IDManager PDF Output

Commentaren

Transcriptie

IDManager PDF Output
Dichterbij
MAGAZINE VOOR
LEDEN VAN RABOBANK
NOORDOOSTPOLDER-URK
NAJAAR 2016
NOORDOOSTPOLDER-URK
3465
Op bezoek in
Peru met de
Rabobank »18
BEDRIJFSOVERDRACHT
SPONSORING
ONDERNEMEN
Nieuwe generatie,
nieuwe koers? »10
De kracht van de
vereniging »22
Het plukseizoen gaat
beginnen! »32
OM DE
HOEK
2 NOORDOOSTPOLDER-URK
BiblioLab is een samenwerking tussen FabLab Flevoland en FlevoMeer Bibliotheek NOP. BiblioLab is een
digitale werkplaats waar iedereen kan kennis maken
met veilige, door computer
aangestuurde, machines.
Daarnaast kan men leren
hoe je hiermee moet werken,
bv. met 3D-printers. Het BiblioLab is mede tot stand gekomen door een bijdrage
van het Coöperatiefonds
Rabobank NoordoostpolderUrk.
3465
FOTO: PIM VAN DER MADEN
EMMELOORD
FLEVOMEER
BIBLIOTHEEK
24 JUNI 2016
16.00 UUR
3
JETZE KEMPENAAR
VOOR
WOORD
Directievoorzitter
ALTIJD DICHTBIJ
D
e tijd waarin kinderen trots met
hun ouders hun volle spaarpot kwamen brengen bij de Rabobank, is
aan het voorbijgaan. Kinderen,
maar ook volwassenen, zien tegenwoordig nauwelijks nog een bank van binnen. Dat is niet erg:
de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig kunt u
online 24/7 bij ons terecht, maar ook fysiek
vindt u ons op steeds meer plekken. Een uitdaging waar we nog wel voor staan, is hoe we jongeren meer kunnen betrekken bij de Rabobank.
Daarom hebben wij, net als veel andere lokale
Rabobanken, een jongerenraad. De jongeren die
hierin vertegenwoordigd zijn, zijn voor ons een
belangrijke sparringpartner, bijvoorbeeld als
het gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, zoals de app GRPPY.
Tegen de tijd dat u deze Dichterbij leest,
hebben we afscheid genomen van onze direc-
COLOFON
Lokale redactie: Lena Bierma, Janneke Dam, Thea Krol, Tinke Mirjan Liebe, Jan Peter
Lok, Greetje Schippers en Marian Verdaasdonk.
Centrale redactie: Rabobank (Hans van Dijk) en MPG.
Druk & handling: MPG. (Frank van der Kolk)
Dichterbij is een uitgave van de Rabobank. Niets uit deze Dichterbij mag worden
overgenomen, opgeslagen en/of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de Rabobank. De Rabobank, MPG. en andere informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van
onjuistheden in deze uitgave of in verband met het gebruik van deze uitgave. Stelt
u geen prijs op de ontvangst van Dichterbij, dan kunt u dit doorgeven via
[email protected]
4 NOORDOOSTPOLDER-URK
teur Bedrijven, Koen Ronner. Koen heeft na ruim
drie intensieve, maar ook mooie jaren een baan
als directievoorzitter Rabobank
Borger-Klenckeland geaccepteerd. We danken
hem voor zijn tomeloze energie en inzet en
wensen hem alle goeds toe voor de toekomst.
Om de Dichtbijbank die we zijn voor u te
kunnen blijven, hebben we besloten om ons
pand in Emmeloord te verkopen en grondig te
verbouwen. We blijven op de vertrouwde plek
aan De Deel zitten (evenals op Urk), maar onze
jas is te ruim geworden. Mijn collega Johan Bosma vertelt u hier meer over in zijn column. Tot
slot neem ik u graag mee naar Peru. Onze bank
steunt daar al jaren een project, Papas de Colores. Samen met o.a. een aantal agrariërs uit de
polder hebben we daar met eigen ogen mogen
zien dat onze steun daadwerkelijk bijdraagt aan
een betere leefbaarheid op het platteland.
Benieuwd naar de
ledenaanbiedingen?
Ga naar pagina 36.
Dichterbij
NOORDOOSTPOLDER-URK
8
14
16
22
28
Jong elan in de ledenraad
Pieperfestival in
Emmeloord
GRPPY: digitale groepspot
De kracht van de lokale
vereniging
Gestart, en dan?
ONDERNEMEN
10
32
De tijd nemen bij een
bedrijfsoverdracht
REISVERSLAG
18
Aardappelreis naar Peru
ONDERNEMEN
26
Dag van het Nieuwe
Financieren in Lelystad
DICHTBIJ
32
3465
10
18
18
Het plukseizoen gaat
beginnen!
RUBRIEKEN
2 Om de hoek
6 Kort
17 Wat gaat goed en wat kan beter?
Klanten vertellen het ons!
21 Zweeds raadsel
31 Verspil minder eten: tips
34 10 jaar Dichterbij, toen & nu
36 Ledenaanbiedingen NOP-Urk
38 Aanbiedingen
39 We geven u een update van de verbouw
40 Nieuw in de ledenraad
5
KORT
Start Grote Clubactie
GEEF AAN
UW CLUB
Vanaf zaterdag 1 oktober komen leden
van verschillende verenigingen langs
de deur om loten te verkopen. Met deze
Grote Clubactie, ondersteund door de
Rabobank, willen zij extra geld
verdienen voor hun club.
V
erenigingen verbinden mensen
met elkaar en met hun omgeving. Maar om verenigingen in
stand te houden is geld nodig.
Voor het onderhoud van clubhuizen bijvoorbeeld, of om materialen te vervangen
of repareren. Om het Nederlandse verenigingsleven financieel gezond te houden
organiseert de Nationale Stichting Grote
Clubactie jaarlijks een landelijke loterij,
waarmee verenigingen extra inkomsten
kunnen verwerven. Leden verkopen de loten aan de deur voor 3 euro per stuk. Van
het geld dat zij verdienen gaat 80 procent
rechtstreeks naar de vereniging. De resterende 20 procent gaat naar de Grote Clubactie voor het prijzenpakket en het organiseren van de loterij. Met het kopen van
loten steunt u dus de vereniging én maakt
u kans op mooie prijzen, waaronder de
hoofdprijs van € 100.000. De Grote Clubactie is bij uitstek een middel om leden
actief te betrekken bij de realisatie van een
Lenen van vermogende klanten
E
en soort marktplaats voor financieringen, dat is het online platform Rabo & Co. Hier kunnen
mkb’ers die krediet nodig hebben
in contact komen met vermogende klanten die op zoek zijn naar een nieuwe investeringsmogelijkheid. Deze vorm van
peer-to-peerlending is een aanvulling op
bestaande financieringsvormen als regulier bankkrediet en crowdfunding. Ondernemers plaatsen hun financieringsaanvraag op het platform en vermogende
6 NOORDOOSTPOLDER-URK
Private Banking-klanten geven aan welke
lening ze willen meefinancieren.
De Rabobank neemt in de proeffasen zelf
voor minimaal 50 procent deel in iedere
financiering. Rien Nagel, lid van de raad
van bestuur: ‘De particuliere klanten die
participeren in de lening hebben dezelfde
voorwaarden, zekerheden en rendement
als de Rabobank en we delen naar rato de
lasten als een ondernemer in betalingsproblemen komt. Samen uit, samen
thuis dus.’
doel. Lokale Rabobanken ondersteunen de
Grote Clubactie daarom door verenigingen hier actief over te benaderen. Ook
stelt de bank een aantal prijzen ter beschikking van de loterij, zoals een wieleren hockeyclinic. Meer info: clubactie.nl.
BESTE APP
BELEGGEN
De Rabo Beleggen App is opnieuw gekozen tot beste app voor beleggers.
Zowel experts als consumenten vinden
de app makkelijk in gebruik en overzichtelijk, zeker ook op een kleiner
smartphonescherm. Dat blijkt uit het IEX
Netprofiler Internet Brokeronderzoek
2016. Ook werd de Rabobank door consumenten en experts verkozen tot beste
grootbank voor online beleggen. De top
3, die naast de Rabobank bestaat uit
Binck en Alex, voldoet het beste aan de
verwachtingen van de beleggers.
RABOBANK CLUBKAS
CAMPAGNE
Herman Wijffels Innovatie Event
O
p 3 november 2016 vindt in
Cinemec Nijmegen voor de
15e keer het Herman Wijffels
Innovatie Event plaats. Verschillende sprekers, waaronder Herman
Wijffels en Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank, delen hun visie op het thema ‘Innovatiekracht’.
Hoogtepunt van de middag is de uitreiking van de Herman Wijffels Innovatieprijs
voor de meest succesvolle innovaties in de
categorieën Food & Agri, Circulaire economie en Vitale gemeenschappen en zorg.
Wilt u ondernemers ontmoeten die van
hun innovatie een succes hebben gemaakt? Bent u zelf op zoek naar inspiratie
om succesvol te innoveren? Reserveer dan
3 november in uw agenda en hou
rabobank.nl/innovatieprijs in de gaten om
u gratis in te schrijven.
Chatten zonder computerkennis
NIEUW: OSCAR SENIOR
3465
C
hatten, berichtjes sturen, foto’s
delen: de nieuwe app Oscar Senior maakt het mogelijk voor
mensen zonder enige computerkennis. Een uitkomst voor eenzame ouderen. De app Oscar heeft een zeer eenvoudig en toegankelijk bedieningsscherm
met grote knoppen en tekst voor eenvoudige navigatie. Alle functies kunnen gepersonaliseerd en op afstand beheerd worden
door een familielid. Door simpelweg de foto van een contact aan te raken kan de gebruiker een tekst of foto sturen of bellen
via de beeldtelefoon. Op een vergelijkbare
manier kan bijvoorbeeld het weerbericht
of nieuws bekeken worden. 'Digitaal verdwalen' is vrijwel onmogelijk. Gebruikers
kunnen alleen communiceren met ingevoerde contactpersonen. Download Oscar
Senior gratis op iOS- en Androidsmartphones en -tablets via oscarsenior.com/nl.
