Een vloek of een zegen?

Commentaren

Transcriptie

Een vloek of een zegen?
Zaanbusiness
hét businessmagazine van de Zaanstreek | www.zaanbusiness.nl
jaargang 19, editie 145 - 2015
Toenemende stroom toeristen
in de Zaanstreek:
Een vloek of een zegen?
Samenwerkingsovereenkomst MRA
Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam gaat voor regionaal warmtenet
Handelsmissie USA biedt handel voor Royal Duyvis Wiener BV
Innovatief Log5 pasteurisatieproces van start
officiële
mediapartner
van:
De juiste
beslissingen
nemen
op basis van
de juiste
kennis.
Doe uw voordeel met de 500 publicaties van Rabobank.
Onze jaarlijkse publicaties, sector- en regio updates, economische visie en
benchmarkcijfers kunnen u helpen bij de sturing van uw onderneming. Daarom
delen wij de kennis die we ontwikkelen graag met ondernemers.
U vindt onze kennispublicaties op rabobank.nl/zakelijk
Een aandeel in elkaar
voorwoord
De toerist
De zomervakantie staat voor de deur. Nog even en er vindt weer een grote exodus plaats van backpackers, kampeerders, sleurhutten, zonaanbidders, wandelaars en hotelgasten. Er is hard gewerkt
en dus mag je genieten van een welverdiende vakantie. Een zorgeloze vlucht uit de dagelijkse
beslommeringen, die er voor moet zorgen dat de batterij weer opgeladen wordt.
Veel Zaankanters trekken de streek en
zelfs het land uit, maar heel veel toeristen
weten de Zaanstreek te vinden als het om
hun vakantie gaat. Zo veel zelfs dat er
nagedacht moet worden over hoe deze
stroom gemanaged moet worden, het
worden er te veel. De Zaanse Schans
dreigt overlopen te worden door steeds
rijker wordende Aziaten, u leest er verder­
op in dit magazine alles over.
De landen rond de Middellandse Zee zijn
traditioneel erg in trek bij de vakantie­
gangers. Spanje, stukje Cote d'Azur, Italië,
Griekenland, ze kunnen van oudsher reke­
nen op een stevige toestroom van zwaar
bepakte toeristen die in twee weken
proberen de 'witte melkflessen' te veran­
deren in mooie bruine exemplaren.
Maar er is een nieuw soort toerist opge­
staan die deze landen heeft ontdekt. En
niet een paar, nee massaal! Er vindt in dit
geval een ware exodus plaats van men­
sen, van jong tot oud, complete families
die de reis onderneemt naar deze bestem­
ming. Vaak via illegale 'reisbureaus' en
naar bestemmingen die niet in een reis­
gids staan. Ook deze groep wil wegvluch­
ten uit de dagelijkse beslommeringen, zij
het dat deze beslommeringen van een
andere aard zijn. Ook deze groep is
bepakt, zij het met alles wat ze nog heb­
ben of mee konden nemen. Ook deze
'toerist' legt vele kilometers af op zoek
naar een plek om alles even te vergeten.
En ook hier moet er nagedacht worden
over hoe deze stroom gemanaged moet
worden, want het zijn er veel! Begin juni
waren er al zo'n 80.000 van deze 'toeris­
ten' alleen al per boot afgereisd naar Italië
en Griekenland. Het verschil zit hem in
de verblijfsduur. Waar de een na meestal
twee weken weer inpakt en teruggaat
naar huis, zoekt de ander juist een
plek om te blijven en heeft hij geen
thuis meer.
Als je de beelden ziet op TV van de totaal
ontredderde gezichten, het gedrang bij
bijvoorbeeld de corridor die leidt tot
Turkije, de gevaren die ze hebben moeten
doorstaan tijdens hun enorme reis, de
gezichten van kinderen die niet begrijpen
wat hun overkomt… Die beelden komen
hard binnen. Dan is dat beetje vakantie­
stress dat de meesten onder ons wel ken­
nen toch helemaal niets! Hebben we alles
gepakt? Hoe krijgen we het mee? Waar
gaan we stoppen om een lekker broodje
te eten? Hoe vermaken we de kinderen
op de achterbank? Het verbleekt bij de
stress die deze 'toeristen' uit Syrië,
Libië of Afrika ervaren om de dood
te ontvluchten.
Ik wens u evengoed een
fijne vakantie
Marco Bleeker
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
juni 2015 • pagina 3
nr 145 - juni 2015
Volg ons ook op:
www.facebook.com/zaanbusiness
www.linkedin.com/in/zaanbusiness
www.twitter.com/zaanbusiness
Toenemende stroom toeristen:
Een vloek of een zegen?
Wereldwijd neemt het toerisme sterk toe. En ook Nederland profiteert hiervan. Hordes toeristen
overspoelen Amsterdam en bij verlenging ook de Zaanse Schans. Hoe houdt de Zaanstreek de balans
tussen enerzijds het stimuleren van de toestroom toeristen en de beheersbaarheid anderzijds?
/// verder in deze editie
pagina 11 Wormerland wil samen duurzaam
pagina 13 Leren en werken in techniek hand in hand
pagina 17 [Z]aan de Wandel 2015: strijd mee tegen borstkanker!
pagina 21 Subsidies in de Besloten Vennootschap
pagina 4 • juni 2015
www.zaanbusiness.nl
inhoud
Klanttevredenheid meten
via Social Media
colofon
Uitgever
IN DE VINGERS MEDIA B.V.
Dorpsstraat 1068a
1566 JM Assendelft
Tel 075-6428114
www.indevingers.nl
Vormgeving
IN DE VINGERS RECLAME B.V.
Dorpsstraat 1068a
1566 JM Assendelft
Tel 075-6428114
www.indevingers.nl
Redactie
IN DE VINGERS MEDIA B.V.
Heeft u ook iets te melden?
Mail naar [email protected]
Verspreiding
In samenwerking met InSocial heeft OBI4wan een module
ontwikkeld waarmee ze klanten of contactpersonen, via
Twitter, Facebook of LinkedIn, een uit­nodiging kunnen
sturen voor deelname aan klanttevredenheidsonderzoek.
Baker Tilly Berk zet de website
ondernemerscollege.nl in de markt
10 x per jaar.
Fotografie
Mike Bink, Bart Homburg,
www.zaanstreek.nl en/of aangeleverd
Advertenties
Tel 075 - 642 81 14
Columns
De columns in Zaanbusiness zijn
geschreven vanuit het perspectief van
de columnist en vallen buiten de
verantwoordelijkheid van de redactie.
Zaanbusiness wordt gratis in
controlled circulation verzonden naar
bedrijven in de gemeenten Zaanstad,
Wormerland en Oostzaan.
ISSN 2214 - 8779
© Het auteursrecht van deze uitgave wordt door
de uitgever nadrukkelijk voorbehouden. Het is
verboden om zonder schriftelijke toestemming
onderwerpen te kopiëren en/of te publiceren. De
uitgever kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor eventuele schade als gevolg van
publicaties in deze uitgave. Druk- en zetfouten
voor­behouden.
Met ondernemerscollege.nl zet Baker Tilly Berk een nieuw
content platform in de markt. Ondernemers krijgen via korte
video­colleges van bevlogen sprekers inspiratie, kennis en
informatie aangereikt.
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
juni 2015
• pagina
juni 2015
• pagina
5 5
coverstory
Toenemende stroom toeristen:
Een vloek of
een zegen?
pagina 6 • juni 2015
www.zaanbusiness.nl
W
ereldwijd neemt het toerisme sterk toe.
En ook Nederland profiteert hiervan.
Hordes toeristen overspoelen Amsterdam
en bij verlenging ook de Zaanse Schans. Hoe houdt
de Zaanstreek de balans tussen enerzijds het
stimu­leren van de toestroom toeristen en de
beheersbaarheid anderzijds?
De toenemende stroom toeristen is
wereldwijd gestegen mede door de
Chinese middenklasse. Vroeger waren
het alleen de rijken en zakenlieden die
konden reizen. Nu kan de gemiddelde
Chinees de lang gedroomde reis naar het
Europa maken. 18% van de bezoekers op
de Zaanse Schans is van Chinese afkomst.
In Amsterdam is het internationale
toer­isme vorig jaar met 12 procent toe­
genomen. De verwachting is dat dit de
komende 10 tot 15 jaar zal verdubbelen.
Ook de Zaanstreek profiteert hiervan.
Wat doet de regio om deze stroom
toeristen naar de Zaanstreek te trekken?
Welke initiatieven zijn er om het toerisme
te stimuleren? En wat wordt er gedaan
aan balans en beheersbaarheid?
Hotspot Wormerveer
Een initiatief om het toerisme te stimuleren en te spreiden is Hotspot Wormerveer.
Dit project levert een totaalvisie op het gebied van wonen, werken, winkelen en
toerisme en heeft verschillende initiatieven gestart om het toerisme te stimuleren.
Voorbeelden hiervan zijn watersportfaciliteiten zoals walstroomvoorzieningen
met eventueel sanitaire voorzieningen, acquisitie versterkende dag horeca en
bovenlokale winkels.
Vanaf juni is er de mogelijkheid om een
fietsroute te doen die van Wormerveer
naar de Zaanse Schans leidt en andersom.
Er zijn faciliteiten voor fietsverhuur en
de rondvaartboot Zaanhopper is weer
Sleutelwoord
Het sleutelwoord lijkt verspreiding te zijn.
Verspreiding in ruimte en tijd. De Zaanse
Schans wordt ieder jaar drukker bezocht
en ziet zich genoodzaakt faciliteiten te
bieden aan deze toename, terwijl elders
in de Zaanstreek de mogelijkheden wor­
den onderzocht om meer toeristen te
trekken. Hiervoor zijn initiatieven nodig
van enthousiaste ondernemers, bewoners
en bedrijven. Zaanbusiness sprak met
verschillende partijen en legden hun de
stelling voor: toenemende stroom toeris­
ten: een vloek of een zegen?
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
gestart. Dit alles is een samenwerking met
de lokale ondernemers en biedt veel toe­
komstperspectief. Hotspot Wormerveer
kwam tot stand uit eigen kracht, zo'n
2500 mensuren en zonder subsidies.
>>>vervolg pag 8
De Zaanhopper
leukste
veerdienst
van Nederland!
juni 2015 • pagina 7
coverstory
>>>vervolg van pag 7
De Zaanse schans is een van grootste toeristische trekpleisters van Nederland.
In 2011 trok de Zaanse Schans 1,2 miljoen mensen. In het jaar 2014 was dit getal
opge­lopen tot bijna 1,6 miljoen. Is dit een kans of raken we uit balans?
De Zaanse Schans,
de Zaanse kans?
De oude ambachten als klompen- en
kaasmaken zijn naast de monumentale
panden en houten molens een reden om
busladingen toeristen op de Zaanse
Schans uit te laten. Voor twee uur worden
ze losgelaten, spelen ze oudhollandse
spelletjes, snuffelen ze tussen de plastic
molentjes en miniatuur klompjes in sou­
venirwinkels en fotografen iedere molen
en alles dat naar oude tijden lonkt.
De Zaanse Schans staat op nummer 4
van meest bezochte dagattracties van
Nederland volgens de NBTC die ieder
jaar een lijst samenstelt van 50 meest
bezochte dagattracties. Om de stroom
toeristen te stimuleren is Stichting de
Zaanse Schans een samenwerking aan­
gegaan met Connexxion: de buslijn 391
Industrial Heritage, die in 30 minuten van
Amsterdam CS naar de Zaanse Schans
toe rijdt.
Wat maakt de Zaanse Schans zo aantrek­
kelijk voor toeristen? Uit eerder onderzoek
blijkt dat de bezoekers zich welkom voe­
len en tevreden zijn over het gastheer­
schap, meld Stichting de Zaanse Schans.
Een compliment voor de organisatie dus.
Maar hoe faciliteert de organisatie het
toenemende aantal bezoekers?
Balans en Beheersbaarheid
Het doel van Stichting Zaanse Schans is
geen groei voor 2015, maar meer balans
en beheersbaarheid. In een persbericht
eerder dit jaar meldde de Stichting het
volgende: 'Het is niet te voorkomen dat
tijdens het toeristische hoogseizoen het
erg druk is op de Schans, wel wordt er
nagedacht hoe deze bezoekersstroom
In 2011 trok de Zaanse Schans
1,2 miljoen mensen
In 2013 waren dit er 1,5 miljoen
2014 bijna 1,6 miljoen
pagina 8 • juni 2015
beter te spreiden en kanaliseren. Samen
met de bewoners en ondernemers werkt
Stichting de Zaanse Schans aan een actie­
plan 'drukte'.'
