rekordbox starten

Commentaren

Transcriptie

rekordbox starten
rekordbox
Handleiding
1
TM
1.
Voor gebruik (Belangrijk) ................................................................................................. 7
1.1.
Overzicht van rekordbox .......................................................................................... 7
1.2.
Systeemvereisten .................................................................................................... 7
1.3.
Communicatieomgeving op de computer (programma’s, besturingssystemen en
netwerken) ............................................................................................................... 9
1.4.
Muziekbestanden die kunnen worden geladen en afgespeeld (bestandsformaten)
................................................................................................................................ 11
1.5.
Ondersteunde media (bestandssysteem).............................................................. 12
1.6.
Installatieprocedure................................................................................................ 12
1.7.
rekordbox starten/toegang tot de handleidingen ................................................... 13
1.8.
Accountregistratie .................................................................................................. 13
1.8.1.
1.9.
Als u geen internetverbinding hebt ................................................................. 15
Selecteren van Instelling voor het exporteren van bibliotheek en lay-out............. 15
1.10. Audio-stuurprogramma installeren ........................................................................ 15
1.11. Het
beheerderwachtwoord
invoeren
(Mac)
/
Toestemming
geven
voor
gebruikersaccountcontrole (Windows) .................................................................. 15
1.12. Gebruik van de online ondersteuningssite ............................................................ 16
2.
Inleiding ......................................................................................................................... 17
2.1.
Kenmerken van rekordbox..................................................................................... 17
2.1.1.
De analyse van muziekbestanden brengt u naar de nieuwe wereld van
optredens........................................................................................................ 17
2.1.2.
Verbeterde browser voor een snellere en gemakkelijkere muziekselectie .... 18
2.1.3.
Verbeter het beheer van muziekbestanden en gegevens door Pioneer
DJ-producten te koppelen .............................................................................. 19
2.1.4.
2.2.
Inhoud .................................................................................................................... 21
2.3.
Deze handleiding gebruiken .................................................................................. 21
2.4.
Verschil tussen de modus EXPORT en de modus PERFORMANCE................... 22
2.4.1.
Modus EXPORT ............................................................................................. 22
2.4.2.
Modus PERFORMANCE ................................................................................ 23
2.5.
De modus PERFORMANCE gebruiken ................................................................ 24
2.5.1.
Activering ........................................................................................................ 24
2.5.2.
De licentiecode gebruiken op andere computers ........................................... 26
2.6.
Trialmodus PERFORMANCE ................................................................................ 28
2.6.1.
3.
Dj-optredens met het DJ-programma ............................................................. 20
Proefperiode beginnen ................................................................................... 28
Algemene functies van de modus EXPORT/PERFORMANCE ................................... 29
2
3.1.
Muziekbestanden toevoegen aan een Verzameling ............................................. 29
3.1.1.
Muziekbestanden toevoegen aan een Verzameling ...................................... 29
3.1.2.
De informatie van een muziekbestand bewerken .......................................... 31
3.1.3.
Een afbeelding aan een muziekbestand toevoegen ...................................... 31
3.1.4.
De tag-informatie van een muziekbestand herladen ..................................... 32
3.2.
Muziekbestanden opzoeken .................................................................................. 32
3.2.1.
Een muziekbestand opzoeken met het categoriefilter ................................... 32
3.2.2.
Een muziekbestand opzoeken met het categoriefilter ................................... 33
3.2.3.
Informatie sorteren om muziekbestanden op te zoeken ................................ 33
3.2.4.
De kolommen die worden weergegeven in de muziekstukkenlijst en hun
volgorde wijzigen ............................................................................................ 34
3.3.
Muziekbestanden organiseren met afspeellijsten ................................................. 34
3.3.1.
Een nieuwe afspeellijst aanmaken ................................................................. 35
3.3.2.
Afspeellijsten toevoegen door een extern bestand te importeren.................. 35
3.3.3.
Afspeellijsten organiseren door een map te gebruikens ................................ 36
3.3.4.
Een afbeelding aan een afspeellijst toevoegen ............................................. 36
3.4.
Door een externe bibliotheek bladeren.................................................................. 36
3.4.1.
Door een iTunes-bibliotheek bladeren ........................................................... 37
3.4.2.
Mappen en muziekbestanden op uw computer en USB-flashstation gebruiken
........................................................................................................................ 38
3.4.3.
3.5.
rekordbox xml gebruiken ................................................................................ 39
Verschillende functies van rekordbox voor het voorbereiden van een DJ-set ...... 40
3.5.1.
Met snelkoppelingen direct navigeren binnen de structuurweergave ............ 40
3.5.2.
Afspeellijstpalet om meerdere afspeellijsten weer te geven voor het
eenvoudiger selecteren van een muziekstuk ................................................. 42
4.
3.5.3.
Muziekbestanden organiseren met een intelligente afspeellijst..................... 46
3.5.4.
Aangepast bladeren met My Tag .................................................................... 48
3.5.5.
Verwante muziekstukken weergeven ............................................................. 51
3.5.6.
Subbrowser..................................................................................................... 54
Modus EXPORT ............................................................................................................ 55
4.1.
rekordbox gebruiken voor het voorbereiden van een optreden ............................ 55
4.2.
rekordbox gebruiken met DJ-apparatuur ............................................................... 57
4.3.
Benaming van de onderdelen ................................................................................ 60
4.3.1.
Afspeelpaneel ................................................................................................. 60
4.3.2.
Het subpaneel voor het geladen muziekstuk ................................................. 64
4.3.3.
Functiepaneel ................................................................................................. 66
3
4.3.4.
Bladerpaneel................................................................................................... 70
4.3.5.
Koppelingsstatuspaneel ................................................................................. 73
4.4.
rekordbox starten ................................................................................................... 74
4.5.
Muziekbestanden beluisteren ................................................................................ 75
4.5.1.
Een muziekbestand afspelen ......................................................................... 75
4.5.2.
Controleren van de beat (beatpatroon) .......................................................... 78
4.5.3.
Analyse vergrendelen ..................................................................................... 82
4.5.4.
Detecteren van de toonsoort .......................................................................... 84
4.5.5.
Cues of loops opslaan .................................................................................... 84
4.6.
Cue- of loop-punten instellen ................................................................................. 87
4.7.
Loops exporteren en opslaan als WAV-bestanden................................................ 90
4.8.
Hot cues organiseren met de hot cuebanklijst ...................................................... 93
4.9.
De 2-spelermodus gebruiken voor het voorbereiden van het mengen van
muziekstukken ....................................................................................................... 96
4.10. De iTunes-bibliotheek en apparaten synchroniseren met rekordbox met Sync
Manager ............................................................................................................... 100
4.11. Afspelen met een USB-apparaat ......................................................................... 104
4.11.1. Overbrengen van muziekbestanden naar USB-apparatuur......................... 107
4.11.2. Een USB-apparaat losmaken van de computer. .......................................... 108
4.12. Optreden met DJ-spelers die zijn verbonden met LAN ........................................ 113
4.13. Voorkeurinstellingen maken.................................................................................. 119
4.14. Menulijst ............................................................................................................... 126
4.15. Muziekbestanden beheren .................................................................................. 131
4.15.1. Gegevens opslaan met de back-upfunctie ................................................... 131
4.15.2. Gegevens met de herstelfunctie vervangen door een back-up ................... 132
4.15.3. De bestandslocaties van ontbrekende muziekbestanden updaten ............. 132
5.
Modus PERFORMANCE ............................................................................................ 134
5.1.
Dj-optredens met DJ-apparatuur ......................................................................... 134
5.1.1.
rekordbox gebruiken met een controller ....................................................... 134
5.1.2.
rekordbox gebruiken met CDJ/XDJ .............................................................. 135
5.2.
Namen en functies van onderdelen ..................................................................... 137
5.2.1.
Algemeen gedeelte ....................................................................................... 138
5.2.2.
Vergrote golfvorm ......................................................................................... 139
5.2.3.
Deck .............................................................................................................. 140
5.2.4.
Optreedpad ................................................................................................... 144
5.2.5.
Memory CUE ................................................................................................ 147
4
5.2.6.
Patroon bewerken......................................................................................... 148
5.2.7.
Mengpaneel .................................................................................................. 150
5.2.8.
Effector.......................................................................................................... 151
5.2.9.
Opname ........................................................................................................ 152
5.2.10. Sampler......................................................................................................... 153
5.3.
Algemene bediening ............................................................................................ 154
5.3.1.
rekordbox starten .......................................................................................... 154
5.3.2.
Muziekstukken laden .................................................................................... 155
5.3.3.
Afspelen ........................................................................................................ 156
5.3.4.
De afspeelsnelheid aanpassen (tempocontrole) .......................................... 157
5.3.5.
Cue-punt instellen ......................................................................................... 158
5.3.6.
Loop instellen................................................................................................ 159
5.3.7.
Een hot cue instellen .................................................................................... 161
5.3.8.
De modus slip gebruiken .............................................................................. 162
5.3.9.
De functie Beat Sync gebruiken ................................................................... 165
5.3.10. De functie Kwantiseren gebruiken................................................................ 167
5.3.11. De functie Instant Double gebruiken ............................................................ 168
5.3.12. Beat springen gebruiken............................................................................... 168
5.3.13. De functie Mengpaneel gebruiken................................................................ 169
5.3.14. Audio beluisteren .......................................................................................... 170
5.4.
De grafische gebruikersinterface (GUI) wijzigen ................................................. 171
5.4.1.
De lay-out wijzigen........................................................................................ 171
5.4.2.
Het mengpaneel, de effector, sampler en REC-panelen weergeven/verbergen
...................................................................................................................... 172
5.5.
Analyse vergrendelen .......................................................................................... 172
5.6.
Opname ............................................................................................................... 173
5.7.
Effect (FX) ............................................................................................................ 176
5.7.1.
Het effectenpaneel weergeven ..................................................................... 176
5.7.2.
Decks selecteren om effect op toe te passen .............................................. 177
5.7.3.
BEAT FX ....................................................................................................... 178
5.7.4.
De effectmodus wijzigen ............................................................................... 178
5.7.5.
RELEASE FX................................................................................................ 182
5.7.6.
SOUND COLOR FX ..................................................................................... 183
5.7.7.
PAD FX ......................................................................................................... 184
5.8.
Sampler ................................................................................................................ 187
5.8.1.
Het samplerdeck weergeven ........................................................................ 187
5
5.8.2.
De sampler gebruiken .................................................................................. 188
5.8.3.
Kleurinstelling van sampler slots .................................................................. 195
5.9.
Sequencer ............................................................................................................ 196
5.9.1.
De sequencer gebruiken .............................................................................. 196
5.10. Slicer .................................................................................................................... 201
5.10.1. De functie Slicer gebruiken........................................................................... 201
5.10.2. De verschillen tussen de modus Slicer en de modus Slicer-loop ................ 203
5.11. VANGEN .............................................................................................................. 203
5.11.1. LOOP VANGEN ............................................................................................ 204
5.11.2. SLICER VANGEN ......................................................................................... 205
5.12. Voorkeurinstellingen maken................................................................................. 208
5.13. Menulijst ............................................................................................................... 215
6.
Juridische informatie ................................................................................................... 220
6.1.
Disclaimer ............................................................................................................ 220
6.2.
Auteursrechtwaarschuwing.................................................................................. 220
6.3.
Licentieovereenkomst voor deze Software ......................................................... 221
6.4.
Handelsmerken, licenties, enz. ............................................................................ 225
6
1.
Voor gebruik (Belangrijk)
Overzicht van rekordbox
rekordbox is de Pioneer DJ-software voor muziekorganisatie en optredens, waarmee
u muziekbestanden kunt beheren, sets kunt voorbereiden en kunt optreden vanuit dezelfde
rekordbox-bibliotheek op Pioneer DJ-producten met gebruik van verschillende optreedtools Hot Cues, Sampler, Slicer, Sound Color FX, Beat FX, Beat Jump en Pad FX.

Maak uw eigen afspeellijsten met rekordbox - deel muziekbestanden die op uw computer zijn
opgeslagen in en zoek in deze passend bij de behoeften van de verschillende DJ-scenes.

Analyseer muziekstukken - detecteer de toonhoogte, bewerk beats en tempo (BPM)
en verzamel andere belangrijke informatie over uw muziekbestanden voor u optreedt.

Stel van te voren punten in de muziek in en leg deze vast (voor cue-weergave, loopweergave,
hot cuehot cue afspelen, enz.).

Geniet van liveoptredens met FX's en samplers die zijn opgenomen in de rekordbox dj.
Met rekordbox kunt u van tevoren afspeellijsten samenstellen met verschillende punten voor uw
liveoptredens.
U kunt uw DJing ook opnemen inclusief informatie over geïmproviseerde cues en loops om uw
DJ-optreedgeschiedenis later terug te luisteren.
Systeemvereisten
Zorg er voor dat u, voor u rekordbox installeert, de licentieovereenkomst voor de rekordbox-software
hebt gelezen.
Ondersteunde besturingssystemen
rekordbox wordt ondersteund door de volgende OS:
Mac OS X (10.8, 10.9, 10.10)


Windows7 Home Premium / Professional / Ultimate
Windows 8 / 8.1, Windows 8 / 8.1 Pro
De meest recente informatie (ondersteunde besturingssystemen, vereiste werkomgeving, enz.) is
beschikbaar op de ondersteuningssite van rekordbox (https://www.rekordbox.com/nl/download/).
7
Ondersteunde talen voor installatie
Het installatieprogramma voor rekordbox ondersteunt meerdere talen: Engels, Frans, Duits,
Italiaans, Nederlands, Spaans, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel
Chinees, Koreaans en Japans. Volg als u een besturingssysteem in een andere taal gebruikt,
de instructies op het scherm en selecteer Engels als installatietaal.
Vereist systeem (minimaal vereiste werkomgeving)
Controleer voor installatie of uw computer voldoet aan de volgende werkomgeving.
CPU
Mac OS X
Intel Core i3 / i5/ i7
Windows
Intel Core i3 / i5/ i7
Geheugen
4 GB of meer RAM-geheugen
Harde schijf/SSD
250 MB vrije ruimte op de harde schijf (exclusief ruimte die nodig is voor
het opslaan van muziekbestanden)
Schermresolutie
Schermresolutie ≥ 1280×768
Geluid
Geluidsuitgangen voor luidsprekers, hoofdtelefoon, enz. (ingebouwde of
externe geluidsweergaveapparatuur)
Internetverbinding
Gebruik voor klantenregistratie en inlichtingen een webbrowser die
geschikt is voor 128-bit SSL (bijv. Safari 2.0 of hoger, Internet Explorer®
8.0 of hoger).
USB-aansluiting
Er is een USB-poort nodig voor verbinding van het USB-opslagapparaat
voor het overbrengen van muziekbestanden naar een USB-apparaat
(flashgeheugen, harde schijf, enz.).
LAN-aansluiting
Er is een Ethernet LAN-adapter (RJ45-aansluiting) nodig voor communicatie
met de DJ-speler voor het overbrengen van muziekbestanden naar een met
PRO DJ LINK compatibele CDJ/XDJ. Controleer voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van het Pioneer DJ product enz.
8

De juiste werking kan niet worden gegarandeerd voor alle computers, zelfs niet voor
computers met een werkomgeving zoals hierboven beschreven.

Zelfs met de vereiste geheugenruimte zoals hierboven beschreven voor de werkomgeving, is
het in de onderstaande gevallen mogelijk dat de software niet alle functies en prestaties levert
vanwege te weinig geheugen. Neem in dit geval de benodigde maatregelen om te zorgen voor
voldoende vrije geheugenruimte. We raden aan om extra geheugen toe te voegen voor stabiele
prestaties.
- Als er veel muziekbestanden worden beheerd via de rekordbox-bibliotheek
- Als er programma’s en diensten op de achtergrond worden uitgevoerd

Afhankelijk van de stroombesparingsinstellingen van uw computer en andere factoren, is
het mogelijk dat uw computer niet zijn optimale CPU en/of harde schijf-verwerkingsvermogen
behaalt. Zorg er vooral bij een laptop voor dat u een externe AC-stroombron gebruikt zodat de
computer krachtige prestatie-instellingen heeft bij het gebruik van rekordbox.
Het is mogelijk dat rekordbox niet goed werkt in combinatie met andere software die op uw
computer is geïnstalleerd.
Communicatieomgeving op de computer (programma’s,
besturingssystemen en netwerken)
Afhankelijk van de op uw computer gebruikte beveiligingssoftware en de instellingen van het
besturingssysteem is het mogelijk dat de communicatie met DJ-apparatuur of mobiele apparatuur
wordt onderbroken.
Controleer in een dergelijk geval uw instellingen voor de volgende vier programma’s om er zeker van
te kunnen zijn dat deze niet geblokkeerd worden: De extensie van het programma is afhankelijk van
het besturingssysteem van de computer die u gebruikt; de extensie '.app' is bijvoorbeeld voor Mac en
'.exe' voor Windows:




rekordbox.exe
PSvNFSd.exe
PSvLinkSysMgr.exe
edb_streamd.exe
Als het delen van de internetverbinding van de computer is ingeschakeld, kunnen er problemen
ontstaan bij de communicatie met andere computers of DJ-apparatuur die via de LAN zijn
aangesloten. Schakel het delen van de internetverbinding van de computer uit voordat u de
computer met de LAN verbindt.
Het delen van de internetverbinding van de computer kan op de hieronder beschreven manier
worden uitgeschakeld.
9

Mac OS X: Open [Systeem Preferences], ga vervolgens naar [Internet & Netwerk], maak
de selectie van [Gedeeld Internet] onder [Delen] ongedaan.

Windows: Open [Eigenschappen van LAN-verbinding] en schakel vervolgens bij [Delen]
het vakje [Andere netwerkgebruikers mogen verbinding maken via de internetverbinding
van deze computer] onder [Gedeelde internetverbinding] uit.
Communicatie met DJ-apparatuur of mobiele apparatuur kan ook worden onderbroken
als het netwerk (IP-adres, poortnummer enz.) wordt beperkt door een router of andere
communicatieapparatuur.
Raadpleeg voor meer informatie over de communicatieapparatuur, beveiligingssoftware en de
instellingen van het door u gebruikte besturingssysteem, de betreffende fabrikant of dealer.
10
Muziekbestanden die kunnen worden geladen en afgespeeld
(bestandsformaten)
Dit programma kan alleen schrijven naar SD-geheugenkaarten en USB-apparaten (flashgeheugen
of harde schijf) zoals vermeld in de tabel hieronder.
Bestandsformaten
Muziekbe-
Geschikte
Coderingsme-
standen
formaten
thode
MP3-best
MPEG-1
CBR, VBR
anden
Bemonsteringsfre-
Bestands-
quentie
naamextensie
32 kbps
32 kHz, 44,1 kHz en
.mp3
AUDIOLA
tot 320
48 kHz
AG-3
kbps
MPEG-2
CBR, VBR
Bitdiepte
16-bit
16-bit
AUDIOLA
Bitsnelheid
16 kbps tot
16 kHz, 22,05 kHz
160 kbps
en 24 kHz
8 kbps tot
16 kHz, 22,05 kHz,
320 kbps
24 kHz, 32 kHz,
.mp3
AG-3
AAC-best
MPEG-4
anden
AAC LC
CBR, VBR
16-bit
.m4a, .mp4
44,1 kHz en 48 kHz
WAVE-bestanden
Niet-gecompri
16-bit,
meerde PCM
24-bit
-
44,1 kHz, 48 kHz,
.wav
88,2kHz, 96kHz,
192kHz
AIFF-bestanden
Niet-gecompri
16-bit,
meerde PCM
24-bit
-
44,1 kHz, 48 kHz,
.aif, .aiff
88,2kHz, 96kHz,,
192kHz
Apple Lossless-
Gecomprimee
16-bit,
bestanden
rde PCM
24-bit
-
44,1 kHz, 48 kHz,
.m4a
88,2kHz, 96kHz,,
192kHz
FLAC-bestanden
Gecomprimee
16-bit,
rde PCM
24-bit
-
44,1 kHz, 48 kHz,
.flac, .fla
88,2kHz, 96kHz,,
192kHz

Het is wellicht niet mogelijk om muziekbestanden te lezen of af te spelen met zowel beelden
als geluid, of muziekbestanden met auteursrechtbeveiliging.

Zie de Handleiding voor elke aparte DJ-speler voor muziekbestanden (bestandsformaten)
die in Pioneer DJ-spelers kunnen worden geladen en afgespeeld.
11
Ondersteunde media (bestandssysteem)
Dit programma kan alleen schrijven naar SD-geheugenkaarten en USB-apparaten (flashgeheugen
of harde schijf) zoals vermeld in de tabel hieronder.
Bestandssysteem
Opnamemedia
FAT16
FAT32
NTFS
HFS
HFS+
SD-geheugenkaarten





USB-apparaten






Raadpleeg om te controleren of SD-geheugenkaarten en USB-apparatuur (flashgeheugen
of harde schijf) compatibel zijn met uw Pioneer DJ-spelers, de Handleidingen voor elk van
de aparte DJ-spelers.

Voor de meest recente informatie over de Pioneer DJ-spelers die u kunt
gebruiken met rekordbox, verwijzen we u naar de rekordbox ondersteuningssite.
(https://www.rekordbox.com/)

HFS+ is alleen beschikbaar voor Mac OS X.
Installatieprocedure
Toestemming van de beheerder van de computer is vereist voor het installeren of verwijderen
van rekordbox. Meld u aan als gebruiker met de rechten van computerbeheerder voordat u met
installeren begint.
1.
Start de internetbrowser van de computer die u gebruikt voor het downloaden van
rekordbox vanaf http://rekordbox.com/.
2.
Klik twee keer op het gedownloade bestand om het uit te pakken. Klik twee keer op
het uitgepakte bestand om het installatieprogramma te starten.
3.
Installeer rekordbox volgens de instructies op het scherm.
12
rekordbox starten/toegang tot de handleidingen
Meld u aan als gebruiker met de rechten van computerbeheerder om rekordbox te gebruiken. Bij
het eerste gebruik van rekordbox kunnen de gebruikersregistratie en accountinstellingen worden
weergegeven op het scherm. Start rekordbox in dit geval terwijl uw computer een internetverbinding
heeft en ga verder met de gebruikersregistratie en het instellen van het account.

Als uw computer internetverbinding heeft, hebt u toegang tot de online handleiding en
ondersteuningssite vanuit het rekordbox-menu [Help].
Voor Mac OS X
Klik met Finder op de map [Programma's] > [rekordbox 4] en dubbelklik vervolgens op [rekordbox].
Voor Windows®
Dubbelklik op het pictogram [rekordbox] (snelkoppeling) op het bureaublad.
Accountregistratie
U moet een rekordbox-account (KUVO-account) aanmaken voordat u het rekordbox-programma
kunt gebruiken.


Als u al een rekordbox 3-account heeft, kunt u dit gebruiken.
Een eerder verkregen rekordbox 2-licentiecode of een account dat is verkregen bij het
indienen van een vraag, kan niet worden gebruikt.
1. Start rekordbox. Het scherm accountregistratie verschijnt.
Als u rekordbox 3 al geregistreerd hebt, wordt dit proces overgeslagen. U kunt rekordbox
meteen gebruiken.
2.
Klik op rekordbox [Register for a rekordbox account] om naar de website voor
accountregistratie te gaan. https://kuvo.com/rekordbox/signup/
3.
Voer de accountnaam, e-mailadres en wachtwoord in.
Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid en vink het selectievakje
aan om akkoord te gaan.

U kunt het programma niet gebruiken als u niet akkoord gaat.
13
4.
Klik op [Create my account]. rekordbox stuurt de benodigde informatie naar
het geregistreerde e-mailadres.

5.
Uw account is nog niet aangemaakt.
Uw account wordt aangemaakt als u het proces voltooit volgens de
instructies in de e-mail die u ontvangt.
6.
Start rekordbox en voer de accountnaam en het wachtwoord in. U kunt
rekordbox nu gebruiken.
7.
Op het KUVO-scherm kunt u ervoor kiezen uw DJ-afspeellijstinformatie
openbaar of privé te maken.

Open om deze instelling later te wijzigen, [KUVO] in het menu → Selecteer [Privacy
Settings] om te wijzigen.
14
Als u geen internetverbinding hebt
Gebruik een computer met internetverbinding om in te loggen op de KUVO-website
(http://kuvo.com/) met uw rekordbox-accountgegevens. Klik op [EDIT PROFILE] om
een accountcode (djprofile.nxs) te downloaden vanuit [EDIT PROFILE]
EDIT PROFILE
Sla de gedownloade accountcode op op de computer waarop rekordbox is geïnstalleerd.
Start het venster voor activering van de rekordbox accountcode, klik op [You are not connected
to the Internet?] en selecteer het accountcodebestand dat is opgeslagen op uw computer. De
activering van het account wordt dan voltooid en u kunt rekordbox gebruiken.
Selecteren van Instelling voor het exporteren van bibliotheek en
lay-out
Na de gebruikersregistratie wordt het scherm "Exporting Library and Layout setting" weergegeven.
Selecteer de DJ-speler die u gebruikt in het uitklapmenu. Kies als de naam van het apparaat dat
u wilt selecteren niet wordt weergegeven, CDJ/XDJ-AERO/XDJ-1000. Selecteer als u een Pioneer
DJ-controller gebruikt "CDJ/XDJ-AERO/XDJ-1000".
Audio-stuurprogramma installeren
Misschien moet u een audio-stuurprogramma installeren om audio van rekordbox naar Pioneer
DJ-spelers uit te voeren, afhankelijk van uw computer en uw DJ-speler. Kies de speler die u hebt
en selecteer het juiste audio-stuurprogramma.
Het beheerderwachtwoord invoeren (Mac) / Toestemming geven
voor gebruikersaccountcontrole (Windows)
Als u een Mac gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Voer het
beheerderwachtwoord van uw Mac in. Als u een Windows-pc gebruikt, wordt u gevraagd
of u toestemming geeft dat "rbinit.exe" wijzigingen aanbrengt in uw computer. Bevestig de
uitgever en klik vervolgens op [Ja].
Als u deze procedures niet uitvoert, kunnen extra functies zoals "rekordbox dj" niet worden
geactiveerd.
15
Gebruik van de online ondersteuningssite
Lees de online handleiding van rekordbox en de lijst met veelgestelde vragen (FAQ) op de online
ondersteuningssite van rekordbox voordat u een vraag stelt over de bediening van rekordbox of
een technisch probleem.
<rekordbox online ondersteuningssite>
http://rekordbox.com/

U moet zich eerst registreren op de rekordbox online ondersteuningssite voor u inlichtingen
kunt vragen over rekordbox.

Let op dat u niet de inlognaam (uw e-mailadres) en het wachtwoord vergeet waarmee u zich
hebt geregistreerd.

Pioneer DJ Corporation verzamelt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
1.
Om ondersteuning te bieden voor het door u gekochte product
2.
Om u via e-mail op de hoogte te houden van productinformatie en evenementen
3.
Voor het vergaren van feedback door middel van enquêtes voor de ontwikkeling
van toekomstige producten
-
Uw persoonsgegevens blijven strikt vertrouwelijk, volgens de privacyvoorschriften
van ons bedrijf.
-
U kunt het privacybeleid van Pioneer DJ bekijken op de rekordbox online
ondersteuningssite.

Wanneer u ons om informatie vraagt over rekordbox, is het belangrijk om uw type computer
door te geven en de voornaamste specificaties (CPU, hoeveelheid geheugen en aangesloten
apparatuur e.d.), evenals uw besturingssysteem en de versie daarvan, plus natuurlijk de aard
van het probleem waar u mee kampt.
-
Neem voor informatie over het configureren van uw computer met randapparatuur
die niet van Pioneer DJ afkomstig is en voor technische ondersteuning voor dergelijke
apparatuur, contact op met de betreffende fabrikant of leverancier.

Het valt te verwachten dat er verdere updates verschijnen om de functionaliteit en de
prestaties van rekordbox te verbeteren. Updateprogrammatuur zal beschikbaar worden
gemaakt voor download via de rekordbox online ondersteuningssite. We raden u ten
sterkste aan deze updates uit te voeren en altijd de nieuwste versie van rekordbox te
gebruiken.
16
2.
Inleiding
Overzicht van rekordbox
rekordbox is de Pioneer DJ-software voor muziekorganisatie en optredens, waarmee
u muziekbestanden kunt beheren, sets kunt voorbereiden en kunt optreden vanuit dezelfde
rekordbox-bibliotheek op Pioneer DJ-producten met gebruik van alle normale optreedtools
die rekordbox bevat - Hot Cues, Sampler, Slicer, Sound Color FX, Beat FX, Beat Jump en
Pad FX.

Maak uw eigen afspeellijsten met rekordbox - deel muziekbestanden die op uw computer zijn
opgeslagen in en zoek in deze passend bij de behoeften van de verschillende DJ-scenes.

Met rekordbox kunt u voor uw optreden de beat, het tempo (BPM) en andere eigenschappen
van de muziek precies meten, controleren en naar wens aanpassen.

Stel van te voren punten in de muziek in en leg deze vast (voor cue-weergave, loopweergave,
hot cue afspelen, enz.).

Geniet van liveoptredens met de effecten en samplers die zijn opgenomen in de rekordboxsoftware.
Met rekordbox kunt u van tevoren afspeellijsten samenstellen met verschillende punten voor uw
liveoptredens.
U kunt uw optreedgeschiedenis ook opnemen inclusief informatie over geïmproviseerde cues en
loops om later terug te luisteren.
Kenmerken van rekordbox
De analyse van muziekbestanden brengt u naar de nieuwe wereld van
optredens.
Analyse van muziekbestanden
Laad de tracks op uw computer in rekordbox voor analyse en het aanmaken van een Verzameling.
Golfvorm, beats, tempo (BPM) en andere nuttige informatie staan u ter beschikking voor betere
optredens. Dit verbetert uw optreden als u Pioneer DJ-producten en programma's gebruikt.
Kwantisering
Als de kwantiseringsfunctie aan staat, worden er automatisch punten ingesteld bij de dichtstbijzijnde
beatpositie bij het instellen van cues en loops.
17
Beat Sync
De beatposities en BPM's van muziekstukken die worden afgespeeld op meerdere DJ-spelers
of decks kunnen automatisch worden gesynchroniseerd door de analyse van muziekbestanden
door rekordbox. Hierdoor kunt u veel verschillende effect- en mengtechnieken gebruiken bij uw
optredens.
Verbeterde browser voor een snellere en gemakkelijkere muziekselectie
Afspeellijst
Maak een afspeellijst voor het optreden met behulp van rekordbox en uw favoriete muziekbestanden
en passend bij verschillende DJ-scenes. U kunt het juiste muziekstuk sneller selecteren tijdens uw
liveoptreden door voorbereide afspeellijsten te importeren, waaronder lijsten die zijn gemaakt op
iTunes.
Intelligente afspeellijst
U kunt automatisch een lijst van muziekbestanden maken door een zoekopdracht te verfijnen
met filters.
MY TAG
Stel vooraf een persoonlijke tag in bij elk muziekbestand in uw bibliotheek met o.a. een gedetailleerd
genre en kenmerken. Gebruik het My Tag-filter om zoekopdrachten te verfijnen op getagde
voorwaarden.
Verwante muziekstukken
Geeft automatische een lijst van verwante muziekstukken met een vergelijkbare BPM, toonsoort,
kleur, opmerkingen en My Tag-informatie.
Verdeeld scherm
Opent het browser scherm als apart venster. Hiermee wordt het optreden comfortabeler doordat
het aantal muziekstukken dat op het scherm wordt weergegeven, wordt gemaximaliseerd.
18
Verbeter het beheer van muziekbestanden en gegevens door Pioneer
DJ-producten te koppelen
Sync Manager
U kunt altijd muziekbestanden exporteren naar apparaten als de status is geüpdatet, door rekordbox
te synchroniseren met iTunes en een USB-apparaat.
Dj-optredens met opslagmedia (SD & USB EXPORT)
Exporteer voorbereide muziekstukken en afspeellijsten naar USB-apparaten (flashgeheugen of
harde schijf) en SD-geheugenkaarten. Zonder dat u uw computer mee hoeft te nemen naar de
DJ-booth kunt u muziekbestanden en gegevens exporteren/importeren van/naar DJ-apparatuur.
DJ-optredens met meerdere DJ-spelers die zijn verbonden via LAN (PRO DJ LINK)
Muziekbestanden en gegevens op een USB-apparaat worden via een LAN-kabel verzonden en
afgespeeld/gedeeld op maximaal vier Pioneer DJ-producten zoals DJ-spelers en DJ-mengpanelen
met de PRO DJ LINK-functie.
Als u een computer aansluit op de DJ-speler via een LAN-kabel, kunnen rekordboxmuziekbestanden en -gegevens in “real-time” worden overgebracht naar maximaal
vier DJ-spelers.
Genieten van DJ-optredens met het DJ-programma
Sluit de DJ-apparatuur en een computer met rekordbox op elkaar aan met een USB-kabel.
U kunt optreden met de rekordbox via de werking van de DJ-speler.
Bekijk uw optreedgeschiedenis
Door uw DJ-optreedgeschiedenis bij elke scene en zelfs voor verschillende DJ-spelers te
verzamelen, kunt u uw DJ-stijl verder ontwikkelen tot een hoger niveau.
Voorbereiden van DJ-set met mobiel apparaat
Muziekbestanden die zijn geanalyseerd met rekordbox, afspeellijsten en informatie zoals inhoud van
Mijn instellingen die is gemaakt met recordbox, enz. kunnen worden overgedragen naar rekordbox
(iOS/Android). Ook kunnen muziekgegevens die zijn bewerkt op rekordbox (iOS/Android) worden
weergegeven in rekordbox.
19
Dj-optredens met het DJ-programma
Effect
Verschillende effecten van BEAT FX, SOUND COLOR FX en RELEASE FX, die behoorlijk populair
zijn in de DJ-mengpaneel DJM-serie en de remixstation RMX-serie, zijn geïnstalleerd in rekordbox,
waardoor veel verschillende DJ-optredens mogelijk zijn. PAD FX is beschikbaar voor de bediening
van deze effecten met de pads.
Sampler
Het rekordbox samplerdeck heeft 16 samplerplekken die tegelijkertijd kunnen worden afgespeeld.
U kunt Enkel afspelen van samplergeluid en loop-afspelen synchroon met een muziekstuk op
het dek.
Sequencer
U kunt de sequenties die u op het samplerdeck heeft afgespeeld, opnemen, afspelen en opslaan.
Slicer
De rekordbox slicer-functie verdeelt een bepaald bereik in acht gelijke delen. Deze acht geslicete
delen worden toegewezen aan bijbehorende optreedpads. Als er lang gedrukt wordt op een van
de optreedpads, wordt het verdeelde geluid dat is toegewezen aan die pad in een loop afgespeeld.
20
Inhoud
De inhoud van deze handleiding is:
1.
Voor gebruik
2.
Inleiding
3.
Algemene functies van de modus EXPORT/PERFORMANCE
4.
Modus EXPORT
5.
Modus PERFORMANCE
6.
Juridische informatie
Hoofdstuk 1 geeft bedieningssuggesties en waarschuwingen voor gebruik. Een overzicht van dit
programma wordt gegeven in Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de algemene functies van de
modus EXPORT/PERFORMANCE. De specifieke functies van de modus EXPORT en de modus
PERFORMANCE worden beschreven in Hoofdstuk 4 en 5. Hierna volgt Hoofdstuk 6 met de
juridische informatie, waaronder de disclaimer en de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker
van de software.
Deze handleiding gebruiken
We raden u aan deze handleiding flexibel te gebruiken, passend bij uw behoeften.
rekordbox gebruiken voor live DJ-optredens met controller, CDJ/XDJ.
Lees Hoofdstuk 3 (Algemene functies van de modus EXPORT/PERFORMANCE)
en 5 (Modus PERFORMANCE)
Muziekbestanden exporteren om een DJ-optreden voor te bereiden met CDJ/
XDJ of optreden met de functie PRO DJ LINK met LAN-verboden apparaten.
Lees Hoofdstuk 3. (Algemene functies van de modus EXPORT/PERFORMANCE)
en 4. (Modus EXPORT).
Meer informatie over een bepaald onderwerp van rekordbox
Zie Inhoud en ga naar de pagina van het onderwerp.
21
Verschil tussen de modus EXPORT en de modus PERFORMANCE
rekordbox heeft twee verschillende soorten programma's binnen één software voor uw optredens.
Modus EXPORT
U kunt muziekstukken en afspeellijsten exporteren naar een USB-apparaat/SD-kaart en
genieten van Dj-uitvoeringen via PRO DJ LINK (CDJ/XDJ-apparaten verbonden via LAN)
Modus PERFORMANCE
Met controllers en CDJ/XDJ die rekordbox ondersteunen kunt u optreden met rekordbox dj.
Modus EXPORT
De modus EXPORT is de modus die de conventionele functies van de vorige rekordbox levert.
U kunt afspeellijsten maken, muziekbestanden analyseren en GEHEUGEN, CUE's/HOT CUE's,
enz. opslaan.
Een bibliotheek met muziekbestanden en afspeellijsten die wordt beheerd in rekordbox, kan worden
geëxporteerd naar een USB-apparaat/SD-kaart. Door het USB-apparaat/de SD-kaart in spelers die
rekordbox ondersteunen te plaatsen, kunt u geëxporteerde muziekstukken/afspeellijsten op de
speler gebruiken.
U kunt ook muziekbestanden rechtstreeks overdragen naar CDJ/XDJ die PC/Mac ondersteunen
via PRO DJ LINK. Raadpleeg voor meer informatie over PRO DJ LINK 4.12 (Optreden met
DJ-spelers die zijn verbonden met LAN).
22
Opmerking: Exporteren naar USB-apparaat/SD-kaart en overdragen van muziekbestanden via
PRO DJ LINK is alleen beschikbaar in de modus EXPORT.
In de modus EXPORT kunt u eenvoudig mengen met de 2 spelers-modus.
Gebruik de modus PERFORMANCE voor professionele optredens inclusief beluisteren via
koptelefoon, CUE, gebruik van EQ, FX's enz.
Modus PERFORMANCE
Gebruik de modus PERFORMANCE voor mixoptredens.
U kunt gebruik maken van de functies voor professionele optredens die beschikbaar zijn voor
maximaal 4 decks en verschillende functies zoals 20 samplers en verschillende FX's.
De modus PERFORMANCE wordt beschikbaar door activering van het "rekordbox dj Plus Pack"
met een licentiecode.
U kunt de modus PERFORMANCE 30 dagen gratis uitproberen zonder licentiecode.
23
De modus PERFORMANCE gebruiken
Om de modus PERFORMANCE (modus om de DJ optreedfunctie te gebruiken) van rekordbox te
gebruiken, moet het rekordbox dj Plus Pack worden geactiveerd (licentie-authenticatie). Hieronder
volgen instructies voor de activeringsprocedures.
Licentiecode
Om de modus PERFORMANCE van rekordbox te activeren is er een licentiecode nodig voor het
rekordbox dj Plus Pack. Er zijn twee manieren om een licentiecode te krijgen:


Koop een Pioneer DJ DJ Controller. Hierbij wordt een licentiecode geleverd.
Koop een licentiecode op de Pioneer DJ-website: (http://www.pioneerdj.com/).
Als u een Pioneer DJ DJ Controller met een licentiecode hebt gekocht, vindt u de licentiecode op
achterkant van de unit. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de controller.
Als u een licentiecode op de Pioneer DJ-website hebt gekocht, wordt de licentiecode per e-mail
verzonden.
U kunt het rekordbox dj Plus Pack op twee computers activeren met een licentiecode.
Activering
Zorg er voor het activeren van rekordbox dj voor dat uw computer een internetverbinding heeft.
1.
Selecteer [Activate] < [Help] in het softwaremenu.
Het onderstaande scherm [Activate] wordt geopend.

