mijnWinkel handleiding

Commentaren

Transcriptie

mijnWinkel handleiding
mijnWinkel handleiding
Inhoud
Welkom bij mijnWinkel ...................................................................................................................1
Koppeling ...................................................................................................................................1
Eigen layout ...............................................................................................................................1
Succes .......................................................................................................................................1
Abonnementen ..............................................................................................................................3
Abonnementsvormen ...................................................................................................................3
Basic abonnement .......................................................................................................................3
Losse internetkassa .....................................................................................................................3
Professional abonnement (BusinesstoConsumer) .............................................................................4
Ordersysteem vaste klanten + Professional webwinkel .....................................................................4
Enterprise system .......................................................................................................................5
Inloggen of niet? .........................................................................................................................5
Kan ik later mijn abonnement uitbreiden? ......................................................................................6
Kan ik verscheidene webwinkels aan één account koppelen?.............................................................6
Hoe kan ik mijn abonnement beëindigen? ......................................................................................6
Referentielijst .............................................................................................................................7
Uitbreidingsmogelijkheden ..............................................................................................................9
Standaard koppelingen online betalen............................................................................................9
Module affiliate ...........................................................................................................................9
Module staffelkortingen .............................................................................................................. 10
Module klantbeheer ................................................................................................................... 10
Leverancierskoppeling met ICT distributeurs ................................................................................. 11
Module eigen layout................................................................................................................... 12
Module aangepast bestelproces ................................................................................................... 12
Vragen vooraf.............................................................................................................................. 15
Wat is mijnWinkel? .................................................................................................................... 15
iii
mijnWinkel handleiding
Wat is een productlijst?.............................................................................................................. 15
Kan ik een eigen domein aanvragen bij mijnWinkel? ...................................................................... 15
Wie zijn de concurrenten van mijnWinkel? .................................................................................... 15
Moet ik ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel om een webwinkel op te zetten bij mijnWinkel?
............................................................................................................................................... 15
Moet ik BTW afdragen? .............................................................................................................. 16
Zijn er mijnWinkel banners? ....................................................................................................... 16
Kan de powered by mijnWinkel vermelding ook achterwege blijven?................................................ 17
Mogelijkheden ............................................................................................................................. 19
Hoe kan ik een bestelling maken? ............................................................................................... 19
Welke betaalsystemen ondersteunt mijnWinkel? ........................................................................... 19
1. Payment providers, eenmalige en maandelijkse kosten ........................................................... 19
2. Payment providers, transactiekosten ..................................................................................... 19
Kan ik ook staffelkortingen voor mijn producten definiëren? ........................................................... 21
Hoe gebruik ik de affiliate module (partner registratie)? ................................................................. 21
Is er een koppeling tussen mijnWinkel aan affiliate marketing programma's mogelijk?....................... 22
Kan de order gekoppeld worden aan mijn eigen backoffice?............................................................ 22
Koppeling mijnWinkel en King boekhoudpakket............................................................................. 23
Klantgegevens ....................................................................................................................... 23
Producten .............................................................................................................................. 23
Bestellingen ........................................................................................................................... 24
Hoe gebruik ik de internetkassa? Hoe kan ik artikelen rechtstreeks in de winkelwagen plaatsen? ........ 25
Kan ik mijnWinkel ook als offertesysteem gebruiken? .................................................................... 27
Kan ik eigen parameters meegeven in mijnWinkel? ....................................................................... 28
Voorraadbeheer binnen mijnWinkel ............................................................................................. 28
Voorraad ophalen vanaf een externe server.................................................................................. 30
Problemen oplossen ..................................................................................................................... 31
Waarom kan ik mijn productlijst niet uploaden? ............................................................................ 31
iv
Inhoud
Waarom kan ik mijn productlijst niet bekijken? ............................................................................. 31
Ik kan binnen mijnWinkel geen kolom met plaatjes selecteren ........................................................ 31
Waarom komen mijn bestellingen niet aan? .................................................................................. 31
Waarom krijg ik geen producten in de winkelwagen? ..................................................................... 32
Ik ben nu al een tijd bezig maar krijg de opmaak niet voor elkaar ................................................... 32
Ik heb geen Excel, wat nu?......................................................................................................... 32
Ik heb zelf geen webruimte, waar kan ik plaatjes uploaden? ........................................................... 33
Waarom krijg ik NaNNaNNaN,Na in mijn winkelwagen? .................................................................. 33
Mijn browser gedraagt zich vreemd ............................................................................................. 33
Webwinkel opzetten ..................................................................................................................... 35
Hoe zet ik een webwinkel op? ..................................................................................................... 35
Hoe integreer ik de winkel van mijnWinkel in mijn eigen website? ................................................... 35
Website integratie met frames ................................................................................................. 35
Website integratie zonder frames ............................................................................................. 36
Technische instructies voor het opnemen van mijnWinkel in uw eigen site (zonder cookies)................ 36
Stap 1 - neem links op in uw eigen site ..................................................................................... 36
Stap 2 - neem verwijzing op in uw frame .................................................................................. 36
Stap 3 - geavanceerd (bestellen zonder cookies) ........................................................................ 37
Stap 4 - testen....................................................................................................................... 37
Hoe krijg ik mijn winkel on-line? ................................................................................................. 37
Hoe krijg ik de waarschuwing op de bestelbevestiging weg? ........................................................... 37
Hoe zet ik een i-mode winkel op? ................................................................................................ 37
Mogelijkheden en beperkingen ................................................................................................. 38
Hoe zet ik een professioneel bestelsysteem (B2B) op? ................................................................... 38
Inrichten professioneel bestelsysteem ....................................................................................... 38
Automatisch inloggen.............................................................................................................. 39
Standaard password ............................................................................................................... 39
v
mijnWinkel handleiding
Dynamisch klantgegevens ophalen ........................................................................................... 39
Hoe beheer ik de productlijsten binnen een groep (met replacelists)? .............................................. 39
Hoe kan ik de klant mijn leveringsvoorwaarden laten accepteren? ................................................... 40
Checklist voor het on-line brengen van de winkel .......................................................................... 40
Winkel optimaliseren .................................................................................................................... 43
Is mijnWinkel ook beschikbaar in andere talen? ............................................................................ 43
Hoe kan ik aangeven dat klanten artikelen zelf kunnen afhalen? ..................................................... 43
Hoe komen de producten bij mijn klanten? ................................................................................... 43
Hoe verloopt het bestelproces? ................................................................................................... 43
Hoe maak ik facturen en pakbonnen van mijn orders? ................................................................... 43
Kan ik mijn bestellingen ook automatisch laten faxen? ................................................................... 44
Hoe krijg ik bezoekers in mijn webwinkel? .................................................................................... 44
Hoe gebruik ik Google AdWords met mijnWinkel? .......................................................................... 45
Wilt u zien weten hoeveel bezoekers er in uw winkel komen?.......................................................... 46
Hoe voorkom ik het kopiëren van informatie uit mijn productlijst? ................................................... 46
Winkel beheren............................................................................................................................ 49
Hoe onderhoud ik mijn productlijst?............................................................................................. 49
Hoe beheer ik mijn orders?......................................................................................................... 49
Kan de order gekoppeld worden aan mijn eigen backoffice?............................................................ 49
Hoe is het XML orderdocument opgebouwd? ................................................................................. 50
Definitie XML document........................................................................................................... 50
Automatisch uploaden van productlijsten...................................................................................... 52
Betalen ....................................................................................................................................... 53
Welke betaalmethoden zal ik opnemen in de winkel? ..................................................................... 53
Welke betaalsystemen ondersteunt mijnWinkel? ........................................................................... 53
1. Payment providers, eenmalige en maandelijkse kosten ........................................................... 54
2. Payment providers, transactiekosten ..................................................................................... 54
vi
Inhoud
Standaard koppelingen online betalen.......................................................................................... 55
iDEAL algemeen ........................................................................................................................ 56
Aanmeldprocedure iDEAL (via ING Bank) ..................................................................................... 56
Aanmeldprocedure iDEAL Professional (via Rabobank) ................................................................... 57
Aanmeldprocedure Triple Deal .................................................................................................... 58
Aanmeldprocedure PayPal .......................................................................................................... 58
Zijn electronische facturen rechtsgeldig? ...................................................................................... 59
Vragen over de techniek ............................................................................................................... 61
Met welke besturingssystemen/browsers werkt mijnWinkel? ........................................................... 61
Met welke technieken is mijnWinkel gebouwd?.............................................................................. 61
Hoeveel artikelen kunnen er maximaal in een productlijst? ............................................................. 62
Kan ik mijn winkel op CD-ROM plaatsen? ..................................................................................... 62
Kan ik mijn email naar meerdere personen doorsturen? ................................................................. 62
Heb ik cookies nodig om te kunnen bestellen? .............................................................................. 62
Vragen over de layout .................................................................................................................. 63
Kan ik de layout van mijnWinkel vooraf bekijken? ......................................................................... 63
Hoe definieer ik de namen van de velden in mijn productlijst? ........................................................ 63
Hoe pas ik de layout van mijn productlijst aan?............................................................................. 63
Hoe kan ik de volgorde van de velden veranderen? ....................................................................... 63
Hoe krijg ik een valutateken (€, $ of £) voor de prijzen van mijn producten? .................................... 63
Kan ik ook velden weglaten in de productlijst? .............................................................................. 63
Hoe krijg ik tekst in het 'meer info'-scherm? ................................................................................. 63
Wanneer kan ik met een keuzelijst laten zoeken en wanneer met een invoerveld?............................. 64
Kan ik een logo met adresgegevens toevoegen?............................................................................ 64
Kan ik hyperlinks opnemen in artikellijst en 'meer info'-scherm? ..................................................... 64
Kan ik 'doorgehaalde' prijzen tonen?............................................................................................ 64
Vragen over afbeeldingen.............................................................................................................. 65
vii
mijnWinkel handleiding
Hoe krijg ik plaatjes in mijn overzicht? ......................................................................................... 65
Mijn afbeeldingen hebben allemaal verschillende formaten, wat kan ik daar aan doen? ...................... 65
Wat als ik geen plaatje heb van een product? ............................................................................... 65
Kan ik meerdere plaatjes per regel laten zien? .............................................................................. 65
Wat als ik meerdere aanzichten van een product heb? ................................................................... 66
Vragen over zoeken en navigatie ................................................................................................... 67
Hoe kan ik selecties maken? ....................................................................................................... 67
Hoe kan ik productgroepen tonen in de winkel?............................................................................. 67
Alle productgroepen binnen 1 productlijst/Excel sheet ................................................................. 67
Voor elke productgroep een eigen productlijst/Excel sheet........................................................... 67
Hoe kan ik een URL-selectie uit een productlijst maken? ................................................................ 67
Rechtstreeks naar 1 product springen .......................................................................................... 70
Hoe kan ik deeplinks maken?...................................................................................................... 70
Hoe kan ik de gegevens sorteren? ............................................................................................... 70
Hoe maak ik een eigen zoekvenster op mijn homepage? ................................................................ 70
Hoe kan ik zoeken in een i-mode winkel? ..................................................................................... 71
Hoe kan ik de terugtoets in de winkelwagen zelf definiëren? ........................................................... 72
Tips voor het versnellen van het zoeken binnen de winkel .............................................................. 72
Achterliggende zoektechniek....................................................................................................... 72
Voorbeeld cases........................................................................................................................... 75
Zoekmogelijkheden ................................................................................................................... 75
Koppelingen ................................................................................................................................ 77
Dynamisch ophalen van product (voorraad) gegevens ................................................................... 77
XML document ....................................................................................................................... 78
Custom layout........................................................................................................................ 78
Dynamisch ophalen van klantgegevens ........................................................................................ 79
XML document ....................................................................................................................... 79
viii
Inhoud
Custom layout........................................................................................................................ 80
Instellen backoffice koppeling ..................................................................................................... 80
Vereisten script ...................................................................................................................... 81
URL script veld ....................................................................................................................... 81
Moment van aanroep .............................................................................................................. 81
Parameters ............................................................................................................................ 81
Testen .................................................................................................................................. 82
Vormgeving aanpassen ................................................................................................................. 85
Vormgeving aanpassen .............................................................................................................. 85
Basis ....................................................................................................................................... 85
Techniek myshop- uitbreidingen ............................................................................................... 85
Blok concept .......................................................................................................................... 85
Winkelschermen........................................................................................................................ 87
Winkelschermen ..................................................................................................................... 87
Tonen producten .................................................................................................................... 87
Bestellen ............................................................................................................................... 91
Algemeen .............................................................................................................................. 98
Geavanceerde opties ................................................................................................................. 98
Geavanceerde opties............................................................................................................... 98
Condities ............................................................................................................................... 98
Referenties myshop uitbreidingen................................................................................................ 99
Referentielijst ........................................................................................................................ 99
Value .................................................................................................................................. 100
Block .................................................................................................................................. 107
Repeat ................................................................................................................................ 110
Search ................................................................................................................................ 116
Acties ................................................................................................................................. 117
ix
mijnWinkel handleiding
Condities ............................................................................................................................. 124
Miscellaneous....................................................................................................................... 129
Variabelen ........................................................................................................................... 133
Functies .............................................................................................................................. 135
Instellingen ......................................................................................................................... 138
Uitzonderingen..................................................................................................................... 139
x
Welkom bij mijnWinkel
Met de dienst mijnWinkel kunt u snel een eigen winkel (B2C en B2B) op internet opzetten waarin klanten
producten kunnen raadplegen en bestellen. Als u al een eigen website heeft kunt u mijnWinkel makkelijk
in uw site integreren.
Aan welke eisen zou een webshop moeten voldoen?
•
•
•
•
Gebruikersvriendelijk
Geen beperkingen in de layout
Geen beperkingen in aantal te tonen/zoeken gegevens
Koppelingen met andere systemen
Bovenstaande punten zijn goed mogelijk omdat MijnWinkel uniek als enige dienst een naadloze koppeling
heeft met Excel of uw eigen database.
Koppeling
MijnWinkel is opgezet volgens een geheel nieuw concept. U kunt het beheer off-line doen met uw eigen
spreadsheet software. De meesten gebruiken hiervoor Excel, maar ook een andere programma is goed
mogelijk. Naast de koppeling met een spreadsheet bieden wij ook een koppeling naar uw eigen database
en/of uw eigen ordersysteem.
U ziet dat mijnWinkel aansluit bij uw bestaande software, hierdoor is het leertraject kort en bent u zeer
flexibel.
Eigen layout
U kunt mijnWinkel eenvoudig integreren in uw eigen site. De layout mogelijkheden van mijnWinkel zijn
uitgebreid waardoor u niet beperkt wordt in de creatieve vormgeving.
U kunt mijnWinkel dus zien als de motor van uw zelfontworpen auto, hoe uw auto er aan de buitenkant
uitziet kunt u zelf bepalen. Het intregeren gaat m.b.v. mijnWinkel templates en/of een eigen ontwerp met
bijvoorbeeld Marcomedia Dreamweaver of elke andere (X)HTML editor.
Succes
Veel succes met het opzetten van uw eigen webwinkel. Wij hopen dat deze handleiding al uw vragen kan
beantwoorden. Mocht bepaalde informatie niet kunnen worden gevonden, neem dan contact met ons op
via [email protected]
1
Abonnementen
Abonnementsvormen
Er zijn 5 soorten abonnementen, vergelijk abonnementen
•
•
•
•
•
Basic webwinkel
Dit abonnement is ideaal voor eenmanszaken en kleine bedrijven die tegen lage kosten een
flexibele shop willen opzetten. Het basic abonnement omvat een volledige winkel. Zonder
probleem kunt u in uw winkel honderdduizenden producten op nemen. Er kan betaald worden
met PayPal + creditcard, overschrijving, rembours of contant (afhalen).
meer info, bereken uw prijs
Losse internet kassa
Dit abonnement is bedoeld voor bedrijven die heel weinig producten verkopen of al een eigen
webwinkel hebben. Met dit abonnement kunt u uw producten on-line laten betalen (bijv.
creditcard en iDEAL).
meer info, bereken uw prijs
Professional webwinkel
Dit abonnement is bestemd voor bedrijven die een zeer professionele webwinkel wensen met
extra mogelijkheden en garanties (dag en nacht bewaking) Wij bieden u ondersteuning en de
mogelijkheid tot diverse soorten uitbreidingen (bijvoorbeeld voor creditcardbetalingen, iDEAL en
vele andere soorten betaalmethoden).
meer info, bereken uw prijs
Ordersysteem vaste klanten + Professional webwinkel
Aanvankelijk is mijnWinkel voor deze doelgroep opgezet en vele B2B klanten maken inmiddels
gebruik van mijnWinkel. Kenmerken zijn: klanten met eigen prijslijsten, koppeling aan uw eigen
administratieve systeem.
meer info, bereken uw prijs
Enterprise Ordersysteem
Alles wat u als bedrijf (bijv. groothandel) nodig heeft om een high-volume e-commerce site te
kunnen managen.
meer info
Basic abonnement
Dit abonnement is ideaal voor eenmanszaken en kleine bedrijven die tegen lage kosten een flexibele
webwinkel willen opzetten. Er kan betaald worden met PayPal + creditcard, overschrijving, rembours of
contant (afhalen). Zonder probleem kunt u in uw winkel honderdduizenden producten op nemen. Als de
winkel goed draait en er behoefte ontstaat aan uitbreidingen, zoals betalen met creditcard, dan kunt u
later eenvoudig upgraden naar een van de andere abonnementsvormen.
Het tarief van een basic abonnement begint bij € 5 per maand en er zijn geen opstartkosten.
Overzicht van de abonnementsvormen en tarieven
Wilt u de proef op de som nemen? Meldt u dan vrijblijvend aan voor een proefaccount via de homepage
van www.mijnwinkel.nl. Heeft u al een proefaccount en wilt u een abonnement afsluiten? Log dan in en
volg de instructies bij tabblad 'registratie'.
Voor dit abonnement hebben wij door PriceWaterhouseCoopers algemene voorwaarden laten opstellen.
Hierdoor liggen de gemaakte afspraken tussen u en mijnWinkel zwart op wit.
Meer algemene informatie: Wet Verkoop op Afstand
Losse internetkassa
De losse internetkassa is eigenlijk een uitgekleed professional winkel (B2C) abonnement. Zo heeft u ook
dezelfde standaard opties zoals backofficekoppeling, xml-attachment en worden uw orders in orderbeheer
3
mijnWinkel handleiding
2 kwartalen bewaard. Alleen de catalogus/productlijst ontbreken bij dit abonnement. Dit abonnement is
dus bedoeld voor bedrijven die heel weinig producten verkopen of al een eigen webwinkel hebben.
Net zoals bij het professional abonnement kunt u diverse betaaldiensten koppelen waardoor producten
online betaalt kunnen worden (bijvoorbeeld met creditcard of iDEAL). Zie overzicht betaalmethoden en
betaaldiensten
Bekijk de kosten van de internetkassa
Overige modules die u in combinatie met de losse internetkassa kunt gebruiken, zoals affiliate,
sponsorvrij, etc. vindt u op Overzicht van de abonnementsvormen en tarieven.
Wilt u de proef op de som nemen? Meldt u dan vrijblijvend aan voor een proefaccount via de homepage
van www.mijnwinkel.nl. Lees daarbij ook de instructies losse internetkassa Heeft u al een proefaccount en
wilt u een abonnement afsluiten? Log dan in en volg de instructies bij tabblad 'registratie'.
Professional abonnement (BusinesstoConsumer)
Dit abonnement is bestemd voor bedrijven die een professionele webwinkel wensen, gericht op de
consument. De winkel moet een aantrekkelijk vormgeving hebben, klanten moeten alle producten
gemakkelijk kunnen vinden en op verschillende wijzen kunnen betalen.
Het tarief van een professional (B2C) abonnement begint bij € 40 per maand en er zijn geen
opstartkosten.
Overzicht van de abonnementsvormen en tarieven
Wilt u de proef op de som nemen? Meldt u dan vrijblijvend aan voor een proefaccount via de homepage
van www.mijnwinkel.nl. Heeft u al een proefaccount en wilt u een abonnement afsluiten? Log dan in en
volg de instructies bij tabblad 'registratie'.
Voor dit abonnement hebben wij door PriceWaterhouseCoopers een contract laten opstellen. Hierdoor
liggen de gemaakte afspraken tussen u en mijnWinkel zwart op wit. Het contract is gebaseerd op de
algemene voorwaarden en wordt opgesteld na de officiele registratie.
Dit abonnement is bestemd voor bedrijven die een zeer professionele webwinkel wensen met extra
mogelijkheden en garanties (dag en nacht bewaking). Wij bieden u ondersteuning en de mogelijkheid tot
diverse soorten uitbreidingen (bijvoorbeeld voor creditcardbetalingen).
Meer algemene informatie: Wet Verkoop op Afstand.
Ordersysteem vaste klanten + Professional webwinkel
Heeft u een vast klantenbestand met prijsafspraken per klant? Dan is dit abonnement het meest geschikt
voor u.
Eigenlijk spreken we dan niet meer van een winkel maar van een ordersysteem. Met dit abonnement
krijgen klanten toegang tot uw complete assortiment, al of niet voorzien van afbeeldingen en
voorraadgegevens. Klanten zien, na inloggen, uitsluitend hun eigen prijzen. Ze kunnen rechtstreeks via
internet bestellen en indien gewenst kunnen de bestellingen gelijk ingevoerd worden in uw financiële - of
ERP systeem. Ook kan uw assortiment en klantenbestand automatisch worden bijgewerkt vanuit uw eigen
administratieve systeem.
Bij dit abonnement krijgt u ook een open professional webwinkel voor het geval u naast u gesloten
ordersysteem ook een open webwinkel wilt gebruiken. Zie verder professional webwinkel
Het tarief van een Ordersysteem vaste klanten + Professional webwinkel begint bij € 48 per maand en er
zijn geen opstartkosten. Klik hier om uw totaalkosten te berekenen.
Overzicht van de abonnementsvormen en tarieven
Wilt u de proef op de som nemen? Meldt u dan vrijblijvend aan voor een proefaccount via de homepage
van www.mijnwinkel.nl. Heeft u al een proefaccount en wilt u een abonnement afsluiten? Log dan in en
4
Abonnementen
volg de instructies bij tabblad 'registratie'.
Voor dit abonnement hebben wij door PriceWaterhouseCoopers een contract laten opstellen. Hierdoor
liggen de gemaakte afspraken tussen u en mijnWinkel zwart op wit. Het contract is gebaseerd op de
algemene voorwaarden en wordt opgesteld na de officiele registratie.
Aanvankelijk is mijnWinkel voor de Business to Business bedrijven opgezet en we hebben hier ook ruime
ervaring in (bijvoorbeeld het verzorgen van koppelingen met uw eigen systeem). Omdat elke bedrijf zijn
specifieke kenmerken heeft, willen we graag voorstellen om vrijblijvend een afspraak te maken hoe
mijnWinkel u zo goed mogelijk van dienst kan zijn.
U kunt hiervoor contact opnemen met [email protected]
Enterprise system
Bij het Enterprise Ordersystem heeft uw bedrijf (bijv. groothandel) alles wat u nodig heeft om een highvolume e-commerce site te kunnen managen.
Omdat elke bedrijf zijn specifieke kenmerken heeft, willen we graag voorstellen om vrijblijvend een
afspraak te maken hoe mijnWinkel u zo goed mogelijk van dienst kan zijn.
U kunt hiervoor contact opnemen met [email protected]
Inloggen of niet?
Bij sommige webwinkels moeten klanten inloggen voordat ze kunnen bestellen. Bij andere moet je zelfs
inloggen om het assortiment te bekijken. Wat is nu verstandig?
De belangrijkste afweging die hiervoor gemaakt kan worden is: wat voor klanten komen er in mijn winkel?
•
•
•
Winkels met voornamelijk nieuwe klanten
Bij winkels met veel nieuwe klanten is het belangrijk om het bestelproces zo makkelijk mogelijk
te maken en vertrouwen te wekken bij de nieuwe klant.
Kenmerken van zo’n winkel kunnen zijn:
1. klein overzichtelijk assortiment met foto’s en goede omschrijvingen
2. simpel bestelproces
3. eenvoudig klantformulier met alleen de essentiële gegevens: naam, adres en eventueel
telefoonnummer
4. verwijzing naar contactgegevens winkel en heldere leveringsvoorwaarden
5. abonnementsvorm: basic abonnement of professional abonnement
Winkels met veel terugkerende klanten
Bij winkels met veel terugkerende klanten is het prettig om zo'n klant te herkennen bij een
volgend bezoek. MijnWinkel gebruikt cookies om de ingevoerde klantgegevens op te slaan. Bij
een volgende bestelling worden automatisch de bekenden klantgegevens ingevuld in het
klantgegevensscherm. Dit is voor de klant volledig transparant.
Bij andere winkelsystemen wordt vaak gewerkt met een klanten-inlog, waarbij de klantgegevens
na het inloggen verschijnen maar het nadeel is dat een klant eerst een registratieproces moet
doorlopen. Dit werkt drempelverhogend.
Kenmerken van een winkel, gericht op terugkerende klanten, kunnen zijn:
1. uitgebreid assortiment waarin alle producten makkelijk te vinden zijn
2. flexibel bestelproces (met keuzes voor verzending, betaling, verpakking e.d.)
3. klantformulier met extra gegevens zoals abonneren op nieuwsbrief, vragen naar
interesses
4. wisselende aanbiedingen
5. regelmatig versturen van nieuwsbrieven
6. verwijzing naar contactgegevens winkel en heldere leveringsvoorwaarden
7. abonnementsvorm: basic abonnement of professional abonnement
Winkels met vaste klanten
Bij winkels met vaste klanten kan het juist wenselijk zijn om de winkel te beveiligen met
username en password. Het nadeel van een hogere drempel doordat ze eerst moeten inloggen
geldt hier niet omdat de klanten de webwinkel heel gericht bezoeken. Het voordeel is dat klanten
pas kunnen bestellen als ze zich hebben aangemeld. Verder kan voor elke klant een eigen
5
mijnWinkel handleiding
assortiment en/of prijslijst getoond worden.
Kenmerken van een winkel met vaste klanten kunnen zijn:
1. assortiment op maat
2. klanten moeten zich eerst aanmelden voordat ze kunnen bestellen
3. abonnementsvorm: professional bestelsysteem (B2B)
Kan ik later mijn abonnement uitbreiden?
Abonnementen zijn altijd uit te breiden met meer producten of extra modules. Ook kan later overgestapt
worden op een ander type abonnement wanneer u bijvoorbeeld on-line betaalmogelijkheden wilt
toevoegen aan uw winkel. Een overzicht van de beschikbare abonnementen, uitbreidingsmodules en
bijbehorende kosten vindt u hier.
•
•
•
uitbreiding basic abonnement
Bij uitbreiding van een basic abonnement (extra producten of extra productlijsten) stuurt u een
mailtje aan [email protected] De extra kosten worden dan verrekend met de resterende
abonnementsduur, zodat u niets hoeft bij te betalen.
upgrade basic abonnement of internetkassa
Bij upgrade van een basic abonnement of internetkassa naar een professional abonnement stuurt
u een mailtje aan [email protected] U krijgt instructies over de te nemen stappen.
uitbreiding professional abonnement
Bij uitbreiding van een professional abonnement (extra modules, extra producten of extra
productlijsten) stuurt u ook een mailtje aan [email protected]
Uitbreidingen, aangevraagd voor 17.00 uur, worden over het algemeen dezelfde dag nog verwerkt.
Kan ik verscheidene webwinkels aan één account koppelen?
Indien er bij mijnWinkel een abonnement is afgesloten, dan is het mogelijk om de productlijsten te
gebruiken voor verschillende webwinkels. Zo kan productlist1 bijvoorbeeld worden gebruikt voor een
webwinkel onder de naam www.eerste-domeinnaam.nl en productlist2 voor www.tweede-domeinnaam.nl.
Voorwaarde is wel dat het bestelproces en overige algemene instellingen voor de webwinkels gelijk zijn.
Ook moet men zich realiseren dat de orders van de verschillende webwinkels bij elkaar in orderbeheer
terecht komen.
Is het noodzakelijk dat de webwinkels volledig gescheiden zijn, dan zal er een abonnement moeten
worden afgesloten voor de betreffende webwinkel(s).
Hoe kan ik mijn abonnement beëindigen?
Dit is afhankelijk van de situatie.
•
•
6
beëindigen proefabonnement
Een proefabonnement verloopt automatisch na de proefperiode van 3 maanden. Als u niets doet
worden alle gegevens na 3 maanden gewist. Voordat de proefperiode is verstreken wordt u
hiervan via de mijnWinkel editor en via email op de hoogte gebracht zodat uw proefabonnement
niet ongemerkt beëindigd wordt. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden.
beëindigen basic, professional - en internetkassa abonnement
Een basic abonnement verloopt automatisch aan het einde van de betaalde periode. Wij kennen
geen automatische verlenging. Als u niets doet worden alle gegevens 1 maand na het verstrijken
van de einddatum gewist. Als de einddatum nadert wordt u hiervan via de mijnWinkel editor en
Abonnementen
•
via email op de hoogte gebracht zodat uw basic abonnement niet ongemerkt beëindigd wordt. Zie
hiervoor ook de algemene voorwaarden.
beëindigen enterprise en andere abonnementen zonder online betalen (papieren
factuur)
Voor deze abonnementen moet u ons schriftelijk 2 maanden voor de einddatum op de hoogte
stellen van de wens om het abonnement te beëindigen. Dit kan zonder reden of motivatie
gebeuren.
Referentielijst
Bij het afsluiten en verlengen van het abonnement gelden de volgende betaaltermijnen & kortingen
afhankelijk van het maandtarief. De vanaf bedragen in onderstaande tabel zijn exclusief de kortingen.
Betaaltermijn voor
registeren &
verlengen
1 maand
3 maanden
6 maanden
12 maanden
abonnementen
vanaf
€ 5/mnd
abonnementen
vanaf
€ 10/mnd
abonnementen
vanaf
€ 50/mnd
abonnementen
vanaf
€ 150/mnd
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
0% korting
Niet mogelijk
Niet mogelijk
0% korting
5% korting
Niet mogelijk
0% korting
10% korting
10% korting
0% korting
15% korting
20% korting
20% korting
Synoniemen: betaalperiode, betaalperioden
7
Uitbreidingsmogelijkheden
Standaard koppelingen online betalen
Klanten met een basic abonnement kunnen gebruik maken van een koppeling met PayPal om online
betalingen mogelijk te maken.
Klanten met een professional abonnement kunnen gebruik maken van een groot aantal standaard
koppelingen en uitbreidingsmodules. Een volledige lijst van deze standaard koppelingen en modules kunt
u vinden op de pagina met uitbreidingsmodules.
Waar in de wereld uw klanten ook zitten, ze kunnen altijd betalen via mijnWinkel. We ondersteunen onder
andere iDEAL, creditcards, eenmalige incasso, overschrijving en acceptgiro, zie betaalmogelijkheden. Op
de voorbeeldenpagina's staan veel winkels met online betalen.
Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met [email protected]
Module affiliate
Klanten met een professional abonnement kunnen gebruik maken van een groot aantal
uitbreidingsmodules. Een volledige lijst van deze modules kunt u vinden op de pagina met
uitbreidingsmodules.
Deze module stelt u in de gelegenheid om partners (affiliates) die klanten in uw winkel afleveren te
registreren en te belonen. Bij elke bestelling uit uw winkel wordt de partnercode geregistreerd en krijgt de
partner bericht van de bestelling. Zie voorbeeld.
Het affiliate programma is een bijzonder effectieve manier om meer omzet te genereren. Indien u een
interessant product heeft dan kunt u voor weinig geld veel reclame maken. Omdat affiliate partners meer
worden beloond als ze meer omzet genereren, zullen ze zelf uw banners prominent op hun site plaatsen of
reclame maken via nieuwsbrieven.
Verder is het zo dat een fee van bijvoorbeeld 15% van de omzet, in werkelijkheid veel minder dan 15%
kost. De banners leveren namelijk ook indirekt bezoek op (mond tot mond, mensen die op het werk op
een banner klikken en thuis achter de pc bestellen). Dit indirecte bezoek kost u niets, bovendien wordt er
ook geen provisie over vervolgaankopen betaald, alleen de eerste aankoop wordt geregistreerd. In de
praktijk wordt daardoor nooit meer dan over 1/3 van de orders provisie betaald.
Voorbeelden van succesvolle affiliate programma's zijn te vinden op onze partner pagina.
De module affiliate registratie werkt in het kort als volgt: uw partner plaatst een banner van uw shop in
zijn website. Als een klant op deze banner klikt wordt deze via mijnWinkel doorgestuurd naar uw website.
MijnWinkel registreert intussen het e-mail adres van de partner in een 'cookie' op de PC van de klant.
Nadat deze klant een bestelling heeft geplaatst wordt het e-mail adres van de partner opgehaald en
opgeslagen in orderbeheer. De partner krijgt een e-mail met het bestelde bedrag en ordernummer. In
feite is dit de functionaliteit van een affiliate marketing systeem zoals www.cj.com alleen véél goedkoper,
bovendien waterdicht en volledig geïntegreerd in de winkel. Het is niet mogelijk om valse orders te
plaatsen. Alleen de betaling van je partners moet zelf geregeld worden (maar dat is eerder een voordeel
dan een nadeel). technische uitleg van de affiliate module.
Naast de eigen registratie kunnen op verzoek ook koppelingen gemaakt worden met bestaande affiliate
marketing netwerken. Veel van deze netwerken verlenen korting aan mijnWinkel klanten. Vermeld dus
altijd dat u klant bent bij mijnWinkel.
•
•
•
•
•
•
•
Affiliates.nl (Affiliates.nl, kliks.nl, LeadButler.nl)
Assist me
Commission Junction
Google adwords
M4N
Trade Doubler
Trade Tracker
9
mijnWinkel handleiding
Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met [email protected]
Module staffelkortingen
Klanten met een professional abonnement kunnen gebruik maken van een groot aantal
uitbreidingsmodules. Een volledige lijst van deze modules kunt u vinden op de pagina met
uitbreidingsmodules.
Deze uitbreidingsmodule maakt het mogelijk staffelkortingen aan een groep van producten uit een
productenlijst te koppelen.
De staffellijst bestaat uit een opsomming van staffelgroepen waarbij er per groep een kortingspercentage
per aantal producten kan worden opgegeven. Een staffellijst kan gekoppeld worden aan een
productenlijst. Bij het bestellen van een product krijgt de klant dan de staffelkorting te zien. Bij het
bestellen wordt automatisch de juiste prijs gekozen.
Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met su[email protected]
Module klantbeheer
Klanten met een professional abonnement kunnen gebruik maken van een groot aantal
uitbreidingsmodules. Een volledige lijst van deze modules kunt u vinden op de pagina met
uitbreidingsmodules.
De uitbreidingsmodule klantbeheer biedt de mogelijkheid om de winkel af te schermen, en klanten van
eigen prijzen en assortimenten te voorzien. De module is beschikbaar in 3 varianten: silver, gold en
platinum.
Opties
Klantbeheer
silver
Klantbeheer
gold
Klantbeheer
platinum
inloggen klant
inhoud winkelwagen bewaren (maximaal 2
weken)
tonen eigen klantgegevens in NAW scherm
autorisatie per klant (bestellen, raadplegen)
BTW aan/uitzetten per klant
overall korting per klant
keuze meerdere afleveradressen per klant
eigen assortiment per klant
eigen prijs per klant
uitbreiding standaard aantal productlijsten
10
inloggen klant
Indien u uw winkel aan een besloten groep beschikbaar wilt stellen heeft u de mogelijkheid om de toegang
van uw winkel te beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze wachtwoorden worden initieel
door mijnWinkel gegenereerd maar een klant kan zijn wachtwoord zelf on-line wijzigen. De klantgegevens
worden ge-upload d.m.v. een spreadsheet. Bij het uploaden van een nieuwe klantlijst blijven de
wachtwoorden gehandhaafd. Het beheer van klantgegevens (toevoegen nieuwe klanten, wijzigen
gegevens e.d.) ligt dus niet bij mijnWinkel maar bij de ondernemer.
inhoud winkelwagen bewaren
Vaak is het prettig om bestellingen te bundelen tot 1 bestelling per dag of per week. Met de module
klantbeheer kan op verzoek de inhoud van de winkelwagen c.q. bestellijst naar keuze 2 weken, 1 week, 1
dag of helemaal niet bewaard worden.
tonen eigen klantgegevens in NAW scherm
10
Uitbreidingsmogelijkheden
Tijdens het inloggen worden de klantgegevens uit onze database gelezen. Deze gegevens worden
automatisch gebruikt en getoond tijdens de bestelling. Het is ook mogelijk om dynamisch klantgegevens
op te halen uit een eigen backoffice systeem (bijvoorbeeld een CRM systeem). Zie de desbetreffende help
hiervoor.
autorisatie per klant (bestellen, raadplegen)
Per klant kan het autorisatieniveau aangegeven worden (artikelen bekijken, bestellen, offerte aanvragen
of een combinatie).
BTW aan/uitzetten per klant
Bij klanten die hun eigen BTW afdracht regelen wordt geen BTW percentage opgeteld bij de bestelling.
overall korting per klant
Een van de mogelijkheden om klantspecifieke kortingen te verlenen is een overall kortingspercentage op
het gehele assortiment. Dit kan per klant aangegeven worden. Ook een toeslag is mogelijk. Na inloggen
van de klant worden automatisch zijn eigen prijzen getoond.
keuze meerdere afleveradressen per klant
Per klant kan een lijst met mogelijke afleveradressen opgevoerd worden. Dit vergemakkelijkt het bestellen
voor de klant. Er kan altijd een alternatief afleveradres ingevoerd worden.
eigen assortiment per klant
Per klant kan een eigen assortiment producten worden aangemaakt. Dit assortiment kan eigen artikelen
bevatten. Indien gewenst zelfs de productbeschrijving of features (zoals on-line voorraad raadplegen).
Ook kan de sortering per klant worden aangepast. Na inloggen van de klant wordt automatisch zijn eigen
assortiment getoond.
eigen prijs per klant
Een 2e, zeer uitgebreide, mogelijkheid voor klantspecifieke kortingen kan verkregen worden door voor
elke klant kan een eigen prijslijst aan te maken.
Na inloggen van de klant worden automatisch zijn eigen prijzen getoond.
extra productlijsten
Bij platinum klantbeheer is hhet standaard aantal productlijsten tien.
Zie ook: klantbeheer opzetten. Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met
[email protected]
Leverancierskoppeling met ICT distributeurs
Voor een totaalbedrag van minder dan € 200 per maand, kan een webwinkel met 10.000 producten met
eigen prijzen en dagelijkse synchronisatie aangeboden worden.
Bitbox heeft speciaal voor mijnWinkel klanten een leverancierskoppeling ontwikkeld waarmee een
assortiment met duizenden IT-producten dagelijks automatisch gesynchroniseerd wordt met uw winkel.
Voor de eerste 5 klanten is een gereduceerd tarief van € 99 per maand overeengekomen voor koppeling
met alle beschikbare leveranciers. Vanaf de 6e klant gelden de standaardtarieven. De standaardtarieven
zijn: € 99 voor koppeling met 1 leverancier en € 49 voor elke volgende leverancier.
De leverancierskoppeling biedt de volgende mogelijkheden:
1.
Automatische koppeling aan assortiment van de distributeurs: Ingram Micro, Techdata en
Brother. Op verzoek kunnen ook Copaco, Pluz, ETC Bestware, Despec, MCC, Azlan, Dupaco of
eigen distributeurs toegevoegd worden.
11
mijnWinkel handleiding
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dagelijks volledige productbestanden met artikelen, voorraden en prijzen. Afbeeldingen via
Techdata beschikbaar.
Dagelijks 2 extra productbestanden met aanbiedingen en nieuwste artikelen.
Realtime voorraden beschikbaar via Tech data. Ingram Micro wordt binnenkort verwacht.
Mogelijkheid om aparte lijst met eigen producten toe te voegen aan de webwinkel.
Eenvoudig beheer van artikelen (keuze welke groepen/merken wel en welke niet in de winkel
komen)
Zeer uitgebreid beheer van verkoopprijzen mogelijk (op basis van regels)
In combinatie met een professional abonnement bij mijnWinkel ontstaat een zeer complete
webwinkel/bestelsysteem met standaard opties zoals:
Complete webwinkel met tienduizenden producten
1.
2.
3.
4.
5.
Eenvoudig beheer van bestellingen
On-line facturen en offertes
Keuze uit verschillende winkel layouts en kleurstellingen
Uitgebreid zoeken in de winkel
Backoffice koppeling voor eigen administratieve systeem
Totale kosten minder dan € 200 per maand
De combinatie van een professional abonnement bij mijnWinkel met 10.000 producten á € 93,50/maand,
en een leverancierskoppeling van Bitbox á € 99/maand kost dus € 192,50 per maand. Hierbij worden geen
opstartkosten in rekening gebracht.
