Neocat Britten - Straathof Creatives

Commentaren

Transcriptie

Neocat Britten - Straathof Creatives
September 2010 tiende jaargang nr. 3
2
Britten die zonnebaden
Lekker ochtendzonnetje , Apollo van familie Ruijs
Xeline , foto van Saskia Brouwer
Summer die naam heb ik al mee... , foto Maria van Dun
Odessa en Dexter, foto Geeri Ruijs
Dustin , Jenna Bastianen
Een beetje (silver)shade mag best,
Zal ik wel of zal ik niet?
Demi van Ineke van Loon
foto Connie Groenenberg van Cattery Britcity
3
Colofon Neocat Britten
Rasclub Neocat Britten
NB is een uitgave van de rasclub Neocat Britten en verschijnt vier keer per jaar, in een
De rasclub Neocat Britten is bestemd voor fokkers en/of liefhebbers van de
oplage van 750 stuks.
Brits Korthaar. Door het geven van gerichte adviezen betreffende het fokken en
het houden van Brits Kortharen, het organiseren van informatiebijeenkomsten
Redactie: Fenny Rensen, Mariëtte Straathof Correctie: Suzanne Zaal
en tentoonstellingen, het aanbieden van kittenbemiddeling en een dekkater-
Redactieadres: Oerdijk 129 7435 PJ Okkenbroek (Deventer)
lijst en het uitgeven van een clubblad, wil de rasclub de kwaliteit van het ras
Tel nr. 0570 551687 E-mail: [email protected]
verbeteren en de populariteit handhaven.
Advertenties en technische realisatie: Mariëtte Straathof
Tel. 030 6701218 Email: [email protected]
Voorzitter
Secretaris
Webadres: www.neocatbritten.nl
Christine Winckel
Fenny Rensen
Inpakservice Gerry Beijers en Fenny Rensen
Tel. 010-2220102 of 06-30598124
Tel./fax 0570 55 16 87
Medewerker fotografie: Irma Schrier
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Medewerkers aan dit nummer: C. Winckel, F. Rensen, M. Geerlings , W. van der Vegt,
C. Jolen, I. Schrier, R. Leijen, M. Straathof, M. Schalekamp, M. Beemster, T. Bleeker, S. Zaal,
Penningmeester
Ledenadministratie
M. Ham, I. den Hollander, J. Meurs, M. Smit
Irma Schrier
Paul van der Koore
Contributie: Leden en abonnees € 20,00 Leden en abonnees buitenland € 25,00
Veenweg 35
Kortlandstraat 70
Prijzen advertentie voor vier edities vanaf 1 januari 2011
9728 NJ Gromningen
2922 XG Krimpen aan den IJssel
1/1 pagina
(bxh) 190 x272mm € 80,00
Tel. 050 525 24 13
Tel. 0180 786723
1/2 pagina
(bxh) 190 x134mm € 50,00
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
1/4 pagina (li.) (bxh) 66 x268mm € 35,00
Kittenbemiddeling
Dekkaterlijst
1/8 pagina (li.) (bxh) 93 x 65mm € 22,50
Fenny Rensen
Joke Meurs
De redactie van NB behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te redigeren of te
Oerdijk 129
Bouwmeestershoeve 22
weigeren. Zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste stukken.
7435 PJ Okkenbroek
7326 RM Apeldoorn
Plaatsing van ingezonden kopij geeft niet zonder meer en noodzakelijkerwijs het stand-
Tel./fax 0570 55 16 87
Tel. 055 541 86 87
punt van de redactie en/of het bestuur weer. Niets van deze uitgave mag vermenigvul-
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
1/4 pagina (st.) (bxh) 93 x134mm € 35,00
digd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Dit geldt
Webmasters
zowel voor artikelen, illustraties als advertenties. Het volgende nummer van NB verschi-
Anna Wijbrands en Willy van der Vegt
jnt in december 2010. Inleveren kopij voor dit nummer vóór 1 november 2010.
E-mail: [email protected]
Een origineel geschenk ?
geef twee edities cadeau
van Neocat Britten voor maar € 10,=
Neocat Britten , het meest informatieve
en leukste rasclubblad
voor de Brits Korthaar liefhebber
naam ontvanger:
adres:
postcode en plaats
emailadres
factuuradres:
naam:
adres:
postcode en plaats:
handtekening:
svp opsturen in een gesloten envelop naar de ledenadministratie NB
adres: Kortlandstraat 70 2922 XG Krimpen aan den IJssel - svp envelop voldoende frankeren
€ 10,=
5
Inhoudsopgave
Britten die zonnebaden
Van de voorzitter
2 - 43
Colofon \ Lezersaanbieding
3
Van de voorzitter
5
Fenny´s Fokkerslatijn
6
Van de redactie
7
Even voorstellen: Willy van der Vegt
7
Hobby: Cats - cats - cats
Informatief : Bicolour X point
8-9
10 - 11
Lezerspost
11
Senior of the Season
13
(S)Kattig
15
Huisvestingsvignet
16 - 17
Katten op Karpathos
18
Kattengedrag
21
Kattenmuseum Miauw
22
Zes generaties
Marktplaats
24 - 25
27
Medisch: Hernia Diafragmatica \ Lezerspost
28 - 29
Kattenkunst
30 - 31
Aankondiging Seminar \ Fotoshoot
32
Algemene ledenvergadering Neocat Britten
33
Aankondiging Neocat show Nijmegen
35
Aankondiging Neocat show Driel \ Lezerspost
37
ALV NB vervolg \ Boekbespreking
39
Kittenbemiddeling
41
Column BB
42
Op de cover ziet u Pallas Sechmet Duymaer van Twist van
Cora Willemse
Heeft u ook een mooie foto van uw Brits Korthaar voor onze cover?
Stuur deze foto naar het e-mailadres van de redactie, onder de
vermelding coverfoto.
Zorg er voor dat de foto het juiste aantal pixels bezit. (resolutie minimaal 240 dots per inch en minimaal , grootte 3000x2000 pixels)
Beste lezers,
Het is weer bijna zover. De zomer is binnenkort ten einde en dan
begint de drukke tijd op kattengebied weer. De katten zijn blij
dat alle aandacht weer voor hen is in plaats van voor het hoe en
waarheen de baasjes met vakantie gaan. Nu zijn zij weer de hele
dag aan de beurt.
Ook hebben veel fokkers het zo gepland dat in het najaar de
nestjes komen en dan ben je weer heerlijk druk bezig met je hobby
en grote liefde: het krijgen van een leuk nestje met heerlijke bolletjes. Dan stort je je weer vol enthousiasme op de opvoeding - of
je probeert het in elk geval- en dan volgt de grote zorgvuldige
zoektocht naar nieuwe eigenaren. Let in ieder geval goed op bij
de verkoop van de kittens, want de kopers zijn tegenwoordig veel
mondiger geworden en weten ook beter wat hun rechten hierin
zijn.
Dit keer heb ik weer een katerhuisvestingsvignet met plezier kunnen uitreiken aan cattery Caterwaul. Een verslag hierover treft u
verderop in ons blad aan. Wie wil er graag de volgende keer in de
spotlights staan en zijn mooie katerverblijf uitgebreid besproken
zien in ons blad? Indien u zich bij mij opgeeft, zal ik een afspraak
met u maken om bij uw cattery het verblijf te komen inspecteren.
Tot nu toe hebben wij in ieder geval drie van dit soort vignetten
kunnen uitgeven en ik ben zeer blij dat onze leden zoveel aandacht
aan hun mooie jongens besteden en ze zo goed huisvesten. Het
huisvestingsvignet staat afgebeeld bij de desbetreffende katers op
onze dekkaterlijst op www.neocatbritten.nl. Daar vindt u ook alle
andere gegevens van de katers en natuurlijk een fraaie foto van de
potente heren.
Voorts wil ik uw aandacht weer vestigen op de grote show in
Nijmegen van onze moedervereniging Neocat op 26 september
2010. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst van onze mooie
Britten. En schrijft u ook in voor de show van onze gezamenlijke
rasclubs, dit jaar te houden in Driel op 21 november 2010?
Gewoonlijk zijn de Britten, als grootste rasclub van Neocat, het best
vertegenwoordigd op deze show en we hopen dat het dit jaar niet
anders zal zijn. Deze show wordt vooral gekenmerkt door gezelligheid en een wat knussere sfeer dan op een gewone grote show.
Daardoor heeft de keurmeester meestal ook meer tijd voor iedere
kat en is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen aan de
keurmeester. Het is een volwaardige show en alle behaalde certificaten zijn geldig voor de diverse kampioenstitels, het is dus geen
clubmatch zonder titels zoals sommigen nog steeds denken.
Er is dit keer gekozen voor een centrale ligging nabij Arnhem, zodat
deze show voor een ieder goed te bereiken is. Ik hoop u allen op
één van de beide komende shows tegen te komen.
Tot een volgende keer, Christine Winckel
6
Fenny’s Fokkerslatijn
Fokkerslatijn
Voor deze rubriek heeft Fenny Rensen weer een aantal nuttige en handige tips voor u, fokker en/of Brittenbezitter, op een rijtje
gezet. Als u ook een “gouden tip” heeft dan zouden we het fijn vinden als u die met ons wilt delen.
U kunt uw reacties bellen of mailen naar Fenny die er dan weer een mooi geheel van maakt.
Kattenharen
Coat Buster
Voor de “Herplaatsing” werden twee Britten van
vijf jaar oud opgegeven, wegens teveel haar….
Tegen teveel haar op de kat hebben we al diverse
tips qua kammen etc. gegeven (en zie ook de kattentrimsalon hiernaast).
Een mij onbekend systeem is de Coat Buster (met een soort scheermesje). Ik hoor er goede verhalen over, al zou ik hem eerst maar
even uitproberen op dieren die niet naar de show moeten.
Een te enthousiast gebruik levert kale plekken op….
Tegen teveel kattenhaar op de bank helpt bij stoffen of alcantara
bekleding het eenvoudige nagelborsteltje nog het best! En haren
op klittenband kunt u met een fijn vlooienkammetje weghalen.
hinderlijk miauwen.
Nu heeft zij, door extra scholing, haar kennis uitgebreid
naar de verzorging. Hierdoor
is er een unieke combinatie
ontstaan; een expert op het
gebied van kattengedrag en
-verzorging!
In Wijngaarden is een profesEen jasje uitgetrokken?
sionele trimsalon ingericht
waar katten gekamd, ontklit en
eventueel geschoren worden (dit gebeurt altijd zonder narcose).
Vervolgens worden de katten ook gewassen en gedroogd.
Dit is vooral voor (langhaar) katten die thuis niet gekamd kunnen
worden een uitkomst omdat klitten erg pijnlijk zijn: de vacht kan
zelfs gaan vervilten. Ook voor de oude (korthaar) kat kan het een
uitkomst zijn, daar deze zich meestal niet zo goed meer kan schoon
houden.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u bellen of mailen naar
Miranda Geerlings 06-19505570 of [email protected] of raadpleeg haar
website www.4cats.nl.
DNA-test PKD1
Er is een DNA-test voor PKD1 beschikbaar maar het is niet zeker of
het gen PKD1 bij alle rassen de veroorzaker van het probleem is. Er
bestaan meer erfelijke vormen van PKD dus er zou ook een ander
gen met dezelfde gevolgen in het geding kunnen zijn. Er wordt
momenteel gezocht naar genmarkers voor die andere erfelijke
veroorzakers van PKD. Dit betekent helaas dat u dus niet 100% zeker kunt zijn dat uw kat PKD-vrij is, ook al werden zijn beide ouders
via DNA getest.
Het is dus nog steeds raadzaam om tegelijk met de eerste HCMscreening van uw fokdier ook een echo van diens nieren te laten
maken.
Verkoeling
Mevrouw Leijen gaf de tip om kittens
door de hitte te loodsen met een fles
koud water. Nee, niet om te drinken,
maar om tegenaan te liggen. Eigenlijk
logisch: bij kou een warme kruik, bij
hitte een koude.
www.marktplaats.nl
Opkikker
Als u een kat hebt die echt
iets versterkends nodig
heeft, probeer dan eens
rauwe (paarden)biefstuk.
Ook mascarpone schijnt
goed te werken, mits uw kat
het lust natuurlijk.
Mascarpone !
Kattentrimsalon in Wijngaarden (bij Dordrecht)
Miranda Geerlings is gediplomeerd Kattengedragsdeskundige en
heeft een praktijk 4Cats waarbij ze al sinds enige tijd mensen helpt
die problemen met hun kat hebben; o.a. sproeien in huis, agressie,
Ook buitenlandse fokkers zijn actief op marktplaats. Een
“Nederlandstalige” advertentie, waarschijnlijk opgesteld met
behulp van een vertaalprogramma, bestond uit deze mengelmoes
met Anglicismen:
- “ pottie-opgeleid en thuis gerezen kittens”.
Bedoeld wordt dat ze zindelijk zijn en in de woonkamer op
groeien – potty-trained and home-raised – maar dat begreep u
natuurlijk meteen?
- En nog een buitenlandse: Petcenter, een dierenwinkel die puppies van vijftig en kittens van tien verschillende rassen aanbiedt.
“Diverse Britse Korthaar, twee maanden” .
“Promotie-acties: € 150 euro korting” .
“Steeds 150 puppies en 100 kittens beschikbaar”.
“Beschikbaar gesteld door liefhebber fokkers”.
- Als afsluiting nog een “gewone” Nederlandse advertentie waarin
een echte allround kater wordt aangeprezen:
“Ter dekking: choclate kater, vererfd alle kleuren ook langhaar,
boedgroep A.”
7
Van de redactie
Beste Lezers,
Ik zal nu samen met Fenny Rensen beurtelings het item “van de redactie” opvullen.
Het is dus nu mijn beurt.
Op het moment dat Neocat Britten op uw deurmat valt heb ik de maand juli nog vers in het
geheugen staan. Temperaturen van meer dan 30 graden Celsius en dat dagen achter elkaar.
Je zult mij niet horen klagen over het weer. Maar als je in deze periode kittens hebt dan is het
af en toe aanpoten. De ventilator draaide overuren en de twee moederpoezen hadden het behoorlijk warm met al die baby’s aan de borst. Ik was na drie jaar ook een beetje vergeten hoe
het is om weer kittens in de zomer te hebben. Ik heb me drie maanden personeel gevoeld.
Maar wat heb ik genoten van die tijd en wat geeft het een enorme voldoening als je die bolletjes weg kunt brengen naar hun nieuwe onderkomen met enthousiast personeel.
