Oktober - Golfclub Veldzijde

Commentaren

Transcriptie

Oktober - Golfclub Veldzijde
�������������������
�������������
�������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������
������������
���������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
���������������������������
������������������������
����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������
INHOUD
2
3
4
5
5
6
7
9
11
12
16
17
18
19
20
21
22
24
24
25
26
27
28
23e jaargang nummer 5
oktober 2009
OFF COURSE
Magazine van Golfclub Veldzijde
Redactie
Christien Brandjes, tel. 0297-325237
Martin Kemperman, tel. 0297-256755
Marga Scheijde, tel. 0172-889304
Ria Waal-Klandermans, tel. 0297-256089
e-mail: [email protected]
Golfclub Veldzijde
Bovendijk 16a
3648 NM Wilnis
telefoon 0297-281143
www.golfclubveldzijde.nl
Secretariaat
Peter Jansen
e-mail: [email protected]
Van de redactie
Van de voorzitter
De Weco bericht
EHBO op de green van hole 14
Heeft u ’m al gezien
Golfpraatje: kledij perikelen
Van Golfpark Wilnis
Van de Par 3-baan
Van de jeugd
Veldzijde jeugd open
Bestuur- en commissiedag erg geslaagd
Het gras groeit al
Een week om nooit te vergeten
Oproep aan alle clubleden
Finale Mixed Foursome
Gentlemen’s cup onbeslist
Handicart in voor- en najaar
Regiofinale handicart
Van de pro
In de wolken
Kennismaken met onze adverteerders
Landelijke oma-dag
Bestuur en Commissies
Ledenadministratie
Loes Hromadka, tel. 0297-263630
e-mail:
[email protected]
VAN DE REDACTIE
Herfstij op Veldzijde. Behalve vallend blad brengt de herfst ons leuke terugblikken, een
beetje weemoed en spannende vooruitzichten op het naseizoen en 2010.
A
llereerst een paar leuke terugblikken:
Een moeilijke Cross Country wedstrijd voor bestuur-en commissieleden. Dat het speelt ‘alsof je op een vreemde
baan loopt’, staat in het verslag van ons winnende redactielid Martin Kemperman. Hij
heeft de hoofdprijs, het felbegeerde beertje.
Dan berichten over de jeugd, waar het goed
mee gaat. Er zijn dan ook tal van aantrekkelijke wedstrijdvormen als vossenjacht en
mini tour plus en goede jeugdspelers die
een voorbeeld zijn. Bij het altijd plezierige
ouder – kind toernooi blijkt trouwens dat de
jeugd vaak beter speelt dan pa of ma.
Gelukkig zijn er dus veel aankomende talenten. En op een schitterende herfstzondag
hebben we genoten van het Jeugd Open.
Tenslotte schrijft de voorzitter over een dubbel geslaagde ‘invitatiedag’. Geslaagd vanwege de wedstrijdvorm en geslaagd door
de forse opbrengst voor Inloophuis ’t Anker.
Met als extra verrassing het optreden van
het smartlappenkoor.
Dan blijde vooruitzichten en een beetje
weemoed om de dingen die voorbij gaan:
Er groeit gras op de nieuwe fairways en de
huidige holes 6 en 7 worden uit de baan
genomen. Twee nieuwe holes komen er
voor in de plaats en maken de baan spannender. Als alle nieuwe negen holes in
gebruik zijn, kun je trouwens beter doorlopen in de baan. Maar je kunt niet meer
denken dat het in de tweede ronde beter
gaat en dat je nog een kans hebt op de
neary of longest.
Tenslotte zijn na de uitbreiding nieuwe
leden zeer welkom. Verder wachten wij in
spanning op de dingen die komen gaan.
Hoe gaat de Off Course 2010 in, nog op
papier of toch vooral digitaal. Als het aan u
lezers ligt dan wel zeker op papier, zo is uit
de enquête gebleken. En hoe wordt het vijfde lustrum gevierd. Volg het en lees erover
in dit clubblad.
Ria Waal
Sluiting kopij 25 november
Golfpark Wilnis BV
De volgende Off Course medio december
digitaal.
Het wordt erg op prijs gesteld indien u uw
kopij eerder inlevert.
Kopij graag per e-mail met bijlage in Word
en foto’s separaat als .jpg sturen naar:
[email protected]
of in de redactiebus stoppen.
