Beetgenomen door een teek

Commentaren

Transcriptie

Beetgenomen door een teek
Beetgenomen door
een teek
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Auteur: Chantal van Sundert
Deel 1
Dit e-book bestaat uit een verzameling gebundelde blogs & brieven die ik hier
samen publiceer. Er zijn in dit e-book een paar brieven opgenomen van en
aan medische specialisten om zo een vollediger beeld te kunnen geven van
een zeer ingewikkelde situatie.
Daarnaast heb ik mij verdiept in een aantal spirituele -, natuurgeneeskundige en psychologische aspecten van de ziekte van Lyme. Ook had het voor mij
een helende werking om veel te schilderen en te tekenen. Met name omdat
er vrijwel niets meer van mij "oude" leven over was gebleven en ik op de as
van mij oude leven weer een nieuw leven heb leren opbouwen. Hierdoor
had ik behoefte aan kleur en betekenis in mijn leven, waaraan ik veel troost
heb ontleend.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Copyright © Chantal van Sundert 2015
Het auteursrecht op de teksten en merknamen gebruikt in deze publicatie behoren toe aan: Chantal van
Sundert – En zijn auteursrechtelijk beschermd.
Alle kunst & tekeningen zijn gemaakt door Chantal van Sundert in de periode waarin ze ziek werd en hielpen
haar genezen en zin te geven aan haar ziekteproces.
Uit deze publicatie mag uitsluitend iets vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen,
internet (World Wide Web), of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch, mechanisch of
virtueel, na toestemming van de auteur.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
"Jij bent hier opdat het goddelijke doel
van het universum zich kan ontvouwen. Zo belangrijk
ben je!"
Eckart Tolle
"De kunst is om jezelf te helen"
Chantal van Sundert
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Tekening van wasco. “Als een duveltje uit een doosje ; “mijnheer Borrelia” de grote imitator.”
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Inleiding
- Over dit e-book
- Psychologische - en Spirituele zingeving
Blogs
- Borrelia; de grote imitator
- Hoe voorkom je een besmetting van een teek (preventie)
- Levend Bloed Analyse, LBA (diagnosticering)
- Behandelen van vergiftiging van de reuma medicijnen en de ziekte van Lyme
- Wat ik zelf eraan doe Lyme te genezen (zelfhulp)
- Herxen & Ontgiften
- Ontgiften met baden met Himalaya zout
- Cupping, Acupunctuur & Ozonsauna (aanvullende therapieën)
Dagboekfragmenten
- Ik ben een vrouw met de ziekte van Lyme en een auto-immuunsysteemziekte
- Ziek zijn is een zware baan
- Nog even doorploeteren
- Wie kan mij dit uitleggen?
- Hoe heb ik Lyme behandeld
- Waarom heb ik Lyme ?
- Laura Bruno’s visie op de ziekte van Lyme
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Naslagwerken & brieven
- Brief 1; openbare brief aan de internist Interne Specialisme van het ziekenhuis waar ik
behandeld werd tegen de ziekte van Stills.
- Brief 2; aan de Lyme-specialiste in het behandelende ziekenhuis.
- Brief 3; medische verklaring over ziekte van Lyme. Dit is het antwoord van de specialist op mijn
bovenstaande brief (brief 2).
- Informatie over de Ziekte van Stills
- Informatie over de symptomen van de Ziekte van Lyme
- Co-infecties en wat is de co-infectie Bartonella?
- Lijst van bezochte reguliere medische specialisten 2011 t/m Augustus 2015
Tot slot
Over mij
Lijst met werken opgenomen in dit e –book
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Inleiding
Ergens tussen 2005 en 2007 herinner ik mij een tekenbeet gehad te hebben. Het precieze jaar weet ik niet
meer, want de jaartelling loopt door elkaar in mijn hoofd.
Ik verbleef in Frankrijk. Ik was in de natuur en niet in de nabijheid van een arts. Ik herinner mij niet dat ik een
kring (EM) had. In ieder geval heb ik toen niets ondernomen om een besmetting te voorkomen. Eerder, veel
vroeger in mijn leven, heb ik meerdere tekenbeten gehad. Deze zijn nooit behandeld, omdat er toen weinig
over bekend was.
In 2007 krijg ik een burnout. Het lijkt alsof mijn hersenpan in vuur en vlam staat. Toen dacht ik dat het daarom
ook een burnout heet, en dat het daardoor leek alsof mijn hersenen in de fik stonden maar achteraf denk ik
dat er meer meegespeeld moet hebben gezien de heftigheid van de klachten.
Ik heb dan al wat last van reumatische klachten in vingers en in knieën. Maar ik meld niets hierover aan mijn
arts, omdat ik denk dat het door stress komt. Ik ben ook nog jong, onder de 40 jaar oud. Op mijn werk als
verzorgende C, kom ik regelmatig in contact met urine, soms faeces en het begint mij op te vallen dat ik daar
tijdens mijn werkzaamheden heviger op reageer dan anderen. Soms heb ik braakneigingen en ik krijg snel
diarree.
Al met al is het werken in de gezondheidszorg niet zonder risico. Gezien ik werkte met een tijdelijk kontrakt,
werkte ik vaak met mensen waarvan ik niet ééns van tevoren te horen had gekregen wat ze onder de leden
hadden. Een besmetting met het één of ander ligt dan gemakkelijk op de loer, maar ik was mij niet bewust van
dit risico. Nog werd mij voor gevaar hiervan hierop gewezen door mijn werkgever.
Eveneens in het jaar 2007 start ik mijn éénmanszaak "Heart to heartsongs" . Dit bedrijf kan ik verwezenlijken
met ondersteunende begeleiding van het U.W.V. GAK. Een deel van de werkzaamheden voor het bedrijf
houdt in dat ik naar India ga om inkopen te doen van Indiase instrumenten. Hoewel ik geen startkapitaal heb,
lukt het mij de eerste ronde om zes harmoniums en een zestal Indiase drums te verschepen naar Nederland.
Dat geeft meteen een goed beeld van hoe ik als persoon ben. Voor mijn zaak maakte ik grote offers, en geef
werkelijk alle energie eraan die ik heb.
Een ander onderdeel van mijn bedrijf is het lesgeven in mantra zingen en Indiaas harmonium spelen. Daarbij
hoort ook dat ik mantra meezing concerten geef.
Tussen 2007 en 2009 werk ik hard voor mijn bedrijf. De burnout verdwijnt wat naar de achtergrond, maar is
niet geheel verdwenen. Ik functioneer voornamelijk op wilskracht en enthousiasme en doe eigenlijk alsof de
burnout nooit bestaan heeft. Met regelmaat ben ik wel erg moe. In deze periode neem ik ook deel aan een
betaald onderzoek naar de werking van geneesmiddelen. Hiervoor zou ik goed betaald krijgen, maar door
vroegtijdig afbreken van het programma omdat ik te hevig reageer op de geneesmiddelen, gaat de betaling
alleen gedeeltelijk door. Het geneeesmiddelenonderzoek onderzocht een bepaald soort antibiotica. Na
inname hiervan reageer ik hierop met het ophoesten van bloed en hevige hallucinaties. Ik besluit de deelname
aan het onderzoek te stoppen. Het blijkt de juiste keuze te zijn maar waarom er op dat moment geen
alarmbellen bij mij zijn gaan rinkelen, begrijp ik tot op de dag van vandaag niet. Ik ben ook de enigste die het
onderzoek afbreekt. Op dat moment verbind ik hier geen conclussies aan met betrekking tot mijn gezondheid.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
In januari en februari 2010 verblijf ik in India en bezoek ik regelmatig de Ashram waaraan ik verbonden was.
En doe ik dus aankopen voor mijn bedrijf; inkoop van Indiase instrumenten.
Ik ben reeds drie maal eerder in India geweest maar dat jaar heb ik er ernstigere gezondheidsklachten dan
anders. De klachten lijken bij mij ook heviger te zijn dan bij de anderen die ook wel eens ziek zijn . Het is niet
ongebruikelijk om een keer ziek te worden als je in India bent, maar het lijkt erop dat ik gedurende de hele
periode van twee maanden ziek was. Ik neem over de tijdsbestek van vijf weken drie maal een korte kuur
antibiotica op doktersadvies en zie ongeveer vijf maal een Ayurvedische arts voor advies.
Door een slipval in een paniekerige bui met gladde Crocs schoenen aan, val ik van een betonnen trap van
twee hoog en zie ik bont en blauw door de val. Ik kom op mijn rug terecht en ik zou op mijn pols gevallen
kunnen zijn; dat zou in ieder geval verklaren waarom er rechts aan mijn pols momenteel alle kraakbeen
verdwenen is. Volgens de ergotherapeute komt dit door een val waardoor juist op die plekken kraakbeen kon
verdwijnen. Maar ik herinner me niet dat ik op mijn pols terecht ben gevallen.
Daarna, weer wat later in 2009, word ik vergeetachtig. Regelmatig heb ik last van een raar gevoel in mij
hersenen. Ik reageer slecht op stress en ik maak sneller ruzie. Daarnaast ben ik vaak moe. Ik ben gewoon
mezelf niet meer. Ik verlaat met ruzie de meditatiegemeenschap waar ik ongeveer 12 jaar mee verbonden was.
Ik verander mijn spirituele naam "Yeshe" weer terug naar mijn geboortenaam "Chantal". Dat was een
noodzakelijke stap voor mij in mijn ontwikkeling, waar ook deze ziekte onderdeel van uitmaakt.
De breuk met de meditatie groep komt voort uit een diep gekwetst gevoel. Deels was het gekwetst gevoel er
gekomen door hoe ik behandeld ben; deels komt er een diepe kwetsuur die ik al heel mijn leven bij mij draag,
aan het licht. Daarna wil ik alleen nog maar sterven. Het verdriet om het verlies van alles dat mij werd
“afgenomen” is zo groot dat ik geen reden meer zie om door te gaan als mezelf. Dit meen ik letterlijk; ik maak in
die periode de beslissing dat de "oude ik": niet meer bestaat. Het is alsof ik alle mogelijkheden van mijn oude ik
heb onderzocht en niet meer met haar, mijn oude ik, door kan leven.
Ik leg figuurlijk, maar ook letterlijk mijn oude huid af, en ik ervaar dit als een wedergeboorte. Een nieuwe
geboorte terwijl ik nog leef.
Hier gaat wel een langzaam sterven aan vooraf.
Zo heb ik eind 2010 twee tot drie maal last van uitvalsverschijnselen aan de ledematen en op mijn lijf heb ik
paars rode vlekken die zich uitbreiden. De rode en paarse vlekken lijken voor mij een betekenis te hebben. Het
zijn de slagen en kwetsuren uit mijn jeugd die nooit eerder gevoeld mochten worden. Ik kan ze nu niet langer
voor mezelf verborgen houden. De pijnlijke tekenen ervan staan op mijn lijf afgedrukt alsof ik net een pak
rammel heb gehad en bon ten blauw zie hierdoor.
Ik heb daarbij last van exceem. Ook heb ik last van vermoeidheid, vergeetachtigheid, psychisch
onwelbevinden, voornamelijk angst- en paniekgevoelens en hoge koortsaanvallen. Omdat ik geen trek heb val
ik af en raak ik ondervoed. Nu krijg ik last van artritis in polsen, vingers, knieën en enkels. Er zijn zich door het
lichaam verplaatsende pijnen. Het ene moment heb ik een dikke knie, het volgende moment heb ik pijn in mijn
kaken, mijn nek, of aan de keel. Hierdoor kan ik niet meer zingen en ik verlies ik mijn stem voor de duur van
een aantal maanden. Mijn polsen zijn inmiddels zo opgezet dat ik geen kracht meer heb om een sleutel om te
draaien in het slot, laat staan om gitaar te kunnen spelen. Ook heb ik heel veel problemen met mijn gebit en
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
tandvlees. Het tandvlees is ver teruggetrokken en ik heb last van onstekingen aan het tandvlees en aan kiezen
en tanden.
Verdeeld over het jaar 2010 en 2011 krijg ik door een reguliere arts in totaal voor de duur van zeven maanden
antibiotica voorgeschreven op verdenking van de ziekte van Lyme. De diagnose wordt uiteindelijk veel te laat
gesteld door een Lyme specialist die de diagnose stelt op basis van de symptomen, want met de reguliere
bloedtesten wordt niets gevonden. Eerder in 2010 is er al een huidafwijking gediagnosticeerd “Erythema
Chroniucum Migrans” passend bij een Borrelia infectie die slechts behandeld wordt met een korte
antibioticakuur met de duur van twee weekjes..
Om de artrtitis te lijf te gaan, wordt ook prednison geprobeerd. Prednison is een ontstekingsremmend middel
dat bij artritis klachten wordt ingezet. Ik reageer er zo hevig op; met pijnlijke bulten op lichaam en pijnen, dat
daar mee gestopt wordt. Dat is maar goed ook omdat de ziekte van Lyme en prednison heel slecht samen
gaan! Ik heb dan ook veel bijwerkingen hiervan.
Datzelfde jaar wordt mijn eigen bedrijf "Heart to heart songs" beëindigt. Als ik na zeven maanden stop met de
antibiotica die ik heb genomen komen de klachten in alle hevigheid terug. Ik ben tijdens de kuur drie
maanden binnen gebleven tijdens de zomer, omdat ik tijdens de kuur niet in de zon mag komen.
