Checklist Toegankelijkheidbioscoop royal Heerlen

Commentaren

Transcriptie

Checklist Toegankelijkheidbioscoop royal Heerlen
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen
Basisinformatie
1. Gegevens gebouw
Naam organisatie/bedrijf:
Royal Bioscopen Holdings b.v.
Bezoekadres:
Stationsplein 3-5
Postcode bezoekadres:
6411 NE
Vestigingsplaats:.
Heerlen
Postadres:
Postcode postadres:
Provincie:
Limburg
Telefoon:
045- 571 42 00
Faxnummer:
045-557 44 05
Emailadres:
[email protected]
Website:
www.royaltheaters.nl
Functie/doel van het gebouw: bioscoop/feestzaal/receptiemogelijkheid
zakelijke bijeenkomsten
Naam contactpersoon:
de heer Van Bergen (manager)
Telefoonnummer
045-571 42 00
Emailadres
[email protected]
2. Administratieve gegevens:
Formulier is ingevuld door:
Naam:
J. Erkens en H. Berben
Telefoonnummer:
Emailadres:
Functie:
[email protected]
Datum:
24 juli 2013
voorzitter platform Heerlen en voorzitter seniorenraad
1
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Bereikbaarheid
(Openbaar) Vervoer en parkeren
Beoordelingspunten
1. Is het gebouw te bereiken met de bus?
2. Is de bushalte aangepast conform de norm ov?
Ja, 200 meter tot 500meter
Ja, busstation is aangepast
3. Is het gebouw te bereiken met de trein?
Ja 200meter
4. Is het gebouw te bereiken met de regiotaxi/met
aangepaste bus tot de ingang?
Ja
5. Wat is dan de te lopen afstand tot ingang?
6. Is er een eigen bezoekersparkeerplaats?
30 meter vanaf
Q park garage, korting op
vertoon van bioscoop kaartje
7. Is het gebouw met de auto bereikbaar?
Ja
8. Zijn er Algemene Gehandicapten Parkeerplaatsen (AGP)? Ja, met rood bordje in de
9. Wat is de afstand vanaf de gehandicapten parkeerplaats
tot de ingang?
Qpark parkeergarage
50 meter
10. Hoeveel langs
parkeerplaatsen zijn er?
Geen
11. Hoeveel haakse gehandicaptenparkeerplaatsen zijn er?
8, parkeerplaatsen zijn smal,
6x2meter
2
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
3
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
(Aan)loopweg tot ingang gebouw
Beoordelingspunten
1. Is de weg vanaf het vertrekpunt vlak en verhard?
Ja
2. Is de weg stroef? (slipvrij, ook in natte situaties)
Ja
3. Is de weg tot de ingang voorzien van geleide- of gidslijnen?
Nee
4. Kunnen op deze weg twee rolstoelen elkaar passeren?
Ja
5. Zijn gevaarlijke punten aangegeven met een markering voor
blinden en slechtzienden?
Nee
6. Wordt de weg duidelijk en begrijpelijk aangegeven?
Nee
7. Zijn op de weg keuzepunten duidelijk aangegeven?
Nee
8. Is de loopweg vlak? (alternatief is schuin aflopend)
Nee
9. Hoe breed is de aanloop weg?
1 meter
10. Is er na ongeveer elke 200 meter een zitgelegenheid?
Nee
11. Is de aanloopweg 's avonds goed verlicht?
Er is normale straat
verlichting
12. Zijn de verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden?
(voetgangers, brommers, fietsers, auto's, motoren)
Nee
Obstakels
Beoordelingspunten
1. Zijn er obstakels op deze weg? (bijv. steile hellingen,
plantenbakken, fietsen e.d.)
Nee
4
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
2. Zijn er uitstekende putdeksels en/of boomwortels aanwezig?
Nee
3. Zijn er obstakels in de hoogte aanwezig? (bijv: zonnescherm)
Nee
4. Zijn obstakels in de loop weg gemarkeerd met afwijkende
bestrating, die voelbaar is met de voet of tast -stok (bijv. bij
bomen, lantaarnpalen, brandkranen)
Nee
Hoogteverschillen
Beoordelingspunten
1. Zijn hoogteverschillen 2 cm of meer?
Ja
2. Hebben de drempels een afgeronde hoek zodat een
rolstoelgebruiker en iemand met rollator er overheen kan
(verlaagde stoep).
Nee
3. . Zijn grotere hoogteverschillen overbrugbaar met
Nee, in de garage is wel een
hellingbaan voor auto’s, deze
is niet voor personen
een hellingbaan?
