Hoofdstuk 3 - TimeTronics

Commentaren

Transcriptie

Hoofdstuk 3 - TimeTronics
MacFinish 2D-USB
Gebruikershandleiding
Door het
Januari 2010
TimeTronics Documentatie Team
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 3
Inhoudsopgave
Voorwoord............................................................................................................................................................................6
Hoofdstuk 1 : Opstelling en aansluitingen............................................................................................................................7
Hoofdstuk 1.1 : Basis MacFinish opstelling (met 5-polige bekabeling op de baan)......................................................7
Hoofdstuk 1.2 : Uitgebreide MacFinish opstelling (met 12-polige bekabeling).............................................................8
Hoofdstuk 2 : Algemene gebruiksprincipes voor het gebruik van MacFinish fotofinish.....................................................9
Hoofdstuk 3 : Hoe verbinden we alle kabels?....................................................................................................................10
Hoofdstuk 3.1 : Camera-verbindingen..........................................................................................................................10
Hoofdstuk 3.2 : Monteren van de camera op de driepoot en de lens op de camera......................................................11
Hoofdstuk 3.3 : MacFinish Interface Box.....................................................................................................................11
Hoofdstuk 3.4 : Startdetectie.........................................................................................................................................12
Hoofdstuk 3.4.1 : Klassiek startpistool...................................................................................................................12
Hoofdstuk 3.4.2 : Elektronisch startpistool (OPTIE)..............................................................................................12
Hoofdstuk 3.4.3 : Manuele Startdruktoets ..............................................................................................................13
Hoofdstuk 3.4.4 : Kabel naar schakelaar van een starthek......................................................................................13
Hoofdstuk 3.5 : Aankomstdetectie................................................................................................................................13
Hoofdstuk 3.5.1 : Fotocellen...................................................................................................................................13
Hoofdstuk 3.5.2 : Aankomst handbediening...........................................................................................................14
Hoofdstuk 3.6 : Aankomst Remote Control..................................................................................................................14
Hoofdstuk 3.7 : Seriële poort voor Scorebord (Optioneel)...........................................................................................15
Hoofdstuk 3.8 : Seriële poort voor WindSpeed (Optioneel).........................................................................................15
Hoofdstuk 3.9 : Seriële poort voor FieldTerminal (Optioneel)....................................................................................15
Hoofdstuk 3.10 : 12Vdc batterij pak + lader................................................................................................................15
Hoofdstuk 4 : Software installatie......................................................................................................................................16
Hoofdstuk 4.1 : Algemeen............................................................................................................................................16
Hoofdstuk 4.2 : Installatie van de MacFinish software.................................................................................................16
Hoofdstuk 4.3 : Belangrijke nota voor Windows XP gebruikers !!..............................................................................19
Hoofdstuk 4.4 : MacFinish software vensters...............................................................................................................20
Hoofdstuk 4.5 : Invoeren van uw registratie-sleutel.....................................................................................................21
Hoofdstuk 5 : Uitlijnen van de camera en instelling van de lens........................................................................................23
Hoofdstuk 5.1 : Afstelling van de camera door middel van het “Camera” venster......................................................24
Hoofdstuk 5.1.1 : Bevestiging van de camera ........................................................................................................25
Hoofdstuk 5.1.2 : Controleer of de camera waterpas staat......................................................................................25
Hoofdstuk 5.1.3 : In het verlengde van de aankomstlijn.........................................................................................26
Hoofdstuk 5.1.4 : Verticale richting van de camera (schuine stand) en inzoomen van de lens..............................26
Hoofdstuk 5.1.5 : Horizontale richting van de camera............................................................................................27
Hoofdstuk 5.1.6 : Afregelen van de iris van de lens................................................................................................28
Hoofdstuk 5.1.7 : Focus instelling van een lens......................................................................................................29
Hoofdstuk 5.1.8 : Infraroodfilter.............................................................................................................................29
Hoofdstuk 5.1.9 : Beslagen lenzen..........................................................................................................................29
Hoofdstuk 5.1.10 : Zwarte blokjes op de aankomstlijn (enkel voor atletiek).........................................................30
Hoofdstuk 5.2 : Controle van de camera- en lensinstellingen, d.m.v. het “Scrolling camera view” venster................31
Hoofdstuk 5.3 : “Checklist” om de camera uit te lijnen en de lens in te stellen...........................................................32
Hoofdstuk 6 : MacFinish “Preferences”.............................................................................................................................33
Hoofdstuk 6.1 : Document voorkeuren.........................................................................................................................33
Hoofdstuk 6.1.1 : “Photo Direction” = richting van foto........................................................................................33
Hoofdstuk 6.1.2 : Display Resolution = afronding tijden.......................................................................................34
Hoofdstuk 6.1.3 : Lane order = Baanvolgorde........................................................................................................34
Hoofdstuk 6.1.4 : “Import participant / Export results” = Importeren van deelnemers en exporteren van resultaten
.................................................................................................................................................................................34
Hoofdstuk 6.1.5 : Automatische export van de MacFinish fotoafbeelding als '.jpg' bestand..................................35
Hoofdstuk 6.1.6 : Tijdlijnen....................................................................................................................................35
Hoofdstuk 6.2 : Scoreborden voorkeuren.....................................................................................................................36
Hoofdstuk 6.3 : Algemene voorkeuren.........................................................................................................................37
Hoofdstuk 6.3.1 : Getal (Tijdsafronding)................................................................................................................37
Hoofdstuk 6.3.2 : Maximaliseren bij inzoomen......................................................................................................38
Hoofdstuk 6.3.3 : Functietoetsen inschakelen.........................................................................................................38
Hoofdstuk 6.4 : MacFinish voorkeuren .......................................................................................................................39
Hoofdstuk 6.5 : MeetManager voorkeuren...................................................................................................................41
Hoofdstuk 6.6 : Port Manager.......................................................................................................................................43
Pagina 4
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 6.7 : Registratiesleutel voorkeuren..............................................................................................................43
Hoofdstuk 6.8 : MacFinish foto ‘Window’ (=Venster) voorkeuren.............................................................................43
Hoofdstuk 6.9 : Resultaten-‘Tabel’ voorkeuren............................................................................................................44
Hoofdstuk 6.10 : Het voorkeurenvenster sluiten..........................................................................................................44
Hoofdstuk 7 : Een wedstrijd opnemen................................................................................................................................45
Hoofdstuk 7.1 : De opnamesnelheid selecteren............................................................................................................45
Hoofdstuk 7.2 : Standaard MacFinish software (Eén race tegelijkertijd opnemen).....................................................46
Hoofdstuk 7.2.1 : Meerdere startsignalen opnemen................................................................................................48
Hoofdstuk 7.2.2 : Na de wedstrijd een andere lijn als aankomstpositie selecteren ................................................51
Hoofdstuk 7.2.3 : Extra deelnemers opnemen nadat u het MacFinish bestand bewaard hebt.................................52
Hoofdstuk 7.2.4 : Elektronische tussentijden opnemen aan de hand van de aankomstfotocellen...........................53
Hoofdstuk 7.2.5 : Niet-elektronische tussentijdregistratie (manueel, zonder fotocellen!)......................................54
Hoofdstuk 7.2.6 : Windspeed User Mode ..............................................................................................................54
Hoofdstuk 7.2.7 : Lopende tijd op het scorebord na aankomst van de eerste atleet...............................................55
Hoofdstuk 7.3 : Meerdere wedstrijden opnemen (meerdere wedstrijden tegelijk mogelijk ).......................................55
Hoofdstuk 7.4 : Het startsysteem testen........................................................................................................................57
Hoofdstuk 8 : De fotofinishfoto aflezen.............................................................................................................................58
Wat is zichtbaar op het fotofinishvenster ?...................................................................................................................58
Hoofdstuk 8.1 : Inzoomen.............................................................................................................................................59
Hoofdstuk 8.2 : De 'Resultatentabel' invullen...............................................................................................................60
Hoofdstuk 8.2.1 : Wedstrijden die in banen aankomen...........................................................................................60
Hoofdstuk 8.2.2 : Wedstrijden die niet aankomen in banen....................................................................................62
Hoofdstuk 8.2.3 : Tijdslijnen wanneer u de resultaten ingeeft................................................................................63
Hoofdstuk 8.2.4 : Absolute of Relatieve tijden in de 'Resultatentabel'...................................................................63
Hoofdstuk 8.3 : Het Video-ID systeem gebruiken (optioneel).....................................................................................64
Hoofdstuk 8.4 : Het ‘Overview’ venster gebruiken......................................................................................................64
Hoofdstuk 9 : De foto of de wedstrijdresultaten afprinten.................................................................................................66
Hoofdstuk 9.1 : Afdrukken...........................................................................................................................................66
Hoofdstuk 9.2 : Een .jpg-bestand manueel maken dat u kunt gebruiken en later afprinten..........................................67
Hoofdstuk 9.3 : Een .jpg-bestand automatisch maken, voor later gebruik en afdrukken..............................................68
Hoofdstuk 10 : Een link met de MeetManager databank gebruiken...................................................................................69
Hoofdstuk 10.1 : Eenrichtingsverkeer bij gegevensoverdracht naar MeetManager.....................................................69
Hoofdstuk 10.2 : Bi-directionele datacommunicatie met de MeetManager.................................................................70
Hoofdstuk 10.2.1 : Opstart van de MeetManager functie.......................................................................................70
Hoofdstuk 10.2.2 : Importeren van MeetManager data .........................................................................................70
Hoofdstuk 10.2.3 : Resultaten invullen bij een koppeling met de Meet Manager .................................................71
Hoofdstuk 10.2.4 : Exporteren naar MeetManager ...............................................................................................72
Hoofdstuk 11 : Details van de MF Menus..........................................................................................................................73
Hoofdstuk 11.1 : Help Menu.........................................................................................................................................73
Hoofdstuk 11.2 : File Menu..........................................................................................................................................73
Hoofdstuk 11.3 : Documenten Menu...........................................................................................................................74
Hoofdstuk 11.3.1 : Import, Export, Toon deelnemers ...........................................................................................74
Hoofdstuk 11.3.2 : Send Results, Export Results to File........................................................................................74
Hoofdstuk 11.3.3 : Omdraaien van beeld................................................................................................................75
Hoofdstuk 11.3.4 : Omdraaien van banen...............................................................................................................75
Hoofdstuk 11.3.5 : Wegknippen..............................................................................................................................75
Hoofdstuk 11.3.6 : Verberg tabel en Toon tabel.....................................................................................................75
Hoofdstuk 11.3.7 : Verberg overzicht en Toon overzicht.......................................................................................76
Hoofdstuk 11.3.8 : Tijdslijnen.................................................................................................................................76
Hoofdstuk 11.3.9 : Tijdscorrectie............................................................................................................................77
Hoofdstuk 11.3.10 : Presentatie..............................................................................................................................77
Hoofdstuk 11.4 : Camera Menu....................................................................................................................................79
Hoofdstuk 11.4.1 : Verbinden met Camera.............................................................................................................79
Hoofdstuk 11.5 : Windows Menu................................................................................................................................79
Hoofdstuk 11.5.1 : Tools Window met kleurcalibratie...........................................................................................79
Hoofdstuk 11.5.2 : Camera Control Window..........................................................................................................82
Hoofdstuk 11.6 : Sneltoetsen........................................................................................................................................84
Hoofdstuk 12 : Veel gestelde vragen..................................................................................................................................85
Hoofdstuk 13 : Problemen oplossen...................................................................................................................................86
APPENDIX A: “Stuur resultaten“ Formaat........................................................................................................................87
APPENDIX B: “IE 1.0.1.“ SB Protocol.............................................................................................................................88
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 5
APPENDIX C: “IE Extended” SB Protocol.......................................................................................................................89
APPENDIX D: Woordverklaringen...................................................................................................................................90
APPENDIX E: Stekkeraansluitingen..................................................................................................................................91
APPENDIX F: Hoe de juiste tijd aflezen?.........................................................................................................................92
Appendix G; Het gebruik van “.PAR” (participants = deelnemers) bestanden..................................................................93
Manuele import .par-bestand in MacFinish foto.....................................................................................................93
Automatische import .par-bestand in MacFinish foto.............................................................................................93
Syntax (= formaat) van een *.par bestand...............................................................................................................95
Pagina 6
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Voorwoord
MacFinish fotofinish: Concept-Idee
Het idee van de fotofinish is, zoals de naam het zegt, foto’s maken van de
aankomstlijn wanneer een atleet of object de aankomstlijn bereikt. In
tegenstelling tot gewone foto’s, gemaakt met uw camera, registreert het
MacFinish systeem enkel de aankomstlijn en dit met een snelheid van 100
tot (bv) 2000 lijnen per seconde. De MacFinish verzendt de gemaakte foto
naar de MacFinish PC. Dit laat de operator toe om tijden te lezen met een
nauwkeurigheid tot 0.5 duizendste van een seconde.
Welkom bij de “MacFinish 2D USB” handleiding
De handleiding is hoofdzakelijk geschreven voor het gebruik van ons MacFinish aankomstfotosysteem voor atletiek
(Track&Field), maar waar noodzakelijk worden de omzetting en de verschillen uitgelegd voor andere sporten. In deze
handleiding zullen wij de bediening van de MacFinish uitleggen vanuit een gebruikersstandpunt, met andere woorden,
op de piste zelf. Natuurlijk kan u beginnen met het systeem en de software op te stellen op uw kantoor of thuis, maar
denk eraan dat wij in de tekst naar de piste- of de wedstrijdvoorwaarden zullen verwijzen.
Mogen wij u aanraden de volledige handleiding eerst (snel) door te bladeren, dit om een eerste idee te krijgen van de
structuur van de handleiding. Aangezien wij alle details niet tegelijkertijd kunnen verduidelijken, kan dit u helpen om
nadien specifieke zaken terug te vinden. Natuurlijk zal de inhoudsopgave u ook hierbij helpen. Als u, na het lezen van
dit document, nog verder vragen heeft aangaande de werking of de dienst van dit of een ander producten van
TimeTronics, gelieve uw lokale verdeler of TimeTronics direct, per e-mail te contacteren; [email protected], of
bel ons op het nummer: (+32) 14 23 19 11
Gelieve ons ook te contacteren als u om het even welke opmerkingen of advies heeft aangaande deze handleiding;
[email protected]
Veel geluk met MacFinish en bedankt voor uw vertrouwen in onze producten en diensten.
De redacteurs.
© Copyright 1998...2009 TimeTronics.. Alle rechten voorbehouden.
TimeTronics
Lammerdries-Oost 27
2250 Olen
België
Tel.: +32 14 23 19 11
Fax: +32 14 23 19 44
MacFinish II USB, MacFinish 2D USB, MacFinish II Ethernet, MacFinish III Ethernet zijn
geregistreerde handelsmerken van TimeTronics. TimeTronics specificaties of functionele kenmerken
kunnen te allen tijde veranderd worden zonder mededeling. TimeTronics is niet verantwoordelijk voor
de gevolgen van het onjuiste gebruik of werking van de MacFinish (eender welke versie). Windows
XP en VISTA zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 7
Hoofdstuk 1 : Opstelling en aansluitingen
Wanneer u de MacFinish koffer voor het eerst opent, zal u verschillende onderdelen terugvinden. De MacFinish
InterfaceBox, camera met lens, kabels en enkele toebehoren die u toelaten om een volledige opstelling in elkaar te
zetten. We zullen u eerst proberen uit te leggen hoe een dergelijke volledige opstelling eruit ziet en hoe elk onderdeel
met elkaar verbonden moet worden.
Hoofdstuk 1.1 : Basis MacFinish opstelling (met
5-polige bekabeling op de baan)
Foto van de kabelhaspel met 50m (P063) of 100m (P064) 5-polige kabel en 5-polige connectoren, om de
startdetector of de fotocelontvanger aan te sluiten op de MF interface box.
Zoals u op de schematische tekening hierboven kan zien, kunt u met enkele aansluitingen starten met de tijdsregistratie
aan de hand van een aankomstfoto.
Een optioneel tijd-weergave-scorebord kan verbonden worden via de seriële poort van uw computer met een seriële
interface kabel (P244) en een 5-polige kabelhaspel zoals hierboven, maar als u denkt in de toekomst ook andere
optionele apparatuur te verbinden zoals:
•
een ultrasonische WindSpeed windmeter
•
één of meerdere FieldTerminals met bijbehorende FieldScorebord(en), WindSpeed en Laser afstandmetingen,
dan is het beter om het 12-draden kabelsysteem, dat in het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd, onmiddellijk aan te
schaffen.
Pagina 8
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 1.2 : Uitgebreide MacFinish opstelling
(met 12-polige bekabeling)
Als alternatief voor de hierboven getoonde 5-polige bekabeling, kan u kiezen voor een TimeTronics 12-polige
bekabeling. Het grote voordeel is dat met dergelijk 12-polig systeem ALLE vermelde optionele elementen
(Scoreborden, WindSpeed, FieldTerminals, enz.) verbonden kunnen worden rondom de piste, met één enkele lus
rond uw 200m (binnen) of 400m (openlucht) piste. Gelieve reeds op te merken dat u verder kan kiezen tussen de 12polige mobiele kabelhaspels (elke 80m lang) en de 12-polige ‘vaste’ ondergrondse oplossing, met afneembare
verbindingsdozen (om deze tijdens nacht en/of de winterperiode te bewaren). Zowel de 12-polige kabelhaspels als de
verbindingsdozen hebben dezelfde 5-polige connectoren voor (1) Startsignaal, (2) Fotocel, (3) WindSpeed, (4)
Timing Scorebord en (5) FieldTerminals en zijn dus volledig compatibel.
Kabelhaspel met 80m 5-polige kabel + aansluitingspaneel.
12-polige “vaste” ondergrondse bekabeling
+ verwijderbare verbindingsdozen
De schematische tekening hierboven toont de mobiele configuratie met kabelhaspels. Met deze 5 haspels, zijn ALLE
verbindingen beschikbaar op de 5 belangrijkste plaatsen rond de piste. Zo kan ook een vaste configuratie worden
gemaakt, als u de 5 kabelhaspels met 12-polige ondergrondse bekabeling en 5 verwijderbare verbindingsdozen
vervangt.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 9
Hoofdstuk 2 : Algemene gebruiksprincipes
voor het gebruik van MacFinish fotofinish.
1.
De gebruiker monteert de volledige opstelling: apparatuur, software, bekabeling, afstelling camera… In de
volgende hoofdstukken zullen wij verklaren hoe u dit moet doen.
2.
De gebruiker bereidt de MacFinish voor, voor het registreren van een race, door de instellingen te kiezen en de
MacFinish ‘klaar’ te zetten.
3.
De starter geeft het startsignaal met het startpistool (of voor sommige sporten met een drukknop) en de
startdetector (op de loop van het pistool) geeft een startsignaal door aan de MacFinish.
4.
Bij de aankomstlijn gebeurt het registeren van de aankomst automatisch (via fotocellen) of manueel ( via de
aankomst afstandsbediening drukknop). Het gebruik hiervan wordt later in deze handleiding uitgelegd.
5.
Tijdens de aankomst van de atleten, kano’s, enz. slaat de MacFinish het beeld van de camera en de
overeenkomstige tijden in zijn geheugen op.
6.
Zodra alle deelnemers zijn aangekomen, stopt de operator met opnemen.
7.
De operator vraagt aan de software om het volledige beeld naar de computer (harde schijf) te sturen.
Vervolgens verschijnt het beeld op uw computerscherm met de overeenkomstige tijden.
8.
De operator zet de MacFinish klaar voor de volgende race. Voor de start van, of tijdens, de volgende race kan
de operator de plaatsen en tijden van de deelnemers uitlezen, een resultatentabel opmaken, het beeld en de
resultaten van de vorige race afprinten. Het uitlezen van de officiële resultaten kan ook gebeuren op een tweede
computer als u verantwoordelijkheid in verband met de fotofinish wil verdelen over 2 personen, elk met hun
eigen computer. In dat geval zal u beide pc’s moeten verbinden met een Ethernet computernetwerk en de
opgenomen fotofinish bestanden delen met elkaar.
9.
We zullen later uitleggen hoe het mogelijk is om (optioneel) de MacFinish PC met een “MeetManager” PC te
verbinden, welke een database is met alle race gegevens, informatie over de deelnemende atleten,
wedstrijdschema, enz. Door middel van een eenvoudige seriële kabel of netwerkverbinding (Ethernet) tussen
de 2 computers. De MacFinish-computer ontvangt automatisch alle race- en atleteninformatie van de
MeetManager-computer en de MeetMananger-computer ontvangt alle wedstrijdresultaten van de MacFinishcomputer. Op deze manier kan het MacFinish systeem de ‘live’ resultaten (de lopende tijd en niet-officiële tijd
van de eerste atleet) laten zien op het tijdmetingscorebord(en) en het MeetManager-systeem kan de officiële
resultaten tonen aan het publiek (op stadionscoreborden, televisieschermen, HTML-schermen, document
printouts, website..)
Pagina 10
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 3 : Hoe verbinden we alle kabels?
Opmerking: Installeer eerst de software, anders zal de USB driver de camera niet herkennen!
In dit hoofdstuk zullen we de aansluitingen bespreken van het MacFinish Systeem. We gaan ervan uit dat u een USB 2.0
connector heeft op uw computer. Een geschikte USB 2.0 kabel zit in je MacFinish koffer. Indien je deze kabel zou
moeten vervangen voor eender welke reden gelieve er dan ook op te letten dat deze niet langer dan 5m is en volledig
USB 2.0 compatibel! Om de kabel aan te sluiten gelieve na te kijken of uw computer afstaat en de batterij van de
MacFinish Interface Box NIET is aangesloten.
Laten we eerst kijken naar de achterkant van de “MacFinish Interface Box”, aan de linkerzijde zie je een kabel voor de
verbinding met de camera (8-polige ronde metalen connector, die dient voor het voeden van de camera en het doorgeven
van start- en aankomstsignalen). Langs de rechterzijde vind je een 12-polige connector voor het doorverbinden van de
signalen van en naar de binnenzijde van de piste.
Hoofdstuk 3.1 : Camera-verbindingen
Als eerste verbind je de interface box door middel van de 8-polige ronde metalen connector met de achterzijde van de
MacFinish 2D camera (rechtsboven, positie C zie foto hieronder).
De volgende stap is het verbinden van de MacFinish 2D USB camera met de computer door middel van de
meegeleverde USB kabel (linksboven, positie A).
Opmerking: Het is aanbevolen om ALTIJD DEZELFDE USB POORT TE GEBRUIKEN OP UW COMPUTER!
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 11
Hoofdstuk 3.2 : Monteren van de camera op de
driepoot en de lens op de camera.
Monteer de camerakop op de driepoot of paal. Nadien kan je de camera op de camerakop plaatsen
Manuele C-mount lens
Gemotoriseerde C-mount lens
Voor MacFinish 2D USB met manuele lens: Schroef de C-mount (=1”schroef) lens op de camera. Eens u de lens
stevig hebt aangedraaid in wijzerzin kan u de lens een klein beetje terugdraaien, zodat de tekst op de lens (zoom + focus
+ iris) terug normaal leesbaar is. Een intern lensmechanisme zal verhinderen dat de lens uit de camera komt. Natuurlijk
mag u niet te ver draaien (max 330 graden). De lens is nu goed op de camera gemonteerd. Open het lens diafragma
(=iris) volledig open (=het kleinste nummer bv. “F1.2”). Nu kan u de focus zoeken tussen 10m en “oneindig” en zoom
volledig uit (indien je een zoom lens gebruikt).
Voor MacFinish 2D USB met gemotoriseerde lens: Schroef de C-mount (=1”schroef) lens op de camera. Eens u de
lens stevig hebt aangedraaid in wijzerszin kan u de lens een klein beetje terugdraaien zodat de tekst op de lens (zoom +
focus + iris) terug normaal leesbaar is. Een intern lensmechanisme zal verhinderen dat de lens uit de camera komt.
Natuurlijk mag u niet te ver draaien (max 330 graden). De lens is nu goed op de camera gemonteerd. U kan nu de lens
controlekabel aansluiten op de achterkant van de camera (7-polige connector, links beneden, positie B op de camera).