Kort daarop, in 2011, word ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis waarna er de ziekte van Stills wordt
gediagnosticeerd. Omdat de dokters van mening zijn dat ik na alle antibiotica die ik heb gehad niet voldoende
heb gereageerd, wordt me uit het hoofd gepraat dat ik de ziekte van Lyme heb. De waarheid is dat we niet
kunnen weten of de kuur geholpen heeft, maar dat ik doodziek was van alle antibiotica en dat de ziekte van
Lyme in een veel te laat stadium gediagnosticeerd is. Hierdoor kwam de behandeling ook erg laat.
Ik word hierna uitgenodigd op een congres over zeldzame ziektes (zoals bijvoorbeeld de "ziekte van Stills") . Er
worden voor dit congress artsen uit diverse ziekenhuizen uitgenodigd. Het congres heeft plaats in het A.M.C.
te Amsterdam. Ik ben uitgenodigd omdat ik de zeldzame ziekte van Stills zou hebben.
Er worden op het congres dia's vertoont met de tekst: " Beetgenomen door een teek". Hieraan ontleent dit ebook zijn naam. Op het congres wordt verkondigt dat ik ten onrechte de diagnose “ziekte van Lyme” heb
gekregen en dus onterecht behandeld zou zijn hiertegen. Dokters worden gewaarschuwd om niet dezelfde
fout te maken en dus op zoek te gaan naar zeldzame diagnose zoals “ziekte van Stills” in plaats van aan de
“ziekte van Lyme “ te denken. De ziekte van Lyme wordt dus gezien als een foute diagnose, die zomaar
gegeven zou zijn, terwijl ik dat wel heb. Om eerlijk te zijn voel ik mijzelf achteraf ook wel een beetje
beetgenomen door de artsen en niet alleen door eeen n teek.
Ik krijg daarna opnieuw ontstekingsremmende middelen voorgeschreven zoals prednisolon, Anakinra
(biological) , Toczimuzulab (biological). Alhoewel ik zelf nu wel weet dat ik ziekte van Lyme heb, wordt dit
steeds ten zeerste door mijn dokters ontkend. Ik geef me volledig over aan de doktersbehandeling omdat het
niet anders kan. Omdat ik er toch over door blijf praten word mij vanuit het ziekenhuis psychologische hulp
aangeboden, waarvoor ik vriendelijk bedank. Et is een hele moeilijke tijd omdat ik een beetje voor gek
verklaard word ten niemand nog serieus reageert op mij als ik over de ziekte van Lyme praat.
Gelukkig lukt het daarna wel om bepaalde ziekteverschijnselen onder controle te krijgen met de medicijnen,
zoals de artritisklachten. Er wordt wel steeds geëxperimenteerd met de medicijnen en ik wissel om de paar
maanden van medicijn omdat ik steeds met “allergische” reacties op de medicijnen reageer. De dokter denkt
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
zelf dat dit allergische reacties zijn, omdat hij er geen andere verklaring voor heeft. Maar ik weet wel beter. Mijn
lichaam reageert er slecht op omdat ik niet de juiste medicijnen krijg, en niet behandeld wordt tegen de juiste
aandoening.
Dit gaat zo door tot januari 2012. Wanneer ik weer een week in het ziekenhuis lig en ik daar wederom geen
gehoor krijg op mijn stelling dat ik de ziekte van Lyme heb, besluit ik om het roer om te gooien.
Ik besluit om weer naar een alternatief geneeskundige te gaan om me te laten behandelen tegen de ziekte
van Lyme en met goed resultaat. Hij treft nog steeds Borrelia (Lyme) in mijn systeem aan en tot op heden
(2015) onderga ik zowel deze en andere behandelingen.
Naast de behandelingen blijf ik tot en met januari 2013 de medicijnen nemen tegen de ziekte van Stills,
waaronder eenmaal per maand een infuus dat ik toegediend krijg in het ziekenhuis tegen reuma klachten.
Tijdens het inbrengen van deze infusen verblijf ik steeds een middag in het ziekenhuis en maak ik sommige van
de tekeningen die zijn opgenomen in dit e-book.
Pas in januari 2013 lukt het mij, na lang afbouwen en na veel strijd met de reumatoloog, om met de
medicijnen tegen reuma te stoppen. Ik moet er zelfs voor van reumatoloog verwisselen en ik vind uiteindelijk
hulp bij mijn eerste reumatoloog die mij destijds in samen spraak met de Lyme specialiste ook al heeft
geholpen.
Nu (Augustus 2015) ben ik nog steeds vrij van de medicijnen tegen reuma en heb ik vrijwel geen last meer
van de Lyme- artritis klachten behalve als tijdelijke verergerings reactie op de behandelingen die ik nu onderga.
Over dit e-book:
Wanneer je steeds ziek bent en er gezegd wordt dat je iets anders hebt dan dat waarvan jij weet dat je hebt,
dan leer je geduld en compassie te hebben met je dokters en hulpverleners.
Natuurlijk was ik maar wat vaak ernstig verward en boos. Ik voelde me verwaarloosd en in de steek gelaten
door de medici. Die denken immers het beste met je voor te hebben, maar feitelijk weten ze niet genoeg af
van de ziekte van Lyme. Feitelijk kun je ze dat niet kwalijk nemen. Hun houding komt voort uit onwetendheid.
Ze zijn nu nog niet goed geschoold en de waarheid over de zeer complexe ziekte van Lyme moet nog
doordringen in het medische circuit. Alhoewel het erg lang duurt eer dit doordringt, is het toch beter om niet
een defensieve houding naar dokters aan te nemen. Gewoonweg omdat ze hun best doen je te begrijpen en
te helpen, maar dat nog niet kunnen.
Daarnaast leerde ik ook om gezonde grenzen te trekken. Tevens leerde ik om in mij zelf te geloven. Ik leerde
ook om op mijn eigen intuïtie te vertrouwen. Ik ben door deze ziekte flink door de mangel gehaald, en daarom
wilde ik er wel wat van leren.
Mijn plan was om goed voor mezelf te blijven opkomen en ook om iedereen in mijn omgeving te betrekken bij
het missen van de feiten over de (chronische) ziekte van Lyme. Dit deed ik door een blog te starten en te
bloggen over hoe ik ten opzichte van mijn situatie stond. Ik schreef ook brieven aan medisch specialisten en
wist hun telkens opnieuw van nieuwe informatie te voorzien. En dat terwijl ik vroeger liefst vermeed om voor
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
mezelf op te komen ik het liefst de lieve vrede bewaarde. Dit leerde ik in het heetst van de strijd, toen het niet
anders kon.
En nu het hele relaas: de academische doktoren stuurden mij maandenlang van het kastje naar de muur
terwijl mijn klachten steeds erger werden en toen al op Lyme wezen; toch werd er niet voldoende antibiotica
gegeven. Tot één dokter aan toe die op grond van de verschijnselen dan toch de diagnose "ziekte van Lyme”
stelde. Zij schreef een lange antibioticakuur voor. De kuur kwam echter in een veel te laat stadium, met alle
gevolgen van dien. Na eerst een kuur van drie maanden gekregen te hebben, kreeg ik na het plegen van een
telefoontje met de internist een verlenging van de kuur met twee maanden. Daarbij kocht ik illegaal een kuur
van twee maanden erbij van een vrouw die zich natuurgeneeskundige noemt. Dit betekent dat ik in totaal
zeven maanden achter elkaar antibiotica slikte. Daarnaast schrijft dezelfde natuurgeneeskundige, wiens
dochter, is overleden aan Lyme, mij voedingssupplementen voor met een waarde van 495,00 euro. Deze
supplementen neem ik ook nog eens erbiij. Het is echt onverstandig om dat zo te doen, maar ik was in alle
staten en de doktoren wisten het ook niet meer.
De reguliere testen wijzen veel vaker uit dat iemand niet besmet is, terwijl dat wel zo is. Ik had niet veel geld,
anders had ik andere betrouwbare testen kunnen laten doen buiten het reguliere circuit in Duitsland en had ik
meteen de juiste behandelingen kunnen krijgen, maar dat is er dus niet van gekomen. Het is dan ook niet gek
dat ik hierna erg ziek wordt opgenomen in het ziekenhuis. In totaal nam ik zeven maanden lang antibiotica en
dat is wel lang. Alhoewel er patiënten zijn die zelfs drie jaar of negen jaar lang antibiotica nemen. Plus alle
voedingssupplemten, wel 20 verschillende, die ik erbij nam. Het was onverantwoordelijk van de
natuurgeneeskundige om mij zoveel suplementen tegelijkertijd te laten nemen. Maar ik deed wat ik dacht dat
goed was en ik vertrouwde op haar. De conclussie is dat er dus ook natuurgeneeskundigen zijn in alle soorten
en maten.
Mijn situatie was dusdanig uit de hand gelopen dat ik op een gegeven moment vanwege artritis klachten
geeneens meer anders kon dan op mijn rug slapen en alleen in éen bepaalde houding met mijn handen
gekruist over mijn borst. Zo moest ik de hele nacht doodstil blijven liggen zonder mij te bewegen anders had ik
erg veel pijn. Op een bepaald moment lukte het zelfs niet om nog boodschappen te doen en dan haalde ik
gewoon geen eten. Ik raakte door de omstandigheden ondervoed en woog bij opname in het ziekenhuis nog
maar 55 kilo. In het ziekenhuis, waar ik een maand verbleef, werd ik bijgevoed tot 65 kilo ongeveer. Daarna
ging ik revalideren in een revalidatiecentrum. Dat duurde zeven maanden.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
“Wedergeboorte” (tekening van wasco gemaakt)
De periode in het revalidatiecentrum is de periode van wederopstanding, Ik ben een geheel nieuw mens maar
wel een baby. Ik zie dat ik kwetsbaar mag zijn en een nieuw leven mag beginnen. Dat gaat met kleine stapjes.
Ik heb besloten om deze periode na het van verval ook te nemen als verval van het oude. Ik mag een nieuw
leven beginnen want letterlijk al het oude is mij uit handen genomen. Ik hoef niet meer te zingen, ik hoef geen
aandacht meer te krijgen om mij goed te voelen, want alle podium aandacht was daar wel een invulling van.
Ik mag mezelf opnieuw gaan ontdekken en gaan ontwikkelen zoals ik werkelijk ben. Eerlijk en in alle
kwetsbaarheid. Ik onderga een heuse “wedergeboorte”.
Psychologische - en spirituele zingeving
De redenen waardoor ik in deze situatie terecht kwam zijn de volgende. Het is allemaal begonnen toen ik mijn
Guru (leraar voor meditatie) verliet. Dit was in 2009. Na ongeveer twaalf jaar trouwe en toegewijde meditatie
leerling te zijn geweest, kwam ik erachter dat ik steeds slachtoffer was van diverse situaties binnen de
gemeenschap en hierdoor niet meer spiritueel kon groeien. Ik kwam erachter dat ik voornamelijk aan het
geven was geweest en mijzelf al jaren uit het oog verloren was. Telkens overschreed ik mijn grenzen, en ik
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
nam er niet de tijd voor om dit gedrag te veranderen. Dat was ook geen nieuw patroon, maar iets dat ik al aan
het begin van mijn leven had geleerd. Ik had geleerd dat er van mij gehouden werd als ik kon geven. Toen ik
daar meer balans in probeerde te brengen stuitte ik op ongelooflijk veel weerstand vanuit de gemeenschap en
uiteindelijk ook vanuit mijn meester zelf. Terwijl ik juist bij deze groep was om spiritueel te groeien was daar nu
geen ruimte voor. Ik stapte op bij de gemeenschap en kort daarop werd ik ziek.
Door het verlaten van de gemeenschap en door de manier waarop dit gegaan is, stortte mijn hele wereld in.
Wat voelde ik mij verlaten, want het leek alsof iedereen door ging met het leven waaraan ik zo gehecht was
geraakt en dat zonder dat ze mij misten of dat ze mijn kant van het verhaal wilden horen. Elk verhaal heeft
twee kanten en wellicht respecteerde ik anderen hun grenzen ook niet altijd, maar deze desinteresse ervaarde
ik als een koude douche. Ik zag hoe iedereen de Guru trouw bleef en mij in de kou liet staan. Het leek wel alsof
mijn oogkleppen toen pas echt afvielen, want had ik niet altijd precies hetzelfde gedaan wanneer een discipel
was weggegaan bij mijn meester? Ik had nooit naar hun verhaal geluisterd en altijd had ik mijn meester gelijk
gegeven. Ik had zelfs kwaad over hun gesproken en dat deden anderen nu ook over mij. Boontje komt om zijn
loontje. Zo zie je werkelijk alles keert bij je terug. Dat heet karma. Ook dat was zeer pijnlijk om te ervaren.
Wat er daarna gebeurde was een diep proces van rouw. Loslaten van een leven en zienswijze waarvan ik
altijd had gedacht dat ik dat leven altijd zou blijven leiden. Maar nu moest ik het loslaten. Mijn polsen waaraan
het kraakbeen verdween zijn nog steeds het bewijs van het verkrampte vasthouden dat ik deed, tot het niet
langer meer ging.