4. Zijn er naast de hellingbaan ook traptreden?
5. Is er aan de trap een leuning?
6. Loopt de leuning door tot het einde van de trap?
7. Is de leuning contrasterend?
8. Zijn de traptreden goed zichtbaar?
Ja, in de parkeergarage is een
trap
Ja
Nee
Nee
Nee
5
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Bewegwijzering
Beoordelingspunten
Nee
1. Is de bewegwijzering vanaf de openbare weg naar de
Op gebouw is neon-reclame
ingang duidelijk en begrijpelijk?
(lettergrootte, contrast, symbolen, verlichting, zichtbaarheid, met Royal zichtbaar
zowel zittend als lopend)
6
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Toegankelijkheid
Ingang
Beoordelingspunten
1. Heeft het gebouw behalve de hoofdingang nog andere
bruikbare ingangen?
Ja
De nooduitgang wordt voor
rolstoel en rollator als ingang
gebruikt. Melden bij balie bij
het kopen van kaartje of
telefonisch
2. Is er bij de hoofdingang een verwijzing naar de andere
ingang(en)?
Nee
3. Is er een hellingshoek naar de toegangsdeur? (vals plat)
Nee
4. Is er een opstap van meer dan 2 cm?
Ja
6,5 cm op het laagste punt
oplopend tot 15 cm
5. Is er veel kracht nodig om de toegangsdeur te openen?
Nee
6. Hoe breed is de ingangsopening in centimeters?
150 cm
7. Wat voor soort deur is de toegangsdeur?
Schuifdeur
8.Hoe kan de voordeur worden bediend?
Automatisch
9.Wat is de breedte van de nooduitgangsdeur?
10.Is de opstap meer dan 2 cm?
7
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Bruikbaarheid
Begane grond
Beoordelingspunten
1. Zijn er naar de bezoekersruimten hoogteverschillen hoger dan
2 centimeter?
Ja
Er zijn slechts 2 zalen te
bereiken zonder trappen:
hoofdzaal en Rivolizaal. Op
website welke films in die
zalen draaien.
2. Is de vrije doorgang minimaal 85 centimeter?
Ja, hoofdzaal en Rivolizaal
hebben dubbele deur, met
dranger, die met méér dan 2
vingers aan kracht kan worden
geopend
3. Is er voldoende manoeuvreerruimte aanwezig? (150x150 cm)
Nee
4. Van welk materiaal is de vloer?
vloerbedekking
5. Is de verlichte nooduitgang signalering duidelijk aanwezig?
Ja
6. Is er ook een trap aanwezig?
Ja 4 treden naar de zalen en
drink- /eet verkooppunt
7. Zo ja, hoeveel traptreden?
8. Heeft deze trap leuningen?
Ja
9.Wat is het kleurcontrast verschil?
10.Is er een roltrap naar de verdieping?
Nee
8
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Verdieping(en) verticale doorgankelijkheid
1. Heeft dit gebouw één of meer verdiepingen?
Ja
Zo ja hoeveel?
2
Nee
2. Is er een lift aanwezig?
Andere lift vragen zijn niet ingevuld
3. Is er voldoende manoeuvreerruimte aanwezig? (150 x 150 centimeter)?
Controle vóór alle deuren en liften en balies op alle verdiepingen!
4. Zijn er hoogteverschillen meer dan 2cm?
Controle alle verdiepingen
5. Welke soort lift ? Kooi lift, hefplateau,
trapplateau, stoeltjeslift,
5.Zo ja, wat zijn de afmetingen (breedte/lengte) van deze lift?
Voor alle liften apart vermelden!
6.Hoe breed is de netto doorgang van de lift?
7.Wat is de hoogte van de bedieningsknoppen?
8.Wordt er aangegeven op welke verdieping u zich bevindt?
9.Is dit met spraak ?
10.Is dit in cijfers?
11.Wordt buiten de lift als de deur opent aangegeven op
welke verdieping u zich bevindt?
12.Is er binnen een hellingbaan?
Ja, bij de nooduitgang, plaats waar rolstoelen naar
binnen kunnen voor 2 zalen
9
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
13.Wat is het hoogteverschil?
14.Hoe lang is de hellingbaan?