Nu kan u de lens vanaf de computer bedienen eens u alle verbindingen gemaakt heeft en de nodige software op de
computer geïnstalleerd heeft.
Hoofdstuk 3.3 : MacFinish Interface Box
Laten we nu even kijken naar de voorkant van de "MacFinish Interface Box". We overlopen de connectoren van links
naar rechts: (1) startdetectie, (2) aankomstdetectie, (3) aankomst afstandsbediening, (4,5,6) seriële poorten , en (7)
connector voor de batterij.
Opmerking: In oudere versies zal u links 2 rode led lichtjes opmerken om de 2 kanalen van de 2 kanaals
startdetecties te kunnen testen (wordt later uitgelegd). In de laatste versie zijn deze leds verwijderd en gemonteerd in een
externe module.
Pagina 12
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 3.4 : Startdetectie
Het systeem kan op verschillende manieren gestart worden, afhankelijk van de sport waarin het systeem gebruikt
wordt:
•
Klassiek startpistool, bv voor atletiek
•
Elektronisch startpistool
•
Handmatige startdrukknop, bv voor wielrennen op de weg waar de wedstrijd verschillende uren duurt
•
Een kabel die verbonden wordt met de startschakelaar van de renbaan, bv bij paardenrennen, hondenrennen,
BMX,...
Sluit de gekozen start sensor in de “Start” (= uiterst linkse connector) aan, aan de voorkant van de “MacFinish Interface
Box”. U kan dit ook aansluiten aan de startconnector van de 12-polige bekabeling (kabelhaspel of aansluitdozen).
Hoofdstuk 3.4.1 : Klassiek startpistool
De startdetectie (zie foto hieronder) is een klein blauw aluminium doosje dat op de loop van het pistool kan worden
bevestigd. Als de detector niet op de loop van het pistool kan worden bevestigd, moet het op een maximale afstand van
10 cm van de loop worden gepositioneerd. De gevoeligheid van de startdetector zal verderop in de handleiding
besproken worden.
Opmerking 1: Dubbele sensor startdetectie versus (oude) enkelvoudige sensor startdetectie
TimeTronics levert een dubbele sensor startdetectie, die volledig compatibel is met de enkelvoudige startdetector (niet
meer in productie). Deze dubbel sensor versie heeft 2 ingebouwde startsensoren en 2 elektrische circuits, dit om
tijdregistratieproblemen te vermijden, indien er plotseling een sensor zou stukgaan. Als 1 OF 2 van deze sensoren een
startschot registreert, zal er een startsignaal aan het MacFinish systeem gegeven worden.
Opmerking 2: Hoe kan u ZELF een startdetectie testen?
Deze test kan u altijd uitvoeren om te controleren of beide sensoren en hun respectievelijke elektrische circuits
vlekkeloos functioneren, ook indien ze reeds enkele jaren oud zijn! Als u de dubbel sensor startdetectie rechtstreeks
aansluit in de Start connector van de MacFinish InterfaceBox (dus niet in de 12-polige kabel haspels of
aansluitdozen op de piste!) en u geeft een grote klap op de startdetectie om een start te simuleren dan zou u 2 test-LED
lichtjes moeten zien oplichten gedurende 2 seconden op de MacFinish InterfaceBox of op de externe testmodule. Indien
slechts 1 test-LED zou oplichten, dan is 1 van de beide startdetectiesensoren stuk. Als bijkomende test kan u
“voorzichtig” langs 1 zijde van de startdetectie kloppen, bv met een vinger, dan zal slechts 1 test-LED oplichten. Zo kan
u ook de sensor testen aan de andere zijde van de startdetectie.
Hoofdstuk 3.4.2 : Elektronisch startpistool
(OPTIE)
Indien een elektronisch startpistool beschikbaar is (= OPTIE), kan de geluidsuitgang een startsignaal doorgeven aan een
externe versterker en 1 of meerdere luidsprekers (beide zijn afzonderlijke opties). Tegelijkertijd zal een interne
startschakelaar een startsignaal aan de MacFinish geven. Sommige startpistolen zullen enkel een beep geven, andere
startpistolen hebben een reeks geluidjes waaruit u kan kiezen (beep, schot, bel, ...).
+
OF
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 13
Hoofdstuk 3.4.3 : Manuele Startdruktoets
Als er geen startpistool gebruikt wordt, (bv op een training) kan een handbediende starttoets het tijdregistratieproces
starten. Deze genereert echter slechts een zwak geluidsignaal voor de start, net voldoende voor een trainingssessie.
Hoofdstuk 3.4.4 : Kabel naar schakelaar van een
starthek
Het is ook mogelijk om een eigen startschakelaar (een normaal open-contact, met sluiting van het contact bij de start
van de race) te gebruiken om het MacFinish systeem te starten. De juiste pin-aansluitingen zijn beschreven in de bijlage
van deze handleiding.
Opmerking:
Maak u geen zorgen indien personen zouden vertellen dat een normaal gesloten contact beter zou zijn om zo de
startkabel te kunnen testen voor de race. TimeTronics heeft namelijk een 2K2 weerstand ingebouwd, parallel met de
startschakelaar. Dit om de startkabel te kunnen testen voor de start, men zal een waarschuwingsbeep krijgen indien de
kabel onderbroken is of indien er een kortsluiting is in de kabel! Onze methode is dus beter dan een normaal
gesloten contact dat enkel kan testen of de kabel onderbroken is!
Hoofdstuk 3.5 : Aankomstdetectie
Het systeem kan verschillende aankomstsignalen verwerken, die meestal afhankelijk zijn van de sport waarin het
systeem gebruikt wordt:
• fotocellen, bv voor atletiek
• handmatige aankomst druktoets, voor sporten die meerdere uren duren zoals wielrennen.
Maak een verbinding tussen de gekozen aankomstdetectie en de ingang “Arrival” aan de voorkant van de “MacFinish
InterfaceBox” of aan de “Finish” connector op het 12-polige bekabelingsysteem (kabelhaspels of verbindingsdozen).
Hoofdstuk 3.5.1 : Fotocellen
Het gebruik van fotocellen is bedoeld om een aankomstsignaal naar de MacFinish InterfaceBox te zenden zodat de
opname automatisch kan gebeuren. De foto-elektrische cellen bestaan uit een infrarode lichtzender en -ontvanger die
vlak bij de aankomstlijn en op een juiste hoogte moeten worden opgesteld. Natuurlijk kan dit van sport tot sport
verschillen. Let op dat u de fotocellen niet te hoog monteert, omdat (kleine) atleten, die de fotocellen niet onderbreken,
anders niet opgenomen worden! De schematische voorstelling geeft u een idee hoe u de fotocellen moet monteren.
finish-line
photocells
height H
distance X
Tracht de fotocellen zo dicht mogelijk bij de aankomstlijn te plaatsen, verzeker uzelf dat ze het zicht niet beletten van
uw MacFinish camera's!
•
De fotocel zender verbinden met een batterijpak (12Vdc) voor de voeding
•
De fotocel ontvanger moet verbonden worden met het MacFinish systeem via de MacFinish InterfaceBox of de
12-polige bekabeling
Je kan de zender van de ontvanger onderscheiden door:
•
fotocel zender: een pijl (→) die weg van de fotocel wijst
Pagina 14
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
•
fotocel ontvanger: een pijl (←) die naar de fotocel wijst
De enkelvoudige fotocellen kan u eenvoudig met Velcro op de L-vormige metalen plaatjes plakken, die u op de
meegeleverde driepootjes kan vastschroeven. Natuurlijk kan u de fotocellen op paaltjes schroeven die al dan niet
permanent op de baan blijven staan. Indien de IR lichtstraal tussen zender en ontvanger onderbroken wordt, zal het een
signaal sturen naar de MacFinish InterfaceBox die het systeem vertelt dat er een deelnemer aan het aankomen is of net
aangekomen is. U kan zich afvragen hoe het komt dat de foto's juist worden opgenomen, zelfs wanneer de fotocellen na
de aankomstlijn geplaatst zijn! Verder in deze handleiding (zie Parameter instelscherm) zullen we zien hoe u het aantal
opnames kan bepalen voor en na het onderbreken van de fotocellen. Let op dat de fotocellen zo geplaatst zijn dat de
fotocelontvanger het IR licht van de fotocelzender goed ontvangt. U kan dit later controleren wanneer u het MacFinish
systeem opgestart heeft, het led lichtje op de handbediening voor aankomst moet uit zijn.
Opmerking: TimeTronics heeft voor zijn klanten ook een oplossing met
DUBBELE FOTOCEL palen, die volledig compatibel werken met de
(oudere) enkelvoudige fotocel paaltjes (standaard). De dubbel fotocel
versie bestaat uit een blauw gelakte aluminium bar met 2 ingebouwde
fotocellen, met hun respectievelijke elektronica om het aankomstsignaal te
kunnen doorgeven aan de MacFinish enkel wanneer beide tegelijkertijd
onderbroken zijn. De bedoeling van de dubbele fotocellen is dat het
scorebord stopt (toont de niet-officiële tijd van de eerste deelnemer),
wanneer het lichaam of torso van de atleet de aankomstlijn overschrijdt, en
nog niet wanneer een hand van de deelnemer een enkelvoudige fotocel
onderbreekt! Het resultaat is een (statistisch) nauwkeurigere (nietofficiële) tijd op de scoreborden en televisie! We kunnen echter NIET
garanderen dat het altijd correct zal zijn aangezien het nog steeds mogelijk
is dat de hand van een atleet de bovenste IR-straal onderbreekt en de hand
van een andere atleet de onderste! Maar zoals reeds werd vermeld,
statistisch zal de tijd op het scorebord waarheidsgetrouwer zijn.
Hoofdstuk 3.5.2 : Aankomst handbediening
MacFinish kan ook gebruikt worden zonder fotocellen. In dit geval zal de opname van de fotofinish foto
manueel gebeuren door de operator met een “Manual Arrival” handbediening. Deze handbediening is
standaard meegeleverd bij configuraties voor bv. wielrennen, paardenrennen, enz. Voor andere sporten is
dit een optie.
Hoofdstuk 3.6 : Aankomst Remote Control
Het gebruik van de fotocellen wordt gecombineerd met een Arrival Remote Control box uitgerust met
een Off/Auto/Manual schakelaar en een lampje: Steek de stekker van de Arrival Remote Control box in
de “Remote Control“ aansluiting vooraan de MacFinish InterfaceBox. De schakelaar op de
handbediening laat de operator toe om de fotocellen te negeren (“Off” positie) of de fotocellen te
activeren (“auto” positie). Dit om toe te laten om de fotocellen te negeren wanneer er atleten de
aankomstlijn passeren, maar wel nog 1 of meerdere ronden moeten afleggen. De derde schakelaarpositie
(schakelaar helemaal naar beneden duwen) dient om handmatig een aankomstsignaal te genereren
indien:
•
Er geen aankomstfotocellen zijn aangesloten.
•
Er geen aankomstsignaal is, bv. wanneer atleten onder de IR-straal van de fotocellen duiken.
Gelieve te controleren dat het led-lichtje op de Aankomst Remote Controle uit is indien er fotocellen gebruikt worden.
Opmerking 1: Dit ledje is enkel uit indien er niemand tussen de fotocellen staat, de fotocellen juist zijn afgesteld
en de fotocelzender voeding heeft van een (goed geladen) batterij!
Opmerking 2: Het is eenvoudiger om van op een “kleine” afstand de afstelling van de fotocellen te controleren. M.a.w:
ga enkele meters achter de fotocellen staan om de richting te controleren van de fotocelzender en -ontvanger. De
fotocelzender zend immers niet alleen (onzichtbaar) IR (InfraRood) licht uit, maar ook zichtbaar rood licht, dit om het
uitrichten mbv Uw ogen te vergemakkelijken. Zo kan je door met het hoofd te bewegen, zoeken waar je het rode licht
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 15
ziet, en detecteren waar de fotocelzender precies naartoe gericht is !
Hoofdstuk 3.7 : Seriële poort voor Scorebord
(Optioneel)
De connector “Serial for SB” (= seriële poort voor scorebord) moet verbonden worden door middel van een
TimeTronics seriële kabel met productnummer “P244” naar een RS232 seriële poort (“Com X”) op uw MacFinish
computer, indien u een timing scorebord wil aansturen (van welk merk dan ook). Het timing scorebord moet u aansluiten
op de 12-polige bekabeling (kabelhaspels of connectieboxen) op het terrein door middel van een 12m 5-polige kabel
(P229) die meegeleverd wordt met het scorebord of een compatibele 5-polige verlengkabel P063 (=50m) of P064
(100m). Indien U geen 12polige bekabeling heeft, dient U het scorebord via de verbindingskabel P244 met de Com X
serieele porrt van Uw pc te verbinden.
Hoofdstuk 3.8 : Seriële poort voor WindSpeed
(Optioneel)
De connector “Serial for WS” (= seriële poort voor WindSpeed) moet verbonden worden door middel van een
TimeTronics seriële kabel met productnummer “P244” naar een RS232 seriële poort (“Comx”) op uw MacFinish
computer, indien u een (optioneel) ultrasone windmeter WindSpeed wil aansturen. De WindSpeed zelf moet u
aansluiten op de 12-polige bekabeling (kabelhaspels of verbindingsdozen) op het terrein door middel van de P532
seriële kabel naar de 12-polige bekabeling (kabelhaspels of verbindingsdozen) op het terrein.
Hoofdstuk 3.9 : Seriële poort voor FieldTerminal
(Optioneel)
De connector “Serial for FT” (= seriële poort voor FieldTerminal) moet verbonden worden door middel van een
TimeTronics seriële kabel met product nummer “P244” naar een RS232 seriële poort (“Comx”) op uw MeetManager
computer, indien u FieldTerminals wil aansturen. De FieldTerminal moet u aansluiten op de 12-polige bekabeling
(kabelhaspels of verbindingsdozen) op het terrein door middel van een 50m 5-polige kabel (P63) die meegeleverd wordt
met de FieldTerminal of een compatibele 5-polige verlengkabel P229 (=12m) of P064 (100m).
Hoofdstuk 3.10 : 12Vdc batterij pak + lader
U kan nu het MacFinish systeem opstarten door een volledig opgeladen 12 Vdc batterij pak (P041) in de meest rechtse
connector te steken aan de voorzijde van de MacFinish InterfaceBox, deze connector is gemarkeerd met “ 12VDC
Power Supply”. Als u weet dat u de MacFinish voor verschillende uren gaat gebruiken raden we u aan om tegelijkertijd
de batterijlader aan het batterij pak te hangen, zodat de batterij volledig opgeladen blijft!
Waarschuwing: Controleer dat de batterijlader beschermd is tegen regen of andere vloeistoffen. Het heeft een
open structuur en heeft dan ook geen bescherming tegen water of andere vloeistoffen! Het niet beschermen van
de batterijlader kan leiden tot GEVAARLIJKE situaties!
U mag nu de computer en het computerscherm opstarten. We gaan ervan uit dat het besturingssysteem reeds
geïnstalleerd is. Indien dit niet het geval is, gelieve de computerhandleiding te volgen die bij uw computer meegeleverd
is. Alle apparatuur is nu correct aangesloten. In het volgende hoofdstuk zullen we de installatieprocedure voor de
MacFinish software bespreken.
Pagina 16
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 4 : Software installatie
Hoofdstuk 4.1 : Algemeen
Het wordt u wellicht snel duidelijk dat het bedienen van de computer vrij makkelijk en eenduidig is. Eens u gewoon bent
aan de “pull-down menu's” en het werken met de muis, kunnen de meeste programma's op dezelfde wijze worden
bediend, inclusief de MacFinish 8.x software. Sneltoetsen zijn beschikbaar voor de meest gebruikte MacFinish functies
door middel van “controle” toets + een andere toets! Gelieve uw computerhandleiding te raadplegen indien u meer
informatie wenst betreffende algemene computerfunctionaliteiten (Microsoft Windows).
Hoofdstuk 4.2 : Installatie van de MacFinish
software.
De MacFinish software “MacFinish 2D 8.x” wordt
meegeleverd op een CD. Plaats deze CD in de computer en
de installatie zal automatisch starten. Vooraleer verder te
gaan met de installatie raden we u aan om eerst aandachtig
door dit hoofdstuk te lezen.
Opmerking: We raden u sterk aan om van de originele cd
een kopij te maken, en de originele cd te bewaren.
Wanneer u naar een wedstrijd trekt, is het aangeraden
om deze copij mee te nemen en dit samen met de
registratiesleutel. U kan ook te allen tijde de laatste versie
van onze MFsoftware op onze website terugvinden.
We raden u aan om eerst de volledige cd-inhoud te kopiëren
naar de harde schijf van uw computer om een lokale backup
te hebben van de software, handleiding en registratiesleutel,
enz.
Op het schermvoorbeeld op de linkerzijde kan u een
voorbeeld zien van de inhoud van de cd. Uw registratiesleutel(s) bevinden zich in de map “Keys”. Indien de
installatie niet automatisch start kan u dubbelklikken op de
file 'TT_INSTALLER.exe' om de installatie te starten.
U zal nu een hele lijst van schermen moeten doorlopen die
hieronder verder besproken worden.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 17
Eerst zal er een noodzakelijk hulpprogramma geïnstalleerd worden. Dit hulpprogramma moet geïnstalleerd worden
vooraleer de MacFinish software kan werken. Voor de MacFinish 2D 8.x versie hebben we enkel het hulpprogramma
“Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable” nodig. Indien dit reeds geïnstalleerd is op uw computer dan zal het in grijs
worden weergegeven, zoals aangegeven op het beeld rechts boven deze tekst.
Indien het nog niet geïnstalleerd is, dan ziet u het scherm linksboven deze tekst. Klik in beide gevallen op “Next” om de
installatiestap over te slaan of om het hulpprogramma te installeren. Vervolgens krijgt u het scherm rechtsboven deze
tekst. Druk op “Install” om de installatie verder te zetten.
Klik links van “I accept the terms in the licence Agreement” (= Ik aanvaard de licentievoorwaarden). Druk op “Next”.
Pagina 18
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Kies een folder waar de software geïnstalleerd mag worden. De standaardlocatie voor installatie is C:\Program
Files\TimeTronics\MacFinish 2D. Klik “Next” om de installatie verder te zetten.
Eens de installatieprocedure is afgelopen, krijgt u het venster rechtsboven deze tekst. Klik op “Finish” om de installatie
te voltooien.
De “nieuwe” MacFinish folder op uw harde schijf bevat nu volgende bestanden en folders:
U kan het MacFinish 8.x fotofinish programma opstarten door te dubbelklikken op het icoon rechtsboven deze tekst, of
via het Windows START menu.
De MacFinish software zal nu een lijst van 1 of meerdere MacFinish camera's weergeven die aangesloten zijn op de
computer of het netwerk. Indien er geen camera aangesloten is, zal deze lijst leeg zijn. Selecteer de MacFinish
camera die u wil gebruiken (controleer het serienummer van de camera en selecteer de overeenkomende nummer op
het scherm) en druk op “Connect”.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 19
Een waarschuwingsbericht kan verschijnen bij problemen met de registratiesleutel.
Dit bericht geeft de melding dat de registratiesleutel nog niet ingevoerd is of dat de registratiesleutel vervallen is. In
het hoofdstuk 4.5 zullen we u uitleggen hoe u de registratiesleutel kan invoeren en de toegewezen functionaliteiten
activeren in de software.
Hoofdstuk 4.3 : Belangrijke nota voor Windows
XP gebruikers !!
Windows XP gebruikers zullen merken dat bij de eerste keer dat u de USB-kabel van de MacFinish in een USB-poort
van de computer steekt, XP een driver moet installeren voor de MacFinish voor die specifieke USB-Poort. Dit kan zich
herhalen telkens u een andere USB-poort van uw computer gebruikt! Het kan gebeuren dat er een pop-up scherm
tevoorschijn komt. Dit venster vraagt u om Windows XP te helpen om het driverbestand “WinUSBCoInstallers” te
lokaliseren. U kan deze normaal terugvinden op volgende plaats “C:\WINDOWS\system32”. Wijs deze folder aan en
selecteer de file “WinUSBCoInstallers” en druk op de toets “Open”.
Opmerking: Dit is de (een van de) reden(en) waarom we u aanraden om altijd dezelfde USB-poort van uw computer
te gebruiken om de MacFinish 2D camera aan te sluiten!
Pagina 20
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 4.4 : MacFinish software vensters
Wanneer u de MacFinish 8.x software hebt opgestart, zal u 1 of meerdere MacFinish venster(s) opmerken:
1) “Actions”: het algemeen controlevenster met de wedstrijd opname bedieningen
2) "Tools" venster: om lichtintensiteit en contrast van elk fotovenster te kunnen aanpassen
3) "Parameters" venster: om de MacFinish opnamesnelheid te controleren/veranderen en de WindSpeed
windmeter parameters te kunnen instellen
4) "Scrolling camera view" venster: om de uitlijning van camera en lensafstellingen te kunnen controleren, zelfs
tijdens de wedstrijd!
5) "Camera" venster: om digitaal de instellingen te kunnen veranderen van de opnamesnelheid,
rood+groen+blauw gevoeligheid van de camera, gemotoriseerde lenzen, enz.
Als u het “Actions” venster niet kan zien, tracht dan (opnieuw) te verbinden met de MacFinish camera via de Menubalk.
“Camera/Connect camera...). U krijgt dan normaal het “Connect” venster met de seriële nummer(s) van de camera('s)
die via USB aangesloten zijn op uw computer. Selecteer de camera die u wenst te gebruiken en druk op de “Connect”toets.
Als dit niet werkt gelieve de USB verbindingen terug te controleren!
U kan steeds, eender wanneer, nu en in de toekomst, de verbinding van uw MacFinish camera controleren, de seriële
nummer van de MacFinish camera uitlezen door middel van de menu selectie “Help/About MacFinish...”.
U krijgt dan een venster met volgende informatie: seriële nummer, calibratienummer, … van uw MacFinish systeem.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 21
Indien u nog steeds problemen heeft met het verbinden van de MacFinish camera met uw computer, gelieve dan uw
computer volledig te herstarten.
Indien uw verbinding in orde is, maar u ziet het “Scrolling camera view”, “Parameters”, “Tools” of “Camera Control”
venster niet, kan u deze oproepen via de menu-balk optie “Windows/..”.
Hoofdstuk 4.5 : Invoeren van uw registratiesleutel
Wanneer u het programma voor de eerste keer opstart mag u niet vergeten uw registratiesleutel in te voeren! Uw sleutel
(code) kan teruggevonden worden in een eenvoudige .txt type van tekstbestand, dat u kan terugvinden op de cd die
meegeleverd is met het systeem. Hieronder tonen wij u een voorbeeldbestand ((MF2Dkey_4-4-6_PRO.txt):
Opmerking: Vergeet niet dat de MacFinish verbonden moet zijn met uw computer (d.m.v. een USB 2.0 kabel) en
voeding moet krijgen van een geladen batterij (al dan niet aangesloten aan een batterijlader), vooraleer de
MacFinish software op te starten!
Pagina 22
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
U kan uw sleutel ingeven door “Preferences” te selecteren in het “File” menu. Het volgende venster wordt dan geopend:
Klik op “Registration key” tab, voeg uw sleutel in (door het in te typen of door kopiëren en plakken). Druk nu op
“Add” om de sleutel aan uw lijst toe te voegen. Dit was niet mogelijk in oudere versies van de MacFinish software,
maar nu heeft u een lijst met verschillende sleutels van verschillende camera's (uiteraard alleen indien U meerdere MFcameras bezit). Dit laat u toe om snel van de ene naar de andere camera over te schakelen. Als u de juiste sleutel heeft
ingegeven dan kan u op de seriële nummer (in ons voorbeeld 004-004-006) van uw camera drukken en krijgt u alle
opties te zien. Tevens zal u merken dat sommige functies actief zijn en andere niet, afhankelijk van de opties die
aangekocht werden.
Klik op “OK” om de “Preferences” (voorkeuren) te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm.
Herinnering:
•
Een registratiesleutel is specifiek voor elke seriële nummer van MacFinish camera (in voorbeeld 4/4/6;
vergelijk uw MacFinish Seriële nummer van uw camera met de nummer die u kan terugvinden in de sleutel
file!)
