Skerpsliper Oktober 2007

Commentaren

Transcriptie

Skerpsliper Oktober 2007
�������������
���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN













Voorwoord
Beste schaatsvrienden,
Allereerst wil ik onze nieuwe HCH-leden hartelijk welkom heten. Ik hoop dat jullie verwachtingen uitkomen en
jullie je snel bij ons thuis zullen voelen. Als deze Skerpsliper door de bus valt zijn er in Nederland reeds een
aantal kunstijsbanen geopend en hebben sommige HCH-leden al voorzichtig de eerste streken op het ijs gezet.
Ook onze schaatstempel Thialf zet begin oktober haar deuren open, ondermeer vanwege het 40 jarige jubileum.
Dat betekent dat de eerste trainingen op het ijs voor HCH starten op 5 oktober. De baan wordt voor het overige
schaatspubliek op 14 oktober opengesteld. Een historie van vier decennia Thialf betekent voor HCH ook een
belangrijke periode, aangezien ontzettend veel leden en oudleden onlosmakelijk aan deze nu al legendarische
ijsbaan verbonden zijn. Zoals jullie wellicht weten was Jeen van der Berg een van de oprichters. Denk ook aan al
die HCH-leden die als schaatsers, kampioenen, trainers, juryleden, scheidsrechters en organisatoren van diverse
evenementen vele uren van hun leven op en rondom deze baan hebben doorgebracht. Hoogstwaarschijnlijk is
deze lijst lang niet compleet.
Het is voor ons op dit moment bijna ondenkbaar dat er een aantal jaren geleden een ledenstop voor pupillen
moest worden ingesteld. Wij als bestuur hebben dit jaar de nieuwe aanwas van pupillen bovenaan ons
prioriteitenlijstje staan. De jeugd komt absoluut niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger dus moeten we andere
activiteiten ontplooien en organiseren. Wie ideeën heeft:we horen het bijzonder graag! Het stond een aantal
weken geleden nog in de diverse dagbladen: de KNVB heeft in haar bestaan nog nooit zoveel jeugdleden gehad:
de KNSB nog nooit zo weinig!
Tijdens onze jaarvergadering heeft het bestuur afscheid genomen van Freek Stift en Henk Scheenstra. Wij
danken hen beiden nogmaals voor de bergen werk, die ze in al die jaren voor HCH hebben verzet. Gelukkig
blijven ze in het kader van de overdracht nog even op de achtergrond souffleren. Met vreugde kunnen we Roos
Siemonsma en Arjen Anema verwelkomen zodat we weer fris en op volle oorlogssterkte de strijd met
het nieuwe ijsseizoen kunnen aanbinden.
Binnen onze vereniging hebben we denk ik de meeste zaken goed op orde. Maar het kan altijd nog beter en
dat is ons streven. Ook is HCH dankzij onze hoofdsponsors BLAAUW WOONIDEE en VELLINGA ADFYSIO
en beide co-sponsoren Kort Timmer- en Aannemersbedrijf en Priore Accountants en Belastingadviseurs
financieel gezond. Daarbij mogen we sportzaak Faber Sport als supplier in ons totale plaatje niet vergeten.
Het wordt weer een spannend seizoen. Verleden jaar hadden we drie kampioenen: natuurlijk ons boegbeeld
Sven Kramer, maar ook Jesper Hospes en Roderick Stift. We zullen kijken hoe het dit jaar uitpakt! We hebben er
het volste vertrouwen in.
Namens het bestuur wens ik alle leden met hun familie, trainers, sponsoren, al die vrijwilligers en verder iedereen
die bij HCH is betrokken, enorm veel schaatsplezier toe.
Met sportieve groet,
Sjoerd Bloem
Voorzitter
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 1
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Van de redactie……
De eerste Skerpsliper weer van dit schaatsseizoen,
het bewaarexemplaar! Daarom veel informatie over
trainingen, trainingsgroepen, wedstrijdschema’s
en andere onmisbare informatie voor de actieve
schaatsers en begeleiders:
•
•
•
•
•
•
•
HCH Beleidsplan
Notulen Jaarlijkse Ledenvergadering
Informatie trainingen
Informatie wedstrijden
Wedstrijdschema
Bestelformulier WK-sprint
En al het overige in willekeurige volgorde
Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de
website van de HCH: www.hch-heerenveen.nl. U kunt de
Skerpsliper ook digitaal lezen op de website.
Wie de website en het zomerseizoen actief
heeft gevolgd weet dat er veel leuke dingen zijn
georganiseerd deze zomer, zoals de reunie- en
huldigingsavond, de zomercompetitie, baanwielrennen
en het trainingskamp. Helaas is er in deze skerpsliper
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
geen verslag van gemaakt. Dit heeft onder andere
te maken met de uiterst magere bezetting van
de redactie. Wanneer slechts enkele handen het
vrijwilligerswerk dragen zal dat uiteindelijk ten koste
gaan van de kwaliteit en continuïteit van hetgeen zich
achter de schermen afspeelt. Bij deze dan ook de
oproep aan alle welwillende leden om je als vrijwilliger
aan te melden bij het bestuur en/of trainers om het
vele noodzakelijke werk te delen; vele handen maken
licht werk.
De trainingsweek in Inzell staat er ook al weer aan te
komen. Iedereen die daarheen gaat, wensen we veel
plezier. In ieder geval veel leesplezier en bewaar
deze Skerpsliper het hele jaar. Alle schaatsers en
supporters een goed seizoen toegewenst met hopelijk
