Klik hier voor de folder Dagverzorging De Lauwers

Commentaren

Transcriptie

Klik hier voor de folder Dagverzorging De Lauwers
Dagverzorging is een dienst van Zorggroep Liante.
Er zijn elf wooncentra en woonzorgcentra
aangesloten bij Zorggroep Liante:
Zorggroep Liante verstaat de kunst mensen centraal
te zetten. Of je nu bij ons woont of werkt. Dit
doen we door dichtbij te zijn en te helpen. Door te
adviseren en met elkaar te delen. Samen zetten we
de volgende stap, elke dag weer. Met een open blik
op de toekomst en respect voor ieders wensen. Met
unieke locaties in Zuidoost Friesland, die elk op hun
eigen manier een verrijking zijn voor hun omgeving.
Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis.
Samen de dag
doorbrengen
Zorggroep Liante
Postbus 116
8430 AC Oosterwolde
T 0516 568 770
www.liante.nl
Augustus 2015
Zorggroep Liante verstaat de kunst mensen centraal te
zetten. Of je nu bij ons woont of werkt. Dit doen we door
dichtbij te zijn en te helpen. Door te adviseren en met elkaar
te delen. Samen zetten we de volgende stap, elke dag weer.
Met een open blik op de toekomst en respect voor ieders
wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland, die elk
op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun omgeving.
Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis.
Dagverzorging in
De Lauwers
Dagverzorging
biedt uitkomst
Voor wie?
Deelnemen
Dagverzorging is er voor dementerende mensen
met een indicatie ‘Begeleiding groep’. Zowel
bewoners uit onze aanleunwoningen als mensen
uit de regio zijn van harte welkom. Uw partner
of familielid vindt er gezelligheid, begeleiding en
activiteiten. Op deze manier wordt u als mantelzorger ontlast.
Om deel te nemen heeft u een indicatie
nodig. De gemeente bepaalt hoeveel dagdelen
u geïndiceerd krijgt en of u in aanmerking
komt voor een tegemoetkoming in de
vervoerskosten. Voor meer informatie kunt u
bellen met de gemeente Smallingerland op
telefoonnummer 0512 58 1234.
Activiteiten
U zorgt voor uw dementerende partner of
familielid. Omdat u zelfstandig woont, heeft u
behoefte aan tijd voor uzelf. Daar kunnen wij u
bij helpen met dagverzorging in wooncomplex
De Lauwers, van Zorggroep Liante.
Wij bieden uw partner één of meerdere
dagdelen een aangename dagbesteding.
Professionals en vrijwilligers begeleiden
de deelnemers bij de activiteiten. Met als
uitgangspunt dat ze de dag doorbrengen zoals
zij dat wensen. De dagbesteding vindt plaats in
een huiselijke omgeving samen met ongeveer
acht deelnemers.
Voor veel deelnemers staat de ontmoeting met
anderen centraal. We bieden een gevarieerd
dagprogramma aan met een balans tussen
inspanning en ontspanning. Zoals bijvoorbeeld
creatief bezig zijn, bewegen, zingen, spelletjes
en het voorbereiden en nuttigen van de warme
maaltijd.
Uiteraard kunt u ook gewoon bellen met
Zorggroep Liante op telefoonnummer
0512 591 100. Wij geven u graag meer
informatie over de dagverzorging. Wilt u
eerst komen kijken dan kan dat natuurlijk
ook. U kunt dan alsnog beslissen of u deel
wilt nemen of niet.
U bent van harte welkom.

Vergelijkbare documenten