Uitbreidingsopties:
•
•
•
•
on-line betalen met iDEAL, creditcard, eenmalige incasso, rabodirect, internetbankieren e.d.
(meer info)
klantbeheer met klantspecifieke kortingen (meer info)
extra leveranciers: gratis voor eerste 5 klanten, daarna € 49 per maand
overige uitbreidingsmogelijkheden: (meer info)
Bij interesse in de leverancierskoppeling graag contact opnemen met Freddy Huttner van Bitbox.
Module eigen layout
Sinds de introductie van de aanpasbare productlijst en meerinfo schermen in december 2004 is de module
eigen layout overbodig geworden. Klanten kunnen deze schermen nu zelf volledig in eigen stijl vormgeven
met een standaard HTML editor.
De aanpasbare productlijst is te bereiken via productlijsten --> info/wijzig layout productlijst --> Eigen
layout
Het aanpasbare meerinfo scherm is te bereiken via productlijsten --> info/wijzig layout meerinfo
De betreffende pagina's bevatten alle instructies.
zie ook: uitleg productlijst, uitleg meerinfoscherm, user manual eigen layout, module aangepast
bestelproces
Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met [email protected]
Module aangepast bestelproces
Klanten met een professional abonnement kunnen gebruik maken van een groot aantal
uitbreidingsmodules.
Een volledige lijst van deze modules kunt u vinden op de pagina met uitbreidingsmodules.
De module aangepast bestelproces heeft geen vaste functionaliteit maar is een verzamelnaam voor alle
maatwerkaanpassingen die we kunnen doen aan het bestelproces. Het standaard bestelproces van
12
Uitbreidingsmogelijkheden
mijnWinkel is overigens zo uitgekristalliseerd dat maatwerkaanpassingen altijd heel beperkt zijn en
meestal achterwege kunnen blijven. Wanneer u toch bepaalde wensen heeft die niet met de
standaardoplossing van mijnWinkel gerealiseerd kunnen worden dan bieden wij de mogelijkheid om het
bestelproces aan te passen. Aanpassingen kunnen bestaan uit:
•
•
•
controles in de winkelwagen
voorbeelden:
o statiegeld (Stichting Scheepsavalstoffen Binnenvaart)
o minimaal orderbedrag (Falkplan en Topa verpakkingen)
verpakkingseenheden
Als artikelen niet los verkocht worden maar alleen in bepaalde verpakkingseenheden, dan kan
tijdens het bestelproces gecontroleerd worden of de juise hoeveelheid is besteld. Tevens kan
gecontroleerd worden op minimale bestelhoeveelheid.
voorbeeld:
o Topa verpakkingen
o WineDirect
extra invoervelden per artikel
Behalve de maten/kleuren invoervelden (standaard bij mijnWinkel) kunnen bij elk bestelde artikel
kunnen 1 of meer extra gegevens worden opgevraagd. Hiermee kunnen artikelen op maat
gemaakt worden.
voorbeeld:
o Sorprentas
Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met [email protected]
13
Vragen vooraf
Wat is mijnWinkel?
mijnWinkel is een webdienst waar mensen op een eenvoudige manier een webwinkel kunnen
onderbrengen. De dienst is 24 uur per dag en 7 dagen in de week geopend. De gegevens kunnen bij de
klant opgeslagen zijn in een spreadsheet of in een database. Bij het uploaden van de gegevens zorgt
mijnWinkel ervoor dat er automatisch een productlijst wordt gegenereerd, inclusief winkelwagen en
betaalfunctionaliteit, waardoor de informatie snel en gebruikersvriendelijk via het web toegankelijk wordt.
Deze productlijst kan eenvoudig worden opgenomen in de site van de klant zelf.
[meer algemene info over mijnWinkel]
[meer info over de oprichters]
Wat is een productlijst?
Een productlijst is het resultaat van het uploaden van een Excel spreadsheet en bestaat uit verschillende
schermen (zoekblok, artikellijst en 'meer info'-scherm). In een productlijst is alle informatie uit uw
artikelenbestand direct toegankelijk voor bezoekers van uw website.
Een productlijst is vrij qua indeling maar moet wel aan een aantal eisen voldoen. Zie ook de handleiding
voor het opzetten van een productlijst.
Bij grote artikelenbestanden is het raadzaam om de productlijst op te slaan in .csv formaat of te zippen.
Een bestand kunt u zippen met het programma winzip.
•
•
•
voorbeeld productlijst in .xls formaat
voorbeeld productlijst in .csv formaat
voorbeeld gezipte productlijst
In de editor vindt u de url om de productlijsten te benaderen.
Kan ik een eigen domein aanvragen bij mijnWinkel?
Nee, dat kan niet. MijnWinkel is een bouwsteen (webservice) die u in uw eigen website kan opnemen.
Voor het aanvragen van een domeinnaam en webruimte verwijzen wij naar bedrijven die hierin
gespecialiseerd zijn zoals XS4ALL, Easynet, Vuurwerk of één van de bedrijven op http://domein.pagina.nl.
Wie zijn de concurrenten van mijnWinkel?
Eigenlijk heeft mijnWinkel geen concurrenten. De combinatie van prijs, eenvoud en functionaliteit van
mijnWinkel is uniek. Door ons businessmodel, waarin we de kosten laag houden, heeft mijnWinkel geen
externe investeerders, dit in tegenstelling tot veel bedrijven die tijdens de internethype zijn opgericht.
Bedrijven kunnen voor een maandelijks bedrag van rond de € 40 tot over de € 1000 een complete winkel
opzetten en beheren. Particulieren kunnen voor enkele euro's een al een webwinkel opzetten en beheren.
U hoeft geen software te installeren en er is geen internet kennis nodig. Een (Excel) spreadsheet met uw
productgegevens is voldoende.
Wilt u uzelf overtuigen? Lees dan de reacties van gebruikers, bekijk de voorbeelden of kijk op
shophosting.pagina.nl. Daar vindt u een overzicht van de belangrijkste 'shophosters' en hun tarieven.
Moet ik ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel om een
webwinkel op te zetten bij mijnWinkel?
Iedereen die handel drijft, ook via het internet, dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
Er zijn echter uitzonderingen.
15
mijnWinkel handleiding
De Kamer van Koophandel heeft een zestal criteria ontwikkeld waar een onderneming aan moet voldoen
om zich in te schrijven in het handelsregister. Deze criteria zijn ontleend aan uitspraken, die een rechter
in het verleden heeft gedaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
de ondernemer verricht een 'regelmatige maatschappelijke werkzaamheid'
de werkzaamheden worden tegen betaling verricht
de ondernemer treedt zelfstandig op, voor eigen rekening en risico
de ondernemer treedt openlijk op, in concurrentie met andere ondernemers
de ondernemer neemt deel aan het economisch verkeer in een georganiseerd verband. Dit
verband is gericht op samenwerking van mensen, kapitaal en/of goederen
er wordt winst of kostenbesparing beoogd. Dit is ruimer dan het gebruikelijke begrip winst. Het
gaat hier niet om of de ondernemer daadwerkelijk winst heef gemaakt of kosten heeft bespaard,
maar of hij/zij dit als doel heeft
Meer algemene informatie: Wet Verkoop op Afstand
Moet ik BTW afdragen?
Als u ondernemer bent volgens regels van de belastingdienst dan bent u BTW plichtig. Er is echter een
drempel waaronder u geen BTW hoeft af te dragen.
De site van de belastingdienst geeft ook informatie over de te heffen BTW tarieven. Het tarief hangt af van
het type klant en van de bestemming:
•
•
•
particulieren en ondernemers buiten de EU
Voor levering aan klanten (particulieren en ondernemers) buiten de EU is de BTW 0% [meer
info].
ondernemers binnen de EU
Voor levering aan ondernemers binnen de EU (met BTW nummer) is het tarief eveneens 0%. De
ondernemer in het andere EU land dient de BTW af te dragen.
particulieren binnen de EU
Voor levering aan particulieren binnen de EU geldt dat BTW geheven wordt in het land van
waaruit verzonden wordt, dus vanuit Nederland: 0%, 6% of 19%, afhankelijk van het product
[meer info].
Wanneer u uw artikelen in- en exclusief BTW levert dan kunt u 2 productlijsten aanmaken, waarbij in de
ene de BTW wordt geactiveerd en in de andere niet (via info/wijzig bestel/offerte in het tabblad van de
betreffende productlijst).
Rechten en plichten van de winkelier en consument, zie de volgende website met veel nuttige informatie:
'Sta ik sterk?'
Zie verder:
Info over elektronische facturen
BTW mogelijkheden bij klantbeheer
Zijn er mijnWinkel banners?
Ja, er zijn banners van mijnWinkel verkrijgbaar. We stellen het erg op prijs indien u via een van de
volgende banners een verwijzing naar mijnWinkel opneemt in uw website door de tekst onder de banner
in de broncode van uw webpagina op te nemen.
mijnWinkel standaard banner
<img src="http://www.mijnwinkel.nl/homepage/faq/banner mijnwinkel.gif" alt="Uw eigen winkel op
internet ">
16
Vragen vooraf
mijnWinkel animated banner
<img src="http://www.mijnwinkel.nl/homepage/faq/powered by mijnwinkel.gif" alt="Uw eigen winkel op
internet ">
mijnWinkel standaard 'powered by' banner
<img src="http://www.mijnwinkel.nl/homepage/faq/powered by mijnwinkel2.gif" alt="Uw eigen winkel
op internet ">
mijnWinkel grote banner
<img src="http://www.mijnwinkel.nl/homepage/faq/banner mijnWinkel 468x60.gif" alt="Uw eigen winkel
op internet ">
Kan de powered by mijnWinkel vermelding ook achterwege
blijven?
De powered by mijnWinkel regel wordt onopvallend vermeld op de meeste pagina’s die wij genereren.
Voor ons is het belangrijk voor de naamsbekendheid (waardoor we kunnen besparen op reclamekosten en
onze lage tarieven kunnen behouden).
Bij basic abonnementen wordt er altijd een 'powered by mijnWinkel' button en link getoond
Bij professional abonnementen wordt alleen onderin de link getoond op de verschillende pagina's.
Wilt u beslist een winkel zonder mijnWinkel vermelding, dan kan, tegen vergoeding, de sponsorlink ook
geheel verwijderd worden (alleen bij een professional abonnement). Op de pagina's van mijnWinkel wordt
nooit reclame gemaakt voor derden.
17
Mogelijkheden
Hoe kan ik een bestelling maken?
Nadat u het gewenste item heeft geselecteerd klikt u op de bestelknop en kiest u het gewenste aantal. Als
u klaar bent met bestellen gaat u naar de winkelwagen door op de winkelwagen button te klikken. Hier
kunt u de bestelling nog aanpassen en de leveringsvoorwaarden bekijken. Als de bestelling accoord is
kiest u 'door naar de kassa'. Na het invullen van uw persoonlijke gegevens kunt u de bestelling versturen.
U krijgt een bevestiging via e-mail.
Extra uitleg bestelproces
Welke betaalsystemen ondersteunt mijnWinkel?
Bij alle abonnementen kunnen standaard betaalmethoden zoals overboeken, rembours en contant
gekozen worden. Hiernaast kunnen ook andere betaalmethoden, zoals creditcard en iDEAL toegevoegd
worden door te koppelen met één of meer payment providers.
Bij een basic abonnement kan gekoppeld worden aan PayPal:
•
PayPal + creditcard, zie aanmeldprocedure
Bij een professional abonnement of internetkassa kunnen aangesloten worden:
•
•
•
•
Triple Deal, zie aanmeldprocedure
iDEAL (via ING bank), zie aanmeldprocedure
iDEAL Professional (via Rabobank), zie aanmeldprocedure
PayPal + creditcard, zie aanmeldprocedure
Via Triple Deal wordt een uitgebreid betaalmanagementsysteem aangeboden waarmee alle orders zijn te
bekijken, automatische reconciliatie plaatsvindt en waarmee automatisch betalingsherinneringen gestuurd
kunnen worden. Een overzicht van de functionaliteiten is hier te vinden.
1. Payment providers, eenmalige en maandelijkse kosten
Payment provider
1. Triple Deal
+ iDEAL (via Rabobank)
+ iDEAL (via ABN AMRO)
+ iDEAL (via ING)
+ Mastercard/VISA
+ American Express
+ acceptgiro
Eenmalige kosten
geen
geen
geen
geen
€ 135
€ 150
€ 175
Maandelijkse kosten
€ 15 (bij jaarcontract)
€ 5,95
€ 5,95
geen
geen
geen
geen
2. PayPal + creditcard
+ PayPal
+ Mastercard/VISA
+ American Express
+ Discover Card
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
3. iDEAL (via ING bank)
geen
geen
4. iDEAL Professional (via
Rabobank)
€ 50
geen
2. Payment providers, transactiekosten
19
mijnWinkel handleiding
Payment provider Betaalmethode
Beschikbaar in
1. Triple Deal
Wereldwijd
Wereldwijd
Wereldwijd
Mastercard
VISA
American Express
PayPal (ook betalen Wereldwijd
via creditcard
mogelijk)
iDEAL (via
Rabobank)
iDEAL (via ABN
AMRO)
iDEAL (via ING)
Nederland
Nederland
€ 0,45 tot € 0,50 + € € 0,50
5,95 maandelijks
€ 0,48 + € 5,95
€ 0,50
maandelijks
€ 0,68
€ 0,50
Eenmalige
machtiging
(post/fax)
Eenmalige
machtiging (online)
Overboeking (online
& offline)
Acceptgiro
Wallie Card
WWWbon
Minitix
Nederland
€ 0,50
€ 0,50
Nederland
€ 0,10
€ 0,50
Nederland
€ 0,14
€ 0,50
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
€ 0,88
19,0%
4,0%
10% (min € 0,05 max € 0,65)
Op aanvraag
€
€
€
€
5% (min € 0,10 max € 0,60)
€ 0,50
Nederland
Switchpoint SMS en Nederland
0900
BILL
Nederland
2. PayPal +
creditcard
3. iDEAL (via ING
bank)
Transactiekosten
Bankinstelling
Payment provider
3,1%
€ 0,50
3,5%
€ 0,50
3,5% + € 0,20 + € € 0,50
12,50 maandelijks
1,9% tot 3,4% + € € 0,50
0,35
diverse landen, USA € 0,60
EU (IBAN)
€ 0,14
België
Duitsland
0,1% (min € 7 - max € 0,50
€ 70)
2%
€ 0,50
€ 0,29
€ 0,50
PayPal
Wereldwijd
1,9% tot 3,4%
€ 0,35
Mastercard/VISA
American Express
Discover Card
Wereldwijd
Wereldwijd
Wereldwijd
1,9% tot 3,4%
1,9% tot 3,4%
1,9% tot 3,4%
€ 0,35
€ 0,35
€ 0,35
iDEAL
Nederland
€ 0,65
geen
Nederland
€ 0,70 (betaling
geen
vanaf Rabobank)
€ 0,80 (interbancaire
betaling)
EU (IBAN)
Algemene opmerkingen:
20
€ 0,50
Lokale overboeking
Overboeking (online
& offline)
Overboeking
Internationaal
ING Home'Pay
ELV / Eenmalige
machtiging
4. iDEAL Professional iDEAL Professional
(via Rabo bank)
1.
2.
0,50
0,50
0,50
0,50
Deze tarieven zijn een momentopname en kunnen wijzigen
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW
€ 0,50
€ 0,50
Mogelijkheden
3.
4.
Weet u niet welke betaalmethode u moet kiezen, kijk dan op welke betaalmethode
Het is bij PayPal creditcard betalingen voor de klant niet noodzakelijk een PayPal account te
hebben
Opmerkingen bij aansluiting via Triple Deal:
1.
2.
3.
4.
Creditcards voor Nederlandse bedrijven worden via Paysquare (voorheen Interpay) verwerkt, bij
buitenlandse bedrijven kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van Euroline
Voor sites met 'Adult content' worden hogere tarieven berekend door Interpay/Paysquare:
eenmalig € 900 en een transactiefee van 5%
Indien in een kwartaal het gemiddelde bedrag van creditcardbetalingen (Mastercard/VISA) onder
de € 25 ligt, dan wordt € 2 commissie berekend per creditcard transactie
Bij grote aantallen transacties is het tarief bespreekbaar, neem daar voor contact op met Triple
Deal
Kan ik ook staffelkortingen voor mijn producten definiëren?
Ja dat kan met de module staffelkortingen.
In de handel wordt het begrip 'staffel' gebruikt om kortingspercentages aan te geven die gelden wanneer
men grotere aantallen van dezelfde producten tegelijk koopt.
Hoe gebruik ik de affiliate module (partner registratie)?
Nadat u zich heeft aangemeld voor de affiliate module kunt u uw partners (affiliates) registreren bij de
bestellingen.
De eenvoudigste manier van registreren van de partner is door achter de aanroep van de winkel de
parameter ?partner=xxx*xxx.xx toe te voegen, waarbij xxx*xxx.xx vervangen dient te worden door het
email adres van uw partner.
Voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop5540/?partner=support*mijnwinkel.nl
Indien u echter een eigen website heeft waarbinnen u de shop van mijnWinkel aanroept, dan wordt de
parameter niet automatisch doorgegeven naar de mijnWinkel shop. Voor deze situatie hebben we een
aparte aanroep ontwikkeld die uitsluitend de partner registreert. Het commando daarvoor is
http://www.mijnwinkel.nl/trackaffiliate, waarbij een aantal parameters meegegeven dienen te worden:
•
•
•
!
merchant (uw klantnummer bij mijnWinkel)
site (de url van uw website)
partner (het e-mail adres van de partner)
om misbruik van het emailadres door spyware te voorkomen raden we aan om het @-teken in om
het emailadres te vervangen door een *-teken. Binnen mijnWinkel wordt het *-teken weer omgezet
in een @-teken
Voorbeeld:
http://www.mijnwinkel.nl/trackaffiliate/?merchant=5540&site=http://www.hartslagmeter.com&partner=s
upport*mijnwinkel.nl
Als er een bestelling is geplaatst dan krijgt de partner een notificatiemailtje met het totaalbedrag en
ordernummer. Zo blijft de partner nauwkeurig op de hoogte van de effectiviteit van zijn reclame actie.
Deze notificatie kan eventueel door mijnWinkel uitgeschakeld worden.
De site url mag aangepast worden maar moet wel beginnen met http://.
Om het activeren van een affiliateprogramma/partnerprogramma nog eenvoudiger te maken, kunt u
gebruik maken van onze voorbeeld aanmeldpagina. Deze pagina kunt u aanpassen (in de source staan de
21
mijnWinkel handleiding
instructies) en in uw eigen site opnemen. Indien een partner zich aanmeldt via deze aanmeldpagina,
worden er 2 e-mails verstuurd: een e-mail naar de winkelier met alle gegevens van de partner en een email naar de partner met instructies voor het plaatsen van een banner of tekstlink in zijn website.
Voorbeelden van actieve affiliate programma's zijn te vinden op onze partner pagina [meer info].
Voor de vergevorderde gebruikers: indien in de site aanroep ook parameters meegegeven moeten worden
(bijvoorbeeld om naar een bepaalde sectie in die site te springen), dan dient de site url 'url-encoded' te
zijn.
Voorbeeld:
http://www.mijnwinkel.nl/trackaffiliate/?merchant=10146&site=http://www.mijnwinkel.nl/shop10146/pro
ductlist1/%3Fmerk%3Dnokia&partner=support*mijnwinkel.nl
In bovenstaande aanroep is de parameter
site=http://www.mijnwinkel.nl/shop10146/productlist1/?groep=navigatie gecodeerd door de '?' te
vervangen door %3F en '=' door %3D.
Is er een koppeling tussen mijnWinkel aan affiliate marketing
programma's mogelijk?
Ja, op verzoek kunnen koppelingen maken met bestaande affiliate marketing netwerken. Deze
koppelingen zijn onderdeel van de module affiliate.
Veel van deze netwerken verlenen bovendien korting aan mijnWinkel klanten. Vermeld dus altijd dat u
klant bent bij mijnWinkel.
•
•
•
•
•
•
•
Affiliates.nl (kliks.nl, LeadButler.nl)
Assist me
Commission Junction
Google adwords [meer info]
M4N
Trade Doubler
Trade Tracker
Kan de order gekoppeld worden aan mijn eigen backoffice?
Bij de standaard winkel worden de orders door middel van een e-mail naar u en uw klanten gestuurd. Het
is ook mogelijk om de ordergegevens direct te verwerken in uw eigen systeem, zodat u deze niet hoeft
over te tikken. Deze mogelijkheid bieden we alleen aan klanten met een professional abonnement.
Er zijn diverse mogelijkheden om de orders rechtstreeks in uw financiële -, voorraadbeheers- of
orderverwerkingssysteem in te voeren. Koppelingen gerealiseerd of in voorbereiding: King, Snelstart,
Accountview, Davilex, Exact, NewWay, Reeleezee, SAP, netxchange en vele klantspecifieke systemen.
Op dit moment ondersteunen wij de volgende methoden:
•
•
•
22
koppeling via email attachment in XML
De ordergegevens worden in XML formaat overgedragen als attachment bij een e-mail.
Standaard bij een professional abonnement. (informatie over de opbouw van het document).
periodieke export in XML of excel
Alle orders worden bij mijnWinkel bijgehouden in orderbeheer. Deze gegevens kunnen handmatig
of automatisch (dagelijks of wekelijks) verzonden worden in excel of XML formaat. Hiermee
kunnen orders batchgewijs worden verwerkt in uw eigen systeem.
Handmatige excel export is beschikbaar bij alle abonnementsvormen.
Handmatige excel en XML export is beschikbaar bij een professional abonnement. (informatie
over de opbouw van het document).
Automatische export kan aangevraagd worden bij [email protected] (professional
abonnement).
PHP - of CGI koppeling
Na een succesvolle order wordt een ‘post’ gedaan naar een script op uw site. Via dit script kunt u
Mogelijkheden
•
de gegevens verwerken in uw administratie of bijvoorbeeld automatisch een registratiecode
sturen naar de klant. Deze ‘post’ gebeurt onder water (de klant krijgt de pagina dus niet te zien).
In de aanroep van het script worden alle ordergegevens meegeven. Deze koppeling kan beveiligd
worden door aan uw kant te controleren of de aanroep van een van onze servers komt.
Technische info. Het moment van aanroepen kan gekozen worden (na de bestelling of na de
betaling).
Standaard bij een professional abonnement.
aanroep via een servlet XML
De ordergegevens worden door uw applicatie on-line opgevraagd bij mijnWinkel
Op het moment dat u de orders wilt verwerken plaatst u een verzoek d.m.v. de aanroep van een
servlet. Indien er nieuwe orders zijn, worden de ordergegevens in XML overgedragen om gelijk te
verwerken.
Maatwerk.
Koppeling mijnWinkel en King boekhoudpakket
De koppeling (mogelijk vanaf King versie 5.35) is weergegeven in een stroomdiagram (bekijk) en bestaat
uit 3 componenten:
1.
2.
3.
klantgegevens
producten
bestellingen
Klantgegevens
Uploaden
In de mijnWinkel editor bij het tabblad Klanten / Sjabloon kan een csv-voorbeeld worden aangemaakt.
Kies hier voor Factuur en Verzendadres gegevens standaard invullen 'Ja' en download dan het sjabloon.
Nu is bekend wat de titels van de kolommen moeten zijn.
Maak in King een nieuwe exportlayout onder Diversen --> exporteren --> exporteren NAW gegevens -->
exporteren stamgegevens Debiteuren (diverse formaten). Kies csv, veldgescheiden, komma,
aanhalingstekens aan, kolomtitel toevoegen, geen lege regel na titel. Kies nu de juiste velden en vul bij
elke kolom de juiste titel in. Kies voor de adresvelden uit de FactAdres~ en VerzAdres~ reeks, dan wordt
de instelling per debiteur gebruikt om te bepalen of het vest.adres of cor.adres geëxporteerd wordt.
Klik dan op exporteren en via het voorloopscherm kan je nog selecteren op Webklant. Je moet elke keer
alle debiteuren exporteren en uploaden. Exporteer de handel naar een tijdelijke werk-map.
Dit exportbestand moet vervolgens 'ge-upload' worden in mijnWinkel.
Mapping
Bij de upload kun je allerlei kolommen mee geven. De belangrijkste heb je overgenomen uit het sjabloon.
De overige velden kan je ook tonen en/of wijzigbaar maken voor de klanten in het afrekenscherm.
Dat gaat via de mijnWinkel editor naar tabblad Bestelproces / Adresgegevens klant / instellingen. Daar
kan je het klantgegevensscherm opbouwen en aangeven wat de klant na elke bestelling allemaal mag zien
en wijzigen. Je kan hierbij nieuwe rubrieken toevoegen en koppelen aan 1 van de kolommen uit het
importbestand. Je kan ook een hele nieuw veld maken wat niet gekoppeld is aan een debiteurveld. Hierbij
zijn allerlei mogelijkheden: verplicht, edit, radio, check, combobox, numeriek, lengte, etc.
De eventuele wijzigingen die de klant hier maakt (extra opmerking veld, gewenste bezorgtijd, verzin maar
iets) komen terug bij King via het order-bestand.
Producten
Uploaden
23
mijnWinkel handleiding
Maak in King een nieuwe exportlayout onder Diversen --> exporteren --> exporteren Artikelen -->
exporteren Artikelen (diverse formaten. Neem hierbij dezelfde kenmerken als we net bij debiteuren
hebben gedaan. Bij artikelen kan je echter alle kolomtitels zelf verzinnen. Die kan je dus gewoon default
op de King-titels laten staan. Exporteer de gewenste artikelen naar een tijdelijke locatie.
Via de mijnWinkel editor kies je nu voor Uploaden nieuwe productlist. Als het bestand binnen is, krijg je
een aantal keuzes die voor de juiste mapping zorgen.
Mapping
Bij MijnWinkel kun je zelf allerlei kolommen verzinnen en uploaden. Sowieso alles wat dus uit King komt,
kan klakkeloos worden weergegeven in zowel de productlijst als in de detailpagina. Het is alleen opletten
bij de bijzondere velden:
•
•
•
•
•
Artikelnummer, je moet bij het importeren aangeven welke kolom het artikelnummer betreft
Prijs, ook moet je aangeven welke kolom de prijs is
Valuta, alles moet in dezelfde valuta zijn en je kan het valuta teken instellen (€, $ of £). Dit heeft
dus niets met omrekenen/koersen te maken
Bestelaantal, keuzes uit: Geen aantal (dus altijd 1), Aantal zonder decimaal, of aantal met
decimalen. Dit is een winkelwijde instelling, dus je kan niet zoals in King per artikel verschillende
decimaalsettings maken
BTW, er is een percentage instelling voor alle BTW in de winkel. Er is nog geen mogelijkheid om
per artikel een ander soort BTW op te geven... Er is wel een optie in het Professional Abonnement
"BTW instelling per debiteur".
Bestellingen
Downloaden van de orders
Via de onderhoudspagina's van MijnWinkel ga je naar Orders / Bekijk orders. Hier zie je alle orders. Vink
de orders aan die geëxporteerd moeten worden en kies bij Actie voor "Exporteren naar XML" en klik op
Uitvoeren.
Er komt nu een mail "Besteloverzicht" met een attachment "orderhistoryexport.xml". Sla dit bestand op in
een tijdelijke directory.
Het is ook mogelijk om de orders geautomatiseerd te exporteren (dagelijks, wekelijks of twee-wekelijks).
Converteren van het MijnWinkel attachment
De orderhistoryexport.xml moet omgezet worden naar een King order bestand. Dit gaat m.b.v. een
stylesheet.
Als je een winkel hebt waarin de klanten hun gegevens kunnen wijzigen, moeten de wijzigingen ook in
King komen. Die gegevens staan ook in orderhistoryexport.xml. Deze gegevens worden eruit gehaald met
een andere stylesheet. Maak dus nog een XSLT-layout aan voor de debiteuren.
Er zijn nu 4 stylesheets die beschikbaar om de bestellingen van mijnWinkel te converteren naar King
formaat (download stylesheets).
De B2B stylesheets (Business to Business) zijn bedoeld voor besloten winkels waarbij je moet inloggen.
Hier hanteren King en MijnWinkel hetzelfde klantnummer. Deze winkels kunnen geen nieuwe debiteuren
opleveren.
De B2C stylesheets (Business to Consumer) zijn bedoeld voor openbare winkels. Hierbij melden klanten
zich aan en hebben ze nog geen King-klantnummer. In deze stylesheets wordt het klantnummer
samengesteld uit ‘129’ + het volgnummer van de order na de underscore (16143_00016 wordt dus
12900016). Op deze wijze kunnen er dus 100.000 bestellingen/debiteuren worden toegevoegd aan King.
Transformeer het MijnWinkel attachment naar 2 KingXml bestanden.
24
Mogelijkheden
Deze kunnen vervolgens in 2 stappen geïmporteerd worden met de standaard King XML imports.
Mapping van de debiteurendata
We hebben een blok "deliveryaddress" en een blok "billing" (verzendadres en factuuradres dus).
In beide adres blokken hebben we de volgende velden:
•
•
•
•
•
•
•
•
name gaat in adrnaam1
straat gaat in adrstraat
streetnr gaat in adrhuisnummer
zip gaat in adrpostcode
city gaat in adrplaatsnaam
country gaat in adrLand
email gaat in adrEmail
telhome gaat in adrTelefoon
Verzendadressen
Bij mijnWinkel kun je verzendadressen activeren. Dan krijgt de klant de mogelijkheid een extra
verzendadres op te geven ofwel een default verzendadres online te muteren. Als hij dat invult, krijg je het
Deliver-adres in de MijnWinkel-order.
In King moet het verzendadres een nummer hebben. Dit nummer staat uiteraard niet in MijnWinkel.
Voorlopig komt elk verzendadres onder nummer 1 in King. Dit nummer staat in de stylesheet en kan naar
believen aangepast worden.
Mapping van de orderdata
Kop
•
•
•
Bij besloten winkels is het debiteurnummer bekend. Bij besloten winkel wordt dit opgebouwd
a.d.h.v. het ordernummer
Ordernummer kan niet ingelezen worden, want er staat een underscore in (150034_00002). Het
ordernummer staat uiteraard wel in de email's die de klant ontvangt, dus hij moet wel bewaard
worden. King genereert dus zelf ordernummers en het MijnWinkel nummer gaat in de referentie
Orderdatum is voorlopig weggelaten, orderdatum wordt dan de verwerkingsdatum. Deze datum
komt ook in de referentie, achter het MijnWinkel-ordernummer
Regel
•
•
•
•
Artikelnummer uiteraard
Aantal besteld
Tekst op factuur wordt overgenomen uit MijnWinkel
Prijs komt ook uit winkel. Welk formaat is deze prijs? Dezelfde prijs als je naar de winkel stuurt.
In de winkel geeft de beheerder aan welk veld uit het importbestand als prijs-veld geldt. Hier kan
je dus zelf beslissen of je inclusief of exclusief prijzen exporteert/laat zien. Dit houdt wel in dat je
bij je order import de juiste order-btw-stand moet hebben! Dit kunnen we op 2 manieren
bereiken
1. in de stylesheet een ORK_PRIJZENINEXBTW tag opnemen die op INCL of EXCL staat
2. overlaten aan de instelling van de debiteur. Die moet dus wel goed staan dan.
Hoe gebruik ik de internetkassa? Hoe kan ik artikelen
rechtstreeks in de winkelwagen plaatsen?
Er is een speciaal commando beschikbaar voor het toevoegen van losse artikelen aan de winkelwagen. Dit
is de mijnWinkel internetkassa. Met dit commando is het tevens mogelijk om on-line betaalmogelijkheden
25
mijnWinkel handleiding
toe te voegen aan een bestaande e-commerce site of om nieuwsbrieven rechtstreeks te voorzien van
bestelmogelijkheden.
Wanneer u uitsluitend van de internetkassa gebruik maakt dan is het noodzakelijk om eerst een
productlijst met 1 dummy artikel aan te maken. Download daarvoor deze spreadsheet en upload deze als
nieuwe productlijst in mijnWinkel. Na het uploaden van deze spreadsheet wordt de wizard opgestart
waarmee de winkelwagen ook geactiveerd wordt.
!
Om controle te hebben over de bestellingen die via de orderdirect methode gaan wordt dit vermeld in
de order XML zodat het altijd duidelijk is of het een bestelling betreft uit de productlijst of via
orderdirect
Het te gebruiken commando om artikelen rechtstreeks in de winkelwagen te plaatsen is
www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/orderdirect/. Een variant is www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/checkoutdirect/,
waarbij de winkelwagen wordt overgeslagen en gelijk het klantgegevensscherm wordt getoond.
Bij deze commando's dient een aantal parameters meegegeven te worden (let op alle parameters zijn
verplicht):
•
•
•
•
•
product (het productnummer - uitsluitend voor uw eigen referentie)
description (de omschrijving van het product zoals die in de winkelwagen getoond wordt)
quantity (het aantal bestelde artikelen)
currency (de munteenheid: EUR, USD, GBP)
price (de prijs van het product)
Na de aanroep wordt automatisch naar de winkelwagen gesprongen.
Voorbeeld:
www.mijnwinkel.nl/shop9873/orderdirect/?product=12k3&description=aanbieding&quantity=1&currency=
EUR&price=34.95&_lang=nl
Of naar het klantgegevens scherm:
www.mijnwinkel.nl/shop9873/checkoutdirect/?product=12k3&description=aanbieding&quantity=1&curren
cy=EUR&price=34.95&_lang=nl
Bij checkoutdirect worden eventuele artikelen die nog in de winkelwagen stonden gewist.
Naast de verplichte parameters kunnen ook nog enkele optionele parameters meegegeven worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
autocontinue (de url waar naartoe gesprongen wordt nadat het artikel in de winkelwagen is
geplaatst)
partner (het email adres van de affiliate - extra uitleg)
_lang (de taal: nl, de, en, fr, es, pt, pl)
de belangrijkste velden uit het checkout scherm (de NAW gegevens): email, company,
customerdepartment, customername, street, streetnr, zip, city, state, country(NL, EN, DE, etc.),
telhome, telwork, telmob
clearbasket=yes (de winkelwagen wordt gewist voor het toevoegen van het product).
basketback (zie uitleg)
vat (het BTW percentage dat geheven wordt over het product)
product_weight het gewicht van het product; kan gebruikt worden bij de berekening van de
verzendkosten)
product_shipping_cost vaste verzendkosten behorend bij dit product; kan gebruikt worden bij de
berekening van de verzendkosten)
product_number_mailbox(het aantal producten dat door de brievenbus past; kan gebruikt
worden bij de berekening van de verzendkosten)
custom_<field> (zelf gedefinieerd veld uit het klantgegevensscherm. Door deze waarde in de
aanroep mee te geven, wordt het het zelf gedefinieerde veld uit het klantgegevens scherm:
<field> voorzien van de betreffende waarde)
Hieronder ziet u 4 verschillende voorbeelden om de losse kassa in uw site te integreren:
26
Mogelijkheden
om 1 artikel toe te voegen aan de winkelwagen (met
bestel-popupscherm)
bijbehorende code voor demowinkel 9873:
om 1 artikel toe te voegen aan de winkelwagen (met
winkewagen-popupscherm)
bijbehorende code voor demowinkel 9873:
om 1 artikel gelijk af te rekenen
bijbehorende code voor demowinkel 9873:
aantal:
6
om een willekeurig aantal artikelen in de
winkelwagen te plaatsen (met bestel-popupscherm)
bijbehorende code voor demowinkel 9873:
6
aantal:
Kan ik mijnWinkel ook als offertesysteem gebruiken?
Ja dat kan. Via de winkelwagen (tabblad 'productlijst'), kan gekozen worden om de bestel buttons te
vervangen door de offerte buttons. U kunt de klant ook de keuze geven (bestellen/offerte aanvragen). In
dat geval kunt u beide buttons tonen in de winkel.
Offertes worden met een aparte vermelding opgenomen in orderbeheer. Via de on-line help op het
winkelwagen instelscherm krijgt u extra toelichting.
Vergeet bij gebruik van mijnWinkel als offertemodule niet om het onderwerp van de e-mail bevestiging te
wijzigen in de editor (via tabblad 'bestelproces').
Bestel en offerte button voorbeeld
27
mijnWinkel handleiding
Bestel button
Offerte button
Kan ik eigen parameters meegeven in mijnWinkel?
Het is mogelijk om zelf gedefinieerde parameters mee te geven in de diverse aanroepen van mijnWinkel.
Deze velden worden meegegeven volgens de conventie: custom_<field>.
In de meeste gevallen wordt deze optie gebruikt om zelf gedefinieerde velden uit het
klantgegevensscherm van een waarde te voorzien. Bijvoorbeeld een debiteurnummer, een
controlecode of een bepaalde referentie. Maar ook het meegeven van een filiaal behoort tot de
mogelijkheden. Door deze waarde in de aanroep mee te geven, wordt het zelf gedefinieerde veld uit het
klantgegevens scherm: <field> voorzien van de betreffende waarde.
De aanroep heeft dan de vorm:
www.mijnwinkel.nl/....../?custom_debiteurnummer=54321&custom_controlecode=12345&custom_ref
erentie=mijnWinkel.
De custom_ velden worden tevens opgenomen in het XML orderdocument dat wordt meegestuurd bij een
bestelling (professional abonnementen).
Behalve in het klantgegevensscherm, zijn deze custom_ velden ook te gebruiken in de eigen (XHTML)
layouts. Zie voor een toelichting de referentielijst
Voorraadbeheer binnen mijnWinkel
Deze pagina beschrijft hoe binnen mijnWinkel voorraadbeheer geregeld is. Indien de voorraad dynamisch
opgehaald moet worden vanaf een externe server, klik dan hier voor meer informatie.
Binnen mijnWinkel is het mogelijk om voorraadbeheer te activeren. Voorraadbeheer wil zeggen dat de
actuele voorraad kan worden getoond in de productlijst en het meerinfoscherm. Dit is echter niet
verplicht. Er kan ook alleen een controle 'niet boven de voorraad bestellen' geactiveerd worden. Als er dan
geen voorraad meer is, zal er ook geen bestelknop worden getoond. Ook zal het bestelaantal worden
gecheckt tegen de actuele voorraad. Zijn er bijvoorbeeld nog 7 producten op voorraad en worden er 10
besteld zal de volgende melding worden getoond:
Hieronder volgen de stappen die nodig zijn om voorraadbeheer binnen mijnWinkel te activeren.
Stap 1: uploaden productlijst met voorraad
Om de voorraad te activeren binnen mijnWinkel moet dient allereerst in de productlijst Excel of csv een
nieuwe kolom opgenomen te worden die bijvoorbeeld “voorraad” heet. In deze kolom dienen van alle
producten de voorraad opgenomen te worden. Is dat gebeurt dan wordt bij het uploaden van deze
productlijst automatisch de wizard gestart en kan in stap 2 gekozen worden voor voorraadbeheer 'Ja,
binnen mijnWinkel'. Klik hier voor meer informatie over de instellingen.
Stap 2: bestellingen/voorraad
28
Mogelijkheden
Na het uitvoeren van stap 1 is voorraadbeheer geactiveerd. Als er bestellingen plaatsvinden zal de
voorraad worden verminderd en als de voorraad nul is zal er niet meer besteld kunnen worden (indien u
de controle heeft geactiveerd).
Binnen mijnWinkel zal de voorraad worden bijgewerkt zodra de bestelling definitief is geplaatst. Dat is ook
het moment dat eventuele andere bezoekers van de webshop een lagere voorraad te zien zullen krijgen.
Stap 3: aanpassen productlijst
Bij de volgende keer uploaden van de productlijst dient de voorraadkolom helemaal leeg te zijn, dus ook
niet de waarde nul (0). Zo wordt de actuele voorraad niet aangepast bij het uploaden van de productlijst.
Is het wel noodzakelijk dat voor één product de voorraad moet worden gecorrigeerd, dan kan bij het
betreffende product de waarde (getal) van de voorraad (in de voorraadkolom) opgenomen worden en de
upload van de productlijst opnieuw worden uitgevoerd.
Stap 4: raadplegen voorraad
De voorraad kan in de productlijst en het meerinfoscherm worden getoond, maar dit is niet noodzakelijk.
Als nergens de voorraad wordt getoond en het noodzakelijk is de actuele voorraad te verkrijgen kan de
voorraad informatie worden gedownload. Dit gebeurd door op de link (bij de instellingen van de
betreffende productlijst) 'downloaden voorraad' te klikken. Deze link verschijnt alleen indien gekozen is
om voorraadbeheer binnen mijnWinkel te gebruiken.
Let op: deze voorraadlijst is gesorteerd op productnummer. Indien deze voorraadlijst opgenomen moet
worden in de productlijst zal de productlijst eerst op productnummer moeten worden gesorteerd.
