer het Kaartnummer en de CVC-code (het viercijferige nummer op de voorzijde van de Kaart), uw beveiligingsgegevens en
een geldig emailadres in.
U heeft nu toegang tot de Online Services en u kunt op elk
gewenst moment uw transacties online bekijken.
Met Online Rekeningoverzichten kunt u verder:
eììì3)+%2+ì/6-.+)2ì838ì6)/)2-2+3:)6>-',8)2ì838ìì1%%2()2ì8)[email protected]
eììì:)6>-',8)2ì:%2ì39()6ì(%2ìì1%%2()2ì))2:39(-+ì320-2)ì%%2vragen.
eììì)ì86%27%'8-)+)+):)27ì(-6)'8ì)<4368)6)2ì2%%6ì<')0ì)2ì2%%6ì
diverse boekhoudkundige software.
5
Wereldwijd geaccepteerde Kaart
De KLM American Express Corporate Card wordt wereldwijd
geaccepteerd bij miljoenen bedrijven, zowel in Nederland als in het
buitenland, zodat u vrijwel al uw zakelijke uitgaven met de Kaart
kunt betalen.
U kunt de KLM American Express Corporate Card o.a. gebruiken
bij luchtvaartmaatschappijen, treinen, restaurants, autoverhuurbedrijven, winkels, theaters en benzinepompen. Bedrijven die
het ‘Cards Welcome’-logo voeren, accepteren de KLM American
Express Corporate Card.
Overal ter wereld accepteren de grote autoverhuurbedrijven de
KLM American Express Corporate Card. Uiteraard zal u dankzij deze
Kaart geen borgsom gevraagd worden.
Wanneer u met de KLM American Express Corporate Card een
hotelkamer reserveert, is het een geruststellende gedachte om te
weten dat deze voor u wordt vastgehouden, zelfs als u later
arriveert dan verwacht.
Met de KLM American Express Corporate Card kunt u in Nederland en daarbuiten ook kantoorartikelen, telefoonrekeningen,
parkeergarages, taxi’s, tolheffing op snelwegen en andere uitgaven
betalen.
Kaartaccepterende bedrijven in Nederland
Op de website www.americanexpressavenue.nl vindt u een
grote selectie van bedrijven in Nederland die American Express
accepteren.
De zekerheid altijd voldoende geld op zak te hebben
American Express kent geen vooraf vastgestelde bestedingslimiet.
Zo kunt u aan de meest onvoorziene situaties het hoofd bieden.
Een uniek voordeel dat meteen bewijst hoezeer u het vertrouwen
van American Express geniet. Neemt u contact op met American
Express via 020 – 200 8244 als u een betaling van een uitzonderlijk hoog bedrag wilt uitvoeren, om er zeker van te zijn dat uw
transactie probleemloos wordt afgewikkeld.
Spaar
Nuttige
extra
telefoonnummers
Flying Blue Award
Nuttige
Milestelebij
foonnummers
elke uitgave met
Nuttige
de telefoonnummers
KLM
Nuttige
American
telefoonnummers
Express Corporate Card
Het sparen van extra Flying Blue Award Miles met de KLM American Express Corporate Card is optioneel en dient door uw bedrijf
te worden goedgekeurd.
Met alle uitgaven die u doet met de KLM American Express
Corporate Card kunt u extra Flying Blue Award Miles sparen. Voor
de uitgaven die u doet bij KLM, AIR FRANCE en Hertz ontvangt u
1,4 Miles per euro en voor alle overige uitgaven 1 Mile per euro.
Uitgaven met de
KLM American Express
Corporate Card
Extra Flying Blue Award
Miles sparen
Bij elke €10 aan uitgaven bij
KLM, AIR FRANCE en Hertz
14 Award Miles
Bij elke €10 aan overige
uitgaven
10 Award Miles
Indien u reeds Flying Blue-deelnemer bent, spaart u al Flying Blue
Award- en Level Miles op alle in aanmerking komende KLM- en
AIR FRANCE-vluchten. Als u deze vluchten afrekent met de KLM
American Express Corporate Card spaart u daarnaast extra
Flying Blue Award Miles. Zo spaart u dus nog sneller voor o.a.
Award tickets.
Indien u nog geen Flying Blue-deelnemer bent, kunt u zich
kosteloos aanmelden via www.klm.nl en dient u uw Flying Bluenummer aan ons door te geven via 020 200 82 44. De extra Flying
Blue Award Miles die u verdient worden maandelijks op uw Milessaldo bijgeschreven.