15.Heeft de hellingbaan een leuning? Nee
16.Is er een rustmoment op de hellingbaan? Nee
Toiletruimte
Beoordelingspunten
1. Is er een toilet voor bezoekers?
Ja
2. Is er een toilet voor rolstoelgebruikers?
Nee
3. Is dit rolstoel toilet zonder trap te bereiken?
Nee
4. Heeft de toiletdeur een dranger?
5. Wat is de breedte van de wc deur?
6. Wat is de afmeting van de toiletruimte?
7. Zijn er beugels bij de toiletpot aan de (zij)kanten?
8. Is er een werkende alarmsituatie?
9. Wat is de opstelruimte naast de toiletpot?
10.Wat is de hoogte van de toiletpot?
11.Hoe groot is de opstelruimte voor de toiletpot?
(120cm)
12.Hoe groot is de ruimte links/rechts van de toiletpot?
(90 cm -> nvt in dit geval)
13. Wat is de diepte van de wc pot tot de muur?
13.Zijn er binnen obstakels die het gebruik van het toilet
10
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
onmogelijk maken? Bv prullenbak, wc rolhouder, of
losse obstakels?
14.Is er een werkend alarm in de toiletruimte?
15. hangen spiegel/fonteintje/ handdoek en rolhouder
op bruikbare rolstoelhoogte?
Veiligheid
Beoordelingspunten
1. Is er bedrijfshulpverlening?
Ja
2. Moet iemand met een beperking zich melden bij de balie?
Ja
3. Wordt er genoteerd in welke zaal deze persoon gaat verblijven? Ja
4. Zijn de vluchtroutes van nabij het plafond te zien? (bijv hangt er Ja
niet een gordijn voor)
5. Zijn de vluchtroutes op de vloer aangebracht?
Nee
6. Is er een evac chair aanwezig?
Nee
7.Is een evacuatieplan aanwezig?
Ja
9. Is in het evacuatieplan een apart deel opgenomen over hoe te
handelen als elektriciteit uitvalt en de lift mag niet worden gebruikt
of automatische deur kan niet worden geopend, of wat te doen als
wc alarm afgaat?
Nee, men weet wel dat er
mensen met een loop
beperking binnen zijn. Die
moeten nl door personeel
worden binnen gelaten via
zijdeur, die nooduitgang is.
10. Zijn de vluchttrappen breder dan 1,3 meter?
Ja
11
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
11. Is de vluchtroute vrij van obstakels?
Ja
12. Is er een waarschuwingsmarkering op gevaarlijke plekken?
Nee
12
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Bruikbaarheid
Extra vragen Rolstoelgebruikers/loophulpmiddelen
1. Zijn er in het gebouw rolstoelen te leen/te huur?
Nee
2. Zijn er bij de balie/kassa zitplaatsen voor mensen die moeilijk
ter been zijn?
Nee
3. Zijn de te bezoeken ruimtes voldoende groot voor een rolstoel? Ja
5. Hoe bereik je deze speciale plaatsen?
Via de nooduitgang, onder
begeleiding van personeel
6. Is er een hellingbaan?
Ja, helling op naar binnen
7. Wat is de afstand van deze toeschouwersplaatsen tot het
podium/filmdoek?
30 meter
8. Heeft het gebouw een restaurantgedeelte?
Ja
9. Is er buiten de zaal zitgelegenheid?
Ja, lage lounge banken als
zit gelegenheid
10. Is de balie of kassa onderrijdbaar?
Nee
11.Wat is de hoogte van de kassa?
120 cm
12. Is de pin/betaalautomaat bruikbaar? ( is de hoogte
verstelbaar, of het snoer lang genoeg om de pinautomaat
op schoot te nemen?)
13. Kan een scootmobiel of elektrische rolstoel naar binnen?
Ja, tot in de hal
13
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
14. Is er een overdekte parkeergelegenheid voor scootmobielen? Ja
15. Is er een oplaadpunt voor elektrische
rolstoelen/scootmobielen?I
Nee
16. Zijn er wegneembare oprij-platen?
Nee
17. Zijn er zitplaatsen met leuning in de zalen?
Ja
18. Is de vluchtroute aangegeven voor rolstoelgebruikers?
Ja, voor 2 zalen
14
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Extra vragen Doven en Slechthorenden
1. Is er een goed werkende ringleiding of
infraroodinstallatie?
2. Zijn er andere voorzieningen voor auditief gehandicapten?
Zoals ondertiteling of boventiteling?