Headpro en golfshop
Jacques Balvert
Telefoon 06-44332788
0297-272824 privé
0297-293983 shop
Headgreenkeeper
Piet Heijman jr
1
PS, behorend bij Van de voorzitter
PS: de foto’s die tijdens de uitreiking van de cheque aan ’t Anker werden gemaakt zijn helaas
verloren gegaan. Mocht één van u ook foto’s gemaakt hebben, dan wordt het zeer op prijs
gesteld als u deze opstuurt naar Marika Romeijn. Het e-mail adres van Marika is: marika
[email protected]
2
VAN DE VOORZITTER
DE WECO BERICHT
Deze zomer zullen wij niet snel vergeten. Wat een heerlijk weer hebben we gehad en
nog steeds is het geweldig! Jawel, door de droogte vallen de bladeren wat eerder van
de bomen, maar het gras op de nieuwe holes groeit goed en maakt er een echte fair-
Onverbiddelijk wees de redactiecommissie mij erop, dat er alweer een deadline voor
de volgende Off Course aan kwam. De tijd vliegt voorbij, ik had het gevoel dat we net
de vorige uitgave hadden gevuld. Maar ja, de redactiecommissie heeft wat dat betreft
altijd gelijk, dus maar weer in de computer geklommen.
way van. Als ik het goed heb gehoord, is er zelfs al twee keer gemaaid en bestaat de
mogelijkheid dat we de holes eerder dan gepland in gebruik kunnen nemen. Dat is
goed nieuws en ik hoop dat de verdere ontwikkeling van de nieuwe holes net zo
voorspoedig zal verlopen. Dan kunnen we namelijk volgens plan eind 2010/begin
2011 onze sport op 18 verschillende holes beoefenen.
V
olgend jaar is ook bijzonder omdat het
een lustrumjaar is. Golfclub Veldzijde
bestaat dan 25 jaar. Het Bestuur heeft
Cora Jonkers bereid gevonden om als voorzitter van de lustrumcommissie op te treden. Zij
heeft inmiddels een ruime schare leden om
zich heen verzameld, die de lustrumactiviteiten verder vorm zullen geven. Informatie hierover zal via het clubblad en de website volgen!
Zoals u wellicht al in het vorige clubblad heeft
gelezen, heeft het Bestuur samen met de BV de
voorschriften voor kleding in de baan (inclusief
par 3) en op de oefenfaciliteiten op papier
gezet en op de website. Hiervoor is een aparte
button opgenomen onder Golfpark. Dit jaar
kunnen spelers die niet aan de voorschriften
voldoen er al op aangesproken worden. Maar
vanaf volgend seizoen zullen barpersoneel,
professionals en marshals gevraagd worden
om op naleving van deze regels toe te zien.
Het doet mij bijzonder veel genoegen dat de
Veldzijde Invitatiedag een groot succes is
gebleken. Maar liefst 32 teams hebben deelgenomen aan de 18 holes wedstrijd op de
grote baan en 16 teams op de Par 3. Het totaal
aan inschrijfgelden bedroeg 1200 euro en na
verdubbeling van het inschrijfgeld door de
club heeft de vereniging 2400 euro aan
Stichting Inloophuis ’t Anker kunnen overhandigen. De mensen van het inloophuis kunnen
het geld heel goed gebruiken. Zij hebben hun
dankbaarheid getoond door met hun smartlappenkoor na afloop van de wedstrijd een
optreden te verzorgen. Het heeft het geheel
een extra feestelijk tintje gegeven. Ik ben bijzonder blij dat het besluit om de wedstrijdformule te veranderen in zulke goede aarde is
gevallen bij onze leden en we met elkaar zo’n
mooi bedrag bijeen hebben gebracht!
Veldzijde mag trots op zichzelf zijn!
Tot slot: het voorstel van een de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met de BV is
inmiddels ter bestudering aan de BV overhandigd. Het Bestuur hoopt deze overeenkomst in
de najaarsvergadering aan u voor te leggen.
De planning is overigens alleen haalbaar als
het concept door de BV wordt geaccordeerd.
Indien er nog verdere onderhandelingen nodig
zijn, kan de overeenkomst pas in de voorjaarsvergadering van 2010 worden besproken.
Maar vooralsnog spreek ik de hoop uit dat wij
ons aan onze oorspronkelijke planning zullen
kunnen houden.
Yvette Bartlema
PS.: zie pagina 2.
3
D
e zomer was natuurlijk bijzonder,
zoveel zonnedagen (en dus ook golfdagen) krijg je zelden. Zelfs de traditioneel vrij natte augustusmaand was prachtig. Er
werd dan ook veel gegolft, de baan was eigenlijk continue bezet, een goede zaak.
hele dagen de baan geblokkeerd door de competities. Noem maar op, louter voordelen en
minder ergernis.