De zomer zit er weer op en de redactie van NB heeft haar uiterste best gedaan om er weer een informatief en afwisselend blad van te maken. Met dit keer een interessante bijdrage van Marjan Schalekamp over de aandoening Hernia Diafragmatica. Op pagina 42 spuwt onze
Columnist Bolle Brit zijn gal over de “zegeningen van de farmacie” en fokkers die koste wat kost een nest willen. Dit zal wel wat stof doen
opwaaien maar gelukkig hebben we hier persvrijheid en onze BB maakt hier dankbaar gebruik van. Om de malheur te completeren doet
Claudia Jolen verslag over de verschrikkingen van adverteerders op Marktplaats. Ik kijk allang niet meer op Marktplaats omdat dat slecht
is voor mijn hart. Gelukkig hebben we ook wat artikelen van het lichtere genre. Bijvoorbeeld, het kattenmuseum Miauw in oprichting in
Apeldoorn. Leuk als je daar eens in de buurt bent en je kunt een écht kattenmuseum bezoeken. Verder een interessante bijdrage van
Christine Winckel over het huisvestingsvignet. Op pagina 37 kunt u alles lezen over de aankomende Neocatshows in september en november.
Ook als u niet van showen houdt is een bezoekje aan de show zeker de moeite waard. Ik wens u veel leesplezier
Mariëtte Straathof
Even voorstellen
De nieuwe webmaster van
Neocat Britten Willy van der
Vegt stelt zich voor. Het bestuur
van NB is ook erg blij met de
versterking van het webteam
en hoopt dat met de komst van
Willy de website van NB
(www.neocatbritten.nl) nog
fraaier en actueler wordt.
Willy heeft al wat wijzigingen doorgevoerd, o.a. de indeling van
“Artikelen uit NB” en de prachtige covers van NB staan weer op de
website. In dit nummer stelt Willy zich aan u voor, in het decembernummer komen haar katten en hun wederwaardigheden aan de
beurt. Wordt vervolgd dus.......
door Willy van der Vegt
toen de huidige webmaster aangaf dat het haar wat teveel werd,
kwam de vraag of ik wilde assisteren. En wie A zegt …….
Ik werk 34 uur in de week, verdeeld over vijf dagen, als productieplanner bij een bedrijf dat elektronica maakt voor de industrie.
Dat houdt in dat ik orders van klanten opstart en de orders volg
totdat ze af zijn. Zodoende heb ik voortdurend contact met onze
inkopers m.b.t. de benodigde materialen; met het magazijn
om de orders op tijd naar de productievloer te krijgen; met de
productieleider om de voortgang te controleren en met onze
verkoopafdeling om ze op de hoogte te houden of we onze
geplande levertijd gaan halen. Een behoorlijk hectische baan en
dus is het heerlijk thuiskomen waar acht Britten op me wachten
die alleen maar eten en aandacht van me willen.
Ik ben Willy van der Vegt, 45 jaar en ik woon in Amersfoort samen
met acht Britten. Ik woon in een eengezinshuis met een tuintje
van 7 bij 4.5 meter, dat helemaal is afgezet zodat mijn katten (als
ik thuis ben) naar buiten kunnen zonder dat ze kunnen ontsnappen. Nou ja, dat laatste is momenteel waar (hoop ik) maar ik ben al
vier jaar bezig om telkens iets aan te passen als blijkt dat één van
mijn twee rood-witte schurken weer een ontsnappingsroute heeft
gevonden.
Toen Fenny mij begin juni e-mailde met de vraag of ik wilde helpen
de Brittensite bij te houden, heb ik gelijk ja gezegd. Ik had namelijk
een paar jaar geleden al eens geklaagd dat het zo lang duurde
voordat mijn nestje op de kittenpagina verscheen (tjsa, mensen
gaan wel eens op vakantie of zo). Tevens had ik toen aangeboden
te willen helpen indien gewenst. En dat had Fenny onthouden. Dus
Willy met Sparkie (Ginger Toy’s Fireglow) en Fenny
8
Cats, Cats, Cats .............
In de serie “Kat-gerelateerde hobby’s” is na de kattenpostzegels van Jan en Miranda Ham en de kattenreclameborden uit
email van Jeanne de Vries nu de verzameling van Corrie Brandes aan de beurt.
Corry Brandes
Drie maanden geleden zijn we op
bezoek geweest bij Corrie Brandes
van cattery Bia von Sim in het kader
van een serie artikelen over oude
cattery’s. Behalve katten verzamelt
Corry ook alles op het gebied van
afbeeldingen met katten. Ze doet
dit al meer dan veertig jaar. Een
enorme collectie dus. Tijd om met
Corrie hierover van gedachten te
wisselen.
De reactie was niet zoals ik verwacht had. De mensen waren op
het onvriendelijke af en konden met moeite uitbrengen dat ze het
uit Normandië (Frankrijk) hadden gehaald. Meer wilden ze niet
zeggen. Ik heb toen een oproep gedaan op de radio. Een man die
op Frankrijk reed, kende de beelden en hij zou er eentje voor mij
meenemen. Ik heb hem een paar keer gebeld. Maar ik wacht er nu
nog op. Toen kreeg ik een berichtje van twee jonge meiden en die
hebben voor mij uiteindelijk de kat meegenomen uit Frankrijk. Mijn
neef heeft de kat op een plankje in de dakgoot met tie-rips bevestigd… Het was die zestien jaar wachten zeker waard.
Corrie woont in de Meern. Haar huis bestaat eigenlijk uit twee gebouwen: een voormalig politiebureau met daaraan vast haar eigen
woning. Een enorme ruimte dus. Behalve haar Britten kun je in alle
vertrekken haar collectie kattenafbeeldingen bewonderen.
De collectie in zijn geheel
fotograferen is schier onmogelijk
dus beperken we ons tot de
bijzondere stukken zowel binnen
als buiten. Zolang Corrie het
zich kan herinneren verzamelt
ze kattenafbeeldingen. Dit deed
ze al toen ze nog thuis woonde.
Ze is met katten opgegroeid dus het zat er al
vroeg in.
Boter,kaas en eieren
Haar verzameling heeft ze grotendeels op beurzen en vlooienmarkten verkregen. Maar ze heeft ook veel van particulieren mogen
ontvangen. De waarde varieert van een kleine tien cent tot haar
paradepaardje, de kat op het dak van € 180 =.
Japans Borduurwerk
Verder heb ik van een vriendin die in Japan stage liep heel veel
voorstellingen van gelukskatjes gekregen, van een mooi bedelarmbandje tot minutieus geborduurde voorstellingen van gelukskatjes.
Ik heb ook een mooie broche van
echt Swarowski kristal.
Die heb ik van een kennis uit
Aruba gekregen. Maar ik draag
hem zelden want hij komt alleen
goed uit als je iets zwarts aanhebt.”
Broche van Swarovski kristal
De tuin van Corrie herbergt mooie kattenbeelden en in haar keu-
“French cat on a hot tin roof”
Corrie vertelt me in het kort hoe ze aan deze kat is gekomen. “Ik
was zestien jaar geleden in de kop van Noord-Holland en daar zag
ik een kat in de dakgoot op het dak van een huis staan. Ik vond dit
zo mooi dat ik bij deze mensen heb aangebeld om te vragen waar
ze dit beeld vandaan hadden.
9
Cats, Cats, Cats .............
door Mariëtte Straathof
ken is het
niet veel
anders.
Porseleinen kattenbeeldjes van het merk Göbel
Kitchen cat
De ouderwetse letterbak
Garfield collectie
Climbing cat
Cat’s Place
Russische Matroesjka’s
Bijna elk gebruiksvoorwerp heeft op een of andere manier een
afbeelding van een kat. Je zou denken dat zo langzamerhand
haar huis wel vol raakt maar dat valt reuze mee. Er is altijd nog
wel een plekje te vinden. Corrie is van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer
met haar levenswerk. Ze houdt enorm van
Ook ee
n
haar Brits Kortharen, haar konijnen, kippen en
(katten
)hobby
?
haar kattenverzameling. En als haar gezondemail:
heid het toelaat, hoopt ze dit tot in lengte van ren
[email protected]
olcon.n
dagen te blijven doen.
l
10
Informatief : bicolour x point
Marja Smid stuurde ons dit verhaal over de problemen die
ze ondervond toen ze een dekkater aanschafte zonder zich
voldoende in zijn stamboom te hebben verdiept.
Inmiddels is Vito gecastreerd en herplaatst.
Een les voor ons allen om het stamboekreglement
(zie stamboekpagina in het magazine en op de site van
‘moeder’Neocat) aandachtig door te nemen.
We hebben een ‘kater’ van onze kater...
Lang hebben we gedacht over hoe onze nieuwe kater er uit
moest zien. Welke bloedgroep, welke kleur en welke lijnen er in
de stamboom moeten zitten. Bijna twee jaar hebben we gezocht
en gekeken. En wat waren we blij dat we eindelijk onze droom
vonden. De rit naar huis was minder leuk want hij poepte spontaan
in de bench. We hadden op dat moment net een nieuwe auto, een
Mercedes Vito.
De naam van de kater was
daardoor snel bedacht. Vito
zou hij heten.
Vito kwam in huis en overwon; hij was maatjes met
iedereen en toen we hem
voorzichtig introduceerden
bij onze andere kater waren
we blij verrast dat ze elkaar
vanaf het begin heel aardig
vonden. Ze hebben samen in
de huiskamer rondgewandeld en toen werd
het tijd dat ieder op zichzelf
gingen wonen. Zo heel af en
toe kwamen ze nog lekker
op visite bij ons, maar onze
poezen zijn daar niet zo heel
blij mee, zeker niet als ze een
nestje hebben.
Vito
Vito is lilac/wit (bicolour heet dat: twee kleuren, redactie).
Zijn derde nestje werd geboren bij een poes van een vriendin.
Wat daaruit kwam, was een complete verrassing. De blauwe poes
gaf maar liefst vier leuke colourpoint kittens. Mijn vriendin vond
het super en wij wisten nu dat Vito colourpoint draagt. Dat de poes
colourpoint droeg, wisten we niet. Ver terug in de lijnen vonden we
één point kater. Toen werden de stambomen aangevraagd en begon het balletje te rollen. De eigenaar van de poes werd door haar
vereniging aangeraden niet meer naar Vito te gaan. Toen dit onze
oren bereikte, zijn we gaan navragen… waarom was dat?
Het was simpel, een bicolour mag niet gekruist worden met een
colourpoint. Dit is een ongewenste combinatie. Tja, dat Vito colourpoint in de stamboom had, hadden we gezien maar niemand die
ons toen vertelde dat, als hij het point-gen zou dragen, hij in combinatie met een bicolour, ‘verkeerde’ points zou geven.
Na de geboorte van dit pointnestje was er weer een nest van Vito
geboren met een colourpoint. En natuurlijk mag er niet met dit
pointje gefokt worden en krijgt ze een fokverbod. Terecht, want de
twee kleuren wit die het kitten kan dragen, maakt de point er niet
mooier op. Voor ons was dit duidelijk maar niet wat er nu met Vito
moest gebeuren. We kregen van iedereen goedbedoelde (en ook
door Marja Smid
ongevraagde!) adviezen wat ons besluit niet vereenvoudigde.
De één noemt Vito een ‘foute kater’, een andere zegt gemakkelijk:
“Laat hem geen poezen dekken die colourpoint dragen”. Wat is
wijsheid in dit geval, want je maakt natuurlijk wel bicolours die
het pointgen dragen. Natuurlijk hoef je niet aan fokkers te verkopen. Maar waar fok je dan voor? Wij zetten kittens op de wereld
waarvan we hopen dat deze ook kittens voortbrengen die onze
mooie Britten nog mooier kunnen maken. Natuurlijk zijn er genoeg
liefhebbers die op een lieve Brit zitten te wachten maar een goede
bijdrage leveren aan het verbeteren van het ras is toch mooi
meegenomen.
Wij hadden besloten om met twee van onze poezen naar buitenkaters te gaan en dan ga je natuurlijk extra letten op de point
in de stamboom. Dat was schrikken……. Je ziet tegenwoordig in
veel stambomen wel point zitten. Zo ook bij de bicolours ( al wil
dat natuurlijk niet zeggen dat
ze het vererven). We hebben
foto’s gezien van katten uit
de combinatie point/bicolour
waar nog dapper mee gefokt
wordt. Dan zie je ook dat
heel veel mensen zich niet
bewust zijn dat bicolours niet
met points of dragers van
het pointgen gekruist mogen
worden.
Hoe gaan die cattery’s er dan
mee om? Wij vonden het
helemaal niet leuk, gezien de
negatieve reacties. Maar ook
waren er lichtpuntjes. (Of moet
ik licht-pointjes zeggen?) Want
nu kwamen de DNA- testen
om de hoek kijken.
Dat Vito point droeg was al duidelijk en wij konden onze poezen
gaan testen op het point-gen. En als deze het niet droegen,
mochten ze gewoon naar onze kater toe. Tenslotte hadden we Vito
niet voor niets in ons gezin opgenomen. Kittens met het pointgen
zouden dan of naar liefhebbers of naar cattery’s gaan die vervolgens hun verantwoording moesten dragen en ook uit moesten
zoeken dat de poes niet naar een point-dragende kater gaat.
Tegenwoordig zien we de cattery’s als paddenstoelen uit de
grond schieten en menigeen maakt startfouten. Ook wij hebben
niet goed opgelet in de aanschaf van onze Vito. Maar om zo maar
een schitterende kater te sluiten? Daar zaten we ook niet op te
wachten. We kunnen dit geheel ook zien als een uitdaging en we
kunnen er wat van leren. Mocht Vito nou een mooi effen katertje of
poesje geven dan kunnen we de positieve punten doorfokken en
misschien het colourpoint-gen uit de bicolour halen. Of droomden
we nu weer? We streven allemaal naar hetzelfde doel, zo moeilijk
kan het niet zijn. Natuurlijk ligt de verantwoording bij de eigenaar
van de poes en bij de eigenaar van de dekkater. Stambomen uitwisselen en goed opletten dat er geen poes bij de kater komt met
bicolour en point in de stamboom. Het blijkt maar weer dat je met
het fokken steeds voor nieuwe verrassingen komt te staan.
Het blijft een lang leerproces. Wij hebben geleerd dat een
bicolour nooit met een colourpoint een date mag hebben.
