Hoe houd ik stand in een gevallen wereld? Deel 1

Commentaren

Transcriptie

Hoe houd ik stand in een gevallen wereld? Deel 1
CCG
Christian Church Groningen
http://ccg.nu
Hoe houd ik stand in een gevallen wereld? Deel 1
Author : Emmanuel-Oliveiro
[audio mp3="http://preken.ccg.nu/mp3/130811.mp3"][/audio]
Lezen: Rom. 8:18-25
Pedagogisch principe: iemand voorbereiden op een situatie voordat de situatie zich voordoet.
Bijv. wat doe je als er brand uitbreekt?
Niet pas uitleggen als je huis afbrandt, maar als je huis nog staat. In een ontspannen setting
waarin er ruime gelegenheid is om over dingen na te denken…
Rustige zondagmorgen, midden in de zomer. Veel mensen hebben nog vakantie, alles gaat wat
minder snel dan normaal, uitstekende gelegenheid om elkaar uit te nodigen voor een
zomerlunch, een BBQ en om onder het genot van een koud biertje met elkaar na te praten over
de preek…Voordat de drukte van alle dag ons weer overvalt…
Hoe houd ik stand in een gevallen wereld?
De apostel Paulus, die deze brief heeft geschreven, spreekt over "het lijden van deze tijd". Het
lijden waar hij over spreekt, is allereerst "het lijden omwille van Christus", m.a.w. dat je vervolgd
wordt, omdat je in Jezus gelooft. Maar hij doelt hij ook op het "lijden als gevolg van de
gebrokenheid van deze wereld".
In Rom. 8:20 schrijft Paulus: "De schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar
door Hem die haar daaraan heeft onderworpen."
Elke dag, zelfs je allermooiste dag, levert, iedere dag weer, bewijs dat de schepping "ten prooi
is aan zinloosheid"… Gebrokenheid die het gevolg is van de ongehoorzaamheid van de mens.
Want daar verwijst Paulus naar…
Lezen: Gen. 3:17-19 , Gen. 3:16
Als je goed leest dan is niet alleen "de aardbodem" vervloekt, onderworpen aan zinloosheid,
maar alles!
Door de ongehoorzaamheid van de mens is voortaan het hele menselijke bestaan aangetast
door zinloosheid..
Voortaan zal de mens zijn hele leven lang zwoegend en zwetend de aarde bewerken om te
kunnen eten, om uiteindelijk tot stof terug te keren in diezelfde aarde…
1/7
CCG
Christian Church Groningen
http://ccg.nu
Dat je je afvraagt: waar doe je het allemaal voor?
Zelfs de meest vreugdevolle gebeurtenis in het menselijk bestaan, de geboorte van een kind,
gaat gepaard met pijn en moeite.
Relaties, zelfs de meest intieme relatie, die van man en vrouw, zullen vanaf dat moment
gepaard gaan met spanning en strijd...
"Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen."
Uit de krant van gisteren
Terrorisme-dreiging opgeheven, in Italië verdrinkt een groep bootvluchtelingen, in Barcelona
wordt een belangrijk mensenhandel netwerk opgerold, oproep om de Olympische Spelen in
Rusland te boycotten vanwege de onderdrukking van homoseksuelen, Spaanse machinisten
bellen voortaan handsfree, 300 slachtoffers bij gevechten in Zuid-Soedan...
Kortom: het leven gaat niet over rozen...
Als je het op je in laat werken, zou je er moedeloos van worden. Misschien wordt je er af en toe
wel moedeloos van…
De titel van de preek was tegelijkertijd de vraag van deze ochtend: Hoe houd ik stand in een
gevallen wereld?
Het leven wordt wel eens vergeleken met een lange reis. Ik maak graag lange reizen en
beklimmingen in de bergen. In de bergen is het belangrijk dat je je reis zorgvuldig plant, anders
zou het kunnen dat je niet meer thuis komt.
Er zijn drie belangrijke vragen die ik mijzelf altijd stel voordat ik op reis ga:
1. Waar ga ik naar toe? 2. Wat kan ik onderweg tegenkomen? 3. Wat heb ik nodig om
heelhuids op de plek van bestemming te komen?