Opmerkingen
Wij raden aan (als de voorraad getoond moet worden in de productlijst of het meerinfoscherm) om geen
gebruik te maken van de instelling om een bestel popup te tonen omdat in dat geval na de bestelling de
productlijst niet opnieuw wordt opgebouwd (bij het klikken op 'verder winkelen') en dus de voorraad van
voor de bestelling nog wordt getoond.
Indien tijdens de eerste keer upload van een productlijst de voorraadkolom leeg is wordt dit gezien als
een voorraad nul (0).
Het is echter binnen een winkelsessie van een bezoeker wel zo dat er rekening wordt gehouden met de
producten die al in zijn/haar winkelwagentje liggen.
29
mijnWinkel handleiding
De voorraad wordt pas verlaagd als de bestelling definitief is. Wel wordt gecontroleerd dat een klant niet
de voorraad kan overschrijden door een aantal keer hetzelfde product in de winkelwagen te plaatsen.
Voorraad ophalen vanaf een externe server
Deze pagina beschrijft hoe vanaf een extern systeem de voorraad dynamisch kan worden opgehaald om
te worden getoond of om het bestelaantal te controleren. Indien intern in mijnWinkel de voorraad moet
worden beheerd klik dan hier voor meer informatie
Binnen mijnWinkel is het mogelijk om de actuele voorraad op te halen vanaf een extern systeem. Deze
voorraad kan dan worden getoond in de productlijst en/of het meerinfoscherm. Dit is echter niet verplicht.
Ook kan gekozen worden om alleen een controle 'niet boven de voorraad bestellen' te activeren. Dat wil
zeggen indien gekozen is voor deze optie dat de bestelknop niet zal worden getoond als er geen voorraad
is. Ook zal de bestelaantal worden gecheckt tegen de actuele voorraad. Zijn er bijvoorbeeld nog 7
producten op voorraad en worden er 10 besteld dan zal de volgende melding worden getoond:
Het gebruik van een externe server is vooral interessant als de voorraad zowel via de webshop wordt
verkocht als ook via een fysiek kanaal (winkel bijvoorbeeld). Ook indien er meerdere webshops zijn die
vanuit dezelfde voorraad werken kan dit een optie zijn. Zie hier voor meer informatie m.b.t. het opzetten
van het dynamisch ophalen van product gegevens. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de
voorraad op de externe server gemuteerd moet worden n.a.v. de bestellingen in de webshop. Dit kan
gedaan worden door gebruik te maken van de order XML of de backoffice koppeling
30
Problemen oplossen
Waarom kan ik mijn productlijst niet uploaden?
Wanneer een spreadsheet niet ge-upload kan worden dan krijgt u de foutmelding: Unable to import the
productlijst.
Oorzaken kunnen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
het eerste excel werkblad is leeg
Indien het eerste werkblad van het Excel werkblad leeg is, verwijder dan de lege Excel
werkbladen.
de spreadsheet bevat opmaakcodes of formules
De beste remedie hiertegen is: opslaan als .csv bestand. Bij deze actie worden alle formules en
opmaakcodes verwijderd.
de spreadsheet bevat kolommen met dezelfde naam
Zorg dat alle kolomnamen verschillend zijn
de spreadsheet bevat lege kolommen
Controleer of er geen (verborgen) lege kolommen in de spreadsheet staan.
het bestand is te groot
Als het bestand te groot is, controleer dan eerst of er geen lege regels of kolommen in staan. Bij
sommige bewerkingen kan het voorkomen dat een excel bestand onbedoeld 65536 regels lang
wordt. Is dit niet de oorzaak, sla het bestand dan op als .csv formaat en zip het. (Een bestand
kunt u zippen met het programma winzip).
Tenslotte kunt u het bestand ook rechtstreeks vanaf uw eigen server uploaden door als
bestandsnaam de volledige url van het bestand aan te geven (dus http://www....etc).
Houdt u nog steeds problemen, kopieer dan alleen de cellen met productinformatie en plak ze in een
nieuwe spreadsheet. Bewaar deze als .csv formaat.
MijnWinkel werkt alleen vanaf Excel97 en hoger. Als u een oudere versie van Excel gebruikt dan kunt u
het bestand vanuit Excel opslaan als .csv (comma separated file). Het is ook mogelijk om rechtstreeks
bestanden in csv formaat te maken. Een voorbeeld vindt u hier
Waarom kan ik mijn productlijst niet bekijken?
Wanneer u een productlijst niet kan bekijken, controleer dan eerst of de productlijst wel is aangemaakt.
Ga daarvoor naar de editor van mijnWinkel, kies in tabblad 'productlijsten' en selecteer 'bekijk'. Probeer
de productlijst eventueel opnieuw te uploaden.
De oorzaak kan ook liggen in het de gebruikte tekens in de spreadsheet. Speciale tekens, javascript, html
e.d. worden niet altijd goed verwerkt door mijnWinkel en kunnen javascript errors veroorzaken. Als dit het
geval is, controleer de spreadsheet dan goed en vervang de gedeeltes die bijzondere tekens bevatten.
Als bovenstaande suggesties niet tot de oplossing hebben geleid, stuur dan een mailtje naar
[email protected] en voeg de spreadsheet als attachment bij.
Ik kan binnen mijnWinkel geen kolom met plaatjes selecteren
Dit kan een aantal oorzaken hebben. De meest voorkomende situaties zijn:
1.
2.
Er staan geen plaatjes in de kolom
Zorg ervoor dat de kolom geldige URL's van een plaatjes bevat (de URL van een plaatje begint
met http:// en eindigt op .jpg of .gif). Dus ook geen spaties voor http:// of achter .jpg of .gif!
De kolom heeft geen naam
Het toevoegen van een naam in de Excel spreadsheet en opnieuw uploaden lost dit probleem op
Waarom komen mijn bestellingen niet aan?
31
mijnWinkel handleiding
Als één of meer bestelbevestigingen niet bij u aankomen dan kunnen er diverse oorzaken zijn.
De meest voorkomende oorzaken zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Er zit een typefout in het ontvang-emailadres voor de bestelberichten
Een collega heeft de bestelberichten uitgelezen
Uw email provider of uw netwerk heeft een storing
mijnWinkel email wordt geblokkeerd door een spamfilter
Een spam filter blokkeert gelijksoortige e-mail die binnen korte tijd binnenkomt. Dit kan
gebeuren bij 2 bestellingen vlak na elkaar.
Een spam filter blokkeert de bestelberichten, het is bijvoorbeeld een bekend fenomeen dat
sommige spam filters mailtjes met een hotmail email adres als spam beschouwen
De klant heeft zijn bestelling niet afgerond
Om te controleren of een van deze oorzaken de storing bij u veroorzaakt, kunt u een aantal tests
uitvoeren.
1.
2.
3.
4.
5.
Stuur een email naar het ontvang-emailadres en controleer of de bestelling aankomt
Plaats een proefbestelling in een demonstratiewinkel, gebruik daarbij het ontvang-emailadres uit
uw winkel en controleer of de bestelling aankomt
Wijzig het ontvang-emailadres in uw winkel, plaats een proefbestelling in uw eigen winkel en
controleer of de bestelling aankomt
Wacht een halve dag om een tijdelijke storing uit te sluiten, plaats een profbestelling in uw eigen
winkel en controleer of de bestelling aankomt
Staan de gemiste bestellingen wel in orderbeheer (tabblad orders)?
Als bovenstaande tests niet tot de oplossing hebben geleid, stuur dan een mailtje naar
[email protected] met daarin de resultaten van de test en daarbij de bestelnummers van de gemiste
bestellingen.
Waarom krijg ik geen producten in de winkelwagen?
Om dit probleem te kunnen oplossen is eerst een stukje toelichting nodig.
Tijdens het bestelproces wordt de bestelling op de server van mijnWinkel bewaard in een zogenaamde
'sessie cookie'. Elk sessie cookie wordt 20 minuten bewaard en heeft een uniek nummer dat wordt
opgeslagen op de PC van de klant. Hiervoor is het noodzakelijk dat de klant cookies accepteert. Bij PC's
met standaard instellingen is dit geen probleem maar bij zwaar beveiligde PC's kan het bewaren van deze
informatie geblokkeerd zijn. (extra uitleg) In zo'n situatie schakelt mijnWinkel automatisch over op
bestellen zónder cookies. Dit werkt echter alleen goed na een kleine wijziging in uw website. (extra uitleg)
De winkelwagen kan ook leeg blijven als u in uw website met oude en nieuwe url's door elkaar werkt
omdat de informatie van de cookie dan niet uitgelezen kan worden. Gebruik altijd de links die u vindt in de
editor. Oude links zijn te herkennen aan het begin van de url: http://shop.mijnwinkel.nl/.....
Ik ben nu al een tijd bezig maar krijg de opmaak niet voor
elkaar
Na een periode van wijzigen van de opmaak van de productlijst en van de layout van de spreadsheet, is
het raadzaam om de productlijst in zijn geheel te verwijderen (via 'productlijsten' tabblad en dan 'wijzig')
en opnieuw te uploaden. Bij deze actie worden alle instellingen namelijk geschoond. Na deze actie moeten
de velddefinities opnieuw ingesteld worden. De algemene instellingen (kleuren, type productlijst, etc.)
blijven bewaard.
Ik heb geen Excel, wat nu?
32
Problemen oplossen
Het is ook mogelijk om met andere office programma's de artikellijst te maken. Bijvoorbeeld MS Access,
MS Word, de standaard Windows editor (Notepad/Kladblok) of elke andere editor. De verschillende velden
dienen dan gescheiden te worden door een komma en voor elk product dient een nieuwe regel gebruikt te
worden. Het bestand zal dan opgeslagen moeten worden met de extensie 'csv'. Zie ook dit voorbeeld
Ik heb zelf geen webruimte, waar kan ik plaatjes uploaden?
U kunt ook gebruik maken van gratis web hosting diensten, zoals: www.wanadoo.nl en www.lycos.nl.
Om uw bestanden te uploaden heeft u een FTP (File Transfer Protocol) programma nodig. U kunt hiervoor
shareware programma's gebruiken zoals CuteFTP voor de PC en Fetch voor de Apple Macintosh. Na
installatie van een van deze programma's voert u de gegevens in die u van uw provider heeft gekregen
(gebruikersnaam, wachtwoord, internetadres van uw webruimte/site), waarna files en directories van uw
harde schijf rechtstreeks naar het internet gekopieerd kunnen worden. Vanaf dat moment kunt u elke
afbeelding benaderen met een url, die u kunt opnemen in de excel spreadsheet.
Voorbeeld: Stel dat het adres van uw site http://www.myweb.nl/janklaassen is, en uw afbeelding heeft de
naam katrijn.jpg, dan neemt u in uw spreadsheet de url http://www.myweb.nl/janklaassen/katrijn.jpg op.
Waarom krijg ik NaNNaNNaN,Na in mijn winkelwagen?
Indien u bij het activeren van de winkelwagen een kolom heeft geselecteerd waar geen prijzen in staan
dan krijgt u het 'Not a Number' teken: NaN op de plaats van de prijs te staan.
U lost dit probleem op door via het tabblad van de betreffende productlijst in het menu bestel/offerte een
prijskolom te selecteren die numerieke waarden bevat.
Het probleem kan ook ontstaan als de verzendkosten geactiveerd zijn zonder dat er een bedrag is
ingevuld. De verzendkosten kunt u invullen via het verzendkosten menu in het tabblad 'bestelproces'.
Mijn browser gedraagt zich vreemd
Wanneer u veel op het internet zit (zoals de meeste klanten van mijnWinkel) dan is het belangrijk om uw
browser (Internet Explorer, Netscape, Safari), regelmatig op te schonen. Doet u dat niet dan wordt het
systeem traag en er kunnen allerlei problemen ontstaan. Een bekend probleem is de melding 'page
expired' of 'pagina verlopen' na het klikken op de 'back'-toets.
Na het verwijderen van de tijdelijke bestanden en de cookies (in Internet Explorer: menu 'Extra', 'Internet
Opties') zijn deze problemen meestal verholpen.
Als het probleem zich na bovenstaande acties nog steeds voordoet en andere websites vertonen dit
probleem niet, dan kunt u het best contact opnemen met [email protected]
33
Webwinkel opzetten
Hoe zet ik een webwinkel op?
Het opzetten van een webwinkel met mijnWinkel gebeurt in 3 eenvoudige stappen:
1.
2.
3.
Gegevens verzamelen
Bepaal welke artikelen u wilt verkopen en verzamel alle benodigde informatie in 1 of meer Excel
spreadsheets. Zorg dat de eventueel benodigde afbeeldingen beschikbaar zijn op het internet.
Foto's van de artikelen zijn het beste te maken met een digitale camera (als u zelf de foto's op
het internet kan zetten tenminste). Foto's van een gewone camera kunnen ook direct bij het
afdrukken gedigitaliseerd en op het internet gezet worden (door bijvoorbeeld het Kruidvat, HEMA
of Albert Heijn). Let wel op dat u verwijst naar een foto die niet al te groot is, lees verder.
Webwinkel configureren
Maak een account aan bij mijnWinkel en upload de Excel spreadsheets, voeg uw eigen gegevens
toe en pas de layout van de productlijsten aan. Uw webwinkel is nu volledig operationeel.
Webwinkel koppelen aan uw eigen website
Indien u de webwinkel wilt koppelen aan uw eigen website dan kan dat door vanuit uw website
naar uw eigen mijnWinkel webwinkel te linken. extra uitleg en tips. U kunt hierbij ook gratis
support krijgen. Wilt u het liever laten doen? Kijk dan op onze partner pagina, daar vindt u een
overzicht van bedrijven waar wij goede ervaringen mee hebben.
Hoe integreer ik de winkel van mijnWinkel in mijn eigen
website?
De webwinkel van mijnWinkel kan beschouwd worden als een bouwsteen die u gebruikt bij het opzetten
van een eigen winkelwebsite. U kunt de winkel op 2 manieren in uw website integreren: met frames en
zonder frames. De oplossing met frames wordt aangeraden en is ook de meest gebruikte. Echter als u een
site zonder frames hebt dan kunt u ook gebruik maken van een i-frame.
Heeft u aanvullingen of vragen? Laat het ons weten via [email protected]
Website integratie met frames
Dit kunt u het eenvoudigst doen door binnen uw site 2 buttons op te nemen. De ene button opent het
winkelframe en de andere opent de winkelwagen. Op onze voorbeeldenpagina vindt u talloze websites die
mijnWinkel m.b.v. frames hebben gekoppeld.
Als u het voorbeeld wilt gebruiken als uitgangspunt voor de ontwikkeling van uw eigen site, dan kunt u
het downloaden. U dient in elk geval de URL's naar de productlijst en de winkelwagen te vervangen door
uw eigen URL's. Deze vindt u via het tabblad van de betreffende productlijst.
Gebruikers van Microsoft Frontpage kunnen de volgende procedure volgen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Open uw website in Frontpage.
Selecteer ‘navigation view (navigatie weergave)’
Selecteer de homepage.
Selecteer vervolgens: ‘add existing page (bestaande pagina toevoegen)’ en type onderin het
scherm de url van uw winkel (bijvoorbeeld http://www.mijnwinkel.nl/shop2268/) en druk op ‘ok’,
zie voorbeeld
Klik met de rechter muistoets op de nieuwe pagina met naam 194.109.20… en kies ‘rename'
(hernoem).
Geef de pagina de gewenste naam (bijvoorbeeld 'on-line wijnwinkel').
Selecteer in menu 'Tools' de optie 'recalculate Hyperlinks' (herbereken hyperlinks). De winkel is
nu geïntegreerd in uw website.
Als u het bouwen van de site liever uitbesteedt kunt u op de partner pagina betrouwbare partijen vinden
die ervaring hebben met het bouwen van websites met mijnWinkel shops.
35
mijnWinkel handleiding
Website integratie zonder frames
Wanneer uw site zonder frames is opgebouwd dan kan met een i-frame gewerkt worden. Dit kan
aangeroepen worden door de volgende regel op te nemen in de pagina:
Aanroepen met een i-frame
<iframe id=mijnwinkel src="http://www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/productlist1" frameborder=0
scrolling=no width=100% height=760 bgcolor="#ffffff">Helaas, om deze site te kunnen bekijken dient u
Netscape 6 of Internet Explorer 4 (of nieuwer) te gebruiken.</iframe>
waarbij xxxx vervangen dient te worden door uw winkelnummer. Bij gebruik van deze regel krijgen oude
browsers een melding maar oude browsers worden nog maar weinig gebruikt.
Voorbeeld website met i-frame.
Technische instructies voor het opnemen van mijnWinkel in uw
eigen site (zonder cookies)
Deze pagina is opgezet voor personen die redelijke kennis hebben van HTML. Als u dat niet hebt of graag
de templates wil zien klik dan hier. Om mijnWinkel op te nemen in uw site moet u frames of i-frames
gebruiken in uw site (opmerking: professional gebruikers kunnen ook integreren middels SOAP).
Heeft u een eigen website opgezet met frames dan kunt u in het frame en de HTML-pagina's kunt u de
onderstaande linken gebruiken. Heeft u nog vragen mail dan met [email protected]
Stap 1 - neem links op in uw eigen site
In uw eigen pagina's kunt u de volgende links opnemen:
link naar productlijst
<a id="shop1234" href="http://www.mijnwinkel.nl/shop1234/productlist1/">ga naar productlijst</a>
link naar winkelwagen
<a id="shop1234" href="http://www.mijnwinkel.nl/shop1234/basket/">ga naar winkelwagen</a>
link naar hele winkel
<a id="shop1234" href="http://www.mijnwinkel.nl/shop1234/">ga naar webwinkel</a>
!
Vergeet niet de id (id="shop<uw shopid>") in de links op te nemen. Deze wordt in latere stappen
gebruikt als u bestellen zonder cookies mogelijk wilt maken
Stap 2 - neem verwijzing op in uw frame
Deze stap kunt u overslaan als u mijnWinkel niet direct wil opnemen in een frame. Wilt uw wel uw
productlijst of hele winkel kan ook direct opgeroepen worden in een frame of i-frame. Dit doet u als volgt:
productlijst direct in frame
36
Webwinkel opzetten
<frameset>
<frame name="framebody" src="http://www.mijnwinkel.nl/shop1234/productlist1/">
</frameset>
hele winkel direct in frame
<frameset>
<frame name="framebody" src="http://www.mijnwinkel.nl/shop1234/">
</frameset>
Stap 3 - geavanceerd (bestellen zonder cookies)
Opmerking: deze stap is optioneel. Als u deze niet uitvoert is het nadeel dat gebruikers die geen cookies
hebben aanstaan niet kunnen bestellen.
Als het goed is werkt uw webwinkel nu voor gebruikers die cookies hebben aanstaan. Dit zijn zo'n 90%
van alle internetgebruikers. Het is echter mogelijk om ook voor gebruikers die gekozen hebben voor het
hoogste beveiligingsniveau (alle cookies blokkeren) om ook bestellingen te doen in uw webwinkel.
Hiervoor moet u een js-file op te roepen. Dit doet u door de volgende code in alle bovenstaande pagina's
toevoegen.
extra code voor de pagina's
<head>
<script language="JavaScript" src="http://www.mijnwinkel.nl/release_v200.js"></script>
</head>
!
Deze extra code moet in het hoogste frame komen (meestal index.html of index.htm, default.asp,
default.aspx) dat in de webroot staat. Verder in alle pagina's en frames waarin linken of verwijzigen
staan naar het domein www.mijnwinkel.nl
Stap 4 - testen
U kunt nu uw website gaan testen. Heeft u stap 3 uitgevoerd (bestellen zonder cookies) klik dan hier voor
testinstructies. Wij hopen dat u er zo goed uitkomt. Heeft u nog vragen of opmerkingen mail dan met
[email protected]
Hoe krijg ik mijn winkel on-line?
Uw winkel staat gelijk on-line. Zodra u voor het eerst een spreadsheet hebt ge-upload is uw winkel door
iedereen te raadplegen. De url's waarmee u de winkel kunt raadplegen zijn te vinden in de editor van
mijnWinkel.
Onder het tabblad 'bestelproces' staan de url's voor: winkel en winkelwagen. Onder het tabblad van de
betreffende productlijst staat de url waarmee u rechtstreeks naar de productlijst gaat.
Hoe krijg ik de waarschuwing op de bestelbevestiging weg?
Bij klanten die zich nog niet definitief geregistreerd hebben, staat op elke bestelbevestiging een
waarschuwing. U kunt dit bericht verwijderen door de winkel te registreren via de registratie-link bovenin
uw browser.
Hoe zet ik een i-mode winkel op?
37
mijnWinkel handleiding
Alle winkels van mijnWinkel kunnen ook via i-mode benaderd worden. i-mode sites worden geschreven in
cHTML. Het lijkt op HTML, de programmeertaal voor het gewone internet maar is eenvoudiger.
Net als de gewone mijnWinkel is ook de i-mode mijnWinkel een bouwsteen voor een website. Op de
officiële www.imode.nl site van KPN is een uitstekende handleiding te vinden voor het bouwen van i-mode
sites.
De te gebruiken link om uw de i-mode winkel op te nemen in uw i-mode site is te vinden in de editor van
mijnWinkel bij het tabblad 'productlijst'.
De aanroep ziet er als volgt uit:
http://www.mijnwinkel.nl/servlets/PDArticleList?_state=_vid=xxxx;_cid=y;_rows=1
waarbij xxxx uw accountnummer en y het nummer van de productlijst.
Mogelijkheden en beperkingen
Omdat cHTML een meer beperkter set aan functies heeft dan HTML gelden de volgende randvoorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
het i-mode scherm is klein dus gebruik ook kleine plaatjes en weinig tekst bij elk product.
kies voor niet te veel artikelen op 1 pagina.
de layout is eenvoudig.
on-line betalen is nog niet mogelijk. De standaard betaalinstelling wordt gekozen (1e optie bij
info/wijzig betaalgegevens in tabblad 'bestelproces').
Verzendkosten zijn nog niet ingebouwd.
i-mode is nieuw en nog niet alle kinderziektes zijn er uit. Neem bij vragen of opmerkingen
contact op met onze helpdesk.
plaatjes dienen in .gif formaat opgeslagen te worden. Andere bestandstypen worden niet
ondersteund.
Hoe zet ik een professioneel bestelsysteem (B2B) op?
Een professioneel bestelsysteem bestaat meestal uit 2 aparte mijnWinkel accounts. Het ene account is een
afgeschermde winkel, die alleen benaderd kan worden na invoeren van een gebruikersnaam en
wachtwoord. Het andere account is een openbare winkel, zonder wachtwoordbeveiliging.
In puur zakelijke toepassingen met vaste klanten volstaat een afgeschermde winkel maar in veel gevallen
is het zinvol om ook een laagdrempelige winkel te maken die door potentiële klanten benaderd kan
worden en waar ook in besteld kan worden. Dit is de openbare winkel. Nieuwe klanten worden dan, vanuit
uw website, in eerste instantie naar de openbare winkel geleid, waar ze gewoon in kunnen bestellen. Als
er een bestelling binnen is kan, indien gewenst, een inlogaccount aangemaakt worden voor deze klant.
Hiermee kan de klant dan zijn eigen assortiment en prijzen zien.
Een openbare productlijst kan ook gerealiseerd worden binnen 1 mijnWinkel account door een aparte
'demo' gebruiker aan te maken die alleen de artikelen mag bekijken en niet mag bestellen. Dit kan
gerealiseerd worden met klantbeheer gold of platinum combinatie met een 'public' account. Door gebruik
te maken van automatisch inloggen (zie verderop), kunnen nieuwe klanten toch het hele assortiment
bekijken.
Inrichten professioneel bestelsysteem
We adviseren om te beginnen met het uploaden van een of meer productlijsten binnen tabblad
'productlijsten' en het inrichten van het bestelproces (m.n. het klantgegevensscherm). Het resultaat kan
vast bekeken worden met het emailadres en wachtwoord waarmee ook is ingelogd in de mijnWinkel
editor.
Daarna kan via tabblad 'klanten' een sjabloon voor een klantenlijst gedownload worden. Op basis van dit
sjabloon kan de klantenlijst worden opgebouwd en ge-upload naar mijnWinkel. Zie ook de on-line help op
deze pagina. Na het uploaden van een klantenlijst worden via de mail een bestand met de initiële
wachtwoorden en eventuele foutmeldingen teruggekoppeld (matchcustomers.csv).
38
Webwinkel opzetten
Heeft u ook gekozen voor het groeperen van klanten, lees dan hoe groepen opgezet kunnen worden
binnen mijnWinkel (instructie groepen, en beheer van groepen).
Voor het testen bij het inrichten zijn er nog een paar tips
Automatisch inloggen
Er kan automatisch ingelogd worden door in de aanroep de login (het klant-email adres) en password mee
te geven. Hieronder een paar voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/[email protected]&password=*****
www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/productlist1/[email protected]&password=*****
www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/group1/[email protected]&password=*****
www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/basket/[email protected]&password=*****
www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/orderdirect/[email protected]&password=*****&.......
www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/[email protected]&password=*****&......
www.mijnwinkel.nl/shopxxxx/logout.html
Standaard password
Alle accounts die zijn ge-upload onder tabblad 'klanten' kunnen benaderd worden met de betreffende login
en het hoofd-password (dat is het wachtwoord voor de editor van het mijnWinkel account). Door in te
loggen met de login van de klant en het hoofd wachtwoord, is het ook mogelijk om zelf wachtwoorden
voor klanten te wijzigen.
Zie ook: overzicht mogelijkheden klantbeheer en het beheer van productlijsten.
Dynamisch klantgegevens ophalen
Het is ook mogelijk om dynamisch klantgegevens op te halen uit een eigen backoffice systeem
(bijvoorbeeld een CRM systeem). Zie de desbetreffende help hiervoor.
Hoe beheer ik de productlijsten binnen een groep (met
replacelists)?
Voor het beheren van de productlijsten binnen een groep zijn er 2 mogelijkheden.
Standaard worden binnen een groep productlijsten ge-upload die exact dezelfde structuur hebben als de
moederlijst. Zie instructie groepen. Bij grote bestanden (honderdduizenden producten) kan dit echter
betekenen dat er veel informatie dubbel ge-upload moet worden, terwijl meestal maar 1 veld
(bijvoorbeeld prijs) afwijkend is ten opzichte van de moederlijst. Soms geldt dit ook maar voor een
beperkt aantal artikelen.
Daarom is er ook een tweede mogelijkheid toegevoegd: Het uploaden van replacelists met uitsluitend de
gewijzigde gegevens. Qua opzet is een replacelist gelijk aan een productlijst, alleen bevat een replacelist
veel minder gegevens.
Voorwaarde voor de lijst is dat kolom 1 het artikelnummer (zoals ingesteld in de editor) bevat en dat de
andere kolommen de gewijzigde gegevens bevatten. Zo'n lijst bevat dus minimaal 2 kolommen:
artikelnummer en prijs maar mag ook meer kolommen bevatten. Tijdens het opbouwen van de pagina's
worden de gegevens uit de moederlijst vervangen door de gegevens uit de replacelist.
Als bepaalde artikelnummers ontbreken dan worden de oorspronkelijke productgegevens uit de
moederlijst getoond.
Op deze wijze kunnen dus ook prijzen onderdrukt worden (door het artikelnummer wel op te nemen in de
replacelist maar de waarde in de prijskolom leeg te laten).
39
mijnWinkel handleiding
Houd er wel rekening mee dat kwaadwillenden de oorsponkelijke gegevens uit de moederlijst in de html
sourcecode kunnen zien.
Zie ook: klantbeheer opzetten. Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met
[email protected]
Hoe kan ik de klant mijn leveringsvoorwaarden laten
accepteren?
Het is mogelijk om klanten tijdens het bestellen de leveringsvoorwaarden te laten accepteren. Om dit te
bereiken kan via het klantgegevensscherm een nieuw veld, met titel 'leveringsvoorwaarden' toegevoegd
worden, zie onderstaande afbeelding.
Wanneer een klant vervolgens een bestelling plaatst dan kan hij het klantgegevensscherm alleen afronden
wanneer de leveringsvoorwaarden zijn geaccepteerd.
Checklist voor het on-line brengen van de winkel
Om het on-line brengen van uw winkel te vereenvoudigen hebben wij een checklist voor u samengesteld.
Als u bij al deze punten een vinkje kunt zetten dan kan uw winkel on-line.
registreer de winkel via de registratielink
vul bedrijfsgegevens in op tabblad 'welkom'
Bedrijfsnaam, BTW nummer, adres en telefoonnummer zijn wettelijk verplicht. De ingevulde
gegevens verschijnen automatisch in de winkelwagen en op de bestelbevestigingen.
vul bedrijfsgegevens in op tabblad 'welkom'
Bedrijfsnaam, BTW nummer, adres en telefoonnummer zijn wettelijk verplicht. De ingevulde
gegevens verschijnen automatisch in de winkelwagen en op de bestelbevestigingen.
leveringsvoorwaarden toevoegen via tabblad 'bestelproces'
Verwijs via 'url leveringsvoorwaarden' naar de leveringsvoorwaarden op uw website of beschrijf de
leveringsvoorwaarden in 'extra tekst winkelwagen' en/of 'extra tekst bestelbevestiging'. Denk vooral
ook aan de betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer. Leveringsvoorwaarden zijn wettelijk
verplicht. (zie ook voorbeeld leveringsvoorwaarden en verplicht accepteren leveringvoorwaarden)
verzendkosten toevoegen via tabblad 'bestelproces'
Definieer de verzendmethoden, de bijbehorende kosten, de bijbehorende betaalmethoden en de
landen waarin deze verzendmethode beschikbaar is. Denk ook aan gespecialiseerde vervoerders
zoals buy-n-send van Selektvracht.
betaalmethoden selecteren via tabblad 'bestelproces'
Definieer de gewenste betaalmethoden.
gegevens bestelbevestiging invoeren via tabblad 'bestelproces'
Voer de titel van de bestelbevestiging in en voer het e-mail adres waar de bevestiging bezorgd moet
worden in.
vul formulier klantgegevens in via tabblad 'bestelproces'
U kunt het formulier zo vormgeven dat uitsluitende de juiste informatie wordt opgevraagd. Denk aan
extra velden als: 'wilt u een nieuwsbrief ontvangen' of 'hoe heeft u ons gevonden'. instructies
omschrijving in de winkelwagen invoeren in elke productlijst uit tabblad 'productlijsten'
Vink in de bestelschermen alleen de relevante productinformatie aan. Meestal is dit alleen een
omschrijving. Het artikelnummer en de prijs worden automatisch in de winkelwagen opgenomen.
40
Webwinkel opzetten
(info/wijzig bestelscherm)
stel kleuren in productlijst via tabblad 'productlijsten'
Bij info/wijzig kleuren kunnen de kleuren van de winkel ingesteld worden
kies de best passende layout voor elke productlijst uit tabblad 'productlijsten'
keuze: info/wijzig layout
neem menu op in de productlijsten uit tabblad 'productlijsten'
Indien gewenst kunt u een menu opnemen in de productlijsten. Hiermee kunt u uw producten
overzichtelijk in productgroepen tonen. Bovendien bevat het menu een snelzoekmogelijkheid,
waarmee door de hele productlijst gezocht kan worden. instructies
keuze: info/wijzig menu
stel zoekblok in voor elke productlijst uit tabblad 'productlijsten'
Stel zoekblok zo in dat klanten eenvoudig kunnen zoeken door uw producten. Bij veel producten kan
het best met 'uitgebreid zoeken' gewerkt worden. Het makkelijkst zoekt u van links naar rechts, met
links de grove selectie (hoofdgroep) die naar rechts toe verfijnd wordt.
keuze: info/wijzig zoekblok
neem bezoekersteller op in de productlijsten uit tabblad 'welkom'
Indien gewenst kunt u een bezoekersteller opnemen. Bekijk ook de instructies
keuze: statistieken
bekijk optie maten/kleuren voor elke productlijst uit tabblad 'productlijsten'
Bekijk of het zinvol is om de maten/kleuren optie te gebruiken, keuze: info/wijzig maten/kleuren.
Een alternatief voor de maten kleuren optie is dat alle producten getoond worden met slechts 1
afbeelding per groep producten, keuze: info/wijzig layout 'meerdere artikelen per plaatje'
controleer gebruik meerinfo scherm voor elke productlijst uit tabblad 'productlijsten'
Controleer of meerinfo scherm werkelijk extra informatie bevat. Anders kunt u het beter uitzetten.
Het meerinfo scherm kan ook qua layout aangepast worden, keuze: info/wijzig meerinfo
pas site aan voor gebruik zonder cookies via tabblad 'productlijsten'
Indien u verwacht dat veel van uw klanten cookies hebben uitgeschakeld (zwaar beveiligde pc's) dan
is het raadzaam om de instructies voor het gebruik van cookies te volgen, keuze: 'welke url's' (menu
links), instructies
integreer winkel in uw website
Beoordeel of uw winkel goed geïntegreerd is in uw website. Het mooist is als de winkel in een frame
binnen uw site opent. Plaats eventueel een algemeen zoekblok op uw homepage (info). Bekijk ook
de instructies en de voorbeelden.
aanmelden zoekmachines
Meld uw site aan bij zoekmachines en portals. suggesties
print deze pagina
41
Winkel optimaliseren
Is mijnWinkel ook beschikbaar in andere talen?
Ja, via het tabblad van de betreffende productlijst kunt u kiezen tussen een winkel in Nederlands, Engels,
Frans, Duits, Spaans, Portugees en Pools. Heeft u interesse in een winkel in een andere taal, neem dan
contact op met [email protected]
Lees verder over verschillende valuta.
Hoe kan ik aangeven dat klanten artikelen zelf kunnen afhalen?
Als u klanten zelf de bestelde artikelen wilt laten afhalen, dan kunt u dit via de verzendkostensectie onder
het tabblad 'bestelproces' aangeven. Als u hier een extra 'verzendmethode' invoert: omschrijving: 'zelf
afhalen in de winkel', kosten: '0', dan verschijnt deze als keuzeoptie in het winkelwagentje van de klant.
Voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/basket/
Hoe komen de producten bij mijn klanten?
Als u een kleinere webwinkel beheert kunt u de producten zelf inpakken en versturen (via de PTT), onder
rembours of na vooruitbetaling.
Als u meerdere bestellingen per dag hebt, dan is het te overwegen om het hele bestelproces (inpakken en
verzenden) uit te besteden. Gespecialiseerde buro's kunnen deze handelingen heel efficiënt (en dus
relatief goedkoop) uitvoeren. Wij hebben een aantal partijen voor u geselecteerd en verzameld op de
partner pagina.
Hoe verloopt het bestelproces?
Vanuit de optiek van de klant ziet het bestelproces er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
Eerst wordt door de klant een product geselecteerd uit de productlijst. Hierbij kan hij gebruik
maken van de zoekmogelijkheden die wij aanbieden.
Vervolgens wordt het aantal gewenste artikelen ingevoerd en krijgt hij de keuze om terug te
keren naar de productlijst of om af te rekenen.
Als de klant alle gewenste artikelen heeft geselecteerd kiest hij voor afrekenen via de
winkelwagen. Daarin wordt een overzicht getoond van de bestelde artikelen, de prijzen en het
totaalbedrag. Indien gewenst kan hij de bestelling aanpassen. In de winkelwagen kan de klant de
gewenste verzendmethode aangeven.
Na de winkelwagen krijgt de klant een scherm waarin de NAW gegevens en de betaalmethode
worden gevraagd. Na invullen van alle benodigde gegevens wordt de bestelling geplaatst. Indien
van toepassing wordt nu on-line betaald.
Bij een geslaagde bestelling/betaling krijgt de klant een bevestiging op zijn beeldscherm te zien
en hij krijgt een e-mail met de complete bestelling. Tegelijkertijd krijgt de winkelier ook een email met de bestelling. Bovendien wordt enkele gegevens (ordernummer, bedrag, datum etc.)
van de bestelling opgeslagen in een logboek dat alleen door de winkelier geraadpleegd en
gedownload kan worden. Dit logboek is te vinden onder de tabblad 'orders'.
(Bij een on-line betaling krijgt de winkelier zowel bij het starten als bij het afronden van een
betaling een e-mail. Bij de start een 'voorlopige bestelling', bij afronding een definitieve
'bestelling', dit om beter inzicht te krijgen in het koopgedrag van de klant.)
Verder is het mogelijk om d.m.v. de backoffice koppeling allerlei acties uit te voeren.
Bijvoorbeeld direct na de bestelling of pas nadat het bedrag betaald is.
Hoe maak ik facturen en pakbonnen van mijn orders?
43
mijnWinkel handleiding
Via het tabblad 'orders' kunnen facturen, pakbonnen en labels van alle bestellingen worden geprint (extra
uitleg). Op verzoek (professional abonnement) kunnen pakbonnen voor allerlei vervoerders zoals
Selektvracht worden gegenereerd.
Let op: voorkom het afdrukken van header en footer op de pagina door deze uit te zetten via 'pagina
instelling' (page setup) van de browser. Met de marge instelling kan de pagina juist gepositioneerd
worden op uw briefpapier.
Door gebruik te maken van mailmerge (met Word en Excel) en de order-exportfuntie van mijnWinkel is
het ook mogelijk om elke gewenste pakbon, label of factuur zelf te genereren en uit te printen. Alle
orderinformatie kan via het tabblad 'orders' worden geëxporteerd. Hierbij is ook gekeken naar pakketten
zoals EasyStamp van PTT-post. Koppeling is eenvoudig.
In Word is een uitgebreide wizard die u helpt bij het samenstellen van uw factuur en/of pakbon. Zie
voorbeelden mailmerge bestanden. Op basis van deze bestanden kunnen labels en etiketten van de
bestellingen gemaakt worden. De adresgegevens en logo kunnen zelf in Word aangepast worden.
Instructie:
1.
2.
3.
4.
exporteer de bestellingen vanuit mijnWinkel en sla ze op op uw pc
open een van voorbeelddocumenten
kies : Extra/Brieven en Mailingen/Samenvoeg wizard en selecteer ‘brieven’
Volg de stappen van de wizard. Bij stap 3 van de wizard moeten de bestellingen uit mijnWinkel
geselecteerd worden
Kan ik mijn bestellingen ook automatisch laten faxen?
Ja dat kan. Er zijn speciale diensten die dat verzorgen. Na aanmelding bij een van deze diensten krijgt u
een emailadres dat de bestelbevestiging automatisch doorstuurt naar uw fax.
Een voorbeeld van zo'n dienst is www.email2fax.nl
Hoe krijg ik bezoekers in mijn webwinkel?
De meest geavanceerde oplossing om bezoekers te trekken is om gebruik te maken van onze affiliate
module.
Er zijn ook andere mogelijkheden. Er zijn talloze bedrijven die diensten verlenen op dit terrein. U kunt
echter ook heel wat zelf doen:
•
•
•
•
•
44
Zogenaamde META tags opnemen in de homepage van uw website (als u mijnWinkel
geïntegreerd heeft aan in eigen site). De belangrijkste META tag is: 'keywords', som hier zoveel
mogelijk termen op die direct of indirect te maken hebben met de artikelen die u verkoopt. Een
andere belangrijke META tag is: 'description'. Hier kunt u een verhaaltje opnemen over de
winkel. Beide 'tags' worden ook gebruikt in zoekmachines. Hoe meer termen daar in staan en hoe
uitgebreider de omschrijving, hoe beter de site gevonden wordt. Dit is alleen mogelijk als u een
eigen website heeft waarbinnen de winkel is geïntegreerd. (extra uitleg)
Meld uw homepage aan bij een aantal zoekmachines zoals www.ilse.nl, www.google.nl,
www.altavista.nl, www.vinden.nl, www.vindex.nl etc. of bij winkelportalen zoals
winkel.overzicht.nl, www.winkelspeurder.nl en www.winkelstraat.nl. U kunt ook gebruik maken
van aanmeldservices zoals submit.lapoo.nl.
Maak uw artikelen bekend via vergelijkingssites zoals www.elcheapo.nl, www.kieskeurig.nl,
www.vergelijk.nl, www.shopwereld.nl, www.kelkoo.nl, www.tweakers.net, www.lageprijzen.nl en
www.goedkoopstehardware.com. Deze sites rekenen in het algemeen een bepaald bedrag per
afgeleverde bezoeker.
Plaats advertenties van een aantal artikelen uit uw mijnWinkel shop bij www.marktplaats.nl en
www.ebay.nl.
Daarnaast is het ook handig om de pagina aan te melden bij een aantal gerelateerde startpagina
dochters.
Winkel optimaliseren
•
•
•
U kunt ook banners of links uitwisselen met gerelateerde pagina's.
Tenslotte is het te overwegen om lid te worden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
(thuiswinkel.org). Als u lid bent van deze organisatie dan komt u in aanmerking voor het
'thuiswinkel waarborg vignet'. Ook kunt u dan deelnemen aan de jaarlijkse verkiezingen van de
thuiswinkel awards. Houd er rekening mee dat deze organisatie aanzienlijke kosten in rekening
brengt voor het verkrijgen van het vignet.
Koop zoekwoorden bij populaire zoekmachines (zoals adwords bij www.google.nl, www.ilse.nl).
