Stevig fundament voor nieuw stadhuis

Commentaren

Transcriptie

Stevig fundament voor nieuw stadhuis
GEMEENTE DEVENTER,
PROJECTAUDIT NIEUWBOUW
STEVIG
FUNDAMENT VOOR
NIEUW STADHUIS
‘We kregen weer
vertrouwen van het
college en de raad’
Deventer is een oude Hanzestad met een binnenstad vol
monumenten. Het oudste stenen huis van Nederland,
bijvoorbeeld. In diezelfde binnenstad ligt het stadhuiscomplex dat al een tijdje aan vernieuwing toe is.
Die vernieuwing is uitgegroeid tot een complex en
politiek gevoelig traject, dat al decennia lang niet
goed van de grond wil komen. Met een projectaudit
wilde de gemeente achterhalen hoe de projectorganisatie beter kon. En zo het project van een steviger
fundament voorzien.
een gegeven dat het werken voor de gemeente extra cachet
geeft. Tegelijk maakt die grote ambtenarencomponent het
lastig. We werken wel met publiek geld. Daarom hebben
we niet één, maar meerdere aanloopfases. Over elke
fase moet opnieuw besloten worden. Dat betekent ook
dat het project in elke fase weer kan stranden, omdat de
publieke opinie over overheidsbestedingen bijvoorbeeld
verandert. Vandaar dat we eigenlijk al dertig jaar
nauwelijks vooruitkomen.’
Waarom een projectaudit?
Frank Galesloot is sinds 2007 concerncontroller bij de
gemeente Deventer. Zijn taak: beoordelen of de gemeente
‘in control’ is en eraan bijdragen dat de gemeente effectief
en efficiënt werkt. Hij werkte daarom graag mee aan een
oplossing voor de stagnerende vernieuwing van het stadhuiscomplex. Die oplossing werd nog urgenter toen er een
tweede college over sneuvelde.
Wat maakt de nieuwbouw van het stadhuis zo’n
complex en gevoelig project?
‘In een oude binnenstad zoals die van Deventer kun je niet
zomaar een bouwtraject starten. Er spelen veel verschillende
emoties: van omwonenden, van het bedrijfsleven én van de
raad. Het stadhuis zit namelijk al eeuwen in de binnenstad,
‘Toen ik hier in 2007 kwam trof ik een project aan dat voor
de zoveelste keer dreigde vast te lopen. Dit keer door onduidelijkheden op allerlei fronten. Hoeveel het zou gaan kosten,
bijvoorbeeld. Ik vroeg daarom een accountantsbureau een
financiële audit te doen. Zij signaleerden onder meer dat de
informatievoorziening spaak liep en dat er niet echt projectmatig werd gewerkt. Het leek weer even goed te gaan,
maar twee jaar later, in 2009, sneuvelde het project alsnog
– vlak voor de finish. Ik besloot daarop een bureau te zoeken
dat meer kon dan een puur financiële audit. Een bureau dat
een goede projectaudit kon doen, specifiek gericht op de
brede projectaanpak en informatievoorziening. Expertise die
wij niet in huis hadden. Via een enthousiaste aanbeveling
van de gemeente Harderwijk kwam ik bij Balance terecht.’
En heeft die projectaudit gebracht wat je
ervan verwachtte?
‘De audit heeft er mede voor gezorgd dat er weer vertrouwen
kwam bij het college en de raad, zodat we door konden met
het bouwproject. Waar ik verder heel blij mee ben is de
kennis die Balance binnenbracht van state-of-the-art projectaanpak. Wat heeft een project nodig om aan een complexe
opgave te kunnen voldoen? Hoe ga je om met belangengroepen, wie zijn de tegenstanders, hoe kun je gebruikmaken
van medestanders? Verder hebben we nu methodes in
handen om risico’s scherper te krijgen. En methodes om,
iets heel anders, te werken aan de juiste teamspirit. Onze
projectaanpak is, kortom, veel professioneler geworden.’
En nu? Hoe gaat het aflopen met het stadhuis?
‘We staan nu aan de vooravond van politieke besluitvorming in
de raad over het definitieve ontwerp en het krediet. Als dat
positief uitpakt, zijn we snel zover dat we de aanbesteding
kunnen aankondigen voor het realiseren van het nieuwe
gebouw. Dankzij de projectaudit en het adviesrapport
hebben we nu een scherper en breder inzicht in de verschillende onderdelen van het project, zoals omvang, karakter,
onderlinge samenhang en aanpak. Risico’s en kansen
worden veel beter uitgelegd. Daarmee hebben we ook naar
buiten een veel sterker verhaal, wat helpt om de aanbestedingen goed scherp te krijgen.’ ¢
BALANCE BIJ DE GEMEENTE
DEVENTER
Eind 2010 en eind 2011 hebben we
projectaudits gedaan bij de gemeente
Deventer. Onderwerp was de
vernieuwing van het stadhuis.