weer eens een strenge winter. De Inzellgangers,
goede reis en maak er een mooie week van en doe
lekker gek dan hebben we weer leuke stukjes voor de
Skerpsliper. Stuur je foto’s en verslagen dan op naar
[email protected] [P.S. Inleveren kopij voor
januari 2008]
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 2
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Voorlichting nieuwe leden!!
Schaatsslijpcursus Cor Faber
Net als ieder jaar is er een uitgebreide voorlichting
over “alles op en rondom de ijsbaan” voor nieuwe HCH
leden.
Vooraf opgave is noodzakelijk in verband met een
minimale opkomst van 10 personen. Opgave bij
Auke van der Weide; telefoon 0513-636972, of
e-mail [email protected] Nadere informatie
omtrent hoe, wanneer en waar volgt via de HCHwebsite! Ook zullen er uitnodigingen uitgereikt
worden bij de pupillentrainingen.
Wanneer: zaterdag 6 oktober om 12.45 uur &
woensdag 10 oktober om 17.45 uur
Plaats: Thialf
Waar: melden achter de kassa bij een bestuurslid
in HCH kleding.
Doel: tijdens een gerichte rondleiding in Thialf
wordt aan de hand van een informatieboekje heel
veel praktische zaken uitgelegd. Natuurlijk is er
ook ruimschoots gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Het bestuur
Ledenadministratie
Voor al uw aanmeldingen en adreswijzigingen. Het
schaatsseizoen eindigt op 30 april 2008 en het
lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen
kan alleen schriftelijk (Fokke Nijholt, Frederik
Hendriklaan 136, 8448 MN Heerenveen) en via e-mail
([email protected]) voor 1 mei 2008. Het niet reageren op
het aanvraagformulier voor trainingszegels en licenties
is geen opzegging.
HCH zoekt (altijd) nieuwe
vrijwilligers!
Bosma & Boonstra
Wij leiden uw financiële situatie...
in de
juiste baan!
www.bosma-boonstra.nl
Jelle van Damweg 11, 8411 XA Jubbega
Postbus 4, 8410 AA Jubbega
Voor u ligt de laatste Skerpsliper van het huidige
redactieteam. Het is aan u om u zich als vrijwilliger te
melden indien u de Skerpsliper en website en alle door
de HCH georganiseerde activiteiten (zomercompetitie,
trainingskamp, pupillendag, huldigingsavond, etc.)
wenst te behouden. Neem uw verantwoordelijkheid en
meldt u aan als vrijwilliger. U kunt zich melden bij Auke
van der Weide 0513-636972, of Sjoerd Bloem 0513671582.
De HCH Website: www.hchheerenveen.nl
We proberen u als lezer en lid van de H.C.H. middels
de Skerpsliper en nieuwsbrieven immer van de
meest actuele informatie te voorzien. Echter niets
is onveranderlijk en daarom zal niet alle informatie
altijd geheel volledig of up-to-date kunnen zijn.
Binnenkort zult u bijvoorbeeld de indeling van de
trainingsgroepen op de website terugvinden. Kijk
daarom ook regelmatig op de HCH-website voor de
meest actuele informatie.
(0516) 46 31 00
T
E [email protected]
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 3
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Beleidsplan HCH 2007-2008
Langebaan
0. Inleiding
Wijziging van het beleidsplan aan het begin van
dit zomerseizoen. Van het oude beleidsplan (d.d.
augustus 2001) is destijds afgesproken dat het na
drie winterseizoenen geëvalueerd zou worden. Het
beleidsplan voldeed in de ogen van het bestuur op
enkele punten niet meer aan de situatie waarin de club
zich bevindt, bovendien zijn er naar aanleiding van de
ervaringen van de afgelopen drie schaatsseizoenen
nieuwe inzichten ten aanzien van m.n. de
selectiegroepen ontstaan.
1. Visie HCH
HCH kent in het ledenbestand in feite een aantal
stromingen, die in het beleid van HCH herkenbaar
aandacht behoren te krijgen.
Dit betreft:
• prestatiesport (topsport)
• breedtesport
De prestatiesport valt feitelijk uiteen in langebaan,
waaronder sprint en marathon, terwijl de breedtesport
zich met name uit in langebaan (jongeren) en de
trimmers (veelal oudere leden).
HCH dient zich wat dat betreft duidelijk neer te
zetten als een club die zowel de prestatiesport als
de breedtesport stimuleert. Dit is zowel van belang
voor het te voeren beleid, maar ook voor het duidelijk
maken aan de sponsors wat de inzet van de club
is. Tevens dient de structuur van HCH hierop aan te
sluiten.
2. Doelstellingen
In lijn met de verschillende stromingen, wil HCH zich
in de volgende jaren op zowel de prestatiesport als
in de breedtesport versterken. Ten aanzien van de
prestatiesport, streeft HCH naar een betere aansluiting
van onze leden op baanselectie en Friese selectie.
In de breedtesport willen wij een verdere groei van
het aantal leden zien. In hoofdstuk drie worden
de activiteiten uitgewerkt op de onderscheiden
onderdelen.
3a. Prestatiesport (topsport)
Wanneer HCH voor een lijn prestatiesport kiest,
hetgeen het geval is, dan dient dit tot uiting te komen
in de professionaliteit en de doelstellingen die daar
achter liggen.
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
HCH zal er extra aandacht worden besteed aan
trainingsaanpak en een meer gerichte ontwikkeling
van in eerste instantie de junioren C1/2 en B1/2. Het
zijn deze categorieën die zich kunnen ontwikkelen