Een leuk artikel over Google is te vinden op de site van ondernemen en internet.
Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en de herkomst ervan kunt u ook een statistieken-teller op
uw pagina plaatsen. Kijk voor meer info bij onze statistiekenpagina.
MijnWinkel heeft ook partners die uw site kunnen optimaliseren voor zoekmachines.
Hoe gebruik ik Google AdWords met mijnWinkel?
Bij Google kunt u adverteren om meer bezoek naar uw webshop te krijgen. Om te meten hoe effectief de
reclame is, is het belangrijk dat er een Google-trackingcode op genomen wordt op de 'bedankt' pagina van
de webwinkel, die aan het einde van het bestelproces wordt getoond.
Zo kunt u meten hoeveel daadwerkelijke bestellingen uw advertentie heeft opgeleverd. Binnen mijnWinkel
zijn er twee manieren om deze trackingcode op te nemen, namelijk:
Manier 1
Het is vrij makkelijk om Google Adwords op te nemen in de bedanktpagina van mijnWinkel. Het enige dat
u hoeft te doen is een mailtje sturen naar [email protected] met uw Google code (tweede deel van
onderstaande code) en uw shopnummer van mijnWinkel. Wij zorgen er dan voor dat deze code in uw
webwinkel wordt opgenomen.
Manier 2
Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van een 'eigen layout' van de bestelbevestiging pagina. Er zijn
twee stukken code die opgenomen moeten worden, het eerste stuk code ziet er als volgt uit.
1 <head>
2.
3.
4.
5.
6 <!-- Google Code for Purchase Conversion Page -->
7 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
8 <!-9 var google_conversion_id = 123456789;
10 var google_conversion_language = "nl";
11 var google_conversion_format = "1";
12 var google_conversion_color = "FFFFFF";
13 if (1) {
14 var google_conversion_value = 1;
15 }
16 var google_conversion_label = "Purchase";
17 //-->
18 </script>
19 </head>
Zoals uit bovenstaande voorbeeld duidelijk wordt moet deze code opgenomen worden in de <head>
sectie, in tegenstelling tot wat Google aangeeft in hun learning center waarin aangegeven wordt dat het in
de <body> sectie moet worden opgenomen.
Het tweede gedeelte betreft het daadwerkelijk aanroepen van de Google Ad Services. Dit deel van de code
moet direct na de </body> tag worden opgenomen.
45
mijnWinkel handleiding
1.
.
2 </body>
<span style="myshop-eval=http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"/>
3 <img height="1" width="1" border="0" alt =""
src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/?value=1&amp;label=Purchase&
4 amp;script=0"/>
5
6
Het is belangrijk de juiste waarden over te nemen van de mail die u van Google heeft ontvangen met o.a.
daarin vermeld uw google_conversion_id. Neem die waarden over in bovenstaande code.
Wilt u zien weten hoeveel bezoekers er in uw winkel komen?
Via menu statistieken (tabblad 'welkom') kunt u de bezoekersteller activeren. De beschikbare tellers en
bijbehorende instructies zijn te vinden door te klikken op de help button in dit menu. Zie ook onze
statistiekenpagina
Hoe voorkom ik het kopiëren van informatie uit mijn
productlijst?
Soms is het ongewenst dat bezoekers van de online winkel informatie (teksten / plaatjes) kopiëren vanuit
de productlijst naar hun eigen PC. Helemaal tegen te gaan is dit niet maar het kan wel moeilijk gemaakt
worden met een stukje javascript code in de productlist template. Voorwaarde is dus wel dat er een eigen
template gebruikt moet worden. Dit stukje javascript code kan zowel in de productlijst als in het
meerinfoscherm worden gebruikt en zorgt er voor dat CTRL+C en/of de rechtermuisklik niet functioneren
binnen de webwinkel. Dit werkt echter alleen bij Internet Explorer 5 of later, met javascript aan.
Om Ctrl+C in uw template te verhinderen dient u de volgende code op te nemen in het header gedeelte
van uw template (tussen de <head> en </head>).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function keypressed() {
event.cancelBubble = true;
event.returnValue = false;
return false;
}
document.onkeydown=keypressed;
// -->
</SCRIPT>
Om het gebruik van de rechtermuis klik te verhinderen kunt u de onderstaande code in uw template
opnemen binnen de header (tussen de <head> en </head>). Verander eventueel de waarde van ‘msg’
om de boodschap die getoond wordt op het moment dat een gebruiker de rechtermuis knop gebruikt aan
te passen.
1
2
3
4
5
6
7
46
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-msg = "Sorry, you do not have permission to right click.";
function right(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' &amp;&amp; (e.which == 3 || e.which == 2)){
alert(msg);
return false;
Winkel optimaliseren
8 }else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &amp;&amp; (event.button == 2 ||
9 event.button == 3)) {
10
alert(msg);
11
return false;
12 }
13 return true;
14 }
15 if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
16 if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEUP);
17 document.onmousedown=right;
18 document.onmouseup=right;
19 window.onmousedown=right;
20 window.onmouseup=right;
21 // -->
</SCRIPT>
Deze code verhindert het gebruik van de rechtermuis klik voor zowel Internet Explorer en Netscape 4 of
hoger. In Mozilla Firefox wordt het gebruik van de rechtermuis klik aanzienlijk lastiger maar nog wel
mogelijk. Natuurlijk werkt dit script alleen als de gebruiker javascript in zijn browser aan heeft staan. Dit
script beschermt niet uw gegevens! Het verhindert de rechtermuis klik, maar via ‘view source’ of de
‘temporary internet files’ zijn de plaatjes en gegevens die op uw site staan nog steeds te kopiëren.
47
Winkel beheren
Hoe onderhoud ik mijn productlijst?
Onderhouden van een productlijst gebeurt op uw eigen PC. Na elke wijziging in uw Excel artikelenlijst kunt
u met het menu 'productlijsten' van mijnWinkel de oude productlijst door de nieuwe vervangen. Zie ook
automatische upload.
Hoe beheer ik mijn orders?
Met de standaard module orderbeheer kunt u on-line al uw bestellingen raadplegen en de orderstatus
bijwerken. Elke geplaatste order wordt gelogd en per order kunt u de status zelf wijzigen (besteld,
betaald, verzonden, vervallen, etc.)
In het overzicht vindt u per bestelling het bestelnummer, het bestelbedrag, de besteldatum en de status
van de betaling (in combinatie met module on-line betalen). Bovendien kunt u rechtstreeks
betalingsherinneringen mailen naar klanten die niet op tijd betalen.
Als een bestelling is betaald en verzonden kan worden, is er de mogelijkheid om eenvoudig adreslabels
met paklijst te printen zodat u met de adreslabels in de hand de juiste spullen uit in magazijn kan
verzamelen. Foute verzendingen behoren hiermee tot het verleden en u hebt vrijwel uw hele
orderhandlingsproces geautomatiseerd. Dit kan u veel (automatiserings)kosten besparen.
Het spreekt voor zich dat de toegang tot deze gegevens is beveiligd met een username en password.
Kan de order gekoppeld worden aan mijn eigen backoffice?
Bij de standaard winkel worden de orders door middel van een e-mail naar u en uw klanten gestuurd. Het
is ook mogelijk om de ordergegevens direct te verwerken in uw eigen systeem, zodat u deze niet hoeft
over te tikken. Deze mogelijkheid bieden we alleen aan klanten met een professional abonnement.
Er zijn diverse mogelijkheden om de orders rechtstreeks in uw financiële -, voorraadbeheers- of
orderverwerkingssysteem in te voeren. Koppelingen gerealiseerd of in voorbereiding: King, Snelstart,
Accountview, Davilex, Exact, NewWay, Reeleezee, SAP, netxchange en vele klantspecifieke systemen.
Op dit moment ondersteunen wij de volgende methoden:
•
•
•
koppeling via email attachment in XML
De ordergegevens worden in XML formaat overgedragen als attachment bij een e-mail.
Standaard bij een professional abonnement. (informatie over de opbouw van het document).
periodieke export in XML of excel
Alle orders worden bij mijnWinkel bijgehouden in orderbeheer. Deze gegevens kunnen handmatig
of automatisch (dagelijks of wekelijks) verzonden worden in excel of XML formaat. Hiermee
kunnen orders batchgewijs worden verwerkt in uw eigen systeem.
Handmatige excel export is beschikbaar bij alle abonnementsvormen.
Handmatige excel en XML export is beschikbaar bij een professional abonnement. (informatie
over de opbouw van het document).
Automatische export kan aangevraagd worden bij [email protected] (professional
abonnement).
PHP - of CGI koppeling
Na een succesvolle order wordt een ‘post’ gedaan naar een script op uw site. Via dit script kunt u
de gegevens verwerken in uw administratie of bijvoorbeeld automatisch een registratiecode
sturen naar de klant. Deze ‘post’ gebeurt onder water (de klant krijgt de pagina dus niet te zien).
In de aanroep van het script worden alle ordergegevens meegeven. Deze koppeling kan beveiligd
worden door aan uw kant te controleren of de aanroep van een van onze servers komt.
Technische info. Het moment van aanroepen kan gekozen worden (na de bestelling of na de
betaling).
Standaard bij een professional abonnement.
49
mijnWinkel handleiding
•
aanroep via een servlet XML
De ordergegevens worden door uw applicatie on-line opgevraagd bij mijnWinkel
Op het moment dat u de orders wilt verwerken plaatst u een verzoek d.m.v. de aanroep van een
servlet. Indien er nieuwe orders zijn, worden de ordergegevens in XML overgedragen om gelijk te
verwerken.
Maatwerk.
Hoe is het XML orderdocument opgebouwd?
Bij professional abonnementen wordt bij elke bestelling een XML attachment meegezonden met daarin alle
ordergegevens. Ook is het mogelijk om vanuit orderbeheer bestellingen aan te vinken en ineens te
exporteren naar een XML document.
Met deze documenten kunnen ordergegevens eenvoudig worden overgedragen aan andere systemen.
!
Gebruik altijd een XML parser om de gegevens uit het XML document te verwerken. Op deze wijze
maakt wordt voorkomen dat de verwerkende software aangepast moet worden als de representatie
van de gegevens in het XML document aangepast wordt.
Definitie XML document
Hieronder volgt een algemene beschrijving van versie 2.0 van het orderdocument. Vanaf oktober 2004 is
dit de default versie. Per winkel kan de inhoud verschillen want via de mijnWinkel editor kunnen nieuwe
velden toegevoegd worden. Deze verschijnen dan ook in het XML document.
De XML documenten hebben de volgende algemene structuur
<orders>
<mail>
<set id="session"/>
<set id="customer"/>
</mail>
</orders>
Per bestelling bevat het document 2 sets met gegevens
•
•
set id="session" bevat de gegevens van de bestelling
set id="customer" bevat de klantgegevens (factuuradres en afleveradres)
Het XML document is gebaseerd op een DTD met de meta-definitie, welke is te vinden op url
www.mijnwinkel.nl/DTD/orders_export_v2.dtd (voor de order export) en
www.mijnwinkel.nl/DTD/order_v2.dtd (voor het attachment bij de bestelling). Een referentie naar de
laatste versie zit altijd in het XML orderdocument.
Beschrijving set id="session"
De set bevat de gegevens van de bestelling en begint met een aantal algemene gegevens (property
id=xxxx). De belangrijkste zijn:
emailvendor (email winkelier)
emailvendor_reply (reply adres winkelier)
ordernumber (ordernummer)
shopnumber (klantnummer winkelier)
Daarna volgt een subset "order" met gegevens over de bestelling:
number (klantnummer - gebruikt bij module klantbeheer)
Daarna volgt een subset "order" met gegevens over de bestelling:
50
Winkel beheren
nrlines (aantal bestelregels)
paymentmethod (gekozen betaalmethode zoals zelf gedefinieerd)
totalUSA (totaalbedrag van de bestelling met decimale punt - standaard internationale notatie)
total (totaalbedrag van de bestelling met valutateken)
total_nr (totaalbedrag van de bestelling)
vat_price (BTW bedrag van de bestelling)
per bestelregel een subset "article" met gegevens:
productlistnumber (volgnummer van de productlijst)
description (artikelomschrijving)
number (artikelnummer)
linetotal (totaalbedrag van de regel)
partner (emailadres van de affiliate)
price (prijs met valutateken)
pricevalue (prijs met decimale punt - standaard internationale notatie)
quantity (besteld aantal)
selection (productvariaties, bijv kleur=groen;maat=30)
vat (BTW bedrag)
een subset "shipping" met gegevens over de verzending:
desc (extra tekst verzendmethode zoals zelf gedefinieerd)
id (interne nummer verzendmethode zoals zelf gedefinieerd)
price (verzendkosten met decimale punt - standaard internationale notatie)
title (naam verzendmethode zoals zelf gedefinieerd)
Na subset "order" volgt een subset "orderstatus" met gegevens over de status van de bestelling
date (datum: [dd/mm/yyyy])
date_time (datum/tijd in W3C formaat: [yyyy-mm-dd hh:mm:ss])
hostname (http://www.mijnwinkel.nl)
last_partial_payment_method (last partial payment method van de payment provider)
order_state (orderstatus: zie definitie velden)
payment_state (betaalstatus van de payment provider: started, considered_safe etc.: meer informatie)
quotation (offertevlag: 0=nee, 1=ja)
remoteaddress (IP adres klant)
time (tijd hh:mm:ss)
transaction_id (transactienummer payment provider)
Daarna volgt een subset "reduction" met gegevens over eventuele kortingen:
reduction (kortingsbedrag met decimale punt - standaard internationale notatie)
reduction_active (korting actief: true, false)
reduction_msg (kortingsboodschap)
Beschrijving set id="customer"
De set bevat de klantgegevens en bevat 1 subset id="adr" waarbinnen weer 2 subsets id="billing" en
id="deliver". Daarin staan de gegevens van factuur- respectievelijk afleveradres.
Deze set bevat de zelf gedefinieerde gegevens uit het klantgegevensscherm.
De naam die in de editor aan het veld is toegewezen is terug te vinden in 'label’.
Overige informatie
mogelijke waarden van het veld order_state:
besteld
betaald
vervallen
51
mijnWinkel handleiding
in behandeling
bevestigd
uitgeleverd
gestorneerd
uitbetaald
offerte
voorlopig
Automatisch uploaden van productlijsten
Het is mogelijk om met 1 commando uw productlijst bij te werken, zonder dat u daarvoor hoeft in te
loggen in de editor.
Dit commando kan in 2 situaties gebruikt worden:
1.
2.
Wanneer de artikellijst geautomatiseerd wordt aangemaakt kan direct, zonder menselijke
tussenkomst, de productenlijst bijgewerkt worden.
Een medewerker of collega kan het assortiment in uw winkel bijwerken zonder het risico te lopen
dat hij/zij onbedoeld wijzigingen aanbrengt in de instellingen van de winkel.
Dit commando is beschikbaar bij een professional abonnement. (technische uitleg)
52
Betalen
Welke betaalmethoden zal ik opnemen in de winkel?
De aangeboden betaalmethoden hangen sterk af van het type winkel. Criteria voor het kiezen van
betaalmethoden zijn:
•
•
•
•
•
impulsaankopen
Winkels die gericht zijn op impulsaankopen (cd's, gadgets e.d.) kunnen het beste
betaalmethoden kiezen waarbij de klant tijdens het bestelproces de betaling kan verrichten.
Voorbeelden zijn: eenmalige incasso (on-line), creditcard en iDEAL betalen. Nadeel van deze
methoden (m.u.v. iDEAL) is dat de klant het bedrag later weer terug kan boeken (storneren).
Rembours is ook te overwegen voor deze doelgroep
risico
Winkels die zich richten op doelgroepen met een slecht betaalgedrag kunnen het beste kiezen
voor zekere betaalmethodes. Voorbeelden zijn: overboeking, iDEAL en eenmalige machtiging
(off-line). Nadelen van deze betaalmethoden zijn (m.u.v. iDEAL) dat het langer duurt voordat het
product uitgeleverd kan worden en dat de klant op een later tijdstip de betaling moet verrichten
en zich dus kan bedenken of het zelfs helemaal vergeten. Rembours is ook te overwegen voor
deze doelgroep
snelheid
Als leveringssnelheid belangrijk is en de klanten zijn betrouwbaar, dan zijn leveren op rekening
(overboeking) of rembours aan te raden
internationaal
De beste optie is creditcard. Echter een goedkoop alternatief (minder gebruikt) is PayPal
transactiebedrag
Als het gemiddelde transactiebedrag onder de € 25 ligt dan is het raadzaam om
creditcardbetalingen alleen aan te bieden voor bedragen boven de € 25 omdat Paysquare anders
veel extra commissie berekent
Nieuwe betaalmethoden zoals Moxmo, Wallie, WWWbon kunnen als extra service meegenomen worden in
het totaal aan beschikbare betaalmethoden maar zijn nog geen volwaardig alternatief voor de traditionele
methoden als creditcard, iDEAL, eenmalige incasso en overboeking omdat de gebruikersgroep nog te klein
is.
Betaalmethoden die u zelf kunt afhandelen (overboeking, rembours, acceptgiro) kunnen via het menu
'betaalmethoden' in mijnWinkel worden gedefinieerd.
Zie verder overzicht betaalmethoden en betaaldiensten
Welke betaalsystemen ondersteunt mijnWinkel?
Bij alle abonnementen kunnen standaard betaalmethoden zoals overboeken, rembours en contant
gekozen worden. Hiernaast kunnen ook andere betaalmethoden, zoals creditcard en iDEAL toegevoegd
worden door te koppelen met één of meer payment providers.
Bij een basic abonnement kan gekoppeld worden aan PayPal:
•
PayPal + creditcard, zie aanmeldprocedure
Bij een professional abonnement of internetkassa kunnen aangesloten worden:
•
•
•
•
Triple Deal, zie aanmeldprocedure
iDEAL (via ING bank), zie aanmeldprocedure
iDEAL Professional (via Rabobank), zie aanmeldprocedure
PayPal + creditcard, zie aanmeldprocedure
53
mijnWinkel handleiding
Via Triple Deal wordt een uitgebreid betaalmanagementsysteem aangeboden waarmee alle orders zijn te
bekijken, automatische reconciliatie plaatsvindt en waarmee automatisch betalingsherinneringen gestuurd
kunnen worden. Een overzicht van de functionaliteiten is hier te vinden.
1. Payment providers, eenmalige en maandelijkse kosten
Payment provider
1. Triple Deal
+ iDEAL (via Rabobank)
+ iDEAL (via ABN AMRO)
+ iDEAL (via ING)
+ Mastercard/VISA
+ American Express
+ acceptgiro
Eenmalige kosten
geen
geen
geen
geen
€ 135
€ 150
€ 175
Maandelijkse kosten
€ 15 (bij jaarcontract)
€ 5,95
€ 5,95
geen
geen
geen
geen
2. PayPal + creditcard
+ PayPal
+ Mastercard/VISA
+ American Express
+ Discover Card
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
3. iDEAL (via ING bank)
geen
geen
4. iDEAL Professional (via
Rabobank)
€ 50
geen
2. Payment providers, transactiekosten
Payment provider Betaalmethode
Beschikbaar in
1. Triple Deal
Wereldwijd
Wereldwijd
Wereldwijd
Mastercard
VISA
American Express
PayPal (ook betalen Wereldwijd
via creditcard
mogelijk)
iDEAL (via
Rabobank)
iDEAL (via ABN
AMRO)
iDEAL (via ING)
Nederland
Nederland
€ 0,45 tot € 0,50 + € € 0,50
5,95 maandelijks
€ 0,48 + € 5,95
€ 0,50
maandelijks
€ 0,68
€ 0,50
Eenmalige
machtiging
(post/fax)
Eenmalige
machtiging (online)
Overboeking (online
& offline)
Acceptgiro
Wallie Card
WWWbon
Minitix
Nederland
€ 0,50
€ 0,50
Nederland
€ 0,10
€ 0,50
Nederland
€ 0,14
€ 0,50
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
€ 0,88
19,0%
4,0%
10% (min € 0,05 max € 0,65)
Op aanvraag
€
€
€
€
Nederland
Switchpoint SMS en Nederland
0900
54
Transactiekosten
Bankinstelling
Payment provider
3,1%
€ 0,50
3,5%
€ 0,50
3,5% + € 0,20 + € € 0,50
12,50 maandelijks
1,9% tot 3,4% + € € 0,50
0,35
0,50
0,50
0,50
0,50
€ 0,50
Betalen
2. PayPal +
creditcard
3. iDEAL (via ING
bank)
BILL
Nederland
Lokale overboeking
Overboeking (online
& offline)
Overboeking
Internationaal
ING Home'Pay
ELV / Eenmalige
machtiging
diverse landen, USA € 0,60
EU (IBAN)
€ 0,14
België
Duitsland
0,1% (min € 7 - max € 0,50
€ 70)
2%
€ 0,50
€ 0,29
€ 0,50
PayPal
Wereldwijd
1,9% tot 3,4%
€ 0,35
Mastercard/VISA
American Express
Discover Card
Wereldwijd
Wereldwijd
Wereldwijd
1,9% tot 3,4%
1,9% tot 3,4%
1,9% tot 3,4%
€ 0,35
€ 0,35
€ 0,35
iDEAL
Nederland
€ 0,65
geen
Nederland
€ 0,70 (betaling
geen
vanaf Rabobank)
€ 0,80 (interbancaire
betaling)
4. iDEAL Professional iDEAL Professional
(via Rabo bank)
EU (IBAN)
5% (min € 0,10 max € 0,60)
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
Algemene opmerkingen:
1.
2.
3.
4.
Deze tarieven zijn een momentopname en kunnen wijzigen
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW
Weet u niet welke betaalmethode u moet kiezen, kijk dan op welke betaalmethode
Het is bij PayPal creditcard betalingen voor de klant niet noodzakelijk een PayPal account te
hebben
Opmerkingen bij aansluiting via Triple Deal:
1.
2.
3.
4.
Creditcards voor Nederlandse bedrijven worden via Paysquare (voorheen Interpay) verwerkt, bij
buitenlandse bedrijven kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van Euroline
Voor sites met 'Adult content' worden hogere tarieven berekend door Interpay/Paysquare:
eenmalig € 900 en een transactiefee van 5%
Indien in een kwartaal het gemiddelde bedrag van creditcardbetalingen (Mastercard/VISA) onder
de € 25 ligt, dan wordt € 2 commissie berekend per creditcard transactie
Bij grote aantallen transacties is het tarief bespreekbaar, neem daar voor contact op met Triple
Deal
Standaard koppelingen online betalen
Klanten met een basic abonnement kunnen gebruik maken van een koppeling met PayPal om online
betalingen mogelijk te maken.
Klanten met een professional abonnement kunnen gebruik maken van een groot aantal standaard
koppelingen en uitbreidingsmodules. Een volledige lijst van deze standaard koppelingen en modules kunt
u vinden op de pagina met uitbreidingsmodules.
Waar in de wereld uw klanten ook zitten, ze kunnen altijd betalen via mijnWinkel. We ondersteunen onder
andere iDEAL, creditcards, eenmalige incasso, overschrijving en acceptgiro, zie betaalmogelijkheden. Op
de voorbeeldenpagina's staan veel winkels met online betalen.
Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met [email protected]
55
mijnWinkel handleiding
iDEAL algemeen
Het is met mijnWinkel mogelijk om verschillende iDEAL aansluitingen te gebruiken. Twee van deze
aansluitingen zijn rechtstreeks gekoppeld (iDEAL via ING bank en iDEAL Lite via Rabobank). iDEAL via de
payment provider Triple Deal ondersteund aansluitingen via ABN AMRO bank, Rabobank en ING bank.
Via de volgende links is meer informatie te vinden,
•
Triple Deal (via ING bank, ABN AMRO bank en Rabo bank), zie aanmeldprocedure
•
•
iDEAL (via ING bank), zie aanmeldprocedure
iDEAL Professional (via Rabobank), zie aanmeldprocedure
Aanmeldprocedure iDEAL (via ING Bank)
Deze pagina betreft de aanmeldprocedure van iDEAL via de ING Bank. Gebruik van iDEAL is echter ook
mogelijk via Triple Deal (Rabobank, ABN Amro, Postbank en ING Bank). Wij adviseren u dan ook om dit te
bekijken voordat u een definitieve keuze maakt hoe u iDEAL wilt gaan aansluiten. Zie hiervoor
betaalmethoden en betaaldiensten.
Voor het toevoegen van iDEAL wordt een rechtstreekse overeenkomst met de ING Bank gesloten. Er zijn 2
voorwaarden:
•
•
een professional abonnement of internetkassa
een zakelijke rekening bij de ING Bank of Postbank
De te volgen stappen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
!
Registreer via www.ing-ideal.nl en volg de instructies die daar worden gegeven
Kies voor aansluiting 'mijnWinkel' tijdens deze registratie. Het contract zal na de registratie
automatisch door de ING Bank worden gemaild
Vul het contract in
Vul het addendum in voor het verkrijgen van de speciale tarieven (download addendum)
Stuur het contract samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en het mijnWinkel
addendum, rechtsgeldig ondertekend in tweevoud op naar het aangegeven adres van de ING
Bank.
Het is belangrijk om bij stap 2 van bovenstaande procedure te kiezen voor de optie 'mijnWinkel'
tijdens het aanmelden. Als dat niet gebeurt wordt er een standaard iDEAL aansluiting aangevraagd
welke niet i.s.m. mijnWinkel gebruikt kan worden
Na het doorlopen van bovenstaande procedure stuurt de ING Bank een aansluitnummer dat ingevoerd kan
worden in mijnWinkel in het instelscherm voor betaalmethoden. De betaalmethode is nu beschikbaar in de
winkel. Het kan enige tijd duren voordat het contract bij de ING geactiveerd is. Er kan een foutmelding
worden getoond indien een verkeerd contractnummer is ingevoerd bij de mijnWinkel instellingen voor
iDEAL of wanneer ING het contract nog niet heeft geactiveerd.
56
Betalen
Zie voor informatie over het instellen de pagina betaalgegevens. De kosten van iDEAL via de ING Bank
zijn hier te vinden.
Aanmeldprocedure iDEAL Professional (via Rabobank)
Deze pagina betreft de aanmeldprocedure van iDEAL Professional via de Rabobank. Gebruik van iDEAL is
echter ook mogelijk via Triple Deal (Rabobank, ABN Amro, Postbank en ING Bank). Wij adviseren u dan
ook om dit te bekijken voordat u een definitieve keuze maakt hoe u iDEAL wilt gaan aansluiten. Zie
hiervoor betaalmethoden en betaaldiensten.
Voor het toevoegen van iDEAL Professional wordt een rechtstreekse overeenkomst met de Rabobank
gesloten. Er zijn 2 voorwaarden:
•
•
een professional abonnement of internetkassa
een zakelijke rekening bij de Rabobank
De te volgen stappen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
Registreer via https://ideal.rabobank.nl en volg de instructies die daar worden gegeven. Let op,
geef bij de vraag 'Aansluiting op iDEAL' aan dat het om een aansluiting gaat via mijnWinkel!
Het contract wordt na de registratie door de Rabobank gemaild
Vul het ontvangen contract in
Stuur het contract met alle gevraagde documenten op naar het aangegeven adres van de
Rabobank
Stuur de Rabobank na ondertekening van het contract via het Rabo iDEAL Dashbord een mail
(ticket)
is belangrijk om tijdens het registreren van de iDEAL aansluiting in het Dashboard van de
! Het
Rabobank te kiezen voor de iDEAL aansluiting via mijnWinkel (laatste vraag van het formulier)
Na het doorlopen van bovenstaande procedure vindt u in het Rabo iDEAL Dashboard een Acceptant ID
(onder het tabblad 'Gegevens acceptant'). Deze kan ingevoerd worden in het mijnWinkel instelscherm
voor betaalmethoden (tabblad 'Bestelproces' -> 'betaalmethoden' -> 'instellingen'). Het kan enige tijd
duren voordat het contract bij de Rabobank geactiveerd is. Er kan een foutmelding worden getoond indien
een verkeerd Acceptant ID is ingevoerd bij de mijnWinkel instellingen voor iDEAL, of wanneer Rabobank
het contract nog niet heeft geactiveerd (normaal gesproken binnen binnen 24 uur).
57
mijnWinkel handleiding
De helpdesk van Rabo iDEAL Professional is altijd bereikbaar via het iDEAL Dashboard.
Zie voor informatie over de verschillende instellingen de pagina betaalgegevens. De kosten van iDEAL via
de Rabobank zijn hier te vinden.
Aanmeldprocedure Triple Deal
Voor het toevoegen van de betaaldiensten van Triple Deal wordt een rechtstreekse overeenkomst met
Triple Deal gesloten.
De te volgen stappen zijn:
1.
2.
3.
4.
Vul het inschrijfformulier in (download Triple Deal inschrijfformulier)
We raden aan om binnen dit formulier alleen de betaalmethoden aan te vinken die ook werkelijk
gebruikt gaan worden. Zie ook: advies keuze betaalmethoden.
Stuur inschrijfformulier en bankreferentie naar Triple Deal (download voorbeeld bankreferentie)
Zodra Triple Deal het inschrijfformulier binnen heeft stellen zij de overeenkomst op. Indien
creditcard betalingen zijn aangevraagd dan wordt ook een overeenkomst met PaySquare
opgestuurd
Verstuur de ondertekende overeenkomsten
Na het doorlopen van bovenstaande procedure stuurt Triple Deal een aansluitnummer (merchant_id) dat
ingevoerd kan worden in mijnWinkel in het instelscherm voor betaalmethoden. De betaalmethode is nu
beschikbaar in de winkel.
Zie voor informatie over het instellen de pagina betaalgegevens. De kosten van Triple Deal zijn hier te
vinden.
Houd er rekening mee dat PaySquare ongeveer 10 werkdagen nodig heeft om creditcard betalingen voor
te bereiden. Voor vragen over de betaaldienst en PaySquare kan het best rechtstreeks contact opgenomen
worden met Triple Deal. De contactpersoon is Sanne Klaassen (030-2193890, [email protected]).
Aanmeldprocedure PayPal
Het aanmelden
Voor het toevoegen van PayPal is het noodzakelijk dat er een account is aangemaakt bij PayPal.
De te volgen stappen zijn:
1.
2.
3.
Ga naar de website van PayPal
Selecteer 'Meld u nu aan!'
Volg de instructies bij PayPal
Na het doorlopen van bovenstaande procedure kan het PayPal e-mail adres ingevoerd worden in
mijnWinkel in het instelscherm voor betaalmethoden. De betaalmethode is nu beschikbaar in de winkel.
De klanten kunnen (zonder een PayPal account te hebben) betalen met creditcard.
By PayPal zijn er 3 typen accounts (Privé-rekening, Premier-rekening, Business-rekening) beschikbaar.
Het Privé-rekening account is alleen bedoelt voor klanten om te kunnen betalen. U dient een Premiumrekening of Business-rekening te kiezen om PayPal als betaalmethode in uw webwinkel te kunnen
opnemen.
Zie voor informatie over het instellen de pagina betaalgegevens. De kosten van PayPal zijn hier te vinden.
Opnemen vanaf PayPal rekening
58
Betalen
Alle betalingen die via PayPal worden gedaan komen op uw PayPal rekening terecht. Vanuit het PayPal
account (eerst inloggen by PayPal) kan via de optie 'opnemen' en 'geld overschrijven naar uw
bankrekening' een bedrag over worden geboekt naar een eigen bankrekening.
!
De klant kan met betalen via PayPal kiezen uit betalen per creditcard of betalen via een PayPal
rekening. In dit laatste geval heeft de klant een PayPal rekening geopend en kan hij/zij inloggen met
een emailadres en wachtwoord. Indien gekozen wordt om te betalen via creditcard worden door
PayPal verschillende persoonsgegevens aan de klant gevraagd. Als een klant een keer via zijn/haar
PayPal account heeft betaald zal dat voortaan de standaard getoonde keuze zijn, echter door te
klikken op 'ik heb geen PayPal account' komt er op een volgend PAyPal scherm een keuze voor
creditcard.
Zijn electronische facturen rechtsgeldig?
Vanaf 1 januari 2004 is er het een en ander gewijzigd op het gebied van factureringen. In dit schrijven
van Price Waterhouse Coopers is te lezen wat de meest belangrijke wijzigingen zijn. Zo moet het BTWnummer van de ondernemer voortaan op de factuur staan en bij BTW vrije levering ook het BTW nummer
van de afnemer. MijnWinkel voldoet volledig aan de nieuwe Europese regelgeving.
Voldoet een factuur aan de richtlijnen uit dit document, dan is een electronische factuur toegestaan.
Zie ook:
info over BTW
BTW mogelijkheden bij klantbeheer
59
Vragen over de techniek
Met welke besturingssystemen/browsers werkt mijnWinkel?
MijnWinkel is compatible met ruim 99% van de gebruikte besturingssystemen en browsers, zie
onderstaand overzicht.
Omschrijving
Internet Explorer 5.x, 6.x
Wereldwijd heeft deze
Microsoft browser zo'n 90%
van de browsermarkt in
handen
Mozilla Firefox
Momenteel is dit (nog prerelease) de snelst groeiende
browser die tevens op veel
platforms beschikbaar i
Mozilla
Naast Firefox bestaat deze
browser al wat langer. Is niet
zo snel als firefox.
i-mode
Als mobiele browser
ondersteunt mijnWinkel imode
van KPN.
Safari
Dit is de browser die
momenteel standaard bij de
Apple machines geleverd
wordt.
Netscape
Was vroeger marktleider en is
momenteel behoorlijk op zijn
retour.
Opera
Pretenderen de snelste browser
te zijn.
!
Besturingssysteem
download
Windows (XP, 2000,
NT, Millenium, 95, 98)
download
Windows, Linux, Mac,
OS/2, Solaris, BeOS,
AIX
download
Windows, Linux, Mac,
OS/2, Solaris
Klanten
(raadplegen en
bestellen)
Winkelier
download mobiele telefoons met
i-mode of PDA met
chtml browser
download
Mac OS X
download
Windows, Mac OS X,
Linux
download
Windows, Linux, Mac,
OS/2, Solaris, FreeBSD,
QNX, Smartphone/PDA
Voor het gebruik van de editor raden wij Internet Explorer aan als u Windows gebruikt en Mozilla
Firefox als nu geen Windows gebruikt. Bij deze laatste browser is het soms nodig om de cache te
schonen (Tools->Options->Privacy->Cache->Clear)
Heeft u problemen bij gebruik van mijnWinkel zoals aangegeven in bovenstaande tabel, neem dan
contact op met [email protected]
Met welke technieken is mijnWinkel gebouwd?
Qua technologie is mijnWinkel "state of the art". Het geheel is geschreven met Java servlets/Unix/XML.
Doordat mijnWinkel gebruik maakt van de allernieuwste technieken zijn we heel flexibel in het maken van
functionele uitbreidingen en koppelingen aan andere systemen. De gebruikte technologie is een van onze
paradepaardjes en wij vertellen u graag meer hierover.
Om onze dienst verder te professionaliseren zijn we in oktober 2002 verhuisd naar een nieuwe Internet
Service Provider. Dit is Easynet geworden. Startpagina, Ilse en Nu zijn ook overgestapt naar Easynet en
61
mijnWinkel handleiding
zijn daar erg tevreden over [lees persbericht]. De nieuwe server is ook een heel stuk sneller. mijnWinkel
heeft bij Easynet een 'dedicated hosting' overeenkomst. De server is continu up-to-date met patches en
security updates en wordt 24 uur per dag pro-actief gemonitored.
Hoeveel artikelen kunnen er maximaal in een productlijst?
Het aantal artikelen is vrijwel onbeperkt. U kunt standaard productlijsten aanmaken van
honderdduizenden producten (menu 'upload').
Kan ik mijn winkel op CD-ROM plaatsen?
Nee, dat is niet mogelijk. Vanwege de minimale vraag hiernaar is deze functionaliteit niet meer
beschikbaar.
Kan ik mijn email naar meerdere personen doorsturen?
Dat kan alleen via uw email provider. Bijna elke provider heeft de mogelijkheid om binnenkomende email
to kopiëren naar een 2e email adres.
Heb ik cookies nodig om te kunnen bestellen?
Om bestellingen te plaatsen in een winkel van mijnWinkel is het niet nodig om cookies geactiveerd te
hebben. MijnWinkel gebruikt sessie cookies als het mogelijk is, anders wordt automatisch omgeschakeld
op een systeem dat zonder cookies bestelt. U dient hier wel rekening mee te houden bij de opzet van uw
eigen website. In de editor vindt u instructies. Ga daarvoor naar tabblad productlijsten en klik links in het
menu op voorbeeldcode website.
62
Vragen over de layout
Kan ik de layout van mijnWinkel vooraf bekijken?
De winkel die u aanmaakt met mijnWinkel is direct on-line.
Hoe definieer ik de namen van de velden in mijn productlijst?
Door in de eerste rij van uw spreadsheet de namen van de velden te vermelden.
Hoe pas ik de layout van mijn productlijst aan?
Door na het uploaden van de productlijst het tabblad van de betreffende productlijst te openen en de
gewenste aanpassingen te doen.
Hoe kan ik de volgorde van de velden veranderen?
Door in de Excel spreadsheet de volgorde van de kolommen aan te passen en de spreadsheet opnieuw te
uploaden naar mijnWinkel.
Hoe krijg ik een valutateken (€, $ of £) voor de prijzen van mijn
producten?
Het valutateken is in te stellen door via het tabblad van de betreffende productlijst, menu bestel/offerte,
het juiste valuta veld te selecteren. Het valutateken wordt in de artikellijst voor de waarde van het
betreffende veld geplaatst.
In sommige browsers worden eurotekens overigens niet goed getoond. Hoe dat komt? Dat leest u hier. In
Internet Explorer 6 is er een oplossing voor: ga naar 'tools', 'internet opties', kies dan Accessibility en vink
de opties 'Ignore font styles specified on Webpages' en 'Ignore font size specified on Webpages' aan.
Als u in begeleidende teksten een euroteken wilt plaatsen dan kan daar &euro; voor gebruikt worden.
[meer uitgebreide valuta-info met voorbeelden]
Kan ik ook velden weglaten in de productlijst?
Ja dat kan, via het menu 'info/wijzig artikellijst' in het tabblad van de betreffende productlijst.
Hoe krijg ik tekst in het 'meer info'-scherm?
Zorg ervoor dat alle artikelinformatie (dus ook de informatie die straks in het 'meer-info' scherm komt) is
opgenomen in de Excel spreadsheet op de regel van het betreffende artikel. Na het uploaden van deze
63
mijnWinkel handleiding
uitgebreide spreadsheet kunt u via het menu 'info/wijzig meerinfo' in het tabblad van de productlijst zelf
bepalen welke velden wel- en welke niet getoond worden.
Wanneer kan ik met een keuzelijst laten zoeken en wanneer
met een invoerveld?
Een keuzelijst is bedoeld om de klant gemakkelijk een selectie te laten maken uit een aantal
hoofdgroepen. In de editor van mijnWinkel kunt u via 'info/wijzig zoekblok' in het tabblad van de
productlijst zelf bepalen of een veld een keuzelijst of een invoerveld is.
Kan ik een logo met adresgegevens toevoegen?
Wanneer u gebruik maakt van frames (extra uitleg) kunt u een eigen naam en logo opnemen in het
bovenste frame en de mijnWinkel shop zonder logo in het onderste frame tonen. De betreffende URL is te
vinden via tabblad van de productlijst.
Een eigen logo ook opgenomen in het menu links.
Kan ik hyperlinks opnemen in artikellijst en 'meer info'scherm?
Indien u niet voldoende heeft aan de extra informatie die via het 'meer info'-scherm (extra uitleg),
getoond kan worden of u wilt een klikbaar e-mail adres tonen in één van de lijsten, dan zijn er 2 opties:
1.
2.
Maak in Excel 2 extra kolommen aan. De ene kolom bevat op elke regel de tekst die bij de
hyperlink geplaatst worden (bijvoorbeeld ‘klik hier voor meer informatie’), de tweede kolom
bevat de hyperlinks (of e-mail adressen) zelf. Deze twee kolommen kunnen gekoppeld worden in
de editor van mijnWinkel, het tabblad van de productlijst, link info/wijzig ‘artikellijst’, meer
opties.
Het is ook mogelijk om HTML op te nemen in de omschrijvingen (in Excel dus) bijvoorbeeld <a
href="http://www.mijnwinkel.nl">meer info</a>. Een voorbeeld HTML om via email meer
informatie op te vragen is: <a href="mailto:[uw
emailadres]&subject=productnummerXXX">meer info</a> waarbij na de 'mailto:' het emailadres
moet worden opgenomen waar u de vragen wilt laten binnenkomen.
De eerste aanpak is de officiële en meest eenvoudige maar de tweede is flexibeler.
Kan ik 'doorgehaalde' prijzen tonen?