Dit actieplan kan zich vertalen naar ver­
schillende maatregelen. Peter-Jan van
Steenbergen, directeur van Stichting de
Zaanse Schans, vertelde Zaanbusiness dat
de organisatie de communicatie heeft
verbeterd ten opzichte van betrokkenen.
Zo worden touroperators op de hoogte
gesteld middels een brief van de drukste
tijden en wordt verzocht hier rekening
mee te houden.
Ook is er aandacht besteed aan het cala­
miteitenplan dat moet worden aangepast
naarmate de stroom toeristen steeds
groter wordt. Mocht de toestroom zo
groot worden in de toekomst dat de
veiligheid niet meer gewaarborgd kan
worden dan zal de Schans afgesloten
moeten worden om de bezoekersstroom
op orde te houden.
Belangrijk is om de toeristen te kunnen
faciliteren. Hiervoor zijn meer parkeer­
plekken nodig middels een parkeerdeck.
'We zien op dit moment een tendens dat
steeds meer mensen met personenauto's
komen, ook buitenlandse toeristen. Ze
huren een auto in Duitsland en komen
naar de Schans gereden voor een dag,'
vertelt Peter-Jan van Steebergen aan
Zaanbusiness. Ook zijn de toiletten net
verbeterd.
In het kader van spreiding in tijd en ruim­
te is er binnenkort de mogelijkheid om
per (huur)fiets richting Wormerveer te rij­
den vanuit de Zaanse Schans. Hiervoor is
speciaal een fietsroute aangelegd die ook
verbonden is met Hotspot Wormerveer.
En rondvaarten over de Zaan die de
mogelijkheid geven om de Schans vanuit
een ander perspectief te bekijken beho­
ren tot de toekomst mogelijkheden.
www.zaanbusiness.nl
Marketing
Zaanstreek
Stichting Marketing
Zaanstreek is een
samenwerking tussen
Zaanse overheden en
Zaanse organisaties die
de belangen van de
Zaanstreek promoot. Het
stimuleren van toerisme
in heel de Zaanstreek is
hier een onderdeel van.
Marketing Zaanstreek (SMZ) heeft goede
banden met Amsterdam Marketing en
maakt deel uit van het project Amsterdam
Bezoeken, Holland Zien. 'Er nemen 23
gemeenten deel aan 'Amsterdam
Bezoeken, Holland Zien' , evenals de
Stadsregio Amsterdam, de provincies
Noord-Holland en Flevoland, Gewest
Gooi- en Vechtstreek en de Kamer van
Koophandel Amsterdam. Het project
heeft als doel om meer toeristen te verlei­
den om naast Amsterdam ook de regio te
bezoeken. Op deze wijze blijven zij langer,
besteden ze meer, en hebben ze vaker de
neiging om terug te komen,' meldt de
website van I amsterdam.
A-mag
De A-mag is een onderdeel van I amsterdam. Dit Engelse citymagazine staat
bomvol tips en promotie voor Amsterdam
en de regio en wordt verspreid onder toe­
risten in Amsterdam. SMZ levert hiervoor
copy aan om ook de Zaanstreek te promo­
ten en zo de Amsterdamse toerist naar de
Zaanstreek te trekken. Door bij dit soort
initiatieven aan te haken profiteert de
Zaanstreek van de toegenomen stroom
toeristen. 'De toeristen lopen tegen de
wal in Amsterdam,' verteld Thijs Box,
woordvoerder van SMZ, aan Zaanbusiness.
k
Zaans Museum
Zaans Museum
Volgens Thijs Box kent de Zaanstreek
twee soorten bezoekers: de internationale
bezoekers en de nationale. De internatio­
nale komen vaak met de touringcar en
brengen korte flitsbezoeken. De kunst is
om deze mensen langer te houden. Een
verbinding van de Zaanse Schans met
Stadshart Zaandam is hiervoor een goede
optie. 'Vorig jaar zijn we daar een proef
mee gestart en die is goed bevallen. Een
touroperator reed na de Schans door
naar het Stadshart waar de mensen
uit konden stappen en later op een
andere plaats weer in stapten om hun
reis te vervolgen.'
Nog een maatregel om de bezoekers­
stroom meer te spreiden is de
Zaanhopper, die vaart tussen Zaandam
en Wormerveer, vaker te laten varen. En
omdat alles redelijk ver uit elkaar ligt in
de Zaanstreek wordt er gekeken om het
huren van fietsen, elektrische scooters
en zelfs een Biro te stimuleren.
'We zouden ook graag het Inntel Hotels
Amsterdam Zaandam als landmark
gebruiken. En hier een charme offensief
voor uitrollen.' En dit is helemaal geen gek
idee, want TripAdvisor zette het hotel op
nummer 1 van apartste hotels ter wereld!
Het zal u niet ontgaan zijn, dit voorjaar kocht het Zaans Museum een echte Monet
voor de collectie. Het doek 'De Voorzaan en de Westerhem' werd gekocht voor 1.16
miljoen. En dit werd uitgebreid besproken door kranten en media in heel Nederland.
Monet maakte verschillende werken van
het Zaanse landschap. Met dit stuk hoopt
het museum meer bezoekers naar het
museum te trekken. En ook Stichting de
Zaanse Schans is hier positief over. Als er
meer mensen het museum bezoeken
betekent dit ook een spreiding van de
bezoekersstroom.
Op dit moment blijven toeristen die met
touringcar komen vaak niet langer dan
twee uur op de Schans. Dit laat weinig tijd
over om zowel de Zaanse Schans en het
museum te bekijken. Hiervoor organiseert
het museum arrangementen, werd de
inrichting vorig jaar vernieuwd en zijn er
audiotours in acht talen beschikbaar.
En wist u dat de Monet via twitter het
museum binnen is gekomen? (lees
hiervoor het kader op deze pagina)
GEHEIM GENOOTSCHAP
'Is deze Monet van 12 miljoen toch
mooi aan onze neus voorbij gegaan,'
twitterde Hester Wandel, conser­
vator van het Zaans museum, voor
de grap aan de directeur. Even later
stond de 'De Voorzaan en de
Westerhem' voor 1,9 miljoen te koop
en het balletje ging rollen. Het duur­
de vier maanden, een commissie van
16 man en een geheimhoudings­
plicht verder tot de Monet werd
gekocht door het museum. De bur­
gemeester en verschillende Zaanse
fondsen zaten in het 'geheime
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
genootschap' en kwamen stiekem kij­
ken naar dit prachtstuk. Op 8 mei was
het bedrag rond, dankzij vereniging
Rembrandt en verschillende Zaanse
fondsen, en kwam Monet terug naar
de Zaan.
juni 2015 • pagina 9
column
Wannabe
Volgens Wikipedia is een kandidaat een
persoon die iets tracht te verwerven.
Een prijs of een baan, een titel of een
nominatie. Een kandidaat is een beetje een
wannabe dus, volgens deze en ook andere
zeer gerenommeerde woordenboeken
en encyclopedieën.
Zaanse Golf Club heeft
volledig nieuw machinepark
Op dinsdagmiddag 12 mei kwam de trailer met het
volledige nieuwe machinepark voor de Zaanse Golf
Club binnen rijden. Een indrukwekkende gebeurtenis waar de golfbaan en haar bezoekers veel profijt
van zullen hebben.
Vanaf het begin dat ik deze column mag schrijven, had ik al
bedacht hoe ik dat ten aanzien van de kandidaat-notaris kan
rechtzetten. Ook in de dagelijkse praktijk maak ik mee dat
cliënten zich in eerste instantie afgescheept voelen en het
liefst 'de notaris zelf' spreken, maar veel beter af zijn bij de
kandidaat. Want dat is geen wannabe, dat is een arrivé.
Die heeft al heel wat jaren studie achter de rug en wordt
vanwege zijn expertise aan een dossier toegewezen. En aan
het woord kandidaat ligt het niet, dat komt van het Latijnse
candidus, dat helder wit betekent.
De associatie met de schimmel laat ik verder onbesproken,
maar wit staat voor de kleur van de ambtelijke toga in het
oude Rome. Dus ergens moet het mis zijn gegaan met het
woord. Of met onze samenleving, want ineens konden wij
ons niet meer voorstellen dat je blij en tevreden was over je
behaalde maatschappelijke positie. Het moet beter en het
moet méér. Wie enthousiast vertelt over het vak kandidaatnotaris krijgt steevast de vraag wanneer het notarisschap in
beeld komt. De kandidaat-notaris doet onderzoek en heeft
dagelijks te maken met alle aspecten van het vak. Net als
ik. En mijn collega-notarissen. Het enige verschil is dat wij
notarissen tegelijkertijd ook ondernemers zijn. Die verant­
woordelijkheid wil niet iedereen.
De kandidaat-notaris is een volwaardige notaris maar dan in
dienst van een notarispraktijk. Het enige verschil is dat de
notaris tekenbevoegd en eindverantwoordelijk is. Zonder
kandidaten zouden er veel notarissen overwerkt raken
durf ik rustig te stellen. Dus, voor eens
en voor altijd, een kandidaat is geen
wannabe, een kandidaat is een arrivé.
Met potentie.
Mijn enige zorg? Dat de kandidaat
geniet van het mooie vak notariaat en
de notaris verwordt tot een manager.
Kurk & Jacobs Notarissen | Mr. R. Jacobs
De Zaanse Golf Club heeft het onderhoud van de golfbaan in eigen
beheer. Door de kennis van een gediplomeerd greenkeepersteam
en de nieuwe machines die geleverd zijn door Jacobsen Turf
Equipment zal de golfbaan een kwaliteitsimpuls krijgen. Jacobsen
staat bekend als een van de grotere leveranciers ter wereld op
gebied van golfbaanonderhoud machines.
De visie op het onderhoud van de Zaanse Golf Club is dat er
gestreefd wordt naar lange termijn kwaliteit en continuïteit. De
Zaanse is in 2010 als 2e golfbaan in Nederland officieel GEO gecertifi­
ceerd vanwege de inzet en visie omtrent duurzaamheid. De golfclub
is erg betrokken bij het welzijn van milieu, plant en dier en maakt al
27 jaar geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Opvallend is
hoe de volledige organisatie, zowel de professionals als vele vrij­
willigers, met veel enthousiasme bijdragen aan deze waarden.
Nieuwsgierig naar het golfcomplex?
Rond het oude natuurbad van de Wijdewormer ligt sinds 1988 een
18 holes golfbaan. Vlakbij de Zaanse Schans en begrensd door de
dijken. De Zaanse is een gastvrije golfbaan, iedereen is welkom voor
een hapje en een drankje op het heerlijke terras. Het golfcomplex is
binnen vijftien autominuten te bereiken vanuit de gehele Zaanse
regio, Purmerend én Amsterdam. Er is een ruime parkeergelegen­
heid en deze is bovendien gratis. www.zaansegolfclub.com
ondernemersnieuws
Wormerland wil
samen duurzaam
A
fgelopen periode hebben verschillende bijeenkomsten in
Gemeente Wormerland ertoe geleid dat buurtbewoners
duurzaamheid hoog op hun prioriteiten lijstje hebben gezet.
De bijeenkomsten onder de naam
'Wormerland verduurzaamt' stonden
in het teken van het verbeteren van de
woning met energiebesparende maat­
regelen. En er was een inhoudelijke
uitleg over bouwkundige- en technische
maatregelen.
Collectieve inkoop
De komende weken worden geïnteres­
seerden in collectieve inkoop van duur­
zame maatregelen uitgenodigd voor een
bijeenkomst. Zij gaan met elkaar een plan
ontwikkelen voor de inkoop van zonne­
panelen, isolatie en duurzame installaties.
Sociaal doel
Naast het informeren dienden de avon­
den ook een sociaal doel: inwoners
raakten in gesprek en enthousiast om
mogelijk samen hun woning te verduur­
zamen. Een groep van 12 mensen heeft
zich aangemeld als ambassadeur. Zij wil­
len graag zelf meedoen aan het verduur­
zamen van Wormerland. Hoe en in welke
vorm, dat gaan zij de komende periode
onderzoeken. Dit kan variëren van moti­
veren en aanjagen van verduurzaming,
tot het samen opzetten van een lokale,
groene energiecoöperatie in Wormerland.