De Flying Blue Award Miles kunnen ingewisseld worden voor o.a.
vliegtickets, ticketupgrades, hotelovernachtingen en autohuur.
Voor meer informatie over Flying Blue kunt u contact
opnemen met KLM via 0900 0400 252 of via www.klm.nl.
Ook vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het sparen
:%2ì()ì)<86%ì0=-2+ì09)ì;%6(ì-0)7ì34ì4%+-2%ììOì@
7
Aanvullend verzekerd met de
KLM American Express Corporate Card
De KLM American Express Corporate Card biedt u kosteloos een
wereldwijde, aanvullende verzekering bij reisongevallen in het
buitenland, indien de kosten van de zakenreis per openbaar
vervoermiddel (lijnvlucht, trein, boot) zijn betaald met de KLM
American Express Corporate Card.
Ongevallenverzekering zakenreizen
U bent 24 uur per dag, gedurende 30 dagen, verzekerd tegen
overlijden of lichamelijk letsel tot een bedrag van €500.000 bij
KLM- en AIR FRANCE-vluchten en max. €350.000 op overige
vluchten. Dit op voorwaarde dat u de vervoerskosten van uw reis
betaald heeft met de KLM American Express Corporate Card.
Uw meereizende echtgeno(o)t(e) cq. partner, is eveneens
verzekerd tegen reisongevallen.
Annuleringsverzekering zakenreis
op KLM- en AIR FRANCE-vluchten
Soms is het annuleren of voortijdig afbreken van een zakenreis
onvermijdelijk. Daarom bieden we de geschikte dekking in geval u
uw zakenreis dient te annuleren of voortijdig af dient te breken.
eìì07ì9ì9;ì6)-7ì:3368-.(-+ì%*&6))/8ì(336ì>-)/8)Aì32+):%0ì3*ì%2()6)ì
omstandigheden waar u geen controle over heeft, worden
redelijkerwijs gemaakte reiskosten voor uw terugreis en een
eventuele hervatting van uw reis aan u uitbetaald.
eììì1)6-'%2ì<46)77ì:)6+3)(8ì33/ì()ì32+)&69-/8)ì6)-7/378)2ì)2ì
accomodatie die zijn betaald of van tevoren zijn geboekt en
waarvoor geen restitutie mogelijk is.
eìì)>)ì:)6>)/)6-2+ì-7ì%00))2ì:%2ì83)4%77-2+ì34ìOì)2ìì
FRANCE-vluchten.
eìì)ì1%<-1%0)ì:)6+3)(-2+ì&)(6%%+8ì½@ìI1)8ì))2ì)-+)2ì6-7-'3ì
van €50).
Hertz schade- en diefstaldekking
Deze aanvullende autohuurverzekering biedt u extra gemoedsrust
als u tijdens uw zakenreis een auto huurt bij Hertz.
8
Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers
Nuttige telefoonnummers
Indien de huurauto wordt gestolen of beschadigd, bent u gedekt
voor alle bedragen waarvoor u volgens de huurovereenkomst
verantwoordelijk bent, tot een bedrag van maximaal €75.000
(met een eigen risico van €50).
Deze dekking is van toepassing voor alle bestuurders (max. 5)
die op de huurovereenkomst met Hertz vermeld zijn.
Verzekering tegen reisongemakken tijdens zakenreizen
Indien u uw reiskosten betaald heeft met uw KLM American
Express Corporate Card, bent u op KLM- en AIR FRANCEvluchten automatisch tot een bedrag van max. €1.500 verzekerd
tegen reisongemakken, zoals een vertraagde vlucht, een gemiste
aansluiting en vertraagde of verloren bagage. Op overige vluchten
bent u verzekerd tot een bedrag van max. €1.050. De verzekering
geldt vanaf het moment dat u uw woning of werkplek verlaat tot
het moment dat u terugkeert.
eìì-.ì))2ì:)686%+-2+ì:%2ì1))6ì(%2ìì996ì3*ì-2ì+):%0ì9ì9;ì:09',8O
aansluiting mist als gevolg van een vluchtvertraging en er is
gedurende 4 uur geen alternatief vervoer beschikbaar, kunt u
een bedrag van max. €250 bij KLM- en AIR FRANCE-vluchten
en max. €175 op overige vluchten, besteden aan maaltijden en
verfrissingen. U ontvangt ook een tegemoetkoming in eventuele
hotelkosten.
