Algemene informatie Tweede Paspoortaanvraag (over 18 jaar

Commentaren

Transcriptie

Algemene informatie Tweede Paspoortaanvraag (over 18 jaar
Algemene informatie








Alle aanvragen dienen in persoon te worden ingediend
Aanvragen bij Ambassade Londen (per afspraak) of bij een van de 8 consulaten
Verwerkingstermijn is 2 tot 3 weken
Aanvragen die niet compleet zijn, inclusief onjuiste paspoortfoto’s, worden niet in behandeling genomen
Tweede paspoorten worden bij hoge uitzondering afgegeven
Om in aanmerking te komen voor een tweede paspoort dient u aan te tonen dat u voor zaken veel
verschillende landen moet bezoeken en stempels van conflicterende landen in uw eerste paspoort heeft
Een tweede paspoort is 2 jaar geldig en bij aanvraag dient uw 1e paspoort nog 6 maanden geldig te zijn
Voor de actuele prijs (cash & in Britse ponden) dient u de website te raadplegen
Tweede Paspoortaanvraag
(over 18 jaar)
Te overleggen documenten
1.
Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (één per document)
2.
Alle huidige Nederlandse reisdocumenten (u dient alle documenten die u in bezit heeft, te overleggen)
a. Paspoort + evt. tweede paspoort
b. Identiteitskaart (NIK)
c. Vermissing: c2 verklaring (downloaden onder ‘formulier’) en eventueel een oud paspoort/NIK
3.
Twee paspoortfoto’s die voldoen aan Nederlandse eisen
Een lijst met fotografen die zijn ingelicht over de Nederlandse eisen is te vinden op deze website
(Let op: Britse en EU eisen wijken af van de Nederlandse)
4.
Recent bewijs van woonplaats (bijv. Brits rijbewijs, bankafschrift, gasrekening)
5.
Brief werkgever waarin wordt verklaard:
- de reden van de aanvraag;
- de te bezoeken landen (specifiek noemen);
- hoe lang u werkzaam bent voor bedrijf/organisatie en in welke functie
6.
Kopie huidige eerste paspoort (alle pagina’s waarin visa staan vermeld)
- Dit paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn
7.
Bij vermelding van de naam van de partner: een gelegaliseerde* huwelijksakte/
echtscheidingsakte/overlijdensakte
8.
Betaling contant; voor actuele prijzen, zie de website
(Cheques, credit/debit cards worden niet geaccepteerd)






All applications to be submitted in person
Applications to be submitted at the Embassy in London or one of the 8 Consulates
Processing time is 2 to 3 weeks
Incomplete applications, including incorrect photographs, will not be processed
Second passport are issued by high exception
To be elegible for a second passport, you need to show that you will need to travel for business to
different countries for which you require a visa and have visa/stamps in your first passport which hinder
you to travel to conflicting countries
A second passport has a validity of 2 years and your first passport needs to be valid for 6 months
For the recent fees, (in cash and British pounds) visit the website
General information