•
Het karakter "0" in een sleutel is steeds het cijfer 0 en niet het karakter O (bv de O van Oscar)
Indien er 1 of meerdere opties als status “Disabled” (= niet actief) hebben, dan betekent dit dat u geen toelating heeft om
deze “optionele” functies te gebruiken. Bv. als de optie “Presentation mode” als status “Disabled” heeft, zal u in de
menubalk “Document/Presentation” in het grijs (=niet actief) zien staan. U kan een nieuwe sleutel bestellen die we
nadien per fax, e-mail of zelfs per telefoon kunnen doorgeven.
Indien u de MacFinish software op de normale manier afsluit ('File' menu, 'Quit' selection, or 'Ctrl+Q' on the keyboard),
dan zal de software de meeste instellingen bewaren, inclusief de MacFinish registratiesleutel, zodat u een volgende keer
onmiddellijk kan starten met het echte werk, namelijk het opnemen van fotofinishbeelden van de wedstrijden.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 23
Hoofdstuk 5 : Uitlijnen van de camera en
instelling van de lens
We hebben nu de eerste 4 hoofdstukken doorlopen en de hardware- en softwareinstallatie (inclusief de registratiesleutel)
uitgevoerd. U hebt ondertussen ook kennis gemaakt met de verschillende MacFinish vensters. In dit hoofdstuk zullen we
u uitleggen hoe de “scrolling” mode werkt in het “Scrolling camera view”venster of door middel van “2D-view” in het
“Camera” venster om de lens af te regelen en de camera juist uit te lijnen op de aankomstlijn.
Deze 2 vensters, alsook de corresponderende methoden voor het uitlijnen van de camera, worden in de volgende
hoofdstukken besproken.
Wat zijn nu de verschillen en individuele voordelen van de 2 methodes om de camera uit te lijnen?
•
Het “Camera” venster kan een 2 dimensionaal (2D) beeld geven van de aankomstlijn, wat het makkelijker
maakt om de camera uit te lijnen. Dit 2 dimensionaal beeld “2D view” is enkel beschikbaar voor of tussen 2
races, wanneer u voldoende tijd hebt om van het 1D (fotofinish mode) naar het 2D beeld te schakelen, de
aanpassingen te maken en terug te schakelen naar de fotofinish mode.
•
Het “Scrolling camera view” venster kan u altijd gebruiken, ook tijdens de race.
TimeTronics gelooft dat u nu het beste heeft van beiden (the best of both worlds). Gebruik het “Camera” venster voor
het initieel instellen van de camera en gebruik het “Scrolling camera view” venster voor REGELMATIGE controle en
aanpassingen, zelfs TIJDENS de race! Wij raden echter NIET aan om CONTINU deze 'scrolling' functie te laten lopen
tijdens de race, maar alleen regelmatig, gedurende korte tijd, net genoeg om te verifieren dat de camerarichting juist is,
en de lensafregeling naar behoren is.
Deze individuele voordelen geven ook aanleiding tot volgende waarschuwingen,
die u nooit mag vergeten !
Waarschuwing voor hoofdstuk 5.1 :
Om het “Camera” venster VOLLEDIG te openen (om het 2D beeld van de aankomstlijn en de instellingen betreffende
opnamesnelheid, verticale resolutie,... te veranderen) moet u eerst op de “Stop” toets drukken in het “Action” venster.
Met andere woorden, het “hand” icoontje moet rood gekleurd zijn.
Waarschuwing voor hoofdstuk 5.2 :
Om de “scrolling” functie te kunnen gebruiken in het “Scrolling camera view” venster moet de camera “actief zijn”, dit
wil zeggen in het “Action” venster een “klaar” status (=voor de race) of een “in werking” status (= tijdens de race). Met
andere woorden, het “lamp” icoontje moet geel gekleurd zijn.
Om een “normaal” beeld (niet te donker of te licht) op te nemen, moeten we de MacFinish de “juiste” opnamesnelheid
meegeven, bv 400 frames/seconde. Als er veel licht aanwezig is, kan u meer frames/seconde (beelden/sec) opnemen.
Indien minder licht aanwezig, dan nemen we minder frames/seconde op. We zullen u nu uitleggen hoe u de
opnamesnelheid kan instellen, nadien zullen we u vertellen hoe u de camerarichting kan aanpassen alsook hoe u moet
werken met de zoom, iris en focus-regeling van de lens.
Pagina 24
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 5.1 : Afstelling van de camera door
middel van het “Camera” venster
Opmerking: Het “Camera” venster kan u te allen tijde openen (ook tijdens de race), bv. om de cameragevoeligheid bij
te regelen of om de gemotoriseerde lens aan te sturen. Zoals op vorige pagina beschreven moet u, indien u het “Camera”
venster volledig wil openen om het 2D-beeld te verkrijgen, eerst op “Stop” drukken in het “Action” venster.
Klik op het kleine pijltje links naast het woord “2D”. Hierdoor zal het “Camera” venster verder geopend
worden om het 2D beeld weer te geven.
Indien de lichtinstellingen redelijk zijn ingesteld (deze worden beïnvloed door de camera opnamesnelheid, lens iris,
digitale camera gevoeligheid), zal u onmiddellijk een 2 dimensionaal beeld verkrijgen. Bovendien worden 3 zones van
dit 2D-beeld (boven-midden-onder) uitgezoomd weergegeven om u te assisteren in het afregelen van de camera.
Focus assistent beeld: hoe hoger de curve, hoe beter de
focusregeling.
Automatisch uitlijnen van de camera (optioneel).
Verticale resolutie + Positie .
# lijnen in opnameframe (8...24)
Hetgeen weergeven wordt in dit venster (vergroting), kan u zelf
bepalen door in het beeld te klikken.
4 toetsen om het opnameframe te verplaatsen: links (snel) /
links (traag) / rechts (traag) / rechts (snel)
Het ‘2D-beeld’ van de aankomstlijn is een NIEUWE functie van MacFinish, wat het instellen van de camera
makkelijker maakt:
1. Camera perfect verticaal uitlijnen
2. Camera perfect uitlijnen aan de VOORKANT van de aankomstlijn
3. Aanpassen van de cameragevoeligheid
4. Aanpassen van de camerakleurcalibratie (handmatig of automatisch)
5. Aanpassen van opnamesnelheid (frames/sec.)
6. Aanpassen van de verticale hoogte (resolutie in # beeldpunten) van de beeldopname
7. Aanpassen van de verticale positie van de beeldopname
8. Afregelen van de handmatige lens (Zoom + Focus + Iris)
9. Afregelen van een gemotoriseerde lens handmatig (Zoom + Focus + Iris) of volledig automatisch
In volgende hoofdstukken (5.1.1 en later) zullen we u uitleggen hoe u die aanpassingen kan doen.
We zullen vooral gebruik maken van de 3 vergrotingen, (zoals op de foto hierboven) voor
de camera perfect uit te lijnen aan de VOORKANT van de aankomstlijn. U ziet een (fijne
verticale) GROENE RECHTHOEK, welke het aantal (8...24) verticale lijnen weergeeft, die
opgenomen zullen worden op de harde schijf. Deze 8...24 lijnen zullen we vanaf nu
“frames” noemen, die we zullen opnemen. Indien we dus spreken over de opnamesnelheid
van een camera, dan drukken we dit uit in “frames/seconde”. Uiteindelijk zal slechts één
(=1) van de lijnen gekozen worden voor de uiteindelijke fotofinish tijdregistratie. De smalle
rode lijn (zie links) duidt aan welke lijn gebruikt wordt voor het fotofinish tijdregistratie
resultaat. U heeft de mogelijk om een andere positie van deze rode lijn te kiezen, met
andere woorden kan u de rode lijn meer naar links of naar rechts opschuiven. De reden
waarom we frames op de harde schijf opnemen (8lijnen of meer), is dat u de mogelijkheid heeft om een andere lijn te
kiezen voor de fotofinish tijdregistratie, ZELFS LANG NA DE RACE GELOPEN IS !!!
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 25
Hoofdstuk 5.1.1 : Bevestiging van de camera
Er zijn verschillende types van camerakoppen beschikbaar, afhankelijk van de afstand tussen de camera en het begin van
de aankomstlijn. U kan werken met een eenvoudige camerakop (zoals de linkse foto) bij een beperkte afstand (3 tot 15
m) of een professionele camerakop (zoals op de rechtse foto) bij grote afstanden (20 tot 100m).
mounting of camera
lever to adjust the
camera’s inclination
angle
lever to adjust the
camera’s spirit level
lever to turn the camera
horizontally (left - right)
mounting of geared
head on tripod or
pole
Deze camerakop kan gemonteerd worden op:
•
Een driepoot: het meest gebruikte voor eender welke sport; flexibel en praktisch voor mobiel gebruik
•
Een constructie die vastzit aan de vloer, muur of plafond (zie middelste 2 foto's), is het meest praktische voor
een vaste installatie.
•
Een camerapaal ( in 3 stukken, mobiel of vast), wordt gebruikt aan de binnenzijde van de piste.
Hoofdstuk 5.1.2 : Controleer of de camera waterpas
staat
Gebruik de waterpas die onderaan de camera gemonteerd is om de camera PERFECT horizontaal te positioneren.
Indien de camera links of rechts gekanteld is, zal u veel problemen hebben tijdens de volgende hoofdstukken waar we
een VOLLEDIGE aankomstlijn willen opnemen, met andere woorden de lijn die u wenst op te nemen zal de
aankomstlijn kruisen in plaats van parallel te lopen met de aankomstlijn.
Belangrijk; Indien u later de camera van links naar rechts draait (om het verlengde van de aankomstlijn te vinden), of
op en neer (camera hoek), gelieve dan telkens de waterpas te controleren of de camera nog steeds perfect horizontaal
staat. Indien dit niet het geval is moet u dit bijregelen tot deze waterpas staat vooraleer verder te gaan!
Pagina 26
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 5.1.3 : In het verlengde van de aankomstlijn
Voor alle sporttoepassingen is het van belang dat de camera zich lineair in het verlengde van de aankomstlijn bevindt en
dat de camera de hele aankomstlijn (alle banen) kan opnemen.
camera
BAD
8
67
5
4
3
OK
2
BAD
Opmerking: Voor atletiek is de juiste aankomstpositie de VOORKANT van de aankomstlijn (deze lijn is 5cm breed)!
Tip: Indien de camera op een hoge paal moet worden gemonteerd, dan hebben wij een tip om de camera perfect in het
verlengde van de aankomstlijn te positioneren. Verleng de aankomstlijn bijvoorbeeld met een touw door het vast te
houden aan het verste einde van de aankomstlijn en dan het touw op te spannen zodat het touw over de aankomstlijn tot
aan uw camerapaal loopt. Hang nu een schietlood in het midden van de camera en verplaats nu de camerapaal zodat het
schietlood exact boven het touw (= verlengde van de aankomstlijn) komt te hangen. Blijf steeds controleren of de paal
perfect verticaal gepositioneerd is (= camera horizontaal, kijk naar de waterpas).
Camera with
plumb line
4
3
2
1
Plumb line
string
finish-line
Hoofdstuk 5.1.4 : Verticale richting van de camera
(schuine stand) en inzoomen van de lens
U zal de camera zodanig moeten instellen zodat alle atleten (in alle banen 1..10), paarden, wielrenners, enz. volledig
zichtbaar zijn, van beneden tot boven! U kan dit doen door te kijken in het 2D-beeld en 2 atleten aan de aankomstlijn te
plaatsen, 1 staat in baan 1 en de andere in de uiterste baan. Beide atleten moeten in beeld van de camera komen, zodat
nadien de tijden juist afgelezen kunnen worden. Dit wil zeggen dat u de verticale richting van de camera(hoek) EN de
zoom van de lens (indien uw lens een zoomfunctie heeft) moet aanpassen zodat beide atleten volledig zichtbaar zijn.
camera
camera
OK
Bad
camera
Bad
Opmerking: Voor langeafstandsnummers in atletiek, kan u “inzoomen” op baan 1 en 2 om een meer gedetailleerde foto
te kunnen opnemen. Hierdoor heeft u wel meer werk en heeft u altijd het risico op problemen indien er een atleet
aankomt in baan 5,6 ...Wees voorzichtig met dit en we adviseren u om dit niet te doen indien u onvoldoende ervaring
heeft met fotofinish.
1
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 27
Hoofdstuk 5.1.5 : Horizontale richting van de camera
De volgende opdracht is om de camera horizontaal op de voorkant van de aankomstlijn te richten.
camera
Bad
OK
Bad
De camera is juist gericht (voor atletiek) wanneer u in het venster “Scrolling camera view” een wit beeld met zwarte
horizontale lijnen krijgt.
GOOD
BAD
Tip: Een vlotte en nauwkeurige aanpassing van de camera kan gedaan worden door 1 van de poten van de
cameradriepoot een beetje te verplaatsen zodat de driepoot een beetje “draait”. Dit is soms veel makkelijker dan
aan de camerakop te draaien tot u de juiste richting vindt en ze dan terug te verliezen, wanneer u de schroeven
vastdraait om de camerakop vast te zetten.
A
finish-line
start-line
100 m
camera
tripod
Voor een optimale richting, en in het belang van de atleten, bewegen we de poot van de driepoot tot u de
rode/oranjekleur van de piste voor de aankomstlijn ziet. Draai nu zachtjes terug tot de witte aankomstlijn volledig (van
boven tot onder) terug zichtbaar wordt in uw “Scrolling camera view” venster. U heeft nu de camera uitgelijnd op de
voorkant van de aankomstlijn (= aankomstpunt).
Pagina 28
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 5.1.6 : Afregelen van de iris van de lens
Met behulp van de iris op de lens kunnen we de hoeveelheid licht bepalen die de elektronische sensor in de camera
aankrijgt. De (F-stop) cijfers op de lens kunnen variëren van bv 1.4 tot 22.
Kleine cijfers = iris open (er wordt heel veel licht doorgelaten), bv F1.2
Grote cijfers = iris gesloten (er wordt weinig of geen licht doorgelaten) bv. F22
Verklein of vergroot de opening van de lens afhankelijk van het beschikbare licht.
Opmerking 1: Indien uw camera uitgerust is met een HANDMATIGE lens
Indien gedurende een race, of tijdens het opstellen van de camera en lens, het beeld van de camera of in het “Scrolling
camera view” venster te donker is, open dan de iris van de lens een beetje verder (=lager F-stop cijfer) of verlaag de
MacFinish opnamesnelheid in het “Camera” of “Parameters” venster. Indien het beeld te licht is, sluit dan de iris verder
(=hoger F-stop cijfer) of verhoog de opnamesnelheid in het “Parameters” venster. Natuurlijk kan u de opnamesnelheid
enkel veranderen NA de race, dus voor de volgende opname! DRUK NIET op de “Stop” toets gedurende een race, want
dan verliest u de juist opgenomen tijd voor die race!
Opmerking 2: Indien uw camera uitgerust is met een GEMOTORISEERDE lens
Indien gedurende een race, of tijdens het opstellen van de camera en lens, het beeld van de camera of in het “Scrolling
camera view” venster te donker is, open dan de iris van de lens een beetje verder (=lager F-stop cijfer) door middel van
de toets “linksboven” in de “lens” groep van het “Camera” controlevenster. Hoe langer u op de toets drukt met de muis,
hoe verder de gemotoriseerde lens zich zal openen. De knop “linksonder”dient om de iris te sluiten. De 2 toetsen in het
midden (vergrootglazen met een – en + teken) dienen om respectievelijk uit en in te zoomen. Met de 2 rechtse toetsen
kan u de focus regelen voor kleine en grote afstanden. De “A” toets dient om de lichtcontrole (irisregeling van de
gemotoriseerde lens) in automatische mode te zetten. Met de “|<->|” toets zal de MacFinish camera automatisch de beste
focusregeling zoeken.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Indien gedurende een toekomstige race het beeld in het “Camera” of “Scrolling camera view” venster te donker of te
licht is kan en moet u ook de digitale programmeerbare camera “Gain” (=versterking) gebruiken door middel van de
“Gain” schuiver(s). Probeer dit zelf uit! In het onderstaande voorbeeld staat de “Gain” op 3,094 en het “Gain” bereik
gaat van 1 (min) tot 3,9 (max).
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 29
Hoofdstuk 5.1.7 : Focus instelling van een lens
Stel de camera scherp op de juiste afstand (camera ↔ baan). Regel de focus (0.1m … oneindig) van de lens zodanig bij
dat u het scherpst mogelijke beeld krijgt in het “Camera 2D-view” of “Scrolling camera view” venster. Hierboven ziet u
2 voorbeelden van een “Scrolling camera view” venster.
De zwarte marker (linkse foto) tussen elke lijn moet scherp zijn. De beste focus is gevonden indien niet alleen de heel
dikke baan markers (5 cm breed, zie links foto hierboven) , maar ook de heel kleine deeltjes granulaat kunststofpiste
goed zichtbaar zijn op het beeld (met een grootte van 2 à 3 mm, zie rechtse foto).
We raden u aan om gebruik te maken van de vergrootte zones in
het “Camera 2D-view” venster of in te zoomen in het “Scrolling
camera view” venster.
Voor sprintraces (races die aankomen in banen), raden we u aan
om de focusafstand af te regelen op 1/3 van de aankomstlijn (zie
foto links). Voor langeafstandsraces raden we u aan om de focus
te regelen op baan 1.
Hoofdstuk 5.1.8 : Infraroodfilter.
Bij vorige versies van de MacFinish cameraconfiguratie werd er een infrarode filter meegeleverd. Dit filter is nu
INGEBOUWD in de camera zodat u niet meer de keuze heeft om deze al dan niet te gebruiken. Het voordeel om deze
infraroodfilter te gebruiken, is dat u CORRECTE kleuren en JUISTERE beelden gaat opnemen door het verkleinen van
het lichtspectrum dat doorgelaten wordt door de lens.
Hoofdstuk 5.1.9 : Beslagen lenzen
Soms heeft u last van beslagen lenzen, vooral in warme en vochtige landen. Wanneer u het materiaal in een koele kamer
of kamer met airconditioning opgeslagen heeft, kan het best gebeuren dat er, na blootstelling aan het “tropische”
klimaat, condensatie ontstaat gedurende de eerste 15-tal minuten. In dit geval raden we u aan om een 15-tal minuten te
wachten totdat de apparatuur dezelfde temperatuur heeft van zijn nieuwe omgeving. Nadien droogt u de beide
lensglazen met een droge, zachte en propere doek, liefst een echt lensdoekje.
Pagina 30
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 5.1.10 : Zwarte blokjes op de aankomstlijn
(enkel voor atletiek)
In deze handleiding hebben we reeds verschillende malen gesproken over het uitlijnen van de camera op de
aankomstlijn. Wanneer we de camera uitlijnen op de zwarte blokjes (atletiek) kunnen we verhinderen dat atleten ook
maar 1 cm te ver moeten lopen! Om dit te bekomen moeten we de camera op de voorkant van de aankomstlijn richten.
Volgens de reglementering van IAAF moet de kruising van de witte lijnen gedeeltelijk zwart zijn, NIET helemaal! En
maximaal de eerste 2 cm van de kruising ter hoogte van de aankomstlijn moet zwart geschilderd zijn. Let op dat het
zwarte blokje NIET voor de aankomstlijn start! De rest van de kruising blijft wit. Op deze manier kan u op uw
computerscherm nagaan of de camera juist is uitgelijnd op de voorkant van de aankomstlijn (witte achtergrond met
zwarte horizontale lijnen) of op de achterkant van de aankomstlijn (volledig witte achtergrond). Het schematische
overzicht hieronder verduidelijkt wat we bedoelen:
finish-line
BC
starting
line
1
A
Preview Scrolling
D
10-25 mm
2
A
3
100.00 m
Starting point
B
C
D
bad
bad
perfect
5 0 mm
still
homologated
arrival point
Richt nu de camera op positie B voor de beste camerapositie! Maak gebruik van de “2D-View” mode in het “Camera”
venster of de scrolling mode in het “Scrolling camera view” venster om de juiste positie van de camera te vinden. Een
fotofinish met een volledig witte achtergrond is ook officieel in orde (bv voor het toekennen van wereldrecords),
aangezien de atleet dan zelfs enkele cm's te veel gelopen heeft. Het is dus wel niet aangeraden dit te doen en dit in het
belang van de atleten!
Opmerking:
Gebruik voor het verven van de zwarte blokjes een matte zwarte verf. Gebruik NOOIT reflecterende tape of verf!
Waarom? Wanneer er veel tegenlicht is van de zon, dan zal de reflecterende tape of verf grijs of zelfs wit worden op uw
computerscherm.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 31
Hoofdstuk 5.2 : Controle van de camera- en
lensinstellingen, d.m.v. het “Scrolling camera
view” venster
'Scroller' toets =
dubbele pijl
Selectie van de timing lijn
binnen opname frame
Baan
verdeling
Verticale
slider
'X/Y schaal'
selectie
'Zoom'
selectie
Het “Scrolling camera view” venster is een venster dat gebruikt wordt voor het “LIVE” weergeven van het camerabeeld
(=series van opeenvolgende lijnen, opgenomen door de camera). In deze “Scrolling mode” zullen de “Live” opgenomen
lijnen van links naar rechts of van rechts naar links (afhankelijk van uw “Preference” instellingen) op uw beeldscherm
bewegen. Met andere woorden, indien we de camera verdraaien of de lensinstellingen veranderen kunnen we dit
onmiddellijk controleren op ons computerscherm. Het is precies of we door de lens kijken, maar dit zonder een intern
prismasysteem zoals in oude foto camera's, maar door middel van de digitale opname van de MacFinish camera en een
beeld op uw computerscherm. Druk op de “Scroller” toets (dubbele pijl) om de “Scrolling” mode te starten. Controleer
nu het live camerabeeld in het “Scrolling camera view” venster en draai de camera over de finishlijn (van links naar
rechts of van rechts naar links).
Indien u de opnamesnelheid, lensinstellingen EN de digitaal programmeerbare camera “Gain” goed hebt ingesteld, krijgt
u een beeld dat lijkt op het onderstaande. Het witte gedeelte, met zwarte horizontale lijnen, is de AANKOMSTLIJN
voor atletiek. Op het linkse gedeelte ziet u witte baannummers op het rode baanoppervlakte. De vervormingen van de
nummers komen doordat de camera handmatig bewogen is en de snelheid dus niet constant was!
Indien u de “Scrolling” mode stop wil zetten kan dit door terug op de “Scrolling” toest (=dubbele pijl) te drukken. De
“Scrolling” zal ook stoppen indien er een startsignaal is gegeven of een aankomst is gedetecteerd.
Opmerking:
We willen u eraan herinneren dat het makkelijker is om de instellingen van de lens en camera af te regelen met behulp
van het beeld “2D View” in het “Camera” venster. Denk dus 2 keer na vooraleer u de camera afregelt of iets verandert
aan de lensinstellingen met behulp van dit “Scrolling camera view” venster. Probeer het zelf uit, maar wij geloven dat
het “2D View” in het “Camera” venster het beste middel is om de lens en de camera AF TE REGELEN. De “scrolling'
functie is echter het eenvoudigste (en snelste) om regelmatig te CONTROLEREN of de camera en lens-regeling in orde
zijn.
Pagina 32
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 5.3 : “Checklist” om de camera uit te
lijnen en de lens in te stellen
Opmerking;
De volgorde van handelingen tijdens het afstellen van camera en lens is belangrijk! Zo kan men
bijvoorbeeld de camerarichting niet controleren indien de iris van de lens volledig gesloten is (= u moet
starten met “aanvaardbare” instellingen). Een ander voorbeeld: u kan de verticale en horizontale richting
niet als eerste instellen om dan nadien de “waterpas” in te stellen, want dan moet u helemaal opnieuw
beginnen.
Camera Richting Controle
1. De camera moet perfect 'horizontaal' staan: zet de camera horizontaal door gebruik te maken van de waterpas.
Controleer deze regelmatig tijdens de volgende stappen!
2.
Positie van de camera in het verlengde van de aankomstlijn.
camera
BAD
8
67
5
4
3
2
OK
1
BAD
3.
