Geloof en Kerk 2012-13 8

Commentaren

Transcriptie

Geloof en Kerk 2012-13 8
NR
JAARGANG 31/2012-2013
MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN
SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK
Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261
[buiten kantoortijden voor uitvaarten: 0629457203; aanvragen huur De Kom: tel.
06-26276592 of [email protected]], [email protected]; www.geloveninleusden.nl. Kerkbijdrage Rabo
33.59.01.905; overige zaken 33.59.83.499.
Open di. t/m vrij. van 9.30-12.00 u.;
ontmoetings- en kopieerruimte ook op di.
en do. van 14.00-17.00 u.
Pastoraal team: tel. 4941261: Antoinette
Bottenberg ([email protected]), Henk van Doorn ([email protected]), Fred Kok ([email protected] nu),
Ben Piepers ([email protected])
Pastoraatsgroep: [email protected]: Ellen Bod (tel. 4952185),
Jeannette Zwart (tel. 4942356), Frank
Rieter
INHOUD
■ Thema:
In gesprek met
mevrouw Bokkers (blz. 2-3)
■ Verder:
blz. 3: ‘Pastoraal gedacht’ (Troonwisseling)
blz. 4/5: ‘Voor de kinderen’ (Lente;
Eerste communie; Pinksteren); Sneeuwbaleffect; Pastor Ben Piepers neemt
afscheid; ‘Jottum’ (Pak nou maar m’n
hand); Kevelaer; Kledinginzameling;
Raad van Kerken Leusden
blz. 6/7: Vieringen t/m 2 juni; Pinksterviering op ’t Plein
blz. 8: Gospelkoor Say Yes; ‘Bij de
UITgang’ (Pinkstervoettocht; Zouaven;
Dolce Musica; Goddelijke inspiratie)
20 APRIL 2013
REDACTIE
‘Geloof & kerk’ is een uitgave van de
gemeenschap rond de St. Jozefkerk
te Leusden in de St. Lucasparochie
onder redactie van:
Wim Veen, Jan Vincenten,
Jan Voorburg (vormgeving)
Tekstverwerking: Secretariaat St. Jozefkerk. Grafische verzorging: Voorburg
Z&D, Leusden. Redactie-adres: <leusden
@stlucas.nu> of de brievenbus van het
parochiesecretariaat.
‘Geloof & kerk’ verschijnt 10 x per jaar en
wordt gratis thuis bezorgd. Een vrijwillige
bijdrage in de portikosten voor abonnementen buiten Leusden (ca. € 10,– per
jaar) kan worden overgemaakt op de
rekening van het secretariaat (zie kol. 1)
o.v.v. portikosten ‘Geloof & kerk’, Leusden.
Een wens voor
de nieuwe paus Franciscus
Dat hij gelukkig mag zijn en zijn
werk goed mag doen. Maar het zal
moeilijk voor hem zijn om het
iedereen naar de zin te maken.
(blz. 3)
Troonwisseling
‘Lieve kinderen, straks ben ik dood
en dan zal één van jullie mij moeten
opvolgen en zorgen moeten dragen
voor de mensen van dit land. Noch
ik, noch jullie moeder, de koningin,
weet al wie van jullie het meest
geschikt is om straks de kroon te
dragen. Daarom heb ik het volgende
bedacht: Trek een paar dagen het
land in en breng mij iets van je reis.
Wie het beste of mooiste meebrengt
zal de nieuwe koning zijn’. (blz. 3)
Afscheid Ben Piepers
Ben Piepers neemt in Leusden
afscheid in de viering van zaterdagavond 27 april om 19.00 uur en de
aansluitende informele receptie.
(blz. 5)
Oecumenische
Pinksterviering
Vanaf 10.00 uur kunt u ’t Plein in
winkelcentrum De Hamershof op
wandelen... Om 10.30 uur begint
de viering. Bij regen gaan we naar
de nabij gelegen kerk De
Koningshof. (blz. 7)
8
Een nieuwe lente
een nieuw geluid...
GELOOF & KERK, NR 8
2
20 APRIL 2013
Ze hoort er echt nog wel bij!
In gesprek met mevrouw Bokkers
De mensen die in ‘Geloof & kerk’
aan het woord komen, zijn meestal
mensen die zich als vrijwilliger actief
inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Er zijn echter ook mensen die
misschien wat minder actief zijn,
maar die toch betrokken zijn bij
onze geloofsgemeenschap, mensen
die ons iets te vertellen hebben. Ook
die mensen komen aan het woord. In
dit nummer van ‘Geloof & kerk’ is
dat mevrouw Bokkers.
Als ik mevrouw Bokkers bel om te vragen of ze geïnterviewd wil worden, zegt
ze meteen ‘ja’. Het is echter lastig om
een afspraak te maken. Ze is onlangs gevallen, heeft haar heup gekneusd, ze zit
in een stoel en kan daar zonder hulp
moeilijk uit komen. Op het ogenblik is
er niemand bij haar, ze kan dus niet bij
haar agenda komen. Een dag later bel ik
haar weer en we maken een afspraak op 11 februari. ‘s Ochtends even voor half tien
word ik bij de achterdeur ontvangen door zoon Henk, die
er even is om de helpende hand
te bieden. Dochter Truus (voor
vandaag uit Haastrecht overgekomen) is er ook, ze blijft
bij het gesprek aanwezig en
zorgt voor koffie en een koekje. Als ik rondkijk in de kamer, zie ik op de schoorsteen
foto’s van kleine kinderen.
Hoeveel kleinkinderen heeft
u, vraag ik mevrouw Bokkers. Ik blijk me een generatie vergist te hebben. Het zijn
geen kleinkinderen maar (hoe
kan het ook anders bij een vrouw van
92!) achterkleinkinderen. In totaal 11 en
er zijn er nog twee op komst, vertelt ze
vol trots. Mevrouw Bokkers heeft 5 kinderen, 10 kleinkinderen en 11 (straks 13)
achterkleinkinderen.
Tot voor kort (tot vóór haar val) kon ze
zich aardig redden, vertelt ze. Met haar
rollator trok ze er op uit om boodschappen te doen. Maar de kerk is echt te ver,
daar is ze al ruim 10 jaar niet meer
geweest. Ze luistert wel ieder weekend
naar de kerkradio en één keer per maand
komt iemand de communie brengen. Ze