Ja, dat kan. d.m.v. de betreffende html tags kunnen ook doorgehaalde prijzen getoond worden in de
winkel. gebruik hiervoor de html tag <s>. De spreadsheet mag trouwens ook andere standaard html
opmaakcodes bevatten. Deze worden in de winkel 1:1 weergegeven. Zie voorbeeld.
64
Vragen over afbeeldingen
Hoe krijg ik plaatjes in mijn overzicht?
Het opnemen van plaatjes in een overzicht gebeurt in 4 stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Maak foto's van de producten met een digitale camera of scanner.
Zorg, bij gebruik van een scanner, voor afbeeldingen in zo hoog mogelijke kwaliteit (dus gewoon
de standaardinstellingen van de scanner, niet vergroten of verkleinen). Bewaar de plaatjes in het
formaat .jpg of .gif. De foto's zijn nu digitaal.
Maak zonodig met een fotobewerkingspakket de juiste uitsnede. Dus alles wat niet op de foto
hoort eraf snijden (croppen).
Bepaal gewenste format van de foto's (voor kleine afbeeldingen houden we meestal een formaat
van 120x120 pixels aan, voor grotere afbeeldingen is 300x300 een goed formaat). Het kleine kan
gebruikt worden voor het overzicht in de shop, het grote voor in het info scherm.
Verklein de foto's, bijvoorbeeld met IrfanView. extra uitleg
Upload de betreffende afbeeldingen naar het internet (bijvoorbeeld naar een eigen homepage).
Voor het uploaden van plaatjes naar het internet wordt meestal gebruik gemaakt van een 'ftp'
programma. extra uitleg
Vervolgens maakt u in de Excel spreadsheet een kolom met daarin de URL's van de plaatjes.
Na uploaden van de spreadsheet worden de plaatjes getoond bij de artikelen.
Bekijk ook het voorbeeld. Let op: Sommige bedrijven die gratis webruimte aanbieden (zoals Geocities),
staan niet toe dat u direct naar de URL van een plaatje verwijst.
Mijn afbeeldingen hebben allemaal verschillende formaten, wat
kan ik daar aan doen?
Met IrfanView is het mogelijk om in één klap een groot aantal afbeeldingen om te zetten in een willekeurig
formaat. IrfanView is een freeware pakket en is gratis te downloaden. Na het downloaden en installeren
zijn de volgende stappen nodig om de plaatjes te converteren:
1.
2.
3.
4.
5.
open IrfanView
kies menu ‘File’, ‘Batch conversion/rename’
selecteer de te converteren bestanden, kies output format JPG
kies gewenste afmeting van het plaatje onder ‘Advanced Options’ button
klik op ‘Start’
Daarnaast biedt ook het programma Paint, dat standaard wordt meegeleverd met MS-Windows, de
mogelijkheden om bestandsformaten te converteren.
Wat als ik geen plaatje heb van een product?
Indien u gebruik maakt van een stapellayout of een compactlayout en u mist van enkele producten een
afbeelding, dan kunt u bijvoorbeeld verwijzen naar een plaatje met de tekst: geen afbeelding beschikbaar.
U kunt ook rechtsreeks naar de link http://www.mijnwinkel.nl/homepage/faq/geenafbeelding.jpg
verwijzen.
Kan ik meerdere plaatjes per regel laten zien?
Ja, dat kan. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is per artikel meerdere URL's (die naar plaatjes
verwijzen) opnemen. Elke URL dient wel in een aparte excel kolom opgenomen te worden.
65
mijnWinkel handleiding
Wat als ik meerdere aanzichten van een product heb?
Indien u van een product meerdere aanzichten wilt tonen dan kunt u verschillende foto-URL's opnemen in
de spreadsheet en ze tonen in het meerinfo scherm. (tabblad van de productlijst, link info/wijzig
‘meerinfo’)
66
Vragen over zoeken en navigatie
Hoe kan ik selecties maken?
Als bezoeker van een productlijst heeft u de mogelijkheid om de selecties te maken door in het zoekblok
de gewenste termen in te voeren. Als u vervolgens op de button 'zoek' klikt, dan wordt de selectie
uitgevoerd. Deze optie is alleen beschikbaar als het zoekscherm aanwezig is.
Hoe kan ik productgroepen tonen in de winkel?
Producten die verkocht worden in een webwinkel zijn vaak onderverdeeld in groepen, soms ook in hoofd-,
sub, en sub-subgroepen. MijnWinkel biedt hier volledige ondersteuning voor. Er zijn twee alternatieven, te
weten.
Alle productgroepen binnen 1 productlijst/Excel sheet
•
•
•
Neem alle producten op in één spreadsheet
Voeg een extra kolom toe met de namen van de groepen
Voeg eventueel extra kolommen toe met subgroepen, werk daarbij van links naar rechts (bekijk
voorbeeld spreadsheet met groepsindeling)
Daarna kunt u de spreadsheet uploaden en zijn er 2 mogelijkheden om een menu te maken
•
•
Gebruik het menu van mijnWinkel, u krijgt dan een menu links van de productlijst. De wizard
wijst u de weg.
Maak een eigen menu en link vanuit uw menu naar het juiste deel van de productlijsten. Om
ervoor te zorgen dat alle links goed werken adviseren we om het menu via de wizard aan te
maken en bij het oproepen van de winkel te onderdrukken met _hidemenu=1 (extra uitleg).
Op de voorbeelden pagina zijn vele standaard - en zelfgemaakte menu's te vinden. Voor het tonen van
verschillende productgroepen in een winkel is met alternatief 1 dus maar 1 productlijst/Excel sheet nodig.
Voor elke productgroep een eigen productlijst/Excel sheet
Een ander alternatief is om voor elke productgroep een eigen productlijst/Excel sheet te maken. Nadeel is
dat bij deze methode veel productlijsten gebruikt worden en dat zoekopdrachten per productlijst
uitgevoerd moeten worden. Klanten kunnen dus niet ineens door alle producten tegelijk. Neem voor
uitbreiding van het aantal productlijsten contact op met [email protected]
!
Wij adviseren om eerst met het eerste alternatief te beginnen.
Hoe kan ik een URL-selectie uit een productlijst maken?
Het is mogelijk om een selectie uit een productlijst te maken door achter de URL van de productlijst een
zoekopdracht (querystring) mee te geven. Dit kan ook gebruikt worden voor een zoekblok op de
homepage van uw website (lees meer). Het algemene formaat is productlijstURL?zoekkolom=zoekterm.
"Zoekkolom" is de naam van de kolom waarop gezocht wordt. Voorbeeld:
http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?soort=pc. Enige voorwaarde is dat gekozen wordt voor
categoriezoeken of uitgebreid zoeken en dat de zoekkolom bij aanmaak van de winkel ook is aangegeven.
Zoekmogelijkheden die je met een querystring meegeeft zijn afhankelijk van de ingestelde
zoekmogelijkheden in de wizard die wordt doorlopen tijdens het uploaden van een nieuwe productlijst. De
67
mijnWinkel handleiding
querystring heeft dezelfde functionaliteit als het gegeneerde zoekblok. Hieronder de verschillende
mogelijkheden.
niet zoeken
Indien geen zoekblok is gekozen is het ook mogelijk om de _globalsearch parameter te gebruiken (net als
bij snelzoeken).
snelzoeken
Bij snelzoeken wordt binnen alle kolommen uit de spreadsheet gezocht op de ingevoerde zoekterm. Deze
ingevoerde vrije zoekterm is ongevoelig voor gebruik van hoofdletters, kleine letters en leestekens op
klinkers (öõôóòïíìëêéèäãâàüûúùý).
syntax: productlijstURL?_globalsearch=zoekterm.
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?_globalsearch=jeugd
categoriezoeken
Bij categoriezoeken wordt binnen alle kolommen uit de spreadsheet van één categorie gezocht op de
ingevoerde zoekterm. Het is belangrijk dat de naam van de categoriekolom en de categorie waarde exact
ingevoerd wordt. De ingevoerde vrije zoekterm is ongevoelig voor gebruik van hoofdletters, kleine letters
en leestekens op klinkers (öõôóòïíìëêéèäãâàüûúùý). Parameters mogen ook weggelaten worden. syntax:
productlijstURL?categorie=categorienaam&_globalsearch=zoekterm.
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?Genre=jeugd&_globalsearch=potter
kolomzoeken
Bij kolomzoeken wordt binnen één kolom gezocht op de ingevoerde zoekterm. Het is belangrijk dat de
naam van de zoekkolom exact ingevoerd wordt. syntax: productlijstURL?zoekkolom=zoekterm.
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?Titel=Bond
uitgebreid zoeken
Uitgebreid zoeken is een bijzondere vorm van kolomzoeken. Er kan over verschillende kolommen tegelijk
gezocht worden. Ook hier kan de _globalsearch parameter toegevoegd worden. syntax:
productlijstURL?zoekkolom1=zoekterm1&zoekkolom2=zoekterm2. Het maximaal aantal zoekkolommen is
6.
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?Hoofdgroep=diverse&Subgroep=Sumo
Optionele parameters:
•
68
_lang
de taal waarin de winkel getoond wordt.
syntax: _lang=xx
xx kan zijn: nl, de, en, fr, es, pt, pl
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?_lang=nl
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?_lang=de
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?_lang=en
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?_lang=fr
Vragen over zoeken en navigatie
•
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?_lang=es
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?_lang=pt
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?_lang=pl
_view
de view waarin de winkel getoond wordt.
syntax: _view=name
name kan zijn:
o default1 (lijst)
o default2 (stapel)
o default3 (compact)
o default4 (stapel zonder kaders)
o default5 (meerdere artikelen bij 1 plaatje)
o of één van de gedefinieerde custom layouts: filmbox, dvdmovies, wehkamp, rvswinkel
etc.
voorbeeld:
voorbeeld:
voorbeeld:
voorbeeld:
voorbeeld:
•
•
•
http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?_view=default1
http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?_view=default2
http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?_view=default3
http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?_view=default4
http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?_view=default5
_rows
het aantal rijen dat ineens wordt getoond op de begin pagina van de artikellijst
syntax:_rows=nn
nn in een integer tussen 1 en 50
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?_rows=3
_searchblock
het tonen van het zoekblok kan via een extra parameter in de aanroep uitgezet worden.
syntax: _searchblock=0
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?_searchblock=0
_hidemenu
het tonen van het menu kan via een extra parameter in de aanroep aan- en uitgezet worden.
syntax: _hidemenu=1
voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?_hidemenu=1
Het is mogelijk om verschillende parameters te combineren:
http://www.mijnwinkel.nl/shop8317/productlist1/?Genre=jeugd&_lang=de&_rows=4
Geavanceerde zoekmogelijkheden zijn beschikbaar voor zoeken:
•
•
•
AND operator
Het is mogelijk om op artikelen te zoeken waar meerdere woorden tegelijk in voorkomen m.b.v.
een spatie tussen de woorden. Door in het zoekveld oem low in te voeren, wordt gezocht op
artikelen waarin de woorden oem en low beide voorkomen. Op deze manier kan op verschillende
woorden tegelijk gezocht worden. Bij _globalsearch is het maximaal aantal zoekwoorden 3, bij
zoeken binnen een kolom is het onbeperkt.
Zoeken op een woordenreeks is mogelijk door de woorden tussen quotes te plaatsen: "dell pc".
OR operator (alleen in combinatie met _globalsearch)
Het is mogelijk om op artikelen met één van de ingevoerde woorden te zoeken m.b.v.
een | operator. Door in het zoekveld oem|low in te voeren, wordt gezocht op artikelen waarin
een van de woorden oem of low voorkomen.
Op deze manier kan op maximaal 3 woorden tegelijk gezocht worden.
start: operator (alleen in combinatie met _globalsearch)
Je kan ook zoeken op het begin van een veld door vóór het te vinden woord de operator 'start:'
mee te geven. Dus 'start:c' vindt alle artikelen die beginnen met een c.
Overige punten:
•
type
Per kolom wordt aan de hand van de eerste 10 regels gekeken wat voor type het is (numeriek,
tekst, afbeelding of link). Als er bijvoorbeeld alleen cijfers in voorkomen dan wordt de hele kolom
als numeriek geïnterpreteerd.
69
mijnWinkel handleiding
Wanneer het een tekstkolom is dan wordt de hele kolom verder geanalyseerd om te bepalen of
het vrije teksten (omschrijvingen bijvoorbeeld) zijn of groepsindelingen (bijvoorbeeld merk).
Rechtstreeks naar 1 product springen
Het is mogelijk om in één keer een specifiek product te tonen door direct naar het meerinfo scherm te
springen. Elk product is te benaderen met een eigen URL. Hiertoe maakt u gebruik van de productinfo
pagina (meer info scherm). Voorbeeld:
http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productinfo1/?artikelnummer=170651 toont het meerinfo scherm
van product http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?artikelnummer=170651.
Als meer producten voldoen aan het zoekcriterium, wordt het eerste product dat voldoet getoond.
Klik voor uitleg over het maken van selecties. Alleen de AND, OR en start: operators zijn niet beschikbaar
bij de productinfo. Let dus wel op dat het zoekblok op de juiste manier is geconfigureerd.
Hoe kan ik deeplinks maken?
Wanneer u vanuit een prijsvergelijking site of nieuwsbrief rechtstreeks naar 1 product wilt springen en
daarbij het product in uw eigen website wil tonen, dan moet de zoekopdracht/productidentificatie via een
aparte webpagina doorgegeven worden aan mijnWinkel. Dit is het makkelijkst te realiseren via een aparte
webpagina die is opgebouwd met een frameset. Door de frameset met javascript te schrijven en gebruik
te maken van de parameter: document.location.search kan de zoekopdracht doorgegeven worden aan de
mijnWinkel pagina.
Voorbeeld:
<script language="JavaScript">
document.write('<frameset rows="100,*,25">');
document.write('<frame name="top"src="http://www.tftwebwinkel.nl/top.htm">');
document.write('<frame name="main"
src="http://www.mijnwinkel.nl/shop8665/productinfo4/'+document.location.search+'">');
document.write('<frame name="bottom" src="http://www.tftwebwinkel.nl/undernav.htm">');
document.write('</frameset>');
</script>
Ter vergelijking: dezelfde frameset zonder deeplinks:
<frameset rows="100,*,25">
<frame name="top"src="http://www.tftwebwinkel.nl/top.htm">
<frame name="main" src="http://www.mijnwinkel.nl/shop8665/productinfo4/">
<frame name="bottom" src="http://www.tftwebwinkel.nl/undernav.htm">
</frameset>
Klik voor uitleg over het maken van selecties.
Hoe kan ik de gegevens sorteren?
De artikelen worden getoond in de volgorde waarin ze worden aangeboden in de Excel spreadsheet. Wit u
de artikelen sorteren dan kunt u dat het beste in de spreadsheet zelf doen.
Hoe maak ik een eigen zoekvenster op mijn homepage?
De meeste webwinkels hebben op hun homepage algemene informatie en aanbiedingen staan. Pas na het
klikken op een 'winkel' button, komen bezoekers in de winkel terecht. Om bezoekers te helpen met het
snel vinden van het gewenste artikel kan op de homepage een zoekblok opgenomen worden. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van de _globalsearch optie (toelichting).
70
Vragen over zoeken en navigatie
Voorbeelden zijn topapak, goedkoopstedvd en reptilia.
Voorbeeldcode voor een zoekblok op homepage, waarbij de productlijst zelf zonder zoekblok wordt
getoond:
1
2
3
4
5
<form method="get" action="http://www.mijnwinkel.nl/shop7586/productlist4"
target="mijnwinkel_frame">
<input name="_searchblock" value="0" type="hidden"/>
<input name="_globalsearch" type="text" value="tafel"/>
<input type="submit" value="zoek"/>
</form>
Hierbij moet mijnwinkel_frame vervangen worden door het frame waarin de winkel wordt geopend.
Bij gebruik van i-frames werkt het op dezelfde manier:
1
2
3
4
5
6
<form method="get" action="http://www.mijnwinkel.nl/shop7586/productlist4"
target="mijnwinkel_frame">
<input name="_searchblock" value="0" type="hidden"/>
<input name="_globalsearch" type="text" value="tafel"/>
<input type="submit" value="zoek"/>
</form>
<iframe name=mijnwinkel_frame frameborder=0 width=100% height=100%></iframe>
Om er voor te zorgen dat de speciale leestekens uit het ingevoerde zoekargument worden gefilterd kan de
volgende javascript code worden gebruikt. De functie doSubmit() moet dan aangeroepen worden op
bijvoorbeeld de onClick event van de submit button.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<script language="JavaScript">
function strip(s){
var r=/\.|\,|\;|\:|\"|\'|_|\s|\(|\)|\<|\>|\\|\/|\-|\+|\=/ig;
return s.replace(r,"");
}
function doSubmit(){
var f=document.forms[0],c;
if(f!=null){
c=f['_globalsearch'];
c.value=strip(c.value);
}
}
</script>
Hoe kan ik zoeken in een i-mode winkel?
Het zoeken binnen i-mode winkels is voorlopig alleen mogelijk via parameters in de url aanroep. Deze
worden op dezelfde wijze meegegeven als bij de normale winkels, alleen het scheidingsteken is een ; in
plaats van een &.
Er kan uitsluitend gezocht worden op keuzevelden binnen zoekmethode 'uitgebreid zoeken' (dus nog niet
op vrije invoervelden of via de _globalsearch optie en ook niet met kolomzoeken of categoriezoeken) extra
uitleg.
Voorbeelden:
•
•
http://www.mijnwinkel.nl/servlets/PDArticleList?_state=_vid=9873;_cid=1;_rows=1;Subgroep=
Toplite
http://www.mijnwinkel.nl/servlets/PDArticleList?_state=_vid=9873;_cid=3;_rows=1;Thema=Sp
ort
71
mijnWinkel handleiding
•
http://www.mijnwinkel.nl/servlets/PDArticleList?_state=_vid=9873;_cid=1;_rows=1;Hoofdgroep
=schokbescherming
Hoe kan ik de terugtoets in de winkelwagen zelf definiëren?
In de winkelwagen wordt automatisch een toets toegevoegd waarmee de bezoeker terug kan springen
naar de winkel. De 'verder winkelen' toets:
In sommige gevallen kan het handig zijn om de pagina waar naartoe gesprongen moet worden zelf te
definiëren. Dit kan gerealiseerd worden door een parameter: basketback mee te geven in de aanroep van
de winkel. Deze parameter kan bij alle aanroepen gebruikt worden.
De syntax is http://......?basketback={$url}
Hierbij is {$url} de url is waarmee teruggesprongen kan worden vanuit de winkelwagen. Indien naar een
bepaalde locatie binnen een pagina gesprongen moet worden (met een anker), dan moet het # teken
dubbel escaped worden, dus http://......?basketback={$url}%2523{$anker} waarbij {$anker} het anker
op de pagina is. Met basketbacktarget=<target> kun je de naam van het frame/iframe (of _top, _parent
enz.) opgeven waar de basketback url in geladen moet worden.
Voorbeeld:http://www.mijnwinkel.nl/shop9873/productlist1/?basketback=http://www.topapak.nl
Tips voor het versnellen van het zoeken binnen de winkel
De gebruikte zoektechnologie binnen mijnWinkel is volledig geoptimaliseerd voor het zoeken via het
internet. Hierdoor worden de meeste artikelen binnen een fractie van een seconde gevonden. Zelfs bij
grote productlijsten met vele honderdduizenden producten wordt elk product razendsnel gevonden. Hierin
is mijnWinkel uniek in de markt.
Toch kan de zoeksnelheid verder geoptimaliseerd worden door te letten op de inrichting van de
productlijst en de zoekfuncties.
Hierbij een aantal algemene tips die gebruikt kunnen worden bij zoekmethode 'uitgebreid zoeken':
•
•
•
•
Zoeken met keuzelijsten is sneller dan zoeken met invoervelden (vrije tekst)
Zoeken op invoervelden in combinatie met zoeken met keuzelijsten is sneller dan zoeken op
invoervelden alleen.
Zoeken op invoervelden binnen een kolom is sneller dan globaal zoeken met globalsearch.
Hoe meer de data vooraan in de spreadsheet staan, hoe sneller er gezocht kan worden (bij
zoeken op invoervelden binnen een bepaalde kolom).
Voorbeeld: als klanten meestal zoeken op een productnummer, dan kan deze het best in de eerste kolom
geplaatst worden, waarbij deze kolom dan als aparte zoekkolom (invoerveld) opgenomen moet worden in
het zoekblok.
Meer informatie over zoeken.
Achterliggende zoektechniek
72
Vragen over zoeken en navigatie
mijnWinkel blinkt uit in performance als het gaat om het snel zoeken, en vinden van producten in de
webwinkel. Dit kan omdat mijnWinkel geen gebruik maakt van een (vaak trage) database maar van eigen
ontwikkelde technologie om productinformatie te indexeren. Het is een vergelijkbare filosofie als die van
de Google zoekmachines.
Er zijn een aantal wetenswaardigheden m.b.t. dit onderwerp die hier worden beschreven. Daarnaast is er
in het helpsysteem nog een apart hoofdstuk gedefinieerd wat te maken heeft met zoeken binnen de
productlijsten. Het hoofdstuk heet 'Vragen over zoeken en navigatie' en bevat een stuk of tien
onderwerpen. Ook deze helppagina is onderdeel van dat hoofdstuk.
Indexen in het algemeen
De indexen die van elke productlijst worden gemaakt, worden gebruikt om snel 1 of meerdere producten
te vinden. Zelfs in een productlijst met vele tienduizenden producten wordt nog binnen een fractie van een
seconde het resultaat van een zoekopdracht getoond.
De indexen zijn zo opgebouwd dat het ingevoerde zoekargument ergens mag voorkomen in de ingestelde
zoekkolommen om de producten te vinden. Indien bijvoorbeeld de omschrijving van een artikel
'Zomertrui' is zal dit product worden gevonden als er wordt gezocht op 'zomer' maar ook op 'trui' of
'mert', dit wordt full-text search genoemd. Het is dus 't principe van 'omschrijving bevat zoekargument'.
Woord index
Indien een productlijst meer dan 50.000 producten bevat en er een zoekblok is gedefinieerd op 1 of
meerdere kolommen uit de productlijst, dan zal het systeem additioneel een zogenaamde word index'
aanmaken, dat is een index op basis van woorden. Dit wordt gedaan om ook voor productlijsten met vele
honderdduizenden producten een supersnelle performance te behouden.
Stel er is een zoekblok gedefinieerd voor de kolom 'omschrijving' en er is een product met de omschrijving
'kogellager smeervet'. Als er wordt gezocht op 'kogel' of 'smeer' zal dit product worden gevonden. Echter
als er gezocht wordt op 'lager' of 'vet' dan zal dit product niet worden gevonden tenzij er nul (0)
resultaten zijn op deze zoekopdracht, in dat geval zal het systeem automatisch terugvallen naar de fulltext search en zal het product als resultaat worden getoond. Het zoeken via de woord index is het principe
van 'omschrijving begint met zoekargument'.
Als een woord meer danl 128 karakters lang is zal het niet worden geïndexeerd.
Er is nog een optie om geforceerd er voor te zorgen dat er geen woord index wordt gemaakt zodat er
altijd wordt gezocht op een reeks karakters in bijvoorbeeld een omschrijving, ongeacht het aantal
producten in de productlijst. Dit wordt gedaan door een zogenaamde annotatie op te nemen in de
kolomnaam in de productlijst van die kolom waar een volledige index van moet worden gemaakt.
Stel een kolom heet 'omschrijving' en de productlijst bevat meer dan 50.000 producten. Normaal
gesproken wordt dan een woord index voor deze kolom gemaakt indien 'omschrijving' is opgenomen in
het zoekblok. Om dat te voorkomen en wel een volledige zoekindex te maken voor de kolom
'omschrijving' dient de kolomnaam er als volgt uit te zien: omschrijving {no_word_index} Het deel wat
tussen de { en } tekens staat zal niet worden getoond in de winkel.
Woord indexen worden alleen aangemaakt indien er meer dan 50.000 producten in de productlijst staan
en de betreffende kolom als invoerveld is opgenomen bij het uitgebreid zoeken. Mocht er geen enkel
resultaat gevonden worden via de woord index, dan zal er gezocht worden via de normale index en
worden die resultaten getoond.
73
Voorbeeld cases
Zoekmogelijkheden
Case: Het vinden van de juiste inktcartridge bij een printer.
Het vinden van de juiste inktcartridge bij een printer wijkt af van het normale zoeken op een willekeurig
product in een webwinkel omdat de klant meestal niet het gewenste cartridgenummer kent maar wil
zoeken op basis van zijn printer. Dit principe is ook voor andere productsoorten toe te passen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om via een bekende printer merk/type naar een inktcartridge te
zoeken.
Optie 1
Spreadsheet bevat alle printer/inktcartridge combinaties, alleen de printers worden getoond in 1e
overzicht aan klant. Bij deze optie wordt gebruik gemaakt van productvarianten
In de productlijst worden uitsluitend de printers getoond. Op het meerinfo scherm kun je d.m.v. een
keuzelijstje kiezen tussen bijvoorbeeld de originele of vervangende cartridge, en de kleur (zie bijvoorbeeld
Apple Stylewriter 1500 in het voorbeeld). Een voordeel van deze optie is dat de spreadsheet zelf
eenvoudig van structuur is. Het nadeel echter is dat elke cartridge een aantal keer in de spreadsheet
voorkomt afhankelijk van het aantal variaties die er zijn. Tot wel 17 keer, zoals bijvoorbeeld bij de
inktcartridge BCI6Y.
Voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop2595/productlist35/?printerfabrikant=apple
De bijbehorende productlijst is: zoekenopprinter.csv
Optie 2
Als optie 1 maar met een andere layout waarbij direct bij de printers ook de beschikbare cartridges
worden getoond.
Voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop2595/productlist36/?printerfabrikant=apple
De bijbehorende productlijst is: zoekenopprinter_totaal.csv
Optie 3
De spreadsheet bevat alle printers en cartridges maar 1 keer. De spreadsheet wordt hierdoor lastiger qua
structuur maar alle cartridges komen maar 1 keer voor. Bij deze optie wordt gebruikt gemaakt van de
functionaliteit bijbehorende producten
Voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/shop2595/productlist37/?printerfabrikant=apple
De bijbehorende productlijst is: zoekenopprinter_compact.csv
75
Koppelingen
Dynamisch ophalen van product (voorraad) gegevens
Naast het dynamisch ophalen van klantgegevens is het ook mogelijk om dynamisch productgegevens op
te halen. Hier is bijvoorbeeld te denken aan voorraad informatie.
Om deze feature te kunnen gebruiken heeft u nodig:
•
•
Kennis van een server-side taal (cgi, php, java, python, etc)
Een locatie om uw script op te hosten waar ook de productgegevens in de backoffice beschikbaar
zijn
Remote host
De waarde van de Remote host is het script dat wordt aangeroepen door mijnWinkel om de
productgegevens op te halen. Het script wordt aangeroepen door middel van een POST met de volgende
variabelen:
Post parameters externe klantgegevens
userid
klantnummer
shopid
accountnummer van de winkel
User defined parameters
parameters opgevoerd als querystring in de url van de externe server
productid_count
het aantal producten waarvoor de gegevens worden opgevraagd
productid0…n
product identificatienummers van de producten waarvoor de gegevens
opgehaald moeten worden
Omdat ook de userid wordt meegegeven kan op deze manier ook klantspecifieke productdata worden
opgehaald zoals bijvoorbeeld prijsinformatie welke per klant varieert.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van mijnWinkel klantbeheer zal een userid altijd aanwezig zijn, maar
wanneer mijnWinkel klantbeheer niet wordt gebruikt zal er een userid moeten worden meegegeven bij het
aanroepen van de winkel. Daar moet custom_userid variabele voor worden gebruikt. Deze variabele, die
meegegeven wordt in de GET url van mijnWinkel verschaft een userid die gebruikt zal worden door
mijnWinkel bij de aanroep van uw winkel. De syntax is als volgt: [shop-url]?custom_userid=[uw userid].
Tevens worden alle overige variabelen die met custom_ beginnen meegegeven in de aanroep van de
Remote host.
Voor de beveiliging van de gegevensuitwisseling kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een sessie
variabele (custom_sessionid o.i.d.). Ook kan het IP nummer van waaruit de aanroep gedaan wordt,
gecheckt worden (IP range ...).
De gegevens die worden teruggegeven, worden in elke pagina beschikbaar gesteld.
De lijst van product identificatienummers waarvan de gegevens opgehaald moeten worden, worden
doorgegeven met de parameters productid0=<product nummer>&productid1=<product
nummer>….productid<n>=<product nummer>. Het volgnummer van de parameter komt daarbij overeen
met de volgorde op het scherm. De parameter productid0 komt daarmee overeen met het eerste product
op het scherm en bijv. productid11 met het twaalfde product op het scherm. Het aantal producten
waarvoor de gegevens opgevraagd wordt, wordt aangegeven door de parameter productid_count.
Het mijnWinkel systeem verwacht als antwoord op het verzoek een XML document met daarin de
gegevens van de producten (zie het onderstaande XML voorbeeld). Met behulp van de attribuutwaarde
“catalog” voor het attribuut type van het element <row>, wordt er aangegeven dat het om productlijst
gegevens gaat. Daarnaast heeft elk <row> element ook een index attribuut. De waarde van de index
attribuut moet overeen komen met het volgnummer gebruikt in de aanroep. De gegevens van productid0
moeten dus teruggegeven worden in het element <row type=”catalog” index=”0”></row> en de product
gegevens van bijv. productid11 in het element <row type=”catalog” index=”11”></row>. De volgorde
van de <row> elementen in het XML document zijn hierdoor niet van belang.
77
mijnWinkel handleiding
XML document
Het script dat wordt gemaakt moet een XML document teruggeven met het volgende formaat (voorbeeld
van een deel van de return XML).
1 <?xml version="1.0"?>
2 <rows>
3
<row type="catalog" index="0">
4
<col name="stock">6</col>
5
<col name="kleur">wit</col>
6
<col name="naam">test 1</col>
7
<row>
8
<row type="catalog" index="1">
9
<col name="stock">1</col>
10
<col name="kleur">geel</col>
11
<col name="naam">test 2</col>
12
<row>
13
<row type="catalog" index="5">
14
<col name="kleur">geel</col>
15
<col name="stock">5</col>
16
<col name="naam">test 5</col>
17
<row>
18
<row type="catalog" index="3">
19
<col name="kleur">oranje 3</col>
20
<col name="naam">test 3</col>
21
<col name="stock">3</col>
22
<row>
23
<row type="catalog" index="6">
24
<col name="kleur">paars</col>
25
<col name="naam">test 6</col>
26
<col name="stock">6</col>
27
</row>
28 </rows>
De structuur van het document kan beschreven worden met de volgende DTD. Het gebruik van een DTD is
echter niet noodzakelijk.
<!ELEMENT rows (#PCDATA | row)*>
<!ELEMENT row (#PCDATA | col | row)*>
<!ATTLIST row type CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST row index CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT col (#PCDATA)>
<!ATTLIST col name CDATA #IMPLIED>
De kolom <col name=”stock”>###</col> is gereserveerd voor het doorgeven van voorraad gegevens
van een product. De voorraad waarde wordt daarbij automatisch gekoppeld aan de voorraad kolom als
deze beschikbaar is. De andere kolommen worden automatisch gekoppeld aan de kolommen met dezelfde
naam. Bij het ontbrekende van een kolom in de externe gegevens (het XML document) wordt het gegeven
uit het lokaal opgeslagen productlijst gebruikt.
Het eerste product in het XML document bepaalt welke kolommen overschreven kunnen worden. In het
bovenstaande XML document voorbeeld worden hierdoor alleen de kolommen kleur, naam en stock
overschreven als deze een waarde hebben. Andere kolommen in het XML document worden overgeslagen.
Custom layout
De mijnwinkel uitbreiding myshop-value:customer-field-<veldnaam> kan door de uitbreiding gebruikt
worden om de informatie van de klant op te vragen. Veldnaam kent daarbij de volgende mogelijkheden:
email, company, department, name, street , streetnr, zip, city, telhome, telwork, telmob, fax,
remark,state, country, initials, customerid, gender, age, company2, street2, vatnumer, accountnumber,
accountholder, accountholdercity. Zie de help m.b.t. eigen layout.
78
Koppelingen
Dynamisch ophalen van klantgegevens
Naast de oplossing om klantgegevens standaard te tonen in het NAW scherm van het bestelproces door
middel van online/offline klantbeheer, is het ook mogelijk om klantgegevens dynamisch van de eigen
server op te halen. De gegevens worden van een externe server gehaald door middel van de aanroep van
een script (ingestelde url) die zelf gemaakt dient te worden. Deze manier van klantbeheer biedt veel
mogelijkheden en extra flexibiliteit omdat het beheer van deze gegevens volledig aan de kant (backoffice)
van de klant ligt en omdat de gegevens voor elke pagina binnen de winkel beschikbaar zijn. Ook zijn de
gegevens altijd up to date met de eigen backoffice omdat ze real-time worden opgehaald.
Om deze feature te kunnen gebruiken heeft u nodig:
•
•
•
Kennis van een server-side taal (cgi, php, java, python, etc)
Een locatie om uw script op te hosten waar ook de klantgegevens in de backoffice beschikbaar
zijn
Een manier om zelf klanten te laten inloggen of ze in ieder geval te voorzien van een userid (of
de mijnWinkel login/klantbeheer gebruiken)
Remote host
De waarde van de Remote host is het script dat wordt aangeroepen door mijnWinkel om de klantgegevens
op te halen. Het script wordt aangeroepen door middel van een POST met de volgende variabelen:
Post parameters externe klantgegevens
userid
klantnummer
shopid
accountnummer van de winkel
User defined parameters
parameters opgevoerd als querystring in de url van de externe server
Wanneer mijnWinkel geen userid heeft om mee te geven aan het script, zal het script niet worden
aangeroepen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van mijnWinkel klantbeheer zal een userid altijd aanwezig
zijn, maar wanneer mijnWinkel klantbeheer niet wordt gebruikt zal er een userid moeten worden
meegegeven bij het aanroepen van de winkel. Daar moet custom_userid variabele voor worden gebruikt.
Deze variabele, die meegegeven wordt in de GET url van mijnWinkel verschaft een userid die gebruikt zal
worden door mijnWinkel bij de aanroep van uw winkel. De syntax is als volgt: [shopurl]?custom_userid=[uw userid]. Tevens worden alle overige variabelen die met custom_ beginnen
meegegeven in de aanroep van de Remote host.
Voor de beveiliging van de gegevensuitwisseling kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een sessie
variabele (custom_sessionid o.i.d.). Ook kan het IP nummer van waaruit de aanroep gedaan wordt,
gecheckt worden (IP range ...).
De gegevens die worden teruggegeven, worden in elke pagina beschikbaar gesteld.
XML document
Het script dat wordt gemaakt moet een XML document teruggeven met het volgende formaat.
1 <?xml version="1.0"?>
2 <rows>
3 <row type="customer">
4 <col name="credit">999</col>
5 <col name="email">[email protected]</col>
6 <col name="name">klantnaam</col>
7 <col name="gender">male</col>
8 <col name="street">klantstraat 26</col>
9 <col name="remark">klant remarkt</col>
10 <col name="country">NL</col>
11 </row>
12 </rows>
79
mijnWinkel handleiding
Dit zijn telkens de gegevens van één user die geïdentificeerd wordt door de meegegeven userid variabele
bij de aanroep van uw script (of door een meegegeven _custom variabele waarmee de klantgegevens
uniek kunnen worden geïdentificeerd). De structuur van het document kan beschreven worden met de
volgende DTD, het gebruik van een DTD is echter niet noodzakelijk.
1 <!ELEMENT rows (#PCDATA | row)*>
2 <!ELEMENT row (#PCDATA | col | row)*>
3 <!ATTLIST row type CDATA #IMPLIED>
4 <!ELEMENT col (#PCDATA)>
5 <!ATTLIST col name CDATA #IMPLIED>
De kolom <col name=”credit”>###</col> is gereserveerd voor het doorgeven van het krediet van een
klant. De andere kolommen kunnen bestaan uit standaard NAW velden of zelfgedefinieerde NAW velden.
Voor zelfgedefinieerde NAW velden kan de naam van het veld worden gebruikt (inclusief hoofdletters /
leestekens), voor de standaard velden moet het onderstaande lijstje gebruikt worden voor het benoemen
van de kolommen (de naam in de kolom 'Systeemnaam' uit onderstaande tabel).
Veld
e-mail
bedrijf
afdeling
naam/contactpersoon
straat
huisnummer
postcode
stad
telefoon thuis
telefoon werk
telefoon mobiel
fax
opmerking
provincie
land
initialen
klantnummer
geslacht/aanhef
leeftijd
tweede regel bedrijfsnaam
tweede regel adres
BTW nummer
rekeningnummer bank/postbank
naam rekeninghouder
plaats rekeninghouder
Systeemnaam
email
company
department
name
street
streetnr
zip
city
telhome
telwork
telmob
fax
remark
state
country
initials
customerid
gender
age
company2
street2
vatnumber
accountnumber
accountholder
accountholdercity
De NAW gegevens worden automatisch ingevuld in het adresscherm. Voor de afleveradres velden moet de
prefix “delivery_” worden gebruikt, bijv. delivery_street voor het afleveradres. Voor zelf gedefinieerde
velden moet het opgegeven label als kolomnaam gebruikt worden.
Custom layout
De mijnwinkel uitbreiding myshop-value:customer-field-<veldnaam> kan door de uitbreiding gebruikt
worden om de informatie van de klant op te vragen. Veldnaam kent daarbij de volgende mogelijkheden:
email, company, department, name, street , streetnr, zip, city, telhome, telwork, telmob, fax,
remark,state, country, initials, customerid, gender, age, company2, street2, vatnumer, accountnumber,
accountholder, accountholdercity. Zie de help m.b.t. eigen layout.
Instellen backoffice koppeling
80
Koppelingen
Met dit menu kunt u de backoffice koppeling activeren. Hiermee is het mogelijk om alle ordergegevens
automatisch te verwerken in uw eigen administratieve systeem.
Na een succesvolle order wordt een ‘post’ gedaan naar een script op uw site. Via dit script kunt u de
gegevens verwerken in uw administratie of bijvoorbeeld automatisch een registratiecode sturen naar de
klant. Deze ‘post’ gebeurt onder water (de klant krijgt de pagina dus niet te zien). In de aanroep van het
script worden alle ordergegevens meegezonden.
Het moment van aanroep kan zelf gekozen worden: direct na een bestelling of, indien betaald wordt via
een payment provider: direct na betaling van het bedrag.
Vereisten script
Het script dient direct een pagina terug te sturen met de tekst 'oke'. Dit is voor mijnWinkel het teken dat
de aanroep is geslaagd. Pas daarna mag de verwerking van de gegevens in uw database plaatsvinden.
Indien de aanroep van het script niet slaagt (doordat uw server tijdelijk niet bereikbaar is bijvoorbeeld)
dan krijgt u een melding via email en wordt de aanroep in 48 uur nog 19 x herhaald. Een voorbeeldscript
in Perl is hier te downloaden. Ook voor .NET is voorbeeld te downloaden. Indien u zeker wilt stellen dat
het script alleen vanaf de mijnWinkel server wordt aangeroepen, bouw dan een controle in op IP adres.
Het IP adres van de mijnWinkel server waarvan deze aanroep wordt gedaan vanuit de range 62.192.109.0
t/m 15.
URL script veld
Voer hier de locatie in van uw eigen script dat de ordergegevens verwerkt. De locatie moet beginnen met
http://. Voorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/cgi-bin/generic_backoffice_demo.pl. Door het veld leeg te
maken wordt de backoffice koppeling uitgeschakeld.
Moment van aanroep
Via deze keuzeoptie kunt u bepalen wanneer het script wordt aangeroepen. Deze keuze is alleen van
belang indien betaald wordt via Triple Deal. Er zijn 3 opties:
•
•
•
direct na de bestelling:
zodra de klant het bestelproces heeft afgerond wordt het script aangeroepen (dit is het moment
dat ook de bestelbevestigingen per email worden verzonden)
nadat de order is betaald:
het script wordt pas aangeroepen als de order de status considered_safe heeft gekregen (zie ook
tabblad 'orders')
direct na de bestelling en nadat de order is betaald:
het script wordt 2 maal aangeroepen: direct na de bestelling en nadat de order de status
considered_safe heeft gekregen (zie ook tabblad 'orders')
Het kan gebeuren dat we vlak achter elkaar 2 status updates van Triple Deal krijgen die dan 2 x de
backoffice koppeling triggeren. De aanroep van de backoffice koppeling is een status update, niet een
transactiemelding. Als er dus 2 x vlak achter elkaar de melding wordt gedaan dat een bestelling is betaald
dan is de status betaald.
