Energy Business Park Arnhems Buiten

Commentaren

Transcriptie

Energy Business Park Arnhems Buiten
www.bedrijfshuisvesting.info
Energy Business Park
Arnhems Buiten
Energy Business Park
Arnhems Buiten
Utrechtseweg 310
6812 AR ARNHEM
+31 (0)26 352 30 00
www.arnhemsbuiten.nl
ARRA Management B.V.
Postbus 185
3417 ZK MONTFOORT
+31(0)85 210 44 01
www.arramanagement.nl
Inhoud
17
De wow-factor van
gebouw B38
r
a
a
n
k
e
g?
n
i
Op zo
t
s
e
isv
u
h
e
Energy Business Park
r
e
d
n
o
z
bij
4 Arnhems Buiten
Dit park is bijzonder in meerdere opzichten.
Op Energy Business Park Arnhems Buiten zijn diverse kantoor- en
is zoveel groene schoonheid, dat de term
bedrijfsruimten te huur. U kunt zich vestigen in één van deErvele
monumentale panden, maar ook nieuwbouw in deze buitengewone,
‘bedrijvenpark’ tekort schiet. En ook de historie is
parkachtige omgeving behoort tot de mogelijkheden.
bijzonder. Het Energy Business Park Arnhems Buiten
draagt de geschiedenis van de stroomvoorziening van
Kijk op www
.arnhe
msbuiten.nl
12
heel Nederland in zich.
voor een ov
er zicht van
ons actuele
aanbod.
Deelgebied
Den Brink
Den Brink is het deelgebied op Energy
Spaanse Ku
busBusiness Park Arnhems Buiten waar
32
Het deelgebied De Rosande­
polder ligt tussen de Klingelbeek­
seweg en de Rijn. Op dit deel van
Energy Business Park Arnhems
Buiten heeft DNV GL al meer dan
80 jaar ervaring met het testen,
inspecteren en certificeren van
componenten wereldwijd.
het ooit allemaal begon. Hier staan de
meeste van de monumentale gebou­
wen, die de historie in zich dragen van
de opkomst van de elektriciteit.
22
Brandboxx
Hannover
Deelgebied
De Rosandepolder
ARRA Management B.V.
ARRA Management is de trotse beheerder van Energy Business Park
Arnhems Buiten. Op Arnhems Buiten willen we dat de bedrijven en
organisaties die er gevestigd zijn het goed hebben, ook dat is energie.
We zorgen voor een zo prettig mogelijke (werk)omgeving
voor alleHet
bewoners
Op het deelgebied
Mariën­
Een bruisend onderdeel van
én bezoekers op Arnhems Buiten.
daal is het innovatieve en eigen­
33
Deelgebied
De Hes
Deelgebied
Het Mariëndaal
Energy Business Park Arnhems Buiten
tijdse hoofdkantoor van TenneT
is deelgebied De Hes. Hier stroomt de
Vanuit een passend concept geeft ARRA Management
invulling aan diverse
gevestigd.
energie in de Energyclub en borrelen
vastgoedprojecten en neemt daarbij alle beheertaken uit handen.
de nieuwe ideeën in het Powerlab, te
ARRA Management heeft de mensen in huis met de ruimste ervaring in
midden van diverse gebouwontwerpen
intensief beheer van nieuw en bestaand vastgoed.
van de tekentafels van Meyer en Van
Schooten.
B38
Statig met uitzicht
Met het uitzicht over het park, de tennisbaan en de Rijnvallei, biedt het
voormalige directierestaurant B38 misschien wel het mooiste vergezicht van
heel Arnhems Buiten. Gelegen op een glooiing, is het stijlvolle ex-restaurant
nu een prachtige kantoorvilla met chique entree en trappenhuis en diverse
open haarden. De villa is gebouwd in de jaren ’50 en volledig gerenoveerd in
2001/2002. Inmiddels is dit bijzondere gebouw aangemerkt als
monument.
B38 Stattlich mit Aussicht
Mit seiner Aussicht auf den Park, den Tennisplatz und das Rijnvallei (Rheintal)
bietet das ehemalige Direktionsrestaurant B38 den vielleicht schönsten Ausblick
über das gesamte Arnhems Buiten. Auf einer Böschung gelegen, hat sich das stilvolle
Ex-Restaurant in einer prächtigen Bürovilla mit schickem Eingang und Treppenhaus
und diversen Kaminen verwandelt. Die Villa wurde in den 50er Jahren erbaut und
2001/2002 vollständig renoviert. Mittlerweile besitzt dieses besondere Gebäude einen
Denkmal-Status.
Vastgoedprojecten die wij momenteel in beheer hebben zijn: Aachen
Arkaden, Apeldoorn Business Campus, Brandboxx Hannover, Energy
Business
Park Arnhems
Buiten,
Mooierplein
In deze uitgave van Bedrijfshuisvesting laten we u graag kennismaken
met Energy
Business Park
Arnhems
Buiten. Hetin
54Amersfoort,
hectare grote O-Four
Arnhemsin
Buiten is
Groningen,
Spaanse Kubus
in Rotterdam,
Trade
Mart Langenhagen
en
een landgoed met monumentale bomen, waterpartijen, een beschermde
landschappelijke
lanenstructuur
en slechts
10 procent
bebouwing. De ongeveer
ZEP
Middelburg.
80 gebouwen zijn vaak monumentaal, veelal in de stijl van de Haagse School, aangevuld met nieuwere gebouwen van hoogwaardige architectuur.
De meeste bedrijven en organisaties die gevestigd zijn op Energy Business Park Arnhems Buiten zijn energie-gerelateerd. Grote namen zijn bijvoorbeeld
ZEP M delb
urgook innovatieve ICT- / softwarebedrijven, waaronder Phase to Phase en Wazzup, zijn gevestigd op Arnhems Buiten.
DNV GL, TenneT, Alliander id
en NRG. Maar
Wilt u wete
n wa
t de mogelijk
eem
In dieser Ausgabe von Bedrijfshuisvesting möchten wir IhnenN
gerne
Energy
Business
Buiten
con
hedduurzaam
tact Park
en zgeproduceerd.
meArnhems
ijn?
t
o
n
s
o
p, wij staan
vorstellen. Das 54 ha große Arnhems Buiten ist ein echtes Landgut, mit monumentalen Bäumen, Wasserflächen,
u gHét
r
keurmerk
voor verantwoorde bosbouw.
a
a
g
te
woormet
einer geschützten landschaftlichen Alleestruktur und nur 10 % Bebauung. Die ungefähr 80 Gebäude sind häufig
d!het
Door het kopen van producten
FSC®-logo ondersteunt u de groei van
monumental, oft im Stil der Haagsen Schule, ergänzt mit neueren Gebäuden mit einer hochwertigen Architektur.
goed beheerde bossen wereldwijd.
Die meisten Unternehmen und Organisationen, die ihren Standort in Energy Business Park Arnhems Buiten
haben, arbeiten energiebezogen. Große Namen sind beispielsweise DNV, TenneT, Alliander und NRG. Aber auch
innovative ICT-/ Softwareunternehmen, wie unter anderem Phase to Phase und Wazzup, haben ihren Standort in
+31 85 210 44 01
Arnhems Buiten.
[email protected]
Het magazine Bedrijfshuisvesting wordt
www.arramanagement.nl
3
Energy Business Park
Arnhems Buiten
DE ELEKTRIFICATIE VAN NEDERLAND
Met testen is het ooit begonnen: toen in Nederland begin 20ste eeuw
In Arnhem ligt één van de meest bijzondere bedrijvenparken van heel Nederland: Energy Business Park
de vraag naar elektriciteit toenam, volgde een nationaal elektrificatie-
Arnhems Buiten. Dit park is bijzonder in meerdere opzichten. Er is bijvoorbeeld zoveel groene schoon-
Fabrikanten van onderdelen, kabels en apparaten schoten als pad-
heid, dat de term ‘bedrijvenpark’ eigenlijk al tekort schiet. Maar ook de historie is bijzonder. Het voorma-
programma en werd de elektrotechniek als bedrijfstak geboren.
denstoelen uit de grond, maar hun producten waren niet allemaal even
betrouwbaar. Provincies, steden en stroomopwekkers richtten daarom
lige ‘KEMA-terrein’ draagt ook de geschiedenis van de stroomvoorziening van heel Nederland in zich. Nog
in 1927 de NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen op: KEMA.
steeds - en zelfs steeds meer - is het bedrijvenlandgoed het epicentrum van energie- en milieutechniek en
een groot kortsluitingslaboratorium. Die werd gevonden op het voor-
aanverwante high-tech bedrijven en dienstverleners.
dien gestaag uitgebreid met testfaciliteiten.
Grote landelijke spelers vormen er een energiek netwerk met innovatieve startups, onderwijs- en kennisinstellingen. De infrastructuur voor innovatie doorstaat op Arnhems Buiten elke test.
4
Om de hoofdinfrastructuur te kunnen testen was ruimte nodig voor
malig landgoed Den Brink. Het toenmalige KEMA-terrein werd sindsVan het meest onbeduidende stekkertje in onze huishoudens tot en
met de meest wezenlijke onderdelen van ons hoogspanningsnet: alles
waar stroom door loopt werd ooit eerst in een van de laboratoria op
het landgoed getest voordat het zijn plek innam in onze maatschappij.
5
“
Hans Giesing (wethouder
gemeente Arnhem)
De werklocatie Arnhems Buiten is in
veel opzichten bijzonder. De ligging in
het groen maakt de locatie tot een bijzonder aantrekkelijke plek om te werken en te verblijven. De verscheidenheid aan bedrijven zorgt bovendien
voor een dynamisch werkklimaat.
Op Arnhems Buiten vind je veel werkgelegenheid. Daarmee is het een plek van economisch
belang voor Arnhem. De energie die ik letterlijk
ervaar als ik hier kom is telkens weer overweldigend. Het innovatieve karakter met bijvoorbeeld
het smart-grid demonstatriecentrum van Watt
Connects en het Powerlab, waar onderwijs en
arbeidsmarkt elkaar vinden, maakt het bedrijventerrein uniek. De combinatie van startende
en gevestigde organisaties zorgt voor een mooie
mix van organisaties die ook elkaar weer kunnen
versterken. Ik kan me voorstellen dat wanneer je
op deze locatie werkt, je dagelijks
met plezier naar je werk gaat.
”
Weldadig groen landgoed
Energy Business Park Arnhems Buiten heeft sinds de elektrificatie van Nederland al zijn schoonheid altijd behouden, legt directeur Mark Achterberg uit. “Het 54 hectare grote landgoed staat
vol monumentale bomen en mooie waterpartijen en de landschappelijke lanenstructuur is
beschermd. Daarover is ooit in een ‘herenakkoord’ afgesproken dat er nooit boven de boomgrens
gebouwd zou worden. En ook dat je vanuit het ene gebouw het andere zo min mogelijk ziet
liggen.”