Regel de verticale hoek van de camera + zoom van de lens.
camera
camera
OK
4.
Bad
camera
Bad
Regel de horizontale richting van de camera.
camera
Bad
OK
Bad
Lens Controle
1. Maak gebruik van de iris om een optimale lichtinstelling te verkrijgen. Het is mogelijk dat u gebruik moet
maken van de digitale camera “Gain” (=versterking) controle in het “Camera” venster.
2. Regel de focus zodat u een zo scherp mogelijk beeld krijgt.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 33
Hoofdstuk 6 : MacFinish “Preferences”
Met de “preferences” (= voorkeuren) van het MacFinish programma kan u uw persoonlijke instellingen definiëren
hoe U wenst dat het programma zich zal gedragen tijdens de honderden races die u zal opnemen. We hebben het dan
over hoe het programma de foto automatisch moet weergeven, hoe de tijden moeten weergegeven worden, welke
kleurinstellingen enz. Dit wil niet zeggen dat u de settings niet meer kan veranderen na de race. Maar indien u al die
instellingen foto per foto moet ingeven en dat voor enkele 10-tallen of 100-tallen per dag, dan zijn we er zeker van
dat u er de voorkeur aan geeft om die instellingen van de eerste keer goed te zetten. Dit is de reden waarom we u de
“Preferences” aanbieden. Dus vooraleer u echte races gaat opnemen met eender welke versie van MacFinish
camera's, is het aanbevolen om eerst uw persoonlijke programma-instellingen in te voeren om later veel tijd uit te
sparen. Deze instellingen zullen automatisch bewaard worden bij het afsluiten van het venster “Preferences”. Om
deze instellingen te veranderingen of te controleren selecteer “Preferences” onder het “File” menu:
Hoofdstuk 6.1 : Document voorkeuren
Document voorkeuren zijn instellingen die gegeven worden aan een nieuw document wanneer een beeld uitgelezen
wordt uit de camera. Indien dit nog niet geselecteerd is, klik dan op de “Document” toets (=bovenaan het vesnter).
Laten we eens kijken naar de verschillende onderdelen.
Hoofdstuk 6.1.1 : “Photo Direction” = richting van foto
Selecteer de gewenste richting van de foto door het corresponderende bolletje aan te vinken.
Pagina 34
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 6.1.2 : Display Resolution = afronding tijden
U kan kiezen om de tijden af te ronden op 1/10, 1/100 of 1/1000 (van een seconde). Dit
wil zeggen dat de tijden onderaan het fotofinishbeeld automatisch worden afgerond en
getoond zoals ingesteld (zie later). De nauwkeurigheid van de tijdsregistratie zal NIET
veranderen, u zal de beelden altijd opnemen met een maximale tijdsresolutie.
Hoofdstuk 6.1.3 : Lane order = Baanvolgorde
Hier kan u het aantal banen definiëren,
alsook de volgorde (naar boven of
naar beneden). Om het aantal banen te
vergroten: klik op het kleine naar
boven wijzend pijltje. Selecteer of de
banen optellen of aftellen door te
klikken op de grotere pijlen (rechts).
Deze instellingen zal de baanbalk in
het “Scrolling camera view” venster
gaan bepalen. Die instellingen zullen
nadien voor elke latere
fotofinishopname gebruikt worden.
Verder in deze handleiding zullen we
bespreken hoe u deze velden moet
instellen met behulp van de
baanverdelingen op uw foto.
Hoofdstuk 6.1.4 : “Import participant / Export results”
= Importeren van deelnemers en exporteren van
resultaten
Met 2 afzonderlijke aankruisvakjes kan u bepalen of u automatische import van
deelnemers en automatische export van resultatenlijsten (=resultatentabel met
plaats+ID+Tijd) wil. Automatische import wordt gedaan wanneer u het MacFinish
beeld uitleest uit de camera, de export gebeurt wanneer dit bestand opgeslagen
wordt, nadat u de resultaten hebt afgelezen (plaats+ID+tijd). U kan specifiëren
welke map gebruikt zal worden voor zo een import en export-bestand. Wanneer u
het mapveld leeg laat, zal de folder met MacFinish bestanden gebruikt worden.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 35
Hoofdstuk 6.1.5 : Automatische export van de
MacFinish fotoafbeelding als '.jpg' bestand
Via twee aparte aankruisvakjes kan u een automatische export uitvoeren van de
opgenomen foto als een '.jpg'-bestand, als u dat wil. Zo een export gebeurt
wanneer u een MacFinish bestand opent, en/of wanneer u een MacFinish
bestand bewaart. U kan specifiëren welke map gebruikt zal worden voor zo een
export. Wanneer u het mapveld leeg laat, zal de map met MacFinish bestanden
gebruikt worden. Zie ook hoofdstuk 9.3 voor meer details in verband met hoe u
een logo aan dit .jpg bestand toevoegt of hoofdstuk 9.2 hoe u handmatig .jpgof .png-bestand(en) kan maken.
Hoofdstuk 6.1.6 : Tijdlijnen
Met het "Screen" aankruisvakje kan u bepalen of er al dan niet verticale tijdlijnen getoond moeten worden op de
fotofinish-afbeelding wanneer de tijden in de resultatentabel worden ingelezen (zie voorbeeld hierboven). Als u ook het
“Printer” aankruisvakje selecteert, zullen deze verticale tijdlijnen ook geprint worden op papier. Door op de kleine pijl
te drukken (aan de rechterkant van de rood gekleurde rechthoek), zal het “color selection”venster verschijnen waar u de
kleur van de tijdlijnen kunt kiezen.
Door te klikken op “Other” heeft u de keuze tussen eender welke kleur die u kiest aan de hand van de RGB waarden. U
kan ook de dikte van deze lijnen veranderen door “1” in “2” of “3” te veranderen:
Opmerking: Een dikte groter dan “1” zal enkel zichtbaar zijn in de ‘Weergave mode’, zie verder.
‘Apply’ maakt veranderingen actief terwijl het “Preferences”venster open blijft staan.
‘OK’ = Apply + ‘Preferences’ venster zal gesloten worden.
Pagina 36
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 6.2 : Scoreborden voorkeuren
Dit venster kan gebruikt worden om de instellingen voor een tijdscorebord dat is aangesloten aan 1 van de seriële
poorten van uw computer te veranderen. Dit kan een TimeTronics scorebord zijn, of een bord van een andere fabrikant.
Selecteer het type van scorebordbesturing dat overeenkomt met het scorebord dat u gebruikt, door op de kleine pijl
onder “select scorebord” te klikken, bv:
•
Selecteer “ Scoreboard IE 101” als u een TimeTronics electromagnetisch tijdscorebord gebruikt.
•
Selecteer “Scoreboard IE Extended” voor het verzenden van een “running time” naar televisie.
Welke scorebordbesturingen u kan selecteren via de pop-up lijst hangt af van de inhoud van het “Plug-Ins”map. Deze
“Plug-Ins”map zou u moeten vinden in de map van uw MacFinish programma.
Vergeet NIET om het “Running Time” vakje aan te kruisen, om de lopende tijd (tijdens de wedstrijd) weer te geven op
uw bord! Wanneer het “Result table” vakje is aangeduid (momenteel altijd), dan ondersteunt de software het “send
result” bevel (zie later) om de “Place+ID+Time” resultaten naar het stadiumscorebord te sturen, over dezelfde seriële
poort!
U hoeft normaal gezien niet aan de baud rate, databits, parity en stop bits komen, aangezien ze normaal correct
aangeduid zijn in het begin. Naast “Lap Display Time” kan u het aantal seconden kiezen dat de tussentijden getoond
moeten worden (bevrozen) op het scorebord. Naast “Running Time” bepaalt u hoeveel keer per seconde het scorebord
geupdate moet worden; voor TimeTronics (elektromagnetische) scoreborden 1tps, voor de lopende tijd op televisie 10
tps...
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 37
Hoofdstuk 6.3 : Algemene voorkeuren
In dit venster vindt u een aantal algemene instellingen.
Hoofdstuk 6.3.1 : Getal (Tijdsafronding)
U kan de parameters voor het afronden van manuele en automatische tijden bij “Result table” selecteren. Klik gewoon in
het pop-up veld en selecteer het vereiste item. Bijvoorbeeld: Rond naar boven af , rond naar beneden af, of rond af. Een
nauwkeurigheid van 1/10, 1/100 of 1/1000 van een seconde. VOORBEELD:
Afronden naar boven:
.350 -> .35
.351 -> .36
.352 -> .36
.353 -> .36
.354 -> .36
.355 -> .36
.356 -> .36
.357 -> .36
.358 -> .36
.359 -> .36
Afronden naar beneden:
.350 -> .350
.351 -> .350
.352 -> .350
.353 -> .350
.354 -> .350
.355 -> .350
.356 -> .350
.357 -> .350
.358 -> .350
.359 -> .350
Afronden:
.350 -> .35
.351 -> .35
.352 -> .35
.353 -> .35
.354 -> .35
.355 -> .36
.356 -> .36
.357 -> .36
.358 -> .36
.359 -> .36
U kan ook een vooropgestelde standaardafronding gebruiken. Bijvoorbeeld: geen, atletiek, regatta, …
Voor atletiekevenementen onder IAAF-regels, selecteer “athletics”:
Als u “Athletics” of “Regatta” of … selecteert, worden de manuele en automatische parameterafrondingen inactief
(=grijs). Maar ze tonen wel de standaardparameterinstellingen voor atletiek of regatta. Wanneer u de resultatenlijst
afprint, worden deze afrondingsparameters onderaan op de rechterzijde van de pagina geprint.
Pagina 38
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Wanneer u “Precision Linked” aanvinkt, zullen de tijden in de “Result table” NIET afgerond worden, maar zullen ze
getoond worden met een resolutie gelijk aan de tijdsresolutie onder de fotofinish foto: bijvoorbeeld: 1/10 van een
seconde op de foto => 1/10 van een seconde in de resultatentabel. Voor atletiek adviseren wij om geen gebruik te maken
van de “Precision Linked” optie en adviseren wij om een (IAAF) afgerond tijdsresultaat weer te geven en te printen.
Hoofdstuk 6.3.2 : Maximaliseren bij inzoomen
Als u “Maximize when zoom” selecteert, zullen uw foto's over het hele scherm uitvergroot worden wanneer u inzoomt.
Hoofdstuk 6.3.3 : Functietoetsen inschakelen
Selecteer deze functie als u de functietoetsen 'F4...F11' van uw toetsenbord wil gebruiken tijdens de wedstrijd.
F4 = De deelnemer importeren van MeetManager, VOOR de start van de wedstrijd.
F5 = MacFinish in 'Ready' mode zetten.
F6 = Een 'operator' startsignaal geven, als referentie in geval van meerdere starten die geregistreerd worden
door het startpistool (zie later).
F7 = Handmatig aankomstsignaal.
F9 = Registreer een tussentijd.
F11=Bewaar de MacFinish gegevens op een bestand op de schijf (in een nieuw bestand, of voeg het toe aan
een reeds bestaand document)
F12=Start de manuele windmeter (als dit geselecteerd is in het parametervenster om de manuele windmeter
mode te gebruiken)
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 39
Hoofdstuk 6.4 : MacFinish voorkeuren
In het MacFinish Voorkeuren venster, kan u een lijst maken van elk soort wedstrijd met de bijbehorende opnameinstellingen.U kan elk element van deze lijst een gepaste naam geven, bijvoorbeeld “Sprint”, “Lange afstand” of
“1500m”... Door nu voor elk element (type wedstrijd) de gewenste opnamesnelheid, lijnen voor en lijnen na, en
“WindSpeed”meting te bepalen, kan u later een hoop tijd besparen en fouten vermijden, tijdens de wedstrijden, wanneer
alles zeer snel moet gaan.
De lijst bevat reeds een eerste onderdeel “Default” en deze instellingen zullen gebruikt worden 'als standaard' wanneer
de MacFinish operator het systeem opstart en nog geen andere wedstrijdinstelling geselecteerd heeft.
U kan een element aan de lijst toevoegen, door te klikken op de
verschijnen.
toets. Het woord “empty” (=leeg) zal nu
Duid aan met de muis en dubbelklik op 'empty' en typ een nieuwe naam, bv “Sprint”. Als u nogmaals op de
toets
klikt, kan u het volgende onderdeel intypen, bv “Horden”. Ga zo verder voor al uw benodigde wedstrijdtypes.
Om een onderdeel van de lijst te verwijderen klikt u er eenmalig op (highlighted) en drukt u op de
toets. Klik
op de
toets wanneer u een gestippelde lijn tussen uw twee onderdelen in de lijst wilt. Nu kan u beginnen met het
specifiëren van de benodigde instellingen voor elk onderdeel van de lijst, eerst voor “Default”, dan voor “Sprint”...
Pagina 40
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Gelieve op elk onderdeel van de lijst te klikken en controleer al hun instellingen!
•
De opnamesnelheid wordt uitgedrukt in “Frames Per Sec” (= Beelden per seconde), wat betekent dat de camera
x-aantal keer per seconde de fotografische afbeelding van de aankomstlijn opneemt en natuurlijk ook de
bijbehorende tijd voor elk beeld registreert.
Onthoud:
- Hoe sneller de wedstrijd, hoe meer beelden per seconde u nodig heeft om een goede
afbeelding te tonen.
- Hoe hoger de verticale resolutie die u kiest, hoe meer beelden per seconde u nodig heeft om
een normale afbeelding te tonen (bv rond fietswiel en niet ovaal).
- Hoe meer licht er beschikbaar is, hoe meer beelden per seconde u kan opnemen per seconde.
Richtlijnen voor min en max opnamesnelheid, afhankelijk van het wedstrijdtype
1.
Atletiek
->
800-1200 l/s (Sprintwedstrijden)
->
600-1000 l/s (400-1500m)
->
400-800 l/s (Langeafstand)
2.
Paardenrennen
->
800-1200 l/s
3.
Hondenrennen
->
1000-1400 l/s
4.
Wielrennen
->
1400-2000 l/s
5.
Kano & Kayak
->
200-500 l/s
Om de “Lijnen voor” en “Lijnen na” (= het aantal lijnen die voor en na de onderbreking van de
fotocellen opgenomen worden) te veranderen, klik op het nummer en vul het nieuwe aantal in. Door
hier de benodigde nummers te typen (1...100) kan U bepalen hoe ver de foto rond elke atleet
opgenomen wordt, om zeker te zijn dat niet alleen het lichaam van de atleet zichtbaar is op de foto,
maar ook de armen en benen.
•
Om de WindSpeed opname mode te selecteren, klik “None” en selecteer de benodigde WS-meting:
Gebruikt als:
5s
->
60m wedstrijd (nationale regel voor Duitsland en ...)
10s
->
100m wedstrijd
10/10s
->
200m wedstrijd (automatische WS start 10 sec na de start van de wedstrijd)
13s
->
110 meter hordenwedstrijd + 100 meter hordenwedstrijd
Manual
->
200m wedstrijd WindSpeed meting gestart door de WindSpeed operator
User Mode
->
200m wedstrijd WindSpeed meting gestart door de MF operator (zie later)
Klik op de 'Apply' en 'OK' toetsen om de veranderde parameters te bewaren:
U kan deze lijst van opname-instellingen later gebruiken voor het opnemen van de echte wedstrijden, door selectie in het
'Parameters'venster OF in het 'Scrolling camera view' venster.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 41
Hoofdstuk 6.5 : MeetManager voorkeuren
MacFinish kan met een MeetManager gegevensbestandsysteem communiceren. De communicatie gebeurt via een seriële
RS232 of over een ethernet netwerkverbinding. In dat geval moet u het 'TCP-IP' adres van de MeetManager computer
kennen en het nummer van de poort die wordt gebruikt door MeetManager.
Het concept is dat MacFinish (MF) aan MeetManager (MM) de volledige lijst van wedstrijden vraagt, en nadat de MF
operator de wedstrijd van deze lijst heeft geselecteerd, zal de MF aan MM de namen, het team, baannummer, enz. van
al de deelnemers van die wedstrijd vragen.
Na de wedstrijd zal (op commando van de MF-operator) de MF de resultaatgegevens (Plaats+ID+Tijd) verzenden over
dezelfde seriële kabel (of ethernetverbinding) naar de MM-database, die geprint kunnen worden, verzonden kunnen
worden naar het stadiumscorebord en/of televisie, enz.
Als u een MeetManager verbinding wilt gebruiken (en het is werkzaam gemaakt door uw 'gebruikerssleutel'), selecteer
dan “Hytek compatible” in de lijst onder 'Select MeetManager'.
Naast “Precision” kan u selecteren met welke tijdsresolutie u de resultaten naar de MeetManager computer wil
verzenden, de keuzes zijn: 'General Prefs', of afronden op een tiende, een honderdste of een duizendste van een seconde.
De ‘Mode’ radiotoets bepaalt hoe het 'Read Image' bevel zal werken. Als de “Mode” op “Automatic” staat, zal de
MeetManager lijst van wedstrijden automatisch getoond worden aan de gebruiker wanneer de foto wordt overgebracht
van de MacFinish box naar de computer, door het 'Read Image' bevel (zie hoofdstuk 7.2).
Pagina 42
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Indien niet automatisch, kan de (latere) import van MeetManager gegevens handmatig uitgevoerd worden (onder het
'Document'menu). Een mogelijke reden voor het niet 'automatisch' selecteren kan zijn omdat de MeetManager link
tijdelijk niet beschikbaar is. De operator kan dan de MM-gegevens later handmatig importeren (bijvoorbeeld na de
wedstrijden).
Opm:
Als u de MeetManager gegevens “handmatig” importeert door de “F4”-toets op uw toetsenbord te gebruiken
(=voor de wedstrijd), zal MacFinish NIET nogmaals na de wedstrijd vragen welke wedstrijd dit was, aangezien
hij dit reeds weet.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 43
Hoofdstuk 6.6 : Port Manager
Hier kunnen zowel het seriële poortnumer van het scorebord (Com 'x'), de MeetManager (seriële of ethernet) poort, de
WindSpeed seriële poort als het poortnummer van Video (serieel of ethernet) gekozen worden. Vergeet niet dat alle
poorten verschillend en beschikbaar (=nog niet in gebruik door een ander programma) moeten zijn op uw computer!
Als u geen serieel aangedreven tijdscorebord of een MeetManager verbinding of de windmeter nodig heeft of wilt
gebruiken, selecteer dan 'none' voor deze eigenschap.
Wanneer u een ethernetnetwerk als verbinding tussen uw MacFinish computer en MeetManager en/of Video
identificatiesysteem wil gebruiken, selecteer dan “TCP-IP” en typ het TCP-IP nummer + het poortnummer van de
respectievelijke verbinding aan de andere kant (MM en/of Video-ID systemen).
Hoofdstuk 6.7 : Registratiesleutel voorkeuren
Zie ‘Invoeren van uw registratiesleutel’, in hoofdstuk 4.5.
Hoofdstuk 6.8 : MacFinish foto ‘Window’
(=Venster) voorkeuren
De instellingen in dit venster maken het mogelijk om te kiezen met wat en hoe uw fotovenster getoond zal worden:
•
Of en waar (boven/beneden/links/rechts) u de 'ResultTable' (=resultatentabel) wil tonen.
•
Of en waar (boven/beneden/links/rechts) u de 'Video-ID' wil tonen.
•
Of en waar (boven/beneden) u het 'Overview' wil tonen.
•
De grootte (in pixels op het scherm) van deze vensters kan ook aangepast worden.
•
De scheidingslijn (in pixels op het scherm) van deze vensters kan ook aangepast worden.
De schematische voorstelling onder de instellingen geeft u onmiddellijk een idee hoe het MacFinish venster later
zichtbaar zal worden.
Pagina 44
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 6.9 : Resultaten-‘Tabel’ voorkeuren
De instellingen in dit venster maken het mogelijk om het volgende te kiezen:
Of en hoe groot u de 'Competitors Table' wil tonen.
Met welke kolom u wil werken om de deelnemers te identificeren.
Hoe groot elk van de gekozen kolommen moet zijn.
Hoofdstuk 6.10 : Het voorkeurenvenster sluiten
Sluit het Voorkeuren venster door op de 'OK'-toets te klikken. De (veranderde) parameters worden automatisch bewaard
wanneer u het programma verlaat of het voorkeurenvenster sluit.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 45
Hoofdstuk 7 : Een wedstrijd opnemen
In de vorige hoofdstukken hebben we kennis gemaakt met de verschillende MacFinish vensters, het afstellen van de
camera en de lens en de voorkeurinstellingen van seriële poorten, opnamesnelheid, enz. (hoofdstuk 6). Dit betekent dat
we nu kunnen starten met het echte werk: een wedstrijd opnemen!
Voor de meeste sporten (behalve regatta = kano/kayak/roeien) zal er maar één wedstrijd tegelijkertijd zijn. Dit betekent
dat we het MF-systeem gereed moeten zetten voor de volgende wedstrijd, een wedstrijd hebben, een aankomst opnemen,
de gegevens naar de computer doorsturen, het MF-systeem klaarzetten voor de volgende wedstrijd, en terwijl we
wachten op de volgende start, kunnen we de resultaten van de vorige wedstrijd aflezen.
Bij regatta evenementen is het gebruikelijk dat er meerdere wedstrijden tegelijkertijd plaatsvinden, om te veel
vertraging en verloren tijd te voorkomen. Daarom wordt er bijvoorbeeld om de vijf minuten een start gegeven, maar de
wedstrijd zelf duurt 8 à … minuten. Er kunnen dus 2 of 3 wedstrijden tegelijkertijd plaatsvinden.
Daarom hebben we twee versies van de MacFinish software ontwikkeld: een 'standaard' versie en een 'regatta' versie.
Opmerking van de redacteur: Op dit moment (september 2009) is er NOG geen 'regatta' versie van de MacFinish 8.x
software beschikbaar !!
De eerste heeft een eenvoudig 'Action' venster, dat 1 tijdopnemer bedient en het afbeeldinggeheugen voor de 'enkele'
wedstrijd.
Het tweede heeft een uitgebreid 'Action' venster, dat de 4 tijdopnemers bedient en het afbeeldinggeheugen voor de
'meerdere' wedstrijden. Deze software heeft een '-r' achtervoegsel in zijn naam (bijvoorbeeld MF6.2.7r) en kan alleen
gebruikt worden als de registratiesleutel gemaakt is voor dit soort regattawedstrijden; zie 'Multi-race' in hoofdstuk 4.5.
Hoofdstuk 7.1 : De opnamesnelheid selecteren
Als u weet wat de volgende wedstrijd om te lopen is, kan u de gewenste opnamesnelheid kiezen in het cameravenster en
het aantal lijnen voor & na het gewenste type van WindSpeed meting in het 'Parameter'venster. Maar als u al de
opgenomen instellingen voor alle types van wedstrijden in het 'Preferences' venster voorafbepaald heeft (zie hoofdstuk
6.4), kan u nu eenvoudig kiezen uit een lijst van wedstrijden! Selecteer dit in het 'Parameter' venster of in het 'Scrolling
camera view' venster. Dit is veel eenvoudiger en sneller!
Pagina 46
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 7.2 : Standaard MacFinish software
(Eén race tegelijkertijd opnemen)
Het 'Actie'venster (zoals hieronder weergegeven) zal altijd zichtbaar zijn op uw computerscherm voor zolang het
programma actief is en de MacFinish 2D-USB camera aangesloten is. Het wordt gebruikt om de opname van de
wedstrijd te besturen en de tijdopnemer weer te geven.
Bovenste rij, van L naar R:
Toetsen in het midden, van L naar R:
Pijltjestoest rechts vanonder:
Startlijst / Tussentijd / Tijdweergave / Laat de tijd verder gaan op het SB
Gereed / Start / Aankomst / Stop / Bewaren / Prullenbak leegmaken
Open een uitgebreider actievenster.
Voor de start van een wedstrijd drukt de operator op het lamp-icoontje om de MacFinish in 'gereed'-mode te zetten.
Het is ook mogelijk om naar de 'Gereed mode' over te schakelen aan de hand van de 'F5'-toets op het toetsenbord, als de
'functietoetsen' ingeschakeld zijn bij de voorkeuren.