Ambassadeurs
Bent u ook geïnteresseerd in deze
collectieve inkoop of wilt u samen met
andere ambassadeurs Wormerland
verder verduurzamen? Meldt u dan per
mail aan bij Produbo: [email protected]
Maatwerkadviezen
Voorafgaand aan de informatieavonden
zijn maatwerkadviezen gemaakt voor
10 veel voorkomende woningtypen
in Wormerland. De bezoekers van de
in­formatieavonden hebben een passend
maatwerkadvies ontvangen.
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
Wilt u meer informatie over het
verduurzamen van uw woning
of wilt u de maatwerkadviezen
downloaden? Ga dan naar
www.duur­zaambouwloket.nl
juni 2015 • pagina 11
Hé, een oude bekende in een nieuw jasje!
OFFICE
XPERIENCE
OFFICE
FURNITURE
OFFICE
SUPPLIES
OFFICE
CONCEPTS
GZ inspireert en ontzorgt...
Bel 075 - 635 12 31
Grote Tocht 98 1507 CE ZAANDAM
WWW.GZ.NL
VOOR DE
ACHTER-ACHTER
KLEINKINDEREN
incl.
59.995 Cat.prijs
BTW& BPM
819 6020.000mnd/km
MET 7% BIJTELLING!
• RENTE EN AFSCHRIJVING
• ALLRISK-VERZEKERING
Gem. verbruik: 1,8 l/100 km (55,6 km/l)
gem. CO2-uitstoot 48 g/km
DE MOOISTE REDEN OM V60 TE RIJDEN IS NIET EENS DE V60 ZELF
• RECHTSBIJSTAND VOOR VERKEER
• ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING
• REPARATIE- ONDERHOUD EN BANDEN
• VERVANGEND VERVOER NA 24 UUR
• HOUDERSCHAPSBELASTING (EUR 0 TOT 1-12016 VOOR V60 PLUG IN HYBRID)
Er zijn veel redenen om voor de Volvo V60 Plug-in Hybrid
te kiezen. Bijvoorbeeld de 7% bijtelling. De innovatieve
combinatie van elektro- en dieselmotor. De 208 kW
(283 pk). Maar de milieuvriendelijkste Volvo ooit rijdt
u voor uw achter-achter-kleinkinderen. Toch?
Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid v.a. € 59.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 819 p.m., excl. btw en
brandstof,o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., SternLease (075-6504542). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik: 1,8 l/100 km (55,6 km/l), gem. CO2-uitstoot 48 g/km.
Svala Auto Zaandam Pieter Ghijsenlaan 5, Zaandam
T 075 650 45 22, www.svalaauto.nl/[email protected]
Ondernemen in Zaanstad
INFORMATIE VAN DE GEMEENTE ZAANSTAD VOOR ONDERNEMERS OVER SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN
Leren en werken in techniek hand in hand
Leerlingen met diploma hebben goede basis voor de toekomst
Zo veel mogelijk Zaanse jongeren, die
doorleren of aan het werk zijn met een
diploma op zak: dat is in het belang van
jongeren, ondernemers, instellingen,
onderwijs en de gemeente. Al deze partijen
werken samen om dat doel te bereiken.
Het Regio College biedt de opleidingen,
en dankzij ondernemers die stage- en werkplekken aanbieden, krijgen leerlingen de
gelegenheid ervaring op te doen op weg
naar een diploma en een baan. De kans op
werk begint in het onderwijs.
Michael volgt zijn passie in de metaaltechniek (foto: Mike Bink)
Voor Michael May was de keuze van jongs af aan al duidelijk:
hij wilde de metaaltechniek in, net zoals zijn vader en groot vader.
‘Dit is echt mijn passie, werken in onze eigen werkplaats. Dit
is het bedrijf van mijn vader en ik zie hier mijn toekomst.’
Hij doet de opleiding Technicus Middenkader Engineering,
een brede technische opleiding.
Afwisseling
Hij is helemaal op zijn plek bij Zaanlas, een bedrijf dat wals-,
plaat- en constructiewerk maakt. ‘Het leuke van dit bedrijf is dat
de opdrachten iedere keer totaal anders zijn.’ Michael vindt het
fascinerend om te zien hoe iets van een werk tekening - die hij ook
zelf maakt - werkelijkheid wordt. Hij is begonnen met niveau 2
bij Tetrix aan de Hemkade en hij hoopt nog voor de zomer klaar
te zijn met niveau 4. ‘Dan is het genoeg’, zegt Michael. ‘Voor
mijn toekomst in dit bedrijf is zo’n brede opleiding als Technicus
Middenkader Engineering heel geschikt.’
Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075
Bijzondere klussen
Michael heeft meegewerkt aan het maken van acht enorme
mengketels voor een opdrachtgever. Het komt hierbij aan
op heel precies las- en constructiewerk. De ketels gaan door
warmte en afkoeling uitzetten en krimpen, daar moet rekening
mee worden gehouden. Verder zijn er opdrachten voor Tata-steel
of Cofely, maar ook bijvoorbeeld voor een kunstenaar die iets
bijzonders heeft ontworpen.
Flexibele schoolopdrachten
Michael heeft op alle plekken in het bedrijf gewerkt. ‘Het is
natuurlijk een bedrijf met heel korte lijnen. In een ander, groter
bedrijf zitten veel meer lagen. Het Regio College is wat dat
betreft heel flexibel. Voor zaken die ik in dit kleinere bedrijf
niet kan leren, zoeken ze ver vangende opdrachten.’
kunstuitleen bedrijven
Zoekt u kunst voor uw bedrijf?
• Keuze uit een gevarieerde, up-to-date collectie
• Advies en kunst op maat
• Organisatie van inspirerende workshops of
lezingen over kunst
Het Kunstcentrum: uw partner in kunst!
Voor meer informatie of een vrijblijvende
afspraak kunt u contact opnemen met
06-24604366 of [email protected]
kunstcentrum.nl
telefoon: 075-6141210
Vincent van Goghweg 40a|b
1506 CV Zaandam
coverstory
ondernemersnieuws
Klanttevredenheid meten via Social Media
In samenwerking met InSocial heeft OBI4wan een module ontwikkeld waarmee
ze klanten of contactpersonen, via Twitter, Facebook of LinkedIn, een
uit­nodiging kunnen sturen voor deelname aan klanttevredenheidsonderzoek.
Klantfeedback
'Social Media is een van de snelst groeien­
de klantcontactkanalen.' 'In de afgelopen
jaren is de inzet van webcare door orga­
nisaties explosief gegroeid. De top 10
Nederlandse webcare-accounts heeft
via social media gemiddeld 340 contact­
momenten per dag. 'Hierdoor groeide
Aantal NL
gebruikers
Dagelijks aantal
gebruikers
Facebook
9,4 miljoen
6,6 miljoen
Twitter
2,8 miljoen
1
LinkedIn
3,8 miljoen
0,4 miljoen
miljoen
Bron: redmax.com
de vraag naar klantfeedback over deze
vorm van service, met als doel structurele
verbeteringen te kunnen formuleren',
licht de Ruiter toe.'
Personaliseren
'Organisaties creëren een unieke URL en
bepalen zelf frequentie, account en bege­
leidend bericht waarmee het onderzoek
wordt verstuurd. Na een contactmoment
met de webcare-afdeling wordt een
paar uur later automatisch een verzoek
verstuurd om deel te nemen aan online
onderzoek.' 'Deelnemers krijgen een korte
vragenlijst te zien met voor gedefinieerde
onderwerpen, bijvoorbeeld over de
service­verlening van de webcare­
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
medewerker waar zij contact mee
hebben gehad.'
Verbetering van de klantbeleving
Met de resultaten wordt de NPS (Net
Promoter Score) berekend, waardoor
vergelijking van verschillende klant­
contactkanalen nu ook mogelijk is.
Daarnaast worden resultaten van de
onderzoeken rechtstreeks gekoppeld
aan de rapportagemodule van OBI4wan.
Bestaande webcarerapportages over
volume, sentiment, inhoud en kwaliteit
worden hierdoor uitgebreid met inzicht
in de klantbeleving van serviceverlening.
juni 2015 • pagina 15
column
Zijn uw debiteuren in
geen velden of wegen
te bekennen?
Pré-vakantiestress
Je kent dat wel. Je zit een week voor je vakantie te foeteren
op alles dat binnenkomt: 'Natuurlijk, dat kan er ook nog wel
even bij!', als er een vraag bij je binnen komt om iets aan te
leveren. Je weet zelf dat het een terechte vraag is. Maar
gezien je 'to do list' die je af wilt hebben voordat je drie
weken je korte broek aan hebt, voelt deze vraag als een loden
last. De stoom komt uit je oren, het stressniveau klotst tegen
de plinten…
Vakantie hoort ontspannend te zijn, toch? We gaan massaal
met z'n allen op vakantie om te ontspannen, het werk en alle
verplichtingen even los te laten en we moeten ons ook nog
opladen voor het aankomende jaar. Als ik er zo over nadenk
veroorzaakt op vakantie gaan haast meer verplichtingen en
stress dan gewoon doorgaan met de gebruikelijke werkzaam­
heden. Hoe kan het dat we gestressd worden van iets dat ons
eigenlijk zou moeten ontstressen?
INCASSO • DEBITEUREN BEHEER • BUITENLANDSE INCASSO • HANDELSINFORMATIE
1-4 ad. Frankfort.pdf
Het heerlijk en belangrijk, vakantie. En toch voelen we ons elke
keer gestraft in de periode voor en na de vakantie. Er zijn tips
om je ontspannen op vakantie te laten gaan, zoals:
Nee zeggen
Ook vlak voor je vakantie moeten er projecten gedaan worden
en komen er net zo hard spoedklussen tussendoor. Dit keer
ben jij het echter niet die het oplost. Geef prioriteit aan de
dingen die jij zelf nog graag wil doen in plaats van de dingen
die anderen graag van je willen.
Out of office, twee dagen eerder graag
Soms lijkt mail niet op te houden. Als je je out of office twee
dagen eerder inschakelt heb je twee dagen wat meer rust om
alles bij te werken. Je kunt in je out of office ook zetten dat je
twee dagen later terugkomt. Je hebt dan ook weer twee
dagen extra om de mail die tijdens je vakantie is binnen­
gekomen rustig te verwerken.
C
Schrijf het van je af
Maak voor jezelf en voor je collega's een overdrachts­
documentje waarin je per
project alle gedachten
opschrijft. Door het op te
schrijven verdwijnen deze
gedachten uit je hoofd!
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
En ja, ik weet het. Het is
makkelijk gezegd. Zelf
worstel ik vaak genoeg om
deze tips tot uitvoer te
brengen en daadwerkelijk
ontspannen. En toch ga ik
graag het avontuur weer
aan dat vakantie heet.
Veel plezier!
Frankfort HRM | Olof Frankfort
03-01-2012
14:36:42
WORMERVEER
tel (075) 640 76 26
[email protected]
KoningEnDeRaadt.indd 2
ALBLASSERDAM
tel (085) 276 51 21
www.koningenderaadt.nl
24-4-2015 11:58:59
Zaan de Wandel
[Z]aan de Wandel 2015:
strijd mee tegen borstkanker!
I
n Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 13.200 vrouwen en 100 mannen de diagnose
borstkanker. Zij willen maar één ding: beter worden! Voor hun genezing is onderzoek
naar borstkanker essentieel. Stichting [Z]aan de Wandel organiseert sinds 2011 jaarlijks
een wandeltocht door Zaanstad en omstreken om geld in te zamelen voor de strijd tegen
borstkanker. De editie van 2015 wordt het eerste lustrum!
Word ook een [Z]aan de Wandelaar
De vijfde editie van [Z]aan de Wandel
vindt plaats op zondag 6 september en
heeft het Hembrugterrein in Zaandam als
start- en finishlocatie. Er zijn vier afstan­
den: 5, 10, 15 en 25 km. Voor bedrijven­
teams biedt [Z]aan de Wandel diverse
pakketten: vanaf €395,- excl. btw voor
5 tot 9 wandelaars tot €1495,- excl. btw
voor 25 tot 49 wandelaars. Dit jaar is er
ook een B2B- en B2C-pakket. Wanneer
u kiest voor dit pakket ontvangt u een
speciaal promotiepakket waarmee u,
samen met uw leveranciers, maximaal
100 klanten kunt uitnodigen om mee te
lopen. Zo wordt [Z]aan de Wandel 2015
een moment van relatiemanagement en
klantenbinding!