De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer van start! Op
maandag 12 en woensdag 14
september organiseren we een
informatieavond voor verenigingen en stichtingen. Zij hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Heeft het bestuur
van uw vereniging zich hiervoor al aangemeld? Aanmelden voor één van de avonden
kan door een e-mail te sturen
naar: communicatie.
[email protected]
rabobank.nl.
SPAARFEEST IN DE
HERFSTVAKANTIE!
In de herfstvakantie (van 17
t/m 21 oktober) is het weer
spaarfeest bij de Rabobank in
Emmeloord en Urk. Net als vorig jaar organiseren we weer
leuke activiteiten voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar. Voor de kinderen van 0 t/m 7 jaar hebben
we weer een leuk cadeautje op
de bank klaar liggen. Hou de
brievenbus in de gaten, want
alle kinderen krijgen persoonlijk bericht over het spaarfeest.
AAN DE START BIJ DE
FISH POTATO RUN
Op zaterdag 10 september organiseert AVNOP weer de Fish
Potato Run. Rabobank is sponsor van dit sportieve hardloopevenement. Voor het 4e jaar
verzorgen vrijwilligers van AV
NOP ook weer hardloopclinics
voor medewerkers van de Rabobank. Daarom staat er op 10
september ook weer een fit Rabo bedrijventeam aan de start.
De Fish Potato wordt dit jaar
voor de 26e keer georganiseerd. Meer informatie:
www.fishpotatorun.nl.
7
JONGE LEDEN
Eelco Tuinenga, Marijke Bleeker en Klaas Jan Pasterkamp zijn actief in de ledenraad en jongerenraad van hun Rabobank. Ze zien
hun rol vooral als intermediair tussen bank en klanten.
TEKST: HUIB VAN DER WAL FOTO'S: PIM VAN DER MADEN
Ogen en
oren van
de bank
Klaas Jan Pasterkamp, Marijke Bleeker en Eelco Tuinenga
horen wat mensen in hun omgeving van de Rabobank vinden en brengen dit in de
bank. Aan de andere kant vertellen zij aan hun vrienden en
kennissen wat er in de bank
speelt.
8 NOORDOOSTPOLDER-URK
'
Wij zien en horen in onze omgeving wat
mensen van de Rabobank vinden en brengen dit in de bank’, licht Eelco Tuinenga (34)
toe. De akkerbouwer uit Nagele heeft vier
jaar in de jongerenraad gezeten en is net toegetreden tot de ledenraad. 'Aan de andere kant
vertellen wij aan onze vrienden en kennissen
wat er in de bank speelt.’
'Ik heb gemerkt dat bank en klant soms een
heel anders perspectief hebben’, voegt Marijke
Bleeker-Bijl (29) uit Tollebeek daaraan toe. Zij is
buurtwerker voor Carrefour, net bevallen van
haar tweede kind en zit sinds het najaar 2015 in
de jongerenraad. 'Communicatie, uitleggen
waarom zaken gaan zoals ze soms gaan, is ontzettend belangrijk’, vindt ze.
Klaas Jan Pasterkamp (22) uit Urk zit nog
maar een paar maanden in de jongerenraad. De
student bedrijfseconomie in Groningen kijkt zijn
ogen uit. 'Ik vind het hartstikke interessant. Ik
wil na mijn studie de financiële wereld in. Private Banking lijkt me mooi.’
Waar ze alle drie enthousiast over zijn is het
contact met andere jonge ondernemende mensen, met verschillende achtergronden. Eelco: 'In
de jongerenraad breng je bezoeken aan bedrijven van andere leden. Daar steek je altijd wat
van op.’ Marijke: 'Ik vind het verrijkend en heb
er in mijn werk ook profijt van. Ik begrijp mensen soms beter omdat ik weet in wat voor sector
ze actief zijn.’ De jongerenraad is overigens
sinds kort anders samengesteld. Het is geen
club meer van jonge ondernemers, maar van ondernemende jonge mensen, zoals Marijke en
Klaas Jan.
Klaas Jan heeft nog weinig ervaring in de
jongerenraad. Hij is wel van plan om meer kennis over Urk over te dragen. 'Als het gaat om hypotheken bijvoorbeeld kan de Rabobank op Urk
nog groeien. Je moet tijdig weten wanneer wie
gaan trouwen en daar actief op inspelen’, stelt
de student.
Eelco vindt de balans tussen het behouden
van de menselijke maat en de noodzaak van
rendement voor een commerciële instelling belangrijk. 'De bank is groot geworden door een
persoonlijke benadering. Het is belangrijk dat
ook in deze tijden te waarborgen.’
Marijke heeft tot slot nog de volgende tip:
'Jonge mensen krijgt de bank voor het eerst
binnen als ze hun eerste hypotheek willen hebben. Doe er dan alles aan om ze goed te helpen.
Kijk dan niet op een paar uurtjes. Als ze eenmaal klant zijn, gaan ze niet meer zo gauw weg.’
3465
V.l.n.r.: Klaas Jan Pasterkamp, Marijke Bleeker
en Eelco Tuinenga. Ze
zijn allemaal betrokken
bij hun lokale gemeenschap en willen daarom
graag een klankbord
zijn voor de Rabobank.
Ook vinden ze hun
werk in de ledenraad
en jongerenraad hartstikke leerzaam.
9
'De jongens
doen het
anders dan
ik'
ONDERNEMEN
BEDRIJFSOVERDRACHT
Neem er de
tijd voor
Veel bedrijven gaan binnen families over op de volgende generatie.
Maar wat komt er eigenlijk kijken bij een bedrijfsoverdracht?
TEKST: WIM VAN ECK FOTO'S: PIM VAN DER MADEN
T
3465
ien jaar. Dat is de termijn die nodig
is om een bedrijfsoverdracht goed te
regelen. Dat klinkt erg lang, maar er
komt heel wat bij kijken. Een
overdracht moet fiscaal, financieel
en organisatorisch goed worden
geregeld. Ook is het goed als de opvolger de
eerste tijd rustig kan meedraaien in het bedrijf.
Daarmee heeft de eigenaar de tijd om de nieuwe
generatie echt te gaan vertrouwen. Tot slot kan
hij emotioneel afscheid nemen van zijn bedrijf.
‘Het bedrijf helemaal loslaten vinden eigenaren
vaak lastig, neem daar dus echt uitgebreid de
tijd voor’, zegt Mirelle Pennings, directeur
Corporate Clients Nederland bij de Rabobank.
DROOG ZWEMMEN Een stelling die de
familie Verbruggen van Verbruggen Palletizing
in Emmeloord onderstreept. De familie
Verbruggen startte vijf jaar geleden met de
bedrijfsoverdracht. In 2011 peilde vader Alex of
er bij de kinderen belangstelling was om het
bedrijf voort te zetten. Zoons Maarten en
Wouter maakten hun interesse kenbaar.
Vervolgens namen zij met hun vader en met
bedrijfsleider Erik Bruggink een bureau in de
arm dat de overdracht begeleidt. Maarten
vertelt: ‘Het bedrijf ProMissie uit Bunschoten
bracht de juridische- en financiële kant van de
overdracht in beeld, zoals de waarde van het
bedrijf en het vastgoed en de groeiprognoses.
Verder is er naar de persoonlijke kwaliteiten
gekeken, want je moet ook de juiste mensen op
de juiste plaats hebben om een overdracht te
laten slagen. Kijkend naar onze competenties
blijken Wouter, Erik en ik heel complementair
aan elkaar. Grofweg is Wouter sterk in verkoop,
Erik goed in bedrijfsvoering en ik in marketing.
Daarbij is het een voordeel dat wij de afgelopen
jaren hebben kunnen droog zwemmen. We
konden langzaam in onze nieuwe rol groeien.’
ProMissie maakte met de familie een
11
draaiboek met daarin de te zetten stappen in de
bedrijfsoverdracht. Per 1 oktober 2016 draagt
Alex Verbruggen de leiding van het bedrijf over
aan Maarten, Erik en Wouter. Laatstgenoemde
woont in Amerika en opende daar in 2013 een
vestiging van Verbruggen Palletizing.
Op 1 januari 2017 gaan de aandelen voor een
deel over naar de nieuwe generatie. Alex: ‘De
overdracht van de aandelen en gebouwen gaat
in stapjes. Daar nemen we een aantal jaren voor.’
'Het bedrijf wordt elk jaar een
klein stukje meer van mij'
STRATEGIE Het overnameteam hield zich
de afgelopen periode al nadrukkelijk bezig met
de strategie van het bedrijf. Maarten: ‘Onze
machines zijn hier in de polder ontstaan om
zakken met aardappels en uien mooi op pallets
te kunnen stapelen. We zijn inmiddels actief in
zo’n veertig landen en kijken nu wereldwijd op
welke vraag wij met onze machines het
antwoord kunnen zijn. Denk hierbij aan het
stapelen van bijvoorbeeld zakken rijst en koffie.
Na Europa, Amerika en Australië kijken we nu
naar Azië. Onze strategie richt zich op
moderniseren, internationaliseren en het
spreiden van risico door ons met meerdere
producten op meerdere landen te richten. Hier
gaat mijn vader ook een rol in spelen. Waar hij
vroeger pionierde in Amerika gaat hij dat nu in
China doen. Een mooie uitdaging.’ Vader Alex
ziet de toekomst positief tegemoet. ‘De jongens
doen het anders dan ik en ik zie aan de
resultaten dat het bedrijf naar Verbruggen 2.0
toegaat. Dat geeft vertrouwen.’