Het lamp-icoontje zal 'geel' worden, wat betekent dat het systeem klaar is om de start van de wedstrijd te registreren.
Wanneer u een startdetector op een startpistool gebruikt, zal het rode ledje op de startdetector nu branden!
Tegelijkertijd is het hand-icoontje (Stop-toets) grijs geworden! Wanneer het startschot is afgevuurd of de startdruktoets
is aangeklikt, begint de tijdopnemer te lopen, het lichtje van de startdetector gaat uit, het pistool-icoontje draait naar een
horizontale positie, het rode 'puntje' kleurt groen en u kan een startschot horen door de computerluidspreker(s).
De operator kan ook handmatig zelf een start geven door te klikken op het pistool-icoontje, bijvoorbeeld als de
automatische startdetector niet gewerkt heeft. Hij zal altijd een startschot horen van de computerluidsprekers. In dit
geval zullen al de tijdresultaten weergegeven worden met een voorvoegsel 'M', dat aanduidt dat de start manueel
(=handmatig) gegeven werd.
Deze nieuwe versie van MacFinish heeft ook het vermogen om ALLE startsignalen op te nemen, niet enkel de eerste
start na de 'gereed' positie. Het is ook mogelijk om een manueel startsignaal te geven aan de hand van de 'F6'-toets op
het toetsenbord, als de 'functietoetsen' ingeschakeld zijn bij de voorkeuren. We zullen deze functies in detail uitleggen in
hoofdstuk 7.2.1.
Wanneer de atleten, paarden, wielrenners,... de aankomstlijn overschrijden, zal de aankomstdetector (fotocellen of
manuele druktoets) een aankomstsignaal aan het MacFinish systeem geven. Op dat ogenblik beslist de schakelaar van de
'Arrival Remote Control box' (zie afbeelding hieronder) of de foto en tijd al dan niet in het geheugen worden
opgeslagen.
•
In de Off positie zullen geen afbeeldingen opgenomen worden, ook al geeft een aankomstdetector een signaal.
•
In de Auto positie zal een afbeelding automatisch opgenomen worden als de aankomstdetector een signaal
geeft.
•
In de Manual positie worden lijnen opgenomen (onafhankelijk van het aankomstdetectorsignaal), tot het
geheugen vol is.
Het is ook mogelijk om een aankomstsignaal te geven door op de 'F7'-toets van het toetsenbord te drukken, als de
'functietoetsen' ingeschakeld zijn bij de voorkeuren.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 47
Gedurende de periode dat MacFinish beeldlijnen in zijn geheugen opslaat, zal het 'vlag'-symbool draaien, alsof iemand
aan de aankomst met de (aankomst-)vlag zwaait.
De eenvoudigste opname voor fotofinishbeelden is in de automatische mode, met fotoceldetectors. Maar ervaring toont
aan dat het soms (heel uitzonderlijk) kan gebeuren dat een hordenloper vlak voor de aankomstlijn struikelt en de
aankomst bereikt onder de fotocelhoogte. Als u niet reageert, zal de atleet niet op de fotofinishfoto verschijnen. Om dit
soort situaties te vermijden zou u onmiddellijk overschakelen op handmatige opname juist voor de atleet in kwestie de
aankomstlijn overschrijdt. Natuurlijk moet de operator hier wel in een fractie van een seconde kunnen reageren!
Vanaf dat alle deelnemers zijn aangekomen moet de operator op het hand-icoontje klikken (=Stop-toets).
Het hand-icoontje zal rood worden en het pistool zal terug naar de initiele verticale positie draaien. Het prullenbakicoontje wordt grijs en er kan niet op geklikt worden. Nu kunnen we de opgenomen fotofinishfoto verplaatsen van het
geheugen naar de harde schijf van de computer door op het schijf-icoontje te klikken in uw 'Action'venster of druk op de
F11-toets (indien ingeschakeld):
Het programma zal u vragen om het document (nu als type “.MF4”) onmiddellijk onder een bepaalde naam op te slaan:
Vul een bestandsnaam in, selecteer de map waarin u het beeld wil bewaren en klik op “Save”. Als u “Cancel” selecteert
zal het beeld niet bewaard worden.
Deze nieuwe versie van MacFinish heeft ook de mogelijkheid om deelnemers op te nemen, zelfs NADAT u het beeld in
een bestand op de schijf heeft bewaard. We zullen deze functies in detail uitleggen in hoofdstuk 7.2.3.
Er kan enkel op het prullenbak-icoontje geklikt worden tijdens de wedstrijd om een fout opgenomen beeld te
verwijderen (bijvoorbeeld een fotograaf die over de aankomstlijn wandelt of een opname van een atleet/atleten die nog
een aantal ronden moest(en) lopen). Druk NIET eerst op de 'Stop'-toets van het 'Actions'venster, want dat zou de timer
stoppen! Nadat u op het prullenbak-icoontje hebt geklikt, zal een bericht verschijnen:
Click 'OK' to delete the COMPLETE image, and ‘Cancel’ to preserve the recorded image.
(= Klik op 'OK' om de VOLLEDIGE afbeelding te verwijderen en 'Cancel' om het opgenomen beeld te
behouden)
Hetzelfde dialoogvenster zal verschijnen nadat u geklikt hebt op het 'gereed'-icoontje (dat altijd het opgenomen beeld
verwijderd) of na opgenomen parameters (opnamesnelheid, lijn voor en na, WindSpeed instellingen,...) veranderd te
hebben.
Opmerking: In het geval van een valse start, klik op de 'Stop'-toets en vervolgens op de 'Ready'-toets.
Pagina 48
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 7.2.1 : Meerdere startsignalen opnemen
Deze nieuwe versie van MacFinish heeft ook de mogelijkheid om ALLE startsignalen op te nemen, niet enkel de
EERSTE start na de 'ready'toestand, maar ook verschillende signalen die later door het startpistool gegeven worden, EN
alle manueel (=handmatig) gegeven startsignalen (muisklik op het startpistool-icoontje of de 'F6'-functietoets). In het
verleden kon het gebeuren dat een toevallige schok werd gegeven aan het startpistool, maar één of twee seconden voor
het ECHTE startschot, wat resulteerde in een 'te vroege start' van de fotofinish met onjuiste wedstrijdtijden. Enkel
wanneer de operator heel erg geconcentreerd (en snel genoeg) was om op de 'stop'-toets te drukken en terug 'ready', kon
zo een probleem vermeden worden. Dit is nu geen probleem meer omdat ALLE startsignalen opgenomen worden! Maar
we verstrekten ook een oplossing om te weten te kunnen komen WELKE van de meerdere startsignalen het juiste is! We
zullen u tonen dat de operator LIVE op een functie-toets kan drukken, of een toets op een handbediening, om het
MacFinish systeem onmiddellijk aan te duiden dat hij het echte startschot gehoord heeft. Dit zal een extra tijdopneming
indicatie verschaffen in de 'start timing list', zodat de correcte starttijd uit die lijst gekozen kan worden (tijdens of na de
wedstrijd!!!). We zullen dit nu demonstreren.
Wees er zeker van dat uw kabels aangesloten zijn, de MF-software gestart is, en de MF in de 'Ready mode' gezet is.
Vraag nu iemand om een startsignaal te geven met de startdetector en u zou ONMIDDELLIJK moeten reageren door op
de 'F6'-functietoets te drukken. Als u nu met de muis op de 'boven-pijl'-toets boven het startpistool, kan u de
'starttijdenlijst' zien. In het voorbeeld hieronder reageerde onze operator in 0.152849 seconden, wat ERG snel is.
Meestal zal deze reactie rond de 0.1à 0.25 seconden liggen, tenminste, wanneer u een getrainde en geconcentreerde
operator bent, die niet in slaap viel of op de functietoets vergat te drukken! Dit is dus een voorbeeld van een 'Normale
start', met enkel 1 startsignaal van een pistool (zie pistool-icoontje) en een 'F6'-tijdsopname.
In het volgende voorbeeld tonen we u dat er drie startsignalen (van de startdetector op het pistool) werden opgenomen
en één 'F6'-tijdsopname van het toetsenbord. De BLAUWE kleur geeft de ORIGINELE start van het MacFinish
tijdsregistratiesysteem weer. De 'F6'-opname is ongeveer 0.15 seconden na het TWEEDE startsignaal (+1.860596)
opgenomen, wat betekent dat niet het eerste, of het derde, maar het tweede pistoolsignaal het ECHTE startschot was.
Dat wil ook zeggen dat de lopende tijd in het actievenster en op het tijdscorebord (en misschien zelfs op tv) NIET juist
is.
Maar als u nu de muis gebruikt om naar die tweede opname (+1.860596) te richten en de muis-toets terug loslaat, zal de
'lopende tijd' op de scoreborden ONMIDDELLIJK aangepast worden. Als u terug op de pijl klikt, wordt de lijst
geupdate met de nieuwe relatieve tijden en zal de GROENE kleur nu het HUIDIGE startmoment van het MacFinish
tijdregistratiesysteem aanduiden.
Opmerking: De BLAUWE kleur duidt nog steeds de OORSPRONKELIJKE start van het MacFinish
tijdregistratiesysteem aan.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 49
U kan altijd terug overschakelen naar het oorspronkelijke startopname of naar een andere startopname.
We zullen u nu tonen dat een correctie van het startmoment nog steeds mogelijk is NA de wedstrijd. Open het
MacFinish bestand waarvan u de 'starttijdenlijst' wil checken of veranderen en selecteer 'Properties' in het 'Document'
menu.
U kan nu de lijst met starttijdopnames zien. Dit voorbeeld toont dezelfde vier relatieve starttijden zoals op de vorige
pagina getoond.
Opmerking: Er is ook een tweede 'Tab'veld beschikbaar bovenaan het venster, dat maakt het u mogelijk om een
'2D'beeld te krijgen van de aankomstlijn. Dit laat u toe om te verifiëren dat de camera op één lijn ligt met de
aankomstlijn. Zie hoofdstuk 7.2.2 voor deze eigenschap.
In dit venster kan u ook de tweede start aanduiden als de werkelijke start. Dan zal u zien dat de lijst geupdate wordt met
de nieuwe relatieve tijden. De GROENE kleur zal nu het HUIDIGE startmoment van het MacFinish
tijdregistratiesysteem weergeven. Opmerking: De BLAUWE kleur duidt nog steeds de ORIGINELE start van het
MacFinish tijdregistratiesysteem aan.
Pagina 50
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Natuurlijk, als u een andere tijd heeft geselecteerd als startmoment, worden alle tijden op de foto en in de resultatentabel
herberekend. Als uw nieuwe startopname een elektronisch opgenomen start is, zal de tijd in de resultatentabel getoond
worden met het voorvoegsel “C” (van 'Corrected' (=gecorrigeerd)), als de nieuwe startopname een handmatige start was,
dan zal het voorvoegsel “C M” van 'Corrected + Manual' zijn. In dit laatste geval zullen de tijdresultaten natuurlijk met
een resolutie van 1/10 van een seconde weergegeven worden.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 51
Hoofdstuk 7.2.2 : Na de wedstrijd een andere lijn als
aankomstpositie selecteren
Zoals we in het vorige deel 7.2.1 uitgelegd hebben, kan u het 'Properties window' (=eigenschapsvenster) van eender
welk opgenomen MacFinish bestand openen en klik op het “2D” 'TAB'veld. Nu ziet u het volgende venster, dat u de
mogelijk geeft om het '2D-beeld' van de aankomstlijn te tonen of een venster met de (8 of 16 of 24 …) verschillende
lijnen van elk beeld dat opgenomen werd.
Druk op de escape toets ('Esc') om het 2D-beeld te sluiten. Hieronder ziet u een MacFinish foto en het “Possible
lines”(=mogelijke lijnen) venster van de 'Properties' menuselectie. De onderste helft van de foto toont een witte
aankomstlijn met de zwarte lijnmarkeringen, maar op de bovenste helft van de foto kan u de rode kleur voor de
aankomstlijn herkennen van de synthetische baan. Dit betekent dat de camere niet perfect afgelijnd staat OP de
aankomstlijn. Als u de 7 verschillende rechthoeken op het bovenste venster “Possible lines” bestudeerd, kan u zien dat
de meest linkse rechthoek een RODE omtrek heeft. De RODE kleur betekent dat het de MOMENTEEL geselecteerde
lijn voor de aankomstfoto is.
Als u dubbelklikt op de derde of vierde rechthoek, die enkel uit een witte achtergrond (aankomstlijn) en een zwarte
horizontale lijn (zwarte markeringen op de grens van elke baan) bestaan, kiest u een andere lijn voor het aankomstfoto
beeld. Opmerking: De MacFinish foto zal automatisch geupdate worden, maar de resultatentabel niet (omdat alle lijnen
van een beeld op hetzelfde moment opgenomen zijn). Dit betekent dat als u reeds uw uitslag hebt in de 'resultatentabel',
dat u ze terug moet checken en deze aanpassen indien nodig.
Pagina 52
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 7.2.3 : Extra deelnemers opnemen nadat u
het MacFinish bestand bewaard hebt
Soms wilt u de aankomstfoto resultaten ONMIDDELLIJK aflezen, nadat één of twee of … atleten de aankomstlijn
gepasseerd zijn, bv omdat u de OFFICIËLE (=aankomstfoto) resultaten aan de media (TV, radio en pers) wilt meedelen.
U kon dit al doen, maar om één MacFinish bestand met ALLE resultaten te maken, is het nodig om de “Result table”
dubbel (eenmaal met de eerste twee of drie deelnemers, en de tweede met al de deelnemers) aan te maken. Het is nu
mogelijk om met de MacFinish software de twee delen samen te 'COMBINEREN' tot één bestand, zelfs als u al een paar
resultaten hebt ingelezen in de 'result table'.
WAARSCHUWING: Druk nooit op de 'stop'-toets van het 'action'-venster wanneer er nog atleten in wedstrijd
zijn! Anders zal u de tijdregistratie-informatie van deze atleten verliezen.
Te volgen procedure:
1.
2.
3.
4.
5.
Neem de start en de aankomst van de wedstrijd op van de eerste x-aantal atleten, maar druk NIET op de 'stop'toets.
Druk op de 'Save'-toets (of F11 als de functietoetsen ingeschakeld zijn). Geef een bestandsnaam in en bewaar
het bestand op de schijf.
Als u wilt kan u een gedeeltelijk officieel result aanmaken door de resultatentabel in te vullen.
Tegelijkertijd kan u (blijvend) verder extra atleten opnemen die aankomen.
Na de aankomst van de laatste atleten kan u de foto en de tijden overeenkomstig met deze atleten samenvoegen
(tot eenzelfde bestand) door te drukken op de 'save'-toets (of F11 als de functietoetsen ingeschakeld zijn).
Vervolgens zal u het volgende venster op uw scherm zien:
Dit venster duidt aan dat de MacFinish software reeds een bestandsnaam heeft en vraagt u om te bevestigen of u de twee
datapakketten wil samenvoegen. De tekst in dat venster informeert u dat een update op het scherm (of de resultatentabel)
alleen zal gebeuren als u eerst het fotovenster bewaard en gesloten heeft en dan gedrukt hebt op de bewaarknop in het
actievenster.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 53
Hoofdstuk 7.2.4 : Elektronische tussentijden opnemen
aan de hand van de aankomstfotocellen
Door middel van de kleine pijl die naar beneden wijst in het Actions-venster (onderaan rechts), kan u het actions-venster
verder 'openen' om elektronisch een opname te maken van een tussentijd aan de hand van de fotocellen. Zoals u kan zien
heeft het 'actions-venster' nu een “Tussentijd”vlag (uitgeschakeld, dit betekent inclusief een rood kruis), maar het staat
nog steeds in 'Arrival mode' (check box 'ON' =vakje aangevinkt, zie afbeelding hieronder). Er is GEEN verschil tussen
deze en vorige situatie, voor u het actions-venster verder opende of nadat u het venster weer sluit.
Aankomst mode, beeldopname, tussentijd nemen uitgeschakeld
Als u het Arrival(=aankomst)-aankruisvakje uitgeschakeld heeft, kan er geen aankomsttijd weergegeven worden op het
tijdregistratiescorebord, maar kan er wel een foto opgenomen worden ('Record' aankruisvakje is nog steeds AAN).
Split mode, beeldopname, tussentijd nemen uitgeschakeld
Als u nu op de 'split flag' klikt, is het rode kruis verdwenen (linkse afbeelding), om aan te duiden dat tussentijd nemen
ingeschakeld is. Gedurende de tussentijdregistratie mode, kan er geen 'aankomsttijdregistratie' mode zijn, dus is het
'arrival'-vakje uitgevinkt. Het volgende signaal van de fotocellen zal een tussentijdregistratie (tijd gepauzeerd op het
scorebord voor een vooropgestelde tijd) in werking stellen, ALS uw aankomstbedieningsdoosje in de “auto”positie staat.
Voor tussentijdregistratie kan u kiezen om het opnemen van een foto in of uit te schakelen (zie 2 afbeeldingen
hieronder).
Split mode, beeldopname, tussentijd nemen ingeschakeld Split mode, geen beeldopname, tussentijd nemen ingeschakeld
Pagina 54
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Wanneer de fotocellen nu door de leidende atleet onderbroken worden (of als u op 'F7' drukt en de functietoetsen zijn
ingeschakeld bij de voorkeuren), zal het MacFinish systeem een tussentijd registreren die op uw 'Actions' box-window
(in het voorbeeld hieronder 51.44 sec) en op uw scoreborden voor een aantal seconden getoond wordt (de periode is
regelbaar in de scorebord 'Preferences'(=voorkeuren)). De 'Split flag' is automatisch terug uitgeschakeld (+ rood kruis),
tot U het terug inschakelt voor de VOLGENDE tussentijd (waarschijnlijk de volgende ronde, de volgende kilometer of
de volgende mijl).
VERGEET NIET: Voor de aankomst van de eerste atleet activeert u het opnemen van een fotofinishfoto plus een
uiteindelijke tijd door het 'Arrival' aankruisvakje in te schakelen!!! U zal merken dat het 'Record' aankruisvakje ook
geselecteerd is. Natuurlijk moet de schakelaar van het 'Arrival Remote Control' doosje ook op de 'AUTO'positie gezet
worden voor de aankomst van een wedstrijd.
Opmerking: Wanneer u de 'tussentijden'uitbreiding terug sluit, zal 'Arrival' en 'Record' automatisch op AAN staan.
Hoofdstuk 7.2.5 : Niet-elektronische
tussentijdregistratie (manueel, zonder fotocellen!)
Voor een manuele (niet-elektronische) registratie van de tussentijden, kan u eender welke van deze methoden gebruiken:
1. Open het 'actions'-venster (zie 7.2.3) en gebruik de functietoets 'F7'.
2. Open het 'actions'-venster (zie 7.2.3) en zet de schakelaar van het 'Arrival Remote Control' doosje op de
'Manual'-positie..
3. Laat het 'actions'-venster gesloten en gebruik de functietoets 'F9'.
4. Laat het 'actions'-venster gesloten en klik met de muis op de 'tussentijd'-toets (toets links van de lopende tijd
indicator, met twee verticale lijnen).
De tijd zal gepauzeerd worden in uw 'Actions'-venster en op uw scorebord voor een aantal seconden zoals ingesteld in
uw 'Scorebord voorkeuren'. Na die periode zal de lopende tijd weergave terug beginnen.
WAARSCHUWING: Wees ZEER VOORZICHTIG dat u NIET op de STOP-toets drukt (hand-icoontje) in het
'Actions'-venster. Dit zou de tijdregistratie van uw wedstrijd STOPPEN !!!!!!
Hoofdstuk 7.2.6 : Windspeed User Mode
Wanneer u de WindSpeed 'User Mode' geselecteerd heeft (zie 'Preferences' en 'Parameter setup'-venster), zal er een air
sock icon verschijnen in het 'Actions'-venster dat de MacFinish operator in staat stelt om een handmatige start aan de
WindSpeed meting te geven voor een 200m wedstrijd. Volgens de IAAF regels zou dit gedaan moeten worden “zodra
de EERSTE loper de rechte lijn inkomt”. Merk op dat het icoontje grijs blijft voor zolang er geen start is gegeven!
Als er een startsignaal is gegeven, licht het air sock icon op en kan de MacFinish operator er nu op klikken om de 10
seconden windmeting te starten. Een kortere weg om dit te doen is de “F12”-toets op uw toetsenbord (indien
ingeschakeld).
Op het fotofinish-venster zelf zal u een ‘??’ vinden voor de WindSpeed indicatie, om u te zeggen dat de 'user mode'
werd toegepast in de wedstrijd.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 55
Hoofdstuk 7.2.7 : Lopende tijd op het scorebord na
aankomst van de eerste atleet
Bij aankomst van de eerste atleet zal de onofficiële tijd van die eerste atleet getoond worden op het scorebord en in uw
'Actions'-venster. Veronderstel nu dat we te maken hebben met een 1500m wedstrijd atletiek. Zou het niet interessant
zijn voor de andere lopers dat zij zicht hebben op hun eigen lopende tijd? Inderdaad, dat is mogelijk. Na aankomst van
de eerste atleet, kan uw box-venster er zo uit zien:
De tijd zoals wordt weergegeven in uw 'Actions'-venster (en op uw scorebord) is gestopt. Om de lopende tijd voor de
andere atleten te tonen, klikt u simpelweg op de toets in de rechterbovenhoek, die een kleine smalle pijl naar rechts
toont. Zoals u zal merken zal de tijdsdisplay terug beginnen lopen:
Blijf de fotofinishfoto's opnemen zolang er atleten aankomen. Wanneer de laatste atleet de aankomstlijn overschreden
heeft, klikt u op de STOP-toets in uw 'Actions'venster en leest u de fotofinishfoto af.
Hoofdstuk 7.3 : Meerdere wedstrijden opnemen
(meerdere wedstrijden tegelijk mogelijk )
Opmerking van de redacteur: Op dit moment (september 2009) is er NOG geen 'regatta'versie van de MacFinish 8.x
software beschikbaar !!
Hieronder zie je het controlepaneel van MacFinish om meerdere wedstrijden simultaan te timen.
Zoals je kan zien, zijn er nu 4 chronometers beschikbaar. Elke chronometer heeft 6
verschillende toetsen, een WindSpeed toets en een tijdsweergave.
Telkens een wedstrijd klaar is om te worden gestart, drukt de operator op de grijze pijl
(linkse toets) van de volgende beschikbare chronometer.
De grijze pijl zal nu in groene kleur veranderen, en geeft nu aan dat deze chrono actief is,
wat ook betekent dat deze tijd weergegeven wordt op een scorebord (indien aangesloten, en
juist ingesteld).
De volgende stap is dat de operator de 'ready' toets (lamp icoontje) zal drukken, om die
wedstrijd 'klaar' te zetten om de start te registreren. Alleen het icoontje van deze
chronometer zal geel oplichten.
Zodra het startsignaal is gegeven (startpistool of manuele start toets) zal de tijd van deze
chrono gaan lopen, het symbool van het startpistool draait horizontaal, en het rode puntje
kleurt groen. Het symbool van de de windvaan zal getoond worden als het WindSpeed
apparaat is aangesloten, en er een correcte verbinding is (zie parameter venster). De
windmeter kan alleen gestart worden als de wedstrijd loopt..
Aandacht: Start de windmeter (door op het windvaan symbool te drukken) alvorens men de volgende wedstrijd 'klaar'
zet, anders is er geen windmeting meer mogelijk.!
Pagina 56
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Notas;
Een manuele start kan gegeven worden door op het startpistool te klikken ! Als je iets hebt opgenomen
met de camera, ALVORENS de eerste deelnemer aankomt (dit kan je zien in de geheugenbalk bovenaan het
controlevenster) dan kan je dit wissen met het “Prullenmand” symbool.
Zodra er deelnemers arriveren, drukt de operator op de 'Arrival control toets' (we gebruiken voor regatta geen
fotocellen, maar de schakelaar op het zwarte doosje 'Arrival button' of 'Arrival Remote Control'). Hierdoor zal de foto
manueel worden opgenomen. De operator dient dus steeds heel attent te zijn ! Bij elke opname zie je het symbool van de
'aankomstvlag' draaien, en een 'A' tonen die een 'Aankomst' aangeeft.