Als de software de eerste keer wordt opgestart, wordt dit venster automatisch
weergegeven.
24
2.
Klik op [Activate].
Er verschijnt een scherm om het e-mailadres en wachtwoord in te voeren.
3.
Voer het e-mailadres en wachtwoord in dat u hebt gebruikt voor de registratie
van uw rekordbox-acount en klik vervolgens op [OK].
Er wordt een scherm weergegeven om de licentiecode in te voeren.

Klik als u uw wachtwoord bent vergeten op "Forgot your password?". De webpagina
voor het resetten van uw wachtwoord wordt weergegeven. Voer uw e-mailadres op
deze pagina in om uw wachtwoord te resetten.
25
4.
Voer de licentiecode in en klik vervolgens op [OK].
De licentiecode bevat 29 tekens, waaronder letters, cijfers en streepjes. Voer alle letters als
hoofdletters in en voer ook de streepjes in.

Voer als u om het beheerderwachtwoord wordt gevraagd, dit wachtwoord in.

Klik als u wordt gevraagd om "rbinit.exe" uit te voeren, op [Yes].
Als "rekordbox dj has been successfully activated" verschijnt, is de activering voltooid.

Als "Licence key is wrong" verschijnt, voert u nogmaals de juiste licentiecode in.

Als "Not connected to the internet" verschijnt, controleert u de internetverbinding.
De licentiecode gebruiken op andere computers
Een licentiecode kan worden gebruikt voor het activeren van maximaal twee computers. Als
u uw computer bijvoorbeeld vervangt, moet u de licentie die u al hebt geïnstalleerd, deactiveren
zodat u de licentiecode opnieuw kunt gebruiken.
Zorg er voordat u een licentie deactiveert, voor dat uw computer een internetverbinding heeft en
volg de onderstaande instructies om de licentie te deactiveren.
Deactivering
1.
Start rekordbox op de computer die u al geactiveerd hebt.
2.
Klik op [Preferences] om [Preferences] te openen.
3.
Klik op het tabblad [License].
26
4.
Schrijf de licentiecode op die wordt weergegeven in het gedeelte License Key.

5.
Dit is dezelfde licentiecode als u hebt ingevoerd om de software te activeren.
Klik op [Deactivate].
U wordt gevraagd om het e-mailadres en wachtwoord van uw rekordbox-account in te voeren.
6.
Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op [OK].
7.
U wordt gevraagd om een bevestiging dat u echt wilt deactiveren. Klik op
[Deactivate].
Het bericht "Deactivation has been successfully completed" wordt weergegeven als het proces
normaal voltooid is. Controleer als dit niet gebeurt of uw computer een internetverbinding heeft.
27
8.
Start rekordbox op de computer die u wilt activeren.
9.
Activeer rekordbox dj met de licentiecode die u hebt opgeschreven in proces
4 hierboven.

Raadpleeg voor instructies voor activering 2.5.1 (Activering) van deze handleiding.
Trialmodus PERFORMANCE
De modus PERFORMANCE van rekordbox wordt beschikbaar door het activeren van het
"rekordbox dj Plus Pack" met een licentiecode, maar u kunt de modus PERFORMANCE
30 dagen uitproberen als u geen licentiecode hebt (Trialmodus).
Proefperiode beginnen
Selecteer [Help] > [Activate] in het softwaremenu. Klik op "Try rekordbox dj for 30 days" op het
scherm. U wordt gevraagd of u de proefperiode wilt beginnen. Klik op "Yes".


De modus PERFORMANCE wordt na 30 dagen weer uitgeschakeld.
Als de proefperiode is verlopen, kunt u de proefmodus niet meer gebruiken, zelfs niet als
u rekordbox opnieuw installeert.
28
3.
Algemene functies van de modus EXPORT/PERFORMANCE
Dit hoofdstuk beschrijft de algemene functies van de modus EXPORT/PERFORMANCE.
Raadpleeg voor de specifieke functies van elke modus 4 (Modus EXPORT) of 5 (Modus
PERFORMANCE).
Muziekbestanden toevoegen aan een Verzameling
[Collection] is een lijst van alle muziekstukken die zijn georganiseerd door rekordbox.
Muziekbestanden op uw computer worden geanalyseerd en opgeslagen om de Verzameling
van rekordbox te maken.
Muziekbestanden toevoegen aan een Verzameling
1.
Klik in de structuurweergave op [Collection].
Muziekbestanden in de [Collection] worden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
2.
Open Finder of Windows Explorer en sleep muziekbestanden en/of mappen
met muziekbestanden naar de muziekstukkenlijst.
Het muziekbestand wordt toegevoegd aan de Verzameling en er wordt tag-informatie geladen
en weergegeven. De analyse start als de Auto Analysis wordt geactiveerd. Als de analyse van
de golfvorminformatie van het muziekbestand begint, wordt
weergegeven links van het
geanalyseerde muziekbestand. Dit gaat uit zodra de analyse is voltooid.

U kunt kiezen uit twee modi voor het analyseren van de golfvorminformatie van
muziekbestanden: [Normal] en [Dynamic].

U kunt muziekbestanden of mappen ook importeren door het menu [File] > [Import]
te selecteren.
29

Als er een WAV-bestand wordt toegevoegd aan de Verzameling, wordt de tag-informatie
mogelijk niet weergegeven. De tag-informatie van muziekbestanden die kan worden
gelezen, is ID 3 tag (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0, en v2.4.0) van MP3- en AIFF-bestanden,
de metatag van M4A-bestanden en RIFF INFO van WAVE-bestanden en Vorbis
Comment van FLAC-bestanden.

U kunt de automatische analyse [On] of [Off] zetten in [Auto Analysis] in het menu
[Track]. Klik om de analyse te starten in de modus PERFORMANCE op [On] bij [Auto
Analysis] en op [Preferences] > [Analysis]. Vink [Allow analysis while LAN connected]
in [Track Analysis] aan.

Als de analyse van de golfvorminformatie van het muziekbestand is voltooid, kunnen
de beatposities en het tempo (BPM) worden bekeken op het spelerpaneel. De
golfvorm wordt ook weergegeven in de kolom [Preview] van het bladerpaneel.

Selecteer om de toonsoort van een muziekstuk te detecteren, een muziekbestand en
vink [Analyze Key] aan in het rechter muisknopmenu.

U kunt automatisch geheugencue's instellen bij de eerste beat van muziekstukken en
deze opslaan. Vink [Set Memory Cue at the first beat of track when analyzing] aan in
het tabblad [Analysis] van het venster [Preferences]. Er worden automatisch cues
ingesteld tijdens het importeren en opnieuw analyseren.

Selecteer om muziekbestanden te verwijderen uit de Verzameling, het muziekbestand
in [Collection] en druk vervolgens op de toets [Delete] op het toetsenbord van de
computer. Het muziekbestand wordt verwijderd uit de Verzameling, maar het
muziekbestand zelf wordt niet verwijderd van de computer.
30
De informatie van een muziekbestand bewerken
1.
Klik in de structuurweergave op [Collection].
Muziekbestanden in de [Collection] worden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
2.
Klik op
.
Het venster [Information] wordt rechts van de muziekstukkenlijst weergegeven.
3.
Klik in [Collection] op het muziekbestand waarvan u de informatie wilt
bewerken.
De [Summary] wordt weergegeven in het venster [Information].
4.
Klik op het tabblad [Info] in het venster [Information].
De [Info] wordt weergegeven in het venster [Information].
5.
Bewerk de informatie.
De informatie van het muziekbestand wordt gewijzigd.
Een afbeelding aan een muziekbestand toevoegen
De formaten waarin afbeeldingen kunnen worden toegevoegd aan een muziekbestand zijn
JPEG en PNG (extensies: “jpg”, “jpeg”, “png”).
1
Klik op het tabblad [Artwork] in het venster [Information].
2
Open Finder/Windows Explorer.
3
Sleep een afbeeldingbestand van Finder/Windows Explorer naar [Artwork].
De afbeelding wordt toegevoegd aan het muziekbestand.
31
De tag-informatie van een muziekbestand herladen
Als er een extern programma wordt gebruikt om de tag-informatie van het muziekprogramma te
updaten, moet u de tag-informatie updaten door deze te herladen in rekordbox.
Klik op
in de rechter bovenhoek van het venster [Information].
De tag-informatie van een muziekbestand wordt herladen.
U kunt de tag-informatie herladen door het muziekstuk te selecteren waarvan u de tag-informatie
wilt herladen en te klikken op [Reload Tag] in het contextmenu (rechtsklikmenu).
Als de tag-informatie van een muziekbestand wordt herladen, wordt de inhoud die eerder is
bewerkt in de tabbladen [Info] en [Artwork] vervangen door de herladen tag-informatie.
Muziekbestanden opzoeken
Gebruik het bladerpaneel om te bladeren en te zoeken in de muziekbestandinformatie.

U kunt tags aanmaken naar wens om uw zoekopdracht naar muziekbestanden te
verfijnen. Raadpleeg voor meer informatie 3.5.4 (Aangepast bladeren met My Tag).
Een muziekbestand opzoeken met het categoriefilter
1.
Klik in de structuurweergave op [Collection].
Muziekbestanden in [Collection] worden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
2.
Klik op
links van het zoekfilter.
Er zal een lijst verschijnen met kolommen waarop gezocht kan worden.
32
3.
Selecteer de kolom waarop u wilt zoeken en klik erop in de afrollijst.
4.
Voer de tekens voor het zoekfilter in met uw computertoetsenbord.
Alleen de muziekbestanden met de ingevoerde tekst worden getoond in de muziekstukkenlijst,
waarbij de kolommen die u hebt geselecteerd in stap 3 het zoekbereik vormen.

Als u de ingevoerde tekst wist of op de toets
klikt, keert het scherm terug naar de
oorspronkelijke stand.
Een muziekbestand opzoeken met het categoriefilter
1.
Klik in de structuurweergave op [Collection].
Muziekbestanden in [Collection] worden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
2.
Klik op
bovenaan de lijst met muziekbestanden.
Er wordt een lijst met de categoriekolommen ([Genre], [Artist], [Album]) weergegeven.
3.
Selecteer het item van de kolom waarop u wilt zoeken en klik erop in de afrollijst.
Informatie sorteren om muziekbestanden op te zoeken
1.
Klik in de structuurweergave op [Collection].
Muziekbestanden in [Collection] worden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
2.
Klik op de kolomkop waarop u de gegevens wilt ordenen.
De volgorde van de muziekbestanden verandert.

3.
Telkens wanneer u klikt, wisselt de volgorde tussen oplopende en aflopende volgorde.
Voer tekens in met het toetsenbord van de computer. (Alfabetisch springen)
De tracks die beginnen met het teken worden weergegeven in de lijst en de eerste track
wordt gemarkeerd.

Voer een ander teken in om een lijst te krijgen met de tracks die beginnen met het
teken dat u hebt ingevoerd.

Alfabetisch springen is niet geactiveerd in de modus PERFORMANCE. Gebruik de
snelkoppelingsfunctie.
33
De kolommen die worden weergegeven in de muziekstukkenlijst en hun
volgorde wijzigen
1.
Klik in de structuurweergave op [Collection].
Muziekbestanden in [Collection] worden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
2.
Klik met de rechtermuisknop op de kop van de kolom.
Er zal een lijst verschijnen met kolommen die weergegeven kunnen worden.
3.
Vink in de afrollijst de naam aan van de kolommen die u wilt weergeven.
De kolommen worden gewijzigd.
4.
Sleep de kop van de kolom naar links of rechts.
De volgorde van de kolommen wordt gewijzigd.
Muziekbestanden organiseren met afspeellijsten
U kunt de Muziekverzameling in rekordbox organiseren door afspeellijsten aan te maken voor
een optreden.
34
Een nieuwe afspeellijst aanmaken
1.
Klik op
rechts van de afspeellijsten of een map afspeellijst.
Er wordt een nieuwe afspeellijst ([Untitled Playlist]) aangemaakt onder [Playlists].
2.
Voer de naam van de afspeellijst in met het toetsenbord van de computer
en druk vervolgens op de toets [Enter].
De naam van de afspeellijst wordt gewijzigd.
3.
Klik in de structuurweergave op [Collection].
Muziekbestanden in [Collection] worden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
4.
Sleep een muziekbestand naar de afspeellijst die u hebt gemaakt in de
structuurweergave.
Het muziekbestand wordt toegevoegd aan de afspeellijst.

Muziekbestanden kunnen ook worden toegevoegd aan een afspeellijst door ze te
verslepen vanuit [iTunes], [Tag List] of andere afspeellijsten.

Selecteer om een afspeellijst te wissen, de afspeellijst en druk vervolgens op de toets
[Delete] op het toetsenbord van de computer.

Selecteer om een muziekbestand uit een afspeellijst te verwijderen, het muziekbestand
en druk vervolgens op de toets [Delete] op het toetsenbord van de computer.
Afspeellijsten toevoegen door een extern bestand te importeren
U kunt afspeellijsten in de bestandsindeling M3U en M3U8 importeren (bestandsnaamextensies:
“m3u”, “m3u8”).
1.
Selecteer het menu [File] > [Import] > [Import Playlist].
Het venster [Import Playlist] wordt geopend.
2.
Selecteer de map waarin het afspeellijstbestand is opgeslagen of de
bestandsnaam en klik vervolgens op [Open].
De afspeellijst wordt toegevoegd aan [Playlists].
3.
De tag-informatie van de muziekbestanden in de afspeellijst wordt geladen
en weergegeven en de analyse van de muziekbestanden start.
35
Afspeellijsten organiseren door een map te gebruikens
1.
Klik met de rechter muisknop op [Playlists] en selecteer [Create New Folder].
[Untitled Folder] wordt aangemaakt onder de [Playlists].
2.
Voer de naam van de map in met het toetsenbord van de computer en druk
vervolgens op de toets [Enter].
3.
Sleep de afspeellijst naar de nieuw aangemaakte map.
De Afspeellijst wordt verplaatst naar de nieuw gemaakte map.

Selecteer om een map te verwijderen, de map en druk vervolgens op de toets [Delete]
op het toetsenbord van de computer. De map en alle afspeellijsten in de map worden
verwijderd.
Een afbeelding aan een afspeellijst toevoegen
De formaten waarin afbeeldingen kunnen worden toegevoegd zijn JPEG en PNG (extensies:
“jpg”, “jpeg”, “png”).
1.
Klik met de rechter muisknop op een afspeellijst en selecteer [Add Artwork].
Het venster [Select an artwork] wordt geopend.
2.
Selecteer de map waarin het beeldbestand is opgeslagen en de bestandsnaam
en klik vervolgens op [Open].
De afbeelding wordt toegevoegd aan de afspeellijst.

De toegevoegde Afbeeldingen worden getoond als er met de rechter muisknop op de
afspeellijst wordt geklikt.
Door een externe bibliotheek bladeren
De iTunes-bibliotheek en muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, kunnen worden
gebruikt op rekordbox. U kunt ook de rekordbox xml-bibliotheek gebruiken.
36
Door een iTunes-bibliotheek bladeren
Als iTunes is geïnstalleerd op uw computer, kan de iTunes-bibliotheek worden gebruikt in rekordbox.

Maak de volgende instellingen als de iTunes-bibliotheek niet wordt weergegeven.
-
Open [Preferences] > [View] vink [iTunes] aan in het gedeelte [Tree View] van de rij
[Layout].
-
Open het tabblad [Preferences] > [Advanced] > [Database] en geef een
bibliotheekbestand op in het gedeelte [iTunes].

Klik op
rechts van [iTunes] in de structuurweergave van het scherm om de [iTunes]-
bibliotheek in rekordbox te updaten.

Als de iTunes-bibliotheek wordt geüpdatet terwijl rekordbox in gebruik is, wordt de update
pas weergegeven als op
wordt geklikt.
iTunes-muziekbestanden toevoegen aan rekordbox
U kunt iTunes-muziekbestanden toevoegen aan de rekordbox Verzameling.
1. Klik op
links van [iTunes] in de structuurweergave en klik vervolgens op
[All Tracks].
Er wordt een lijst met iTunes-muziekbestanden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
2.
Sleep de iTunes-muziekbestanden in de muziekstukkenlijst naar [Collection].
De muziekbestanden worden toegevoegd aan [Collection].
wordt weergegeven voor muziekbestanden die zijn geïmporteerd in mappen in [iTunes]. De
golfvormen, afbeeldingen, BPM en toonsoorten die zijn geanalyseerd door rekordbox, worden
ook weergegeven.
Een afspeellijst uit de iTunes-bibliotheek toevoegen aan rekordbox afspeellijsten
U kunt afspeellijsten in de iTunes-bibliotheek importeren in rekordbox afspeellijsten.
37
1.
Klik op
links van [ iTunes] in de structuurweergave en klik op
links van
[Playlists].
Er wordt een lijst van iTunes-afspeellijsten weergegeven in de structuurweergave.
2.
Sleep de iTunes-afspeellijst naar [Playlists].
De iTunes-afspeellijst wordt toegevoegd aan [Playlists] als een rekordbox-afspeellijst.
De iTunes-bibliotheekinformatie herladen
U kunt uw geüpdatete iTunes-bibliotheekinformatie herladen om deze weer te geven in rekordbox.
1.
Klik in de structuurweergave op [Collection].
Muziekbestanden in [Collection] worden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
2.
Klik met de rechter muisknop op het muziekbestand en selecteer [Get Info
from iTunes].
De iTunes-bibliotheekinformatie wordt herladen.
Als de iTunes-bibliotheekinformatie is herladen, wordt informatie die is bewerkt onder het tabblad
[Info] in het venster [Information] vervangen door de herladen informatie.
Mappen en muziekbestanden op uw computer en USB-flashstation
gebruiken
1.
Klik op
links van [Explorer] in de structuurweergave.
Mappen op uw computer en externe apparaten zoals een USB-flashstation worden
weergegeven in de structuurweergave.

Open als [Explorer] niet wordt weergegeven in de structuurweergave, [Preferences] >
[View] en vink [Explorer] in het gedeelte [Tree View] in de rij [Layout].
2.
Selecteer een map in [Explorer].
Muziekbestanden in de geselecteerde map worden in de muziekstukkenlijst weergegeven.
Muziekbestanden op de computer toevoegen aan rekordbox
38
1. Selecteer een map in [Explorer].
Muziekbestanden in de map worden in de muziekstukkenlijst weergegeven.

Open als [Explorer] niet wordt weergegeven in de structuurweergave, [Preferences] >
[View] en vink [Explorer] in het gedeelte [Tree View] in de rij [Layout].
2.
Sleep de muziekbestanden in de muziekstukkenlijst naar de [Collection].
De muziekbestanden worden toegevoegd aan [Collection].

wordt weergegeven voor muziekbestanden die zijn geïmporteerd in mappen in
[Explorer]. De golfvormen, afbeeldingen, BPM en toonsoorten die zijn geanalyseerd
door rekordbox, worden ook weergegeven.
Een map die is opgeslagen op de computer of een extern apparaat zoals een
USB-flashstation, toevoegen als afspeellijst
Sleep een map in [Explorer] naar [Playlists] in de structuurweergave.
Er wordt een afspeellijst gemaakt met de naam van de map.
rekordbox xml gebruiken
Als u bestanden in rekordbox xml-indeling importeert, kunt u de rekordbox xml-bibliotheek
gebruiken.
1.
Selecteer rekordbox xml.

Open het tabblad [Preferences] > [Advanced] > [Database], klik op
at
[Imported Library] in het gedeelte [rekordbox xml] en geef een xml-bestand op.
2.
Geef rekordbox xml in de structuurweergave weer.
Open [Preferences] > [View] en vink [rekordbox xml] aan in het gedeelte [Tree View] van
de rij [Layout].
rekordbox xml wordt weergegeven in de structuurweergave.
39
Muziekbestanden van rekordbox xml toevoegen
1.
Klik op
links van [rekordbox xml] in de structuurweergave en klik
vervolgens op [All Tracks].
Er wordt een lijst met rekordboxxml-muziekbestanden weergegeven in de muziekstukkenlijst.
2.
Sleep de rekordbox xml-muziekbestanden in de muziekstukkenlijst naar
[Collection].
De muziekbestanden worden toegevoegd aan [Collection].
Een afspeellijst van rekordbox xml toevoegen
U kunt afspeellijsten in de rekordbox xml-bibliotheek toevoegen aan rekordbox en deze
toevoegen aan een afspeellijst.
1.
Klik op
links van [rekordbox xml] in de structuurweergave en klik op
links
van [Playlists].
Er wordt een lijst van rekordbox xml-afspeellijsten weergegeven in de structuurweergave.
2.
Versleep een rekordbox xml -afspeellijst naar [Playlists].
De rekordbox xml-afspeellijst wordt toegevoegd aan [Playlists].
Verschillende functies van rekordbox voor het voorbereiden van
een DJ-set
Dit gedeelte geeft u informatie over het effectief gebruiken van vele functies voor het voorbereiden
van een optreden.
Met snelkoppelingen direct navigeren binnen de structuurweergave
Als u in de structuurweergave een snelkoppeling van een map of afspeellijst maakt en erop klikt,
wordt de betreffende map of afspeellijst onmiddellijk getoond en gemarkeerd.


U kunt daar maximaal acht snelkoppelingen maken.
De snelkoppeling wordt standaard verborgen.
40
3.
Klik op
in de structuurweergave.
De kolom snelkoppelingen wordt weergegeven.
4.
Sleep een map of afspeellijst in de structuurweergave naar een leeg veld van
de kolom met snelkoppelingen.
41
Er wordt daar een snelkoppeling gemaakt voor de map of afspeellijst.

Als u een map of afspeellijst naar een bestaande snelkoppeling sleept, wordt die
overschreven door de nieuwe snelkoppeling.
5.
Klik op de gemaakte snelkoppeling.
De map of afspeellijst in de structuurweergave wordt onmiddellijk weergegeven en gemarkeerd.

U kunt de volgorde van de snelkoppelingen veranderen door ze omhoog of omlaag te
slepen.

Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en selecteer [Delete Shortcut] om
de snelkoppeling te verwijderen. (Zelfs als de snelkoppeling is verwijderd, wordt de
oorspronkelijke map of afspeellijst niet verwijderd.)

U kunt een muziekstuk aan de afspeellijst toevoegen door het naar de snelkoppeling
van de afspeellijst te slepen.
Afspeellijstpalet om meerdere afspeellijsten weer te geven voor het
eenvoudiger selecteren van een muziekstuk
U kunt gemakkelijk verfijnen en muziekstukken selecteren met het afspeellijstpalet.

Voeg afspeellijsten toe aan een palet. Er kunnen maximaal 4 afspeellijsten tegelijkertijd
worden weergegeven in het palet en de afspeellijsten kunnen daar bewerkt worden.

De afspeellijsten in het palet blijven bewaard nadat u rekordbox afsluit.
42
Een palet selecteren
Drie van de vier paletten rechts zijn de afspeellijstpaletten.
Het palet helemaal links
Klik op
wordt gebruikt als Tag-lijst.
.
Er worden vier afspeellijsten weergegeven in een palet.
Klik op
om muziekstuklijsten in het palet te openen en te sluiten.
Een afspeellijst toevoegen aan een palet
Versleep een afspeellijst in de structuurweergave naar een palet.
De afspeellijst wordt aan het palet toegewezen.

De eerder toegewezen afspeellijst wordt overschreven door de nieuw toegewezen
afspeellijst.
Muziekstukken toevoegen aan het palet
Sleep een muziekstuk in de muziekstukkenlijst naar een afspeellijst in het palet.
Het muziekstuk wordt toegevoegd aan een afspeellijst in het palet.
Als een muziekstuk wordt versleept naar [blank list], wordt er een [Untitled Playlist] aangemaakt.
Typ de naam van de afspeellijst in met het toetsenbord van de computer.
Er wordt nu een nieuwe afspeellijst toegevoegd aan [Playlists].
43

Dubbelklik op de naam van de afspeellijst in het palet om de naam van de afspeellijst te
bewerken.
Een muziekstuk in het palet toevoegen aan een andere afspeellijst
Sleep een muziekstuk in de afspeellijst van het palet naar een andere afspeellijst.

In het palet kan een muziekstuk in een afspeellijst worden toegevoegd aan een andere
afspeellijst door het te verslepen.
Een muziekstuk in het palet laden naar een speler/deck-paneel.
Sleep een muziekstuk in het palet en zet het neer in het spelerpaneel.
Het muziekstuk in het palet wordt in de speler/deck geladen.
Muziekstukken in het palet sorteren
1.
Klik op
rechts van de naam van de afspeellijst
Er verschijnt een keuzemenu.
44
2.
Zet de muiscursor op [Sort] en selecteer [Track Order] of [Title] naar keuze.
Muziekstukken worden gesorteerd in de volgorde van de geselecteerde criteria.

3.
Klik op
wordt rechts van de naam van de afspeellijst weergegeven tijdens het sorteren.
.
U kunt overschakelen tussen oplopend en aflopend sorteren.

betekent dat de lijst in oplopende volgorde staat en
in aflopende volgorde.
De volgorde van muziekstukken in het palet wijzigen
Sleep een muziekstuk omhoog of omlaag om het binnen een afspeellijst van het
palet te verplaatsen.
De volgorde van muziekstukken in het palet kan gewijzigd worden.

Deze methode is alleen beschikbaar als de muziekstukken op muziekstukvolgorde
gesorteerd zijn.
De afspeellijst uit het palet verwijderen
1.
Klik op
rechts van de naam van de afspeellijst
Er verschijnt een keuzemenu.
2.
Klik op [Remove from Palette].
De hele afspeellijst wordt uit het palet verwijderd.
De volgorde van de afspeellijst in het palet wijzigen
Sleep de naam van de afspeellijst van het palet naar een andere kolom in het
palet.
De volgorde van de 4 afspeellijsten in het palet kan gewijzigd worden.
45
De afspeellijsten in de structuurweergave weergeven en markeren
Klik op de naam van een afspeellijst van het palet.
De betreffende afspeellijst wordt onmiddellijk weergegeven en gemarkeerd.
Muziekbestanden organiseren met een intelligente afspeellijst
U kunt automatisch een afspeellijst van muziekbestanden maken door een zoekopdracht te
verfijnen met filters.
Een intelligente afspeellijst maken
1.
Klik met de rechter muisknop in [Playlists] en selecteer [Create New
Intelligent Playlist] in het keuzemenu.
Het instellingenvenster voor de intelligente afspeellijst wordt geopend.
46
2.
Selecteer de filters waarmee u de zoekopdracht wilt verfijnen.
Selecteer een filter.
Selecteer hoe u de zoekopdracht wilt verfijnen.

[=]: Een lijst van muziekbestanden die volledig overeenstemmen met de ingevoerde tekst
of waarde.

[≠]: Een lijst van muziekbestanden die niet overeenstemmen met de ingevoerde tekst of
waarde.





[>]: Een lijst van muziekbestanden met een grotere waarde dan de ingevoerde waarde.


[ends with]: Een lijst van muziekbestanden die eindigen met de ingevoerde tekst.
[<]: Een lijst van muziekbestanden met een kleinere waarde dan de ingevoerde waarde.
[contains]: Een lijst van muziekbestanden met de ingevoerde tekst.
[does not contain]: Een lijst van muziekbestanden zonder de ingevoerde tekst.
[starts with]: Een lijst van muziekbestanden die beginnen met de ingevoerde tekst.
[is in the range]: Een lijst van muziekbestanden met een waarde tussen de 2 ingevoerde
waarden.

[is in the last]: Een lijst van muziekbestanden die niet ouder zijn dan het opgegeven aantal
dagen of maanden vanaf de huidige datum.

[is not in the last]: Een lijst van muziekbestanden die ouder zijn dan het opgegeven aantal
dagen of maanden vanaf de huidige datum.
Geef de voorwaarden op voor het filter dat u hebt geselecteerd.
Als het keuzemenu niet wordt getoond, voert u de gewenste tekst of waarde in met het
toetsenbord van de computer.
Klik op de toets [+] om nog een filter toe te voegen.
Er wordt een nieuw filter toegevoegd aan het filter dat u hebt ingesteld.
Klik om filters te selecteren die [Match all of the following conditions] of [Match any of the
following conditions].
Een filter verwijderen
Klik op de toets [-] om een filter te verwijderen dat u niet nodig hebt.
47
Voer de naam van de intelligente afspeellijst in.
Voer de tekst in met het toetsenbord van de computer.
Klik op [OK] of [Cancel] om de filters te bevestigen of te annuleren.
3.
Klik op de knop [OK].
Er wordt een intelligente afspeellijst aangemaakt onder [Playlists] in de structuurweergave.

Klik met de rechter muisknop op de intelligente afspeellijst in de structuurweergave, en
selecteer [Edit the Intelligent Playlist] om de filters weer te geven en te bewerken om
het zoekresultaat te verfijnen.

Klik in de structuurweergave met de rechter muisknop op een intelligente afspeellijst en
selecteer [Delete Playlist] om de lijst te verwijderen. U kunt een intelligente afspeellijst ook
verwijderen door te drukken op de toets [Delete] van uw computer nadat u de intelligente
afspeellijst hebt geselecteerd.
Aangepast bladeren met My Tag
U kunt zoekopdrachten verfijnen door tags te maken voor muziekbestanden.
Het bladeren kan worden aangepast door tags aan te maken naar keuze die de functies, zoals
gebeurtenissen, van de tracks definiëren.

U kunt een zelfgedefinieerde My Tag verbinden met een muziekbestand dat in de
muziekstukkenlijst is geselecteerd.


My Tags die zijn verbonden met muziekbestanden worden in de kolom My Tag getoond.
U kunt uw zoekopdracht verfijnen met het filter Tag door My Tag in te stellen als zoekcriterium.
48
My Tag bewerken
1.
Klik op
in de rechter rand van het scherm
Het keuzemenu My Tag wordt rechts van de muziekstukkenlijst getoond.
Categorie: U kunt de gewenste categorienamen toevoegen.
My Tag heeft 4 categorieën waarvan u de namen zelf kunt aanpassen.
My Tag: U kunt tags toevoegen aan muziekbestanden. U kunt de tag-namen naar wens wijzigen.
Selectievakje My Tag: Vink dit selectievakje aan om een tag toe te voegen aan of te verwijderen
van het muziekbestand dat in de muziekstukkenlijst is geselecteerd.
Toets voor het maken van een nieuwe tag: Klik op deze toets om een nieuwe tag voor My Tag te
maken.
2.
De categorienaam wijzigen
Klik op een categorienaam en voer de gewenste tekst in met het toetsenbord van de
computer. Druk vervolgens op de toets [Enter]. De categorienaam wordt gewijzigd.
3.
De tag-naam wijzigen
Klik op een tag van My Tag en voer de gewenste tekst in met het toetsenbord van
de computer. Druk vervolgens op de toets [Enter]. De tag-naam wordt gewijzigd.
49
My Tag toevoegen aan een muziekbestand
1.
Klik in de muziekstukkenlijst op het muziekbestand waaraan u de My Tag wilt
toevoegen.
Het geselecteerde muziekbestand wordt gemarkeerd.
2.
Vink het selectievakje aan voor de tag die u wilt toevoegen.
De aangevinkte tag wordt toegevoegd aan het muziekbestand. Vink selectievakjes van
andere tags aan als u deze wilt toevoegen.

Open het tabblad [Preferences] > [Advanced] > [Browse] en vink het selectievakje [Add
“My Tag” to the “Comments”] aan om My Tag weer te geven in de kolom Opmerkingen
van de afspeellijst.
Een zoekopdracht verfijnen met My Tag
1.
Klik op
aan de linkerzijde van het zoekfilter.
Het My Tag-filter wordt getoond.
2.
Selecteer BPM.
In de muziekstukkenlijst worden de muziekbestanden weergegeven waarvan de BPM in het
geselecteerde BPM-bereik valt.
3.
Klik op een tag van My Tag waarop u wilt zoeken.
Alleen de muziekbestanden met de geselecteerde tags voor My Tag worden in de
muziekstukkenlijst weergegeven.

U kunt meerdere tags selecteren.
Als meerdere tags geselecteerd zijn, worden de muziekbestanden met alle geselecteerde
tags weergegeven in de muziekstukkenlijst.