Ten eerste kon ik niet meer zingen en niet meer gitaar spelen. Alle motivatie die ik had om met het mantra
zingen de harten van alle mensen te openen werd in een klap teniet gedaan. Ik zag werkelijk niet waarom ik
daar nog mee door zou gaan nu men mij zo in de kou liet staan. Geheel tegen de principes van de leer in, of
wat ik daarvan had begrepen, werd ik verbannen en opende niemand zijn hart meer voor mij. Na twintig jaar
in “mantra zingen” en in “spiritualiteit” geinvesteerd te hebben liet “de leer van het hart” zelf me in de steek.
“Free” had ik zo vaak met iedereen en voor iedereen gezongen. “Liefde” en “Govinda, Gopala”. Liedjes die we
samen hadden gezongen en die ik uit liefde voor mijn meester had gecomponeerd en gezongen. Waar was
ik nou nu ik teruggeworpen werd op mij zelf met niets anders meer over blijvende dan de liefde in mijn eigen
hart? Het was allemaal erg ontluisterend. Er werd binnen de gemeenschap ook nog eens erg veel over mij
geroddeld.
Daarna was het alsof ik een heel diep duister gat terecht was gekomen waarin geen enkel straaltje licht meer
te bekennen viel. Het ergste was nog dat ik niemand kon bedenken met wie ik over de gevoelens van diep
verraad kon praten. Ik kon alleen maar denken aan Jezus zelf die aan het kruis genageld werd, en zo voelde ik
mezelf ook. Soms als ik dan iemand sprak uit deze meditatiegemeenschap spraken ze telkens weer liefdevol of
zelfs vergoeilijkend over de meester en het voelde alsof men niet begreep dat dat zeer pijnlijk was voor mij.
Sommigen zeiden dat ze mij wel begrepen, maar bleven zelf wel discipel iets dat ik niet begreep.Uiteindelijk
moest ik wel, om tot mezelf te komen, breken met elke persoon uit deze groep. Ik was compleet op.
Door pijn en beperkingen, kon ik daarna alleen nog maar in bed liggen en er moest voor mij gezorgd worden.
Er kwamen allerlei zorgverleners over de vloer om voor mij te zorgen en ik moest me hieraan overgeven. Mijn
oude vrienden zag ik niet meer. Het was het laatste en het ergste wat mij ooit had kunnen overkomen in mijn
ogen. Ik had er zelfs geen voorstelling van hoe ik dit alles zou kunnen overleven.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Dit was allemaal in het begin zeker niet gemakkelijk, maar uiteindelijk lukte het wel om alles los te laten. Dit
“loslaten” pakte uiteindelijk erg goed voor mij uit, want er vond een diepe zuivering plaats op alle niveau's
(fysiek, spiritueel,emotioneel, mentaal). Ik heb dat ervaren alsof ik opnieuw geboren werd. Dat is denk ik wel
voor meer mensen die een ernstige ziekte overleefd hebben een bekend gevoel. Je krijgt immers een nieuwe
kans om het echt beter te doen in het leven.
Het ironische is nu dat ik juist in deze moeilijke tijd “de leer” meer dan ooit begreep en leerde toe te passen.
Beter dan ooit begreep ik wat er bedoeld werd met uitzuiveren op lichamelijk, spiritueel, mentaal en
emotioneel niveau. Beter dan ooit leerde ik toepassen wat compassie, overgave, onthechting, dood van het
ego, moeiteloosheid etcetera was. Het leek alsof allerlei andere thema’s waarover ik mijn meester vaak had
horen spreken nu pas betekenis kregen. Wat ik als ontluisterend heb ervaren omdat ik velen jaren daaraan
voorafgaand vaak heb gedacht dat ik al verlicht was. Ja echt, ik kan er nu om lachen, maar ik was destijds
bloedserieus hiervan overtuigd.
Daarbij kwam ook een andere realisatie bij mij naar boven. Had ik niet. door het zingen van de mantra’s zelf,
met heel mijn hart gevraagd om een transformatie? JA! Hadden de Goden juist daarom mijn gebeden
verhoord en was dit het antwoord op al mijn gebeden? JA! “Free” had ik gezongen en “Krishna” had ik
gesmeekt zoals ik geen ander had zien doen, alleen of met de hele groep en ik regelmatig als leading voice.
JA! Had ik niet mijn meester, ja zelfs het hele universum, met heel mijn hart gesmeekt om verlossing van *1)
samsara, dat alles wat duister was naar het licht mocht komen? JA en hoe! Met heel mijn wezen had ik dat
gedaan.
Ik had zo luid gesmeekt dat mijn hart vaak werd opengebroken en ik dronken van liefde voor God en het hele
universum dat zich in mij bevond smeekte om verwezenlijking. Zie hier; mijn gebeden waren verhoord. God
zelf had mijn verlangen gezien en beantwoord. Ik had mijn meester helemaal niet meer nodig. Had ik daarbij
niet zelf ten diepste ervaren dat alles liefde was. Ja, ook dat had ik ervaren en juist daaruit haalde ik nu de
kracht om dit alles te kunnen doorstaan. Immers als alles liefde is, dan moest deze duisternis ook liefde zijn.
Immers als iedereen het in zich had een meester te zijn, dan was mijn tijd nu aangebroken er een te worden. Ik
had mijn meester duidelijk niet meer nodig. Het was mijn eigen vuur dat deze hele transfomatie in werking
had gezet. Ik was er blijkbaar klaar voor. Hier stopte ook het zoeken naar “verlichting”.
Een andere verklaring had ik niet voor de gebeurtenissen. Eerlijk gezegd had ik het zonder deze verklaring
waarschijnlijk niet gered. Ik ben het ”mantra zingen” eeuwig dankbaar hiervoor. Zonder deze ervaringen die ik
door het mantra zingen had gekregen, had ik het werkelijk nooit kunnen redden. Daarentegen was ik zonder
deze ervaringen waarschijnlijk ook niet tot deze uitbarsting gekomen, maar dat is weer een ander verhaal.
Ik werd daarna een betere versie van mezelf maar ik moest blijkbaar eerst hier doorheen gaan en dat kon in
mijn geval alleen maar door doodziek te worden en daarna weer opnieuw te beginnen.
*1) Samsara: eeuwigdurende cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Blogs
Borrelia de grote imitator
De ziekte van Lyme neemt hand over hand toe. Aangezien de klachten zeer divers en wisselend van karakter
zijn, wordt de ziekte niet altijd herkend. Bovendien is door regulier bloedonderzoek de ziekte niet altijd
onomstotelijk vast te stellen. Daardoor lopen veel mensen met de ziekte rond zonder dat ze dat zelf weten.
De tekenbeet die je ontdekt levert vaak de minste problemen op. De ziekte van Lyme wordt met name
veroorzaakt door een tekenbeet die je onopgemerkt krijgt. Soms krijgt men een rode kring (EM), vaak helemaal
niet.
De Borrelia bacterie imiteert maar liefst meer dan 300 ziektebeelden. Bij patiënten met ME, MS, Parkinson,
fybromalgie, dementie, depressie, aangezichtsverlamming, autisme, ADD, ADHD, schizofrenie, lupus, Ziekte
van Stills en Guillian de Barre wordt regelmatig de Borrelia bacterie aangetoond.
Daarnaast is het belangrijk te weten dat de Borrelia bacterie niet alleen kan worden overgebracht door een
teek zoals officiële kanalen melden. Ook muggen, horzels, mijten, vlooien,vogels en huisdieren (door likken)
kunnen de Borrelia besmetting overbrengen (bron N.V.L.P.; Nederlandse, vereniging van Lyme patienten).
Zelf werd ik eerst gediagnosticeerd en behandeld tegen de ziekte van Lyme op vermoeden van de ziekte van
Lyme door een optelsom aan symptomen. Later werd door een ander ziekenhuis deze diagnose ontkent en
omgezet in de Ziekte van Stills. Ook moest ik lang op een behandeling wachten, daar er eerst, conform de
C.B.O. richtlijnen werd behandeld met twee weken antibiotica, en men ervan uitging dat ik daarna wel
genezen zou zijn.
Hoe voorkom je een besmetting? Teek verwijderen met groene zeep?
Is het verstandig om een teek te verwijderen met groene zeep? Volgens mij is het niet goed om dat op deze
manier te doen en zelfs gevaarlijk. Weliswaar kun je zo wel gemakkelijk de teek verwijderen, maar de teek zal
zich ziek voelen en gaan overgeven terwijl hij in je arm, been etcetera zit en dan wordt je juist ziek. Tenminste
als de teek besmet is.
Bij een onbesmette teek is de methode wel handig, maar helaas kan je vanaf de buitenkant niet zien aan de
teek of hij besmet is of niet.
Een andere manier is om de teek met een pincet te verwijderen, en dat moet je ook heel voorzichtig doen en
op een bepaalde manier. Denk ook niet aan het verwijderen met ether, want dan heb je hetzelfde probleem
als met de groene zeep. Het beste is om een tekentang aan te schaffen en de gebruiksaanwijzing goed door
te lezen. Via het internet kun je ook achter de juiste manier komen om een teek te verwijderen.
Een vriendin reageert hier onverstandig op: "Zoals met alles is er voor en tegen. Ether verdoofd de teek zodat
die zich niet vaster zet in zijn gastheer. Wanneer ze verdoofd is komt ze makkelijker los en doet het minder pijn.
Ik heb deze methode zelf al meermaals toegepast zonder nadelige gevolgen. Wat betreft zeep weet ik het zelf
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
niet, het lijkt me meer geluk te moeten hebben of de teek al dan niet besmet is. Als een besmette teek zich
heeft vastgezet lijkt het me logisch dat er sowieso al schade is toegebracht."
Wat is nu een logische conclusie? Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar deze ziekte openbaart zich
vaak juist pas na enkele jaren, waardoor je nog niet kunt weten of je er nadelige gevolgen van zult
ondervinden. Op het moment dat je een teek verdoofd of smoort zullen de ziekteverschijnselen zich niet altijd
kort daarna openbaren, maar vaak pas jaren daarna. Ik zou het risico dus niet nemen. Het bericht circuleert
echter nog steeds op facebook en is een hoax. Waarschuw zoveel mogelijk mensen hierover, dat kan veel
narigheid voorkomen.
Levend bloed analyse (LBA) bij de ziekte van Lyme kan uitkomst bieden
bij diagnostisering
Als je het vermoeden hebt dat allerlei klachten voortkomen uit de ziekte van Lyme, bestaat daar wel een valide
testmethode voor namelijk een “analyse van levend bloed” onder een Dark Field microscoop. De meeste
ziekenhuizen hebben of weten dit niet, overigens. Maar er zijn allerlei mensen in laboratoria die dit in
Nederland kunnen testen. Bespaar je de moeite om een reguliere bloedtest te doen; die vindt vaak niks.
Gisteren heb ik een levend bloed analyse (LBA) laten doen bij een natuurgeneeskundige in Amsterdam. Er
wordt gekeken in een druppel vers (levend) bloed naar b.v. parasieten en bacteriën die bijvoorbeeld op de
ziekte van Lyme zouden kunnen wijzen. Er werden allerlei ingewikkelde parasieten, waaronder Spirocheten en
Bartonella geheten aangetroffen, en niet zo'n klein beetje. De hoeveelheid gespuis was erg verontrustend.
Eerder heb ik via bioresonantietherapie twee keer een onderzoek van mijn urine laten doen. Deze testen zijn
niet wetenschappelijk bewezen methodes maar wezen ook "Borrelia" uit. Dat is dus al drie keer een bevestiging
van mijn vermoeden dat ik Lyme patiënte ben en hierdoor auto-immuunsysteemachtige verschijnselen heb.
Er wordt veel onzin geschreven en verteld over de ziekte van Lyme. Hoe dit komt is wel eenvoudig te
verklaren; het is ook een zeer ingewikkelde ziekte met de nodige moeilijkheden deze goed te behandelen en
weg te krijgen. Maar het is wel heel goed mogelijk. En dat neemt niet weg dat er wel meer onderzoek naar
gedaan zou moeten worden en dat artsen beter naar hun patiënten zouden kunnen gaan luisteren om hier
iets over te leren. Er moet ook de juiste apparatuur aangeschaft worden om dit goed te kunnen onderzoeken.
Behandelen van vergiftiging van de reuma medicijnen en de ziekte van
Lyme
Ik ben aan het afbouwen met medicijnen, aan het behandelen met ozontherapie en af en toe met bio resonantietherapie. Dat betekent opruimen van de overblijfselen van de ziekte en verder gaan met
supplementen om te ontgiften. Ondertussen doe ik aan zwemmen en ik ben maar begonnen me voor te
bereiden om weer te gaan werken; kortom met kleine stapjes ga ik vooruit en zal ik beter worden. Voor zover
dat gaan zal, want helemaal de oude zal ik niet worden, daar ziektes ook schade hebben aangebracht die zeer
waarschijnlijk niet te herstellen zijn.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Voor iedereen die wilt weten hoe ik hierdoor heen kom het volgende: ik kom hier doorheen door middel van
dieet en heel veel verse sappen van rode bieten, wortels, gember, verse spinazie. Veel vitamine C inname,
Chlorofyl om te ontgiften, heel veel water drinken en volhouden.
Voor iedereen die ziek is en het nodig heeft deze aanmoediging. Blijf zoeken en blijf in jezelf geloven. Durf
stappen te nemen en blijf doorzoeken naar manieren om beter te worden. Onderschat daarbij ook niet het
zelfherstellend vermogen van het lichaam en geef jezelf de tijd om beter te worden. Wellicht wordt je niet
meer voor 100% de oude, maar verbeteren kun je zeker.
