Dental Experience Special

Commentaren

Transcriptie

Dental Experience Special
Dental Experience Special
COSMETIC ACADEMY
“De Dental Union Cosmetic Academy biedt een unieke
hands-on manier van kennisoverdracht door docenten
die internationaal tot de top op hun vakgebied behoren.”
Nils van Calcar, cosmetisch tandarts en docent aan de ACTA
www.dentalunion.nl
Beleef het in de Dental Experience
Dental Union Cosmetic Academy
De Dental Union Cosmetic Academy is een complete en praktijkgerichte opleiding, speciaal
ontwikkeld voor tandartsen met interesse in cosmetische behandelingen. De opleiding is uniek
voor Nederland. In drie keer anderhalve dag leert u van docenten die internationaal tot de top op
hun vakgebied behoren de theoretische achtergrond én de hands-on vaardigheden voor het totale
cosmetische traject.
Het cosmetische proces beheersen
In deze opleiding leert u het totale cosmetische proces op hoog niveau te beheersen. U gaat echt de
diepte in. Behandeld worden onder meer tandheelkundige fotografie, de diagnostiek en het behandelplan, interdisciplinaire samenwerking, bleken, basis esthetic layering, morfologie, met direct composiet werken, kleurleer en translucentie. Het is een intensief programma, gecomprimeerd in drie
keer anderhalve dag. Maar de waarde voor uw praktijk is dan ook groot: u heeft hiermee de
kennis en vaardigheden in huis om op een goede en efficiënte manier cosmetische behandelingen
uit te voeren.
Kijken, luisteren, doen en kunnen
De opleiding is ontwikkeld door Nils van Calcar, bekend cosmetisch tandarts en docent aan de ACTA.
Voor de Dental Union Cosmetic Academy heeft hij zich omringd met internationaal toonaangevende
vakspecialisten, elk op hun eigen deelgebied. Het bijzondere is daarbij dat ze in deze opleiding meer
zijn dan specialist op hun eigen vakgebied; er is een waardevolle wisselwerking tijdens de opleiding.
Steeds in duopresentaties worden verschillende aspecten van het cosmetische traject aangepakt. U
neemt deel aan een interessante, theoretische lezing waar ook veel praktijk bij komt kijken. Het is
kijken, luisteren, doen, nog een keer doen en kunnen.
www.dentalunion.nl
Dental Union Ceramic Academy Programma 2011
Het opleidingsprogramma van de Dental Union Cosmetic Academy bestaat uit drie cursusblokken van elk
anderhalve dag. De cursusblokken zijn alleen in het geheel te volgen, en vormen samen een afgerond geheel
waarin u alle facetten van de cosmetische behandeling leert. Elk cursus blok start met een middagsessie op
de donderdag met ­aansluitend diner, en een sessie van een hele dag op de vrijdag erna.
Na het succesvol afronden van alle cursusblokken ontvangt u een plaquette voor uw praktijk.
Cursusblok 1
Beeldcommunicatie met behulp van de digitale camera.
Docent: Daan van Oort
Goede communicatie tussen tandarts en tandtechnicus is een voorwaarde voor succes. Digitaal gemaakte beelden helpen daarbij, om snel en duidelijk specifieke wensen over te brengen. In dit eerste opleidingsonderdeel
komen alle aspecten van de digitale mondfotografie aan de orde. Daan van Oort bespreekt de theorie en praktijk, waarbij vorm, verkleuringen en oppervlaktestructuur een belangrijke rol spelen en geeft veel praktische tips
en trucs.
Esthetische behandelplanning en laboratoriumcommunicatie.
Docenten: Nils van Calcar en Pieter Ghysens
In dit eerste blok wordt ingegaan op het behandelplan en de diagnostiek. Hoe kan de tandtechnicus ons helpen
en wat vragen we aan hem? Hoe vinden we een methode om reproduceerbaar esthetische behandelingen uit
te voeren? Maken we gebruik van een putty slotje, een ­complete diagnostische waxup of gaan we freehand
aan de gang? Elk behandelplan is uniek en om zo voorspelbaar ­mogelijk te werken, is het noodzakelijk om
­interdisciplinair aan de slag te gaan. Welke informatie heeft het behandelteam nodig en vooral, hoe wordt deze
informatie onderling overgedragen? Verder krijgt u inzicht in de verschillende materialen en technieken om
esthetische problemen op te lossen. U maakt kennis met esthetic layering en met de manier om verschillende
translucenties van een modern composiet te benutten. Theorie gecombineerd met ­praktijk. U gaat zelf aan de
slag met een hoekopbouw, leert hoe u een diasteem sluit en hoe u een natuurlijk ogende facing van composiet
vervaardigt met behulp van esthetic layering.
Cursusblok 2
Interdisciplinair behandelen: wat doe ik ermee?
Docenten: Nils van Calcar en Sandy van Teeseling
