nka / ifk exameneisen - Karateschool Bushido

Commentaren

Transcriptie

nka / ifk exameneisen - Karateschool Bushido

										                  

Vergelijkbare documenten

als PDF

als PDF Pinan sono yon / sanchin no kata kiai

Nadere informatie

Kihon standen

Kihon standen tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan), tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan) in mae kiba dachi

Nadere informatie

van beginner tot zwarte band

van beginner tot zwarte band Shuto jodan uchi uke, shuto jodan uke, shuto chudan uchi uke, shuto chudan soto uke, shuto mae gedan barai / shuto mawashi uke in sanchin dachi

Nadere informatie

2e Dan

2e Dan tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan), tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan) in mae kiba dachi

Nadere informatie