Omdat het landgoed tegen de stuwwal uit de ijstijd ligt, is het van nature glooiend. “Daarbij is
het park maar voor 10 procent bebouwd, veelal met panden in de stijl van de Haagse School.
De ongeveer 80 gebouwen zijn voor het overgrote deel monumentaal, aangevuld met nieuwere gebouwen van hoogwaardige architectuur zoals het Mariëndaal Centre of Excellence van
TenneT.”
Het businesspark is tijdens openingstijden ook toegankelijk voor publiek. Het vormt dan ook het
decor voor een beeldenroute en gildewandelingen langs onder andere de monumentale bomen,
lanen en panden.
Schakelbord
Het landgoed huisvest tegenwoordig niet één partij, maar een cluster van bedrijven. Ongeveer
90% daarvan is energie-gerelateerd, naast 10% dienstverlenende bedrijven zoals horeca, een
drukkerij en een wijnkoperij.
Het landgoed vormt het schakelbord waarop de gebruikers van Arnhems Buiten met elkaar zijn
Energy Business Park Arnhems Buiten
In Arnheim liegt der Energy Business Park Arnhems Buiten. Eine
besondere grüne Unternehmenslandschaft mit der besonderen
Geschichte, dass hier jahrelange alle niederländischen EnergieInfrastrukturen getestet und geprüft werden.
Nun ist die Unternehmenslandschaft das Epizentrum von Energieund Umwelttechnik. Große nationale Spieler mit Research- und
Investitionskraft haben sich hier neben jungen innovativen
Unternehmen mit neuen Ideen niedergelassen. Sie begegnen sich
im Energyclub und testen, entwickeln und lernen zusammen mit
Ausbildungseinrichtungen im Powerlab.
Das 54 ha große Arnhems Buiten ist ­ein echtes Landgut, mit monumentalen 10% Bebauung. Die ungefähr 80 Gebäude sind häufig
monumental, oft im Stil der Haagsen Schule, ergänzt mit neueren
Gebäuden mit einer hochwertigen Architektur.
Ungefähr 90% der Unternehmen sind energiebezogen beschäftigt
und 10% sind dienstleistende Unternehmen. Große Namen sind
beispielsweise DNV, TenneT, Alliander und NRG.
Die Unternehmen auf dem Gelände arbeiten zusammen an
Innovationen und neuem Business, Nachhaltigkeit, Investitionen und
Wissensaustausch. Im Energyclub hat sich beispielsweise auch Watt
Connects niedergelassen: eine Arbeitsgruppe großer Unternehmen
der Energiewelt, die sich auf Innovation und die Energiewende
richten.
Das Powerlab bietet Testeinrichtungen, Präsentations- und
Lehrräume. Alles dreht sich ums Testen, Lernen, Erfinden,
Erneuern und Unternehmen in die Energie der Zukunft. Für große und kleine Unternehmen, aber auch für zusammenarbeitende
Schulungseinrichtungen für Energie- und Umwelttechnik.
Arnhems Buiten als Niederlassungsort
Der Energy Business Park Arnhems Buiten landete bei der Wahl der
besten Gewerbegebiete 2003 in den Top 3. Eine Leistung, auf die wir
noch immer stolz sind!
‚Arnhems Buiten bezeichnet sich zu Recht als der Energy Business
Park der Niederlande. Dank seiner starken Marke handelt es sich um
ein Konzept mit großem Wiedererkennungswert‘, stellte sie Fachjury
fest.
verbonden. Van de grotere ondernemingen met investerings- en researchkracht tot en met de
kleine vernieuwers die gebruikmaken van flexplekken, testfaciliteiten en kennis.
“Grote ondernemingen als DNV GL, TenneT, Alliander en NRG zijn hier dicht bij elkaar gevestigd. Zij verlenen Arnhems Buiten een sterke energiefocus, net als internationaal en mondiaal
opererende organisaties als CNEX, RECS International en Greenlane. Maar ook innovatieve ICT- /
softwarebedrijven, waaronder Phase to Phase en Wazzup, zijn gevestigd op Arnhems Buiten,”
vertelt Achterberg.
Clubs en broedplaatsen
De ondernemingen op het terrein werken samen aan branding, innovatie en nieuwe business,
verduurzaming, investeringen en kennisdeling. Dat gebeurt in de kraamkamers van de duurzame economie van de toekomst op Arnhems Buiten.
6
In den kommenden Jahren wird Arnhems Buiten seine Position
als Zentrum der Energie durch das Anziehen neuer Partner aus
dem Energiesektor sowie durch die Förderung des Austauschs von
Know-how und der Innovation innerhalb des Sektors weiter stärken. Wir wollen uns als treibende Kraft in Bezug auf Innovation
auf dem Gebiet der Energie und Umwelttechnologie abheben.
Arnhems Buiten brachte die Fähigkeiten mit, um gute ergänzende
Netzwerke zu schmieden, kleine Reformer anzuziehen und Arnhems
Buiten für Mieter angenehmer zu gestalten. Arnhems Buiten arbeitet zu diesem Zweck mit kiEMT (Kenntnis und Innovation auf
dem Gebiet der Energie- und Milieutechnologie, einem Netzwerken
aus gut 200 Betrieben, Behörden und Bildungseinrichtungen auf
dem Gebiet der Energie- und Milieutechnologie im Osten der
Niederlande), zusammen. Daneben sind die Entwicklungsgesellschaft
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV und die Netherlands Foreign
Investment Agency (NFIA) mit Betrieben außerhalb der Region und
im Ausland wichtige Kontaktpartner.
7
De samenwerking tussen bedrijven, instellingen en
onderwijs wordt op allerlei manieren bevorderd in
mooi herontwikkelde verzamelgebouwen waar ruimte is voor ondernemen, ontmoeten en onderzoeken.
Zo is in één van de panden bijvoorbeeld een
Energyclub gevestigd: een 24/7 geopend clubhuis
annex broedplaats, met flexibele betaalbare werkplekken voor kleine zelfstandigen en werkruimten
voor samenwerkingsverbanden en groeiende ondernemingen. In de Energyclub is ook Watt Connects
gevestigd: een samenwerkingsverband tussen grote
ondernemingen in de energiewereld, gericht op innovatie en energietransitie.
Een ander borrelend verzamelgebouw is het Powerlab
waar behalve startende bedrijven ook testfaciliteiten,
presentatie- en educatieruimten zijn gevestigd. Alles
draait hier om testen, leren, uitvinden, vernieuwen en
ondernemen in de energie van de toekomst.
8
Arnhems Buiten als vestigingslocatie
Energy Business Park Arnhems Buiten eindigde in de
top 3 van Beste Bedrijventerrein-award 2013. De vakjury: ‘Arnhems Buiten noemt zich terecht hét energy
business park van Nederland. Dankzij hun sterke
brand is het een heel herkenbaar concept.’
De komende jaren zal Arnhems Buiten zijn positie
als centrum van energie verder gaan versterken door
nieuwe partijen uit de energiesector aan te trekken,
kennisuitwisseling te faciliteren en innovatie in de sector te stimuleren. Het park zal zich onderscheiden als
drijver van innovatie in energie en milieutechnologie.
Arnhems Buiten werkt daarvoor samen met kiEMT
(kennis en innovatie in Energie- en Milieutechnologie,
een netwerk van zeker 200 emt-gerelateerde bedrijven, overheden en kennis- instellingen in OostNederland). Ook zijn ontwikkelingsmaatschappij Oost
NV en de Netherlands Foreign Investment Agency
(NFIA) belangrijke schakelpartners met bedrijven van
buiten de regio en in het buitenland.
“
Harry de Vries (directeur
­stichting kiEMT)
Arnhems Buiten is als bedrijventerrein, één van de parels van Oost
Nederland in de (duurzame) elektriciteitssector. Als innovatienetwerk
begeleiden wij nieuwe producten
naar de markt in energie, milieutechnologie en biobased economy.
Veel van de belangrijkste spelers in dit veld vinden
we op Arnhems Buiten. Op Arnhems Buiten is een
sterke combinatie van engineering, testing, consulting én realisatie te vinden, met grote ambities
in samenwerking en internationale vermarkting.
KiEMT is zeer tevreden met de samenwerking met
Arnhems Buiten en de bedrijven die daar ‘wonen’.
Samen versterken wij de energie & milieutechnologie sector in Oost Nederland.
Want hier gebeurt het!
”
9
Deelgebied ‘DEN BRINK’
historisch, monumentaal
B06/07
Eigenwijs en charmant
Gebouw B06/07 uit 1936, is onderdeel van een bijzonder eigenwijs gebouwencomplex
waarin een aantal gebouwen aan elkaar grenzen. Het is gebouwd in de mooie stijl van
de Nieuwe Haagse School en heeft een unieke indeling die allerlei mogelijkheden biedt
voor kantoor- en bedrijfshuisvesting. Een bijzonder charmant gebouwencomplex,
waarvan er maar eentje is.
Den Brink is het deelgebied op Arnhems Buiten waar het ooit allemaal begon. Hier staan de meeste van de monumentale
gebouwen, die de historie in zich dragen van de opkomst van de elektriciteit.
B01
Tijdloos en modern
Om met zorg een modern hoofdkantoor te ontwerpen
in een landgoed dat zich decennialang ontwikkelde
tot monumentaal bedrijvenpark, moet je van goede
huize komen. Dat kwamen de architecten Meyer
en Van Schooten. Zij ontwierpen B01, het tijdloze
hoofdkantoor voor Essent dat in 1996 open ging. Terwijl
deze architecten met het nieuwe Station Rotterdam
Centraal en het ING-kantoor op de Amsterdamse Zuidas
juist prominente blikvangers ontwierpen, lukte het hen
om op Arnhems Buiten een moderne en markante
stijl te combineren met bescheidenheid: het gebouw
overschreeuwt het parklandschap niet, maar past er
tijdloos in. Moderne techniek voor duurzaamheid,
energiebesparing en fijn verblijfsklimaat gaan er
hand in hand met bescheiden, natuurlijke kleuren en
materialen als hout, steen en staal. Parkeren gebeurt
in de parkeerkelder en bezoekers worden ontvangen
in een representatieve entree. Werken in gebouw B01
combineert modern comfort en uitstraling met de
mooiste werkomgeving.
12
“
Bernold Kemperink (sector­
manager IB Cleantech and
Renewable Energy East
Netherlands Oost NV)
Voor mij is Arnhems Buiten altijd
speciaal geweest, mijn allereer­
ste kennismaking is al weer meer
dan 15 jaar geleden toen ik met
Brunel op het park een kantoor
betrok. Nu 15 jaar later ben ik als
sectormanager Cleantech Renewable Energy
verantwoordelijk voor het aantrekken en het
laten landen van EMT bedrijven op de beste
geschikte plekken in Oost Nederland. Arnhems
Buiten heeft iets unieks, het straalt rust uit,
heeft een unieke EMT propositie voor bedrijven
om te groeien. Bedrijven zoeken juist steeds
meer naar een plek waar ze gelukkig van wor­
den en die past bij hun bedrijfsvoering, een
plek waar ze hun doelen makkelijker kunnen
bereiken maar vooral waar hun medewerkers
zich goed voelen. Ik zie Arnhems Buiten als een
locatie die uniek is in zijn soort en die voor veel
bedrijven de unieke landingsplek kan zijn. Ik
ben blij dat we zo’n locatie aan
bedrijven kunnen aanbieden.