Opbrengsten komen goed terecht
[Z]aan de Wandel doneert al enkele jaren
aan twee vaste goede doelen: het
Nederlands Kanker Instituut/Antoni van
Leeuwenhoek (NKI/AVL) en het oncologi­
sche centrum ZMC/Esperanz. Eerder al
realiseerde ZMC/Esperanz met behulp
van de donatie van [Z]aan de Wandel
een online omgeving voor borstkanker­
patiënten en een indrukwekkend voor­
lichtingsfilmpje over de screening en
diagnose bij borstkanker. Recentelijk
is er een nieuw filmpje gemaakt over
de verschillende onderzoeken en de
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
operatie. Dit maakt eens te meer duidelijk
hoe goed de opbrengsten van [Z]aan de
Wandel terecht komen! U vindt het film­
pje op het YouTube-kanaal zmczaandam.
Meer weten?
Wilt u deelnemen met een bedrijventeam of bijdragen als sponsor in natura?
Meer informatie staat op
www.zaandewandel.nl. U kunt ook
mailen naar [email protected]
juni 2015 • pagina 17
Zaan de Wandel
De voorbereidingen voor de 1e lustrumeditie van [Z]aan de Wandel zijn in volle gang. In vijf jaar tijd heeft de wandeltocht voor de strijd tegen borstkanker nieuwe initiatieven van Zaanse ondernemers teweeg gebracht: De Vrienden van
[Z]aan de Wandel (zie kader) en de Club van 100. Christell Bart en Frans Groeneveld, initiatiefnemers van de Club,
hebben een even simpele als doeltreffende formule bedacht: word 'lid voor het leven' en stort € 100 voor het goede doel.
Vorig jaar meldden ruim 100 bedrijven en particulieren zich aan. Christell en Frans willen de Club dit jaar laten uitgroeien naar 200 leden en een verdubbeling van de opbrengst.
Méér doen in de strijd tegen borstkanker
De Club van 100 zoekt
100 nieuwe leden
Ook voor Christell Bart, mede-eigenaar
van het Zaanse familiebedrijf Bart natuur­
steen in Zaandijk en moeder van twee
kinderen, is 2015 een lustrum: 10 jaar
geleden, in september 2005 werd bij haar
borstkanker geconstateerd. Na een
succes­volle strijd tegen deze ziekte zette
zij haar negatieve ervaring om in iets
positiefs door mee te doen met [Z]aan
de Wandel. Eerst als wandelaar en sinds
vorig jaar met de Club van 100. "Hier aan
meedoen geeft mij zoveel energie,"
vertelt Christell. "De projecten van AVL en
ZMC waar het geld naar toe gaat spreken
mij heel erg aan. Ik weet uit ervaring hoe
belangrijk het bijvoorbeeld is dat het
ziekenhuis aandacht heeft voor jou
als patiënt, ook tijdens de chemo's en
bestraling. Ik vind het ontroerend om te
zien hoeveel vooruitgang er de afgelopen
10 jaar is geboekt in de zorg voor het
welzijn van de patiënt. De website van
Esperanz, die mede dankzij [Z]aan de
Wandel tot stand kwam, is daar een
mooi voorbeeld van.'
Onderzoek van levensbelang
Frans Groeneveld is algemeen directeur
van vak groothandel Hazet, een familie­
bedrijf met vestigingen in Zaandam en
Dordrecht. Ook Frans is overlever van
borstkanker, dat bij mannen relatief zeld­
zaam is. "Ik realiseer me heel goed dat ik
er nog ben dankzij de wetenschap en dat
onderzoek naar oorzaak en behandeling
letterlijk van levensbelang is," zegt Frans.
pagina 18 • juni 2015
"Tot twee keer toe ben ik geconfronteerd
geweest met deze ingrijpende ziekte,
maar ik ben er gelukkig sterker uit geko­
men. Ik was altijd een nuchtere, rationele
man, maar ik kan nu goed over mijn ziekte
praten en meer mijn emoties laten zien.
Daarom ben ik aan [Z]aan de Wandel mee
gaan doen. Want mannen kunnen dus
ook borstkanker krijgen en gelukkig doet
het AVL daar onderzoek naar."
Beiden zijn zich bewust van het geluk dat
zij deze ziekte hebben overleefd en besef­
fen dat er - helaas - nog zo veel meer
geld nodig is voor onderzoek en zorg. In
2013 namen Christell en Frans voor het
eerst met hun familie en bedrijven deel
aan [Z]aan de Wandel. Datzelfde jaar
ontmoetten zij elkaar op de Zaanse
Ondernemersdag. Samen besloten ze om
méér te doen dan meewandelen. Het idee
voor de Club van 100 was geboren.
100 leden maal 100 euro
De Club van 100 staat voor een gift van
€ 100,- met de keuze om deel te nemen
www.zaanbusiness.nl
aan [Z]aan de Wandel op een afstand naar
keuze. De 106 leden uit 2014 vormen een
prachtig fundament. Inmiddels zijn
Christell en Frans vol enthousiasme bezig
om, naast hun drukke leven als onder­
nemer, zich sterk te maken voor de ver­
dubbeling van de Club van 100. "Wij doen
een oproep aan alle Zaanse ondernemers
en hun medewerkers om lid te worden
van onze club. Je steunt daarmee een
bijzonder goed doel en op 6 september
maken we er met z'n allen een gezellige
dag van! Als je geen wandelaar bent, is
een donatie ook van harte welkom en kun
je na afloop van de wandeltocht gezellig
komen borrelen en netwerken op het
Hembrugterrein (start- en finishlocatie).
Wij hopen samen met bestaande en
nieuwe clubleden op 6 september weer
een mooi bedrag aan [Z]aan de Wandel
te kunnen doneren!"
Frans Groeneveld en
Christell Bart
De Vrienden van [Z]aan de Wandel
De Vrienden van [Z]aan de Wandel, in 2012 opgericht door Tony de Jong, Jeffrey Noom en
Niels Dekker, betalen dubbel inschrijfgeld en organiseren met succes benefietdiners en
veilingen. Vorig jaar hebben De Vrienden € 10.000,- bijeengebracht. Christell en Frans
doneerden samen met de leden van de Club van 100 ook € 10.000,- aan [Z}aan de Wandel.
Dit jaar hebben De Vrienden en de Club van 100 de handen ineen geslagen, om
gezamenlijk hun initiatieven onder de aandacht te brengen. Want de ambitie is om de
opbrengst te verdubbelen en daar wordt door de initiatief­nemers en de vrijwilligers die
hen ondersteunen keihard aan gewerkt!
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
Meer informatie:
of mail naar
[email protected]
juni 2015 • pagina 19
ondernemersnieuws
Baker Tilly Berk zet
ondernemerscollege.nl
in de markt
Een online videoplatform voor ondernemend Nederland
M
et ondernemerscollege.nl zet Baker Tilly Berk een
nieuw content platform in de markt. Ondernemers
krijgen via korte video­colleges van bevlogen
sprekers inspiratie, kennis en informatie aangereikt.
Beeld: www. ondernemerscollege.nl
De eerste video is vanaf vandaag te
be­kijken. Marjanne Poppen, marke­ting- en communicatiemanager bij
Baker Tilly Berk: "Het ondernemerscollege
is voor Baker Tilly Berk een nieuw
commu­nicatieplatform waarmee wij
kennis delen en zo ondernemers inspi­
reren en interactie met ondernemend
Nederland stimuleren."
Nieuw communicatieplatform
Baker Tilly Berk wil zich verder onder­
scheiden in de accountancy en advies­
markt. Marjanne Poppen: "Tijd van onder­
nemers is kostbaar. Uit eigen ervaring
pagina 20 • juni 2015
merken wij dan ook dat onze doelgroep
steeds meer online informatie en kennis
vergaart en uitwisselt. Kennis delen én
on demand staan centraal. Via het video­
platform ondernemerscollege.nl maken
wij trends en (technologische) ontwikke­
lingen snel en online toegankelijk voor
ondernemend Nederland. Geen stoffige
verhalen maar korte, boeiende colleges
van maximaal 15 minuten." Tweewekelijks nieuwe colleges
Vanaf 8 juni gaat het eerste college
live. Iedere twee weken wordt een
nieuw college geplaatst.
www.zaanbusiness.nl
Sprekers die binnenkort te zien zijn
op ondernemerscollege.nl:
• Martijn Aslander over de impact van
nieuwe slimme technologieën op de
wereld van vandaag en morgen
• ondernemerslessen van internetcowboy
Ronnie Overgoor
• Jeroen Busscher over hoe je onbeperkt
houdbaar blijft als ondernemer
• E-commerce ondernemer Rutger van
Zuidam over de techniek achter de bitcoin
• Tips voor een goede pitch van presentatiecoach Anne Spies.
Meer weten? www. ondernemerscollege.nl
column
De lege cockpit…
E
r is brand aan de vleugels van een vliegtuig. Je ziet het gebeuren.
Stewar­dessen weten het ook, maar stellen je gerust: alles is onder controle.
Het blijft maar branden en niemand reageert. Er moet nu echt ingegrepen
worden! Ondanks dat de stewardessen je tegenhouden, ren je naar de cockpit.
De deur is op slot. Je stoot deze met veel geweld open en wat blijkt... er zit niemand!
Verschrikkelijk wanneer u dit zou over­
komen. Dat wens ik u nooit toe. Maar
ongeveer op deze manier begint Joris
Luyendijk zijn boek 'Dit kan niet waar zijn',
over het functioneren van de financiële
sector. De regie op de financiële sector is
zoek, omdat zaken zo complex zijn en er
binnen de sector onvoldoende zelf­
reinigend vermogen is en regelgevende
organen de complexiteit niet in regels
kunnen vastleggen.
Regie is belangrijk. Ook bij overnames.
Ook daar kunnen veel zaken fout gaan
doordat bijvoorbeeld emotie de overhand
heeft of niet de juiste volgorde betracht
wordt.
Een paar voorbeelden:
Een productiebedrijf verkeerde in zwaar
weer en zocht een financier en/of koper.
De koper had vanuit zijn vorige functie een
beëindigings­vergoeding meegekregen en
wilde deze gebruiken voor de aankoop.
De verkopende partij had grote liquiditeitsproblemen en de koper wilde (te) graag. De
verkoper vroeg of hij alvast een bedrag van
€ 250.000 wilde storten zodat al wat leveranciers betaald konden worden. En dat
terwijl de deal niet rond was en het boeken­
onderzoek nog niet uitgevoerd was. Een
maand later was het bedrijf failliet en de
koper zijn geld kwijt.
Verkoper en koper hebben elkaar pas ontmoet en de koper lijkt zeer geïnteresseerd.
De verkoper voelt dit en meldt dat er snel
gereageerd moet worden, omdat de huurovereenkomst al dan niet verlengd moet
worden. Er wordt druk op de koper gezet
om snel te beslissen, waardoor niet
meer de noodzakelijke zorgvuldigheid
betracht wordt.
Deze voorbeelden lijken nogal voor de
hand liggend, maar er zijn ook situaties
die dat minder zijn. Men kan in een deal
'gezogen' worden door een onzorg­
vuldige of (te) enthousiaste aanpak.
Wanneer iemand bijvoorbeeld op basis
van beperkte informatie alvast bedragen
roept voor de aandelen en vervolgens
afspraken op hoofdlijnen maakt en
schriftelijk vastlegt. Iedereen is ent­
housiast. Vervolgens wordt er een
boeken­onderzoek uitgevoerd. Er komen
zogenaamde lijken uit de kast. U wilt van
de deal af omdat de prijs aangepast moet
worden, maar daar was in het begin in
alle enthousiasme geen rekening mee
gehouden. Gevolg: u bent gebonden aan
de oorspronkelijke deal.
We komen het zo vaak tegen. Overnames
zijn emotioneel, maar vereisen een
professionele regie voor het maximale
resultaat. Houd daar dus rekening mee.
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
Pieter van den Berg
Managing Partner
Sophista fusies & overnames
Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar
Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar
T: 072 540 80 10
E: [email protected]
www.sophista.nl
juni 2015 • pagina 21
advies
column
Krommenie-Oost
Voormalige sporthalvloer om­geturnd
tot designmeubelen
Vele jaren geleden, misschien wel 30 jaar,
moest in Krommenie voor het gebied ten
noorden van de oude linoleumfabriek, een
nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.
In de stuurgroep mocht ik hieraan meewerken.