Dit kan het beste zo in de backoffice applicatie worden geimplementeerd. Dus de eerste keer dat de
backoffice koppeling wordt aangeroepen komt de melding van de bestelling binnen met daarin de actuele
status. De volgende keer (keren) wordt een wijziging van de status doorgegeven en als de status
considered_safe is geworden, kan de bestelling als ‘betaald’ worden aangemerkt.
Parameters
Behalve de bestelgegevens gaan er nog een aantal gegevens mee in de post : ip adres van de klant,
datum en tijd, verzend en kortingskosten (indien in gebruik) en betaalmethode. Tevens worden alle
velden toegevoegd die in het klantgegevensscherm zijn gedefinieerd.
81
mijnWinkel handleiding
Voor elke regel in de winkelwagen zijn er herhalende velden article, quantity, description en price. Alle
prijzen worden als getal doorgegeven.
Hieronder een opsomming van de parameters die meegezonden worden bij de aanroep van het script
(uitsluitend indien de parameters zijn gedefiniëerd).
Overzicht parameters
ordernumber delivery_company
remark
article0
transaction_id delivery_department email
quantity0
company
delivery_name
partner
description0
department delivery_street
shipping
price0:number
name
delivery_streetnumber shipping_value :number
street
delivery_zip
reduction
article1
streetnumber delivery_city
reduction_value :number
quantity1
zip
delivery_state
date
description1
city
delivery_country
time
price1:number
state
delivery_telhome
host
country
delivery_telwork
payment_method :index
article2
telhome
order_state: kolom 'status' in orderoverzicht
delivery_mobile
quantity2
(tabblad orders)
telwork
payment_state: kolom 'betaalstatus' in
delivery_fax
description2
orderoverzicht (tabblad orders)
mobile
last_partial_payment_method: code betaalmethode
price2:number
van Triple Deal
fax
articles
currency
......... etc.
vat :number
total:number
Daarnaast worden ook de zelf gedefinieerde NAW gegevens en de gegevens die je doorgeeft als custom_
met de orderdirect doorgegeven in de backoffice koppeling. Voorbeeld van een orderdirect en het
resultaat:
www.mijnwinkel.nl/shop2595/orderdirect/?product=123&description=aanbieding&quantity=1&currency=E
UR&price=34.95&custom_test=geslaagd
Reultaat in de backoffice koppeling (deel van de gegevens):
Testen
82
Koppelingen
Voor het uittesten van de koppeling kunt u gebruik maken van het demonstratiescript met de url:
http://www.mijnwinkel.nl/cgi-bin/generic_backoffice_demo.pl.
U kunt een kopie van de mail naar uzelf laten sturen door uw eigen emailadres mee te geven als
parameter cc, dus bijvoorbeeld: http://www.mijnwinkel.nl/cgibin/[email protected]
Wanneer er een fout is opgetreden tijdens het uitvoeren van het script wordt er een mailtje gestuurd naar
de winkeleigenaar met de betreffende foutmelding.
83
Vormgeving aanpassen
Vormgeving aanpassen
Vanaf versie 4.1 kent mijnWinkel ondersteuning voor het samenstellen van een eigen indeling voor de
productlijst en het meerinfo scherm. Eigen indelingen, ook wel een eigen layout genoemd, kunnen met
behulp van standaard HTML editors samengesteld worden. De belangrijkste voorwaarde voor een eigen
layout is dat deze voldoet aan de XHTML standaard. Of een document voldoet aan de XHTML regels kunt u
controleren via de web-site http://validator.w3.org (volg daarbij de instructies op het scherm).
Is uw document XHTML compliant (het document voldoet aan de XHTML standaard), dan kunt u de
mijnWinkel specifiek uitbreidingen gebruiken om bijv. de gegevens van een productlijst op te nemen in
het XHTML document.
In de volgende paragrafen wordt het één en ander uitgelegd hoe een eigen layout kan worden ontwikkeld.
Bij het overzicht Referentielijst staan alle mogelijke uitbreidingen beschreven met veelal voorbeelden van
de XHTML code welke eenvoudig met kopiëren & plakken in de eigen website kan worden opgenomen.
Basis
Techniek myshop- uitbreidingen
De mijnWinkel uitbreidingen die het mogelijk maken de gegevens van een productlijst op te nemen in uw
eigen layout noteert u hoofdzakelijk in de style attribuut van een XHTML element. In onderstaand
voorbeeld, kunt u het gebruik van de style attribuut voor het opnemen van mijnWinkel uitbreidingen zien.
In het voorbeeld wordt de inhoud van het <span> element vervangen door de waarde van de eerste
kolom (value:1) van de productlijst. Elke mijnWinkel uitbreiding begin met myshop- gevolgd door een van
de uitbreidingen (zie voor een complete lijst van uitbreidingen de Referentielijst).
1 <span style="myshop-value:1;color:red">hier komt de waarde van kolom 1</span>
Voor het opnemen van mijnWinkel toevoegingen bent u niet beperkt tot alleen het <span> element. U
kunt in principe elk element gebruiken, in het volgende voorbeeld wordt een tabel gebruikt voor het tonen
van de titel van een kolom (kopregel van de kolommen in de spread-sheet) en de waarde van een rij.
In onderstaand code wordt de inhoud van de eerste cel van de tabel vervangen door de titel van kolom
één van de productlijst (myshop-label:1) en de tweede cel met de waarde van de eerste kolom van de
productlijst (myshop-value:1). Aan de style attribuut van de tweede cel kunt u ook zien dat de myshopstyle uitbreidingen gecombineerd kunnen worden met de standaard stijlen (bijv. style="myshopvalue:1;font-size:10;font-weight:bold").
1 <table border="0">
2 <tr>
3
<td style="myshop-label:1">
4
hier komt de title kolom 1
5
</td>
6
<td style="myshop-value:1;font-size:10;font-weight:bold">
7
hier komt de waarde van kolom 1 rij n
8
</td>
9 </tr>
10 </table>
Blok concept
In het vorige hoofdstuk werd de basis voor het gebruik van de mijnWinkel uitbreidingen beschreven.
Voordat we echter echt aan de slag kunnen met het maken van eigen layout moet eerst het blok concept
85
mijnWinkel handleiding
worden uitgelegd. Aan de hand van een productlijst wordt de basis voor het gebruik van blokken
uitgelegd.
Een productlijst bestaat logisch gezien uit verschillende onderdelen, rijen, kolommen, kopregels,
voetregels, etc. Om al deze onderdelen van een productlijst een plaatsje te gegeven werken de
mijnWinkel uitbreidingen met blokken. Met een blok wordt aangegeven waar bijv. een kolom of een
kopregel van een productlijst moet komen te staan. In onderstaand voorbeeld wordt er een overzicht
gegeven van de basis onderdelen die u nodig heeft om een productlijst te tonen. In het voorbeeld is
gebruik gemaakt van een HTML tabel.
1 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
2 <thead>
3
<tr>
4
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
5
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
6
</tr>
7 </thead>
8 <tbody>
9
<tr style="myshop-block:product">
10
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
11
<td style="myshop-value:2"></td>
12
</tr>
13 </tbody>
14 </table>
In regel 1 van het voorbeeld ziet u het eerste onderdeel van de productlijst myshop-block:productlist,
hiermee geeft u het begin van een productlijst aan. Het einde is daarmee automatisch </table>, het einde
van de tabel. Binnen het myshop-block:productlist blok kunt u de andere mijnWinkel uitbreidingen van
een productlijst gebruiken. Dit kan bestaan uit de definitie van één of meerdere producten die de opmaak
definiëren (in het voorbeeld is er een opmaak definitie gemaakt voor één product).
Het begin van de product beschrijving wordt aangeven door het blok myshop-block:product, binnen het
myshop-block:product kunnen de waarden van de velden met behulp van myshopvalue:<volgnummer|naam> worden opgevraagd.
Het voorbeeld bestaat dus uit een tabel met één titel regel met daarin de kop van de eerste en de tweede
kolom van de spread-sheet gevolgd door (maximaal) 50 rijen met de waarde voor de kolommen één en
twee, zie onderstaand voorbeeld hoe het resultaat is.
Titel
El Carretero
Moliendo Café
Alto Songo
Artiest
The Portables
P. Joke Manzo
Martinez
Naast het blok voor de productlijst zijn er nog twee andere blokken. Eén voor het standaard zoekblok en
één voor het standaard menu. Als er gebruik van deze blokken wordt gemaakt, dan moeten ze wel aan
worden gezet met behulp van de mijnWinkel editor of via de queryString parameters (zie de help van de
mijnWinkel editor voor uitleg over het gebruik). In onderstaand voorbeeld ziet u het gebruik van het
standaard menu-blok (regel 7) en het standaard zoek (regel 12) blokken.
1 <html>
2 <body>
3 <table>
4 <tr>
5
<td width="10%">
6
<table valign="top" border="0" width="100%">
7
<tr>
8
<td style="myshop-block:menu-default" valign="top"></td>
9
</tr>
10
</table>
11
</td>
12
<td valign="top" align="middle">
86
Vormgeving aanpassen
13
<table width="100%">
14
<tr>
15
<td align="middle" width="100%" style="myshop-block:search16 default"></td>
17
</tr>
18
</table>
19
<table style="myshop-block:productlist" width="100%">
20
<thead>
21
<tr>
22
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
23
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
24
</tr>
25
</thead>
26
<tbody>
27
<tr style="myshop-block:product">
28
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
29
<td style="myshop-value:2"></td>
30
</tr>
31
</tbody>
32
</table>
33
</td>
34 </tr>
35 </table>
36 </body>
<html>
De functies van het standaard zoek- en menu blok zijn gelijk aan die van de standaard indelingen.
Winkelschermen
Winkelschermen
Een mijnWinkel winkel bestaat uit verschillende schermen, ook wel view-parts genoemd. Elk scherm kent
een aantal specifieke mijnWinkel uitbreidingen die alleen voor dat specifieke scherm van toepassing zijn.
Daarnaast zijn er nog een aantal algemene mijnWinkel uitbreidingen die voor meerdere of zelfs alle
winkelschermen van toepassing zijn. In dit hoofdstuk wordt elk winkelscherm waarvoor een eigen indeling
(layout) gemaakt kan worden beschreven. Van elk onderdeel worden voorbeelden gegeven, bekijk echter
ook de voorbeelden die gedownload kunnen worden vanuit de editor. In de Referentielijst is er ook meer
informatie te vinden over de verschillende uitbreidingen.
Tonen producten
Productlijst
De productlijst is één van de belangrijkste schermen van de winkel. De lijst wordt gebruikt om de
producten te presenteren aan de klant. Het gaat daarbij bijna altijd om meer als één product. De
mijnWinkel uitbreidingen voor de productlijst maken het mogelijk een lijst van producten samen te stellen.
In onderstaand voorbeeld wordt getoond hoe een productlijst waarin de mijnWinkel uitbreidingen zijn
opgenomen is opgebouwd.
1 <html>
2 <head>
3 <title>Productlijst voorbeeld</title>
4 </head>
5 <body>
6 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
7 <thead>
8 <tr>
9
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
10
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
11 </tr>
87
mijnWinkel handleiding
12 </thead>
13 <tbody>
14 <tr style="myshop-block:product">
15
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
16
<td style="myshop-value:2"></td>
17 </tr>
18 </tbody>
19 </table>
20 </body>
21 </html>
Voor het samenstellen van een productlijst is het noodzakelijk het volgende aan te geven,
•
•
Waar de lijst begint (style=myshop-block:productlist), zie regel 9 van bovenstaand voorbeeld
Waar een product begint (style=myshop-block:product), zie regel 17 van bovenstaand voorbeeld.
Het is mogelijk de opmaak voor meerdere producten te definiëren en daarmee meerdere
kolommen te vormen.
Naast dat er aangegeven moet worden waar de verschillende delen van een productlijst beginnen is het
ook mogelijk aan te gegeven wat er moet worden getoond. De belangrijkste gegevens zijn daarbij de
titels/labels van de velden (deze komen overeen met de eerste regel van het import bestand gebruikt voor
aan aanmaken van de productlijst) en de waarden van de velden.
Het label van een veld kan overal binnen het myshop-block:productlist deel worden opgevraagd met
behulp van de mijnWinkel uitbreiding myshop-label:<volgnummer veld>, zie regel 12 en 13 van
bovenstaand voorbeeld. De waarde van een veld kan echter alleen binnen een myshop-block:product
opgevraagd worden (zie regel 18 en 19 van bovenstaand voorbeeld). Voor het opvragen van de waarde
kan de mijnWinkel uitbreiding myshop-value:<volgnummer veld | naamveld> gebruikt worden.
Bovenstaande voorbeeldcode is de basis van een productlijst. Via deze productlijst kan er nog niet besteld
worden en kan er ook niet naar de volgende/vorige pagina genavigeerd worden indien niet alle producten
op één scherm passen. In onderstaand voorbeeld wordt een productlijst getoond waarin deze
mogelijkheden wel zijn opgenomen. In het voorbeeld kunt u zien dat de basis gelijk is aan die van het
vorige voorbeeld maar dat er een aantal extra uitbreidingen zijn opgenomen. Zie Referentielijst voor een
beschrijving van de toegepaste uitbreidingen.
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
3 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
5 <head>
6 <title>Productlijst voorbeeld</title>
7 </head>
8 <body>
9 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
10 <thead>
11
<tr>
12
<td>&nbsp;</td>
13
<td>&nbsp;</td>
14
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
15
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
16
</tr>
17 </thead>
18 <tbody>
19
<tr style="myshop-block:product">
20
<td><a style="myshop-action:order">bestellen</a></td>
21
<td><a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a></td>
22
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
23
<td style="myshop-value:2"></td>
24
</tr>
25 </tbody>
26 </table>
27 <span style="myshop-block:bottom-navigation-default"/>
88
Vormgeving aanpassen
28 </body>
29 </html>
Meerinfo
Het meerinfo scherm van een winkel wordt gebruikt om detail informatie van één product te presenteren.
Het meerinfo scherm is toegankelijk vanuit de productlijst, maar kan ook direct opgevraagd worden, bijv.
via de url http://www.mijnwinkel.nl/shop<winkelnummer>/productinfo1 (zie ook de help van de
mijnWinkel editor). Een meerinfo scherm met een eigen indeling lijkt sterk op een productlijst er zijn een
aantal kleine verschillen omdat er alleen maar informatie van één product wordt weergegeven. In
onderstaand voorbeeld staat de code van een meerinfo scherm gepresenteerd.
1 <html>
2 <head>
3
<title>Meerinfo voorbeeld</title>
4 </head>
5 <body>
6 <table style="myshop-block:product" border="1">
7
<tr>
8
<td colspan="2" align="right">
9
<a style="myshop-action:order">bestellen</a>
10
&nbsp;<a style="myshop-action:back">terug</a>
11
</td>
12
</tr>
13
<tr>
14
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
15
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
16
</tr>
17
<tr>
18
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
19
<td style="myshop-value:2"></td>
20
</tr>
21 </table>
22 </body>
23 </html>
Aan dit voorbeeld is te zien dat de structuur van een meerinfo scherm eenvoudiger is dan die van een
productlijst. Het is alleen maar nodig het begin van het blok aan te gegeven met de mijnWinkel uitbreiding
style=myshop-block:product (zie regel 9). Binnen het blok kunnen dan de mijnWinkel uitbreidingen
myshop-label en myshop-value gebruikt worden voor het tonen van de titels en de waarden van de
velden. In het voorbeeld zijn ook de knoppen voor het bestellen en navigeren opgenomen (zie regel 12 en
13).
Geen resultaten
Het 'geen resultaten' scherm kan gebruikt worden om een eigen 'geen resultaten' gevonden melding op te
nemen voor één of meerdere productlijsten. Zo is het mogelijk om uw klanten heel specifieke informatie
terug te koppelen wanneer een artikel niet gevonden wordt. Mogelijkheden zijn:
•
•
•
•
het telefoonnummer van uw verkoopafdeling tonen
een email richting de verkoopafdeling klaarzetten
extra zoek-instructies tonen aan uw klanten
niet gevonden zoekwoorden loggen door een script op uw eigen server aan te roepen
Om gebruik te maken van een eigen 'geen resultaten' scherm zijn er twee stappen. De eerste stap bestaat
uit het aangeven waar de melding in de pagina moet komen. De plaats van de melding kan aangegeven
worden via de mijnWinkel uitbreiding myshop-block:noresults (zie onderstaand voorbeeld, regel 23).
89
mijnWinkel handleiding
1 <html>
2 <head>
3 <title>Eenvoudig Productlijst voorbeeld met geen resultaten gevonden melding</title>
4 </head>
5 <body>
6 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
7 <thead>
8
<tr>
9
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
10
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
11
</tr>
12 </thead>
13 <tbody>
14
<tr style="myshop-productlist:product">
15
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
16
<td style="myshop-value:2"></td>
17
</tr>
18 </tbody>
19 </table>
20 <span style="myshop-block:noresults"/>
21 </body>
22 </html>
De tweede stap is het maken en uploaden van een XHTML pagina met een eigen melding (via de editor
voor het instellen van een eigen layout). In onderstaand voorbeeld is de code van een pagina met een
eigen melding te zien.
1 <html>
2 <head>
3 <title>Voorbeeld van een eenvoudige eigen melding pagina</title>
4 </head>
5 <body>
6 <table style="myshop-not-has:results" width="100%">
7 <tr>
8
<td valign="top" align="center">
9
Geen resultaten gevonden, probeer het opnieuw
10
</td>
11 </tr>
12 </table>
13 </body>
14 </html>
De uitbreiding myshop-not-has:results zorgt er voor dat de melding alleen wordt weergegeven als er niets
wordt gevonden. Wordt dit weggelaten, dan wordt de melding altijd getoond.
In het 'geen resultaten' scherm is het ook mogelijk de gebruikte zoekcriteria van de gebruiker weer te
geven. De optie is beschikbaar als uitgebreid zoeken en/of globaal zoeken wordt gebruikt voor de
productlijst. In het onderstaande voorbeeld is de selectie van de gebruiker opgenomen in de melding.
1 <html>
2 <head>
3 <title>Voorbeeld van een eenvoudige eigen melding pagina</title>
4 </head>
5 <body>
6 <table style="myshop-not-has:results" width="100%">
7 <tr>
8
<td valign="top" align="center">
9
De zoek selectie <span style="myshop-repeat:search-selection">
10
<span style="myshop-has-value:search-field"/>
11
- <span style="myshop-search-field:value"/>
12
</span>
13
<span style="myshop-has-value:search-field-max"/>
14
- <span style="myshop-search-field:value-max"/>
90
Vormgeving aanpassen
15
</span>
16
</span> en/of het zoekwoord &quot;<span style="myshop-eval:{$SearchValue};font17 weight: bold;color:red"></span>&quot;
18
waar u naar zocht levert geen resultaten op.
19
<br/><br/>
20
Probeer het nog eens met een andere zoek conditie of
21
neem direct contact met ons op door te bellen naar 123-1234567 (kantoor tijden)
22
en wij helpen u verder. U kunt ook een e-mail sturen naar <a
23 href="mailto:[email protected]_voorbeeld.nl">[email protected]_voorbeeld.nl</a>
24
</td>
25 </tr>
26 </table>
</body>
</html>
!
Ten opzichte van de productlijst en/of het meerinfo scherm kent het ‘geen resultaten’ scherm een
belangrijk verschil. Van het document wordt alleen de inhoud van de body van het document
overgenomen. De rest van het document (bijv. head) wordt overgeslagen. Bij het samenstellen van
de opmaak dient u hier rekening mee te houden.
Bestellen
Bestelscherm
Voor het bestellen maakt mijnWinkel standaard gebruik van een popup venster waarin het aantal
producten opgevoerd kan worden en optioneel staffelkortingen en/of 'maten/kleuren' selecties
aangeboden kunnen worden. De indeling van het standaard scherm kan aangepast worden door een
bestelscherm met eigen opmaak te uploaden.
Van het bestelscherm kan de opmaak van het invoerveld voor het aantal producten, de beschrijving en de
opties staffelkortingen / 'maten en kleuren' aangepast worden. Het onderstaande voorbeeld is een
bestelscherm met een eigen indeling waarin deze mogelijkheden zijn verwerkt. De mijnWinkel
uitbreidingen die gebruikt kunnen worden binnen de context van het bestelscherm zijn vetgedrukt
weergegeven. In het onderstaande voorbeeld vormen de regels 15 t/m 31 de staffelkortinglijst, regel 33
t/m 40 zorgen voor de opbouw van de maten/kleuren selectie velden en regel 42 t/m 53 voor het tonen
van de beschrijving van het te bestellen product en het invoer veld voor het aantal te bestellen.
! van het aantal producten vanuit de winkelwagen.
Het bestelscherm wordt gebruikt voor het plaatsen van een bestelling, maar ook voor het aanpassen
1 <html>
2 <head>
3
<title>Custom orderpage page example</title>
4 </head>
5 <body>
6 <br />
7 <center><span style="font-size:14;font-weight:bold">Plaats de bestelling</span></center>
8 <br />
9 <br />
10
11 <!-- Staffelkortinglijst -->
91
mijnWinkel handleiding
12
13 <table style="myshop-has:group-reduction" align="center" border="0" cellspacing="0"
14 cellpadding="1">
15
<tr>
16
<td valign="top">min</td>
17
<td valign="top">max</td>
18
<td valign="top">prijs</td>
19
</tr>
20
<tr style="myshop-repeat:group-reduction-list">
21
<td valign="top"><span style="myshop-value:start-range" /></td>
22
<td valign="top">&nbsp;-&nbsp;<span style="myshop-value:end-range" /></td>
23
<td valign="top"><span style="myshop-value:price-formatted" /></td>
24
</tr>
25 </table>
26
27 <!-- maten/kleuren selectie -->
28
29 <table style="myshop-has:selections" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"
30 align="center">
31
<tr style="myshop-repeat:selections">
32
<td valign="top"><span style="myshop-value:label" /></td>
33
<td valign="top"><span style="myshop-value:control" /></td>
34
</tr>
35 </table>
36
37 <!-- beschrijving product & invoer aantal te bestellen -->
38
39 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center">
40
<tr >
41
<td valign="top" align="right">Aantal:</td>
42
<td valign="top"><span style="myshop-value:quantity-control"/></td>
43
</tr>
44
<tr>
45
<td valign="top" colspan="2"><br/><span style="myshop-value:description"/></td>
46
</tr>
47 </table>
48
49 <br/>
50 <br/>
51 <br/>
52 <table align="center" width="100%">
53
<tr>
54
<td align="right"><a style="myshop-action:cancel-page">annuleren</a></td>
55
<td>&nbsp;</td>
56
<td><a style="myshop-action:next-page">volgende &gt;&gt;</a></td>
57
</tr>
</table>
</body>
</html>
Bestelling geplaatst
- Help pagina's zijn in ontwikkeling 1
2
3
Winkelwagen
Het winkelwagen scherm of terwijl de 'basket view part' kan gebruikt worden voor het samenstellen van
een eigen winkelwagen. De eigen layout vervangt dan het standaard winkelwagen scherm. In Voorbeeld
10 vindt u een voorbeeld van een standaard winkelwagen op basis van een eigen indeling. De mijnWinkel
92
Vormgeving aanpassen
uitbreidingen die binnen de winkelwagen gebruikt kunnen worden zijn in vetgedrukt weergegeven. De
belangrijkste onderdelen van de winkelwagen worden echter gevormd door de mijnWinkel uitbreidingen,
myshop-repeat:basket
myshop-repeat:vat-list
myshop-value:price-total-formatted / myshop-value:price-subtotal-formatted
Deze uitbreidingen maken het mogelijk de inhoud van de winkelwagen, het BTW en de totaal bedrag weer
te geven.
Met behulp van de mijnWinkel uitbreiding myshop-repeat:basket kunnen de producten uit de winkelwagen
getoond worden. De winkelwagen van het mijnWinkel systeem bestaat uit een aantal producten rijen
(0..n). Elk rij kan uit één tot n producten van hetzelfde soort bestaan. Met de myshop-repeat:basket
worden alle rijen van de winkelwagen doorlopen. Bij het doorlopen van een productrij kan de myshopvalue:<winkelwagen naam> uitbreiding gebruikt worden voor het tonen van een van de beschikbare
waarden van een product. Het gaat hierbij om de volgende uitbreidingen,
myshop-value:product-id - het productnummer
myshop-value:description - de product beschrijving (maximaal 256 tekens per product)
myshop-value:quantity - het aantal per regel
myshop-value:vat-percentage - het BTW percentage van toepassing voor het product
myshop-value:vat - het BTW bedrag van toepassing voor de regel als een getal
myshop-value:price - stuk prijs van het product als getal waarde
myshop-value:price-formatted - stuk prijs van het product als bedrag (met valuta teken)
myshop-value:price-line-total - totaal bedrag van de regel (stuk prijs maar aantal) als getal waarde
myshop-value:price-line-total-formatted - totaal bedrag van de regel met valuta teken
Voor het tonen van de waarden kan de myshop-value uitbreiding gebruikt worden waarbij alleen binnen
de context van de myshop-repeat:basket in de winkelwagen specifiek velden (zoals hierboven
beschreven) geraadpleegd kunnen worden. Per regel kunnen standaard ook twee actie elementen
opgenomen worden myshop-action:change-product en myshop-action:remove-product. Deze maken het
mogelijk het aantal producten per regel aan te passen en/of een productregel te verwijderen.
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
3 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
5 <head>
6 <title>Voorbeeld van een eenvoudige winkelwagen</title>
7 </head>
8 <body>
9 <table style="myshop-has:products" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
10 <tr>
11
<td align="center">
12
<table width="98%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff" border="0">
13
<tr>
14
<td colspan="7">&nbsp;</td>
15
</tr>
16
<!-- Basket header -->
17
<tr>
18
<td style="font-weight:bold">Artikel</td>
19
<td style="font-weight:bold">Omschrijving</td>
20
<td style="font-weight:bold">Aantal</td>
21
<td align="right" style="font-weight:bold">Prijs</td>
22
<td align="right" style="font-weight:bold">Totaal</td>
23
<td>&nbsp;</td>
24
</tr>
25
<!-- Productlist -->
26
<tr style="myshop-repeat:basket">
27
<td style="myshop-value:product-id">product number</td>
28
<td style="myshop-value:description">description</td>
29
<td style="myshop-value:quantity">quantity</td>
30
<td align="right" style="myshop-value:price-formatted">price</td>
93
mijnWinkel handleiding
31
<td align="right" style="myshop-value:price-line-total-formatted">price</td>
32
<td align="right"><a style="myshop-action:change33 product">wijzigen</a></td>
34
<td align="right"><a style="myshop-action:remove35 product">verwijder</a></td>
36
</tr>
37
<tr>
38
<td colspan="7">&nbsp;</td>
39
</tr>
40
<!-- Shipping selection -->
41
<tr style="myshop-has:shipping-selection">
42
<td colspan="3">&nbsp;</td>
43
<td style="font-weight:bold;myshop-action:shipping-selection"
44 align="right">&nbsp;</td>
45
<td align="right" style="font-weight:bold;myshop-value:price-shipping46 formatted">0,00</td>
47
<td colspan="2">&nbsp;</td>
48
</tr>
49
<!-- VAT list -->
50
<tr style="myshop-repeat:vat-list">
51
<td colspan="3">&nbsp;</td>
52
<td><span style="myshop-value:vat-percentage"/> BTW van <span
53 style="myshop-value:vat-from-price-formatted"/></td>
54
<td align="right" style="myshop-value:price-vat-formatted">vat</td>
55
<td colspan="2">&nbsp;</td>
56
</tr>
57
<!-- Total price including vat -->
58
<tr>
59
<td colspan="3">&nbsp;</td>
60
<td style="font-weight:bold">Totaal</td>
61
<td align="right" style="font-weight:bold;myshop-value:price-total62 formatted">0,00</td>
63
<td colspan="2">&nbsp;</td>
64
</tr>
65
</table>
66
</td>
67
</tr>
68
<tr>
69
<td align="center">
70
<span style="myshop-has:continue-shopping">
71
<a style="myshop-action:continue-shopping">door gaan met winkelen</a>
72
</span>&nbsp;
73
<a style="myshop-action:help-basket">Help</a>
74
<a style="myshop-action:next-page">volgende</a>
75
</td>
76
</tr>
77
<tr>
78
<td><span style="myshop-value:remarks"/></td>
79
</tr>
80
<tr style="myshop-has:terms-conditions">
81
<td>
<a style="myshop-action:terms-conditions">voorwaarden</a>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Omdat er per product regel een BTW percentage van toepassing kan zijn, kent de winkelwagen naast de
lijst van producten ook een lijst van BTW percentages en bedragen. De werking is analoog aan die van de
winkelwagen productlijst. Met behulp van de mijnWinkel uitbreiding myshop-repeat:vat-list kunnen de
BTW percentages die van toepassing zijn op de producten in de winkelwagen getoond worden. Elk rij kan
een eigen BTW percentage hebben. Met de myshop-repeat:vat-list worden alle BTW rijen van de
winkelwagen doorlopen. Bij het doorlopen van een BTW rij kan dan de myshop-value:<BTW naam>
uitbreiding gebruikt worden voor het tonen van de BTW gegevens. Het gaat hierbij om de volgende
waarden:
94
Vormgeving aanpassen
myshop-value:vat-percentage - het BTW percentage
myshop-value:vat-from-price-formatted - het totaal bedrag waarvoor het BTW percentage voor van
toepassing is.
myshop-value:price-vat-formatted - het BTW bedrag voor de BTW percentage
Voor het tonen van de waarden kan de myshop-value uitbreiding gebruikt worden waarbij alleen binnen
de context van de myshop-repeat:vat-list de BTW velden (zoals hierboven beschreven) geraadpleegd
kunnen worden.
BTW apart tonen (boekwinkel bonnetje)
Soms is het gewenst om in de winkelwagen (en mogelijk andere stappen binnen het bestelproces zoals de
bestelbevestiging) de netto prijzen te tonen (de prijzen inclusief BTW) en apart het BTW bedrag. Dat kan
met een eigen layout worden gedaan. Er zijn een tweetal stappen die noodzakelijk zijn.
Stap 1, informatie opnemen in de Excel
Er worden twee kolommen met prijsinformatie in de Excel opgenomen, de prijs inclusief
BTW en de prijs exclusief BTW. De prijs inclusief BTW wordt gebruikt om te tonen in
de productlijst, meerinfo scherm en winkelwagen. De prijs exclusief BTW wordt bij de
BTW instellingen gebruikt, zie onderstaand voorbeeld.
Stap 2, eigen layout
Standaard wordt in de winkelwagen de prijs exclusief BTW getoond. In de eigen layout zijn dat de
volgende twee uitbreidingen:
•
•
myshop-value:price-formatted (prijs per product, exclusief BTW)
myshop-value:price-line-total-formatted (prijs x aantal voor de bestelregel, exclusief BTW)
Indien in de winkelwagen de prijzen inclusief BTW moeten worden getoond dan kunnen de varianten met
inc-vat- worden gebruikt:
95
mijnWinkel handleiding
•
•
myshop-value:inc-vat-price-formatted (prijs per product, inclusief BTW)
myshop-value:inc-vat-price-line-total-formatted (prijs x aantal voor de bestelregel, inclusief
BTW)
Tevens is het mogelijk om apart in de eigen layout de betaalde BTW te tonen. Deze manier van tonen
wordt ook wel boekwinkel bonnetje genoemd. Onderstaande code toont de betaalde BTW. Stel dat er een
product in de winkelwagen staat met een getoonde prijs (inclusief BTW) van € 11,90 dan zal de code de
tekst 'BTW 19%: € 1,90' laten zien.
1 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2 <tr style="myshop-repeat:vat-list;">
3
<td colspan="4">
4
BTW <span style="myshop-value:vat-percentage"/>:&nbsp;
5
<span style="myshop-value:price-vat-formatted">vat</span>
6
</td>
7 </tr>
8 </table>
Lege winkelwagen
Het onderdeel winkelwagen leeg kan gebruikt worden om een eigen melding te maken voor een lege
winkelwagen. Om gebruik te maken van een eigen melding voor een lege winkelwagen scherm moet u
twee dingen doen. De eerste stap bestaat uit het aangeven waar de melding moet komen in de pagina. De
plaats van de melding kunt u aangeven via de mijnWinkel uitbreiding myshop-block:noproducts (zie regel
12).
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
3 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
5 <head>
6
<title>Winkelwagen voorbeeld met een lege winkelwagen scherm</title>
7 </head>
8 <body>
9 <table style="myshop-has:products" width="90%" class="b" bgcolor="white" border="0"
10 cellspacing="0" cellpadding="0">
11
<!— zie voorbeeld winkelwagen -->
12 </table>
13 <span style="myshop-block:noresults"/>
14 </body>
</html>
Nu kunt u via het editor scherm voor het instellen van een eigen layout een XHTML pagina met een eigen
melding uploaden. In onderstaand voorbeeld wordt de code van zo'n pagina met een eigen melding
getoond.
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
3 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
5 <head>
6
<title>Voorbeeld van een eenvoudige eigen melding pagina</title>
7 </head>
8 <body>
9 <table width="100%">
10
<tr>
11
<td valign="top" align="center">
12
Uw winkelwagen is nog leeg. Ga terug naar de winkel om producten te
13 bestellen.<br/><br/>
14
<a style="myshop-action:help-basket">Help</a>
96
Vormgeving aanpassen
15
</td>
16
</tr>
17 </table>
18 </body>
</html>
De eigen melding wordt ook toegepast bij de standaard winkelwagen.
! document wordt alleen de inhoud van de body van het document overgenomen. De rest van het
Ten opzichte van de winkelwagen kent het ‘winkelwagen leeg’ scherm een belangrijk verschil. Van het
document (bijv. head) wordt overgeslagen. Bij het samenstellen van de opmaak dient u hier rekening
mee te houden.
Adresgegevens
- Help pagina's zijn in ontwikkeling 1
2
3
Verzendmethode
- Help pagina's zijn in ontwikkeling 1
2
3
Betaalmethode
- Help pagina's zijn in ontwikkeling 1
2
3
Besteloverzicht
- Help pagina's zijn in ontwikkeling 1
2
3
Bestelbevestiging
- Help pagina's zijn in ontwikkeling 1
97
mijnWinkel handleiding
2
3
Algemeen
Inloggen & wijzigen wachtwoord
- Help pagina's zijn in ontwikkeling 1
2
3
Geavanceerde opties
Geavanceerde opties
In de voorgaande paragrafen is beschreven hoe er met behulp van de mijnWinkel uitbreidingen de
verschillende onderdelen van een winkel voorzien kunnen worden van een eigen indeling (opmaak). Voor
het beschrijven is er telkens gebruik gemaakt van de basis opties. Er zijn echter nog een aantal
mijnWinkel uitbreidingen waarmee meer geavanceerde indelingen gemaakt kunnen worden.
Condities
Omdat de gegevens van een productlijst soms conditioneel weergegeven moeten worden kent het
mijnWinkel uitbreidingssysteem een aantal manieren om op bepaalde condities te checken. Er zijn een
aantal condities die direct gekoppeld zijn aan de status van een rij en andere die meer algemeen
toegepast kunnen worden. Een voorbeeld van een conditie die afhankelijk is van de rij (ook wel row
context genoemd), is de myshop-has-value:<n> conditie. De notatie van row context condities zijn vrijwel
gelijk aan die voor het opvragen van een waarde, alleen wordt er met de conditie gekeken of er wel een
waarde is. Hierdoor is het bijv. mogelijk een waarde van een rij alleen dan te tonen als deze is gevuld (zie
onderstaand voorbeeld).
1 <tr style="myshop-has-value:1">
2 <td style="myshop-label:1"/>
3 <td style="myshop-value:1;font-size:10;font-weight:bold"/>
4 </tr>
In dit voorbeeld wordt de titel van kolom één en de waarde van de eerste kolom (de actieve rij) alleen
maar weergegeven als de waarde niet leeg is. De lege waarde is een null waarde of geen waarde (een
lege string). Het mijnWinkel uitbreidingssysteem kent een aantal zogenaamde myshop-has condities (zie
de referentielijst voor de beschrijvingen). Elk myshop-has uitbreiding kent een myshop-not-has
uitbreiding die voor de tegengestelde bewering kan worden gebruikt.
Naast het controleren of iets een waarde heeft en/of aan staat (bijv. myshop-has:menu) zijn er ook
condities die direct een style aanpassen op basis van een conditie. Een voorbeeld hiervan is de myshopcolor-even en myshop-color-odd conditie. Afhankelijk van de index van de actieve rij wordt er een kleur
waarde gekozen (zie onderstaand voorbeeld).
1 <tr style="myshop-has-value:1">
2 <td style="myshop-label:1"/>
3 <td style="myshop-value:1;myshop-color-even:red;myshop-color-odd:green;"/>
4 </tr>
In dit voorbeeld is de tekst kleur van het veld afhankelijk van het rij nummer. Is de die waarde een even
waarde (0,2,4 etc.) dan is de kleur van de tekst rood. Voor de oneven rijen is de kleur van de tekst groen.
98
Vormgeving aanpassen
De laatste vorm voor het conditioneel uitvoeren is het meest uitgebreid. Voor deze conditie wordt de
myshop-test:<conditie> uitbreiding gebruikt. Deze maakt het mogelijk geavanceerde checks uit te
voeren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de logische operaties and, or en not, de bewerking mod
en de vergelijkingen ==,<, >, <= of >=. Dit kan gecombineerd worden met systeem variabelen en
functies (zie de referentielijst, onderdeel variabelen en functies).
In het onderstaande voorbeeld wordt het gebruik van myshop-test geïllustreerd. In het voorbeeld wordt
een veld alleen weergegeven als deze de waarde ‘toon mij’ heeft. De notatie {1} of {titel} wordt daarbij
gebruik om de waarde van een veld op te vragen en deze te vergelijken met de string ‘toon mij’.
1 <tr style="myshop-test:{1} == ‘toon mij’">
2 <td style="myshop-label:1"/>
3 <td style="myshop-value:1"/>
4 </tr>
Referenties myshop uitbreidingen
Referentielijst
In de referentielijst staan alle myshop uitbreidingen beschreven die kunnen worden gebruikt binnen de
eigen templates. Bij veel uitbreidingen zijn tevens voorbeelden van de code opgenomen die eenvoudig
gekopieerd kunnen worden om in de eigen templates te gebruiken.
Elke pagina die een myshop uitbreiding beschrijft heeft een standaard opmaak bestaande uit een tabel
met een aantal basis gegevens (zie voorbeeld hieronder) en vervolgens tekst en uitleg met eventueel de
code voorbeeld(en).
Entiteit
Attribuut(en)
Element
Type
Relatie
Parameters
Context
Waarde
style
meta
action
document
quantity = <aantal>
document:order; document:ordercontinue
De mogelijke waarden van de basisgegevens van een myshop uitbreiding zijn weergegeven in de
onderstaande tabel.
Entiteit
Attribuut(en)
Waarde
De waarde bij de entiteit 'attribuut' geeft aan bij welke attributen binnen de XHTML
pagina de beschreven myshop uitbreiding moet worden gebruikt. Voorbeelden zijn <span
style="myshop-value:1"/> en <a href="myshop-eval:{$WebSiteURL}">linktekst</a>
Mogelijke attributen waarbinnen myshop uitbreidingen gebruikt kunnen worden,
-
Element
style
href
title
alt
value
name
onclick
Geeft aan binnen welk HTML element de myshop uitbreiding kan worden gebruikt, wordt
in het bijzonder gebuikt om bepaalde variabelen te initiëren zoals aantal regels per
99
mijnWinkel handleiding
pagina, etc.
Mogelijke waarden van element,
Type
- meta
Het type geeft aan wat voor soort myshop uitbreiding beschreven wordt, hieronder volgt
een overzicht van de mogelijke waarden,
-
action
container
value
herhaal lus
control
placeholder
Relatie
Geeft aan welke andere myshop uitbreidingen zijn gerelateerd aan de beschreven
myshop uitbreiding. Om de context goed te begrijpen is het verstandig om ook de
gerelateerde myshop uitbreidingen te bestuderen.
Parameters
Sommige myshop uitbreidingen hebben extra informatie nodig (al dan wel of niet
verplicht). Welke informatie dat is staat bij de entiteit 'parameter' beschreven.
Voorbeeld: bij myshop-action:orderdirect kan de waarde quantity (aantal) worden
meegegeven
Context
Value
myshop-value:<n>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Context
Waarde
style, src
value
myshop-block:product, myshop-has-value:<n>
myshop-block:product, myshop-repeat:vat-list, myshop-repeat:basket
Met de myshop-value kan de waarde van een cel van de actieve rij weergegeven worden. Met behulp van
de parameter <n> kan het nummer van de kolom of de naam van het kolom worden opgeven. In het
onderstaand voorbeeld wordt de waarde van veld 3 van de actieve rij weergegeven.
1 <td style="myshop-value:3;font-size:10;font-weight:bold"/>
De naam van de kolom mag echter ook gebruikt worden zie onderstaand voorbeeld.
