de hand-outs. - Inlichtingendiensten, Spionage en Privacy

Commentaren

Transcriptie

de hand-outs. - Inlichtingendiensten, Spionage en Privacy
Indien u hergebruik wenst te maken van de inhoud van deze presentatie, vragen wij u in het kader
van auteursrechtelijke bescherming de juiste bronvermelding toe te passen.
17 juni 2014 | De Reehorst in Ede
Black Hat Sessions XII
INLICHTINGEN
DIENSTEN
SPIONAGE
INLICHTINGEN
DIENSTEN
SPIONAGE
PRIVACY
PRIVACY
GEORGANISEERD DOOR MADISON GURKHA
www.blackhatsessions.com
Your Security is Our Business
omslag BHS_2014_01.indd 1
10-06-14 11:30
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og-hoegehei
me
di
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
donder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en
Bl
a
c
kHa
tSes
s
i
ons1
7j
uni
201
4
Soc
i
al
medi
a,apps
,s
ec
ur
i
t
yenhetpr
i
vac
yr
ec
ht
Otv
a
nDa
a
l
en–6j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Unt
i
l
r
ec
ent
l
y
,
i
f
t
hegov
er
nmentwa
nt
edt
o
v
i
ol
a
t
et
hepr
i
v
a
c
yof
or
di
na
r
yc
i
t
i
z
ens
,
t
heyha
d
t
oex
pendac
er
t
a
i
na
mountof
ex
pens
ea
nd
l
a
bort
oi
nt
er
c
epta
nds
t
ea
mopena
ndr
ea
d
pa
perma
i
l
.
[
…]
Thi
sk
i
ndof
l
a
bor
i
nt
ens
i
v
e
moni
t
or
i
ngwa
snotpr
a
c
t
i
c
a
l
onal
a
r
ges
c
a
l
e.
[
…]
T
oda
y
,
ema
i
l
c
a
nber
out
i
nel
ya
nd
a
ut
oma
t
i
c
a
l
l
ys
c
a
nnedf
ori
nt
er
es
t
i
ngk
ey
wor
ds
,
onav
a
s
ts
c
a
l
e,
wi
t
houtdet
ec
t
i
on.
Thi
si
sl
i
k
e
dr
i
/netfis
hi
ng.
Andex
ponent
i
a
l
gr
owt
hi
n
c
omput
erpoweri
sma
k
i
ngt
hes
a
met
hi
ng
pos
s
i
bl
ewi
t
hv
oi
c
et
r
a
2c
.
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
DeAmer
i
kaans
er
ec
ht
ers
napt
e'
t
“
[
T]
hegov
er
nment
’
se5or
t
st
or
egul
a
t
ea
ndc
ont
r
ol
t
hes
pr
ea
dof
k
nowl
edger
el
a
t
i
ngt
oenc
r
y
pt
i
onma
y
i
mpl
i
c
a
t
emor
et
ha
nt
heF
i
r
s
tAmendmentr
i
ght
sof
c
r
y
pt
ogr
a
pher
s
.I
nt
hi
si
nc
r
ea
s
i
ngl
yel
ec
t
r
oni
ca
ge,we
a
r
ea
l
l
r
equi
r
edi
nourev
er
y
da
yl
i
v
est
or
el
yonmoder
nt
ec
hnol
ogyt
oc
ommuni
c
a
t
ewi
t
honea
not
her
.Thi
s
r
el
i
a
nc
eonel
ec
t
r
oni
cc
ommuni
c
a
t
i
on,howev
er
,
ha
sbr
oughtwi
t
hi
tadr
a
ma
t
i
cdi
mi
nut
i
oni
noura
bi
l
i
t
yt
o
c
ommuni
c
a
t
epr
i
v
a
t
el
y
.
[
...]
Whet
herwea
r
es
ur
v
ei
l
l
edbyourgov
er
nment
,byc
r
i
mi
na
l
s
,orbyour
nei
ghbor
s
,i
ti
sf
a
i
rt
os
a
yt
ha
tnev
erha
soura
bi
l
i
t
yt
os
hi
el
doura
5a
i
r
sf
r
ompr
y
i
ngey
esbeena
ts
uc
hal
ow
ebb.Thea
v
a
i
l
a
bi
l
i
t
ya
ndus
eof
s
ec
ur
eenc
r
y
pt
i
onma
yo5era
noppor
t
uni
t
yt
or
ec
l
a
i
ms
omepor
t
i
onof
t
he
pr
i
v
a
c
yweha
v
el
os
t
.[
...]