Het was mijn streven alle bedrijven die daar
zaten bestaanszekerheid te bieden zodat men
kon doen waar men goed in was, namelijk
'ondernemen.'
Het deed mij pijn toen afgelopen weekend bij BouleVaart
was te zien hoe de kwaliteit van sommige oude gebouwen
achteruit holt. Misschien is die situatie wel ingeluid door
het moment dat er een woonwijk gemaakt zou worden
van Krommenie-Oost.
Veel kapitaal is door deze actie verloren gegaan. In mijn visie
gemeenschapsgeld. Hoe anders is het gegaan en hoeveel
kunnen we van het verleden leren. De verpaupering sloeg toe,
een enkeling zoals Vlaar enveloppen bleef overeind, inclusief
onderhoud.
Door de tijd heen zie je toch weer nieuwe impulsen ontstaan.
Het verpakkingsbedrijf van de mannen Kerssens is vertrokken.
Een modern bedrijf dat aluminiumsteigers maakt is er als een
echte maakindustrie voor in de plaats gekomen. Innovatieve
kleine bedrijven, vaak aangetrokken door lage huurprijzen,
nemen langzaam maar zeker hun intrek in dit gebied.
Een nieuw leven voor het gebied lijkt te beginnen.
Met de juiste maatregelen is wonen en werken naast elkaar
zeer goed te doen.
Hoeveel ondernemers zijn niet in hun schuur begonnen,
bouwden daarna een klein werkplaatsje in hun tuin,
enzovoorts.
Het lijkt nu wel weer te beginnen. Een golf van zzp-ers
overspoelt Nederland, men gaat samenwerken en functio­neert
in een heel ander financieel en organi­satorisch kader als een
middelgroot bedrijf. Je zou
bijna zeggen, let op geves­
tigde orde, het nieuwe
ondernemen komt eraan.
Het mengen van wonen
en werken en locaties als
Krommenie-Oost zorgen
ervoor dat het wel goed
komt met Zaanstad.
En al die ideetjes omdat ik
BouleVaart heb bezocht,
dank meiden, ook namens
Stad aan de Zaan.
Kuijs Reinder Kakes | Ing. A.G.M. Komen
Op maandag 15 juni werd dankzij Collectief de Zaanse
Sportbank de vloer van sporthal de Vang officieel
gedemonteerd om er designmeubelen van te maken.
Toen Steven de Cleen, eigenaar van designbureau PROUDdesign,
erachter kwam dat de hal gesloopt zou worden vanwege de nieuwe
sporthal in Zaandam-Zuid zag hij een nieuwe bestemming voor de
oude houten vloer van het pand. Als lid van basketbal vereniging BV
Zaandam en the Windmills speelde menigmaal in sporthal de Vang.
In overleg met eigenaar gemeente Zaanstad en beheerder/exploitant
Sportbedrijf Zaanstad en in samenwerking met de partners in het
collectief De Zaanse Sportbank is op maandag 15 juni de eerste zaag­
snede in de vloer gezet als start van de demontage. Deze eerste
zaagsnede werd gedaan door de Zaanse wethouder Jeroen Olthof.
De sportvloer van de hal is in diverse compartimenten ingedeeld,
waarbij elk gedeelte een uniek meubelstuk gaat vormen dat direct te
herleiden valt naar een speciale plek in de oude sporthal. Dus bijvoor­
beeld de plek waar een speler dat beslissende punt scoorde en zo een
belangrijke overwinning binnenhaalde. In de bijna 50-jarige sport­
historie van de Vang zijn dat momenten genoeg.
De meubelen worden ontworpen en gefabriceerd door het Collectief
'de Zaanse Sportbank' dat naast Steven de Cleen (design) bestaat
uit Zaanse ondernemers: Rogier Bentvelzen / Bentvelzen&Jacobs
(demontage), Iwan de Koke / Kreatief Pakhuis (meubelmaker), Piet
Scholtens / PS Shipping Tools en Martijn Visser / Staalmaker (frames).
Het assortiment bevat naast 'de selectie' ook enkele 'uitblinkers'.
Binnen de selectie vind je sporttafels, sportbanken en sportkrukjes in
verschillende maten, passend voor elke ruimte. De uitblinkers bestaan
uit speciale en eenmalige objecten als een sportlocker en een sport
tv-meubel. De verkoop gaat in september 2015 van start.
Over de Zaanse Sportbank:
De Zaanse Sportbank is een collectief van Zaanse ondernemers die de
sporthistorie van sporthal de Vang willen behouden door er design­
meubels van te maken. Voor meer informatie zullen binnenkort de
website www.zaansesportbank.nl en een Facebook pagina live gaan.
column
Bezint eer gij begint
deel 2
W
anneer een vennootschap failliet gaat, is de bestuurder in
beginsel niet aansprakelijk. Op dit uitgangspunt bestaan
uitzonder­ingen. Eén van deze uitzonderingen is onbehoorlijk
bestuur. Iedere bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort wanneer het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld
en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Deze aansprakelijkheid geldt ook voor een feitelijk bestuurder. Dit is een
persoon die weliswaar niet officieel bestuurder is, maar wel het beleid van
de vennootschap (mede) heeft bepaald alsof hij bestuurder was.
beroep van de echtgenote op volledige
disculpatie, omdat zij niet alle maat­
regelen getroffen had om de gevolgen
van de onbehoorlijke taakvervulling af
te wenden.
Er is voor de (feitelijk) bestuurder wel een
mogelijkheid om aan deze aansprakelijk­
heid te ontsnappen: wanneer hij bewijst
dat de onbehoorlijke taakvervulling door
het bestuur niet aan hem te wijten is en
dat hij niet nalatig is geweest in het tref­
fen van maatregelen om de gevolgen
daarvan af te wenden. De volgende casus
maakt duidelijk dat dit geen eenvoudige
opgave is.
In 2006 is de Zuid-Hollandse Glascentrale
gefailleerd. Het bedrijf behoorde toe aan
twee broers, die in de loop der jaren bei­
den statutair bestuurder zijn geweest.
De curatoren stellen in dit geding de
broers aansprakelijk voor een boedel­
tekort, wegens onbehoorlijke taak­
vervulling. De vordering was mede
gericht tegen twee familieleden van
de broers, die volgens de curatoren als
feitelijke bestuurders optraden. Onder
hen bevond zich ook de echtgenote van
één van beide broers.
Het hof kwam tot een ander oordeel.
Volgens het hof was het faillissement
voornamelijk te wijten aan de hoge
managementvergoedingen van de
bestuurders. Hiervoor had de echtgenote
volgens het hof 'geen enkele verantwoor­
delijkheid', nu die vergoedingen al 'een
feit' waren toen zij haar werkzaamheden
aanving. Tegen deze achtergrond hono­
reerde het hof het beroep van verweer­
ster op disculpatie. Volgens het hof had
het op de weg van curatoren gelegen
om ten minste aannemelijk te maken
dat de echtgenote als feitelijk bestuurder
verwijtbaar zodanige steken heeft laten
vallen dat als gevolg daarvan de faillisse­
menten (mede) zijn ontstaan.
De rechtbank heeft alle gedaagden hoof­
delijk veroordeeld tot betaling van het
boedeltekort, met dien verstande dat zij
de aansprakelijkheid van de echtgenote
heeft gematigd tot 14%. De rechtbank
vond van belang dat de echtgenote
slechts de laatste vijf maanden voor het
faillissement feitelijk beleidsbepaler was
geweest. De rechtbank verwierp het
Het hof gaf dus verweerster het voordeel
van de twijfel en achtte curatoren gehou­
den het ontbreken van een disculpatie­
grond nader te onderbouwen. Daarmee
zette het hof volgens de Hoge Raad
het stelsel van art. 2:248 BW op zijn kop:
'Het hof heeft niet vastgesteld dat
(verweerster )heeft bewezen dat de
on­behoorlijke taakvervulling niet aan
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
mr. Jaap Jong
advocaat bij Dam Advocaten
haar te wijten is geweest en dat zij
niet nalatig is geweest in het treffen
van maatregelen om de gevolgen van
de onbehoorlijke taak­vervulling af te
wenden. Het oordeel van het hof
geeft derhalve blijk van een onjuiste
rechtsopvatting.
Hoewel de echtgenote geen formeel
bestuurder was en zij maar korte tijd
mede het beleid bepaalde, is ook zij
aansprakelijk voor het boedeltekort. Het
gezegde 'bezint eer gij begint' was ook in
dit geval bijzonder op zijn plaats geweest.
Dam 34 1506 BE Zaandam Tel 075 631 3121 Website www.damadvocaten.nl
juni 2015 • pagina 23
Zaanbusiness Golf
Het is weer ZOMER!
De mooiste tijd van het
jaar vier je natuurlijk
bij de Zaanse!
3 x 18 holes greenfee
voor slechts
de Zaanse
GOLFCLUB
40%
kortin
g
€ 99,-*
i.p.v. € 165,-!
Dat betekent maar liefst 40 % KORTING!
*Alleen aan te schaffen in de maanden juli, augustus en september.
Zaanse Golf Club
Zaanse Golfclub
pagina 24 • juni 2015
A: Zuiderweg 68, 1456 NH Wijdewormer T: 0299 - 43 81 99 E: [email protected]
ZaanseGolfClub
www.zaansegolfclub.nl
Zaanse Golf Club
Tot ziens bij de Zaanse!
column
Bedrijfsoverdracht
H
et overdragen van uw onderneming heeft tijd en voor­
bereiding nodig. Ook fiscaal gezien is het verstandig
om hier tijdig bij stil te staan. Als u uw eenmanszaak
dit jaar wilt overdragen, dan heeft u een goede kans dat u aanloopt tegen belastingheffing over de eventuele stille reserves en
goodwill en over de opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR).
Dit is te voorkomen als u tenminste drie jaar vooruitdenkt.
VOF of maatschap
De belasting over de stille reserves en
goodwill kunt u voorkomen door voor­
afgaande aan de beoogde bedrijfsover­
dracht een samenwerking met uw kind
of de opvolger aan te gaan. Dat kan in
de vorm van een maatschap of vennoot­
schap onder firma. U kunt de beoogde
opvolger ook in dienst nemen. Het gaat
erom dat u tenminste 36 maanden als
firmanten of als werkgever en werknemer
samen in de onderneming gewerkt heeft.
Na deze periode kunt u de stille reserves
en goodwill voor de Inkomstenbelasting
belastingvrij overdragen. De belasting­
claim op de stille reserves en goodwill
wordt dan doorgeschoven naar de
op­volger. De opvolger hoeft pas belasting
te betalen wanneer hij/ zij de onder­
neming geheel of gedeeltelijk verkoopt.
Dit wordt de 'geruisloze' doorschuiving
genoemd. Maar wat gebeurt er dan
met de opgebouwde FOR?
FOR
Als u geen onderneming meer heeft moet
u met de Belastingdienst afrekenen over
de opgebouwde FOR. Het bedrag van de
FOR wordt dan tot uw inkomen gerekend.
Maar u kunt de belastingheffing beper­
ken. U mag ten eerste van de FOR 14%
MKB-vrijstelling en € 3.630 stakingsaftrek
aftrekken. Dat zijn de aftrekposten waar­
voor u niets betaalt. Wat overblijft, is
belast voor de Inkomstenbelasting,
maar u kunt ook nog een betaalde
lijfrentepremie in aftrek brengen.
Dat kan vooral voordelig zijn als de
lijfrente-­uitkeringen tegen een lager
tarief belast worden dan u over de FOR
zou moeten betalen. Ook kunt u de FOR
afstorten in banksparen. U kunt dan niet
over het desbetreffende banksaldo
beschikken en u stelt hiermee een deel
van de oudedagsvoorziening veilig. Het
vervelende is alleen dat u de premie wel
eerst moet betalen aan een verzekerings­
maatschappij of een bedrag moet afstor­
ten bij een bank. Maar ook daarvoor
bestaat een oplossing.
Als uw kind bijvoorbeeld uw onderneming
overneemt voor € 250.000 en u heeft een
FOR opgebouwd van € 50.000 (na aftrek
van de MKB-vrijstelling en stakingsaftrek)
dan kunt u met uw kind overeenkomen
dat hij/ zij u € 200.000 betaalt en daar­
naast een lijfrente uitkeert ter waarde
van € 50.000. Dit kan een tijdelijke of
levenslange lijfrente zijn. Uw kind
fungeert dan als verzekeringsmaat­
schappij en u kunt deze € 50.000 af­­
trekken van uw FOR.