tot schaatsers in de eerder genoemde selecties.
Alle pupillen B en A kunnen gedurende de
zomerperiode twee trainingen volgen waaronder een
opleidingsgroep.
De categorie van pupillen E,D en C worden
weliswaar gevolgd maar krijgen voorlopig de normale
aandacht die zij tot nu toe hebben gehad (dus geen
opleidingsgroep). Van de categorie A1/2 junioren
en neosenioren wordt verwacht dat ze reeds in de
Friese selectie zijn opgenomen, dan wel op een de
aansluiting op de Friese selectie niet hebben gemaakt.
Om die reden wordt de aandacht vooralsnog minder
op deze groep gericht. Anders dan tot nu toe het
geval is zal gepoogd worden deze groep van goede
schaatsers bij de club te betrekken en gerichter
te begeleiden (ook indien gewenst in de overstap
naar marathonschaatsen, trainersdiploma’s en in de
trainingsbehoeften).
Marathon
De schaatsers vanaf de B1 junioren die meer
belangstelling hebben voor de marathon kunnen als zij
daarvoor in aanmerking komen (afhankelijk van de tijd
die zij rijden op de 1500m) voor het “marathon-uur”.
De marathoncommissie bepaald wie op dat uur mogen
schaatsen, de rijders trainen bij HCH trainers.
3b. Breedtesport
In de breedtesport wordt in eerste instantie gestreefd
naar een verdere groei van de leden. Om verdere
groei van het aantal leden te stimuleren zal een
programma gestart worden waarbij scholen in ons
wervinggebied,,jeugdschaatsen, pro-action en het
CIOS een rol kunnen spelen. Dit geldt in ieder geval
voor de jonge aanwas, waaruit later doorgroei naar de
topsport categorie kan plaatsvinden, maar ook voor de
ouderen ( het vasthouden van oudere leden).
HCH richt zich wat dat betreft op het aantrekkelijk
maken van het programma voor jeugdleden, (pupillen
en junioren) bijvoorbeeld 1 of meerdere keren de
gelegenheid om allen tegen enkele andere clubs te
schaatsen (een gezamenlijke interclub).
4. Uitwerking van de prestatiesport.
HCH is vooral bereid een behoorlijke bijdrage te
leveren aan de prestatiesport, in de verwachting dat
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 4
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
dit een goede stimulerende werking heeft op de club
als geheel. Doel is zoals gezegd de aansluiting met de
baan- en Friese selectie te versterken. In ieder seizoen
wordt voorafgaande aan de zomertraining de selectie
indeling gemaakt en tevens de opleidingsgroep bij
de pupillen B en A. Tijdens het winterseizoen kunnen
jeugdleden die aan de criteria voldoen alsnog worden
toegevoegd (toetsing zal plaatsvinden in elk seizoen
rond begin december).
Omvang selecties
Omvang van de selecties (C1, C2, B1 en B2). De
omvang wordt bepaald aan de hand van objectieve
criteria, aangevuld met een aantal bespreekcriteria.
Omvang van de opleidingsgroep pupillen B en A zal
eveneens worden bepaald aan de hand van objectieve
criteria, aangevuld met een aantal bespreekcriteria.
Selectie, opleidingsgroep en
selectiecommissie
Selectie vindt plaats op basis van de resultaten van
het vorige seizoen. De selectiecommissie houdt zich
het recht uitzonderingen te maken. Toevoegingen
tijdens het winterseizoen worden gedaan door
de selectiecommissie. Indien de inzet/prestatie
zodanig is dat het selectielid ten opzichte van de
andere selectieleden ver achter blijft, heeft de
selectiecommissie het recht om een lid tussentijds uit
de selectie te verwijderen. Dit moet van tevoren bij het
betreffende selectielid aangegeven zijn. Als meetpunt
geldt de eindstand (PR) van het vorig seizoen op de
ranglijst van Friesland (incl. Giethoorn, Dronten en
Lelystad). De selectie wordt direct na het einde van
het winterseizoen samengesteld, ten behoeve van de
zomertraining. De tijden worden allen teruggerekend
naar 500m punten.
4a.
Objectieve criteria
• Pupillen B:
tijden als pupil C op 100 en 300 < 48.000 (tijden
opgeteld)
• Pupillen A:
tijden als pupil B op 300 en 500 < 89.000 (tijden
opgeteld)
• Junior C1 jongens:
tijden als pupil A op 300 en 500 < 80.000 (tijden
opgeteld)
• Junior C1 meisjes:
tijden als pupil A op 300 en 500 < 83.000 (tijden
opgeteld)
• Junior C2 jongens:
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
•
•
•
•
•
tijden als C1 op 500, 1000 en 1500 < 145.000
punten
Junior C2 meisjes:
tijden als C1 op 500 en 1000 < 100.000 punten
Junior B1 jongens:
tijden als C2 op 500, 1000 en 1500 < 138.000
punten
Junior B1 meisjes:
tijden als C2 op 500 en 1000 < 98.000 punten
Junior B2 jongens:
tijden als B1 op 500, 1000 en 1500 < 135.000
punten
Junior B2 meisjes:
tijden als B1 op 500, 1000 en 1500 < 145.000
punten
4b.
De selectiecommissie heeft het recht om op grond van
criteria die te maken hebben met techniek, coördinatie,
motivatie enz. buiten de bovengenoemde objectieve
criteria rijders toe te voegen. De objectieve normen
zijn ontleent aan de ervaringen van de afgelopen jaren
dat HCH met selecties aan het werk is en kunnen
jaarlijks aangepast worden.
4c.
Bij de afweging of iemand als bespreekgeval toch
nog onderdeel van de selectie wordt, speelt mee