vindt het vervelend, dat ze tijdens het
luisteren naar de kerkradio zo vaak
moet wachten. Er vallen zo vaak stiltes.
Wanneer gaat het weer verder, vraag je
je dan af. Maar ja, je ziet natuurlijk niet
wat er allemaal gebeurt in de kerk. Over
de zaterdagavondvieringen is ze niet zo
Paus Franciscus I, paasboodschap op het
Sint Pietersplein
mee. Ze zou het liefste alles zelf willen
doen. Maar ja, dat gaat niet altijd meer.
Ik beloof dat ik nog zal terugkomen om
de tekst van het interview met haar door
te nemen en wat foto’s te nemen.
enthousiast: ‘Je hebt dan geen misboekje. Dat moet je op zaterdagmorgen halen, maar dan kun je ze niet krijgen omdat de boel daar op slot zit!’
Op mijn vraag, of ze nog een beetje
meeleeft met de parochie en wat er daarin gebeurt: ‘Nee, ik ken niemand meer,
je staat er eigenlijk buiten. Vroeger hielp
ik nog mee, ik zorgde voor de koffie,
eerst in De Til bij Gradus, later in De
Kom.’ ‘Geloof & kerk’ leest ze nog wel
eens, al is ze niet in alles zo geïnteresseerd. Ze wil het blad toch wel blijven
ontvangen. Jammer dat er nooit eens
een geestelijke langs komt. Ze snapt overigens best, dat die daar in de huidige
situatie weinig tijd voor hebben.
Zijn er in uw leven periodes geweest
waarin het geloof erg veel voor u betekend heeft? Ze antwoordt (tot mijn verrassing): ‘Daar heb ik nooit over ge-
dacht!’ ‘Maar je zegt wel eens dat mensen in nood toch wel leren bidden’,
voegt dochter Truus eraan toe.
Dat is aanleiding voor mevrouw Bokkers om iets te vertellen over de oorlogstijd: ‘Mijn ouders waren naar Harmelen vertrokken. Ik had de zorg voor
twee broers en enkele onderduikers. We
deden alles wat niet mocht! In 1945 heb
ik nog een paar maanden in de gevangenis in Scheveningen gezeten. Mijn broer
zat bij de ondergrondse. Toen ze erachter kwamen, dat ik niet bij de ondergrondse zat, mocht ik helpen in de keuken. Na 3 maanden mocht ik weg.’ Een andere moeilijke periode was er vlak na de
veertigjarige bruiloft. Kort daarop overleed haar man. Dan moet je eigenlijk weer
opnieuw beginnen!
Binnen de kerk is er in de loop van de
tijd toch wel het een en ander veranderd,
20 APRIL 2013
“Gods liefde is sterker dan het kwaad en de
dood. De liefde van God kan ons leven veranderen en kan de dorre streken in ons
hart laten bloeien.”
vindt mevrouw Bokkers: ‘Vroeger gingen we op zondag om 7 uur naar de
kerk. Je moest nuchter blijven. Om 10
uur was er dan de hoogmis. En later gingen we ook nog naar het lof. En regelmatig biechten, zo 1 keer in de 3 weken.
‘Maar je had toch geen tijd om zonden
te doen’, merkt dochter Truus op. Het was
zeker wel een druk leven. Ze komt uit
een gezin van 10 kinderen en ze hadden
een boerderij, achter het Valleikanaal.
Er was altijd wel wat te doen. Na de lagere school werd ze verhuurd aan een
boer. Ze ging daar werken op de boerderij. Ze heeft nooit een cent gezien van
wat ze verdiende, alles ging naar haar ouders. Dat was in die tijd gebruikelijk.
Hoe ze tegen de kerk aankijkt? Daar
kan ze geen oordeel over geven, vindt ze.
Iedereen heeft veel te vertellen. Dat is
verwarrend. Ze hebben veel aan te merken op de paus! [Op dat moment was
dat nog Benedictus XVI, red.] Maar je
moet er zelf maar eens voor staan! Doe
het dan zelf maar eens. Dochter Truus vertelt, dat haar moeder één grote wens
heeft: dat er nog eens een pastor bij haar
op bezoek komt. Hoe gaat het tegenwoordig met bedienen, vraagt mevrouw
Bokkers. Doen ze dat tegenwoordig nog
wel? Truus vertelt, dat dat één keer per
jaar (in september) in de kerk gebeurt.
Ik verzeker haar, dat het op andere momenten ook nog wel gebeurt.
Ten slotte wens ik haar de komende tijd
veel sterkte. Gelukkig krijgt ze voldoende hulp. Daar heeft ze soms wel moeite
Als ik op woensdag 20 maart bij haar
kom, gaat het alweer een stuk beter met
haar. Ze kan wat door de kamer heen en
weer lopen, de post in de gang ophalen,
maar naar de winkels gaan om boodschappen te doen, dat durft ze nog niet.
We raken in gesprek over de nieuwe
paus, Franciscus I. Op mijn vraag wat
ze van hem vindt, antwoordt ze: ‘Ik kan
er moeilijk wat van zeggen. Je weet niet
hoe ze zijn en wat ze moeten doen.
Maakt hij zelf zijn preken of doet
iemand anders dat voor hem? Het duurde wel lang voordat hij op het bordes
verscheen.’ Ze heeft nog wel een wens
voor hem: Dat hij gelukkig mag zijn en
zijn werk goed mag doen. Maar het zal
moeilijk voor hem zijn om het iedereen
naar de zin te maken.
Als ik haar (vlak voordat ik een foto van
het Mariabeeld in de kamer neem)
vraag wat Maria voor haar betekent, antwoordt ze heel snel: ‘Heel veel. Als er
wat is, zit ik altijd mijn Weesgegroetjes
te bidden. Als er iets is met de jongens
bijvoorbeeld. Ik bid ook altijd de rozenkrans. Die ligt hier in een laatje bij me.’
Ruim een week later (op Goede Vrijdag) kom ik weer bij haar langs, nu om
haar zelf op de foto te zetten. We drinken met zijn drieën (dochter Truus is er
ook weer) een kopje koffie. Ze vertelt
me, dat ze eigenlijk graag naar de winkels had willen lopen, maar het is nog
veel te koud. Ik complimenteer haar met