BV
Daarnaast kunt u besluiten om uw
eenmanszaak om te zetten in een
BV-structuur. Dat kan belastingvrij en
voor de FOR kunt u dan een lijfrente
bedingen bij de BV, net als u dat bij uw
kind in het voorbeeld doet. Na drie jaar
kunt u de dochter BV belastingvrij over­
dragen aan uw kind/ opvolger en met
het geld kunt uw BV de lijfrente uitkeren.
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
Marco van der Laan,
AA CB RV
Accountant
Belastingadviseur
Register Valuator
VANDERLAANGROEP
Assendelft
Postbus 1, 1566 ZG
Oranjeboomkade 1,
T 072 540 80 10
Noord-Scharwoude Kokkel 20
Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76
Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02
Zaandam
Ronde Tocht 3
Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31
juni 2015 • pagina 25
Zaans Ondernemers Netwerk (ZON)
ZZP ers in Zaanstad
Sinds de eeuwwisseling is het aantal ZZP' ers gestaag gegroeid, zowel in
heel Nederland als in Zaanstad. Zaanstad telt nu al bijna 9.000 ZZP'ers
t.o.v. 150.000 inwoners. In Amsterdam zijn dat er nu al meer dan 80.000
t.o.v. 813.000 in­woners (bron: zzpagenda.nl/kenniscentrum).
ZZP'ers
Rest van MKB (2-50)
Alle bedrijven (50+)
Adviesdiensten (19%)
Handel (29%)
Handel (17%)
Bouw (19%)
Industrie (12%)
Industrie (14%)
Handel (12%)
Gezondheid/welzijn (10%)
Gezondheid/welzijn (13%)
Bron: gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad in cijfers
ZZP'ers in Zaanstad
•Aantal MKB = 60% van de totale werkgelegenheid.
(ongeveer 50.000 banen)
•Grote groei ZZP'ers, verdubbeling afgelopen tien jaar.
•Het MKB heeft zware klappen gehad tijdens de recessie.
(-2.700 banen)
•Groot belang van ZZP'ers totale werkgelegenheid;15%, 7.600 wp.
•Grootste sectoren per bedrijfsgrote;
Rol van gemeente?
Ondernemers zijn belangrijk voor de eco­
nomie. Er wordt nu onderzoek gedaan
naar de rol van de gemeente. Wat zijn de
behoeftes van ZZP’ers? Wat kan gemeen­
te Zaanstad voor ZZP’ers betekenen?
Uiteindelijk moet het onderzoek bepalen
wat het beleid ten aanzien van ZZP’ers
zou kunnen zijn en wat het meest doel­
matig en efficiënt is. Heeft het te maken
met behoefte aan het vinden van huis­
vesting buitenhuis? Is er behoefte aan
informatie over financiële regelingen? En
in welke mate zijn ZZP’ers betrokken bij
de ontwikkelingen in hun buurt of zetten
ze zich in voor hun buurt? ZON is een van
de sparringpartners van Zaanstad hierin.
Wat ga je maken of verkopen? Welke
diensten ga je leveren? En is ondernemen
eigenlijk wel iets voor je? Kijk wat
de mogelijk­heden zijn voor jouw
toe­komstige bedrijf, schrijf een onder­
nemingsplan en test je ondernemer­
schapskwaliteiten.
Stap 4: Bedenk een klinkende en unieke
bedrijfsnaam. Voor de KvK-inschrijving
heb je een bedrijfsnaam nodig. Een
goede bedrijfsnaam is herkenbaar,
blijft hangen én maakt duidelijk wat je
te bieden hebt. Kijk wel eerst of je
bedrijfsnaam niet al bestaat.
Stap 2: Verken de markt en bepaal je
strategie. Zoek uit waarin je beter of
anders bent dan je concurrenten en
bepaal hoe je de markt op gaat met je
product of dienst. Wat maakt jouw bedrijf
anders? Waarin kun je je onderscheiden?
Wie zijn je klanten en wat willen ze? Doe
marktonderzoek en bepaal je strategie
voor de komende jaren.
Stap 5: Kies een rechtsvorm. Je bedrijf
heeft een juridisch jasje nodig: een
rechtsvorm. De rechtsvorm bepaalt onder
andere je aansprakelijkheid, maar ook
welke belastingen je moet betalen en
of je fiscale voordelen krijgt. Dus welke
rechtsvorm past het beste bij jouw
bedrijf?
Starten als ZZP’er?
ZZP’er ben je niet even vandaag op
morgen. Belangrijk is dat je je goed
verdiept en weet waar je aan begint.
Stap 3: Maak een financieel plan en zoek
uit of je financiering nodig hebt. Om je
bedrijf van de grond te krijgen heb je geld
nodig. In een financieel plan breng je in
kaart hoeveel je nodig hebt en waar je
dat vandaan haalt. Ook krijg je inzicht
in de kansen van je bedrijf. Zo kun je
vooraf inschatten of ondernemen voor
jou rendabel is.
10 tips:
Stap 1: Onderzoek je mogelijkheden en
test je kwaliteiten. Je wilt een bedrijf
starten. Maar wat voor een bedrijf?
pagina 26 • juni 2015
www.zaanbusiness.nl
Stap 6: Zorg dat jouw administratie
voldoet aan de eisen. Een administratie
opzetten en bijhouden. Er zijn vast
leukere dingen te bedenken. Maar helaas,
als ondernemer moet je wel, je bent
het wettelijk verplicht. Zorg dus dat je
administratie voldoet aan de eisen. Je
moet bijvoorbeeld duidelijk laten zien
hoeveel btw je moet betalen of hoeveel
btw je terugkrijgt.
Stap 7: Stel algemene voorwaarden op
en bepaal of je bedrijfsverzekeringen
nodig hebt. Breng de bedrijfsrisico’s in
kaart, beperk ze waar mogelijk en dek
onbeheersbare risico’s zo goed mogelijk
af. Bijvoorbeeld met bedrijfsverzekerin­
gen of een arbeidsongeschiktheids­
verzekering. Denk ook aan algemene
voorwaarden. Daarmee maak je direct
duidelijk welke rechten en plichten jij en
je klanten over en weer hebben.
Stap 8: Controleer of je bedrijf aan alle
eisen voldoet. Er bestaan geen speciale
diploma’s voor ondernemers. Maar soms
moet je als ondernemer wel aan bepaalde
beroepseisen voldoen. Je kunt ook te
maken krijgen met eisen aan je bedrijfs­
ruimte. Bijvoorbeeld als je een bedrijf
aan huis hebt. Mag dat wel volgens
het bestemmingsplan? Heb je een
bedrijfspand, is dat dan brandveilig?
En voldoe je aan de milieueisen? Jouw
gemeente kan je hierbij helpen.
Stap 9: Schrijf je bedrijf in bij de kvk en
regel de aanmelding bij de belasting­
dienst. Klaar voor de officiële start van je
bedrijf? Dan schrijf je jouw bedrijf in bij
de Kamer van Koophandel. Hiermee regel
je ook meteen je aanmelding bij de
Belastingdienst en ontvang je een btwnummer.
Stap 10: Ga op zoek naar klanten
en maak plannen voor de toekomst.
Je ondernemingsplan is rond, de
finan­ciering is geregeld, je bedrijf is
ingeschreven bij de KvK. Kortom, je
bedrijf is van start! Nu nog klanten
vinden. Bijvoorbeeld via een regionaal­
netwerk als ZON of een online netwerk.
Meer weten?
www.zonvooru.nl
www.ondernemersplein.nl
www.kvk.nl
Werken als en met ZZP-er
Op dinsdag 9 juni hebben wij de
Ladies Night Vanhier georga­niseerd,
Sabina
Scholtens
alweer voor het 4e jaar oprij. Een
zeer gewaarde netwerkavond voor
Noord-Hollandse Zakenvrouwen met
4 inhoudelijke workshops waar de
dames een keuze uit konden maken.
Dit jaar was de locatie de Bakery
Institute in Zaandam en een workshop truffels maken voorafgaand
aan de Ladies Night, mocht dan
ook niet ontbreken.
Eén van de workshops van de Ladies
Night Vanhier ging over verzekeren met
als passende titel 'Koekje van eigen deeg'.
De kern van de workshop was dat u echt
niet alles hoeft te verzekeren, maak hier
bewuste keuzes in, anders kunt u een
koekje van eigen deeg verwachten. U
bent tenslotte ondernemer, dus u durft
wel een risico te nemen, maar u moet
wel de continuïteit van uw bedrijf in
het oog houden. De belangrijkste ver­
zekeringen voor een ZZP-er zijn een
aansprakelijkheids- en arbeidsongeschikt­
heidsverzekering.
Het kan zijn dat u ZZP-ers nog toe moet
voegen als medeverzekerde op uw eigen
aansprakelijkheidsverzekering, dit is
namelijk maatwerk en is meestal niet
standaard in de polissen meegenomen.
Aansprakelijkheidsverzekering
Onderbelicht tot nu toe is de aansprake­
lijkheidsverzekering voor ZZP-ers. Er
wordt nog vaak – ten onrechte - gedacht
dat een ZZP-er verzekerd is met zijn WAverzekering. Een WA-verzekering is echter
alleen bedoelt voor particulieren in privé
situaties. Er is geen dekking als de schade
ontstaat tijdens het werk. Denk bijvoor­
beeld aan het kopje koffie dat over de
computer van de klant gaat.
Algemene- of inkoopvoorwaarden
Naast de aansprakelijkheidsverzekering
is het voor beide partijen belangrijk
om goed kennis te nemen van elkaars
algemene- of inkoopvoorwaarden. Een
opdrachtgever zal in aanvang altijd
proberen om zijn risico neer te leggen
bij de andere partij. Vaak worden in
inkoopvoorwaarden garanties geëist en
die zijn uitgesloten op elke aansprakelijk­
heidsverzekering.
Samenwerken met ZZP-ers
Ook als ZZP-ers samenwerken bij een
opdracht of bedrijven die ZZP-ers inhuren
is het aan te raden om na te gaan of
de ZZP-er een aansprakelijkheids­
verzekering heeft.
Wilt u meer weten over de (on)mogelijk­
heden van werken als en met ZZP-ers,
dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact
met mij opnemen door een e-mail te
sturen naar [email protected]
Daarnaast moet de ZZP-er die met een
ZZP-er gaat samenwerken of het bedrijf
welke een ZZP-er inhuurt zijn eigen
aansprakelijkheidsverzekering ook onder
MKB Accountants | Adviseurs Vanhier
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
de loep nemen. Om een voorbeeld te
geven: de door u ingehuurde ZZP-er
maakt schade bij uw klant. Wie wordt
hiervoor aansprakelijk gesteld? Bij uw
eigen personeel zou u dat zijn geweest,
maar bij ZZP-ers kan dit anders liggen.
Nijverheidsstraat 29
1521 NG Wormerveer
juni 2015 • pagina 27
Hét ICT-gezicht van de Zaanstreek
Op zoek naar een stabiel en veilig computernetwerk? Mét financiële garanties? Ons
team staat voor u klaar! A&A Capacity levert hoogwaardige diensten en producten op
het gebied van IT, Telecom en Design voor grote én kleine organisaties. In onze
splinternieuwe bedrijfsruimte van ca. 400m2 heeft ons team de mogelijkheid om u
demo’s en workshops aan te bieden. Wanneer komt u bij ons op de koffie?
IT
TELECOM
DESIGN
Advies en ondersteuning
Uitgebreide IP Telefooncentrale
Grafische vormgeving
Systeem- en netwerkonderhoud
Aanleg internet en telefoonlijn
CMS (uw website zelf beheren)
Back-up en beveiliging
Fax to e-mail
Domeinregistratie en hosting
Werken op afstand
Onbeperkt bellen
Huisstijlen en drukwerk
Levering hard- en software
Levering van telefoontoestellen
Zoekmachineoptimalisatie (SEO)
Softwareontwikkeling op maat
Gecertificeerde VoIP-specialisten
MailChimp nieuwsbrief templates
Alles op ICT-gebied onder één dak!
A&A Capacity • Samsonweg 28-B&Z • 1521 RM Wormerveer • Tel: 075-6700521 • www.aacapacity.nl • [email protected]
column
#letscocktail
W
e kunnen er beter geen geheim van maken: Nederlanders zijn Bourgondiërs en daarbij hoort regelmatig een lekker glaasje. Nederlanders zijn echte bier- en wijndrinkers
en een lekkere cocktail gaat er zeker ook in, maar om die thuis te maken vinden veel
mensen nog erg ingewikkeld.
