Welke sporten worden hier uitgebeeld?

Commentaren

Transcriptie

Welke sporten worden hier uitgebeeld?
Muppet
16e
EDITIE
ENsCHEDEsE
inhoud
/
JANUARIE
sTUDENTEN
/
UNIHoCKEY
JAARGANG
VERENIGING
2010-2011
MEssED
UP
van de redactie
Van de redactie
1
Gegroet lezers!
Quatre-vingt-un
2
Messed Up vs.
Münster
Kikkercakejes
3
T&T
7
Fokke & sukke
8
Ach en wee, de sneeuw heeft het land weer verlaten. Althans,
dat zou je denken na de helse witte perikelen van december
2010. Maar er kwamen op de dag dat onze drukpersen het
weer deden enkele sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelen.
En dat terwijl ik net mijn holletje langs de Langenkamperweg
op orde had gemaakt. Overstromingen, zie je, door al die
sneeuw en regen raken de stroompjes op de campus buiten
hun oevers en worden mensen, eh, dieren zoals ik in het
nauw gedreven.
Wist u dat?
8
Jarige job in de dop!
9
Belangrijke data
9
Colofon
9
6
Enfin, natuurlijk kom ik elke week bij de trainingen spieken
en dromen van een grote-mensen-lichaam om floorball te
kunnen spelen. Tot het moment dat ik gekust wordt door een
schone dame zal ik het houden bij de verhalen en commentaren in deze MUppet.
Ik hoop dat dit nieuwe jaar veel plezier en succes brengt voor
alle leden van Messed Up en wens jullie daarnaast ook veel
succes in de collegebanken. Of is dat te voorbarig?
Kermit.
Welke sporten worden hier uitgebeeld?
Dit lijkt toch op kleinveld, ook wel ‘Unihockey’ genoeomd?
Nee, het is Floorball volgens de NSK Floorball organisatie.
Groot veld, niet? Dit lijkt op floorball (ook wel ‘grootveld’)
Wil je pepernoten? Dan heb je geluk. Wil je overtollige drankvoorraden
van Messed Up legen? Probeer dan
de EC of het bestuur te overtuigen
borrels te organiseren. In de tussentijd kun je al je eet- en drankwensen
doorgeven aan [email protected]
utwente.nl of natuurlijk al je opmerkingen en commentaren.
Muppet
16e UITGAVE - JAN 2011
E.S.U.V. MESSED UP
2
Quatre-vingt-un
door Jeroen.
getallen eerst vertalen van het Duits of Frans
naar het Nederlands. Dit splitste de groep in 3
delen: een grote groep mensen die bij gebrek
23 november jongstleden was het tijd voor een aan Franse taalkennis random getallen weggezellige avond waarin de aanwezigen in de streepte, een iets kleinere groep doorgaans
schoenen stapten van het grijzere deel van wel een beetje Frans kon verstaan maar het
onze bevolking. Nadat heren2 enkele weken totaal niet bij kon houden, en ten slotte de mineerder al goed had geoefend op het teamuitje derheid bestaande uit ongeveer 3 personen
kregen zij de kans om hun pas aangeleerde die daadwerkelijk kans maakten te winnen.
kunsten te vertonen op de Messed Up bingo
avond.
Ten slotte sleepte Tim een fantastische hoofdprijs in de wacht waarna het tijd was voor een
Toen ondergetekende in opvolging van een na-borrel of een fietstoch naar huis. Al met al
goede traditie als laatste de huiskamer aan de een zeer geslaagde en goed bezochte activitcampuslaan 55 binnen wandelde en zichzelf, eit. EC bedankt!
na enig klimwerk over banken en mensen, op
een bierkrat had gesetteld kon het feest beginnen.
Fanatiek als iedereen was werden de hokjes
volgekrast, omcirkeld of doorstreept. De echte crème de la crème had zelfs een speciale
nummertjes-markeer-stempel
meegebracht
om zo de kansen te vergroten.