11
Informatief : bicolour x point
Toevoeging van de stamboeksecretaris Ineke den Hollander:
Wanneer Marja zegt:”twee kleuren wit van een colourpoint kitten”
bedoelt ze, dat de lichte kleur op het lijfje niet echt helderwit is, terwijl
het wit van het bicolour dat wel is. Het wit van een bicolour is dominant: Als een kat maar één gen voor “met wit”heeft, zie je dat meteen
aan zijn jasje. Een pointfactor is daarentegen recessief. Pas als een kat
twee genen heeft voor colourpoint, ziet hij eruit als een colourpoint.
Die point-factor is dus de verrassingsfactor (zoals alle recessieve
genen): die kan bij wijze van spreken wel twintig generaties meegedragen worden zonder dat je ooit een colourpoint krijgt. Steeds weer
(bij toeval?) kruisen met katten zonder colourpoint gen, maakt dat er
nooit een colourpoint geboren wordt. Maar plotseling kan hij opduiken, wanneer je kruist met een kat die (misschien ook heel ver weg
in de voorouders) een colourpoint heeft.
Het risico van de colourpointfactor is dus alleen een probleem, wanneer je een effen kat kruist met een bi-colour. Want een colourpoint
met wit is niet erkend en iedere colourpoint, geboren uit een bi-colour
ouder, krijgt een fokverbod. Ook al zie je geen “wit” bij het colourpoint kitten, dan nog kan er zeker bij de lichte kleurtjes, na tijden b.v.
nog een enorme buikvlek zichtbaar worden.
door Ineke den Hollander
Dat is jammer, maar alles heeft twee kanten: het voordeel is: de kat
gaat er gelukkig niet dood aan, dus het kan een lieve gezonde huiskat
worden. En je weet nu tenminste dat zowel vader als moeder de pointfactor draagt. Het nadeel is: je zit er niet op te wachten, als je prachtige
bicolours wilt fokken. De oplossing van de moderne tijd: je laat je kat
testen d.m.v. een DNA-test.
Tegenwoordig laat bijna iedereen DNA testen op PKD. Dan kun je
daarnaast gelijk een test voor de bloedgroep en een test voor de
colourpointfactor laten doen. En als je nog meer wilt weten zoals b.v.
de cinnamonfactor, dan kan dat ook meteen. Dé oplossing voor iedereen die een bicolour als dekkater wil houden. En heeft je effen Brit wel
de colourpoint factor, dan kun je behalve naar een effen Brit ook eens
naar een colourpoint drager of een echte colourpoint uitkijken, want
een nestje met colourpoints is ook geweldig.
Wat je nooit moet doen: mopperen op de dekkater of op de eigenaar van de kater. In de natuur komen zoveel verrassingen voor,
waar niemand rekening mee had gehouden. We zijn niet allemaal
afgestudeerde genetici en zelfs die weten niet alles! Het meeste in de
wetenschap wordt nog proefondervindelijk bewezen en wordt vervolgens in het DNA gezocht.
Lezerspost
Een aangrijpend verhaal van Ellen Beckers-de Graaf en het afscheid van haar “Senior “ Brits Korthaar Chelsea
Ik wilde jullie eventjes laten weten dat wij op 26 mei jl. helaas
afscheid hebben moeten nemen van Chelsea. Chelsea stond als
senior in jullie blad in september vorig jaar.
Op woensdag 26 mei is ze bij ons thuis rustig op mijn schoot ingeslapen.
Chelsea is bij mij geboren in september 1993, ze is 16 jaar en 8
maanden oud geworden, voor een Brits korthaar een prachtige
leeftijd. Ze heeft een heel mooi en fijn leventje gehad waarin ze de
nodige mooie en lieve kittens voortbracht. Ze heeft ons veel liefde,
warmte en troost gegeven.
Het laatste half jaar was ze erg aan het kwakkelen. Maar iedere keer
lukte het ons om haar met wat ‘kunstgrepen’ weer op te lappen
tot een acceptabel niveau. Maar helaas, de tijd tussen deze ‘pepbehandelingen’ werd steeds korter.
Hoewel ze geen pijn leek te hebben (maar volgens mij zijn poezen
er meester in om dat te verbergen) ging ze steeds verder achteruit.
Vanaf begin mei at ze nauwelijks nog en vaak kwam het dan ook
nog terug. Haar ontlasting, als dat al kwam, was erg donker. Het
vermoeden bestaat dan ook dat ze ergens in haar maag of darmen
een of meerdere tumoren had. Om Chelsea allerlei vervelende
onderzoeken te laten ondergaan, met de wetenschap dat er toch
niets meer aan te doen zou zijn, vond ik niet dierwaardig. Dus
probeerden we haar zo goed mogelijk te helpen met infusen, antibraakspuitjes, pijnstillers, antibiotica en het lekkerste eten.
De laatste dagen werd ze steeds onrustiger, kwam me steeds halen
en liep naar haar voerbak, zo van die moet je vullen hoor, maar die
was nog vol. Voor de vorm deed ik er nog wat brokjes bij. Ze keek
ernaar en liep weer weg. Eigenlijk sliep ze niet meer, liep steeds
heen en weer en verstopte zich in de kattenbak. Voor mij en de
dierenarts was dit duidelijk een teken dat het klaar was.
Woensdagavond heeft ze in alle rust (zonder de andere poeskes)
bij ons in de woonkamer vertoefd, waarbij ze meerder malen op
schoot kwam liggen, iets wat ze normaal niet zo deed. Alsof ze
aanvoelde dat we haar gingen helpen om haar van haar lijden
verlossen.
Het is goed zo, al mis ik haar erg. Geen pootje dat de badkamerdeur komt openmaken omdat ik op de badkamer ben. Geen poes
meer op het bed in de strijkkamer als ik aan het strijken ben. Geen
Chelsea meer in huis, na 16 jaar en 8 maanden doet dat pijn.
Ellen Beckers-de Graaf
Chelsea
12
13
Senior of the Season
In het juninummer van NB stond Pronkstar Andra van Marije
Spakman in de schijnwerpers, een vijftien jaar oude Senior.
Nu is dat Pr. IC.-EC. Donna Mae Hagar Junior van Marianne
Beemster. Hagar Junior is geboren in 2000 en is in maart tien
jaar geworden.
Hagar Junior
In 1991 kochten wij onze eerste Brits Korthaar genaamd Hagar of
the Velvet Gloves. Hij was een mooie lilac kater die in 2000 overleed. Ik wilde dolgraag uit zijn lijnen een nieuwe kater. Maar dat
door Marianne Beemster
imposante stoere kater met een donkerblauwe vachtkleur.
Dat was tien jaar geleden een heel goede kleur. Tegenwoordig zie
je nauwelijks katers met een donkerblauwe vachtkleur en zijn de
katers veel lichter van kleur.
Ik ben met hem naar diverse shows geweest en daar deed hij het
altijd goed. Hij vond showen in het geheel niet erg. Hij gedroeg
zich voorbeeldig, ook in de hotelkamers in het buitenland.
Hagar Junior is bijna zes jaar dekkater geweest. Hij heeft nooit
gesproeid en kon dus vrij in huis rondlopen.
Hij heeft heeft leuke nakomelingen voortgebracht en na zijn
castratie heb ik hem nog vaak meegenomen naar shows en uitgebracht in de castraatklasse. Na Hagar heb ik Boyd van Het Stuifduin
gekocht en dat is weer een zoon van Hagar Junior.
Hagar Junior woont nog steeds bij mij in huis en kan het
uitstekend vinden met mijn jonge dekkater en tevens kleinzoon
van Hagar, Hammer MC. Ze ravotten samen heel wat af .
Hij is een echte knuffelkater en hij komt regelmatig bij me op
schoot zitten. Hij is voor iedereen lief die langs komt. Wat dat
betreft heb ik het enorm getroffen met deze lieve en aanhankelijke
kater. Ik hoop hem nog heel lang bij me te mogen hebben.
Ik zie nog wel eens kinderen van Hagar Junior of moet ik hem nu na
dit stukje in Neocat Britten eigenlijk `senior`gaan noemen?
bleek heel moeilijk. Ik heb heel veel mensen benaderd. Uiteindelijk
kwam ik bij Esther Griekspoor terecht, zij had uit een dekking van
Hagar of the Velvet Gloves (zoon van Hagar) een nestje en kon mij
wel helpen aan een katertje uit zijn lijn. Het was een nestje van vier
kittens. Ik had helmaal geen keus maar was dolblij met hem.
Hij was leuk en superlief en het was liefde op het eerste gezicht.
Ik ben hem Hagar Junior gaan noemen. En al gauw werd hij een
Heeft u ook een Brit op leeftijd?
Schrijf even op wat er zo lief, bijzonder en leuk is aan uw Brit en wie
weet ziet u hem of haar in het volgende nummer op deze pagina
terug.
Stuur uw verhaal met foto naar de redactie van NB
of mail naar [email protected]
14
15
(S)Kattig
door Fenny Rensen en Mariëtte Straathof
(S)Kattig
In de rubriek “(S)Kattig” verzamelen we allemaal leuke, nuttige, serieuze en grappige kattennieuwtjes.
Als u ook wat kattigs hoort of leest, laat u het ons dan weten?
Tempel katgod Bastet ontdekt
(artikel Volkskrant 21 jan 2010)
Gevonden beelden tonen aan dat gehelleniseerde Egyptenaren
doorgingen met het aanbidden van diergoden
Egyptische archeologen hebben in de havenstad Alexandrië een
tweeduizend jaar oude tempel ontdekt die was gewijd aan de
katgod Bastet. Dat meldt de Britse omroep BBC.
In de tempel zijn honderden beelden gevonden van de kat,
die door de Egyptenaren werd aanbeden als maangod en die
familie was van de zonnegod Ra. De tempel zou behoren tot het
koninklijke complex van gebouwen van de Griekse dynastie der
Ptolemaeën. De vondst zou aantonen dat de gehelleniseerde
(vergriekste) Egyptenaren rond de jaartelling doorgingen met het
aanbidden van diergoden, zoals de Egyptenaren in de tijd van de
farao’s ook hadden gedaan.
De katgod van de Egyptenaren was een beschermende macht en
groeien de implantaten binnen.
Nu vind ik niet dat alles wat medisch mogelijk is ook moet
gebeuren en het zou mij te ver gaan om een kat naar de USA te
verschepen voor een niertransplantatie, maar deze experimentele chirurgie kan baanbrekend zijn voor mensen die ledematen
moeten missen. Bovendien werd het dier met zoveel liefde door
de chirurg behandeld dat het hier duidelijk niet om ego-tripperij
ging maar dat het welzijn van het dier hem aan het hart lag.
3.000 kilometer naar zijn baasje (artikel Telegraaf 24 juni 2010)
werd in de tijd van de farao’s nog afgebeeld met een leeuwenkop.
Na de komst van de Grieken en de oprichting van de naar
Alexander de Grote genoemde stad Alexandrië (300 v. Chr) taande
de invloed van de godheid, maar de Hellenistische Egyptenaren
herstelden de katgod in ere als equivalent van de Griekse god Artemis. De tempel, gelegen in de wijk Kom el-Dekkah, zou het bezit
zijn geweest van koningin Berenike II, de vrouw van de heerser
Ptolemaeus III. In de tempel zijn vele artefacten gevonden, en een
beeld van een bestuurder.
Volgens de Egyptische archeoloog Zahi Hawass is de tempel in
latere tijden in gebruik geweest als steengroeve, getuige de vele
blokvormige gaten in de muren.
Oscar de bionische kat
Oscar is de ster in een aflevering van een documentaire serie van
de BBC genaamd “The bionic vet”.
In de herfst van 2009 werd Oscar letterlijk de pas afgesneden
door een oogstmachine. Sindsdien mist hij twee voetjes. Een
Engelse dierenarts voorzag hem van protheses. De speciaal voor
Oscar gemaakte implantaten bootsen de manier na waarop het
gewei van een hert door de huid groeit. Huid en bot van Oscar
Liska - Het is bekend dat katten hun huis terug kunnen vinden,
maar de Russische kat Karim maakte het wel heel bont. Hij liep
3.000 kilometer naar zijn baasje, nadat die
was verhuisd.
Twee jaar geleden verhuisde Ravila Hairova
vanuit Gullistan in Oezbekistan naar het
Russische Liska, een dikke 3.000 kilometer
verderop. Haar kat liet ze achter bij de buren, omdat ze vreesde dat die niet aan een
nieuwe omgeving kon wennen.
Dat bleek echter niet te kloppen. Karim
miste zijn baasje blijkbaar zo dat hij naar
haar op zoek is gegaan. Onlangs vond Ravila haar kat sterk vermagerd voor haar deur, terwijl hij op haar zat te wachten. Door
een litteken op zijn staart wist ze dat het haar huisdier wel moest
zijn.
Twee jaar geleden was Karim weggelopen in Oezbekistan. Ravila
en haar man Rev hadden de hoop al opgegeven dat het beestje
ooit nog op zou duiken.
Tijdens zijn tocht moet de kat drie landsgrenzen overgestoken
zijn. Hij stelt experts voor een raadsel.
Nu is de kat gelukkig. “Hij is nu erg blij, net als wij. Ik heb geen
idee hoe hij ons heeft gevonden, maar we zijn erg blij dat het
hem gelukt is,” zegt Ravila tegen The Sun.
1616
Huisvestingsvignet dekkaterverblijf
Rasclub Neocat Britten kent, na controle, een speciaal huisvestingsvignet toe aan dekkaters die een
goed en katvriendelijk verblijf hebben. Dit verblijf moet voldoen aan de eisen die gesteld worden
door Neocat. Het vignet wordt vermeld op de dekkaterlijst van Neocat Britten
(www.neocatbritten.nl). Denkt u dat uw katerverblijf ook zo’n vignet verdient? Neem dan contact
op met Christine Winckel die de controles uitvoert.
Dekkateruisvestingsvignet Neocat Britten
Dit keer ging ik op stap om het katerverblijf te gaan bekijken van
cattery Caterwaul in Okkenbroek. Ik was hier wel eens geweest
met kerst maar wat ziet de omgeving er anders uit in de zomer.
Weilanden vol met tevreden dieren, lange rustige weggetjes met
prachtige boerderijen met mooie rijkbloeiende tuinen, kortom een
prachtig landschap om te wonen. Helaas was de reis niet zonder
tegenslagen, aangezien er deze dag op de A1 een ontzettend ongeluk gebeurd was met een vrachtwagen geladen met biggetjes.
Zwaar dierenleed en een ontzettende chaos in de normaal zo
rustige omgeving. De binnenwegen werden overspoeld met auto's
voor alle informatie hierover. Dit broekje is op onze shows altijd
verkrijgbaar bij de Brittenstand. Aan zo’n broekje moet je de kat al
vroeg laten wennen zodat hij er later geen problemen mee heeft.
