t-touch solar e84 gebruiksaanwijzing

Commentaren

Transcriptie

t-touch solar e84 gebruiksaanwijzing
T-TOUCH SOLAR E84
GEBRUIKSAANWIJZING
Woord van dank
Wij danken u voor uw keuze voor een horloge van het
merk TISSOT, één van de beroemdste Zwitserse merken.
In uw T-TOUCH SOLAR E84 horloge zijn de nieuwste
technische innovaties verwerkt. Naast een wisselende
digitale weergave wordt de tijd voortdurend analoog
weergegeven.
Bovendien zijn de volgende functies beschikbaar door
eenvoudig het glas aan te raken: Meteorologische gegevens, Hoogtemeter, Chronograaf, Kompas, Alarm en
Countdown Timer.
w ww. ti ss o t .c h
1/21
154_N L
WAARSCHUWING
TISSOT TOUCHHORLOGES MOGEN
ALLEEN ONDERHOUDEN
WORDEN DOOR ERKENDE
KLANTENSERVICEPUNTEN
VAN TISSOT, TE VINDEN IN
MEER DAN 160 LANDEN
Adressen officiële servicepunten
&
Aanbevolen onderhoudsprijzen
www.tissot.ch
T-TOUCH SOLAR E84
FUNCTIES
2e functie
1e functie
1e functie
2e functie
hPa
1015
A
hPa
R
1020
1025
4478m
+
NEW-YORK
LONDON
T2
T1
TOUCHSCREEN
ACTIVEREN
27
december
ACTIVEREN
-
2
OPT
VERLICHTING
N
W
CAL
E
S
In de batterijweergavemodus: staat
van de lading (zie pagina 6)
Waterdichtheid:
10 bar (100 m / 330 ft)
Type batterij:
accu ML2016
Touch-screen geactiveerd
Weergave van het nummer of van de dag van
de week (zie pagina 4) of van andere gegevens,
afhankelijk van de geselecteerde functie.
Zie bij de betreffende functies voor meer
bijzonderheden
Weergave van de richting
van het instellen van de
kompasrichting (zie pagina 15)
FUNCTIES
Touch-screen activeren / Verlichting activeren
K
CHRONO
– Chronograaf op rondetijd
13
MIDDEN
– Datum
4
CHRONO
– Chronograaf op tussentijd
14
MIDDEN
– Tijd 1
5
COMPASS
– Kompas
15
MIDDEN
– Tijd 2
5
COMPASS
– Kompasrichting
15
MIDDEN
– Laadniveau van de batterij
5
COMPASS
– IJken
16
MIDDEN
– Opties
6
ALARM
– Alarm 1
17
METEO
– Meteorologische gegevens, relatieve druk
10
ALARM
– Alarm 2
17
METEO
– Meteorologische gegevens, absolute druk
10
TIMER
– Countdown Timer
18
ALTIMETER
– Hoogtemeter
11
TIMER
– Zeilwedstrijd
19
ALTIMETER
– Hoogteverschilmeter
12
w ww. ti ss o t .c h
3/21
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
ALGEMENE GEBRUIKSINFORMATIE
Activeren van het
touch-screen
Activeren van de
verlichting
Instelmodus
Weergavemodus
2 sec.
1 sec.
Glas activeren
2 sec.
Weergave van
de Datum =
Standaard weergave
De verlichting blijft 5 seconden
actief.
Als het glas geactiveerd is,
knippert het symbool
op
het digitale display.
Weergave van de
Tijd 1: T1
Kies een functie
Weergave van de
Tijd 2: T2
of
Als het glas gedurende
20 seconden niet wordt aangeraakt, wordt het automatisch
gedeactiveerd.
Weergave van het
laadniveau van de
batterij
(zie pagina 5)
: voor vooruitzetten
Uitzondering: In de instelmodus
Raak één van de 7 aanraakzones
wordt het glas na 60 seconden
van het glas aan om de functie te
gedeactiveerd.
activeren.
van het display en/of de
stand van de wijzers
Opties display
(zie pagina 6)
: voor terugzetten van het
display en/of de stand
van de wijzers
Als gedurende 20 seconden geen
handeling plaatsvindt, wordt de
instelmodus gedeactiveerd.
Terug naar weergave van de Datum
DATUM > INSTELLING
De kalender is eeuwigdurend, het aantal dagen per maand is dus al vooraf ingesteld. De datumeenheden zijn gekoppeld. Met elke complete
omwenteling van de maanden wordt het jaartal één hoger.
2 sec.
of
1 sec.
of
Weergave van de datum
Glas activeren
Instelmodus, selectie van
het jaar
: 1 jaar verder
: 1 jaar terug
Selectie van de maand
Weergave van de week
of
: 1 maand verder
: 1 maand terug
of
Selectie van de dag
of
: 1 dag verder
: 1 dag terug
of
Instelling bevestigen
of
Weergave van de week
gedurende 2 seconden als
de datum is geselecteerd.
NB: Activering van het glas
is niet nodig.
w ww. ti ss o t .c h
4/21
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
LONDON
T1
NEW-YORK
T2
TIJDEN T1 & T2 > INSTELLING
Door
of
ingedrukt te houden kunnen de wijzers vooruit of terug lopen. De tijd T2 wordt in stappen van 15 minuten ingesteld.
2 sec.
of
1 sec.
Weergave van de tijd T1 of
T2 (voorbeeld: T1)
Glas activeren
of
: 1 uur verder
: 1 uur terug (wijzers en
display)
Naar de instelmodus van
de uren
of
of
a)
b)
of
Bevestiging van de
instelling van de uren
en naar de instelmodus
van de minuten.
a) Als op het moment van indrukken
de seconde tussen 0 en 30 seconden is,
verandert de minuut niet en beginnen de
seconden weer vanaf nul.
Als op het moment van indrukken de
seconde tussen 31 en 59 seconden is, gaat
de minuut naar de volgende minuut en
beginnen de seconden weer vanaf nul.
b) De seconden blijven doorlopen.