haar smaakvolle kleding (ze is in het
rood). Haar haar zit ook mooi. Kortom,
ze komt op haar Paasbest op de foto te
staan. Ze vertelt dat ze bezoek heeft gehad van pastor Fred Kok. En over een
week of acht komt hij weer! Ze is er blij
mee. J. Vi
Troonwisseling
Het is bijna zover… we vieren de inhuldiging van onze nieuwe koning Willem
Alexander. In dit kader wil ik u een mooi
verhaal over een nieuwe koning niet onthouden. Het verhaal laat iets zien van het
koninkrijk van God. De vader geeft zijn
vier zonen een gelijke kans. Alle vier hadden koning kunnen worden, want wat ze
aandragen doet er toe: het zien van de
vruchten van de aarde, je bewust zijn van
de grond waarop je leeft of het gebruiken
van je creativiteit. De vader kiest uiteindelijk voor de vierde zoon. De schrijver van
dit verhaal heeft Marcus 9 vers 35 in
gedachten: ‘Wie de belangrijkste wil zijn,
moet de minste van allemaal willen zijn en
ieders dienaar’. Wellicht kan de stelling aan
het eind een mooi gesprek opleveren, bijvoorbeeld thuis om de tafel of bij aanvang
van een vergadering. Ik wens u een gezellig
en zonnig koningsfeest toe.
Een nieuwe koning
“Er was eens een oude koning, die voelde
dat hij niet lang meer te leven had. En dus
riep hij zijn vier kinderen bij zich aan bed.
Hij zei: ‘Lieve kinderen, straks ben ik dood
en dan zal één van jullie mij moeten opvolgen en zorgen moeten dragen voor de mensen van dit land. Noch ik, noch jullie moeder, de koningin, weet al wie van jullie het
meest geschikt is om straks de kroon te dragen. Daarom heb ik het volgende bedacht:
Trek een paar dagen het land in en breng
mij iets van je reis. Wie het beste of mooiste meebrengt zal de nieuwe koning zijn’.
Ze vertrokken, de een met een heel gevolg,
de ander met stille trom. De een met een
koets getrokken door paarden, de ander te
voet, een reistas over de schouder en een
stok in de hand. De eerste kwam terug met
manden voor heerlijke groenten en lekker
Bidden met
je (klein-)
kinderen:
Het Onze
Vader met
gebaren
(bron:
www.geloven
thuis.nl)
3
GELOOF & KERK, NR 8
pastoraal gedacht
fris fruit: ‘Kijk eens vader, ik breng u de
oogst van ons vruchtbare land, manden vol
gezondheid’, en hij reikte de koning de lekkerste perzik aan die hij had. De tweede
bracht op een kar vier grote zakken mee:
‘Dit’, zei hij, ‘is de grond van ons land; een
zak met klei, een met wit zand, een met
zwart zand en een zak met grint uit de
rivier. Dit is onze grond die ons dierbaar is’.
De derde kwam thuis, behangen met goud
en zilver, zijn tas vol sieraden. ‘Ik breng
voor u mee al wat er in onze bodem te vinden is, al wat er gemaakt is aan moois’. En
hij liet de koning de mooiste edelstenen
zien. Na een week wachten kwam ook de
vierde thuis. Hij kwam op blote voeten en
met lege handen in zijn gehavende kleren
voor zijn vader staan. ‘Ik heb geholpen op
een boerderij bij de oogst,’ zei hij, ‘ik heb
er van de vroege morgen tot de late avond
gezwoegd, maar ik kan het zweet niet meebrengen. Ik heb een oude zieke vrouw een
dag geholpen. Ze zei me goedendag met
een glimlach. Die kon ik niet meebrengen.
Ik heb bloemen geplukt met kinderen en
samen met hen gespeeld. Het plezier dat wij
elkaar gaven, kon ik niet meebrengen. Ik
heb twee dagen opgetrokken met een bedelaar, mijn voeten stuk gelopen, en nu ben ik
hier met niks dan twee lege handen…’ ‘En
toch word jij de nieuwe koning,’ zei de
oude vader en toen de koningin de nieuwe
jonge koning kuste riepen de anderen:
‘Hoera, lang leve onze nieuwe koning!’
Wat belangrijk is in het leven draag je als
herinnering mee, je kunt er slechts over vertellen.”
Uit: Een handvol verhalen, verhalen en
getuigenissen voor bezinning en gesprek.
René Hornikx. Uitgeverij Kok Kampen.
Verhaal 145 van C. Remmers.
* Antoinette Bottenberg
GELOOF & KERK, NR 8
4
20 APRIL 2013
Hondurees sneeuwbaleffect
Een nieuwe lente!
We hebben er wel even op moeten
wachten... Maar je voelde het aan
alle kanten: Toch komt de lente! Dat
is niet tegen te houden. Overal zie je
nieuw leven ontstaan.
Het voelt ieder jaar aan als een
nieuw begin. Al in 1889 verwoorde
een dichter (Herman Gorter) dit
gevoel in het inmiddels overal bekende gezegde: "Een nieuwe lente, een nieuw geluid".
En wie kent niet het bekende rijmpje:
“In Mei leggen alle vogels een ei.
Behalve de koekoek en de griet,
die leggen in de meimaand niet.”
Het lente- en meigevoel past ook helemaal bij de kinderen die op 26
mei om 11.00 uur in onze St. Jozefkerk hun Eerste Communie doen.
Zij zetten een nieuwe stap in onze gemeenschap. Hopelijk is het ook
een beetje een nieuw begin en een nieuw geluid voor ons allemaal.
Laat je stem horen!
We wensen jullie allemaal een hele feestelijke dag.
Een week daarvoor, op 19 mei, is het Pinksteren en dat vieren we om
10.30 uur buiten op ’t Plein in winkelcentrum De Hamershof, hopenlijk
in een lekker lentezonnetje. Dat is weer eens wat anders! Ook dat feest
past helemaal bij de lente, als alles ineens groen wordt en in de bloei
staat. Als alles er helemaal nieuw en fris uit ziet. Kom je ook? Hoe meer