MAATSCHAP In de agrarische sector
komt het in de polder regelmatig voor dat
bedrijven overgaan op de nieuwe generatie.
Peter Holster stapte zeven jaar geleden met zijn
ouders in een maatschap met als doel het
akkerbouwbedrijf van zijn ouders in Marknesse
op termijn over te nemen. Ook Peter besloot
hiervoor de tijd te nemen. Peter Holster: ‘Na een
baan als verkoper van landbouwmachines werd
voor mijn ouders en mij op dat moment de
overname van het bedrijf actueel. In eerste
instantie hield ik er nog een baan naast bij een
Peter Holster met het
vliegtuig van zijn bedrijf
www.akkeranalyse.nl.
12 NOORDOOSTPOLDER-URK
Peter Holster bij de schuur in
aanbouw van het
akkerbouwbedrijf.
FAMILIEBEDRIJVEN
Jaarlijks vinden er achttot tienduizend
generatiewisselingen
plaats bij
familiebedrijven. De helft
van deze bedrijven gaat
over naar een externe
partij of houdt op te
bestaan. De andere helft
blijft binnen de familie.
Tijdens de economische
crisis van de afgelopen
jaren stelden veel
eigenaren de opvolging
uit. De verwachting is dat
veel familiebedrijven de
komende jaren van
eigenaar gaan wisselen.
3465
bedrijf in ventilatietechniek, maar dat bouwde
ik tot vorig jaar januari langzaam af zodat ik me
helemaal op het eigen bedrijf kon richten. Het is
de bedoeling dat het bedrijf elk jaar een klein
stukje meer van mij wordt, zonder dat we hier
een einddatum aan hebben gekoppeld.’
EXTRA INKOMSTEN En dus runt Peter
het akkerbouwbedrijf nu zo’n anderhalf jaar
samen met zijn ouders. Peter vervolgt: ‘Ik kies
daarin een iets andere koers. Op termijn van
consumptieaardappelen naar pootgoed en we
bouwen nu een schuur om aardappelen zelf te
kunnen opslaan. Verder moet je ineens met drie
in plaats van twee mensen van de opbrengst van
het bedrijf leven. Ik ben daarom meteen verder
gaan kijken om wat extra inkomsten te
genereren. Na de aankoop van een
kunstmeststrooier kwam ik in aanraking met
het thema precisielandbouw. Met de juiste
hoeveelheid nutriënten op de juiste plek het
rendement van het land optimaliseren. Ik
verdiepte me hierin en zag in Frankrijk een
vliegtuigje waarmee je percelen kunt
analyseren. Aan de hand van foto’s is te zien
welke voedingsstoffen waar nodig zijn en
we leveren taakkaarten die de agrariër aan de
gps op zijn tractor kan koppelen. Ik werk met
mijn bedrijf www.akkeranalyse.nl samen met
collega’s in Noord- en Zuid-Nederland en heb
een samenwerkingsverband met onder andere
Agrifirm, die hierin de advisering voor zijn
rekening neemt.’
Peter Holster nam vijf jaar geleden ook deel
aan het Rabo Opvolgers Perspectief. ‘Een
leerzaam traject waarin de Rabobank je zaken
aanreikt waaraan je moet denken bij een
overname. Je leert je bedrijf financieel kennen
en je deelt ervaringen met collega’s. Heel
waardevol. Daarnaast is de accountant een
belangrijke sparringpartner bij een overname.
Met je accountant kun je de financiële gevolgen
van een overname nauwkeurig in kaart
brengen.’
RABO OPVOLGERS PERSPECTIEF
MEER WETEN?
BEL (0527) 63 93 10.
13
'Pieperbier:
best lekker
en best
speciaal'
14 NOORDOOSTPOLDER-URK
SPONSORING
De grootste zakelijke netwerkbijeenkomst én het grootste feest.
Als je die kunt organiseren, doe je het goed. De credits gaan naar
de commissie van het Pieperfestival, onderdeel van StEP.
TEKST: JET VAN DER VEEN (JETCOMMUNICATIE) FOTO'S: EVELIEN SIKKEMA
Pieperfestival in
Emmeloord
3465
H
et 21e Pieperfestival wordt gehouden van 7 t/m 11
september. Na het overweldigende succes van vorig jaar zijn
de verwachtingen van de organisatie hooggespannen. ‘Voor het
eerst in 16 jaar moest in de loop van de avond
de deur op slot. Compleet uitverkocht. Met een
record aantal van 3500 bezoekers in de tent en
overdag 17.000 mensen in het centrum, was de
nieuwe opzet overduidelijk een succes' vertelt
Eric Harsta, enthousiaste voorzitter van het Pieperfestival. ‘De zaterdagavond heeft altijd een
hoog reüniegehalte. Mensen willen elkaar graag
spreken en daarbij niet overstemd worden door
de muziek. Aan die wens hebben we gehoor gegeven door een centraal binnenterrein met gezellige zitjes te maken. Buiten de tenten waar
bands en dj's optreden, maar binnen de omheining van het festivalterrein. Het beste van twee
werelden, zeg maar.’
WOENSDAG T/M ZONDAG Het feest op
de zaterdagavond is de grootste publiekstrekker
maar de week van het Pieperfestival begint al
op woensdag met de kindermiddag en de
openingsavond in samenwerking met Bedrijven
Actief Noordoostpolder (BAN), Ondernemers
Vereniging Groendorpen (OVG) en de
Rabobank. Harsta: ‘Met de Rabobank als
sponsor zijn we heel erg blij. Ze geven natuurlijk
geld, maar denken ook heel goed mee over de
invulling van de besloten netwerkavond voor
maar liefst 700 ondernemers. Dat de
Rabobank veel kennis in huis heeft komt ook
van pas tijdens het zakelijke evenement op de
donderdagmiddag. Dan worden de aardappeltelers door verschillende experts bijgepraat over
de nieuwste ontwikkelingen in hun branche. Die
middag wordt georganiseerd met het Agrofoodcluster. De club die van Emmeloord de aardappelhoofdstad van de wereld moet
maken. Verder staan dit jaar de Pieperparade,
de Seniorenmiddag en 538 Dance Night op het
programma.'
KUUBSKISTEN EN BIER Een idee van de
voorzitter zélf, uitgevoerd door Concern voor
Werk, zijn de kuubskisthuisjes. VIP rooms voor
bedrijven. Eveneens een primeur is
het Pieperbier. ‘We ontdekten bij toeval dat een
brouwer in Amsterdam pieperbier maakt van
geredde aardappels. Helemaal leuk natuurlijk.
Met een delegatie zijn we afgereisd om het speciaalbier te proeven.’ En? Was het wat? ‘Ik moet
eerlijk zeggen, het is best lekker en best speciaal’, lacht Harsta. 'Kom maar proeven.‘
15
BETALEN
GRPPY: DIGITALE
GROEPSPOT
TEKST: ANNETTE PRINS FOTO: SHUTTERSTOCK
E
en avondje stappen met zeven vrienden.
De babyshower van je beste vriendin.
Het afscheidscadeau voor jullie collega.
Allemaal apart afrekenen voor een
gezamenlijke uitgave kan lastig zijn. Gelukkig is
er nu GRPPY (GRouPPay), de app die gezamenlijke uitgaven voor groepen eenvoudig en inzichtelijk maakt. Want wat je ook samen onderneemt, geen enkele groep ontkomt aan het regelen van geldzaken. Wie neemt bijvoorbeeld het
voortouw? Er zijn in een groep altijd mensen die
vooroplopen en mensen die volgen, en meestal
zijn dat dezelfde. Maar daarna wordt het al lastiger: het bepalen van de inleg en het vullen van
de pot. Niet iedereen is even snel met betalen.
De problemen ontstaan vaak bij het bijhouden
van de uitgaven tot het verdelen van de pot. In
praktisch opzicht, omdat sommige mensen
bijvoorbeeld hun bonnetjes niet bewaren, maar
ook sociaal. Waar de een een voorschot niet
durft terug te vragen, schaamt de ander zich
omdat hij steeds vergeet te betalen.
16 NOORDOOSTPOLDER-URK
Al die ingewikkelde manieren om afzonderlijk af te rekenen zijn verleden tijd met GRPPY,
de digitale pot waarin groepen geld kunnen verzamelen voor gemeenschappelijke uitgaven.
De app is een initiatief van de Rabobank en
is beschikbaar voor iOS en Android, voor iedereen die een betaalrekening heeft bij welke bank
dan ook. ‘GRPPY is bedacht op basis van de
wensen van toekomstige gebruikers’, vertelt
Steffie Op de Laak, die bij de Rabobank aan de
wieg van GRPPY stond. ‘We hebben de app ontwikkeld op basis van honderden interviews met
mensen uit het hele land. En hun wensen op het
gebied van financiële dienstverlening geïnventariseerd. GRPPY past goed bij het coöperatieve
karakter van de Rabobank: het vereenvoudigt
de organisatie van dingen die je samen onderneemt. GRPPY is nog niet af. Wij blijven luisteren naar onze gebruikers. Regelmatig komen er
nieuwe features bij of worden onderdelen verbeterd. GRPPY is echt van ons allemaal.’
ZO WERKT GRPPY
1. Download de app.
2. Registreer jezelf als
gebruiker. 3. Maak een
groep aan, open of met
een penningmeester.
4. Nodig mensen uit via
hun mobiele nummer
of e-mailadres. 5. Leg
geld in via iDEAL.
6. Noteer alle uitgaven
voor de groep. 7. Verdeel de kosten over de
leden. 8. Verreken de
pot via terugstorten
naar een rekening.