”
B01 Zeitlos und modern
Um auf einem Landgut, das sich im Laufe
von Jahrzehnten zu einem monumentalen
Gewerbegebiet entwickelt hat, mit großer Sorgfalt
einen modern Hauptsitz zu entwerfen, muss man
aus gutem Hause kommen. Und genau das trifft
auf die Architekten Meyer und Van Schooten zu.
Sie entwarfen das B01, den zeitlosen Hauptsitz für
Essent die im Jahr 1996 gegründet wurde. Während
diese Architekten mit der neuen Station Rotterdam
Centraal und dem ING-Sitz auf der Amsterdamse
Zuidas prominente Blickfänger entwarfen, gelang
es ihnen, auf Arnhems Buiten einen modernen
und markanten Stil mit Bescheidenheit zu kombinieren: Das Gebäude wird der Parklandschaft
gerecht und passt zeitlos hinein. Moderne Technik
für Nachhaltigkeit, Energieeinsparung und angenehmen Klima gehen Hand in Hand mit bescheidenen, natürlichen Farben und Materialien wie Holz,
Stein und Stahl. Parkplätze bietet die Tiefgarage,
und Besucher werden in einem repräsentativen Eingangsbereich empfangen. Das Arbeiten
in Gebäude B01 kombiniert modernen Komfort
und moderne Ausstrahlung mit einem tollen
Arbeitsumfeld.
B06/07 Eigenwillig und charmant
Gebäude B06/07 aus dem Jahr 1936 ist Teil eines besonderen eigenwilligen Gebäudekomplexes, in dem
mehrere Gebäude aneinandergrenzen. Es wurde im prächtigen Stil der ‚Nieuwe Haagse School’ gebaut
und zeichnet sich durch eine einzigartige Einteilung aus, die allerlei Möglichkeiten für die Ansiedlung
von Büros und Betrieben bietet. Ein besonders charmanter Gebäudekomplex, den es nur einmal gibt.
13
Ontspannen en op krachten komen
Om op nieuwe ideeën te komen, elkaar enthousiast en
scherp te houden en goed werk te verzetten, moet je ook
op krachten kunnen komen, tussentijds goed kunnen
ontspannen of elkaar eens spelenderwijs ontmoeten. Op
Arnhems Buiten kan dat met gemak.
Bijvoorbeeld met een mooie wandeling, bekroond met
een heerlijke lunch bij paviljoen De Kookplaats. De brasserie is gevestigd in een mooi monumentaal gebouw en
voorzien van een heerlijk terras. Ook in de Energyclub
zorgt een goede cateraar voor de juiste arbeidsvitaminen en is er regelmatig informele gezelligheid. Maar het
groene landgoed en de ontmoetingsplekken worden
niet alleen door bedrijven gebruikt. Arnhems Buiten is
ook regelmatig het toneel voor allerlei evenementen, van
hardloop- en skate-wedstrijden tot en met een slow-food
smaakfestijn of een innovatiecongres. Er zijn zelfs tennisvelden en is er een bootcamp-instructeur om lekker aan
je conditie te werken.
B11
De Kookplaats
De Kookplaats is gevestigd in het paviljoen.
Prachtig verscholen in het groen, gelegen
in een glooiing, biedt de voormalige
kantine voor werknemers van KEMA
een informele ontmoetingsplek in een
eigentijdse sfeer van nu. Het beschikt over
een uitgebreide keuken, een sfeervol en
huiselijk ingerichte (lunch)ruimte, een
lichte tuinkamer en een grote veranda,
waardoor het – bij goed weer - goed toeven
is in de buitenlucht. Tijdens kantooruren is
het paviljoen beschikbaar voor iedereen
die net even iets meer verwacht van de
lunch. Heerlijk genieten van vers bereide
sandwiches, samengesteld met producten
van leveranciers uit de directe omgeving.
“
Martijn Bussemaker,
(eigenaar van De Kookplaats)
Op een uniek terrein waar vele
inspanningen worden geleverd,
bieden wij een plek om te ont­
spannen. Waar mensen ontmoe­
ten, netwerken en verbindingen
leggen in een informele, huise­
lijke sfeer. Een bijzondere, veel­
zijdige locatie gesitueerd in een
prachtig groen landschap. Ook is het mogelijk om
vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren.
Uiteraard kan daarbij gebruik gemaakt worden
van de tuinkamer, een speciaal voor
deze gelegenheden ingerichte ruimte.
B11Die Kochstelle
”
Die Kochstelle ist im Pavillon angesiedelt.
Prächtig verborgen inmitten von Grün auf
einem Hügel gelegen, bietet die ehemalige
Kantine für Angestellter von KEMA einen
informellen Treffpunkt in einer ganz
modernen Atmosphäre. Sie verfügt über eine
geräumige Küche, einen stimmungsvollen
und häuslich eingerichteten (Lunch-)Raum,
ein helles Gartenzimmer und eine große
Veranda, wo man sich – bei gutem Wetter
– herrlich an der frischen Luft aufhalten
kann. Während der Geschäftszeiten steht
der Pavillon jedem zur Verfügung, der von
seinem Mittagessen ein kleines bisschen
mehr erwartet. Genuss herrlich zubereiteter
Sandwiches, zusammengestellt aus Produkten
von Lieferanten aus der direkten Umgebung.
14
B16
De Zoetenlaboratorium
Gebouw B16 is een prachtig monumentaal pand
met de naam De Zoetenlaboratorium. Dit gebouw
van circa 1878 m2 bood plaats aan verschillende
testopstellingen op het gebied van energie. Het heeft
een stoere industriële uitstraling, een imponerende
grote open ruimte, twee bestuurskamers en - grenzend
aan de grote open ruimte – diverse bijzondere nissen.
De Zoetenlaboratorium is erg geschikt voor grote
bijeenkomsten en evenementen. De ruimte en de
nissen kunnen volledig naar eigen wens ingericht,
aangekleed en van faciliteiten voorzien worden.
B16 Das Zoeten-Labor
Gebäude B16 ist ein prächtiges monumentales Gebäude mit dem Namen De
Zoetenlaboratorium. Dieses Gebäude mit einer
Fläche von circa 1878 m2 beherbergte verschiedene Testeinrichtungen im Energiebereich.
Es hat eine robuste industrielle Ausstrahlung,
einen imposanten, großen, offenen Raum,
zwei Verwaltungsräume und – an den großen,
offenen Raum grenzend – diverse besondere
Nischen. Das Zoeten-Labor eignet sich hervorragend für große Versammlungen und
Veranstaltungen. Der Raum und die Nischen
können ganz und gar nach Wunsch eingeteilt,
eingerichtet und mit Ausstattung versehen
werden.
15
B31
B31 Das Hochspannungslabor
Het Hoogspanningslab
Gebouw B31 is een traditioneel gebouw
dat voorheen in gebruik was als hoogspanningslaboratorium. Centraal in het
gebouw ligt een enorme bedrijfshal
met kantoren in de buitenring. Daar
tegenaan gebouwd ligt een kleinere hal.
Beide hallen beschikken over bovenloopkranen. In de grootste hal is een
verdiept deel aanwezig. Naast normale
loopdeuren beschikken beide hallen
ook over elektrische overheaddeuren
van 4 bij 6 meter. Dit bijzondere gebouw
biedt genoeg mogelijkheden voor kantoor- en bedrijfshuisvesting.
Gebäude B31 ist ein traditionelles
Gebäude, das früher als Hoch­
span­
nungslabor genutzt wurde. Im Zentrum
des Gebäudes liegt eine enorme
Betriebshalle mit Büros im Außenring.
Daran angrenzend befindet sich eine
kleinere Halle. Beide Hallen besitzen
Deckenkräne. In der größeren Halle gibt
es einen vertieften Bereich. Neben normalen Schlupftüren haben beide Hallen
auch elektrische Overhead-Türen von
4 x 6 m. Dieses besondere Gebäude
bietet genug Möglichkeiten für die
Unterbringung von Büros und Betrieben.
De wow-factor van
B38
Eén van de meest bijzondere gebouwen op Arnhems
Buiten is het voormalige directierestaurant. Gebouw B38
uit 1951 ligt op een heuveltje in het glooiende landschap
en biedt via grote raampartijen mooie uitzichten op het
park. Binnen zorgen authentieke open haarden en een
­statig trappenhuis voor een exclusieve werkomgeving.
Twee bijzondere bedrijven stellen zich voor en vertellen
waarom zij vielen voor dit charmante gebouw.
“
Dominique Becker Hoff (S4 Energy)
Voor mij was het een makke­
lijke keuze om ons bedrijf op
Arnhems Buiten te vestigen.
Hier vond ik de ideale combina­
tie van geschikte testfaciliteiten
én een prettige kantooromge­
ving om te werken en gasten te
ontvangen. Bovendien vind ik
hier belangrijke ontwikkelings­
partners waarmee we intensief samen­
werken om zowel de technologie als het
bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Dit
allemaal verpakt in een prachtige, park­
achtige omgeving maakt
Arnhems Buiten uniek.
16
”
17
Werken waar de geest van de wetenschap waait
“Dit landgoed draagt als voormalig KEMA-terrein de
naam het verzamelpunt te zijn van wetenschap en testen”, zegt Fred Lankamp van certificeringsorganisatie
CNEX-Global. “Die specifieke zichtbaarheid en herkenbaarheid is voor ons heel belangrijk.”
De wetenschappelijke geest die op Arnhems Buiten
waait, past wat Lankamp betreft perfect bij CNEXGlobal. “Wij zijn onderdeel van de CNEx Group. Dat
is een professioneel Chinees onderzoeksinstituut en
certificeringsinstantie op het gebied van explosieveiligheid, uit de Chinese stad Nanyang en opgericht in
1958.
De CNEx Group certificeert elektrische apparatuur die
explosieveilig moet zijn voor gebruik in omgevingen
met een explosieve atmosfeer zoals booreilanden of
de petrochemische industrie.” De tests worden uitgevoerd in de internationaal bekende testlaboratoria van
de CNEx Group. Daarna zorgt CNEx voor de certifice-
ring van producten voor de Chinese markt.
“Maar behalve voor de Chinese markt, is er ook steeds
meer vraag naar de certificering van producten en
apparatuur voor de internationale markt. De sprong
naar de internationale markt is voor veel Chinese
bedrijven een grote en lastige stap. Chinese fabrikanten worstelen immers met een vooroordeel over de
kwaliteit van Chinese producten in het algemeen.”