Om te voorkomen dat men in een sleur terecht zou komen had de EC nog een aantal
leuke extra regels bij het spel bedacht waardoor mensen hun kaarten af en toe aan elkaar
moesten afstaan. Om onbekende redenen had
dit tot gevolg dat bepaalde mensen het minder
noodzakelijk achten om de correcte getallen
weg te strepen/circkelen/stempelen, en daarmee de kans op foute bingo bij de buurman of
buurvrouw aanzienlijk te vergroten. Het is niet
geheel duidelijk of dit de reden was dat zowel
Ton als Guus Rammeloo al zingend of neuriënd
een rondje moesten geven, of dat dit puur een
gevolg van onkunde was. In ieder geval is het
nu wel duidelijk dat er mogelijkheden zijn voor
een Messed Up koortje.
Na enkele rondes waarin de winnaar nieuwe
regels mocht toevoegen waardoor het spel veranderde in een stoelendans besloot de organisatie dat het tijd was voor wat anders. Vanaf
dat moment moest iedereen de genoemde
NEDERLANDS
STUDENTEN
KAMPIOENSCHAP
FLOORBALL
MIXED KLEINVELD
≠
FLOORBALL
NSK FLOORBALL
25/26 MARCH 2011
WAGENINGEN
INSCHRIJVEN:
WWW.MESSEDUP.UTWENTE.NL
MUPPET
16e UITGAVE - JAN 2011
E.S.U.V. MESSED UP
3
Messed up vs. MÜnster
door GuusR.
Op zondagmiddag veertien november jongstleden waren een elftal Messed Up leden in
sporthal 1 van het sportcentrum op de campus aanwezig om de aanwezige dertien Duitsers uit Münster een revanche mogelijkheid
te geven. Afgelopen zomer hadden een groot
aantal ex-bestuursleden de Münsterianen in
een vriendschappelijke interland de overwinning ontnomen. Onze doorgewinterde floorballers hadden destijds de voornamelijk Zwitsers spelende Duitsers het nakijken gegeven.
Bij de revanche wedstrijd bleek de opkomst
vanuit Messed Up wat aan de lage kant. Gecombineerd met de fysieke resultaten van de
wedstrijden een dag eerder en het feestje in de
avond van onze voorzitter was een groot deel
van het Messed Up team ietwat vermoeid en
geblutst in de ledematen. Dit mocht niet verhinderen dat ons team voortvarend van slag ging
tegen de snelle, strakke en zeer geroutineerd
spelende Duitsers. Ons team bestond uit ongeleid projectiel Rob, snelle Henk, Guus de versnellingsbak, iets te lieve Sarah, spits Jeroen,
Rutger zonder remmen, rotsvaste Dominik,
relaxte Remco, fluitende Ton, ondergetekende
en natuurlijk goaldichtende Gandolf. Jammerlijke afmelder was Tianne met haar gekwelde
enkel in een zakje (lekker warm) die de knoppen van het digitale scorebord bediende.
kansen van de breedgeschouderde en -gebuikte keeper en schoot veel van haar kansen naast het doel. Henk en Rutger imiteerden NielsJasper enkele malen met afstandsballen die
helaas het doel misten, dit waren zeer mooie
ballen die niet zoals die van Niels vanaf de
middellijn worden gelost maar veel hoger richting de goal van de vloer ontspruiten. Jeroen
wist middels een assist van Rob de eerste MU
goal te scoren. De Duitsers wisselden grofweg
tussen twee linies, één waarbij vijf übergasten
rondom onze goal stonden te passen en álle
gaten benutten. De tweede linie was een met
twee dames en een vader en zoon, zij waren
ook heel goed met balcontrole en passes maar
een betere partij voor onze bijeengenomen
competitiespelers.