Klik op [RST] om alle tags te annuleren die zijn geselecteerd in het filter My Tag.
50
My Tag verwijderen
1.
Klik op
in de rechter rand van het scherm
Het keuzemenu My Tag wordt rechts van de muziekstukkenlijst getoond.
2.
Klik met de rechter muisknop op een tag van [My Tag] en klik vervolgens op
[Delete].
De tag van [My Tag] wordt verwijderd.
Verwante muziekstukken weergeven
Muziekstukken die verwant zijn aan het huidige muziekstuk worden automatisch in een lijst gezet
en weergegeven in het venster [Related Tracks]. U kunt zelf opgeven hoe ze verwant moeten zijn,
op basis van de criteria van de muziekstukinformatie zoals BPM, toonsoort, kleur, beoordeling, My
Tag, enz.
U kunt meteen een goede matchcombinatie van muziekstukken bepalen in de 2-spelersmodus in
modus EXPORT en de combinatie wordt opgeslagen en weergegeven.
1.
Klik op
.
Het venster [Related Tracks] wordt weergegeven.
2.
Klik op
.
Er verschijnt een venster om de criteria aan te passen.
51
3.
Selecteer de criteria om op te geven hoe muziekstukken verwant zijn.
Huidige muziekstuk: Geef een muziekstuk op waarvan u de verwante muziekstukken wilt
weten.
Modus EXPORT

Speler A: Muziekstuk dat in [Player A] is geladen, wordt opgegeven.

Speler B: Muziekstuk dat in [Player B] is geladen, wordt opgegeven.

Master-speler: Muziekstuk dat in [Master player] is geladen, wordt opgegeven.

LIJST: Muziekstuk dat u selecteert in het venster muziekstukkenlijst (gemarkeerd)
wordt opgegeven.
Modus PERFORMANCE:

Deck1: Muziekstuk dat in [Deck1] is geladen, wordt opgegeven.

Deck2: Muziekstuk dat in [Deck2] is geladen, wordt opgegeven.

Deck3: Muziekstuk dat in [Deck3] is geladen, wordt opgegeven.

Deck4: Muziekstuk dat in [Deck4] is geladen, wordt opgegeven.

Master deck: Muziekstuk dat in [MASTER DECK] is geladen, wordt opgegeven.

LIJST: Muziekstuk dat u selecteert in het venster muziekstukkenlijst (gemarkeerd)
wordt opgegeven.
Doel: Selecteer een zoekdoel

Verzameling: Doorzoek alle muziekstukken in de Verzameling.

Afspeellijst: Doorzoek alle muziekstukken in de afspeellijst die momenteel wordt
weergegeven in de afspeellijst.
52
Criteria: Selecteer de zoekcriteria

BPM/toonsoort, enz.: Muziekstukken die verwant zijn aan het huidige muziekstuk op
gebied van BPM, toonsoort, enz. worden weergegeven.

Geschiedenis: Voorgestelde muziekstukken worden weergegeven op basis van uw
afspeelgeschiedenis op CDJ opgeslagen in rekordbox.

Overeenstemming: Muziekstukken die u eerder als goede matchcombinatie hebt
geselecteerd door te klikken op het pictogram
in de 2 spelers-modus worden
weergegeven.
Als [BPM/Key, etc.] zijn geselecteerd, kunnen de volgende parameters worden
geselecteerd.

BPM-bereik: Selecteer tussen 0% - 30% vanaf het huidige muziekstuk.

Toonsoort: Kies uit [Same key], [Related key 1] en [Related key 2].

Recent toegevoegde muziekstukken: Geef het aantal dagen geleden op (maximaal 180).

Muziekstukken binnen hetzelfde genre: Selecteer de muziekstukken in hetzelfde genre.

Muziekstukken met dezelfde toonsoort: Selecteer de muziekstukken met dezelfde
toonsoort.

Beoordeling: Muziekstukken met een hogere beoordeling dan de opgegeven beoordeling
worden getoond.

4.
My Tag: Selecteer [Match all of the items] of [Match any of the items].
Selecteer de criteria en klik op [OK].
De geselecteerde criteria worden toegepast.
53
Subbrowser
Tijdens het gebruik van het bladergedeelte, kunt u de subbrowser openen met de structuurweergave
voor het weergeven van de Verzameling en afspeellijst. Dit heet het venster Subbrowser.
De items in de structuurweergave behalve Explorer kunnen worden bekeken in het venster
Subbrowser.
Met twee browser kunt u eenvoudig muziekstukken en afspeellijsten van de ene naar de andere
verslepen. Klik op de knop [Sub Browser Window]
openen en te sluiten.
54
helemaal rechts om de subbrowser te
4.
Modus EXPORT
rekordbox gebruiken voor het voorbereiden van een optreden
1.
Importeren van muziekbestanden naar uw computer.
Sla muziekbestanden op uw computer op.

Met rekordbox kunt u geen muziekbestanden importeren van audio-cd's of
muziekbestanden via het internet kopen. Het wordt aanbevolen om muziekbestanden
klaar te hebben staan op uw computer die zijn geïmporteerd door andere programma's.
2.
Muziekbestanden toevoegen aan uw Verzameling op & rekordbox
Analyseer en meet de beat en het tempo (BPM) van muziekbestanden.

U kunt de tag-informatie van muziekbestanden (bijv. MP3, AAC, WAV, AIFF)
importeren, evenals gegevens over muziekbestanden uit de iTunes-bibliotheek.
3.
Bereid een DJ-optreden voor met rekordbox
Stel in de muziek in en leg deze vast (voor cue-weergave, loopweergave, hot cuehot
cue afspelen, enz.).
Maak lijsten aan die u tijdens optredens kunt gebruiken (afspeellijsten en hot cuehot
cuebanklijsten).

U kunt afspeellijsten (M3U, M3U8) importeren die met andere software zijn gemaakt
en van [iTunes] en [rekordbox xml].
55
4.
Dj-optredens met DJ-apparatuur
Geniet van uw optredens met Pioneer DJ DJ-apparatuur en de puntinformatie en
afspeellijsten die u hebt voorbereid met rekordbox.

De optreedgeschiedenis van de Pioneer DJ DJ-speler zoals het aantal keren afgespeeld
en informatie over cue- en looppunten wordt opgeslagen en kan worden weergegeven
in rekordbox.
Mobiele apparatuur gebruiken in de voorbereiding voor het DJ-optreden
Muziekbestanden die zijn geanalyseerd met rekordbox, Afspeellijsten en inhoud van Mijn instellingen
die zijn aangemaakt met rekordbox, enz., kunnen worden overgedragen naar mobiele apparatuur
(bijv. iPhones, Android™-apparaten). Ook kunnen muziekgegevens die zijn bewerkt op mobiele
apparatuur worden weergegeven in rekordbox.

rekordbox moet ook zijn geïnstalleerd op de mobiele apparatuur. De mobiele versie van
rekordbox kan op het mobiele apparaat worden gedownload vanaf online softwaremarkten
zoals de App Store en Google Play.

Zie de handleiding van de betreffende mobiele versie van rekordbox voor de functies die
kunnen worden gebruikt op mobiele apparatuur.

Zie de handleiding van uw mobiele apparatuur, computer of draadloze LAN-apparatuur voor
instructies met betrekking tot het maken van draadloze LAN-verbindingen.
56
rekordbox gebruiken met DJ-apparatuur
Lees de informatie onder “Veiligheidsvoorzorgen” en “Verbindingen” in de Handleiding voor elk
Pioneer DJ DJ-apparatuur goed door, voor u de apparatuur aansluit op uw computer.
Om te controleren of SD-geheugenkaarten en USB-apparatuur (flashgeheugen of harde schijf)
compatibel zijn met uw Pioneer DJ-spelers, dient u de Handleiding van elk van de aparte DJspelers te raadplegen.
De meest recente informatie over Pioneer DJ DJ-speler die rekordbox ondersteunen, is beschikbaar
op de rekordbox online ondersteuningssite.
Dj-optreden met een USB-apparaat (USB EXPORT)
XDJ-RX XDJ-1000
U kunt muziekbestanden en gegevens die zijn voorbereid met rekordbox via USB-apparaten
(flashgeheugen of harde schijf) downloaden op DJ-spelers zodat u uw computer niet mee hoeft
te nemen naar de DJ-booth.

Bij sommige DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus of CDJ-2000) kunt u SD-geheugenkaarten
gebruiken in plaats van USB-apparaten.
57
DJ-optreden met verbinding met een LAN (LINK EXPORT)
XDJ-RX XDJ-1000
U kunt muziekbestanden of gegevens van rekordbox ook in real-time overbrengen naar een
DJ-speler als u die via een LAN-kabel of een draadloos LAN verbindt met de computer.

Raadpleeg voor instructies over verbindingen de Handleiding voor elke aparte DJ-speler
en computer.
DJ-optreden met meerdere DJ-apparaten (PRO DJ LINK)
XDJ-1000
Als een DJ-mengpaneel en DJ-spelers die compatibel zijn met PRO DJ LINKworden verbonden
via een LAN, kunnen muziekbestanden en gegevens van rekordbox die zijn opgeslagen op een
USB-apparaat worden overgedragen naar maximaal vier DJ-spelers.

Bij sommige DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus of CDJ-2000) kunt u ook SD-geheugenkaarten
gebruiken.


U kunt een schakel-hub gebruiken in plaats van een DJ-mengpaneel.
Raadpleeg voor instructies over verbindingen de Handleiding voor elke DJ-speler.
58
Als u een computer met rekordbox verbindt met PRO DJ LINK bekabelde LAN, kunnen
muziekbestanden en gegevens van rekordbox in real-time worden geladen in maximaal vier
DJ-spelers.
Als een DJ-mengpaneel dat PRO DJ LINK ondersteunt en een computer met rekordbox via
LAN worden verbonden, kunnen muziekbestanden van rekordbox worden beluisterd via de
hoofdtelefoon van het DJ-mengpaneel.

U kunt een schakel-hub gebruiken in plaats van een DJ-mengpaneel om te verbinden via
LAN.


Er kunnen twee computers worden verbonden via PRO DJ LINK.
Raadpleeg voor instructies over verbindingen de Handleiding voor elk apart DJ-apparaat
en de computer.
59
Benaming van de onderdelen
Afspeelpaneel
Stand voor één speler
/

Klik op
om vooruit te springen vanaf de huidige afspeelpositie.

Klik op
om achteruit te springen vanaf de huidige afspeelpositie.
/
Doorgaan naar het begin van een muziekstuk (nummer zoeken).

Klik op
om door te gaan naar het begin van het volgende muziekstuk.

Klik op
om door te gaan naar het begin van het huidige muziekstuk. Klik twee keer
op
om terug te springen naar het vorige muziekstuk.
KWANTISERING
Stelt cue- en loop-punten in op het dichtstbijzijnde beatpatroon.
Afbeeldingen
Toont de afbeeldingen voor muziekbestanden.
+/
/–
Zoomt de vergrote golfvormweergave in of uit.
60
Weergave van muziekstukinformatie
Toont de titel, artiest en toonsoort van het muziekbestand dat in de speler geladen is.
Weergave van vergrote golfvorm
De afspeelpositie kan naar voren en naar achteren worden verplaatst door de weergegeven
golfvorm naar links of naar rechts te slepen.
De beatposities die gedetecteerd zijn tijdens het analyseren van het muziekbestand worden
aangegeven als verticale lijnen.
Afspeeladres en weergave van volledig golfvorm
De huidige afspeelpositie wordt aangegeven met een dunne verticale lijn boven de golfvorm en
een horizontale balk onder de golfvorm die de voortgang in het muziekstuk aangeeft.


De horizontale balk licht op vanaf de linkerkant als de verstreken speelduur wordt getoond.
De horizontale balk dooft geleidelijk vanaf de linkerkant als de resterende speelduur wordt
getoond.
Totale duur
De totale duur van het muziekstuk dat nu wordt afgespeeld.
Tijdweergave in minuten (M) en seconden (S)
Klik op de tijdweergave om over te schakelen tussen de verstreken tijd en [–] (de resterende tijd).
Weergave van BPM
Toont de BPM (aantal beats per minuut) van het muziekstuk dat op dit moment wordt afgespeeld.
Spelerpaneel displaykeuzeschakelaar
Klik op de spelerpaneeldisplay




: In het spelerpaneel wordt een speler weergegeven.
: In het spelerpaneel worden twee spelers weergegeven.
: In het spelerpaneel wordt een eenvoudige speler weergegeven.
: Verbergt het spelerpaneel.
Menutoets
Klik op dit pictogram om een menu te openen waarin u de kleur van de vergrote golfvorm kunt
selecteren, het huidige muziekstuk kunt analyseren, en het naar een apparaat kunt exporteren.
Geluiddemping
Klik hierop om het geluid te dempen. Klik er nogmaals op om het dempen op te heffen.
61
Volume
Schuif deze omhoog of omlaag om de geluidssterkte te regelen.
Voorkeuren
Opent het scherm [Preferences].
Huidige tijd
Toont de huidige tijd op de computerklok.
Het subpaneel voor het geladen muziekstuk
Geeft informatie weer over het muziekstuk dat nu in de speler geladen is en opmerkingen voor
[MEMORY] en [HOT CUE].
Functiepaneel
Klik op de toetsen om het functiepaneel over te schakelen tussen [CUE/LOOP] en [GRID].
CUE
Stelt cue-punten in.
Start of pauzeert het afspelen.
Selecteer de beatlengte die moet worden gesprongen vanaf de huidige positie als wordt geklikt
op
en
.
Stand voor twee spelers

Raadpleeg [One Player mode] voor de inhoud die hier niet wordt besproken.
62
Toets voor tonen/verbergen van het functiepaneel
Klik op dit pictogram om het functiepaneel te tonen of te verbergen.
GEHEUGEN
Slaat ingestelde cue- en loop-punten op.
BEAT SYNC MASTER
[MASTER] wordt op de Master-speler weergegeven voor Beat Sync.
TEMPO-aanpassing
Past de afspeelsnelheid van het muziekstuk aan.
Klik op dit pictogram als twee muziekstukken in spelers A en B goed overeenstemmen.
BEAT SYNC
Zet de beat sync-functie aan.
Toonhoogte verbuigen
Blijf deze toetsen indrukken om de toonhoogte te verbuigen tijdens het afspelen van het
muziekstuk. Houd
ingedrukt om sneller te gaan en
ingedrukt om te vertragen.
TEMPO RESET
Zet het tempo terug naar de oorspronkelijke BPM.
MASTER TEMPO
Schakel hiermee om de functie master tempo aan en uit te zetten.
Cross fader
Past de mengbalans van spelers A en B aan.
63
Het subpaneel voor het geladen muziekstuk
Paneel MEMORY
Toont een lijst van alle opgeslagen cue- en loop-punten.
Dit pictogram verschijnt wanneer u een loop-punt opslaat.
Klik op dit pictogram om een actieve loop in te stellen. Het pictogram wordt dan rood.
GEHEUGEN
Klik op dit pictogram om het paneel [MEMORY] weer te geven in het subpaneel.
Toets voor het oproepen van cues/loops
Geeft aan (minuten/seconden/milliseconden) waar een cue- of loop-punt is ingesteld.
Klik op de tijd om naar de verschillende cue- of loop-punten te springen.
Toets voor het verwijderen van cues/loops
Verwijdert opgeslagen cue- of loop-punten.
Opmerking
Toont opmerkingen bij opgeslagen cues en loops. U kunt deze bewerken.
Klik met de rechter muisknop om de kleur van de cue-markering te wijzigen.
64
Paneel HOT CUE
Toont alle opgeslagen hot cuehot cues in een lijst.
[A], [B], [C]
Geeft HOT CUE [A], [B] en [C] weer. Een groen verlicht pictogram is een opgeslagen cue. Een
oranje verlicht pictogram is een opgeslagen loop. Een grijs gedimd pictogram is leeg.

Als het aantal hot cuehot cues is ingesteld op vier in [Preferences], wordt [D] weergegeven.
Toets voor opslaan/oproepen van een hot cuehot cue
Geeft aan (minuten/seconden/milliseconden) waar een hot cuehot cue-punt is ingesteld.
Klik op de tijd om naar het opgeslagen hot cuehot cue-punt te springen.
Als de positie leeg is, wordt een hot cuehot cue opgeslagen als u op deze toets klikt.
Toets HOT CUE DELETE
Verwijdert de opgeslagen hot cuehot cue.
HOT CUE
Klik op dit pictogram om het HOT CUE-paneel te tonen in het subpaneel voor het geladen
muziekstuk.
Opmerking
Geeft opmerkingen bij opgeslagen hot cuehot cues weer. U kunt deze bewerken.
65
Paneel INFO
Toont informatie bij een muziekstuk dat in de speler geladen is.
Weergave van muziekstukinformatie
Geeft gedetailleerde informatie weer over het muziekstuk dat in de speler geladen is.
INFO
Klik op dit pictogram om het paneel INFO weer te geven in het subpaneel voor het geladen
muziekstuk.
Functiepaneel
Klik op de toetsen om het functiepaneel over te schakelen tussen [CUE/LOOP] en [GRID].
CUE/LOOP-paneel
Voor het instellen en opslaan van hot cuehot cue, loop en cue.
CUE/LOOP
Klik op dit pictogram om het CUE/LOOP-paneel te openen in het functiepaneel.
HOT CUE DELETE
Verwijdert de opgeslagen hot cuehot cue.
66
HOT CUE (A, B, C)
Hot cueHot cues worden hier opgeslagen.
LOOP IN/LOOP OUT
Stelt real-time cues en loop in-/loop out-punten in.
RELOOP/EXIT
Annuleert of hervat loop-weergave.
Auto Beat Loop (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 4, 8, 16, 32)
Stelt de loop-lengte in aan de hand van het opgegeven aantal beats.
/2
Klik op dit pictogram om de lengte van de nu afgespeelde loop te halveren.
x2
Klik op dit pictogram om de lengte van de nu afgespeelde loop te verdubbelen.
GEHEUGEN
Slaat ingestelde cue- en loop-punten op.
Naar een opgeslagen cue- of loop-punt springen.

Klik op
om te springen naar een opgeslagen cue- of loop-punt na de huidige
afspeelpositie.

Klik op
om te springen naar een opgeslagen cue- of loop-punt voor de huidige
afspeelpositie.
Toets voor het verwijderen van cues/loops
Klik op dit pictogram om een opgeslagen cue- of loop-positie te verwijderen.
Paneel GRID
Past het beatpatroon aan.
67
GRID
Klik op dit pictogram om het paneel [GRID] te openen.
Speelt een muziekstuk af met een metronoom gesynchroniseerd met het beatpatroon.
3 (afstelknop voor metronoomvolume)
Past het volume van de metronoom aan op drie niveaus.
Maakt uw laatste handeling in het paneel GRID ongedaan.
Vermindert het beatpatrooninterval met 1 msec.
Vergroot het beatpatrooninterval met 1 msec.
Verplaatst het beatpatroon 1 msec naar links.
Het gehele beatpatroon wordt verschoven naar de dichtstbijzijnde beatpositie bij de huidige
afspeelpositie, die wordt getoond met een witte verticale lijn in het midden van de golfvorm.
Verplaatst het beatpatroon 1 msec naar rechts.
68
Verdubbelt het aantal beats (BPM). (De lengte van elk beatpatrooninterval wordt met de helft
verkleind.)
Vermindert het aantal beats (BPM) met de helft. (De lengte van elk beatpatrooninterval wordt
verdubbeld.)
Annuleert de tijdelijk gemarkeerde positie voor het aanpassen van het beatpatroon.
Markeert tijdelijk de basispositie voor het aanpassen van de beatpatroonpunten.
Verandert de tussenruimtes van het beatpatroon met het aantal beats (BPM) dat wordt
ingevoerd.
Klik op dit pictogram om de BPM handmatig in te stellen.
69
Bladerpaneel
Snelkoppeling
Sleep een map of een afspeellijst naar de structuurweergave, en zet hem neer op een beschikbare
plaats om een snelkoppeling te maken.
Pad van afspeellijst
Dit pictogram wordt weergegeven als een muziekstuk dat is gemarkeerd in de muziekstukkenlijst
is opgeslagen in een afspeellijst(en). Klik op
om een lijst met pad(en) van afspeellijst weer te
geven.
Afspeellijstpalet
Als u op het pictogram

klikt, wordt er een tag-lijst of vier afspeellijsten weergegeven.
Drie van de vier paletten rechts zijn de afspeellijstpaletten. Het palet helemaal links wordt
gebruikt als Tag-lijst.
Omschakelen van afbeeldingen
Klik op een van de volgende knoppen om de stand voor afbeeldingen te selecteren.
: Toont het bovenste deel van de afbeelding.
: Toont de hele afbeelding.
Categoriefilter
Zoekt naar muziekbestanden met het categoriefilter.
My Tag-filter
Klik hierop om het My Tag-filter weer te geven en muziekbestanden met een My Tag te zoeken.
70
Zoekfilter
Zoekt naar muziekbestanden met het zoekfilter.
Kolomkopregel
Sorteert en maakt zoeken van muziekbestandinformatie mogelijk.
De kolomkoppen kunnen worden in- en uitgeschakeld en de volgorde ervan kan worden veranderd.
My Tag
Klik op het pictogram om het instellingenkader voor My Tag weer te geven rechts van de
muziekstukkenlijst.
GERELATEERDE NUMMERS
Klik op het pictogram om rechts van de muziekstukkenlijst de muziekstukken te tonen die worden
voorgesteld om hierna af te spelen.
Info
Klik hierop om rechts van de muziekstukkenlijst het informatiekader te openen om het
geselecteerde muziekbestand te tonen.
Muziekstukkenlijst
Geeft muziekbestanden weer in een geselecteerde afspeellijst in de structuurweergave.
71
Structuurweergave
Selecteer het onderdeel dat u in de muziekstukkenlijst wilt weergeven.
Verzameling
Afspeellijsten
Geeft alle muziekbestanden weer die geïmporteerd zijn in rekordbox.
U kunt de Muziekverzameling in rekordbox organiseren door Afspeellijsten
aan te maken voor een optreden.
Hot cueHot
Hot cueHot cue-punten die u in verschillende muziekstukken hebt ingesteld,
cuebanklijst
kunnen opgeslagen worden in A, B en C van de hot cuehot cuebank.
iTunes
De iTunes-bibliotheek kan geraadpleegd en weergegeven worden.
rekordbox xml
De XML-indeling vanrekordbox kan geraadpleegden weergegeven worden.
Explorer
Geeft de mappenstructuur weer op de computer en op externe apparaten
zoals een USB-flashstation.
Apparaten
Geeft USB-apparaten, SD-kaarten en mobiele apparaten weer.
Geschiedenis
Geeft de afspeelgeschiedenis van CDJ weer.r
Of [Hot Cue Bank Lists], [iTunes], [rekordbox xml] en [Explorer] worden weergegeven of
verborgen kan worden geselecteerd in [View] > [Layout] in het scherm [Preferences].
Sync Manager
Klik op dit pictogram om het paneel Sync Manager te openen.
Synchroniseer rekordbox met externe bibliotheken.
LINK
Biedt de mogelijkheid tot communicatie met DJ-apparatuur (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000,
CDJ-900nexus, CDJ-900, CDJ-900, XDJ-1000, XDJ-RX, XDJ-AERO) die is aangesloten via
LAN-kabels of een draadloos LAN.

De knop wordt alleen weergegeven als rekordbox op DJ-apparatuur is aangesloten via LAN.
72
Koppelingsstatuspaneel
Als rekordbox via LAN is aangesloten op DJ-apparatuur, wordt het koppelingsstatuspaneel
weergegeven.
LINK
Beëindigt de communicatie met DJ-apparatuur (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900nexus,
CDJ-900, XDJ-1000, XDJ-RX, XDJ-AERO) die is aangesloten via LAN-kabels of een draadloos
LAN.
Sync master
Synchroniseert met behulp van de BPM (tempo) van de master die is opgegeven met rekordbox
als u afspeelt met DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus) met de beatsynchronisatiefunctie.
Master BPM
Geeft het tempo (BPM) op dat wordt gebruikt voor de synchronisatie-master.
Koppelingsstatus
Geeft onderin het bladerpaneel de status weer van DJ-apparatuur (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000,
CDJ-900nexus, CDJ-900, XDJ-AERO) die is verbonden met een LAN-kabel of draadloze LAN.
73
rekordbox starten
Meld u aan als gebruiker met de rechten van computerbeheerder voordat u rekordbox gaat
gebruiken.
Voor Mac OS X
Open de map [Programma's] met Finder en dubbelklik vervolgens op [rekordbox].
Voor Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
Dubbelklik op het pictogram [rekordbox] (snelkoppeling) op het bureaublad.
74
Muziekbestanden beluisteren
Speel het muziekbestand af in het spelerpaneel en controleer de beat en het tempo (BPM).
Een muziekbestand afspelen
1.
Sleep een muziekbestand van de muziekstukkenlijst naar de speler.
Het muziekbestand wordt in de speler geladen.
2.
Klik op [
].
Het afspelen begint.
Springen vanaf de huidige positie
1.
Klik op
.
Er wordt een keuzemenu getoond om te selecteren hoeveel beats u wilt springen.
2.
Selecteer het aantal beats.
Hoeveel beats of maten u wilt springen, wordt nu geselecteerd door op
75
te klikken.
3.
Klik op
.
U springt vanaf de huidige positie.

Als u tijdens de status LOOP op
klikt, verspringt niet alleen de huidige positie,
maar verspringen ook de punten LOOP IN en LOOP OUT.
Direct in het browserpaneel naar muziekbestanden luisteren
Een muziekbestand afspelen door op de golfvorm te klikken in de kolom [Preview]
Klik op de golfvorm om te beginnen met afspelen vanaf de positie waarop u hebt geklikt. Klik op
de stopknop links van de golfvorm om het afspelen te stoppen.
Als het afspelen begint in de kolom [Preview] terwijl een ander muziekstuk wordt afgespeeld in
het spelerpaneel, wordt het afspelen in het spelerpaneel gepauzeerd.
Een muziekbestand afspelen door op de afbeelding te klikken in de kolom
[Artwork]
Klik op de afbeelding om het muziekbestand vanaf het begin af te spelen.

Beweeg de muiscursor weg van de afbeelding om te stoppen.
Als u tijdens het afspelen op de afbeelding klikt, worden 30 seconden voorwaarts overgeslagen.
Als het afspelen begint in de kolom [Artwork] terwijl een ander muziekstuk wordt afgespeeld in
het spelerpaneel, wordt het afspelen in het spelerpaneel gepauzeerd.
76
Cue-markering weergeven in het golfvormvoorbeeld
Cues en hot cuehot cue-markeringen kunnen worden weergegeven op het golfvormvoorbeeld in
de muziekstukkenlijst. Hierdoor kunt u de cue-statis van het muziekstuk controleren in het venster
muziekstukkenlijst zonder dat u het muziekstuk in het spelerpaneel hoeft te laden. Open hiervoor
[Preferences] > [View], en vink vervolgens [Display Cue Markers on Preview] aan. Klik in de buurt
van de cue-markering in het golfvormvoorbeeld en het afspelen van het muziekstuk wordt gestart
vanaf het cue-punt in het voorbeeld.
Afspelen/pauzeren en CUE activeren in de vergrote golfvorm
Met de muis kunt u op de vergrote golfvorm dezelfde handelingen verrichten als door te klikken
op de knoppen [

Klik ergens in de vergrote golfvorm om dezelfde functie te activeren als wanneer u op de
toets [

] en [CUE].
] klikt.
Klik met de rechter muisknop ergens in de vergrote golfvorm om dezelfde functie te activeren
als wanneer u op de toets [CUE] klikt.
Klik om deze functie te activeren/uitschakelen op de toets
rechts van de vergrote
golfvorm en selecteer [On/Off] in [Click on the waveform for PLAY and CUE].
*Open in de modus PERFORMANCE [Preferences] > [View].
De kleur van de golfvorm wijzigen
Klik op de toets
rechts van de vergrote golfvorm en selecteer Blauw/RGB/Paars in
[Change waveform color]
*Open in de modus PERFORMANCE [Preferences] > [View] > [Change waveform color].
77
De weergave van de beattelling wijzigen
U kunt de beattelling wijzigen die wordt weergegeven in het midden van de vergrote golfvorm.
Klik op de toets
rechts van de vergrote golfvorm en selecteer een van de volgende
mogelijkheden in [Beat Count Display]

Huidige positie (maten)
Geeft het aantal maten weer vanaf het begin tot aan de huidige afspeelpositie.

Telling tot de volgende geheugencue (maten)
Geeft het aantal maten weer vanaf de huidige afspeelpositie tot aan de dichtstbijzijnde
geheugencue. Als er geen dichtstbijzijnde geheugencue is, wordt er niks weergegeven.

Telling tot de volgende geheugencue (beats)
Geeft het aantal beats weer vanaf de huidige afspeelpositie tot aan de dichtstbijzijnde
geheugencue. Als er geen dichtstbijzijnde geheugencue is, wordt er niks weergegeven.
*Open in de modus PERFORMANCE [Preferences] > [View].
Controleren van de beat (beatpatroon)
1.
Klik op
tussen
rechtsboven in het scherm.
In het spelerpaneel wordt een speler getoond.
2.
Sleep een muziekbestand van het bladerpaneel naar het spelerpaneel.
Het muziekbestand wordt geladen in het spelerpaneel.
78
3.
Klik op [
].
Het afspelen begint.

De BPM -aanduiding geeft het tempo weer dat is gemeten toen het muziekbestand
werd toegevoegd.

In de vergrote golfvorm wordt het beatpatroon aangegeven met een witte lijn die
gemaakt werd toen het muziekbestand werd toegevoegd (beatpatroon).

Op de vergrote golfvorm worden de beats aan het begin van maten op het beatpatroon
aangegeven als rode lijnen om de vier beats van het begin tot het eind van het muziekstuk.
wordt weergegeven als het muziekbestand eerder is geanalyseerd door een oudere versie
van rekordbox. Dit betekent dat de informatie over het muziekbestand onvoldoende of verouderd
is. Klik met de rechter muisknop op het muziekbestand en klik op [Analyze Missing Data]. De
informatie wordt dan geüpdatet en
verdwijnt.
Bijstellen van het beatpatroon
De vergrote golfvorm geeft het beatpatroon weer met witte lijnen. Het beatpatroon kan worden
bijgesteld met de volgende procedure.
1.
Klik tijdens het afspelen op [
].
Het afspelen wordt gepauzeerd.
2.
Sleep de vergrote golfvormaanduiding naar links of naar rechts.
Pas zo aan dat de beat samenvalt met de verticale witte lijn in het midden van de vergrote
golfvorm.
3.
Klik op [GRID].
De pictogrammen van het aanpassingsmenu voor het beatpatroon verschijnen in het
functiepaneel.
De witte lijnen die de beatpatronen aangeven worden blauw, en bewerken wordt mogelijk.
79
4.
Klik op
.
De huidige positie wordt verplaatst naar de dichtstbijzijnde beatpositie in het midden van de
golfvorm die een verticale lijn is. Met deze verplaatsing wordt het hele beatpatroon
verschoven.
De beat in het midden wordt de eerste beat van de maat en wordt met een rode lijn
aangegeven.

Klik op
als u het beatpatroon voorbij een bepaalde positie wilt schuiven.
Hierdoor worden beatpatroonpunten die voorkomen voor de verticale witte lijn,
vergrendeld en alleen de beatpatroonpunten die voorkomen na de verticale witte
lijn, worden verschoven.
5.
Klik op [GRID].
Het instelmenu voor het beatpatroon wordt gesloten.
80
Andere pictogrammen (instelmenu beatpatroon)
Verplaatst het beatpatroon 1 msec naar links.
Verplaatst het beatpatroon 1 msec naar rechts.
Vermindert het beatpatrooninterval met 1 msec.
Vergroot het beatpatrooninterval met 1 msec.
Verdubbelt het aantal beats (BPM). (De lengte van elk beatpatrooninterval wordt
met de helft verkleind.)
Vermindert het aantal beats (BPM) met de helft. (De lengte van elk beatpatrooninterval
wordt verdubbeld.)
Markeert tijdelijk de basispositie voor het aanpassen van de beatpatroonpunten.
Alleen de beatpatroonpunten na de markering kunnen verschuiven ten opzichte
van de gemarkeerde positie. De beatpatroonpunten voor de markering worden
weergegeven als witte punten. De beatpatroonpunten die na de markering zijn
verschoven worden weergegeven als blauwe balken.
Tot de markering wordt geannuleerd, worden handelingen met het instelmenu
voor het beatpatroon alleen gereflecteerd door beatpatroonpunten die na de
markering als blauwe balken worden weergegeven.
Annuleert tijdelijk de basispositie voor het aanpassen van de beatpatroonpunten.
Als de markering wordt geannuleerd, worden de beatpatroonpunten van het
muziekbestand allemaal teruggeschakeld naar een blauwe balkweergave.
Handelingen met het instelmenu voor het beatpatroon worden gereflecteerd
door alle beatpatroonpunten van het muziekbestand.
Maakt handelingen uitgevoerd via het instelmenu voor het beatpatroon ongedaan.
Speelt een muziekstuk af met een metronoom gesynchroniseerd met het beatpatroon.
Schakelt het geluid van de metronoom aan en uit en het volume van de metronoom
(hard, gemiddeld, zacht).
81
Verandert de tussenruimtes van het beatpatrooninterval met het aantal beats (BPM)
dat wordt ingevoerd.
Klik tijdens het afspelen op de toets [TAP] om handmatig de BPM te selecteren.
Muziekstukken opnieuw analyseren om beatposities en BPM te detecteren
1.
Open [Preferences] > [Analysis] en selecteer vervolgens de modus voor het
analyseren van de golfvorminformatie van muziekbestanden: [Normal] of
[Dynamic].
2.
Klik met de rechter muisknop op een muziekbestand en selecteer vervolgens
[Analyze Track].
De golfvormgegevens van het muziekbestand worden geanalyseerd. De gedetecteerde
beatpositie en de gemeten BPM worden opgeslagen op de computer.
Als muziekbestanden opnieuw worden geanalyseerd, wordt het beatpatroon dat is ingesteld
bij Het beatpatroon aanpassen overschreven door het beatpatroon dat opnieuw is
geanalyseerd met de functie [Analyze Track].
Analyse vergrendelen
U kunt het opnieuw analyseren en bewerken van het beatpatroon op het muziekstuk beperken om te
voorkomen dat muziekstukken waarvan het patroon is gewijzigd, per ongeluk wordt overschreven.
Het effect van Analyse vergrendelen
In de modus Analyse vergrendelen, zijn de volgende handelingen niet actief.



Muziekstuk analyseren
Toonsoort analyseren
Alle handelingen voor het bewerken van het patroon
Als er een aantal muziekstukken in een muziekstukkenlijst wordt geselecteerd voor analyse,
worden muziekstukken waarvan analyse is vergrendeld, overgeslagen.
82
De modus Analyse vergrendelen instellen/annuleren
U kunt de modus Analyse vergrendelen op de volgende twee manieren instellen.

Schakel de toets
of de toets [Analysis Lock], in het paneel GRID in de 1-spelermodus.
Het pictogram wijzigt in
en de modus Analyse vergrendelen is actief.
Schakel de toets opnieuw en de modus Analyse vergrendelen staat uit.

Klik met de rechter muisknop op het muziekstuk en selecteer [Analysis Lock] > [On].
In de modus Analyse wordt het pictogram
weergegeven in de statuskolom (linkse
kolom van het muziekstuk).
Gebruiken van beatpatronen (Quantize)
Bij het instellen van cues en loops op het afspeelpaneel, kunnen de cue- en loop-punten
gemakkelijk op de beat worden ingesteld.
1.
Klik op [QUANTIZE] op het spelerpaneel.
[QUANTIZE] gaat aan op het spelerpaneel.
2.
Cue- of loop-punten instellen
Afspelen van een DJ-speler of DJ-mengpaneel met de kwantiseringsfunctie
De beatpatronen van muziekbestanden die gedetecteerd en aangepast zijn met rekordbox kunnen
gebruikt worden met de kwantiseringsfunctie tijdens het uitvoeren van cue-handelingen en het
afspelen van loops op DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900nexus, CDJ-900,
XDJ-1000, XDJ-RX, XDJ-AERO, XDJ-R1). Als de DJ-speler (bijv. CDJ-2000nexus,
CDJ-2000, CDJ-900nexus, CDJ-900, XDJ-1000) en het DJ-mengpaneel
(bijv. DJM-2000nexus, DJM-2000, DJM-900nexus) bovendien verbonden zijn met een LAN-kabel,
kan de kwantiseringsfunctie gebruikt worden terwijl u effecten maakt.