Daarom richtte de CNEx Group in maart 2014 een certificatie-instelling in het buitenland op: CNEX-Global.
“Hier hanteren we een extra hoge kwaliteitsstandaard
om dat vooroordeel te bevechten”, aldus Lankamp.
De kwaliteit van certificaties voor producten voor
gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is extreem
belangrijk. Lankamp: “Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat NASA een lancering van een Space Shuttle
uitstelde om te wachten tot een certificatie van een
gasdetector afgerond was.”
Voor het certificeringswerk van CNEX-Global voor de
internationale wereld is het noodzakelijk om officieel erkend ‘IECEx Certification Body’ (ExCB) en ‘ATEX
Notified Body (ExNB)’ te zijn, zodat zij mogen certificeren. De vereiste stappen en accreditaties daarvoor
worden doorlopen en zijn naar verwachting eind 2014
afgerond.
“Want fabrikanten die bijvoorbeeld een gasdetector
willen produceren voor de Europese markt, zullen aan
de ATEX-richtlijn moeten voldoen. Als onze accreditatie
rond is, kunnen wij zowel voor de Europese als voor de
internationale en Chinese markt explosie veiligheidcertificering verlenen.” Voor de vereiste tests kan CNEX
Global terecht in de gerenommeerde testlaboratoria
van de CNEx Group. “Daarmee vormt CNEX-Global
feitelijk een brug tussen China en Europa, vandaar ook
onze slogan: CNEX-Global – Where East Meets West.”
Als alle accreditaties rond zijn, kan CNEX-Global haar
naam als certificatie-organisatie vergroten. De huisvesting op Arnhems Buiten helpt daar ook bij, volgens
Lankamp.
“We zochten maar een kleine oppervlakte van 100 tot
200 m2, maar wilden wel de juiste uitstraling, omdat
we een grote internationale markt gaan bedienen
en regelmatig internationale bezoekers op kantoor
kunnen krijgen. Die uitstraling hebben we hier gevonden. We hebben ook in het westen gekeken, maar
in Arnhem is altijd al een internationaal bekende
groep deskundigen in explosieveiligheid gehuisvest
18
CNEX-Global und Tegema entscheiden sich für Charakter
Viele der Gebäude auf Arnhems Buiten weisen einen besonderen
Charakter oder eine besondere Geschichte auf. Dies gilt beispielsweise
für das ehemalige Direktionsrestaurant B38. Diese Villa aus dem Jahr
1951 liegt auf einem Hügel und bietet einen prächtigen Ausblick auf den
abschüssigen Park. Originale Kamine und ein stattliches Treppenhaus
verleihen dem Gebäude eine exklusive Ausstrahlung. Das finden die zwei
Mieter CNEX-Global und Tegema auch. Sie stellen sich vor und berichten,
warum sie sich hier niedergelassen haben.
„Dieses Landgut hat als ehemaliges KEMA-Gelände (KEMA = prüfende,
zertifizierende, untersuchende und beratende Organisation) den Ruf,
Sammelstelle für Wissenschaft und Tests zu sein“, sagt Fred Lankamp
von der Zertifizierungsorganisation CNEX-Global. „Die spezifische
Sichtbarkeit und Wiedererkennbarkeit ist für uns sehr wichtig.“
CNEX-Global ist Teil der chinesischen CNEx-Gruppe. Dabei handelt es sich
um ein Forschungsinstitut und eine Zertifizierungsstelle für elektrische
Geräte in explosiven Atmosphären, wie etwa Bohrplattformen oder
petrochemische Industrie.
CNEX-Global wurde 2014 als neue international zertifizierende Stelle
auf diesem Gebiet gegründet. Sowohl für internationale Produkte und
Geräte für den chinesischen Markt als auch für chinesische Produkte und
Geräte für den internationalen Markt. CNEX-Global möchte seinen Namen
als Zertifizierungsorganisation weiter verbreiten. Die Ansiedlung auf
Arnhems Buiten ist dabei förderlich, meint Lankamp.
„Wir suchten nur eine kleine Fläche, wollten aber unbedingt die richtige
Ausstrahlung, da wir einen großen internationalen Markt bedienen wer­
den und regelmäßig internationale Besucher bei uns im Büro begrüßen
werden. Diese Ausstrahlung haben wir hier gefunden. Wie haben auch
im umliegenden Gebiet gesucht, doch in Arnheim hat sich schon immer
eine international bekannte Gruppe von Experten auf dem Gebiet der
Explosionssicherheit niedergelassen.“
Auch das Ingenieurbüro Tegema entschied sich – neben Niederlassungen
in Eindhoven und Enschede – für Gebäude B38 in Arnheim, denn dieses
passt zur Art der Arbeit, ist repräsentativ und für Kunden gut erreichbar.
Tegema fungiert als Verlängerungsarm der Research & DevelopmentAbteilungen sowohl von etablierten als auch von neu gegründeten inno­
vativen Betrieben. Mit insgesamt 100 klugen Köpfen aus den Bereichen
Mechanik, Megatronik, Software, Physik und Projektmanagement erbrin­
gen sie ihre Dienstleistungen in der Hightechbranche, in der medizinischen
Technologie, der Produktionsautomatisierung, in Automobilsystemen
und maritimen Systemen.
„Für uns gab der ‚Wow-Faktor‘ dieses Standorts den Ausschlag“, erzählt
Geschäftsführer Marc Groothedde. „Unser Kapital ist das Gehirn unserer
Mitarbeiter. Und dabei hilft das“, sagt er, zeigend auf einen Mitarbeiter,
der gerade den grünen Park draußen ansieht, während sich seine Rädchen
drehen.
Tegema arbeitet für die nahe Zukunft beispielsweise am Thema ‚green
mobility‘, wie etwa an intelligenteren Techniken im Bereich Verkehr
­
und Transport. Aber auch am Thema ‚zero defect manufacturing‘, wie
etwa an intelligenteren, sauberen, sparsameren Produktionslinien.
Andere Missionen sind bessere Schiffsantriebe, Verlängerung des
Lebenszyklus von U-Booten, immer feinere Mikro-Montage und weitere
Anwendungsmöglichkeiten von feineren Glasfasern in Elektronik.
Um sich von festen Denkstrukturen lösen zu können, sind ein frischer
Kopf und ein angenehmer Arbeitsplatz nötig, findet Groothedde. „Zu uns
passt daher keine Hierarchie und kein tristes Bürohaus. Was hingegen
sehr gut zu uns passt, sind unser Kamin, die Ruhe, unser Park und ein
leckeres Brötchen im Kochbereich.“
19
geweest: de explosieveiligheidsgroep die nu DEKRA
Certification heet. Bovendien ligt Arnhem gunstig,
op een kruispunt van Noord-Zuid en Oost-West snelwegverbindingen. Met de trein zitten we op iets meer
dan een uur van Schiphol. Ik durf te stellen dat er
in Nederland geen mooiere locatie voor ons soort
bedrijven is.”
Werkomgeving die de radertjes laat draaien
Ook ingenieursbureau Tegema koos – naast vestigingen in Eindhoven en Enschede - voor gebouw B38 in
Arnhem. Want dat past bij het soort werk en is representatief en goed bereikbaar voor klanten.
“Voor ons gaf de ‘wow-factor’ van deze locatie de
doorslag”, vertelt manager Marc Groothedde. Het product dat Tegema verkoopt, is een oplossing, een
invalshoek of een vondst, die een ander niet bedenkt,
als ontwikkelpartner voor de producten en processen van de toekomst. “En daarbij helpt dit”, zegt
Groothedde, wijzend op een medewerker achter een
scherm met daarop een 3D-tekening van een voorwerp. De medewerker zit met zijn armen achter zijn
20
hoofd gevouwen en staart uit het raam het groen in,
terwijl de radertjes draaien. Groothedde: “Ons kapitaal
zit in de hersens van onze mensen.”
Tegema fungeert als verlengstuk van de research &
development afdelingen van zowel gevestigde als
opstartende innovatieve bedrijven. Met in totaal 100
bollebozen in de mechanica, megatronica, software,
fysica en projectmanagement verlenen ze hun diensten in de high-tech industrie, de medische technologie, productie-automatisering, automotive systemen
en maritieme systemen.
“We kijken graag vijf of tien jaar vooruit, wat er dan
mogelijk zou moeten kunnen zijn en werken daaraan
zelf risicodragend mee als co-developer. Dat betekent
dat we ontwikkelopdrachten aangaan voor een vaste
prijs. Dat gebeurt al sinds 1976 zo, toen de matrijzen
voor onderdelen van televisies, radio’s en Walkmans
moesten worden bedacht, getekend en ontwikkeld.”
Om ook bezoekers van het vooruit-ontwikkelen te
overtuigen, zet Groothedde bijvoorbeeld de Quad HD
televisie met waanzinnige resolutie en 3D beeld aan,
terwijl 3D kijken zonder brilletje pas over maanden op
de markt verschijnt.
Tegenwoordig staat op de ‘roadmap’ voor de nabije
toekomst bijvoorbeeld ‘green mobility’: “Slimmere versnellingen voor elektrische fietsen, slimmere technieken in bussen en vrachtwagens. Maar ook ‘zero defect
manufacturing’: verbetering in productielijnen, waarbij
er geen of bruikbaarder afval overblijft of waar geen
foute exemplaren meer van de band rollen.” Andere
doelen zijn betere scheepsaandrijvingen voor schepen, life-extension van onderzeeërs, steeds fijnere
micro-assemblage door middel van ‘micro-dispensing
& -positioning’ en meer toepassingsmogelijkheden van
steeds fijnere glasvezels in elektronica.
Om buiten de gebaande paden te kunnen denken
is een fris hoofd en een aangename werkplek nodig,
vindt Groothedde. “Bij ons past daarom geen hiërarchie, geen herrie van een snelweg of het vliegveld en
geen triest kantoorpand. Wat ons wél past zijn onze
open haard, de rust, ons park om een rondje te lopen,
een lekker broodje van de Kookplaats, onze fotowand
en lekker lachen.”
“
Maria Mazarakis (eigenaar
van Het Inspiratiehuis):
Het Inspiratiehuis biedt een
vernieuwende vergaderom­
geving: een huis voor ont­
moeting, verbinding en
trans­formatie. Inspirerende
vormgegeven trainings- en
vergaderruimten bieden
vele mogelijkheden voor
bedrijven die echt ‘in beweging’ willen
komen. In het Inspiratiehuis vind je
bovendien Arnhemse Kunst en Design,
waarbij alles wat je ziet ook te koop
is. Hierdoor is het interieur letterlijk in
beweging en dus in verandering. Een
dynamische plek om verbinding te maken,
waar cocreatie een heel
natuurlijke werkvorm is.
B48
”
B44
Het Inspiratiehuis
De voormalige portierswoning doet nu dienst als
bijzondere vergaderlocatie. De ingang van Arnhems
Buiten is verlegd om het businesspark nóg beter
bereikbaar te maken, maar het unieke gebouw B44
bleef bestaan en kreeg een geheel nieuwe bestemming.