progressie, trainingsinzet en motivatie. Deze gegevens
zullen in overleg met de trainingscoördinator en de
respectievelijke trainers worden aangeleverd. Bij
discussie tijdens het seizoen over een deelnemer
aan de selectie (motivatie/inzet) of indien iemand
zich in de rangorde van de objectieve tijden rijdt
en dus toegevoegd kan worden (meetmoment
december/januari) vindt eerst overleg plaats in de
selectiecommissie. In uitzonderlijke gevallen (ziekte
tijdens het seizoen, of andere redenen) kan de
selectiecommissie besluiten ook als een schaatser
niet voldoet aan bovenstaande normen, iemand toe
te voegen. Dit zal echter met reden omkleed moeten
worden vastgelegd.
4d.
De selectiecommissie wordt per schaatsseizoen
vastgesteld en “bemand” door een oneven
aantal zoveel mogelijk onafhankelijke trainers en
bestuursleden. Dit jaar bestaat de selectiecommissie
uit de bestuursleden Bart Kort, Arjen Anema en Mark
Bosma.
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 5
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
4e.
De selectieleden C -en B junioren zijn verplicht zich te
houden aan een minimum aantal trainingen.
Zomertraining:
• junioren C ten minste drie trainingen zij volgen
beide looptrainingen en mogen kiezen uit een
fietstraining of een skeelertraining.
• junioren B volgen beide looptrainingen bovendien
volgen zij de fietstraining en de skeelertraining.
Selectieleden die zomertrainingen bij een andere
club volgen, (bijvoorbeeld een fietstraining bij
een wielervereniging) kunnen deze training als
vervangende training van een “HCH” training volgen
mits dat in overleg met de selectietrainer gebeurt.
Voor de leden die in de opleidingsgroep pupillen
zijn gekozen geldt ook dat zij zomertrainingen als
vervangende training van een “HCH” training bij
een andere club kunnen volgen (bijvoorbeeld een
skeelertraining bij de skeelerclub) mits dat in overleg
met de trainer van de opleidingsgroep pupillen
gebeurt.
Wintertraining:
• beide groepen zorgen er voor dat zij voor drie
trainingen een zegel hebben.
Het spreekt vanzelf dat C -en B junioren van onze
club die in de baanselectie dan wel Friese selectie
zijn opgenomen ten aller tijden mogen aansluiten bij
trainingen van onze selectie. Ook wanneer een clublid
terugvalt vanuit de baanselectie of Friese selectie zal
de clubselectie de eerste opvang zijn.
Voorts streven we er naar een zo goed mogelijke
afstemming in trainingsopbouw en seizoenplanning
te krijgen met name met de trainers van de
baanselecties.
5. Trainers.
HCH streeft er naar een volledige groep
gekwalificeerde trainers en een aaneengesloten
trainingsopbouw voor alle onder de club vallende
groepen te weten vanaf pupillen F tot en met de
trimmers. HCH tracht in lijn met het beleid te komen
tot een uitwerking van de trainingsaanpak. Voor
de selectiegroepen wordt extra gestreefd naar een
behoud en versterking van kwaliteit gebaseerd op
diploma’s en gebleken ervaring. In de verdeling van
de trainers naar de selectiegroepen wordt hiermee
nadrukkelijk rekening gehouden.
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
6. Sponsorkleding.
De leden van de clubselecties C –en B junioren
worden voorzien van sponsorkleding m.u.v. de rijders
die ook deel uitmaken van de baanselectie of Friese
selectie. De sponsoren stellen kinderen die uit de
selectie gaan in de gelegenheid hun schaatspak te
kopen tegen 50% van de kostprijs.
7. Interclubwedstrijden.
De selectiecommissie bepaald wie er worden
uitgenodigd voor de diverse interclubs. Dit uitnodigen
vind plaats volgens bepaalde regels, waarvan kan
worden afgeweken door de selectiecommissie.
•
•
•
•
•
•
•
De selectie wordt gedaan door tenminste 2 leden
van de selectiecommissie.
In bijzondere gevallen wordt overleg gepleegd met
de trainers en/of bestuur.
Voor een interclub worden in principe geen
rijders(sters) uitgenodigd die deel uit maken van
de Baanselectie of van de Friese Selectie, tenzij
er een kwalificatie is voor een internationaal
toernooi (of kans is op) deelname aan een
internationaal toernooi.
Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk
rijders(sters) van een categorie deelnemen aan
de interclubs. Als basis hiervoor dienen de SARA
lijsten. Voor bepaalde toernooien (zoals de eigen
interclubwedstrijd (Thialf-bokaal en de eigen
pupillen-interclub) worden de snelste rijders(sters)
uitgenodigd met in acht neming van bovenstaande
opmerkingen.
De peildatum voor de selectie ligt in principe 3
weken voor de wedstrijddatum. Deze datum staat
vermeld op de uitnodiging aan de rijders(sters).
Hier kan in bepaalde gevallen van worden
afgeweken door de selectiecommissie.
Uitzonderingen zijn de Internationale wedstrijden
in Grefrath, Berlijn en Zweden. Voor Berlijn en
Zweden worden rijders(sters) alleen maar door
HCH aangemeld en de organiserende club
bepaald vervolgens wie er mee gaat. Voor de
interclubs in Grefrath wordt de uitnodigingen
door HCH zelf gedaan en voor deze wedstrijden
hanteren we het principe dat iemand die hier als