FEITEN
Wat gaat goed en wat kan beter? Recent hebben we
een klantarena georganiseerd. Er kwamen veel vragen naar voren over de enquêtes die de Rabobank
verstuurt.
LB/ST RABOBANK NOORDOOSTPOLDER-URK
3465
DE RABOBANK VERSTUURT ENQUÊTES
OM DE KLANT TE VRAGEN NAAR HUN
MENING OVER HUN BELEVING VAN HET
CONTACT. /// DE MENING VAN ONZE
KLANT LEERT ONS WAT WE GOED DOEN
EN WAT WE MINDER GOED DOEN. /// DE
RESULTATEN STELLEN ONS IN STAAT OM
CONCRETE VERBETERINGEN DOOR TE
VOEREN. /// OM U EEN VOORBEELD TE
GEVEN, RECENT HEBBEN WE EEN WERKWIJZE AANGEPAST DIE HEEFT GELEID TOT
EEN VERBETERING VAN DE WEERGAVE IN
DE RABO BANKIEREN APP.
17
REISVERSLAG
Arm en blij
Rabobank Noordoostpolder-Urk bezocht het
ontwikkelingsproject Papas de Colores in Peru. En
ontmoette daar arme, maar blije bergboeren.
TEKST: HUIB VAN DER WAL FOTO'S: KLAAS EISSENS
18 NOORDOOSTPOLDER-URK
3465
V
ier akkerbouwers uit de
Noordoostpolder, Piet Huizinga,
Dirk Blijdorp, Theun Tuinenga en
Evert Geugien, vertellen voor
Dichterbij over hun ervaringen in
dit bijzondere en kleurrijke land.
Ze waren er in gezelschap van onder andere
restaurateur Guust de Nijs, fotograaf Klaas
Eissens, Cor van Veldhuysen van NOP
Agrofoodcluster en Rabodirecteur Jetze
Kempenaar.
Papas de Colores (gekleurde aardappelen)
wordt gesteund door Rabobank Foundation en
is sinds vijf jaar geadopteerd door Rabobank
Noordoostpolder-Urk. Belangrijke vraag is
natuurlijk: is dit geld goed besteed? Eerste
voorzichtige conclusie is: ja. Tegelijkertijd
maken alle deelnemers aan deze reis zich
zorgen om de toekomst van deze
boerengezinnen.
Het werd voor alle deelnemers een
bijzondere ervaring. Na een lange reis
arriveerden de polderbewoners in de bergen
van centraal Peru. Op een hoogte van 3700
meter verbouwen de boeren van Papas de
Colores, verenigd in een coöperatie, hun
biologische aardappelen.
Tegenvallend was toch wel de primitieve
wijze waarop ze met hun kleine pezige lijven en
verweerde gezichten hun werk doen. Piet
Huizinga: ‘Er is op het land geen mechanisatie.
Het land klaarmaken bijvoorbeeld doen ze door
met een soort houwelen grote kluiten stuk te
slaan.’ Evert Geugien: ‘Ze hebben zelfs geen os of
paard. Eén kleine trekker zou daar al wonderen
kunnen doen.’
‘Probleem is wel’, zegt Dirk Blijdorp, ‘dat de
hellingen waarop ze werken erg steil zijn.
Eigenlijk zouden wij daar geen aardappelen
willen telen. In het dal zagen wij veel betere
grond. Maar goed, daar wonen deze mensen
niet.’
Het bijzondere van dit project is dat vrijwel
alle aardappelen van de coöperatie sinds een
jaar worden verwerkt in een eigen chipsfabriek.
Om deze te bouwen en in te richten heeft de
coöperatie 200.000 euro geleend van Rabobank
Foundation, waarvoor ze een commerciële rente
betalen. De fabriek is wél gemechaniseerd. En er
wordt hygiënisch gewerkt.
Er is één verwerkingslijn die de aardappelen
wast, schilt, snijdt, bakt en in zakjes verpakt.
Per jaar wordt er ruim 25.000 kilo chips
geëxporteerd. Theun Tuinenga: 'Ook in de
fabriek is nog een grote slag te maken. Het is
niet te hopen dat een of andere investeerder in
deze regio een dergelijk project veel
professioneler en groter gaat opzetten.'
De boeren krijgen een geweldig bedrag voor
hun aardappelen, zo’n zeventig tot tachtig cent
JETZE
KEMPENAAR:
‘Papas de Colores is
een project dat heel
goed past bij een bank
in een
aardappelgebied als
de Noordoostpolder.
Onze bank keert per
jaar 300.000 euro aan
coöperatief dividend
uit. Een vijfde deel
daarvan gaat naar dit
project. We hebben nu
met eigen ogen
kunnen zien wat
daarmee gebeurt.’
19
Al met al hebben de
boeren hun inkomen in
de afgelopen vijf jaar
kunnen verdubbelen.
20 NOORDOOSTPOLDER-URK
per kilo. Terwijl dit vóór dit project zo’n vijftien
cent was. Het is wel zo dat ze zeer kleine
bedrijven hebben en dat de opbrengsten veel
lager zijn dan in Nederland.
Al met al hebben de boeren hun inkomen in
de afgelopen vijf jaar kunnen verdubbelen en
voldoet de coöperatie keurig aan haar financiële
verplichtingen. Jetze Kempenaar: ‘Deze mensen
werken keihard om hun rente en aflossing te
betalen. Dit zien we bij vrijwel alle vergelijkbare
projecten.’
Er was in deze week ook ruimte voor
gezelligheid, cultuur en informele gesprekken
met de Peruanen. Alleen het eten op het land
was al een bijzondere ervaring. In een kuil
werden hete stenen gelegd, met daartussen
aardappelen. Daar bovenop werd het vlees
gelegd, cavia’s en kippen, en wat kruiden. De
kuil werd toegedekt, waarna het eten werd
geserveerd. ‘De aardappelen waren droog, het
caviavlees wat taai, maar de kip was lekker,’
grijnst Theun Tuinenga.
De Peruaanse boeren zijn tevreden, maar
tegelijkertijd bleek uit de diverse gesprekken
dat ook zij zich zorgen maken over de
toekomst. De ouderen vragen zich af hoelang de
jongeren nog willen werken en leven zoals zij
doen. Mede door de toegenomen welvaart krijgt
de jeugd ook beter onderwijs, nemen hun
mogelijkheden toe en vertrekken zij niet zelden
naar de grote stad voor een beter leven.
De meeste urgentie zit volgens de
polderboeren in de uitbreiding van de
chipsfabriek. Er kunnen daar nog wel meer
lijnen bij, het aantal te verwerken aardappelen
kan worden verveelvoudigd en het werk is er
aantrekkelijker voor de jonge mensen.
Belangstelling van andere boeren die zich bij de
coöperatie willen aansluiten is er voldoende. Er
zijn zo’n honderd aardappelboeren die daarom
overschakelen naar de biologische teelt. Maar
voorlopig kan de coöperatie Papas de Colores de
steun van de Rabobank nog niet missen.
Oplossing
Stuur de oplossing voor 10
PUZZEL
november 2016 naar
[email protected] of per
briefkaart naar
antwoordnummer 67, 8300 VB
Emmeloord (een postzegel is
niet nodig).
Maak kans op
een boekenbon t.w.v. € 25,van Marsman
3465
ZWEEDS RAADSEL
Een Zweeds raadsel werkt net als een kruiswoordpuzzel. De pijlen geven aan in welke richting u het
woord in kunt vullen. De letters uit de genummerde
vakjes vormen het oplossingswoord dat u invult in de
balk onder de puzzel. Wij verloten 2 boekenbonnen
van boekhandel Marsman onder de juiste
inzendingen.
21
SPONSORING
De Rabobank sponsort sportieve en culturele
verenigingen met financiële steun, maar ook met
kennis, kunde en een netwerk. ‘Sponsoring moet de
band tussen mensen in de buurt versterken.'
TEKST: ELSE DE JONGE FOTO'S: TON ZONNEVELD, FOTO KADER RABOBANK
De kracht van
de vereniging
I
n het clubgebouw van hockeyclub hdm in
Den Haag komen 75-plussers wekelijks bij
elkaar, in groepen van vijftien tot twintig
personen. Niet om te hockeyen, maar om
samen aan seniorengym te doen, onder leiding
van een fysiotherapeut van Fysiofit. Die weet
precies of iemand klachten heeft en welke – de
oefeningen worden erop aangepast. Na de les
blijven de deelnemers vaak even na, voor een
drankje en een praatje. ‘Onze hockeyclub wil
meer zijn dan alleen een sportvereniging’, vertelt Henriëtte Verbeem, docente sportmanagement en vrijwilliger bij hdm. ‘Ook in bredere zin
willen we maatschappelijk betrokken zijn. Dat
betekent concreet dat we onze locatie en onze
kennis ter beschikking stellen aan andere groepen in de samenleving.'
SPORT EN CULTUUR 'De Rabobank, al
langere tijd onze hoofdsponsor, wil via het verenigingsleven de binding met de lokale
samenleving versterken. Onze maatschappelijke
22 NOORDOOSTPOLDER-URK
ambities sluiten dus prachtig aan bij die van de
Rabobank. Nu sponsort de Rabobank ook dit
proefproject met senioren.’ Het voorbeeld van
de Haagse hockeyclub illustreert goed de verbindende kracht van verenigingen, vindt Tom
van Kuyk. Hij is bij de Rabobank verantwoordelijk voor de uitvoering van het sponsorbeleid.