Tijdens de tweede periode profiteerde Messed
Up nog van haar uithoudingsvermogen en
Als spelers, georiënteerd op het Zwitserse ervaring in het grootveld door de Duitsers zo
spel, wisten de Duitsers het ons meteen las- nu en dan eruit te lopen en gebruik te maken
tig te maken door hun snelle dwarspasses en van frontale aanvallen. Helaas moesten ook in
goede balcontrole. Van te voren had Ton ons deze periode tegendoelpunten worden geinal enkele tips gegeven, waaronder het feit om casseerd en werd het zo’n 3-6. Gandolf bleek,
niet toe te happen op de open houding van de naast enkele ledematen van veldspelers, een
Duitsers. Ze spelen je razendsnel voorbij zodra zeer goede keeper te zijn voor de snoeiharde
je maar toehapt. Niet eens voorbij spelen met ballen. De Duitsers zouden echter geen Duhun snelheid maar eerder snelle een-tweetjes itsers zijn als hun Gründlichkeit er niet voor
met teamgenoten uit de hoogste divisies.
zorgde dat ze ook de kleinste gaten tussen
de palen en Gandolf’s lichaam vonden om de
In de eerste periode, er werd vijf keer vijftien bal door te rammen. Ton plaatste onze tweede
minuten gespeeld, kwam de stand al op 1-4 te goal door een mooi lobje en Rob plaatste op
staan door. Messed Up kreeg weinig
onnavolgbare en niet na te vertellen wijze de
MUPPET
derde Nederlandse goal.
De derde, vierde en vijfde periode werden gekenmerkt door een wat lossere opstelling binnen Messed Up waarbij de verdediging niet
altijd bij de aanval aansloot vanwege de snelle
uitbraken. Onze mannen en vrouw raakten
helaas wat uitgeput en moesten steeds vaker
in ons slot de wespen van het doel afhouden.
Bij de ‘vrouwelijke linie’ van onze tegenstanders kregen we echter meer de ruimte om controle op het spel te krijgen. Zij bleken namelijk
in deze latere periodes niet meer in staat om
hoog spel te spelen en elke bal in onze stevigere achterhoede te onderscheppen. In
deze periodes kreeg ons spel meer overzicht
en konden we de bal achterlangs doorspelen,
ook onze cross-passes kwamen vaker aan en
leidden tot meer doelpogingen. Ondanks dat
bleven de Duitsers heersers in de persoonlijke
gevechten en drongen ze frontale rommelballetjes van ons uit hun slot, tegelijkertijd zorgend
voor mislukkende schoten op doel door een te
groot aantal voeten en kuiten in het doelgebied. De über-linie had echter minder moeite
met onze vermoeidheid en de verminderde fut
van onze goalie. Ze stonden iets minder hoog
in ons slot, er was geen lone spits die achter
het doel stond te wachten op voorzetjes. Pas in
deze latere periodes anticipeerden wij meer op
de tactieken van de tegenstanders en konden
we meerdere passes van hen onderscheppen.
Tegelijkertijd werd door onze vermoeidheid de
afstand tussen onze aanval- en verdedigingslinie groter. Deze vermoeidheid deed echter
niet af aan de inzet en willpower die spelers
als Henk, Rob en Rutger toonden. De stand na
vier periodes was een nog overzichtelijke 8-3
in het voordeel van de Duitsers.
Na de vierde periode was het even onduidelijk
of en hoelang we nog door konden spelen. Het
bleek dat we tijd hadden van 13:30 tot 16:00,
dus er was tijd zat voor een vijfde afmattende
periode met aansluitend een volledige serie
strafballen. De scheidsrechter waren slechts
één persoon per periode, afgewisseld uit beide
16e UITGAVE - JAN 2011
E.S.U.V. MESSED UP
4
teams. In de derde periode floot ondergetekende maar werd afgewisseld door Ton, die last
kreeg van een pijnlijke knie. Na afloop van de
wedstrijd werd aan Messed Up zijde duidelijk
dat meerdere spelers uit Münster afkomstig
waren uit nationale teams en de hoogste regionen van de Duitse floorballwereld. Het hoge
niveau van hun spel voorkwam niet dat er toch
vaak het gekletter van sticks te horen was. Een
enkele scheidsrechter aan één zijde van het
veld was dan ook de reden dat er weinig maar
goed werd ingegrepen. Aan de Duitse kant van
de grens, zo werd later verteld, is het gebruikelijk om meer in voordeel- en doorspeelsituaties te werken om de onderbrekingen door
fluiten te beperken.