[
I
]
ti
si
mpor
t
a
ntt
opoi
ntoutt
ha
tBer
ns
t
ei
n’
si
sas
ui
tnotmer
el
yc
onc
er
ni
nga
s
ma
l
l
gr
oupof
s
c
i
ent
i
s
t
sl
a
bor
i
ngi
na
nes
ot
er
i
cfiel
d,buta
l
s
ot
ouc
hesont
hepubl
i
ci
nt
er
es
tbr
oa
dl
y
defined.
”
Ber
ns
t
ei
nv
.
U.
S.
Dept
.
of
J
us
t
i
c
e,1
76F
.
3d1
1
32,(
9t
hCi
r
.1
999)
,Medi
a
F
or
um1
999/1
0,m.
nt
.L
.
F
.As
s
c
her
.
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Eer
s
twaser
.
.
.
“
Amer
i
c
a
n,
Br
i
t
i
s
ha
ndAl
l
i
edi
nt
el
l
i
genc
ea
genc
i
esa
r
es
oont
oemba
r
konama
s
s
i
v
e,
bi
l
l
i
ondol
l
a
rex
pa
ns
i
onof
t
hei
rgl
oba
l
el
ec
t
r
oni
cs
ur
v
ei
l
l
a
nc
es
y
s
t
em.
Ac
c
or
di
ngt
oi
nf
or
ma
t
i
on
gi
v
enr
ec
ent
l
yi
ns
ec
r
ett
ot
heUSCongr
es
s
,
t
hes
ur
v
ei
l
l
a
nc
es
y
s
t
emwi
l
l
ena
bl
et
hea
genc
i
es
t
omoni
t
ora
nda
na
l
y
s
ec
i
v
i
l
i
a
nc
ommuni
c
a
t
i
onsi
nt
ot
he21
s
tc
ent
ur
y
.
I
dent
i
fiedf
ort
he
momenta
sPr
oj
ec
tP41
5,
t
hes
y
s
t
emwi
l
l
ber
unbyt
heUSNa
t
i
ona
l
Sec
ur
i
t
yAgenc
y(
NSA)
.
”
“
News
a
t
el
l
i
t
es
t
a
t
i
onsa
ndmoni
t
or
i
ngc
ent
r
esa
r
et
obebui
l
ta
r
oundt
hewor
l
d,
a
ndac
ha
i
n
of
news
a
t
el
l
i
t
esl
a
unc
hed,
s
ot
ha
tNSAa
ndi
t
sBr
i
t
i
s
hc
ount
er
pa
r
t
,
t
heGov
er
nment
Communi
c
a
t
i
onsHea
dqua
r
t
er
s(
GCHQ)
a
tChel
t
enha
m,
ma
yk
eepa
br
ea
s
tof
t
hebur
geoni
ng
i
nt
er
na
t
i
ona
l
t
el
ec
ommuni
c
a
t
i
onst
r
a
2c
.
”
Dunc
a
nCa
mpbel
l
,“
Somebody
'
sl
i
s
t
eni
ng”
,
NewSt
a
t
es
ma
n1
2Augus
t1
988
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Watbet
ekentdatvoorbedr
i
j
ven?
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Bevei
l
i
gi
ngs
ei
s
enui
tWbp/Rbp
●
Ri
c
ht
l
i
j
nbes
c
her
mi
ngper
s
oons
gegev
ens(
ov
.46ena
r
t
.1
7)
●
Wetbes
c
her
mi
ngper
s
oons
gegev
ens(
a
r
t
.
1
3)
:
–
v
er
a
nt
woor
del
i
j
k
eneemtpa
s
s
endet
ec
hni
s
c
heenor
ga
ni
s
a
t
or
i
s
c
hema
a
t
r
egel
enom
–
per
s
oons
gegev
enst
ebev
ei
l
i
gent
egenv
er
l
i
esof
onr
ec
ht
ma
t
i
gev
er
wer
k
i
ng
–
ma
a
t
r
egel
enga
r
a
nder
enpa
s
s
endbev
ei
l
i
gi
ngs
ni
v
ea
u,gel
etop:
–
●
s
t
a
ndv
a
ndet
ec
hni
ek
●
k
os
t
ent
enui
t
v
oer
l
eggi
ng
●
r
i
s
i
c
o'
sv
er
wer
k
i
ng
●
a
a
r
dv
a
nt
ebes
c
her
mengegev
ens
Ma
a
t
r
egel
enz
i
j
nermedeopger
i
c
htonnodi
gev
er
z
a
mel
i
ngenv
er
der
ev
er
wer
k
i
ngv
a
nper
s
oons
gegev
enst
e
v
oor
k
omen(
dusPET
s
,pr
i
v
a
cbydes
i
gn)
.