Dit jaar bereidt hij daarin een aantal vernieuwingen voor, die per januari 2017 ingaan. ‘De
prachtige verenigingsstructuur die Nederland
rijk is, staat onder druk. De overheid verstrekt
minder subsidies en gemeenten moeten keuzes
maken wat ze gaan doen met de beschikbare
middelen. Dat kan ten koste gaan van de steun
aan verenigingen, die het soms toch al moeilijk
hebben door teruglopende sponsorinkomsten,
een tekort aan vrijwilligers of goede bestuurders. De Rabobank doet daar iets aan. We hebben altijd al geïnvesteerd in lokale activiteiten.
Dat blijven we doen, maar tot nu toe hadden we
daarbij een heel brede scope. We focussen ons
vanaf 2017 specifiek op verenigingen en stich-
23
3465
tingen binnen sport en cultuur. Verenigingen op dat vlak willen we helpen om toekomstbestendig te worden. Niet alleen
door financiële steun te bieden, maar ook door inhoudelijk
relevant te zijn als sponsor.’ De Rabobank gaat verenigingen
daarom ook bijstaan met kennis en kunde op het gebied van
financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke impact. Van Kuyk: ‘Als het gaat om duurzaamheid,
kunnen we bijvoorbeeld samen met clubs kijken waar verbeteringen en besparingen mogelijk zijn. Hebben ze hun recycling op orde?
Kunnen ze bepaalde verlichting beter vervangen door ledlampen? Zouden zonnepanelen uitkomst bieden? Op het gebied van gezondheid kunnen we bijvoorbeeld samen kijken
naar gezonde alternatieven voor in de kantine. En clubs die
meer willen doen voor hun omgeving kunnen we helpen om
vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dan ben je als
sponsor echt relevant, daarmee raak je mensen.’
MAATSCHAPPELIJKE IMPACT ‘We hanteren uiteraard een aantal voorwaarden', zegt Van Kuyk. ‘Zo willen we
er zeker van zijn dat het bestuur van een vereniging gemotiveerd en deskundig is en dat men de financiën op orde heeft.
De vereniging moet duidelijk van waarde zijn voor plaatselijke bewoners en partijen. Landelijk zullen we alle lokale
initiatieven optellen tot een groot geheel en hierover commu-
'Met street-hockey
gaan jongeren meer
bewegen, en ze leren
sociale en sportieve
vaardigheden.’
24 NOORDOOSTPOLDER-URK
niceren via bijvoorbeeld campagnes en evenementen. Een
goed voorbeeld is het Urban Street Hockey-project in
Arnhem. Op twee speelveldjes in Arnhemse wijken met een
lage sociaaleconomische status kunnen jongeren zich wekelijks bekwamen in de ‘tricks’ van de hockeysport. Naast een
professionele trainer is daar een sportbuurtcoach bij aanwezig. Die kent de jongeren en de buurt en dus ook de eventuele
problematiek die er speelt. Het project is een initiatief van de
Arnhemse clubs Upward en HCM. Voor het opzetten en vormgeven van het project benaderde de KNHB Gregie Swinkels.
Ze is eigenaresse van Sporttwist, een adviesbureau voor
sport en beweging in Arnhem. ‘De KNHB stimuleert dat
hockeyverenigingen die onder hun vlag vallen zich maatschappelijk inzetten’, vertelt ze. ‘Ik ben vanuit dat perspectief
gaan praten met de beide Arnhemse hockeyclubs.’ De leden
van Upward en HCM wilden hun geliefde sport wel naar de
wijken brengen. ‘Veel jongeren komen nooit in aanraking met
hockey. In de wijken waar het project nu loopt, is de sportparticipatie überhaupt laag. Met street-hockey bevorder je
dat ze bewegen, en ze leren sociale en sportieve vaardigheden.’ Voor de sponsoring van de street-hockeytrainers en
de sportbuurtcoaches had Gregie contact met de lokale
Rabobank Arnhem en omstreken. De centrale organisatie van
de Rabobank in Utrecht hielp mee om de inhoud van het project vorm te geven en zorgde voor de juiste begeleiding.
Gregie benadrukt dat het niet de intentie is de jongeren die
meedoen over te halen lid te worden van een van de twee
verenigingen. ‘Ze zijn uiteraard van harte welkom, maar het
maatschappelijke doel van het project is het belangrijkst.’
LOKAAL BEGINNEN Hoewel veruit het grootste deel
van de sponsormiddelen lokaal wordt ingezet, blijft de
Rabobank ook landelijk actief als sponsor. Van Kuyk: ‘Nationale ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een landelijke campagne, doen we om wat lokaal gebeurt te versterken.
Op sport- en cultuurgebied gaan we samenwerken met belangrijke koepelorganisaties. Daaronder vallen de sportbonden, de verenigingen en hun leden.'
3465
SPONSORING BIJ RABOBANK
NOORDOOSTPOLDER-URK ‘Lokaal sluiten we inderdaad zoveel mogelijk aan bij het landelijke sponsorbeleid en
dat zullen we blijven doen. Maar als Rabobank
Noordoostpolder-Urk gaan we wel kijken hoe we in de toekomst inhoud gaan geven aan onze manier van sponsoren.
Ons doel zal ook zijn om verenigingen te helpen toekomstbestendig te worden. Dan is financiële steun alleen niet genoeg.
Onze sponsoring van de sportverkiezingen in de Noordoostpolder is een mooi voorbeeld van sponsoring 2.0. Als bank
sponsoren we financieel maar meer nog met kennis, kunde
en ons netwerk. Medewerkers van de bank denken mee met
de organisatie. We organiseren kennis workshops voor de
verenigingen of gebruiken ons netwerk om nieuwe sponsors
voor ze te vinden', aldus Ronald Lamsma verantwoordelijk
voor sponsoring binnen Rabobank Noordoostpolder-Urk.
‘Sponsoring met een commercieel randje blijven we ook
doen, waarbij het nieuwe sponsorbeleid de binding met deze
verenigingen kan versterken. Mijn verwachting is wel dat we
de komende jaren minder sponsorcontracten gaan afsluiten
en de verenigingen die niet meer in aanmerking komen voor
een contract aan laten sluiten bij de Rabo Clubkas Campagne.
Voor een aantal verenigingen zal dat meer opleveren dan ze
nu al krijgen.’
De informatieavonden voor de Rabobank Clubkas Campagne zijn 12 en 14 september (zie kader).
'Iedereen wil
meedoen'
'Als Rabobank Noordoostpolder-Urk onderkennen we de kracht van de vereniging. Het verenigingsleven is de ruggengraat van onze lokale samenleving.'
'Met de Rabobank Clubkas Campagne leveren
we hier graag een bijdrage aan', aldus Jetze
Kempenaar. 'Vorig jaar introduceerden we de
Rabobank Clubkas Campagne. Alle verenigingen
en stichtingen die bij Rabobank
Noordoostpolder-Urk bankieren en die voldoen
aan de gestelde criteria, kunnen aan dit evenement meedoen. Een groot succes want 110
clubs namen deel aan deze eerste editie. Dit jaar
verwachten we nog meer deelnemers.'
Dit jaar stelt Rabobank Noordoostpolder-Urk
€ 60.000 beschikbaar aan de verenigingen en
stichtingen in de Noordoostpolder en op Urk.
Leden van de bank mogen maximaal vijf stemmen uitbrengen die ze kunnen verdelen over de
deelnemende clubs en verenigingen. Iedere
stem vertegenwoordigt een geldbedrag. Hoe
meer er op de club wordt gestemd, des te meer
ontvangt deze club. Met het ontvangen geld
kunnen de verenigingen en clubs net wat extra
doen voor hún leden.
'De bestedingsdoelen van de clubs lopen enorm
uiteen, van de aanschaf van een bankje langs de
zijlijn, tot de aankoop van een nieuw muziekrepertoire. Van nieuwe gymnastiekpakjes tot het
opknappen van de kantine. Dit geld komt goed
van pas.' De Rabobank Clubkas Campagne start
dit najaar, houd de website van de bank goed in
de gaten!
www.rabobank.nl/noordoostpolder-urk.
25
ONDERNEMEN
Een extra machine, nieuwe bedrijfshal of een goed idee met commerciële kansen? Maar is de financiering nog een drempel? Kom
dan naar Lelystad, naar de Dag van het Nieuwe Financieren.
TEKST: KWOOT FOTO'S: KWOOT
29 september:
workshops en
pitches
W
IE ORGANISEERT DE DAG?
Op 29 september organiseert de
Rabobank op 17 locaties in Nederland de Dag van het Nieuwe Financieren. Samen met Rabobank Flevoland en Rabobank Almere nodigt Rabobank
Noordoostpolder-Urk geïnteresseerde ondernemers uit in de ontvangsthal van het Rabobank
kantoor te Lelystad.
WAAROM DEZE DAG? Ondernemerschap is in, zeker ook in de regio’s binnen Flevoland. Enerzijds is het passie en een avontuur, anderzijds vraagt het kennis, vaardigheden, maar
soms ook de nodige investering om het doel te
bereiken. Op deze dag biedt de Rabobank u als
(startende) ondernemer de kans om werkelijk
alle mogelijkheden van financiering te verkennen.
WAT IS ‘NIEUW FINANCIEREN’? ‘Voor
elk goed plan vinden wij de weg.’ Steeds vaker
doen we dat samen met partners. Vanuit die rol
als financieel regisseur adviseren we onderne26 NOORDOOSTPOLDER-URK
mers over (aanvullende) financieringsvormen,
zoals crowdfunding, leasing en stapelfinancieren. En brengen we u in contact met aanbieders
en netwerken. De meerwaarde van de Rabobank
is dat we samenwerken met partijen die voldoen aan onze kwaliteitsnormen.