pupil is geweest, niet weer als pupil gaat, maar
misschien wel weer als junior, neo of senior. Ook
hier geldt weer dat, wanneer er geen geschikte
kandidaten zijn, alsnog iemand kan worden
afgevaardigd die er al eens is geweest.
Indien een uitgenodigde rijder(ster) regelmatig,
zonder geldige reden (ziekte, examen, o.i.d.)
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 6
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
afmeld, kan (tijdelijk) worden afgezien van het
uitnodigen van deze rijder(ster). Voordat deze
maatregel wordt uitgevoerd zal echter wel overleg
plaatsvinden tussen de selectiecommissie (evt.
bestuur) en de rijder(ster).
• Voor begeleiding tijdens de interclubs gaat in
principe de trainer mee van wie de meeste
rijders(sters) zijn uitgenodigd. Wanneer hij/zij niet
mee kan, zoeken de trainers zelf voor vervanging.
De trainingscoördinator kan hierin wanneer nodig
bemiddelen.
8. Overig
Nadrukkelijk worden gekeken naar samenwerking met
eventueel gelijk gestemde clubs voor samenwerking
op gebied van internationale toernooien of
trainingskampen. Er wordt met het Friesland College
(CIOS, afdeling IJs- en Skatesport) samengewerkt
op het gebied van BPV (stage), ‘opleidingen’,
bijscholing van trainers en uitwisseling van kennis
in het algemeen. Alle rechten en plichten die hieruit
voortvloeien zijn vastgelegd in een convenant dat door
beide partijen is ondertekend.
Notulen jaarlijkse
Ledenvergadering HCH op
dinsdag, 29 Mei 2007
AANWEZIG BESTUUR: Freek Stift, Fokke Nijholt,
Sjoerd Bloem, Johannes Zijlstra, Henk Scheenstra,
Harm Jan Kok, Wim Kleinhuis en Auke Bonne van der
Weide
1. OPENING: Op dinsdag, 29 mei 2007, om 20:10
uur, werd de jaarlijkse ledenvergadering geopend door
voorzitter Sjoerd Bloem. Sjoerd kon slechts 15 van
de 430 leden verwelkomen. In zijn openingswoord
werd door Sjoerd het afgelopen seizoen in vogelvlucht
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
doorgenomen. HCH kan terugkijken op een uitstekend
verlopen seizoen.
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN:
Afmeldingen van: Andries Keuning en Ineke Hoen
3. NOTULEN ALGEMEN LEDENVERGADERING
30 mei 2006: Vraag Henk de Jong: is de subsidie dit
jaar op tijd aangevraagd? Mark: Ja. Notulen verder
goedgekeurd
4. JAARVERSLAG SECRETARIS: Jaarverslag ligt
ter inzage in de zaal. Goedgekeurd. Vraag Roos
Siemonsma: Waar kan ik terecht over info aanmelden
gastgezin Jong Oranje? Antwoord: Nadere info zal op
de site worden geplaatst.
5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER: Jaarverslag
ligt ter inzage in de zaal. Goedgekeurd. Toelichting
Mark: Wij hebben een redelijke buffer, indien wij evt de
verkoop van programmaboekjes zouden kwijtraken. De
trainingskosten zijn lager door goed te reageren op de
inzet van trainers. Vraag Henk de Jong: Waar vind ik
de sponsoring terug? Antwoord Mark: Onder het kopje
diversen, omdat de sponsorgelden over het algemeen
voor kleding wordt gebruikt. Vraag Henk de Jong: Is
het mogelijk om de toestemming voor automatische
incasso reeds op de aanmeldingsformulieren te
plaatsen? Antwoord Fokke: Gaan wij het komend
seizoen reeds mee bezig.
6. VERSLAG KASCOMMISSIE: Door Albert Stuiver
en Lucie Bron goedgekeurd. De kascommissie gaf
complimenten aan Mark voor het goed inzichtelijk
opzetten van de stukken.
7. BENOEMING KASCOMMISSIE: Albert Stuiver en
Henk de Jong
8. JAARVERSLAG REDACTIE: Toelichting Auke
Bonne: Iedere keer is het weer een hele opgave om
de Skerpsliper op te zetten. Het zou mooi zijn als
leden meer copij zouden aanleveren. Het is nl heel
magertjes wat er wordt aangeleverd. Wij zijn eigenlijk
op zoek naar vrijwilligers voor de Skerpsliper. Volgend
seizoen zal de Skerpsliper minimaal 4 maal uitkomen.
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 7
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Harm-Jan: Per 1 oktober 2007 zal de site geheel
vernieuwd zijn.
9. JAARVERSLAG TAKENCOMMISSIE: Toelichting
Auke Bonne: De trainingsgroepen waren afgelopen
seizoen redelijk afgedekt. Verder werd er gebruikt
gemaakt van het schaatsvolgsysteem en het
vijfstappenplan van Erik Jansen. Activiteiten: Er is
geen zomerkamp geweest voor junioren en senioren
ivm een verbouwing in het Limburgse. Alleen voor de
pupillen was er een zomerkamp op Schiermonnikoog.
Toelichting Freek: Er zijn 5 club wedstrijden geweest.
Komend seizoen laten wij alle categorien rijden op een
clubwedstrijd. De ploegenachtervolging sloeg nl. niet
aan. Vraag Mevr. De Vries: In het wedstrijdschema is
altijd een clubwedstrijd opgenomen direct voor of direct
na Inzell. Dit geeft problemen. Antwoord Johannes:
Dit gaat buiten HCH om. De baancommissie kan geen
rekening houden met Inzell gangers. Tip: bezoek
de jaarvergadering van de baancommissie. Freek:
Het afgelopen seizoen was de trainingscoördinatie
in handen van Auke Bonne en Freek. Het komend
seizoen komt deze in handen van Auke Bonne en Abe
Reitsma.
10. PAUZE: Het agendapunt pauze wordt
