CASE STUDY MASSAAL BLOEDVERLIES NA REVISIE HEUP

Commentaren

Transcriptie

CASE STUDY MASSAAL BLOEDVERLIES NA REVISIE HEUP
CASE STUDY
MASSAAL BLOEDVERLIES NA
REVISIE HEUP
ASTRID NOOR
CIRCULATION PRACTITIONER I.O.
INLEIDING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VOORSTELLEN CASUS
VOORGESCHREVEN BEHANDELING
PARAMETERS EN LABUITSLAGEN
HEMOSTASE BELEMMERENDE FACTOREN
DOEL VAN DE THERAPIE
WAT ZEGT DE LITERATUUR?
CLASSIFICATIE VS DEFINITIE MASSAAL BLOEDVERLIES
CONCLUSIE & AANBEVELINGEN
LITERATUUR
28-4-2011
2
VOORSTELLEN CASUS
• Revisie van de heup; vervanging cup na eerdere total hip
• Anamnese:
 Cardiaal belast, opname 2010 cardiologie ivm dec cordis, echo cor ejectie fractie
20%, gedilateerd li. ventrikel
 Ascal gecontinueerd
 Nierinsufficiëntie
 ASA IV
• Een half uur na binnenkomst IC snelle haemodynamische
achteruitgang zichtbare bloeding uit operatiewond
28-4-2011
3
Na 1uur
Parameters & lab
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABP
Mean
HF
CVD
Temp
SaO2
Up
Hb
pH
pCO2
HCO3BE
pO2
Lactaat
INR
APTT
Trombo’s
28-4-2011
113/59
73
86 SR
5
36.3
100%
5,6
7.31
5,6
21.1
-4.8
15
2.3
1.65
45 sec
80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABP
Mean
HF
CVD
Temp
SaO2
Up
Hb
pH
pCO2
HCO3BE
pO2
Lactaat
INR
APTT
Trombo’s
Na 2 uur
78/44
54
97 SR
1
35.2
100%
5,2
7.29
5,9
20.4
-7.5
17.1
2.6
63
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABP
Mean
HF
CVD
Temp
SaO2
Up
Hb
pH
pCO2
HCO3BE
pO2
Lactaat
INR
APTT
Trombo’s
139/66
91
111 ST
6
33.4
100%
5.1
7.20
6.3
18.3
-9.1
16.5
3.1
74
4
VOORGESCHREVEN BEHANDELING
• Overname van OK, “mededeling niet helemaal droog gesloten”
verder stabiel met Noradrenaline st 10 en epidurale pijnbestrijding
• Een half uur na binnenkomst grote hoeveelheid zichtbaar bloedverlies en haemodynamische verslechtering, pat. verliest niet het
bewustzijn.
• Arterielijn en centrale lijn worden geprikt
• Vulling (totaal 1,5L colloïd) Noradrenaline wordt naar st 18 gezet
• Contact orthopedisch chirurg; denkt niet aan een bloeding
• Echo cor: volledig collaberen van de vena cava
• In een tijdsbestek van 2 uur zijn 17 packed cell’s, 7 FFP’s, 1
trombocytensuspensie en 650ml orthopad-bloed toegediend
• 2x 20ml Cofact, 1x minrin 1gr tranexaminezuur en calcium iv
• Na 2 uur blijft pat. bloeden en is retour OK gegaan en een arteriële
bloeding van de A circumflex werd onderbonden
28-4-2011
5
28-4-2011
6
Hemostase belemmerende factoren
Orthopeed
Ascal gebruik = trombocytopathie
Reflexmatig vullen = verdunnen
Systole hoog met behulp van noradrenaline = druk op het vaatbed
Acidose = remt de enzymactiviteit waardoor het stollingssysteem
faalt
• Hypothermie = vermindering functie trombocyt en remt
stolselvorming. Ander gevolg is hyperfibrinolyse waardoor een
minder stabiel stolsel ontstaat
• Erytrocytenconcentraat en FFP bevatten citraat = vangt calcium weg
•
•
•
•
•
28-4-2011
7
Doel van de therapie
• Damage control surgery: 'stop the bleeding' d.m.v.
tamponeren, operatie of embolisatie.
• Herstel van circulerend volume, weefseloxygenatie en
stolling
• Voorkómen van de 'lethal triad' van hypothermie,
acidose en stollingsstoornissen
• Voorkomen/behandelen van complicaties secundair aan
de bloeding
28-4-2011
8
Wat zegt de literatuur?
• Er is veel geschreven over massaal bloedverlies bij trauma en
militairen
• Massaal bloedverlies kan leiden tot de dodelijke trias van acidose,
hypothermie en coagulopathie
• De ratio van FFP,s: PRBC’s laat in verschillende studies een
verhoging zien richting de 1:1 (onnodige giften van FFP’s liet een
toename zien in het ontwikkelen van ARDS)
• Standaard stollingstesten zijn met name bij hypothermie niet
geschikt, daar de plasmatische stolling als ook de
trombocytenfunctie gestoord kan zijn
• Mede hierdoor is hernieuwde aandacht ontstaan voor functionele
stollingstesten aan het bed zoals trombo-elastografie
• Aanbevolen wordt om volgens een strikt transfusiebeleid en
stollingsprotocol te werken op geleide van de grootte van de
bloeding
Classificatie vs definitie massaal bloedverlies?
Definitie massaal bloedverlies:
>10 eenheden EC’s in 24 uur
1x verlies aan circulerend bloedvolume in 24 uur
50% bloedvolumeverlies in 3uur
150ml/uur bloedverlies
CONCLUSIE & AANBEVELINGEN
• In het Westfriesgasthuis wordt niet volgens een vaste methodiek
gewerkt om de patiënt met post chirurgisch massaal bloedverlies op
te vangen.
• Het lijkt me raadzaam om in samenwerking met de vakgroepen
intensivisten, chirurgie, anesthesie en de circulation practitioner een
transfusie richtlijn bij postchirurgisch (massaal) bloedverlies op te
stellen.
• In deze richtlijn zal de onderlinge taakverdeling/verantwoording
duidelijk omschreven moeten worden.
• Dit moet resulteren in een duidelijk en handzaam protocol welke
door de vakgroep intensive care in samenwerking met de
circulation practioner op de intensive care geïmplementeerd kan
worden
28-4-2011
11
LITERATUUR
Ned tijdschr geneeskd 2011;155:2416
Ned tijdschr geneeskd 2011; 155:2306
Ned tijdschr geneeskd 2009;153:A83
www.vademecumhematologie.nl
www.hematologie.nl
Massaal bloedverlies en transfusiebeleidL.M.G. Geeraedts jr.
(Tijdschr Bloedtransfusie 2008;1:31-5)
• Richtlijnen massaal bloedverlies A.W.M.M. Koopman-van Gemert,
Dr1J.J. Zwaginga, Dr.2 Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie |
januari 2010
•
•
•
•
•
•
28-4-2011
12

Vergelijkbare documenten

Massaal bloedverlies en transfusiebeleid

Massaal bloedverlies en transfusiebeleid stolselvorming. Ander gevolg is hyperfibrinolyse waardoor een minder stabiel stolsel ontstaat • Erytrocytenconcentraat en FFP bevatten citraat = vangt calcium weg

Nadere informatie