WAT HOUDT DE DAG IN? Van 15.00 tot
18.00 uur bieden we samen met sprekers ‘uit
het vak’ een gevarieerd programma. Vanaf 15.00
uur is de inloop. Gedurende de middag kunnen
ondernemers continu gebruik maken van het inloopspreekuur voor bijvoorbeeld een snelle
check van een financieringsbehoefte. Tussen
15.30 en 17.00 uur kunnen bezoekers workshops bijwonen. Er zijn vijf workshops van ieder
20 tot 40 minuten. De thema’s zijn Crowdfunding, Stapelfinanciering, Lease, ‘het beoordelen
van een financieringsaanvraag’ en ‘de pitch’. Van
17.00 tot 18.00 uur is er gelegenheid voor een
netwerkborrel en voor de pitchwedstrijd.
WIE WINT DE PITCH? Ter afsluiting bieden we aan elke ondernemer de mogelijkheid
zijn of haar ondernemersplan inclusief financieringsvraagstuk te pitchen. Dat kan 1 op 1 met
een adviseur, of voor alle aanwezigen. Voor degene die dit in onze ogen het meest overtuigend
en inhoudelijk sterk presenteert, wacht een passende stimulans.
MEER INFO?
www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijkfinancieren/het-nieuwe-financieren.
27
3465
ONDERNEMEN
Vroeg of laat komen gestarte ondernemers voor
uitdagingen te staan. Inkomsten die achterblijven op
de begroting of de wensen van klanten die
veranderen. Hoe overwint u die kritieke momenten?
TEKST: LINDA HUIJSMANS / JET VAN DER VEEN FOTO'S: SYNTEK - EVELIEN SIKKEMA, EVELIEN BEAUTYSALON - MARLOES BORGIJINK, ANBLICK - PIM VAN DER MADEN
Gestart, en
dan?
LEES OOK DE VERHALEN VAN
DE DRIE LOKALE ONDERNEMERS.
N
a de adrenalinerush van het begin
breekt voor de meeste ondernemers
een nieuwe fase aan. U heeft een eigen bedrijfsruimte, de eerste opdrachten zijn uitgevoerd en de eerste facturen
zijn betaald. Maar toch. Het kan gebeuren dat
niet alles gaat zoals voorgesteld. Stel dat er minder geld binnenkomt dan er uitgaat, of dat de
acquisitie moeizamer loopt dan gehoopt? Dat er
twijfels komen over de levensvatbaarheid van
de onderneming is een herkenbare fase, stelt
Fenna Posthuma, startersadviseur MKB van de
Startersdesk Rotterdam. ‘Na een jaar of anderhalf breekt een kritieke periode aan. In die fase
zien we veel ondernemingen die enthousiast en
vaak zelfs met veel succes van start zijn gegaan,
plotseling vastlopen.’
3465
RICHTING AANHOUDEN In haar rol als
adviseur ziet Posthuma het te vaak gebeuren
dat gestarte ondernemers voor onverwachte
uitdagingen komen te staan. De belangrijkste
28 NOORDOOSTPOLDER-URK
oorzaken? ‘Onvoldoende focus, niet flexibel genoeg en te bang om advies te vragen.’ Dat vraagt
om enige uitleg. Bij de start geven een goede
marktverkenning en het schrijven van een ondernemersplan een goede richting aan het in
kaart brengen van de eigen drijfveren en het
bepalen welke kant het bedrijf op zou moeten
gaan. Ondernemers bij wie het na dat eerste
soms heel succesvolle jaar toch misgaat, zijn
vaak die richting uit het oog verloren. ‘Wie de
focus verliest, raakt de controle kwijt’, vat
Posthuma het kort maar krachtig samen.
RECEPT VOOR SUCCES Ondernemers
worden in het begin overspoeld door zaken die
de aandacht vragen en daardoor is het gemakkelijk om de grote lijn kwijt te raken. Daarom is
het goed om regelmatig met een collegaondernemer of goede vriend te sparren. ‘Vertel
gewoon wat u aan het doen bent en houd in het
achterhoofd wat ooit het uitgangspunt van uw
onderneming was. Dan hoort u zelf vaak al of u
Rinse Hoekstra uit Emmeloord, eigenaar van SynTek.
3465
goed bezig bent, of niet’, is het advies van
Posthuma. Nee durven zeggen is een belangrijke vaardigheid die veel ondernemers niet
meteen onder de knie hebben. In het begin bent
u blij met iedere potentiële klant die zich aandient. Maar omdat er toch ook geld in het laatje
moet komen, is de verleiding om opdrachten
aan te nemen die u eigenlijk niet wilt of kunt
doen, groot. ‘Soms is de klant het beste geholpen door hem naar een collega-ondernemer
door te verwijzen. Dat is moeilijk. Het is heel
erg om nee te moeten zeggen. Maar bedenk: een
boze klant is nog veel erger. Dicht bij uzelf blijven is het beste recept voor succes.’
gevelbouw engineer
‘Werk je voor een baas dan heb je
heel veel vrije tijd. Als ondernemer is
het de kunst je werk zo in te delen dat
er ruimte komt voor vrije tijd.’
Rinse Hoekstra, eigenaar van technisch
teken- en adviesbureau SynTek in Emmeloord vertelt enthousiast over zijn bedrijf. ‘Ik kan bogen op een jarenlange ervaring als gevelbouw engineer bij diverse bedrijven in de regio. De wens om die
werkzaamheden in eigen beheer uit te
gaan voeren, kreeg vier jaar geleden gestalte. Om te weten waar ik als startende
ondernemer mee te maken zou krijgen,
volgde ik het Starterstraject van de Rabobank. Vooral waardevol waren de ervaringen van de andere deelnemers. Allemaal enthousiaste doeners. Ik begon
zoals velen in mijn eentje op de zolderkamer maar als je wat wilt, dan moet je
het goed doen. Sinds kort is mijn kantoor gevestigd aan de Escudo op het bedrijventerrein de Munt. Dat werkt veel
plezieriger dan thuis. Ik word minder afgeleid. Eenzaam is het niet want ik ben
vaak op bezoek bij klanten en heb sinds
kort een personeelslid in dienst.'
Technisch tekenen adviesbureau
SynTek
DURF LOS TE LATEN Focus is belangrijk,
maar nog belangrijker is om naar de wereld om
u heen te blijven kijken. De markt beweegt, eisen en wensen van klanten veranderen en dat
moet u wel kunnen zien. Beweeg dus mee als
dat nodig is. Wat gisteren en vandaag werkte,
werkt niet automatisch morgen ook nog. Blijf
29
daarom altijd in contact met gebruikers en uw
klanten. Ga de dialoog aan, stel vragen, toets
hun ervaringen. Wees vooral niet bang om na
een jaar een andere kant op te gaan, ook als dat
bij de start eigenlijk niet de bedoeling was. ‘Als u
tot de conclusie komt dat u beter uw koers kunt
verleggen moet u dat zeker doen’, stelt Posthuma, ‘zolang u dat maar bewust en goed onderbouwd doet.’
'Persoonlijke
aandacht is voor
mij heel belangrijk.'
MANAGER OF EENPITTER? Ondernemers die klein zijn gestart en waarbij het product aanslaat, nemen vaak personeel aan. Dan
komt er heel wat meer bij kijken: leidinggeven
over een groep mensen, wellicht eigenaar worden van een bedrijfspand en meer manager zijn
dan ondernemer. Dat hoeft niet altijd even leuk
te zijn, maar is wel vaak onvermijdelijk bij groei.
Vele vragen dienen zich aan: Ga ik vaste krachten of flexkrachten inhuren? Wat zijn de juridische en financiële consequenties van een dergelijke keuze? Sommigen kiezen ervoor om eenpitter te blijven, maar in een maatschap of coöperatie met vakgenoten te gaan samenwerken.
De momenten waarop deze keuzes overwogen moeten worden, komen vaak onverwacht,
en altijd ongelegen. Zorg dat er genoeg de tijd is
om een afgewogen keuze te maken. Praat met
een collega-ondernemer, of zoek een coach.
Evelien de Jong, eigenaar van
EVELIEN beautysalon in Emmeloord.
DELEN IS GROEIEN Ga in elk geval niet
zelf het wiel uitvinden. Natuurlijk kunt u beginnen met informatie te zoeken, zoals op de sites
IkGaStarten.nl van de Rabobank, bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en bij uw
lokale Rabobank. Gebruik vooral andere ondernemers als vraagbaak en bezoek bijvoorbeeld
netwerkbijeenkomsten’, tipt Posthuma.
Imagobureau
Anblick
schoonheidsspecialiste/pedicure
'Mijn klanten sturen me zelfs appjes
om me te bedanken. Heel leuk.’
‘Ben ik eigenlijk wel een zakenvrouw? Is
voor mezelf beginnen wel mijn ding?’,
die vraag stelde Evelien zich na 12 jaar
werken in loondienst. Dat haar pas gestarte beautysalon zo’n vlucht zou nemen, overtreft haar stoutste verwachtingen. ‘Op zolder maakten we een mooie
praktijkruimte. Ik zocht de beste producten uit om mee te werken en ging ge-
Douwe-Jan Rozema
STARTERSTRAJECT Ondernemers uit de
Noordoostpolder en Urk die goed voorbereid
van start willen gaan met hun onderneming,
kunnen bij de Rabobank het Starterstraject volgen. Het traject bestaat uit vijf avonden over
verschillende onderwerpen.
Het ondernemingsplan & juridische
zaken, belasting & boekhouden, bankzaken, verzekeren & financieren, marketing & verkoop
en ter afsluiting houden de deelnemers een
pitch. De 10e editie van dit succesvolle Starterstraject begint op maandag 19 september. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via
www.rabobank.nl/noordoostpolder-urk.
30 NOORDOOSTPOLDER-URK
multimediaal vormgever
'Van logo tot website en alles daartussen. Maar ook alles daarbuiten'. Dat is
waar de multimediale vormgevers
van imagobureau Anblick goed in
zijn.
‘We vinden het belangrijk om alle facetten meteen aan te pakken. Van A tot Z.