Het is nu Het Inspiratiehuis: een inspirerende plek waar
bedrijven en organisaties een vergaderruimte kunnen
gebruiken om tot nieuwe ideeën te komen.
B46
B44 Das Inspirationshaus
Die ehemalige Pförtnerwohnung dient
heute als besonderer Versammlungsort. Der
Eingang von Arnhems Buiten wurde verlegt, um die Erreichbarkeit des Businessparks
noch weiter zu verbessern, doch das einzigartige Gebäude B44 blieb bestehen und bekam
einen ganz neuen Bestimmungszweck.
Heute ist es das Inspirationshaus: ein inspirierender Ort, an dem Unternehmen und
Organisationen einen Versammlungsraum
nutzen können, um neue Ideen entwickeln
zu können.
Dakterras en spectaculair
trappenhuis
Gebouw B46 is een karakteristiek en stoer bedrijfspand
uit de jaren ’50, dat inmiddels is aangemerkt als
rijksmonument. Het heeft een markante entree met
een trap en een luifel, een spectaculair trappenhuis,
een lift en een geweldig dakterras. Het gebouw meet
ruim 2000 m2, maar kan in charmante units vanaf 400
meter verhuurd worden.
Het Nederlandse
expertisecentrum Gebouw B48, gelegen op deelgebied Den Brink, is in de jaren ’60 gebouwd volgens de
Nieuwe Haagse School stijl. Dit gebouw heeft één bouwlaag met een kelder en is momenteel in gebruik bij NRG,
het Nederlandse expertisecentrum dat werkt aan kennis, processen en producten voor veilige toepassingen van
nucleaire technologie voor energie, milieu en gezondheid.
B46 Dachterrasse und
spektakuläres Treppenhaus
Gebäude B46 ist ein charakteristisches und robustes Betriebsgebäude aus
den 50er Jahren, das mittlerweile einen
Reichsdenkmal-Status besitzt. Es besticht
durch einen markanten Eingang mit Treppe
und Vordach, ein spektakuläres Treppenhaus,
einen Lift und eine fantastische Dachterrasse.
Das Gebäude misst rund 2000 m2, kann
jedoch in charmanten Einheiten ab 400 m
vermietet werden.
B48 Dem niederländischen
Fachzentrum
Gebäude B48, gelegen im Teilgebiet Den
Brink, wurde in den 60er Jahren im ‚Nieuwe
Haagse School‘-Stil erbaut. Dieses eingeschossige, teilweise unterkellerte Gebäude
wird zurzeit vom NRG, dem niederländischen
Fachzentrum, das an Know-how, Prozessen
und Produkten für sichere Anwendungen
von Nukleartechnologie für Energie, Umwelt
und Gesundheit, genutzt.
21
H02, Energyclub
Flexibel
middelpunt
voor ontmoeten
en ondernemen
Deelgebied ‘DE HES’
innovatie, broedplaats
Een bruisend onderdeel van Arnhems Buiten is deelgebied De Hes. Hier stroomt
de energie in de Energyclub en borrelen de nieuwe ideeën in het Powerlab, te
midden van diverse gebouwontwerpen van de tekentafels van Meyer en Van
Schooten, die ook de ‘klapschaats van ING’ in Amsterdam ontwierpen.
H01
Lekker ruim en
­multifunctioneel
Samen met de populaire Energyclub in H02 – de
twee gebouwen vormen samen één complex
– is H01 een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw, met mogelijkheden voor een bedrijfsrestaurant. Het totale complex telt vier bouwlagen en
is lekker ruim van opzet. Het complex is gesplitst
in 2 delen (H01 en H02). H01 heeft de ingang aan
de zuidzijde, met een bijzonder kunstwerk voor
de deur. Het gebouw meet in totaal ruim 9.500 m².
De vorm maakt het goed mogelijk om delen van
het gebouw apart te verhuren.
H01 Großzügig und
multifunktional
Zusammen mit dem beliebten Energyclub im
H02 – die zwei Gebäude bilden zusammen
einen Komplex – ist das H01 ein multifunktionales Betriebssammelgebäude mit dem Potenzial,
ein Betriebsrestaurant zu beherbergen. Der
gesamte Komplex zählt vier Stockwerke und
ist großzügig geschnitten. Der Komplex ist in 2
Bereiche geteilt (H01 und H02). Das H01 hat seinen Eingang an der Südseite, mit einem besonderen Kunstwerk vor der Tür. Das Gebäude
misst insgesamt 9.500 m². Seine Form bietet
die Möglichkeit, Teile des Gebäudes separat zu
vermieten.
22
De Energyclub is het flexwerkconcept op Arnhems
Buiten. Energie- en milieutechniek is er van oudsher de
rode draad, maar is geen must. Het energieke bedrijfsverzamelgebouw is een broedplaats waar kleine zelfstandige professionals in contact komen met grote
partijen. Waar mooie kruisbestuivingen plaatsvinden,
zodat bedrijven zich samen verder kunnen ontwikkelen.
Ontmoeten gaat in de Energyclub eigenlijk al vanzelf,
in het café, aan de leestafel, bij de lekkere koffie of op
het dakterras. Maar bewoners van de Energyclub en
andere clubleden ontmoeten elkaar ook nog geholpen
door wat regelmaat: elke maand tijdens Energy Boost
bijeenkomsten van de Energyclub. Daar pitchen een of
twee ondernemingen hun activiteiten en kan iedereen
met elkaar van gedachten wisselen.
In de Energyclub wordt veel geïnnoveerd en samengewerkt op het gebied van duurzame energie. Zo streken
in de Energyclub ook al samenwerkingsverbanden van
grote en kleine, nationale en internationale bedrijven
neer.
Een voorbeeld van een internationale organisatie in
de Energyclub is Greenlane, die wereldwijd leverancier is van veredelingstechnieken voor biogas. Maar
ook RECS International is een internationale partij. Zij
vormen het platform waar internationale marktspelers
en overheden proberen tot een pan-Europees systeem
te komen voor het meten en volgen van energie die
aantoonbaar duurzaam is opgewekt.
Greenspread is een adviseur op het gebied van verduurzaming en energie. Zij zien welke oplossingen
voor duurzaamheid goed haalbaar en echt rendabel
zijn en maken overal duurzamere projecten mogelijk.
De Energyclub zelf is bijvoorbeeld met led-verlichting
en bewegingssensoren al duurzamer geworden op
advies van Greenspread.
S4Energy is ook een verduurzamer: zij ontwikkelen een
manier om energie tot zelfs 1 MegaWatt op te slaan
tot een moment waarop we het kunnen benutten.
Dat gebeurt door middel van vliegwieltechniek. Maar
Je kunt er zomaar neerstrijken
met je laptop en meteen beginnen te werken. Of tijdelijk een unit
voor een projectgroep huren. Of
opschalen naar een vloer tot 1000
vierkante meter als een onderneming opeens groeit. Wie zonder
gedoe in een inspirerende en
energieke omgeving wil ondernemen, moet in de Energyclub zijn.
Watt Connects bijvoorbeeld, is een samenwerkingsverband van Alliander, TenneT, DNV GL en de Hogeschool
Arnhem Nijmegen (HAN). Zij werken samen aan het
verhogen van de kennis van professionals en het smeden van een netwerk in de energie- en milieutechniek,
het bevorderen van ideeën, innovaties en demonstraties op het gebied van Smart Energy. Zo ontwikkelden
zij ook samen de Smart Grid simulatietafel waarmee
we beter begrijpen hoe het energienet van de toekomst eruit kan komen te zien. Wat gebeurt er namelijk op het energienet wanneer energieconsumenten
steeds vaker ook zelf energie opwekken, opslaan of
leveren? Of als een hele straat zonnepanelen plaatst of
een elektrische auto aanschaft?
23
“
Energyclub für Begegnungen und
flexibles Unternehmen
Michael Fraats
(directeur Greenspread)
Der Energyclub ist das flexible Arbeitskonzept
in Arnhems Buiten. Kleine selbstständige
Unternehmer können sich hier mit ihrem
Laptop niederlassen, kleine Organisationen
können flexibel Einheiten mieten und bei
Ausbreitung kann man sich auf 1000 m2 vergrößern oder in die Richtung eines anderen
Gebäudes im Energy Business Park gehen.
Der Energyclub ist ein energetischer BusinessKomplex und eine Brutstätte, wo Sie einfach
Kontakt mit wichtigen Partnern aufnehmen
können. Hier jemanden kennenzulernen
ist kein Problem, im Café, im Lesebereich,
bei einem köstlichen Kaffee oder auf der
Dachterrasse. Oder während der monatlichen
Energy Boost Meetings, wo Sie Ihre interessanten Aktivitäten pitchen können. Im Energyclub
wird viel im Bereich nachhaltiger Energie innoviert und zusammengearbeitet. In großen und
kleinen Arbeitsgruppen, national und international.
Hier hat sich zum Beispiel Watt Connects
niedergelassen: die Arbeitsgruppe von
Alliander, TenneT, DNV GL und die Hochschule
Arnhem Nijmegen (HAN). Mit der Smart Grid
Simulationstafel, die sie entwickelt haben, können Sie das Energienetz der Zukunft erkunden:
Was geschieht wenn wir alle Sonnenpanelen
installieren und mit elektrischen Autos fahren?
Aber auch (internationale) Organisationen wie
Greenlane, RECS International, Greenspread
und S4Energy haben sich für den Energyclub
entschieden. Zum Beispiel, um hier Ihr
Büro einzurichten, während Sie ganz in der
Nähe in einem anderen Gebäude Platz und
Einrichtungen vorfinden, um Tests auszuführen oder einen Prototyp zu bauen.
Greenspread en het Energy
Business Park Arnhems
Buiten vormen al ruim twee
jaar een goede match. In
“energiestad” Arnhem is het
voor Greenspread prettig
werken aan de verduurzaming van de Nederlandse
energievoorziening, zeker wanneer
dat kan in een gebouw waarin veel
andere jonge, creatieve, energiegerelateerde ondernemingen gevestigd
zijn. De bereikbaarheid van de locatie
en de prachtige ligging zijn andere
redenen voor Greenspread om zich
helemaal thuis te voelen in
de Energyclub.
ook een softwareontwikkelaar als Wazzup voor dat
software voor de makelaardij ontwikkelt is welkom
en voelt zich thuis in de Energyclub.
Ondernemingen kunnen zich in de Energyclub volledig richten op hun corebusiness, omdat al het
andere al full-service geregeld is. Een aangenaam
frisse uitstraling, goede koffie en catering, een aantrekkelijke receptie met reproservice, wifi, gratis
parkeren en flexibele vergaderruimten: men hoeft
er niet meer over na te denken.