er komen, hoe groter het feest. Er is voor jullie trouwens een heel leuk
speciaal programma. * J.Vo
Net als tijdens de zojuist afgesloten Vastenaktie hebben we in de Adventstijd
eind vorig jaar een project ondersteund
in Honduras. Zusters Franciscanessen in
de hoofdstad Tegucigalpa vangen daar
straatkinderen op in hun internaat Casa
del Niño en hadden dringend geld nodig
voor o.a. de renovatie van het dak van
het gebouw.
Via de Adventsactie heeft ook onze parochie aan dit project bijgedragen. En
met succes, want kortgeleden ontvingen
wij bericht dat de Adventsactie de aanvraag van de zusters (€ 22.000,00) volledig heeft kunnen honoreren. De zusters zijn uiteraard erg blij met dit resultaat en spreken hun dankbaarheid uit
voor onze solidariteit en de financiële
ondersteuning die zij via de Adventsactie mochten ontvangen. Door de aanzienlijke gift aan Casa del Nino in Honduras is daar een stroom aan initiatieven
ontstaan. Zelfs de zusters – die zelf nog
nooit sneeuw hebben gezien – spreken
van een sneeuwbaleffect! Er wordt nu
ook lokaal veel meer gedaan om de zusters te helpen. Zo is de plaatselijke Rotary Club voortvarend bezig met het vernieuwen van de keuken en de wasgelegenheid en helpen jeugdleden van de Rotary bij een algehele schoonmaak. Een
uitvoeriger beschrijving van alle activiteiten kunt u vinden op adventsactie.nl
Zo zie je maar, goed voorbeeld doet
goed volgen! Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project.
* Bernard Neijzen, MOV
Pastor Ben Piepers met emeritaat
Als je nog niet helemaal in de sfeer van de lente bent en van lekker buiten spelen... Dan helpt het misschien om deze tekening
prachtig en vrolijk in te kleuren. Doe je mee??
Wil je ook iets schrijven of tekenen voor ‘Geloof & kerk’?
Stuur dit dan naar: ‘Voor de kinderen’, Hamersveldseweg 86,
3833 GT Leusden, of naar ons mailadres: g&[email protected]
Eind april gaat pastor Ben Piepers met
emeritaat. In mei wordt hij 65 jaar en
gaat hij genieten van een welverdiende
andere invulling van zijn leven. Hij
kwam in onze parochie werken in januari 2009. Zo kort is dat nog maar geleden, terwijl dat in mijn beleving al veel
langer geleden is. Blijkbaar heeft dat alles van doen met de diepe indruk die hij
maakt wanneer hij voorgaat in de liturgie, cursussen geeft of wanneer je hem
anderszins ontmoet in zijn pastorale activiteiten. Vooral de wijze waarop hij
voorgaat in zijn woord- en communievieringen, zijn gebedsvieringen, zijn
‘Anders vieren’ vieringen maakt steeds
weer diepe indruk op de parochianen
(alhoewel sommigen ook erg aan zijn zo
persoonlijke stijl moesten wennen). De
stiltes die hij laat vallen, de verrassende,
soms ook zichtbaar spontane invallen
die hij met de parochianen deelt tijdens
zijn overwegingen, de persoonlijke wijze waarop hij aandacht heeft voor de parochianen, individueel of als gemeenschap, de voelbare spiritualiteit die hij
20 APRIL 2013
“Ik zeg altijd: geen paus, geen bisschop en
niemand kan mij het geloof in de blijde boodschap van Jezus afnemen.”
Harrie Janssen, pastor
uitstraalt, het zijn de vele waarderingen
die je hoort van mede-parochianen. Hij
is ook de man die zich laat inspireren
door het geloofsgesprek, door de spiritualiteit, meer dan door de kerkstructuren en dogmatiek waaraan tegenwoordig zoveel aandacht en tijd wordt besteed. Ben is meer de man van een gesprek waarin gezocht wordt naar mogelijke, wellicht meer persoonlijke betekenissen, dan naar waarheden. We nemen
afscheid van hem als actieve pastor en
ik hoop dat ik hem op termijn weer zal
ontmoeten als emeritus.
Vooralsnog heeft Ben aangegeven eerst
te willen genieten van een welverdiende
vrije invulling van zijn tijd. Het is hem
van harte gegund.
* Jan Groen, vicevoorzitter Parochiebestuur
Afscheid Ben Piepers
Zoals u hierboven kunt lezen, gaat Ben
Piepers binnenkort met pensioen. In
elke geloofsgemeenschap van onze parochie viert hij dat door voor de laatste
keer voor te gaan in een dienst. In onze
St. Jozefkerk in Leusden is dat op zaterdag 27 april om 19.00 uur. Aansluitend
DE EIGEN RUBRIEK VOOR JONGEREN VAN
5
GELOOF & KERK, NR 8
15 TOT 25
pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
het is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen
stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
het is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen
stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
het is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen...
Slotlied ‘The Passion’:
Het is volbracht. Jezus van Nazareth is gestorven aan het kruis.
Het is voorbij. Afgelopen. Of toch niet...?
Mail voor je eigen bijdrage of reactie: g&[email protected]
aan deze dienst is er gelegenheid om
persoonlijk afscheid van hem te nemen
tijdens een informele receptie. U wordt
van harte uitgenodigd om zowel bij de
viering als bij de receptie aanwezig te
zijn.
Als wens voor een cadeau heeft Ben te
kennen gegeven graag een bijdrage te
willen voor de aanschaf van een kunstwerk of voor een reis naar New York