De Ozonsauna bijvoorbeeld helpt bij heel veel ziektes en ook tegen de ziekte van Lyme en tegen autoimmuunsysteemziektes. Als je dus Lyme hebt met artritisklachten is het dus heel goed om op zoek te gaan naar
een Ozon-behandelaar.Daar zijn er een aantal van te vinden in Nederland, dus mogelijk ook bij jou in de regio.
Je kunt zo’n sauna zelf aanschaffen, hoewel dat erg prijzig is. Kijk maar eens op internet en zoek naar een
zorgverlener bij jouw in de buurt. Samen met vitamine C en zout water oplossing (Sole) is dit een hele goede
behandeling van deze ziektes.
Ook kun je opzoek gaan naar iemand in je omgeving die zo’n sauna heeft en zichzelf hiermee behandelt en
jou misschien wilt helpen met een aantal behandelingen tegen een onkostenvergoeding. Let op; je moet wel
voorzichtig zijn en jezelf eerst goed informeren over de behandeling en jouw eiegen gezondheidssituatie en
niet zomaar iets doen hoor. Succes! Ik hoor graag jullie reacties hierop om te horen hoe jullie Lyme
ondersteunen/ genezen.
Wat ik eraan doe om Lyme te genezen
Voor je begint met zelfgenezing is het goed je goed te laten informeren en je te laten onderzoeken door
mensen die er verstand van hebben. Aan deze behandelingen zoals ik die nu doe is onnoemelijk veel vooraf
gegaan en ik ben nu aangekomen om Lyme op deze manier aan te pakken.
Ik heb geen voorkeur of afkeur van de reguliere behandelingen. Zelf heb ik ook veel antibiotica genomen,
maar nu neem ik dat niet meer. Ik ben daarna ook erg lang bezig geweest om te herstellen van het antibiotica
gebruik. Vooral met herstel van schade in de darmen. Naar wat ik hoor van sommige natuurartsen is dat ze
soms meer Lyme (borrelia) konden meten na een antibiotica behandeling dan daarvoor. En als dat waar is
dan is dat zeer slecht nieuws.
Elke ochtend al ruim een maand doe ik oilpulling (ontgiften met zonnebloemolie). Bij oilpulling neem je een
slok zonnebloemolie in je mond en deze spoel je ongeveer twintig minuten lang heen en weer in je
mondholte. Daarna spuug je de olie uit en spoel je je mond met wat water met een beetje sole (zoutoplossing
van Keltisch zeezout of Himalaya zout). Het heen een weer bewegen van de olie zorgt dat er gifstoffen
worden ontrokken uit je mondholte en speeksel die anders in je lichaam terecht zouden komen. Hierdoor help
je je lichaam te ontgiften. Bovendien herstelt je tandvlees ervan en je tanden worden hagellwit. Je moet het
lang volhouden, zeker een jaar lang of zo. Des te langer je het doet, des te meer resultaten je zult bemerken.
Maar begin eerst maar een met het volhouden van een aand of drie. Daarna kijk je weer verder.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Ik drink twee tot drie liter water per dag. In de ochtend en de avond neem ik water met Sole (zoutoplossing
van Keltisch- of Himalaya zout). Sole bevat vele belangrijke voor ons lichaam werkzame spoorelementen en
mineralen. Het is zeer eenvoudig om zelf Sole te maken. Het bestaat immers alleen uit water en zout. Sole is
dus een zoutoplossing in water. Gebruik hiervoor alleen geen keukenzout!
Ik neem spirulina, en B12 (zuigtabletten) vitamine C (voor mijn immuunsysteem). Ik dood de bacterie met
druppels van de kaardenboltinctuur. Ooit heb ik ook met MMS de bacterie proberen te doden maar dat houd
ik niet lang vol. Mijn lichaam kan niet tegen deze sterke chemische middelen.
Ik drink zo weinig mogelijk koffie en ik drink veel groene thee, brandnetelthee (ontgiften), steranijsthee (tegen
candida) en kamille thee (bacteriedodend en ontstressend). Wat ook heeft geholpen een tijdje waren
Artemisia druppels in afwisseling met de Kaardenboldruppels. Dat zijn druppels van een tinctuur die werken
tegen Borrelia, maar naar ik heb gehoord ook tegen de co-infectie Bartonella. Voornamelijk tegen Bartonella
werken de druppels “Banderol”, waarmee ik momenteel bezig ben. Omdat de bacterie snel resistent is tegen
de druppels, is het handig verschillende middelen te gebruiken en deze met elkaar af te wisselen.
Mijn dieet bestaat grotendeels uit groente, zaden, noten, vruchten, bruine rijst, peulvruchten en havermout
gekookt met water. De groente eet ik afwisselend gekookt en rauw. Rauwe groenten hebben meer kracht
maar in verband met slechte verteerbaarheid is gekookte groente of een licht verteerbaar soepje, beter voor
mij dan rauwe groente. Dus let hierop of dat bij jou past. Zoet fruit bevat veel suikers en is af te raden bij
iemand met een candida infectie die vaak voorkomt door gebruik van antibiotica.
Ik eet zelf helemaal suikervrij en ook eet ik geen brood of andere levensmiddelen waar gist in zit. Ik eet geen
bewerkte levensmiddelen, dus niets uit een pakje en bij voorkeur eet ik alles biologisch. Af en toe eet ik
biologisch vlees.
Ik eet ook twee tot vier eetlepels kokosnootolie per dag (helpt ook tegen Bartonella). Tegen de artritisklachten
neem ik Kurkuma (Indiase specerij van geelwortel) opgelost in lauw water . Pas op dat het water niet te heet is
want anders gaat de kracht van de geelwortel verloren. Het kruid kun je samen oplossen met wat zwarte
peper en warm opdrinken. Voeg altijd peper toe want dan wordt de kurkuma beter opgenomen.
Je kunt ook een supplement met kurkuma aanschaffen. Kurkuma is heilzaam en ondersteund ook de lever! Dit
theetje is echter net zo heilzaam als de supplementen en goedkoper. Doe de kuur telkens niet langer dan twee
weken. Daarnaast gebruik ik gemberthee en gember in mijn sapjes die ik maak met de slowjuicer. Gember is
een natuurlijke pijnstiller en bovendien werkzaam op de gewrichten.
Wat mij daarnaast heel erg goed doet is om zoveel als mogelijk te bewegen. Ik vind het leuk om te zwemmen
in warm water en ik doe aan fysio-sport. Dat laatste doe ik twee keer per week. Ik kan niet in een groepje
sporten of op een drukke sportschool. Daarvoor voel ik mij te snel overprikkelt.
De bacterie kan heel slecht tegen warmte. Badtherapie is daarom erg goed, en dat betekent dat je twee of
drie keer per week een bad neemt met heet water met een oplossing van Himalaya zout, klei of gember. Van
dat laatste ga je erg zweten, en dat is juist heel goed want zo raak je nog meer gifstoffen kwijt. De klei en het
zout trekken de afvalstoffen uit je lichaam en bovendien vult het zout je mineralen aan in je lichaam.
Ik heb dus antibiotica geprobeerd, langdurig, maar de bacterie is zo slim dat ze zich een tijdje verstoppen
totdat je gestopt bent met de kuur. Daarna komen ze weer terug. Ook komen de vervelende bacteriën weer
terug als je immuunsysteem even wat zwakker is. Daarnaast heb ik zoals ik hierboven al schreef, gehoord dat
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
soms de bacterie heviger terug kan komen na een antibioticakuur en ik ben er daarom niet voor om daar nog
eens aan te beginnen. Mijn specialiste heeft het wel voorgesteld, maar ik heb haar verteld dat ik haar advies ter
harte neem, maar nu eerst verder ga met de therapieën zoals hier beschreven staan.
‘s Ochtends neem ik een Indiase neusdouche met lauwwarm water en zeezoutoplossing en dat geeft en fris
gevoel in mijn neus en hoofd. Een gezonde neus heeft veel goede voordelen op de gezondheid, ook als je
geen Lyme patiënt(e) bent.
Samengevat heb ik de volgende therapieën ondergaan: bio-resonantie-therapie, levend bloedanalyse,
ozonsauna, orthomoleculaire geneeskunde, colontherapie, sapvasten met verse groente,fruit en gember,
lymfe-drainage en biophotonen -therapie. Deze lichttherapie werkt tot diep in de cellen en ik heb het pas vier
keer gedaan, maar ik voelde me erg goed erdoor. Daarnaast heb ik zelf gal- blaas- en leverreinigingen gedaan.
Herxen & ontgiften
Na elke behandeling kun je een reactie verwachten en soms is de reactie zo sterk dat je juist ziek wordt en zelfs
het gevoel krijgt dat je achteruit gaat in plaats van vooruit. Dit heet een herx en wordt veroorzaakt door het
afsterven van de bacterie in jouw bloed. De gedode bacterien zwerven rond in jouw bloed en vaak is het dan
beter om eerst te gaan ontgiften voordat je jezelf weer laat behandelen.
Let erop dat je bij het hebben van een herx niet opgeeft, maar juist weet dat dit een teken van herstel is. Echt
dit is heel erg belangrijk! Veel mensen weten dat niet en ondergaan behandeling na behandeling zonder zich
eerst te ontdoen van de dode bacterien en dat is slecht. Je voelt je slechter als je niet eerst ontgift. Je kunt dan
ook gaan denken dat de behandelingen niet werken, maar behandelen is maar 50% van het werk. Het
ontgiften is de andere 50%.
Hoe een herx eruit kan zien is bij iedereen anders. Soms heb je bijvoorbeeld last van een stijve, onbeweeglijke
arm voor twee dagen en dan is de pijn na twee dagen weg. Maar ik heb ook herxen gekend waarbij het
voelde alsof ik dood ging en kermend over de vloer kroop van de pijn. Als ik toen niet had geweten dat het
een teken van herstel was, was het erg moeilijk geweest om door te zetten met de bahandelingen. Het hangt
ook ervan af waar je je bevindt in het herstelproces of een herx hevig is. Aan het begin waren de herxen
heviger dan nu. Het is wenselijk dat een herx niet te hevig is en indien mogelijk is het goed dan jouw dosering
van de medicatie aan te passen.
Wees ondanks, dat het soms moeilijk is ook heel erg eerlijk tegen jezelf, want als je voelt dat je weerstand heel
laag is en je neemt dan toch bijvoorbeeld een ontgiftingsbad dan riskeer je dateen terugval krijgt. Dat komt
omdat je immuunsysteem te zwak is op dat moment. Dat is wel balen, en balen doen we veel als je dit hebt.
Dus wacht dan liever even totdat je wat bent aangesterkt voordat je gaat ontgiften. Chlorofyl is bijvoorbeeld
een supplement dat erg goed werkt bij het ontgiften en dat de herx verzacht en ondersteund om de gifstoffen
af te voeren. Een ander middel dat wordt ingezet om te ongiften is Gluthatione.
Het kost allemaal veel geld en men moet veel geduld hebben bij het herwinnen van de gezondheid op deze
manier, maar uiteindelijk zal het wel zijn vruchten afwerpen.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Daarbij kun je ook andere methodes gebruiken om te ontgiften. Met behulp van bijvoorbeeld Himalaya
zoutbaden, cupping of acupunctuur kun je het ontgiftingsproces van de dode Lyme bacteriën in je lichaam
ondersteunen en zo versnellen.
Laat mij even een voorbeeld geven. Een alternatieve therapie zoals biophotonen therapie zorgt ervoor dat de
bacteriën gedood worden. Om de dode Lyme bacteriën af te voeren kun je dan zelf deze of andere
maatregelen nemen. Het nemen van hete baden, met baden van Himalaya zout zijn heel erg goed. Neem dus
voldoende ontgiftingsmaatregelingen.
Tot slot moet je er opletten dat een herx niet verward wordt met een bijwerking op een middel. Het
onderscheid is soms wel lastig te maken. Maar een herx gaat uiteindelijk over en de bijwerkingen niet.
Ontgiften met baden met Himalaya badzout
Baden nemen met Himalaya badzout is niet alleen zeer geschikt om het lichaam te ontgiften maar tegelijkertijd
om eens lekker te kunnen ontspannen. Doordat het zout opgelost is, kan het lichaam actieve stoffen opnemen
en gifstoffen en afvalproducten juist afgeven (osmose). De huid wordt gezuiverd en de pH-waarde van de
huid wordt in evenwicht gebracht en de rode of gevoelige huid bedaard. Bij normaal gebruik is een
verdunning van 1% in bad voldoende; dus voor een vol bad van 40 liter is 400 gram Himalayazout nodig.
Belangrijk is om het zout eerst in een beetje water te laten oplossen alvorens je het overige badwater toevoegt.
Bij therapeutisch gebruik voor huid, spieren/gewrichten of ontgiften neem je 2 keer per week, 3 weken lang,
een bad. Bij voorkeur geen andere badproducten toevoegen om de inwerking van het zout niet te hinderen.
Het beste resultaat verkrijg je als na het bad het lichaam niet wordt afgespoeld en de huid wordt droog
gedept of als men de huid zelfs zo laat opdrogen. Daarna de huid stevig laten afborstelen met een borstel
heeft effect en zorgt voor een goede doorbloeding van de huid.
Neem je de baden weet dan dat deze koorts kunnen oproepen, waardoor je lichaam de afvalstoffen kan
afvoeren. Neem dus vooral een lekker heet bad, en kruip daarna ruim een uur onder de wol.