Zie de Handleiding van alle aparte DJ-apparaten voor instructies voor het gebruiken van
de kwantiseringsfunctie op DJ-spelers en DJ-mengpanelen.
83
Detecteren van de toonsoort
Klik met de rechter muisknop op een muziekbestand en selecteer vervolgens
[Detect Key].
De golfvormgegevens van het muziekbestand worden geanalyseerd. De gedetecteerde toonsoort
kan worden bekeken op het scherm [Collection], [Information], enz.
De toonsoort kan gelijktijdig worden geselecteerd met het toevoegen van muziekbestanden aan
Verzamelingen. Open [Preferences] > [Analysis] en vink [Enable Key Analysis on import] aan.
Cues of loops opslaan
Cue- en looppunten die u hebt ingesteld, kunnen worden opgeslagen en later worden opgeroepen.
Er kunnen maximaal 10 cue- of loop-punten per muziekbestand worden opgeslagen.
Opgeslagen cue- en loop-punten kunnen worden opgeroepen en afgespeeld op de DJ-speler
(bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900nexus, CDJ-900, CDJ-850, XDJ-1000, XDJ-RX, ME
P-4000).
Ingestelde cue- of loop-punten opslaan
1.
Stel het cue- of loop-punt in.
84
2.
Klik op [MEMORY].
De opgeslagen cue/loop-punten in (minuten:seconden:milliseconden) worden weergegeven
in het subpaneel voor het geladen muziekstuk.

Klik op [MEMORY] tijdens het afspelen van de loop om een loop-punt op te slaan.
De loop-punten in (minuten:seconden:milliseconden) worden weergegeven in het
subpaneel voor het geladen muziekstuk.
Opgeslagen cue- of loop-punten oproepen
1.
Laad het muziekbestand met de cue- of loop-punten die u wilt oproepen in
het spelerpaneel.
De opgeslagen cue/loop-punten in (minuten:seconden:milliseconden) worden weergegeven
in het paneel MEMORY in het subpaneel voor het geladen muziekstuk.
2.
Klik op de toets voor het oproepen van cues/loops om het afspelen te beginnen
vanaf het ingestelde cue/loop-punt.
De weergavepositie verspringt naar het gekozen punt, om daar te pauzeren.

Klik op
om te springen naar een opgeslagen cue- of loop-punt na de
huidige afspeelpositie.

Klik op
om te springen naar een opgeslagen cue- of loop-punt voor de huidige
afspeelpositie.
85
3.
Klik op [
].
Het afspelen of loop-afspelen begint.

Klik om een eerder opgeslagen cue-punt of loop-punt te verwijderen op [
] rechts van de
toets voor het oproepen van cues/loops waarvan u het cue/loop-punt wilt verwijderen.
Een opgeslagen loop als de actieve loop instellen
Als een loop-punt is opgeslagen, wordt een loop-pictogram
weergegeven links van de
toets voor het oproepen van cues/loops.
Klik om de opgeslagen loop in te stellen als actieve loop op
Als een loop is ingesteld als de actieve loop, wordt
.
weergegeven.
Als u klikt op de menutoets in de rechterzijde van de vergrote golfvorm van het spelerpaneel en
[On] selecteert in [Active Loop Playback], start het afspelen van de loop automatisch op het punt
van de actieve loop als u muziekstukken afspeelt met geschikte cd-spelers. U kunt op rekordbox
controleren hoe de actieve loop wordt uitgevoerd op CDJ's en XDJ's.
*Open in de modus PERFORMANCE [Preferences] > [View].
Raadpleeg de handleiding van de DJ-speler in kwestie (bijv. CDJ-2000nexus) voor hoe u actieve
loops kunt gebruiken.
Opmerkingen toevoegen aan opgeslagen cue- en loop-punten
U kunt een opmerking toevoegen in de kolom rechts van de toets voor het oproepen van cues/
loops in het subpaneel voor het geladen muziekstuk.
Klik op de opmerkingenkolom om een opmerking toe te voegen met het toetsenbord van de
computer. Druk vervolgens op [Enter].
86
De kleuren wijzigen van cue-markeringen die worden weergegeven boven de
golfvorm
U kunt de kleur wijzigen van de cue-markeringen boven de golfvorm.
Klik met de rechter muisknop op de opmerkingenkolom rechts van de toets voor het oproepen
van cues/loops in het subpaneel voor het geladen muziekstuk, en selecteer een kleur in het
kleurenkeuzemenu.

Opmerkingen en kleuren die zijn toegevoegd aan cues kunnen worden weergegeven op
DJ-spelers (XDJ-1000 en XDJ-RX).
Cue- of loop-punten instellen
Gebruik deze procedure om punten in te stellen voor cueing (cue-punten) en punten voor loopweergave (loop inpunten en loop outpunten).
Cue-punten instellen
1.
Klik tijdens het afspelen op [
].
Het afspelen wordt gepauzeerd.
2.
Klik op [CUE].
Het punt waarbij u het afspelen wordt gepauzeerd, wordt ingesteld als het cue-punt. [CUE]
gaat branden.

Klik om het afspelen te beginnen bij het cue-punt, op [

Als er een nieuw cue-punt wordt ingesteld, wordt het eerder ingestelde cue-punt
].
verwijderd.

Als er een ander muziekbestand in het spelerpaneel wordt geladen, wordt het eerder
ingestelde cue-punt geannuleerd.

Het is ook mogelijk om de ingestelde cue-punten op te slaan.
87
Naar het cue-punt terugkeren (Terug naar cue)
Klik tijdens het afspelen op [CUE].
Het muziekstuk keert onmiddellijk terug naar het ingestelde cue-punt, cuet daar, en gaat in de
pauzestand. [CUE] gaat branden.

Klik om het afspelen te beginnen bij het cue-punt, op [
].
Het cue-punt controleren (Cue-punt sampler)
Houd nadat u bent teruggekeerd bij het cue-punt [CUE] ingedrukt (druk de linker
muisknop in en laat deze niet los).
Het afspelen begint bij het cue-punt.
Het afspelen gaat door zolang [CUE] wordt ingedrukt, Als de toets wordt losgelaten, keert het
afspelen terug naar het ingestelde cue-punt en gaat in de pauzestand.
Het cue-punt instellen tijdens het afspelen (real-time cue)
Klik tijdens het afspelen op [LOOP IN] op de positie waarop u het cue-punt wilt
instellen.
Het punt van afspelen waarbij wordt geklikt, wordt ingesteld als het cue-punt.
Als op het spelerpaneel op [QUANTIZE] wordt geklikt, gaat dit lampje branden.
Als er een real-time cue wordt ingesteld nadat [QUANTIZE]is ingeschakeld, wordt het cue-punt
automatisch ingesteld op het beatpatroon dat het dichtst licht bij het afspeelpunt als [LOOP IN]
wordt aangeklikt.
Loop-afspelen beginnen
1.
Klik op [LOOP IN] tijdens het afspelen op de positie (loop in-punt) waar u het
loop-afspelen wilt beginnen.
Het punt dat afspeelt als u klikt, wordt ingesteld als het loop in-punt.

Deze handeling is niet nodig als u het op dit moment ingestelde cue-punt instelt als het
loop in-punt.
2.
Klik op [LOOPOUT] tijdens het afspelen op de positie (loop-eindpunt) waar
u het loop-afspelen wilt beëindigen.
Het punt dat wordt afgespeeld wanneer het wordt aangeklikt wordt ingesteld als het loop
out-punt, het fragment keert terug naar het loop in-punt en het loop-afspelen begint.

Als er een nieuw loop-punt wordt ingesteld, wordt het eerder ingestelde loop-punt verwijderd.
88

Als er een ander muziekbestand in het spelerpaneel wordt geladen, wordden de
eerder ingestelde loop-punten geannuleerd. Het is ook mogelijk om de ingestelde
loop-punten op te slaan.
Als op het spelerpaneel op [QUANTIZE] wordt geklikt, gaat het lampje branden.
Als er een loop wordt ingesteld nadat [QUANTIZE] is ingeschakeld, wordt het loop-punt automatisch
ingesteld op elk betreffende beatpatroonpunt dat het dichtst ligt bij het afspeelpunt op moment dat op
[LOOP IN] of [LOOP OUT] wordt geklikt.
Loop-afspelen uitschakelen (loop-verlaten)
Klik tijdens het afspelen van de loop op [EXIT].
Het afspelen keert niet terug naar het loop in-punt, maar gaat normaal verder als het loop
out-punt is bereikt.
Loop-afspelen hervatten (loop-herhaling)
Klik tijdens het afspelen op [RELOOP] nadat de loop is verlaten.
Het afspelen keert terug naar het eerder ingestelde loop in-punt en het loop-afspelen begint.
De loop-tijd opgeven in het aantal beats (Auto-beat loop)
U kunt een loop afspelen met een looplengte tussen 1/32 en 32 beats volgens de BPM van het
afgespeelde muziekbestand.
Controleer het aantal beats van de looplengte die u wilt afspelen tijdens het
muziekstuk.
Het afspeelpunt op het moment er op de knop wordt gedrukt, wordt ingesteld als het loop in-punt
en het loop out-punt wordt ingesteld op basis van het geselecteerde aantal beats.

Als er een Auto-beat loop wordt ingesteld tijdens loop-afspelen, wordt het huidige loop in-punt
gehandhaafd en wordt alleen het loop out-punt verplaatst.
Als op het spelerpaneel op [QUANTIZE] wordt geklikt, gaat dit lampje branden.
Wanneer u een auto-beat-loop instelt na inschakelen van [QUANTIZE] op het spelerpaneel,
worden de looppunte automatisch ingesteld op de beatpatroonpunten het dichtst bij de
afgespeelde punten toen u op de geselecteerde beatlengte klikte.
89
Loops exporteren en opslaan als WAV-bestanden
Klik om loops te exporteren en op te slaan als WAV-bestanden op
rechts van de vergrote
golfvorm op het spelerpaneel terwijl de loop afspeelt en selecteer [Export Loop As Wav].

Geëxporteerde loop-elementen worden opgeslagen als WAV-bestanden (48 kHz
samplingfrequentie, 16-bit kwantisering) en toegevoegd aan de Muziekverzameling
van rekordbox. De bestandsnaam die is opgegeven bij het opslaan van het WAVbestand, wordt weergegeven in de kolom titel van [Collection].

Zie de handleiding van de DJ-apparatuur in kwestie (bijv.. RMX-1000, XDJ-AERO)
voor hoe u opgeslagen loopelementen (WAV-bestanden) kunt gebruiken.
Hot cueHot cues opslaan
Als cue- en loop-punten worden opgeslagen als hot cuehot cues, kunnen ze onmiddellijk worden
afgespeeld. U kunt het aantal hot cuehot cues dat per muziekbestand wordt opgeslagen, instellen op
het tabblad [View] van het venster [Preferences]. De opgeslagen hot cuehot cues kunnen worden
opgeroepen en afgespeeld op de DJ-speler (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, XDJ-1000,
XDJ-RX, XDJ-R1). Het aantal hot cuehot cues is afhankelijk van de DJ-speler.
Cue- of loop-punten opslaan als hot cuehot cues
Klik tijdens het afspelen of pauze op een van de toetsen [HOT CUE] (A, B of C) op
de positie die u wilt opslaan als hot cuehot cue.
Het punt waar op de toets werd geklikt tijdens het afspelen (of pauze), wordt opgeslagen als hot
cuehot cue. Opgeslagen punten worden weergegeven bij [HOT CUE].
90

Als er op een toets [HOT CUE] wordt gedrukt tijdens het loop-afspelen, wordt het op dit
moment afspelende loop-punt opgeslagten als de hot cuehot cue.
De opgeslagen hot cue-punten in (minuten:seconden:milliseconden) worden weergegeven in het
subpaneel voor het geladen muziekstuk.
Als op het spelerpaneel op [QUANTIZE] wordt geklikt, gaat dit lampje branden.
Als er een hot cue wordt ingesteld na het inschakelen van [QUANTIZE op het spelerpaneel,
wordt het hot cue-punt automatisch ingesteld op het beatpatroonpunt dat het dichtst bij het
afspeelpunt lugt toen op [HOT CUE] werd geklikt.
Opgeslagen hot cues oproepen en afspelen
Klik op de toets voor het oproepen van de hot cue.
De weergave start onmiddellijk vanaf het punt dat is opgeslagen voor de toets.

Klik op [
] om een opgeslagen punt te verwijderen.
91
Opmerkingen toevoegen aan hot cues
U kunt een opmerking toevoegen in de opmerkingenkolom van het paneel HOT CUE in het
subpaneel voor het geladen muziekstuk.
Klik op de opmerkingenkolom om een opmerking toe te voegen met het toetsenbord van de
computer. Druk vervolgens op [Enter].
92
Hot cues organiseren met de hot cuebanklijst
XDJ-1000
De cue-/looploop-puntinformatie van verschillende muziekbestanden kan worden opgeslagen in
hot cuebanken. De combinatie van de drie hot cuebanken (A, B, C) wordt de hot cuebanklijst
genoemd.
Door meerdere hot cuebanklijsten te laden, kunt u uw DJ-optreden nog beter maken met
verschillende soorten hot cuecombinaties.

In sommige DJ-spelers (bijv. CDJ-900nexus, CDJ-900, CDJ-850, CDJ-350, MEP-4000,
XDJ-RX, XDJ-AERO, XDJ-R1) kunnen geen hot cuebanklijsten worden geladen.


In de 2-spelersmodus, worden de toetsen voor hot cuebank en verwijderen niet weergegeven.
In de modus PERFORMANCE, wordt de hot cuebanklijst niet weergegeven.
Een nieuwe hot cuebanklijst aanmaken
1.
Klik op
rechts van de map [Hot Cue Bank Lists].
[Untitled Hot Cue Bank List] wordt aangemaakt in de map [Hot Cue Bank Lists].
2.
Voer de naam van de lijst in met het toetsenbord van de computer en druk
vervolgens op de toets [Enter].
De naam van de hot cuebanklijst wordt gewijzigd.

Selecteer om een hot cuebanklijst te verwijderen, de hot cuebanklijst en druk
vervolgens op de toets [Delete] op het toetsenbord van de computer.
93
Cues en loop-punten opslaan als hot cuebanken
Klik tijdens het afspelen of pauze op een van de toetsen Hot Cue Bank (A, B of C)
in de hot cuebanklijst op de positie die u wilt opslaan als hot cuebank.
Het cue-punt, het punt waar op de toets werd geklikt tijdens het afspelen (of pauze), wordt
opgeslagen als een Hot cuebank. De informatie over de opgeslagen cue (titel, arties en tijd)
wordt weergegeven naast de toets Hot cuebank (A, B or C).

Als er op een toets Hot cuebank wordt geklikt tijdens het afspelen van een loop, wordt het
actueel afgespeelde looppunt opgespagen in een Hot cuebank (de tijd wordt weergegeven,
beginnend met L).
Hot cuebanken controleren
Klik op de toets Hot cuebank van het opgeslagen cue-/looppunt.
Het muziekbestand wordt in het spelerpaneel geladen en het afspelen start bij het cue-/looppunt.

Klik om een cue-/loop-punt dat is opgeslagen in de hot cuebanklijst, op [
] rechts van de
hot cuebank.
Reeds opgeslagen hot cues oproepen en deze opslaan als een hot cuebank
1.
Laad het muziekbestand met de opgeslagen hot cues in het spelerpaneel.
Klik op [HOT CUE] in het subpaneel van het geladen muziekstuk. De cue- of loop-punten
die in het muziekstuk zijn opgeslagen, worden weergegeven.
2.
Klik op [
] als u het muziekstuk aan het afspelen bent.
Het afspelen wordt gepauzeerd.
3.
Klik op [Memory] / [HOT CUE] > Call Memory Cue (Loop) / HOT CUE.
De afspeelpositie verspringt naar het gekozen punt, om daar te pauzeren.
4.
Klik op een van de toetsen Hot cuebank (A, B or C)
Het opgeslagen hot cue-punt wordt weergegeven in de hot cuebank.
94
Hot cuebanklijsten organiseren met mappen
1.
Klik met de rechter muisknop op de map [Hot Cue Bank Lists] en selecteer
[Create New Folder].
[Untitled Folder] wordt aangemaakt in de map [Hot Cue Bank Lists].
2.
Voer de naam van de map in met het toetsenbord van de computer en druk
vervolgens op de toets [Enter].
3.
Sleep hot cuebanklijsten naar de nieuw gemaakte map.
De hot cuebanklijsten worden in de nieuw gemaakte map geplaatst.

Selecteer om een map te verwijderen, de map en druk vervolgens op de toets [Delete]
op het toetsenbord van de computer. Alle hot cuebanklijsten en mappen in deze folder
worden verwijderd.
Een afbeelding toevoegen aan een hot cuebanklijst
De formaten waarin afbeeldingen kunnen worden toegevoegd zijn JPEG en PNG (extensies:
“jpg”, “jpeg”, “png”).
1.
Klik met de rechter muisknop op een hot cuebanklijst en selecteer [Add
Artwork].
Het scherm [Add Artwork] wordt geopend.
2.
Selecteer de map waarin het beeldbestand is opgeslagen en de bestandsnaam
en klik vervolgens op [Open].
De afbeelding wordt toegevoegd aan de hot cuebanklijst.
De afbeelding wordt weergegeven als met de rechter muisknop op de hot cuebanklijst wordt
geklikt.
95
De 2-spelermodus gebruiken voor het voorbereiden van het mengen
van muziekstukken
U kunt twee muziekstukken mengen om een goede combinatie te controleren of de beatpatronen
aan te passen.
Een goede combinatie van muziekstukken kan worden opgeslagen in de bibliotheek en deze
muziekstukken kunnen als verwante muziekstukken worden weergegeven bij het selecteren
van het volgende muziekstuk om af te spelen.
2 muziekstukken mengen in Speler A en Speler B
1.
Klik op
rechtboven in het scherm
Het spelerpaneel wordt overgeschakeld naar de 2-spelersmodus.
2.
Sleep een muziekbestand in de muziekstukkenlijst enz. naar Speler A.
Het muziekbestand wordt geladen in speler A.
3.
Sleep een muziekbestand in de muziekstukkenlijst enz. naar Speler B.
Het muziekbestand wordt geladen in speler B.
4.
Klik op [
] op Speler A en Speler B.
De muziekstukken in Speler A en Speler B worden afgespeeld.
96
5.
Het audiovolume van Speler A en Speler B aanpassen voor mengen
U kunt een voorbeeld van een mix bekijken met een Crossfader-regelaar.
Als u de Crossfader-regelaar naar Speler A beweegt, wordt het volume van Speler A harder
en van Speler B zachter. Als u de Crossfader-regelaar naar Speler B beweegt, wordt het
volume van Speler B harder en van Speler A zachter.
Het functiepaneel weergeven
Klik op
links van de speler om het functiepaneel weer te geven. Hierin kunt u gedetailleerde
handelingen uitvoeren zoals het opslaan van cue-punten, loop-afspelen en het instellen van de
beat-posities. Klik nogmaals op
om het functiepaneel te verbergen.
De weergavesnelheid van het muziekbestand aanpassen (temporegeling)
U kunt de weergavesnelheid van twee muziekbestanden aanpassen.
Klik op de toets voor TEMPO-regeling.
U kunt de afspeelsnelheid van het spelende muziekbestand aanpassen.




Klik op
om de afspeelsnelheid te verhogen.
Klik op
om de afspeelsnelheid te verlagen.
Klik op [RST] om de afspeelsnelheid terug te zetten op de oorspronkelijke snelheid.
Als u op het BPM-veld klikt, kunt u de BPM-waarde direct invoeren.
97
De afspeelsnelheid bijregelen zonder de toonhoogte te veranderen (Master-tempo)
1.
Klik op [MT].
Het master-tempo is actief.
2.
Klik op de toets voor TEMPO-regeling.

De toonsoort verandert niet als de afspeelsnelheid wordt gewijzigd.
De audiokwaliteit kan beïnvloed worden, omdat het audiosignaal digitaal verwerkt wordt.
De beatpositie van twee muziekstukken handmatig afstellen met Toonhoogte verbuiten
Klik tijdens het afspelen op

of
.
Klik tijdens het afspelen van een muziekstuk op
en de afspeelsnelheid blijft vertragen
zolang de toets wordt ingedrukt.

Klik tijdens het afspelen van een muziekstuk op
en de afspeelsnelheid blijft versnellen
zolang de toets wordt ingedrukt.
C:\Program Files\Pioneer\rekordbox 3.1.0\Manual\English\115.html - pagetop
De beatposities en het tempo van twee muziekstukken synchroniseren met Beat Sync
1.
Speel een muziekstuk af op Speler A.
De speler waarop het afspelen gestart is, wordt de Sync Master.
2.
Speel een muziekstuk af op Speler B.
3.
Klik op [SYNC] on Speler B.
Het tempo (BPM) en de beatposities van het muziekstuk op Speler B worden gesynchroniseerd
met die van Speler A.

Klik nogmaals op [SYNC]om de functie SYNC uit te schakelen.

Klik na het uitschakelen van de functie SYNC op [RST] om elke speler terug te zetten
op de oorspronkelijke BPM.
98
Twee muziekstukken instellen als goede combinatie
Als twee muziekstukken een goede combinatie vormen om te mengen (vanwege hun harmonie
of om andere redenen), kan die informatie in de bibliotheek worden opgeslagen.
De opgeslagen informatie over een goede combinatie kan later getoond worden bij het selecteren
van muziekstukken.
Klik op
.
Het pictogram verandert in
en de twee muziekstukken worden als goede mengcombinatie
opgeslagen in de bibliotheek.

Als muziekbestanden die in Speler A en Speler B worden geladen een goede mengcombinatie
vormen, wordt
automatisch weergegeven.
Raadpleeg 3.5.5 Verwante muziekstukken weergeven. voor het maken en weergeven van
een lijst met goede combinaties voor een bepaald muziekstuk.U kunt de combinatievoorwaarden
instellen en de muziekstukkenlijst met verwante muziekstukken wordt weergegeven op het
scherm als u klikt op het venster Verwante muziekstukkenlijst (combinatie).
99
De iTunes-bibliotheek en apparaten synchroniseren met
rekordbox met Sync Manager
Met Sync Manager kunt geüpdatete afspeellijsten in iTunes en rekordbox exporteren naar
USB-apparaten.
Synchroniseren met de iTunes-bibliotheek
Zodra de iTunes-bibliotheek is gesynchroniseerd, kan informatie uit de iTunes-bibliotheek naadloos
worden gebruikt in rekordbox.
De gesynchroniseerde iTunes-afspeellijsten worden geüpdatet en weergegeven in [iTunes] in
de structuurweergave.
Muziekstukken in gesynchroniseerde afspeellijsten worden automatisch
door rekordboxgeanalyseerd, en hun afbeelding en golfvorm worden weergegeven.
Synchroniseren met apparaten (USB-apparaat of SD-kaart)
Als een apparaat gesynchroniseerd is, worden de geselecteerde afspeellijsten met de geüpdatete
informatie naar het apparaat geëxporteerd. Cues, beatposities en beoordelingen die op een
DJ-speler zijn bijgewerkt, kunnen ook terug in rekordbox worden geïmporteerd.
100
Sync Manager starten
Klik op
onderin de structuurweergave om Sync Manager te starten.
C:\Program Files\Pioneer\rekordbox 3.1.0\Manual\English\116.html - pagetop
iTunes -afspeellijsten selecteren om te synchroniseren met rekordbox
1.
Vink het selectievakje [Synchronize iTunes playlists] aan.
U kunt iTunes-mappen of -afspeellijsten selecteren die u wilt synchroniseren met rekordbox.
2.
Vink de selectievakjes rechts van de iTunes-mappen of afspeellijsten aan.
3.
Klik op
recht van de iTunes-afspeellijsten.
De aangevinkte afspeellijst wordt gesynchroniseerd met rekordbox.
Als de synchronisatie voltooid is, worden de gesynchroniseerde afspeellijsten weergegeven
in de structuurweergave van rekordbox van Sync Manager.
101
Afspeellijsten in rekordbox of in iTunes synchroniseren met een apparaat
1.
Plaats een USB-apparaat of een SD-kaart in de computer.
2.
Klik op
en selecteer een apparaat in het uitklapmenu.
De afspeellijsten op het geselecteerde apparaat worden weergegeven.
3.
Vink het selectievakje [Synchronize playlists with a device] aan.
U kunt rekordbox-mappen of afspeellijsten selecteren die u met het apparaat wilt
synchroniseren.
4.
Vink de selectievakjes rechts van de rekordbox-mappen of -afspeellijsten aan
die u wilt synchroniseren.
102
5.
Klik op
aan de linkerzijde van het [Device].
De aangevinkte afspeellijst wordt gesynchroniseerd met rekordbox.
Als een apparaat gesynchroniseerd is, worden de geselecteerde afspeellijsten met
de geüpdatete informatie naar het apparaat geëxporteerd.
De informatie in de afspeellijsten wordt ook geüpdatet.
Informatie zoals cues, beatposities en beoordelingen die zijn geüpdatet in een
DJ-speler weergeven in rekordbox
1.
Sluit een apparaat op de computer aan dat gesynchroniseerd is met rekordbox
en start Sync Manager.
2.
Klik op
3.
Klik op
en selecteer een apparaat in het uitklapmenu.
aan de linkerzijde van [Device].
De informatie in het apparaat wordt weergegeven in rekordbox.
Dezelfde resultaten worden verwacht als u een apparaat selecteert in de structuurweergave
en vervolgens [Update Collection] selecteert.
Informatie van muziekstukken die van een andere computer geëxporteerd zijn en muziekstukken
die uit de verzameling verwijderd zijn, kunnen niet in uw rekordbox worden weergegeven.
103
Afspelen met een USB-apparaat
U kunt muziekstukken en muziekstukkenlijsten die zijn opgeslagen in rekordbox Verzameling met
behulp van een USB-apparaat naar uw DJ-speler laden (flashgeheugen of harde schijf) zodat u de
computer zelf hoeft mee te nemen naar uw DJ-booth.

Zie de Handleiding van elke aparte DJ-speler voor muziekbestanden (bestandsformaten)
die in Pioneer DJ DJ-spelers kunnen worden geladen en afgespeeld.

Bij sommige DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus or CDJ-2000) kunt u SD-geheugenkaarten
gebruiken in plaats van USB-apparaten.

Open als u MEP-4000 of XDJ-R1 gebruikt, [Preferences]→[CDJ&Device]→[Devices]→[Library]
en selecteer elk apparaat dat u wilt gebruiken. Als een USB-apparaat wordt verwijderd nadat
het apparaat is geselecteerd, zijn de benodigde gegevens voor het optreden geladen op het
USB-apparaat.
104
Aansluiten van het USB-apparaat op de computer
1.
Steek de stekker van het USB-apparaat in de computer.
2.
Klik op
van het USB-apparaat dat u wilt gebruiken bij het optreden.
De instellingen voor het USB-apparaat worden weergegeven in [Devices].
Bestandsystemen zoals NFTS en exFAT worden niet ondersteund door DJ-spelers en worden
dus niet weergegeven op het scherm. Gebruik FAT32 voor Windows en FAT32 of HFS+
geformatteerd apparaat voor Mac.
Mobiele apparatuur met ondersteuning voor draadloze LAN-verbindingen verbinden
(Wi-Fi®)
rekordbox DJ-muziekbestanden kunnen niet alleen worden overgebracht naar USB-apparaten
en SD-geheugenkaarten, maar ook naar mobiele apparaten (bijv. iPhone, Android™-apparaten)
die draadloos LAN ondersteunen (Wi-Fi®).
Stel eerst de mobiele versie van rekordbox op het mobiele apparaat in op de stand-bymodus
voor communicatie. Klik vervolgens op
rechts van [Devices].
Als de mobiele apparaten binnen het bereik van de computer gedetecteerd zijn en de verbinding
tot stand gebracht is, worden de namen van de mobiele apparaten weergegeven in [Devices].

Meer informatie over de functies die kunnen worden gebruikt met rekordbox op mobiele
apparatuur en de Handleidingen zijn te vinden op de online ondersteuningssite van rekordbox.
105
USB-apparaatsinstellingen
De instellingen voor individuele USB-apparaten kunnen worden gewijzigd.
Apparaatnaam
Kies de naam die u wilt zien wanneer u het apparaat aansluit
op de DJ-speler.
Algemeen
Achtergrondkleur
Kies de achtergrondkleur die u wilt zien wanneer u het
apparaat aansluit op de DJ-speler.
Specificeert welke categorie-items worden gebruikt met de DJ-speler en in
Categorie
welke volgorde deze worden weergegeven. Raadpleeg voor meer instructies
over het gebruik van de zoekfunctie voor de bibliotheek, de Handleidingen van
elke aparte DJ-speler.
Specificeert welke sorteeritems worden gebruikt met de DJ-speler en in welke
Sorteren
volgorde deze worden weergegeven. Raadpleeg voor meer instructies over
het gebruik van de zoekfunctie voor de bibliotheek, de Handleidingen van elke
aparte DJ-speler.
Specificeert een categorie gebruikersinstellingen die direct rechts getoond
Kolom
moet worden van titels bij het bladeren in muziekbestanden op het display van
het hoofdtoestel van de DJ-speler (bijv. CDJ-2000nexus).
Opmerkingen over de kleurcodering gebruikt voor het classificeren van de
Kleur
categorieën muziekbestanden op DJ-spelers met acht kleuren, kunnen
worden bewerkt. Raadpleeg voor meer instructies over het gebruik van de
zoekfunctie voor de bibliotheek, de Handleidingen van elke aparte DJ-speler.
106
Overbrengen van muziekbestanden naar USB-apparatuur
Sleep een muziekbestand van [Collection] naar een apparaatpictogram
in
[Devices].
Het muziekbestand en de daaraan gekoppelde informatie wordt overgebracht naar het
USB-apparaat.

Muziekbestanden kunnen ook worden overgedragen door ze van [iTunes] en [Explorer]
naar een apparaatpictogram in [Devices] te slepen.

Selecteer om een muziekbestand van het USB-apparaat te verwijderen, het muziekbestand
in [Devices] en druk vervolgens op de toets [Delete] op het toetsenbord van de computer.
(De muziekbestanden kunnen niet worden verwijderd tijdens het overdragen.)
- Tijdens het overzetten met het apparaat wordt onderaan het scherm een voortgangsbalk
getoond.
- Muziekbestanden kunnen naar meerdere apparaten tegelijkertijd worden overgezet.
Bij sommige DJ-speler spelers (bijv. MEP-4000, XDJ-R1) is het niet alleen nodig om de
muziekbestanden naar het USB-apparaat over te zetten. Er moet ook een exclusieve bibliotheek
(database zoals Verzamelingen, Afspeellijsten, enz.) op het USB-apparaat worden aangemaakt.
De exclusieve bibliotheek wordt aangemaakt als het apparaat wordt verwijderd.
Muziekbestanden naar USB-apparatuur overbrengen
1.
Klik
op
2.
links van
van de afspeellijst die u wilt overdragen. Klik vervolgens
links van de map [Playlists].
Sleep een afspeellijst naar [Devices].
De afspeellijst en de muziekbestanden daarin worden overgebracht naar het USB-apparaat.

Een afspeellijst kan worden overgezet door hem van [iTunes] naar [Devices] te slepen.

Selecteer als u een afspeellijst wilt verwijderen van het USB-apparaat, afspeellijst in
[Devices] en druk vervolgens op de toets [Delete] op het toetsenbord van de computer.
Afhankelijk van de DJ-speler waarmee het USB-apparaat is verbonden voor afspelen, kunnen er
beperkingen zijn in de namen van de afspeellijsten en de mappenstructuur op het USB-apparaat.
Raadpleeg voor de beperkingen die van toepassing zijn bij het verbinden van USB-apparaten voor
afspelen, de Handleidingen van elke aparte DJ-speler (bijv. MEP-4000, XDJ-R1).
107
Hot cuebanklijsten overbrengen naar USB-apparatuur
U kunt combinaties hot cues (A, B en C) van verschillende muziekbestanden gebruiken op
DJ-speler met behulp van een hot cuebanklijst die is aangemaakt voor het optreden.
1.
Klik op
links van
vervolgens op
2.
van de hot cuebanklijst die u wilt overdragen. Klik
links van de map [Hot Cue Bank Lists].
Sleep de hot cuebanklijst naar [Devices].
De hot cuebanklijst en de muziekbestanden daarin worden overgebracht naar het
USB-apparaat.

Selecteer als u een hot cuebanklijst wilt verwijderen van het USB-apparaat, de hot
cuebanklijst in [Devices] en druk vervolgens op de toets [Delete] op het toetsenbord
van de computer.
Een USB-apparaat losmaken van de computer.
1.
Klik op
2.
Maak het USB-apparaat los van de computer.

rechts van het pictogram
om los te maken van de computer.
Het USB-apparaat kan niet losgemaakt worden tijdens de overdracht van gegevens.
Klik als u het apparaat wilt losmaken, op
rechts van de voortgangsbalk om de
gegevensoverdracht te annuleren.
Als [Create library exclusively for] is ingesteld in het scherm [Preferences], wordt
weergegeven in plaats van
rechts van
. Als op
wordt geklikt, wordt het aanmaken
van een bibliotheek speciaal voor de MEP-4000 of XDJ-R1 gestart. Wacht tot dit beëindigd is
voordat u het USB-apparaat loshaalt van de computer.
Optreden met een USB-apparaat dat is aangesloten op een DJ-speler
U kunt een USB-apparaat (flashgeheugen, of harde schijf) meenemen in de DJ-booth om
muziekbestanden, afspeellijsten, cue-puntinformatie en andere gerelateerde gegevens die
zijn opgeslagen op rekordbox over te brengen op de DJ-speler die u gebruikt en vice versa.
108

Bij sommige DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus of CDJ-2000) kunt u ook SD-geheugenkaarten
gebruiken in plaats van een USB-apparaat.

Op sommige DJ-spelers (bijv. CDJ-900, CDJ-850, CDJ-350, MEP-4000, XDJ-AERO, XDJ-R1)
kunnen geen hot cuebanklijsten worden geladen.

Bij sommige DJ-spelers (MEP-4000, XDJ-R1) is het aantal muziekstukken dat wordt
weergegeven in de mappen en afspeellijsten op het USB-apparaat beperkt.

Raadpleeg de Handleiding van elke aparte DJ-speler voor instructies over het aansluiten
van USB-apparatuur op die DJ-spelers en voor het gebruiken van USB-apparatuur voor het
optreden.
Optreden met de kwantiseringsfunctie op DJ-spelers of DJ-mengpanelen
Als u beatpatronen van muziekbestanden hebt gedetecteerd en aangepaat met rekordbox, kunt
u de kwantiseringsfunctie gebruiken op DJ-speler tijdens het uitvoeren van cue-handelingen en
het afspelen van loops op DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900nexus, CDJ-900,
XDJ-AERO, XDJ-R1). Daarnaast kunt u de kwantiseringsfunctie gebruiken als effect (FX) actief
is als de DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900nexus, CDJ-900) and DJ mixer
(e.g. DJM-2000nexus, DJM-2000, DJM-900nexus) zijn aangesloten met een LAN-kabel.

Raadpleeg de Handleiding van alle aparte DJ-apparaten voor instructies voor het gebruiken
van de kwantiseringsfunctie op DJ-spelers en DJ-mengpanelen.
De beatsynchronisatiefunctie gebruiken tussen meerdere DJ-spelers voor optredens
Als u de beatpatronen van muziekbestanden hebt gedetecteerd en aangepast met rekordbox,
kunt u het tempo (BPM) en de beats aanpassen van meerdere DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus,
CDJ-900nexus) die zijn verbonden via PRO DJ LINK. U kunt ze ook synchronsieren naar het
linker en rechter deck van controllers (bijv. XDJ-AERO, XDJ-R1).

Raadpleeg de handleiding voor elk van de gebruikte DJ-spelers voor instructies voor het
gebruiken van de beat-synchronisatiefunctie daarop.
Hot cues gebruiken op een DJ-speler
De hot cue-informatie (A, B and C) van muziekbestanden kan worden opgeroepen en gebruikt
op DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus of CDJ-2000).