Nog even over hole 6. Die lag er deze zomer
slecht bij, want er ligt geen sproei-installatie.
Begrijpelijk omdat deze hole en hole 7 gaan
verdwijnen en dan worden er geen grote
investeringen meer gedaan. De baan lag er het
hele seizoen geweldig bij, maar hole 6 en 7
waren vanaf augustus grotendeels onbespeelbaar. Een beetje water met die oude losse
sproei-installatie had de schade kunnen beperken en ons meer speelplezier gegeven. We
betalen uiteindelijk voor negen holes. Jammer,
maar niets meer aan te doen.
In overleg met de BV zijn de schuine kant en
het benedenstuk links langs de (oude) sloot
‘out of bounce’ verklaard. De witte paaltjes
staan nu bovenop. Beter zo, want beneden wilt
u niet meer naar uw bal hoeven zoeken.
Met grote belangstelling volgen we de uitbreiding naar de nieuwe 9 holes. Het kan u niet
ontgaan zijn, want vanaf hole 6 hebben we
een aardige doorkijk. Het gras is er al een paar
keer gemaaid, er zijn bomen gekapt om een
doorgang naar de holes vanaf de nieuwe teeboxen te creëren en de sloot langs hole 6 is
gedempt. In discussies over het nieuwe deel
zijn we het er in het algemeen over eens dat
we het nog zwaar krijgen bij het handhaven
van onze handicaps.
Het ziet er spannend uit. Heuvelachtig, doglegs, lastige roughs en veel water. Het zal ons
allemaal nog een berg ballen kosten. Het
wordt natuurlijk toch heel anders. Heb je op de
huidige 9 holes altijd de kans om tijdens de
tweede ronde een bepaalde hole nog eens lekker over te doen, straks gaat dat niet meer.
Twee keer een kans op de neary of de longest
zit er ook niet meer in. Dat wordt dus allemaal
nostalgie. Ook wel een beetje jammer, want
ons huidige baantje heeft iets knus.
Gelukkig zijn er veel voordelen die zwaarder
wegen. Het organiseren van wedstrijden wordt
eenvoudiger, minder blokkeren van de baan
(geen doorloop van 9 naar 10), meer deelnemers voor bijvoorbeeld de maandbekers, geen
Ik hoop voor u op een mooi naseizoen en kan
u berichten dat de Weco snel aan de slag gaat
voor 2010. Heeft u nog op- of aanmerkingen
die ons kunnen helpen de kalender 2010 beter
samen te stellen, dan hoor ik het graag. U kunt
mij mailen op: [email protected]
Nog veel golfplezier,
Bart Weitjens
4
�
������ �������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������
���������
��������������
��������������������
���
������������
���������
������
�������������������������
�����������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
EHBO OP DE GREEN VAN HOLE 14
OF ELDERS IN DE BAAN?!
We weten allemaal dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Thuis komen we dat allemaal wel eens tegen. Maar ook elders bij het sporten, werken en klussen kunnen we
te maken krijgen met een ongeluk(je).
B
innen onze club is er momenteel een
aantal leden met een EHBO diploma.
Als je eenmaal zo’n bewijs van bekwaamheid op zak hebt, is het de bedoeling
dat je jaarlijks aan herhalingslessen meedoet.
Naast de basis, de zogenaamde ‘klassieke’
EHBO cursus is er aandacht voor reanimatie en
wordt de training AED (Automatische Externe
Defibrilatie) gegeven.
als EHBO-er moet u ook daar kunnen helpen!
Een aantal leden kunnen – voor rekening van
de club - hun diploma halen of aan de herhalingslessen meedoen. Dan blijft het diploma
dus geldig. De EHBO vereniging St. Lucas te
Vinkeveen is onze vaste provider om leden op
te leiden. In de maand februari 2010 zal de
opleiding starten met een aantal avondlessen
op de woensdag.
Leden die geïnteresseerd zijn, kunnen tot
midden november naar [email protected]
veldzijde.nl mailen.
Op basis van uw aanmelding zal ik dan contact met u opnemen.
Peter Jansen, secretaris
Natuurlijk is het zo dat binnen de bedrijfsvoering van het Golfpark, de wettelijke verplichting ten aanzien van BHV (bedrijfshulpverlening) nagekomen is en dat er een defibrillator
voor calamiteiten is. De green van hole 14 ligt
straks toch wel heel ver van het clubhuis. En
HEEFT U ’M AL GEZIEN?