Merk op dat zolang men op de aankomst-toets drukt, het geheugen zal gevuld worden met beeld, en dus zal de
geheugenindicator stap voor stap opvullen, en aangeven hoeveel % van het geheugen reeds gebruikt is.
Zodra ALLE deelnemers van een race zijn opgenomen, drukt de operator het 'STOP'-symbool (hand-icoontje) van DIE
RACE ! Nu kunnen we dit beeld gaan bewaren op schijf, en drukken daarvoor het diskette-symbool VAN DIE RACE !
Het programma zal vragen naar de gewenste filenaam, en de gewenste locatie (schijf en folder).
Geef de gewenste bestandsnaam in, en druk op 'Save'. Als je 'Cancel' drukt, wordt er niets bewaard. De tijdsweergave
wordt teruggesteld naar '00:00:00' De foto van de zonet opgenomen wedstrijd is nu bewaard op schijf.
WAARSCHUWING: Als de foto zonder probleem bewaard is, druk op het 'Prullenmand' symbool om het
beeldgeheugen te WISSEN; Alleen als het geheugen regelmatig gewist is, zal er steeds voldoende beeldgeheugen zijn
om nieuwe wedstrijden op te nemen. Bovendien zal je niet wensen dat in het beeld van de volgende wedstrijd ook de
aankomsten van de huidige wedstrijd zichtbaar zijn !
Als je op het 'Prullenmand' symbool drukt zal de software om bevestiging vragen.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 57
Hoofdstuk 7.4 : Het startsysteem testen
Deze test kan uitgevoerd worden, als de starter gebruik maak van een startpistool, waarop een TimeTronics startdetector
is bevestigd. Het doel van de test is om te verifieren dat de tijd onmiddellijk gaat lopen zodra het pistool gaat afgevoerd,
en niet een poos later (zelfs niet enkele duizendsten van seconde). Deze test dient te worden uitgevoerd voor elke
internationale meeting of kampioenschap.
Eerst dient de fotofinish-operator zijn systeem op te stellen, af te regelen, en de beeldopname te testen. Dan zet hij de
MacFinish 'Klaar' ('Ready' toets drukken in het 'actions' venster) , en drukt CONTINU op de F7 toets, (met functie
toetsen INGESCHAKELD!) Op deze manier zal onmiddellijk een foto genomen worden zodra een startsignaal
gedetecteerd wordt. De starter mag nu het startpistool op de aankomstlijn leggen, en het pistool afvuren. De camera
neemt nu een foto van dit startschot, en zal uiteraard de bijhorende tijd tonen.
start detector
finish-line
flash from the gun on top
of the finish-line.
We gaan nu verifieren dat de tijd onmiddellijk gaat lopen vanaf het schot.
Picture of the flash from the
gun on the finish-line.
First vertical marker at
0.01 = one hundred of a
second after the
starting shot
Test OK; time
started running
immediately
after the shot
had been fired.
0.1 = one tenth of a
second after the starting
shot.
This time bar below the
image can be made
visible (on paper) by
selecting Print Window.
Zoals je kan zien op de foto worden er steeds een aantal lijnen VOOR en NA elk 'aankomstsignaal' opgenomen.
Hierdoor is in dit geval het startschot ook beter zichtbaar.
Tip ; Zorg er steeds voor dat er niemand het zicht van de camera belemmert.
Pagina 58
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 8 : De fotofinishfoto aflezen
Wat is zichtbaar op het fotofinishvenster ?
1 . O
p
i n d i c a
w
i n d
o f m
e
a n d
r e
t i o2 n. a A l m
o 3 u . n Rt oe cf 4o .r d D i na gt e
t i Mo n a co Ff i n s i p s eh e d
o f r e c o
s p m e ee dm ( o t ry y p et h a t h a s
a s b u e r ee nm u e sn e t d
f o r t h e
s up li tc t( u m r e/ s ) )
5 a . n T d i t h l- u io np u g r m p e o n p u
r ( ds ei n e g P r e f e r e n c e s ) :
p r e d e i tf l i e n s e dc a t n
b e
s e l e c t e d
b y
c l i c k i n
d r a g g i n g
T a b l e
o f r e s u l t s : p l a c e S s c, r l oa nl l e b s a ( r e s x ; p b l y a n c a l i t ci o k n i n s g e et h
f u r t h e re u m p a i n n u t a h l ) , t i m
e ys o ( ur o c u a n n d ib n o g t h
h o r i z o n t a l l y
a c c o r d i n g
t o
p r e d e f i n e t hd r op ua rg a h m- f i t neh tie es hrp s h p) o i ct o t u r e
‘
T
t
l
v
w
t
‘
P
e
T
b
s
t
o
P
d
l
a n e
i n d i c a t i o n
f i e l d s ’ .
i p : f i r s t a c k n o w l e d g e
h e
s i z e
o f a l Pl il na i nnp t eo ts h ( e f i c r su t r s o r
a n e
1 ) . A d a p ( vt a e t r i to i cn a i l s t i m
e
l i n e )
Z o o m
i n g
f i e l d
a l i d
f o r a l l i a m n ad g r e e s a d
t h e
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
r e
h i c h
a r e
u s ce do r f r r e o s mp o n d i n g
t i m
e .
z
o
i
o
n
m
g
s
c
a
l
e
.
Z
h a t m
o m
e n t T o in m . e s c a n
b e
f
i
e
l
d
:
c
l
i
c
k
t
o
L a n e
s e p a r a r t ei o n n d e l ir n e ed ’ .i n
o n e
i n p o i n t t h e t c h u o r us os ar n d t h s, e o l ne ce t h o r i z o n
x a c t l y
t o
t h i h s u l no d c ra e t id o t nh . oh ro r o i nz oe n t a l a n d
h e
c u r s o r ’ s t ae rn r t o h w o fw a i l sl z e oc oo . mn d i .n g
e
c o n v e r t e d S i i n m t o p la y
c l i c k
t h i s f i e l d
m
a l l c r o s s , i a n g d a i i c n a ta i nn d g a g a i n .
h a t y o u ’ r e
r i g h t o n
t o p
f t h e
s e p a r a t i o n
l i n e .
m
o v i n g
r e s s m
o u s e
b H u o t t r o i zn o a n n t ad l l i n e
T
h
i
s
l
i
n
e
h
e
l
p
s
y
o
u
t o
i d
r a g
t h e
l a n e
s e p a r a t i o n
i n e
t o
c o r r e c t p o s i t i o n .
g
a
e
a n
L
: c l i c k
a n d
q u i r e d
o o m
s e l e c
t a l , v e r t i c a
v e r t i c a l
s i m
u l t a n e
e n t i f y
a n d
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 59
Hoofdstuk 8.1 : Inzoomen
Je kan de zooming veranderen met behulp van enkele zoomfuncties links-onderaan de foto. Het eerste dat je nodig hebt
is een bediening om de verhouding tussen de horizontale en verticale grootte te veranderen. Hiermee kan je een object
(atleet,paard, fietswiel,..) hoger of breder tonen, om het er meer realistisch te laten uitzien.
Als een fiets er bij een instelling van 1:1 bijvoorbeeld zo zou uitzien:
Dan kunnen we met een selectie van 1:2 die fiets er normaler laten uitzien zoals:
Nu kunnen we beginnen met in-of-uit te zoomen, om het beeld respectievelijk te vergroten of te verkleinen .
Noteer dat de tijdsweergave een ‘±’ symbool weergeeft voor de tijd, wanneer de weergave op scherm te klein is, meer
specifiek wanneer 1 pixel op het scherm meer dan 1/100 sec voorstelt. Vanaf dan is immers geen nauwkeurige
tijdsaflezing meer mogelijk, voor een OFFICIELE tijdsopname.
De maximum zooming schaal is 600%.
Pagina 60
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 8.2 : De 'Resultatentabel' invullen
Baan Popup Menu
De tweede kolom heet de "Identificatie" kolom, waar we de atleet moeten identificeren. Gewoonlijk zal u baannummers
gebruiken voor 'sprint'wedstrijden die in banen gelopen worden en ID's of heupnummers voor
'langeafstands'wedstrijden, waarbij de atleten niet in verschillende banen aankomen, maar meestal allemaal in baan 1.
Klik op de kleine verticale pijl in de 'Lane'kolom, waarbij een 'Lane/Hip/ID' popup menu zal verschijnen. Selecteer het
item dat u wenst te gebruiken om de resultatentabel in te vullen, door de RECHTERMUISTOETS te gebruiken.
Lane = baan nummer.
Hip = heupnummer, komt normaal overeen met de baannummer.
ID = een registratie/identificatie nummer (kan de borstnummer zijn of een zeker ID federatienummer van de
atleet).
ID+Lane = zal zowel de ID van de atleet als de baannummer tonen.
Hoofdstuk 8.2.1 : Wedstrijden die in banen aankomen
Nota; Voor u de resultaten begint in te vullen, zorg ervoor dat de baanindicatievelden in de foto correct gepositioneerd
zijn! Denk eraan dat u deze 'baanindicatoren' in het 'Scrolling camera view' venster, VOOR de wedstrijd uitlijnt. Op
deze manier hoeft u dit maar eenmalig te doen, aangezien deze uitlijningen dan ook gebruikt zullen worden voor alle
volgende foto-opnames!
Om een willekeurig veld in de resultatentabel te selecteren, hoeft u er enkel in te klikken! Het veld krijgt nu een andere
kleur (= geselecteerd). De 'vul'kleur zal afhangen van uw systeeminstellingen (Windows). Klik eerst in het veld dat
ingevuld moet worden onder 'Lane' (=baan).
Druk vervolgens TEGELIJK op de 'Control'-toets van het toetsenbord en klik met de muis op het juiste 'Lane'-veld, baan
5 in het onderstaande voorbeeld;
'Control'-toets + klik in het ‘Lane’ veld
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 61
De nummer van de baan zal nu verschijnen in het vorig geselecteerde veld onder 'Lane'.
Het volgende invoerveld wordt automatisch geselecteerd. Merk op dat het overeenkomende baanindicatieveld zwart is
geworden, wat betekent dat het reeds gebruikt werd! Volg dezelfde stappen voor ALLE banen waar een atleet loopt of
zou moeten gelopen hebben.
Om de overeenkomende tijden in te vullen, moet u de volgende procedure volgen: beweeg de cursor naar het veld dat
geselecteerd moet worden onder 'Time' en klik. Het veld is nu geselecteerd:
Sleep vervolgens de verticale lijn op uw afbeelding (cursor) naar de voorkant (torso) van de atleet (wiel, paard, …)
(voor atletiek zie APPENDIX F) in kwestie (bv. de winnende atleet in baan 1), duid de cursor correct aan, druk op de
'Control'-toets en klik op de muistoets. De overeenkomende tijd (afgerond volgens de vooropgestelde parameters) zal nu
verschijnen onder 'Time'. Het veld eronder is nu automatisch geselecteerd. Volg dezelfde procedure voor alle banen.
Als er een ‘M’ staat voor alle tijden, werd de start manueel gegeven (door te klikken op het pistool-icoontje op het
'Actions'-venster van de operator). Als de start werd gegeven door te drukken op de Remote Control Start toets of door
het startpistool zelf, zal er geen 'M' verschijnen voor de tijden (zoals in bovenstaand voorbeeld).
Om meerdere velden tegelijk te selecteren (bv om ze te kopiëren of om een aantal velden te verwijderen), moet u het
eerste veld selecteren door erin te klikken en dan op de 'Shift'-toets drukken op het toetsenbord en in het tweede veld
klikken, in de tegenoverliggende hoek. Het resultaat:
Een veel snellere wijze voor het opmaken van de resultatentabel = de baannummers tegelijkertijd invullen + de
overeenkomende tijden; selecteer het volgende baanveld;
beweeg dan uw cursor in de foto-finish foto, druk op de 'Control'-toets (blijf erop drukken) en klik met de cursor nadat u
de muis zo gepositioneerd hebt, dat de VERTICALE lijn gepositioneerd is op de voorzijde v.d. romp v.d. atleet en de
HORIZONTALE lijn zich in het correcte baanveld bevindt (baan 7 in onderstaand voorbeeld);
Pagina 62
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Nu worden de baannummers en de overeenkomende tijden tegelijkertijd ingevuld! Het volgende veld onder 'Lane' wordt
automatisch geselecteerd. Volg dezelfde procedure voor alle deelnemers.
In de tijd-velden, kan u ook de volgende opties invoeren:
DNF: Did not finish (= niet aangekomen)
DNS: Did not start (= niet gestart)
DIS: Disqualified (= gediskwalificeerd)
NR: No result (= geen resultaat)
Druk op de 'Control'-toets op het toetsenbord om dat te doen, klik in een willekeurig tijd-veld en sleep naar de nodige
optie:
Hoofdstuk 8.2.2 : Wedstrijden die niet aankomen in
banen
Selecteer 'ID' in het 'Lane Popup Menu' voor wedstrijden die niet aankomen in banen (bv een 1500m of 5000m
wedstrijd), DE RECHTERMUISKNOP INGEDRUKT! Klik nu in het eerste veld onder 'ID' om het te selecteren.
U kan nu manueel het ID-nummer intypen van elke overeenkomende atleet. Druk op de 'Return' toets om naar het
volgende veld onder 'ID' te springen. Volg dezelfde procedure voor alle deelnemers. Wanneer al de ID-nummers
ingevuld zijn, kan u de tijden terug ingeven op de manier zoals hierboven werd uitgelegd.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 63
Hoofdstuk 8.2.3 : Tijdslijnen wanneer u de resultaten
ingeeft
Zoals we hierboven al uitgelegd hebben, kan u verticale tijdslijnen toevoegen aan uw fotofinish foto wanneer u
resultaten ingeeft. Om dat te doen, selecteert u 'Time lines' onder het 'Document'-menu. Selecteer 'Screen' of 'Printer' of
allebei en selecteer de kleur van de tijdslijnen. Dit kan er zo uit zien:
In het voorbeeld hierboven kan u zien dat tijdslijnen handig kunnen zijn om de atleten die aangekomen zijn te
onderscheiden van degenen die gedubbeld zijn en die dus nog een of meerdere ronden moeten lopen! De gedubbelde
atleten staan op de foto, maar vertonen geen tijdslijn, aangezien ze niet uitgelezen werden (op die plaats van de foto).
Nota: U kan ook de automatische display van 'Time Lines' in de 'Preferences' (zie hoofdstuk 6.1.5) inschakelen.
Hoofdstuk 8.2.4 : Absolute of Relatieve tijden in de
'Resultatentabel'
Laten we even kijken naar het volgende (theoretische) voorbeeld van een wielerwedstrijd, waar de tijden het
voorvoegsel 'C' voor 'Corrected' (= aangepast) hebben (we hebben een tijd van 5:26:47 voor de winnaar ingetypt en de
andere tijden werden berekend door de computer). Er is ook een voorvoegsel 'M' als de start 'Manueel' werd gegeven
door de muistoets in plaats van het startpistool of de druktoets.
Als u de verschiltijd tussen elke deelnemer wilt weten, kan u de mode 'Relative to Previous' BOVENAAN de
'Time'-kolom selecteren, MET DE RECHTERMUISKNOP INGEDRUKT! Erg handig voor de meeste
wielerwedstrijden, omdat de deelnemers dan dezelfde tijd (groepstijd) krijgen als er MINDER DAN 1 seconde
tussen twee opeenvolgende deelnemers is.
U kan ook het tijdsverschil tussen elke deelnemer en de winnaar weergeven, door 'Relative to First' te selecteren (niet
weergegeven).
Pagina 64
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 8.3 : Het Video-ID systeem gebruiken
(optioneel)
Het (optionele) Video-ID systeem van TimeTronics maakt het u veel
eenvoudiger, sneller, en met minder fouten, om de deelnemers
(atleten in een langeafstandswedstrijd, of de deelnemers in een BMX
wielerwedstrijd of ...) te identificeren.
U kan de aankomstvideo file “afspelen” in een apart venster (zie
afbeelding), of wijs in het MF-fotovenster eender welke deelnemer aan,
en zie de atleet automatisch aankomen in het videovenster (het video-ID
systeem zal het overeenkomende punt zoeken in het videobestand, het
selecteren en een stilstaande afbeelding tonen).
U kan een tijdsverschuiving tussen de MF-foto en het Video-venster
aanpassen, maar u kan ook de lichtintensiteit en het contrast van het
video-venster aanpassen. Gebruik de 3 bedieningen bovenaan het
video-venster.
Ten slotte kan u ook zoomen in het video venster, door er gewoon in te
klikken!
In het voorbeeld rechts kan u zien dat de volgende aankomende atleet
ID '46' heeft. Om de identificatiekolom voor plaats 4 van de
resultatentabel in te geven, drukt u gewoon op de 'Control'-toets van uw
toetsenbord en klik op het nummer '46' in de ID-kolom.
Uiteraard kan het Video-identificatiesysteem ook gebruikt worden in combinatie met de popup lijst (zie hoofdstuk
10.2.3).
Hoofdstuk 8.4 : Het ‘Overview’ venster
gebruiken
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 65
Het “overview”-venster (=overzichtsvenster), dat zich bij de meeste operatoren boven het eigenlijke fotovenster bevindt,
toont de volledige wedstrijd en kan soms heel handig gebruikt worden om de volgende deelnemer te selecteren. Zoals u
op bovenstaande foto kunt zien, heeft de deelnemer met nr 33 de wedstrijd gewonnen, want we hebben het eerste deel
van de wedstrijd geselecteerd (zie smalle rechthoek in het overzichtsvenster boven de afbeelding, die het uitvergrote
venster van wielrenner 33 en de anderen weergeeft).
Door eenvoudigweg ergens in het overzichtsvenster te klikken, kunnen we van het ene deel in de foto naar een ander
deel in de foto “springen”, bijvoorbeeld naar het einde van de groep wielrenners. Merk de kleine rechthoek op, in de
rechterbovenhoek van de afbeelding.
Pagina 66
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 9 : De foto of de
wedstrijdresultaten afprinten
Hoofdstuk 9.1 : Afdrukken
De 'File'-menu bevat 3 menu-items in verband met het printen van de MacFinish foto en/of de 'resultatentabel'.
Deze selecties zijn: Print Setup..., Print preview en Print... .
'Print setup' maakt het u mogelijk om uw pagina af te stellen (grootte, oriëntatie, …) voor de printer.
Wanneer u ‘Print Preview’ selecteert, zal er een voorbeeld op uw scherm getoond worden van hoe de foto uiteindelijk
op het papier geprint zal worden. U kunt dan selecties maken (Afbeelding/Resultatentabel/beiden, Foto/Venster,
afbeeldingslijnen of niet) en wanneer u het goedkeurt, kunt u de printer de taak geven om het weergegeven voorbeeld af
te printen.U kunt ook het printproces teniet doen (cancel).
Als u de geselecteerde afbeelding wilt printen, selecteert u Print...onder de 'File'-menu.
Als u de VOLLEDIGE FOTO (mogelijk meer dan zichtbaar op uw scherm), klikt u op de 'Photo'radio-toets. Nu zal
de volledige afbeelding die opgenomen werd afgeprint worden (bijvoorbeeld de rode rechthoek):
Als u enkel het venster wilt printen (= ENKEL HET ZICHTBARE gedeelte), klik dan op de 'Window'radio-toets.
Nu zal u een uitprint van dat deel van de afbeelding dat zichtbaar is op uw MacFinish venster, krijgen en in dezelfde
omstandigheden (bijvoorbeeld in- of uitgezoomd). Wanneer u (ook) een uitprint van de plaats- en tijdsresultaten wilt,
selecteert u 'Print Results'.
Weet dat de 'Resultatentabel' uitgeprint zal worden op een andere pagina dan de MacFinish foto uitprint! Als u de foto
en de 'Resultatentabel' op EEN pagina wenst te printen (optioneel met een extra logo), kunt u dit doen door eerst een
.jpg-bestand te maken: zie het volgende hoofdstuk.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 67
Hoofdstuk 9.2 : Een .jpg-bestand manueel
maken dat u kunt gebruiken en later afprinten
Als u een foto en de resultatentabel op EEN pagina wenst te printen (optioneel met
extra logo), kunt u dit doen door eerst een .jpg-bestand te maken, dat u kunt gebruiken
om op papier te printen om bij een rapport te steken, op een website te zetten of …
Selecteer 'Export image to jpg', of druk de 'Alt+R'-toetsen op het toetsenbord.
Wanneer u een voorbeeld van het exportvenster (zie onderstaande afbeelding) ziet, kunt
u eerst selecteren welk deel van de foto u wenst te exporteren (klik op de muis, beweeg
uw muis en laat terug los; u zult een blauwe rechthoek zien). Dubbelklik om de
volledige afbeelding te nemen.
U heeft de mogelijkheid om een of twee logo's toe te
voegen, ze te positioneren, de tijdsschaal al dan niet
te tonen, de tijdslijnen al dan niet te tonen, de
resultatentabel al dan niet te tonen, ervoor te kiezen
waar u deze resultatentabel wilt zetten, etc.
Druk op de toets “Make jpeg” om naar het volgende
scherm te gaan. Daar kan u een bestandsnaam
ingeven en kiezen welk TYPE van bestand u wenst te
maken: een .JPG-bestand of een .PNG-bestand.
Deze foto kan er bv zo uit zien:
Pagina 68
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 9.3 : Een .jpg-bestand automatisch
maken, voor later gebruik en afdrukken
In hoofdstuk 6.1.5. hebben we al uitgelegd dat u de 'Preferences' (=voorkeuren) kunt programmeren om het MacFinish
programma automatisch een .jpg-bestand te laten maken, wanneer de software een MacFinish gegevensbestand opent
en/of bewaart.
U kunt het folder adresveld leeg laten, zodat het bestand in de map waar het originele MacFinish bestand bewaard
wordt, bewaard zal worden. U kunt ook een andere folder specifiëren (gebruik de “...”-toets om de gewenste folder aan
te duiden).
De bestandsnaam van het automatisch gemaakte .jpg-bestand zal hetzelfde zijn als de bestandsnaam van het MacFinishbestand dat u opende, maar uiteraard van het type .jpg.
Als u een logo-afbeeldingsbestand heeft bewaard in de folder “Graphics” (deze folder zou aanwezig moeten zijn bij de
MacFinish-software) en dit afbeeldingsbestand heet “logo.jpg” of “logo.bmp” of “logo.gif”, dan zal dit logo automatisch
inbegrepen zijn in de aangemaakte .jpg-bestanden, op de bepaalde positie: “bottom right”(= rechts onderaan) van de
gemaakte afbeelding.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 69
Hoofdstuk 10 : Een link met de MeetManager
databank gebruiken
Als u een aparte computer gebruikt met een databankprogramma met de lijst van proeven (atletiek of andere sporten),
het tijdsschema, de namen van de atleten, teams, etc... kunt u een 'link' maken tussen deze MeetManager computer en de
MacFinish computer om informatie uit te wisselen.
Zo'n link kan verschillen in:
A) Type van connectie:
B) Een of Twee-richtingen
- Seriële connectie (kabel of draadloos, RS232 of RS422)
- Netwerkconnectie (ethernet TCP-IP)
- Bestandsoverdracht (USB-geheugenstick, USB-harde schijf, netwerk, .....)
- Eenrichtingsverkeer: MacFinish resultaten worden verstuurd naar
MeetManager
- Tweerichtingsverkeer: MM gegevens worden verstuurd naar MF en later
worden de MF resultaten verstuurd naar MM.
De bovenste drie menuselecties van het “Document”-menu dienen voor het meest
interessante type: de tweerichtingcommunicatie met een 'echte' MeetManager. De
volgende twee items ('Send Results'(=Resultaten verzenden) en 'Export to File'
(=Exporteer naar bestand)) worden gebruikt voor het 'eenvoudigere'
eenrichtingsverkeer van gegevens naar een 'eenvoudiger' databankprogramma.
Nota: De reden waarom zo een MeetManager programma op een aparte
computer zou moeten draaien is NIET omwille van computerbeperkingen, maar
omwille van menselijke beperkingen! Het is niet mogelijk voor de fotofinish
operator om andere werkjes te doen tijdens zijn fotofinish-opname-activiteiten!
