Hoe snel gaat het niet vooruit. Onze wederkerige wensen

Commentaren

Transcriptie

Hoe snel gaat het niet vooruit. Onze wederkerige wensen
Mijnheer de vertegenwoordiger van de Minister
Dames en heren,
Hoe snel gaat het niet vooruit. Onze wederkerige wensen voor het krampachtig
jaar 2009 zijn nog niet helemaal in vervulling gegaan, laat staan gerealiseerd en
hier staan we alweer met onze Nieuwjaarsbrief.
Misschien is het goed dat minder goede tijden snel voorbij glijden maar jammer
genoeg zijn deze nog niet ten volle vervangen door betere tijden.
En toch , oprecht en met waardering voor elkaar willen wij onze beste wensen
uitspreken voor een goede gezondheid,geluk en succesvol Nieuw Jaar 2010.
Dit wordt een jaar – in de lijn van de voorgaande - met heel veel uitdagingen
voor onze vereniging intussen wat gewijzigd naar structuur maar niet
inhoudelijk.
Een greep uit deze uitdagingen :
 onze ad hoc werkgroepen en de vele onderhouden met onze diverse
gesprekspartners op zoek naar een gezonde win-win oplossing
 de zoektocht en de strijd naar en voor het behoud van onze
ontginningsgebieden
 maar vooral de verdediging en het bewaken-bewaren en beschermen
van ons beroep en van de professionele belangen van onze leden
Maar al te graag wil ik hier gebruik maken van de beginwoorden van het
exordium (de inleiding) van de Eerste Catilinarische redevoering,
uitgesproken door Marcus Tullius Cicero (Arpinum, 3 januari 106 v.Chr. – Caieta, 7 december 43
v.Chr. een Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof. Zijn leven viel samen met de val van de Romeinse
Republiek en de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen )
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam
furor iste tuus nos eludet? quem ad finem sese effrenata iactabit
audacia?
Secretariaat Vlaanderenstraat 40 – 8680 Koekelare – Tel. 0495 211 115 – Fax 051 58 18 54 – E-mail [email protected] – www.ontginning.be
Ondernemingsnummer 860.671.595 – RPR Oostende – Bank Fortis 001-4008091-30
Vertaald wil dit zeggen:
Hoelang nog in 's hemelsnaam, Catilina, zal je ons geduld misbruiken?
Hoelang nog zal die razernij van jou ons ontwijken? Hoelang nog
zal jouw lef zich grenzeloos roeren ?
Vervang hierbij de naam Catilina door de term “ maatschappelijk draagvlak ”
en misschien ook “ de politiek” of de “ politieker ” en stel de vraag opnieuw !
En met deze uitspraak en zinspeling wil ik mij richten tot onze ganse
maatschappij in het algemeen en tot de beleidsverantwoordelijken en de
politieke wereld in het bijzonder : inderdaad hoelang nog zal het geduld van de
ondernemers en ondernemingen die ons rijkdom en zuurstof verschaffen op de
proef worden gesteld ?
Het is de hoogste tijd dat invulling wordt gegeven aan oplossingen van
jarenoude problematieken : wil men de economische immobiliteit voor een
stuk wegwerken dan moet men de ondernemers deze kans geven; onze
ontginners hebben reeds de mental shift gemaakt in de voorbije jaren, hebben
zich geconformeerd naar het oppervlaktedelfstoffen decreet, naar de
wetgeving in verband met grondverzet, enz.. maar nu willen ze wel eens snel ,
heel snel vooruit; er is genoeg geaarzeld ! Is het niet zo dat een gewijzigde of
aangepaste “ mental shift ” waardeloos - op het randje van gevaarlijk - wordt
bij het ontbreken van effectieve en efficiënte mogelijkheden. Moet de
Overheid er niet over waken dat ook ondernemers in casu ontginners hun
belangrijke economische activiteit binnen een kader van juridische zekerheid
en minder belastende factoren kunnen uitvoeren zonder steeds opnieuw
geconfronteerd te worden met allerlei bijkomende regelgevingen en
randvoorwaarden. Juist daarom moeten er bij hoogdringdheid en zonder
beperkingen acties worden ondernomen :
Secretariaat Vlaanderenstraat 40 – 8680 Koekelare – Tel. 0495 211 115 – Fax 051 58 18 54 – E-mail [email protected] – www.ontginning.be
Ondernemingsnummer 860.671.595 – RPR Oostende – Bank Fortis 001-4008091-30
 Moeten we nog dulden dat na het bekomen van een vergunning op basis
van unaniem positieve adviezen de minister de vergunning terugfluit om
dikwijls voor economie onbegrijpbare redenen
 Moeten we dulden dat het zogeheten maatschappelijk draagvlak wordt