We weten dat de golfsport in Nederland
steeds populairder wordt maar dat er al een
postzegel met het NGF-logo bestond, dat
was bij de meesten van ons niet bekend..,
denken wij.
GOLFPRAATJE: KLEDIJ PERIKELEN
Tot mijn enorme vreugde las ik in het vorige nummer onder ‘Kledingvoorschriften’
dat de herensok tot onder of tot halverwege de enkel verboden is. Ik moet u zeggen,
ik heb er nooit aan kunnen wennen. Het ziet er uit alsof mensen hele sokken niet
kunnen betalen.
M
gezien in relatie tot de leeftijd van de dames
waarop de minimale of maximale lengte wordt
aangegeven. Het woord ‘aanstootgevend’ is in
dit kader natuurlijk de kwade genius. Want wat
is aanstootgevend?
Mijn eigen Yvonne bijvoorbeeld geeft op de
golfbaan meestal de voorkeur aan een driekwart pantalon, dus met ontblote kuiten. Ik
zelf vind dat ook aanstootgevend, zij het in de
positieve zin des woords. Ja, ik begrijp hier uw
verontwaardiging, dat het wat ver gaat je eigen
vrouw complimentjes te maken via het golfclubblad. Maar dat is nou op gepaste wijze
misbruik maken van de journalistieke vrijheid
van een columnist. Dit echter terzijde.
aar voordat ik met mijn onderwerp
begin, moet ik nog even kwijt, dat
het plaatje waar mijn digitale column
van augustus naar verwees helaas niet gelinkt
was, waardoor u er niet heen kon clicken. Het
was wel de clou van mijn verhaal, helaas. Wilt
u alsnog zien op welke speciale golfplek ik
mijn ‘inactieve handicap trauma’ heb verwerkt
dan verwijs ik u naar elders in dit blad of naar
het internetadres (zonder www): partyflock.nl/albumelement/20428370/stats.html
Het zal uw stoutste golfdromen overtreffen.
Maar terug naar het onderwerp ‘van vandaag’.
Trouwens, wat mij betreft had men ook de
tegenwoordig zo opgeld doende herenteenslipper (drie maal woordwaarde) mogen weigeren het clubhuis te betreden. Ik vind die dingen echt om te rillen, hetgeen wellicht zijn oorsprong vindt in mijn ietwat conservatieve
inslag. Als wij niet uitkijken, hebben we de volgende zomer een speciale herenteenslipper
voor in de baan. Zo’n ding met noppen eronder, waar ik echt niet aan moet denken, maar
het gevaar is aanwezig. Opnemen dus als
taboe in de kledingvoorschriften voordat het
te laat is.
Eigenlijk vind ik, dat het bestuur een commissie moet samenstellen, die constant bezig is
met het beoordelen van wat aanstootgevend
is, omdat daar talloze elementen meespelen.
In regeltjes is een maximum en een minimum
immers niet aan te geven. Het gaat om de
nuance.
En wie in deze commissie zitting willen
nemen? Ongetwijfeld het hele mannelijke deel
van de vereniging, terwijl er voor andere commissies amper mensen te krijgen zijn. Wellicht
is dat feit wel het meest aanstootgevend.
Verder heb ik moeite met de in de regels voorgeschreven lengte van de damesrokjes.
Hoewel… er lijkt enige marge te zijn door de
formulering: ‘van een zodanige lengte dat
deze niet aanstootgevend kan worden geacht’.
Liever had ik een staffeltje met centimeters
Gewoon te koop op het postkantoor.
Misschien leuk voor liefhebbersen weer eens
iets anders dan die zakelijke € 0,44.
5
Ton Boerma
6
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����������������������
��������������������������������
�� ����������������������
��������� ������
���������������������������������������������������������������������� �������������
��������������������������� ������������������������������������������
�����
�����
�������������������������
��������������������
�����������
�����������������
������������������
���������������������
����������
����������������
������������
���������
��������������
���������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
VAN GOLFPARK WILNIS
HET IS WEER WILDTIJD!
Dat betekent dat de horeca naast het bekende bockbier de komende tijd ook wild op
het menu zal hebben staan. Met als absoluut hoogtepunt: DE WILDAVOND 2009. De
mensen die er vorig jaar bij waren hebben genoten. Voor nieuwkomers is het dan
ook een eerste klas aanrader.
G
De datum die u nu alvast in uw agenda kunt
zetten is zaterdag 7 november!