1 <td style="myshop-value:titel;font-size:10;font-weight:bold"/>
Welk gegeven opgehaald kan worden met een myshop-value uitbreiding is echter afhankelijk van de
context waarbinnen de uitbreiding gebruikt wordt. Naast de myshop-block:product context kan de
uitbreiding ook binnen de context van een myshop-repeat:vat-list en een myshop-repeat:basket gebruikt
worden. In het geval van de vat-list kan de BTW percentage en bedrag opgevraagd worden, de basket
context maakt het mogelijk de gegevens van de producten in de winkelwagen op te vragen.
myshop-value:control
100
Vormgeving aanpassen
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
bestelscherm; myshop-repeat:selections
De myshop-value:control is een myhsop-value uitbreiding waarmee een besturingselement (knop,
keuzelijst, aanvinkvakje etc.) binnen de context van een herhaallus opgevraagd kan worden. Binnen deze
context van de herhaallus myshop-repeat:selections kan de uitbreiding gebruikt worden voor het tonen
van de keuzelijst met de verschillende opties (bijv. maten/kleuren) van een veld.
myshop-value:delivery-selection-control
- under construction Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:customer-fields, myshop-repeat:customer-fields-delivery, myshopis:required-field, myshop-value:label, myshop-value:control, myshop-block:deliveryselection
1 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
2 <tr>
3
<td height="20px"></td>
4 </tr>
5 <tr style="myshop-repeat:customer-fields" align="left">
6
<td valign="top" style="white-space: nowrap; width: 175px;">
7
<span style="myshop-value:label" /><span style="myshop-is:required8 field">*</span>&nbsp;
9
</td>
10
<td valign="top">
11
<span style="myshop-value:control" />
12
</td>
13 </tr>
14 <tr>
15
<td height="10px"></td>
16 </tr>
17 <tr align="left">
18
<td valign="top">
19
Afleveradres:
20
</td>
21
<td>
22
<span style="myshop-value:delivery-selection-control"/>
23
</td>
24 </tr>
25 <tr>
26
<td height="10px"></td>
27 </tr>
28 </table>
29 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" style="myshop-block:delivery-selection;">
30 <tr>
31
<td colspan="2">
32
<b>Afleveradres</b>
33
</td>
34 </tr>
35 <tr style="myshop-repeat:customer-fields-delivery">
36
<td valign="top" style="white-space: nowrap; width: 175px;">
37
<span style="myshop-value:label" /><span style="myshop-is:required38 field">*</span>&nbsp;
39
</td>
101
mijnWinkel handleiding
40
41
42
<td valign="top">
<span style="myshop-value:control" />
</td>
</tr>
</table>
Om nog meer controle over de opmaak te hebben kan ook elk NAW veld afzonderlijk worden getoond
buiten de herhaallus constructie om. Hier zijn de uitbreiding myshop-value:customer-field-billing- en
myshop-value:customer-field-delivery- beschikbaar. Achter het streepje kunnen de volgende
systeemvelden van het NAW scherm worden gebruikt.
Veld
e-mail
bedrijf
afdeling
naam/contactpersoon
straat
huisnummer
postcode
stad
telefoon thuis
telefoon werk
telefoon mobiel
fax
opmerking
provincie
land
initialen
klantnummer
geslacht/aanhef
leeftijd
tweede regel bedrijfsnaam
tweede regel adres
BTW nummer
rekeningnummer bank/postbank
naam rekeninghouder
plaats rekeninghouder
Systeemnaam
email
company
department
name
street
streetnr
zip
city
telhome
telwork
telmob
fax
remark
state
country
initials
customerid
gender
age
company2
street2
vatnumber
accountnumber
accountholder
accountholdercity
Dus bijvoorbeeld <td style="customer-field-billing-street"> staat voor de factuur straat.
Daarnaast is het mogelijk eigen velden (die bij de instellingen van de adresgegevens van de winkel
worden onderhouden) ook te tonen via myshop-value:customer-field-billing-<naam veld> of myshopvalue:customer-field-delivery-<naam veld>. Hoofd- en kleine letters moeten daarbij overeenkomen met
het opgevoerde label bij de NAW instellingen. Het gedeelte <naam veld> in bovenstaand voorbeeld wordt
dan vervangen door de ingegeven label naam van het betreffende veld. Stel er is een veld ingesteld met
de naam 'oogkleur' dan zal myshop-vale:customer-field-billing-oogkleur (vooropgesteld dat het veld bij
het factuuradres is gedefinieerd) het invoerveld hiervoor tonen.
myshop-value:description
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
document:basket; document:order; myshop-repeat:basket;
De myshop-value:description is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen de context
van een myshop-repeat:basket herhaallus in de winkelwagen, kan de uitbreiding gebruikt worden voor het
tonen van de beschrijving van een product. Binnen de context van het bestelscherm kan de mijnWinkel
102
Vormgeving aanpassen
uitbreiding gebruikt worden voor het opvragen van de beschrijving van het product welke geselecteerd is
voor de bestelling.
myshop-value:end-range
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
document:order; myshop-repeat:group-reduction-list; myshop-value:start-range;
myshop-has:group-reduction
De myshop-value:end-range is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen de context
van de bestelscherm (order) kan de uitbreiding gebruikt worden voor het tonen van de eind waarde van
een staffelgroep (zie de help van de mijnWinkel editor voor meer informatie over het activeren en
gebruiken van staffels). De begin waarde kan opgevraagd worden met myshop-value:start-range en de
staffelgroep prijs met myshop-value:price-formatted.
myshop-value:label
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
bestelscherm; myshop-repeat:selections
De myshop-value:label is een myhsop-value uitbreiding waarmee de waarde van een label van een veld
binnen de context van een herhaal lus opgevraagd kan worden. Binnen de context van de herhaallus
myshop-repeat:selections kan de uitbreiding gebruikt worden voor het tonen van de label van een selectie
veld (maten/kleuren).
myshop-value:price-formatted/price
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:basket; myshop-repeat:group-reduction-list
De myshop-value:price-formatted is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen de
context van de winkelwagen, productlijst (myshop-repeat:basket), kan de uitbreiding gebruikt worden
voor het tonen van de stuk prijs van een product. De formatted versie geeft het bedrag met valuta teken,
de price zonder formatted geeft het bedrag als getalwaarde. Binnen de context van een myshoprepeat:group-reduction-list kan de uitbreiding gebruikt worden om de prijs van een staffelgroep op te
vragen.
myshop-value:inc-vat-price-formatted/inc-vat-price
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:basket; myshop-repeat:group-reduction-list
De myshop-value:inc-vat-price-formatted is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen
de context van de winkelwagen, productlijst (myshop-repeat:basket), kan de uitbreiding gebruikt worden
voor het tonen van de stuk prijs van een product incusief BTW. De formatted versie geeft het bedrag met
valuta teken, de price zonder formatted geeft het bedrag als getalwaarde.
103
mijnWinkel handleiding
myshop-value:price-line-total-formatted/price-line-total
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:basket
De myshop-value:price-line-total-formatted is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding.
Binnen de context van de winkelwagen, productlijst (myshop-repeat:basket), kan de uitbreiding gebruikt
worden voor het tonen van de totaal prijs van een regel (stuk prijs maar aantal). De formatted versie
geeft het bedrag met valuta teken, de price-line-total zonder formatted geeft het bedrag als getalwaarde.
myshop-value:inc-vat-price-line-total-formatted/inc-vat-priceline-total
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:basket
De myshop-value:inc-vat-price-line-total-formatted is een speciale variant van de myhsop-value
uitbreiding. Binnen de context van de winkelwagen, productlijst (myshop-repeat:basket), kan de
uitbreiding gebruikt worden voor het tonen van de totaal prijs van een regel inclusief BTW (stuk prijs
inclusief BTW x aantal). De formatted versie geeft het bedrag inclusief BTW met valuta teken, de priceline-total zonder formatted geeft het bedrag inclusief BTW als getalwaarde.
myshop-value:price-subtotal-formatted/price-subtotal
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:basket
De myshop-value:price-subtotal-formatted is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding.
Binnen de context van de winkelwagen (basket) kan de uitbreiding gebruikt worden voor het tonen van
het subtotaal (bedrag) van de bestelling. De formatted versie geeft het totaal bedrag met valuta teken, de
price-subtotal zonder formatted geeft het total bedrag als getalswaarde.
myshop-value:price-total-formatted/price-total
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:basket
De myshop-value:price-total-formatted is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen
de context van de winkelwagen (basket) kan de uitbreiding gebruikt worden voor het tonen van het totaal
bedrag van de bestelling (inclusief BTW). De formatted versie geeft het totaal bedrag met valuta teken, de
price-total zonder formatted geeft het total bedrag als getalwaarde.
myshop-value:price-vat-formatted
Entiteit
Attribuut(en)
104
Waarde
style
Vormgeving aanpassen
Type
Relatie
value
myshop-repeat:vat-list
De myshop-value:price-vat-formatted is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen de
context van de BTW lijst (myshop-repeat:vat-list) kan de uitbreiding gebruikt worden voor het tonen de
totaal prijs voor een BTW percentage. Het bedrag wordt weergegeven met valuta teken.
myshop-value:product-id
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:basket
De myshop-value:product-id is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen de context
van de winkelwagen, productlijst (myshop-repeat:basket), kan de uitbreiding gebruikt worden voor het
tonen het identificatie nummer van een product.
myshop-value:quantity-control
Entitity
Attribute(s)
Type
Relation
Value
style
value
myshop-control:quantity, order-page
The myshop-value:quantity-control extension is used to display an editbox for setting the quantity to be
order on the order-page. The value filled in this box will be used as the quantity when the customer hits
'order'.
This extension requires the quantity setting of the order-page (in the editor) to be set to 'input field in
popup'. When this setting is not set the order-page will not be shown and the extension will not be used.
Example
This example shows how to use the myshop-value:quantity-control extension.
1
Quantity:&nbsp;<span style="myshop-value:quantity-control"/>
myshop-value:remark
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
document:basket
De myshop-value:remark is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen de context van
de winkelwagen (basket) kan de uitbreiding gebruikt worden voor het tonen van de tekst "extra tekst
winkelwagen". De tekst kan opgevoerd worden met behulp van de mijnWinkel editor onder bestelproces /
extra tekst winkelwagen.
myshop-value:start-range
Entiteit
Attribuut(en)
Waarde
style
105
mijnWinkel handleiding
Type
Relatie
value
document:order; myshop-repeat:group-reduction-list; myshop-has:group-reduction;
myshop-value:end-range
De myshop-value:start-range is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen de context
van de bestelscherm (order) kan de uitbreiding gebruikt worden voor het tonen van de begin waarde van
een staffelgroep (zie de help van de mijnWinkel editor voor meer informatie over het activeren en
gebruiken van staffels). De eind waarde kan opgevraagd worden met myshop-value:end-range en de
staffelgroep prijs met myshop-value:price-formatted.
myshop-value:vat-from-price-formatted
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:vat-list
De myshop-value:vat-from-price-formatted is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding.
Binnen de context van de BTW lijst (myshop-repeat:vat-list) kan de uitbreiding gebruikt worden voor het
tonen het totaal bedrag waarop het BTW percentage van toepassing is.
myshop-value:vat/vat-percentage
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:vat-list, myshop-repeat:basket
De myshop-value:vat is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen de context van de
BTW lijst (myshop-repeat:vat-list) en de orderregels (myshop-repeat:basket)kan de uitbreiding gebruikt
worden voor het tonen het BTW percentage van het totaal van één van de BTW bedragen. In de meeste
gevallen gaat het echter maar om één BTW bedrag en daarmee één BTW percentage. Binnen de context
van de winkelwagen productlijst (myshop-repeat:basket) kan het BTW percentage van het product er mee
opgevraagd worden. Het resultaat is dus afhankelijk van de context waarbinnen de myshop-value:vatpercentage uitbreiding wordt gebruikt. Bij het gebruik van de toevoeging percentage wordt de BTW als
een percentage weergegeven zonder de toevoeging als een getal.
myshop-value:quantity
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-repeat:basket
De myshop-value:quantity is een speciale variant van de myhsop-value uitbreiding. Binnen de context van
de winkelwagen, productlijst (myshop-repeat:basket), kan de uitbreiding gebruikt worden voor het tonen
van aantal producten per regel.
myshop-label:<n>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
106
Waarde
style
value
myshop-block:product, myshop-has-label:<n>
Vormgeving aanpassen
Met de myshop-label kan de waarde van een kolom titel worden weergeven. Met behulp van de parameter
<n> kan het nummer van de kolom of de naam van het kolom worden opgeven. In het onderstaande
voorbeeld wordt de titel van kolom 3 weergegeven.
1 <td style="myshop-label:3;font-size:10;font-weight:bold"/>
myshop-image:<n>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-block:product
Met de myshop-image kan de waarde van een cel van de actieve rij met een afbeelding weergegeven
worden. Anders als bij de mijnWinkel uitbreiding myshop-value:<kolomnummer|naam> wordt niet het
kolomnummer verwacht als parameter, maar het volgnummer van de kolom waarin het plaatje zich
bevindt. Is de waarde bijv. 1, dan wordt de eerste kolom met een afbeelding gebruikt. Een waarde van 2
geeft dan de tweede kolom met een afbeelding (als deze er is). Voor het gebruik is het dus niet nodig het
kolomnummer te weten, als er maar een kolom met het volgnummer voorkomt met een afbeelding.
In het onderstaand voorbeeld wordt het gebruik van de mijnWinkel myshop-image:<volgnummer>
getoond. Uitgaande van het spreadsheet voorbeeld hierboven wordt in de url uit de kolom ‘foto’ gebruik
voor het samenstellen van het <img> element.
1 <img style="myshop-image:1" src="http://www.mijnwinkel.nl/pic/leeg.html" alt="afbeelding"/>
Block
myshop-block:basket
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
myshop-not-has:products, myshop-has:products-1, myshop-has:products, myshopvalue:count
Met de uitbreiding myshop-block:basket is het mogelijk om in een productlist template een blok op te
nemen met de informatie over het aantal producten dat zich op dat moment in de winkelwagen bevindt.
Met behulp van een aantal extra uitbreidingen binnen de context van myshop-block:basket is de text die
getoond wordt volledig naar wens aan te passen aan de volgende situaties,
•
•
•
geen producten aanwezig in de winkelwagen
één product aanwezig in de winkelwagen
meer dan één product aanwezig in de winkelwagen
In het onderstaande voorbeeld is het één en ander uitgewerkt.
1 <table width="100%"
2 <tr>
107
mijnWinkel handleiding
3
<td>
4
<span style="myshop-block:basket">
5
<span style="myshop-not-has:products">de winkelwagen is leeg</span>
6
<span style="myshop-has:products-1">er bevindt zich één product in de
7 winkelwagen</span>
8
<span style="myshop-has:products">er bevinden zich <b>
9
<span style="myshop-value:count"/></b> producten in de winkelwagen</span>
10
</span>
11
</td>
12 </tr>
</table>
myshop-block:bottom-navigation-default
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
place holder
myshop-block:productlist
Plaatst het standaard navigatie blok in het document met eigen indeling. De werking van het navigatie
blok (de voetregel navigatie balk) is gelijk aan die van de standaard indelingen en kan met behulp van
deze uitbreiding niet worden aangepast.
myshop-block:menu-default
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
place holder
myshop-block:productlist
Plaatst het standaard menu blok in het document met eigen indeling. De werking van het menu is gelijk
aan die van de standaard indelingen en kan met behulp van deze uitbreiding niet worden aangepast.
myshop-block:noresults
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
place holder
myshop-block:productlist
Plaatst het resultaten blok in het document met eigen indeling. Er wordt een standaard taal onafhankelijke
melding getoond bij het ontbreken van een eigen noresult.html met een eigen indeling. Zie het hoofdstuk
'geen resultaten scherm' voor een uitgebreide beschrijving.
myshop-block:productlist
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
container
myshop-block:product
Geeft het begin aan van een productlijst. Dient als container blok voor de onderdeel myshopblock:product. Binnen een productlijst kan de lijst van producten weergegeven worden.
108
Vormgeving aanpassen
myshop-block:product
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
container
myshop-value:<n>, myshop-label:<n>
Geeft het begin van de definitie van een product aan. Binnen een myshop-block:product kan de opmaak
van een product gedefinieerd worden. Binnen de scoop van een product is het mogelijk de waarde van een
veld op te vragen met behulp van myshop-value. Zie onderstaand voorbeeld.
1 <table border="0" style="myshop-block:productlist">
2 <tbody>
3
<tr style="myshop-block:product">
4
<td style="myshop-label:1"/>
5
<td style="myshop-value:1;font-size:10;font-weight:bold"/>
6
</tr>
7 </tbody>
8 </table>
In het geval van een meerinfo scherm is het ook mogelijk om de mijnWinkel uitbreiding myshopblock:product direct toe te passen. De definitie van myshop-block:productlist is dan niet nodig omdat er
maar sprake is van één product, zie onderstaand voorbeeld.
1 <table style="myshop-block:product" border="1">
2 <tr>
3
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
4
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
5 </tr>
6 <tr>
7
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
8
<td style="myshop-value:2"></td>
9 </tr>
10 </table>
myshop-block:related-products
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
herhaal lus
document:basket, document:moreinfo
De myshop-block:releated-products uitbreiding maakt het mogelijk gerelateerde (bijpassende,
bijbehorende) producten weer te geven in een meerinfo scherm en/of de winkelwagen. Met behulp van de
editor kan er een kolom ingesteld worden waarin de productnummers (gescheiden door een punt komma)
van gerelateerde producten bij een product in zijn opgenomen (zie ook de wizard hulp van de editor voor
meer informatie over het configureren van gerelateerde producten). Eenmaal ingesteld in de editor is het
ook mogelijk de optie in schermen met een eigen indeling te gebruiken.
In het onderstaande voorbeeld wordt het invoegen van een gerelateerde productlijst geïllustreerd. Van elk
gerelateerd product worden de bij instellingen opgegeven velden en de meerinfo en bestel knoppen
getoond. Binnen het myshop-block:releated-products blok kunnen dezelfde uitbreidingen gebruikt worden
109
mijnWinkel handleiding
als bij een normale productlijst (zie de paragraaf productlijst voor meer informatie over het samenstellen
van een productlijst).
Bij een meerinfo scherm worden altijd alle gerelateerde producten opgehaald. Voor de winkelwagen
worden alleen de gerelateerde producten getoond die niet in de winkelwagen voorkomen en producten die
vaker als één keer voorkomen worden maar één keer opgehaald.
1 <span style="myshop-block:related-products">
2 <table style="myshop-block:productlist" align="center">
3
<tr style="myshop-block:product">
4
<td valign="top"><a style="myshop-action:moreinfo">info</a>&nbsp;</td>
5
<td valign="top"><a style="myshop-action:order">bestel</a>&nbsp;</td>
6
<td style="myshop-has-value:1"><span style="myshop-value:1;">value
7 1</span></td>
8
<td style="myshop-has-value:2"><span style="myshop-value:2;">value
9 2</span></td>
10
<td style="myshop-has-value:3"><span style="myshop-value:3;">value
11 3</span></td>
12
<td style="myshop-has-value:4"><span style="myshop-value:4;">value
13 4</span></td>
<td style="myshop-has-value:5"><span style="myshop-value:5;">value
5</span></td>
</tr>
</table>
</span>
myshop-block:search-default
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
place holder
myshop-block:productlist
Plaatst het standaard zoekblok in het document met eigen indeling. De werking van het zoekblok is gelijk
aan die van de standaard indelingen en kan met behulp van deze uitbreiding niet worden aangepast.
myshop-block:top-navigation-default
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
place holder
myshop-block:productlist
Plaatst het standaard navigatie blok in het document met eigen indeling. De werking van het navigatie
blok (de top navigatie balk) is gelijk aan die van de standaard indelingen en kan met behulp van deze
uitbreiding niet worden aangepast.
Repeat
myshop-repeat:basket
Entiteit
Attribuut(en)
110
Waarde
style
Vormgeving aanpassen
Type
Relatie
herhaal lus
document:basket, myshop-value:product-id, myshop-value:description, myshopvalue:quantity, myshop-value:price(-formatted), myshop-value:price-line-total(formatted), myshop-action:change-product, myshop-action:remove, myshop-value:vat(percentage)
Met de myshop-repeat:basket uitbreiding wordt gebruikt om de lijst met producten in de winkelwagen op
te halen. In het onderstaande code fragment wordt daar een voorbeeld van gegeven. Het <tr> element
waarin de myshop-repeat:basket uitbreiding in de style is opgenomen, wordt inclusief inhoud (de <td>
element) net zo vaak herhaald tot dat alle productrijen van de winkelwagen zijn weergegeven (hierin
verschilt de werking van de myshop-repeat:<name> met de myshop-block:<name>, bij een blok wordt
het element zelf niet herhaald, het dient uitsluitend als een houder). Binnen de context van het myshoprepeat:basket kunnen de verschillende producteigenschappen met behulp van een myshop-value:<naam>
opgevraagd worden (zie voor een volledige lijst de paragraaf winkelwagen).
1 <table width="98%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff" border="0">
2 <tr style="myshop-repeat:basket">
3
<td style="myshop-value:product-id">product number</td>
4
<td style="myshop-value:description">description</td>
5
<td style="myshop-value:quantity">quantity</td>
6
<td align="right" style="myshop-value:price-formatted">price</td>
7
<td align="right" style="myshop-value:price-line-total-formatted">price</td>
8
<td align="right"><a style="myshop-action:change-product">wijzigen</a></td>
9
<td align="right"><a style="myshop-action:remove-product">verwijder</a></td>
10 </tr>
11 </table>
myshop-repeat:customer-fields/customer-fields-delivery
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
herhaal lus
myshop-value:label, myshop-value:control, myshop-is:required-field
De myshop-repeat:customer-fields en myshop-repeat:customer-fields-delivery kan worden gebruikt om in
de adresgegevens template alle NAW gegevens te tonen voor respectievelijk het factuuradres en het
afleveradres. Binnen de herhaallus wordt met myshop-value:label de label van het veld getoond en met
myshop-value:control het invoerveld. Met de uitbreiding myshop-is:required-field kan worden afgevraagd
of het een verplicht veld betreft en a.d.h. daarvan bijvoorbeeld een astrix worden getoond of een andere
opmaak. Zie myshop-value:delivery-selection-control voor het gebruik van het wel/niet tonen van een
apart afleveradres.
1 <tr style="myshop-repeat:customer-fields" align="left">
2 <td valign="top" style="white-space: nowrap; width: 175px;">
3 <span style="myshop-value:label" /><span style="myshop-is:required-field">*</span>&nbsp;
4 </td>
5 <td valign="top">
6 <span style="myshop-value:control" />
7 </td>
8 </tr>
111
mijnWinkel handleiding
Om nog meer controle over de opmaak te hebben kan ook elk NAW veld afzonderlijk worden getoond
buiten de herhaallus constructie om. Hier zijn de uitbreiding myshop-value:customer-field-billing- en
myshop-value:customer-field-delivery- beschikbaar. Achter het streepje kunnen de volgende
systeemvelden van het NAW scherm worden gebruikt.
Veld
e-mail
bedrijf
afdeling
naam/contactpersoon
straat
huisnummer
postcode
stad
telefoon thuis
telefoon werk
telefoon mobiel
fax
opmerking
provincie
land
initialen
klantnummer
geslacht/aanhef
leeftijd
tweede regel bedrijfsnaam
tweede regel adres
BTW nummer
rekeningnummer bank/postbank
naam rekeninghouder
plaats rekeninghouder
Systeemnaam
email
company
department
name
street
streetnr
zip
city
telhome
telwork
telmob
fax
remark
state
country
initials
customerid
gender
age
company2
street2
vatnumber
accountnumber
accountholder
accountholdercity
Dus bijvoorbeeld <td style=”myshop-value:customer-field-billing-street”> staat voor de factuur straat.
Daarnaast is het mogelijk eigen velden (die bij de instellingen van de adresgegevens van de winkel
worden onderhouden) ook te tonen via myshop-value:customer-field-billing-<naam veld> of myshopvalue:customer-field-delivery-<naam veld>. Hoofd- en kleine letters moeten daarbij overeenkomen met
het opgevoerde label bij de NAW instellingen. Het gedeelte <naam veld> in bovenstaand voorbeeld wordt
dan vervangen door de ingegeven label naam van het betreffende veld. Stel er is een veld ingesteld met
de naam 'oogkleur' dan zal myshop-vale:customer-field-billing-oogkleur (vooropgesteld dat het veld bij
het factuuradres is gedefinieerd) de waarde hiervoor tonen.
myshop-repeat:search-selection
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
herhaal lus
myshop-search-field:value, myshop-search-field:value-max, myshop-search-field:label,
myshop-not-has:search-field-max, myshop-has:search-field-max, {$SearchValue}
De myshop-repeat:search-selection kan gebruikt worden om de zoek selectie van de gebruiker weer te
geven. De myshop-repeat:search-selection is een herhaal lus waarbinnen de waarden van de zoekvelden
één voor één opgevraagd kunnen worden. De volgorde van de velden is daarbij gelijk aan die van het
standaard zoekblok. In het onderstaande voorbeeld wordt dit geïllustreerd.
1 <span style="myshop-repeat:search-selection">
2 <span style="myshop-has-value:search-field">
3
<span style="myshop-search-field:value"/>
112
Vormgeving aanpassen
4 </span>
5 <span style="myshop-has-value:search-field-max">
6
<span style="myshop-search-field:value-max"/>
7 </span>
8 </span>
Voor elk zoekveld kan de waarde van het veld worden weergegeven met myshop-search-field:value of
myshop-search-field:value-max (als er sprake is van een min/max waarde). Het label van een zoekveld
kan met myshop-search-field:label worden opgevraagd. Met de uitbreiding myshop-has-value:search-field
en/of myshop-has-value:search-field-max kan er gecontroleerd worden of een veld wel een waarde heeft.
myshop-repeat:group-reduction-list
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
herhaal lus
document:order; myshop-value:start-range; myshop-value:end-range; myshopvalue:price-formatted
De myshop-repeat:group-reduction-list uitbreiding maakt het mogelijk een staffellijst in het bestelscherm
weer te geven. Staffels kunnen met behulp van de mijnWinkel editor geactiveerd worden (zie de editor
help voor een beschrijving van de staffels optie). Met de mijnWinkel uitbreiding myshop-has:groupreduction kan er gecontroleerd worden of de optie aanstaan voor de productlijst waaruit de bestelling
wordt geplaatst. Binnen de myshop-repeat:group-reduction-list kunnen de ondergrens en de bovengrens
van een staffel opgevraagd worden met de mijnWinkel uitbreidingen myshop-value:start-range en
myshop-value:end-range. De prijs die van toepassing is voor de staffel kan met myshop-value:priceformatted opgevraagd worden. In het onderstaande code wordt er een voorbeeld gegeven van een
bestelscherm waarin een staffellijst weergegeven wordt (als deze 'aan' staat).
1 <table style="myshop-has:group-reduction" align="center" border="0" cellspacing="0"
2 cellpadding="1">
3
<tr>
4
<td valign="top">min</td>
5
<td valign="top">max</td>
6
<td valign="top">prijs</td>
7
</tr>
8
<tr style="myshop-repeat:group-reduction-list">
9
<td valign="top"><span style="myshop-value:start-range" /></td>
10
<td valign="top">&nbsp;-&nbsp;<span style="myshop-value:end-range" /></td>
11
<td valign="top"><span style="myshop-value:price-formatted" /></td>
12
</tr>
</table>
myshop-repeat:search-fields
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
herhaal lus
myshop-search-field:label, myshop-search-field:control, myshop-search-field:controlmax, myshop-not-has:search-field-max, myshop- has:search-field-max, myshopsearch-field:control-global, myshop-action:search
De myshop-repeat:search-fields maakt het mogelijk de opmaak en indeling van het zoekblok aan te
passen. Bij het standaard zoekblok worden de velden volgens een vast stramien weergegeven, de
indelingen opmaak kan niet worden aangepast. De uitbreiding myshop-repeat:search-fields maakt dit wel
mogelijk. De myshop-repeat:search-fields is een herhaal lus waarbinnen de zoekvelden van het zoekblok
één voor één worden afgehandeld. In het onderstaande voorbeeld wordt dit geïllustreerd. In regel 2 van
113
mijnWinkel handleiding
het voorbeeld begint het zoekblok. De hele inhoud van het <tr> element (inclusief het <tr> element)
wordt net zo vaak herhaald als dat er zoekvelden zijn. Voor elk zoekveld kan het label van het veld
worden weergegeven met myshop-search-field:label en het zoekveld met myshop-search-field:control of
myshop-search-field:control-max (bij het gebruik van min/max velden). De volgorde van de velden is
gelijk aan die van het standaard zoekblok.
1 <table style="myshop-has:searchblock">
2 <tr style="myshop-repeat:search-fields">
3
<td>
4
<span style="myshop-search-field:label"/>:
5
</td>
6
<td style="myshop-not-has:search-field-max">
7
<span class="lijst" style="myshop-search-field:control"/>
8
</td>
9
<td style="myshop-has:search-field-max">
10
van&#160;<span class="minmax" size="6" style="myshop-search11 field:control"/>&#160;t/m
12
<span class="minmax" size="6" style="myshop-search-field:control-max"/>
13
</td>
14 </tr>
15 <tr>
16
<td colspan="2" align="rights">
17
Alle producten:<span style="myshop-search-field:control-global"/>&#160;
18
<input type="button" style="myshop-action:search" value="zoeken"/>
19
</td>
20 </tr>
</table>
myshop-repeat:selections-list
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
herhaal lus
document:order; myshop-value:label; myshop-value:control; myshop-has:selections
De myshop-repeat:selections-list uitbreiding maakt het mogelijk selectie opties (maten/kleuren) in het
bestelscherm weer te geven. De maten/kleuren optie kan met behulp van de mijnWinkel editor
geactiveerd worden (zie de editor help voor een beschrijving van de maten/kleuren optie). Met de
mijnWinkel uitbreiding myshop-has:selections-list kan er gecontroleerd worden of het product
maten/kleuren opties heeft. Binnen de context van de myshop-repeat:selections-list herhaallus kan dan
de naam van het veld (label) met myshop-value:label en het bedieningselement met myshopvalue:control (een keuzelijst) worden opgevraagd.
1 <table style="myshop-has:selections" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center">
2
<tr style="myshop-repeat:selections-list">
3
<td valign="top"><span style="myshop-value:label" /></td>
4
<td valign="top"><span style="myshop-value:control" /></td>
5
</tr>
6 </table>
myshop-repeat:vat-list
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
herhaal lus
document:basket, myshop-value:vat(-percentage), myshop-value:vat-from-price(formatted), myshop-value:price-vat(-formatted)
Met de myshop-repeat:vat-list uitbreiding kan gebruikt worden om de lijst met BTW waarden van
toepassing op de producten in de winkelwagen weer te geven. In het onderstaande code fragment wordt
114
Vormgeving aanpassen
daar een voorbeeld van gegeven. Het <tr> element (regel 3) waarin de myshop-repeat:vat-list uitbreiding
in de style is opgenomen wordt inclusief inhoud (de <td> elementen) net zo vaak herhaald als er BTW
waarden zijn. Binnen de context van het myshop-repeat:vat-list kunnen de verschillende BTW waarden
met behulp van een myshop-value:<naam> opgevraagd worden (zie voor een volledige lijst het hoofdstuk
winkelwagen).
1 <table width="98%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff" border="0">
2 <!-- VAT list -->
3 <tr style="myshop-repeat:vat-list">
4
<td colspan="3">&nbsp;</td>
5
<td><span style="myshop-value:vat-percentage"/> BTW van <span style="myshop6 value:vat-from-price-formatted"/></td>
7
<td align="right" style="myshop-value:price-vat-formatted">vat</td>
8
<td colspan="2">&nbsp;</td>
9 </tr>
</table>
myshop-repeat-products:< all | times n | test conditie>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
herhaal lus
myshop-block:productlist
Met de myshop-repeat-products:<optie> uitbreiding kan gebruikt worden om een lijst van producten
samen te stellen. Door middel van de conditie kan het aantal producten wat weergegeven moet worden
gestuurd worden. De myshop-repeat-products uitbreiding moet binnen een myshop-block-productlist
geplaatst worden om conditioneel een lijst van producten op te bouwen. De conditie 'all' kan gebruikt
worden om alle producten weer te geven. Met de optie 'times' <aantal> kan een gespecificeerd aantal
herhalingen worden ingesteld. De schrijfwijze voor andere condities (de test conditie) is gelijk aan die voor
de uitbreiding myshop-test:<conditie>.
In het onderstaande code fragment wordt er een voorbeeld gegeven van het gebruik van een myshoprepeat-products uitbreiding met een conditie {$equalsNext(1)}. De tabel met de veldwaarde van de rijen
van kolom één van de productlijst wordt net zolang weergegeven tot dat de waarde van de huidige rij
ongelijk is aan die van de volgende rij. In dat geval wordt er een ‘voetregel’ en een nieuwe ‘kopregel’
geschreven. Het geheel wordt herhaald tot alle producten zijn weergegeven.
1 <td style="myshop-block:productlist" align="center">
2 kopregel
3 <table style="myshop-repeat-products:{$equalsNext(1)}">
4 <tr>
5 <td valign="top">
6
<span style="myshop-value:1;">value 1</span>
7 </td>
8 </tr>
9 </table>
10 voetregel
11 </td>
Het volgende voorbeeld bevat een voorbeeld van het gebruik van de myshop-repeat-products:times n
uitbreiding. Door de optie times 4 worden er maximaal 4 producten op een rij van de tabel geplaatst.
1 <td style="myshop-block:productlist" align="center">
2 kopregel
3 <table >
4
<tr>
5
<td valign="top" style="myshop-repeat-products:times 4">
6
<span style="myshop-value:1;">value 1</span><br/>
7
<span style="myshop-value:2;">value 2</span><br/>
115
mijnWinkel handleiding
8
</td>
9
</tr>
10 </table>
11 voetregel
12 </td>
Search
myshop-search-field:control
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
control
myshop-repeat:search-fields, myshop-has:search-field-max, myshop-search-field:label,
myshop-search-field:control-max
Met de myshop-search-field:control uitbreiding kan het besturingselement van een zoekveld worden
weergegeven. De uitbreiding kan alleen maar binnen de context van een myshop-repeat:search-fields
worden gebruikt. Afhankelijk van de instellingen van het zoekblok kan er een keuzelijst of een invoerveld
worden weergegeven. Voor het opnemen van het besturingselement kan het beste een <span> element
gebruikt worden aangezien het soort besturingselement afhankelijk is van de instellingen van het
zoekblok. Het systeem maakt er automatisch het juiste element voor aan.
1 <table style="myshop-has:searchblock">
2 <tr style="myshop-repeat:search-fields">
3
<td>
4
<span style="myshop-search-field:label"/>:
5
</td>
6
<td>
7
<span class="lijst" style="myshop-search-field:control"/>
8
</td>
9 </tr>
10 </table>
myshop-search-field:control-global
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
control
myshop-repeat:search-fields, myshop-has:search-field-max, myshop-search-field:label,
myshop-search-field:control-max, myshop-action:search
Met de myshop-search-field:control-global uitbreiding kan het besturingselement, voor het zoeken van
een trefwoord over alle kolommen, worden opgenomen. De uitbreiding kan het beste in combinatie met
myshop-action:search worden gebruikt zo dat de gebruiker na het opvoeren van het trefwoord de zoek
actie kan starten (zie myshop-repeat:search-fields voor een voorbeeld van het gebruik).
myshop-search-field:control-max
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
control
myshop-repeat:search-fields, myshop-search-field:control, myshop-search-field:control
Met de myshop-search-field:control-max uitbreiding kan het invoerveld voor de maximum waarde van de
zoekveld combinatie min/max worden weergegeven. De uitbreiding is alleen van toepassing voor de zoek
methode uitgebreid zoeken en kan alleen maar binnen de context van een myshop-repeat:search-fields
116
Vormgeving aanpassen
worden gebruikt. Met de control myshop-has:search-field-max kan er worden nagegaan of er sprake is
van een min/max invoerveld binnen het zoekblok. In het onderstaande voorbeeld wordt het gebruik van
myshop-search-field:control-max in combinatie met myshop-has:search-field-max geïllustreerd.
1 <tr style="myshop-repeat:search-fields">
2 <td>
3
<span style="myshop-search-field:label"/>:
4 </td>
5 <td style="myshop-not-has:search-field-max">
6
<span class="lijst" style="myshop-search-field:control"/>
7 </td>
8 <td style="myshop-has:search-field-max">
9
van&#160;<span class="minmax" size="6" style="myshop-search-field:control"/>&#160;t/m
10
<span class="minmax" size="6" style="myshop-search-field:control-max"/>
11 </td>
12 </tr>
myshop-search-field:label
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
control
myshop-repeat:search-fields, myshop-has:search-field-max, myshop-searchfield:control-max, myshop-search-field:control
Met de myshop-search-field:label uitbreiding kan het label van een zoekveld worden weergegeven. De
uitbreiding kan alleen binnen de context van een myshop-repeat:search-fields worden gebruikt.
myshop-search-field:value / myshop-search-field:value-max
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
control
myshop-repeat:search-selection, myshop-has:search-field-max
Met de myshop-search-field:value en myshop-search-field:value-max uitbreiding kan de waarde van een
zoekveld worden opgevraagd. De uitbreiding kan alleen binnen de context van een myshop-repeat:searchselection worden gebruikt.
Acties
myshop-action:back
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
action
myshop-block:product
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:back maakt het mogelijk een terug knop op te nemen in bijv.
een meerinfo-scherm. In het volgende voorbeeld wordt op regel 6 de myshop-action:back uitbreiding
toegepast.
1 <body>
2 <table style="myshop-block:product" border="1">
3 <tr>
4
<td colspan="2" align="right">
5
<a style="myshop-action:order">bestellen</a>
117
mijnWinkel handleiding
6
&nbsp;<a style="myshop-action:back">terug</a>
7
</td>
8 </tr>
10 <tr>
11
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
12
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
13 </tr>
14 <tr>
15
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
16
<td style="myshop-value:2"></td>
17 </tr>
18 </table>
19 </body>
myshop-action:cancel-page
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Context
Waarde
style
action
document
document:order; document:ordercontinue
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:cancel-page is het mogelijk een popup venster te sluiten zonder
dat er een bewerking wordt uitgevoerd. De myshop-action:cancel-page uitbreiding wordt bijv. in het
bestelscherm gebruikt voor het sluiten van het venster zonder het plaatsen van een bestelling.
myshop-action:help-basket
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Context
Waarde
style
action
document
document:basket
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:help-basket maakt het mogelijk een knop naar de standaard
(taalonafhankelijke) bedieningshelp in de winkelwagen op te nemen.
myshop-action:moreinfo
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
action
myshop-block:product, myshop-block:productlist
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:moreinfo kan binnen de context van een myshop-block:product
gebruikt worden om een knop/link te maken naar het meerinfo-scherm van een product.
In het onderstaand voorbeeld wordt de mijnWinkel uitbreiding myshop-action:moreinfo (zie regel 12)
gebruikt voor het opvragen van het meerinfo-scherm van het product in hetzelfde venster.
1 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
2 <thead>
3
<tr>
4
<td>&nbsp;</td>
5
<td>&nbsp;</td>
6
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
7
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
8
</tr>
118
Vormgeving aanpassen
9 </thead>
10 <tr style="myshop-block:product">
11
<td><a style="myshop-action:order">bestellen</a></td>
12
<td><a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a></td>
13
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
14
<td style="myshop-value:2"></td>
15 </tr>
16 </table>
myshop-action:next-page
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Context
Waarde
style
action
document
document:basket
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:next-page maakt het mogelijk een knop naar het volgende
bestel afhandeling scherm in bijv. de winkelwagen op te nemen. Standaard gaat de knop 'volgende' naar
het NAW invulscherm vanuit de winkelwagen.
myshop-action:next-moreinfo-product / myshopaction:previous-moreinfo-product
Entitity
Attributes
Type
Relation
Value
style
action
myshop-block:product, moreinfo
Two extensions can be used in the moreinfo screen to browse through the products. The extension
myshop-action:next-moreinfo-product shows the next product and the extension myshop-action:previousmoreinfo-product shows the previous product.
Example
This example shows an navigation bar using these extensions.
1 <table><tr>
2 <td>
3
<a style="myshop-action:previous-moreinfo-product"><< previous</a>
4 </td><td>
5
<a style="myshop-action:next-moreinfo-product">next >></a>
6 </td>
7 </tr></table>
myshop-action:order
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
action
myshop-block:product
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:order kan binnen de context van een myshop-block:product
gebruikt worden om een knop/link te maken naar het bestelscherm.