1. Waar ga ik naar toe?
Paulus weet waar hij naar toe gaat. Hij weet het niet alleen, hij is er zelfs van overtuigd:
"Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister [de
glorie] die ons in de toekomst zal worden geopenbaard."
2/7
CCG
Christian Church Groningen
http://ccg.nu
De bestemming is allesbepalend voor Paulus leven, luister maar:
Fil 3:7-14
"Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis…"
Het antwoord op de vraag heeft invloed op alle andere vragen...
Het antwoord op deze vraag geeft richting aan je levensreis
Het antwoord op deze vraag bepaalt hoe je je tijd, energie en middelen inzet.
Uiteindelijk doe je het hier allemaal voor! Dit is wat je reis "de moeite waard maakt"! Hiervoor wil
je graag inleveren en afzien…
Het geeft hoop en zorgt dat hij stand kan houden
2. Wat kan ik onderweg tegenkomen?
"Wij" als pinkster- en charismatische christenen hebben de reputatie om "happy clappy" en altijd
"halleluja" te willen zijn zonder oog voor de realiteit van deze wereld. Denk bijv. aan "prosperity
preaching": met God gaat het altijd voor de wind, zijn we meer dan overwinnaars, vooral
financieel. De realiteit is echter anders, ook voor christenen…
Of de "Word of Faith" beweging (ook wel bekend als: name it and claim it). Of het nu geld is,
gezondheid, een baan, of een leuke partner: als je maar genoeg geloof hebt, dan zal God je
geven waar je om vraagt.
Natuurlijk zijn wij niet zo extreem in onze opvattingen, maar ook wij vinden het vaak
moeilijk om de realiteit onder ogen te zien.
Menigmaal heb ik mensen horen zeggen: "ik ervaar strijd, de boze valt mij aan" als het niet
helemaal lekker ging op hun werk, of vermoeid waren van lange werkdagen…
Of als iemand ernstig ziek is en er voor hem/haar gebeden is en hij/zij niet gelijk geneest, of
helemaal niet geneest: heb je wel in geloof gebeden, is er iets in je leven dat je op moet
ruimen?
Om een goed antwoord te geven op de vraag "wat kan ik onderweg tegenkomen?" moet je niet
alleen weten waar je naar toe gaat, maar ook waar je je nu bevindt en waar de reis langs gaat.
3/7
CCG
Christian Church Groningen
http://ccg.nu
Veel christenen denken dat ze omdat ze gered zijn, ze nu ook al op de plaats van bestemming
zijn.
Er is niets erger dan dat je denkt dat je je ergens bevindt, terwijl je je in werkelijkheid
ergens anders bevindt!
Paulus legt de nadruk op de bestemming, de glorie en de luister die op ons wachten op de dag
dat we Jezus zullen zien, maar daarmee poetst hij het lijden niet weg. Hij zegt niet: ach, dat
lijden, dat stelt niets voor. Integendeel! Als je goed leest, zegt hij juist dat het lijden heel groot is,
maar VERGELEKEN bij de glorie en de luister die ons te wachten staat valt het in het niets!
Lees nogmaals Rom. 8:22-25
Als de Bijbel ergens duidelijk over is, dan is het dat dit leven niet over rozen gaat, ook, of
beter, vooral niet voor christenen!
Onze eigen Heer en Meester, de Here Jezus, de meest volmaakte, meest onschuldige, degene
met meer geloof dan wie dan ook, heeft zijn doel bereikt door te lijden... Hij was een man van
smarten en bekend met ziekte… (Jes. 53:3). Jezus redde de wereld niet door zich te onttrekken
aan de gebrokenheid ervan, maar juist door deel te worden van de gebrokenheid!
De vraag was: wat kan ik onderweg tegenkomen?
Als je eerlijk bent over wat je onderweg kunt tegen komen, dan kun je je er op
voorbereiden. Bijv. als ik weet dat ik onderweg een heleboel muggen tegenkom, dan kan
ik ontkennen dat er muggen zijn, maar daar hebben muggen in het algemeen geen boodschap
aan... Ik kan ook anti-muggenspray meenemen. Daarmee verdwijnen de muggen niet, maar ik
heb er wel minder last van.