Raadpleeg de Handleiding van elke aparte DJ-speler voor instructies over het gebruk van
de hot cue-informatie (A, B en C) op DJ-spelers.
109

Bij muziekbestanden waarbij [Hot Cue Auto Load] is ingeschakeld in het tabblad
[Preferences] > [CDJ&Device] > [Hot Cue], worden hot cues (A, B en C) die zijn
opgeslagen in muiekbestanden automatisch geladen als de muziekbestanden in
een DJ-speler worden geladen en overschrijven deze eerder ingestelde hot cues
(A, B en C) op de DJ-speler.
De afspeelgeschiedenis op den DJ-speler opslaan in rekordbox
Sluit het USB-apparaat dat is gebruikt voor het optreden, aan op de computer.
De afspeelgeschiedenis van muziekstukken/muziekbestanden op het apparaat, wordt
automatisch opgeslagen in rekordbox.
De opgeslagen afspeelgeschiedenis wordt weergegeven in de map [Histories] met de
opslagdatum.

De opgeslagen afspeelgeschiedenis wordt verwijderd van het USB-apparaat.
Als [Import the play history automatically] is uitgeschakeld in de Voorkeuren:
1.
Open de map [Histories] op het USB-apparaat.
Er wordt een lijst van afspeelgeschiedenissen van de DJ-speler weergegeven.
2.
Klik met de rechter muisknop op de afspeelgeschiedenis die u wilt opslaan
en selecteer [Import History].
De geselecteerde afspeelgeschiedenis wordt opgeslagen in rekordbox.
De opgeslagen afspeelgeschiedenis wordt weergegeven in de map [Histories] met de
opslagdatum.

De opgeslagen afspeelgeschiedenis wordt verwijderd van het USB-apparaat.
De muziekstukken in de afspeelgeschiedenissen moeten zijn geëxporteerd uit de Verzameling
in uw rekordbox. Muziekstukken die zijn geëxporteerd uit een andere rekordbox of die zijn
verwijderd uit uw rekordbox, kunnen niet worden opgeslagen in de afspeelgeschiedenis. Deze
muziekstukken worden overgeslagen en de resterende muziekstukken worden geladen om de
bestaande muziekstukken te overschrijven.
110
Informatie van muziekbestanden die zijn opgeslagen op een DJ-speler updaten
1.
Sluit het USB-apparaat dat is gebruikt voor het optreden, aan op de computer.
2.
Klik met de rechter muisknop op het USB-apparaat en selecteer [Update
Collection].
Het scherm [Update Collection with USB Device] wordt geopend als het updaten van de
muziekbestand-informatie begint en sluit weer wanneer het updaten klaar is.


De volgende gegevens worden geüpdatet.
-
Cue-punt en loop-punt
-
Hot cue
-
Beatpatroon
-
Muziekstukgegevens (Toonsoort, Beoordeling, Opmerkingen)
Als u op [Cancel] klikt tijdens het updateproces, wordt het venster [Update Collection
with USB Device] gesloten.
111
Afspeellijstbestanden die zijn gemaakt met een DJ-speler laden
Afspeellijsten die zijn gemaakt met DJ-spelers worden opgeslagen op het USB-apparaat.
Vink de afspeellijst aan in [Devices]en laad deze vervolgens in [Playlists].
1.
Klik op
op
links van
van de afspeellijst die u wilt laden. Klik vervolgens
links van de map [Playlists].
In [Devices] wordt een lijst weergegeven van de afspeellijsten die op het USB-apparaat zijn
opgeslagen.
2.
Sleep de afspeellijst naar [Playlists].
De afspeellijst wordt toegevoegd aan [Playlists].

U kunt afspeellijsten ook laden door met de rechter muisknop te klikken op de afspeellijst
die u wilt laden in [Devices] en [Import Playlist] te selecteren.

Als er in [Playlists] al een afspeellijst met dezelfde naam bestaat, wordt er een nummer
toegevoegd aan het einde van de naam van de afspeellijst. (bijv. afspeellijsten(1))
De muziekstukken in de afspeelgeschiedenissen moeten zijn geëxporteerd uit de Verzameling
in uw rekordbox. Muziekstukken die zijn geëxporteerd uit een andere rekordbox of die zijn verwijderd
uit uw rekordbox, kunnen niet worden opgeslagen in de afspeellijst. Deze muziekstukken worden
overgeslagen en de resterende muziekstukken worden geladen in de afspeellijst.
112
Optreden met DJ-spelers die zijn verbonden met LAN
Als u een computer met een LAN-kabel of draadloos LAN verbindt met de DJ-speler, kunt u de
rekordbox-muziekbestanden en -gegevens rechtstreeks laden en gebruiken op de DJ-speler.


U hoeft geen muziekstukken en gegevens naar een USB-apparaat te exporteren.
U kunt verschillende rekordbox-functies (bijv. muziekstuk zoeken) gebruiken tijdens het
optreden.
Als uw computer met een LAN-kabel is verbonden met een DJ-mengpaneel dat compatibel is
met PRO DJ LINK, kunt u muziekstukken inrekordbox beluisteren met een hoofdtelefoon die
is verbonden met het DJ-mengpaneel.
Tot stand brengen van de verbinding (aangeven van de verbindingsstatus)
Afhankelijk van de op uw computer gebruikte beveiligingssoftware en de instellingen van het
besturingssysteem is het wellicht niet mogelijk om verbinding met DJ-apparatuur tot stand te
brengen.
In een dergelijk geval moeten uw instellingen voor programma's en geblokkeerde
communicatiepoorten worden gewist.
1.
Sluit de computer en de DJ-apparaten aan.
Als er een DJ-apparaat wordt gedetecteerd dat is verbonden met het netwerk, wordt
weergegeven linksonder in het bladerpaneel.

Raadpleeg voor instructies over verbindingen de Handleiding voor elk apart DJ-apparaat
en de computer.

Bij aansluiting via een schakel-hub of een voor PRO DJ LINKgeschikt DJ-mengpaneel,
kunnen de rekordbox-muziekbestanden en -gegevens worden gedeeld met maximaal
vier DJ-spelers.

Het kan enige tijd duren voor het netwerkadres automatisch is gevonden, afhankelijk
van de communicatieomgeving.
113
2.
Klik op
.
De communicatie met DJ-apparatuur die met LAN-kabels of via een draadloos LAN zijn
verbonden is mogelijk.
Het koppelingsstatuspaneel (pictogrammen van verbonden DJ-apparatuur) wordt weergegeven
onderaan het bladerpaneel en

Als
schakelt over naar
.
links van het koppelingsstatuspaneel wordt weergegeven, betekent
dit dat er twee computers zijn aangesloten en dat er al een andere computer in het
netwerk is waarop rekordbox is geïnstalleerd.

Als
links van het koppelingsstatuspaneel wordt weergegeven, geeft dit aan
dat de computer met het netwerk is verbonden via een draadloos LAN.

Als [MIDI/HID] rechts van het pictogram van het DJ-apparaat wordt weergegeven,
betekent dit dat het DJ-apparaat aan het communiceren is met een andere computer
via USB (MIDI of HID).
De pictogrammen van de DJ-apparaten herschikken in het koppelingsstatuspaneel
De volgorde waarin de pictogrammen van de DJ-apparaten in het statuspaneel voor de koppeling
wordt getoond, kan veranderd worden door ze naar links of naar rechts te verslepen zodat de
daadwerkelijke opstelling van de DJ-apparaten beter wordt weergeven.
Muziekbestanden beluisteren via een hoofdtelefoon die is aangesloten op het
DJ-mengpaneel
Open om rekordbox-muziekbestanden te beluisteren door een hoofdtelefoon die is aangesloten
op het DJ-mengpaneel, [Preferences] > [Audio] > [LINK MONITOR] en vink [Use “LINK MONITOR”
of Pioneer DJ Mixers] aan.
114
1.
Sleep een muziekbestand van het bladerpaneel naar het spelerpaneel.
Het muziekbestand wordt geladen in het spelerpaneel.

Muziekbestanden kunnen ook in het spelerpaneel worden geladen door ze van het
bladerpaneel te slepen naar het pictogram
2.
Klik op [
in het koppelingsstatuspaneel.
] op het spelerpaneel.
Het afspelen begint.
Het geluid wordt via de LAN-kabel naar het DJ-mengpaneel verzonden.
3.
Beluister het geluid van het kanaal [LINK] van het DJ-mengpaneel door de
hoofdtelefoon.

Raadpleeg de Handleiding van elk apart DJ-mengpaneel voor instructies over het
bedienen van het DJ-mengpaneel.
Muziekbestanden op een DJ-speler laden
Als de functie [EJECT/LOAD LOCK] van de DJ-speler actief is, kunnen er geen muziekbestanden
worden geladen tot het afspelen op de DJ-speler is gepauzeerd.
Sleep muziekbestanden van [Collection] naar
op het koppelingsstatuspaneel.
Het muziekbestand wordt naar de DJ-speler geladen en het afspelen begint.

Er kunnen ook muziekbestanden in de DJ-speler worden geladen door ze te slepen vanuit
[Playlists], [iTunes], [Tag List], [Histories] of [Explorer].

Muziekbestanden in [Devices] kunnen niet naar de DJ-speler worden geladen via PRO DJ
LINK.
Optreden met de kwantiseringsfunctie op DJ-spelers of DJ-mengpanelen
Als u beatpatronen van muziekbestanden hebt gedetecteerd en aangepaat met rekordbox,
kunt u deze gebruiken met de kwantiseringsfunctie van DJ-spelers tijdens het uitvoeren van
cue-handelingen en het afspelen van loops op DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000,
CDJ-900nexus, CDJ-900, XDJ-AERO, XDJ-R1). Daarnaast kunt u de kwantiseringsfunctie
gebruiken als effect (FX) actief is als de DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000,
CDJ-900nexus, CDJ-900) en het DJ-mengpaneel (e.g. DJM-2000nexus, DJM-2000,
DJM-900nexus) zijn aangesloten met een LAN-kabel.
115

Raadpleeg de Handleiding van alle aparte DJ-apparaten voor instructies voor het gebruiken
van de kwantiseringsfunctie op DJ-spelers en DJ-mengpanelen.
De beatsynchronisatiefunctie gebruiken tussen meerdere DJ-spelers voor optredens
Als u de beatpatronen van muziekbestanden hebt gedetecteerd en aangepast met rekordbox,
kunt u het tempo (BPM) en de beats aanpassen van meerdere DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus,
CDJ-900nexus) die zijn verbonden via PRO DJ LINK. U kunt ze ook synchroniseren naar het
linker en rechter deck van controllers (bijv. XDJ-AERO, XDJ-R1).

Raadpleeg de handleiding voor elk van de gebruikte DJ-spelers voor instructies voor het
gebruiken van de beat-synchronisatiefunctie daarop.
U kunt het tempo (BPM) en de beats van meerdere DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus,
CDJ-900nexus) synchroniseren door tempo's (BPM) op te geven op rekordbox.
Hot cues gebruiken op een DJ-speler
De hot cue-informatie (A, B and C) van muziekbestanden kan worden opgeroepen en gebruikt
op DJ-spelers (bijv. CDJ-2000nexus of CDJ-2000).

Raadpleeg de Handleiding van elke aparte DJ-speler voor instructies over het gebruk van
de hot cue-informatie (A, B en C) op DJ-spelers.

Bij muziekbestanden waarbij [Hot Cue Auto Load] is ingeschakeld in het tabblad
[Preferences] > [CDJ&Device] > [Hot Cue], worden hot cues (A, B en C) die zijn
opgeslagen in muiekbestanden automatisch geladen als de muziekbestanden in
een DJ-speler worden geladen en overschrijven deze eerder ingestelde hot cues
(A, B en C) op de DJ-speler.
De hot cuebanklijst in de DJ-speler laden
U kunt combinaties hot cues (A, B en C) van verschillende muziekbestanden gebruiken op
DJ-speler met behulp van een hot cuebanklijst die is aangemaakt voor het optreden.
Sleep de hot cuebanklijst van de [Hot Cue Bank Lists] naar
in het
koppelingsstatuspaneel.
De hot cuebanken (A, B en C) die zijn opgeslagen in de hot cuebanklijsten worden geladen in de
hot cues van de DJ-speler (A, B en C).
116
Muziekbestanden delen door een tag-lijst te gebruiken
Met de tag-lijst kunt u in real-time te bladeren vanaf elk van de DJ-spelers die getoond worden in
het verbindingsstatuspaneel.
Als er vanuit rekordbox muziekbestanden worden toegevoegd aan de tag-lijst, kunnen
de muziekbestanden op de tag-lijst in de DJ-speler worden geladen en afgespeeld door
de DJ-speler te bedienen.
1.
Klik op

boven de structuurweergave en klik vervolgens op
rechts.
Om de tag-lijst weer te geven, moet u [Playlist Palette] in [Preferences] > [View] >
[Layout] aanvinken.
2.
Sleep een muziekbestand van [Collection] naar [Tag List].
De muziekbestanden worden toegevoegd aan [Tag List].

Of klik met de rechter muisknop op een muziekbestand en selecteer [Add to Tag List].

Muziekbestanden en afspeellijsten kunnen ook togevoegd worden door ze te verslepen
vanuit [Playlists] of [iTunes].

Er kunnen maximaal 100 bestanden worden toegevoegd.
De volgorde van de muziekstukken in een tag-lijst wijzigen
1.
Schakel de kopregel van de kolom die de nummervolgorde aangeeft.
Telkens wanneer u schakelt, wisselt de volgorde tussen oplopende en aflopende volgorde.
2.
Versleep een muziekbestand om zo een andere nummervolgorde te kiezen.
Wanneer de muziekstukken zijn gesorteerd via een andere kolom dan die voor de
nummervolgorde, kunt u geen muziekbestanden verslepen en kan de lijst niet anders
worden gerangschikt.
Afspelen op een DJ-speler met een Tag-lijst
Door de verschillende DJ-spelers te bedienen kunnen de muziekbestanden op de tag-lijst
worden geladen in en afgespeeld met de DJ-spelers in kwestie en kunnen de tag-lijsten
die daadwerkelijk worden gebruikt tijdens optredens worden opgeslagen als rekordboxafspeellijsten.
117

Raadpleeg de Handleiding van elke aparte DJ-speler voor instructies voor het openen van
de tag-lijsten van de DJ-spelers.
De afspeelgeschiedenis bekijken
In [Histories kunt u de muziekbestanden en hun volgorde bekijken die werden afgespeeld op
DJ-spelers die verbonden zijn via een LAN-kabel of draadloos LAN.
1.
Dubbelklik in de structuurweergave op [Histories].
De geschiedenissen worden weergegeven in mappen per jaar en maand.
De afspeelgeschiedenissen via PRO DJ LINK krijgen de naam [LINK HISTORY yyyy-mm-dd]
in een map van het jaar en de maand.
2.
Selecteer [LINK HISTORY yyyy-mm-dd].
Een lijst van muziekbestanden in de geschiedenis wordt in de muziekstukkenlijst getoond.
Koppelingen ongedaan maken
Klik op
.
De communicatie met DJ-apparatuur (bijv. CDJ-2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900nexus,
CDJ-900, DJM-2000nexus, DJM-2000, DJM-900nexus, XDJ-AERO) die is verbonden
met een LAN-kabel of draadloos LAN, wordt beëindigd.
118
Voorkeurinstellingen maken
Selecteer om de instellingen voor rekordbox te wijzigen, [Preferences] in het menu [File] om het
scherm [Preferences] te opeen.
Voorkeuren: Weergave
Taal
Kies de taal waarin u de aanduidingen wilt zien.
Lettergrootte
Kies de tekengrootte.
Regelafstand
Kies de regelafstand van muziekstukkenlijsten.
Kies de grootte van afbeeldingen op volledige grootte die in de muziekstukkenlijst
Afbeeldingen
en de tag-lijst worden weergegeven.
(Alleen actief als de hele afbeelding wordt weergegeven)
Kies of [Hot Cue Bank List], [iTunes], [rekordbox xml] en
Structuurweergave [Explorer] worden weergegeven in de structuurweergave
of niet.
Lay-out
Afspeellijstpalet
Cue-punten
weergeven in het
voorbeeld
Tooltips
Kies of het afspeellijstpalet wel of niet wordt weergegeven.
Kies of geheugencue en hot cue worden weergegeven in
de golfvorm in de voorbeeldkolom.
Kies of u wel of geen pop-up bedieningstips wilt zien.
Tekensnelheid Kies de tekensnelheid van de golfvorm. Hoe hoger de tekensnelheid, hoe beter
golfvorm
de kwaliteit van de golfvorm. Maar de CPU-belasting neemt toe.
Golfvormkleur Kies de kleur van de vergrote en volledige golfvorm.
Speler
Beat-telling
Klik op
golfvorm en
afspelen/Cue
Kies het aantal hot cues dat wordt weergegeven op de speler in de modus
EXPORT.
Kies de tellingweergave op de huidige tijd of de tellingweergave tot de volgende
Memory-cue.
Kies of Afspelen/pauzeren/huidige cue wel of niet worden ingesteld met een klik
van de muisaanwijzer op de vergrote golfvorm.
Klik met links: Afspelen/pauzeren
Klik met rechts: Huidige Cue instellen, cue afspelen
119
Voorkeuren: Audio
Gebruik “LINK
Kies of rekordbox-muziekbestanden wel of niet kunnen worden
MONITOR” van Pioneer
afgeluisterd via de hoofdtelefoon van het DJ-mengpaneel dat is
DJ-mengpanelen
verbonden via PRO DJ LINK.
Metronoom
Audioapparaat
Kies de toon van de metronoom tijdens het afluisteren van
beatpatronen van muziekbestanden.
Kies het audioweergaveapparaat.
Kies de samplingfrequentie van de audiogegevens die naar het
audioapparaat worden gezonden.
Samplesnelheid
Met een hogere samplingsnelheid krijgt u een afspeelkwaliteit
die dichter ligt bij die van het originele muziekstuk. Aangezien
de hoeveelheid audiogegevens toeneemt, neemt de belasting
van het audioapparaat ook toe.
Kies het aantal samples dat naar een audioapparaat wordt gezonden
bij elke gegevensoverdracht.
Een grote buffercapaciteit vermindert het overspringen (haperend
Buffergrootte
geluid). Naarmate de overdrachtvertraging (latency) echter toeneemt,
zal de tijdsafwijking ook toenemen tussen de weergavepositie van
een muziekbestand zoals aangegeven op het scherm en de feitelijke
geluidsweergave.
Uitgangskanalen
Kies het audioweergavekanaal voor als er verschillende
uitgangssignalen van een audioapparaat komen.
120
Voorkeuren: Analyse
Kies de modus voor het analyseren van de
golfvorminformatie van het muziekbestand.

Normaal: Geschikt voor analyse van muziekstukken
met een relatief gelijkblijvend tempo
Modus
BPM-bereik: Kies het BPM-bereik dat wordt
verkregen door normale analyse.
Analyse

Dynamisch: Geschikt voor analyse van
muziekstukken met opvallende tempowisselingen
Stelt een
geheugencue in
Stelt een geheugencue in bij de eerste beat tijdens
bij de eerste beat
analyse
tijdens analyse
Toonsoortdetectie
Detecteer de
Dit stelt in of toonsoorten wel of niet moeten worden
toonsoort bij het
gedetecteerd bij het toevoegen van muziekbestanden
importeren
aan de Verzameling.
Toonsoort
De gedetecteerde toonsoort wordt in de ID3-tag
opslaan in ID3-tag opgeslagen.
Analyseverwerking
Kies de overeenkomstige verwerkingsmodus. In de modus "Optreden" is
zeer snelle analyse mogelijk, maar de CPU-belasting neemt toe.
121
Voorkeuren: CDJ&-apparaat
Specificeert welke categorie-items worden gebruikt met de DJ-speler en de
Categorie
weergavevolgorde. Raadpleeg voor meer instructies over het gebruik van de
zoekfunctie voor de bibliotheek, de Handleidingen van elke aparte DJ-speler.
Specificeert welke sorteeritems worden gebruikt met de DJ-speler en de
Sorteren
weergavevolgorde. Raadpleeg voor meer instructies over het gebruik van de
zoekfunctie voor de bibliotheek, de Handleidingen van elke aparte DJ-speler.
Specificeert een categorie gebruikersinstellingen die direct rechts getoond moet
Kolom
worden van titels bij het bladeren in muziekbestanden op het display van het
hoofdtoestel van de DJ-speler (bijv. CDJ-2000nexus).
De instellingen van de DJ-speler kunnen worden opgeslagen in rekordbox en
weergegeven in DJ-spelers via een USB-apparaat, een mobiele apparaat of PRO
Mijn
instellingen
DJ LINK. Hierdoor kunnen gebruikers DJ-speler onmiddellijk instellen met de
instellingen die ze gewend zijn, zodat ze al hun aandacht kunnen schenken aan
het optreden. Raadpleeg de Handleiding van elke aparte DJ-speler (bijv.
CDJ-2000nexus) voor meer informatie over de instellingsitems die kunnen
worden opgeslagen en opgeroepen bij "Mijn instellingen".
Kies of [Allow to auto load Hot Cue on CDJ] in het kader [Information] wel of niet moet
worden aangevinkt als er muziekbestanden worden toegevoegd aan de Verzameling.
Hot cue
Als er muziekbestanden waarvan [Allow to auto load Hot Cue on CDJ] is aangevinkt
in het kader [Information], in een DJ-speler (bijv. CDJ-2000nexus, XDJ-R1) worden
geladen, worden de hot cues (A, B en C) van de muziekspeler vervangen door de
hot cues (A, B en C) die zijn opgeslagen in de geladen muziekbestanden.
Kies of er wel of niet een bibliotheek
(database zoals Verzamelingen,
afspeellijsten, enz.) speciaal voor de
MEP-4000 of XDJ-R1 moet worden
Apparaat
Maak een bibliotheek speciaal voor
MEP-4000 of XDJ-R1
gemaakt op USB-apparaten. Als dit
wordt ingesteld op het aanmaken van
bibliotheken, wordt de bibliotheek
speciaal voor de MEP-4000 of XDJ-R1
aangemaakt op het USB-apparaat als
deze wordt losgehaald van de
computer.
122
- Alleen als [XDJ-R1] is geselecteerd en
[Create 320×320 pixels size image] is
aangevinkt, kunt u muziekstukinformatie
met 320 x 320 pixel afbeeldingen naar
een apparaat exporteren.
Als een afspeellijst in [Devices] wordt
verwijderd, wordt de afspeellijst in een
USB-apparaat of SD-kaart verwijderd.
U kunt selecteren of de
Verwijder muziekstukken van afspeellijst
als afspeellijst wordt verwijderd
muziekbestanden op het USB-apparaat
of een SD-kaart wel of niet worden
verwijderd als de afspeellijst wordt
verwijderd.
Muziekbestanden worden alleen
verwijderd als ze niet worden gebruikt
door andere afspeellijsten.
Stelt in of geschiedenissen van
afgespeelde muziekstukken op
Geschiedenis
CDJ wel of niet automatisch worden
toegevoegd aan [Histories] wanneer
een apparaat wordt geplaatst.
Voorkeuren: Toetsenbord
Toetsenbord
Wijst een toetsenbordsneltoets toe aan elke toets.
123
Voorkeuren: Geavanceerd
Specificeert het xml-bestand
iTunes bibliotheekbestand
van de iTunes-bibliotheek
waarin moet worden gebladerd
in [iTunes].
Bepaalt of iTunes-groepinformatie
iTunes
wordt opgeslagen als rekordboxiTunes "Grouping" omzetten in
labelinformatie bij het importeren
rekordbox "Label"
van muziekbestandsinformatie uit
de iTunes-bibliotheek naar de
rekordbox-Verzameling.
Bepaalt of de beatpositieinformatie van rekordbox
Beatpatrooninformatie
moet worden geëxporteerd
exporteren
naar een xml-bestand als de
rekordbox-bibliotheekinformatie
wordt geëxporteerd.
Database
Geeft de afspeellijstbibliotheek
(de locatie van het xml-bestand)
rekordbox xml
aan waarin moet worden
gebladerd in [rekordbox xml].
Geïmporteerde bibliotheek
Raadpleeg de online
ondersteuningssite van rekordbox
voor de nieuwste informatie over
afspeellijstbibliotheken die kunnen
worden weergegeven door
rekordbox.
Automatische
export (voor
CDJ)
Stelt in of er wel of niet automatisch moet worden geëxporteerd bij
het importeren van muziekbestanden van een extern apparaat.
Selecteer de master-database voor gebruik. De master-database
Databasebeheer
kan worden overgedragen naar een extern apparaat. Als de
master-database wordt overgedragen, worden geanalyseerde
bestanden ook overgedragen. Door het overdragen van de
124
master-database naar een externe schijf voor het opslaan van
muziekbestanden, kunt u muziekstukken beheren op meerdere
computers.
My Tag
Stelt in of My Tag wel of niet wordt toegevoegd aan de
opmerkingenkolom in de muziekstukkenlijst.
U kunt opmerkingen toevoegen als u muziekbestanden indeelt,
Bladeren Kleur
met acht kleurcodes op DJ-spelers. Raadpleeg voor meer
instructies over het gebruik van de zoekfunctie voor de bibliotheek,
de Handleidingen van elke aparte DJ-speler.
KUVO
Maak bestanden "openbaar" op KUVO bij het importeren van
muziekbestanden.
Stelt de naam van deze computer in zoals deze zal worden
Overig
Computernaam
weergegeven op de DJ-apparatuur (bijv.
dCDJ-2000nexus or XDJ-AERO).
Geef wel of niet toestemming voor het automatisch verzenden
Informatie
van informatie over het foutenlog, enz. van rekordbox om zo bij te
verzenden
dragen aan de verbetering van de kwaliteit en het gebruiksgemak
van Pioneer DJ-producten.

De instellingen van CDJ (categorie/sorteren/kolom) en Geavanceerd (kleur) worden
gemeenschappelijk toegepast op meerdere DJ-spelers die in het koppelingsstatuspaneel
worden getoond.

De instellingen van CDJ (categorie/sorteren/kolom) en Geavanceerd (kleur) worden als
standaardwaarden toegepast op [Devices]. De instellingen voor elk USB-apparaat kunnen
worden gewijzigd.
Voorkeuren: Licentie
Dit is voor het activeren van aanvullende software voor rekordbox of het kopen van een
licentie.
Er kunnen tot twee computers worden aangesloten met een licentie.
U kunt de licentie ook deactiveren na de activering.
125
Menulijst
Menu [File]
Importeren >Muziekstuk
importeren
Muziekbestanden toevoegen aan een Verzameling
Importeren >Map
Een map opgeven en muziekbestanden in de map toevoegen aan
importeren
een Verzameling
Importeren >Afspeellijst
Afspeellijstbestanden (M3U en M3U8) importeren als rekordbox-
importeren
afspeellijsten.
Alle ontbrekende
Muziekstukken in de Verzameling weergeven die niet kunnen worden
bestanden weergeven
afgespeeld omdat het muziekbestand is verwijderd, verplaatst, enz.
Maakt een back-up van de rekordbox-bibliotheek (een database
Bibliohteek > Back-up
maken van bibliotheek
voor Verzamelingen, afspeellijsten, enz.), analysegegevens en
muziekbestanden.
De back-upgegevens kunnen worden opgeslagen met de datum
toegevoegd aan de bestandsnaam.
Herstelt de rekordbox-bibliotheek (een database voor Verzamelingen,
Bibliotheek >Bibliotheek
afspeellijsten, enz.), analysegegevens en muziekbestanden.
herstellen
De back-upbibliotheek kan naar een andere computer worden
overgebracht en hersteld.
Exporteren van de informatie over alle afspeellijsten in de
Verzameling exporteren
rekordbox-bibliotheek (databases zoals Verzamelingen,
in xml-formaat
afspeellijsten, enz.) en de informatie voor de muziekbestanden
in deze afspeellijsten naar één bestand in xml-formaat.
Voorkeuren
Wijzigen van verschillende instellingen vna rekordbox.
Verlaten
rekordbox verlaten.
126
Menu [View]
Volledig scherm
Geeft het venster rekordbox op het volledige scherm weer.
1 Speler
Geeft één speler weer in het spelerpaneel.
2 Spelers
Geeft twee spelers weer in het spelerpaneel.
Eenvoudige
speler
Volledige
browser
Geeft een vereenvoudigde versie weer van het spelerpaneel.
Er kan alleen worden afgespeeld, gepauzeerd en het volume
van het muziekbestand kan worden aangepast.
Schakelt de aanduiding van het spelerpaneel uit.
Muziekbestanden worden afgespeeld wanneer ze dubbel worden
geklikt op het bladerpaneel.
Venster My Tag
Geeft het configuratievenster voor My Tag weer rechts van de
configureren
muziekstukkenlijst.
Venster Lijst met
gerelateerde
nummers
Geeft een lijst van alle verwante muziekstukken van een geselecteerd
muziekbestand in een extra venster rechts van de muziekstukkenlijst.
Venster
Geeft informatie over een geselecteerd muziekbestand weer rechts
Informatie
van de muziekstukkenlijst.
Venster
Geeft een extra venster weer voor structuurweergave en
Subbrowser
muziekstukkenlijsten rechts van de muziekstukkenlijst.
127
Menu [Track]
Muziekstuk
Analyseert een geselecteerde muziekstuk op een volledige golfvorm,
analyseren
een vergrote golfvorm, BPM, beatposities en maatposities.
Toonsoort
detecteren
Detecteert de toonsoort van het geselecteerde muziekstuk.
Analyse
Selecteer Aan/Uit voor het heranalyseren en herdetecteren van de
vergrendelen
toonsoort van een geselecteerd muziekstuk.
Automatische
Selecteer Aan/Uit voor de automatische analyse van geïmporteerde
analyse
muziekstukken.
Leest de waarden van de ID3-tag van een geselecteerd muziekstuk en
Tag herladen
voegt deze toe aan de muziekstukinformatie van de rekordbox-bibliotheek
(databases zoals Verzamelingen, afspeellijsten, enz.).
Toevoegen aan
afspeellijst
Importeren naar
verzameling
Muziekstuk
exporteren
Verwijderen uit
verzameling
Voegt een geselecteerd muziekstuk toe aan een afspeellijst.
Analyseert en voegt een geselecteerd muziekstuk toe aan de Verzameling.
Exporteert de geselecteerde muziekstukken naar een apparaat.
Verwijdert een geselecteerd muziekstuk uit de Verzameling.

Het muziekbestand op uw computer wordt niet gewist.
Informatie
Opent [Information] en geeft informatie weer over het geselecteerde
weergeven
muziekbestand.
Weergeven in
Toont de map waarin het geselecteerde muziekstuk is opgeslagen in
Explorer
Finder of Explorer.
Verplaatsen
Verplaatst het bestandspad van een muziekbestand.
128
Menu [Playlist]
Afspeellijst exporteren
Afspeellijst importeren
Exporteert de geselecteerde afspeellijst(en) naar een apparaat.
Importeert geselecteerde afspeellijsten in [iTunes] of [rekordbox xml]
in rekordbox.
Nieuwe afspeellijst
Voegt een nieuwe afspeellijst toe in dezelfde hiërarchie als een
aanmaken
geselecteerde afspeellijst of een map.
Nieuwe intelligente
Voegt een nieuwe intelligente afspeellijst toe in dezelfde hiërarchie
afspeellijst aanmaken
als een geselecteerde afspeellijst of een map.
Nieuwe map aanmaken
Voegt een nieuwe map toe in dezelfde hiërarchie als een
geselecteerde afspeellijst of een map.
Afspeellijst verwijderen Verwijdert de geselecteerde afspeellijst of intelligente afspeellijst.
Sorteert afspeellijsten in de geselecteerde map in oplopende volgorde.
Items sorteren

[Playlists], [H. Cue Bank], [Playlists] en [H. Cue Bank] in [Devices]
kunnen worden gesorteerd.
Muziekstukkenvolgorde
hernummeren
Hernummert muziekstukken zoals gesorteerd in een afspeellijst.
Afspeellijstinformatie
Informatie van een geselecteerde afspeellijst opslaan in tekst- of
opslaan
M3U8-indeling.
129
KUVO
Over KUVO
Geeft websitekoppelingen over KUVO.com en het gebruik van KUVO.
Profiel bewerken
Geeft de KUVO-profielsite weer.
Geeft hoe uw account openbaar is in KUVO.
Privacy-instellingen
U kunt uw muziekstukinformatie openbaar of privé maken voor alle
muziekbestanden in de Verzameling.
Menu [Help]
Gebruikershandleiding
Online ondersteuning
rekordbox Updatebeheer
Activeren
Over rekordbox
Opent de Handleiding voor dit programma.
Maakt verbinding met de online ondersteuningswebsite voor deze
software.
Maakt verbinding met de updatesite voor dit programma.
Geeft het venster voor aankoop en activering van de licentiecode
weer.
Toont de versie van dit programma.
130
Muziekbestanden beheren
Gegevens opslaan met de back-upfunctie
Aanbevolen wordt om regelmatig een back-up te maken om te voorkomen dat gegevens verloren
gaan door een computerstoring of ander ongeval.
Er kan een back-up worden gemaakt van gegevens in rekordbox, zoals een Verzameling,
afspeellijsten, analysegegevens en muziekbestanden.
De back-upfunctie kan ook gebruikt worden om gegevens van de huidige computer naar een
andere over te brengen als u de computer wilt vervangen. Gegevens waarvan een back-up is
gemaakt voor Mac kunnen worden hersteld in Windows en vice versa.

Als u rekordbox installeert op een nieuwe computer en de modus PERFORMANCE gebruikt,
is activering vereist voor de nieuwe computer. Raadpleeg hoofdstuk 2.5.1 Activering voor
meer gegevens.
1.
Klik op [File] menu > [Library] > [Backup Library].
Er verschijnt een back-upwaarschuwing.
Als [Collection] veel muziekstukken bevat, kan het maken van een back-up geruime tijd
duren, afhankelijk van de snelheid van de computer.
2.
Klik op [Yes].
Het dialoogvenster [Do you want to back up music files as well?] wordt geopend.
3.
Klik op [Yes] of [No].
Het wordt aanbevolen om een back-up te maken van uw muziekbestanden als u gegevens
van de huidige computer naar een andere overbrengt, ook als dat lang duurt. Er wordt
een back-up van muziekbestanden gemaakt in de map "rekordbox.bak" die moet worden
aangemaakt op dezelfde plek als de betreffende bestanden waarvan een back-up is gemaakt.
Er wordt een dialoogvenster getoond waarin u kunt selecteren waar de back-upgegevens
worden opgeslagen.
4.
Selecteer waar u de back-upgegevens wilt opslaan en klik op [Save].
Het back-upproces begint. Zodra het proces is voltooid, wordt [Collection was backed up.]
weergegeven. Druk vervolgens op [OK].
131
Gegevens met de herstelfunctie vervangen door een back-up
De gegevens worden vervangen door de back-up.
1.
Klik op het menu [File] en selecteer [Library] > [Restore Library].
Als de back-up veel muziekstukken bevat, kan het herstellen ervan geruime tijd duren,
afhankelijk van de snelheid van de computer.
2.
Klik op [Yes].
Er wordt een dialoogvenster getoond waarin u de back-upgegevens kunt selecteren.
3.
Selecteer de back-upgegevens (***.zip of xxx.edb) en klik op [Open].
wordt het begonnen met het vervangen van de aanwezige gegevens door de back- Nu
upgegevens. Zodra het proces is voltooid, wordt [Collection was restored.] weergegeven.
Druk vervolgens op [OK].
U kunt de huidige gegevens ook vervangen door de gegevens in een.edb-bestand van
oudere rekordbox-versies.
Als u samen met muziekbestanden herstelt, zijn muziekbestanden nodig die zijn gemaakt
op dezelfde plek als de gegevens uit de back-up (in de map "rekordbox.bak).
C:\Program Files\Pioneer\rekordbox 3.1.0\Manual\English\119.html - pagetop
De bestandslocaties van ontbrekende muziekbestanden updaten
rekordbox beheert informatie over waar muziekbestanden zijn opgeslagen (bestandspaden).
Als de namen van bestanden en mappen worden gewijzigd of als bestanden of mappen worden
verplaatst of verwijderd, is het niet meer mogelijk om het muziekbestand af te spelen. (
wordt
links van ontbrekende muziekbestanden weergegeven.)
1.
Selecteer in het menu [File] [Display All Missing Files].
Het scherm [Missing File Manager] wordt geopend en er wordt een lijst weergegeven met
ontbrekende muziekbestanden.
2.
Selecteer het muziekbestand waarvan u de locatie wilt corrigeren en klik
vervolgens op Relocate].
Het scherm [Choose a new full path for] wordt geopend.
132
3.
Selecteer de map waarin het muziekbestand is opgeslagen en de bestandsnaam
en klik vervolgens op [Open].