eìì07ì9;ì&%+%+)ì+)(96)2()ì1))6ì(%2ìì996ì:)686%%+(ì-7Aì328:%2+8ì
u een vergoeding van max. €250 bij KLM- en AIR FRANCEvluchten en max. €175 op overige vluchten, voor de aanschaf
van toiletartikelen en noodzakelijke kleding*.
eìì2(-)2ì9;ì&%+%+)ì1))6ì(%2ìì996ì:)686%%+(ì-7Aì/928ì9ì))2ì
bedrag van maximaal €1.250 bij KLM- en AIR FRANCEvluchten en max. €875 op overige vluchten, besteden aan
‘noodaankopen’*.
Uitgaven als gevolg van reisongemakken dienen te worden
afgerekend met de KLM American Express Corporate Card.
*Uitgezonderd op vluchten waarmee u terugkeert naar het land waar u woont.
9
Verzekering voor bagage en persoonlijke eigendommen
Indien u uw reis naar een bestemming buiten het land waar u
woont betaald heeft met de KLM American Express Corporate
Card, bent u gedurende de hele zakenreis verzekerd tegen diefstal,
verlies of schade van uw bagage. Vanaf het moment dat u uw huis
of werkplek verlaat tot het moment dat u terugkeert, bent u
verzekerd tot een totaalbedrag van maximaal €5.000 (met een
eigen risico van €50) naast de verzekering tegen reisongemakken
tijdens zakenreizen. De maximale dekking per afzonderlijk artikel
bedraagt €750.
Belangrijk
Claims dient u zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen
30 dagen, te melden bij de verzekeringsmaatschappij.
Contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Voor een
uitgebreid overzicht van de bijzonderheden en Algemene
Voorwaarden van deze verzekeringen verwijzen wij u graag
naar de American Express-website:
www.americanexpress.nl/corporate/termsandconditions
of naar onze afdeling Ledenservice: 020 200 82 44.
10
Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers
NuttigeAssist
telefoonnummers
Global
Telefonische assistentie over de hele wereld, 7 dagen per week,
dag en nacht, voor bijvoorbeeld:
eìì6%/8-7',)ì)2ì;%%6():300)ì-20-',8-2+)2ì:££6ì9;ì:)686)/Cì
over het verkrijgen van een visum, geadviseerde inentingen,
douanevoorschriften, wisselkoersen, etc.
eìì)0)*32-7',ì%(:-)7ì-2ì+):%0ì:%2ì1)(-7',)Aì.96-(-7',)ì3*ì4)67332O
lijke noodgevallen. Deze service is beschikbaar voor KLM
American Express Corporate Cardmembers en meereizende
gezinsleden.
eìì:)6%0ì8)6ì;)6)0(ì/%2ì03&%0ì77-78ì9ì,)04)2ì%%2ì()ì+)+):)27ì
van de dichtsbijzijnde Engelstalige arts, tandarts, opticien,
ambassade of advocaat.
eìì:)6(6%',8ì:%2ì9;ì743)(&)6-',8)2ì%%2ì*%1-0-)ì3*ì9;ì;)6/+):)[email protected]
eìì2ì+):%0ì:%2ì233(ì%*+-*8)ì:%2ì1)(-'-.2)2Aì'328%'80)2>)2ì3*ì
andere onmisbare artikelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn.
eìì03&%0ì77-78ì:)60))28ì%00)ì&3:)2+)23)1()ì(-)278)2ì+6%[email protected]ì
Voorschotten in contanten, medische kosten en verzendkosten
worden later doorbelast op de KLM American Express
Corporate Card.
GLOBAL ASSIST +31 (0) 20 504 8989
Wereldwijd Netwerk
De medewerkers van de American Express servicevestigingen zijn
)6ì31ì9ì8)ì,)04)2ì)2ì%(:-)7ì8)ì+):)[email protected]ì ££6ì)2ì8-.()27ì9;ì6)-7Aì1)8ì
alle gewenste inlichtingen of hulpverlening:
eìì2*361%8-)Aì%77-78)28-)ì)2ì:)6/6-.+)2ì:%2ì:6))1()ì:%098%
eìì )6:%2+-2+ì:%2ì))2ì+)7830)2ì3*ì:)6036)2ìì1)6-'%2ì<46)77ì
Corporate Card, meestal binnen 24 uur
eìì )6>-0:)6-2+ì)2ì:)6:%2+-2+ì:%2ì:)6036)2ì3*ì+)7830)2ì1)6-'%2ì
Express Travelers Cheques
Bel onze Ledenservice via 020 – 2008244 voor informatie.