Als hij ook zou moeten zorgen voor de deelnemerslijsten, afprintwerkjes,
gegevens verzenden naar scoreborden, televisie, etc., zou dat een ramp worden!
Laat hem zich concentreren op een van de moeilijkste werkjes die er zijn: voor
een perfecte tijdsopname zorgen, en onthoud: hij krijgt enkel EEN kans, een
wedstrijd kan niet teruggelopen worden!
Hoofdstuk 10.1 : Eenrichtingsverkeer bij
gegevensoverdracht naar MeetManager
Er zijn GEEN beperkingen op het gebruik van een eenrichtingslink. Met andere woorden: u kunt de volgende
menucommando's gebruiken zonder enige registratiesleutel of licensiecode:
- “Send Results” om de resultaten uit te zenden over een seriële poort (scorebord poort).
- “Export Results to File” om de resultaten weg te schrijven naar een .TXT-bestand op uw PC.
U zal natuurlijk de juiste instelling van uw seriële poort, bits per seconde, etc. moeten hebben voor u gebruik kan maken
van de 'Send Results'- eigenschap.
De eigenschap ‘Export Results to File’ kan manueel of automatisch uitgevoerd worden wanneer u de MacFinish foto
sluit. Bekijk uw 'Preferences'(=Voorkeuren), uitgelegd in hoofdstuk 6.1.4. .
Pagina 70
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 10.2 : Bi-directionele
datacommunicatie met de MeetManager
Het gebruik van de bi-directionele ‘link’ met de MeetManager vereist dat U een geldige sleutel (ook registratiesleutel
genoemd) bezit om deze optie te kunnen gebruiken. Het grote voordeel van deze optie is dat deze methode op een
automatische en intelligente wijze de gegevens in beide richtingen zal uitwisselen. Het MacFinish systeem zal LIVE de
deelnemersgegevens verkrijgen van de MeetManager, en de MeetManager zal automatisch de fotofinishresultaten
verkrijgen.
Hoofdstuk 10.2.1 : Opstart van de MeetManager functie
Om de MM-koppeling in MacFinish te gebruiken voert U de volgende stappen uit;
A) Voer een geldige registratie-sleutel in; zie hoofdstuk 4.5
B) Schakel de MM-koppeling in, en kies een manuele of automatische import ; zie hoofdstuk 6.5
Hoofdstuk 10.2.2 : Importeren van MeetManager data
A) Indien U “Automatisch” selecteerde ;
dan zal U merken dat telkens U een MacFinish foto leest van de camera (door “Lees foto” menu-commando of door het
drukken van de 'F11' toets, indien ingeschakeld) zal een “MeetManager Link” venster getoond worden waarin U een
lijst van de wedstrijden ziet. Automatisch is reeds de eerstvolgende wedstrijd geselecteerd, waardoor U enkel op de
'Enter' toets dient te drukken, of eerst een andere wedstrijd kan selecteren indien de wedstrijdvolgorde onverwacht is
veranderd.
B) Indien U “Manueel” selecteerde;
U gaat nu eerst de fotofinishfoto lezen van de camera, en kan later op elk gewenst tijdstip de deelnemerlijst aan dit
bestand toevoegen, door dit manueel te importeren.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 71
Maar onthoud dat U ook deze manuele import kan gebruiken, indien U voor de automatisch functie koos, bijvoorbeeld
om op een bepaald moment de deelnemersgegevens te updaten, na een onverwachte (= zeer late) wijziging.
Indien een communicatiestoring optreed (wegvallen van serieele of ethernet-verbinding), kan U de volgende vensters
zien.
Druk op de ‘Link’ toets in het 'Import'-venster om de verbinding met de MeetManagercomputer te herstellen, en
selecteer dan de gewenste wedstrijd.
Hoofdstuk 10.2.3 : Resultaten invullen bij een
koppeling met de Meet Manager
Als U een verbinding hebt met de 'MeetManager', kan U de deelnemerslijst tonen in de ‘Resultatentabel’, en U kan
kiezen HOE U die gegevens weergeeft (breedte van kolommen, weergave van ID-nr of van Baan,...)
Voor het invullen van de tweede kolom (identificatie van atleten ; ID of baan) kan U gebruik maken van de
deelnemerslijst. Druk gewoon op de 'Control' toets van het toetsenbord, en klik met de muis op een gewenste
deelnemers in de deelnemerslijst. Die deelnemer zal ingevuld worden op de cursorpositie.
Pagina 72
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
U kan ook gewoon in de foto klikken, ter hoogte van de voorzijde van de romp van de atleet om de juiste tijd af te lezen,
en U zal zien dat een lijstje met de deelnemers verschijnt, waarop U de juiste deelnemers kan kiezen. Vergeet niet
vooraf de ‘Control’-toets in te drukken, en te zorgen dat U “ID” selecteert als identificatie in de resultatentabel, niet
'Baan'!
Op deze manier kan de tijd EN identificatie van een atleet met 1 klik
ingevuld worden. Doe dit een voor een voor alle deelnemers. U kan een
deelnemers slechts 1 maal selecteren, de reeds gebruikte zullen grijs
getoond worden ipv in zwart.
Indien U dient te wachten op de aankomstjury, die U een lijst met de
aankomstvolgorde zouden bezorgen, kan U echter reeds de tijden aflezen,
en later de identificatie toevoegen (zie hiervoor).
Het (optionele) Video-Identificatie systeem van TimeTronics
maakt dit uiteraard veel makkelijker, en bespaart veel tijd, en
vermijdt veel menselijke fouten, door U een extra beeld in
vooraanzicht van de atleet te verschaffen. Zie hiervoor ook
hoofdstuk 8.3. U kan het videobestand afspelen in een aprt
venster, maar door het aanwijzen van een atleet in het fotovenster zal ook automatisch die atleet weergegeven worden in het
video-venster !
Hoofdstuk 10.2.4 :
Exporteren naar MeetManager
De volledige resultaten van de resultatentabel (Plaats+Identificatie+Tijd) van het actieve document kunnen doorgestuurd
worden naar de MeetManager mbv de menubediening ‘Export...” in het ‘Document’ menu.
De software zal automatisch verifieren of deze gegevens goed zijn aangekomen bij de MeetManager. Indien U geen
alarmvenster te zien krijgt is dit het geval. Ook indien U niet alle deelnemers een resultaat hebt toegewezen zal een
alarmvenster getoond worden ! Vergeet dus niet om alle niet-aangekomen en niet-gestarte atleten ook in de resultaten op
te nemen. Druk de 'Control'-toets, en klik met de muis in het gewenste tijd-veld en selecteer respectievelijk “DNF” en
“DNS”. Selecteer “DIS” voor atleten die gediskwalificeerd zijn door de jury.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 73
Hoofdstuk 11 : Details van de MF Menus
Het MacFinishprogramma is gemaakt zoals de meeste klassieke 'Windows' programma's en bevat een menubalk
bovenaan het scherm. Alleen de bedieningen die in 'zwart' zijn weergegeven zijn actief. De functies die 'grijs' zijn
weergegeven zijn op dat moment, of door beperkingen in Uw MacFinish-sleutel, niet beschikbaar. Een menubediening
die achteraan drie puntjes bevat (…) zal na selectie een nieuw venster tonen waarin bijkomende bedieningen nodig zijn,
(bv “Afdrukken...”). Sommige bedieningen kunnen ook uitgevoerd worden mbv een sneltoets via het toetsenbord, bv
"control-C" voor Copieren).
Er zijn momenteel 5 verschillende menus in het MacFinish programma:
Ondanks het feit dat vele bedieningen reeds uitgelegd zijn in de vorige hoofdstukken, willen we hierna nogmaals alle
menus overlopen;
Hoofdstuk 11.1 : Help Menu
De Help menu bevat algemene informatie van het MacFinish programma. Selecteer ‘Over MacFinish’ en een venster
zoals hieronder zal zichtbaar worden:
Hoofdstuk 11.2 : File Menu
Indien U Openen selecteert zal een MacFinish-bestand van schijf (uw harde schijf, of ergens
op Uw netwerk) worden geopend.
Elk bestand kan weer gesloten worden door de 'Sluiten' toets (='X' in de rechterbovenhoek van
elk venster) of door de Sluiten menubediening. Zodra echter alle foto-vensters gesloten zijn
zal deze bediening inactief
worden, en dus in grijs getoond
worden.
Bewaar wordt gebruikt om een
bestand te bewaren, waarbij U de
naam kan kiezen of wijzigen.
Bewaar als is nodig om een
bestaande foto te bewaren op Uw
schijf onder een NIEUWE naam,
en/of om deze foto te bewaren op
een andere plaats (andere schijf of
op netwerk).
Pagina 74
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Zie hoofdstuk 9 voor de 'Afdrukken' menubedieningen.
De 'File' menu kan een lijst (van maximaal 10) voorheen geopende foto's bevatten. Hiermee kan U snel een van deze
foto's terug oproepen, en openen op Uw scherm.
Zie hoofdstuk 6 voor de 'Voorkeuren' menubedieningen.
De Stoppen menuselectie zal alle geopende documenten eerst sluiten, nadat de software eerst heeft gevraagd aan de
gebruiker om eventuele nog-niet-bewaarde documenten alsnog te bewaren, en zal dan het MF-programma stoppen.
Hoofdstuk 11.3 : Documenten Menu
Hoofdstuk 11.3.1 : Import, Export, Toon deelnemers
Het bovenste deel van de menu 'Documenten' bevat de interactie met de MeetManager database.
Natuurlijk is het eerst nodig om de verbinding te leggen met een MeetManager om deze menubediening(en) te kunnen
gebruiken. Voor meer informatie over het gebruik van de bi-directionele verbinding met de MeetManager, zie
hoofdstuk 10.2
Hoofdstuk 11.3.2 : Send Results, Export Results to
File...
De bediening ‘Stuur resultaten’ laat toe om via een serieele poort de gegevens van de resultatentabel door te sturen
naar een andere computer, bv om die informatie weer te geven op een stadion scorebord. Zie hiervoor verder appendix
A van deze handleiding.
Met ‘Exporteer resultaten naar bestand...’ wordt een ".TXT' bestand op schijf aangemaakt met de gegevens uit de
resultatentabel. Het formaat van dit bestand is beschreven in “Appendix A” van deze handleiding.
Voor meer details over het verzenden van MacFinish resultaten naar een 'MeetManager', zie hoofdstuk 10.1
Voor meer details over het importeren van deelnemers mbv een .txt bestand , zie “Appendix G”
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 75
Hoofdstuk 11.3.3 : Omdraaien van beeld
Met de menubediening ‘Beeld omdraaien’ kan U de opgenomen foto horizontaal omkeren (links-rechts). De gekozen
instelling wordt bewaard voor elk beeld apart.
Hoofdstuk 11.3.4 : Omdraaien van banen
Hiermee kan de richting van de baannummers (1 to 25 / 25 to 1) in de verticale richting (boven-onder) worden
omgekeerd. Deze menubediening is alleen actief (zichtbaar in zwart) voor fotos die reeds bewaard zijn op schijf.
Hoofdstuk 11.3.5 : Wegknippen
U kan ongewenste delen van een foto wegknippen bmv deze menubediening. Voorbeeld:
We hebben een rechthoek geselecteerd met de muis (zie arcering). Nu kunnen we het deel van de foto tussen de twee
rode pijlen wegknippen mbv de ‘Wegknippen’ selectie uit de ‘Documenten’ menu.
NIEUWE FUNCTIE; Indien U vroeger een stuk wegknipte uit een foto, en dat resultaat reeds bewaarde op schijf als
bestand, kan U toch het weggeknipte deel weer tevoorschijn toveren door de “shift” toets in te drukken op het moment
dat U dat bestand opent !
Hoofdstuk 11.3.6 : Verberg tabel en Toon tabel
Met de menubediening ‘Tabel’ uit de ‘Documenten’ menu kan U de resultatentabel tonen of verbergen. Zie het verschil
in de twee voorbeelden hieronder.
Pagina 76
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 11.3.7 : Verberg overzicht en Toon overzicht
Met de menubediening ‘Overzicht’ uit de ‘Documenten’ menu kan U het 'Overzicht”-venster tonen of verbergen. Zie het
verschil in de voorbeelden hieronder.
Hoofdstuk 11.3.8 : Tijdslijnen
Met deze menubediening kan U kiezen of U de verticale tijdslijnen wilt
weergeven op de foto, precies op de plaatsen waar U de tijd hebt
afgelezen voor elke deelnemer.
Selecteer 'Scherm' en/of 'Printer' naargelang U deze tijdslijnen wilt zien
op het scherm en/of op een afdruk op papier. U kan ook de kleur zelf
kiezen van deze tijdslijnen, mbv het kleurselectievenster.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 77
Hoofdstuk 11.3.9 : Tijdscorrectie...
De ‘Tijdscorrectie’ functie is een mogelijkheid om de tijden van ALLE deelnemers om te rekenen, nadat U de 'echte' tijd
van de winnaar hebt ingegeven. Dit is nuttig voor wedstrijden waarbij U (nog) niet aanwezig of operationeel was tijdens
de start van de race, bv wielrennen op de weg. Na het ingeven van de tijd van de winnaar worden de tijden van alle
deelnemers herrekend door de PC. Alle tijdsaanduidlingen (op scherm en in resultatenbestanden) krijgen vanaf dan wel
het voorvoegsel “C”, wat aangeeft dat de tijden aangepast of gecorrigeerd zijn. Indien U de tijdscorrectie weer
uitschakelt, worden de origineel opgenomen tijden weer weergegeven.
Hoofdstuk 11.3.10 : Presentatie
Nota; Om deze functie te gebruiken hebt U een geschikte 'registratiesleutel' nodig, zie hoofdstuk 4.4
De presentatie mode is een functie om het hele computerscherm te vullen met het fotofinishbeeld, zodat er (tijdelijk)
geen menu of vensterhoofding getoond wordt. Dit is vooral bedoeld voor gebruikers die graag de foto willen weergeven
via een lokale of nationale TV-zender, of via een intern TV-netwerk in het stadion.
Naast de keuze of U wel dan niet de tijdslijnen wilt weergeven op het scherm, kan U ook kiezen of U een of meer
'.BMP. type' van figuren of fotos wilt plakken bovenop de fotofinish-foto.
Na het kiezen van de 'Presentatie' functie zal U het volgende venster zien;
Pagina 78
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
In het voorbeeld hierboven hebben we een folder "Graphics" aangemaakt in de MacFinish folder ! In deze folder moet
U alle .BMP (bitmap) bestanden plaatsen die U graag wilt gebruiken in de 'Presentatie' functie. Nadat U een figuur hebt
geselecteerd zal die eerst links-boven verschijnen op de foto, waarna U die kan slepen naar de gewenste plaats.
Zodra U de 'OK' toets drukt, zal de foto het volledige scherm vullen. Door een klik op de muistoets zal de
presentatiefunctie beeindigd worden.
Nota; Meestal heeft een fotofinish operator niet de tijd om te wachten tot de televisieregisseur de kans heeft gezien om
de foto live weer te geven aan de kijkers, maar hiervoor zijn vele oplossingen. De meeste video-convertors, die Uw
SVGA computer beeldsignaal omzetten naar een TV beeldsignaal (PAL of NTSC), hebben immers een geheugenfunctie
om het laatste beeld te 'bevriezen', zodat de fotofinishoperator kan verder gaan met zijn werk, en de regisseur van TV
toch kan beschikken over de foto in “volledig scherm'.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 79
Hoofdstuk 11.4 : Camera Menu
Hoofdstuk 11.4.1 : Verbinden met Camera
Als bij het opstarten van het MF-programma de camera nog niet is aangesloten is, of nog geen stroom heeft, dan dient U
dit nu eerst te doen. Selecteer dan “Verbinden met camera” uit de 'Camera' menu.
U dient deze menubediening ook te gebruiken als tijdens het gebruik van de camera tijdelijk de ethernetverbinding
tussen de PC en de camera is verbroken.
Het MF-programma zoekt nu de aangesloten camera(s), en zal een lijst ervan presenteren, volgens onderstaande figuur.
Selecteer de camera van Uw keuze, en druk op de “Verbinden” toets.
Hoofdstuk 11.5 : Windows Menu
Voor het gebruik van de ‘Scrolling camera view’ window; zie hoofdstuk 5.1.
Voor het gebruik van de ‘Parameters’ window; zie hoofdstuk 7.1.
Hoofdstuk 11.5.1 : Tools Window met kleurcalibratie
Als U de ‘Tools’ window oproept, ziet U een venster zoals hier onderstaand;
Pagina 80
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Intensiteit en contrast
Met het bovenste deel van dit venster (dit is het deel zoals hierboven afgebeeld), kan U de intensiteit en het contrast van
elke MacFinishfoto apart instellen, en ook van het 'Scrolling camera view' venster.
Nota; Onthoud dat elke wijziging m.b.v. dit 'Tools' venster ALLEEN van toepassing is op de actieve MacFinish foto,
maar dat een wijziging m.b.v. het 'Tools' venster voor het 'Scrolling camera view' venster van toepassing zal zijn voor
ALLE VERVOLGENS OPGENOMEN MacFinish fotos.
Beweeg gewoon de bovenste schuifbalk naar rechts of links om de foto respectievelijk lichter of donkerder te maken.
Op eenzelfde manier kan U met de onderste schuifbalk naar rechts of links schuiven om de foto respectievelijk meer of
minder contrast te geven.
Deze twee instellingen hebben GEEN invloed op de kleurverhoudingen van de foto(s).
Als U op een van de kleine zwarte driehoekjes klikt, dan wordt voor die schuifbalk de 'standaard'-instelling (neutrale
middeninstelling) toegepast.
Hieronder ziet U een voorbeeld van enkele beeldbewerkingen inzake licht en contrastkeuze.
Hierboven ziet U dat in de linkse foto de intensiteit- en contrastinstellingen op de neutrale middenstand staan.
In de middelste foto is het contrast opgedreven door de onderste schuifbalk lichtjes naar rechts te verplaatsen.
Voor de meest rechtse foto is ook de intensiteit opgevoerd, door de bovenste schuifbalk ook een weinig naar rechts te
verplaatsen. Het is slechts een fictief voorbeeld, want deze foto behoeft geen hogere intensiteit, maw een minder goede
keuze voor de weergegeven foto. U kan altijd de originele weergave terug verkrijgen door de schuifbalk(en) terug in de
middenstand te plaatsen (klikken op de zwarte pijltjes naar onder).
Tip; We raden U aan om de middeninstelling te gebruiken voor intensiteit en contrast voor het 'Scrolling camera view'
venster, voor een neutrale opname-instelling van alle daaropvolgende races !
RGB kleurcalibratie
Door het 'openklappen' van het 'Tools' venster kan U ook de kleurinstellingen van elke foto bijregelen. Klik daarvoor
eerst op de kleine zwarte driehoek (pijltje naar onder) rechts onderaan dit 'Tools' venster.
Zoals U kan zien, is voor elke kleur een 'Offset' and 'Gain %'-instelling wijzigbaar.
Offset is een VERHOGING van die kleurwaarde met een constante. U kan een waarde instellen tussen -31 and +31.
Gain (in %) is een VERHOGING van die kleurwaarde met een vermenigvuldigingsfactor. U kan een waarde instellen in
procenten (%), waarbij 100% uiteraard de standaardinstelling is (geen verandering), en bv 200% een vermenigvuldiging
met factor 2.
Voorbeeld; Indien we voor de volgende opgenomen foto de versterking van rood op 265% zetten, en die van groen op
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 81
150%, en de blauwe versterking ongemoeid laten op 100%, dan verkrijgen we de volgende verandering;
Niet echt een mooie verbetering, is het niet ? Maar dit was alleen maar om een effect van een kleurversterking te tonen.
Druk op de toets rechtsonder, met de twee groene pijltjes, om de standaard kleurversterkingen terug te krijgen (100%
voor rood, groen en blauw).
Uiteraard is het de bedoeling om de JUISTE combinatie in te stellen van deze kleurcalibratiewaarden. We kunnen dit
makkelijk doen door de computer te laten meerekenen. We gaan de software vragen om een WIT voorwerp op de foto
er mooi WIT te laten uitzien. We weten allemaal dat in atletiek de aankomstlijn er mooi WIT dient uit te zien. Als we de
camera hierop goed hadden gericht, ziet dus de 'achtergrond' van de foto er bijna helemaal wit uit. Indien deze
achtergrond er bv. wat geel uitziet dienen we de kleuren te 'calibreren'.
De redenen hiervan zijn;
- De ongecalibreerde RGB gevoeligheid van de CCD (camera sensor).
- Het gebruik of de afwezigheid van een kleurfilter (IR,UV,...) op de lens.
- De belichting door licht dat niet perfect wit is (kunstlicht, of zelfs zonlicht)
Om deze gele achtergrond om te toveren in een correcte witte achtergrond, dient U een stuk(je) van de opgenomen foto
te selecteren, waaarop ALLEEN deze (normaal witte) achtergrond te zien is. Zorg ervoor dat in dit stuk(je) GEEN
andere voorwerpen mee geselecteerd zijn. Wijs hiervoor met de muis naar een eerste punt, druk continu op de linkse
muistoets, sleep de muis, en laat de muistoets los. Zoals U dan kunt zien hebt U een rechthoek geselecteerd. Klik nu in
de witte rechthoekige toets (rechtsonder het 'Tools' venster), zoals hieronder zichtbaar is :
Het resultaat is hieronder weergegeven; U kan zien dat de nieuwe RGB kleurfactoren (100,109,167%) veel beter het wit
weergeven dan de originele (100,100,100%). Uiteraard kan het zijn dat U andere calibratiewaarden dient te gebruiken,
Pagina 82
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
met Uw lens, filter , en belichting.
Op gelijkaardige wijze kan U het 'zwartniveau' calibreren. Selecteer een zwart stuk(je) in de foto, en druk op de zwarte
rechthoekige toets (linksonder in het 'Tools' vensterr. Op deze manier zullen de 'Offset'waarden van het calibratievenster
worden ingevuld. Deze zouden normaal heel klein moeten zijn (bv <10), anders is er iets mis met het opgenomen beeld.
Als U deze bewerkte foto bewaart op schijf, zullen de nieuwe calibratiewaarden (offset + gain) mee bewaard worden.
De ORIGINELE foto blijft echter beschikbaar, zodat U altijd de weergave kan herstellen naar de originele opname.
BELANGRIJK: Dergelijke RGB kleurcalibratie kan ook uitgevoerd worden in het 'Scrolling camera view' venster,
waardoor alle LATER opgenomen fotofinishbeelden deze kleurcalibratie automatisch zullen verkrijgen. Dit is uiteraard
handig om voor een correcte kleurweergave van alle beelden slechts een (1) keer de kleurcalibratie te hoeven uitvoeren.
Hoofdstuk 11.5.2 : Camera Control Window
De weergave hierboven rechts toont het basisvenster “Camera control window”, nog niet maximaal geopend.
Dit deel kan gebruikt worden om de gevoeligheid en kleurcalibratie van de camera-OPNAME te wijzigen (is anders dan
de gevoeligheid en de kleurcalibratie van de foto-WEERGAVE), alsook om live de (optionele) gemotoriseerde lens aan
te sturen. Een dergelijke lens bevat drie kleine motoren voor iris (lichtregeling), zoom (uitvergroting) en focus
(scherpteregeling). De toetsen hiervoor zijn respectievelijk van links naar rechts zichtbaar. U kan ook de toetsen in het
midden gebruiken voor een automatische iris en focusinstelling.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 83
Nota; De 'Auto-iris'-toets zal continu de iris (= diafragma) van de lens regelen, om te trachten van de GEMIDDELDE
intensiteit van de foto gelijk te houden aan de waarde op het moment dat U op de toets drukte. Als U de AUTO-iris
functie inschakelt, worden tijdelijk de manuele iristoetsen (iris openen en iris sluiten) uitgeschakeld, tot wanneer U de
auto-iris weer uitschakelt.
Als U linksonder op de “2D”-toets drukt, wordt het 'Camera control'-venster helemaal geopend, waardoor we een
tweedimensionaal beeld krijgen van de aankomstlijn.
