bestand - Techniek is fun

Commentaren

Transcriptie

bestand - Techniek is fun
Inhoud
Inhoud
iPad
1. Probleemstelling
2. Webblog
3. Bloggen.be
4. Inschrijven
5. Onze blog gebruiken
6. De blogmaster
7. Ergonomie
8. Beroepen
9. Kruiswoordraadsel
10. Reflectie
11. Moeilijke woorden
2
3
4
5-6
7
8-10
11-13
14-15
16-18
19
20
21
22
2
iPad
Dit projectje is iPad vriendelijk, wat wil dit
nu zeggen?
1. Als je in dit projectboekje een QR code ontdekt kan je deze
inscannen met QR scan app (application = toepassing)
Probeer maar eens
Nu verschijnen er op je tablet filmpjes of
extra info
2. Staat er bij een opdracht een icoontje van een app, dan zal
deze op de iPad geïnstalleerd zijn en kan je deze ook eens
uittesten, leuk en leerrijk hoor
3
1. Probleemstelling
Het zou heel leuk zijn als iedereen kan volgen wat er dit schooljaar
tijdens de lessen technologie gebeurt.
Hoe kunnen we dit doen?
- …………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………...
- ……………………………………………………………………………………
Brieven, mails, sms’jes, … zijn nogal omslachtig, veel handiger is een
website of een weblog.
Opdracht:
Zoek eens op wat een blog is.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
We gaan per klas een webblog maken waarop we wekelijks berichtjes en
eventueel foto’s plaatsen, zodat iedereen ter wereld ons technologisch
klaswerk kan volgen.
4
2. Weblog
a. De blog
Een weblog is een heel eenvoudige website waarop regelmatig berichtjes
verschijnen.
Meestal staat het meest recente berichtje bovenaan, al kan je de
volgorde eventueel wel veranderen.
Beschouw het dus als een soort elektronisch dagboek waarop je foto’s,
muziek, tekeningen, enz. … kan plaatsen.
Op een blog kan je ook links naar andere sites toevoegen en reacties
plaatsen.
Een adres van een weblog kan je zeer eenvoudig bij een gratis online
dienst aanvragen, al moet je een beetje reclame op je blog er wel bij
nemen.
5
b. Soorten blogs
Opdracht:
Zoek eens op wat je op volgende blogs kan terugvinden.
Fotoblog: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Lifeblog: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Nieuwsblog: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Stadsblog: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Politieke webblog: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
Reisblog: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Clubblog: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
www.wikipedia.be
6
En wij voegen er nog eentje aan toe:
De TO KLASBLOG
Wat zouden we op onze klasblog kunnen plaatsen?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Bloggen.be
In Vlaanderen is de grootste (en gratis) blog-plaats www.bloggen.be
Zelfs je leerkracht heeft hier een blog,
kijk maar eens onder het adres:
www.bloggen.be/nicman
7
4. Inschrijven
Voor we van start kunnen gaan moeten we ons inschrijven.
Om ons in te schrijven hebben we een e-mail adres nodig, dit kunnen we
voor onze klas zonder problemen aanmaken op msn.
Opdracht:
Zoek eens op waar de afkorting msn voor staat.
m : ………………………………………………….
s: ………………………………………………….
n: ………………………………………………….
We maken nu zelf een live of hotmail adres voor onze klas.
8
1. We schrijven ons in op www.bloggen.be:
We typen het e-mailadres van onze klas in.
2. We kiezen een paswoord dat gemakkelijk te onthouden is en geven
dit in. Als controle geven we het een tweede maal in.
3. We zoeken een gemakkelijke gebruikersnaam waarmee we ons in de
toekomst kunnen inloggen om onze site aan te vullen en aan te
passen.
1
2
.
3
4
5
4. We geven onze blog een titel en ondertitel.
5. We geven een eenvoudige beschrijving van onze blog.
Dit is zeer belangrijk want via deze beschrijving zijn we zichtbaar
en opspoorbaar via zoekmachines.
9
6. We plaatsen onze blog ook nog in een toepasbare categorie zodat
onze bezoekers al ongeveer weten wat ze kunnen verwachten.
7. Als laatste kiezen we nog een adres voor onze plaats op
cyberspace.
Dit adres moet gemakkelijk zijn want we willen natuurlijk dat men
het gemakkelijk kan onthouden zodat we regelmatige bezoekers
krijgen.
6
7
Een mooie achtergrond mag niet ontbreken.
10
5. Onze blog gebruiken
Voor we onze blog kunnen aanvullen of aanpassen moeten we eerst
inloggen.
Weet je niet meer hoe, kijk dan eens terug op pagina 5 van dit project.
Na het inloggen kan je:
1. Iets toevoegen aan je blog
2. Iets wijzigen aan je blog (een artikel aanpassen, foto toevoegen, …)