Wanneer verschillende tandheelkundige disciplines bij een complexe behandeling betrokken zijn, zoals implantologie, orthodontie en kaakchirurgie, weten veel tandartsen niet of en hoe ze dit kunnen aanpakken. Vaak
wordt toch maar besloten tot een verwijzing naar een gespecialiseerde ­collega. Het resultaat is een patiënt die
door meerdere collega’s is gezien of behandeld, zonder dat het probleem volledig is opgelost. Het probleem
oplossen als team, waarbij ieder lid elkaars discipline en werkruimte kent en waarbij vooraf consensus is over
de te volgen strategie, dat is de essentie van een goede interdisciplinaire behandeling. Aan de hand van vele
klinische voorbeelden, zal de gezamenlijke rol van de diverse teamleden worden toegelicht.
Bleken en de basis van esthetisch opbouwen.
Docenten: Nils van Calcar en Linda Greenwall
Dit onderdeel start met de verwachtingen van patiënt en tandarts. Vervolgens gaan we dieper in op de medische
interacties en contra-indicaties. U leert meer over het intraorale onderzoek, röntgen of lichtfoto, de conditie van
het tandvlees en de diagnose van de verkleuring. Vervolgens gaan we verder met de wetenschappelijke basis en
geschiedenis van het bleken. Met aandacht voor veiligheid, adhesieve vervolgbehandelingen en de gevoeligheid
van de tandweefsels. Ook het thuisbleken en powerbleken wordt besproken, plus de producten die voor patiënten te koop zijn. We leren mythe van waarheid te onderscheiden. U leert ook wat bleken kan betekenen voor uw
patiënt en uw praktijk.
(Dit onderdeel wordt in het Engels gegeven)
Dental Union Ceramic Academy Programma 2011
Cursusblok 3
Kleur, translucentie, oppervlaktestructuur en vergevorderde esthetische opbouwen.
Docenten: Nils van Calcar en Pieter Ghysens
Het doel van dit opleidingsonderdeel is de morfologie van natuurlijke snijtanden te ‘begrijpen en te ontcijferen’.
U leert de basisprincipes van de natuurlijke morfologie, en dat is meer dan ­tweedimensionale kenmerken zoals
randlijsten, putjes en groefjes op het ­labiale vlak van een tand. De individuele kenmerken van tanden worden
­gecombineerd om zo, samen, een driedimensionale, natuurlijke morfologie te krijgen. Aan de hand van Japanse
snijtechnieken wordt op schaal 1:1 een snijtand gevormd. U leert een oog te ontwikkelen voor specifieke vormkenmerken en ­oppervlaktestructuur. Tevens traint u uw handen om uit te voeren wat uw oog ziet. Onderwerpen
die onder meer aan bod komen zijn de karakteristieken van de verschillende vlakken van tanden, tanden leren
begrijpen in functie van de ­lobben, drie verschillende types van tanden, de drie-vormen-theorie, het begrip kleur,
veroudering en de optische effecten die een tand specifiek karakteriseren. Kortom, de kleuropbouw van natuurlijke tanden wordt volledig geanalyseerd.
Luisteren, leren, doen.
Docenten: Nils van Calcar en Pieter Ghysens
De laatste vrijdag besteden we aan een nuttige en ‘leuke’ mix van lezingen en hands-on trainingen voor de
liefhebbers van esthetiek. Een unieke combinatie van luisteren, leren en doen uit de tandtechniek en tandheelkunde. Onderwerpen zijn onder meer: esthetic layering voor gevorderden en het gebruiken van zeer translucente
kleuren. Na uitleg over de morfologie en hoe deze aan te brengen, gaat u dit toepassen op de in het eerste onderdeel gemaakte elementen. U kunt de cutback-techniek gaan gebruiken en leert de na te maken tanden te lezen,
een menu samen te stellen en dan uit te voeren. Welke kleur, welke translucentie, stainen of niet? En hoe belangrijk is de invloed van polijsten en oppervlaktestructuur op het eindresultaat? Een leerzame en arbeidsintensieve
middag.
www.dentalunion.nl
Dental Union Ceramic Academy Programma 2011
Nils van Calcar
Nils van Calcar is in 2000 afgestudeerd aan ACTA te Amsterdam. Hij is werkzaam geweest in
verschillende gespecialiseerde praktijken in de esthetische tandheelkunde en de gnatologie.
Sinds vier jaar geeft hij diverse workshops en presentaties in binnen- en buitenland, waar hij
onder meer de esthetische layering-methode presenteert. Nils is momenteel tandarts en docent
bij ACTA in cosmetische tandheelkunde en werkt als cosmetisch tandarts bij Tandheelkundig
Centrum IJburg in Amsterdam.
Robert Alexander (Sandy) van Teeseling
Sandy van Teeseling studeerde tandheelkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en specialiseerde zich in orthodontie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Daarna vestigde hij zich