11
Nooit zonder cash: Express Cash
Wereldwijd heeft u de mogelijkheid om contant geld op te nemen
bij geldautomaten voorzien van het American Express-logo.
Als uw bedrijf daarvoor toestemming verleent, kunt u wekelijks
een bedrag tot €700 opnemen in lokale valuta. Express Cash is
een wereldwijd netwerk waarop de belangrijkste banken zijn
aangesloten. In Nederland kunt u terecht bij alle geldautomaten
van ABN Amro en Rabobank. Express Cash werkt door een
combinatie van de KLM American Express Corporate Card en uw
persoonlijke pincode.
Voor meer informatie of voor het toesturen van een aanvraagformulier, kunt u bellen met 020 – 2008244.
Emergency Cheque Cashing
3/ì/928ì9ì8-.()27ì/%2833696)2ì'328%28ì+)0(ì342)1)2ì&-.왙2ì:%2ì
de American Express servicevestigingen wereldwijd. Indien u
dringend geld nodig heeft, stelt American Express u lokale valuta
of Travelers Cheques ter beschikking, op vertoon van de KLM
American Express Corporate Card en een geldig legitimatiebewijs.
Het maximum bedrag bedraagt €1.000 per 21 dagen.
12
Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers
Nuttige
Verlies
of diefstal
van detelefoonnummers
Nuttige
telefoonnummers
KLM American
Express Corporate Card
Over de hele wereld een nieuwe Corporate Card,
in de meeste gevallen binnen 24 uur
Bij een verloren of gestolen KLM American Express Corporate
Card heeft u geen eigen risico. Bovendien wordt een verloren
of gestolen Corporate Card, als u dat wilt, wereldwijd, zonder
bijkomende kosten, vervangen en dat meestal binnen 24 uur.
))1ì,-)6:336ì'328%'8ì1)8ì327ì34ì:-%ìOìì@
Internet Fraude Garantie
Betalen met de KLM American Express Corporate Card betekent
niet alleen makkelijk betalen, maar tevens veilig betalen. Ook op
internet kunt u met een gerust hart aankopen doen, want alle
fraude of misbruik (ook als gevolg van diefstal of verlies) is 100%
verzekerd, zonder eigen risico.
13
Voorwaarden voor het sparen van
extra Flying Blue Award Miles met de
KLM American Express Corporate Card
Voorbehouden voor Kaarthouders, die in het bezit zijn van een
KLM American Express Corporate Card en deelnemer zijn van het
Flying Blue-programma, waarvan het bedrijf toestemming heeft
verleend tot het sparen van extra Flying Blue Award Miles met de
KLM American Express Corporate Card.
1. Wat zijn de voorwaarden voor het ontvangen van de extra
Flying Blue Award Miles?
KLM American Express Corporate Cardmembers sparen
automatisch Flying Blue Award Miles bij alle aankopen die met
de KLM American Express Corporate Card worden gedaan,
onder voorbehoud van goedkeuring door het bedrijf.
De verdiende extra Flying Blue Award Miles kunnen eenvoudig
ingewisseld worden voor o.a. vliegtickets, ticketupgrades,
hotelovernachtingen en autohuur.
2. Toekenning extra Flying Blue Award Miles
a) Hieronder vindt u een overzicht van de toekenning van
de extra Flying Blue Award Miles op basis van uw uitgaven
met de KLM American Express Corporate Card. De extra
gespaarde Flying Blue Award Miles worden maandelijks
automatisch naar uw KLM Flying Blue-account overgeboekt.
Uitgaven met de
KLM American Express
Corporate Card
Extra Flying Blue Award
Miles
Bij elke €10 aan uitgaven bij
KLM, AIR FRANCE en Hertz
14 Award Miles
Bij elke €10 aan overige
uitgaven
10 Award Miles
14
Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers
Nuttige telefoonnummers
b) Bij het toekennen van extra Flying Blue Award Miles wordt
rekening gehouden met de uitgaven zoals vermeld op de
rekeningoverzichten van de Kaart, met uitzondering van
de volgende uitgaven: toeslagen en boetes voor te late
betalingen en opname van contant geld.
c) Partners behouden zich het recht voor om op elk gewenst
moment de toekenning van extra Flying Blue Award Miles te
wijzigen en American Express verplicht zich de Kaarthouders
hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. In geval van
dergelijke wijzigingen gaat de nieuwe toekenning in op het
moment dat de Kaarthouder op de hoogte is gesteld.
d) Bedragen die worden teruggestort op de Corporate Card
account van een Kaarthouder (waaronder bedragen afkomstig van geweigerde producten of diensten die met de Kaart
zijn afgerekend) zullen het aantal extra Flying Blue Award
Miles verminderen.
e) Op uitgaven die gedaan zijn met de KLM American Express
Business Travel Account kunnen geen Flying Blue Award
Miles worden gespaard.