: 1 minuut verder
: 1 minuut terug (wijzers en
display)
Bevestiging van de instelling
van de minuten en naar de
synchronisatiemodus van
de seconden (T1).
Synchronisatie van de seconden (T1).
BAT (BATTERIJ) > AFLEZEN VAN HET LAADNIVEAU
In deze modus geeft het horloge de staat van de lading weer door middel van de afbeelding van de batterij.
Normale werking
Indicatie van het opladen
De activering van de verlichting en van het
kompas zijn niet langer mogelijk.
De weergave van de actuele functie wordt
afgewisseld door "bAt".
Om deze modus te verlaten moet het
horloge in het licht worden gelegd.
Weergave van het
laadniveau van de
batterij
Batterij leeg
Batterij
geladen
Batterij op
1/3 van de
capaciteit
Batterij op
2/3 van de
capaciteit
Batterij ontladen
In deze situatie is de correcte werking
van het horloge niet langer verzekerd.
Het horloge is gestopt.
Alle functies zijn gedeactiveerd, met
uitzondering van de tijd T1 en de datum.
Als het langere tijd in het licht heeft gelegen verlaat het automatisch deze status.
Het horloge gaat in de energiespaarstand (zie pagina 9).
De tijd en de datum moeten hierna
opnieuw worden geconfigureerd.
Het horloge moet in het licht worden
gelegd om weer voldoende op te laden
voor een normale werking.
w ww. ti ss o t .c h
5/21
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
BAT (BATTERIJ) > INDICATIE VAN DE LADING
Als de batterij van het horloge niet volledig is opgeladen wordt de batterij opgeladen onder een tl-buis of een sterkere lichtbron door
middel van de zonnecel.
Batterij leeg of ontladen
Batterij op
1/3 van de
capaciteit
Batterij op
2/3 van de
capaciteit
Batterij
geladen
Weergave van het laadniveau van de batterij
BAT (BATTERIJ) > WOORDENLIJST
Oplaadtijd van de batterij
Een microprocessor beheert het verbruik van het horloge en de
weergave van de laadstatus van de batterij. Afhankelijk van deze
status worden bepaalde functies uitgeschakeld of gaat het horloge in
de energiespaarstand (zie pagina 9).
In de tabel hieronder ziet u de geadviseerde dagelijkse oplaadtijd voor
een normaal gebruik.
NB 2: Wij adviseren om de batterij binnen een paar dagen na het
verschijnen van het symbool "bAt" op te laden.
Mate van verlichting
Zonlicht buiten
Zonlicht door een venster
Daglicht onder bewolkte hemel
Daglicht binnen
Tl-verlichting binnen
NB 3: Geheel geladen kan het horloge in een zwak verlichte omgeving
nog een jaar werken met beperkte gebruiksmogelijkheden.
NB: Als de batterij helemaal ontladen is, moet u het horloge ten minste
18 uur in het licht leggen voordat u het weer kunt gebruiken.
NB 1: De lading van de batterij wordt periodiek (1x/min) gecontroleerd
en continu als de verlichting is ingeschakeld.
Dagelijks gebruik
7 minuten
16 minuten
26 minuten
2 uur
5 uur
OPTIES > AFLEZEN
1 sec.
Glas activeren
Weergave van de
keuze van de
weekenddagen voor
de alarmen
(zie pagina 8)
w ww. ti ss o t .c h
Weergave van de opties
(zie pagina 4)
Weergave van de
klimaatzone
(zie pagina 9)
Toegang tot de sub-menu's:
Weergave van de verandering van de tijdzone
T1 in T2
(zie pagina 7)
Weergave van de
geluidssignaalmodus
(zie pagina 8)
Weergave van de
synchronisatiemodus
(zie pagina 7)
Weergave van de
energiespaarstand
(zie pagina 9)
6/21
Terug naar de weergave
van de verandering
van de tijdzone
Weergave van de
eenheden
(zie pagina 8)
Op ieder moment: het
submenu verlaten – terug
naar datumweergave
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
SWAP (WISSELEN VAN DE UREN) > INSTELLING
In de SWAP-modus kan omgeschakeld worden tussen tijd T1 en tijd T2. Bijvoorbeeld: voordat u op reis gaat, kunt u onder T2 de tijdzone
instellen van het land waar u naar toe gaat.
2 sec.
of
Instelmodus
Weergave van de SWAPmodus
"SWAP n" = Nee
"SWAP y" = Ja
of
Bevestig de instelling
De tijden T1 en T2 worden gewisseld
SWAP (WISSELEN VAN DE UREN) > VOORBEELD VAN EEN BUITENLANDSE REIS
10u10: Lokale tijd thuis / 18u10: Lokale tijd in het land waar u naar toe gaat.
Modus
"SWAP y"
Heenreis
Modus
"SWAP y"
De analoge weergave en de tijd T1 geven de
tijd in het verblijfsland aan
De tijd T2 geeft de tijd bij u thuis aan
Terugreis
De analoge weergave en de tijd T1 geven de tijd
bij u thuis aan
De tijd T2 geeft de tijd in het verblijfsland aan
SYNCHRO (SYNCHRONISATIE) > INSTELLING
Het horloge moet gesynchroniseerd worden als de wijzers van het horloge niet dezelfde tijd aangeven als
het digitale display of als de wijzers niet goed over elkaar geplaatst zijn tijdens het gebruik van de functies.
Het horloge wordt gedesynchroniseerd wanneer de elektromotor ontregeld raakt als gevolg van
bijvoorbeeld flinke schokken.
N.B.: Voor toegang tot de synchronisatiestand moet het glas geactiveerd worden.