Deze jongeman hoefde hem nog niet aan, maar later in de middag
kreeg ik nog een demonstratie hiervan bij één van de oudere
katers. Dit laat maar weer goed zien hoe makkelijk een rustige kater
nog in huis kan worden gehouden, mits hij maar voorzien is van
zo'n broekje.
Fenny besluit me meteen mee te nemen, naar het katerverblijf,
Dekkaterverblijf
die gedwongen werden de snelweg te vermijden. Zo kwam ik, iets
later dan afgesproken, aan bij het leuke huis van Fenny Rensen.
Zij woont in een voormalige arbeiderswoning van de Graaf van
Limburg Stirum en het huis blijkt een enorme geschiedenis te hebben. Fenny wil dit ooit nog eens op schrift zetten, omdat het zonde
zou zijn als het verloren zou gaan voor het nageslacht. Buiten staat
een pony heerlijk in het weiland naast het huis van de zon te genieten
en het oude paard, dat nu op stal stond, mag in de avonduren
naar buiten, aangezien zij dan minder last heeft van de helaas in
overvloed aanwezig zijnde vliegen, horzels en dazen. Op 28-jarige
leeftijd heeft zo'n beestje een onbezorgde oude dag verdiend.
Alles in dit huis staat in het teken van de kat. Tussen alle poezen,
castraten en kittens binnen kom ik ook de dekkater in opleiding
tegen, Poppycock, die nog lekker van de huiselijke genoegens mag
genieten. Hij heeft inmiddels al wel laten zien hoe het moet want
hij is net vader geworden van zijn eerste nest. Zolang hij zich goed
gedraagt en nog niet sproeit, kan hij rustig zo in huis blijven. Als
hij gaat sproeien, moet hij een katerbroekje aan. Fenny is een enthousiast supporter van dit broekje en je kunt bij haar ook terecht
aangezien ik daar toch voor ben gekomen. We lopen het huis uit en
bijna direct naast het huis en weiland, treffen we dan het katerverblijf aan. Het is een voormalig zomerhuis van 7 x 4 m, verdeeld
in een drietal, van elkaar te scheiden, kamers, allen voorzien van
grote ramen. Voor sommige ramen is kippengaas gezet, zodat
ze open kunnen zonder risico. Zodoende is het lekker fris binnen
en ruik je de katers minimaal. Katers Columbus en Cloten zijn de
enige bewoners van dit ruime katerhuis. Ze kunnen als ze niet in
één van de buitenverblijven zijn, elkaar binnen gewoon zien door
de glazen deuren. De beide buitenrennen zijn ook ruim opgezet
en voorzien van een flinke hoeveelheid groen, zodat je als kater
toch lekker vanachter een struikje naar alles en iedereen kan kijken.
In de buitenren is op dit uur van de dag een gedeelte zon en een
gedeelte schaduw, zodat de kater zelf kan kiezen waar hij zin in
heeft. Cloten, alias Babyballs, kijkt mij heel tevreden aan vanuit de
buitenren, volop van het heerlijke zonnetje genietend.
In beide verblijven is genoeg aandacht besteed aan lekkere plekjes
voor de heren, want ik kom meerdere mooie Catpalace krabpalen
tegen, waar ze heerlijk hoog in kunnen gaan liggen om hun
domein te overzien. In ieder kamertje staat ook een lekkere stoel,
waar je kunt gaan zitten om een boek te lezen of met de katers te
17
door Christine Winckel
kroelen. Ik zag ook overal een soort houten kisten staan, waarin
een elektrische warmhoudplaat bleek te zitten, zodat de katers bij
koude ook een lekker tochtvrij warm plekje hadden. De warmhoudplaat was van keramiek, zodat er geen gevaar bestaat voor
beschadiging en kortsluiting met de bedrading.
In ieder geval hebben deze beide katers niets te klagen en ze
Quarantaineruimte
kunnen heerlijk van het leven genieten, ondanks het feit dat ze
dekkater zijn.
Wat ik nog even het vermelden waard vind, is dat Columbus op zijn
toch al gevorderde leeftijd van 10 plus een oogkleur heeft, waar
menig jonge effen Brit jaloers op kan zijn. Prachtig donkeroranje,
die nog totaal niet aan kleur en schoonheid hebben ingeboet.
In een ander gebouw bevindt zich nog een quarantaineruimte
ook met buitenren zodat een zieke kat eventueel apart gezet kan
worden.
Na de uitgebreide inspectie weer naar binnen gegaan voor een lekkere lunch. Hierna moest Fenny weer naar de katers, aangezien het
zonnetje te sterk was voor kater Babyballs. Zij vertelde dat hij vanwege zijn crème kleur risico loopt op zonnebrand aan zijn oortjes
en dan haalt zij hem in de middag liever binnenshuis. Zo zie je weer
het nut van het jong aanwennen van een katerbroekje. Even op het
aanrecht gezet en hup, hij had zijn broekje aan. Je kunt zien dat hij
dit goed gewend is, aangezien hij totaal geen aanstalten maakt het
uit te trekken en het is bij hem goed te zien dat het geen overbodige luxe is. Een enthousiaste Babyballs loopt om mij heen en
sproeit overal vrolijk tegenaan. Na ongeveer een uurtje wordt het
broekje van een nieuwe luier voorzien en met zijn tweede doet hij
een stuk langer. Fenny geeft aan dat hij bij binnenkomst het meest
enthousiast is met sproeien en als hij denkt overal wel geweest
te zijn, dan gaat hij lekker liggen en is hij verder rustig. Inderdaad
zie ik hem overal door de kamer vrolijk in zijn broekje sproeien en
loopt hij druk heen en weer, af en toe een minzaam oog werpend
op het jonge grut. Opvallend is dat hij de aanwezige poezen goed
met rust laat en gewoon met zijn eigen dingetjes bezig is.
Ik was heel tevreden met hetgeen ik deze middag heb gezien en
voor mij is de conclusie simpel en verdient deze goed georganiseerde cattery met stip het katerhuisvestingsvignet van Neocat Britten
Van de penningmeester
Op 8 mei jl. vond de Algemene Ledenvergadering van de Brittenclub van Neocat plaats. In dit nummer zult u het verslag van deze
vergadering vinden. Op de ALV hebben we gesproken over het blad Neocat Britten. Het blad is het visitekaartje van onze rasclub, zeker nu
het in full color wordt uitgebracht. Binnenkort kunt u weer aangeven of u ook in 2011 wilt adverteren in ons blad.
De prijzen voor de advertenties zijn als volgt:
1/1 pagina
€ 80,=
1/2 pagina
€ 50,=
1/4 pagina
€ 35,=
1/8 pagina € 22,50
Alle prijzen zijn gebaseerd op een jaarlang adverteren in full color.
Tenslotte nog een bericht voor onze buitenlandse leden en abonnees. Omdat de verzendkosten van het blad naar het buitenland zo hoog
zijn ziet het bestuur zich genoodzaakt de kosten voor lidmaatschap en/of abonnement te verhogen. Leden en abonnees die in het buitenland wonen betalen met ingang van 2011 € 35,=.
Kattenspreuk:
Katten zijn altijd fotogeniek.
Ze doen nooit idioot als ze
een lens zien.
Salsa van Petra Nijdam
18
Katten op Karpathos
door Mariëtte Straathof
Katten op Karpathos
Al jaar en dag zijn wij ontzettend gek op Griekenland. Niet alleen voor zon, zee en strand, maar ook vanwege de mooie natuur.
Je kunt er bijvoorbeeld fantastisch wandelen. Maar aan één ding zullen we nooit wennen en dat is de wijze waarop dieren daar
behandeld worden. En met name voor ons als kattenliefhebbers is het ergerlijk om te zien dat de bevolking niets doet aan de
overpopulatie van katten. Het wordt ieder jaar moeilijker Griekenland als vakantiebestemming uit te kiezen.
Dit jaar waren we op Karpathos. Een klein, traditioneel eiland naast Kreta. Het is het tweede eiland qua grootte van de Dodekanesos eilandengroep.
Bij het openen van de balkondeuren vlak na aankomst, was het
balkon al bevolkt met vijf katten. Alsof ze wisten op welke dag een
nieuwe lading toeristen zou arriveren. En in tegenstelling tot wat
geadviseerd wordt, niet voeren, doen wij dat dus wel. We denken
namelijk niet dat voer geven leidt tot overpopulatie. Een gericht
castratieprogramma zal meer wonderen verrichten. En ja, zeg nou
zelf, als je lekker zit te eten en er schurkt een aantal katten langs je
benen, weersta dan maar eens de verleiding om ze niets te geven.
We gaan zelfs zo ver dat we ze twee keer per dag kattenbrokjes uit
de supermarkt voorschotelen. De meeste zwerfkatten zijn er vaak
slecht aan toe. Ze hebben wormen, oormijt en vlooien, afhankelijk
van de conditie waarin de kat verkeert. De katten die ik onderweg
tegenkwam bij garageboxen, vuilstortcontainers en op straat,
zagen er vaak nog beroerder uit dan die bij de appartementen.
Ze zijn verfomfaaid, vuil en soms zwaar gehavend. Omdat ze dicht
bij de doorgaande wegen zitten worden ze ook vaker aangereden
of doodgereden. Rondom het appartementencomplex heb ik welgeteld negentien katten waargenomen met af en toe een ongewenste indringer vanuit een nabijgelegen populatie.
Dringen geblazen, al het goede komt uit het appartement.
Elke nacht werden we opgeschrikt door enorme gevechten. De
leefruimte voor zoveel katten is veel te beperkt.
Het gaat dan hard tegen hard. Thuis mopper ik wel eens als een
van onze Britten weer eens een dreun uitdeelt, maar dat is niets
vergeleken met de gevechten die je dáár meemaakt.
De honden in Griekenland is een ander verhaal. Ze worden gebruikt als kettinghond en zijn niet beter af dan de katten.
Ze staan dagen in de brandende zon een virtuele weg te bewaken
zonder water en zijn soms graatmager. Stompzinnig gewoon.
En als ze de hond vergeten zijn en hij gaat per ongeluk dood,
zetten ze er gewoon weer een andere voor in de plaats. Ik heb
tijdens een wandeling wel eens aan een Griekse gids gevraagd
waarom toch die nutteloze bewaking van een stuk weg. Het
antwoord luidde dat wij dat als Nederlanders toch niet kunnen
begrijpen. Om de overpopulatie op te lossen worden de katten en
ook soms honden aan het einde van het toeristenseizoen vergiftigd
of uiteindelijk wacht ze de hongerdood. Degenen die het redden
en de winter overleven beginnen in het voorjaar weer met nesten
krijgen. Zo is de cirkel weer rond.
De katten die zich ophouden bij supermarkten, garageboxen of vuilcontainers
zijn er vaak slechter aan toe dan de katten die bij de appartementen leven. Vaak
zwanger en met jonge kittens uit een vorig nest.
Als je met Grieken in discussie gaat hoor je ook nog wel eens
dat het een ‘government problem’ is. Tja het lijkt wel afschuiven
van de eigen verantwoordelijkheid.
Dieren in het algemeen hebben domweg in Griekenland geen
status, dus krijgen ze de behandeling die bij een statusloze
hoort. Is er dan helemaal niets positiefs te vertellen over de
Grieken en de omgang met hun dieren?
Natuurlijk zijn er ook Grieken die wel gek zijn op katten en/
of honden. Op eilanden waar de toeristenindustrie een
grote bron van inkomsten biedt, kun je soms ook een betere
behandeling van dieren waarnemen. Soms hebben ze zelfs,
zij het kleinschalig, een castratieprogramma opgezet. Maar
meestal wordt dit geïnitieerd door West-Europeanen die daar al
wonen. Op Karpathos hebben wij hier overigens bar weinig van
waargenomen.
Thuis gekomen schrokken we een beetje van de corpulente
bouw van onze eigen Britten. We dachten eerst dat ze iets teveel gevoerd waren door de oppas. Bij nadere inspectie en een
rondje weegschaal bleek dat ons referentiekader wat betreft
dik en dun enigszins veranderd was door onze ervaringen.
Wel of niet naar Griekenland gaan blijft altijd een heikel punt.
Vooraf wil je er niet teveel aan denken. Maar na weer twee
weken geconfronteerd te zijn met dit malheur, leidt het
uiteindelijk tot een stukje hierover in Neocat Britten.
Net als verleden jaar voert Griekenland wederom de ranglijst aan
als land waar meldingen over en van dierenleed grootschalig
voorkomen. Vooral de slechte behandeling van gezelschapsdieren, landbouwdieren en zwerfhonden springt in het oog,
een probleem dat nog schrijnender is geworden door de
financiële malaise die als een verstikkende sluier over het ZuidEuropese land hangt.
(bron: stichting dierenhulp: www.dierenhulp.nl)
19
Cattery van de Langerak
tekaartjes
chures - visi
folders - bro
huisstijl
- websites advertenties
te
eigen websi
“update” je
king
er
grafie en bew
digitale foto
Meer weten ?
So Sweet Suzy
Wij hebben af en toe kittens in de kleuren lilac en blauw.
Wij testen onze ouderdieren op HCM en PKD.
Surf naar www.catteryvandelangerak.nl
of stuur een email naar [email protected]
Mariëtte Straathof
Kreekraklaan 11 3544WC Utrecht
T: 030 6701218 M: 06 10666220
E: [email protected],nl
I : www.straathofcreatives.nl
Cattery Kimiko’s
Dekkater: Kimiko’s Silvio Santino Sisco (BRI-A) geb: 22-09-08
Vader: G.I.C. Duncan van de Kristalhof
Moeder: Ch. Heaven van de Kraayenberg
Dekkater : G.I.C. Duncan van de Kristalhof (BRI-C) geb: 09-07-98
Vader: Ch. Morgaine’s Victor Valesques
Moeder: Breeze van de Kristalhof
Cattery Kimiko’s is een kleine cattery uit Nijkerk. We hebben af en toe kittens in de kleuren Blauw, Blauw-crème,
Chocolate en Lilac. Al onze poezen en dekkaters zijn getest op PKD en worden ieder jaar getest op HCM.
Voor meer informatie Ellen en Marcel: tel: 033 2460814 - mob: 06 51 691 328 - website: www.catterykimiko.nl
20
21
Kattengedrag
door Miranda Geerlings
Miranda Geerlings is kattengedragstherapeute en schrijft voor NB een
serie artikelen over probleemgedrag. Ook heeft zij sinds kort haar eigen
kattentrimsalon. Dit keer beschrijft ze een kat die na herplaatsing zich
thuis moet leren voelen in een nieuwe omgeving.