voor een bezoek aan het museum voor
moderne kunst.
* Pastoraatsgroep en Lokatieraad
Bedevaart Kevelaer
Op 29 en 30 juli vindt de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer plaats. U kunt u
hiervoor t/m 7 juli opgeven bij mevr.
R.J. Hilhorst-Hilhorst (tel. 2771245).
* J.Vi
Kledinginzameling
Voor mensen die leven rondom het
bestaansminimum kunt u kleding inleveren bij: Libel 17 in Leusden, tel. 033-
4953546. Bedankt voor de al geleverde
kleding.
* Linda Tsakiridis-Wildenburg
en Carla de Vries
Jaarverslag
Raad van Kerken Leusden
U kent de Raad van Kerken waarschijnlijk vooral als organisator van de jaarlijkse oecumenische Pinksterviering op
’t Plein (zie blz. 7 voor dit jaar). Maar
de Raad heeft meer pijlen op zijn boog!
Zincafé is geboren onder de paraplu van
de Raad. Ze is ook verantwoordelijk voor
de organisatie van het jaarlijkse Leusdense Prinsjesdagontbijt. En op maatschappelijk terrein is de Raad vertegenwoordigd in de gemeentelijke WMOraad. Zo zijn er nog wel een paar dingen
te noemen. Jaarlijks doet de Raad daarvan verslag aan de lidkerken. Dit verslag wordt ook geplaatst op de website
van de Raad, ook nu weer. Als u wilt
weten wat de Raad nou precies allemaal
doet, kijk dan eens op onze website:
www.rvk-leusden.nl. * Ans Brandsma
GELOOF & KERK, NR 8
6
20 APRIL 2013
Bij de bron
20 APRIL 2013
VIERINGEN
di. 23 april 10.00 u. Eucharistie, voorg. pastoor H. van Doorn
wo 24 april 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Anny van Dijk
do. 25 april 9.00 u. Rozenkransgebed
5e Zondag van Pasen – Zondag van de Oosterse Kerken
Lezingen: Handelingen 14,21-27; Openbaring 21,1-5a; Johannes 13,31-33a.34-35
za. 27 april 19.00 u. Anders Vieren, voorg. Ben Piepers m.m.v. Canticorum
zo. 28 april 11.00 u. Eucharistie, voorg. pastoor H. van Doorn m.m.v. Gemengd
Koor. Kinderwoorddienst aanwezig
wo. 1 mei 19.00 u. Mariaviering, voorg. Anny van Dijk
Bouwen aan gemeenschap
in Zijn naam
6e Zondag van Pasen
Hulp van heilige Geest
Lezingen: Handelingen 15,1-2.22-29; Openbaring 21,10-14.22-23; Johannes 14,23-29
za.
zo.
4 mei 19.00 u. Eucharistie, voorg. Wim de Jong
5 mei 11.00 u. Eucharistie, voorg. Wim Flapper. Kinderwoorddienst aanwezig
di. 7 mei 9.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Joke Verhoeven
10.00 u. Eucharistie, voorg. pastoor H. van Doorn
wo. 8 mei 19.00 u. Geen viering
Hemelvaart
Gezegend worden, om…
Lezingen: Handelingen 1,1-11; Hebreeën 9,24-28;10,19-23; Lucas 24,46-53
do.
9 mei 11.00 u. Eucharistie, voorg. pastoor H. van Doorn
7e Zondag van Pasen
Mogen allen één zijn
Lezingen: Handelingen 7,55-60; Openbaring 22,12-14.16-17.20; Johannes 17,20-26
za. 11 mei 19.00 u. Anders Vieren, voorg. Carola van den Heuvel en Hank
Beermann
zo. 12 mei 11.00 u. Eucharistie, voorg. Henk Tolboom m.m.v. Gemengd Koor.
Kinderwoorddienst aanwezig
di. 14 mei 10.00 u. Eucharistie, voorg. pastoor H. van Doorn
wo. 15 mei 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Richard Serpenti
Pinksteren
De Helper zal ons alles leren
Lezingen: Handelingen 2,1-11; Romeinen 8,8-17; Johannes 14,15-16.23b-26
za. 18 mei 19.00 u. Gregoriaans, voorg. Henk Tolboom m.m.v. Gemengd Koor
zo. 19 mei 9.00 u. Eucharistie, voorg. pastoor H. van Doorn. Kinderwoorddienst
aanwezig
10.30 u. Oecumenische buitenviering op ‘t Plein, voorg. Fred Kok,
ds. Maria Berends en ds. Ruud de Boer, m.m.v. gelegenheidskoor. Thema: ‘Bij de bron’
13.00 u. Rwandese viering, voorg. Jean-Baptiste Rwamayanja
ma. 20 mei
Tweede Pinksterdag. Geen viering
di. 21 mei 10.00 u. Eucharistie, voor. pastoor H. van Doorn
wo. 22 mei 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Marga Burger
Bij de bron
Heilige Drie-eenheid
Uitgenodigd in naam van
de Enige
Lezingen: Spreuken 8,22-31; Romeinen 5,1-5; Johannes 16,12-15
za. 25 mei 19.00 u. Anders vieren, voorg. Fred Kok m.m.v. Gemengd Koor
zo. 26 mei 11.00 u. Eerste Communieviering, voorg. pastoor H. van Doorn
m.m.v. Generations
di. 28 mei 10.00 u. Eucharistie, voorg. pastoor H. van Doorn
wo. 29 mei 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Anny van Dijk
Sacramentsdag
Breken en delen, om zelf
tot zegen te zijn
Lezingen: Genesis 14,18-20; 1 Korintiërs 11,23-26; Lucas 9,11b-17
za.
zo.
1 juni 19.00 u. Geen viering
2 juni 9.30 u. Kleuterkerk
11.00 u. Eucharistie, voorg. Henk Tolboom m.m.v. Gemengd Koor.
Kinderwoorddienst aanwezig
Elke morgen in mei, behalve zondag- en dinsdagmorgen, om 9.00 u. Rozenkransgebed in de Mariakapel
BIJ DE VIERINGEN
Gebedsintenties
Bij u, HEER, schuil ik.
maak mij nooit te schande.
Psalm 31, 2a
za. 27 apr.: fam. Van den Hengel-van Zijl
zo. 28 apr.: Johannes en Maria van den Hengel-van
Daatselaar; Cilia Blom; Johannes en Aleida van den
Bremer-Kaas; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; ouders van ’t
Klooster-Kok, Ger en Theo; jgd. Bertus Herder, Kees
en Martina van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Ton en Riet Sikken-van Brede-
rode; jgd. Jan Verbeek; Jan en Bep van den BergKuijper en Ron Bouwens; Arno Littmann; Herman