De informatie over de juiste locatie van het muziekbestand (bestandslocatie) wordt
gecorrigeerd.

Bestandspaden kunnen ook worden gecorrigeerd door met de rechter muisknop
te klikken op een muziekbestand waarvoor
wordt weergegeven bij [Collection].
Selecteer vervolgens [Relocate].

U kunt meer dan een muziekbestand selecteren waarvoor het bestandspad moet
worden gecorrigeerd. In dit geval volgt, nadat het eerste muziekbestand is verplaatst,
de rest hetzelfde pad om te verplaatsen.

Let op dat u in het scherm [Choose a new full path for] niet het verkeerde muziekbestand
selecteert.
133
5.
Modus PERFORMANCE
Dj-optredens met DJ-apparatuur
U kunt rekordbox gebruiken met DJ-apparatuur (DJ Controllers en CDJ/XDJ) door deze met
uw computer te verbinden met een USB-kabel.
Raadpleeg onze website voor apparatuur die rekordbox ondersteunt: http://rekordbox.com/
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de DJ-apparatuur.
Gebruik de modus EXPORT als CDJ/XDJ is verbonden via LAN met behulp van PRO DJ LINK.
Raadpleeg “4.12 Optreden met DJ-spelers die zijn verbonden met LAN” bij “Export-modus”
in deze handleiding voor meer informatie..
Afhankelijk van de USB-verbindingsstatus is het mogelijk dat u het apparaat niet goed kunt
bedienen. Dit kan komen door de bandbreedte van de USB-poort en USB-hub van uw
computer. Wisselen van de USB-hub of -poort kan het probleem oplossen.
rekordbox gebruiken met een controller
Standaard instellingen met een controller
Stel de voorkeursinstellingen in volgens de "rekordbox Handleiding" voor de controller waarmee
u verbinding wilt maken.
134
Raadpleeg voor bedieningsinstructies, de bedieningsinstructies op "Lijst met door rekordbox
ondersteunde functietypes" op de ondersteuningswebsite van Pioneer DJ
(https://rekordbox.com/download/func/func_equiv_nl.html).
Vier decks bedienen door CDJ's toe te voegen aan een controller
rekordbox gebruiken met CDJ/XDJ
rekordbox bedienen met CDJ's

Er is een DJ-mengpaneel nodig om te verbinden met CDJ via audiokabels.
135
Raadpleeg voor de verbindings- en bedieningshandleidingen van elke aparte DJ-apparatuur,
de “rekordbox Connection Guide” op de ondersteuningssite van Pioneer DJ
(http://www.pioneerdj.com/support).
Voorbeeld van een verbinding van een computer, 4 CDJ's en een DJM

Met het Pioneer DJ DJ-mengpaneel uit de DJM-serie kan de computer rechtstreeks audio
op de DJM zetten, zodat u geen CDJ's/XDJ's en DJM hoeft te verbinden met audiokabels.
136
Namen en functies van onderdelen
137
Algemeen gedeelte
Menu voor het wisselen van de softwaremodus
Selecteer de modus EXPORT/PERFORMANCE. (indien niet geactiveerd, wordt dit uitklapmenu
niet weergegeven)
Toets Paneelselectie
Klik op elke toets voor het weergeven/verbergen van panelen voor FX, CFX, sampler, mixer en
opname.
Toets voor gespleten scherm
Klik om een browserscherm als apart venster te openen.
Menu Deck lay-out
Selecteer de deck lay-out (2deck/4deck, horizontaal/verticaal of bladerscherm).
MASTER NIVEAU
Pas het uitgangsvolumeniveau van MASTER OUT van dit programma aan.
Toets Voorkeuren
Klik om [Preferences] te openen.
138
Tijd en CPU-meter
Geeft de huidige tijd en de gebruiksstatus van de CPU weer.
Accumeter
Geeft de resterende accuduur aan. (Dit wordt alleen weergegeven als de computer niet op de
stroom is aangesloten).
Vergrote golfvorm
Weergave (2Deck horizontaal)
Beat-telling
Geeft het aantal maten of beats aan van de start tot de huidige afspeelpositie of van de huidige
positie tot het dichtstbijzijnde cue-punt. U kunt [Current Position] of [Count to the next Memory
Cue] selecteren bij [Preferences] > [View].
Loop-gedeelte
Tijdens een loop wordt het loop-gedeelte gemarkeerd op de vergrote golfvorm.
139
Memory-cues/hot cues
Als Memory-cues en hot cues worden opgeslagen, worden de cues aangegeven als markeringen.
Golfvorm vergroten/verkleinen
Zweef met de muis over de linker rand van de vergrote golfvorm. De toetsen voor het vergroten/
verkleinen of resetten van de grootte van de golfvorm worden weergegeven.
Deck
140
Around JOG
Selectie van loop-modus
Klik op
rechts van de weergave van de beatgrootte van het gedeelte [LOOP] (boven de toets
CUE) om automatische/handmatige loop te selecteren.
Loopinstelling (automatische loop)
Klik op de toets
om de lengte van de loop te selecteren. Klik op de weergave van de
beatgrootte om de loop in/uit te schakelen.
BPM
Geeft de huidige BPM van het muziekstuk weer.
Afspeelsnelheid
De afspeelsnelheid wijzigt naargelang de schuif voor Tempo.
Toets SLIP
Klik hierop om de slip-modus te schakelen.
Met de slip-modus zijn scratchen en andere optreedmogelijkheden mogelijk zonder dat het ritme
van het muziekstuk wordt onderbroken.
141
Toets KWANTISERING
Klik hierop om de kwantiseer-modus te schakelen.
Als kwantiseren wordt toegepast, wordt de cue- en loop-positie automatische aangepast aan de
beatpositie.
Toets CUE
Klik op de toets CUE tijdens een pauze, het cue-punt wordt ingesteld op de huidige positie. Klik
lang op de toets CUE en het afspelen gaat verder zolang de toets wordt ingedrukt. Als u op de
toets Cue klikt tijdens het afspelen, stopt het afspelen en gaat de afspeelpositie terug naar de
positie van het cue-punt.
Toets Afspelen
Klik op deze toets om af te spelen/te pauzeren.
Gedeelte muziekstukinformatie
Selectie van PAD MODE/ Memory Cue/GRID EDIT
Klik op het decknummer om PAD MODE/ Memory Cue/GRID EDIT te selecteren in het menu.
142
Afbeelding
Hier wordt de afbeelding weergegeven. U kunt het muziekstuk ontladen door op de afbeelding te
klikken.
Muziekstuknaam/artiest
Geeft de naam van het muziekstuk/de artiest weer
Toonsoort
Geeft de toonsoort van het muziekstuk weer. U moet vooraf [ANALYZE KEY] selecteren in het
uitklapmenu (rechtsklikmenu) van het muziekstuk.
Verstreken tijd/resterende tijd
Klik op de tijd om de manier van tijdweergave te wisselen (verstreken tijd/resterende tijd).
TEMPOBEREIK (Afstelbereik voor afspeelsnelheid)
Geeft het afstelbereik voor de afspeelsnelheid weer. Klik op de weergave om het bereik te
wijzigen.
Volledige golfvorm
Geeft de volledige golfvorm, cue-punten, Memory-cues en hot cues weer. Klik op de golfvorm en
de afspeelpositie verplaatst naar de positie waarop is geklikt. U kunt de kleur van de golfvorm
naar keuze aanpassen in [Preferences].
Toets SYNC
Activeert de functie SYNC.
143
Toets MASTER
Klik hierop om het deck in te stellen als master voor de functie Beat Sync.
Optreedpad
Door de modus te wisselen, kunt u hier verschillende functies uitvoeren.
Modus HOT CUE
Klik hierop en de pads staan in de modus HOT CUE.
Modus PAD FX
Klik hierop en de pads staan in de modus PAD FX.
Modus SLICER
Klik hierop en de pads staan in de modus SLICER.
Modus BEAT JUMP
Klik hierop en de pads staan in de modus BEAT JUMP.
Modus HOT CUE
Als er hot cues zijn opgeslagen, kunnen deze onmiddellijk worden weergegeven en gemarkeerd
op de volledige/vergrote golfvorm.
144
Toets PAD
Klik op een pad waarin geen hot cue is opgeslagen en er wordt een hot cue ingesteld bij de huidige
afspeelpositie. Klik op een pad waarin een hot cue is opgeslagen en het afspelen springt naar het
hot cue-punt.
U kunt de kleur instellen en opmerkingen toevoegen aan hot cues met het uitklapmenu
(rechtsklikmenu) van de pad waarin een hot cue is opgeslagen.
Toets Delete
Gebruik de toets om hot cues te verwijderen.
Toets Memory Cue Call
Roept memory cues op.
Modus PAD FX
Toets PAD
Tijdens het indrukken van de toets, wordt het toegewezen FX toegepast. U kunt de bedieningsstijl
(loslaten van FX wordt elke keer dat de pad wordt ingedrukt in/uitgeschakeld) alleen wijzigen voor
het loslaten van de toets FX.
145
Banken wisselen
U kunt het nummer van de PAD FX's opslaan om de banken te wisselen.
Toets EDIT
U kunt de FX's en FX-parameters wijzigen die zijn toegewezen aan elk van de optreedpads.
In de parameters, betekent L/D NIVEAU/DIEPTE zoals de betekenis is ind e DJM-serie.
[Hold] van FX vrijgeven is om de bedieningsstijl te wijzigen: 1) FX gaat aan als hij wordt
ingedrukt en uit als hij wordt losgelaten of 2) FX gaat aan/uit elke keer dat op de pad wordt
gedrukt.
Toets BEAT
Klik op deze toets terwijl de pad wordt ingedrukt en kunt tijdelijk de beat van de FX wijzigen.
Modus SLICER
Toets PAD
Zolang de pad wordt ingedrukt, vindt roll-afspelen van een geslicet en toegewezen deel plaats.
(Afspelen van het gedeelte wordt alleen herhaald als de pad wordt ingedrukt.)
Toets SHIFT
Het bereik van de slicer wordt verplaatst met [shift].
Toets Slicer loop
Klik om slicer afspelen van hetzelfde gedeelte in te schakelen.
146
Toets LENGTH
Wijzig de lengte van de slicer.
Toets ROLL
Wijzig de lengte van de roll.
BEAT JUMP
Toets PAD
Klik om de afspeelpositie te verplaatsen.
Toets voor het verwisselen van de pagina
Gebruik deze als u wilt springen naar
Memory CUE
Toets Memory
Slaat cues of loops op
147
Toets Call
Klik om de betreffende Memory-cue op te roepen.
Toets Delete
Klik om de betreffende Memory-cue te verwijderen.
Patroon bewerken
Metronoom AAN/UIT
Om de metronoom in/uit te schakelen
Metronoomvolume
Pas het volume van de metronoom aan
Analyse vergrendelen
Als dit is ingeschakeld, wordt het bewerken van het patroon en de analyse van muziekstukken
uitgeschakeld. Dit is om het per ongeluk bewerken van het patroon en de analyse van
muziekstukken te voorkomen.
148
Ongedaan maken
Klik hierop om de bewerking ongedaan te maken.
Stel het (beatpatroon) in op de huidige afspeelpositie
Stel het eerste beatpatroon in op de huidige afspeelpositie
Beatpatroon overdragen
Draag de beatpatroon 1msec/3msec over
Maak het interval van het beatpatroon korter/langer
Maak het interval van het beatpatroon 1msec/3msec korter/langer
Het getal van het beatpatroon verdubbelen/halveren
Gebruik dit om het getal van het beatpatroon en BPM te verdubbelen/halveren
Afstelling van standaard van beatpatroon annuleren
Annuleer een tijdelijk gemarkeerde standaard om het beatpatroon aan te passen.
Stel een standaard in om het beatpatroon aan te passen
Dit is om tijdelijk een standaard te markeren om een beatpatroon aan te passen. U kunt dit
gebruiken voor muziekstukken waarvan de BPM midden in het muziekstuk wordt gewijzigd.
Tekstinvoer BPM
Het interval van het beatpatroon wijzigt afhankelijk van de BPM die u invoert.
149
TAP
Klik een aantal keer op de beat en vervolgens wordt de BPM ingesteld volgens het interval.
Mengpaneel
Knop TRIM
Past het niveau van de audio-invoer in elk kanaal aan.
Knoppen EQ/ISO (HI, MID, LOW)
Pas de geluidskanalen voor elke frequentieband aan.
Kanaalniveau-aanduiding
Geeft het geluid van het betreffende kanaal weer voordat dit door de kanaalfaders gaat.
Toets CUE beluisteren
Druk de toets [CUE] in van het kanaal dat u wilt beluisteren.
Kanaalfader
Past het niveau van de audiosignaaluitvoer in elk kanaal aan.
Crossfader-toewijzingsschakelaar
Wijs de kanaaluitvoer toe aan de linker of rechter kant van de crossfader.
150
Crossfader
Voert audiosignalen uit die zijn toegewezen door de crossfader-toewijzingsschakelaar die hoort
bij de curvekenmerken die zijn geselecteerd door de crossfader-curveschakelaar. (Dit kan
worden ingesteld bij [Preferences].)
Knop MENGEN
Past de luistervolumebalans aan van het geluid van de kanalen waarvan de toets [CUE] is
ingedrukt en het geluid van het kanaal [MASTER].
Knop NIVEAU
Past het volumeniveau aan van de uitvoer van de hoofdtelefoon.
Effector
Toets FX toewijzen
Dit is om het deck te selecteren waarop u het effect wilt toepassen. Klik op S (Sampler) om het
effect toe te passen op de sampler. Klik op M (Master) om het effect toe te passen op alle decks.
Wisselen FX enkele modus/multi-modus
Gebruik deze om te wisselen tussen enkele modus/multi-modus.
Menu FX-selectie
Gebruik dit om FX te schakelen.
Knop niveau DROOG/NAT
Past de volumebalans aan tussen het originele geluid en het geluid met effect.
Toets FX ON/OFF
Om de FX in/uit te schakelen
151
Knop parameter afstellen
Past de parameter voor elk effect aan.
Toets FX BPM AUTO
Detecteert de BPM automatisch.
Toets BEAT wijzigen
Wijzigt het aantal beats om effectgeluiden te synchroniseren.
Menu selectie RELEASE FX
Past RELEASE FX aan.
Toets wijzigen RELEASE FX BEAT
Wijzigt het aantal beats om release effectgeluiden te synchroniseren.
Toets RELEASE FX ON/OFF
Gebruik deze toets om RELEASE FX in/uit te schakelen.
Opname
Selectie van opnamebron
Selecteert een audiobron die u wilt opnemen.
Aanpassen van opnameniveau
Past het opnameniveau aan.
Meter opnameniveau
Geeft het opnameniveau weer.
152
Toets REC
Start/stop de opname.
Weergave voor verstreken/resterende tijd voor opname
Geeft de verstreken/resterende tijd voor continue opname weer.
Sampler
Toets sampler afspelen
Klik op deze toets om het afspelen van het sample te starten.
Klik nogmaals om het afspelen te stoppen.
Samplerbank
Klik op een van deze toetsen om de samplerbank te schakelen.
Selectie uitvoer-CH
Gebruik deze toets om het CH te selecteren om het sample af te spelen als deze in de externe
mengpaneelmodus staat.
Samplerdeck kwantiseren
Om de kwantiseerinstelling in/uit te schakelen
153
Samplerdeck SYNC
Pas SYNC toe op het samplerdeck (SYNC wordt alleen toegepast op de plekken waar [SYNC] is
ingeschakeld in de loop-modus).
Samplerdeck MASTER
Stelt het samplerdeck in als master in de modus Beat Sync.
Algemene bediening
rekordbox starten
Voor Windows 7
Open Windows menu [Start] > [Alle programma's] > [ Pioneer DJ ] > [rekordbox 1.*.*] >
[rekordbox 1.*.*] en klik op het pictogram [rekordbox].
Voor Windows 8.X
Klik op het pictogram [rekordbox] in de apps-weergave.
Voor Mac OS X
Open de map [Programma's] in Finder en klik op het pictogram [ rekordbox ].
154
Muziekstukken laden
1.
Selecteer een Verzameling/afspeellijst in de structuurweergave in het
bladergedeelte.
155
2.
Selecteer een muziekstuk uit een muziekstukkenlijst op geselecteerd
afspeellijstpalet.
Sleep het geselecteerde muziekstuk naar een van de decks (1-4) waar u het in wilt laden.
3.
Het muziekstuk wordt in het geselecteerde deck geladen.
Afspelen
1.
Laad een muziekstuk dat u wilt afspelen in een deck. (Raadpleeg 5.3.2
Muziekstukken laden)
2.
Klik op de toets [ (Afspelen/pauzeren) ] van het geladen deck.
Het afspelen van het muziekstuk begint.
Pauze
Klik tijdens het afspelen op de toets [ (Afspelen/pauzeren) ] om te pauzeren. Klik nogmaals op de
toets om verder te gaan met afspelen.
156
De afspeelsnelheid aanpassen (tempocontrole)
Beweeg de Tempo slider omhoog of omlaag.
Het tempo neemt toe als u de schuif omlaag beweegt (in de richting van de [+]) en neemt af als
u de schuif omhoog beweegt (in de richting van de [-]).
Het percentage waarmee de afspeelsnelheid wordt gewijzigd, wordt aangegeven op de weergave.
Aanpasbereik van de afspeelsnelheid
Klik op de toets [TEMPO RANGE] naast de toets master.
Klik op de toets om de afspeelsnelheid met ([6%] / [10%] / [16%] / wide) te wijzigen.

Het percentage kan worden afgesteld met 0,02% bij [6%], met 0,04% bij [10%] en [16%] en
met 0,05 % bij [wide].

Als het wordt ingesteld op [-100%] stopt het afspelen.
157
De afspeelsnelheid bijregelen zonder de toonhoogte te veranderen (Master-tempo)
Klik op de toets [MT (MASTER TEMPO)].
De toets [MT] gaat aan. De toonhoogte van het muziekstuk verandert niet, zelfs niet als u de
afspeelsnelheid wijzigt met de Tempo slider.
De geluidskwaliteit kan wijzigen omdat het geluid digitaal verwerkt wordt.
Cue-punt instellen
Het cue-punt is bedoeld om tijdelijk een afspeelpositie te onthouden en kan worden ingesteld
per deck. Als er een nieuw cue-punt wordt ingesteld, wordt het eerder ingestelde cue-punt
geannuleerd en dus niet opgeslagen.

Raadpleeg 5.3.7 Een hot cue instellen om de cue op te slaan.

De hoofdtelefoon-cue is om het geluid te controleren en dit is een andere functie dan het
cue-punt. Raadpleeg 5.3.14 Audio beluisteren voor meer informatie.
1.
Klik tijdens het afspelen op de toets [ (Afspelen/pauzeren) ].
Het afspelen wordt gepauzeerd.
2.
Klik op de toets [CUE].
Het punt waarbij u het afspelen wordt gepauzeerd, wordt ingesteld als het cue-punt.
De toets [PLAY/PAUZE] gaat knipperen en de toets [CUE] gaat aan. Op dit moment wordt
er geen audio afgespeeld.

Als [KWANTISEREN] aan staat, kan het cue-punt op een iets andere positie worden
ingesteld dan het punt dat u handmatig hebt ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie
5.3.10 De functie Kwantiseren gebruiken.
158
Naar het cue-punt terugkeren (Terug naar cue)
Klik tijdens het afspelen op de toets [CUE].
Het muziekstuk gaat terug naar het huidige ingestelde cue-punt en pauzeert.
Het cue-punt controleren (Cue-punt sampler)
1.
Keer terug het cue-punt met Terug naar cue.
2.
Klik lang op de toets [CUE] nadat u bent teruggekeerd naar het cue-punt.
Het afspelen begint bij het cue-punt. Zolang de toetst [CUE] ingedrukt blijft, gaat het
afspelen door.
Als u de toets loslaat, gaat de afspeelpositie terug naar het cue-punt en het muziekstuk in
het deck pauzeert.
Het cue-punt instellen tijdens het afspelen (real-time cue)
Klik op [LOOP IN] op het punt dat u als cue wilt instellen tijdens het afspelen. U kunt het cue-punt
instellen tijdens het afspelen van een muziekstuk.
Loop instellen
U kunt een bepaald deel herhaald afspelen door een loop in te stellen. U kunt een loop op twee
manieren starten:
1)
Handmatige loop - stel een startpositie en eindpositie in
2)
Automatische beat-loop - stel een startpositie in en de lengte van de loop in aantal beats.

Als de functie [QUANTIZE] aan staat, wordt het looppunt automatisch aangepast naar exact
die van de beat. Raadpleeg voor meer informatie 5.3.10. De functie Kwantiseren gebruiken

Als er een ondersteunde controller is aangesloten, wordt het loop-punt verborgen.
Automatische loop instellen
159
1.
Klik op ▼ rechts van de weergave van de toets [LOOP] van het loopweergavedeel (boven de toets CUE) om automatische/handmatige loop
te selecteren. (Zweef met de muis als ▼ verborgen is.)
2.
Het uitklapmenu wordt geopend.
Selecteer de modus [AUTO LOOP].
3.
Selecteer de lengte van de loop (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 beats)
met de toetsen [◀] en [▶].
De weergave van het beatgetal wijzigt.
4.
Klik op de toets [Active Loop] waar het beatgetal wordt weergegeven als
u een automatische loop wilt starten.
Er wordt een loop ingesteld en het afspelen herhaalt op het opgegeven gedeelte.
Klik nogmaals op de toets [Active Loop] om de loop te annuleren.
Handmatige loop instellen
1.
Zweef met de cursor rechts van de toets [LOOP] (of de toets AutoBeat) in het
loop-weergavegedeelte (boven de toets CUE); de toets ▼ verschijnt. Klik op
de toets ▼ om automatische loop of handmatige loop te selecteren.
Het uitklapmenu wordt geopend.
Selecteer de modus [MANUAL LOOP].
2.
Klik op de toets [IN} op de positie waar u een loop wilt starten.
Hiermee wordt een beginpunt ingesteld.

Het cue-punt wordt ingesteld op dezelfde positie.
160
3.
Klik op de toets [OUT] op de positie waar u de loop wilt eindigen (op de
positie waar u terug wilt springen naar het beginpunt van de loop).

Tijdens het loop-afspelen wijzigt de toets [RELOOP] in de toets [EXIT].
4.
Klik op de toets [EXIT] om de loopmodus te annuleren.
5.
Klik op de toets [RELOOP] als u de loop wilt oproepen.
Het afspelen springt terug naar de loop-positie die eerder is ingesteld.
Een hot cue instellen
Hot cues worden gebruikt om verschillende punten te markeren in het muziekstuk van
waaruit u wilt beginnen met afspelen. Elk punt kan worden opgeroepen en het muziekstuk begint
onmiddellijk met afspelen vanaf dat punt. U kunt maximaal 8 cue-punten instellen per muziekstuk.

Hot cues worden ook gebruikt voor verschillende optredens
Een hot cue opslaan
1.
Klik op de toets modus [HOT CUE].
2.
Het paneel wijzigt in de hot cuemodus.
3.
Verplaats de huidige afspeelpositie naar het punt waar u een hot cue wilt
instellen.
161
4.
Klik op een optreedpad waaraan nog geen hot cue is toegewezen.
De hot cue wordt toegewezen aan het pad waarop u hebt geklikt.

Als er een loop afspeelt, wordt de loop toegewezen en opgeslagen als hot cue.

U kunt een nieuwe hot cue toewijzen aan de pad waaraan al een andere hot cue is
toegewezen. U moet de bestaande hot cue verwijderen om een nieuwe toe te wijzen.
Het verwijderen van een hot cue wordt hieroner beschreven.
Een hot cue oproepen.
1.
Klik op de toets modus [HOT CUE].
2.
Klik op een optreedpad terwijl het deck een muziekstuk afspeelt of op pauze
staat.
De hot cue die is opgeslagen op de pad wordt opgeroepen en het afspelen wordt gestart.

Na het oproepen van een loop die is toegewezen aan de toets van de optreedpad, kunt
u het afspelen van de loop annuleren of de lengte van de loop wijzigen.
Hot cues verwijderen
1.
Klik op de toets modus [HOT CUE].
2.
Klik op de toets [x] rechts boven de toets optreedpad van de hot cue die u wilt
verwijderen.
3.
De hot cue wordt verwijderd en de pad wordt leeg.
De modus slip gebruiken
Als de modus slip aan staat, blijft het muziekstuk doorspelen op de achtergrond, zelfs tijdens
scratching, loop afspelen en hot cue afspelen. Als u klaar bent met uw optreden, gaat het
muziekstuk verder op de voorgrond alsof het muziekstuk tijd heeft overgeslagen waarin
u hebt opgetreden.
Met deze functie kunnen verschillende optredens worden uitgevoerd zonder dat het oorspronkelijke
tempo en de voortgang van de muziek worden onderbroken.
U kunt de volgende optredens uitvoeren in de modus slip:
1.
Hot cue
2.
Scratch-afspelen (JOG bediening)
162
3.
Afspelen/pauzeren
4.
Loop-afspelen
5.
Achterstevoren afspelen (alleen met een controller)
Om de modus slip in/uit te schakelen
De modus slip kan per deck worden ingesteld.
Klik op de toets
op het deck om de modus slip in te schakelen. De toets wordt
Klik op de toets
om de modus slip uit te schakelen. De toets wordt weer
.
.
Een slip hot cue
In de modus slip, gedraagt de hot cue zich als volgt:
1.
Tijdens het klikken op een optreedpad, start het afspelen bij het opgeslagen
hot cuepunt. (Dit is hetzelfde gedrag als wanneer de modus slip uit staat).
2.
Als de pad wordt losgelaten, gaat het afspelen verder vanaf het laatste punt
dat het muziekstuk op de achtergrond afspeelde.
Slip scratch-afspelen (JOG bediening)
Als de modus slip aan staat, gedraagt scratch-afspelen zich als volgt:
Speel scratch af met de bovenkant van de JOG-draaiknop van de controller
tijdens het afspelen.
Real-time afspelen gaat verder op de achtergrond tijdens het scratch-afspelen.
Haal de vingertoppen van de JOG-draaiknop van de controller.
Het afspelen gaat verder vanaf het laatste punt dat het muziekstuk op de achtergrond afspeelde.
163
Pauzeren en afspelen in de modus slip
Als de modus slip aan staat, gedraagt pauzeren en afspelen zich als volgt:
1.
Klik tijdens het afspelen op de toets [Afspelen/pauzeren].
Het afspelen pauzeert.

Als de pauzeersnelheid is ingesteld bij [Preferences] > [Controller] > [Vinyl Speed
Adjust], pauzeert het afspelen langzaam.
2.
Klik opnieuw op [PLAY/PAUZE].
Het afspelen gaat verder vanaf het laatste punt dat het muziekstuk op de achtergrond
afspeelde.
Slip automatische loop
Als de modus slip aan staat, gedraagt de automatische loop zich als volgt:
1.
Selecteer de modus Automatische loop.
2.
Klik op de toets [◀] of [▶] om de lengte van de automatische loop te selecteren.
3.
Klik op de toets voor [AUTO LOOP].
Er wordt een loop van de geselecteerde lengte ingesteld en het afspelen van de loop begint.
4.
Klik nogmaals op de toets voor [AUTO LOOP].
De loop wordt geannuleerd en het afspelen gaat verder vanaf het laatste punt dat het
muziekstuk op de achtergrond afspeelde.
Slip handmatige loop
Als de modus slip aan staat, gedraagt de handmatige loop zich als volgt:
1.
Selecteer de modus Handmatige loop.
2.
164
3.
Klik om te beginnen met het afspelen van de loop op de toets [LOOP IN] en
vervolgens op de toets [LOOP OUT].
Klik om het afspelen van de loop te annuleren op de toets [RELOOP LOOP/EXIT].
4.
Het deck gaat verder met het afspelen van het muziekstuk vanaf het laatste
punt dat het muziekstuk op de achtergrond afspeelde.
De functie Beat Sync gebruiken
Als Beat Sync ingeschakeld is, kunnen de BPM en beatpositie van muziekstukken die worden
afgespeeld, automatisch gesynchroniseerd worden met een muziekstuk dat wordt afgespeeld
op het deck op het samplerdeck dat is ingesteld als sync master.
Opmerking: Voor het gebruik van de functie Beat Sync, moet u de muziekbestanden analyseren
om informatie over het beatpatroon te krijgen.
De functie Sync inschakelen op een deck
Klik op de toets [MASTER] op een deck of een samplerdeck dat u wilt instellen als
sync master.
Klik op de toets [SYNC].
De BPM en de beatposities van de huidige spelende muziekstukken worden gesynchroniseerd
met die op het sync master-deck.

Klik nogmaals op de toets [SYNC] tijdens het afspelen in BEat Sync om de synchronisatie
te annuleren.
De functie Sync inschakelen op een samplerdeck
SYNC kan niet alleen worden ingesteld voor het hele samplerdeck, maar ook voor elk sampler slot.
Om de functie SYNC in een sampler slot te gebruiken, moet u SYNC inschakelen voor zowel het
deck als de positie.
Daarnaast wordt SYNC alleen toegepast op de samplebron van de loop-modus.

Een sample-audiobron uit de one-shotmodus kan niet worden afgespeeld in de modus SYNC.
165
1.
Klik op de toets [SAMPLER] in het algemene gedeelte om het samplerdeck
weer te geven.
2.
Klik op de toets [SYNC] om SYNC in te schakelen in het samplerpaneel.
3.
Klik op de toets [EDIT] van de samplepositie waarvoor u SYNC wilt inschakelen.
4.
Klik op de toets [SYNC] in de bewerkingsweergave om SYNC in te schakelen.
De deck of sampler die is ingesteld als sync master wijzigen
U kunt het sync master-deck of -sampler als volgt wijzigen:

Verplaats het muziekstuk in het sync master-deck naar een ander deck. Of zet het deck op
pauze.


Klik op de toets [MASTER] van het deck dat is ingesteld als sync master.
Klik op de toets [MASTER] van de decks of sampler decks, behalve die van het deck dat is
ingesteld als sync master.
166
De functie Kwantiseren gebruiken
Als Kwantiseren is ingeschakeld, kunnen loop in-/out-punten en hot cues automatisch worden
aangepast aan de beatpositie die het dichtst ligt bij de huidige afspeelpositie.
U kunt hot cues, loops, slip en slicer gebruiken zonder dat het oorspronkelijke tempo van het
afgespeelde muziekstuk wordt onderbroken.
De modus Kwantiseren kan apart worden ingesteld op decks.
De functie Kwantiseren instellen
Klik op de toets Kwantiseren
van een deck waarvoor u de functie
Kwantiseren wilt instellen.
De toets wordt
en de functie Kwantiseren wordt ingeschakeld.
De functie Kwantiseren instellen op een samplerdeck
Klik op de toets Kwantiseren
De toets wordt
op een samplerdeck
en de functie Kwantiseren wordt ingeschakeld.
167
De functie Instant Double gebruiken
(Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar als er een controller is aangesloten.)
Als u de functie Instant Double oproept op een controller, wordt een muziekstuk in een deck
geladen in een ander deck waarbij de status en toestand worden gekopieerd, zoals een
afspeelpositie, een loop en de status Aan/Uit, de modus Pad en de modus Slip in een status
aan/uit, enz. Het muziekstuk op het gekopieerde deck begint vervolgens met afspelen vanaf
dezelfde afspeelpositie als het deck waarvan is gekopieerd.

Het oproepen van de functie Instant Double is afhankelijk van de controller. Raadpleeg de
Handleiding van elke aparte controller.

Druk bijvoorbeeld twee keer op de toets Laden om de functie Instant Double op te roepen.
Beat springen gebruiken
U kunt onmiddellijk vooruit of achteruit springen vanaf de huidige afspeelpositie met een vooraf
bepaald aantal beats/maten.
1.
Klik op de toets voor de modus [BEAT JUMP] om de modus beat jump in te
schakelen.
2.
Schakel de pagina door te klikken op de toets [<] of [>] om beats/maten te
selecteren.
Het bereik is als volgt: FINE(=1/16 beat), 1/8 beat, 1/4 beat, 1/2 beat,1 beat, 2 beats, 8 beats,
16 beats, 8 bars, 16bars.
3.
Klik op een optreedpad.
De huidige afspeelpositie verspringt in de aangegeven richting met het geselecteerde
aantal beats/maten.
168
De functie Mengpaneel gebruiken
U kunt het mengpaneel weergeven/verbergen door te klikken op de toets [MIXER] in het
algemene gedeelte.
Opmerking: Als u uw computer automatisch aansluit op een DJ Controller, wordt het
mengpaneel automatisch verborgen.
Het niveau van de audiotoon aanpassen
Draai aan de bijbehorende knop [HI], [MID] of [LOW] om de audiotoon van het huidige
afspeeldeck aan te passen.
De functie [EQ/ISO (HI, MID, LOW) ] bij de knoppen wijzigen
U kunt [EQ]/[ISOLATOR] wijzigen bij [Controller] -> [Mixer] -> [EQ] onder [Preferences].


[EQ]: Modus Equalizer
[ISOLATOR]: Modus Isolator
169
Audio beluisteren
U kunt audio uit de hoofdtelefoon beluisteren met twee knoppen op het mengpaneel: de toets
hoofdtelefoon cue en het hoofdtelefoonpaneel.
Stel de posities van de knoppen en andere als volgt in:
1.
Zet de
hoofdtelefoon mengknop in het midden.
U kunt de audio van [MASTER OUT] beluisteren en de uitvoer van [HEADPHONE CUE] is
op hetzelfde volume te horen.
2.
Draai de
volumeknop van de hoofdtelefoon helemaal naar links om het
geluid te dempen.
Door eerst een gedempte modus in te stellen, kunt u het volume als volgt in stellen:
3.
Klik op de toets
De toets wordt
4.
Draai de
van het mengpaneel van het deck dat u wilt beluisteren.
en u kunt de audio beluisteren.
volumeknop van de hoofdtelefoon om het volume aan te passen.
Hoe verder de knop naar rechts wordt gedraaid, hoe harder het volume wordt. Pas het
volume naar wens aan.
170
De grafische gebruikersinterface (GUI) wijzigen
U kunt de lay-out van de GUI aanpassen aan uw DJ-stijl.

Het aantal weergegeven decks, horizontale/verticale weergave van vergrote golfvormen en
de grootte van het bladergedeelte kunnen naar wens gewijzigd worden.

U kunt het mengpaneel, de effector, sampler en REC-panelen weergeven/verbergen.
De lay-out wijzigen
Klik op [View] in de menubalk om het uitklapmenu weer te geven met items om de lay-out
te selecteren.
U kunt het aantal weergegeven decks selecteren, de horizontale/verticale weergave van
vergrote golfvormen en de grootte van het bladergedeelte.



Selecteer [2DECK Horizontal] of [2DECK Vertical] als u twee decks gebruikt.
Selecteer [4DECK Horizontal] of [4DECK Vertical] als u vier decks gebruikt.
Voor mengen raden we de horizontale weergave aan, omdat golfvormen dan volledig
worden weergegeven.

Voor scratch-afspelen raden we de verticale weergave aan, omdat golfvormen dan verticaal
worden weergegeven.

Selecteer Browse voor een breder bladerscherm. Het is dan gemakkelijker om
muziekstukken te selecteren.
171
Het mengpaneel, de effector, sampler en REC-panelen
weergeven/verbergen
U kunt het mengpaneel, de effector, sampler en REC-panelen weergeven/verbergen.
Analyse vergrendelen
U kunt de analysefunctie vergrendelen om te voorkomen dan een muziekstuk per ongeluk wordt
geanalyseerd of dat het patroon wordt bewerkt als dit al gebeurd is. Er zijn twee manieren om de
functie Analysis lock in te schakelen.
Effect van de vergrendelde analyse
Het volgende wordt uitgeschakeld als de analyse wordt vergrendeld.