Met het überteam als tegenstander was de
eindstand na vijf vermoeidende perioden van
vijftien minuten een overwinning voor de Duitsers; 3-13. Na twee sterke perioden zou men
zeggen dat we zijn gebroken, met zo’n eindstand. Dat is echter niet het geval, de pit zat
er nog in, onze lichamen raakten helaas tweehonderd meter achterop. Zeker toen we onverwacht nog een vijfde periode gingen spelen
nam de afstand tussen en geest en lichaam
toe. Daarnaast waren het de iets te goed geplaatste schoten die deze tegengoals mogelijk
maakten.
Als toetje na de wedstrijd kreeg iedereen de
kans om de doelmannen om de tuin te leiden
in een strafballenserie. Het was onze Gandolf
met de handen laag tegen de Duitser met zijn
handen hoog aan het lichaam.
Muppet
16e UITGAVE - JAN 2011
E.S.U.V. MESSED UP
5
tijd om de innerlijke mensch een onderhoudsbeurt te geven. In Gandolf’s stulpje hebben
we uitgebreid genoten van een overweldigend
aantal bakken met Chinese gerechten. De Duitsers waren allemaal aanwezig om de groente
aan de zijlijn te laten staan en te genieten van
de overige spijzen. We hopen dat we in de
toekomst nogmaals zo’n interland kunnen organiseren, voor ons plezier en het opdoen van
ervaring in floorball. Laten we hopen dat er dan
een langere voorbereidingstijd is zodat we met
meerdere linies kunnen komen opdagen en
Naast zijn handen was er natuurlijk het aspect alle ondersteundende functies goed zijn geredat hij daadwerkelijk de helft van de goal af- geld voor een geweldige wedstrijd. We hopen
schermde. De Duitsers voerden trucjes uit jullie dan ook graag in het Messed Up tenue te
voerden de bal links en rechts van de mid- zien, ditmaal weer in het Duitse Münster.
dellijn om Gandolf uit z’n balans te brengen.
onfortuinlijk genoeg resulteerde dit in succes- Rob, Henk, Sarah, Guus, Jeroen, Rutger,
volle strafballen bij alle spelers op twee na. Dominik, Remco, Ton, GuusR
Aan Messed Up zijde waren minder virtuoze
acties te bekennen. Veel van onze spelers
probeerden een zijdelingse ontwijking of een
lobje. De Duitse goalie pareerde de lobjes
eenvoudigweg door zijn kin omhoog te steken.
De zijwaartse bewegingen waren echter niet
breed genoeg om de keeper van zijn plaats te
krijgen. Slechts één van onze strafballen bleek
afleidend genoeg om achter de keeper in het
net te belanden.
Na afloop van de fysieke strijd was het natuurlijk
Interne Competitie Voorjaar 2011
Zwitserse variant | min. 1 dame & min. 1 recreant
vrijdagen 16:30-18:00 | start 11-02-2011
inschrijven via website | vragen @ TC
MUPPET
Kikkercakejes
door Sophie
Er zijn grofweg twee manier waarop de taartbakcommissie zichzelf kan overtreffen: door
taarten te maken die er buitengewoon goed
uit zien of taarten die buitengewoon goed
smaken. Het komt zelden voor dat er een
taart wordt gebakken die op beide vlakken
hoog scoort. De legendarische piratentaarten
waren niet te eten, terwijl de in de vorige
MUppet beschreven boerenjongen pannenkoeken taart best lekker was, maar er eigenlijk niet uit zag.