3. Personaliseren (andere kleurtjes, een klok toevoegen, een teller
toevoegen, …)
4. Instellingen aanpassen: Titels, gebruikersnaam, e-mail adres, …
5. Je blog bekijken terwijl je er aan werkt
6. Helpfunctie gebruiken = je krijgt een antwoord op de meest
voorkomende vragen
1. Een artikel toevoegen
- ga naar toevoegen
- kies een titel
- typ de inhoud van je artikel
Je kan een artikel typen en bewerken als was het een WORD
document.
Je kan ook emoticons toevoegen, maar overdrijf niet.
11
Is je artikel klaar en wil je het toevoegen, klik dan onder je tekst
op de knop “toevoegen”.
2. Een foto of afbeelding toevoegen
Wil je een foto bij je artikel dan heb je twee mogelijkheden:
a. Je neemt een foto van het internet.
Geef het adres van de foto op en klik dan op toevoegen.
LET OP: Sommige foto’s zijn auteursrechterlijk beschermd
en mag je niet gebruiken, meestal staat dit op de
internetsite of bij de foto zelf.
Gebruik deze foto’s zeker niet.
b. Gebruik een zelfgemaakte foto
Zoek op een digitale gegevensdrager
(harde schijf, usb-stick, …) naar de geschikte foto en voeg
deze toe.
Je kan tot 9 foto’s toevoegen, overdrijf hier echter ook niet
mee en verklein je foto’s zodat ze niet teveel geheugen in
beslag nemen.
12
3. Wijzigen
Wil je een artikel wijzigen of gewoon verwijderen, dan kies je een
artikel op de blog, kruist deze aan en klikt op de wijzigen of
verwijderen knop.
4. Personaliseren
Om onze blog aantrekkelijker te maken kan je links en rechts van
de artikels verschillende items toevoegen.
Voorbeelden: aantal bezoekers (teller), foto, gastenboek (hierin
kunnen bezoekers zelf iets schrijven), een lichtkrant, enz …
13
6. De blogmaster
De volgende taken in onze werkmethode kennen we natuurlijk al:
Organisator/TO-assistent
- zorgt dat iedereen meedoet.
- zorgt dat iedereen alles begrijpt.
- zorgt dat iedereen bij de taak blijft.
- stelt vragen aan groepsleden.
- stelt vragen aan de leerkracht bij problemen. (hij is de enige
die dit mag)
- Houdt de tijd in de gaten.
Verslaggever
- Het antwoord van de groep opschrijven.
- Overleggen met de groep wat er zal verteld worden aan de
leerkracht of aan de klas.
- Afspreken met de groep wie wat zal vertellen.
- Samenvatten en vertellen wat de groep deed aan andere
groepen.
Materiaalmeester
- Materiaal halen.
- Materiaal verdelen.
- Materiaal terugleggen.
- Zorgen dat iedereen het nodige materiaal heeft.
- Als er materiaal stuk is en moet vervangen worden dit
rapporteren aan de leerkracht.
Researcher
- Mag de computer raadplegen.
- Mag naslagwerken uit de klasbibliotheek raadplegen.
- Deelt zijn bevindingen mee aan de groepsleden.
- Mag bij opzoekingen wel hulp inroepen van de verslaggever.
- Maakt een taakverdeling voor eventuele opzoekingen thuis.
14
Vanaf hebben we er een zeer belangrijke taak bij, de “blogmaster”.
De blogmaster heeft eigenlijk twee taken, zijn normale taak binnen zijn
werkgroep en zijn taak als blogmaster.
Blogmaster.
- Onthouden wat er zoal tijdens de lessen TO gebeurd.
- De blog bijhouden = klein artikel plaatsen op de blog.
- De blogmaster mag tijdens de les eventueel foto’s nemen
(vraag eerst toestemming aan de leerkracht) om de blog
aantrekkelijker te maken.
- vragen beantwoorden die door bezoekers eventueel kunnen
gesteld worden.
- De blogmaster vervult zijn taak gedurende ongeveer 1 week, niet
tijdens de vakanties maar wel tijdens de projectweken.
- De blogmaster is herkenbaar aan zijn blogmaster lintje.
- De blogmaster mag natuurlijk ook moppen en weetjes op de blog
plaatsen.
Blogmaster
15
7. Gezondheid: ergonomie
Opdracht:
Zoek eens op wat het woord ergonomie betekent.
Ergonomie: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Als we aan de computer werken om onze blog up to date te houden
moeten we rekening houden met een aantal gezondheidstips.
Indien we een totaal verkeerde werkhouding aannemen kan dit
schadelijke gevolgen hebben voor onze ogen, polsen, rug, knieën, …
Tip
Deze regels gelden voor alle werk aan de computer, ook
voor het spelen van spelletjes, filmpjes bekijken, msn, …
1. Voeten
Plaats je voeten plat op de grond.
De gemiddelde hoogte van een computertafel is 72 cm.
Ben je nogal klein van gestalte en moet je je stoel in de hoogte
regelen plaats, dan ook een voetsteun.
16
2. Zithoogte
Neem je zithoogte zodat je bovenbenen
horizontaal komen te staan.
Bij te lang zitten kan je tintelingen krijgen in je
voeten of benen.