Inmiddels werken we alweer toe
naar een vervolg van de audits.
GEMEENTE DEVENTER,
PROJECTAUDIT NIEUWBOUW
STEVIG
FUNDAMENT VOOR
NIEUW STADHUIS
‘We kregen weer
vertrouwen van het
college en de raad’
Deventer is een oude Hanzestad met een binnenstad vol
monumenten. Het oudste stenen huis van Nederland,
bijvoorbeeld. In diezelfde binnenstad ligt het stadhuiscomplex dat al een tijdje aan vernieuwing toe is.
Die vernieuwing is uitgegroeid tot een complex en
politiek gevoelig traject, dat al decennia lang niet
goed van de grond wil komen. Met een projectaudit
wilde de gemeente achterhalen hoe de projectorganisatie beter kon. En zo het project van een steviger
fundament voorzien.
een gegeven dat het werken voor de gemeente extra cachet
geeft. Tegelijk maakt die grote ambtenarencomponent het
lastig. We werken wel met publiek geld. Daarom hebben
we niet één, maar meerdere aanloopfases. Over elke
fase moet opnieuw besloten worden. Dat betekent ook
dat het project in elke fase weer kan stranden, omdat de
publieke opinie over overheidsbestedingen bijvoorbeeld
verandert. Vandaar dat we eigenlijk al dertig jaar
nauwelijks vooruitkomen.’
Waarom een projectaudit?
Frank Galesloot is sinds 2007 concerncontroller bij de
gemeente Deventer. Zijn taak: beoordelen of de gemeente
‘in control’ is en eraan bijdragen dat de gemeente effectief
en efficiënt werkt. Hij werkte daarom graag mee aan een
oplossing voor de stagnerende vernieuwing van het stadhuiscomplex. Die oplossing werd nog urgenter toen er een
tweede college over sneuvelde.
Wat maakt de nieuwbouw van het stadhuis zo’n
complex en gevoelig project?
‘In een oude binnenstad zoals die van Deventer kun je niet
zomaar een bouwtraject starten. Er spelen veel verschillende
emoties: van omwonenden, van het bedrijfsleven én van de
raad. Het stadhuis zit namelijk al eeuwen in de binnenstad,
‘Toen ik hier in 2007 kwam trof ik een project aan dat voor
de zoveelste keer dreigde vast te lopen. Dit keer door onduidelijkheden op allerlei fronten. Hoeveel het zou gaan kosten,
bijvoorbeeld. Ik vroeg daarom een accountantsbureau een
financiële audit te doen. Zij signaleerden onder meer dat de
informatievoorziening spaak liep en dat er niet echt projectmatig werd gewerkt. Het leek weer even goed te gaan,
maar twee jaar later, in 2009, sneuvelde het project alsnog
– vlak voor de finish. Ik besloot daarop een bureau te zoeken
dat meer kon dan een puur financiële audit. Een bureau dat
een goede projectaudit kon doen, specifiek gericht op de
brede projectaanpak en informatievoorziening. Expertise die
wij niet in huis hadden. Via een enthousiaste aanbeveling
van de gemeente Harderwijk kwam ik bij Balance terecht.’
En heeft die projectaudit gebracht wat je
ervan verwachtte?
‘De audit heeft er mede voor gezorgd dat er weer vertrouwen
kwam bij het college en de raad, zodat we door konden met
het bouwproject. Waar ik verder heel blij mee ben is de
kennis die Balance binnenbracht van state-of-the-art projectaanpak. Wat heeft een project nodig om aan een complexe
opgave te kunnen voldoen? Hoe ga je om met belangengroepen, wie zijn de tegenstanders, hoe kun je gebruikmaken
van medestanders? Verder hebben we nu methodes in
handen om risico’s scherper te krijgen. En methodes om,
iets heel anders, te werken aan de juiste teamspirit. Onze
projectaanpak is, kortom, veel professioneler geworden.’
En nu? Hoe gaat het aflopen met het stadhuis?
‘We staan nu aan de vooravond van politieke besluitvorming in
de raad over het definitieve ontwerp en het krediet. Als dat
positief uitpakt, zijn we snel zover dat we de aanbesteding
kunnen aankondigen voor het realiseren van het nieuwe
gebouw. Dankzij de projectaudit en het adviesrapport
hebben we nu een scherper en breder inzicht in de verschillende onderdelen van het project, zoals omvang, karakter,
onderlinge samenhang en aanpak. Risico’s en kansen
worden veel beter uitgelegd. Daarmee hebben we ook naar
buiten een veel sterker verhaal, wat helpt om de aanbestedingen goed scherp te krijgen.’ ¢
BALANCE BIJ DE GEMEENTE
DEVENTER
Eind 2010 en eind 2011 hebben we
projectaudits gedaan bij de gemeente
Deventer. Onderwerp was de
vernieuwing van het stadhuis.
Inmiddels werken we alweer toe
naar een vervolg van de audits.