✓ Gesynchroniseerd ✗ Niet gesynchroniseerd
2 sec.
of
of
of
Weergave van de
synchronisatiemodus
Modus instelling
synchronisatie
Zet de minutenwijzer
op 12 uur
Instelling bevestigen
De wijzers moeten
perfect over elkaar
geplaatst zijn in de
stand 12 uur
w ww. ti ss o t .c h
7/21
of
Zet de urenwijzer op
12 uur
Instelling bevestigen
Terug naar modus
Tijd T1
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
EENHEDEN > INSTELLING
2 sec.
of
Naar de instelmodus van
de tijdseenheid
Weergave van de
eenheden
of
of
Keuze van de 12/24-uursmodus
Instelling bevestigen van de
tijdseenheid en naar de instelmodus
van de eenheden m/ft
NB 1
Bij de keuze voor de 12-uursmodus wordt de datum weergegeven
als 02.27.2014 (maand, dag, jaar) en in de 24-uursmodus als
27.02.2014 (dag, maand, jaar).
of
NB 2
Modus m: meters
Modus ft: feet
Keuze van de modus m of ft
Instelling bevestigen
AL (ALARM) > KEUZE VAN DE WEEKENDDAGEN
Het alarm kan worden geprogrammeerd om af te gaan in het weekend of alleen op weekdagen (zie pagina 17). De dagen van het weekend
kunnen per land variëren.
2 sec.
1 sec.
of
1 sec.
Weergave van de dagen van
de week
Activering van de instelling
van de dagen van het
weekend
Keuze van de geselecteerde dag
NO: weekdag
YES: weekenddag
Blader door de dagen en
herhaal de voorgaande
handeling voor elke dag
Instelling bevestigen
PIEP (ALARMSIGNAAL) > INSTELLING
2 sec.
of
Weergave van het
alarmsignaal
w ww. ti ss o t .c h
Instelmodus
Ingeschakeld = on
Uitgeschakeld = off
8/21
of
Bij het uitschakelen
van het geluid blijft
het geluid van de
alarmsignalen
ingeschakeld.
Instelling bevestigen
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
HALFROND EN KLIMAATZONE > INSTELLING
Om de hoogtemeterfunctie te optimaliseren kan het halfrond en de
klimaatzone voor uw geografische positie worden aangepast. Kies uw
klimaatzone op basis van de vereenvoudigde klimaatindeling volgens
Köppen (zie afbeelding rechts).
Als het horloge niet is ingesteld ("Not Set") wordt het standaard
atmosfeermodel gebruikt: vaste temperatuur, op zeeniveau = 15°C,
gemiddelde druk, op zeeniveau: 1013,25 hPa
Poolklimaat
Gematigd
Woestijn
Tropisch
Mediterraan
2 sec.
1 sec.
of
1 sec.
Weergave van de
klimaatzone
Instelmodus
Selectie van het halfrond:
nor = Noord
sou = Zuid
not = niet ingesteld
Instelling bevestigen
Lokale klimaat instellen:
tEM = gematigd /
MEd = mediterraan /
dRY = woestijn / tRO = tropisch /
POL = poolklimaat
NB
Op het zuidelijk halfrond kan
geen poolklimaat worden
ingesteld.
ECO (ENERGIESPAARSTAND) > INSTELLING
Deze stand beperkt het nachtelijk energieverbruik als het horloge langer dan een uur niet is gebruikt, wanneer tijd T1 tussen 22:00 en
5:00 is.
Het digitale display is uitgeschakeld en de analoge weergave geeft de tijd T1 aan. De chronograaf of de countdown timer blijft
doorlopen als deze in werking is. De energiespaarstand kan niet gebruikt worden vanuit de hoogtemeterfunctie.
AUTO =
Geactiveerd
2 sec.
of
Weergave van de
energiespaarstand
Energiespaarstand
inschakelen
NO =
Gedeactiveerd
YES = Activering
van de standbystand
(zie pagina 10)
Instelmodus
Als ECO AUTO wordt weergegeven, dan
wordt automatisch de energiespaarstand
ingeschakeld als geen aanraking of geen
beweging is gedetecteerd gedurende 1 uur
tussen 22:00 en 5:00
of
als de batterij leeg is (zie pagina 5).
Als ECO NO wordt weergegeven, dan gaat het
horloge nooit in de energiespaarstand.
of
Instelling bevestigen
Energiespaarstand
uitschakelen
a) Terug naar de stand
tijd & datum.
of
a)
b)
b) Als een alarm afgaat,
gaat het horloge uit de
energiespaarstand.
Als ECO YES wordt weergegeven, is de
standby-stand geactiveerd (zie pagina 10).
w ww. ti ss o t .c h
9/21
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
SLEEP (STANDBY-STAND) > INSTELLING
De standby-stand werkt energiebesparend voor de batterij. Alle functies zijn uitgeschakeld, alleen tijd & datum worden bijgewerkt.
In deze stand kan de batterij gespaard worden als het horloge niet wordt gedragen.
BELANGRIJK: Na het verlaten van de standby-stand moet u de hoogte of de relatieve druk ijken, om de correcte hoogte en luchtdruk te
kunnen zien.
of
of
Activeren van de
standby-stand
a) Het horloge staat in standby-stand
Naar de standby-stand
na 5 seconden
Alarmsignaal na elke seconde
Terug naar de stand tijd & datum
of
b)
/ : aftellen stoppen, het horloge
schakelt niet in de standby-stand.
Terug naar de stand tijd & datum
METEO (WEER) > AFLEZEN
In de meteorologische stand zijn de wijzers over elkaar geplaatst om de meteorologische ontwikkelingen aan te duiden.
1 sec.
Weergave van de relatieve druk in hPa
Glas activeren
Weergave van de absolute druk in hPa
METEO (WEER) > IJKEN VAN DE RELATIEVE DRUK
De instelling van deze druk heeft een verandering tot gevolg van de weergegeven hoogte. De relatieve druk is opzettelijk beperkt tussen
950 hPa en 1100 hPa.