als orthodontist in Haarlem en is hij als staflid verbonden aan het ACTA/VUmc. Sandy is gespecialiseerd in de interdisciplinaire behandeling van patiënten, waar parodontologie, implantologie,
orthodontie, restauratieve tandheelkunde en orthognathische chirurgie samenkomen.
Linda Greenwall
Linda Greenwall is geboren in Zuid-Afrika, waar ze tandheelkunde studeerde. Vervolgens vestigde ze zich in Londen waar ze zich specialiseerde in restauratieve tandheelkunde. Destijds was zij
de eerste tandarts in Groot-Brittannië die onderzoek deed naar het bleken van tanden. Inmiddels
is zij wereldwijd toonaangevend specialist in het verantwoord bleken. Zij heeft een groot aantal
internationale prijzen gewonnen en schreef verschillende bestsellers over het bleken. In 2008
richtte zij de British Dental Bleaching Society op, die zich inzet voor het opleiden van tandartsen
en voor het verbeteren van de wet- en regelgeving rond bleken.
Daan van Oort
Daan van Oort is specialist in kroon- en brugwerk sinds 2000 en winnaar van de Van Hamondprijs in datzelfde jaar aan het Instituut Voor Tandtechniek (IVT). Sinds 2000 is hij opleidingscoördinator bij Tolmeijer 4Dental en sinds 2002 partner van de Dental Partner Group (DPG). Tevens
was hij opleidingscoördinator bij BITE. Hij is sinds 2004 veelgevraagd als trainer in dentaalfotografie en is gediplomeerd vakfotograaf.
Pieter Ghysens
Pieter Ghysens studeerde in 1999 af als tandtechnicus aan het instituut Anneessens-Funck te
Brussel. Sinds 2003 is hij werkzaam als ceramist, waarbij hij zich de laatste jaren specialiseerde
in metaalvrije ‘individueel esthetische restauraties’. Hij volgde onder meer de trainerscursus bij
Bellmann & Hannker en een studie aan het Osaka Ceramic Training Center van Shigeo Kataoka.
Pieter Ghysens is inmiddels wereldwijd een veelgevraagd spreker en docent.
Meld u aan voor de Academy via www.dentalunion.nl/educatie of mail naar [email protected]
Dental Union Cosmetic Academy informatie
Aanmelden voor de Cosmetic Academy
U kunt zich aanmelden voor het complete opleidingsprogramma door contact op te nemen met het cursussecretariaat
030 - 281 55 54, via www.dentalunion.nl/educatie of mail naar [email protected]
Deze cursus kan alleen als cursusset geboekt worden.
Dental Union in Nieuwegein
Deze praktische opleiding wordt gegeven bij Dental Union in Nieuwegein. In deze ideale trainingssetting zijn de benodigde materialen en instrumenten uiteraard aanwezig. Wilt u naar aanleiding van de opleiding meer weten over de te
gebruiken materialen of apparatuur, dan geven onze specialisten u graag een gericht advies.
Na het succesvol afronden
van alle cursusblokken
ontvangt u een plaquette
voor uw praktijk.
docent/cursusblok
onderwerp
data
krt punten
kosten
Cursusblok 1:
Daan van Oort,
Pieter Ghysens en
Nils van Calcar
Beeldcommunicatie met behulp
3 & 4 februari 2011
9 KRT punten
1 995,excl.
BTW
Cursusblok 2:
Sandy Teeseling,
Linda Greenwall en
Nils van Calcar
Interdisciplinair Behandelen:
3 & 4 maart 2011
9 KRT punten
1 995,excl.
BTW
Cursusblok 3:
Pieter Ghysens en
Nils van Calcar
Kleur, translucentie,
31 maart & 1 april 2011
9 KRT punten
1 995,excl.
BTW
van de digitale camera
Esthetische behandelplanning
en laboratoriumcommunicatie
Wat doe ik hiermee?
Bleken en de basis van
esthetisch opbouwen
oppervlaktestructuur en vergevorderde esthetische opbouwen
Luisteren, leren, doen
Nieuwegein Ravenswade 54K 3439 LD Nieuwegein T (030) 288 88 88 F (030) 288 50 02 [email protected]
Groningen
Grondzijl 4
9731 DG Groningen
T (050) 313 33 33
F (050) 313 84 63
[email protected]
Den Haag Willem Dreespark 206 2531 SP Den Haag T (070) 388 02 22 F (070) 380 55 55 [email protected]
www.dentalunion.nl
www.dentalunion.nl

Vergelijkbare documenten

Dental Union Ceramic Academy

Dental Union Ceramic Academy Docenten: Nils van Calcar en Pieter Ghysens Het doel van dit opleidingsonderdeel is de morfologie van natuurlijke snijtanden te ‘begrijpen en te ontcijferen’. U leert de basisprincipes van de natuu...

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Docenten: Nils van Calcar en Pieter Ghysens Het doel van dit opleidingsonderdeel is de morfologie van natuurlijke snijtanden te ‘begrijpen en te ontcijferen’. U leert de basisprincipes van de natuu...

Nadere informatie

tandtechniek - Dental Union

tandtechniek - Dental Union Luisteren, leren, doen. Docenten: Nils van Calcar en Pieter Ghysens De laatste vrijdag besteden we aan een nuttige en ‘leuke’ mix van lezingen en hands-on trainingen voor de liefhebbers van estheti...

Nadere informatie