Hilhorst; Jan Herder; Ton van den Berg; Silvia SofSanichar; jgd. Wim Blom; Greet Hilhorst-van Daatselaar
za. 4 mei: Gerardus van den Hengel; Coen Huurdeman; Wilhelmina van Bekkum-Rutten
zo. 5 mei: Johannes en Maria van den Hengel-van
Oecumenische Pinksterviering
op ’t Plein op 19 mei om 10.30 uur
Bij de bron
Dat is het thema van de Oecumenische Pinksterviering op Eerste Pinksterdag
(19 mei) om 10.30 uur. Als ontwikkelingen niet gaan zoals je wilt, ontstaat de
wens om terug te gaan naar de bron.
Het christelijk geloof kan niet zonder bron, water, levend water. Daarover gaat
het in deze viering. Het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en de
Samaritaanse vrouw. Bij de bron. Een echt Pinksterverhaal!
Vanaf 10.00 uur kunt u ’t Plein in winkelcentrum De Hamershof op wandelen en
op uw gemak een kopje koffie of thee nemen. Om 10.30 uur begint de viering.
Bij regen gaan we naar de nabij gelegen kerk De Koningshof. Daar is ook de
crèche voor de allerkleinsten. En natuurlijk is er ook weer een speciaal programma voor de kinderen. Meer informatie vindt u in ‘sAmen’, dat als speciale bijlage bij dit nummer van ‘Geloof & kerk’ is gevoegd.
Vrijwilligers (v/m) gevraagd
(alleen voor deze viering met Pinksteren)
Wilt u voor deze Oecumenische Pinksterviering helpen bij het
■ uitzetten van de (600-800) stoelen,
■ opbouwen van het podium,
■ inschenken van koffie, thee en limonade,
■ collecteren,
■ uitdelen van de liturgieën
dan kunt u bellen of mailen met Ans Brandsma (tel. 06-5153 7279 of [email protected]). Vanaf drie weken voor Pinksteren ligt hiervoor ook een intekenlijst achter in de kerken. * J.Vo
Op de grens van leven en dood
Ik geloof in het gebed van nu
en de daad van vandaag
Ik geloof in God de Vader
ik geloof in God de Zoon
en in de wonderen van de Liefde
Jan Visscher
Citaten uit overlijdensberichten
Daatselaar; Christina van den Breemer-Wantenaar;
Dirk van Daatselaar; Ben Hemkamp; Herman en Nellie Kohlmann-van Nes en kinderen; Hein Kooijman;
zr. Rosa en overleden medezusters; ouders Tolboomvan Esveld en kinderen; Tina en Arie Vrijhoef; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van
den Hoven
za. 11 mei: Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen;
jgd. Antoon Berg
zo. 12 mei: Johannes en Maria van den Hengel-van
Daatselaar; Cornelis en Gerarda Herder-van den
Hengel; Riekje en Jan Blom; Piet Groenhof; ouders
7
GELOOF & KERK, NR 8
Vrijhoef-van den Berg en kinderen; Hermanus
Hilhorst; overledenen van Kevelaer; Bart Hak
za. 18 mei: Henk en Leen van de Boom-Hartman
zo. 19 mei: Johannes en Maria van den Hengel-van
Daatselaar; jgd. Piet Brouwer; Ben Hemkamp; Kees
en Martina van ’t Klooster-van den Hengel; Martine
Hilhorst; Arno Littmann; ouders Verhoef-van Dijk;
jgd. Reinier en Jans van den Hengel-van Burgsteden
za. 25 mei: ouders Tolboom-Verhoef
zo. 26 mei: Johannes en Maria van den Hengel-van
Daatselaar; Cilia Blom; jgd. Piet Brouwer; Ruth van
Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de
Wolfshaar; Aloysius van der Post; Ton van den
Berg; Silvia Sof-Sanichar; Greet Hilhorst-van Daatselaar; Hermanus Hilhorst
zo. 2 juni: Johannes en Maria van den Hengel-van
Daatselaar; Christina van den Breemer-Wantenaar;
Dirk van Daatselaar; Griet van Daaatselaar; Ben
Hemkamp; jgd. Antonius en Lambertha van den
Hoven-Voskuilen; Hein Kooijman; zr. Rosa en overleden medezusters; jgd. Job Tijmensen; ouders Tolboom-van Esveld en kinderen; Tina en Arie Vrijhoef; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; jgd. Hermien Huurdeman;
Coen Huurdeman; Gerardus van den Hengel; Antoon Berg
Nagekomen intentie za. 20 april: Rob van Opijnen
Kosters
wo. 24 april Annie Prinsen; 27/28 april Ha Pham;
wo. 1 mei Annie Prinsen; 4/5 mei Frank Noy; wo. 8
mei Annie Prinsen; do. 9 mei Henk van Burgsteden;
11/12 mei Gerard Smits; wo. 15 mei Annie Prinsen;
18/19 mei Henk Gho; ma. 20 mei Henk van Burgsteden; wo. 22 mei Annie Prinsen; 25/26 mei Ha
Pham; wo. 29 mei Annie Prinsen; zo. 2 juni Frank Noy
Misdienaars
zo. 28 apr. Simone en Victor; za. 4 mei Victor en
Erwin; zo. 5 mei Fabrice en Victor; zo. 12 mei
Alexander, Victor en Sandra; za. 18 mei Antonis en
Victor; za. 1 juni Victor en Erwi ; zo. 2 juni Simone
en Fabrice
Koffiedrinken in De Kom
Na de zondagse viering kunt u een kopje koffie of
thee drinken in De Kom. Als gastdames en -heren
zijn aanwezig: 28 apr. T. van Lambalgen en G. van
Wee; 5 mei J. Speksnijder en K. Suleiman; verder
nog niet bekend.
Maria te midden van de apostelen tijdens
het eerste pinksterfeest. In de meimaand
(Mariamaand): elke morgen, behalve zondag- en dinsdagmorgen, om 9.00 u.
Rozenkransgebed in de Mariakapel. En op
1 mei om 19.00 u. een Mariaviering.
GELOOF & KERK, NR 8
di.
wo.
do.
di.
di.
wo.
do.
8
20 APRIL 2013
KOPIJ
ACTIVITEITENAGENDA
30 apr.
1 mei
2 mei
7 mei
14 mei
15 mei
16 mei
13.30 u.
20.00 u.
9.00 u.
13.30 u.
13.30 u.
9.00 u.
Pastoraal Team (Ontmoetingsruimte)
Financiële Commissie (Ontmoetingsruimte)
Locatieraad (Ontmoetingsruimte)
Pastoraal Team (Ontmoetingsruimte)
Pastoraal Team (Ontmoetingsruimte)
Pastoraatsgroep (De Kom)