gevoed vanuit het onderwijzend personeel in het lager onderwijs ?
 Wordt het niet eens de hoogste tijd dat politieke partijen zich als
volwassenen gaan gedragen, het eigen ik een beetje aan de kant
plaatsen en moed aan de dag brengen om er voor te zorgen dat iedereen
wat kan genieten ? en uiteindelijk onze economie de kans geeft de
huidige welstand van de maatschappij op zijn minst te behouden.
Jammer genoeg is het overduidelijk dat dit een jarenlange herhaling is maar dit
bewijst terzelfdertijd de dwingende, absolute bittere noodzaak.
Het is mijn overtuiging dat wat Urbain VANDEURZEN zegt : “ De crisis voorbij :
Winnen door passioneel ondernemen en radicaal vernieuwen ”
slechts kan worden verwezenlijkt mits toepassing van de woorden van Karel
VINCK :
” We hebben nood aan een doelgerichte visie, aan een doelmatige strategie
en aan een pragmatische aanpak : die van het Vlaamse boerenverstand ”
Marcel Pagnol zei ooit over een bepaalde situatie : « Tout le monde savait que
c’était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et il l’a fait. »
Waaruit we kunnen besluiten : zolang we samen verder strijden is niets
verloren en kan er nog veel. Ooit zullen we samen oogsten ! maar het is TIJD!!
Geachte vergadering, de mooie toekomst zal altijd afhangen van de noodzaak
om het verleden achter te laten, een stukje te vergeten. Men zal niet vooruit
kunnen in het leven zolang men de fouten van het verleden en alles wat mis is
gegaan en pijn doet niet overwonnen zal hebben.
Secretariaat Vlaanderenstraat 40 – 8680 Koekelare – Tel. 0495 211 115 – Fax 051 58 18 54 – E-mail [email protected] – www.ontginning.be
Ondernemingsnummer 860.671.595 – RPR Oostende – Bank Fortis 001-4008091-30
En toch Geachte Vergadering, en toch gelukkig zijn er nog ondernemers met
een hart op de juiste plaats en een rationeel denkvermogen, ondernemers die
vooruit willen en daarvoor initiatieven willen en risico’s durven nemen om de
duurzaamheid van onze economie te waarborgen.
In die optiek willen we ook oprecht dank zeggen aan veel mensen in
organisaties en structuren die willen meedenken en het nodige willen doen om
zaken te realiseren en vooruit te helpen waardoor ons Vlaanderen mooier en
beter kan wordt. Maar ook zij hebben het jammer genoeg wel eens moeilijk en
moeten alras stroom-opwaarts varen met felle tegenwind .
Maar goede vrienden :
Ne cesse jamais de rêver; ne pas avoir de rêve, c’est vivre sans espoir et vivre
sans espoir c’est errer sans but.
Voor u en voor allen die u genegen zijn wens ik de werkelijkheid van deze
poëtisch droom :
In het geloof dat het een zalig 2010 wordt
En dat iedere bocht ervan ook in schoonheid kan worden genomen
Dat diepe afgronden steeds een steunzijde hebben
En geluk , als een mooie bloem iedere dag komt kleuren
Dat grijze dagen ook al mooi zijn
En sfeer steeds je hart wat komt verwarmen
Dat ijs met schoonheid wordt doorbroken
En jouw huis een kasteel van geborgenheid blijft
Dat even stoom aflaten je de pracht van het leven laat ontdekken
Secretariaat Vlaanderenstraat 40 – 8680 Koekelare – Tel. 0495 211 115 – Fax 051 58 18 54 – E-mail [email protected] – www.ontginning.be
Ondernemingsnummer 860.671.595 – RPR Oostende – Bank Fortis 001-4008091-30
En dat vriendschap, respect of liefde krijgen nooit een brug te ver is
Dat woeste rivieren steeds in het juiste spoor worden geleid
En hoe diep en onoverkomelijk het water soms ook kan zijn
Het leven nooit een eenzame weg wordt
Dat bruggen bouwen ook in 2010 een kunst blijft
En donkere tijden worden verdreven met kleur
Dat eenvoudige pracht je paden moge kruisen
En de dagen worden gekleurd in een natuurlijke pracht
Gewoon gelukkig kunnen varen door het leven
En eens alle zorgen achter jou laten
Wat er ook in 2010 moge gebeuren : van mij krijg je deze eenvoudige start
ZALIG , GELUKKIG , GEZOND , BOEIEND en SUCCESRIJK
NIEUW JAAR.
@Frans D’Haese
Voorzitter O.V.O vzw
Vaalbeek 29 januari 2010
“ De Bibliotheek ”Nieuwjaarsreceptie
Secretariaat Vlaanderenstraat 40 – 8680 Koekelare – Tel. 0495 211 115 – Fax 051 58 18 54 – E-mail [email protected] – www.ontginning.be
Ondernemingsnummer 860.671.595 – RPR Oostende – Bank Fortis 001-4008091-30