Muziekstukanalyse
Toonsoortanalyse (detectie van de toonsoort)
Alle handelingen voor het bewerken van het patroon
Als er een aantal muziekstukken wordt geselecteerd in de muziekstukkenlijst en er daarbij
muziekstukken zijn die vergrendeld zijn voor analyse, worden de muziekstukken met
vergrendelde analyse overgeslagen bij het analyseren.
Vanuit het paneel voor het analyseren van het patroon
1.
Klik op het getal van een deck waarin een muziekstuk is geladen dat u wilt
vergrendelen voor analyse.
Het volgende menu wordt weergegeven.
172
2.
Klik op [GRID} en open {Grid Edit Panel]
Het volgende paneel wordt geopend.
3.
Klik op het pictogram vergrendelen
De analysevergrendeling wordt geactiveerd en het pictogram wijzigt van

Klik op
in
om de analysevergrendeling te annuleren.
Vanuit de muziekstukkenlijst

Klik met de rechter muisknop op een muziekstuk in de muziekstukkenlijst en klik op
[Analysis lock] > [On] in het uitklapmenu.
Als analyse is vergrendeld, wordt

weergegeven in de kolom status.
Klik om de vergrendeling te annuleren, met de rechter muisknop op het muziekstuk
en klik op [Analysis lock] > [Off] in het uitklapmenu.
Opname
U kunt uw optreden opnemen in de modus PERFORMANCE.
Het opgenomen bestand wordt aangemaakt in een.wav-bestand.
Het REC-paneel weergeven/verbergen
De toets om de opname te starten/stoppen zit op het REC-paneel.
Klik op de toets REC in het algemene gedeelte bovenaan het scherm.
U kunt het REC-paneel weergeven/verbergen
173
.
Selectie van opnamebron
In rekordbox zijn er verschillende opnamebronnen zoals de uitvoer van elk deck, de uitvoer van
het virtuele DJ-mengpaneel in software. U kunt een opnamebron selecteren in het uitklapmenu.
1.
Klik op het uitklapmenu.
De beschikbare opnamebronnen worden weergegeven.
2.
Selecteer de bron die u wilt opnemen.
De opnamebron wordt gewijzigd.

Selecteer [Master Out] om op te nemen vanuit de modus softwaremengpaneel.
Aanpassen van opnameniveau
We raden aan om het opnameniveau goed in te stellen. Als het niveau te laag is, is het
audiovolume van het opgenomen bestand laag en heeft veel ruis. Als het niveau te hoog
is, wordt er overgeslagen en wordt het geluid vervormd.
1.
Speel een muziekstuk af op een speler
De opnameniveaumeter gaat aan.
2.
Draai aan de knop van het opnameniveau.
3.
U kunt het opnameniveau aanpassen.

De beste opnamekwaliteit kan worden verkregen door het opnameniveau te verhogen
tot het maximaal niveau waarbij de meters allemaal niet rood worden.

De meters slaan breed uit als er een effect wordt toegepast of bij mengen.
De opname starten/stoppen
1.
Druk op de toets [Opname]
om te beginnen met de opname.
Tijdens de opname worden de verstreken tijd en de resterende opnametijd weergegeven.
De afbeelding van de toets [Opname]
wijzigt.
174
2.
Druk nogmaals op de toets [Opname]
om te stoppen met de opname.
Andere instellingen voor opname
U kunt de locatie van opgeslagen opnamebestanden wijzigen in [Preferences]. Raadpleeg
hoofdstuk 5.12 Voorkeurinstellingen maken
Het opnamebestand weergeven/verwijderen
Klik op [Recordings] in de structuurweergave om opnamebestanden weer te geven in een
muziekstukkenlijst. Selecteer een opnamebestand in de muziekstukkenlijst en sleep dit naar
een deck om het opnamebestand af te spelen.
Selecteer om een onnodig opnamebestand te verwijderen, het bestand en druk op de toets [Delete].

Of selecteer [Delete] in het uitklapmenu (rechtsklikmenu).
175
Effect (FX)
Er zijn drie effectmodi in rekordbox; BEAT FX, SOUND COLOR FX en RELEASE FX. PAD FX
is beschikbaar voor de bediening van deze effecten met de pads.
Verschillende effecten, die behoorlijk populair zijn in de DJ-mengpaneel DJM-serie en de
remixstation RMX-serie, zijn geïnstalleerd in rekordbox, waardoor veel verschillende
DJ-optredens mogelijk zijn.
Raadpleeg de Handleiding van elke DJ Controller over het bedienen van effecten met een DJ
Controller.
Het effectenpaneel weergeven
Klik op de toets [FX] of [CFX] in het algemene gedeelte om het effectenpaneel weer te geven/te
verbergen.
Het [FX]-paneel openen
Klik op de toets [FX]-paneel
.
De toets van het [FX]-paneel gaat aan en [BEAT FX] en [RELEASE FX] worden weergegeven.
Het [CFX]-paneel openen
Klik op de toets [CFX]-paneel
.
De toets van het [CFX]-paneel gaat aan en [SOUND COLOR FX] wordt weergegeven.
176
Het [FX+CFX]-paneel openen
Klik op de toets [FX]-paneel
en de toets [CFX]-paneel
.
De toets [FX]-paneel en de toets [CFX]-paneel gaan aan en alle [BEAT FX], [RELEASE FX] en
[SOUND COLOR FX] worden weergegeven.
Decks selecteren om effect op toe te passen
Selecteer de decks om FX's (BEAT FX en RELEASE FX) op toe te passen voor elke effectunit.
Effect toepassen op deck 1 t/m 4
Klik op een van de toetsen voor effecttoewijzing
De aangeklikte toets gaat aan en het FX wordt toegepast op het deck.

Klik nogmaals op de toets om de toewijzing te annuleren.
FX toepassen op het samplerdeck
Klik op
.
De toets [S] gaat aan en het FX wordt toegepast op het samplerdeck.

Klik nogmaals op de toets om de toewijzing te annuleren.
177
.
FX toewijzen aan Master out
Klik op
.
De toets [M] gaat aan en het FX wordt toegepast op de master out.


Klik nogmaals op de toets om de toewijzing te annuleren.
Als u FX toewijst aan de master out, kunt u dat FX niet meer toewijzen tot een van de
andere decks of het samplerdeck.

Als u FX toewijst aan de master out terwijl er al is toegewezen aan deck 1 t/m 4 en de
samplerdecks, wordt de toewijzing aan deck 1 t/m 4 en de samplerdecks uitgeschakeld.
BEAT FX
Met BEAT FX kunt u verschillende effecten gebruiken die passen bij het tempo (BPM) van een
muziekstuk dat is geladen in het deck. Daarnaast kunt u twee effectunits, FX1 en FX2, bedienen
waardoor u voor elke unit vrij een deck kunt toewijzen.
BEAT FX heeft twee effectmodi: enkele modus en multi-modus.
De effectmodus wijzigen
BEAT FX instellen op multi-modus
Klik op de toets
.
De modus wordt gewijzigd in multi-modus.
BEAT FX instellen op enkele modus
Klik op de toets
.
De modus wordt gewijzigd in enkele modus.
178
BEAT FX gebruiken in multi-modus
Er kunnen tot drie effecten tegelijkertijd worden gebruikt per effectunit.
Elke effectunit is uitgerust met een knop [LEVEL/DEPTH] en de toets [Effect ON].
1.
Een deck selecteren om effect aan toe te wijzen
2.
Klik in het FX-uitklapmenu
om het effect te selecteren.
Open het uitklapmenu om het effect te selecteren.
3.
Klik op de toets [ON]
.
De [ON] gaat aan en het FX gaat aan.
4.
Draai aan de knop [LEVEL/DEPTH]
.
Hiermee wordt de volumebalans aangepast tussen het originele geluid en het geluid met effect.
5.
Klik op de toets [Beat]
.
Pas effecten toe synchroon met de BPM.

Voor een aantal effecten, waaronder REVERB, wordt de waarde van de parameter
ingesteld in plaats van beats.

Als er zowel effecten worden geselecteerd die zijn ingesteld op beats als effecten die
zijn ingesteld op parameters, en deze effecten tegelijkertijd aan gaan, worden zowel
de beats als de parameterwaarde weergegeven.
BEAT FX gebruiken in enkele modus
Er kan een effect worden geselecteerd per effectunit. Er zijn maximaal drie parameterknoppen
en twee parametertoetsen beschikbaar.
179
1.
Selecteer een deck om een effect aan toe te wijzen
2.
Selecteer het effect door te klikken in het FX-uitklapmenu
.
Open het uitklapmenu om een effect te selecteren.
3.
Klik op de toets [FX]
.
[ON] gaat aan en het FX gaat aan.
Draai aan de knop [LEVEL/DEPTH]
.
Hiermee wordt de balans aangepast tussen het originele geluid en het geluid met effect.
Gebruik de knop bijvoorbeeld om in te stellen hoeveel echo in het originele muziekstuk
wordt gemengd.

Alleen het originele geluid wordt weergegeven als de knop helemaal naar links is gedraaid.

Alleen het geluid met effect wordt weergegeven als de knop helemaal naar rechts is
gedraaid.
4.
Draai aan de parameterknop
en
.
Hiermee wordt het niveau van de effecten aangepast.

5.
De parameter verschilt afhankelijk van het effect.
Klik op de toets parameter
en
.
De toets [Parameter] gaat aan en de instelling wordt geactiveerd. Het niveau van het effect
wordt gewijzigd.

6.
De parameter verschilt afhankelijk van het effect.
Klik op de toets [Beat]
.
Pas het effect toe synchroon met de BPM.

Voor een aantal effecten, waaronder REVERB, wordt de waarde van de parameter
ingesteld in plaats van beats.
180
Parameters opslaan
Klik op het effectgetal [FX1/FX2) en klik op [Save Snapshot] in het menu.
U kunt verschillende parameterinstellingen die u al hebt aangepast (positie van parameterknoppen
en parametertoetsen) opslaan.
Als aangepaste instellingen zijn opgeslagen, kunt u de opgeslagen parameter(s) oproepen de
volgende keer dat u het effect weer selecteert.

De positie van de knop [LEVEL/DEPTH] wordt niet opgeslagen.

Deze functie is alleen beschikbaar in de enkele modus.
BPM instellen
U kunt de BPM van effecten instellen. Er zijn twee modi, de modus AUTO en de modus TAP,
voor het instellen van de BPM.

De modus AUTO staat standaard ingesteld.
Modus AUTO
De BPM van een muziekstuk dat in een deck is geladen, is de standaard BPM voor het effect.
U kunt effect toepassen synchroon met de BPM van het muziekstuk per deck.
Modus TAP
Als er meerdere keren ritmisch op de toets
wordt geklikt, wordt het interval waarmee
is geklikt, berekend en ingesteld als basiswaarde voor het effect.
181
De modus AUTO en de modus TAP selecteren
Klik op "BPM" op het computerscherm en selecteer de modus in het uitklapmenu
RELEASE FX
RELEASE FX is een functie voor het toepassen van effecten en tegelijkertijd annuleren van
BEAT FX waardoor een soepele overgang mogelijk is van het huidige afgespeelde muziekstuk
en het effectgeluid. U kunt ook de instellingen wijzigen om SOUND COLOR FX uit te schakelen.
RELEASE FX gebruiken
1.
Klik op het FX-uitklapmenu
om een effect te selecteren.
Open het uitklapmenu en selecteer een effect.
2.
De beatgrootte instellen
Klik op de toets [Beat]
.
Stel de lengte in van het RELESE FX dat u wilt toevoegen.
3.
Houd de toets FX [ON]
ingedrukt.
De toets FX [ON] gaat aan en het effect wordt toegepast op het deck.
Hierdoor wordt BEAT FX uitgeschakeld in dezelfde effectunit.
Laat de toets FX [ON]
los.
Het lampje van de toets FX [ON] gaat uit en het geluid keert terug naar
het oorspronkelijke geluid.
182
SOUND COLOR FX
SOUND COLOR FX is een effect waarvan het niveau wordt gewijzigd door de knop COLOR.
Door een type effect te selecteren en de knoppen te draaien, kunt u muziekstukken eenvoudig
arrangeren in veel verschillende stijlen.
SOUND COLOR FX gebruiken
1.
Klik op de toets CFX
om een effect te selecteren.
Het geselecteerde effect gaat automatisch aan.
2.

Hetzelfde effect wordt toegepast op kanaal 1 t/m kanaal 4.

Klik op de naam
om het effect te annuleren.
Draai aan de knop COLOR
Het effect wordt toegepast op de muziek van het kanaal waarvan u aan de knop hebt gedraaid.

Als de knop COLOR in het midden wordt gezet, wordt het effect niet toegepast.

Het effect verschilt als u de knop linksom of rechtsom draait.
RELEASE FX en COLOR FX allebei uitschakelen
Open [Preferences] > [Controller] > [Effector] > [Release FX] en vink [Apply Release FX on CFX]
aan. U kunt dan RELEASE FX en SOUND COLOR FX tegelijkertijd uitschakelen.

Het kanaal dat wordt uitgeschakeld, is het kanaal waarvoor u een toets effecttoewijzing hebt
toegewezen.
183
PAD FX
Met PAD FX zijn veel verschillende effectoptredens mogelijk door het indrukken en loslaten van
de toets [PAD].
PAD FX weergeven
1.
Klik op de toets PAD FX
in het deck-gedeelte.
Vooraf ingestelde FX's voor elke toets PAD worden weergegeven.
2.
Klik op de toets
om de pagina te wisselen.
PAD FX heeft twee pagina's en voor elke pagina kan een andere voorinstelling worden
ingesteld.

Klik op de toets
om terug te keren naar pagina 1.
PAD FX gebruiken (muisbediening)
1.
Houd de muis ingedrukt bij de toets [PAD FX].
Zolang de toets [PAD FX] ingedrukt wordt, gaat de pagina PAD aan en schakelt het effect in.
2.
Haal de muis van de toets [PAD] af.
Het licht van de toets PAD gaat uit en het effect schakelt uit.

Met gebruik van een muis kunt u slecht een deel van de bedieningen regelen.
184
PAD FX gebruiken (bediening met een controller)
1.
Houd een optreedpad ingedrukt
Zolang het optreedpad wordt ingedrukt, gaat het aan en schakelt het effect in.
2.
Laat het optreedpad los.
Het licht van het optreedpad gaat uit en het effect wordt gewist.
Als u meer dan een optreedpad ingedrukt houdt (verschillende FX's), gaan alle FX's aan.

Als hetzelfde FX verschillende beatgroottes heeft, gaat alleen het laatste optreedpad
dat u hebt ingedrukt, aan.
RELEASE FX gebruiken in PAD FX (bediening met een controller)
1.
Houd de optreedpads ingedrukt behalve RELEASE FX.
Zolang de optreedpads wordt ingedrukt, gaat het aan en schakelen de effecten in.
2.
Druk het optreedpad in waarvoor de RELEASE FX is ingesteld.
Het RELEASE FX-effect gaat aan.
Andere effecten in PAD FX gaan uit.
3.
Laat alle optreedpads los.
De lampjes van alle optreedpads gaan uit en het geluid keert terug naar het oorspronkelijke
geluid.
Beats tijdelijk wijzigen in PAD FX (bediening met een controller)
U kunt de beatgrootte tijdelijk wijzigen tijdens het indrukken van een optreedpad.
1.
Houd het optreedpad ingedrukt waarvoor FX synchroon met beats is ingesteld.
Zolang het optreedpad wordt ingedrukt, gaat het padlampje aan en schakelt het FX in.
185
2.
Druk op de toets [PARAMETER1←] of de toets [PARAMETER1→] terwijl het
optreedpad ingedrukt is.
De beatgrootte verandert volgens de toets.
Modus Bewerken
Met de modus Bewerken kunt u types, de beatgrootte en parameters aanpassen.
PAD FX aanpassen
In de modus Bewerken is het aanpassen van PAD FX toegestaan onder de volgende beperkingen:

De vier pads in het bovenste deel van PAD FX worden alleen gebruikt voor enkele FX.
(U kunt niet verschillende soorten FX's toewijzen)


Alleen de beatgrootte kan worden aangepast in het bovenste deel van de PAD FX.
1.
Klik op de toets [EDIT]
Het pad helemaal rechts in het onderste deel van PAD FX is voor de RELEASE FX.
.
Het paneel van de modus Bewerken wordt geopend.

2.
Klik nogmaals op de toets om de modus Bewerken te verlaten
Klik op het effect dat u wilt aanpassen in het uitklapmenu met effecten
.
Open het uitklapmenu en selecteer het effect.
186
3.
Klik op de uitklapmenu voor parameters
.
Open het uitklapmenu om de beatgrootte en waarden van de parameters te selecteren.

U kunt parameterwaarden rechtstreeks invoeren met het toetsenbord van uw
computer.

In het RELEASE FX-pad kunt u HOLD aan/uitschakelen.
・ON
U kunt FX in/uitschakelen door op het optreedpad te drukken.
・OFF
FX gaat aan zolang het optreedpad is ingedrukt en gaat uit zodra de muis wordt
losgelaten.
Sampler
Het rekordbox samplerdeck heeft 16 sampler slots (of gewoon "slots").
U kunt de sampler op verschillende manieren gebruiken, van de standaard modus One-Shot
tot de modus SYNC met een muziekstuk in het deck. U kunt een gedeelte van een muziekstuk
extraheren op het deck en laden in een sampler slot met de functie CAPTURE. Raadpleeg 5.11
VANGEN voor de functie CAPTURE.
Het samplerdeck weergeven
Open het SAMPLER-paneel
Klik op de toets SAMPLER-paneel
in het algemene gedeelte.
De toets gaat aan en het samplerdeck wordt weergegeven.
187
De sampler gebruiken
Laad sample-audio in een sampler slot
1.
Sleep een muziekstuk van een muziekstukkenlijst en laad het in een sampler
slot.
De golfvorm en de titel van het muziekstuk worden weergegeven. De afspeelmodus wordt
ingesteld op de modus One-Shot.

Het geladen muziekstuk wordt opgeslagen, zelfs als u het programma verlaat.

Als u de muiscursor op de titel van het muziekstuk plaatst, wordt de toets Eject
weergegeven. Klik op de toets [Eject]
2.
Klik op de toets BANK
om het muziekstuk te ontladen.
.
De bank van het samplerdeck wordt gewisseld. Het samplerdeck heeft vier banken met elk
16 posities.
Afspelen van het sampler slot
Klik op de toets [Play] in het sampler slot
).
(of
De toets [Play] in het sampler slot gaat aan en het afspelen begint.

Klik op de toets [Play] in het sampler slot en tegelijkertijd op de toets [Shift] om het afspelen
te pauzeren.

De toets [MUTE] wordt weergegeven als u de muiscursor op de titel plaatst van het
muziekstuk in het sampler slot. Klik op de toets MUTE
om het geluid te dempen.
In de modus Mute, gaat de toets Mute aan en wordt de toets [Play} wit.
188
De voorkeuren van het sampler slot wijzigen (modus Bewerken)
U kunt per sampler slot de afspeelmodus wijzigen en het volume aanpassen.
Elke instellingsstatus wordt opgeslagen per samplemateriaal.
Klik op de toets [EDIT]
.
De toets Edit gaat aan en het subpaneel Bewerken wordt geopend.

Het subpaneel Edit wordt weergegeven naast het sampler slot.
De afspeelmodus wijzigen
Klik op de toets Modus One-Shot
of de toets Modus Loop
.
De toets [Play] in de positie wordt gewijzigd.
One-Shot
Klik op de toets om verder te gaan met afspelen tot het einde van het muziekstuk en dan te
pauzeren.
Klik op de toets [Play] tijdens het afspelen om het afspelen te hervatten vanaf het begin van
het muziekstuk.
Loop
Klik op de toets en Loop-afspelen wordt gestart.
Klik op de toets [Play] in de positie en de loop begint opnieuw vanaf het begin.

De afspeelmodus (One-Shot/Loop) kan worden gewijzigd in het uitklapmenu in de
muziekstukkenlijst.

Voor muziekstukken in het sampler slot in de modus [One-Shot]/[Loop], wordt het
statuspictogram weergegeven helemaal links van de afspeellijst.
189
Modus GATE
Klik op de toets Modus GATE
in de modus EDIT.
De toets Modus GATE gaat aan en de modus GATE wordt toegepast.

Als de modus GATE wordt toegepast, gaat het afspelen alleen verder zolang u op de toets
[Play] in de positie drukt. Als de toets [Play] wordt losgelaten, pauzeert het afspelen.

Als u opnieuw op de toets Modus GATE drukt, gaat de modus GATE uit.
Master-tempo
Klik op de toets Master-tempo
in het subpaneel voor bewerken.
De toets Master-tempo gaat aan en de functie Master-tempo wordt toegepast.

Als de functie Master-tempo aan is, start loop-afspelen zonder wijziging van de toonhoogte
of het geluid, zelfs als het muziekstuk wordt afgespeeld in een ander tempo dan het
oorspronkelijke tempo (BPM).

Als u nogmaals op de toets Master-tempo klikt, gaat de functie Master-tempo uit.
Positie SYNC
Klik op de toets SYNC
in het subpaneel EDIT.
De toets SYNC gaat aan en de functie SYNC wordt toegepast.

De functie SYNC wordt alleen toegepast op de sampler slots die in de modus Loop-afspelen
staan.

Als SYNC is toegepast op een positie, start de loop het afspelen synchroon met de BPM
van het samplerdeck.

Als u nogmaals op de toets SYNC klikt, gaat de functie SYNC van het sampler slot uit.
190
Versterking van positie
Draai de knop Versterking
in het subpaneel voor bewerken.
Dit bedient het geluidsvolume van het muziekstuk dat in het sampler slot is geladen.

Als het volume per sampler slot sterk varieert, kunt u dit met deze knop aanpassen om het
volume op een niveau te brengen.
Fijnbediening van de afspeelpositie
Klik op de toets [Grid Left/Grid Right]
voor fijnbediening van de
afspeelpositie in de modus Bewerken.

Alleen voor een sampler slot die is ingesteld op de modus One-Shot kan de afspeelpositie
fijnbediend worden.
BPM aanpassen
U kunt de BPM aanpassen in de modus Bewerken.
Klik op
om de BPM te verdubbelen.
Klik op
om de BPM te halveren.
U kunt de BPM wijzigen door te klikken op de BPM-weergave
en een waarde in te
voeren.
Afspelen van samples in de positie tijdens het wisselen van banken
In rekordbox gedraagt het wissen van de banken zich als volgt.
Het afspelen van het sample stopt niet als u de banken wisselt. Maar als u een sample afspeelt
in de positie in dezelfde positiestand als de vorige bank, pauzeert het afspelen van het sample
in de vorige bank en start het afspelen van het sample in de huidige weergegeven bank.
Het volgende geeft hier een voorbeeld van:
191
1.
Klik op de toets [Play] van de positie
Het afspelen van het sampler slot
2.
in Bank1
in Bank1 start.
Wissel BANK1 naar Bank2 door op de toets Bank te klikken.
Als een sample in de positie in een andere bank op dit moment wordt afgespeeld, wordt de
niveaumeter (grijs) weergegeven.
De grijze niveaumeter die wordt weergegeven in
sample op de achtergrond, d.w.z. in het sampler slot
3.
Klik op de toets [Play] van de positie
geeft de afspeelstatus weer van het
.
in Bank2
Als u het sample afspeelt in de positie (Bank2) die wordt weergegeven in
afspelen van het sample (Bank1) dat wordt weergegeven in
, wordt het
gepauzeerd.
Samplerdeck synchroniseren met spelerdeck
In rekordbox kunt u samples in de ingestelde posities in de modus loop-afspelen, synchroon
afspelen met het spelerdeck.
Het volgende geeft hier een voorbeeld van:
192
1.
Controleer of de toets [SYNC] van het subscherm EDIT
en van het samplerdeck
2.
aan zijn (geactiveerd).
Laad een muziekstuk in Deck1 en start het afspelen.

3.
van de positie
Klik op de toets [MASTER] van Deck1. (Als voorbeeld is de BPM van Deck1 82,25).
Klik op de toets [Play] van de positie
Als een sample in de positie
.
wordt afgespeeld, wordt de BPM ingesteld op 82,25.
En het subpaneel BPM van het samplerdeck geeft de BPM-waarde weer van het MASTERdeck voor SYNC.

Klik op de toets [MASTER]
in het samplerdeck om dit in te stellen als
MASTER.

Gebruik om de BPM van het samplerdeck aan te passen,
wijzigen. Klik op de BPM-weergave
om de waarde te
en voer de waarde in om de BPM te
wijzigen. De BPM kan worden gewijzigd als deze is ingesteld als MASTER of als
de functie SYNC uit staat.
193
De functie Kwantiseren gebruiken
Klik op de toets
De toets

.
gaat aan en de functie Kwantiseren wordt ingeschakeld.
Selecteer voor de beatinstelling van de Kwantisering, uit [1/16, 1/8, 1/4, 1/2] en [1] bij
[Preferences] > [Controller] > [Other]

De functie Kwantiseren wordt alleen ingeschakeld voor de sampler slots die in de
modus Loop-afspelen staan.
Het volume van het samplerdeck aanpassen
1.
Klik op de toets van het paneel [SAMPLER]
in het algemene
gedeelte en de toets van het paneel [MIXER]
Beide toetsen gaan aan en het samplerdeck en mengpaneel worden weergegeven.

De schuif van het samplervolume en de CUE voor sampler beluisteren worden alleen
weergegeven als het paneel [SAMPLER] en het paneel [MIXER] beide open zijn.
2.
Draai aan de knop GAIN
van het samplerdeck.
Dit past het volume van het volledige samplerdeck aan.

Tijdens het mengen kan het volumeniveau worden aangepast met de knop TRIM als
het volume van het samplerdeck en de andere decks verschillen.
194
3.
Beweeg de schuif VOLUME
in het samplerdeck.
Dit past het uitgangsvolume van het volledige samplerdeck aan.

Stel als u het volumeniveau controleert voor u het geluid uitzendt naar de [master
out], het samplergeluid in op minimum. Klik op de toets CUE van sampler beluisteren
om deze te activeren en controleer vervolgens het volumeniveau met de
hoofdtelefoon.
Kleurinstelling van sampler slots
U kunt de kleuren van de toetsen aanpassen voor muziekstukken die in elk van de sampler slots
zijn geladen.
Om een kleurinstelling van sampler slots te wijzigen:
1.
Voorkeuren wijzigen
Open [Preferences] > [View] > [Color] > [Sampler] en vink [color corresponding to the frequency
of the sound source] aan.

[purple] staat standaard ingesteld.
[color corresponding to the frequency of the sound source] – De kleur van de toets wijzigt
naargelang de frequentie van de geluidsbron. De kleur van de toetsen kan worden aangepast.
[purple] - De kleur van de toetsen staat vast op paars en kan niet worden aangepast.
2.
Klik met de rechter muisknop en selecteer een kleur in het uitklapmenu van
de toets [PLAY (slot playback)].
195
Sequencer
rekordbox heeft een sequencer-functie waarmee u de sequenties die u op het samplerdeck hebt
afgespeeld, kunt opnemen, afspelen en opslaan. Geniet van verschillende DJ-optredens met
deze sequencer. U kunt een originele ritme-loop of vocale loop creëren die vooraf zijn voorbereid
voor het muziekstuk dat u afspeelt, de functie overdubbing gebruiken om samplers toe te voegen
zoals geïmproviseerde vingerdrums, of de functie dempen gebruiken om een muziekstuk te
arrangeren door bepaalde geluiden te verwijderen.
De sequencer gebruiken
De sequentie opnemen
1.
Klik op de BPM-weergave in het samplerdeck en voer de waarde in om de
BPM in te stellen.
2.
Selecteer de bank van de sampler slot die u wilt afspelen
.
De geselecteerde bank wordt weergegeven.
3.
Selecteer de lengte van de sequentieopname
Klik op [1Bar] om de lengte te selecteren in het uitklapmenu (1Bar, 2Bar of 4Bar).
De lengte van de sequentieopname wordt vastgelegd.
196
4.
Klik op de toets [REC]
.
De toets REC begint te knipperen en de sequentieopname gaat in de stand-bymodus.
Klik op de toets [Play] van de positie
in het samplerdeck.
Het opnemen van de sequentie begint op het moment van klikken.
Tijdens het opnemen wordt de sequentie van het afspelen tijdelijk opgenomen.
De tijdelijk opgenomen sequentie wordt weergegeven met een rode cirkel in de
sequentiepositie.

Het opnemen van de sequentie is alleen mogelijk voor sampler slots die in de modus
One-Shot staan.

Als [QUANTIZE] is geactiveerd op het samplerdeck, wordt de gekwantiseerde sequentie
opgenomen en afgespeeld.

U kunt de sequentie ook opnemen door te klikken op de toets [Play] van de sequentie
in de stand-bymodus.

De tijdelijk opgenomen sequentie wordt verwijderd als u opnieuw opneemt zonder
deze te hebben opgeslagen of als u het programma verlaat zonder te hebben
opgeslagen.
5.
Klik op de toets [SAVE]
De sequentie wordt opgeslagen.
De naam van de opgeslagen sequentie wordt gemarkeerd in de sequentiepositie.

Er kunnen maximaal acht sequenties worden opgeslagen.
Een opgeslagen sequentie oproepen voor afspelen
1.
Klik op de toets
of de toets
om de sequentie te selecteren
.
De geselecteerde sequentie staat in de stand-bymodus.
197
2.
Klik op de toets [PLAY]
.
Het sampler slot wordt automatisch afgespeeld overeenkomstig de opgeslagen sequentie.

De bank wordt automatisch gewisseld naar de bank van het sampler slot van de
opgeslagen sequentie.

Druk nogmaals op de toets [Play] om de sequentie te stoppen.

Klik op de toets [Rec] tijdens het afspelen van de sequentie om verder overdubben in
te schakelen.

De bank kan niet worden gewisseld tijdens het afspelen/opnemen van de sequentie.

Als u een sequentie oproept, worden de sampler slots die aan het afspelen waren voor
de oproep, gepauzeerd.
Een opgeslagen sequentie verwijderen
Klik op de toets [Delete]
om de sequentie te verwijderen.
Als een sequentie is verwijderd, wordt de naam van de sequentie grijs.
De modus Sequentie dempen (bediening met een controller)
De modus Sequentie dempen is een modus die is bedoeld voor het inschakelen/uitschakelen
van de functie Dempen met een pad op de controller. Tijdens het afspelen van een sequentie
over overdubben, kunt u de demping per sampler slot inschakelen/uitschakelen.
U kunt de ritmeloop die u hebt gemaakt met de sequencer arrangeren door bepaalde geluiden
per geluidsbron te verwijderen/toe te voegen, zoals kick of snare, voor een optreden.
1.
Een sequentie oproepen en afspelen
198
2.
Druk op de toets [PARAMETER(←)] en tegelijkertijd op de toets [SHIFT].
De toets [MUTE]
van de sequentie gaat aan en de modus sequentiedemping wordt
ingeschakeld.

In de modus Demping worden de sampler slots van het sampler slot van de
opgenomen sequentie weergegeven [Active].

Druk nogmaals op de toets [PARAMETER(←)] en tegelijkertijd op de toets [SHIFT] om
de modus sequentiedemping te annuleren.
3.
Druk op een optreedpad waarvoor u demping wilt inschakelen.
De demping wordt toegepast op het ingedrukte optreedpad.

Druk nogmaals op de pad om de demping te annuleren.
De modus Sequentie wissen (bediening met een controller)
In de modus Sequentie wissen, kunt u een sequentie in een sampler slot wissen tijdens het
afspelen van een sequentie of overdubben.
De modus sequentie wissen kan worden bediend vanaf uw computer. De volgende instructie
is echter voor de bediening met een controller.
1.
Een sequentie oproepen en afspelen
2.
Druk op de toets [PARAMETER(→)] en tegelijkertijd op de toets [SHIFT].
3.
De toets Sequentie wissen
van de sequentie gaat aan en de modus
Sequentie wissen wordt ingeschakeld.
199

In de modus Sequentie wissen, worden de sampler slots van de opgenomen sequentie
weergegeven.

Druk nogmaals op de toets [PARAMETER(→)] en tegelijkertijd op de toets [SHIFT] om
de modus Sequentie wissen te annuleren.
4.
Druk op de optreedpad waaraan de sequentie is toegewezen die u wilt
wissen.

De sequentie wordt gewist en het sampler slot wordt weergegeven als inactief.
Metronoom
1.
Schakelen naar metronoomweergave
Klik op de toets [MODE] naast de toets [MUTE] en selecteer [Metronome] in het uitklapmenu.
De toetsen MUTE en ERASE worden omgezet naar Metronoomweergave.
2.
Klik op de toets [Metronoom]
.
De toets [Metronoom] gaat aan en het geluid begint.
3.
Klik op de toets [Metronoomvolume]
om het volume te wijzigen.
Het metronoomvolume kan worden ingesteld op drie niveaus.
200
Slicer
Het opgegeven bereik wordt verdeeld in acht gedeeltes, en deze acht geslicete gedeeltes
worden toegewezen aan de betreffende optreedpads. Als er lang gedrukt wordt op een van de
optreedpads, wordt het verdeelde geluid dat is toegewezen aan die pad in een loop afgespeeld.
Tijdens loop-afspelen van het geluid van de pad, gaat normaal afspelen met het oorspronkelijke
ritme verder op de achtergrond. Als de pad wordt losgelaten en het loop-afspelen wordt
beëindigd, gaat het afspelen verder vanaf de positie die op dat moment is bereikt.

De functie Slicer kan niet worden gebruikt voor muziekstukken waarvoor geen beatpatroon
is ingesteld. Raadpleeg 5.2.6 Patroon bewerken voor meer informatie over het instellen
van beatpatronen.
De functie Slicer gebruiken
1.
Klik op de toets [SLICER].
Het paneel wijzigt in de slicer-modus.

Klik op de toets
om te wisselen naar de modus slicer-loop.
→ Modus Slicer,5.10.2 De verschillen tussen de modus Slicer en de modus Slicer-loop

Klik om de modus Slicer en de modus Slicer-loop uit te schakelen, op een van de
volgende toetsen: de toets [HOT CUE], de toets [PAD FX] of de toets [BEAT JUMP].
201
2.
Klik op de toets [LENGTH
] of de toets [LENGTH
].
Het slicingbereik wordt ingesteld op een van de vier onderstaande instellingen: 2 beats,
4 beats, 8 beats of 16 beats. Het slicing-gedeelte wordt gelijk verdeeld in acht stukken. De
acht geslicete delen worden toegewezen aan elk van de optreedpads, zoals hieronder
weergegeven.
3.
Houd een van de optreedpads ingedrukt
Zolang de pad wordt ingedrukt, wordt het geluid van het toegewezen gedeelte in een loop
afgespeeld.

De lengte van het loop-afspelen hangt af van de instelling bij [ROLL]

De waarde van [ROLL] hangt af van de [LENGTH]
, en kan worden
ingesteld bij het bereik van 1/64 tot 1/8 van de waarde van de [LENGTH].Als de pad
wordt losgelaten, gaat het muziekstuk terug naar de positie die op de achtergrond speelt.
4.
Klik op de toets [SHIFT
] of de toets [SHIFT
].
Dit verplaatst het bereik van de slicer. De wijziging hangt af van de waarde van de
[LENGTH]
202
De verschillen tussen de modus Slicer en de modus Slicer-loop

Modus Slicer
Als de afspeelpositie het eind van het slicing-bereik dat is verdeeld in acht gedeeltes bereikt,
wisselt het bereik dat wordt weergegeven naar het volgende slicing-bereik dat moet worden
verdeeld in acht gedeeltes.
Deze geslicete gedeeltes worden toegewezen aan de betreffende pads en vervangen de eerder
toegewezen gedeeltes.

Modus Slicer-loop
Als de afspeelpositie het einde van het slicing-bereik bereikt, keert de afspeelpositie terug naar
het begin van ditzelfde bereik.
VANGEN
U kunt een gedeelte van een muziekstuk extraheren en gebruiken als sampler.
Extraheer het bereik van de [LOOP] in loop-afspelen of het bereik van de [SLICER]
in slicer-afspelen.
Raadpleeg 5.11 VANGEN voor het gebruik van een sampler.
203
LOOP VANGEN
1.
Stel een loop in op het bereik dat u wilt extraheren. (Raadpleeg 5.3.6 Loop
instellen voor het instellen van een loop.)
Het deck gaat in de modus Loop.
2.
Klik op
rechts van de vergrote golfvorm.
De kleur van het loopbereik wijzigt en het te extraheren bereik wordt ingesteld.
3.
Sleep het loopbereik en plaats het in de positie van het samplerdeck.
De audiobron wordt geëxtraheerd en geladen in een sampler slot en is klaar om te
gebruiken als sampler.