Dit zorgt ervoor dat je kunt ontspannen, en zo loom zwetend je afvalstoffen kwijt raakt.
Vergeet vooral niet om hiervan te genieten, ook dat is goede therapie en hoe meer je dit doet hoe eerder dit
je lichaam de kans geeft om de draad weer op te pakken.
Direct na een behandeling voel je zeker niet altijd opgewassen tegen een intense ervaring als het nemen van
een bad, want je zieke lichaam kan niet alles tegelijk aan. Als je Lyme hebt is alles heel erg indrukwekkend, dus
neem de tijd om ene behandeling te verwerken en overvraag jezelf niet. Plan een bad daarom meerdere
dagen later na een behandeling.
De behandeling met bijvoorbeeld biophotonentherapie spoort het lichaam aan te genezen en dat kost veel
energie. En dan ook nog een bad nemen, dat kost ook weer veel energie. Doe je het te vroeg , dan neem je
het risico je lichaam te overvragen en riskeer je weer dat je een stapje teruggaat in het herstelproces.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Cupping, Acupunctuur & Ozonsauna
Cupping is ook een goede manier om dat proces te ondersteunen en afvalstoffen af te voeren. Met cupping
wordt door middel van het plaatsen van verhitte glazen potjes op je huid, je huid vacuüm gezogen waardoor
de afvalstoffen onderhuids naar de oppervlakte worden getrokken zodoende op de manier je lichaam te
kunnen verlaten.
En ook acupunctuur kan helpen omdat dit je energie banen in balans brengt en ook helpt je organen die
eventueel beschadigd zijn door de Lyme- bacterie of door de medicijnen als antibiotica weer te herstellen,
waardoor deze beter kunnen herstellen en hun werk weer kunnen gaan doen.
Als je deze behandelmethodes ondergaat ervaar je tegelijkertijd ook ontspanning. In Amsterdam kan je
cupping o.a. vinden bij diverse Chinese Acupunctuur Centra.
Een behandeling met Ozon met een Ozonsauna is schijnbaar nog de beste methode om te ontgiften en om
de bacterie tegelijkertijd te doden. Hierdoor sla je twee vliegen in een klap; behandelen en ontgiften.
Voor nu wens ik je veel succes!

Veel drinken om te ontgiften noem ik tussen de twee tot drie liter bronwater per dag.

Hierbij moet je denken aan 1 liter water op 25 kilo lichaamsgewicht. Brandnetelthee, kamillethee en
alle andere kruidenthee soorten zijn ook heel goed. Uiteraard laat je frisdranken, koffie en
geconcentreerd vruchtensap staan!
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
* Waakengel tekening: er is altijd iemand die over jou waakt ook in zware tijden.
Dagboekfragmenten
Ik ben een vrouw met de ziekte van Lyme en een auto-immuunsysteem
ziekte
Ik ben een vrouw met een auto-immuunsysteem ziekte en een (op grond van de symptomen)
wetenschappelijke gediagnosticeerde ziekte van Lyme. Ik heb de diagnose voor de ziekte van Lyme ook via de
alternatieve geneeswijze boven de tafel gekregen, maar dat is dus niet wetenschappelijk en niet geldig voor de
medici. Mijn ziekte is een ellenlange weg vol met ellende onbegrip en onnodig lijden geweest en dat is het
nog steeds. Toch zal ik door strijden voor een juiste arbeidsdeskundige beoordeling, zolang als dat het moet
ondanks mijn vermoeidheid. Ik heb maar 50 % energie, momenteel wordt er van mij verwacht dat ik ga
solliciteren! Ik heb polsreuma aan beide polsen en waardoor ik geen kraakbeen meer heb aan beide polsen.
Deze handicaps heb ik door door deze ziektes opgelopen. Lang staan en lopen is moeilijk. Iedere dag opnieuw
is het maar kijken hoe het me vergaat.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
De medicijnen die ik krijg voor de auto-immuunziekte tasten mijn weerstand aan, Dit medicijn is goed voor de
auto-immuunziekte ziekte. Mijn immuunsysteem wordt al aangevallen door de ziekte van Lyme, dus dat is
dubbele aanval op mijn immuunsysteem doordat deze medicijnen het immuunsysteem onderdrukken. Het is
daarom van belang om van deze medicijnen af te komen, en hierom is het belangrijk dat mijn reumatoloog
meewerkt met afbouwen van de medicijnen. Maar dat doet hij niet.
Ik wil nu eindelijk ook eens dat de juiste diagnose gesteld wordt. Of eigenlijk dat de eerste diagnose, die juist
was, serieus wordt genomen. Dit kost me al mijn kracht om mij hiervoor in te zetten. Ik heb hieraan al een
baan. Ondertussen heb ik al mijn te bestede vergoedingen voor alternatieve geneeswijze verbruikt en kan de
ziekte van Lyme niet meer behandeld worden. Ik ben nu afhankelijk van giften voor deze behandeling.
Hiervoor heb ik behandelaar gevonden die dit doet. En niet alleen voor mij, maar voor elke Lyme patient die er
slecht voor staat financieel, want ik ben hierin niet alleen. Deze behandelaar betaald soms mijn behandelingen
van de giften van andere mensen die dit hiervoor over hebben.
Alle mensen met de ziekte van Lyme kampen vroeg of laat met financiële problemen of sociale problemen. Ze
worden voor gek uitgemaakt omdat de ziekte vaak niet aangetoond wordt. Ik ben van plan me hiervoor in te
zetten. Ik wil meer bewustzijn creëren over het onzichtbare lijden van deze groep patiënten. Ondertussen
schilder ik ook en heb ik toch plezier in mijn leven. Na het horen van wat mijn ziekte was, heb ik eindelijk een
balans gevonden in wat voor mij mogelijk is om te doen en nou wordt er aan alle kanten druk uitgeoefend
om te gaan werken! Ik wil binnenkort met mijn kunst aandacht gaan geven aan het onzichtbare leed van alle
Lyme patiënten in Nederland. Wellicht door het schrijven van een e-book.
Ziek zijn is een zware “baan”
Het is alle hands aan dek hier. Ik ben niet “lekker moe”, ook niet “hondsmoe”, maar echt “goed uitgeput” zeg
maar. Dat was allemaal al zo, want ik heb de ziekte van Lyme maar ik ben nu extra dubbel en dwars moe van
alle strijd tegen van alles en nog wat. Strijd tegen U.W.V. GAK, tegen mijn specialist, tegen de gemeente, tegen
het D.W.I. etcetera.
Hoezo heb ik strijd? Ik moet werken van U.W.V. Gak, maar ik ben te moe om te werken, door de ziekte van
Lyme. Ik ben te moe, maar ik moet naar een psycholoog toe die een verklaring moet schrijven dat ik te moe
ben, omdat mijn specialist niet mee werkt, want ik heb dus geen Lyme, volgens hem. Hoe kan ik nu aantonen
dat ik moe ben? Ik heb geen energie om naar hem toe te kunnen gaan, en ik hoef ook helemaal niet gepsycho-analyseerd te worden. Toch sleep ik mij erheen want ik heb een verklaring nodig van hem voor het
bezwaar tegen U.W.V.GAK. Ik krijg zelf mijn hersenen niet op een rijtje, en daarom is het toch wel goed dat
iemand voor mij opkomt. Dan mag dat ook mijn psycholoog zijn.
Gisteren heb ik weer wat vreselijks meegemaakt omdat ik dingen vergeet. Dat komt door een slecht
geheugen. Ik was zowaar twee maanden mijn fiets kwijt. Toen ik de fiets terugzag, dacht ik dat iemand anders
mijn fiets geparkeerd had op de plek waar deze stond. In feite was ik zelf vergeten dat ik hem daar twee
maanden geleden geparkeerd had. Ik wist zelf niet meer dat ik de fiets daar achter had gelaten en dus ging ik
naar de politie om aangifte te doen. Ik was totaal blanco in mijn hoofd. Eenmaal thuis begon ik te denken dat
ik hem zelf daar achter had gelaten en toen ik mijn fietssleutel ging zoeken en deze ook vond en de sleutel
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
vervolgens in het slot paste wist ik het pas zeker. Wat voelde ik mij oenig toen ik dat ging melden aan het
politiebureau die de aangifte daarna onnmiddelijk introk omdat ik mijn fietssleutel zelf thuis had gevonden.
Het hebben van een slecht geheugen heeft niet alleen slechte kanten, maar kent ook zijn goede kanten.
Bovendien leer ik door mijn slechte gezondheid om mij steeds beter te richten op wat er in het leven allemaal
wel heb. Hierdoor ben ik steeds sneller tevreden met alles wat ik wel heb en dit ervaar ik alsof ik een leuker
mens wordt Ik ben er een opener mens door geworden. Ja als je wilt, de bacterie heeft mij doen openbloeien.
Ook voel ik me niet altijd ziek. Ik heb mijn goede en mijn slechte dagen. Mijn lichaam heeft wel een ziekte,
maar ik voel me zo anders en zoveel meer mezelf en optimistischer dan ooit daarvoor. Ik voel echt dat ik een
gelukkiger maar vooral een eenvoudiger mens ben geworden.
Nog even doorploeteren
Lieve mensen, vrienden, vriendinnen, lezeressen en geïnteresseerden die dit lezen. Begrijp me goed. Ik schrijf
dit niet om tips te krijgen hoe ik aan een nieuwe huishoudelijke hulp, die me heeft laten zitten, kan komen. Ik
schrijf het ook niet om informatie te krijgen hoe ik een andere specialist kan vinden die me wel geloofd, of voor
welke therapie ik me nu eens aan kan melden voor de behandeling van Lyme. Ook hoef ik geen spiritueel
advies, of wellicht goed bedoelde andere adviezen van mensen die eigenlijk niet weten wat zich hier afspeelt
omdat ze van mening zijn dat ik er wel iets van moet leren of denken dat ik negatief ingesteld ben. Ik heb
gewoon iemand nodig die me even begrijpt, een knuffel geeft en zegt dat het goed komt. Iemand die mijn
hand vast houdt en zegt dat alles wel goed komt. Iemand die zegt dat ik nog even vol moet houden en dat
het echt wel goed komt. Zeg niet dat het allemaal wel meevalt, want dat is niet zo!
Wat is er aan de hand? Ik voel me niet meer met mezelf op mijn gemak. Ik voel me mijzelf niet meer. Het is kort
geleden gebeurd maar duurt alweer zo’n maand of anderhalf. Wat er toen gebeurd is? Ik stond ineens oog-inoog met UWV GAK. Dat betekent een herkeuring. Uitslag: 50% gezond. Maar dat is niet zo. Daar ben ik het
niet mee eens! Bezwaren her en der gemaakt. Hoe ga ik nu verder? Wat gaat er met mij gebeuren?
Besluiteloosheid vanuit mijn kant. Hoe kan ik weten wat er goed is voor mij? Kortom, het is uit met de rust die
zo hard nodig is om te herstellen. Door ziekte leerde ik te leven in het moment dat kon en moest want ik kwam
te leven zonder verplichtingen, behalve éen verplichting aan mijzelf, en dat is genezen. En zover ben ik nog
niet, dus ik ben er nog niet klaar voor, voor een werkend leven zeg maar. En ineens is daar onaangekondigd
die brief met de oproep voor een gesprek met de verzekeringsarts. BAM!
Iets later in de week val ik van mijn fiets en moet ik mij toegenomen arbeidsongeschikt melden bij het U.W.V. Ik
heb door de val een hele licht hersenschudding opgelopen. Het is een uiting van ontsteltenis over de
verkeerde gang van zaken in deze. Als ik val is het overigens ijsglad op straat, en omdat ik aan bbeide polsen
geen kraakbeen meer heb kan ik mijn val niet met mijn handen breken en kom ik met een klap op mijn bips
terecht.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Wie kan mij dit uitleggen?
Ik wil afbouwen met de reuma medicijnen. Bovenop de Lyme waardoor ik al heel moe ben, komt nu een aanval
op mijn immuunsysteem erbij door de medicijnen die ik neem. Ik krijg deze medicatie vanwege de diagnose van
een auto-immuunsysteem ziekte “ziekte van Stills”. Omdat mijn natuurgeneeskundige met een Levend Bloed
Analyse de ziekte van Lyme heeft gediagnosticeerd, neem ik een verslagje daarvan mee naar het spreekuur van
mijn specialist (reumatoloog). Warempel hij leest het. Dan zegt hij: " jij hebt geen Lyme" en hij legt het verslagje
weg. Hij geeft me daar wel een verwijzing naar een psycholoog bij. De diagnose op grond van de symptomen
en de behandeling van de ziekte van Lyme door een Lyme specialiste is al eerder van de tafel geveegd. Ik ben
erg verdrietig en boos.
Ik wil even wat uitleggen waarom ik af wil bouwen. Mijn vrienden vinden dat ik erg dramatisch doe. Maar ik
kan werkelijk heel vaak mijn gedachtes niet op een rij krijgen. In mijn hoofd is een mist of ik herken me zelf de
ene dag niet zoals ik de dag ervoor was. Ik lijk wel een ander persoon, elke dag weer anders. Kortom het is
steeds een verassing hoe ik de volgende morgen ben bij het opstaan. De klachten komen voort uit Lyme
neuro borreliose. Hierdoor krijg je neurologische klachten omdat Lyme bacterie zich in je zenuwstelsel
genesteld heeft. De reuma-medicijnen die ik neem dragen niet bij aan het verbeteren hiervan en ze versterken
alle klachten zelfs. Er zomaar mee stoppen is geen optie. Er zal langzaam afgebouwd moeten worden terwijl ik
onderwijl aan mij herstel van de ziekte van Lyme blijf werken.