Inleveren kopij ‘Geloof & kerk’ nr. 8
(3 juni t/m 8 juli)
di. 21 mei 13.30 u. Pastoraal Team (Ontmoetingsruimte)
di. 28 mei 13.30 u. Pastoraal Team (Ontmoetingsruimte)
wo. 29 mei 13.30 u. Vouwen en Nieten (De Kom)
Iedere dinsdag om 14.00 u. Soos in De Kom (open vanaf 13.30 u., kosten € 1,00)
Vieringen elders
Achterveld op zondag: 28 apr. 9.30 u. Eucharistie,
voorg. H. van Doorn; 5 mei 9.30 u. Eucharistie,
voorg. Wim Flapper; 12 mei 9.30 u. Anders Vieren,
voorg. Carola van den Heuvel en Hank Beermann;
19 mei 9.30 u. Pinksterviering, voorg. Wies van den
Wildenberg en Anita Snik; 26 mei 9.30 u. Woorden Communieviering, voorg. Fred Kok
’t Hamersveld: wo. 1 mei 10.30 u.: Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok
Lisidunahof: do. 25 apr. 19 u. Viering, voorg. P. Flinkerbusch; za. 4 mei 11 u. Woord- en Communieviering, voorg. P. Flinkerbusch; do. 9 mei 19 u. Hemelvaartviering, voorg. P. Flinkerbusch; za. 18 mei 11
u. Pinksterviering, voorg. ds. R. Rosmolen en P.
Flinkerbusch; do. 23 mei 19 u. Viering, voorg. P.
Flinkerbusch; za. 1 juni 11 u. Woord- en Communieviering, voorg. P. Flinkerbusch
Marcuskerk: iedere vrijdag 19.45 u. Oecumenisch
Avondgebed
FAMILIEBERICHTEN
Overleden
Richardus Johannes Schoonderbeek, 85 jaar
Wim van der Geer, 87 jaar
* Mogen zij rusten in vrede
Geboren
Mathijs Alexander van Wandelen, 17 maart (in
Mississauga (ON), Canada)
* Hartelijk gefeliciteerd
Doopgesprek
Voor het eerstvolgende doopgesprek kunt u zich
opgeven bij het parochiesecretariaat, tel. 4941261.
Gospelkoor Say Yes
uit Zwartebroek verleende al enkele malen medewerking aan vieringen in de
Dorpskerk van De Glind, nu geven ze
daar op vrijdag 31 mei een avondvullend concert. Onder leiding van dirigente Wilma Bouwman brengen zij op een
aanstekelijke en overtuigende manier
Engelstalige en Nederlandstalige gospelliederen. De ‘luisteraars’ zullen ook
een paar keer worden uitgenodigd om
mee te zingen. De kerk is open vanaf
19.30 u.; het concert begint om 20.00 u.
Reserveren: [email protected] of tel.
0342-459000 (10.00-18.00 u.). Zie ook:
www.dorpskerkdeglind.nl > Agenda.
* Mieke Groen
nr
verschijningsdatum
uiterste datum
inlevering kopij
9
10
1
2
1
6
7
5
16
20
22
19
juni
juli
september
oktober
mei
juni
augustus
september
Alle nummers worden in de gemeenschap van de
Sint Jozefkerk in Leusden thuis bezorgd.
Kopij kan, gericht aan ‘Geloof & kerk’, uiterlijk worden ingeleverd op boven vermelde uiterste inleverdata (donderdagen) in de brievenbus van het
secretariaat of via e-mail: ‘Geloof & kerk’ <[email protected]>. Kopij die later wordt ingeleverd,
schuift ‘automatisch’ door naar een volgend nummer. Het is aan het oordeel van de redactie ingeleverde kopij te plaatsen, in te korten of te herredigeren. Ook onder verantwoordelijkheid van de
redactie vallen lay-out en plaatsing van logo’s en
illustraties.
De 44e jaarlijkse Pinkstervoettocht van
de Franciscaanse Beweging is dit jaar van
17-20/5 in Helvoirt. Plaats van overnachting
is het bezinningscentrum Emmaus, op 800
meter afstand van de Loonse en Drunense
Duinen. Dagelijks worden er in groepen van
8-10 deelnemers tochten gemaakt van 8 of
16 km. Thema: eenvoud. Opgave: tel. 0736131340 of [email protected]
Meer info: franciscaansebeweging.nl.
■ Een bezoek aan het Zouavenmuseum in
Oudenbosch is gemakkelijk te combineren
met dat aan de basiliek, het arboretum of
het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum (alle vlakbij het museum). Afspraken
voor een groepsbezoek: [email protected] of tel. 0165-313448. Meer informatie: zouavenmuseum.nl
■ Op 5/5, 10.30 u. zingt het Nijkerkse projectkoor Dolce Musica in de St. Catharinakathedraal in Utrecht (Lange Nieuwstraat
36) de Harmoniemesse van Joseph Haydn.
■ Unieke tentoonstelling Goddelijke inspiratie. Russische ikonen ontmoeten westerse kunst, 10/4-4/8: een 30 ikonen uit het
Andrej Rublev Museum in Moskou (een
prachtige verzameling uit de 15e eeuw tot
circa 1900, een van de belangrijkste van
Rusland), gecombineerd met stukken uit de
eigen verzameling westerse religieuze kunst
van de vroege Middeleeuwen tot heden. Een
goed overzicht van overeenkomsten en verschillen tussen orthodoxe en westerse
christelijke kunst. Ikonen uit Nederlandse
galeries en particuliere verzamelingen maken het geheel compleet. Een tentoonstelling vanwege het Nederland-Ruslandjaar in
het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat
38, 3512 PH Utrecht, tel. 030-2313835, di-vr
10-17 u., za-zo 11-17 u.; Koninginnedag gesloten. Info: catharijneconvent.nl
■
Informatie voor deze rubriek zenden naar:
g&[email protected]
Zie ook blz. 7 en de bijlage ‘sAmen’ in dit nummer.
Ontwerp logo en swoosh Sint Lucasparochie en achtergrond
ʻJottumʼ: Gies Voorburg (merxe.nl). Illustraties in dit nummer:
v.b.n.b. en v.l.n.r. p. 1, 2, 6 en 8 Raad van Kerken Leusden; p. 1, 4 en 5
Anne Voorburg; p. 2 en 3 Jan Vincenten; p. 4, 5 en 6 RS; p. 5 Ben
Piepers; p. 6/7 Wand ‘De zending van de Heilige Geest’ in de kerk van
St. Josef im Vossenberg in Papenburg/Jan Voorburg; p. 8 Jan Voorburg