Doen marktonderzoek en gaan met de
klant in discussie’, vertelt zelfstandig ondernemer Douwe-Jan Rozema. ‘Om
goed voorbereid van start te gaan volgde ik jaren geleden het Starterstraject.
Dat biedt me zakelijk gezien veel hand-
woon van start. ' Maar hoe kom je dan
aan klanten? 'Die melden zich spontaan
aan of hebben via via van mij gehoord.
Voor mijn producten van Juvena en Bella Donna volg ik trainingen en workshops maar ik wil me ook als ondernemer ontwikkelen. Daarom doe ik in september mee met het Starterstraject. ’
Met het zakelijke inzicht van Evelien zit
het wel goed. Ze ontdekte de kracht van
Facebook, zet whatsapp in als communicatiemiddel voor het maken van afspraken en bedacht voor vaste klanten een
mooie kortingsactie.
vatten. Over het afsluiten van de juiste
verzekeringen en het doen van de administratie. In het begin was het best spannend en onzeker. Gaan we het redden?
Krijgen we genoeg klanten? Twee jaar
geleden trad Lonneke toe tot het bedrijf
en nu werken beide ondernemers fulltime om alle klanten te kunnen bedienen.
De zaken gaan dus goed. ‘Eigenlijk doe
ik hetzelfde als toen ik voor een baas
werkte maar het voelt heel anders. Een
stuk vrijer. De manier van presteren is nu
ook prettiger. Creatiever. Wat ook leuk
is? We mogen onszelf sinds kort Erkend
Leerbedrijf noemen.'
FEITEN
Belanden er bij u ook wekelijks onnodig veel restjes
zuivel, brood en groenten in de kliko? Deze direct
toepasbare tips komen dan wellicht van pas.
3465
BRON: MILIEUCENTRAAL, VOEDINGSCENTRUM. MPG.
BRUINE BANANEN? PEL ZE, WIKKEL ZE IN
VERSHOUDFOLIE EN VRIES ZE IN VOOR
EEN ROMIGE SMOOTHIE. /// DROOG
OVERGEBLEVEN BROOD IN DE ZON OF OP
DE VERWARMING ALS DEZE AANSTAAT
EN VERMAAL HET BROOD TOT PANEERMEEL. /// VEEL NIET-GEKOELDE PRODUCTEN IN EEN ONGEOPENDE VERPAKKING
ZIJN ENKELE MAANDEN TOT ZELFS ENKELE JAREN NA DE ‘TENMINSTE HOUDBAAR
TOT’-DATUM NOG GOED TE GEBRUIKEN.
/// WIST U DAT APPELS IN DE KOELKAST
DRIE WEKEN LANGER GOED BLIJVEN DAN
OP DE FRUITSCHAAL? /// VERSE KRUIDEN
ZIJN PRIMA IN TE VRIEZEN.
31
DICHTBIJ
Een drukke periode breekt aan voor de fruittelers in de
Noordoostpolder. Het appel- en perenplukseizoen gaat van start.
Tijd voor een passende versnapering op zijn tijd.
TEKST: RABOBANK FOTO'S: PIM VAN DER MADEN
HET PLUKSEIZOEN GAAT
BEGINNEN!
S
eptember is altijd een drukke maand
voor de fruittelers, hun fruit moeten
worden geplukt. De inschatting is dat de
kilo opbrengsten van een goed niveau
zullen zijn. Fijn voor een sector die de laatste jaren moeilijke jaren kent door weersinvloeden
en lage prijzen door de Ruslandboycot. De Rabobank houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en zit ook regelmatig om tafel met afgevaardigden uit de sector. Eerder dit jaar bezocht Arne Bac, sectormanager fruitteelt bij Rabobank
Nederland, de Noordoostpolder om in een zogenaamde kantinebijeenkomst in gesprek te gaan
met de fruittelers uit de Noordoostpolder.
Food & Agri accountmanager, Jan Peter Lok,
combineert het nuttige met het aangename. Hij
maakt een rondje langs zijn klanten, een ideale
mogelijkheid om even bij te praten met de fruitsector. Daarnaast overhandigt hij een pot met
fruitsnoep om ze succes te wensen met de pluk,
want ook dit jaar hangt er weer een smakelijk
en prachtig product aan de fruitbomen!
32 NOORDOOSTPOLDER-URK
1 - Fruitbedrijf Masteling be-
4 - De Conference peer wordt
staat uit een appel- en pe-
ook veel geteeld in de
renboomgaard. Het gepluk-
Noordoostpolder.
te fruit kan worden opgeslagen in het koelhuis.
5 - Het bedrijf beschikt over
een bescheiden verkoop-
2 - In de Noordoostpolder
worden alle gangbare rassen
geteeld zoals Elstar, Jonagold, Golden Delicious maar
ook nieuwe rassen als Rubens en Junami.
ruimte waar ze alle producten verkopen die ze zelf verbouwen.
6 - Met de start van het plukseizoen worden alle fruittelers in de Noordoostpolder
bezocht door de accountma-
3 - Cees en Oda Masteling
nager van de Rabobank, hij
van Fruitbedrijf Masteling in
deelt snoeppotten met fruit-
Marknesse nemen de pot
snoep uit om telers succes te
fruitsnoep in ontvangst van
wensen met de pluk.
Jan Peter Lok, accountmanager Food & Agri van Rabobank Noordoostpolder-Urk.
1
2
3
4
3465
5
6
TOEN &
NU
Acht jaar geleden startte Marcella Withagen uit Emmeloord als franchiser van VakantieXperts haar mobiele
reisbureau. Wat doet ze nu?
TEKST: JET VAN DER VEEN (JET COMMUNICATIE) FOTO'S: HANS LAMSE
DICHTERBIJ ANNO 2010
'Thuis in
vakanties'
V
anwege haar liefde voor reizen heeft
Marcella Withagen uit Emmeloord al
heel wat van de wereld gezien. Jarenlang werkte ze als reisadviseur en productmanager voor diverse reisorganisaties. Was
ze zo'n tien weken per jaar op reis. Bezocht ze
de meest fantastische vakantieoorden, schreef
daarover in reisbrochures en gaf klanten reisadvies. Totdat ze besloot zelfstandig ondernemer
te worden. 'In september 2009 kreeg ik de kans
om als mobiele reisadviseur aan de slag te gaan.
Niet meer in loondienst maar als franchiser van
VakantieXperts. Een nieuwe manier van reizen
verkopen. Ik bleef doen wat ik deed maar zocht
de klant thuis op om samen de perfecte reis samen te stellen. Ik startte heel klein met mijn eigen netwerk. Ik bracht de wensen van de klanten in kaart, zocht van tevoren thuis al van alles
uit en kon goed voorbereid met een voorstel op
maat bij hen op bezoek komen. Op de tijd die de
klant het beste uitkwam, kwam ik eraan met
mijn laptop. Bij mensen die ik goed kende, vroeg
ik naar de wifi-code om in te loggen. Bij anderen
gebruikte ik een dongel. Super leuk werk. Reizen uitzoeken is gewoon leuk. Zeker als je er de
tijd voor kunt nemen en precies weet wat de
klant wil. Het was een geweldig leuke tijd.’ Acht
jaar later is Marcella is nog steeds werkzaam in
het toerisme.
34 NOORDOOSTPOLDER-URK
ANNO 2016
'Vakantie om
weer bij te
tanken'
3465
'
Na de komst van ons eerste kind, wilde ik
mijn tijd graag anders indelen en niet meer
zo vaak 's avonds op pad. Alsof het zo heeft
moeten zijn, kwam de vacature van docent
toerisme bij ROC Landstede in Harderwijk op
mijn pad. Ik ben dus nog steeds werkzaam in
het toerisme. Niet meer als verkoper van reizen
maar als docent toerisme. In het begin combineerde ik mijn mobiele reisbureau nog met mijn
baan maar in de loop der tijd verschoof mijn focus zich steeds meer naar het onderwijs. Natuurlijk denk ik nog graag mee als vrienden of
familie op zoek zijn naar een reis maar ik ben
gestopt met het verkopen van reizen.' Van de
omschakeling naar het onderwijs heeft Marcella
nog geen dag spijt gehad. ‘Ik vind het werken in
het onderwijs fantastisch. Heb me nog geen moment verveeld. Ik ben regelmatig op reis met
een groep studenten om ze de kneepjes van het
vak te leren. Maar andersom leer ik ook heel
veel van mijn studenten. Naast het contact met
jongeren is het erg fijn om weer met collega’s te
werken. De grote organisatie brengt met zich
mee dat ik veel mogelijkheden krijg om mezelf
te ontwikkelen. Zo ben ik mentor van een aantal
klassen, ga ik een lesprogramma voor excellente
studenten ontwikkelen en ben ik betrokken bij
internationalisering. Het onderwijs is nooit saai.
Maar pittig is het wel. De schoolvakanties heb ik
echt nodig om weer bij te tanken en ga ik uiteraard op reis.’
35
LEDEN
VOOR
LEDEN
Speciaal voor u als lid van onze bank hebben we weer
mooie aanbiedingen samengesteld.
GEÏNSPIREERD DOOR PERU
SEPTEMBERAANBIEDING
LE MIRAGE
Le Mirage is een eigentijds
restaurant dat staat voor
ambachtelijkheid,
producten uit de polder,
culinaire verwennerij en
sfeervolle hartelijkheid. Van
ontvangst tot vertrek
zetten Guust & Colinde de
Nijs met hun team de gast
centraal. De keuken volgt
de seizoenen en werkt met
diervriendelijke,
biologische en pure
gerechten.
Geïnspireerd door de
PIEPERBIER
3465
PRIMEUR:
PIEPERBIER!