Dit is alles is verleden tijd sinds de Wizzel
Cocktail Avond in november: die dag zijn
Sarah en ik er in geslaagd om cakejes (je
moet klein beginnen) te maken die zowel
ontzettend goed smaakten als superleuk
waren om naar te kijken. Voor iedereen die
binnenkort iets te vieren heeft en zijn (Messed
Up) vrienden wil verassen het recept:
Ingrediënten:
- 1 pak cake mix + wat er volgens de verpakking nog door moet
16e UITGAVE - JAN 2011
E.S.U.V. MESSED UP
6
- poedersuiker
- groene, zoete likeur meuk
- glazuurstiften in rood en zwart
- witte (of gele) platte, ronde snoepjes (M&M
bijvoorbeeld, kan je ook een keer de nietgroene M&M’s gebruiken)
- GEHEIM INGREDIENT: 1 zakje vanillesuiker
- Papier cakevormpjes
Maak het beslag zoals staat op de verpakking
van de cake mix. Voeg voor een extra lekkere
vanille smaak de vanillesuiker toe. Verdeel
het beslag over de cakevormpjes en bak ze
(weer volgens de verpakking).
Maak intussen de groene glazuur door veel
poedersuiker te mengen met een klein beetje
groene likeur. Als het nog niet groen genoeg
is, doe er nog een beetje groene kleurstof
door. Als de cakejes klaar zijn haal je ze uit
de oven, smeer de groene glazuur er op, druk
in elk cakeje twee snoepjes, en teken met de
glazuurstift een zwart puntje er op. Tot slot
maak je een mooi mondje met de rode stift.
Uiteraard lukken de cakejes het best als je ze
met z’n tweeën (of meer) maakt en versiert!
MUPPET
16e UITGAVE - JAN 2011
E.S.U.V. MESSED UP
7
Sportinterviews, argh!
door T&T
Ik weet nooit precies of dit nou de plaats is
voor een ergernis, of voor een verwondering.
Ik kan ook niet ontkennen, dat het soms beide
het geval is. Als ik een column in de krant lees,
is het vaak een ergernis en zelden een verwondering. Laat ik dat pad maar volgen dan.
Ik ben echt van mening dat mensen moeten
stoppen met sporters te interviewen. Coaches
zijn vaak ook niet om aan te horen, maar die
zeggen tenminste af en toe nog iets zinnigs.
Of het aan het niveau van de vragen van de
verslaggever ligt, of gewoon omdat het interview totaal geen toegevoegde waarde heeft, ik
weet het niet. Laat ik een voorbeeldje geven,
wat dat hoort zo. Bert Maalderink (kots kots)
aan Ireen Wüst (wat op zich wel een prima
meid is, overigens): ‘Tevreden met je tweede
plek of jammer dat je niet eerste bent?’ Ireen
tegen Bert: ‘Ja, dat is sport hè. Ik voelde me
vandaag niet 100 %, maar ik wordt wel beter.
Ik heb gewoon hard getraind en het moet nog
beter worden’. Bert tegen Ireen: ‘Ja, oké, maar
is de oude Ireen weer terug?’. Ireen tegen Bert:
‘Nou, dat is moeilijk te zeggen, maar ik ben wel
fitter dan 4 weken geleden. In januari zijn de
WK sprint, dan moet ik knallen’.
Jeroen Grueter (NOS voetbal) tegen Martin Jol
(coach Ajax): ‘Tja, thuis 1-1 tegen NEC, daar
kun je niet tevreden over zijn’. Martin tegen
Jeroen: ‘Nee weet je, vorig jaar rond deze tijd
hadden we 8 punten minder dan nu en dan
wordt je krap aan tweede. Dus eigenlijk doen
we het helemaal niet slecht, maar je moet wel
constateren dat je vierde staat, ja dan is het
kampioenschap heel ver weg. Ja, je moet thuis
natuurlijk geen punten laten liggen, dus dat je
vandaag gelijk speelt, ja dat is zuur. Maar je
merkt ook dat Luiz er niet bij is en we hebben
een vrij jonge ploeg, dus we moeten nog wat
bouwen’.