3. Annulering van Flying Blue Award Miles
a) Als de Kaart wordt geannuleerd door American Express,
dan gaan de extra Flying Blue Award Miles die nog niet op de
Flying Blue-account zijn overgeboekt, verloren.
b) Elke vorm van fraude of misbruik bij het sparen van extra
Flying Blue Award Miles zal leiden tot inname van de extra
Flying Blue Award Miles en annulering van de Kaart, evenals
alle andere American Express Kaarten waarvan de verantwoordelijke Kaarthouder is.
15
4. Overdracht van extra Flying Blue Award Miles
a) Na afsluiting van de rekeningen worden de extra Flying Blue
Award Miles maandelijks automatisch bijgeschreven op de
KLM Flying Blue-account van de Kaarthouder. Als op de
Kaart nog een te betalen bedrag openstaat, wordt de bijschrijving van de extra Flying Blue Award Miles geblokkeerd
tot het moment waarop het verschuldigde bedrag is voldaan.
b) De Kaarthouder dient akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden van het Flying Blue-programma van KLM
en/of Partners. American Express is niet verantwoordelijk
voor de uitvoering en toepassing van het Flying Blueprogramma van KLM.
Let op: er kan in sommige gevallen een puntenverschil optreden
tussen het rekeningoverzicht van uw KLM American Express
Corporate Card en uw overzicht van de Flying Blue Award Miles.
De transacties van de laatste dagen van de maand worden op het
overzicht van de Flying Blue Award Miles van de eerstvolgende
maand weergegeven.
Nuttige telefoonnummers
American Express Ledenservice:
(Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00 uur)
Verloren en gestolen kaarten:
Na 20.00 uur en in het weekend:
020 – 200 8244
Global Assist (24/7):
020 – 504 8989
Verzekeringen:
eìì)68>ì983,996:)6>)/)6-2+ì
diefstal en schade:
00800 – 500 50 187
eìì 336ì:6%+)2ì)2ì'0%-17ì3:)6ì
()ì3:)6-+)ì:)6>)/)6-2+)2Bì
ìQìì
KLM:
336ì-2*361%8-)ì)2ì6)7)6:)6-2+)2Bìì
ìQìì
Hertz:
336ì-2*361%8-)ì)2ì6)7)6:)6-2+)2Bìì
020 – 200 8244
020 – 504 8666
ìQìì
(Euro 0,15 per minuut)
)8ì-7ì:%2ì+6338ì&)0%2+ì(%8ì9ì()ì0+)1)2)ì 336;%%6()2ì
:%2ì()ìì1)6-'%2ì<46)77ì36436%8)ì%6(ì>36+:90(-+ì0))[email protected]
)>)ì:336;%%6()2ì86)*8ì9ì33/ì%%2ì34ì32>)ì;)&7-8)
;;;@%1)6-'%2)<46)[email protected]^'36436%8)^8)617%2('32(-8-327
;ì6)',8)2ì&)4)6/)2ì>-',ì838ì()>)ì:336;%%6()[email protected]ì
)ì-2*361%8-)ì-2ì()>)ì+-(7ì-7ì:300)(-+ì)2ì'366)'8ì&-.ì49&0-'%8-)ì
-2ì23:)1&)6ì@
17
American Express Services Europe Limited
Gebouw Amerika
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam Zuidoost
Ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam
onder registratienummer: 33272246
American Express Services Europe Limited,
Registered in England and Wales, Company number
1833139, Registered Office Belgrave House,
76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX.
CAM6901 11/11
www.americanexpress.nl/corporate

Vergelijkbare documenten

Veelgestelde vragen – Kaarthouders - amex-corporate

Veelgestelde vragen – Kaarthouders - amex-corporate Contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Voor een uitgebreid overzicht van de bijzonderheden en Algemene Voorwaarden van deze verzekeringen verwijzen wij u graag naar de American Express-web...

Nadere informatie