Wanneer bedrijven als gevolg van kruisbestuiving
en innovatie groter groeien, of als zij bijvoorbeeld
ruimte nodig hebben, is dat vanuit de Energyclub
ook snel geregeld: op Arnhems Buiten is ruimte
genoeg. Een zzp’er die uitgroeit tot grotere onderneming kan zijn hele life-cycle op Arnhems Buiten
”
terecht. Een goed voorbeeld is S4Energy. Zij houden
kantoor in de Energyclub, maar maken nu voor het
bouwen van hun prototype gebruik van een ander
gebouw op Arnhems Buiten.
Komt het een keertje zo uit, dan kunnen leden van
de Energyclub ook neerstrijken in twee andere vestigingen: de Energyclub op de Apeldoorn Business
Campus of die in De Spaanse Kubus in Rotterdam.
H21
Straalzender
Gebouw H21 is een modern ontwerp
uit 1993 van het architectenbureau van
Meyer en van Schooten met een mooie
entree met ruim opgezette receptie. Het
gebouw bestaat uit een half verzonken
souterrain, twee volledige verdiepingen
en nog een kleinere derde verdieping over
een deel van het gebouw. Op het hoogste
deel van het gebouw staat bovendien een
koepel waarin een straalzender voor telecommunicatie stond.
De bovenste verdieping is geschikt voor
mooie vergader- conferentieruimten en
biedt prachtig uitzicht over het park.
Flexibele en bruisende huisvesting in de Energyclub
blijkt aantrekkelijk voor startende bedrijven. Eind
2012 is voorzichtig in fases met de Energyclub
begonnen. Eind 2013 was de eerste fase helemaal
verhuurd. Inmiddels heeft wethouder Hans Giesing
van Economische Zaken de tweede fase geopend,
die halverwege 2014 alweer voor tweederde gevuld
is. De derde fase komt er al aan.
H21 Richtsender
Das Gebäude H21 ist ein modernes Design aus dem Jahr 1993 des
Architekturbüros von Meyer und Van Schooten mit einem tollen
Eingangsbereich, der über eine geräumige Rezeption verfügt. Das Gebäude
besteht aus einem halb vertieften Souterrain, zwei richtigen Untergeschossen
und noch einem kleineren dritten Geschoss darüber, das sich über einen Teil
des Gebäudes erstreckt. Auf dem höchsten Teil des Gebäudes steht außerdem
eine Kuppel, in der sich ein Richtsender für Telekommunikation befindet.
Das oberste Stockwerk eignet sich für tolle Versammlungs-/Konferenzsäule
und bietet eine prächtige Aussicht auf den Park.
24
25
“
H29 Aussicht auf den Rhein
Henk Kok (wethouder
gemeente Arnhem):
De eerste keer dat ik op
Arnhems Buiten kwam, was
een jaar of vier geleden. Ik
was wethouder Wijkzaken,
en er was in de Kookplaats
op Arnhems Buiten een
diner georganiseerd voor
een paar zeer actieve bewoners van alle 24 Arnhemse wijken. De mensen
keken hun ogen uit. Iemand zei: “Wat moet het
fijn zijn, als je elke dag hier naar je werk mag.”
Ik deelde dat gevoel. En ik ben blij dat ik nu
als wethouder Milieu regelmatig op Arhems
Buiten te gast ben. Het is een business park
waar samenkomt wat Arnhem bijzonder maakt.
Een zeer inspirerende, groene omgeving. En
de creativiteit en buzz van professionals van
super innovatieve, internationaal opererende
bedrijven op het gebied van energie en milieutechnologie. Er wordt van Arnhem wel eens
gezegd dat het als energiestad de meterkast
van Nederland is. Als we die analogie doortrekken is Arnhems Buiten wat mij betreft de
slimme meter. Een hot spot in een snel ontwikkelende markt, waar wordt gewerkt op de grens
van wat we weten en kunnen. Met schitterende
resultaten, waar de stad trots op is. Arnhems
Buiten is voor mij een van de ultieme
voorbeelden van ons motto Energie,
made in Arnhem.
”
26
In Gebäude H29 blicken Sie von Ihrem
Büro aus auf den Rhein. Das Gebäude
besitzt offene Bürobereiche mit diversen
Versammlungsräumen und ordentlichen eigenen Toiletten- und Kücheneinrichtungen. Es
verfügt über Isolierglas und Aluminiumrahmen.
Im 1. Stockwerk bietet dieses Gebäude eine
weitere Fläche von 430 m2.
H31 Angenehme Arbeitsplätze
Das Gebäude H31 ist ein feines Gebäude der
Architekten Meyer & van Schooten mit einer
Fläche von 3.500 m2. Ein toller Eingangsbereich
mit viel Glas und einem Lift heißt den Besucher
herzlich willkommen, während des gleichzeitig
den Luxus eines zweiten (Personal-)Eingangs
gibt (-1). Der rechte Flügel im Erdgeschoss eignet sich hervorragend als Konferenzraum und
Kantine. Guter Lichteinfall sorgt dafür, dass sich
es sich angenehm arbeiten lässt.
H29
H23 en H25
Uitzicht op de Rijn In gebouw H29 heb je vanaf je kantoor uitzicht op de
Rijn. Het gebouw kent open kantoorvloeren met diverse vergaderruimtes en nette eigen toilet- en
keukenvoorzieningen. Op de 1e verdieping van dit gebouw is nog een ruimte beschikbaar van 430 m2.
Open en modern
Twee bijna identieke gebouwen van het architectenbureau van Meyer en Van Schooten zijn H23 en H25: de
eerste uit 1992 en de tweede in 1994. Metalen gevels met veel glas geven deze tweelinggebouwen een open
en moderne uitstraling. De gebouwen bestaan elk uit twee bouwlagen. Op de etages biedt een gang door het
midden toegang tot de lichte en aangename kantoorruimten aan weerszijden.
H31
Prettige werkplekken
Gebouw H31 is een fijn gebouw van bijna 3.500 m2 van de architecten Meyer & van Schooten. Een mooie entree met
veel glas en een lift nodigt de bezoeker van harte uit, terwijl er ook het gemak is van een tweede (personeels)ingang op de kop van het gebouw (-1). De rechtervleugel
van de begane grond is voorzien van een conferentieruimte en kantine. Goede lichtinval zorgt ervoor dat de werkplekken prettig aanvoelen. Het gebouw biedt een
prachtig uitzicht over het park.
H23 und H25
Offen und modern
Zwei fast identische Gebäude
des
Architekturbüros
von
Meyer und Van Schooten des
Architekturbüros von Meyer
en Van Schooten sind das H23
und das H25, das erste aus dem
Jahr 1992 und das zweite aus
dem Jahr 1994. Metallfassaden
mit viel Glas verleihen diesem
Zwillingsgebäude eine offene
und moderne Ausstrahlung. Die
Gebäude bestehen jeweils aus
zwei Stockwerken. Auf den Etagen
bietet ein Mittelgang Zutritt zu
den hellen und angenehmen
Büroräumen an beiden Seiten.
27
H40, Powerlab
De werkplaats voor de energietransitie
Op Arnhems Buiten staat een lab waar met zorg wordt gewerkt aan de energietransitie van straks: het Powerlab. Hier gedijen nieuwe ideeën, producten, diensten én mensen die er straks aan bijdragen dat de wereld overstapt op een duurzaam
energiesysteem. Of het nou gaat om starters, leergierige scholieren, studenten of werknemers.
“Het Powerlab is een bedrijfsgebouw waar slimme
bedrijven hun innovaties betaalbaar kunnen ontwikkelen en testen”, legt directeur Mark Achterberg uit. Maar
tegelijk is het veel meer dan dat alleen. Het Powerlab
is ook expertisecentrum op alle niveaus: hét platform
voor kennis en nieuwe ‘human capital’ op het gebied
van energietechniek en energietransitie.”
Achterberg werkt sinds begin 2013 behalve met de
grote spelers in de energiesector ook samen met
onderwijsinstellingen aan dit concept. Zoals Jan van
Boekel van het regionaal opleidingscentrum Rijn
IJssel, Tinus Hammink van de Hogeschool Arnhem
Nijmegen (HAN) en met Franske van Duuren van het
Kenniscentrum Bèta Techniek.
“In het Powerlab huizen innovatieve starters die dankzij
de juiste faciliteiten aan hun uitvinding kunnen schaven. Maar ook staat er een simulator die laat zien waar
het naartoe gaat met de slimmere energienetten van
de toekomst”, vertellen de Powerlab-partners. “Hbo- en
mbo-studenten of personeel uit de energie- en milieusector kunnen er stoeien met proefopstellingen van
een solarboot of elektrische auto en vinden een stage
of afstudeerplek. Ook de toekomstige transitiemonteurs en ingenieurs die we later hard nodig hebben,
maar die nu nog op de basisschool zitten, doen hier
met hun juf of meester het proefje dat hen op het
energie-technische spoor zet.”
Ideale omgeving voor innovators
Voor de starters die hun intrek in het Powerlab nemen,
zijn betaalbare werkruimtes beschikbaar met gedeelde faciliteiten zoals een zuurkast, krachtstroom, een
duurproefruimte, klimaatkamer en beregeningsruimte,
perslucht en gereedschappen. Ook biedt het Powerlab
een omgeving waarin de grote ondernemingen uit de
sector als mogelijke launching customer aanwezig zijn.
“De eerste opdrachtgever die de stap van prototype
naar markt helpt overbruggen is misschien wel een
van de grote landelijke spelers op Energy Business Park
Arnhems Buiten”, verheldert Achterberg. Deze ‘grote
vakbroeders’ vormen voor kleine bedrijven bovendien
een bron van kennis, vlak naast de deur. “Maar ook
kunnen kleine vernieuwers makkelijker de aandacht
vestigen op hun dienst of product bij evenementen
en in gezamenlijke branding vanuit het Powerlab. En
zij vinden er óók de juiste stagiairs en afstudeerders
die hen kunnen helpen met research of het uitwerken van een innovatie. Bedrijven die groeien en een
schaalsprong moeten maken kunnen gewoon bij het
studentenuitzendbureau op Arnhems Buiten terecht.”
Expertise op alle niveaus bijeen in Powerlab
De omschakeling van onze huidige energieconsumptie naar een duurzame schone energiehuishouding, de
energietransitie, vereist veel denkkracht van knappe
ingenieurs en innovatiekracht van bedrijven en organisaties.
In het Powerlab krijgen vernieuwende bedrijven ruim
baan. Zij kunnen hun ideeën echt uitvoeren, met
kennis en faciliteiten die normaal gesproken niet vanzelfsprekend voorhanden zijn. Het Powerlab biedt de
ruimte, de voorzieningen en de kennis om innovaties
samen met studententeams van MBO en HBO uit te
voeren.
Daarom wordt Powerlab ook de voedingsbodem waarin de innovators en de monteurs van de toekomst
kunnen ontkiemen. Dat is de reden waarom de onderwijspartners, de grote energiebedrijven verenigd in
SEECE en Arnhems Buiten in oktober 2014 hun samenwerking bezegelden en zichtbaar maakten onder één
vlag met de officiële opening van Powerlab. Bedrijven
en onderwijs vinden er een win-win-situatie.