Waarschuwing : Dit is alleen mogelijk als de 'Actions' window gestopt is, maw, als U geen beelden aan het opnemen
bent. (Zie hoofdstuk 5).
U ziet dat U hier de controle hebt over ;
1. Camera opnamesnelheid = aantal op te nemen BEELDEN per seconde.
2. Hoogte van het beeld = Verticale resolutie van het op te nemen beeld.
3. Aantal lijnen (8,16 or 24) = aantal verticale lijnen in elk op te nemen beeld.
4. Vert. positie van het op te nemen beeld (alleen bruikbaar als vert. resolutie kleiner is dan max.).
5. Hor. positie van het op te nemen beeld (gebruik pijltoetsen om de GROENE rechthoek L en R te bewegen).
6. Hor. positie van de PHOTOFINISH lijn (gebruik pijltoetsen om de RODE lijn L en R te bewegen).
7. Verticale positie van het bovenste ZOOMvenster (geel) ; klik in het live videovenster (links).
De grafiek rechtsboven toont live hoe goed of slecht de actuele controle van de focusregeling van de lens is. Hoe hoger
de lijn komt in de grafiek, hoe beter de focus is.
Pagina 84
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 11.6 : Sneltoetsen
In de MacFinish software zijn er een aantal menubedieningen die veel frequenter gebruikt worden dan andere, zoals bv .
Beeld lezen, Beeld bewaren, enz. Elke ervaren computergebruiker weet dat de meeste programma's de mogelijkheid
bieden van 'sneltoetsen' (shortcuts in het engels), en dat dit handiger is dan een menubediening met de muis.
De tabel hieronder toont alle huidige sneltoetsen van de MacFinish software versies 8.x:
Sneltoets
Control + O
Control + S
Control + P
Control + Q
Control + Z
Control + X
Control + C
Control + V
Control + W
Control + I
Control + T
Control + R
Alt + R
Alt + Del
Alt + M
Alt + N
Alt + I
Alt + T
Alt + E
Alt + S
Alt + C
Alt + P
Functie
Standaard functie in Windows
Open
Ja
Bewaar
Ja
Afdrukken
Ja
Stoppen
Ja
Herstel
Ja
Knip
Ja
Copieer
Ja
Plak
Ja
Sluiten
Nee
Beeld lezen
Alleen MacFinish
Toon / Verberg tabel
Alleen MacFinish
Toon deelnemerslijst
Alleen MacFinish
Exporteer beeld als .jpg
Alleen MacFinish
Inkorten
Alleen MacFinish
Importeer van MM
Alleen MacFinish
Exporteer naar MM
Alleen MacFinish
Importeer deelnemers van bestand
Alleen MacFinish
Importeer Transponderdata
Alleen MacFinish
Exporteer resultaten naar bestand
Alleen MacFinish
Zend resultaten (serieel uit)
Alleen MacFinish
Open timecorrectie dialoog
Alleen MacFinish
Presentatie naar TV weergave
Alleen MacFinish
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 85
Hoofdstuk 12 : Veel gestelde vragen
Waarom zijn er geen officiele tijden na een manuele start (=wanneer niet electronisch gedetecteerd)?
Omdat het tijdstip van een manuele start niet exact overeenkomt met het startschot (een persoon heeft immers een
beduidende reactietijd nodig, alvorens hij na het horen of zien van een startschot op een starttoets kan drukken), kunnen
deze NIET als officieel erkend worden, noch door een nationale, noch door de internationale atletiekfederatie. De tijden
die wel worden weergegeven in de software worden getoond met vooraan de letter “M” (van Manueel). De foto kan
uiteraard WEL gebruikt worden om de plaats (aankomstranking) van de atleten officieel te bepalen, alsook om eventueel
de exacte VERSCHILtijden af te lezen.
Hoeveel licht is er nodig op de aankomstlijn om een goede beeldkwaliteit te verkrijgen ?
Om een klaar en duidelijk beeld te verkrijgen is er voldoende licht nodig, wat uiteraard beinvloed wordt door de
instelling van de iris (diafragma) van de lens. Open de iris maximaal indien U merkt dat de lichtinstelling van een
opgenomen beeld niet voldoende is. Wij raden U aan om minimaal 300 lux lichtintensiteit te hebben op de aankomstlijn
indien U een opname wilt maken bij 1000 beelden per seconde en indien U een lens gebruikt met F 1.4.
Andere voorbeelden:
2400 lux / 1000 beelden per seconde / F 4
600 lux / 500 beelden per seconde / F 2.8
1200 lux / 1000 beelden per seconde / F 2.8
Onthoud: Een perfect beeld kan alleen worden opgenomen met VOLDOENDE licht.
Belangrijk om weten is ook dat de SCHERPTEDIEPTE beter wordt als U meer licht hebt, omdat het dan mogelijk is om
de iris van de lens meer te sluiten, hetgeen de scherptediepte ten goede komt. Nota; Mogelijk zijn er sommige
voorwerpen in beeld die zich op grote afstand van de camera bevinden, en andere die zich op korte afstand bevinden. De
scherptediepte is het BEREIK in het beeld waarin dat beeld scherp is (= gefocuseerd).
Kan ik de gevoeligheid van de startdetector aanpassen ?
Deze vraag is uiteraard van toepassing voor gebruikers die een detector gebruiken op het startpistool. Uit ervaring weten
wij welke de beste gevoeligheid is voor gebruik van onze startdetector op een startpistool. Elk startschot moet
gedetecteeerd worden, maar toch mag de gevoeligheid niet te hoog zijn, anders zouden andere schokken (aan de
detector, of zelfs aan de kabel) gezien worden als startsignaal. TimeTronics kan deze gevoeligheid aanpassen, maar dit
is niet mogelijk voor de gebruiker.
Hoeveel serieele poorten zijn er nodig op Uw pc ?
Het is mogelijk dat Uw PC een of meerdere serieele poorten (RS232) nodig heeft, bijvoorbeeld om het (timing)
scorebord te sturen, voor een serieele koppeling met de MeetManager, of voor een sturing van de WindSpeed .
Raadpleeg de opstellingstekening die TimeTronics U kan leveren voor de configuratie die U bestelde. Noteer echter dat
U zelf kan kiezen voor sommige koppelingen of U een serieele koppeling of een koppeling via ethernet gebruikt.
Wat te doen indien U geen of niet voldoende serieele poorten hebt op Uw pc ?
U kan in een desktop PC extra (PCI) kaarten (laten) inpluggen, met 2 of 4 extra RS232 serieele poorten, of U kan 1 of
meerdere externe “USB naar RS232 convertoren” aanschaffen. Deze zijn bruikbaar voor portabele of desktop pc's. Wij
raden U aan om “Keyspan” convertoren te gebruiken, bv. het model met 4 serieele poorten (Type: USA-49WG) om
onmiddellijk voldoende poorten te hebben via 1 USB poort (en USB-kabel) van Uw pc.
Wanneer dient mijn MacFinish systeem opnieuw gecalibreerd te worden?
Wij raden onze klanten aan om hun MacFinish systeem elke 3 jaren naar TimeTronics te sturen, voor algemeen nazicht
en verificatie van de calibratie. Indien dit nodig is zullen wij dan tegelijk een hercalibratie uitvoeren. Deze periode van 3
jaar is een afspraak van de fabrikanten met sommige nationale atletiekfederaties, en staat los van de stabiliteit van de
MacFinish (die veel beter is). Het is echter een vereiste van de nationale atletiekfederaties, om te vermijden dat er
problemen zouden (kunnen) optreden indien fotofinishsystemen nooit zouden gecontroleerd worden. De internationale
atletiekfederatie (IAAF) heeft tot op dit moment (nov 2009) GEEN dergelijke specificatie of certificatieregel
bekendgemaakt.
Pagina 86
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Hoofdstuk 13 : Problemen oplossen
Nota: De volgende acties kunnen 'gevaarlijk' zijn voor de goede werking van Uw computer indien zij niet goed
uitgevoerd worden. Indien U geen computerspecialist bent raden wij U daarom aan om een specialist te contacteren, die
met de onderstaande richtlijnen sommige problemen kan oplossen.
Als door een computerfout Uw pc geblokkeerd geraakt, kan het voorkomen dat een of meerdere vensters van het
MacFinish programma onzichtbaar zijn. Deze zijn mogelijk gewoon buiten het zichtbare bereik van Uw
computerscherm geraakt, waardoor U ze ook niet meer naar een andere plaats kan slepen. Dat kan ook gebeuren na het
(tijdelijk) gebruik van een tweede computerscherm. Volg dan de volgende stappen;
Zorg eerst dat U een copij hebt van Uw MacFinish registratiesleutel, want samen met de voorkeurinstellingen zal deze
sleutel gewist worden, en dient deze nadien terug ingegeven te worden. Sluit nu het MacFinish programma.
Windows XP; Selecteer het “Uitvoeren...” commando in de windows menubalk (links onderaan scherm), type ‘regedit’
en druk de ‘OK’ toets.
Windows VISTA; Selecteer het ‘Opdrachtprompt' commando in de windows menubalk (links onderaan scherm)onder
de groep 'Bureau-accessoires', type ‘regedit’ en druk de ‘Enter’ toets.
Wis nu de “MacFinish” of “MacFinish2D” registry in windows, afhankelijk van de versie MacFinish die U hebt.
Klik eerst op het ‘plus’ teken van ‘HKEY_CURRENT_USER’, dan van ‘Software’ en ‘TimeTronics’.
Klik op de folder MacFinish, of MacFinish 2D, en wis deze.
Sluit nu het “Regedit” programma. U kan nu terug de MacFinish software opstarten. U dient wel opnieuw alle
voorkeursinstellingen, alsook de MacFinish registratiesleutel terug in te geven.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 87
APPENDIX A: “Stuur resultaten“ Formaat
In het MacFinish programma is het mogelijk om de resultatentabel door te sturen via een serieele poort.
Dit is DEZELFDE poort als waarmede het timing scorebord wordt aangestuurd. Dit betekent dat we
tijdens de koers de lopende tijd KUNNEN buitensturen (optioneel dus, via scorebordinstellingen, zie
hoofdstuk 6.2) en na de koers de afgelezen resultaten in de resultatentabel (Plaats+ Identificatie+ Tijd).
Selecteer de menubediening “Stuur resultaten”. Hieronder ziet U het communicatieprotocol van dit
gegevenspakket.
Formaat
Hoofding+Data+EindeData
Hoofding= [SOH] @ [STX]
Data=
<Bestandsnaam> [TAB] <Wind resultaat> [CR]
<Plaats> [TAB] <Baan> [TAB] <Tijd> [CR]
'n keer voor n deelnemers’
EindeData= [ETX]
Definities:
[SOH]
= 01 Hex
[STX]
= 02 Hex
[ETX]
= 03 Hex
[TAB]
= 09 Hex
[CR]
= 13 Hex
@
= 40 Hex
= naam van het document in ASCII
10_:_ {-}x.x
13_:_ {-}x.x
10*:_ {-}x.x
Man:_ {-}x.x
N/A
= 1 up to 225
= Lane number 1 up to 32
OR
= Athlete ID 1 up 99 999
= {M}{HH:}{MM:}{S}S.T{H}
OR
“DNF” -Did Not Finish“DNS” -Did Not Start“DIS” -Disqualified”
“NR” -No Results-
<Bestandsnaam>
<Wind resultaat>
<Plaats>
<Baan>
< Tijd>
_ = spatie
{} = optioneel
N/A = not available
M = Manuele starttijd
Voorbeeld: (Nota: De karakters tussen haakjes zijn ‘nietafdrukbare’ karakters)
100 m Boys Series 1[TAB]10 : -1.3[CR]
1[TAB]3[TAB]11.21[CR]
2[TAB]4[TAB]11.37[CR]
3[TAB]6[TAB]12.36[CR]
Pagina 88
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
APPENDIX B: “IE 1.0.1.“ SB Protocol
Het serieele pakket dat wordt gestuurd naar het SB (scorebord) is 'ASCII' en de lengte is 8 karakters.
Structuur van het pakket: [D]MMSShh[CR]
MM: minuten (met vooraan spaties indien nodig)
SS : seconden (met vooraan spaties indien nodig)
hh: honderdsten van een seconde (met vooraan spaties indien nodig)
[ ] : Spatie karakter
[D] : ASCII letter “D”
[CR] : carriage return (0D Hex)
Update periode= 0.1 or 1 seconde (zie scorebord voorkeuren in the MacFinish programma)
Lap display time = 5 , 10, 15,... seconden
MacFinish 'Klaar':
De computer zal sturen : [D][ ][ ][ ]000[CR]
Lopende tijd :
Elke ‘update periode’ zal er het volgende gestuurd worden: [D]MMSS[ ][ ][CR]
Tussentijd :
De computer stuurt een 'tussentijd' pakket : [D]MMSShh[CR]
De computer wacht gedurende ‘Lap display time’ seconden. (zie voorkeursinstellingen)
Aankomst :
De computer stuurt een 'Aankomsttijd' pakket : [D]MMSShh[CR]
Voorbeeld , met standaard update periode van 1 seconde, en tussentijdweergave gedurende 5 sec :
D 000
MacFinish klaar
D 1
Na 1 seconde
D 2
Na 2 seconden
.....
D 9
Na 9 seconden
D 997
Tussentijd 9”97
D 15
Na 15 seconden
.....
D 19
Na 19 seconden
D 20
Na 20 seconden
D 2082
Tussentijd 20”82
D 26
Na 26 seconden
.....
D 59
Na 59 seconden
D 100
Na 1 minuut
D 101
Na 1 minuut 1 seconde
D 10107
Tussentijd 1’01”07
D 107
Na 1 minuut 7 seconden
.....
D 139
Na 1 minuut 39 seconden
D 13975
Aankomsttijd 1’39”75
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 89
APPENDIX C: “IE Extended” SB Protocol
Het serieele pakket dat wordt gestuurd naar het SB (scorebord) is 'ASCII' en de lengte is 11 karakters.
Structuur van het pakket: [STX][Mode]HHMMSShh[CR]
[STX]
= 02 Hex
= Start of text
Mode
= 05 Hex
-> Klok gestopt
Mode
= 00 Hex
-> Klok loopt
Mode
= 04 Hex
-> Tussentijd
[CR]
= 0D Hex
= carriage return
HH : Uren (met vooraan spaties indien nodig)
MM : minuten (met vooraan spaties indien nodig)
SS : seconden (met vooraan spaties indien nodig)
hh : honderdsten van een seconde (met vooraan spaties indien nodig)
[ ] : ASCII space character
Update periode= 0.1 or 1 seconde (zie scorebord voorkeuren in the MacFinish programma)
Lap display time = 5 , 10, 15,... seconden
MacFinish 'Klaar':
De computer zal sturen : [STX][05Hex]00000000[CR]
Lopende tijd :
Elke ‘update periode’ zal er het volgende gestuurd worden: [STX][ 00Hex]HHMMSShh[CR]
Tussentijd :
De computer stuurt een 'tussentijd' pakket : [STX][04Hex]HHMMSShh[CR
De computer wacht gedurende ‘Lap display time’ seconden. (zie voorkeursinstellingen)
Aankomst :
De computer stuurt een 'Aankomsttijd' pakket : [STX][05Hex]HHMMSShh[CR]
Voorbeeld :Update =0.1 sec en lap display = 5 sec, 'Start of text' en 'Mode' zijn niet-afdrukbare karakters.
00000000
MacFinish 'Klaar'
00000010
Na 0.1 seconde
00000020
Na 0.2 seconde
.....
00000100
Na 1 seconde
00000110
Na 1.1 seconde
00000120
Na 1.2 seconden
.....
00000980
Na 9.8 seconden
00000990
Na 9.9 seconden
00000997
Tussentijd 9”97seconden
00001500
Na 15 seconden
00001510
Na 15.1 seconden
.....
00013960
Na 1 minuut 39.6 seconden
00013970
Na 1 minuut 39.7 seconden
00013975
Aankomsttijd 1’39”75
Pagina 90
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
APPENDIX D: Woordverklaringen
•
•
•
•
•
Baud
◦ De bitsnelheid van een serieel signaal, uitgedrukt in bits per seconde (bps).
Baud Rate
◦ Een onnodige verduidelijking van de SNELHEID van baud. Baud is een bitsnelheid.
Parity bit
◦ Een extra bit die wordt toegevoegd aan elke byte, die wordt gebruikt om eventuele fouten in de transmissie
te kunnen detecteren.
Parity Checking
◦ Een foutdetectiesysteem die wordt gebruikt om eventuele fouten in een serieele transmissie te kunnen
detecteren. Parity checking gebruikt een negende bit die 0 of 1 bevat, afhankelijk van de inhoud van de
eerste 8 bits. Een 'Even' parity systeem maakt de parity bit 1 als er een 'even' aantal bits 1 zijn in de byte.
Een 'oneven' (Odd) parity systeem maakt de parity bit 1 als er een 'oneven' aantal bits 1 zijn in de byte.
Stop Bit
◦ In asynchrone communicaties, de laatste bit die extra wordt uitgestuurd na elk karakter, om het karakter af
te sluiten.
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 91
APPENDIX E: Stekkeraansluitingen
NC betekent “Not Connected” (Niet aangesloten)
Stekkeraansluitingen op de voorzijde van de MacFinish interfacebox
Start detectie :
1:
+12VDC (not used)
ZELFDE aansluitingen op kabelhaspels en connectieboxen!!!
2:
Massa
3:
Ready Led (naar anode van Led, sluit cathode van Led aan massa)
4:
Startsignaal (Niet aangesloten=+12V, aangesloten=+6v, start=<+1V)
5:
NC
S i m u l a t e s t a
b y c o n n e c t Ri n
t o 2
Aankomst detectie :
1:
2:
3:
4:
5:
r t 2s i g n a l
e g s i p s it no r 4
2 K 2
4
+12VDC
ZELFDE aansluitingen op kabelhaspels en connectieboxen!!!
Massa
Aankomstsignaal (van fotocellen; 0V= geen aankomst, +12V=wel aankomst)
NC
NC
1
S i m u l a t e a r r i v a l s i g n a l
b yc o n n e c t i n g p i n 3 t o
3
p i n 1
Battery aansluiting:
1 : +12VDC
2 : Massa
3 : NC
4 : NC
5 : NC
Stekkeraansluitingen op de achterzijde van de MacFinish interfacebox
12aderige kabel naar de piste :
1 : Massa (voor start detector)
2 : Ready Led ( voor start detector)
3 : Startsignaal (van start detector)
4 : +12Vdc ( voor Arrival detection = photocells)
5 : Massa ( voor ScoreBoard, WindSpeed en aankomstdetectie )
6 : Aankomstssignaal van fotocellen; 0V= geen aankomst, +12V=aankomst)
7 : Scoreboard serieel data (RS232 data van PC naar scorebord)
8 : WindSpeed serieel commando (signaal naar WindSpeed)
9 : WindSpeed serieel resultaat (signaal van WindSpeed)
10 : GROUND ( voor Field Terminal)
11 : FieldTerminal serieel commando (RS232 data van MM-PC naar FT)
12 : FieldTerminal serieel resultaat (RS232 data van FT naar MM-PC)
Stekkeraansluitingen op de kabelhaspels of connectieboxen op het terrein
Windmeter :
1 : +12VDC
2 : Massa
3 : WindSpeed serieel commando (signaal naar WindSpeed)
4 : WindSpeed serieel resultaat (signaal van WindSpeed)
5 : NC
Scorebord :
1 : NC
2 : Massa
3 : Scorebord commando (RS232 signaal naar Scorebord)
4 : NC
5 : NC
Pagina 92
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
APPENDIX F: Hoe de juiste tijd aflezen?
De volgende paragraaf is te lezen in het IAAF reglement (Originele dus engelstalige editie 2006-2007)
Hieronder ziet U 3 voorbeeld-tekeningen waarop kan geoefend worden hoe men de juiste tijd dient af te lezen. Welke is
de enige correcte en officieele photofinish tijd ;
Correcte uitlezing voor figuur 1 = T1
Correcte uitlezing voor figuur 2 = T3
Correcte uitlezing voor figuur 3 = T6
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 93
Appendix G; Het gebruik van “.PAR”
(participants = deelnemers) bestanden
Dit document beschrijft hoe men mbv gewone .txt-bestanden het deelnemersbestand manueel of automatisch kan
importeren in MacFinish. De andere methode waarin men via een bi-directionele serieele- of ethernetverbinding de
deelnemers kan lezen en de resultaten naar de MeetManager kan sturen wordt elders uitgelegd.
Nu gaan we tekstbestanden importeren van het type '.par'. De syntax (bestandsformaat) van dergelijke '.par'-bestanden
zullen we later in deze appendix beschrijven.
Manuele import .par-bestand in MacFinish foto
Selecteer in de MacFinish menu “Document -> Importeer deelnemers van bestand”, of door sneltoets ALT+I en
selecteer het door U gewenste *.par-bestand in het getoonde venster (let op de “All Files” selectie, voor bestandstype).
Picture 1
Picture 2
Automatische import .par-bestand in MacFinish foto
Selecteer in de voorkeuren (menu “File -> Voorkeuren...) de tab “Document”. Er zijn twee checkboxes, een voor de
automatische import van deelnemersgegevens (telkens een foto van de camera gelezen wordt) en een voor de
automatische export van de resultaten .
Onder deze checkboxes is ruimte voor een foldernaam. U kan deze naam intypen, of automatisch laten invullen door op
de toets “...” (met de drie puntjes) te drukken, en de gewenste folder te selecteren. De MacFinish software zal namelijk
enkel hier, doch automatisch, het te importeren bestand gaan zoeken in deze folder. Als U de foldernaam leeg laat, zal
Pagina 94
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
de software het bestand zoeken in de folder waar op dat moment de MacFinish fotos bewaard worden (.mf4). De
MacFinish software zal zoeken naar een .par-bestand met dezelfde naam als het MacFinish .mf4 bestand (de fotofinishfoto zelf). Zo zal bv het bestand 100mJongensBReeks4.par de deelnemersinfo moeten bevatten voor de foto
100mJongensBReeks4.mf4., en 902261.par de deelnemersinfo van 902261.mf4.
Picture 3
In de twee figuren hierna ziet U een voorbeeld van beide mogelijkheden, figuur 4 waarin de foldernaam leeg is zodat de
deelnemersbestanden naast de fotos dienen te staan, en figuur 5 waarbij alle deelnemersbestanden in een vooraf
opgegeven folder dienen te staan.
Figuur 4: MacFinish bestand en *.par-bestand in dezelfde folder
MacFinish 2D-USB en MF8.x software
Pagina 95
Figuur 5: MacFinish bestand en *.par bestand in verschillende folder
Syntax (= formaat) van een *.par bestand
Uiteraard is het belangrijk dat de syntax van een *.par -bestand perfect overeenkomt met de beschrijving hieronder,
anders kan men onverwachte resultaten of problemen ondervinden. Een *.par-bestand KAN (lees mag, doch dit hoeft
niet) beginnen met een of meer lijnen commentaar, in dat geval dient elke lijn vooraan het # karakter te bevatten (zie
voorbeeld hieronder, figuur 6). Daarna bevat elke lijn een deelnemer. U kan 4 velden invullen voor elke deelnemer. De
velden dienen van elkaar gescheiden te zijn door het TAB karakter (hexadecimaal 09).
Het eerste veld is de ID (borst of rugnummer), het tweede de baan (laan), het derde de naam van de deelnemer, en
tenslotte het vierde veld met extra (optionele) info.
Hier ziet U een voorbeeld van een *.par -bestand, en hoe dit eruit ziet in de MacFinish software.
Figuur 6
U kan naar eigen goeddunken de 'naam' en 'info' velden gebruiken voor willekeurige informatie. Sommige gebruikers
plaatsen in het 'naam'-veld de naam van een deelnemer, anderen hebben dit veld nodig voor de klubnaam, anderen
vullen de atleetnaam + klubnaam in ! Het 'info'-veld wordt soms voor de categorie gebruikt, of voor de geboortedatum,
of voor de handicap van het paard of voor de eigenaar (paardenrennen), enz.