Philip Kooke (NOS voetbal) tegen Stijn Schaars
(speler AZ): ‘Stijn, gefeliciteerd met de overwinning, maar hoe staat het met de transfer
naar Panathinaikos’. Stijn tegen Philip: ‘Ja, er
is interesse, maar meer nog niet en ik wil het
nu liever over AZ hebben’. Philip tegen Stijn:
‘Ja, maar toch nog even, wat is de status?’ Stijn tegen Philip: ‘Nou, wat ik zeg, er is interesse,
maar ik heb er nog niet over nagedacht. De
club heeft zich gemeld en verder is er nog niets
concreets. Maar ik wil het liever over AZ hebben’. Philip probeert het nog één keer: ‘Maar
vind je het een verbetering, Panathinaikos’.
Stijn, die inmiddels zichtbaar geïrriteerd is:
‘Ach, ik weet niet. We moeten eerst maar eens
zien, ik ben er nog niet zo mee bezig geweest.
Ik concentreer me gewoon op AZ, want dat is
nu mijn prioriteit’.
Het is altijd hetzelfde geouwehoer. Altijd een
negatieve insteek, altijd doorzeuren, de kwaliteit van antwoorden is altijd hetzelfde: ‘Ik ben
niet helemaal fit’, ‘het moet nog beter’, ‘het
moet in het koppie nog even goed komen’, ‘de
ploeg is heel erg jong en onervaren’, ‘er is geen
chemie tussen de spelers’, ‘ik moet hier aan
werken’, ‘ja euh nee’, ‘we wachten het even
af’, ‘ja dat is sport’, ‘alles kan in het voetbal’.
Elke keer weer moet je je afvragen, ben ik hier
nou wijzer van geworden? Absoluut niet. Meldt
alleen dingen die echt nieuws zijn, en ga niet
elke weer vragen hoe de vorm is en of het op
de training al beter loopt, of de ploeg al wat
ouder is etc. Dat scheelt een hoop geld (’t zijn
wel belastingcenten hè), is veel tijd efficiënter
en scheelt mij een hoop ergernis. Doe dan een
samenvatting van een floorball wedstrijd in
Studio Sport!
MUPPET
Wist u dat?
• GuusK een stukje nostalgie thuis heeft staan in de vorm van een deel van de oude
vloer van sporthal 2?
• Mirte en Karlijn weer zin hebben in floorball?
• Rasmus en Marloes op woningjacht zijn
gegaan?
• Rasmus wegens vermoeidheid de jacht op
de fiets voortzette?
• GuusK de volgende prooi van het luipaard
genaamd Nienke is?
• Er nu ge-floorballed kan worden op twee
mooie blauwe vloeren?
• Heren 1 net niet de promotiepoule heeft gehaald?
• Thomas van Berkel op zoek moet naar een
vervangende sportbril?
• Hij voor de tweede keer in een jaar tijd een
sportvloer rood heeft laten kleuren?
• Eduard nog altijd de koning van het ‘eenarmig door de gelederen heen pingelen’ is?
• Sarah geen krimp geeft als ze door Stijn tot
stilstand wordt gezet?
• Er
wellicht
crunches,
squads
en
plankoefeningen worden geïntroduceerd
16e UITGAVE - JAN 2011
E.S.U.V. MESSED UP
•
•
•
•
•
•
•
8
op de trainingen?
Terence zowat is afgestudeerd?
Marloes een harde bikkel is, maar soms
even niet?
De organisatie van het NSK Floorball geen
verschil ziet tussen kleinveld en floorball?
Marloes binnenkort naar Spanje gaat?
Niels-Jasper binnenkort naar Thailand en
Singapore vertrekt?
De buiten-conditie-trainingen (of ren-je-rot)
op donderdag weer begonnen zijn?
Messed Up een praatgroep is begonnen?
Stijn is op
zoek naar een
bijnaam:
a) Lange wapper
B) de gvr
c) aragorn de
doler
d) de haas
(stuur je eigen bijnaam
naar [email protected])
MUPPET
Jarige job in de dop!
Guus Kuiper
Martin Zandberg
Terence Duinkerken
Ton Loesink
29-01-1988
01-02-1985
04-02-1983
04-02-1986
Belangrijke data!