2 sec.
of
Instelmodus
w ww. ti ss o t .c h
: 1 hectopascal hoger
: 1 hectopascal lager
10/21
of
Instelling bevestigen
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
METEO (WEER) > WOORDENLIJST
Functiebeschrijving
In de meteorologische stand zijn de wijzers over
elkaar geplaatst om de meteorologische ontwikkelingen aan te duiden.
Het programma van de T-TOUCH SOLAR E84 houdt rekening met de verandering
in luchtdruk gedurende de laatste 6 uren om de aan te geven weersontwikkeling te berekenen. Bovendien neemt het horloge drukverschil veroorzaakt door
een snelle hoogteverandering waar en wordt dit automatisch gecompenseerd.
Dit verschil is dus slechts minimaal van invloed op de ontwikkeling van de
luchtdruk.
Verklaring
De weersveranderingen hebben te maken met
de variërende luchtdruk. Als de luchtdruk toeneemt, klaart de lucht op. Het gebied wordt dan
"hogedrukgebied" of "anticycloon" genoemd (A).
Als de luchtdruk afneemt, ontstaat er bewolking. Het gebied wordt dan "lagedrukgebied" of
"depressie" genoemd (D). Het T-TOUCH SOLAR
E84 horloge meet de drukvariaties en geeft de
weersveranderingen aan met behulp van de wijzers die de volgende 7 standen
kunnen aannemen, afhankelijk van de meteorologische ontwikkelingen:
Het digitale display van de T-TOUCH SOLAR
E84 geeft de absolute en relatieve luchtdrukwaarden weer in hectoPascal [hPa]. De absolute luchtdruk is de werkelijke druk op het
tijdstip en de plek van de meting en kan niet
worden gewijzigd. De relatieve luchtdruk is
de waarde op zeeniveau die is berekend op
basis van de lokale absolute luchtdruk. De barometers en de weerkaarten geven de relatieve drukwaarden aan. De waarde voor de relatieve druk is afhankelijk van de ingestelde klimaatzone en kan in het horloge worden ingesteld.
Het ijken van de relatieve druk hangt samen met de hoogte.
- 6’: Forse drukverlaging, snel slechter weer
- 4’: Gematigde drukverlaging, kans op
slechter weer
- 2’: Lichte drukverlaging, kans op lichte
verslechtering
12 uur: Geen merkbare weersveranderingen
+ 2’: Lichte drukverhoging, kans op lichte
verbetering
+ 4’: Gematigde drukverhoging, kans op
verbetering
+ 6’: Forse drukverhoging, snel beter weer
Kenmerken van de functie
Meetbereik: absolute druk: 300 hPa tot en met 1100 hPa
relatieve druk: 950 hPa tot en met 1100 hPa
Nauwkeurigheid: absolute druk: ± 3 hPa
relatieve druk: verandert met de hoogtemeter
Resolutie: 1 hPa
Omrekening eenheden: 1 hectoPascal [hPa] = 1 millibar [mb]
ALTIMETER (HOOGTEMETER) > AFLEZEN
De hoogte wordt gedurende 10 uur continu weergegeven op het digitale display. Na 10 uur wordt de hoogtemetermodus gedeactiveerd
en verschijnt de datum in beeld.
De door het systeem gebruikte voorkeurseenheid (m of ft) voor het aangeven van de hoogte is afhankelijk van de instelling van
de m/ft-eenheden in de opties (zie pagina 8).
1 sec.
Glas activeren
Weergave van de hoogte
Weergave van de functie
hoogteverschil (zie pagina 12)
ALTIMETER (HOOGTEMETER) > IJKEN VAN DE HOOGTE
2 sec.
of
Weergave van de hoogte
w ww. ti ss o t .c h
: 1 m of 3 ft omhoog
: 1 m of 3 ft omlaag
Instelmodus
11/21
of
Instelling bevestigen
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
ALTIMETER (HOOGTEMETER) > AFLEZEN VAN HET HOOGTEVERSCHIL
Achtereenvolgens elke 2 seconden
2 sec.
Verstreken of gestopte tijd
(dagen/uren/minuten/seconden)
2 sec.
Weergave van het
hoogteverschil
2 sec.
Totale opgetelde hoogtestijging
gedurende de verstreken tijd
Gemiddelde verticale stijgsnelheid
(meter/minuut of voet/minuut)
2 sec.
Totale opgetelde hoogtedaling
gedurende de verstreken tijd
2 sec.
Gemiddelde verticale daalsnelheid
(meter/minuut of voet/minuut)
1 sec.
Terug: Verstreken of gestopte tijd
1 sec.
1 sec.
Starten van de hoogteverschilmeter
Weergave van de hoogte met een "R" die aangeeft
dat de hoogteverschilfunctie is ingeschakeld
Stoppen van de hoogteverschilmeter
Op nul terugzetten van de hoogteverschilmeter
ALTIMETER (HOOGTEMETER) > WOORDENLIJST
Functiebeschrijving
In de hoogtemetermodus verandert uw T-TOUCH
SOLAR E84 in een barometrische hoogtemeter en
geeft hij de hoogte weer ten opzichte van de gemiddelde zeespiegel.
Wij adviseren u de hoogteverschilmeter stil te zetten tijdens rustpauzes en
daarna weer aan te zetten om nauwkeuriger resultaten te krijgen.
Verklaring
Dit instrument werkt als een barometer en berekent
de hoogte als functie van de absolute (lucht)druk.
Als de hoogte stijgt neemt de druk af en omgekeerd.
De hoogtemeter meet dus het verschil tussen absolute (lucht)druk en relatieve luchtdruk (op zeeniveau)
en geeft de hoogte weer. Uw T-TOUCH SOLAR E84 is voor de temperatuur gecorrigeerd en u kunt uw geografische positie aanpassen (halfrond en klimaatzone).
De weergegeven hoogte is dus automatisch gecorrigeerd.
Het is dus het ideale instrument voor het meten van verticale verplaatsingen
met de hoogteverschilfunctie (bijv. tijdens bergwandelingen). De hoogteverschilmeter toont de verstreken tijd, de opgetelde stijg- en daalhoogtes en de
gemiddelde verticale stijg- en daalsnelheden.