Wij Nederlanders zijn
aardappeleters, toch wordt
er door de voedselketen
jaarlijks tientallen
miljoenen kilo’s aardappels
verspild. Voor het
PieperBier worden
verschillende soorten
aardappels gebruikt, deels
vanuit Albert Heijn en deels
van een aardappelverpakker. PieperBier is het 1e
biertje in Nederland dat
gemaakt wordt van
reststromen en heeft een
36 NOORDOOSTPOLDER-URK
hele unieke smaak. Naast
de gebruikelijke
ingrediënten van het bier
wordt een deel van het
mout vervangen door
aardappels. Hierdoor proef
je een bloemige bitter die
door kenners wordt
vergeleken met een Pale
Ale. Tegen inlevering van
deze pagina proeft u op de
Van Staveren Pieperparade
of de Sinke Saturday Night
één Pieperbiertje voor
€ 2,50 (ipv € 5,-).
prachtige Perureis (zie
pagina 18) biedt Le Mirage
de Rabobankleden graag
een viergangendiner aan
met Peruaanse invloeden
voor € 32,50 (normale prijs
€ 39,50). Uiteraard vervult
de aardappel hierin een
belangrijke rol. Bij de
reservering kunt u
doorgeven dat het om het
Rabobankmenu gaat.
Deze aanbieding is geldig
in de maand september
2016.
DOOR WEER EN WIND
COMFORTABELE MUCK
BOOTS
Muck Boots zijn gemaakt
van 100% waterdicht
natuurrubber en neopreen.
Door de goede isolerende
werking van het neopreen
heb je met Muck Boots
geen last meer van koude
voeten.
Deze laarzen zijn ook nog
eens zeer licht en soepel.
En door het anatomische
voorgevormde voetbed en
de uitneembare inlegzool
geven Muck Boots zoveel
comfort dat je ze wel de
hele dag zou willen dragen.
De uitgebreide Muck Boots
collectie bevat diverse
dames- en herenlaarzen
voor o.a. outdoor, tuin,
ruitersport en vrije tijd.
Meer informatie en
aantrekkelijke
aanbiedingen bezoek je de
webshop op
www.klantvoordeelshop.nl
/rabobank
ZONNEPANELEN
COÖPERATIE
ENERGIEPIONIERS-NOP
•De belastingdienst betaalt
gegarandeerd 15 jaar mee.
•Gratis inschrijving en hulp
bij aanmelding voor
Rabobankleden!
Voor informatie:
www.energiepioniers-nop.
nl en [email protected]
energiepioniers-nop.nl
Samen werken we aan een
schone en duurzame
toekomst!
3465
Uw zonnepanelen op het
dak van een goede buur!
Zelf thuis geen geschikt dak
of geen zin in de
rompslomp? Doe dan
samen met de coöperatie
EnergiePioniers-NOP mee
met Postcoderoos
projecten. Wat zijn uw
voordelen om mee te
doen?
•Rendement van circa 10%
per jaar op uw investering.
•In circa 10 jaar heeft u uw
investering terugverdiend.
37
AANBIEDINGEN
Als lid van de Rabobank kunt u profiteren van aantrekkelijke kortingen. Kijk voor het volledige aanbod op
rabobank.nl/dichterbij.
MUSEUMKIDSWEEK
VOOR DE HELE FAMILIE
LEUKE ACTIVITEITEN IN
MUSEUMKIDSWEEK
SPROOKJESMUSICAL DE
GELAARSDE KAT
Tijdens de Rabo Museumkidsweek in de herfstvakantie organiseren veel musea
speciale activiteiten voor
kinderen. Dit is een initiatief van de Rabobank en de
Museumvereniging. U
vindt alle activiteiten op
Ga mee naar een sprookjeswereld waarin De gelaarsde
Kat laat zien hoe hij bij een
arme molenaarszoon terecht is gekomen. De twee
raken bevriend en de kat
belooft de molenaarszoon
alles wat hij zich maar kan
museumkidsweek.nl. Kinderen ontvangen in de
deelnemende musea een
presentje en zij kunnen
deelnemen aan een landelijke wedstrijd. De hoofdprijs: een museumweekend
voor het gehele gezin!
wensen. Kom vanaf oktober genieten van de nieuwste Efteling sprookjesmusical. Een swingende voorstelling vol kattenkwaad
voor de hele familie in het
Efteling Theater!
PAARDENSPORT
VOORDELIG NAAR DE
MILITARY IN BOEKELO
3465
De Military van BoekeloEnschede behoort tot de
beste sportevenementen
van de wereld. Alle (inter)
nationale topruiters zijn
aanwezig. Kenmerkend zijn
het technisch hoogstaande
parcours, de oer-Twentse
gezellige en informele sfeer
en de kampioenschapsambiance. Tijdens de military kunt u leuke aankopen
doen en nieuwe fashionen lifestyletrends ontdekken op de zeer uitgestrekte
38 NOORDOOSTPOLDER-URK
Military Herfst - Fair.
Meer dan 100 standhouders verleiden de bezoeker
met exclusieve sieraden,
auto’s, kunst, wellness en
meer. Traditioneel hoogtepunt is de Military Classic
Night - Fair. Als lid van de
Rabobank profiteert u van
extra voordeel bij het spectaculaire onderdeel Crosscountry op zaterdag
8 oktober. Kijk op
rabobank.nl/dichterbij voor
meer informatie.
UPDATE
VERBOUW
JOHAN BOSMA
Directeur Bedrijfsmanagement
Modernisering van de klantbediening in Emmeloord
'
3465
Nadat eerder het kantoor op Urk is aangepast aan de eisen van de huidige tijd heeft
Rabobank Noordoostpolder-Urk begin april
van dit jaar besloten dat het tijd wordt om
ook het hoofdkantoor aan De Deel in Emmeloord te moderniseren. Het kantoor in zijn huidige vorm dateert uit 2000 en is destijds verbouwd om plaats te bieden aan ongeveer 220
medewerkers. In de periode daarna zijn steeds
meer administratieve werkzaamheden samengevoegd en geautomatiseerd om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en de kosten laag te
houden. Daarnaast werken medewerkers ook
meer flexibel zoals thuis of onderweg. Ook de
wijze waarop de klant bediend wil worden is
aan verandering onderhevig. Waar in 2000 het
internet en mobiel nog niet of maar beperkt beschikbaar waren, wordt een groot deel van de
dagelijkse bankzaken inmiddels via die kanalen
afgehandeld. De combinatie van dit alles heeft
geleid tot de huidige verbouwingsplannen waarbij we het gebouw verkopen en een deel voor de
langere termijn terug gaan huren.
'We blijven dicht bij onze klanten. Om dit zo
goed mogelijk te kunnen doen gaan we verbouwen.'
De wijze waarop de verbouwing wordt uitgevoerd past volledig bij de Rabobank: duurzaam, met oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid en volledig passend binnen de
ambitie om de meest klantgerichte bank van Nederland te zijn. We willen dicht bij onze klanten
staan, zowel fysiek als virtueel. Én blijven we lokaal aanwezig: voor Rabobank
Noordoospolder-Urk zowel op Urk als in Emmeloord!
Wat voor klanten het meest in het oog gaat
springen zijn de aanpassingen aan de begane
grond. We brengen medewerkers en klanten
dichter bij elkaar door alles rondom de centrale
klantruimte te organiseren. Hier worden alle
medewerkers ondergebracht die rechtstreeks
klantcontact hebben. Er zijn plannen voor het
inrichten van een werkcafé wat ook door derden kan worden gebruikt zodat we de mogelijkheid blijven houden om ruimte ter beschikking
te stellen aan maatschappelijke organisaties in
de polder.
Na de verbouwing is het gebouw transparanter, toegankelijker en aangepast aan de
klantwensen van vandaag de dag. Over de exacte invullingen wordt actief meegedacht door
medewerkers en onze ledenraad. Wij zijn er
trots op dat we de mogelijkheid hebben om
dichtbij de klant te blijven en nemen u in een later stadium graag mee om het eindresultaat te
laten zien.'
39
NIEUW
IN DE
LEDENRAAD
WIE
Meintje Jonker-Waterlander,
meewerkend in tandartspraktijk
Jonker
WAT
Lid van de ledenraad sinds mei
2015, lid klankbordgroep
Particulieren en lid adviescommissie
Coöperatiefonds
WAAR
WAAROM
Rabobank
Noordoostpolder-Urk
TEKST: MEINTJE JONKER FOTO'S: PIM VAN DER MADEN
3465
Daarom zit ik in
de ledenraad.
Van jongs af aan zit ik in diverse raden; sport,
medezeggenschap, burgerraadslid gemeente
Noordoostpolder, statenlid provincie Flevoland.
Vorig jaar werd ik lid van de ledenraad van de
Rabobank. Ik heb hier geen moment spijt van
gehad. Naast de reguliere vergaderingen komen
we als klankbordgroep Particulieren regelmatig
bij elkaar. We krijgen ruimte om mee te denken,
mee te praten en zelf onderwerpen aan te
dragen. Alle onderwerpen krijgen voldoende
aandacht en er wordt oplossingsgericht gedacht.
Sinds kort zit ik in de adviescommissie van het
Coöperatiefonds van de bank. Dit fonds
ondersteunt op aanvraag initiatieven en
projecten in de Noordoostpolder en op Urk.
Daarnaast wordt er geld gedoneerd aan
bijvoorbeeld dorps-, buurt- en wijkverenigingen.
Eind vorig jaar was er de Rabobank Clubkas
Campagne. Niet de bank, maar de leden
bepaalden hoe het sponsorgeld verdeeld werd.
De leden konden daarmee hun favoriete club
financieel steunen. De samenhorigheid, de inzet
van de leden, de blije gezichten, het was een
geweldige actie en zal zeker een vervolg krijgen.

Vergelijkbare documenten