12 Nieuwsbrief juli `15

Commentaren

Transcriptie

12 Nieuwsbrief juli `15
MAANDINFO
12
01 juli 2015
Aan de ouders/ verzorgers,
Personeel
Meester Jan is nog steeds ziek en zal voorlopig niet terugkomen op school.
We hebben regelmatig contact met hem en wie wil vragen hoe het met hem gaat, kan terecht bij
Mick.
Juf Marga is met ziekteverlof, zij zal tot de zomervakantie niet meer voor de groep staan, maar komt
af en toe nog wel ter ondersteuning van groep 1/2 andere taken doen.
Juf Coby staat deze drie weken, 5 dagen per week voor deze groep.
Afscheid van Thea, Margreet en een verwelkomen nieuw teamlid
Thea heeft besloten om aan het eind van dit schooljaar te gaan genieten van haar welverdiende
pensioen. Donderdag 9 juli is haar laatste werkdag bij ons op school. We vinden het voor haar heel
fijn, maar wij gaan haar natuurlijk missen. Doordat Thea vertrekt ontstaat er ruimte voor een nieuwe
leerkracht in groep 7/8. Daarom verwelkomen wij Rob van Munster als nieuw teamlid en meester
voor groep 7/8. Rob heeft veel ervaring en is nu nog leerkracht op de Kaardebol. Hij heeft heel veel
zin om na de vakantie bij ons op school te starten. Helaas moeten wij dit jaar ook afscheid nemen
van Margreet, gelukkig krijgt zij een leuke nieuwe baan op het bestuurskantoor.
Groepsbezetting 2015-2016
groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1/2
Marga
Marga
Coby
Coby
Coby
3/4
Bea
Pia
Pia
Pia
Bea
5/6
Ahmed
Ahmed
Ahmed
Ahmed
Ahmed
7/8
Rob
Rob
Rob / Nelleke
Nelleke
Nelleke
Overige teamleden:
- Intern begeleider: Josien op maandag en dinsdag
- Onderwijsassistent: groep 1/2 en 3/4 en huiskamer: Yasemin op maandag, dinsdag en
donderdag
- Conciërge: Irene op maandag t/m vrijdag
Gezonde week
De gezonde week was een groot succes. De verhalen hebben jullie vast al wel van de kinderen
gehoord. En een aantal foto’s kunnen jullie terug vinden op onze Facebook pagina.
Ook stond er een leuk stukje op de website van de Culemborgse Courant.
Jullie vinden dit terug onderaan deze nieuwsbrief.
Kinderdirecteur
Afgelopen week zijn Duaa en Douae benoemd tot kinderdirecteur en kinder- adjunct directeur. Er
zijn verkiezingen geweest in groep 7/8 en zij zijn gekozen.
Traktaties
Dit is de laatste keer dat dit onderwerp in de nieuwsbrief staat, jullie hebben allemaal een nieuwe
traktatiekalender ontvangen. Natuurlijk mogen jullie ook zelf met gezonde ideeën komen.
Veiligheid
Dinsdag 16 juni jl. was er zoals jullie weten een ouderavond. Zowel de ouders en teamleden die deze
avond aanwezig waren vonden het een zeer geslaagde avond. De MR gaat met de resultaten aan de
slag en volgend jaar zullen er weer een aantal ouderavonden georganiseerd worden door de MR en
de school.
We zijn heel blij dat het hekwerk nu volledig geplaatst is, dit geeft ons een veilig gevoel.
Slotweek
In de laatste week van dit schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats. Het team en de
kinderen zijn bezig met de voorbereidingen. Zodra alles bekend is, krijgen jullie hiervoor een
uitnodiging.
Musical groep 8
Groep 8 is hard aan het oefenen voor de musical ook dit jaar is deze zelf geschreven en worden
decors door de kinderen zelf gemaakt.
We zijn erg benieuwd naar het resultaat en kunnen niet wachten tot het zover is. Genodigden krijgen
een uitnodiging van de kinderen van groep 8.
Kijkje in de nieuwe groep
Donderdag 9 juli nemen alle kinderen aan het eind van de ochtend een kijkje in de groep waar ze
volgend schooljaar zullen zitten.
Vakantie
Op 10 juli start de zomervakantie. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
Op maandag 24 augustus worden alle kinderen weer om half 9 op school verwacht.
Mede namens het team van Daltonschool Culemborg,
Vriendelijke groet,
Mick Enkelaar
Nieuw op school in juni:
Tatum is deze maand gestart in groep 4. We heten haar en haar gezin van harte Welkom!
verjaardagen in juli:
02 juli
03 juli
07 juli
12 juli
13 juli
20 juli
Amine
Firdaouss
Imran
Hanae
Nassim
Marga
25 juli
25 juli
25 juli
25 juli
26 juli
Fatima
Martin
Storm
Pia
Latoya
Daltonschool gaat voor gezonde traktaties
18-06-2015
CULEMBORG Wijkmanager Fikreta Ibrahimovic ontving dinsdag 16 juni de eerste,
door de Daltonschool Culemborg ontwikkelde, traktatiekalender. De school voert
nieuw beleid in op het gebied van voeding. De kinderen eten al een tijd drie dagen
per week fruit tijdens de ochtendpauze, maar vanaf nu doen ze dit elke schooldag.
Ook gaan ze gezonder trakteren. Op de kalender staat bij iedere week een voorbeeld
van een lekkere en gezonde traktatie. De kinderen krijgen de kalender mee naar
huis. Om de invoering van het beleid succesvol te laten zijn, werkten de leerlingen
van 8 juni tot en met 16 juni aan het project 'Gezond eten en bewegen'.
Tijdens projectweek vonden allerlei leuke activiteiten plaats rondom voeding en
bewegen. De kinderen begonnen elke schooldag met Zumba en ochtendgymnastiek.
Ook was er een overblijfrestaurant waar de leerlingen een gezonde lunch kregen. In
de klas gingen de kinderen aan de slag met 'Smaaklessen' en na schooltijd konden de
kinderen binnen de Daltonacademie mee doen aan kooklessen. Door het uitdelen
van een drinkwaterbidon werden de kinderen gestimuleerd om meer water te
drinken. Ook de ouders werden niet vergeten. Tijdens een workshop door GGDverpleegkundige Helen de Wit leerden zij meer over gezonde voeding voor kinderen.
De Gezonde School activiteiten op de Daltonschool maken deel uit van het regionale
project 'Ik kies. Rivierenland Gezond'. Onder regie van GGD Gelderland-Zuid werken
de provincie Gelderland, gemeenten en zorgprofessionals in deze regio samen om
hun inwoners lichamelijk en mentaal fitter te krijgen. Vanuit dit project wil men een
gezonde leefstijl bevorderen. Maar het is uiteindelijk aan de mensen zelf om
(gezonde) keuzes te maken.

Vergelijkbare documenten