Door een slechte hoogte en het daardoor
afknellen van de zenuwen kan je een slapend
gevoel in de benen krijgen, blijf dus niet
langdurig in dezelfde houding zitten.
Bij langdurig werk aan de computer
wandel je af en toe best even rond.
3. Rugsteun
Plaats de rugsteun van je stoel lichtjes naar achter zo dat de
meeste druk op de stoelleuning komt in plaats van op je wervels.
Plaats je rugsteun echter niet “te” schuin want anders moet je
het hoofd altijd buigen en krijg je nekproblemen.
4. Tafelhoogte
De werktafel is best 3 tot 5 cm hoger dan ellebooghoogte zodat je
armen goed ondersteund zijn. Als je geen verstelbare tafel hebt
plaats je eventueel blokjes (of boeken) onder de poten.
5. Beeldscherm
Hoogte
Voor een goede positie van de net bevindt
de bovenrand van het beeldscherm zich best
op ooghoogte of tot 10 cm er onder.
Afstand
Een algemene regel om een goede kijkafstand in te schatten is dat
het scherm zich op een armlengte van jou moet bevinden.
17
6. Toetsenbord
Tussen de rand van de tafel en het toetsenbord is best ruimte
voorzien van ongeveer 15 cm, zo kunnen de voorarmen op de tafel
steunen.
Als de armen steunen is er minder spierwerk nodig waardoor de nek
en schouders ontlast worden. Het gewicht van de armen is één
tiende van het lichaamsgewicht, dat inwerkt op de wervelkolom.
7. Opstelling computer
Stel je computer (en dan vooral het
scherm) loodrecht op met een raam. Het
daglicht zal dan zijwaarts invallen zodat
reflecties of contrasten vermeden worden.
Wanneer het scherm naar het venster
gekeerd staat zal het buitenlicht of de zon
invallen op het scherm, dit geeft zeer
hinderlijke reflecties.
Met het aangezicht naar het venster zal het verschil in helderheid
tussen het buitenlicht en de binnenruimte te groot zijn, de zon zal
ook steeds in je ogen schijnen.
http://ictopschool.net/infrastructuur/gezondcomputeren/cartoons_gall
ery/cartoons
18
8. Beroepen & studierichtingen
Kleef hier drie afbeeldingen van beroepen die te
maken
hebben met computer of computergebruik.
Welke studierichtingen moet je volgen om deze beroepen te kunnen
uitoefenen? …………………………………………………………………………………………………….
http://www.jobat.be
http://www.vacature.com
19
9. Kruiswoordraadsel
Horizontaal
2. Een goede kijkafstand tot je beeldscherm bij het werken
aan de pc.
3. Systemen gebruiksvriendelijk afstellen op de mens.
6. Blog die informatie geeft over een stad of gemeente.
7. Belangrijk deel van je computerstoel.
8. Internetdagboek
13. Blog waarop je voornamelijk foto's kan bekijken.
15. Lichtinval op je beeldscherm.
Verticaal
1. Klasgenoot die onze blog "up to date" houdt.
4. Eenhandig computer invoerelement.
5. Blog die informatie geeft over een sportclub.
9. Bereikbaar op het internet.
10. internet
11. Invoerelement voor de pc waarbij je twee handen gebruikt.
12. Welk gevoel krijg je in ledematen bij het afknellen van een of meerdere zenuwen?
14. Verwijzing naar een site
20
10. Reflectie
Hieronder vind je een evaluatiefiche, geef jezelf een beoordeling en zet
een kruisje onder een gezichtje.
Ik ken er alles van en kan zo de leerkracht zijn plaats
innemen.
Ik weet er veel van, mits een beetje oefenen gaat het
zeker nog beter.
Ik weet voldoende om me uit de slag te kunnen trekken,
veel oefenen is de boodschap.
Het kan veel beter, ik deed mijn best niet of moet
eens met de leerkracht praten over een extra oefening.
Ik kan een mailadres aanmaken
Ik kan een blog aanmaken.
Ik kan een tekstje op een blog
plaatsen.
Ik kan een afbeelding op een
blog plaatsen
Ik kan een ergonomische
houding aan een computer
aannemen.
Ik kan enkele beroepen die met
computers of computergebruik
te maken hebben opnoemen.
Ik werk stipt.
Opmerking leerkracht:
21
11. Moeilijke woorden
Moeilijke woorden die je niet begrijpt, schrijf
je in de eerste kolom. Daarna zoek je met de
ganse groep in een woordenboek of op het
internet naar een verklaring, je bevindingen
schrijf je in een groene kleur in de
verklaringskolom. Woordjes die dan nog niet
gevonden zijn leggen we voor aan de ganse klas
en verduidelijken we in een zwarte kleur.
Moeilijk woord
Woordverklaring
22

Vergelijkbare documenten

Bloggen met WordPress 2016

Bloggen met WordPress 2016 LET OP: Sommige foto’s zijn auteursrechterlijk beschermd en mag je niet gebruiken, meestal staat dit op de internetsite of bij de foto zelf. Gebruik deze foto’s zeker niet. b. Gebruik een zelfgemaa...

Nadere informatie