Factsheet - ASDASQ

Commentaren

Transcriptie

Factsheet - ASDASQ
Factsheet ‐ ASDASQ
Meetpretentie en doel De Nederlandstalige Autism Spectrum Disorders In Adults Screening Questionnaire (ASDASQ) is een beoordelingslijst die screent op de aanwezigheid van een stoornis in het autismespectrum. De ASDASQ bestaat uit negen vragen, die met ja of nee beantwoord kunnen worden, over symptomen en beperkingen die optreden bij autismespectrum‐
stoornissen. Een tiende item vraagt naar eventuele contacten van het te beoordelen individu met psychiatrische hulpverlening in de kindertijd of adolescentie. Wanneer een individu een hoge score behaalt op de ASDASQ kan dit een indicatie zijn van de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis en is verder onderzoek nodig. De ASDASQ wordt vanwege de afwezigheid van normen en geringe betrouwbaarheid alleen gebruikt voor een eerste inschatting en kan niet gebruikt worden voor het definitief stellen van de diagnose autisme. Scoring en normen De totaalscores van de ASDASQ wordt behaald door op de negen vragen de antwoorden een 1 (aanwezig) of een 0 (niet aanwezig) toe te kennen en bij elkaar op te tellen. Een lage totaalscore is een indicatie voor de afwezigheid van een autismespectrumstoornis en een hoge totaalscore een indicatie voor de aanwezigheid hiervan. De totaalscore kan alleen gebruikt worden om een uitspraak te doen over het individu. Er kunnen geen vergelijkingen plaatsvinden met andere groepen en er zijn geen (forensische) normen. Betrouwbaarheid Interne consistentie Ter bepaling van de interne consistentie van de ASDASQ zijn Cronbach’s alfacoëfficiënten uitgerekend. De interne consistentie van de negen items is goed (0.85). Hertestbetrouwbaarheid Ter bepaling van de hertestbetrouwbaarheid is bij 38 personen na 11‐13 maanden de ASDASQ opnieuw afgenomen. Kappacoëfficiënten variëren van zwak tot matig (0.22 tot 0.65) met een gemiddelde van 0.53. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Ter bepaling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bij 56 personen na een periode van 0‐13 maanden de ASDASQ een tweede maal afgenomen door een tweede deskundige. Kappacoëfficiënten varieerden van ‐0.06 tot 0.66 tot met een gemiddelde van 0.36. In ander onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij 25 persoenen was de kappacoëfficiënt 0.42 wat duidt op een zwak tot matige interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Sleutelreferenties Chang, H.L., Juang, Y.Y., Wang, W.T., Huang. C.I., Chen, C.Y. & Hwang, Y.S. (2003). Screening for autism spectrum disorder in adult psychiatric outpatients in a clinic in Taiwan. General Hospital Psychiatry, 25, 284‐288. Nylander, L. & Gillberg, C. (2001). Screening for autism spectrum disorders in adult psychiatric out‐patients: a preliminary report. Acta Psychiatrica Scandinavica, 103, 428‐434. Voor uitleg van onderstreepte termen zie Leeswijzer Fact Sheets

Vergelijkbare documenten