11-02-2011 interne competitie
De tweede interne competitie (IC) van 20102011 gaat van start. Elke vrijdag om 16:30 worden er twee wedstrijden in Zwitserse variant
gespeeld. Meld je aan via de website!
27-02-2011bardag
Zoek je op je vrije zondag wat vertier? Ga onze
Messed Uppers vervelen achter de bar! Vergeet niet wat dorst te creëeren.
16e UITGAVE - JAN 2011
E.S.U.V. MESSED UP
9
Sophie van Baalen
19-02-1988
Daan Wentink
22-02-1991
Rob Davids
01-03-1981
Mark Veltmaat
05-03-1990
Niels-Jasper van den Berg06-03-1988
Marjolein van Swinderen 10-03-1987
ginnen. Meld je aan via de website! Messed
Up wil zeker één team aanmelden.
18-05-2010 verjaardag messed up
Komt dat zien, komt dat zien! In de nacht van
17 op 18 mei zal Messed Up weer een jaartje
ouder worden en dat moet gevierd worden!
Tegen deze tijd zal er vast en zeker een groot
feest worden georganiseerd.
25-03-2011bardag
Ben je de studie zat en zoek je aanspraak?
Kom naar het Sportcentrum om in de kantine
je zorgen te verdrinken.
29 mei 2011Exxellence group
vriendentoernooi
29 mei is het weer zover. Dan organiseert
Messed Up weer het Exxellence group Vriendentoernooi. Vorm een team met vrienden,
huis of studiegenoten en neem deel aan het
gezelligste toernooi van het jaar.
26-03-2011NSK Floorball
In Wageningen wordt dit jaar een NSK Floorball
in de vorm van mixed kleinveld (?!) gespeeld.
Op de vrijdagavond een leuk feest om te be-
diverse toernooien
Er komen ook toernooien aan! Kijk op http://
www.messedup.utwente.nl/event voor meer
informatie of contacteer de TC.
Colofon
Rest mij, Kermit, niks anders meer dan de
resterende witruimte op te vullen met informatie die danwel buiten beschouwing wordt gelaten danwel wordt gemarginaliseerd wegens
de minimale doelmatigheid van de inhoud. Het
doel is dan ook tweeledig; ten eerste het opvullen van witte ruimte en ten tweede om een zo
lang mogelijke zin te schrijven die nog enigszins leesbaar is en niet al te idioot klinkt. In dit
geval lijkt het me dat ik hierin deels geslaagd
ben. Het is overduidelijk dat sommige woorden
of delen van zinnen overbodig zijn en dat deze
hele alinea in één kort zin kon worden gevat.
Voor alle behulpzame mensen van de MUppet
commissie staat een biertje of ander drankje
klaar bij de volgende borrel;
MUppet commissie: Sophie, Marloes, Gandolf,
Tianne, Thomas en GuusR.
Mochten mensen zijn overgeslagen, weggelaten, verzwegen, gemarginaliseerd, uitgegomd,
opgegeten of anderszijds niet genoemd zijn in
bovenstaand dankschrift; kaart dit aan bij de
MUppetcommissie zodat je de volgende keer
alsnog bedankt wordt!

Vergelijkbare documenten

Deze week - Messed Up

Deze week - Messed Up Als spelers, georiënteerd op het Zwitserse ervaring in het grootveld door de Duitsers zo spel, wisten de Duitsers het ons meteen las- nu en dan eruit te lopen en gebruik te maken tig te maken door ...

Nadere informatie

mei 2015

mei 2015 23 november jongstleden was het tijd voor een aan Franse taalkennis random getallen weggezellige avond waarin de aanwezigen in de streepte, een iets kleinere groep doorgaans schoenen stapten van he...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nefub v2

Nieuwsbrief Nefub v2 tijd om de innerlijke mensch een onderhoudsbeurt te geven. In Gandolf’s stulpje hebben we uitgebreid genoten van een overweldigend aantal bakken met Chinese gerechten. De Duitsers waren allemaal aa...

Nadere informatie