We hebben eerder geprobeerd om de medicatie af te bouwen en toen werd ik pas werkelijk echt doodziek. Ik
moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis en voor mijn dokters bevestigde dit alleen maar dat ik
geen Lyme had maar ik wel heel ziek was. Ik moest gelijk weer alle medicijnen innemen. Nu bouw ik toch
weer langzaam af en alle Lyme verschijnselen keren terug. Zou het dan zo zijn dat de medicijnen invloed
hebben op het onderdrukken van Lyme? Of is er een andere reden, zoals verzuring en vergiftinging van het
lichaam waardoor het lichaam de medicijnen niet ook nog eens kan bolwerken? Ik weet het niet. Ik ben geen
arts. Maar een ding is wel zeker en dat is dat er werk aan de winkel is en dat ik wil genezen.
Maar hoe? Wat voor uitweg is er in hemelsnaam? Ik wil de medicijnen afbouwen en ik moet een andere
specialist zoeken die me wel hierbij wilt helpen en die wel geloofd dat ik de ziekte van Lyme heb. Ik heb er
alleen al heel veel gezien die allemaal zeiden dat ik het niet heb, dus wat maakt het uit? Hoe veel anderen
moet ik nog zien?
Dit gebeurd in Nederland. Ik ben overgeleverd aan de alternatieve genezers en ik mag het allemaal zelf
uitzoeken en bekostigen en mijn tegoed hiervoor bij de verzekeraar is op. We leven in een rare wereld.
Ik praat niet graag over “ziek zijn”, daar wordt het niet beter van maar ik smeek jullie: alsjeblieft, deel deze
informatie en oordeel niet zo snel. We worden enorm op de proef gesteld en ik kan jullie steun wel een beetje
gebruiken
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Tekening: Ik ben een heus proefkonijn. “De doktoren lekkerbekken van mijn gestelde diagnose “ziekte van Stills”
Het is een zeldzaamheid en deze diagnose komt vrijwel nooit voor.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
* Getroubleerde Engel: ook je beschermengel ziet het wel eens somber in
Therapeutische achtergrond informatie over mogelijke oorzaak voor de
ziekte van Lyme. Kortom: waarom heb ik Lyme gekregen?
Volgens helers van de ziekte van Lyme is er een link tussen deze ziekte en (kinder)mishandeling dan wel
psychologisch/emotioneel/seksueel.
Mensen met Lyme zouden dus geen veilige jeugd hebben gehad. Ze werden emotioneel gechanteerd,
opgezadeld met de problemen van de volwassenen, vernederd, geïntimideerd etcetera. Deze onopgeloste
trauma’s tasten hun weerstand aan.
Het is namelijk. zo dat er meer mensen besmet worden door een besmette teek maar deze mensen de ziekte
niet krijgen. Hun immuunsysteem kan de besmetting gewoon aan. Maar het immuunsysteem van mensen die
de ziekte krijgen, kon dat niet en was op het moment dat de ziekte doorbrak erg verzwakt. Oftewel door
vroeger trauma, of bijvoorbeeld door een ongelukkige samenkomst van omstandigheden op dat bepaald
moment van hun leven.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Op het moment dat ik ziek werd had ik al een besmetting, maar kreeg ik emotioneel ook een ondraaglijke
zware klap te verduren. Hierdoor verzwakte mijn immuunsysteem en kom de Lyme bacterie die het toen zeer
ongezonde immuunsysteem aanviel, zijn slag slaan. In andere woorden was de emotionele klap de doodslag
waardoor de besmetting met de Lyme bacterie vrij baan kon krijgen.
Wat opvalt overigens is dat veel Lyme patiënten een zeer druk en ook schijnbaar “succesvol” leven hebben
voordat de ziekte toeslaat. Ze timmeren hard aan de weg en dat doen ze al heel hun leven. Het zijn echte
doordouwers.
Wat ik daarnaast zie is dat er gedurende de strijd met de ziekte een gelijkenis is met de strijd die je als
slachtoffer van misbruik hebt, zoals bijvoorbeeld een slachtoffer van huiselijk geweld dat vaak voor iedereen
onzichtbaar is. Dit is een zeer persoonlijke waarneming. Net zoals huiselijk geweld meestal verborgen blijft is de
ziekte van Lyme ook in het verborgen. Je hebt iets dat niemand gelooft, dat niet aan te tonen is. Je bent boos.
Je hebt wel vlekken op je huid, maar niemand weet waardoor ze komen. Je bent hondsmoe en niemand ziet
wat aan je. Je ligt een groot deel van jouw tijd in bed met de gordijnen dicht, maar dat ene moment als je
erop uitgaat zie je er prima uit.
Je krijgt vervolgens van niemand gelijk als je zegt dat je deze ziekte hebt, wordt zelfs opgezadeld met een
verkeerde diagnose (komt niet zelden voor) en je leeft met een geheim. Verzekeraars vergoeden vervolgens
niets als je de diagnose wel krijgt, dokters vertellen je dat hun testen het wel doen terwijl allang bewezen is dat
dat niet zo is. De ene witte jas (arts) verteld je dat je geen Lyme hebt, ook al ben je doodziek en heb je via
andere wegen een bevestiging gekregen van je vermoedens. Terwijl de andere witte jas (arts) zegt dat er
absoluut geen sprake kan zijn van Lyme ook niet op grond van de symptomen, terwijl de eerste dat juist wel
zegt. Het is om helemaal dol van te worden en radeloos. Maar de dokters staan zelf met hun rug tegen de
muur en dat is ook heel goed voor te stellen. Lyme is de nu eenmaal een moderne ziekte en staat nu pas in het
stadium waarin Aids zich bevond in de jaren 80. En ook dat was een controversiële ziekte waarbij veel tijd en
onderzoek is gedaan eer de dokters deze ziekte konden begrijpen.
Een vriendin heler en ik dachten ook dat je door de moeheid de tijd krijgt en gedwongen wordt je trauma’s
onder ogen te zien en te verwerken. Dat klopt zeker. Maar niet alleen dat; je wordt ook gedwongen op jezelf
te vertrouwen, je te verdiepen in een ziekte die zo ingewikkeld is dat zelfs de dokters er niets van begrijpen en
deze ziekte moet je vervolgens zelf uit leggen aan je dokters en het is dan nog maar de vraag of ze je
begrijpen. Of eigenlijk beter gezegd; ze zullen je niet begrijpen want ze steken allemaal massaal hun kop in het
zand. Is dat niet werkelijk vermoeiend? Je wordt ook nu weer uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen.
Dus je zou het zo kunnen zien: kom je bovenop alles en genees je van de ziekte van Lyme dan ben je en
held(in). Je verwerkt je je trauma’s goed en je bent er sterker door geworden. Je weet nu alles van een ziekte
en kan anderen mensen hierin mogelijk begeleiden. Kom je er niet bovenop, dan is dat ook niet verwonderlijk.
Wie kan nou helemaal alles wat deze ziekte met zich meebrengt aan? De kosten, de strijd met instanties, het
verlies van lichaamsfuncties, een ander uiterlijk en gebrekkige tot geen sociale kontakten? Wat als je er alleen
voor staat? Soms lijkt zelfmoord voor sommige lyme patienten wel de enige oplossing, maar dat is het
natuurlijk niet.
Het is misschien moeilijk maar probeer in de donkerste uurtjes ook eens alles van de positieve kant te zien.
Want tegelijkertijd wordt alles echter, en leger, vriendelijker en begrijp je anderen beter. Je bent er een
vriendelijker en zachter mens door geworden. Om maar wat te noemen. Misschien herken je dit en is er
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
wellicht meer compassie voor anderen gekomen hierdoor in jouw leven?. Ook je spirituele groei en kontakt
met Engelen, God of je Hogere Zelf is er wellicht sterker door geworden. Beter kontakt met jezelf betekent
waarschijnlijk ook dat je relaties verdiept zijn of dat je juist mensen achter je hebt moeten laten rn andre
nieuwe mensen hebt leren kennen.
Nog een visie op Lyme.
Een masseuse vertelde me eens dat Lyme-patiënten moeten leren zich (weer) te laten aanraken. Het zal
variabel zijn voor iedere Lyme patiënt. Maar ik zou het niet verrassend vinden als dat voor sommige Lyme
patiënten klopt, maar ik vraag mij af wat ze er precies mee bedoelt.
Zo is er ook een stelling die stelt dat de Lyme patiënten niet beter worden eer ze intuïtief voelen dat de
levensles is geleerd. Welke levensles is dat dan? Ik denk dat deze lessen voor iedereen anders zijn. Het kunnen
talloze verschillende lessen zijn. Heb jij lessen geleerd door de ziekte van Lyme, die ja anders nooit geleerd zou
hebben?
Ik vind het zeer interessant over deze dingen na te denken en ik mag er graag meer over horen. Dus delen
mag als je dat wilt. In de toekomst schrijf ik weer, want een ziekte is iets wonderlijks en in vele opzichten ook
iets om dankbaar voor te zijn, als je ervan kunt leren.
Laura Bruno's visie op Lyme
Waarom heb ik Lyme? Zocht de teek mij of zocht ik de teek?
Is het een puur en ongelukkig toeval dat je de ziekte van Lyme hebt, een tekenstreek die jouw geleverd wordt,
of is er toch een of andere diepere reden voor dat je aan deze ziekte lijdt?
Chronische Ziekte van Lyme – Metafysische en spirituele aspecten
De ziekte van Lyme, in het chronische of derde stadium, heeft de neiging om bij mensen voor te komen die
aan de wereld ‘grote dingen’ kunnen bieden. Soms lijkt het of deze mensen ‘al op hun pad zijn en vaak
excelleren ze op een heleboel gebieden tegelijk, inclusief de kunst van het helen. De ziekte lijkt te verschijnen
bij mensen die zelfs nog dieper zouden kunnen gaan met hun helende en kunstzinnige talenten, maar zich
om de een of andere reden opgesloten voelen in hun huidige leefsituatie. Het kan zijn dat ze niet geuite
kunstzinnige talenten hebben zoals fotografie, schilderen of schrijven. Misschien zaten ze te wachten op het
moment dat het leven het zou toelaten dat ze aan zulke verlangens mogen toegeven. Maar de creatieve
bezigheden zelf bieden de genezing – niet alleen bij Lymemensen, maar voor de mensheid als geheel.
Op zieleniveau verschijnt de ziekte van Lyme als een ‘omwoeler’, die de mens er toe dwingt om dieper te
graven en om daar alle blokkades tegen creatieve en genezende vermogens te verwijderen. In de
buitenwereld, komen deze mensen gewoonlijk over alsof ze geen blokkades hebben, omdat ze zo handig
door het leven gaan. Maar het leven heeft andere plannen. Het is alsof deze zielen gekomen zijn met een
grotere missie dan hun huidige levenssituatie of levensvisie toestaat.
Het kan zijn dat ze al een paar keer een ‘stootje’ hebben gehad, waar ze niet helemaal gehoor aan hebben
gegeven, totdat tenslotte de spirocheten langs kwamen om in het actieve immuun- en zenuwsysteem te gaan
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
terroriseren. Zonder opgemerkt te worden sluipen de bacteriën als een guerrillaleger leger binnen en starten
daar een massale aanval die vervolgens met veel schrik en vrees alle de aandacht in beslag neemt.
Tot het profiel van een Lymepatiënt behoort: bovengemiddelde helderheid voor wat betreft intelligentie en
geest, een helend vermogen dat méér aan de dag wil treden dan op het moment mogelijk is, zeer creatief, en
meestal erg energiek – voordat de Lymedomper kwam. Ogenschijnlijk NIET gerelateerd zijn: voeding,
opleidingsniveau en spiritueel bewustzijn. Mensen die Lyme krijgen hebben geheel verschillende
voedingspatronen: enerzijds kant en klaarmaaltijd- en snackbarvoeding, anderzijds vegetarisch en veganistisch.
Het voedingspatroon schijnt geen invloed te hebben op de kans of je Lyme krijgt. Zowel topsporters als tvkijkende chipseters krijgen Lyme als ze toevallig het pad kruizen met een teek. Zowel iemand die al 20 jaar
yoga doet als iemand die net pas kennis gemaakt heeft met alternatieve spiritualiteit, krijgt Lyme.
De belangrijkste gemeenschappelijke noemer lijkt te zijn dat Lyme zich doet gelden wanneer een zekere
boosheid niet geuit wordt en wanneer de eigenliefde niet overeenkomt met de mate van liefde en zegen die
deze mensen zelf in de wereld brengen. De boosheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit onvrede over de
manier waarop de samenleving omgaat met de zwakkeren, of het komt voort uit vroeger kindermisbruik; of
het kan te maken hebben met verbitterde wrok over een relatie of een reeks van relaties; het kan ook
voortkomen uit een gevoel dat het leven oneerlijk is geweest ondanks dat men veel geofferd heeft om
anderen te dienen. De oorzaak van de boosheid kan variëren, maar de boosheid zelf lijkt blijvend.