Hierin lopen wij enorm achter op WestEuropa of Amerika. Terwijl cocktails
maken echt niet moeilijk is. Maar er is een
ontwikkeling gaande. In 2012 dronken we
nog gemiddeld 21,8 liter wijn per jaar, in
2014 was dat nog maar 20,3 liter. Niks mis
met wijn natuurlijk en we drinken er nog
steeds heel veel van, maar je ziet een
langzame verschuiving naar gedistilleerd.
Gin-Tonic cocktailparty
Vanuit de importeurs worden wij als
slijters enorm geholpen om cocktails
meer tot leven te laten komen. Zo hebben
wij bij verschillende producten kleine
mixboekjes met tips, gratis glazen bij
producten of een heuse schenkkan. En
eind juli, begin augustus organiseren we
een Gin-Tonic cocktailparty. Dus houd
onze website of Facebook in de gaten!
Nummer 1 in de cocktails is
momenteel echt de Gin-Tonic!
Je kunt er niet meer omheen: gin is in!
Menig bar, restaurant en slijterij heeft
verschillende Gins en Tonics staan.
De Gin-Tonic anno 2015: neem een mooi
groot glas (copa-glas) gevuld met ijs,
premium-gin, premium-tonicwater en
afhankelijk van de gebruikte gin: sinaas­
appel en kruidnagel, rozemarijn, lychee,
basilicum en olijven, lavendel en grape­
fruit, rode besjes met limoenpartjes,
enzovoorts. Uitzinnige garnering is in!
Cocktail nummer 2: ook nog
steeds erg populair, de Mojito!
Een klassieker, maar door de perfecte
combinatie van zoet en fris doet hij
het nog altijd erg goed.
Doe een handvol muntblaadjes, suiker­
siroop en 3 partjes limoen in je glas.
Vul je glas met ijs, schenk er een goede
rum over en vul af met sodawater.
Vervolgens goed roeren en garneren
met een blaadje munt.
Cocktail nummer 3:
de Vodka-Berry!
Vul je glas met ijs, schenk er een goede
wodka over en top af met cranberry sap.
Garneer met een partje limoen.
Cocktail nummer 4:
mix it with ginger!
Vul je glas met ijs. Schenk er ongeveer
35cl whisky, rum, wodka of Grand Marnier
in. En top af met Ginger Ale. Garneer met
een partje limoen.
Jolanda Buhrs
Slijterij Drinks & Gifts
Heiligeweg 15A
1561 DD Krommenie
T: 075-6405179
E: [email protected]
www.drinks-gifts.nl
Zo zie je hoe makkelijk de cocktails zijn en
superlekker! Een tip: gebruik jampotjes als
cocktailglas. Leuk en helemaal hip!
Geniet van deze zomer!
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
juni 2015 • pagina 29
ICT Zaanstreek
Remon Harmelwaard
Remon
Harmelwaard
is bestuurslid
bij ICT
Zaanstreek.
Iedere maand
vertelt hij
als vaste
columnist van
Zaanbusiness
z'n bevindingen
op het het gebied
van ICT, auto­­
mati­sering, trends
en gadgets.
Vakantie in aantocht
Wat een lekker vooruitzicht. De temperatuur
schommelt weer op een gemiddelde van
20 graden, de koude bieren en wijntjes smaken nog beter en de dagen zijn weer lekker
lang. Het is zover, de zomer is begonnen!
Namens het bestuur van ICT Zaanstreek:
Vanuit ICT Zaanstreek wensen wij iedereen een hele
fijne zomervakantie toe en wil je toch nog voor de vakantie
een probleem opgelost hebben of gewoon simpelweg
onder­steuning tijdens de vakantie? Ga dan naar onze
website: www.ictzaanstreek.nl
ICT Zaanstreek biedt u een platform van kennis voor en
door bedrijven. Wanneer u op zoek bent naar een informele
organisatie, die u helpt aan kennis en kennissen op het
gebied van ICT, bent u bij ons aan het juiste adres.
Games:
Deze editie hebben wij geen games voor op de tablet of
telefoon vermeld.
Wij adviseren de vakantievierders lekker een 'ouderwets'
spelletje uit de kast te halen en deze in de koffer of
reistas te doen.
Iedereen kijkt er het hele jaar naar uit, het begin van de zomer.
Althans dat zou je denken. Maar de bedrijven die niet in de
gelukkige omstandigheid zijn om meerdere mensen verantwoor­
delijk te maken voor ICT, zijn niet zo gelukkig met de zomer­
periode. Ook de verantwoordelijke voor ICT gaat met vakantie
en hoe los je dit op? Zelf bij de telefoon zitten om vragen van
gebruikers te beantwoorden of tijdens je eigen vakantie geen
goed boek lezen van John Grisham, maar het boek ICT voor
dummy's? Dat laatste is natuurlijk een optie, maar daar zit je als
bedrijf niet op te wachten.
Wat kan je dan doen?
Ik heb diverse Zaanse ondernemers gevraagd hoe zij hier mee
omgaan. Het simpele antwoord was: wij kopen de gewenste
kennis in. Dit doen we bij een gerenommeerd ICT bedrijf uit de
Zaanstreek. Opvallend is dat bijna iedereen een andere wens
heeft en dus andere kennis inkoopt.
De één laat op afstand met de systemen meekijken, de ander
heeft 1 x per week een systeembeheerder op de werkvloer om
vragen van gebruikers te beantwoorden en weer een ander heeft
een helpdeks voor de gehele vakantieperiode ingehuurd. Op
deze manier zijn alle bedrijven verzekerd van continuïteit van
hun ICT omgeving.
U moet er toch niet aan denken, dat er tijdens uw vakantie
een ICT probleem ontstaat, waardoor uw vakantie wordt
onderbroken.
Wilt u weten wat het beste bij uw organisatie past?
Laat u informeren door één van de leden van ICT-Zaanstreek.
Of ga nog verder en laat vrijblijvend een advies uitbrengen.
Voor meer informatie over onze leden, ga naar www.ict-zaanstreek.nl
Blijf ICT-Zaanstreek volgen op www.ict-zaanstreek.nl, Facebook en
onze LinkedIn pagina.
pagina 30 • juni 2015
www.zaanbusiness.nl
Wanneer het dan eindelijk zover is en we zijn met z'n allen massaal vertrokken naar de bestemming voor dat jaar, dan willen we toch allemaal hetzelfde... Mooi weer en rust of juist actie,
gezelligheid, veel cultuur en lekker eten.
Daar is de laatste jaren nog iets bijgekomen: WIFI. We willen immers weten hoe het met onze
'vrienden' is gesteld en wat zij aan het doen zijn tijdens hun vakantie. En natuurlijk willen we de
krant digitaal kunnen lezen.
Op vakantie toch willen weten
wat er in Nederland gebeurt?
Ka-band
Het lijkt steeds belangrijker te worden bij
het maken van een beslissing voor een
accommodatie of zelfs een continent: is er
wel WIFI aanwezig.
Het klinkt misschien gek voor ons
Nederlanders, maar niet overal ter wereld
is al internet aanwezig. Daar komt nu ver­
andering in. Een nieuwe ontwikkeling is
gaande. Dit heet Ka-band.
Dit is de nieuwste vorm van internet via
de satelliet die de huidige vormen van Ku
en C band internet doen vervagen. De
hoge bandbreedte beschikbaar in het KA
spectrum, samen met het hergebruiken
van frequenties, zorgt voor het beschik­
baar stellen van meer capaciteit en snelle­
re overdrachtssnelheid. Dit heeft als resul­
taat dat er op kleine schaal zeer veel
gebruikers in gebieden bereikt kunnen
worden, waar geen kabels in de grond
liggen voor data verbinding (internet).
Apps uitgelicht:
Nederlandse
kranten op
vakantie
Noodgevallen
tijdens vakantie
Het liefst willen we natuurlijk alleen
maar genieten onze vrije tijd
tijdens onze vakantie, maar helaas loopt
het ook weleens anders. Wanneer u dan
iemand in nood moet bereiken, doet u
dit het liefst zo snel mogelijk.
Met de Help bij Nood App waarschuwt
u snel en duidelijk uw familie en vrien­
den. Thuis of onderweg? Met deze app
heeft u al uw belangrijke gegevens bij
de hand. U hoeft nooit meer te zoeken
naar nummers van hulpinstanties. Dit
en meer maakt Help bij Nood dé Help
App van Nederland.
(iOS)
www.helpbijnood.nl
Diverse mogelijkheden
Door deze toepassing zijn de gebieden
waar (snel) internet nu niet mogelijk is
ook te voorzien van een snelle internet­
verbinding. Hierdoor zijn niet alleen de
toeristen erg blij, maar worden bijvoor­
beeld ook leerlingen op een basisschool
voorzien van de moderne tijd of bedrijven
die nu alleen lokaal hun business kunnen
doen krijgen de mogelijkheid om een­
voudiger internationaal te ondernemen.
Binnen nu en een jaar, zien we Ka-band
internet in gebieden waar we dit niet voor
mogelijk hielden.
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
van thuis? De app Kranten NL is een mooi
verpakte verzameling links naar de
(mobiele) sites van de belangrijkste
landelijke en regionale dagbladen. Wil je
geen advertenties in beeld? Ga dan niet
voor de gratis versie van Kranten NL,
maar download de pro-versie voor € 1,49.
(Android)
Hebbeding:
Oplaadbare
backpak
Heb je door de mogelijkheden
van Ka-band internet op die mooie
rustige plekjes, is je batterij leeg!
Wat kan je dan doen?
Neem je spullen mee in de com­
fortabele backpack met zonnepanelen.
De backpack heeft een inhoud
van 33 liter, dus veel ruimte voor
diverse spullen.
Meer informatie:
http://tinyurl.com/oplaadbarebackpak
Go Pro Camera
Dit is voor de outdoorvakantievierder
bijna een must have. Op deze manier je
trips vastleggen is nog nooit zo leuk en
gemakkelijk geweest.
Agenda & Events
29-9 ICT Zaanstreek bijeenkomst
8-12 Jaarafsluiting 2015
Meer informatie:
www.ictzaanstreek.nl of
mail: [email protected]
Weer en verkeer
tijdens je vakantie
Glob Traffic & Radar is een gratis App die
je voorziet van uitgebreide verkeers­
informatie, inclusief flitsers. Dit in zowel
eigen land als vele populaire vakantie­
bestemmingen. (Android)
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
Onze sponsors >>
juni 2015 • pagina 31
column
Zaanstad gaat naar de
beurs… maak een match!
Zaanse bedrijven en maatschappelijke organisaties en maat­
schappelijke initiatieven stappen op maandag 14 september
voor de tweede keer de beursvloer op.
Wat is de beursvloer?
De vraag komt van verenigingen en maatschappelijke organi­
saties die behoefte hebben aan advies, materiaal, faciliteiten,
creativiteit, menskracht. Het doel van de beursvloer is om vraag
en aanbod bij elkaar te brengen. Wanneer het bedrijf iets aan­
biedt waar een organisatie om vraagt, ontstaat er een MATCH.
Wat levert de beursvloer op?
De Zaanse Beursvloer levert maatschappelijk en zakelijk rende­
ment op. Verenigingen, maatschappelijke organisaties en
maatschappelijke initiatieven krijgen een steuntje in de rug
en de ondernemers laten hun betrokkenheid zien.
De beursvloer vindt plaats in De Fabriek (Jan Sijbrandsteeg 12)
in Zaandam. Er zijn vijf vraag- en aanbodcategorieën:
• materialen & faciliteiten
• coaching, training & onderzoek
nancieel, juridisch, admini­
• menskracht: klussen & activiteiten • fi
stratief, ICT & technisch advies
• marketing, communicatie & PR
Aanmelden Zaanse Beursvloer
Ga nu naar www.zaanseuitdaging.nl en meld u nu aan via het
aanmeldformulier. Deelname is uiteraard gratis.
Voorbereiding voor maatschappelijk initiatieven:
Goede Zaken workshop!
Namens Rabobank Foundation en de Nederlandse Uitdaging
bieden wij maatschappelijke organisaties gratis een workshop
Goede Zaken® aan op maandag 7 september van 19:30 tot 22:00.
De workshop leert jaarlijks honderden stichtingen, verenigingen
en instellingen succesvol samenwerken met bedrijven.
Waarom meedoen met de workshop?