119
mijnWinkel handleiding
myshop-action:orderdirect
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Parameters
Waarde
style
action
myshop-block:product
quantity = <aantal>
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:orderdirect kan binnen de context van een myshopblock:product gebruikt worden om losse producten die niet in de productlijst staan toe te voegen aan de
winkelwagen. Deze optie is vergelijkbaar met het url orderdirect commando en wordt vooral gebruikt bij
de internetkassa. De uitbreiding kent de optionele parameter quantity, hiermee kan het aantal producten
wat in de winkelwagen moet worden geplaatst, ingesteld worden. Bij het ontbreken van de parameter
wordt de standaard waarde één gebruikt. In onderstaande voorbeeld worden er bij het klikken op de
bestelknop 2 producten in de winkelwagen geplaatst en wordt gelijk doorgegaan naar de winkelwagen.
1 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
2 <thead>
3 <tr>
4
<td>&nbsp;</td>
5
<td>&nbsp;</td>
6
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
7
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
8 </tr>
9 </thead>
10 <tr style="myshop-block:product">
11 <td><a style="myshop-action:orderdirect, quantity=2">bestellen</a></td>
12 <td><a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a></td>
13 <td style="myshop-value:1;color:red"></td>
14 <td style="myshop-value:2"></td>
15 </tr>
16 </table>
In combinatie met de functie {$formField(‘<naam veld>’)} is het ook mogelijk het aantal producten
afhankelijk te maken van een invoerveld. In het volgende voorbeeld is dat te zien. De waarde van het veld
aantal wordt bij het klikken op de bestelknop overgenomen en gebruikt voor het aantal producten.
1 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
2 <thead>
3 <tr>
4
<td>&nbsp;</td>
5
<td>&nbsp;</td>
6
<td>&nbsp;</td>
7
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
8
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
9 </tr>
10 </thead>
11 <tr style="myshop-block:product">
12 <td><input name="aantal" size="2" value="1"/></td>
13 <td><a style="myshop-action:orderdirect,
14 quantity={$fromField(‘aantal’)}">bestellen</a></td>
15 <td><a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a></td>
16 <td style="myshop-value:1;color:red"></td>
17 <td style="myshop-value:2"></td>
18 </tr>
</table>
myshop-action:terms-conditions
Entiteit
Attribuut(en)
120
Waarde
style
Vormgeving aanpassen
Type
Relatie
Context
action
document
document:basket
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:terms-conditons kan binnen de context van de winkelwagen
(basket) gebruikt worden om een knop/link op te nemen naar het scherm met de leveringsvoorwaarden.
Het scherm met de leveringsvoorwaarden kan met behulp van de mijnWinkel editor via de optie
bestelproces->url leveringsvoorwaarden ingesteld worden.
myshop-action:to-basket
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Context
Waarde
style
action
document
document:order; document:ordercontinue
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:to-basket kan vanuit de productlijst en/of het meerinfo scherm
gebruikt worden om een knop/link op te nemen naar de winkelwagen.
myshop-action:quotation
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
action
myshop-block:product
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:quotation kan binnen de context van een myshop-block:product
gebruikt worden om een knop/link te maken naar het bestelscherm.
myshop-action-submit:<url>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
action
document
Voor het opnemen van een eigen formulier binnen een document met eigen indeling kan de mijnWinkel
uitbreiding myshop-action-submit worden gebruikt. De uitbreiding maakt het mogelijk een
besturingselement zoals bijv. een knop of link om te zetten in een formulier submit button.
Op regel 19 van het onderstaande voorbeeld wordt gebruik gemaakt van deze uitbreiding.
1 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
2 <thead>
3
<tr>
4
<td>&nbsp;</td>
5
<td>&nbsp;</td>
6
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
7
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
8
</tr>
9 </thead>
10 <tbody>
11
<tr style="myshop-block:product">
12
<td><a style="myshop-action:order">bestellen</a></td>
13
<td><a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a></td>
14
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
121
mijnWinkel handleiding
15
<td style="myshop-value:2"></td>
16
</tr>
17 </tbody>
18 </table>
19 <input type="button" style="myshop-actionsubmit:http://www.mijnwinkel.nl?name={$ProductListName}" value="verstuur"/>
myshop-action:next-product
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
action
myshop-block:product, myshop-has:active-product
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:next-product maakt het mogelijk om binnen een myshopblock:product definitie de volgende regel (product) van de productlijst te selecteren. De myshopaction:next-product uitbreiding kan gebruikt worden voor het maken van complexere eigen indelingen
waarbij de structuur bijv. tabel rij en/of kolom overschrijdend is. In onderstaand voorbeeld wordt deze
myshop uitbreiding gebruikt. De uitbreiding myshop-action:next-product kan in combinatie met myshophas:active-product gebuikt worden. De conditie maakt het mogelijk om te controleren of er nog wel een
product is die getoond moet worden. In het voorbeeld zou er bij een oneven aantal producten, de laatste
kolom maar één product bevatten. De controle zorgt er dan voor dat er geen twee producten worden
weergegeven op de laatste rij.
1 <table style="myshop-block:productlist" width="100%" border="0">
2
<tbody>
3
<tr>
4
<td align="center" style="myshop-block:product">
5
<table border="0" width="100%">
6
<tr >
7
<td valign="top">
8
<img style="myshop-image:1"
9 src="http://www.mijnwinkel.nl/pic/leeg.gif" alt="picture" />
10
</td>
11
<td width="12%" valign="top">
12
<table border="0">
13
<tr>
14
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
15
<td style="myshop-value:1"></td>
16
</tr>
17
<tr>
18
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
19
<td style="myshop-value:2"></td>
20
</tr>
21
<tr>
22
<td style="myshop-label:3;font-weight:bold"></td>
23
<td style="myshop-value:3"></td>
24
</tr>
25
<tr>
26
<td colspan="2" align="right">
27
<a style="myshop28 action:order">bestellen</a>&nbsp;
29
<a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a>
30
</td>
31
</tr>
32
</table>
33
</td>
34
<td style="myshop-action:next-product">
35
<img style="myshop-image:1"
36 src="http://www.mijnwinkel.nl/pic/leeg.gif" alt="picture" />
37
</td>
38
<td style="myshop-has:active-product" width="12%" valign="top">
39
<table border="0">
122
Vormgeving aanpassen
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
<tr>
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
<td style="myshop-value:1"></td>
</tr>
<tr>
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
<td style="myshop-value:2"></td>
</tr>
<tr>
<td style="myshop-label:3;font-weight:bold"></td>
<td style="myshop-value:3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right">
<a style="myshop-action:order">bestellen</a>&nbsp;
<a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
myshop-action:search
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
action
myshop-has:searchblock, myshop-repeat:search-fields
De mijnWinkel uitbreiding myshop-action:search maakt het mogelijk de opmaak van de zoek knop van het
zoekblok aan te passen. De uitbreiding kan gebruikt worden in combinatie met een eigen zoekblok
indeling. Bij het gebruik van het standaard zoekblok is de uitbreiding in mindere mate toepasbaar omdat
deze standaard een zoek knop bevat. Om te voorkomen dat de knop getoond wordt als het zoeken uit
staat, kan de uitbreiding het beste binnen een myshop-has:searchblock conditie geplaatst worden. In het
onderstaande voorbeeld wordt het gebruik van de uitbreiding geïllustreerd. In regel 16 van het voorbeeld
is de zoek knop opgenomen.
1 <table style="myshop-has:searchblock">
2 <tr style="myshop-repeat:search-fields">
3
<td>
4
<span style="myshop-search-field:label"/>:
5
</td>
6
<td style="myshop-not-has:search-field-max">
7
<span class="lijst" style="myshop-search-field:control"/>
8
</td>
9
<td style="myshop-has:search-field-max">
10
van&#160;<span class="minmax" size="6" style="myshop-search11 field:control"/>&#160;t/m
12
<span class="minmax" size="6" style="myshop-search-field:control-max"/></td>
13 </tr>
14 <tr>
15
<td colspan="2" align="rights">
16
Alle producten:<span style="myshop-search-field:control-global"/>&#160;
17
<input type="button" style="myshop-action:search" value="zoeken"/>
18
</td>
19 </tr>
</table>
123
mijnWinkel handleiding
Condities
myshop-has:active-product
myshop-not-has:active-product
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-block:productlist, myshop-action:next-product
De mijnWinkel conditie myshop-has:active-product kan gebruikt worden om de te controleren of er nog
een product is die weergegeven moet worden. Deze uitbreiding is eigenlijk alleen maar van belang als er
meer producten op één rij worden weergegeven. Afhankelijk van het aantal producten is de laatste rij van
de productlijst dan wel of niet helemaal gevuld. De conditie myshop-has:active-product maakt het in zo’n
situatie mogelijk te controleren welke opmaak toegepast moet worden. In onderstaand voorbeeld wordt
de conditie gebruikt in combinatie met de uitbreiding myshop-action:next-product om te controleren of de
product gegevens wel of niet weergegeven moeten worden.
! productlijst waarbij er meer als één product op één rij wordt gepresenteerd.
Let op, deze conditie heeft over het algemeen alleen maar een functie in de laatste rij van een
1 <table style="myshop-block:productlist" width="100%" border="0">
2 <tbody>
3
<tr>
4
<td align="center" style="myshop-block:product">
5
<table border="0" width="100%">
6
<tr >
7
<td valign="top">
8
<img style="myshop-image:1"
9 src="http://www.mijnwinkel.nl/pic/leeg.gif" alt="picture" />
10
</td>
11
<td width="12%" valign="top">
12
<table border="0">
13
<tr>
14
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
15
<td style="myshop-value:1"></td>
16
</tr>
17
<tr>
18
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
19
<td style="myshop-value:2"></td>
20
</tr>
21
<tr>
22
<td style="myshop-label:3;font-weight:bold"></td>
23
<td style="myshop-value:3"></td>
24
</tr>
25
<tr>
26
<td colspan="2" align="right">
27
<a style="myshop-action:order">bestellen</a>&nbsp;
28
<a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a>
29
</td>
30
</tr>
31
</table>
32
</td>
33
<td style="myshop-action:next-product">
34
<img style="myshop-image:1"
35 src="http://www.mijnwinkel.nl/pic/leeg.gif" alt="picture" />
36
</td>
37
<td style="myshop-has:active-product" width="12%" valign="top">
38
<table border="0">
39
<tr>
124
Vormgeving aanpassen
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
<td style="myshop-value:1"></td>
</tr>
<tr>
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
<td style="myshop-value:2"></td>
</tr>
<tr>
<td style="myshop-label:3;font-weight:bold"></td>
<td style="myshop-value:3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right">
<a style="myshop-action:order">bestellen</a>&nbsp;
<a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
myshop-has:continue-shopping
myshop-not-has: continue-shopping
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Context
Waarde
style
conditie
myshop-action:continue-shopping
document:basket
De mijnWinkel conditie myshop-has:continue-shopping kan gebruikt worden om de te controleren of een
actie element voor het doorgaan met winkelen na het plaatsen van een product in de winkelwagen
mogelijk is. De conditie kan binnen de context van de winkelwagen gebruikt worden.
myshop-has-label:<kolomnummer|naam>
myshop-not-has-label:<kolomnummer|naam>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style
conditie
myshop-block:product
De mijnWinkel conditie myshop-has-label:<kolomnummer> kan gebruikt worden om de te controleren of
de kolom voor het opgegeven kolomnummer en/of naam bestaat. Een kolom kan zonder titel onder
normale omstandigheden niet gebruikt worden voor het aanmaken van een productlijst. Mocht een kolom
daarom geen waarde hebben voor de label, dan bestaat de kolom ook niet.
myshop-has:group-reduction
myshop-not-has: group-reduction
125
mijnWinkel handleiding
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
bestelscherm; myshop-repeat:group-reduction-list; myshop-value:start-range; myshopvalue:end-range
De mijnWinkel conditie myshop-has:group-reduction kan gebruikt worden om de te controleren of staffels
aan staan voor de productlijst van waaruit de bestelling wordt geplaatst. Met de mijnWinkel uitbreiding
myshop-repeat:group-reduction-list kan staffellijst worden samengesteld als deze aan staan.
myshop-has:menu
myshop-not-has:menu
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
document
De mijnWinkel conditie myshop-has:menu kan gebruikt worden om de te controleren of het menu voor de
winkel geactiveerd is. Het standaard menu kan bij een actief menu weergegeven worden met de
mijnWinkel uitbreiding myshop-block:menu-default.
myshop-has:next-page
myshop-not-has:next-page
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-block:productlist
De mijnWinkel conditie myshop-has:next-page kan gebruikt worden om de te controleren of er nog een
volgende pagina is voor de productlijst. De conditie kan in combinatie met de actie myshop-action:nextpage gebruikt worden om eigen navigatie knoppen te maken.
myshop-has:next-product
myshop-not-has:next-product
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-block:productlist
De mijnWinkel conditie myshop-has:next-product kan gebruikt worden om te controleren of er nog een
volgende product van de productlijst getoond moet worden. De conditie kan bijv. gebruikt worden om de
laatste rij van een productlijst een andere opmaak te geven.
myshop-has:previous-page
myshop-not-has:previous-page
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
126
Waarde
style
conditie
myshop-block:productlist
Vormgeving aanpassen
De mijnWinkel conditie myshop-has:previous-page kan gebruikt worden om te controleren of er nog een
vorige pagina is voor de productlijst (de huidige pagina is niet de eerste pagina). De conditie kan in
combinatie met de actie myshop-action:previous-page gebruikt worden om eigen navigatie knoppen te
maken.
myshop-has:products
myshop-not-has:products
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
winkelwagen
De mijnWinkel conditie myshop-has:products kan gebruikt worden om te controleren of er zich producten
bevinden in de winkelwagen. De conditie maakt het bijv. mogelijk een melding te tonen aan de klant als
de winkelwagen nog niet is gevuld.
myshop-has:products
myshop-not-has:products
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
winkelwagen
De mijnWinkel conditie myshop-has:products kan gebruikt worden om te controleren of er zich producten
bevinden in de winkelwagen. De conditie maakt het bijv. mogelijk een melding te tonen aan de klant als
de winkelwagen nog niet is gevuld.
myshop-has:results
myshop-not-has:results
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-block:productlist
De mijnWinkel conditie myshop-not-has:result kan gebruikt worden om de te controleren of het een zoek
actie geen resultaat heeft opgeleverd. In onderstaand voorbeeld wordt het gebruikt getoond. Indien er
geen resultaten zijn wordt de melding weergegeven.
1 <table style="myshop-not-has:results" width="100%">
2
<tr>
3
<td valign="top" align="center">
4
Geen resultaten gevonden, probeer het opnieuw
5
</td>
6
</tr>
7 </table>
myshop-has:searchblock
myshop-not-has:searchblock
Entiteit
Attribuut(en)
Waarde
style
127
mijnWinkel handleiding
Type
Relatie
conditie
document
De mijnWinkel conditie myshop-has:searchblock kan gebruikt worden om de te controleren of het
zoekblok voor de winkel geactiveerd is. Het standaard zoekblok kan (indien deze actief is) weergegeven
worden met de mijnWinkel uitbreiding myshop-block:searchblock-default.
myshop-has:search-field-max
myshop-not-has:search-field-max
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
document, myshop-repeat:search-fields
De mijnWinkel conditie myshop-has:search-field-max kan gebruikt worden om te controleren of een
zoekveld bestaat uit een min/max waarde. Zie myshop-repeat:search-fields voor een voorbeeld van het
gebruik van de test conditie.
myshop-has:selections
myshop-not-has: selections
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
bestelscherm; myshop-repeat:selections-list; myshop-value:label; myshop-value:control
De mijnWinkel conditie myshop-has:selection kan gebruikt worden om de te controleren of de optie
maten/kleuren aan staan voor de productlijst van waaruit de bestelling wordt geplaatst en of er selecties
zijn voor het product. Met de mijnWinkel uitbreiding myshop-repeat:selections kunnen de maten/kleuren
opties samengesteld worden.
myshop-has:shipping-selection
myshop-not-has: shipping-selection
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Context
Waarde
style
conditie
document
basket
De mijnWinkel conditie myshop-has:shipping-selection kan binnen de context van de winkelwagen
gebruikt worden om de te controleren of de keuzelijst voor het tonen van de verzendmethoden
weergegeven moet worden.
myshop-has:terms-conditions
myshop-not-has:terms-conditions
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Context
128
Waarde
style
conditie
document
basket
Vormgeving aanpassen
De mijnWinkel conditie myshop-has:terms-conditions kan gebruikt worden om de te controleren of er een
hyperlink naar de leveringsvoorwaarden in de winkelwagen getoond moet worden.
myshop-has-value:<kolomnummer|naam>
myshop-not-has-value:<kolomnummer|naam>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-block:product
De mijnWinkel conditie myshop-has-value:<kolomnummer> kan gebruikt worden om te controleren of er
een waarde is voor de opgegeven kolom en het actieve product. Dit maakt het mogelijk een alternatieve
opmaak aan te bieden voor velden die geen waarde hebben.
myshop-has-value:search-field
myshop-not-has-value:search-field
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-repeat:search-selection
De mijnWinkel conditie myshop-has-value:search-field kan gebruikt worden om te controleren of er een
waarde beschikbaar is voor een zoekveld. De conditie kan alleen binnen de context van een myshoprepeat:search-selection worden uitgevoerd.
myshop-has-value:search-field-max
myshop-not-has-value:search-field-max
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-repeat:search-selection
De mijnWinkel conditie myshop-has-value:search-field-max kan gebruikt worden om te controleren of er
een max waarde beschikbaar is voor een zoekveld. De conditie kan alleen binnen de context van een
myshop-repeat:search-selection worden uitgevoerd.
Miscellaneous
myshop-eval:<waarde>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style, href, title, alt, value, name, onclick
value
document
De mijnWinkel uitbreidingen evaluate wordt gebruikt voor het evalueren van een expressie. Dit maakt het
mogelijk de waarde van verschillende functies en variabelen te combineren tot één waarde die
gepresenteerd kan worden. De mijnWinkel uitbreiding wordt dan ook altijd in combinatie met een
mijnWinkel variabele en/of functie gebruikt (zie referentielijst - variabelen / functies voor een overzicht).
Met behulp van de evalutate uitbreiding is het vrij eenvoudig om de NAW gegevens van de winkel op te
129
mijnWinkel handleiding
nemen in de productlijst. In het onderstaande voorbeeld zijn de NAW gegevens van de winkel onder aan
de productlijst geplaatst.
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
3 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
5 <head>
6 <title>Productlijst voorbeeld</title>
7 </head>
8 <body>
9 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
10 <thead>
11
<tr>
12
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
13
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
14
<td style="myshop-label:3;font-weight:bold"></td>
15
</tr>
16 </thead>
17 <tbody>
18
<tr style="myshop-block:product">
19
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
20
<td style="myshop-value:2"></td>
21
<td style="myshop-value:3"></td>
22
</tr>
23 </tbody>
24 </table>
25 <table style="font-size: 8" width="100%">
26 <tr>
27
<td><a href="myshop-eval:{$WebSiteURL}"><span style="myshop28 eval:{$WebSiteURL}"></span></a>&nbsp;tel.<span style="myshop29 eval:{$PhoneNumber}"></span></td>
30 </tr>
31 </table>
32 </body>
</html>
De evaluate uitbreiding kan ook binnen de scoop van een product worden gebruikt om bijv. een link te
maken op basis van product informatie. In het volgende voorbeeld wordt de waarde van veld 7 verwerkt
in het onderwerp (de subject) van het e-mail bericht. Het onderwerp wordt automatisch ingevuld als op de
link wordt geklikt.
1 <table style="myshop-block:product" border="1">
2 <tr>
3
<td style="myshop-value:1;font-weight:bold"></td>
4
<td><a href="myshop-eval:mailto:[email protected]?subject=offerte
5 {7}">offerte</td>
6 </tr>
</table>
myshop-style-<style naam>:<style waarde>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
value
document
De mijnWinkel uitbreidingen maken voornamelijk gebruik van de style attribuut van een element voor het
invoegen van de uitbreidingen. Voor de meeste uitbreidingen is dit geen probleem. Een uitzondering
hierop vormt echter het toevoegen van style waarden op basis van een functie en/of variabele. In dit soort
130
Vormgeving aanpassen
situaties kan de mijnWinkel myshop-style-<name>:<value> gebruikt worden. De myshop-style
uitbreiding voegt hierbij alleen maar de opgegeven style-sheet eigenschap toe aan de style attribuut en
voert verder geen bewerkingen uit op het element. De naam en waarde van de style sheet eigenschap die
toegevoegd moet worden wordt opgenomen in de definitie.
In het onderstaand voorbeeld wordt de achtergrondkleur en de tekstkleur van het <td> element ingesteld
met behulp van de myshop-style uitbreiding. Waarden die niet afhankelijk zijn van een functie en/of
variabele en dus statisch zijn, kunnen direct opgevoerd worden in de style attribuut, het gebruik van de
myshop-style-<naam>:<waarde> uitbreiding is daar niet voor nodig.
1 <td style="myshop-style-backgroundcolor:{$color(0)};myshop-style2 color:{$color(1)};font-style:bold;font-family:cursive">dit is een voorbeeld<td/>
myshop-test:<conditie>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
document
De mijnWinkel conditie myshop-test maakt het mogelijk uitgebreide condities uit te voeren. Hierbij kan er
gebruik worden gemaakt van logische operaties and, or en not, de bewerking mod en de vergelijkingen
==, !=, <, >, <= of >=. Dit kan gecombineerd worden met systeem variabelen en functies (zie het
onderdeel referentie - variabelen / functies).
In het onderstaande voorbeeld wordt de titel van de eerste kolom en de waarde van de rij alleen maar
weergegeven als de waarde gelijk is aan ‘toon mij’ en het om de eerste pagina gaat.
1 <tr style="myshop-test:{1} == ‘toon mij’ and {$PageNumber} == 1">
2 <td style="myshop-label:1"/>
3 <td style="myshop-value:1"/>
4 </tr>
myshop-background-color-even:<kleurcode>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-block:product
De mijnWinkel voorwaarde myshop-background-color-even:<kleurcode> maakt het mogelijk de
achtergrondkleur van een element, bijv. een <td>, in te stellen als het volgnummer van een rij een even
getal is. De kleurcode kan in de standaard #RGB (rood, groen, blauw) waarde genoteerd worden. In het
onderstaande voorbeeld is te zien dat de even rijen van de productlijst de achtergrondkleur #E4E7F0
krijgen.
1 <table border="0" style="myshop-block:productlist ">
2 <tr style="myshop-block:product">
3
<td style="myshop-value:1;myshop-background-color-even:#E4E7F0;myshop4 background-color-odd:#E7EEDE;" valign="top">1</td>
5
<td style="myshop-value:2;myshop-background-color-even:#E4E7F0;myshop6 background-color-odd:#E7EEDE;" valign="top">2</td>
</tr>
</table>
myshop-background-color-odd:<kleurcode>
131
mijnWinkel handleiding
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-block:product
De mijnWinkel voorwaarde myshop-background-color-odd:<kleurcode> is de tegen hanger van myshopbackground-color-even:<kleurcode>, deze maakt het mogelijk de achtergrondkleur van een element bijv.
een <td> in te stellen als het volgnummer van een rij oneven is. De kleurcode kan in de standaard #RGB
(rood, groen, blauw) waarde genoteerd worden. In onderstaand voorbeeld is te zien dat de oneven rijen
van de productlijst de achtergrondkleur #E7EEDE krijgen.
1 <table border="0" style="myshop-block:productlist">
2 <tr style="myshop-block:product">
3
<td style="myshop-value:1;myshop-background-color-even:#E4E7F0;myshop-background4 color-odd:#E7EEDE;" valign="top">1</td>
5
<td style="myshop-value:2;myshop-background-color-even:#E4E7F0;myshop-background6 color-odd:#E7EEDE;" valign="top">2</td>
</tr>
</table>
myshop-color-even:<kleurcode>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-block:product
De mijnWinkel voorwaarde myshop-color-even:<kleurcode> maakt het mogelijk de tekst kleur van een
element in te stellen als het volgnummer van een rij een even aantal is. De kleurcode kan in de standaard
#RGB (rood, groen, blauw) waarde genoteerd worden. In onderstaand voorbeeld is te zien dat de even
rijen van de productlijst de tekst kleur #E4E7F0 krijgen.
1 <table border="0" style="myshop-block:productlist">
2 <tr style="myshop-block:product">
3
<td style="myshop-value:1;myshop-color-even:#E4E7F0;myshop-color-odd:#E7EEDE;"
4 valign="top">1</td>
5
<td style="myshop-value:2;myshop- color-even:#E4E7F0;myshop-color-odd:#E7EEDE;"
6 valign="top">2</td>
</tr>
</table>
myshop-color-odd:<kleurcode>
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Relatie
Waarde
style
conditie
myshop-block:product
De mijnWinkel voorwaarde myshop-color-odd:<kleurcode> maakt het mogelijk de tekst kleur van een
element in te stellen als het volgnummer van een rij een oneven aantal is. De kleurcode kan in de
standaard #RGB (rood, groen, blauw) waarde genoteerd worden. In onderstaand voorbeeld is te zien dat
de oneven rijen van de productlijst de tekst kleur #E7EEDE krijgen.
1 <table border="0" style="myshop-block:productlist">
2 <tr style="myshop-block:product">
3
<td style="myshop-value:1;myshop-color-even:#E4E7F0;myshop-color-odd:#E7EEDE;"
4 valign="top">1</td>
5
<td style="myshop-value:2;myshop- color-even:#E4E7F0;myshop-color-odd:#E7EEDE;"
132
Vormgeving aanpassen
6 valign="top">2</td>
</tr>
</table>
Variabelen
Language
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
document
Taal ingesteld voor de winkel.
PageNumber
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
document
Geeft het volgnummer van de pagina.
1 Pagina:<span style="myshop-eval:{$PageNumber}"/><br/>
PhoneNumber
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
document
Telefoonnummer welke ingesteld staat bij de gegevens van de winkeleigenaar.
ProductListID | CID
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
document
Geeft het identificatienummer van de productlijst. Binnen een winkel heeft elke productlijst een uniek
identificatienummer. Het identificatienummer wordt toegekend bij het aanmaken van de productlijst.
1 Winkel nummer:<span style="myshop-eval:{$ProductListID}"/><br/>
ProductListName
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
133
mijnWinkel handleiding
Context
document
Naam van de productlijst. De naam is gelijk aan de naam van het bestand (zonder extensie) waarmee de
productlijst is aangemaakt.
1 <a href="myshop-eval:http://www.mijnwinkel.nl?naam={$ProductListName}">klik hier<a/>
ProductID | OID
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
myshop-productlist:row
Geeft het identificatienummer waarmee het product door het systeem uniek wordt geïdentificeerd. Het
nummer kan gebruik worden voor het bestellen en wordt bij het aanmaken van een productlijst toegekend
aan een product. Het nummer kan veranderen bij het opnieuw aanmaken van de productlijst.
1 <a href="myshop-eval:http://www.mijnwinkel.nl?productnummer={$ProductID}">klik hier</a>
SearchValue
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
document
Zoek voorwaarde zoals deze is opgevoerd door de gebruiker. Is alleen maar van toepassing als er een
zoek veld in het zoekblok zit waarin een gebruiker zoek criteria kan opvoeren. De variable kan met name
in het geen resultaten scherm handig zijn om de gebruiker extra informatie over het zoeken te geven.
1 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
3 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
5 <head>
6
<title>Voorbeeld van een eenvoudige een resultaten gevonden scherm</title>
7 </head>
8 <body>
9
<table style="myshop-not-has:results" width="100%">
10
<tr>
11
<td valign="top" align="center">
12
Het zoekwoord &quot;<span style="myshop-eval:{$SearchValue};font-weight:
13 bold;color:red">stopcontact</span>&quot; waar u naar zocht levert geen resultaten op.<br/>
14
</td>
15
</tr>
16
</table>
17 </body>
18 </html>
ServiceDeskMail
Entiteit
Attribuut(en)
Type
134
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
Vormgeving aanpassen
Context
document
E-mail adres voor de servicedesk zoals ingesteld in de editor.
ShopID | VID
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
document
Geeft het identificatienummer van de winkel. Elke winkel heeft een uniek nummer waarmee de
productlijsten geraadpleegd kunnen worden.
1 Winkel nummer:<span style="myshop-eval:{$ShopID}"/><br/>
UserLoginID
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
document bij het gebruik van klantenbeheer
Uniek identificatienummer van een gebruiker bij het gebruik van een afgeschermde winkel. De variabele
heeft alleen een waarde als een winkel is afgeschermd en een gebruiker is ingelogd.
UserLoginName
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
document bij het gebruik van klantenbeheer
Unieke inlognaam van een gebruiker bij het gebruik van een afgeschermde winkel. De variabele heeft
alleen een waarde als een winkel is afgeschermd en er gebruik wordt gemaakt van inloggen op basis van
inlognaam, en een gebruiker is ingelogd.
WebSiteURL
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Waarde
style, href, title, alt, value
variabele
document
URL van de website zoals ingesteld bij de gegevens van de winkeleigenaar.
Functies
color(index)
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Waarde
style, href, title, alt, value, name, onclick
functie, waarde
135
mijnWinkel handleiding
Context
Parameters
Resultaat
document
1: kleur code (zie tabel hieronder)
Kleurcode in het formaat #RRGGBB
Geeft de kleurcode van de standaardkleuren. De kleurcode kan met behulp van de mijnWinkel editor
ingesteld worden. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de standaardkleuren die
beschikbaar zijn.
Kleurcode
Toepassing
Winkel kleuren
0
Achtergrondkleur
1
Tekstkleur achtergrond
2
Achtergrondkleur blok (zoekblok)
3
Tekstkleur blok (zoekblok).
Bestelscherm kleuren
4
Tekstkleur van het actieve scherm in de kopregel
5
Tekstkleur de niet actieve schermen in de kopregel
6
Scheidingslijn kleur kopregel
7
Achtergrondkleur van de bestellijst
8
Achtergrondkleur van het bestelscherm
De functie color(n) kan het beste worden toegepast in combinatie met de mijnWinkel uitbreiding myshopstyle-<name>:<value>. De myshop-style uitbreiding maakt het namelijk mogelijk de tekstkleur en de
achtergrondkleur van een element aan te passen.
In het onderstaand voorbeeld wordt de tekstkleur en achtergrondkleur van het <td> element ingesteld
aan de hand van de standaard achtergrond- en tekstkleur.
1 <td style="myshop-style-backgroundcolor:{$color(0)};myshop-style-color:{$color(1)}">dit is
een voorbeeld<td/>
custom(<naam>)
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Parameters
Resultaat
Waarde
style, href, title, alt, value, name, onclick
functie, waarde
document
1: naam eigen veld
Waarde van het eigenveld
De functie custom geeft de waarde terug van een eigen querystring parameter meegegeven in de URL
voor het opvragen van een productlijst, de winkel en/of het direct plaatsen van een bestelling. In de
aanroep dient de naam van de parameter te beginnen met custom_ gevolgd door de eigennaam en de
gewenste waarde.
1 http://www.mijnwinkel.nl/shop1234/productlist?custom_kleur=geel&custom_naam=Jan%20Klaas
In het bovenstaand voorbeeld wordt de productlijst van winkel 1234 aangeroepen met de extra
querystring parameter custom_kleur en custom_naam. In onderstaand voorbeeld ziet u hoe u deze
parameters kunt raadplegen in een document met eigen indeling.
1 <span style="myshop-test:{$custom('naam')}!=''">
2 Beste <span style="myshop-eval:{$custom(&quot;naam&quot;)}"/>, uw couponcode is <span
3 style="myshop-eval:{$custom(&quot;kleur&quot;)}"/>.
</span>
136
Vormgeving aanpassen
equalsNext(kolom|kolomnaam)
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Parameters
Resultaat
Waarde
style, href, title, alt, value, name, onclick
functie, waarde
myshop-block:productlist, myshop-repeat-products:<conditie>
1: kolomnummer | kolomnaam
true | false
Met de functie equalsNext kan er gecontroleerd worden of een waarde van de actieve rij gelijk is aan de
waarde in de volgende rij. Als argument kan het volgnummer van de kolom worden gebruikt (1..n) of de
naam van de kolom. Het resultaat is waar als de waarden gelijk zijn aan elkaar. De functie kan gebruikt
worden om bijv. de opmaak aan te passen als de waarden van de velden veranderen. In het volgende
voorbeeld wordt er een extra melding weergegeven als een van velden 3 en/of 4 van de productlijst
anders is ten opzichte van de waarde de volgende rij. Door het toepassen van de operatie not() en het
combineren van de velden met de booleanse operatie and en/of or is het mogelijk meerdere velden te
combineren en te controleren of ze niet gelijk zijn aan elkaar (negatie).
1 <tr style="myshop-has-value:3">
2 <td class="mediumBold" width="33%" style='myshop-label:3;color:red'>label 3</td>
3 <td><span style="myshop-test:not({$equalsNext(4)} and {$equalsNext(3)})">niet gelijk aan
4 volgende</span><span style="myshop-value:3">3</span></td>
</tr>
equalsPrevious(kolom|kolomnaam)
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Parameters
Resultaat
Waarde
style, href, title, alt, value, name, onclick
functie, waarde
myshop-block:productlist, myshop-repeat-products:<conditie>
1: kolomnummer | kolomnaam
true | false
Met de functie equalsPrevious kan er gecontroleerd worden of een waarde van de actieve rij gelijk is aan
de waarde in de vorige rij. Als argument kan het volgnummer van de kolom worden gebruikt (1..n) of de
naam van de kolom. Het resultaat is waar als de waarden gelijk zijn aan elkaar. De functie kan gebruikt
worden om bijv. de opmaak aan te passen als de waarden van de velden veranderen. In het volgende
voorbeeld wordt er een extra melding weergegeven als een van velden 3 en/of 4 van de productlijst
anders is ten opzichte van de waarde in de rij daarvoor. Door het toepassen van de operatie not() en het
combineren van de velden met de booleanse operatie and is het mogelijk meerdere velden te combineren
en te controleren of ze niet gelijk zijn aan elkaar (negatie).
1 <tr style="myshop-has-value:3">
2 <td class="mediumBold" width="33%" style='myshop-label:3;color:red'>label 3</td>
3 <td><span style="myshop-test:not({$equalsPrevious(4)} and {$equalsPrevious(3)})">niet
4 gelijk aan vorige</span><span style="myshop-value:3">3</span></td>
</tr>
fromField(naam invoerveld)
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Parameters
Resultaat
Waarde
style, href, title, alt, value, name, onclick
functie, waarde
myshop-block:productlist, myshop-repeat-products:<conditie>
1: naam invoerveld
value waarde van het invoerveld
137
mijnWinkel handleiding
Met de functie fromField kan de waarde van een veld binnen het document uitgelezen worden. Een
toepassing voor deze functie is bijv. het uitlezen van het aantal producten die in de winkelwagen geplaatst
moeten worden (zie onderstaand voorbeeld). In dit voorbeeld wordt de waarde van het veld ‘aantal’ bij
het klikken op de bestelknop uitgelezen en gebruikt voor het aantal producten. Wordt de functie binnen de
context van een myshop-block:product gebruikt, dan wordt er impliciet van uitgegaan dat het zich om een
collectie van ‘aantal’ velden gaat. Het is dus niet noodzakelijk om voor elke product van de productlijst
een unieke naam voor het veld ‘aantal’ op te voeren.
1 <table style="myshop-block:productlist" border="1">
2 <thead>
3
<tr>
4
<td>&nbsp;</td>
5
<td>&nbsp;</td>
6
<td>&nbsp;</td>
7
<td style="myshop-label:1;font-weight:bold"></td>
8
<td style="myshop-label:2;font-weight:bold"></td>
9
</tr>
10 </thead>
11
<tr style="myshop-block:product">
12
<td><input name="aantal" size="2" value="1"/></td>
13
<td><a style="myshop-action:orderdirect,
14 quantity={$fromField(‘aantal’)}">bestellen</a></td>
15
<td><a style="myshop-action:moreinfo">meer info</a></td>
16
<td style="myshop-value:1;color:red"></td>
17
<td style="myshop-value:2"></td>
18 </tr>
</table>
sum(waarde 1, waarde 2, ..., waarde n)
Entiteit
Attribuut(en)
Type
Context
Parameters
Resultaat
Waarde
style, href, title, alt, value, name, onclick
functie, waarde
myshop-block:productlist, myshop-repeat-products:<conditie>
1-n: numerieke waarden
som van de waarden
Met de functie sum is het mogelijk de som 1 t/m n waarden te berekenen. De functie kan gebruikt worden
om optel en aftrek bewerking uit te voeren op waarden van functies. In het onderstaande voorbeeld wordt
de sum() functie gebruikt om het nummer van de productlijst met één te verlagen.
1 Het nummer van de vorige product lijst is <span style="myshop-eval:{$sum({$ProductListID},1)}"/>
Instellingen
myshop-settings-products
Entiteit
Element
Attribuut
Type
Waarde
meta
content
instelling
De mijnWinkel instelling myshop-settings-products bepaald het aantal producten die er maximaal
weergegeven kunnen worden op één pagina van een productlijst. In het onderstaande voorbeeld wordt
het aantal producten ingesteld op 15 per pagina.
1 <head>
138
Vormgeving aanpassen
2 <meta name="myshop-settings-products" content="15" />
3 <meta name="Description" content="Place your website description here" />
myshop-settings-orderpage-width
Entiteit
Element
Attribuut
Type
Waarde
meta
content
instelling
De mijnWinkel instelling myshop-settings-orderpage-width kan de standaard breedte van het
bestelscherm aangepast worden. De instelling myshop-settings-orderpage-width kan in combinatie met
myshop-settings-orderpage-height gebruikt worden.
1 <head>
2 <meta name="myshop-settings-orderpage-width" content="400" />
3 <meta name="Description" content="Place your website description here" />
myshop-settings-orderpage-height
Entiteit
Element
Attribuut
Type
Waarde
meta
content
instelling
De mijnWinkel instelling myshop-settings-orderpage-height kan de standaard hoogte van het
bestelscherm aangepast worden. De instelling myshop-settings-orderpage-height kan in combinatie met
myshop-settings-orderpage-width gebruikt worden.
1 <head>
2 <meta name="myshop-settings-orderpage-height" content="350" />
3 <meta name="Description" content="Place your website description here" />
Uitzonderingen
Uitzonderingen
De mijnWinkel custom layout uitbreidingen zijn zo gekozen zodat deze zo veel mogelijk 1:1 aansluiten
met de standaarden die gelelden voor XHTML documenten en javascript in het algemeen. Er zijn echter
een aantal zaken die niet volledig ondersteund worden. In deze bijlage wordt er aandacht aan de
belangrijkste besteed.
Javascript
Binnen een mijnWinkel custom-layout pagina kan een script tag opgenomen worden om zelf javascript
functies op te nemen in de pagina of om een referentie naar een javascript file op te nemen. Er zijn echter
een aantal zaken waarop gelet moet worden bij het gebruik van javascript deze zijn,
1.
2.
Het opnemen van een javascript file door middel van een <script language="javascript"
src="http://www.mijnwinkel.nl/script/somescript.js"></script> mag niet binnen het <body>
element van de pagina toegepast worden. Bij voorkeur moeten javascript bestanden binnen de
<head> tag van het document geladen worden (zie eerste voorbeeld).
Javascript kent twee manieren op commentaar toe te voegen aan de code, namelijk op één regel
waarbij het commentaar vooraf wordt gegaan door twee schuine tekens // en commentaar wat
over meerdere regels verspreid kan worden. Het commentaar begint daar bij met een /* en
139
mijnWinkel handleiding
3.
eindigt met een */. Alleen de tweede methode van commentaar is binnen een mijnWinkel
custom-layout pagina toegestaan (zie tweede voorbeeld).
Elk statement binnen een javascript functie mag standaard afgesloten worden met een
puntkomma (;). Binnen een mijnWinkel custom layout is het echter verplicht om een javascript
statement af te sluiten met een ; uitzonderingen daarop zijn de laatste regel van een javascript
blok of het laatste statement binnen een accolade openen en sluiten { } (zie derde voorbeeld).
Voorbeeld 1
1 <head>
2 <!— opnemen van een javascript file is hier toegestaan —>
3 <script language="javascript" src=" http://www.mijnwinkel.nl/script/somescript.js"/></script>
4 </head>
5 <body>
6 <!— Het opnemen van een javascript file binnen de body is niet toegestaan —>
7 <script language="javascript" src=" http://www.mijnwinkel.nl/script/not_oke.js"/></script>
8 </body>
Voorbeeld 2
1 <head>
2 <script language="javascript">
3 /* Deze vorm van commentaar is toegestaan. */
5 alert("hello");
6 // deze vorm van commentaar is niet toegestaan.
7 alert("dit werkt niet");
8 </script>
9 </head>
10 <body></body>
Voorbeeld 3
1 <head>
2 <script language="javascript">
3 /* Achter elke regel (statement) moet een puntkomma komen. */
5 alert("hello");
6 var i=0,n=1;
7 for (;i<100;i++) test(i);
8 function test(n){
9 /* Hier hoeft geen puntkomma achter, laatste statement voor een ’}’ */
10 alert(n)
11 }
12 </script>
13 </head>
14 <body></body>
140