De tweede gemeenschappelijke noemer komt voort uit de discrepantie tussen aan de ene kant al de liefde die
van deze mensen zelf uitgaat en aan de andere kant de mate waarin zij zichzelf kunnen toestaan om van
anderen gemeende zorg en liefde te ontvangen – zonder het gevoel te hebben dat dit een verdienste moet
zijn of een vorm van ‘terugbetaling’. Lymemensen lijken meestal gulle gevers te zijn met veel enthousiasme
voor dat ze de spirocheten te pakken krijgen. Lyme komt als een kans – weliswaar een lastige – om één te
worden met al die liefde die stroomt door hun woorden en daden. Zij krijgen de kans om hun eigenliefde te
ervaren zoals anderen het ervaren … een kans om doordrongen te raken van het besef dat het universum hen
steunt en liefheeft en dat het universum wil dat zij zelfs nog helderder gaan schijnen dan dat zij ooit hadden
durven denken.
Als zodanig, blijft Lyme een heel moeilijke ziekte om te behandelen. De meesten die deze aandoening hebben,
waren, in dit leven, of zeker in voorgaande levens, hoog ontwikkelde genezers. Deze wetenschap (bewust of
onbewust) zorgt ervoor dat ze eigenlijk een genezende behandeling omzeilen, vóór dat de les geleerd is.
Intuïtief bespeuren Lymeleiders dat er iets moet veranderen. Dit geldt voor de meeste ziekten. De ziekte van
Lyme echter, lijkt op een veel sneller en agressiever level te opereren, en is iedereen te slim af die verlossing wil
bieden vóór dat de ziel zijn volle zegen heeft ontvangen. Actief zoeken naar deze zegen versnelt de genezing.
Als de ziekte eenmaal zijn uiteindelijke doel heeft bereikt, kan hij verdwijnen, en de overwinnaar versterkt
achterlaten, wijzer en met meer begrip voor de ondernomen tocht.
Over de auteur van dit artikel:
Laura Bruno is een levenscoach, medisch intuïtief en reiki meester en docent van het Sonoma.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Met dank aan de “Kaardenshop ”voor de vertaling naar het Nederlands en de toestemming om dit artikel te
mogen delen.
Naslagwerk & brieven
Brief 1)
Openbare brief aan de internist Interne Specialisme van het ziekenhuis waar ik behandeld werd
tegen de ziekte van Stills.
(Deze brief mag dienen als inspiratie en naar wens, geheel of gedeeltelijk, worden overgenomen worden als jij
deze informatie met jouw specialist wilt delen.)
Amsterdam (datum)
Aan mijnheer/mevrouw (naam specialist invullen),
Ik ben momenteel bezig , onder toezicht van dokter (reumatoloog) de medicijnen tegen reuma af te bouwen.
Dit is een goed teken. Ik ben hier dan ook erg blij mee.
Daarnaast maak ik me ernstige zorgen over de wetenschap en hun kennis aangaande de chronische ziekte
van Lyme. Ik ben momenteel wekelijks in behandeling voor deze ziekte bij twee natuurgeneeskundigen. Zij
erkennen wel mijn ziekte dat ik chronisch Lyme patiënte ben, en ik heb zeer veel baat bij hun behandelingen.
Mw. ( naam van de natuurgeneeskundige) heeft een verslagje geschreven over mijn behandeling dat ik hierbij
insluit. Drs. (natuurgeneeskundige) behandeld mij met bio- resonantietherapie. Ik krijg wekelijks een
behandeling.
Het is zeer betreurenswaardig dat ik deze weg moet gaan en geen juiste diagnose krijg. Iedereen weet dat
medicijnen als roactembra en prednison geen medicijnen zijn die je aan een Lyme patiënt geeft en dat ik daar
uiteindelijk niet beter van wordt.
Ook weet iedereen dat Lyme moeilijk te diagnosticeren is en op het moment dat ik opnieuw getest werd, had
ik al 7 maanden antibiotica genomen op doktersvoorschrift dus dan kan je de besmetting zelfs niet vinden.
Iedereen weet daarnaast dat de testen niet deugen en mijn huisarts vertelde zelfs dat ze in 2013 worden
afgeschaft. Maar tot die tijd gebruiken jullie ze gewoon.
Na lang zoeken en informeren heb ik uitgevonden dat de ziekte van Lyme 300 ziektes na kan bootsten. Of de
ziekte van Lyme ook de ziekte van Stills na kan bootsen lijkt mij daarom niet ver gezocht.
Daarnaast hebben we te maken met co-infecties en moeilijke testresultaten omdat deze uitslagen vaak niet
betrouwbaar zijn. Ik vind het betreurenswaardig dat een Lyme patiënt zo vaak tegen muren aanloopt dat je
bijna zou denken dat dat niet waar kan zijn, maar het is wel waar. We zijn een zeer grote groep patiënten in
Nederland die nergens terecht kunnen voor een behandeling, enkel in het natuurgeneeskundige circuit.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Wij worden compleet het bos ingestuurd. Ik ben niet alleen mentaal hierdoor kapot, en psychisch maar ook
heb ik af en toe geen energie meer om het ook maar te kunnen communiceren. Financieel hebben Lyme
patiënten hierdoor vaak geen cent te makken, daar alles zelf bekostigd moet worden qua behandelingen.
Daar moet echt een einde aan komen. Lyme ziekte is hard op weg een epidemie te worden en het zal niet
lang duren dat een dierbaar iemand uit uw omgeving ook door deze ziekte getroffen wordt en dan wil ik jullie
wel eens horen praten. Mensen worden onnodig het bos ingestuurd, niet gehoord, niet behandeld.
Nederland gaat hiervan horen, want we zij bezig met alle lymepatiënten ons te organiseren voor een groots
protest.
Ik wil u dringend vragen de bijgevoegde informatie door te nemen en u echt te gaan verdiepen in wat Lyme
ziekte inhoudt. Chronische Lyme bestaat en het is echt niet te behandelen met twee weekjes antibiotica en
daarmee sluit je daarna dus niet vanzelfsprekend deze diagnose uit als deze korte antibiotica zijn werk niet
heeft gedaan.
Hoogachtend,
(naam)
Brief 2) Aan de Lyme-specialiste in het behandelend ziekenhuis.
Amsterdam (datum)
Beste mevr. (naam van de Lyme-specialiste).
Dank u wel voor uw mail. In deze mail zal ik uw vragen zo duidelijk mogelijk beantwoorden.
De klachten die ik ervaar, de klachten van Lyme Neuroborreliose zijn er zoveel. Ik heb ze hier beschreven. Het
feit is dat de bio-resonatietherapie me wel wat opknapt, want hierdoor ben ik nu sterk genoeg om zonder de
antibiotica te kunnen, heb ik toch langdurige Lyme klachten en er mag rekening gehouden worden met
schade hiervan die ik heb opgelopen en die nu voor niemand zichtbaar is. Dat betekent dat er geen rekening
mee gehouden wordt.
Vergeetachtigheid, woorden niet kunnen vinden, ik lijk op een alzheimer patiënt. Stemmingswisseling,
overgevoeligheid voor licht. Watten in mijn hoofd, schrikachtig zijn en zenuwpijnen en psychische klachten. Ja
ik mag zeggen dat ik elke ochtend benieuwd ben hoe ik die dag ben, ik lijk gewoon elke dag een ander
persoon. Dit zijn voor mij zeer invaliderende klachten die het moeilijk maken een sociaal leven te leiden, omdat
je steeds anders bent.
Laat staan dat ik naar mijn werk kan gaan.
Ik wacht met smart dat iemand mij erbij bijstaat dat dit klachten zijn die voort kunnen komen uit een
chronische ziekte van Lyme door langdurige uitblijven van de juiste behandeling en aanwezigheid van de
bacterie in de hersenen en organen en op het zenuwstelsel voor lange duur.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Net zoals ik in mijn polsen klachten heb opgelopen is het toch aannemelijk dat er schade in de hersenen is
ontstaan. Ik ben bang dat ook een neuroloog in dit stadium moeilijk bewijs kan vinden hiervoor met een test of
een MRI scan. Wat denkt u hiervan?
Daarnaast, en dat is ook neurologisch van aard, ervaar ik een enorme traagheid in denken en heb ik moeite
met administratieve bezigheden. Dit komt omdat ik al snel het overzicht kwijt raak. Mijn intuïtieve vermogen is heel
groot geworden en daar doe ik veel mee, maar een eenvoudige rekensom maken of iemands naam
onthouden of onthouden op welke dag de bibliotheek open is, dat zijn dingen die ik gewoon niet onthoud.
Wat ook lastig is is om iets te bedenken waarbij logica komt kijken want dat is heel erg moeilijk.
Daarnaast speelt de moeheid die mij plots kan overvallen mij parten. De ene dag heb ik dat wel en de andere
dag niet. Dat wisselt, maar het kan zo zijn dat ik 's ochtends niet uit bed kan komen.
Mijn doel van de rechtszaak is dat ze mij milder gaan beoordelen.
Ik ben 50% goedgekeurd vanwege de chronische ziekte. Maar ik heb ook een polsbeperking aan beide
kanten. Doordat de Lyme me wisselende stemmingen geeft, vergeetachtig maakt en de moeheid me vaak
overvalt vindt ik een beschikbaarheid van 50% niet reëel.
Mijn streven is dat het U.W.V. me gaat herbeoordelen zodat ze daar wel rekening mee houden. Ik heb
momenteel werkzaamheden vanuit huis en dat zou dan meegenomen moeten worden bij de beoordeling
dat er ook dagen zullen zijn dat ik niet 4 uur per dag kan werken. En daar zijn nu geen bewijzen van.
Ik hoop dat het duidelijk is. Mijn advocaat wil eventueel ook informatie opvragen, maar voor hem is de hele
Lyme materie ook vrij lastig te begrijpen. Per slot van rekening is hij geen arts.
Met vriendelijke groeten, (naam)
Brief 3) Medische verklaring: ziekte van Lyme. Dit is het antwoord van de
specialist op mijn bovenstaande brief.
Datum
Geachte collega,
In aansluiting op mijn eerdere brief kan ik u nog het volgende melden. Patiënt ondervindt veel klachten die
haar dagelijks functioneren beperken. Deze bestaan uit: geheugen- en concentratieproblemen met
bradyfrenie (traag denken en handelen), woordvindstoornis, stemmingswisseling, fotofobie, niet helder in
hoofd, overprikkelheid, ernstige moeheid en gewrichtspijnen en neuro pathische pijnen. De klachten zijn in
wisselende mate aanwezig en onvoorspelbaar. Deze klachten kunnen gezien worden bij persisterende ziekte
van Lyme of als restklachten na doorgemaakte ziekte van Lyme. Er is helaas geen test die onderscheid kan
maken tussen een doorgemaakte dan wel actieve infectie. Diagnose van Lymeziekte is lastig. De symptomen
liggen vooral op functieniveau en zijn daardoor zelden met beeldvorming te diagnosticeren.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Het is bekend dat patiënten met Lymeziekte langdurig last kunnen houden van beperkte inspanningstolerantie
en chronische pijnsyndromen. De vraag is of er sprake is van restklachten bij patiënt, gezien het feit dat patiënt
nooit blijvend effect heeft gehad van eerdere behandelingen.
Hopende u zo voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,
(naam specialiste)
Uitleg over de diagnose "Ziekte van Stills " (diagnose gesteld in februari
2011)
De ziekte van Stills is een aandoening waarbij chronische ontstekingen van de gewrichten ontstaan. De ziekte
van Stills wordt ook “One Adult Set Stills Disease” genoemd. Meestal ontstaat dit op jonge leeftijd. Het is een
vorm van jeugdreuma. Wanneer de verschijnselen op latere leeftijd ontstaan noemen we het Adult Still, dit is
meestal tussen de 15 en 40 jaar.
De meest voorkomende verschijnselen zijn gewrichtsontstekingen, koorts(pieken),
huiduitslag, lever-, hart- en lymfeklierafwijkingen.
De prognose is over het algemeen gunstig wanneer er op tijd met juiste medicatie wordt behandeld. De
behandeling is ongeveer gelijk aan reumatoïde artritis, vaak zijn ook prednison, methotrexaat en azathioprine
noodzakelijk. Er is geen specifiek geneesmiddel tegen de ziekte van Stills.
Bij kinderen begint het met spierpijn, die wekenlang aanhoudt. Tijdens de spierpijn begint ook de
gewrichtspijnen, dit komt door de ontstekingen. Wat volgt is een hoge, piekende koorts, rode vlekken op de
huid en het kind voelt zich logischerwijs ziek.
Het verloop is voor volwassenen hetzelfde. Bij de diagnose wordt naar 8 punten gekeken, wanneer men
voldoet aan 5 van de 8 dan is de ziekte vastgesteld.
De punten:
1. hoge koorts
2. vluchtige, zalmkleurige uitslag
3. vergrote lymfeklieren of milt
4. een toename van het aantal leukocyten
5. gewrichtsklachten
6. keelpijn
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
7. leverfunctiestoornissen
8. een negatieve reumafactor / negatieve SLE-testen
Wanneer de ziekte op tijd wordt ontdekt en goed word behandeld sterft niemand meer
aan de ziekte, ook blust de ziekte uit naar mate de jaren verstrijken.
Uitleg over de ziekte van Lyme. Wat Zijn De Symptomen Van De Ziekte
Van Lyme? (bron R.I.V.M.)