LET OP!
NB 1: Het "ijken" van een hoogtemeter betekent
dat deze wordt ingesteld op de werkelijke hoogte
van een bekend punt (zie de ijkprocedure op pagina 11). De werkelijke hoogtewaarden worden
op diverse manieren aangegeven: aanduidingsbordjes, hoogtelijnen en bekende punten op de
kaart. Het ijken van de hoogte hangt samen met
de relatieve luchtdruk.
NB 2: In een verkeersvliegtuig, waar de cabine onder druk staat, geeft uw
hoogtemeter een verkeerde hoogte weer.
NB 3: Voor een optimale nauwkeurigheid van uw hoogtemeter raden wij u
aan om de klimaatzone te selecteren, zie pagina 9.
Kenmerken van de functie
Meetbereik
Resolutie van de hoogtemeter
Omrekening eenheden
Door het gebruik van de druk om de hoogte te meten, is de hoogtemeter
gevoelig voor veranderingen in de luchtdruk bij weersveranderingen.
Het gebeurt niet zelden dat hoogteverschillen van 100 m in één nacht
worden waargenomen. De aangegeven waarde kan dus variëren zonder dat
de hoogte echt veranderd is.
4473 m
4473 m
4473 m
Weersverandering = drukverandering = wijziging van de weergegeven hoogte
w ww. ti ss o t .c h
Max. meettijd van de hoogteverschilmeter
Max. hoogteverschil
Resolutie van de hoogteverschilmeter
Max. verticale snelheid
Min. verticale snelheid
Resolutie van de verticale
snelheid
Min. verticale verplaatsing
Min. duur van de verplaatsing
12/21
– 400 m tot +9.000 m
1m
1 meter [m] =
3,281 voet[ft]
– 1.333 ft tot +29.500 ft
3 ft
1 voet [ft] =
0,305 meter [m]
99 dagen 23 uren 59 minuten 59 seconden
+/- 30.000 m
+/- 99.000 ft
1m
3 ft
4.999 m/min
(ca. 300 km/u)
5 m/min (ca. 0,3 km/u)
16.401 ft/min
(ca . 187,5 mph)
16,4 ft/min (ca. 0,2 mph)
1 m/min
3 ft/min
5m
5 min
16 ft
5 min
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
CHRONO LAP (RONDETIJD) > AFLEZEN
De rondetijdfunctie is een chronograaf bestemd voor het meten van rondetijden van 1 renner / raceauto, enz.
BELANGRIJK: De in het geheugen opgeslagen gegevens (rondetijden, zie pagina 13 of tussentijden, zie pagina 14) worden gewist als u een tijdmeting start van nul. Slechts één LAP- of SPLIT- tijd wordt in het geheugen opgeslagen. Om de LAP-tijdmeting te kunnen kiezen,
moet de SPLIT-tijdmeting op nul worden teruggezet.
1 sec.
1 sec.
1 sec.
1 sec.
Starten van de
rondetijdmeting
Tussenstop van de
rondetijd
De eerste rondetijd loopt
De laatst gemarkeerde
rondetijd knippert
gedurende 10 seconden
terwijl de volgende
ronde al doorloopt op de
achtergrond
Weergave van de
rondetijd
Glas activeren
1 sec.
Stoppen van de
chronograaf na de
laatste ronde
NB 1: Na 1 uur worden
de uren aangegeven
(zie pagina 13)
Op nul terugzetten van
de rondetijdmeting
De rondetijden worden
opgeslagen zolang
de chronograaf niet
opnieuw wordt gestart
NB 2: Na 24 uur
verdwijnen de
honderdsten en
worden de dagen, uren,
minuten en seconden
weergegeven
(zie pagina 13)
CHRONO LAP (RONDETIJD) > AFLEZEN VAN DE OPGESLAGEN GEGEVENS
Elke met de rondefunctie gemeten rondetijd wordt opgeslagen en kan worden weergegeven op het horloge, evenals de totale tijd van de race, de
snelste, langzaamste en gemiddelde rondetijd statistieken. Max. meetlimiet: 99 d 23 u 59 min 59 sec.
1 sec.
1 sec.
of
Door de rondetijden
bladeren met de
drukknoppen
Glas activeren
Weergave van de
rondetijden in het
geheugen
Aflezen van de gegevens
NB 1: Na 1 uur worden de uren
aangegeven
of
Door de
statistieken
bladeren met de
drukknoppen
TOT: totale duur van de race
AVG: gemiddelde rondetijd
Weergave van de
statistieken
Voorbeeld:
1 sec.
1 uur 31 min 24 sec 18 honderdsten
NB 2: Na 24 uur verdwijnen de honderdsten en worden de dagen, uren,
minuten en seconden weergegeven
Voorbeeld:
FAS: snelste rondetijd
SLO: langzaamste rondetijd
Op enig moment het aflezen
van de opgeslagen gegevens
afsluiten
Terug naar de rondetijdmeting
1 dag 4 uur 24 min 19 sec
w ww. ti ss o t .c h
13/21
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
CHRONO SPLIT (TUSSENTIJDEN) > AFLEZEN
De splitfunctie is een chronograaf bestemd voor het meten van de totale racetijd van maximaal 99 renners in eenzelfde wedstrijd. Bijvoorbeeld:
meten van de aankomsttijd van verschillende renners in een 100 meter wedstrijd.
BELANGRIJK: De in het geheugen opgeslagen gegevens (rondetijden, zie pagina 13 of tussentijden, zie pagina 14) worden gewist als u een
tijdmeting start van nul. Slechts één LAP- of SPLIT- tijd wordt in het geheugen opgeslagen. Om de SPLIT-tijdmeting te kunnen kiezen, moet de
LAP-tijdmeting op nul worden teruggezet.
1 sec.
1 sec.
1 sec.
