Aalst Breda Course of Pediatric Dermatology

Commentaren

Transcriptie

Aalst Breda Course of Pediatric Dermatology
OLV Ziekenhuis
Kathleen De Beer
DA-code 852-581-3
9300 Aalst
Congrescentrum De Montil
Moortelstraat, 8
1790 Affligem (Essene)
Routebeschrijving
Vanuit Brussel
Volg de E40, richting Oostende. Neem uitrit 19A Affligem.
Sla rechtsaf. Neem dan rechts de Bellestraat en volg deze ongeveer 1 km. Neem links de Lombeekstraat en u komt na 250 m op
de Ternatsestraat. Sla linksaf en volg 400 m.
Neem dan links de Moortelstraat, waar u na 50m rechts De Montil
vindt en links een ruime parkeergelegenheid
Vanuit Gent/Oostende:
Volg de E40 richting Brussel. Neem uitrit 19A Affligem.
Sla linksaf en rij de brug over. Neem dan rechts de Bellestraat en
volg deze ongeveer 1 km. Neem links de Lombeekstraat en u komt
na 250 m op de Ternatsestraat. Sla linksaf en volg 400 m. Neem
dan links de Moortelstraat, waar u na 50m rechts De Montil vindt
en links een ruime parkeergelegenheid.
Aalst Breda Course
of
Pediatric
Dermatology
Third edition
Vrijdag 23 september 2016
Congrescentrum De Montil
www.olvz.be
Dr. M. Morren (Leuven)
- Genetics and epigenetics in the skin
Prof. Dr. C. Gelmetti (Milaan)
13:15u Lunch
14:15u - 15:45u
- Dermoscopy
Prof. Dr. R. Grimalt (Barcelona)
Dr. B. Kunz (Hamburg)
- Wounds and wound care
Prof. Dr. H. Beele (Gent)
15:45u Test yourself in Pediatric Dermatology
Dr. A. Hulsmann (Breda)
16:30u Slot
Accreditering: 6 CP (credit points)
http://www.espd.info
http://www.ashakiran-kautala.be
Inschrijven vóór 15 juni 2016 aub,
t.a.v. Kathleen De Beer, OLV Ziekenhuis, Moorselbaan 164, 9300 Aalst
E-mail: [email protected] – Tel. 053 72 42 28
Dr. D. Van Gysel, Aalst
Dr. A. Hulsmann, Breda
Dr. D. Van Gysel (Aalst)
zal aanwezig zijn op het symposium en is assistent kindergeneeskunde / dermatologie /
lid van de ESPD* (* schrappen wat niet past)
We kijken er naar uit om u op ons symposium te mogen
verwelkomen.
11:45u - 13:15u
q
Om het gebeuren interactief te houden wordt het aantal
deelnemers gelimiteerd, volgens volgorde van inschrijven
en betaling van het inschrijvingsgeld. Dankzij Eucerin,
Nutricia, Pampers en een aantal co-sponsors kunnen
we het inschrijvingsgeld beperken tot een symbolische
bijdrage van 25 € (ten voordele van Asha Kiran, een
kleinschalige kliniek voor basisgezondheidszorg in India)
voor gevestigde kinderartsen / dermatologen en de
cursus gratis aanbieden aan assistenten en leden van de
ESPD.
11:15u Pauze
q
Voor deze derde editie kunnen we opnieuw rekenen
op de medewerking van “lokale” sprekers uit België en
Nederland, en van andere prominente leden van de
“European Society for Pediatric Dermatology”.
- Infestations
Prof. Dr. T. Kakourou (Athene)
- Viral infections
Prof. Dr. Z. Szalai (Boedapest)
Rizivnummer
Als kinderarts / dermatoloog worden we dagelijks met
huidproblemen bij kinderen geconfronteerd. Het doel
van deze cursus is dan ook enerzijds de differentieeldiagnostiek en anderzijds de actuele aanpak van
enkele veel voorkomende huidaandoeningen toe te
lichten en uit te werken.
09:45u - 11:15u
Dr. M. Cutrone (Venetië)
E-mail adres
Geachte collega,
09:00u Ontvangst
Aalst Breda Course
Naam
of
Pediatric
DermatologyAdres
Uitnodiging
zal aanwezig zijn op het symposium en stort 25 € op het rekeningnummer BE52 4280 0703 0109
met vermelding “ABC of Pediatric Dermatology”
Programma

Vergelijkbare documenten

Gelijkvloers

Gelijkvloers Neem dan links de Moortelstraat, waar u na 50m rechts De Montil vindt en links een ruime parkeergelegenheid Vanuit Gent/Oostende: Volg de E40 richting Brussel. Neem uitrit 19A Affligem. Sla linksaf...

Nadere informatie