2. Kan er gebruik gemaakt worden van een doventolk?
4. Spreken mensen duidelijk verstaanbaar aan de
balie/kassa/receptie?
geluid staat hard
Ja, ondertiteling
Nee, die moet men zelf
meenemen
Personeel zit achter glas, met
kleine opening
5. Is de vluchtroute duidelijk voor slechthorenden?
Extra vragen voor COPD
Beoordelingspunten
1. Is er een speciale rookruimte?
Nee
2. Is er luchtverversing aanwezig?
Ja
Extra vragen Assistentie
Beoordelingspunten
1.Is een hulphond/geleidehond welkom?
2. Biedt men hulp/begeleiding aan gehandicapten?
Ja
Nee
3. Moet er voor de begeleiding betaald worden?
Nee
15
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
4. Wat is de aard van de hulp?
Er wordt hulp geboden vanaf
de nooduitgang naar de plaats
in de zaal
Specifieke informatie voor verstandelijk beperkten
1. Wordt de informatie in begrijpelijke taal gegeven?
Ja
2. Is de informatie in begrijpelijke taal geschreven?
Nee
3. Is er voldoende privacy bij vragen van uw kant?
Ja
Extra informatie voor slechtzienden
1. Zijn deuren duidelijk herkenbaar?
Nee
2. Zijn glazen deuren voorzien van markering op
hoogte 90-120cm?
Nee, staan tijdens de
voorstelling open
3. Is informatie op papier van braille voorzien?
Nee
16
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
4. Is deze informatie digitaal aanwezig met
voorleesfunctie?
via de website, niet met
voorleesfunctie
5. Is er een signalering voor visueel gehandicapten
binnen aanwezig zoals een omroepinstallatie bij
loket/ balie of in de zaal?
6. Informatie op audiocassette / cd-rom/ dvd
aanwezig?
Nee
7. Informatie in grote letterdruk aanwezig?
8. Is alle informatie in schreefloos lettertype?
Nee
9. Is de bewegwijzering duidelijk en begrijpelijk vanaf
Nee, alleen neon reclame op
de openbare weg naar de ingang? (lettergrootte,
contrast, symbolen, verlichting, zichtbaarheid, zowel de gevel
zittend als lopend)
10. Zijn de vluchtroutes ook duidelijk voor blinden en
slechtzienden?
Nee
11. Is de bewegwijzering in het gebouw duidelijk voor
blinden-slechtzienden?
Nee
,
12. Is er een intercom in het gebouw?
17
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
18
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Klantvriendelijkheid en bejegening
Beoordelingspunten
1. Is er altijd een medewerker in de buurt van de kassa?
Ja
2. Worden mensen met een beperking gelijkwaardig benaderd?
(Worden zij serieus genomen; geen betutteling, maar ook geen
ontwijkgedrag?)
Ja
3. Is de behandeling door medewerkers rustig, geduldig en
vriendelijk?
Ja
4. Krijgt u voldoende tijd? Nemen de medewerkers tijd voor u?
Ja
5. Weten medewerkers hoe ze u aan moeten spreken?
(Informeren ze of er vragen over de handicap mogen worden
gesteld?)
Ja
6. Durven ze woorden als “zien”en “lezen”te gebruiken bij
iemand meteen visuele beperking of “lopen” bij iemand die
gebruik maakt van een rolstoel?
Ja
7. Blijft het personeel geduldig en vriendelijk, ook wanneer ze
iets moeten herhalen of anders formuleren?
(test die door te vragen om duidelijkere uitleg)
Ja
8. Worden mensen met een beperking direct en rechtstreeks
aangesproken?
(Wordt niet de partner/begeleider aangesproken?)
Ja
9. Kijken de medewerkers u aan als ze u aanspreken?
(Dit is beleefd en noodzakelijk voor mensen die slecht horen.)
Ja
10. Kunnen medewerkers op een goede manier informatie
overdragen aan mensen die niet goed zien, horen, spreken,
lezen of een verstandelijke beperking hebben?
Ja
Informatie
Beoordelingspunten
1. Zijn alle producten zo neergezet dat iedereen ze zelf kan
pakken en bekijken?
Ook kleine mensen en mensen in een rolstoel?
Nee
19
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
2. Zijn alle prijzen goed zichtbaar en begrijpelijk? (Voor mensen
die minder goed zien, maar ook voor mensen in een rolstoel)
Nee, hier zijn het verkooppunt
en de kassa beoordeeld
3. Is alle reclame zo aangegeven dat ook mensen die minder
goed zien, deze kunnen lezen?
Ja, op posters
4. Is de informatie in de accommodatie voor iedereen leesbaar?
Nee
5. Is de informatie ook op een andere wijze beschikbaar?
Via de website
20