Klik hier

Commentaren

Transcriptie

Klik hier
dinsdag 15 maart 2016
Poule
A biljart 1
Poule
woensdag 16 maart 2016
B biljart 2
Poule
C biljart 1
Poule
D biljart 2
Jos Voesenek
KBO
12
Bart Schalk
BCLB
6
Jan van Sprundel
KBO
11
Chris den Braber
BCLB
6
Hans Leduc
BCLB
10
Leo Meeuwissen
KBO
5
Janus v
Eggermond KBO
10
Eddie Roovers
BCLB
6
Cees Hendrickx
KBO
9
Jan de Craen
BCLB
5
Toon Jansen
BCLB
9
Ronald Kalwij
KUK
5
Leo Clerx KUK
9
Theo Quicken
KUK
5
Jeroen Dijkers
BCLB
8
Jan Peeters KBO
5
Bram v Poppel
KBO
5
Piet de Jong
KBO
5
A poule 
A poule 
< Poule nr
TOERNOOISCHEMA 3-banden toernooi LIESBOSSCHE BILJARTCLUBS 2016
donderdag 17 maart 2016
Poule
E biljart 1
Oorschot
1 Piet vKUK
Biemans
2 ChristKBO
3 Ad Meesters
KUK
4 Piet v Rijckevorsel
KBO
5 Jos Coremans
BCLB
Poule
vrijdag 18 maart 2016
F biljart 2
Poule
G biljart 1
Poule
H biljart 2
Martijn Quicken
KUK
7
Kees Kleemans
KUK
7
Charles v Beek KUK
6
20
Peter Coremans
BCLB
6
Toine Nooren KUK
7
Ries Rommens
BCLB
5
9
Rien Kleemans
KBO
5
Wim van Es BCLB
7
Piet v Sprundel
KBO
5
8
Cees van Oers
KBO
5
Werner v.d. Borst
BCLB
7
Jan van Meer KBO
5
Toon Schalk BCLB
5
11
12
8

A poule
A poule 
Blauw = KUK( 9; 5A + 4B ) + Groen = Biljartclub Liesbos ( 13; 6A + 7B ) + Paars = KBO ( 14; 6A + 8B ) = 36
De in onderstaand schema genoemde letters en nummers komen overeen met de in bovenstaande schema vermelde letters en nummers; bijv; A4 = poule A, nr 4
dinsdag 15 maart 2016
A
Tijd
A1 - A2
A3 - A4
19.00
UITLOOP
20.00
A1 - A3
A2 - A4
20.30
UITLOOP
21.30
A1 - A4
A2 - A3
B1 - B4
22.00
19.30
21.00
22.30
23.00
B
B1 - B2
B3 - B4
B1 - B5
B2 - B3
B4 - B5
B1 - B3
B2 - B4
B3 - B5
B2 - B5
woensdag 16 maart 2016
Tijd
C
Tijd
19.00
19.30
C1 - C2
C3 - C4
20.00
UITLOOP
20.00
20.30
20.30
21.00
C1 - C3
C2 - C4
21.30
UITLOOP
21.30
22.00
C1 - C4
C2 - C3
D1 - D4
22.00
19.00
22.30
23.00
19.30
21.00
22.30
23.00
D
D1 - D2
D3 - D4
D1 - D5
D2 - D3
D4 - D5
D1 - D3
D2 - D4
D3 - D5
D2 - D5
donderdag 17 maart 2016
Tijd
E
Tijd
19.00
22.30
E1 - E2
E3 - E4
E1 - E5
E2 - E3
E4 - E5
E1 - E3
E2 - E4
E2 - E5
23.00
UITLOOP
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
F
vrijdag 18 maart 2016
Tijd
19.00
22.30
F1 - F2
F3 - F4
F1 - F3
F2 - F4
F1 - F4
F2 - F3
E3 - E5
E1 - E4
23.00
UITLOOP
23.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
Tijd
19.00
19.30
G1 - G2
G3 - G4
20.00
UITLOOP
20.00
20.30
20.30
21.00
G1 - G3
G2 - G4
21.30
UITLOOP
21.30
22.00
G1 - G4
G2 - G3
H1 - H4
22.00
22.30
Genoemde tijden zijn streeftijden AANVANG partij. Eerder starten indien mogelijk !!
19.30
21.00
22.30
23.00
H
H1 - H2
H3 - H4
H1 - H5
H2 - H3
H4 - H5
H1 - H3
H2 - H4
H3 - H5
H2 - H5
Tijd
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
Puntentelling; GEEN bonuspunten bij winst
Van elke club graag 2 niet-spelers aanwezig per avond, tbv tellen en schrijven.
Diegenen die net een wedstrijd hebben gespeeld, moeten de partij erna tellen en schrijven, tenzij zij aansluitend daarop weer zouden moeten
spelen, wat een enkele keer kan voorkomen, of tenzij er voldoende tellers/schrijvers aanwezig zijn.
Bij verhindering eindrondespeler, gaat de volgende beste van de overige spelers door
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.
G
Versie 05; 16-03-16
VOORBEELD TELLING; 1e partij 110%,
2e
partij 80%, 3e partij 100% en 4e partij 120%
gespeeld. Dan is de eindscore 110+80+100+120 :
4 = 102,50%
De poule WINNAARS en de daarna beste 4 (A) c.q.
beste 5 (B) gaan door, ongeacht uit welke poule
zij komen !!!

Vergelijkbare documenten

Klik hier

Klik hier 1 Piet vKUK Biemans 2 ChristKBO 3 Ad Meesters KUK 4 Piet v Rijckevorsel KBO 5 Jos Coremans BCLB

Nadere informatie

Klik hier

Klik hier dinsdag 15 maart 2016 Poule

Nadere informatie

Klik hier

Klik hier Bij verhindering eindrondespeler, gaat de volgende beste van de overige spelers door In gevallen waarin het reglement niet voorziet, is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.

Nadere informatie