U krijgt antwoord op de vraag hoe u kunt samenwerken met
bedrijven.Naast een leuke en leerzame avond levert de
workshop 90 % kans op een succesvolle samenwerking met een
bedrijf ofwel 'beursvloermatch'!
U leert wát bedrijven kunnen bijdragen aan uw belangrijkste
plannen en wensen en aan het eind van de avond heeft iedere
organisatie haar eigen vraag en aanbod gereed.
U weet na de workshop wat u aan
bedrijven kunt vragen en wat uw
organisatie te bieden heeft.
Vol is vol, dus meld u snel aan!
Aanmelden kan via een mail naar
[email protected] Voor vragen
kunt u contact opnemen met Marleen
Althuizen via 06-14459946, informatie:
www.goedezaken.eu
Nieuwe Winst | Nico van Braam
Samenwerkingsovereenkomst MRA
Warmte en Koude Metropoolregio
Amsterdam gaat voor regionaal warmtenet
Gemeente Zaanstad gaat zich samen met andere overheden,
maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio
Amsterdam inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren.
Maar liefst 25 partijen tekenden op 4 juni 2015, op het provinciehuis
in Haarlem, een samenwerkingsovereenkomst.
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een overschot aan (indus­
triële) warmte, die nu onbenut in de lucht of het oppervlaktewater
verdwijnt. De MRA is met zijn hoge bevolkings- en bedrijvendichtheid
ideaal om warmtenetten aan te leggen. Grote én kleine producenten
kunnen hieraan hun warmte leveren. Vele huishoudens en bedrijven
kunnen profiteren. Zaanstad is helemaal geschikt, omdat wonen en
werken zo nauw verweven zijn.
Win-win
De 25 partijen die de overeenkomst hebben ondertekend, gaan zich
samen inzetten om restwarmte te gebruiken voor de centrale ver­
warming en warm tapwater van woningen en bedrijven. Energie die
anders verloren gaat, wordt zo hergebruikt. Dat is beter voor het milieu
én voor de regionale economie. Wethouder Emmer: 'Iedereen kan hier­
van profiteren. Schone en goedkopere energie voor bedrijven en huis­
houdens aan de ene kant en een kans voor duurzame bedrijvigheid in
de Zaanstreek aan de andere kant. Tegelijkertijd leidt het ook tot een
verbetering van de leefomgeving en luchtkwaliteit.'
Belemmeringen wegnemen
Binnen de MRA zijn er al veel lokale initiatieven op het gebied van
warmtenetten, maar in de praktijk is het lastig om die ook daadwerkelijk
van de grond te krijgen. Dat komt niet alleen door financiële obstakels,
maar ook door vragen over leveringszekerheid of keuzevrijheid. De
samenwerkende partijen zijn ervan overtuigd dat zij die obstakels
kunnen wegnemen en dat een gezonde en langdurige exploitatie van
een regionaal warmtenet mogelijk is. Emmer: 'Transparantie, openheid
en het zoeken naar een eerlijke 'deal' zijn de voorwaarden voor het
welslagen van een warmtenet. Het gaat om het maken van verbinding
tussen alle partijen. In Zaanstad zijn we daar al goed mee op schot.'
Deelnemende partijen
De partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben
ondertekend zijn: AEB Amsterdam, Alliander Duurzame
Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Cofely Energy
Solutions BV, Eneco Warmte en Koude, Gemeente Aalsmeer,
Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente
Beverwijk, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer,
Gemeente Heemskerk, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen,
Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Nuon Warmte,
OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Provincie Noord-Holland,
Stadsverwarming Purmerend, TATA Steel en Veolia. Daarnaast
hebben tien woningcorporaties een 'letter of intent' getekend.
column
Handelsmissie USA biedt handel voor Royal Duyvis Wiener BV
Innovatief Log5 pasteurisatieproces van start
T
ijdens de handelsmissie in de
Verenigde Staten van het koninklijk echtpaar tekent Royal Duyvis
Wiener de eerste order voor Log5 met
het Amerikaanse bedrijf CHS Sunflower
in het bijzijn van minister Schippers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
CEO, Mirjam van Dijk: 'Onze Amerikaanse
partner, CHS Sunflower, is zeer vereerd
dat dit bijzondere moment in het bijzijn
van de delegatie kan plaatsvinden.
De uitnodiging aan onze partner om
bovendien in het bijzijn van de koning
en koningin het business diner in Chicago
bij te kunnen wonen is van onschatbare
waarde voor onze relatie.'
Log5
Sinds 2012 maakt Log5 onderdeel uit
van de Royal Duyvis Wiener groep.
Onder de naam Log5 is een geheel
nieuwe Nederlandse innovatie gestart,
het pasteuriseren van droge voedings­
middelen, zoals noten en zaden, waarbij
het product nauwelijks verandert in
kleur en samenstelling. Uit onderzoek
is gebleken dat 2% van deze droge
voedings­middelen de gevaarlijke sal­
monella bacterie bevat. Na diverse
grote uitbraken van salmonella besmet­
ting, is men in de USA overgegaan tot
(chemische) pasteurisatie. Maar alle tot
nu toe gebruikte methodes geven
on­gewenste neven­effecten aan het
product.
De door Log5 ontwikkelde machines,
zorgen voor een natuurlijk pasteurisatie­
proces en maken geen gebruik van
chemische additieven. De salmonella­
bacterie wordt op unieke, natuurlijke
wijze gedood in vochtige warme lucht,
waarbij de authentieke smaak van het
product behouden blijft.
Het Log5 pasteurisatieproces heeft alle
voedsel veiligheidseisen met glans door­
staan. Het is wereldwijd gepatenteerd
en in de Verenigde Staten erkend door de
TERP commissie en de Almond Board.
De Royal Duyvis Wiener groep heeft
met deze strategische ontwikkeling
wederom een nieuwe stap gezet in.
www.duyviswiener.com
Wijziging directie Rabobank Zaanstreek
Dennis
Kooren
Dennis Kooren, Directeur
Bedrijven verlaat Rabobank
Zaanstreek. Per 1 juli aan­
staande start hij bij Rabobank
Groene Hart Noord, een fusiebank uit Rabobank Groene Hart
Noord en Rijnstreek.
Kooren: 'Een bijdrage leveren aan een fusie stond op mijn persoon­
lijke to-do-lijst en ik zie het als een uitdaging om twee banken te
integreren tot een nieuwe sterke bank met veel potentie. Die uit­
daging maakt voor mij dat ik de keuze heb gemaakt om positief
te antwoorden op de vraag of ik als Directeur Bedrijven van de
fusiebank aan de slag zou willen. Ik heb met veel plezier in de
Zaanstreek gewerkt en ben trots op onze bank wat we met elkaar
hebben bereikt. Een mooi gebied om nieuwe activiteiten op te
starten of om aan bij te dragen', aldus Kooren.
Aan de opvolging binnen Rabobank Zaanstreek wordt gewerkt.
Tijdelijk bestaat het directieteam uit Fred van Dam (voorzitter),
André Rolloos (particulieren) en Rob van Butselaar (bedrijfsrisico­
management). Rabobank Zaanstreek gaat de komende periode in
overleg met vertegenwoordigers van Rabobank Nederland over
de opvolging van Kooren.
www.zaanstreek.rabobank.nl
Zaanbusiness, hét businessmagazine van
de Zaanstreek
juni 2015 • pagina 33
evenementenagenda
2015/2016
juni 2015
organisator
evenement
25
BV Noorderveld-Molletjesveer
Barbecue
26
Zaanbusiness
Zaanbusiness Borrel
september 2015
organisator
evenement
03
Zaandelta
Najaarsbijeenkomst (thema beveiliging)
10
Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner
Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet
22
VrouwenNetwerkZaanstadPlus
Profileren met communiceren (presentatie)
25
Zaanbusiness
Zaanbusiness Borrel
29
ICT Zaanstreek
Bijeenkomst
oktober 2015
organisator
evenement
15
Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner
Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet
30
Zaanbusiness
Zaanbusiness Borrel
november 2015
organisator
evenement
10
Stichting Zaanse Ondernemersdag
27ste Zaanse Ondernemersdag
19
Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner
Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet
27
Zaanbusiness
Zaanbusiness Borrel
december 2015
organisator
evenement
8
ICT Zaanstreek
Jaarafsluiting
januari 2016
organisator
evenement
7
Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner
Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst
maart 2016
organisator
evenement
10
Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner
Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet
april 2016
organisator
evenement
21
Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner
Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet
Organiseert u ook een evenement?
Geef het ons door op: [email protected]
pagina 34 • juni 2015
www.zaanbusiness.nl
Netwerken bij de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner
Als ondernemer of bestuurder bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd
in netwerken. Contacten leggen, weten wat er speelt in uw branche
en uw bedrijf op de juiste manier presenteren; het is essentieel voor
u. De Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner geeft u de kans dit
alles zeer doeltreffend te doen. Al sinds 1984 bieden wij ondernemers
en bestuurders uit de Zaanstreek de gelegenheid elkaar regelmatig
te treffen.
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot hét Zaanse ondernemersnetwerk. Zo zijn we partner van de
Zaanse Ondernemersdag en de Zaanse Startersprijs. Zeven keer per jaar organiseert De Corner
netwerkbijeenkomsten voor haar leden en genodigden. Kenmerkend voor deze bijeenkomsten op
donderdagmiddag zijn de hartelijke ontvangst bij het Zaans Museum vanaf 17:00 uur, de presentatie
van relevante actualiteiten, de steeds wisselende spreker, de discussie met de zaal, de prettige
ambiance en het heerlijke 'hapje eten' na afloop. Inhoud en gezelligheid staan centraal.
Vijf redenen om lid te worden van De Corner
1
U krijgt toegang tot een uniek netwerk
bestaande uit ondernemers en
bestuurders.
U kunt kennis en kunde putten uit een
actieve ondernemerssociëteit die al
sinds 1984 bestaat.
2
4
U bent zeven keer per jaar van harte
welkom op een ongedwongen net­
werkbijeenkomst met steeds weer
een andere interessante spreker/onderwerp.
3
U blijft via de website, Social Media
en nieuwsbrieven op de hoogte van
alle
relevante
evenementen
in
de Zaanstreek
5
U betaalt een zeer voordelig tarief.
Lid worden regelt u via onze website
www.de-corner.nl Eerst kennis­
maken? Stuur dan een e-mail naar
[email protected] en ontvang een vrijblijvende uitnodiging
voor een volgende netwerkbijeenkomst.
Relevante actualiteiten, steeds wisselende spreker, prettige ambiance en een heerlijk 'hapje eten'.
Najaarsprogramma
Het bestuur is druk bezig met de invulling
van de najaarsbijeenkomsten. Op 10 sep­
tember komt Ton Toben, directeur
Buteressence en winnaar Zaanse
Ondernemingsprijs 2014, ons alles vertel­
len over zijn succesvolle bedrijf. Actuele
ontwikkelingen in de nieuwe media
worden op 15 oktober door media­
deskundige Piet Bakker van De Orkaan
gepresenteerd en op 19 november zal
Mirjam van Dijk, directeur Royal Duyvis
Wiener, ons alles vertellen over hun nieu­
we technologiecentrum en het 130-jarig
bestaan. Weer een mooi najaarsprogram­
ma met boeiende sprekers en interessante
onderwerpen.
U komt toch ook?
Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek
VOLGENDE BIJEENKOMSTEN:
donderdag 10 september 2015
donderdag 15 oktober 2015
donderdag 19 november 2015
www.de-corner.nl [email protected]
juni 2015 • pagina 35
Unicum
Keramieken beeld van 2 meter
hoog van kunstenaar van het jaar
2013 Giovanni Dalessi.
Giovanni Dalessi behoort ontegenzeggelijk tot het bovensegment
van het Nederlandse realisme.
Zijn betekenisvolle werken zijn
geliefd bij een groot publiek.
Doordat hij binnen aloude thema’s
als portret, stilleven en landschap
zijn eigen persoonlijke stempel
weet te drukken onderscheidt hij
zich van zijn collega’s.
Moeder met kind
200 x 110 x 80 cm
200-300 kg
jaar 2014
prijs: €25.000
huur: op aanvraag
kunstcentrum.nl

Vergelijkbare documenten

zaanstreek gids

zaanstreek gids toeristen. 'De toeristen lopen tegen de wal in Amsterdam,' verteld Thijs Box, woordvoerder van SMZ, aan Zaanbusiness.

Nadere informatie