U wordt verwacht omstreeks 18.30 uur voor
een aperitief aan de open haard. Uiteraard
kunt u introducés meenemen.
eef u tijdig op bij het horecapersoneel voor dit avondvullende arrangement. Het diner bestaat uit twee
amuses met daarop volgend een vijf gangen wilddiner. Kosten bedragen € 42,50 p.p.
Wij presenteren een bijpassend wijnarrangement (€ 17,50 p.p.)
De horecacrew zal u deze avond graag verwelkomen.
LEZERS VAN OFF COURSE!
Zoals u op de site heeft kunnen zien is Wim Smeets in de weer met een camera op
de uitbreiding van de golfbaan; het resultaat is er naar, kijkt u maar eens op de site!
I
greens te liggen. Zodra twee nieuwe holes
door de NGF qualifying worden bepaald,
gaan we om. De consul van de NGF heeft
inmiddels een eerste bezoek gebracht en
heeft de fairways al voldoende dicht
gekeurd! Anders ligt het met de rough en de
greens. De greens groeien namelijk langzamer dan de fairways omdat er ander gras is
ingezaaid. Verder heeft de rough geen beregening en is voor het groeien afhankelijk
van regen. Eind oktober verwachten we een
tweede bezoek van de NGF. We hopen dan
tot een spoedige openstelling van de eerste
twee holes te kunnen overgaan. Maar we
zullen dan toch een aardig eindje in het
nieuwe seizoen zijn.
Het is voor u allen in ieder geval goed zichtbaar dat de speelmogelijkheden van de
n de vorige Off Course heb ik u bericht
over de uitstekende sfeer bij de makers
van de uitbreiding; de jongens waren
zichtbaar trots toen de redactiecommissie
mij voorzag van een exemplaar van Off
Course voor elke harde werker. Toch leuk
om te zien dat je naam genoemd wordt in
het blaadje van de golfclub.
Inmiddels zijn we alweer een stuk verder en
zijn de eerste vier holes ingezaaid. De fairway ligt er goed bij en wordt inmiddels al
gemaaid! Dat moet ook wel, want we zijn
op dit moment met de NGF in overleg om
de eerste twee nieuwe holes open te stellen,
zodat we hole 6 en hole 7 uit de baan kunnen halen om de nodige veranderingen
door te voeren. Zo komen er op de huidige
fairway van hole 6 maar liefst twee nieuwe
7
nieuwe baan als ongekend ervaren gaan
worden. We zoeken nu al wel nieuwe speelrechthouders. Er zullen ongeveer 300 nieuwe leden welkom zijn zodra de nieuwe
baan open gaat. Dus mocht u leuke mensen
kennen die graag in Wilnis gaan golfen
stuur ze dan nu alvast door want ik denk dat
we snel vol zitten!
Een laatste ontwikkeling wil ik u niet onthouden: Het golfpark is voorzien van een
nieuw computersysteem, een hele investering. Wij zijn op dit moment hard bezig om
internetboekingen voor u mogelijk te
maken. Nu wordt mij wel eens verweten te
optimistisch te zijn, maar ik denk dat we
deze variant - bij voldoende stabiliteit van
het systeem - al voor volgend seizoen kunnen aanbieden.
Mocht u op hole 6 even moeten wachten op
de flight voor u: geniet dan van het uitzicht
en droom even weg. Ik wens u een heel
prettig naseizoen.
Met vriendelijke golfgroet,
Tom Blasse
Voor de in dit clubblad gepubliceerde artikelen
zijn de auteurs en inzenders zelf verantwoordelijk. Hun mening vertegenwoordigt niet
automatisch die van het bestuur of de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te corrigeren, in te korten of niet te plaatsen.
8
�������������������������
����������������������
���������������������������
������
��������
������
������������
����������
������
��������������
�����������
�������
������������
���������������������
����������������������������
�
���������������
�����������
���������
������������
���������������
���������������
�����������������
�����������������
Alle wijnen:
12 halen, 10 betalen!
Amsteldijk Zuid 180 d
1188 VN Nes a/d Amstel-Amstelveen
Tel. 0297 - 58 26 11
Fax 0297 - 58 29 38
Geopend:
Donderdag 15.00 - 18.00 uur
19.00 - 21.00 uur
Vrijdag
11.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
������������� ��
���� �� ���������
���� ������ �� �� ��
��� ������ �� �� ��
�� ���������� ���� ���������� �������
�� ���� ������� ������������
� �������� ������ �������
� ����� �� ��������
� ��������� ���� ������
� �� ���� ��������
� ������ ������� �������
� ��� ���� ���������
�� ��������� ��� ����
������
� ������ ��������
���� ������ ��� ������ �� ��������� �������� ���� ��
� � �� � � � � � � � � � � � � � �
Regel 16-2 schrijft voor dat u
maximaal 10 seconden mag
wachten, totdat de bal vanzelf
in de hole valt.