ELESTOR
De eerste vernieuwer die koos voor vestiging
in het Powerlab is het nieuwe bedrijf Elestor
(www.elestor.nl) van Wiebrand Kout. Elestor
staat voor ELEctricity STORage. Kout werkt aan
een nieuw type batterij waarmee het mogelijk
is om duurzaam opgewekte energie van wind
of zon vast te houden tot het moment waarop
we het willen gebruiken. De nieuwe batterij
kan dat goedkoper dan tot dusver ontwikkelde
accu’s. Bovendien kan de batterij doorontwikkeld worden voor gebruik in de ‘smart grid’,
het netmodel waarin de lokale gebruikers ook
steeds meer zelf de opwekkers van energie
zullen worden.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
KIC InnoEnergy en Gelderland Valoriseert!
steunen Elestor bij deze nieuwe ontwikkeling.
Kout over het Powerlab: “Het was voor mij
een slimme keuze om Elestor hier te vestigen
omdat alle labfaciliteiten en infrastructuur al
aanwezig waren. Ik kon daarom zonder tijdverlies starten met de ontwikkeling. Er is hier ook
een uitstekend netwerk van onderwijsinstellingen, innovatieve starters en grote spelers in de
elektriciteitssector. Recent startte bijvoorbeeld
een masterstudent van de HAN met zijn project voor Elestor en er is ook al gesproken met
Rijn IJssel over stageplaatsen voor MBO’ers. Ik
vind Arnhems Buiten bovendien een prachtige werkomgeving, waar al sinds 1938 wordt
gewerkt aan nieuwe technologie voor een
betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Het is
erg leuk om nu met Elestor bij te dragen aan
deze traditie.”
Jan van Boekel (Rijn IJssel), Tinus Hammink (HAN) en
Franske van Duuren (KCBT) leggen uit hoe belangrijk
het is om van Powerlab ook een breed expertisecentrum en educatiecentrum te maken.
28
29
“Laat staan dat basisscholen budget hebben om allemaal een zonnecel te kopen voor de les. Komen alle
scholen een dag hier naar toe, dan zetten leerlingen en
de juf opeens zelf een autootje in beweging met een
zonnecelletje. En ze ontmoeten een echte uitvinder als
Wiebrand. Als er elke dag 30 leerlingen komen, bereik
je er een paar duizend per jaar.”
Het is dan ook niet voor niets dat Technoplanet net als
Elestor hun intrek namen in Powerlab. Technoplanet
is aanbieder van technische lespakketten voor basisscholen en voortgezet onderwijs.
“
Jemy Pauwels
(senior investment manager PPM Oost)
Powerlab biedt als platform voor Cleantech & Energy Startups in
combinatie met onderzoek & onderwijs voor investeerder PPM Oost
een unieke incubator omgeving. Startups kunnen in deze omgeving
door middel van thematische samenwerking, innovatief onderzoek,
testen en productie van (innovatieve) componenten doorgroeien
van een eerste idee naar werkelijkheid. Voor PPM Oost biedt deze
omgeving een voorbeeld van een belangrijke broedplaats voor
nieuwe investeringsproposities. Juist door samenwerking tussen bedrijven en
onderwijs kunnen nieuwe onderscheidende startups ontstaan die interessant
kunnen zijn voor de verdere uitbreiding van de EMT-portfolio van
PPM Oost.
”
“Uitvindingen zullen elkaar in snel tempo opvolgen.
De energietransitie vergt al op hele korte termijn
veel meer en specifieker opgeleid personeel voor het
bedenken en toepasbaar maken van al die nieuwe
energietechnieken. De grote energiebedrijven vragen
ons daarom ook om goed geclassificeerd personeel.
Daarom zijn er hoogopgeleide technici en ook monteurs nodig die deze nieuwe technieken, de nieuwe
zonnepanelen, warmtepompen en slimme energieopslagmogelijkheden installeren en onderhouden.
Onderwijs, overheid en ondernemingen moeten daarvoor hard samenwerken.”
Voor hbo-opleidingen op het gebied van energietechniek gebeurt dat inmiddels al gestructureerd in
de publiek-private samenwerking SEECE (Sustainable
Electrical Energy Centre of Expertise, www.seece.nl).
Hammink is programmamanager van dit expertisecentrum dat zich richt op meer studenten op hbo-niveau.
In SEECE werkt de HAN samen met grote energiegerelateerde bedrijven en mede-initiatiefnemers DNV
GL (voormalig KEMA), Liander, TenneT, ALFEN en kiEMT.
“Maar voor elke 100 ingenieurs die technieken bedenken, zijn er straks ook 300 installateurs en monteurs
nodig”, onderstrepen Hammink en Van Boekel.
Van Boekel, Hammink, Achterberg en de andere partners merken dat het momentum voor het concept
Powerlab goed is. “De rijksoverheid heeft de energie-
30
en milieutechnische sector aangewezen als een van de
topsectoren voor de toekomst. De provincie volgt dat
spoor ook. De gemeente Arnhem omarmt de sterke
focus van de HAN op energietechniek en noemt de
concentratie van kennis in die sector als unique selling
point. Ook draagt de gemeente daaraan verder bij met
de campagne ‘Energy Made in Arnhem’. De partners zijn
dan ook enthousiast over hun samenwerking: “Nergens
anders richt een samenwerkingsverband zich zo specifiek en breed op de energietransitie.”
Een echte uitvinder ontmoeten
Voor de nauwere verweving van onderwijs met
EMT-bedrijven, is een fysiek educatiecentrum in het
Powerlab een zegen. “Kennis en enthousiasme overbrengen slaagt nu eenmaal beter in een betekenisvolle
omgeving”, stelt van Duuren.
In Powerlab reserveren ze daarom ruimte voor proefopstellingen, prototypes, proef- en testmateriaal waarmee
voor leerlingen, bijlerend personeel en studenten het
kwartje valt. Ze ervaren er de lol van de techniek, de
geest van innovatie en de impact van het vakgebied op
de maatschappij.
“We vragen betrokken onderwijsinstellingen en bedrijven om interessant proef- en demonstratiemateriaal
vast of tijdelijk beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen
leerlingen en studenten op allerlei niveaus zélf alles
meten en regelen, bekijken en testen in het lab.”
Een solarboot, elektrische bakfiets of auto op duurzame
energie. Zonnepanelen, schakelborden, de accu van
Elestor… “Een lab vol met dat soort zaken inspireert
veel meer dan een klaslokaal met een lesboek en een
schoolbord”, weet van Duuren van het Kenniscentrum
Bèta Techniek uit ervaring. Van Duuren’s missie is om
bètatechniek onder de aandacht te brengen bij leerlingen op alle niveau’s in Oost-Nederland. Door de praktijk
naar school te brengen, of anders de school naar de
praktijk.
“Niet elk mbo kan een eigen solarboot hebben om uit
elkaar te halen. Maar zet je er een in dit lab, dan kunnen
alle mbo-scholen er achtereenvolgens een week mee
aan de slag.”
Hetzelfde geldt volgens Van Duuren in het primair
onderwijs, waar leerkrachten techniekles geven, maar
eigenlijk zelf meestal geen technische focus hebben.
Bedrijven helpen mee
De aanpak van de Powerlab-partners kan op enthousiasme rekenen van veel bedrijven in de energie- en
installatiesector die straks al dat human capital nodig
hebben. Van installateurs die een schakelbord beschikbaar stellen tot en met de grote samenwerkende
energiebedrijven van Watt Connects. “Die stellen hun
Smart Grid demonstratietafel beschikbaar voor educatief gebruik. Daarmee zie je in één oogopslag wat er
met de vraag op het stroomnet gebeurt als iedereen in
een straat ineens een elektrische auto gaat rijden. Of
juist wat het aanbod wordt als iedereen zonnepanelen
installeert.”
“Een vmbo-school die al een keer met de Smart
Gridtafel kwam experimenteren, leverde negen aanmeldingen voor een technische mbo-opleiding op”,
vertelt Van Duuren. “Terwijl de school zelf dacht dat er
geen techneuten onder hun leerlingen waren.”
“
Powerlab Arbeitsplatz für die Energiewende
In Arnhems Buiten steht ein Labor, in dem mit Sorgfalt an der Energiewende der Zukunft gearbeitet
wird: das Powerlab. Hier gedeihen neue Ideen, Produkte, Dienstleistungen und Menschen, durch die
welche die Welt langsam aber stetig auf ein nachhaltiges Energiesystem umsteigt. Ob es sich nun um
Starter, neugierige Schüler, Studenten oder Arbeitnehmer handelt.
Das Powerlab ist ein Betriebsgebäude, in dem intelligente Unternehmen ihre Innovationen bezahlbar
entwickeln und testen können. Das Labor bietet bezahlbare Arbeitsräume mit u. a. Einrichtungen wie
Laborabzüge, Kraftstrom und Gerätschaften.
Aber das Powerlab ist auch ein Kompetenzzentrum: die Plattform für Fachwissen und neues
„human capital” im Bereich von Energietechnik und Energiewende. Die Schulungseinrichtungen
auf Berufschul- und Fachhochschulebene arbeiten mit den Unternehmen zusammen. Hier stehen
regelmäßige interessante Testaufstellungen, mit denen die Schüler und Studenten verschiedener
Schulungseinrichtungen experimentieren können. Es können auch Grundschulen in das Powerlab
kommen und lernen, wie wichtig der Energiesektor für die Zukunft ist.
Innovative Startups, die sich für das Powerlab entscheiden, lassen sich neben den großen Unternehmen
aus dem Sektor nieder, die möglicherweise Launching Customer werden können. Die großen nationalen Berufskollegen sind für kleine Unternehmen außerdem eine Quelle des Fachwissens, direkt vor
der Tür. Innovative Unternehmen können auch Praktikanten und Studienabgänger finden, die ihnen
bei Research und der Ausarbeitung der Innovationen helfen können. Für wachsende Unternehmen
und Unternehmen, die einen Quantensprung machen müssen, gibt es in Arnhems Buiten die
Studentenarbeitsargentur.
Elestor ist so ein Startup. Dieses Unternehmen arbeitet an einer neuen Batterie, um nachhaltig
erzeugte Energie bis zu dem Moment zu speichern, wenn wir sie benutzen möchten.
Wiebrand Kout von Elestor: „Ich habe eine gute Entscheidung getroffen, mich mit Elestor hier niederzulassen, da schon alle Laboreinrichtungen und Infrastrukturen vorhanden waren. Ich konnte daher
ohne Zeitverlust mit den Entwicklungen beginnen. Es gibt hier auch ein ausgezeichnetes Netzwerk
der Schulungseinrichtungen, innovativen Startern und großen Spielern des Energiesektors.“
Jasper Verstand (wethouder
gemeente Renkum)
Arnhems Buiten is een bijzonder bedrijventerrein.