De geëxtraheerde audiobron wordt opgeslagen bij [Collection] en [Sampler] > [Capture].

Als [Do not load the loaded slot] is geselecteerd onder [Preferences] > [Controller] >
[Sampler],kunt u het loopbereik niet slepen naar een positie als daar al iets geladen is.
204
SLICER VANGEN
U kunt het hele bereik van de slicer extraheren of een gedeelte van de gelijk verdeelde acht delen.
Het hele slicing-bereik extraheren
1.
Klik op de toets Modus [SLICER]. (Raadpleeg 5.10 Slicer voor het gebruik van
de functie Slicer.)
2.
Het deck gaat in de modus Slicer.
3.
Klik op
rechts van de vergrote golfvorm.
De kleur van het slicing-bereik wijzigt en het te extraheren bereik wordt ingesteld.
205
4.
Sleep het golfvormgedeelte van het slicing-bereik en plaats het in het
samplerdeck van acht sampler slots in het rechter of linker gedeelte.
De audiobron wordt geëxtraheerd, verdeeld in acht stukken, en geladen in acht sampler
slots en is klaar om te gebruiken als sampler.

De geëxtraheerde audiobron wordt opgeslagen bij [Collection] en [Sampler] >
[Capture].

Als [Do not load the loaded slot] is aangevinkt onder [Preferences] > [Controller] >
[Sampler],kunt u het slicing-bereik niet slepen naar een samplerdeck als er al iets
geladen is in een van de posities.
Een geslicet gedeelte extraheren
1.
Klik op de [SLICER]. (Raadpleeg 5.10 Slicer voor het gebruik van de functie
Slicer.)
2.
Het deck gaat in de modus Slicer.
3.
Klik op
rechts van de vergrote golfvorm.
De kleur van het slicing-bereik wijzigt en het te extraheren bereik wordt ingesteld.
206
4.
Sleep het genummerde gedeelte van het geslicete deel rechtsonder de golfvorm
en plaats het in een sampler slot.
5.
De audiobron wordt geëxtraheerd en geladen in een sampler slot en is klaar
om te gebruiken als sampler.

De geëxtraheerde audiobron wordt opgeslagen bij [Collection] en [Sampler] > [Capture].

Als [Do not load the loaded slot] is aangevinkt onder [Preferences] > [Controller] >
[Sampler],kunt u het geslicete gedeelte niet slepen naar een positie als daar al iets
geladen is.
207
Voorkeurinstellingen maken
Selecteer om de instellingen voor rekordbox te wijzigen, [Preferences] in het menu [File] om het
scherm [Preferences] te opeen.
Voorkeuren: Weergave
Taal
Bladeren
Kies de taal waarin u de aanduidingen wilt zien.
Tekengrootte
Kies de tekengrootte.
Regelafstand
Kies de regelafstand van muziekstukkenlijsten.
Afbeeldingen
Kies de grootte van afbeeldingen die in de
muziekstukkenlijst en de tag-lijst worden
weergegeven.
Geef het geselecteerde
Als dit is ingeschakeld, wordt de cursor in het
muziekstuk in het midden
midden van de muziekstukkenlijst weergegeven.
weer
(Het geselecteerde muziekstuk wordt gemarkeerd
en weergegeven in het midden van de weergegeven
muziekstukkenlijst.)
Lay-out
Structuurweergave
Kies of [iTunes], [rekordbox xml] en [Explorer]
worden weergegeven in de structuurweergave
of niet.
Afspeellijstpalet
Kies of het afspeellijstpalet wel of niet wordt
weergegeven.
Cue-markeringen
Kies of geheugencues en hot cues worden
weergeven in het voorbeeld
weergegeven in de golfvorm in het voorbeeld.
OSC Sampler
Selecteer of de schakelknop OSC Sampler wel
of niet wordt weergegeven in het samplerdeck.
Vergrote golfvorm
Stelt de volgorde in van de golfvormen van 4 decks
(1-2-3-4 of 3-1-2-4)
Klik op [Customize] om de volgorde te veranderen.
Tooltips
Kies of u wel of geen bedieningstips wilt zien.
208
Golfvorm
Tekensnelheid golfvorm
Kies de tekensnelheid van de golfvorm. Hoe hoger
de tekensnelheid, hoe beter de kwaliteit van de
golfvorm. De CPU-belasting neemt toe bij een
hogere snelheid.
Kleur
Kies de kleur van de vergrote en volledige golfvorm.
Volledige golfvorm/
Wijzig de grootte van de volledige/voorbeeldgolfvorm
voorbeeldgolfvorm
tussen volledig/half.
Afspeelpositie in vergrote
Wijzig de positie van de afspeelmarkering (standaard
golfvorm
ingesteld in het midden van de golfvormweergave) in
een vergrote golfvorm. U kunt de positie verplaatsen
van het midden naar links/rechts.
Speler
Stelt het aantal hot cues in (alleen voor de modus EXPORT)
Weergave
Stelt de manier voor het tellen van maten en beats in: 1) vanaf het begin tot de
beattelling
huidige afspeelpositie, 2) vanaf de huidige afspeelpositie tot het dichtstbijzijnde
cue-punt (maten/beats).
Klik op de
Selecteer [On] en u kunt afspelen, pauzeren en cues instellen door op de golfvorm
golfvorm
te klikken.
voor
Klik met links: Afspelen/pauzeren
PLAY/CUE
Klik met rechts: Instellen huidige cue, cue afspelen
Kleur
Hot cue
Stel de kleuren van hot cues in
CDJ: Geeft hot cues groen weer en het getal van
de hot-loop
COLD1: Geeft weer in blauw en groen
COLD2: Geeft weer in blauwgradaties
COLORFULL: geeft weer in de modus meerkleuren
PAD FX
Stelt de kleur van PAD FX in
Sampler
Selecteert de kleurinstelling van de sampler als
volgt: 1) de kleur wordt ingesteld afhankelijk van de
frequentie van het samplergeluid of 2) vaste kleur
(paars).
Als de kleur handmatig wordt ingesteld, worden
sampler weergegeven in de ingestelde kleur,
onafhankelijk van de selectie op deze plek.
209
Voorkeuren: Audio
Metronoom
Stelt het geluid van de metronoom in tijdens het afluisteren van beatpatronen
van muziekbestanden.
Audio
Geeft het audioweergaveapparaat aan. Klik op [Utility] om te beginnen
met het instellen van utility-programma's waarmee instellingen voor
samplepercentage en buffergrootte kunnen worden gemaakt.
Samplesnelheid
Kies de samplingfrequentie van de audiogegevens die naar het
audioapparaat worden gezonden.
Hoe hoger het samplingpercentage, hoe dichter bij de originele audio
u het muziekstuk kunt afspelen. Aangezien de hoeveelheid audiogegevens
toeneemt, neemt de belasting van het audioapparaat ook toe. Dit leidt tot
meer overspringen (haperend geluid).
Buffergrootte
Kies het aantal samples dat naar een audioapparaat wordt gezonden bij
elke gegevensoverdracht.
Een grote buffercapaciteit vermindert het overspringen (haperend geluid).
Naarmate de overdrachtvertraging (latency) echter toeneemt, zullen scratchafspelen en andere optredens ook vertragen.
Modus
Stelt de modus Mengpaneel in op intern of extern.
Mengpaneel
Modus intern mengpaneel:
Modus DJ-mengpaneel met de mengpaneelfunctie van het programma.
Tweevoudige uitgang: Master Out en Hoofdtelefoon Out.
Modus extern mengpaneel:
Modus voor DJ-mengpaneel met een extern hardware mengpaneel/controller.
Zesvoudige uitgang: muziekstukdeck 1-4, samplerdeck en voorbeeld
Ingangkanalen
Geeft het audio-ingangkanaal aan. De ingangaudio die u instelt is de
opnamebron voor de functie Opnemen. Klik op [Utility] om de utility-instellingen
te starten voor het audioapparaat waardoor instellingen voor invoer naar de
computer worden ingeschakeld.
Uitgangskanalen
Stelt het audio-uitgangskanaal in.
Als de modus Mengpaneel op intern staat;
Stelt een tweevoudig audio-uitgangskanaal in. Master Out en Hoofdtelefoon Out.
Als de modus Mengpaneel op extern staat;
Stelt een zesvoudige uitgang in: Uitgang Deck 1-4, Uitgang Samplerdeck en
Uitgang Voorbeeld.
Voorbeeld
Stelt het volumeniveau in van voorbeeldaudio in de modus PERFORMANCE.
Controller
Geeft de huidige aangesloten HID/MIDI-controller weer.
210
Voorkeuren: Analyse
Muziekstu
Modus
Stelt de modus in voor het analyseren van de
kanalyse
Muziekstukanalyse
golfvorminformatie van het muziekbestand.

Normaal: Geschikt voor analyse van muziekstukken
met een relatief gelijkblijvend tempo
BPM-bereik: Stelt het BPM-bereik in dat moet worden
weergegeven voor BPM die is verkregen door normale
analyse.

Dynamisch: Geschikt voor analyse van muziekstukken
met opvallende tempowisselingen
Stelt een
Stelt automatisch een geheugencue in bij de eerste beat
geheugencue in bij
tijdens analyse
de eerste beat
tijdens analyse
Toonsoort-
Schakel
Stelt in of toonsoorten wel of niet moeten worden
detectie
toonsoortanalyse
gedetecteerd bij het importeren van muziekbestanden naar
in bij importeren
de Verzameling.
Schrijf de waarde
De gedetecteerde toonsoort wordt in de ID3-tag opgeslagen.
in de ID3-tag
Analyse-
Stelt de huidige verwerkingsmodus in voor muziekstukanalyse. In de modus
verwerking
"Optreden" is zeer snelle analyse mogelijk, maar de CPU-belasting neemt toe.
211
Voorkeuren: Controller
DECK
Vergrendelen
Selecteer [LOCK] en er kunnen geen muziekbestanden in
verwijderen/
het deck worden geladen als er een muziekbestand wordt
laden
afgespeeld.
Selecteer [EJECT] en het verwijderen van een muziekstuk
van het deck tijdens het afspelen wordt verboden.
Naald
Selecteer [LOCK} en naaldzoeken werkt niet terwijl er een
vergrendelen
muziekstuk wordt afgespeeld.
Vergrendeling
Selecteer [LOCK} en de Memory-cue wordt niet
voor het
opgeroepen terwijl er een muziekstuk wordt afgespeeld.
oproepen van
een Memory-cue
Laadinstelling
Als een muziekstuk in een deck wordt geladen,
wordt de afspeelpositie ingesteld op het punt van de
Memory-cue/hot cue die het dichtst ligt bij het begin van
het muziekstuk.
Aanpassen
Aanraken/remmen:
vinylsnelheid
U kunt de snelheid van de pauze aanpassen bij het
aanraken van de bovenkant van de JOG-draaiknop
of het drukken op de toets [Play/Pauze].
Loslaten/start:
U kunt de snelheid aanpassen die nodig is om tot de
volledige afspeelsnelheid te komen vanuit de pauzemodus
bij het loslaten van de bovenkant van de JOG-draaiknop
of het drukken op de toets [Afspelen/pauzeren].
Draaisnelheid
Stelt de draaisnelheid in voor het virtuele deck.
JOG-knop
Mengpaneel
JOG-lampje
Wijzig de informatie die wordt weergegeven op het virtuele
(ROOD)
deck.
Automatische
Selecteer [Enable] om het audiovolume van het
versterking
muziekstuk dat in een deck wordt geladen automatisch
aan te passen.
EQ
Selecteer [EQ] of [ISOLATOR].
Curve van CH
Stelt de CH vervaagcurve in.
Fader
Curve van Cross
Stelt de Cross vervaagcurve in.
Fader
Effector
Release FX
Stelt het aantal Release FX-unit in.
Selecteert [Apply Release FX on CFX] of niet.
212
Sampler
Vergrendelen
Selecteer [LOCK] en het laden van een muziekstuk in de
verwijderen/
positie tijdens het afspelen wordt verboden.
laden
Selecteer [EJECT] en het verwijderen van een muziekstuk
uit de positie tijdens het afspelen wordt verboden.
Locatie om
Stelt de locatie in waar opgevangen audio moet worden
WAV-bestand
opgeslagen.
op te slaan
Verboden om
U kunt [Do not load the loaded slot] instellen.
te laden in de
geladen positie
Bank om
Stelt een bank om samplers op te slaan die zijn
samplers op te
opgevangen door de functie Slicer Vangen.
slaan die zijn
opgevangen door
de functie Slicer
Vangen
Modus
Selecteert [Enable/Disable] om het rekordbox
Automatisch
samplerdeck weer te geven/te verbergen als op de toets
paneel
[SAMPLER] wordt gedrukt op een controller die geschikt
is voor rekordbox.
Sequencer
Overige
Instellingen voor
Stelt in hoe exact kwantiseren wordt toegepast als een
Kwantiseren
sequentie wordt opgenomen met de functie Sequencer.
Instellingen voor
Stelt in hoe exact kwantiseren wordt toegepast op een
Kwantiseren
muziekstukdeck en een samplerdeck. (1/16 - 1 beat)
Opname
Locatie van bestanden: stelt de locatie in waar
opgenomen bestanden moeten worden opgeslagen.
Trigger: stelt trigger in om te beginnen met opnemen
(toets of audiosignaal).
Voorkeuren: Toetsenbord
Toetsenbord
Wijst een toetsenbordsneltoets toe aan elke toets.
213
Voorkeuren: Geavanceerd
Database
iTunes
iTunes
Specificeert het xml-bestand van de
bibliotheekbestand
iTunes-bibliotheek waarin moet worden
gebladerd in [iTunes].
iTunes "Grouping"
Bepaalt of iTunes-groepinformatie
omzetten in
wordt opgeslagen als
rekordbox "Label"
rekordbox-labelinformatie bij het
importeren van muziekbestanden uit
de iTunes-bibliotheek naar de
rekordbox-Verzameling.
rekordbox xml
Exporteer
Bepaalt of de beatpositie-informatie
beatpatroon
van rekordbox moet worden
informatie
geëxporteerd naar een xml-bestand
als de rekordbox-bibliotheek wordt
geëxporteerd.
Geïmporteerde
Geeft de afspeellijstbibliotheek
bibliotheek
(de locatie van het xml-bestand)
aan waarin moet worden gebladerd
in [rekordbox xml].
Databasebeheer
Selecteer de master-database (een station) voor gebruik. De
master-database kan worden overgedragen naar een extern
apparaat. Door het overdragen van de master-database naar
een externe schijf voor het opslaan van muziekbestanden,
kunt u muziekstukken beheren op meerdere computers.
Bladeren
My Tag
Stelt in of My Tag wel of niet wordt toegevoegd aan
de opmerkingenkolom in de muziekstukkenlijst.
Kleur
U kunt opmerkingen toevoegen als u muziekbestanden
indeelt, met acht kleurcodes op DJ-spelers. Raadpleeg voor
meer instructies over het gebruik van de zoekfunctie voor de
bibliotheek, de Handleidingen van elke aparte DJ-speler.
Overig
Informatie
Geef wel of niet toestemming voor het automatisch
verzenden
verzenden van informatie over het foutenlog, enz. van
rekordbox om de kwaliteit en het gebruiksgemak van
Pioneer DJ-producten te verbeteren.
Voorkeuren: Licentie
Dit is om een programma te activeren om de DJ-functie toe te voegen aan rekordbox of om een
licentie te kopen.
Er kunnen tot twee computers worden aangesloten met een licentie.
U kunt de licentie ook deactiveren na de activering.
214
Menulijst
Menu [rekordbox] (alleen Mac)
Voorkeuren
Opent het venster [Preference]
Services
Opent panelen voor systeemvoorkeuren, enz. (standaard functie van
Mac OS)
rekordbox verbergen
Verberg dit programma. (standaard functie van Mac OS)
Overige verbergen
Verberg alle vensters behalve voor dit programma (standaard functie
van Mac OS)
Alles weergeven
Geef alle venster weer. (standaard functie van Mac OS)
rekordbox verlaten
Verlaat dit programma.
Menu [File]
Importeren >
Muziekbestanden importeren naar een Verzameling
Muziekstuk importeren
Importeren >Map
Een map opgeven en muziekbestanden in de map importeren naar
importeren
een Verzameling
Importeren >Afspeellijst
Afspeellijstbestanden (M3U en M3U8) importeren als
importeren
rekordbox-afspeellijsten.
Alle ontbrekende
Een afspeellijst in de Verzameling weergeven die niet kan worden
bestanden weergeven
afgespeeld omdat het muziekbestand is verwijderd, verplaatst, enz.
Bibliotheek > Back-up
Maakt een back-up van de rekordbox-bibliotheek (een database
maken van bibliotheek
voor Verzamelingen, afspeellijsten, enz.), analysegegevens en
muziekbestanden.
De back-upgegevens kunnen worden opgeslagen met de datum
toegevoegd aan de bestandsnaam.
Bibliotheek >
Herstelt de rekordbox-bibliotheek (een database voor Verzamelingen,
Bibliotheek herstellen
afspeellijsten, enz.), analysegegevens en muziekbestanden.
U kunt de bibliotheek herstellen door de back-up van de bibliotheek
over te dragen naar een andere computer en deze te herstellen.
Verzameling
Exporteren van de informatie over alle afspeellijsten in de
exporteren in
rekordbox-bibliotheek (databases zoals Verzamelingen, afspeellijsten,
xml-formaat
enz.) en de informatie voor de muziekbestanden in deze afspeellijsten
naar één bestand in xml-formaat.
Voorkeuren
Wijzigen van verschillende instellingen van rekordbox.
Verlaten
rekordbox verlaten
215
Menu [View]
Volledig scherm
Geeft het venster rekordbox op het volledige scherm weer.
2DECK Horizontal
Geeft 2 decks weer met horizontaal vergrote golfvormen.
2DECK Vertical
Geeft 2 decks weer met verticaal vergrote golfvormen.
4DECK Horizontal
Geeft 4 decks weer met horizontaal vergrote golfvormen.
4DECK Vertical
Geeft 4 decks weer met verticaal vergrote golfvormen.
Bladeren
Minimaliseert de deckweergave om het bladervenster te vergroten.
Deck 1/2 (Horizontal)
Geeft Deck 1/2 (Horizontaal) pads en platter weer
Pads en Platters
Deck 3/4 (Horizontal)
Geeft Deck 3/4 (Horizontaal) pads en platter weer
Pads en Platters
Venster My Tag
Geeft het configuratievenster voor My Tag weer rechts van de
configureren
muziekstukkenlijst.
Venster Lijst met
Geeft een lijst van alle verwante muziekstukken van een geselecteerd
gerelateerde nummers
muziekbestand in een extra venster rechts van de muziekstukkenlijst.
Venster
Geeft informatie over een geselecteerd muziekbestand weer rechts
Muziekstukinformatie
van de muziekstukkenlijst.
Venster Subbrowser
Opent een ander venster voor weergaven van de structuurweergave
en muziekstukkenlijsten.
Verdeeld scherm
Geeft een ander venster weer voor het bladerpaneel.
216
Menu [Track]
Muziekstuk analyseren
Analyseert een geselecteerde muziekstuk op een volledige golfvorm,
een vergrote golfvorm, BPM, beatposities en maatposities.
Toonsoort detecteren
Detecteert de toonsoort van het geselecteerde muziekstuk.
Analyse vergrendelen
Selecteer Aan/Uit voor het heranalyseren en detecteren van de
toonsoort van een geselecteerd muziekstuk.
Automatische analyse
Selecteer Aan/Uit voor de automatische analyse van geïmporteerde
muziekstukken.
Tag herladen
Leest de informatie van de ID3-tag van een geselecteerd muziekstuk
en laadt deze opnieuw de muziekstukinformatie van de
rekordbox-bibliotheek (databases zoals Verzamelingen,
afspeellijsten, enz.).
Toevoegen aan
Voegt een geselecteerd muziekstuk toe aan een afspeellijst.
afspeellijst
Importeren naar
Analyseert en voegt een geselecteerd muziekstuk toe aan de
verzameling
Verzameling.
Muziekstuk exporteren
Exporteert een geselecteerd muziekstuk naar een apparaat.
Verwijderen uit
Verwijdert een geselecteerd muziekstuk uit de Verzameling.
verzameling
 Het muziekbestand op uw computer wordt niet gewist.
Informatie weergeven
Opent het paneel [Information] en geeft informatie weer over een
geselecteerd muziekbestand.
Open in Finder/Explorer
Opent een map waarin het geselecteerde muziekstuk is opgeslagen
in Finder of Explorer.
Verplaatsen
Verplaatst het bestandspad van een muziekbestand.
217
Menu [Playlist]
Afspeellijst exporteren
Exporteert de geselecteerde afspeellijst(en) naar een apparaat.
Afspeellijst importeren
Importeert geselecteerde afspeellijsten in [iTunes] of [rekordbox xml]
in rekordbox.
Nieuwe afspeellijst
Voegt een nieuwe afspeellijst toe in dezelfde hiërarchie als een
aanmaken
geselecteerde afspeellijst of een map.
Nieuwe intelligente
Voegt een nieuwe intelligente afspeellijst toe in dezelfde hiërarchie
afspeellijst aanmaken
als een geselecteerde afspeellijst of een map.
Nieuwe map
Voegt een nieuwe map toe in dezelfde hiërarchie als een
aanmaken
geselecteerde afspeellijst of een map.
Afspeellijst verwijderen
Verwijdert een geselecteerde afspeellijst of intelligente afspeellijst.
Items sorteren
Sorteert afspeellijsten in de geselecteerde map in oplopende
volgorde.
 [Playlists], [H. Cue Bank], [Playlists] en [H. Cue Bank] in [Devices]
kunnen worden gesorteerd.
Muziekstukkenvolgorde
Hernummert muziekstukken zoals gesorteerd in een afspeellijst.
hernummeren
Afspeellijstinformatie
Informatie van een geselecteerde afspeellijst opslaan in tekst-
opslaan
of M3U8-indeling.
218
KUVO
Over KUVO
Geeft websitekoppelingen over KUVO en het gebruik van KUVO.
Trainingsvideo
Geeft een trainingsvideo over KUVO weer.
Profiel bewerken
Geeft de KUVO-profielsite weer.
Privacy-instellingen
Geeft hoe uw account openbaar is in KUVO.
U kunt uw muziekstukinformatie openbaar of privé maken voor
alle muziekbestanden in de Verzameling.
Menu [Help]
Gebruikershandleiding
Geeft de website weer waar de Handleiding van dit programma is
opgeslagen.
Online ondersteuning
Maakt verbinding met de online ondersteuningswebsite voor deze
software.
rekordbox
Maakt verbinding met de updatesite voor dit programma.
Updatebeheer
Activeren
Geeft vensters weer voor het kopen van de licentiecode en de
activering.
Versie-informatie
Toont de versie van dit programma.
219
6.
Juridische informatie
Disclaimer
Wij wijzen u erop dat Pioneer DJ geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de
legaliteit, moraliteit of betrouwbaarheid van de werking wat betreft het gebruik van deze software
door
de klant. Problemen in het gebruik van deze software kunnen ontstaan als gevolg van de
gebruiksomgeving van de computer van de klant en deze software en als gevolg van combinaties
met andere software.
Wij wijzen u erop dat Pioneer DJ geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor enig
verlies van gegevens die zijn geregistreerd door de klant of gebruiker van deze software. Houd
aparte reservekopieën aan van gegevens die u heeft geregistreerd en bewaar deze op een
veilige plek.
Auteursrechtwaarschuwing

Het gebruik van rekordbox is aan beperkingen gebonden voor afspelen en kopiëren van
muziek met een kopieerbeveiliging.
-
Het programma kan niet naar behoren werken als er kopieerbeveiligingsgegevens
zijn opgenomen in de opnamemedia.
-
Het afspelen, de analyse en andere bedieningsfuncties kunnen stoppen als er
kopieerbeveiligingsgegevens worden waargenomen in de opnamemedia.

Alle materialen die u opneemt dienen bestemd te zijn voor uw eigen luisterplezier en mogen
niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder toestemming van de
auteursrechthouder.
-
Muziek die is overgenomen van cd’s en andere media kan beschermd zijn door
de auteursrechtwetten van bepaalde landen, evenals door internationale verdragen.
U bent zelf volledig aansprakelijk voor het wettig gebruik van de opnamen die u maakt.
-
Bij de verwerking van muziek verkregen door downloaden van Internet is de persoon
die het downloaden heeft verricht volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de
muziek in overeenstemming met zijn/haar contract met de website waarvan de muziek
is gedownload.
220
Licentieovereenkomst voor deze Software
Deze Licentieovereenkomst voor deze Software (“Overeenkomst”) geldt tussen u (zowel de
persoon die het Programma installeert als een enkele rechtspersoon waarvoor de persoon
optreedt) (“U” of “Uw”) en Pioneer DJ Corporation (“Pioneer DJ”).
UITVOEREN VAN ENIGE HANDELING VOOR SET-UP OF INSTALLATIE VAN HET
PROGRAMMA BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE
LICENTIEOVEREENKOMST. TOESTEMMING VOOR HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN
VAN HET PROGRAMMA IS EXPLICIET AFHANKELIJK VAN HET OPVOLGEN DOOR U VAN
DEZE VOORWAARDEN. SCHRIFTELIJKE OF ELEKTRONISCHE TOESTEMMING IS NIET
VEREIST OM DEZE OVEREENKOMST GELDIG EN AFDWINGBAAR TE MAKEN. ALS U NIET
AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KRIJGT U GEEN
TOESTEMMING HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN EN MOET U STOPPEN MET DE
INSTALLATIE OF, INDIEN VAN TOEPASSING, HET PROGRAMMA VERWIJDEREN.
1. DEFINITIES
1.1 “Documentatie” betekent in dit verband de schriftelijke documentatie, specificaties en hulpinhoud
beschikbaar gesteld door Pioneer DJ ter assistentie bij de installatie en het gebruik van het
Programma.
1.2 “Programma” betekent in dit verband alle Pioneer DJ software, of gedeeltes daarvan, waarop
door Pioneer DJ aan u licentie verleend is onder deze Overeenkomst.
2. PROGRAMMALICENTIE
2.1 Beperkte licentie Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Pioneer DJ u een
beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht sublicenties te verlenen):
(a) Om een enkele kopie van het Programma te installeren op uw computer of mobiele
apparatuur, om het Programma uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik in te zetten in
overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie (“toegestaan gebruik”);
(b) Om de Documentatie te gebruiken in het kader van uw Toegestaan gebruik; en
(c) Om één kopie te maken van het Programma uitsluitend als reservekopie, met dien
verstande dat alle titels en handelsmerken, meldingen met betrekking tot auteursrechten
en andere beperkte rechten op de kopie worden vermeld.
221
2.2 Beperkingen. U mag het Programma of de Documentatie niet kopiëren of gebruiken behalve
zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst. U mag niet het Programma overdragen,
er een sublicentie op verlenen, het verhuren, leasen of uitlenen, of het gebruiken voor het opleiden
van derden, voor gedeeld gebruik op commerciële basis, of voor gebruik op een servicefaciliteit.
U mag niet zelf of via een derde het Programma modificeren, reverse engineeren, disassembleren of
decompileren, behalve in zoverre toegestaan door ter zake geldende regelgeving, en ook dan alleen
nadat u Pioneer DJ schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van uw intenties.
2.3 Eigendom. Pioneer DJ of de licentiegever behoudt alle rechten, titels en belangen op en
met betrekking tot alle octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere
intellectuele eigendomsrechten op het Programma en de Documentatie, en op eventuele
afleidingen daarvan. U verwerft geen andere rechten, expliciet of impliciet, dan de beperkte
licentie zoals vervat in deze Overeenkomst.
2.4 Geen ondersteuning. Pioneer DJ heeft geen verplichting tot het verlenen van ondersteuning,
onderhoud, upgrades, wijzigingen of nieuwe versies van het Programma of de Documentatie
onder deze Overeenkomst.
3. BEPERKING GARANTIE
HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD IN HUN HUIDIGE
STAAT (“AS IS”) ZONDER ENIGE AANSPRAAK OF GARANTIE, EN U GAAT ERMEE
AKKOORD DEZE GEHEEL OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK
TOEGESTAAN WIJST PIONEER DJ ELKE GARANTIE AANGAANDE HET PROGRAMMA
EN DE DOCUMENTATIE IN WELKE VORM DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET,
STATUTAIR, OF TEN GEVOLGE VAN DE PRESTATIES, TEN GEVOLGE VAN DISTRIBUTIE
OF HANDELSGEBRUIK ERVAN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIE VAN
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOLDOENDE
KWALITEIT, ACCURATESSE, TITEL OF NIET-INBREUK.
222
4. EXPORTBEPERKINGEN EN NALEVING VAN WETTEN EN REGELGEVING
U mag het Programma niet gebruiken of anderszins uitvoeren of opnieuw uitvoeren, anders
dan als toegestaan door de Amerikaanse wet en de wetten van het rechtsgebied waarin u het
Programma heeft verkregen. Het Programma mag met name, doch niet uitsluitend, niet worden
uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd (a) naar landen waartegen de V.S. een embargo hebben
ingesteld (b) naar personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse
Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Door uw gebruik van het Programma zegt u toe en garandeert u, dat u
zich niet in een dergelijk land bevindt en niet op een dergelijke lijst staat. U stemt er tevens mee
in dat u het Programma niet zult gebruiken voor doeleinden verboden door de Amerikaanse wet,
met inbegrip van doch niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie
van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.
5. BEPERKTE RECHTEN OVERHEID VS
Het Programma en de Documentatie zijn "commerciële computersoftware" en "commerciële
computersoftwaredocumentatie" op de manier waarop deze termen worden gedefinieerd in
48 C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) en 252.227-7014 (a) (5) (2007). De rechten van de
overheid van de VS met betrekking tot het Programm en de Documentatie zijn beperkt door deze
licentie in navolging van 48 C.F.R. § 12.212 (Computersoftware) (1995) en 48 C.F.R. §12.211
(Technische gegevens) (1995) en/of 48 C.F.R. §227.7202-3, waar van toepassing. Als zodanig
worden het Programma en de Documentatie gelicentieerd aan eindgebruikers van de overheid
van de VS: (a) uitsluitend als "commerciële items" zoals deze term wordt gedefinieerd in
48 C.F.R. §2.101 in het algemeen en zoals opgenomen in DFAR 212.102 en (b) met uitsluitend
die beperkte rechten zoals deze zijn toegekend aan het publiek in overeenstemming met deze
licentie. Onder geen omstandigheden worden meer rechten toegekend aan de overheid van de
VS of diens eindgebruikers dan we toekennen aan andere gebruikers, zoals aangegeven in deze
licentie. De producent is is Pioneer DJ Corporation, 1-1 Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa-Ken, 212-0031 Japan
6. SCHADE EN MAATREGELEN BIJ INBREUK
U gaat ermee akkoord dat elke inbreuk op de bepalingen van deze Overeenkomst Pioneer
DJ onherstelbare schade zou berokkenen die niet alleen door geld vergoed kan worden.
In aanvulling op schadeloosstelling en eventueel andere maatregelen waartoe Pioneer
DJ gerechtigd kan zijn, gaat U ermee akkoord dat Pioneer DJ gerechtelijke stappen mag
ondernemen om daadwerkelijke, dreigende of doorgaande inbreuk op deze Overeenkomst
te voorkomen.
223
7. ONTBINDING
Pioneer DJ mag deze Overeenkomst op elk moment beëindigen als U een bepaling schendt. Als
deze Overeenkomst wordt beëindigd, moet U stoppen met het gebruiken van het Programma,
het blijvend verwijderen van uw computer of mobiele apparatuur waarop het aanwezig is, en alle
kopieën van het Programma en de Documentatie in Uw bezit vernietigen, en Pioneer DJ
schriftelijk in kennis stellen van het feit dat U zulks gedaan heeft. De paragrafen 2.2, 2.3, 2.4, 3,
4, 5, 6 en 7 blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is beëindigd.
8. ALGEMENE VOORWAARDEN
8.1 Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval en onder geen enkele interpretatie zal
Pioneer DJ of een dochterbedrijf aansprakelijk zijn met betrekking tot deze Overeenkomst of het
onderwerp daarvan, voor enige indirecte, bijkomende, bijzondere of gevolgschade, of voor als
strafmaatregel opgelegde vergoedingen, of schadevergoeding voor verlies van winst, omzet,
zaken, besparingen, gegevens, gebruik, of voor vervangingskosten, ook niet indien zij van
tevoren op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade of indien dergelijke
schade voorzienbaar geacht moest worden. In geen geval zal de aansprakelijkheid van
Pioneer DJ voor alle schade de bedragen overschrijden die U aan Pioneer DJ of haar
dochtermaatschappijen voor het Programma heeft betaald. Partijen erkennen hierbij dat de
beperking van de aansprakelijkheid en de risicoverdeling in deze Overeenkomst worden
weerspiegeld in de prijs van het Programma en essentieel onderdeel uitmaken van de
wilsovereenkomst tussen de partijen, zonder welke Pioneer DJ het Programma niet ter
beschikking zou hebben gesteld of deze Overeenkomst niet zou zijn aangegaan.
8.2 Eventuele beperkingen op of uitsluitingen van garantie en aansprakelijkheid zoals vervat in
deze Overeenkomst hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument en zijn alleen
op u van toepassing voor zover dergelijke beperkingen en uitsluitingen zijn toegestaan onder de
regelgeving zoals die geldt in de jurisdictie waar u zich bevindt.
8.3 Annulering en afstand. Als een bepaling in deze Overeenkomst wederrechtelijk, ongeldig
of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling voor zover mogelijk toepassing
vinden, of, indien dit niet mogelijk is, geannuleerd worden en worden geschrapt uit deze
Overeenkomst, terwijl de rest daarvan onverkort van kracht blijft. Wanneer één van beide
partijen afstand doet van haar rechten als gevolg van een inbreuk op deze Overeenkomst, wordt
daarmee niet vanzelfsprekend afstand van deze rechten gedaan bij een eventuele volgende
inbreuk daarop.
224
8.4 Geen overdracht. U mag deze Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen daaronder
niet toewijzen, verkopen, overdragen, delegeren, of op andere wijze daarover beschikken,
vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of op een andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Pioneer DJ. Een eventuele poging door U tot toewijzing, overdracht of
delegatie is nietig. Overeenkomstig het hierboven bepaalde is deze Overeenkomst van kracht
op en zal deze strekken tot het voordeel van de partijen en hun respectievelijke opvolgers en
aangewezenen.
8.5 Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen
de partijen en treedt in de plaats van alle voorgaande of nog geldige overeenkomsten of
aanspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp daarvan. Deze
Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of geamendeerd zonder voorafgaande en
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pioneer DJ, en geen andere handeling,
document, gebruik of gewoonte kan deze Overeenkomst wijzigen of amenderen.
8.6 U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst en alle mogelijke geschillen met
betrekking tot deze overeenkomst zijn onderworpen aan Japans recht.
Handelsmerken, licenties, enz.


rekordbox is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Pioneer DJ Corporation.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, Macintosh, en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de VS en andere landen.




App Store is een dienstenmerk van Apple Inc.
Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
De audiocompressietechnieken voor MP3 worden geboden onder licentie van Fraunhofer
IIS en Thomson Multimedia.
225

Dit product wordt geleverd onder licentie voor toepassing zonder winstbejag. Dit
product draagt geen licentie voor commerciële doeleinden (met winstbejag), zoals voor
uitzendingen (via zendstations, satelliet, kabel of andere vormen van uitzending), voor
streamen over Internet, Intranet (bedrijfsnetwerken) of andere soorten netwerken of
verspreiding van elektronische informatie (online digitale muziekverspreidingsdiensten).Dit
product wordt geleverd onder licentie voor toepassing zonder winstbejag. Dit product draagt
geen licentie voor commerciële doeleinden (met winstbejag), zoals voor uitzendingen
(via zendstations, satelliet, kabel of andere vormen van uitzending), voor streamen over
Internet, Intranet (bedrijfsnetwerken) of andere soorten netwerken of verspreiding van
elektronische informatie (online digitale muziekverspreidingsdiensten). Voor dergelijke
toepassingen zult u een aanvullende licentie moeten verkrijgen. Bezoek
http://www.mp3licensing.com voor nadere informatie.

De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de handelsmerken
van hun respectieve eigenaars.
226