LAAGSPANNING

Commentaren

Transcriptie

LAAGSPANNING
NIEUWE AANSLUITING 2005
1.Laagspanning
1.Orienterende studie voor Laagspanning:
gratis indien aansluiting kleiner dan 25 kva
Indien aansluitvermogen groter dan 25 kva: 57.40
2.Detailstudie voor Laagspanning: aansluitvermogen x
-x <25 kva: gratis
-x > 25 kva: 267
3.Nieuwe aansluiting Laagspanning:
a)Tot en met 43.3 kva: Tot en met 63 A, 3*230/400 V
-permanente bewoning: 461.25
-werfaansluiting: 217.19
-definitieve aansluiting: 244.06
-niet permanente bewoning: 858.8
-werfaansluiting: 690.17
-definitieve aansluiting: 168.63
In deze tarieven zit 12 meter EXVB 4*10 inbegrepen. Extra meters kabel worden aan een
prijs van 2.02 euro aangerekend. (een ander type kabel zal volgens bestek aangerekend
worden)
De meterkast-module wordt volledig door AGEM geleverd.
b)Vanaf 43.3 kva:
-rechtstreeks aangesloten met Laagspanningskabel: 1186.54secttie kabel wordt onder meer
bepaald door afstand, gevraagde vermogen,…)
-aangesloten in verdeelkast AGEM: 1927.72 (indien er een verdeelkast reeds aanwezig is,
krijgt de klant een eenmalige korting van 308.74 euro)
-aangesloten in HS-cabine AGEM: 1235.02
Bij de aansluitingen vermeld onder b) zijn volgende zaken nog niet inbegrepen:
-plaatsen van de kabel
-graven van de sleuf
-aansluitkabel
De vermelde prijzen in 3.a) en 3.b) hebben betrekking op een dubbel tarief meting.
Kiest de klant voor een enkelvoudige meting, dan krijgt hij een korting van 65 euro op de
aansluiting.
2.Hoogspanning (klant heeft eigen transformator)
1.Oriënterende studie voor Hoogspanning: 83.6
2.Detailstudie voor Hoogspanning: 267
3.Detailstudie voor injectie en afnamevermogens boven de 1000 kva: volgens bestek
4.Nieuwe aansluiting Hoogspanning: 2419.79
Opmerking: klant zorgt zelf voor kabel, transformator en cabine
AGEM legt wel het type kabel op
BESTAANDE AANSLUITINGEN 2005
1.Laagspanning
1.Plaatsen van een dubbel telwerk:
*enkel vervangen van meter en pulsadis: 117.4
*bij vervangen van de ganse aansluiting:
*automaat aanwezig: 221.63
*geen automaat aanwezig: 249.06
2.Vervangen van de meter naar meter met pulsuitgang: 57.4
3.Verhogen of verlagen van de automaat:
* tot en met 63 A: 31.2
* vanaf 63 A: volgens bestek
4.Verzegelen of verwijderen van de verzegeling van een meetgroep: 31.2
5.Aanpassen van monofasig naar drijfkrachtmeting en omgekeerd:
*enkel meter en automaat aanpassen: 57.4
*aanpassen naar dubbel telwerk: 117.4 (enkel meter en pulsadis)
*vervangen van gans de aansluiting:
*automaat aanwezig: 221.63
*geen automaat aanwezig: 249.06
*indien er een nieuwe aansluitkabel geplaatst dient te worden: volgens bestek
6.Verplaatsen en of aanpassen van de meetgroep: volgens bestek
7.Plaatsing budgetmeter:
*gratis in de daartoe voorziene gevallen (wet van 31 januari 2003)
*op vraag van de klant zelf: monofasig: 532.69
drijfkracht: 605.89
2.Hoogspanning
1.Aanbieden van een pulsuitgang:
*meter met pulsuitgang aanwezig: 57.4
*vervangen van de meter: 214.6
2.Vervangen van de meting naar een telemeting: volgens bestek
3.Aanpassen en of verplaatsen van de meetgroep: volgens bestek
4.Verzegelen of verwijderen van de verzegeling van een meetgroep: 57.4
ANDERE
1.Nutteloze verplaatsing:
*tijdens werkuren: 31.2
*buiten de werkuren (150%): 44.3
*zon- en feestdagen (200%): 57.4
2.Herplaatsen verzegeling na niet-toegestane verwijdering: 31.2 EN PV
3.Plaatsing van een controlemeter:
*indien klacht gegrond: gratis
*indien klacht niet gegrond: 109.8
4.Plaatsing bijkomende teller laagspanning: volgens bestek
5.Onderbreken aansluiting na wanbetaling: volgens bestek
6.Opnieuw aansluiten na onderbreking wegens wanbetaling: volgens bestek
7.Aansluiting van kermissen, fuiven, …: 31.2 euro (gemeente staat in voor levering kasten
en elektriciteit, de keuring van de kast zal doorgerekend worden aan de inrichtende partij)
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
SCHAKELTIJDEN
1.Laagspanning:
Normale uren: 07.00-22.00
Stille uren: 22.00-07.00
Boiler, accumulatie, …: verschillende schakeltijden
2.Hoogspanning:
Normale uren: 07.00-22.00
Stille uren: 22.00-07.00
TUSSENKOMST VERZWARING OF AANSLUITING GROTER DAN 11 KVA
Bij aansluitingen groter dan 11 kva dient een laagspanningsklant een tussenkomst van 17 euro
per kva betalen.
Bij aansluitingen groter dan 11 kva dient een hoogspanningsklant een tussenkomst van 12
euro per kva te betalen.
Gelijkgestelden betalen dezelfde tussenkomst als laagspanningsklanten.
Deze tussenkomst geldt zowel voor nieuwe aansluitingen als voor verzwaringen van
bestaande aansluitingen.
Tarieven per klantengroep
0
253,65
0,002888
0,000954
0,0043985
0,000954
Klantengroepen
Netwerk 70/36/30kV
NVT
Tranformatie MS
NVT
Netwerk MS
Hoogspanningsklanten
39,75665 39,7567 0,0011005 T: 477,80
MA: 160,85
Transformatie LS
48,6166 48,6166 0,0011322 MA: 160,854
Netwerk LS
P:
NP:
M:
D:
> 60 A:
438,19 1,36 M
815,86 2,07 D
23,32 > 60 A
Permanente bewoning
Niet permanente bewoning
Monofasig
Drijfkracht
Drijfkracht > 60 A
T:
MA:
PR:
SE:
< 56 kva
> 56 kva
0,037674
114,0843
Telemeting
Maandelijks opgenomen klant
Primaire meting
Secundaire meting
0,0022471
0,0022471
0,0009357
18,896403
euro/aanvraag
euro/jaar
euro/kwh
euro/KW/jaar
0 0,0033830
0,0033830
Niet respecteren van
een aanvaard
programma
0
54,53
Compensatie van
netverliezen
Laagspanning
Overschrijding van
forfait voor reactieve
energie
0 SE: 23,32
Forfaitaire afname
van reactieve
energie
0
Meet- en telactiviteit
0
Ondersteunende diensten
Systeembeheer
Gelijkgestelden
Bijkomend vermogen
2298,8005 PR: 23,32
SE: 23,32
Onderschreven
vermogen
253,65
Gebruik van
bijkomende uitrusting
79,42
Gebruik van het net
Gebruik uitrustingen voor
transformatie of
spanningsondersteuning
Gebruik
meetapparatuur
Detailstudie
Nieuwe aansluiting Aanpassing/Verzwari
ng
Oriëntatiestudie
Kostenobjecten
Aansluitingen