1 sec.
Glas activeren
Weergave van de
tussentijden
Starten van de
tussentijdenmeting
Markeren van de
aankomst van maximaal
99 renners
De laatst gemarkeerde
aankomsttijd knippert
gedurende 10 seconden
terwijl de totale
verstreken tijd nog
steeds doorloopt op de
achtergrond
1 sec.
Stoppen van de
chronograaf van de
tussentijdenmeting
na binnenkomst van de
laatste renner
NB 1: Na 1 uur worden
de uren aangegeven
(zie pagina 14)
Op nul terugzetten van
de chronograaf van
de tussentijden
De aankomsttijden
worden opgeslagen
zolang de chronograaf
niet opnieuw wordt
gestart
NB 2: Na 24 uur
verdwijnen de
honderdsten en
worden de dagen, uren,
minuten en seconden
weergegeven
(zie pagina 14)
CHRONO SPLIT (TUSSENTIJDEN) > AFLEZEN VAN DE OPGESLAGEN GEGEVENS
Elke met de splitfunctie gemeten splittijd wordt opgeslagen en kan worden weergegeven op het horloge.
Max. meetlimiet: 99 d 23 u 59 min 59 sec.
1 sec.
1 sec.
Door de splittijden bladeren
met de drukknoppen
NB 1: Na 1 uur worden de uren
of aangegeven
Voorbeeld:
1 uur 31 min 24 sec 18 honderdsten
Weergave van de
tussentijden in het
geheugen
Glas activeren
Aflezen van de gegevens
NB 2: Na 24 uur verdwijnen de
honderdsten en worden de dagen, uren,
minuten en seconden weergegeven
Voorbeeld: 1 dag 4 uur 24 min 19 sec
1 sec.
w ww. ti ss o t .c h
Op enig moment het aflezen
van de opgeslagen gegevens
afsluiten
Terug naar de
tussentijdmeting
14/21
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
COMPASS (KOMPAS) > AFLEZEN
De minutenwijzer geeft het geografische noorden aan en houdt daarbij rekening met de ingestelde magnetische afwijking.
In de kompasmodus geeft het digitale display de hoek weer tussen 12 uur en de minutenwijzer.
1 sec.
Glas activeren
Kompas weergave
Weergave van de
kompasrichting
(zie pagina 15)
IJking van het kompas
door de gebruiker
(zie pagina 16)
Terug naar weergave
van het kompas
COMPASS (KOMPAS) > INSTELLEN VAN DE MAGNETISCHE AFWIJKING
NB
1 sec.
of 2
sec.
Kompas weergave
of
: + 1 graad naar het oosten
: + 1 graad naar het westen
Weergave (1 sec.) en
instelmodus (2 sec.) van de
magnetische afwijking
N:Noord
NW:Noordwest
W:West
SW:Zuidwest
S:Zuid
SE:Zuidoost
E:Oost
NE:Noordoost
of
Instelling bevestigen
AZIMUT (KOMPASRICHTING) > AFLEZEN
In de kompasmodus kunt u met uw T-TOUCH een kompasrichting instellen en volgen. Om dit te doen stelt u de waarde van de kompasrichting
in en richt u uw horloge met behulp van de pijlen. De as 6 u -12 u geeft de te volgen richting aan.
300°
Weergave van de
kompasrichting
a) Draai de as 6 u - 12 u naar
rechts zodat 12 u in lijn is
met de kompasrichting
b) Draai de as 6 u - 12 u naar
links zodat 12 u in lijn is
met de kompasrichting
c) De as 6 u - 12 u is in lijn
met de kompasrichting
AZIMUT (KOMPASRICHTING) > INSTELLEN VAN DE KOMPASRICHTING
2 sec.
of
Weergave van de
kompasrichting
w ww. ti ss o t .c h
Instelmodus van de
kompasrichting
: toename van de kompasrichting
met 1°
: afname van de kompasrichting
met 1°
15/21
of
Bevestiging van de instelling
en terug naar de weergave
van de kompasrichting
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
COMPASS (KOMPAS) > IJKEN
2 sec.
Weergave van de ijking van het kompas
a) Ijking geslaagd – gegevens opgeslagen
Activering van de ijkmodus –
deactivering van het glas tijdens het ijken
Draai het horloge meer dan één keer rond op
een horizontaal vlak (bijv. een tafel) in een
ruimte zonder magnetische storingen met een
draaisnelheid van ongeveer 30° per seconde.
b) Ijking mislukt – opnieuw ijken
Terug naar weergave van het kompas
Totale duur: maximaal 20 seconden
COMPASS (KOMPAS) > WOORDENLIJST
Kompas
In de kompasmodus geeft uw T-TOUCH SOLAR E84 de geografische noordpool aan met
inachtneming van de magnetische afwijking.
Uitleg kompas
Op de aardbol komen de denkbeeldige verticale lijnen (meridianen) samen
op de geografische noordpool (Ng) en ze geven de richting ernaartoe aan. De
wijzer van een klassiek kompas geeft de richting van de magnetische noordpool aan (Nm). De hoek (α) tussen deze twee
richtingen Ng en Nm wordt de magnetische
afwijking genoemd. De waarde van de magnetische afwijking hangt daardoor af van de plek
waar men zich op de aardbol bevindt. Bovendien verplaatst de magnetische noordpool zich
voortdurend. De waarde van de magnetische
afwijking hangt daarom ook af van de datum.
Als de correcte waarde (conform de plaats en de
datum) van de magnetische afwijking ingesteld
is (zie instelprocedure op pagina 15), geeft de
minutenwijzer van uw T-TOUCH SOLAR E84 de richting van de geografische
noordpool (Ng) aan. Als u de magnetische afwijking instelt op 0, geeft uw TTOUCH SOLAR E84 het magnetische noorden (Nm) aan. De waarden en data
van de magnetische afwijking worden aangegeven op topografische kaarten
of kunnen worden opgezocht met behulp van specifieke programma's die op
internet beschikbaar zijn.