3. Wat heb ik nodig om heelhuids op de plek van bestemming te
komen? (5 G's)
1. Waar ga ik naar toe? 2. Wat kom ik tegen? 3. Wat moet er in mijn rugzak?
Geloof - Geloof is niet hetzelfde als optimisme, denken aan mooie dingen of het ontkennen van
problemen.
Hoofdstuk Heb. 11 gaat over geloof en geloofshelden en -heldinnen. Als je de levens van deze
mensen bestudeert dan valt op dat:
geloof altijd het meest werkzaam is als de "ellende" het grootst is. M.a.w. juist omdat de
4/7
CCG
Christian Church Groningen
http://ccg.nu
wereld gebroken is, heb je geloof nodig.
Geen van deze mensen ontkende "het lijden van de huidige tijd", sterker nog, vaak
benadrukken ze die!
Lees Job 19:25-27
Lees Rom. 4:12
Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken
zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’
Lees Rom 4:19-21
Jezus: Mijn God, Mijn God waarom hebt u mij verlaten?
Lees Heb 12:2
Geloof zorgt ervoor dat je alles in het juiste perspectief ziet, dat je je laat leiden door de
Bestemming en niet door de omstandigheden die je onderweg tegenkomt.
Lees 2 Kor. 4
Genade - erkennen dat je niet volmaakt bent, "ik ben ook onderdeel van het probleem".
Niet één keer genade nodig, maar elke dag weer.
Genade zorgt voor de juiste hartgesteldheid - Genade maakt dat we bewogen kunnen zijn over
andere mensen, nederig zijn en ons niet
Het feit dat we genade nodig hebben laat ook weer zien dat we in een gebroken wereld leven.
Lees Joh. 14
Geest - Jezus zegt over de Heilige Geest: Ik zal jullie de Trooster sturen (Joh. 14)
Rom. 8:22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En
dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in
onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn.
/.../ De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen
God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. (Rom. 8:26)
De Heilige Geest is het bewijs dat we kinderen van God zijn, Hij is het voorschot op onze
toekomstige erfenis en het onderpand van alles wat God ons beloofd heeft (Rom. 8, 2 Kor.
5/7
CCG
Christian Church Groningen
http://ccg.nu
1:22, Ef. 1:14, 2 Kor. 5:5)
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Heilige Geest (Rom. 12)
Als er iets duidelijk wordt wanneer je het werk van de Heilige Geest bestudeert, dan is het dat
Hij mensen in een gebroken wereld voorbereidt op betere wereld, de nieuwe hemel en een
nieuwe aarde!
Gods Woord - lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119), voedsel (Mat. & Luk.
4:4), zwaard (Heb. 4:12)
Gebed - Erkennen dat alleen God kan doen wat God kan doen. Lofprijs - is iemand blij te
moede? Laat hem zingen! (Jak)
Gemeente - ga nooit alleen op pad! Een christen die alleen op pad gaat, gaat zijn ondergang
tegemoet...
De aansporingen, vermaningen, bemoedigingen in de Bijbel onderstrepen het feit dat we in een
gebroken wereld leven en dat we elkaar nodig hebben. Ze laten zien dat de gemeente niet
volmaakt is (nog niet!) Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld (1 Tess. 5:11) Verblijd u met
hen die blij zijn [niet alleen maar kommer en kwel!], en huil met hen die huilen. (Rom. 12:15)
Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster
geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. (Rom. 14:12)
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer
u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. (Kol. 3:13)
Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.
(Ef. 4:25)
Bedrieg elkaar niet…(Kol. 3:9)
Spreek geen kwaad van elkaar…Klaag niet over elkaar…
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar…(Jak. 4 en 5)
Ontferm u over wie twijfelen (Judas)
6/7
CCG
Christian Church Groningen
http://ccg.nu
Heb. 10:23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij
die de belofte heeft gedaan is trouw. 24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe
aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 en in plaats van weg te blijven van onze
samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u
de dag van zijn komst ziet naderen.
Oftewel -> Hoe dichter we bij onze plek van bestemming komen, hoe belangrijker het is om als
gemeente samen te reizen!
7/7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)