Verleun Advocaten
is gespecialiseerd
in de juridische
begeleiding
van fusies,
overnames en
bedrijfsoverdrachten
De regels kennen is succes behalen
Turkoois 32
3643 AJ Mijdrecht
0297 568661
www.verleun-advocaten.nl
VAN DE PAR 3-BAAN
CLUBKAMPIOENSCHAP STROKEPLAY 2009
Na een hartelijk welkom door Ton Arends gingen we op weg. De start op zaterdag
15 augustus kon niet beter. Op een prachtige baan in de stralende zon liepen we de
18 holes in de ochtend, en ’s middags nog een keer in dezelfde gemengde flight.
D
Na een bruine boterham met ossenworst
gingen Netty Arends, Ans Dionisius, Tonny
de Wit en ik naar hole 1 voor de laatste
spannende ronde. Die begon goed voor
Netty, zij maakte met een mooie chip een
par. Op de volgende hole raakte ik weer een
punt kwijt. Maar gelukkig verdween de
e temperatuur steeg flink, maar er
werd toch goed doorgelopen. Voor
mij waren er die dag 75 en 74 slagen
genoteerd. Nog even nagenieten met een
drankje en een bitterbal en niet te laat naar
huis om zondag weer vroeg en fit van start
te gaan.
Hierbij wil ik ook de herenkampioen Heino
Bakker feliciteren, die hard moest werken
om Kees de Groot voor te blijven. Tot slot
dank aan de flight- en clubgenoten maar
vooral aan de wedstrijdcommissie, met
name aan Ton Arends die samen met Netty
volgens mij tot in de kleine uurtjes is doorgegaan om alles opnieuw in te delen en op
papier te zetten.
Ik hoop de beker volgend jaar te kunnen verdedigen. Met dank en tot ziens
waren we aan het eind van de 72 holes
gekomen met een verschil van 13 slagen,
wat mij de overwinning opleverde. Netty
werd tweede en Nel Lindeman de verrassende derde.
De prijsuitreiking op het zonovergoten terras door de voorzitter Yvette Bartlema was
extra feestelijk, want dat viel samen met de
matchplay-kampioenen van de grote baan.
De wisselbeker werd mij overhandigd door
de kampioen van 2008, Jeanne Liebregts
die speciaal gekomen was voor dit lieve
gebaar. Bedankt hiervoor!
Jet Voorhagen
TEXAS SCRAMBLE 13 SEPTEMBER
Altijd leuk zo’n wedstrijd waarbij je als team van twee speelt, en dan ook nog beste
bal. De organisatie had het goed voor elkaar. Jeanne en Heribert hebben wat moeten rekenen om alle flights ongeveer dezelfde playing handicap te laten hebben.
Helemaal als op het laatst toch nog wat mensen afzeggen, is het een heel gereken.
M
Trotse clubkampioenen
spanning uit mijn armen. Verder gingen we
vrij gelijk op. Tot twee maal toe sloeg ik de
bal tegen de rand van een bunker maar
door de vaart sprong hij omhoog en wipte
vrolijk op de green. Grote hilariteit! De laatste ronde maakte ik af in 74 slagen. Zo
Zondag 16 augustus: een sterke flight met
Tonny de Wit en de toppers van de heren
Heino Bakker en Kees de Groot. Dat stimuleerde want ik maakte de ochtend af met 67
slagen en hoorde dat ik 10 slagen verwijderd was van de nummer twee.
9
aar het was prima voor elkaar. Vol
goede moet begonnen Loes en ik
aan onze strijd tegen het andere
team in onze flight Cathy en Henk. Vanaf de
start ging het gewoon goed. Geen rare ballen. En als het wel gebeurde, was er de partner die corrigeerde. Wat een weelde om zo
te spelen. Na de eerste ronde gespeeld te
hebben, stond bij hole 1 een traktatie op ons
te wachten: een banaan, hartige koekjes en
een rol snoepjes. Ja de organisatie heeft ons
behoorlijk in de watten gelegd. Tot aan de
16e hole werkte het weer ook nog mee.
Toen ‘ontvingen’ wij een bui waar echt het
regenjack bij te pas moest komen. Het duurde slechts kort, maar was wel hevig. Dat kun
je dan direct aan het spel merken. Omdat
ieder negen keer moest af slaan ging het tijdens de hevige regen bij het andere team
mis. Jammer want anders waren beide
teams in de prijzen gevallen.