Voor de hele wereld:http://www.ngdc.noaa.gov/
w ww. ti ss o t .c h
Kompasrichting
In de kompasrichtingmodus geeft uw T-TOUCH de kompasrichting (doel) aan
die u moet volgen.
Uitleg kompasrichting
Doel
De kompasrichting is de horizontale
hoek tussen de richting van een
voorwerp en het geografische
noorden. De kompasrichting wordt
gemeten vanuit het noorden in
graden van 0° tot 359° (bijv.,:
oost = 90°). In de kompasrichtingKompasKompasmodus geeft de T-TOUCH hoorbaar
richting
richting
315o
315o
en zichtbaar signaal als de as 6 u 12 u van het horloge in lijn is met de ingestelde kompasrichting.
12 uur geeft de kompasrichting weer ten opzichte van het geografische noorden.
NB 1
Voor een correcte aanwijzing van het noorden is het van groot belang om het
horloge zo horizontaal mogelijk te houden.
NB 2
De kompasfunctie mag, net als ieder ander kompas, niet in de buurt van een metalen of magnetische massa worden gebruikt. Bij twijfel kunt u uw
kompas opnieuw ijken.
Kenmerken van de functie
Nauwkeurigheid: ± 8°
Resolutie: 2°
16/21
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
ALARM (ALARM) > AFLEZEN
De 2 alarmen zijn verbonden met de primaire tijd T1. Een alarm duurt 30 seconden zonder herhaling. Als de ingestelde tijd
aanbreekt kan het alarm gestopt worden door op één van de knoppen te drukken.
1 sec.
Weergave van het alarm 1
Glas activeren
Weergave van het alarm 2
Het alarm stopzetten
of
of
Het alarm gaat af
Het alarm stopzetten
ALARM (ALARM) > INSTELLING
Het alarm kan worden geprogrammeerd om op alle dagen, of alleen op weekdagen of op weekenddagen af te gaan
(zie pagina 8).
OFF: gedeactiveerd
1 sec.
2 sec.
ON: alle dagen geactiveerd
WK: weekdagen
geactiveerd (zie pagina 8)
Weergave van alarm 1 of 2
of
: 1 uur verder
: 1 uur terug
w ww. ti ss o t .c h
W-E: weekenddagen
geactiveerd (zie pagina 8)
Keuze van de
alarmmodus
of
Naar de instelmodus van
de uren
of
Bevestiging van de instelling
van de uren en naar de
instelmodus van de minuten
: 1 minuut verder
: 1 minuut terug
17/21
Instelling van de minuten
bevestigen
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
TIMER (COUNTDOWN TIMER) > AFLEZEN
Meetbereik: 99 dagen 23 u 59 min 59 sec
1 sec.
1 sec.
Glas activeren
Starten of stoppen van de
countdown timer
Weergave van de
countdown timer
De countdown
timer klinkt zodra
hij op 0 staat
of
of
Piep bij elke
seconde tijdens
de laatste
5 seconden van
het aftellen
Stoppen van het geluid
met behulp van een van de
drukknoppen
Opnieuw laden van de
laatste startwaarde van de
countdown timer
TIMER (COUNTDOWN TIMER) > INSTELLING
Meetbereik: 99 dagen 23 u 59’59’’
2 sec.
of
Weergave van de
countdown timer
Naar de instelmodus van
de dagen
: 1 dag verder
: 1 dag terug
of
of
of
Bevestiging van de instelling
en naar de instelmodus
van de minuten
w ww. ti ss o t .c h
: 1 minuut verder
: 1 minuut terug
Bevestiging van de instelling
en naar de instelmodus van
de seconden
18/21
of
of
Bevestiging van de instelling
en naar de instelmodus van
de uren
of
: 1 seconde verder
: 1 seconde terug
: 1 uur verder
: 1 uur terug
of
Instelling bevestigen
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
REGATTA (ZEILWEDSTRIJD) > AFLEZEN
De Regatta-functie bestaat uit een countdown timer die ingesteld kan worden tussen 0 en 10 minuten en wordt gebruikt als timer voor de
vertrekprocedure van een zeilwedstrijd. Zodra de countdown timer op nul komt, verandert het horloge in een wedstrijdchronograaf.
1 sec.
De countdown timer stopt
en het horloge schakelt
automatisch om naar
wedstrijdchronograaf
1 sec.
Weergave
Regatta-countdown
timer
Countdown timer starten
De dagen, uren, minuten,
seconden en honderdsten
van een seconde worden
weergegeven op het
LCD-scherm
Synchronisatie met het
startschot
1 sec.
1 sec.
Countdown timer of
wedstrijdchronograaf
stoppen
Hier: 1 uur 4 min 22 sec
Herstellen van de
beginwaarde
REGATTA (ZEILWEDSTRIJD) > INSTELLING
2 sec.
of
Weergave
Regatta-countdown
timer
w ww. ti ss o t .c h
: 1 minuut verder
: 1 minuut terug
Instelmodus
19/21
of
Instelling bevestigen
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
REGATTA > WOORDENLIJST
Regatta
Een regatta (zeilwedstrijd) is een race tussen twee of meer boten, meestal zeilboten.
Hij bestaat uit meerdere etappes en begint met een vertrekprocedure, waarbij alle deelnemende boten tot
10 minuten achter de startlijn moeten blijven. Zodra de boten zich in een constant tempo achter de lijn verplaatsen, is het doel om zo dicht mogelijk bij de startlijn te varen als de countdown timer stopt om zo het voordeel
te hebben als eerste te vertrekken. Tijdens de volledige duur van de vertrekprocedure worden kanonschoten
afgevuurd om aan te geven hoeveel tijd de deelnemers nog hebben. Voor een optimale nauwkeurigheid kunt u
uw T-TOUCH SOLAR E84 synchroniseren met de kanonsschoten.