Vergelijkbare documenten

Geloof en Kerk 2012-13 7

Geloof en Kerk 2012-13 7 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN

Nadere informatie

Geloof en Kerk 2009-10 7

Geloof en Kerk 2009-10 7 blz. 6/7: Vieringen t/m 2 juni; Pinksterviering op ’t Plein blz. 8: Gospelkoor Say Yes; ‘Bij de UITgang’ (Pinkstervoettocht; Zouaven; Dolce Musica; Goddelijke inspiratie)

Nadere informatie

Geloof en kerk 2010-11 10

Geloof en kerk 2010-11 10 gemeenschap rond de St. Jozefkerk te Leusden in de St. Lucasparochie onder redactie van: Wim Veen, Jan Vincenten, Jan Voorburg (vormgeving) Tekstverwerking: Secretariaat St. Jozefkerk. Grafische ve...

Nadere informatie

Geloof en Kerk 2013-14.7

Geloof en Kerk 2013-14.7 Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 [buiten kantoortijden voor uitvaarten: 0629457203; aanvragen huur De Kom: tel. 06-26276592 of [email protected]],...

Nadere informatie

Geloof en Kerk 2013-14.3

Geloof en Kerk 2013-14.3 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 [buiten kantoortijden voor uitvaarten: 0629457203; aanvragen huur De Kom: tel. 06-26276592 of ...

Nadere informatie