Dan loop je naar het clubhuis met een netto
score van 51 slagen en denk je dat het resultaat best redelijk is. Als de punten zijn geteld
en je als eerste geëindigd bent, is dat wel
een leuke verrassing. Het was close met de
andere teams.
Namens Loes wil ik iedereen bedanken: de
organisatie - Jeanne / Heribert: het was weer
top - maar ook alle deelnemers, want een
wedstrijd organiseren zonder dat er deelnemers zijn is natuurlijk zinloos.
De uitslag:
netto slagen
1e het team Loes & Marcel
51
2e het team Amy en Rob W.
52
3e het team Greetje & Johan
56
Marcel Stolk
10
VAN DE JEUGD
Lange warme zomer gehad en weinig wedstrijden gespeeld. Iedereen is nu weer uitgerust. De scholen zijn begonnen En voor de Veldzijde jeugd is het seizoen ook weer
gestart met de kick off op 30 augustus.
E
ten. De winnaar, Achraj Kochar (12 jaar)
kwam gewoon keurig rond in 80 slagen.
Het was geslaagd. Kinderen en ouders hebben het uitstekend naar de zin gehad. Dank
aan Golfpark Wilnis voor het beschikbaar
stellen van de ballen voor de driving range.
rwin van den Bosch heeft iedereen bijgepraat over de plannen en de lessen
voor het nieuwe seizoen. Daarna is er
een leuke ouder-kind wedstrijd gespeeld.
Toch altijd een van de succesnummers. Ik
zie wel dat er steeds meer vaders en moeders problemen krijgen om hun kroost bij te
houden, want het spel van hun kinderen
verbetert snel. Diverse jonge spelers hebben
inmiddels na het behalen van het GVB een
officiële handicap. Daar zijn we heel blij
mee, want we hebben dringend een nieuwe
generatie jeugd nodig om Veldzijde te vertegenwoordigen in de competitie en bij de
nationale jeugdtouren.
Vossen jacht Par 3 -19 september. De vossen
hadden goed gespeeld en de kids konden
er stevig tegenaan, maar dat lukte goed.
Winnaars: 1. Ruben Ort (34 Stf) 2. Floris
Berkelder (32 Stf), 3. Sven v.d. Horst (31 Stf).
Ruben Ort wist zelfs twee birdies te maken.
Ook Luuk van de Vliet maakte een mooie
birdie.
Op de grote baan werd een 9 holes Q wedstrijd gelopen. Maar liefst vijf jongens en
meisjes wisten hun handicap te halen of te
verbeteren. Winnaar werd Robbert Vermeulen, die 28 Stf maakte over 9 holes en gelijk
een handicap neerzet.
Nu we het er toch over hebben. Veldzijde is
inmiddels goed vertegenwoordigd op nationaal niveau. Buiten Kim en Mark, die al
jaren op de touren meespelen, hebben dit
jaar ook gespeeld:
Femke van den Bosch (derde geworden op
de Junior tour!), Jaydee van Scheppingen,
Fleur Snijders, Loek Snijders (allen Mini
Tour), Danique van Scheppingen en Mike de
Kuiper (Mini Tour Plus), en Martijn Schippers
(Junior Tour). Allemaal hebben zij hard
gestreden, veel gespeeld en ervaring opgedaan. Volgend jaar spelen zij allemaal weer
en ik wens ze alvast veel succes.
Ja, en dan komt het onvermijdelijke. Aan
alle het goede komt een keer een einde. Na
zeven jaar jeugdcommissie, waarvan de
laatste drie jaar als voorzitter, ga ik afscheid
nemen van de jeugd. Officieel is dat met de
najaarsledenvergadering, maar officieus
hebben we dat de afgelopen week gedaan.
Erwin van den Bosch gaat het stokje overnemen en dat is hem prima toevertrouwd.
Er is veel gebeurd in al die jaren en de jeugd
heeft inmiddels een vaste plaats ingenomen
binnen de vereniging. Ook hebben we kunnen groeien naar 80 jeugdleden, wat een
Mini Tour Plus: Dat was best een heel gebeuren op zaterdag 12 september. Er waren 45
meisjes en jongens die heel gedisciplineerd
hun ronde deden. Veel aankomende talen11
absolute voorwaarde is voor een goede
basis bij de jeugd.