Een nieuw huis…
In het maartnummer stond een aankondiging van het symposium
’Scheiden doet lijden?!’.
Als gediplomeerd kattengedragsdeskundige houd ik mijn kennis
op peil door o.a. het bijwonen van dit soort symposia.
De wettelijke minimumleeftijd voor het scheiden van kittens
van de moeder is op dit moment vastgesteld op minimaal zeven
weken. Hierdoor mist een kitten de mogelijkheid om essentiële
vaardigheden te ontwikkelen die hij opdoet door de omgang met
moeder en nestgenootjes.
Op het symposium is door de werkgroep Katten van het Platform
Verantwoord Huisdierenbezit het discussiestuk ‘Scheiden van kittens’ aan een beleidsambtenaar van het ministerie van LNV aangeboden. De aanbeveling is om de wettelijke minimumleeftijd aan te
passen naar minimaal negen weken. Meer informatie is te vinden
op www.huisdieren.nu
Het was een interessante dag met vele meningen en discussies, die
er hopelijk toe bijdragen dat de politiek een aanpassing in de wet
doorvoert.
In het verlengde van deze dag kwam er een mail over een herplaatsing binnen bij de redactie van dit blad. Deze poes was erg
bang maar volgens mij kunnen we dit alleen maar erg goed
begrijpen. Ze was twee weken na plaatsing en een aantal traumatische gebeurtenissen gescheiden van haar kittens, direct gesteriliseerd en in een vreemde omgeving bij vreemde mensen geplaatst.
En dan werd het als ongewenst beschouwd dat de poes nog steeds
angstig was.
Graag maak ik dan ook van deze gelegenheid gebruik om wat richtlijnen
te geven voor de introductie van een kat in een nieuw huis.
Het belangrijkste is dat de kat de tijd krijgt; als de kat voor het
eerst wordt losgelaten na een spannende reis heeft hij vooral de
behoefte om eerst tot rust te komen. Geef hem daarom een eigen
afgesloten kamer met daarin een kattenbak, eten en drinken en
laat hem minimaal één dag met zijn vervoersmand in deze ruimte
(met het deurtje natuurlijk open).
Ga wel bij de kat zitten maar laat hem zelf naar u toekomen; lok
hem eventueel met voer of lieve woordjes maar dwing hem niet.
Kijk de kat ook vooral niet aan! Dit wordt door de kat namelijk als
zeer bedreigend ervaren; mochten de blikken kruisen geef hem
dan een knipoog (met beide ogen) dit wordt als geruststellend
gezien.
Het hangt van de kat af hoe het nu verder gaat; de een heeft een
moedige persoonlijkheid en voelt zich na een paar uur al thuis
terwijl de ander het allemaal erg spannend vind en u met grote
pupillen vanonder de kast of het bed aankijkt. Geef deze laatste
gewoon de tijd en laat hem voorlopig in deze ruimte.
De ondernemende kat kunt u de rest van het huis gaan laten ontdekken; zorg wel dat hij een veilig plekje heeft waar hij zich altijd
even kan terugtrekken als hij toch de held op sokken blijkt te zijn!
Als er al andere katten in huis zijn, moet daar zeker rekening mee
gehouden worden. Zet ze vooral niet zomaar bij elkaar, omdat een
kat nooit zit te wachten op een indringer in zijn territorium (en dat
geldt zeker niet allen voor een kater, voor een poes is dit net zo
belangrijk).
De reeds bij u wonende kat mag niet in de ruimte van de nieuweling
komen. En door de katten afwisselend van elkaar te aaien kan je de
geuren al overbrengen. Als beide katten op hun gemak zijn kan de
tussendeur op een kier gezet worden, maar zo dat de katten niet
bij elkaar kunnen. Als ze dan ook weer rustig zijn kan dit beloond
worden met wat eten of iets lekkers. Herhaal dit vervolgens elke
dag en laat ze steeds wat dichter bij elkaar eten.
Als dit ook goed gaat kunnen de katten op dat moment even bij
elkaar en breid dit ook weer langzaam uit. Het is een kwestie van
kleine stapjes maar dan krijg je ook een goede introductie zonder
dat een van de katten probleemgedrag gaat vertonen.
Een mooi verhaal is nog van mijn eigen Lodewijk en Simon en hoe
belangrijk geur voor katten is. Ik ben een aantal maanden geleden
verhuisd en ik heb nu aan drie kanten een sloot om mijn huis.
Simon vond dit toch wel een uitdaging en sprong met gemak over
de toch best wel brede sloot om de tuin van de buren (en binnenkort ook het weiland met de schapen!!) te gaan onderzoeken.
Op een avond om een uur of elf kwam meneer helemaal nat en
zwart van de modder thuis maar daar moest Lodewijk niets van
weten en hij wilde die ‘ vreemdeling’ direct de tuin uit jagen.
Na hen een nachtje uit elkaar gehaald te hebben om zo Simon de
gelegenheid te geven zich te wassen en weer een vertrouwde geur
te krijgen, was het weer helemaal goed!
Dit is ook altijd een aanrader als een van de katten bij de dierenarts
is geweest; zet hem een paar uur apart en hij heeft de tijd om weer
de vertrouwde geur te krijgen.
Heeft u vragen of leuke verhalen dan hoor ik dat graag via
[email protected] of www.4cats.nl
De volgende keer wil ik u in ieder geval graag iets vertellen over
het nieuwe adoptieprogramma waarbij we alle katten die in het
asiel komen testen op hun persoonlijkheid om zo een perfecte klik
te krijgen met een nieuwe eigenaar.
Tot de volgende keer,
Miranda Geerlings
22
Kattenmuseum Miauw
Onze razende
reporter Joke Meurs
uit Apeldoorn bezocht
een verzameling
van kattenobjecten
die tentoongesteld
werden in het CODAmuseum in haar
woonplaats. Tot haar
verbazing waren de
verzamelaars ook in
Apeldoorn woonachtig, dus trok Joke de
stoute schoenen aan
en zocht hen thuis op.
door Joke Meurs
Een tipje van de sluier licht ik
even op:
- een vitrine vol kattentafereeltjes gemaakt door
Sherratt & Simpson uit Engeland
- een rek met 24 porseleinen kruidenpotjes uit Duitsland.
- een echte Hollandse hobbelkat
- een imponerende kattenbank
- een metronoom die de kat mee laat mauwen in het ritme van een
andante of largo.
Uw snorharen zullen zich omkrullen bij al dat kattenschoons!
Bent U al nieuwsgierig of raakt u zelfs opgewonden, neem dan
gerust contact op met Klaas of Mary en maak een afspraak. Zij zullen u razend enthousiast maken voor hun uitgebreide verzameling.
Hun grote wens blijft het oprichten van een kattenmuseum. Daar
moet veel voor geregeld worden en onderzocht. Publiciteit is ook
een hot item. Omringd door een energieke geestdriftige vrijwilligersbende gaat dat zeker lukken.
Kattenmuseum-Miauw in oprichting
Klaas en Mary-Rose ter Velde hebben door
het programma “Man bijt hond” bekendheid gekregen. Ze verzamelen allerlei
voorwerpen die de vorm van een kat
hebben of waar een kat op staat. Als je
Klaas en Mary met een bezoek vereert,
kijk je je ogen uit. Onvoorstelbaar! Je
moet echt goed zoeken naar iets wat
niets met katten te maken heeft.
Hoe meer helpende pootjes hoe liever!
Als U dit leest, heeft er inmiddels in juli en augustus een expositie
plaatsgevonden in het CODA Museum in Apeldoorn. Een mooie
aanzet! Nu... op naar het KATTENMUSEUM-MIAUW!
Het verzamelvirus kreeg vat op hen toen ze in 1996 een Engels kattenmuseum bezochten. Vanaf dat moment groeide en groeit hun
Voor meer informatie of een aanmelding:
Klaas ter Velde
Mathilde Wibautstraat 16
7311 VB Apeldoorn
Tel. 055-5788415
Email: [email protected]
kattenverzameling gestaag. Zodra je huize ter Velde betreedt, waan
je je op een heuse kattenplaneet.
22
23
24
Zes generaties
In het juninummer van NB maakte Fenny Rensen de stamboom van Caterwaul’s Only the Lonely aanschouwelijk met foto’s
en info van zes generaties crème Britten. Hieronder doen Jan en Miranda Ham hetzelfde met de stamboom van hun
Ashantie Dalisha Bagoes Amat.
In 1994 haalden wij onze eerste Brit in huis, haar naam was Unique
Joufflu. Deze poes was crème, voor ons op dat moment een volkomen onbekende kleur, maar wij vielen er wel voor.
Wij hadden haar als uitzetpoes en hebben op die basis een nestje
met haar gefokt. In dat nestje, dat bestond uit zes crème kittens, zat
een poesje waar wij gek op waren. Haar naam Romy`s Bambina
Joufflu (roepnaam Bambi). Die wilden wij zelf houden. Dat was
akkoord, maar dan weer als uitzetpoes. Dat was voor ons het
moment om zelf een catterynaam aan te vragen, want wij wilden ons
in deze hobby serieus gaan verdiepen. Met onze eerste crème poes
Unique Joufflu zijn wij naar kater Comme Grand Père Joufflu geweest
van Karin den Os. Het nestje werd geboren op 4 juli 1997 en bestond
uit vijf kittens, twee crème katers en drie blauw-crème poezen.
al en hielden zelf een blauw poesje uit dit nest. Dat blauw-crème
poesje is de inmiddels bij de FIFE overbekende Chi-Chitah Bagoes
Amat geworden. Eigenaren Elly en Nico Fakkeldij zorgen geweldig
goed voor haar en wij hebben nog altijd prima contact met elkaar.
ChiChita lijkt als twee druppels water op haar moeder Pietje,
daarom noemen wij haar wel eens mini-Piet. Dat Chi-Chitah niet
alleen een prachtige showpoes maar ook een goede fokpoes was,
bewees haar eerste nestje wel: de kittens, twee blauw-crème en
één crème, waren alle drie heel mooi.Chi-Chitah is inmiddels elf
jaar en nog in topconditie. Op 17 januari 2010 behaalde zij bij de
FIFE de titel Distinguished Show Merit (DSM). Dit betekent dat zij
tijdens tien internationale FIFE shows BIS is geweest. Nog steeds
heeft zij een mooie oogkleur!
Aphrodite Bagoes Amat (Pietje)
Uit dit nestje hebben wij Aphrodite Bagoes Amat (roepnaam Pietje)
gehouden, zij had een prachtig getekend kopje. Zoals de letter A al
aangeeft: het eerste nestje van onze Cattery Bagoes Amat.
Pietje is de baas in huis. Dat werkt goed want ze corrigeert alleen
maar en jaagt niet door. Het is een echte schootkat. Dol op kranten
(als je die aan het lezen bent) en op tassen, vooral van bezoekers.
Voor Aphrodite hadden wij als kater uitgezocht Twice as Nice van de
Katse Duinen (een mooie blauw-witte) en we gingen dus op bezoek
bij Ria Paardekoper in
Hellevoetsluis. Hieruit
werd een nestje van vier
geboren, met daarin
een mooi blauw-crème
poesje. Hiervoor hadden
wij een liefhebber, die
al op drie achtereenvolgende shows gezocht
had naar mooie Britten
en dan telkens bij ons
uitkwam. Wij hadden al
gezegd: “Kom gewoon
kijken als er een nestje
geboren wordt.” Hoewel
de bedoeling crème was,
viel zij voor het mooie
blauw-crème poesje.
Chi-Chitah Bagoes Amat Wij hadden de moeder
Lord Lightfeet Bagoes Amat (Jongetje)
Eén van die kittens, Samantha of Thorchham (eigenaar Roos Hellmann), is toen op bezoek geweest bij onze crème-witte kater Lord
Lightfeet (Jongetje). Er heeft in Neocat al een artikel over Jongetje
gestaan als ‘De Bekroonde Kat’. Hij is van karakter uitzonderlijk lief,
wat hij ook doorgeeft aan zijn nakomelingen. Jongetje is Eur. Ch.
en is dus als ‘hele’ kater uitgeshowd. Zijn erelijst is indrukwekkend,
met enkele keren zelfs BOB. Maar als dier is hij om te hebben voor
ons nog veel meer waard dan welke erelijst ook! Elk jaar en dat
begint half februari voelt hij zich ´t mannetje. Hij kan dan brullen,
zijn katergeluid is enkele straten verder te horen, alsof het uit zijn
tenen komt.
Uit de combinatie met
Samantha werd een crème
poesje geboren – Odessa
Ophelia van Claumel– dat
toen weer bij ons kwam
wonen. Odessa is bij ons
omgedoopt in Blondie,
omdat dat beter bij haar
mooie crème kleur past.
Als je maar één keer haar
naam roept, dan hoor je
haar hoge miauw klinken.
De ogen van Blondie zijn
mooi van vorm en kleur.
Dat die ogen zo mooi van kleur
Odessa Ophelia van Claumel (Blondie)
25
Zes generaties
zouden worden, dat was een gokje. Gezien de ouders moest het wel,
maar toen wij haar meenamen hadden wij toch wat twijfels. Blondie
wil af en toe de macht van Pietje overnemen, maar dat staat de oude
baas nog niet toe. Blondie heeft wel haar eigen clan met dochters
Molly en Zara en kleindochter Ashantie. Die katten hangen aan elkaar en gaan elke avond met hun vieren de trap op mee naar boven.
Wonderful Cream Girl
Bagoes Amat (roepnaam Molly) is een mooi
gebouwde poes met een
katerkop, een heel lieve
poes. Ze is lekker breed
en zwaar, dat hoort toch
bij een echte Brit. Zij is
trouwens pas echt breed
geworden nadat zij een
nestje heeft gehad. Voor
Molly hebben wij onze
eigen kater Elwood
uitgezocht, die wij in
België hadden gekocht
van Mieke Metten.
Wonderful Cream Girl Bagoes Amat (Molly)
Uit deze combinatie konden alleen maar crème kittens worden geboren en dat werden er
zes. Kiezen was moeilijk, want er zaten twee hele mooie poesjes in.
De andere was nog lichter van kleur, maar wij vonden Ashantie een
mooier kopje hebben en ze was iets zwaarder.
Eén poesje hebben wij gehouden en de naam is Ashantie Dalisha
door Miranda Ham
Bagoes Amat geworden. Omdat Molly niet genoeg melk had,
moesten de kittens bijgevoederd worden met de sonde. Als kitten
had zij de bijnaam zuignapje, want ze zoog aan de sonde, heel
hard, en genoot daar zichtbaar van. Ashantie is heel gezellig en je
Ashantie Dalisha Bagoes Amat (Zuignapje)
kunt haar elk moment oppakken, daar geeft ze niets om.