overgeslagen. Reeds koffie gehad
11. BESTUURSVERKIEZING: Afscheid met bloemetje
en afscheidswoord door Sjoerd van: Freek Stift en
Henk Scheenstra
Benoeming van: Roos Siemonsma ( nieuwe secretaris
) en Arjen Anema ( wedstrijdsecretariaat )
12: VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2006/2007: De
contributie voor het seizoen 2006-2007 zal worden
verhoogd met 5 Euro. Goedgekeurd. Toelichting
Mark: Er is gekeken hoe wij de terugloop van leden
kunnen compenseren en de vraag is hoe staan wij
er bv. 2010 voor, indien wij mogelijk de verkoop
programmaboekjes kwijt zullen raken. Verder is er
afgelopen jaar geen contributieverhoging geweest.
Vraag Henk de Jong: Wat moeten wij afdragen aan
de bond? Antwoord Fokke: Wij dienen alleen het
licentiegeld af te dragen (licentiekosten op dit moment
10.75 Euro p.j.). Vraag Erik Jansen: Is de mogelijkheid
niet aanwezig om met een bepaald percentage
te verhogen? Antwoord Mark: Procentueel niet
besproken. Afgelopen seizoen had de baancommissie
een verhoging van 10% en het komend seizoen een
verhoging van 6%. Verder hebben wij het afgelopen
jaar geen verhoging gehad. Vraag Lucia Bron: Is
er een mogelijk tot gespreide betaling? Antwoord
Mark: In eerste instantie nee, maar aanvragen zullen
Voor als u een scheve
schaats rijdt
Klompmakkerstrjitte 1, 9251 EG, Burgum
tel: 0511-460250
fax: 0511-465755
Email: [email protected]
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 8
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
serieus worden behandeld. Wij moeten nl. als club de
trainingszegels al in het begin van het seizoen in z’n
geheel afdragen aan de baancommissie. Dan zou de
club voor moeten schieten.
12. RONDVRAAG: Vraag Lucia Bron: De bijdragen
voor de interclubwedstrijden. Voor wie is dit
eigenlijk? Antwoord Sjoerd: Dit geld gaat naar de
penningmeester, waarna o.a. de betreffende trainer
hiervan wordt betaald. Verder dienen wij als club
inschrijfgeld te betalen voor de interclubs, gemiddeld
een bedrag van tussen de 55 en 75 Euro. Vraag
Mevr. De Vries: Komt er nog een evaluatie van
het beleidsplan mbt deelname aan interclubs, bv.
Zweden? Antwoord Sjoerd: Ons gevolgde beleidsplan
blijft van kracht. Verder bepaalt Rutten wie er
geselecteerd worden voor deelname aan Zweden.
Wij geven alleen leden op en volgens ons beleidsplan
zijn dat GEEN baanselectieleden. Opmerking Jildou
Wijma: Ook het selectiebeleid van STC Rutten
is gewijzigd. Vraag Sisca Kromkamp: Indeling
clubwedstrijden: De volgorde bij een clubwedstrijd
was pupillen – junioren – senioren – pupillen etc.
Antwoord Bart Kort: Is slechts 1 maal gebeurd. Komt
met een nieuw voorstel. Vraag Erik Janssen: Is er al
Pupillenkamp 2006 Schiermonnikoog
eens nagedacht evt samen met de baancommissie
over instroom van nieuw leden? Antwoord Sjoerd: Is al
over nagedacht. Er zal inderdaad is moeten gebeuren.
Vraag Mevr. De Vries: Resultaat schoolschaatsen?
Antwoord: levert helaas niets op. Vraag Jeltsje Stuiver:
Blokjesleggers bij toernooien. Hoe is dit geregeld?
Antwoord Johannes: De namen hiervoor worden door
Johannes aangeleverd. Vraag Jeltsje Stuiver: Er waren
afgelopen seizoen ook niet-HCH leden bij. Antwoord
Johannes: Bij sprintwedstrijden zijn de eisen scherper.
In principe worden alleen B-junioren ingezet. Dit jaar
echter ook A-junioren, dit op verzoek van Hary Koch
en ivm ervaring. Verder afmeldingen op het laatste
moment. Op papier 8 man/vrouw en dan komen er
maar 3 opdagen.
15: SLUITING: Op dinsdag, 29 mei 2007, om 21:55
uur sluit Sjoerd Bloem de vergadering.
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
Aanvraag toegangskaarten WK
Sprint, 19 & 20 januari 2008
Uitsluitend schriftelijk indienen vóór 1 december
2007 bij
[email protected]
of
R. Siemonsma, Easterboarn 13, 8495 NB,
Aldeboarn
De vraag naar kaarten zal waarschijnlijk weer
groter zijn dan het aantal dat onze club wordt
toegewezen. In dat geval zullen de kaarten
worden verloot, waarbij tekortkomende zitplaatsen
- indien gewenst – mee kunnen loten voor
staanplaatsen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan
graag op het aanvraagformulier aangeven. Het
aanvraagformulier kunt u binnenkort downloaden
vanaf de HCH-website.
Ochtendijs
Heel misschien is er dit jaar ook weer de
mogelijkheid om gebruik te maken van het
ochtendijs en wel op donderdagochtend van 6:30
tot 7:30h. Toegegeven het is een beetje vroeg
maar dan train je wel op een zeer rustig uur met
goede ijsomstandigheden. Wil je ook trainen op
dit uur, dan kun je je nog opgeven door een e-mail
te sturen naar [email protected] Het ochtendijs geldt
overigens niet voor pupillen en trimmers, dus alleen
voor licentiehouders vanaf junioren C. En alleen bij
voldoende deelname zal dit uur gehuurd kunnen
worden. Dus geef je op!! Definitieve informatie
zal zo snel mogelijk volgen via de trainers en de
website.
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 9
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Tarieven 2007-2008



