Zodra de countdown timer stopt, begint de race en moeten alle deelnemers een route volgen die is afgezet met
boeien. Hier moeten ze proberen omheen te draaien voordat ze naar de finish zeilen. Wie de route het snelst
aflegt, wint de regatta.
Functiebeschrijving
Uw T-TOUCH SOLAR E84 is uitgerust met een speciale countdown timer voor zeilwedstrijden die kan worden
ingesteld tussen 0 en 10 minuten en wordt gebruikt tijdens de "startvoorbereidingsfase" van een zeilwedstrijd.
Het horloge geeft drie geluidssignalen af aan het eind van elke minuut, twee geluidssignalen iedere tien
seconden tijdens de laatste minuut en een geluidssignaal voor de laatste 9 seconden en tot slot een vijfvoudig
alarmsignaal dat de start van de race aangeeft zodra de countdown timer nul heeft bereikt.
Bovendien kunt u tijdens het aftellen uw T-TOUCH SOLAR E84 met behulp van de “-” drukknop synchroniseren
met de kanonschoten. Het wordt gesynchroniseerd tot op de dichtstbijzijnde hele minuut.
Als de countdown timer bij nul is gekomen, verandert de countdown timer automatisch in een speciale wedstrijdchronograaf die de verstreken dagen, uren, minuten en seconden aangeeft op het LCD-scherm.
SENSORS DEFECT
Continue versnelde instelmodus
Als bij selectie van een functie niets in beeld verschijnt komt dat waarschijnlijk
doordat de sensor van de gekozen functie ontregeld is.
5 sec.
Door de drukknop tijdens een instelling lang ingedrukt te houden gaat het horloge
over in de continue versnelde instelmodus waarbij de weergave op het display
sneller verandert dan in de niet-continue of langzame instelmodus. Laat om de
continue versnelde instelmodus te verlaten de knoppen 1 seconde los om verder
te gaan in de langzame instelmodus.
Lichtbronnen
Leg of houd het horloge niet te dichtbij (≤ 20 cm) een lichtbron. Probeer nooit
het opladen van de accu op deze manier te versnellen.
SERVICE
Terug naar de weergave van de
Storing: er wordt niets meer weergegeven
tijd T1
op het display
Als dit het geval is kunt u het best contact opnemen met de verkoper.
Waterdichtheid
WAARSCHUWINGEN
Type batterij: accu type ML2016.
De T-TOUCH SOLAR E81 is waterdicht tot 10 bar (100 m / 330 ft) bij 25°C / 77°F,
maar het is geen instrument dat geschikt is voor sportduiken. U mag de knoppen
niet indrukken als het horloge is ondergedompeld. Als het glas in contact is met
een vloeistof kan geen enkele functie worden geactiveerd.
De absolute waterdichtheid van een horloge kan niet permanent worden gegarandeerd. Ze kan aangetast worden door de veroudering van de afdichtingen of
door een incidentele schok tegen het horloge. Wij adviseren u de waterdichtheid
eenmaal per jaar te laten controleren door een erkend TISSOT® Service center.
Een lichte druk op de knoppen en aanraking van het glas volstaan om de functies
van uw T-TOUCH SOLAR E81 te activeren. Overmatige kracht kan het horloge
beschadigen.
De lichtintensiteit van het digitale display neemt af als de wijzers in beweging zijn.
w ww. ti ss o t .c h
20/21
154_N L
T-TOUCH SOLAR E84
Temperatuur
Stel uw horloge niet bloot aan plotselinge temperatuurveranderingen (blootstelling aan de zon gevolgd door onderdompeling in koud water) of aan extreme temperaturen (bijvoorbeeld achter de voorruit van een auto in de volle zon).
Werkingsbereik van het horloge: –5°C tot +55°C / 23°F tot 131°F
Magnetische velden
Stel uw horloge niet bloot aan krachtige magnetische velden, zoals uit luidsprekers, mobiele telefoons, computers, koelkasten of andere elektromagnetische
apparaten komen.
Schokken
Voorkom thermische of andere schokken: uw horloge kan hierdoor beschadigd raken. Laat na een heftige schok uw horloge controleren door een erkend
TISSOT® Service center.
SERVICE
Zoals ieder precisie-instrument heeft ook uw horloge regelmatig onderhoud
nodig om optimaal te kunnen functioneren. Wij adviseren u uw horloge onder
normale omstandigheden iedere 3 tot 4 jaar te laten controleren door een erkende
TISSOT® wederverkoper of Service center. Maar afhankelijk van het klimaat en
de omstandigheden waarin u het horloge gebruikt, kan het nodig zijn dit vaker te
laten controleren. Voor een optimale onderhoudsservice en het behoud van de garantie, gaat u altijd naar een erkende TISSOT® wederverkoper of Service center.
Aanvullende informatie vindt u in het boekje "Internationale Garantie - Service
Centers".
Het inzamelen van en het omgaan met kwartshorloges na afloop van hun
levensduur*
Dit symbool betekent dat u dit product niet samen met het huishoudelijk afval mag weggooien. Het moet bij de lokale (gemeentelijke)
teruggave- of inzamelpunten (milieuparken, milieuperrons) worden
ingeleverd. Als u op deze wijze handelt, draagt u bij aan het behoud
van het milieu en van de menselijke gezondheid. Het recyclen van deze
stoffen helpt de natuurlijke hulpbronnen te behouden.
Schadelijke producten
Vermijd ieder direct contact van uw horloge met oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, parfums, cosmetische producten, enz.: ze kunnen de band, de kast of de
afdichtingen beschadigen.
* Geldt alleen in de EU-lidstaten en in landen met een vergelijkbare wetgeving.
Reinigen
Wij adviseren u uw horloge regelmatig te reinigen (behalve de leren band) met
een schone zachte doek en lauw zeepsop. Na zwemmen in zout water, spoelt u
het af met zoet water en laat u het geheel drogen.
w ww. ti ss o t .c h
21/21
154_N L

Vergelijkbare documenten