Met stoeien moet je uitkijken, het gaat prima tot zij aangeeft: zo
is het genoeg geweest. Dan gewoon stoppen en een andere keer
weer verder spelen. Ashantie is niet zo groot als haar moeder maar
heel licht streeploos crème en ze heeft een mooie crispy vacht.
Zo is dus het alfabetrondje gemaakt van Aphrodite naar Ashanti.
Heeft u ook vijf generaties Britten en wilt u onze lezers hierover vertellen? Stuur een email naar [email protected]
26
27
Marktplaats.nl
door Claudia Jolen
Vele NB-lezers houden ‘fokkers’ van raskatten op www.marktplaats.nl in de gaten en attenderen ons regelmatig op rare vondsten
en onwaarheden die zij op deze site aantreffen. Familie Jolen heeft er ook ervaring mee. Lees en huiver.
www.marktplaats.nl.
Marktplaats is een leuk medium
om tweedehands spulletjes te
kopen en te verkopen.
Het is een uitkomst om je Suske en
Wiske collectie compleet te maken,
op zoek te gaan naar ‘goedkope
merkkleding’ en om de nieuwste
high-tech snufjes aan te schaffen
zoals bijvoorbeeld de nieuwe
iPphone. Maar let op, bij het merendeel van de aanbieders geldt:
“Garantie tot aan de drempel.”
Als je wat langer de advertenties op Marktplaats bekijkt en met
name de dierenadvertenties, vraag je je af waarom Marktplaats zelf
hier geen halt aan toeroept. Marktplaats is inmiddels een bekende
handelsnaam maar de site wordt regelmatig vervuild met advertenties van raskatten die de naam niet verdienen, onder andere van
zogenaamde Brits Kortharen.
Bij het bekijken van de advertenties in de periode van het WKvoetbal hadden wij het genoegen een pracht van een oranje Brit te
kunnen aanschaffen. Nu ben ik weliswaar geen afgestudeerd geneticus maar oranje komt in onze stambomen niet voor, behoudens
de kleur van de ogen.
Ook de veelvuldig voorkomende advertenties van “lieve sociale
Brits Korthaar kittens te koop” spreken boekdelen. Als je de advertentie dan verder leest, zie je dat de kittens met negen weken het
nest mogen verlaten en dat het kitten tegen meerprijs ingeënt kan
worden.
Een tijdje geleden zaten Dirk en ik weer eens op Marktplaats te
snuffelen en als afsluiting kijken we dan even bij de Britten. Wat
schetst onze verbazing? We stuitten op een advertentie waar drie
Brits Korthaar dekkaters ter dekking worden aangeboden.
Een choc, een silver shaded en een blauwe dekkater, wonende in
Almen* . De choc kater leek als twee druppels water op een choc
kitten uit onze cattery. Dit choc katertje verliet ons huis als huisdier
zoals in het contract was overeengekomen.
Toen de nieuwe eigenaren met hem thuiskwamen, kregen we een
telefoontje met de mededeling dat ze niks aan het katertje hadden
omdat ze er niet mee mochten fokken. We boden aan het kitten
weer in Harderwijk op te halen maar ze besloten het katertje toch
maar te houden en er niet mee te gaan fokken. Voor dit laatste
waren wij toen ook niet zo bang omdat wij, door een te late aanvraag, de stamboom van het kitten nog in bezit moesten krijgen.
In deze advertentie op marktplaats werd keurig beschreven dat
mevrouw geen stamboom van de choc kater in bezit had.
Deze was achtergebleven bij de fokker.
Dus belden wij deze mevrouw om meer info op te vragen.
De blauwe kater met stamboom stond ter dekking voor slechts 300
euro. De shaded deed het ook voor 300 euro en de choc (zonder
stamboom) mocht zijn prestatie leveren voor maar liefst 200 euro.
Toen ik naar de stamboom van de choc kater vroeg, bleek
mevrouw deze bij aanschaf wel ingezien te hebben maar deze
werd voor haar ogen verscheurd om niet met veren van de fokker te pronken. (?)
Ze vertelde deze choc kater voor 300 euro te hebben mogen
kopen zonder stamboom. Als ze deze kater had willen kopen met
stamboom was ze maar liefst 1200 euro kwijt geweest. Toen ik
meer te weten wilde komen over zijn ouders bleek moeder een
lilac langhaar te zijn en vader was blauw van kleur! Hier is
duidelijk sprake van oplichting tenzij de vader toverballen
had…!?
De desbetreffende mevrouw maakte me (ik deed me voor als
leek) wijs dat HCM en PKD (waar ik wel eens over gelezen had)
haast nooit voorkwam onder de Britten, maar wel bij andere
rassen. De belangrijkste test was de FelV- en FIV-test, aldus
mevrouw.
Mocht ik een dekking met mijn poes willen van de katers met
stamboom, ook ongetest dus, dan kwamen naast het dekgeld er
nog extra kosten per levend kitten bij omdat mevrouw dat dan
bij de belasting moest aangeven en het haar dan ook nog eens
een hoop geld ging kosten. Zij raadde mij derhalve ook met klem
af een cattery op te starten maar gewoon een nestje te doen
zonder stamboom want “die kittens raak je ook altijd kwijt”. Een
cattery beginnen bracht een hoop rompslomp met zich mee en
zou jaarlijks een hoop geld kosten. Ook meldde deze mevrouw
dat ze lid was van een kattenvereniging maar navraag bij de
genoemde verenging leerde dat ze geen lid te was.
Als je vervolgens verder klikte op “alle advertenties van deze
adverteerder” zag je dat ze nog een Maine Coon, een Turk (?) en
twee honden ter dekking had.
Dit is slechts een voorbeeld uit vele malafide advertenties op
Marktplaats. Bij sommige foto’s is een telefoontje naar Redcat*
wel op zijn plaats.
Ik snap persoonlijk niet dat Marktplaats deze advertenties
toelaat. Een Brits Korthaar kitten dat afkomstig is van ouders
die geen Brit zijn, is geen Brit. Een Brits Korthaar kater zonder
stamboom is geen Brit. Als we massaal het knopje “misleiding”
gebruiken op Marktplaats worden deze zeer verwerpelijke toestanden misschien eens aangepakt
* Verdere gegevens op te vragen bij de redactie
* stichting Redcat. website: http://www.redcat.nu/
28
Medisch
Het leven van een avontuurlijke Brit gaat niet over rozen
Dierenarts Marjan Schalekamp vertelt over een Brits Korthaar die aan een hernia
diafragmatica geopereerd werd in de volksmond ook wel middenrifbreuk genoemd.
Met een echo werd de schade zoveel mogelijk vastgesteld. Helaas
is een tak niet erg schoon en glad en we zagen dat er wel wat
viezigheid in de wond was achtergebleven.
Na overleg hebben we besloten dat er eerst gekeken moest
worden. Bij een kijkoperatie is het overzicht van de buik en borstholte het grootst. We wisten namelijk niet of we nog verrassingen
zouden tegenkomen in de vorm van schade of resten van de tak.
Marjan Schalekamp
Bas, een vierjarige blauwe Brit, gaat eigenlijk altijd overal dwars
door heen. Of het nu doornige rozenstruiken, kreupelhout of
zandvlaktes zijn. Bas wil altijd vooruit!
Op een rustige zondagmiddag belde zijn baasje met de
mededeling dat er iets onderaan de buik van Bas bungelde.
Het zag eruit als iets vlezigs. Bas werd in een schoon laken geknoopt en voorzichtig vervoerd. Bij aankomst in de praktijk was
Bas erg kortademig en had duidelijk moeite om in de benen te
blijven. Hij raakte in shock.
Bas moest gestabiliseerd worden en werd aan het infuus gelegd.
We begonnen met het toedienen van zuurstof. Helaas werd
hij heel snel erg benauwd en we vermoedden dan ook dat de
longen dichtgedrukt werden. Met een buisje in zijn keel hebben
we de longen weer wat opgeblazen en werd de benauwdheid
gelukkig snel beter. Bas werd nu beademd.
Er volgde een uitgebreid röntgenonderzoek van borst en
buikholte en daarop was duidelijk te zien dat er van de normale
situatie weinig meer over was. De organen die normaal in de buik
zaten waren op de verkeerde plek terecht gekomen namelijk
Foto van een kijkoperatie
Natuurlijk zouden we aansluitend, in een normale procedure,
zoveel mogelijk proberen de normale situatie weer te herstellen.
Röntgenfoto
in de borstholte. De longen konden dus niet goed werken en
ook het hart werd weggedrukt. Hij was waarschijnlijk in een tak
gelopen en had zichzelf ‘lek’geprikt. Uit de buikwond hingen
enkele darmlissen en buikvet.
Foto van de binnenkant van de borstholte met de longen, het hart en de
grote bloedvaten die van het hart komen.
29
Medisch
door Marjan Schalekamp
Foto “voelstokje”
Hier gebruiken we een lange staaf om de organen te kunnen
bekijken en dan weer goed te leggen. Een soort “voelstokje” dus
(sonde). Alle organen uit de buik werden weer naar hun oorspronkelijke plaats terug gemanipuleerd.
Daarna werd het gat in het middenrif gedicht met een normale
procedure, zodat de longen zich weer konden ontplooien.
Natuurlijk had hij nog wel nazorg nodig maar wonder boven
Foto van een Hernia Diafragmatica
wonder ontwikkelde Bas helemaal geen ontstekingen of andere
complicaties. Hij herstelde voorspoedig en kon na vier weken lekker weer naar buiten!
Rustig aan Bas!
(S)Kattig
door Fenny Rensen en Mariëtte Straathof
(S)Kattig
In de rubriek “(S)Kattig” verzamelen we allemaal leuke, nuttige, serieuze en grappige kattennieuwtjes.
Als u ook wat kattigs hoort of leest, laat u het ons dan weten? stuur een email naar rensen @solcon.nl
Oscar: kleptomaan of kostwinner?
(The Sun, 8 juli 2010)
De 12-jaar oude Oscar werd met Kerst uit het asiel gehaald door
de familie Weismantel in Southampton. Sindsdien levert hij, zoals
zoveel katten doen, zijn prooi thuis bij de voordeur af.
De familie denkt dat hij zo zijn dankbaarheid probeert te tonen en
een steentje wil bijdragen aan zijn kosten van levensonderhoud.
Oscars prooien zijn echter heel bijzonder: hij begon met rubberen
tuinhandschoenen, ging over op sokken en nu specialiseert hij zich
in damesslipjes! In totaal heeft hij al 70 items buitgemaakt. Familie
Weismantel heeft de politie geïnformeerd voor het geval iemand
aangifte zou doen van diefstal.
Een woordvoerster van de dierenbescherming verklaart dat het
natuurlijk gedrag is waarover men zich geen zorgen hoeft te
maken: “Een kat brengt zijn prooi naar de plek waar hij zich veilig
voelt. Voor de meeste katten is dat het huis waarin zij wonen.”
30
Kattenkunst
Tonnie Bleeker bezocht voor NB een expositie van keramiste
Loki van Reek. De foto’s zijn gemaakt door Loki van Reek en
door Tonnie Bleeker.
Loki van Reek
Loki van Reek, keramiste, exposeerde in de Hervormde Kerk van
Schermerhorn met werk dat voornamelijk uit katten bestaat.
Het idee om een honderdtal poezen te gaan maken ontstond anderhalf jaar geleden en kwam voort uit de verwerking van de dood
van haar kat. Ze maakte toen diverse keramische katten en later
produceerde ze, in diverse stijlen, decoratieve
Het product van een driehoeksverhouding.
En tussen de poezen door ontsproten ook andere keramische
objecten aan haar creatieve brein, waarvan ook een deel te zien
was op de expositie. Het gaat, zowel bij de poezen als bij de andere
creaties, om draaiwerk en handvormwerk en dat dan weer hetzij
elektrisch of raku gestookt. Kortom een variatie aan poezelige
producten, waarvoor ze de glazuren zelf samenstelde.
Sommige poezen, of tot groepje samengevoegde poezen, vonden
hun basis op de draaischijf en werden handmatig afgewerkt.
De twee poezen zijn over een bodem geplaatst en kunnen zodoende, evenals
de kleinere pot met deksel op de voorgrond, als urn gebruikt worden, je kunt er
natuurlijk ook je koekjes (of knopen) in bewaren.
poezen/katten in allerlei vormen, maten en kleuren. Ook als
afbeelding op gebruiksvoorwerpen, waaronder schalen, een aantal
urnen en zelfs een voorbeeld van zowel een grafzerkje in de platte
vorm van een poes, als een naam- annex huisnummerbordje, uiteraard eveneens binnen de contouren van een poes.
Drie zwarte poezen op een kluitje zijn een voorbeeld van gedraaid werk,
waarvan de koppen later zijn bewerkt en de losse vormen aan elkaar werden
bevestigd.
31
Kattenkunst
door Tonnie Bleeker
Loki begon zich in het materiaal klei te verdiepen tijdens een
vijfjarige beroepsopleiding via een avondcursus aan de technische
school in Gouda. Ook volgde ze nog workshops in Orvelte, Drenthe,
en in Frankrijk. Vanaf 1975 heeft ze, eerst in een creatief centrum in
haar toenmalige woonplaats Waddinxveen, en na een verhuizing
(1983) naar het Woerdense Verlaat, in eigen atelier pottenbakles en
workshops gegeven. In dat atelier organiseerde ze ook diverse exposities, waarbij dit soms deel uitmaakte van een kunst(fiets)route.
Ditzelfde herhaalde zich diverse malen na alweer een verhuizing,
vanwege pensionering in 1997, naar Alkmaar.
Tot die pensionering had ze de keramiek er altijd bij als hobby, nu
kan ze daar, tot haar grote genoegen en met veel enthousiasme,
uiteraard nog meer tijd aan besteden.
Poezen gemaakt uit een plak klei.
De meeste keramische producten worden in een elektrische oven
gestookt tot maximaal 1200 tot 1300 graden (porselein), wat zowel
een langzaam stook- als afkoelproces vereist.
Rakustookwerk, dat altijd in de buitenlucht plaatsvindt vanwege de
rookontwikkeling die zich meestal voordoet, volgt een heel ander
proces. Nadat het werk in de gasgestookte oven is
geplaatst wordt in een paar uur tijd de temperatuur tot rond de
1000 graden opgevoerd, dan is het glazuur uitgesmolten en wordt
de gasvlam gedoofd. Met vuurvaste handschoenen en een tang
met lange stelen worden de producten er stuk voor stuk uitgehaald
en in een afsluitbaar metalen vat (oud vuilnisvat of oude wasketel),
waarvan de bodem bedekt is met een brandbaar materiaal zoals
stro, gelegd. Om afkoeling zoveel mogelijk te voorkomen moet dit
onhandige werkje zo vlot mogelijk gebeuren. Door de hete en ook
daardoor kwetsbare producten vat het stro gelijk vlam.
