Les 01 OK

Commentaren

Transcriptie

Les 01 OK
Basiscursus
Klassieke muziek
Door Hélène Codjo
Cursus overzicht
Muziek Geschiedenis
1600-1830
Componisten
van Monteverdi tot Beethoven
Instrumenten
van het symfonie-orkest
Vormen
Barok en Klassiek vormen
een klassiek concert: ouverture, concerto, symfonie
8 lessen
BAROK (1600-1750)
Les 1: « Ontstaan van Klassieke
muziek »
Viool & familie Stradivari & Vivaldi
Concerto
Les 2: « Kenmerken van de Barok »
Basso continuo
Italiaanse en Franse componisten
Suite & ouverture
Les 3: « Ontwikkeling van de Barok » De stem
Engelse componisten: G.F. Handel
Oratorio & opera
Les 4: « Einde van de Barok » Pijporgel
J.S. Bach
Canon & fuga
KLASSIEK (1750-1830)
Les 5: « De klassieke stijl »
De hout blaasinstrumenten Haydn symfonie & sonatevorm
Les 6: « Ontwikkeling van Klassiek »
Koperen
blaasinstrumenten Mozart opera & concerto
Les 7: « Top van Klassiek » Harp & percussies Eerste Weense School
strijkkwartet
Les 8: « Einde van Klassiek » Fortepiano
Beethoven sonate
Lesmateriaal
Website: www.cursusklassiek.jimdo.com
Klik op "basiscursus" en dan op "les …"
Het lesmateriaal bestaat uit een link naar een Youtube
Playlist, een PDF van de presentatie en een lijst van de
muziekstukken (discografie).
Les 01
1. Instrument: de viool
2. Geschiedenis & Stijl: Ontstaan van klassiek
3. Componist & Werken: Vivaldi & de «4 jaargetijden»
4. Vorm: concerto
1.De strijkinstrumenten
30
viool
12
altviool
10
cello
8
contrabas
Hoe klinken zij?
viool
altviool
cello
contrabas
Viool en Altviool
viool
altviool
viool: J.-S. Bach sonata nr 1
viool: Saint-Saëns Introduction et rondo capriccioso
altviool: Hindemith - Der Schwanendreher
Viool en Altviool samen:
Mozart - Sinfonia concertante
Mozart: Symfonia concertante (1779)
De strijkstok
Wijze van bespelen
• Zonder strijkstok = pizzicato
• Met strijkstok = (con) arco
• Met een trilling van de hand = tremolo
J&J.Strauss: Pizzicato Polka
Ravel : Strijkkwartet
2. Geschiedenis
Een viool maken
Familie Amati
Andrea Amati
(1511?-1580?)
Antonio Amati
vader - zoon
meester - leerling
Girolamo Amati
Nicolo Amati
(1596-1684)
Antonio Stradivari
(1644-1737)
Girolamo Amati II
(1649-1740)
Andrea Guarneri
(1626-1696)
Giuseppe Guarneri
Giuseppe Guarneri «del Gesu»
(1698-1744)
Antonio STRADIVARI
(1644-1737)
Aantekeningen van Stradivari
Spaanse Stradivarius II - 1687
Palacio Real - Madrid
De delen van een viool
Vioolbouwer
Vioolbouwer
Vioolbouwer
3. Componisten &
Werken
Antonio VIVALDI
(1678-1741)
’De rode Priester’
•
1703
Wordt priester, tot 1706
Wordt violist bij een meisjesweeshuis
•
•
• Vanaf 1705: Eerste werken (Opus 1-2)
door Giuseppe Sala in Venetië
gepubliceerd
• Vanaf 1711: werken (Opus 3-13) door
Estienne Roger in Amsterdam
gepubliceerd
•
1973: Catalogus door Peter Ryom: RV
(Ryom Verzeichnis)
• 500 concerten (meestal voor viool), 46 opera’s, 73
sonates, gewijde muziek (Gloria, Stabat mater,
Magnificat, psalmen), kamermuziek en symfonieën.
Twee belangrijke werken
L’Estro harmonico, op.3 n°1-12 (1711)
12 Concertos voor 1, 2 of 4 violen
De 4 Jaargetijden, op.8 n°1-4 (1725)
Concerto Nr. 1 in E majeur, Op. 8, RV 269, "La primavera" (Lente)
Concerto Nr. 2 in g mineur, Op. 8, RV 315, "L'estate" (Zomer)
Concerto Nr. 3 in F majeur, Op. 8, RV 293, "L'autunno" (Herfst)
Concerto Nr. 4 in f mineur, Op. 8, RV 297, "L'inverno" (Winter)
4.Vorm:
Het Concerto
Concerto grosso
= langzaam / snel / langzaam / snel
L’Estro Armonico
= snel / langzaam / snel
L’Estro Armonico op.3 n°10, RV580
Kenmerken van het concerto
•Dialoog tutti / solo
•
Drie delen:
Snel / Langzaam / Snel
= Allegro / Largo (Adagio) / Allegro (Presto)
•Virtuositeit / emotie
De Vier Jaargetijden op.8 (1725)
• Lente
• Zomer
• Herfst
• Winter
Concerto Nr. 1 in E majeur, Op. 8, RV 269, "La primavera" (Lente)
Vogels
Concerto Nr. 2 in g mineur, Op. 8, RV 315, "L'estate" (Zomer)
• 2e deel: hitte
• 3e deel: onweer
Concerto Nr. 3 in F majeur, Op. 8, RV 293, "L'autumno" (Herfst)
• 3e deel: de jacht
Concerto Nr. 4 in f mineur, Op. 8, RV 297, "L'inverno" (Winter)
Kou en wind
Humor :-)
Tot volgende week!
www.cursusklassiek.jimdo.com