Aanwezigheid van meerdere van onderstaande verschijnselen is een aanwijzing voor, maar zeker geen bewijs
van de ziekte van Lyme. Deze verschijnselen moeten altijd gewogen worden in de context van het totale
beeld. Bij twijfel raadpleeg altijd een arts of een specialist.
-
Tekenbeet
-
Uitslag of andere huidafwijkingen ter plaatse van de tekenbeet (zoals een EM)
-
Huiduitslag op andere plaatsen
-
Haaruitval
-
Onverklaarbare temperatuurverhoging, koorts
-
Onverklaarbare koude rillingen
-
Onverklaarbare transpiratie, nachtelijke zweetaanvallen
-
Ernstige vermoeidheid (CVS/ME)
-
Frequente infecties (o.a. sinusitis, luchtweginfecties)
-
Klierzwelling (hals, oksels, liezen)
-
Pijnlijke keel
-
Kortademigheid, hoesten
-
Toegenomen intolerantie voor alcohol, kater
-
Maagklachten, buikpijn
-
Verlies van eetlust
-
Veranderde stoelgang (obstipatie, diarree)
-
Onverklaarbare gewichtsverandering > 3 kg
-
Hartkloppingen, overslaan van het hart
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
-
Pijn in de borstkas, ribben
-
Pijn en/ of zwelling in gewrichten
-
Pijn in (aanhechting van) spieren en pezen
-
Stijfheid in de nek, kraken van de nek
-
Stijfheid van gewrichten en/of rug
-
Hoofdpijn
-
Tintelingen, dove plekken, plaatselijk branderige of stekende pijn
-
Spiertrekkingen in het gezicht of elders
-
Spierkrampen, restless legs
-
Onverklaarbaar trillen of schokken
-
Halfzijdige gezichtsverlamming (Bell’se parese)
-
Zwelling rond de ogen
-
Dubbelzien, tunnelzien, moeite met scherp zien
-
Overgevoeligheid voor licht
-
Pijn of jeuk in oren
-
Oorsuizen, zoemen of fluiten
-
Overgevoeligheid voor geluiden
-
Duizeligheid, evenwichtsstoornis, toegenomen reisziekte
-
Licht in het hoofd, problemen met staan/lopen
-
Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen
-
Somberheid en/of angstigheid, piekeren
-
Problemen met slapen (te weinig, te veel), vermoeid wakker
-
Verwardheid, moeite een gedachtespoor vast te houden
-
Moeite met concentratie, nieuwe informatie begrijpen, begrijpend lezen
-
Vergeetachtigheid, slecht korte-termijn geheugen
-
Oriëntatie problemen (verdwalen, dingen kwijt raken)
-
Problemen met spreken (woorden vinden, verkeerde woorden zeggen, stotteren,
slecht articuleren)
-
Geïrriteerde blaas, niet kunnen ophouden van urine of juist moeilijk kunnen plassen.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
-
Seksuele functiestoornis, verminderde zin in seks
-
Pijn in de onderbuik
-
Alleen mannen: Pijn in de zaadballen
-
Alleen vrouwen: Melkuitvloed uit de borst (galactorrhea)
-
Alleen vrouwen: Onverklaarde onregelmatige menstruatie
Tekenbeet co-infecties bij de ziekte van Lyme
Het komt voor dat naast de ziekte van Lyme andere ziekten door teken overgedragen worden, de
zogenoemde tekenbeet co-infecties. Deze ziekten kunnen veroorzaakt worden door een bacterie, virus of
andere ziekteverwekker. De meest voorkomende zijn Bartonella (kattenkrabziekte), Babesia en Ehrlichia.
Daarnaast kunnen nog andere infecties overgedragen worden door een tekenbeet zoals Mycoplasma,
Rickettsia en FSME.
Ik behandel alleen de co-infectie Bartonella omdat ik deze zelf heb.
Bartonella
Bartonella, de kattenkrabziekte, is een infectieziekte met Bartonella henselae, veroorzaakt door een beet of een
krab van een met B. henselae geïnfecteerde kat of door een besmette teek.
Volgens een onderzoek van het RIVM zijn 56% van de katten in Nederland geïnfecteerd met Bartonella
henselae. Het percentage van met bartonella besmette teken is momenteel nog onbekend.
Symptomen
De incubatietijd kan 3 tot 20 dagen zijn. De plaats van de krab of beet wordt rood met een licht verhoogde
huiduitslag, er komen blaasjes en daarna verschijnt er een korstje.
Verder kunnen voorkomen: koorts, rillingen, opgezwollen pijnlijke lymfeklier, hoofdpijn, pijn aan het
scheenbeen, gewichtsverlies, keelpijn, huiduitslag, specifiek vermelde klacht is pijn onder de voetzolen.
Ernstige symptomen zijn encefalitis(ontsteking in de hersenen) met als gevolg ernstige hoofdpijn, dementie,
beroerte, coma, ontsteking van het hart waar in het bijzonder de aortaklep getroffen wordt, buikpijn, letsel aan
botten en gezichtsverlies.
Een Bartonella infectie kan ook emotionele symptomen geven zoals, suïcidale gevoelens, paniek, depressie,
agitatie, woede en angst.
Diagnose
Hiervoor geldt dezelfde beperking als bij het testen op Borrelia, er wordt getest op antistoffen. De
huidafwijking na de beet of krab is specifiek voor de diagnose maar moeilijk te herkennen en gemakkelijk te
verwarren met ander huidaandoeningen. Het is niet bekend hoe de reactie van de huid is na de beet van een
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
teek en de Bartonella als co-infectie aanwezig is. Burrascano beschrijft zgn. "lineaire rashes" als gevolg van een
Bartonella henselae infectie. (zie foto’s co-infecties huidreacties: www.borreliose.nl )
Behandeling
Bartonella geneest in principe vanzelf en is ongevoelig voor antibiotica. De aandoening kan echter ook
chronisch worden in het bijzonder bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. De infectie kan ook
herleven, wat kan gebeuren na b.v. een onvoldoende lange antibioticakuur voor een andere infectie.
Het is goed mogelijk dat voor de Lymepatiënt de combinatie van deze infecties verslechterend werkt. Helaas is
er nauwelijks onderzoek verricht naar het verloop van een B.henselae infectie in Lymepatiënten. Persoonlijk
ben ik behandeld moeten worden voor Bartonella met bio-resonantietherapie en het natuurgeneeskundig
middel “Banderol”.
Lijst van door mij bezochte artsen in het reguliere circuit
2010
23-02-2010 VU Medisch Centrum, Acromdermatis Chronica Atrofica. Passend bij Borrelia infectie
15-05-2010 Arts gezien in verband met keelklachten en koorts
19-05-2010 AMC internist in verband met huidafwijkingen
15-07-2010 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, reumatoloog artritisklachten in polsen
27-07-2010 UMC Radboud; conclusie er kan sprake zijn van de ziekte van Lyme
02-08-2010 UMC Radboud, start behandeling met antibiotica tegen de ziekte van Lyme
06-10-2010 UMC Radboud herpakken behandeling met antibiotica tegen de ziekte van Lyme en prednison
tegen reuma in de polsen (met name)
2011
17-02-2011 tot 15-03-2011 Opname Slotervaart ziekenhuis, duur 1 maand. Slotdiagnose ziekte van Stills
Maandelijks onder controle bij reumatoloog.
Reade; revalidatie traject. Dduur tot en met december 2011.
2012
05-01-2012 tot 17-01-2012 Slotervaart Ziekenhuis, opname. Veel last van bijwerkingen van de medicijnen
waaronder biologicals en prednison.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
05-04-2012 Huisarts stelt brief op met klachten over medicatie Tocimuzilab(bijwerkingen).
06-06-2012 Bezoek ik de eerste hulp in het ziekenuis in verband met klachten over de medicatie
27-09-2012 Medische verklaring revalidatie arts.
12-12-2012 brief van huisarts om te mogen wisselen van reumatoloog in verband met toegenomen
communicatie problemen met reumatoloog.
Opmerking; ik stap over naar Reade alwaar ik weer onder behandeling kom van mijn eerste reumatoloog die
zowel bij Reade werkzaam is als bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.
2013
Per 01-01-2013 Stop ik met alle reuma medicatie met als toeziend arts reumatoloog van Reade. Conclusie:
ziekte van Stills was een misdiagnose of is uitgeslopen
04-02-2013 UMC Radboud; diagnose persisterende ziekte van Lyme met eventuele restklachten
23-05-2013 Reade, reumatoloog
26-03-2013 UMC Radboud; specialisten brief met uitgebreide omschrijving van de klachten
13-08-2013 Slotervaart Ziekenhuis longspecialist. Diagnose: allergie huisstof en pollen.
2014
07-01-2014 AMC neuroloog
09-01-2014 Bij Pro Health Weert een laboratorium formulier aangevraagd om Borrelia te testen. Huisarts
weigert medewerking dus de testen zullen niet vergoed worden door de verzekering. Ik zie om die reden af
van de testen. Ik verander hierdoor van huisarts.
25-02-2014 AMC neuroloog. Er worden opnieuw onderzoeken gedaan naar Borrelia met lumbaal punctie, en
via een scan. Conclusie: ik heb geen ziekte van Lyme.
11-08-2014 Parkstad Kliniek, cardioloog. Diagnose C.V.S. Arts beveelt een proefbehandeling met B12 spuiten
aan, helaas te kort om daar enige resultaten van te ervaren. Bovendien blijkt al gauw dat ik allergisch ben voor
de spuiten. Na deze behandelingen treedt een huidparasiet naar voren..
Oktober en november EMDR behandelingen bij Hersencentrum. Ik staak de therapie na vijf sessies.
13-10-2014 Reade reumatoloog, beëindiging behandeling
2015
13-02-2015 UMC Radboud, interniste specialisten brief
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
23-02-2015 AMC, neuroloog start 07-04-2015 diverse onderzoeken
07-04-2015 AMC voortzetting behandeling bij de neuroloog. Diagnose een neurologische ziekte, onbekend
welke ziekte het is. Neuro-psychologische test afgenomen, resultaat onbetrouwbaar. Ik word doorverwezen
naar de SOLK poli. Een poli voor lichamelijk onvoldoende verklaarbare klachten.
Augustus start Solk traject door behandelend psychiater aan het VUMC.
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Beschermengel
Over mij
Mijn naam is Chantal van Sundert. Ik heb een beschermengel en meerdere gidsen die zich aan mij geopenbaard
hebben tijdens deze zeer moeilijke strijd. Het was tegelijkertijd en tijd van uitzuivering van overbodige emoties, van
het leren van levenslessen en spirituele groei. Zij hebben me steeds terzijde gestaan.
Ik woon in Amsterdam. Ik ben 44 jaar en nog steeds herstellende van chronische ziekte van Lyme en reken op een
zo groot mogelijk herstel hiervan. Indertijd van mijn ziek worden beoefende ik ruim 18 jaar het “mantra zingen”. Dit
was mijn leer en mijn hart en ik was er zeer bedreven in. Tijdens de ziekte kwam ik door beperkingen en ziekte tot
nieuwe inzichten over wat spiritualiteit is en leerde op eigenwijze de spiritualiteit in te zetten voor mijn (gedeeltelijke)
herstel.
In de toekomst wil ik coaching, medium en healing werk doen. Mijn specialisaties zijn; hoog sensitiviteit, healing,
medisch intuïtief, schilderend medium, ziekte van Lyme, reiki, genezen door voeding en kruiden, intuïtief leren
schilderen, healing (he) art (helen door kunst) en schrijfster.
Zo hoop ik gestalte te gaan geven aan mijn droom om mensen te helpen in mijn praktijk met mijn opgedane
ervaring en kennis.
Nawoord van e-book deel 1
In feite is er onmogelijk veel verkeerd gegaan in dit proces met de wetenschap dat er in het spirituele niets
maar echt helemaal niets fout kan gaan was het voor mij mogelijk mijn ziekte met opgeheven hoofd te blijven
dragen en er een beter, wijzer en spiritueler mens door te worden.
Ik hoop van harte dat de toekomst verandering zal brengen voor alle Lyme patiënten en ik hoop niet dat
iedereen hetzelfde hoeft mee te maken als wat ik heb meegemaakt.
Mede door dit e-book gratis beschikbaar te stellen hoop ik bij te dragen aan erkenning van problemen die de
ziekte van Lyme en het verkrijgen van de juiste diagnose met zich meebrengen.
Ik schrijf in begrijpelijke taal, zodoende hopende dat deze informatie voor de meeste mensen te begrijpen is.
Mijn publicatie is noch wetenschappelijk noch bewezen en bevat enkel mijn persoonlijke ervaringen.
Als laatste treft u een overzicht aan van de schilderwerken die door mij gemaakt zijn en opgenomen staan in
dit e-book. Mocht u hierover vragen hebben of deze willen aanschaffen, dan kunt u altijd kontakt met mij
openemen via het e-mailadres.
Moge alle levende wezens gelukkig zijn en in vrede leven.
Met licht & liefde,
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com
Chantal van Sundert
Amsterdam 25 September 2015
Deze in dit e-book opgenomen werken zijn te koop.
“de Judaskus”
“Borrelia”
“Wedergeboorte” (niet te koop)
“Waakengel”
“Proefkonijn - Lekkerbek”
“Getroubleerde Engel”
“Bescherm Engel”
Voor prijsopgave mail de titel van het schilderij of tekening naar: [email protected]
Dit is een uitgave van www.chantalvansundertdotcom.wordpress.com