Om die hitte vast te houden en de brand zo lang mogelijk door te
laten zetten moet het vat zo snel mogelijk afgesloten worden opdat de nog aanwezige zuurstof in het product verbrandt, wat een
apart en onvoorspelbaar effect oplevert.
Voorbeeld van rakugestookte
techniek.
Overzicht werk van Loki van Reek in de hervormde kerk in
Schermerhorn overzichtsfoto . De schilderijen op de wand van het koor zijn
gemaakt zijn door Anneke Goddijn.
Loki van Reek
James Cookstraat 3
1827PZ Alkmaar
Tel. 072 5616035
[email protected] / [email protected]
32
Informatief
33
Algemene Ledenvergadering Neocat Britten
Algemene Ledenvergadering Neocat Britten op 8 mei 2010
te Renkum
Aanwezig: C. Winckel, I.Schrier, F. Rensen, H. Hervij, J. Wilting, G. Ruijs,
M. Straathof, W. en A. Vrijenhoek, H. Veenbrink, R. Eelman, G. Beijers, P. v.d. Koore
1. Opening
Voorzitter Christine Winckel opent om 13.45 uur de vergadering.
2. Mededelingen:
Afwezig met bericht van verhindering: Suzanne v.d. Wal-Zaal.
Anna Wijbrands heeft aangegeven wellicht te moeten stoppen met
het beheren van de website. Er wordt naar vervanging gezocht.
Neocatleden krijgen een aanbieding voor korting op de HCM-testen
bij “De Kompaan” in Ommen.
Eind oktober houdt het NOK een seminar over de Brits Korthaar in
Eemnes.
3. Goedkeuring notulen ALV 25 april 2009
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend.
4. Jaarverslag secretaris
Bestuur: het bestuur van Neocat Britten werd in 2009 niet
gewijzigd: Christine Winckel is voorzitter, Fenny Rensen secretaris
en Irma Schrier is de penningmeester.
Magazine: in 2009 kwamen opnieuw vier nummers uit met 44 pagina’s. In plaats van helemaal in full colour werden vanaf het tweede
nummer acht pagina’s weer zwart/wit, omdat de kosten voor full
colour toch te hoog bleken. De oplage is 750 stuks. De redactie
werd gevormd door Suzanne van der Wal en Fenny Rensen.
Eind 2009 gaf Suzanne van der Wal aan na acht jaar te willen stoppen met het maken van het blad. Tijdens de kerstborrel werd er
afscheid van haar genomen. Inmiddels heeft Mariëtte Straathof de
lay-out overgenomen. Omdat er bespaard moet worden, wordt het
inpakken niet meer uitbesteed maar door Gerry Beijers en Fenny
Rensen gedaan. Groothandel in dierbenodigdheden DTS brengt
het blad gratis van de drukker in Leeuwarden naar Holten.
Website: Anna Wijbrands beheert de website www.neocatbritten.nl.
Kittenbemiddeling: er werden 350 kittens ter bemiddeling aangeboden, 166 minder dan in 2008. In totaal werden er in 2009 bij
Neocat 1296 BKH kittens gefokt. De grootste groep werd gevormd
door de blauwtjes, gevolgd door de silver tabby’s, de lilacs en de
creams.
Dekkaterlijst: eind 2009 stonden er 39 dekkaters op de lijst, één
minder dan in 2008.
Infostand: de infostand van rasclub Neocat Britten was bij alle
activiteiten (de shows in Utrecht, Nijmegen en Zevenhuizen en de
clubmiddag in Zevenhuizen)) aanwezig en wordt beheerd door de
dames Veenbrink en van der Zaag. Zij geven informatie over het ras
en over de club.
Activiteiten: Op 14 maart 2009 werd de clubmiddag gehouden, dit
keer in Zevenhuizen.
Er waren maar liefst 74 Britten ingeschreven. Ze werden gekeurd
door de dames Weimar, Zegers en Mariën en de heer de Bruyn.
Op 8 november 2009 hielden de gezamenlijke rasclubs van Neocat
een show, dit keer eveneens in Zevenhuizen, waar tachtig Brits
Kortharen waren ingeschreven (de grootste groep van de vijf
rasclubs van Neocat). De keurmeesters waren de dames Weimar en
Swierts en de heer de Bruyn. In 2009 werd één zogenaamd “Dekkaterhuisvestingsvignet” uitgereikt, bedoeld voor dekkatereigenaren
door Fenny Rensen
die hun kater een onderkomen verschaffen dat voldoet aan de
huisvestingsnormen van Neocat.
Ledenadministratie: op 31 december 2009 telde Neocat Britten
725 betalende leden en abonnees. Er zijn 19 buitenlandse leden
en abonnees. De ledenadministratie wordt verzorgd door Paul v.d.
Koore. Het jaarverslag van secretaris Fenny Rensen wordt door de
ALV goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Irma Schrier licht de cijfers toe. De bezuinigingsmaatregelen (verzending in eigen beheer, in plastic hoesjes i.p.v.
enveloppen, geen kerstpresentje meer voor alle abonnees, enkele
pagina’s zwart/wit) zijn effectief gebleken en het resultaat is weer
ruimschoots positief.
Annette Vrijenhoek, voorzitter van Neocat en contactpersoon voor
de rasclubs, zegt dat gepoogd wordt Royal Canin als sponsor voor
de enveloppen te krijgen, hiervan zouden dan ook de rasclubs
gebruik kunnen maken.
Naar aanleiding hiervan meldt Christine Winckel dat er nog een
aanbod van RC betreffende proefsachets ligt en dat zij daarover
nog contact op zal nemen met RC. Het jaarverslag van de penningmeester wordt door de ALV goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie en decharge
De kascommissie wordt gevormd door Renske Eelman en Wim
Vrijenhoek. De commissie heeft de stukken in orde bevonden en vraagt
de ALV om decharge voor het bestuur. Decharge wordt verleend.
7. Beleid 2010
•
Er moet meer aandacht besteed worden aan het “Dekkatervignet”. Voorgesteld wordt dit vignet op de website bij de
dekkaterlijst te vermelden en dit ook in het blad nog weer ter
sprake te brengen.
•
De clubmiddag wordt gecontinueerd, volgend jaar waarschijnlijk weer in Apeldoorn.
•
De locatie van de rasclubshow 2010 staat nog niet vast. Geeri
Ruijs en Paul v.d. Koore zullen navraag doen, eventueel komt
Den Dolder ook in aanmerking. (Inmiddels heeft Geeri Ruijs
sportcentrum “De Oldenburg” in Driel bij Arnhem besproken,
de datum is 21 november 2010.) Christine Winckel zal RC benaderen voor sponsoring, Joop Wilting heeft een sponsor voor
kattenbakvulling.
•
Brits Langhaar: zolang de volledige erkenning van het ras geen
feit is, zullen geen langhaar katers op de dekkaterlijst worden
opgenomen.
Lees verder vervolg ledenvergadering NB op pagina 39.
34
35
36
37
Informatief
korthaar + gerelateerde halflangharen- Locatie: Sportcentrum de Oldenburg, Hofplein 1- 6665 DH Driel (Gld.)
Openingstijden: 10.00 tot 18.00 uur- inschrijvingen: www.neocatbritten.nl
Lezerspost
Loes Vos uit Tilburg heeft een goede tip voor alle Brittenliefhebbers die op een appartement met een balkon of in een
huis met een open tuin wonen en een kattennet op maat
gemaakt willen hebben.
Wij wonen in een appartement en wij wilden er absoluut zeker
van zijn dat onze Brits Korthaar Noa veilig op het balkon van ons
appartement blijft.
Wij zijn op zoek gegaan en uiteindelijk uitgekomen op een bedrijfje
in Cuijk. Zij maken kattennetten op maat en als je dat wenst installeren ze het ook.
Gelukkig is mijn man erg handig en heeft hij het kattennet zelf
gemonteerd.
Noa op ons balkon
Meer informatie http://www.nettenlijn.com/nlkat.html
38
39
Algemene Ledenvergadering NB vervolg pag. 33
Fenny Rensen vraagt of de HCM-test voor poezen twee jaar oud
zou mogen zijn in plaats van de nu gehanteerde periode van één
jaar. De ALV wijst dit af.
Mariëtte Straathof is op zoek naar een goedkopere drukker.
Het blad wordt weer helemaal full-colour en op glossy papier afgedrukt, met ingang van het juninummer. Christine Winckel zal
RC benaderen voor een advertentie op de achterpagina.
mogelijkheden om het abonneebestand weer te verhogen.
Er wordt gezocht naar een oplossing om de kittenbemiddeling op
website sneller te kunnen bijwerken (zie begroting).
8. Begroting 2010
Er wordt geld gereserveerd voor het ontwikkelen van programmatuur zodat de kittenbemiddeling op de site rechtstreeks kan
worden bijgewerkt, wat de webmaster Anna Wijbrands zou
ontlasten. Paul v.d. Koore zoekt een programmeur.
De ALV keurt de begroting goed.
11. Rondvraag
Gerry Beijers vraagt of het logo van NB niet gewijzigd kan worden,
bijvoorbeeld door een prijsvraag uit te schrijven. Er zijn niet genoeg voorstanders voor een totale wijziging van het logo.
Mariëtte Straathof wil het logo wel restylen.
Joop Wilting vraagt of het artikel over de dekkater in het maartnummer het standpunt van het bestuur weergeeft. Fenny Rensen
antwoordt dat zij een informatief artikel heeft geschreven,
samengesteld na ruggespraak met diverse fokkers. Fokken brengt
altijd een financieel risico met zich mee en dat hoeft niet alleen
door de katereigenaar gedragen te worden. Het maken van goede
afspraken voor een dekking is belangrijk.
9. Stand van zaken betreffende NB en de website
De advertentieprijzen moeten in 2011 verhoogd worden nu de
advertenties full-colour zijn. 1/1 pagina wordt € 80, ½ € 50, ¼ € 35,
1/8 € 22,50.
Buitenlandse abonnees zullen € 15 meer moeten betalen vanwege
hogere portokosten. Irma Schrier zal dit in het blad aankondigen.
Paul v.d. Koore merkt op dat inmiddels een aantal abonnees het
blad heeft opgezegd of nog niet heeft betaald. Het aantal te drukken bladen moet dus bijgesteld worden, Mariëtte Straathof zal dit
aan de drukker doorgeven. De ALV bespreekt diverse
10. Bestuursverkiezingen
Christine Winckel is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en zij wordt bij acclamatie herbenoemd.
12. Sluiting
Om 17.20 sluit Christine Winckel de vergadering en dankt Heidy
Veenbrink voor de geboden gastvrijheid.
Boekbespreking
Titel: Afscheid van mijn huisdier
Auteur: Magda Berman
Uitgever: Tirion Natuur
ISBN 978-90-5210-672-4
Prijs: € 16,95
Door S. van der Wal-Zaal
Ik heb een paar keer in mijn leven
afscheid moeten nemen van een
huisdier, katten in dit geval. De laatste
keer was een paar jaar geleden toen
mijn zwarte asielpoesje ’s morgens
nog kiplekker was, ’s avonds raar
op de overloop lag en de volgende
ochtend meer dood dan levend was,
zodat ik om acht uur al bij de dierenarts
zat. Een half uurtje later is ze in mijn
armen gestorven. Een prikje had haar
het laatste lijden bespaard. Ik had niet
eens zo’n intense band met dit poesje
want ze was schuw en wilde niet
aangehaald worden en kwam zelden
beneden maar toch heb ik zó
gehuild, het was zo erg om een dier zo ziek te zien en het te zien
sterven. Het boek ‘Afscheid van mijn huisdier’ biedt woorden van
troost. Onder die titel, Woorden van troost, is het boek een paar
jaar geleden dan ook eerder verschenen.
Het boek bestaat uit vele herinneringen en ervaringen van
eigenaren van overleden lievelingen. Veel honden en katten
worden beschreven maar ook vogels, konijntjes en zelfs een
schaap; met al deze dieren kun je een bijzondere band hebben
waardoor het afscheid heel zwaar valt.
Tussen deze verhalen door staan interviews met
o.a. een eigenaar van een dierenbegraafplaats,
met een dierenarts die spreekt over de grote
verantwoordelijkheid die je als dierenarts hebt
als het gaat over euthanasie bij dieren, en over
het inslapen van zijn eigen hond. Ook is er een
hoofdstukje geschreven door een psycholoog
over rouwverwerking, is er een gesprek met
Midas Dekkers over vriendschap en liefde tussen mens en dier en ook zijn ode aan Arie, zijn
overleden kat waar hij zoveel van hield. Wat
volgens mij werkelijk troost, is dat alle deskundigen die in het boek aan het woord komen,
steeds weer benadrukken dat er werkelijk niets
vreemd is aan de manier waarop je afscheid
neemt. De een laat zijn dier achter bij de
dierenarts waar het door een destructiebedrijf
wordt opgehaald want “dood is dood” de ander
organiseert een plechtige begrafenis en stuurt
rouwkaarten en een volgende laat zijn dier
cremeren en zet de urn met as in de huiskamer.
Wat je ook doet, alles is goed zolang het voor jou goed is.
Ik heb het boek met veel aandacht gelezen en ondanks de droeve
verhalen hoefde ik niet te huilen, nee, het gaf me meer een blij
gevoel dat er nog zoveel mensen zijn die zo oprecht van hun dier
gehouden hebben.
40
Kittenbemiddeling
voorselectie maken. Of als een koper absoluut geen kitten wilde
van een fokker met meerdere nesten tegelijk, ook dan kon ik zo’n
adres doorgeven. En met een warme aanbeveling voor een fokker
in een uithoek van ons land, wilde men toch ook wel naar Limburg
of Groningen rijden. Mijn uitleg over het tot stand komen van de
prijs deed die minder hoog lijken en trok soms ook mensen over de
schreef. En natuurlijk gaf ik de gegevens van de oudste nesten als
eerste door, de pasgeboren kittens kwamen later wel aan de beurt.
Fokkers die wel rechtstreeks benaderd wilden worden, hadden
genoeg andere mogelijkheden ook elders om (tegen betaling) te
adverteren.
Fenny met Caterwaul’s Cobweb, alias Koppie
Elk jaar, als ik de tekst schrijf bij de kittenlijst van augustus/september, is het weer het oude liedje: meer aanbod dan vraag.