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Swi
'
“
DeBel
gi
s
c
heenNeder
l
a
nds
epr
i
v
a
c
y
t
oez
i
c
ht
houder
ss
t
el
l
eneen
onder
z
oeki
nna
a
rdebev
ei
l
i
gi
ngv
a
ndebet
a
l
i
ngs
net
wer
k
env
a
nde
or
ga
ni
s
a
t
i
eSWI
F
T(
Soc
i
et
yf
orWor
l
dwi
deI
nt
er
ba
nkF
i
na
nc
i
a
l
T
el
ec
ommuni
c
a
t
i
on)
.Di
r
ec
t
ea
a
nl
ei
di
nghi
er
v
oori
sondermeer
ber
i
c
ht
gev
i
ngi
ni
nt
er
na
t
i
ona
l
emedi
ada
tbui
t
enl
a
nds
e
i
nl
i
c
ht
i
ngendi
ens
t
enmogel
i
j
kdeNSAna
a
rEur
opeesr
ec
ht
onr
ec
ht
ma
t
i
get
oega
ngt
othetfina
nc
i
ël
egegev
ens
v
er
k
eerbi
j
SWI
F
T
z
oudenhebben.
”
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
Handhavi
ngvan
s
ec
ur
i
t
yver
pl
i
c
ht
i
ngenneemtt
oe
●
8mei
201
4:Onder
z
oekbi
j
SWI
F
Tna
a
ra
anl
ei
di
ngv
a
nSnowden(
geeni
nbr
eukgev
onden)
●
1
8apr
i
l
201
4:Ac
t
i
ef
moni
t
or
i
ngv
anc
er
t
i
fic
aa
ti
nt
r
ek
k
i
ngena
l
sgev
ol
gv
a
nHea
r
t
bl
eed
●
1
0dec
ember201
3:Apot
hek
er
sbev
ol
enomt
wof
ac
t
oraut
hent
i
c
a
t
i
ont
oet
epas
s
enopba
s
i
sv
a
nNEN751
0en751
2
●
25j
ul
i
201
3:Bev
ei
l
i
gi
ngv
ans
t
udent
gegev
ensbi
j
Hoges
c
hol
en(
i
nf
or
ma
t
i
ebev
ei
l
i
gi
ngs
bel
ei
d,
SQL
i
nj
ec
t
i
e,XSSaa
nv
al
l
en,per
i
odi
ek
eher
z
i
eni
ngv
a
nt
oega
ngs
r
ec
ht
en,onder
z
oekv
a
nl
oggi
ngens
ec
ur
i
t
ybel
ei
d)
●
201
2/201
3:Bev
eel
tWhat
s
Appomc
ommuni
c
at
i
et
ev
er
s
l
eut
el
en,mi
nderv
oor
s
pel
bar
ewa
c
ht
woor
dent
egener
er
en
●
1
2j
ul
i
201
2:St
oppenmetonv
er
s
l
eut
el
dec
ommuni
c
at
i
ev
i
af
axenema
i
l
metCI
OT
,t
oega
ngs
ma
a
t
r
egel
env
er
bet
er
en
●
1
0j
ul
i
201
3:Ar
t
s
enbev
ol
enomv
oor
s
c
hr
i
/env
i
aonv
er
s
l
eut
el
def
or
mul
i
er
ent
ev
er
z
enden
●
2nov
ember201
0:Zi
ek
enhui
sbev
ol
enomr
i
s
i
c
oanal
y
s
eopt
es
t
el
l
enenhi
er
ov
ert
er
appor
t
er
en
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4
OtvanDaal
en
+31654386680
ot
.
v
a
nda
a
l
[email protected]
gi
t
a
l
def
enc
e.
net
@di
gi
def
enc
e
Devol
gendec
r
ypt
ooor
l
og–hoegehei
medi
ens
t
enonz
evei
l
i
ghei
d
onder
mi
j
nen
Otv
a
nDa
a
l
en–1
7j
uni
201
4

Vergelijkbare documenten