Inschrijfgelden club- en baanwedstrijden 2007-2008
Pupillen / Marathon pupillen:
B/C junioren / Marathon B/C junioren
A jun t/m senioren / Marathon A jun t/m senioren
Schaatsers zonder trainingszegel
€
€
€
€
3,00
5,00
6,00
20,00
Afmelden voor de wedstrijd: bij coach of anders bellen vanaf 17.00 uur bij de jurykamer tel: 0513 – 637709.
Iedere wedstrijdrijder is verplicht zijn eigen bandjes te dragen. Deze zijn te koop bij de club en anders bij uiterste
nood via de baancommissie op zaterdagmorgen in de jurykamer, kosten € 1,50 per stuk. Wedstrijdkaarten
kunnen gekocht worden op zaterdagmorgen in de jurykamer, tijdens zittingsuren van de baancommissie. En
eventueel op dinsdagavond in de jurykamer, zolang de wedstrijdcommissie daar aanwezig is. Wat betreft de
wedstrijdkaarten deze zijn nu alleen nog maar nodig voor het betalen, aanmelding gaat digitaal, m.u.v. de eerste
wedstrijden.
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 10
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Groepsindeling Clubs













 op de wijzigingen
Let


















Trainingstijden 2007-2008



























trainingstijden t.o.v. vorig jaar! P.S. De trainingen beginnen vanaf vrijdag 5 oktober!!





















































 
Vervangende trainingen 2007-2008
De zaterdagtrainingen, die uitvallen op 20 okt., 3 nov. en 8 maart mogen ingehaald worden op de zondagen in
datzelfde weekend en de pupillen- en juniorentrainingen gaan naar de woensdag voorafgaand.







Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]






www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 11
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Uitval trainingen 2007-2008




















































































































Extra trainingen 2007-2008


 










 



Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]












www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 12
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Regels trainingen Thialf
Limieten seizoen 2007-2008
De ijsbaan opdelen in drie rijbanen:
1. snelle baan:
binnenste baan
2. techniekbaan:
middelste baan
3. rustbaan:
buitenste baan
Voor pupillen gelden ook limieten om aan de
baanwedstrijden mee te kunnen doen. Deelname op
basis van tijden van vorig jaar of voor nieuwe pupillen:
tijden gereden op clubwedstrijden.
Regels:
• Opstelling bij uitleg: achter de rode lijn, naast
elkaar, niet in een kring.
• Uitleg: aan de westkant van de baan.
• Uitrijden: in de rustbaan, achter elkaar en niet
naast elkaar, inhalen ook in de rustbaan.
• Oefenen techniekbaan: zoveel mogelijk achter
elkaar en niet naast elkaar.
• Aanvang oefening: eerst kijken of er ruimte is;
niet plotseling op de snelle baan gaan, maar van
buiten naar binnen toe.
• Starten: met pylonen afzetten; achter elkaar en
niet naast elkaar; in het midden of eind van het
rechte stuk.
• Rijrichting: nooit tegen de rijrichting in laten rijden
(bij oefening met pylonen oef. op de rijbaan plaats
laten vinden en terug via de buitenbaan)
NB. Voor de eerste pupillen-baanwedstrijd op 15 okt.
gelden nog geen limieten en kunnen dus alle pupillen
zich opgeven.
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
Na 06 november 2007 gelden onderstaande limieten
voor deelname aan de Pupillenbaanwedstrijden.
• Voor pupillen C en D en E deelname sneller dan
45 seconden op 300m.
• Voor pupillen A en B deelname sneller dan 40
seconden op 300m.
 
 
 
 

www.hch-heerenveen.nl
 
 
 

 
 
 
Skerpsliper nr. 1 - 13
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN














































































































































































 



 
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 14
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN



































































































 



















































Bepaling van de clubkampioenen 2007-2008
Als basis dienen de gedurende het seizoen in Nederland gerealiseerde tijden, er wordt daarvan een
seizoenklassement gemaakt. Leden, die deel uitmaken van commerciële –of kernploegen komen niet in
aanmerking voor het clubkampioenschap.
Allround
Pupillen E, D & C:
Pupillen B en A:
Junioren C-meisjes:
Alle andere categorieën:
Supersprint
Junioren C t/m Veteranen:
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
100 en 300 meter (tijden opgeteld)
300 en 500 meter (tijden opgeteld)
500 en 1000 meter.
500, 1000 en 1500 meter.
100 en 300 meter (tijden opgeteld)
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 15
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Reglement BAANWEDSTRIJDEN
2007-2008
We gaan dit seizoen proefdraaien met aanmelding
via internet!
DEELNAME
1. Alleen met HV.nr. (muv. CIOS’ers met elders een
wedstrnr.) en een geldig trainingszegel.
2. Toevoegingen door de wedstr. comm. op volgorde
Fr. Sel., Baansel., nat. top, regio top, niet-NL.
OPGAVE/AANMELDING
1. Alleen elektronisch aanmelden via internet
www.knsbgewestfriesland.nl uiterlijk 2 weken vóór
de wedstrijd.
2. Betaling inschrijfgeld met wedstrijdkaart in
maandagavondbus uiterlijk 2 weken vóór de
wedstrijd.
3. Wel elektronisch aangemeld, geen kaart: niet op
de lijst.
4. Niet elektronisch aangemeld, wel kaart: niet op de
lijst.
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
PUBLICATIE/REACTIE
1. De baanwedstrijden worden dinsdagavond vóór
de wedstrijd gepubliceerd op internet en het
publicatiebord.
2. Reageren op de gepubliceerde wedstrijd is
mogelijk tot vrijdagavond 18.00 uur per email naar
[email protected]
3. Indien men zich niet afmeldt bij de jury of trainer/
coach voor een opgegeven wedstrijd, is men niet
startgerechtigd voor de volgende wedstrijd. Ook
indien men na de eerste gereden afstand geen
tweede afstand kan/wil rijden, moet men zich
afmelden bij de jury.
4. Afmelden kan bij trainer/coach of persoonlijk
bellen naar de jurykamer. Tel. Jurykamer: 0513637709.
5. Afmelden kan tot een half uur voor de wedstrijd,
daarna gaat de sanctie in.
AANMELDEN VOOR DE BAANWEDSTRIJDEN 6
OKT, 8 OKT EN 15 OKT EN DE CLUBWEDSTRIJD
VAN 14 OKTOBER DIENT TE GESCHIEDEN OP DE
OUDE WIJZE MET WEDSTRIJDKAARTEN. DAARNA
DIGITAAL AANMELDEN EN BETALEN MET DE
WEDSTRIJKAARTEN.
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 16
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 17
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Baankampioenschappen 2007-2008

































 
































































 



Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 18
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN
Regio Marathon 2007-2008







































Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]






































www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 19
CLUBBLAD VAN HARDRIJDERSCLUB HEERENVEEN















































































































Oktober ‘07 [bewaarexemplaar]
















































































































































































































































www.hch-heerenveen.nl
Skerpsliper nr. 1 - 20