Ik zou bijna in de verleiding komen gewoon het stukje van vorig
jaar te plaatsen……
Het waren zelfs zoveel nestjes dat onze altijd vlijtige webmaster
Anna Wijbrands het even niet kon bijbenen. Zelf heeft ze ook
kittens thuis en bovendien een moederpoes die veel zorg nodig
heeft: we hebben er alle begrip voor dat de thuissituatie dan prioriteit heeft.
Toch hebben we nu, tijdelijk, iedereen de keuze gegeven het telefoonnummer wel of niet op www.neocatbritten.nl te vermelden.
Andere rasclubs doen het namelijk ook en tegenwoordig klik je zo
van de ene naar de andere site: we wilden ook niet dat onze fokkers
het nakijken zouden hebben.
Er zitten wel haken en ogen aan. Ik hoor dat kopers nu van afgelegen wonende fokkers gaan verlangen dat ze het kitten maar
Kittens van Femke Palstra
Bebe’s Lord Cougar van Gerrie Beijers
Maar onze leden boften: ik herinnerde me dat Willy van der Vegt
wel eens had aangeboden te helpen en gelukkig gold dat aanbod nog. De kittenlijst is dus weer keurig bijgewerkt en er is iets
gewijzigd.
We geven nu de leden de kans hun telefoonnummer op de lijst te
vermelden. Dat hebben we nooit gedaan omdat we ons wilden
onderscheiden van commerciële sites. De kittenbemiddeling van
NB was bedoeld voor advies aan toekomstige kopers en om het
juiste kitten aan de juiste eigenaar te koppelen. Als een fokker
alleen aan liefhebbers wilde verkopen, dan wist ik dat en kon ik een
brengen, of halverwege op een parkeerplaats uitwisselen? Of dat
kopers langskomen met nog twee andere adresjes op zak waar die
dag ook nog een bezoek zal worden gebracht? Dit is uit oogpunt
van hygiëne niet verstandig – ik zou het natuurlijk afgeraden hebben maar bij dit systeem krijg ik daarvoor de kans niet meer.
Kopers kijken ook vaak vreemd op als er een aanbetaling wordt
gevraagd, met advies van de kittenbemiddeling zouden ze begrepen hebben dat dit betekent dat het kitten ook echt voor hen
gereserveerd wordt.
Kittens wier “uiterste houdbaarheidsdatum” verstreken is, krijgen
nu minder aandacht als er iets verderop op de lijst jongere kittens
met dezelfde kleur staan. Dan belt men die fokker rechtstreeks en
heb ik niet meer de gelegenheid een goed woordje te doen voor
dat iets oudere maar net zo goede nestje.
Als de vraag en aanbod weer in evenwicht is, zullen we teruggaan
naar de oude situatie, tenzij ik van u heel veel reacties krijg dat dit
beter bevalt. Ik hoor het graag?
De kittenbemiddeling is gratis maar alleen bedoeld voor kittens met een Neocat-stamboom.
U kunt uw kittens opgeven via het formulier op www.neocatbritten.nl of via het formulier in het Neocat Magazine op pagina 38.
Als u vermeld wilt zien “HCM en PKD getest” moet u kopieën van deze testen meesturen.
Meld a.u.b. uw kittens meteen af als ze besproken zijn. Ze staan ook op www.neocatbritten.nl en we willen die lijst zo actueel mogelijk
houden. Kittens ouder dan drie maanden worden automatisch van de lijst verwijderd, tenzij u aangeeft dat ze nog beschikbaar zijn.
41
Kittenbemiddeling
F. Palstra (fan Pallie)
Scharnegoutem
Tel. 0515 416175
Geb. 24-4-2010
2 katers en 2 poezen blue
V. Spike van Black Lake (blue)
M. Kilewierster Noortje (blue)
Geb. 27-7-2010
2 katers en 2 poezen black
1 kater blue
V. Spike van Black Lake (blue)
M. Doutzen fan Pallie (choc)
S. Hagens (Sage)
Apeldoorn
Tel. 055 5426767
Geb. 26-4-2010
1 poes lilac point
1 kater red point (Brits Langhaar, voorlopig erkend)
1 kater cream point (Brits Langhaar,
voorlopig erkend)
V. Bommel van ’t Veghel’s Ham (choc
point)
M. Spanjer’s Pistache (blue tortie point)
Kroes (Le Bourgueil)
Westervelde
Tel. 06 21716056
Geb. 29-4-2010
1 poes black silver tabby spotted
1 poes en 3 katers blue silver tabby
spotted
V. Sir Snow Tiger van Pomaticha (black
silver tabby spotted) HCM en PKD get.
M. Angela het Steigerende Katertje (blue
silver tabby spotted) HCM en PKD get.
J. Pehleman (Santiano)
Maassluis
Tel. 06 12970060
Geb. 30-4-2010
1 kater white
1 kater cream
1 poes lilac tortie
1 poes blue tortie
V. Great Mexx Ice Touch (white) HCM en
PKD getest
M. Sambiano’s Donna Delanna (lilac)
HCM en PKD getest
J. Ubbink (Alles is Liefde)
Didam
Tel. 06 52343488
Geb. 8-5-2010
2 katers en 2 poezen blue
V. Damion vom Launetal (blue) HCM en
PKD getest
M. Alles is Liefde Aaike (blue) HCM en
PKD getest
Heijkoop (Millwood)
Ouwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 3164110
Geb. 12-5-2010
1 kater cream (Brits Langhaar voorlopig
erkend)
2 katers cream/white (Brits Langhaar
voorlopig erkend)
V. Vadiem van Black Lake (blue)
M. Mystique van Sharhof (blue tortie/
white)
J. de Krom (Le Pihon)
Vossemeer
Tel. 0167 502897
Geb. 18-5-2010
4 katers choc
1 kater lilac
V. Joris Le Pihon (choc)
M. Nina of Phoenix (blue)
door Fenny Rensen
W. Nobel
Roelofarendsveen
Tel. 06-22690242
Geb. 18-6-2010
2 katers en 2 poezen black silver tabby
blotched
V. The Wishing Well’s Silver Lesedi
M. Whiskita’s Willow Whapy
M. Menzing (Antigero)
Haaksbergen
Tel. 06 49875908
Geb. 29-6-2010
3 poezen blue
1 poes lilac
V. Damion vom Launetal (blue) HCM en
PKD getest
M. Shiva van Abergavenny (lilac) HCM
en PKD getest
A. Meester (Nuovo Nata)
Dronten
Tel. 0321 752047
Geb. 6-7-2010
2 katers choc
2 katers red
1 poes lilac
1 poes lilac tortie
V. Parkveste’s Bounty (choc)
M. Madiba’s Adagio (choc/tortie)
F. Rensen (Caterwaul)
Okkenbroek
Tel. 0570 551687
Geb. 29-5-2010
3 katers en 2 poezen blue
V. Positively Poppycock (blue) HCM en
PKD getest
M. Yeux de Noisette by Caterwaul (lilac)
HCM en PKD getest
M. Stalvord (Amarillo Sentina)
Oudewater
Tel. 0348 561475
Geb. 15-6-2010
2 katers cinnamon
1 kater choc
V. Survivors Stolwoijk (fawn)
M. Impressionants Sterre (choc)
J. Wilting (Yumkries’ Garden)
Hilversum
Tel. 035 6833107
Geb. 16-6-2010
2 poezen white
2 katers blue
V. Great Mexx Ice Touch (white)
M. Mama’s Indy van Yumkries’ Garden
M. Klok (van de Dansen)
Capelle a.d. IJssel
Tel. 010-4580662
Geb. 13-7-2010
3 katers en 1 poes black shaded silver
V. Palmer Devianti (black chinchilla)
M. Magic Spring’s Nikita (black shaded
silver)
L. v.d. Broek (the Fleeting Moment)
Lewedorp
Tel. 06-3872205
Geb. 20-7-2010
1 poes + 2 katers blue
1 poes blue (Brits Langhaar, voorlopig
erkend)
V. Caspar van Goeie Geenen (blue)
M. Candido Dulci’s Pretty Pixie (blue)
42
BB
BB is het Bolle Britje dat zich vaak achter de oren krabt over gebeurtenissen in de “cat scene”, zowel binnenskamers
als op shows. Nu wil hij zijn gal spuien over de “zegeningen van de farmacie” en fokkers die koste wat kost een nest willen.
Fokken tegen wil en dank
Onze wandelende blikopener heeft al die jaren dat ze fokt ook rekening gehouden met ons, de oude garde. We krijgen steeds lange
rustperiodes. Ook wij zijn hier belangrijk. Hoe je het ook wendt of
keert, het geeft stress als er klein spul rondloopt. Kittens zijn zeker
de laatste weken overactief en er is geen plekje meer hoog genoeg
of verstopt genoeg om rustig te zitten als dame of heer op leeftijd.
Nou werden er hier nooit veel kittens geboren, maar twee nestjes
hooguit per jaar, dus dat was wel uit te houden. Er waren hier dus
nooit veel “hele” poezen of katers aanwezig die onrust in de groep
brachten. En doordat de natuur hier zijn gang mocht gaan, waren
de nesten ook allemaal van normaal formaat, drie tot vijf kittens.
Hier werd niet geknoeid met poezenpillen voor katers, chemische
castraties of hormoonspuiten.
Het blijkt echter dat het er elders soms heel wat ongezonder aan
toe gaat. Katers krijgen implantaten, poezenpillen etc., middelen
die de hormonale huishouding volledig van slag brengen. En ook
poezen moeten er aan geloven, ze krijgen hormoonspuiten om
grotere nesten te krijgen of hormonen om niet krols te worden.
Sommige fokkers willen alles bepalen. Wanneer een poes wel of
niet krols wordt, wel of niet zwanger mag worden, hoe groot het
nest moet zijn, wanneer een kater wel of niet zijn natuurlijke katerneigingen zoals sproeien mag vertonen etc. etc.
En dat alles regelen ze dan met hormonen. Kortom met de hormonen van de katten wordt door sommige fokkers behoorlijk gerotzooid. Gevolg daarvan zijn nesten vol met kittens met afwijkingen,
open ruggetjes, open gehemelte, éénogige kittens, waterhoofdjes.
Noem het maar op, het komt voor en al zal de fokker het niet graag
daar wordt gerommeld. En dan die poes die bij de kater gebracht
werd met grote korsten op haar huid ontstaan door het injecteren
van een hormoonpreparaat. Zogenaamd gegeven omdat ze continu krols werd, toen dit ook niet hielp, werd de poes naar de kater
gebracht. Hier klopt iets niet, ze wilden geen nest, dus ze gaven
een spuit om de krolsheid tegen te gaan en brengen de poes dan
Heel veel kittens
direct daarna toch weg voor een dekking? Laten we hopen dat er
een gezond nest geboren wordt.
Er worden schijnbaar hormoonpreparaten gegeven zoals wij hier
kattensnoepjes uitgedeeld krijgen. Met als gevolg gezondheidsen gedragsproblemen. Denk aan baarmoederontstekingen en
onrust bij het individuele dier of in de groep, want de ene keer is
de kater een macho en enkele weken later is hij het mietje van de
groep. Poezen die denken dat ze zwanger zijn doordat ze continue
schijnzwanger gehouden worden door middel van de poezenpil
hebben een ander “humeur” dan poezen die niet schijnzwanger
zijn.
En dan die fokkers die hun poezen en katers volledig als fokmachines zien, je mag drie nesten in twee jaar fokken, maar niet elke
poes kan dat aan. Het kan natuurlijk nog erger, in andere werelddelen zijn er geen limieten, in Australië is er bijvoorbeeld een fokker die zeven nesten in twee jaar met haar poezen fokt en ook in
Amerika nemen fokkers het niet zo nauw, de poezen krijgen nest
na nest, worden na twee jaar doorgeschoven naar de volgende
fokker en krijgen daar ook weer nest na nest. Dat mag gelukkig
hier niet, maar blijkbaar mogen wij wel ongelimiteerd rotzooien
met hormonen om de cyclus van onze poezen en de grootte van
het nest te beïnvloeden.
Een voorbeeld van een open gehemelte
toegeven, vaak is dit na een chemische castratie of een hormoonimplantaat bij de kater. Er zijn ook fokkers die continue heel grote
nesten hebben tot 12 kittens aan toe. Bij navraag kreeg mijn Tweebener te horen dat de lucht bij hen zo gezond was. Ja ja, zeker lucht
met als toevoeging een hormoonpreparaat. Een nest van tien tot
twaalf kittens is een uitzondering, als een fokker dat constant heeft
bij verschillende poezen dan is er iets anders aan de hand. Ofwel,
Dit is natuurlijk allemaal niet goed, waarom doen mensen dit?
Wat is überhaupt dat nestje fokken je waard? Toch niet de gezondheid van je dier? Of wel soms? Voor onze fokker getuigen deze
praktijken van weinig respect voor het dier en dat terwijl juist al
deze fokkers beweren zo enorm veel van hun katten te houden.
Houden van? Misschien moeten ze zich eens afvragen wat er
bedoeld wordt met houden van of “unconditional love” zoals de
Engelsen zeggen. Houden van heeft namelijk te maken met liefde
geven zonder er iets voor terug te vragen. En blijkbaar vinden veel
fokkers dat dieren hoe dan ook iets terug MOETEN geven.
Dat heeft NIETS met LIEFDE te maken.
43
Britten die Zonnebaden
Bo van Irma Schrier
Dit was mijn zonnigste lievelingsplekje, Puck van Joke Meurs
Dirk en Gijs: “We do like Sun, Sangria and Spain....sorry Wesley”
Kleur ik al een beetje bij? Romeo van Chantal Plender
Gijs zonnebaadt op de camping, foto Cattery of the Seaside
Nicky van Jeike Brinkhuizen
Vol
gen
Skye van Ikvy Boudewijns
Lekker warm plastic tafeltje , Babooshka
fam.van der Spoel
Volgende editie: Kat op jacht. Maak een leuke foto waarin uw kat op jacht is naar...............?
Stuur uw foto naar : [email protected] of [email protected]
uw
de e
ditie
Brit
op
jach
t
:
Ter dekking:
Ch. Udyn of the Cream v. Tonkay
Geboren 10-09-06
HCM en PKD getest
Regelmatig nestjes in de kleuren:
blauw, blauwcrème en crème
Alex en Jolanda Elderman
Windstraat 26
6942 ZV Didam
tel: 0316-280052 / 06 22221855
e-mail: [email protected]
homepage: www.yeuxdenoisette.elderman.eu