Natuurlijk vanwege de ligging
in twee gemeenten (Renkum
en Arnhem), maar vooral vanwege de ruime opzet en groene
omgeving. Deze omgeving past
prima bij duurzame en innovatieve bedrijvigheid. Het Powerlab is daar een
prachtig voorbeeld van. De gewenste samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid
komt hier echt van de grond. Daarmee is het een
uitstekend voorbeeld voor anderen en kan het een
aantrekkende werking hebben op andere bedrijven. Dat is goed voor de ontwikkeling van Arnhems
Buiten en vergroot de werkgelegenheid in onze
regio. Daarnaast laten we leerlingen van onze scholen in het Powerlab kennis maken met duurzame
energietechnologie om ze zo te interesseren voor
een technische opleiding. Renkum heeft stevige
ambities als het gaat om duurzaamheid, onderwijs en economie. Dat komt allemaal samen in het
Powerlab. Vandaar dat wij de oprichting ondersteunen. Het is mooi dat we hierin samen met
de gemeente Arnhem kunnen optrekken.
”
31
Deelgebied ‘De Rosandepolder’
testen, certificeren
Het deelgebied De Rosandepolder ligt tussen de Klingelbeekseweg en de Rijn. Op dit deel van Energy Business Park Arnhems
Buiten heeft DNV GL al meer dan 80 jaar ervaring met het testen, inspecteren en certificeren van componenten wereldwijd.
R40
M01
Mariëndaal Centre of Excellence
Het Mariëndaal Centre of Excellence, ontworpen door architectenbureau GROUP A, telt
circa 34.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Er zijn vier kantoorverdiepingen met
mogelijkheden voor verschillende kantoorconcepten. Het gebouw is compact en carrévormig. De overwegend glazen begane grond
volgt het natuurlijke reliëf van het landschap.
In het Mariëndaal Centre of Excellence zijn
allerlei duurzame maatregelen verwerkt.
Het Elektrum
Het Elektrum aan de Klingelbeekseweg is een congrescentrum voor 2 tot 300 personen in deelgebied Rosande. Op de
begane grond en de eerste verdieping zijn vergaderzalen
voor kleine tot grote groepen gesitueerd. De tweede verdieping, is een heel lichte ruimte met prachtige lichtinval en kan
zich lenen als museum of expositieruimte. Met de juiste creatieve restyling zou het gebouw verder als congrescentrum,
maar ook als horecagelegenheid of bedrijfsruimte kunnen
dienen. De totale oppervlakte meet bijna 5.200 m². Er is
onder meer een ontvangstbalie, controlekamers met zicht op
diverse ruimten, en een keuken.
Deelgebied ‘Het Mariëndaal’
innovatief, eigentijds
Op deelgebied Het Mariëndaal is het innovatieve en eigentijdse hoofdkantoor van TenneT gevestigd.
R19/21 Kurzschlusslabor
R19/21
Kortsluitlaboratorium Het kortsluitlaboratorium van
DNV GL is wereldwijd het meest bekende, grootste onafhankelijke laboratorium voor het testen en
certificeren van midden- en hoogspanningscomponenten die gebruikt worden in de elektrische
transmissie- en distributienetten. Fabrikanten en nutsbedrijven wereldwijd, met name in Europa,
Azië, Amerika en het Midden-Oosten, maken intensief gebruik van dit kortsluitlaboratorium.
R32
Hoogspanningslaboratorium
Het hoogspanningslaboratorium van
DNV GL test kabels, accessoires, isolatoren, vermogens- en instrumenttransformatoren, schakelinstallaties,
panelen en andere onderdelen. Het
nieuwe 4500 m2 grote hoogspanningslaboratorium zorgt voor een grote
flexibiliteit in testruimtes en testapparatuur die door het hele laboratorium
gebruikt kunnen worden. Rekening
houdend met de grootte, het comfort en de beschikbare faciliteiten is
het hoogspanningslaboratorium het
grootste commercieel geëxploiteerde hoogspanningslaboratorium ter
wereld.
32
M01
Mariëndaal Centre of
Excellence
Das Kurzschlusslabor von DNV GL ist weltweit das bekannteste, unabhängige Labor für Tests und Zertifizierungen
von Mittel- und Hochspannungskomponenten, die in den
elektrischen Übertragungs- und Verteilernetzen verwendet werden. Hersteller und Versorgungsunternehmen
weltweit, insbesondere Europa, Asien, Amerika und der
Mittlere Osten nutzen dieses Kurschlusslabor intensiv.
Das Mariëndaal Centre of Excellence,
entworfen durch das Architekturbüro
GROUP A, hat ungefähr 34.000 m2
Bruttogrundfläche.
Es
gibt
4
Bürogeschosse mit den Möglichkeiten
für verschiedene Bürokonzepte. Das
Gebäude ist kompakt und quadratisch. Das fast vollständig verglaste
Erdgeschoss passt sich in das natürliche
Relief der Landschaft ein. Im Mariëndaal
Centre of Excellence wurden verschiedene nachhaltige Maßnahmen verarbeitet.
R32 Hochspannungslabor
Das Hochspannungslabor von DNV GL testet Kabel,
Zubehör, Isolatoren, Leistungs- und Messtransformatoren,
Schaltanlagen, Paneelen und andere Bauteile. Das
neue Hochspannungslabor mit einer Fläche von 4500
m2, sorgt für eine große Flexibilität in den Testräumen
und für die Testgeräte, die im gesamten Labor verwendet werden können. Unter Berücksichtigung der Größe,
dem Komfort und den verfügbaren Einrichtungen ist das
Hochspannungslabor das größte kommerziell genutzte
Hochspannungslabor der Welt.
R40 Das Elektrum
Das Elektrum im Klingelbeekseweg ist ein
Kongresszentrum für 2 bis 300 Personen im Teilgebiet
Rosande. Im Erdgeschoss und im ersten Stockwerk
befinden sich Versammlungsräume für kleine bis große
Gruppen. Das zweite Stockwerk ist ein sehr heller Raum
mit tollem Lichteinfall und eignet sich als Museum oder
Ausstellungsraum. Mit dem richtigen kreativen Umstyling
könnte das Gebäude ferner als Kongresszentrum, aber
auch Gastronomiebereich oder Betriebsraum dienen. Die
gesamte Oberfläche misst fast 5.200 m². Heute gibt es hier
unter anderem einen Empfangstresen, Kontrollzimmer mit
Blick auf diverse Räume sowie eine Küche.
TenneT is de eerste grensoverschrijdende netbeheerder van Europa. Met ongeveer 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland
en 1800 werknemers behoort het bedrijf tot de vijf grootste elektriciteitstransporteurs in Europa.
TenneT richt zich op de ontwikkeling van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie.
“
Mel Kroon (CEO TenneT)
Ons innovatieve kantoor koppelt duurzaamheid en energiezuinigheid aan energie, inspiratie en werkplezier voor medewerkers. Dat past
uitstekend bij de ambities en kernwaarden van de
TenneT-organisatie. In dit pand zullen wij verder
werken aan een duurzame en internationale elektriciteitsvoorziening in binnen- en
buitenland.
”
33
17
De wow-factor van
gebouw B38
r
a
a
n
k
e
g?
n
i
Op zo
t
s
e
v
uis
h
e
r
e
d
bijzon
Op Energy Business Park Arnhems Buiten zijn diverse kantoor- en
bedrijfsruimten te huur. U kunt zich vestigen in één van de vele
monumentale panden, maar ook nieuwbouw in deze buitengewone,
parkachtige omgeving behoort tot de mogelijkheden.
Kijk op www
.arnhem
sbuiten.nl vo
or een over z
icht van ons
actuele aanb
od.
Spaanse Ku
bus
Brandboxx
Hannover
ARRA Management B.V.
ARRA Management is de trotse beheerder van Energy Business Park
Arnhems Buiten. Op Arnhems Buiten willen we dat de bedrijven en
organisaties die er gevestigd zijn het goed hebben, ook dat is energie.
We zorgen voor een zo prettig mogelijke (werk)omgeving voor alle bewoners
én bezoekers op Arnhems Buiten.
Vanuit een passend concept geeft ARRA Management invulling aan diverse
vastgoedprojecten en neemt daarbij alle beheertaken uit handen.
ARRA Management heeft de mensen in huis met de ruimste ervaring in
intensief beheer van nieuw en bestaand vastgoed.
B38
Statig met uitzicht
B38 Stattlich mit Aussicht
Mit seiner Aussicht auf den Park, den Tennisplatz und das Rijnvallei (Rheintal)
Met het uitzicht over het park, de tennisbaan en de Rijnvallei, biedt het
bietet das ehemalige Direktionsrestaurant B38 den vielleicht schönsten Ausblick
voormalige directierestaurant B38 misschien wel het mooiste vergezicht van
über das gesamte Arnhems Buiten. Auf einer Böschung gelegen, hat sich das stilvolle
heel Arnhems Buiten. Gelegen op een glooiing, is het stijlvolle ex-restaurant
Ex-Restaurant in einer prächtigen Bürovilla mit schickem Eingang und Treppenhaus
nu een prachtige kantoorvilla met chique
entree en trappenhuis en diverse
und diversen Kaminen verwandelt.
Die Villa wurde in denFOTOGRAFIE
50er Jahren erbaut und
‘BEDRIJFSHUISVESTING’
REDACTIE EN
VORMGEVING
open haarden. De villa is gebouwd in deSpeciale
jaren ’50uitgave
en volledig
gerenoveerd
in
2001/2002 vollständig renoviert.
Mittlerweile
besitzt dieses
besondere
Gebäude einen
2014
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Caroline
van den Akker
Uitgeverij
Jager
Uitgeverij Jager
2001/2002. Inmiddels is dit bijzondere gebouw aangemerkt als
Denkmal-Status.
Arthur Jager
monument.
Postbus 2711
ABONNEMENT
7301 EE Apeldoorn
€ 100,- voor 6 nummers
T 0571 - 29 24 27
JOURNALISTEN
WEBLOG
per jaar, exclusief BTW
M 06 - 223 91 776
Renske van den Berg
Ludo Haveman
www.bedrijfshuisvesting.info
en verzending
E [email protected]
Hanny van Eerden
Monique Jager
34
34
Vastgoedprojecten die wij momenteel in beheer hebben zijn: Aachen
Arkaden, Apeldoorn Business Campus, Brandboxx Hannover, Energy
Business Park Arnhems Buiten, Mooierplein in Amersfoort, O-Four in
Groningen, Spaanse Kubus in Rotterdam, Trade Mart Langenhagen en
ZEP Middelburg.
ZEP Middelb
urg
Wilt u wete
n wat de m
Neem conta
ogelijkheden
ct met ons
zijn?
op, wij staa
n u graag te
woord
!
+31 85 210 44 01
[email protected]
www.arramanagement.nl

Vergelijkbare documenten