Second Passport application
(over 18 yrs)
Documents to be submitted
1.
A fully completed and signed passport application form (one per document)
2.
All current Dutch documents (you must submit all documents)
a. Passport + 2nd passport (if applicable)
b. Identity card (NIK)
c. Lost/stolen: a lost declaration form (C2) download from website ‘forms’ and if possible an old
passport/identity card
3.
Two passport photographs according Dutch standards
Find a list of ‘approved’ photographers on the website of the embassy
(Please note: British and EU standards are different than the Dutch)
Page 1 of 2
4.
Recent proof of residence (e.g. British driving licence, bank statement, utility bill)
5.
A letter from your employer explaining:
- the need for a second passport;
- an itemised list of the countries which you intend to visit;
- how long you have been employed by your company/organisation and in what capacity
6.
A copy of the current first passport (all pages which have visa/stamps)
- This passport needs to be valid for at least another 6 months
7.
Should you wish to mention your marital status in your passport: an original legalised* marriage
certificate/ divorce certificate/ death certificate
8.
Payment in cash; for current prices, visit the website
(Cheques, debit/credit cards cannot be accepted)
Details of the embassy and consulates in United Kingdom
EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN LONDON
38 Hyde Park Gate,
Visiting hours counter:
London SW7 5DP
Monday till Friday 08.30 – 12.00 appointment only
Tel: 020 – 7590 3200 (15.00-16.00 uur),
Fax: 020 – 7590 3344 / 020 – 7581 3458
The passport section is closed every 1st and 3rd Wednesday of each
www.netherlands-embassy.org.uk
month and on Dutch and British national holidays
[email protected]
CONSULATE ABERDEEN
CONSULATE BIRMINGHAM
CONSULATE CARDIFF
18 Carden Place
1429 Pershore Road
c/o Sam Smith Travel Ltd
ABERDEEN AB10 1UQ
Stirchley
55 High Street
Tel: 01224 – 561 616
BIRMINGHAM B30 2JL
COWBRIDGE CF71 7AE
Fax: 01224 – 561 810
Tel: 0121 – 433 3056
Tel: 01446 – 774 018 or: 0871 – 226 0180
[email protected]
Fax: 0121 – 458 5360
Fax: 01446 – 773 695
[email protected]
[email protected]
CONSULATE EDINBURGH
CONSULATE HULL
CONSULATE LIVERPOOL
127 George Street
Crowle House,
Room 105, Cotton Exchange Building
EDINBURGH EH2 4JN
41 High Street
Old Hall Street
Tel: 0131 – 510 0323
HULL HU1 1RJ
LIVERPOOL L3 9LQ
Fax: 0131 – 629 0983
Tel: 01482 – 224 911
Tel: 0151 – 227 1162 of 227 5161
[email protected]
Fax: 01482 – 224 914
Fax: 0151 – 236 6221
[email protected]
[email protected]
CONSULATE MANCHESTER
CONSULATE SOUTHAMPTON
Apex House
Consul of the Netherlands
266 Moseley Road
The Grove
Levenshulme
25 St. John’s Street
MANCHESTER M19 2LH
HYTHE Hampshire SO45 6BZ
Tel: 0161 – 248 2390
Tel/Fax: 023 – 8084 1172
Fax: 0161 – 225 2837
[email protected]
[email protected]
* Information on legalisations/apostille
The following certificates do not need to be legalised:

certificates from other parts of the Kingdom of the Netherlands;

international, multilingual extracts from : Belgium, Bosnia-Herzegovina, Germany, France, Italy, Croatia, Latvia,
Luxemburg, Macedonia, Moldova, Montenegro, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey
and Switzerland
If you have a certificate from another country and you would like to find out how to legalise this, search for the country on
‘Landeninformatie’ (http://www.minbuza.nl/nl/Producten_en_Diensten/Burgerzaken/Legalisatie_van_documenten)
Documents which are drawn up in another language than Dutch, English, German or French, need to have a legalised
translation attached
* Informatie betreffende legalisaties/apostille
De volgende akten hoeven niet te worden gelegaliseerd:

akten afkomstig uit andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden;

internationale, meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke van België, Bosnië-Herzegovina, Duitsland, Frankrijk,
Italië, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Servië,
Slovenië, Spanje, Turkije en Zwitserland.
Heeft u een akte welke afkomstig is uit het buitenland en wilt u weten hoe deze gelegaliseerd moet worden, zoek dan de naam
van het betreffende land op onder 'Landeninformatie'
(http://www.minbuza.nl/nl/Producten_en_Diensten/Burgerzaken/Legalisatie_van_documenten)
Documenten opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans moeten zijn voorzien van een aangehechte,
gelegaliseerde vertaling
Page 2 of 2

Vergelijkbare documenten

AANVRAAGFORMULIER VERKLARING OMTRENT BURGERLIJKE

AANVRAAGFORMULIER VERKLARING OMTRENT BURGERLIJKE Second passport are issued by high exception To be elegible for a second passport, you need to show that you will need to travel for business to different countries for which you require a visa and...

Nadere informatie