Ik wil alle medecommissieleden bedanken
voor de samenwerking, want zonder hun
inzet hadden we nooit bereikt waar we nu
staan. Ik laat de jeugd niet helemaal in de
steek, want ik blijf samen met Kim en Leo
het Jeugd Open organiseren. Ook zal ik
middels de Wedstrijdcommissie nog veel
contact hebben met de jeugd. Veel succes
allemaal en ik hou jullie in de gaten!
Dat is tevens de laatste keer dat ik deze bijdrage voor de jeugd aanlever. Dat is misschien wel goed ook, nieuwe bezems vegen
schoon, dus Erwin veel succes ermee.
Ik wens jullie veel golfplezier.
Bart Weitjens
VELDZIJDE JEUGD OPEN – 4 OKTOBER 2009
Dit jaar vierden wij alweer ons eerste lustrum. Na in 4 jaar tijd een goede reputatie
te hebben opgebouwd konden wij daar dit jaar ruimschoots de vruchten van plukken. Met maar liefst 130 deelnemers, waaronder 27 single handicappers zaten we
hartstikke vol!
O
ok dit jaar werd er weer gespeeld in
vier categorieën van klein tot groot,
van baanpermissie tot single handicapper. Mede dankzij de sponsors hebben
we er weer een succesvol toernooi met een
mooie prijzentafel van kunnen maken. De
weergoden waren ons dit jaar gelukkig
beter gezind. Het was droog, de zon scheen
maar er woei wel een stevige wind. Ook
daardoor lag de baan er super bij. Maar een
compliment voor de greenkeepers is hier
ook zeker op zijn plaats. De bunkerranden
werden bijgesneden, de pins werden zaterdagavond nog opnieuw gestoken en zondagmorgen werden de greens zelfs nog
gemaaid en de bunkers nog netjes aangeharkt.
In deze categorie spelen de allerkleinsten
van het toernooi. Veel spelers waren van
onze eigen club maar er waren ook een aantal ‘gasten’. Zij liepen met een begeleider
een negen holes wedstrijd op de par-3 baan
gevolgd door een 9 holes putwedstrijd. De
winnaar in deze categorie werd Noah de
Bont, wat hem een fraaie Ipod opleverde,
gevolgd door Ricardo Pruijssers en Ruben
Ort. De neary werd gewonnen door Luke
van der Vliet.
Categorie III (hcp. 32.1 – GVB)
Ook deze kinderen liepen hun ronde op de
par-3, echter zij speelden een 18 holes stableford wedstrijd. Velen van hen bleken al
bijna klaar te zijn voor het echte werk op de
grote baan. De Winnaar Loek Snijders
(Veldzijde) had dan ook maar liefst 47 stablefordpunten, gevolgd door Jaydee van
Maar hoe is er nou eigenlijk gespeeld?
Categorie IV (baanpermissie)
12
����������������
���������
�������������
�������������
������������������������
������������������
�����������������������
������������������������������
Scheppingen (45 stb.) en Jan-Willem Hol (43
stb.) De neary werd hier gewonnen door Nils
Paardekooper.
mers werd betaald konden wij al onze toernooikosten dekken, en de spelers voorzien
van een lunchpakket en een drankje.
Daarnaast konden wij ook nog € 350,overmaken aan stichting JAPTHI en konden
we via Stichting EDUKANS twee klaslokalen
in Malawi inrichten en zorgen dat 25 kinderen les kunnen krijgen.
Verder wil ik alle vrijwilligers en begeleiders
bedanken zonder wie het toernooi niet zou
kunnen bestaan: Bart Weitjens, Leo
Versleijen, Mario de Rooij, Erwin van de
Bosch, Hennie van de Tempel, Aletta
Snijders. Martijn Schippers en Rob de Kuiper
voor het doorgeven van de scores op Hole
6. Dick Jonkers voor het spotten van de ballen op Hole 6. Rinus Romeijn voor het starten en noteren van de tussenstanden en
Paul Thole als Referee. Maar ook Wim
Smeets, voor het maken van een film over
het jeugd open en de EHBO Mijdrecht.
Categorie II (16.1-32.0)
In deze categorie spelen de al wat oudere
kinderen. Zij spelen een 18 holes stableford
wedstrijd op de grote baan. Aangezien we
het aantal plaatsen uitgebreid hadden van
36 naar 42 spelers zat de baan hartstikke
vol. De eerste spelers startten al om 8 uur,
net nadat het licht was. Gelukkig werd er
goed doorgelopen en veroorzaakte het
grote aantal spelers geen enkel probleem.
Winnaar in deze categorie werd Yannick van
den Pas met 41 stableford punten. Tweede
was Mike de Kuiper met eveneens 41 stb.
maar een mindere tweede negen, gevolgd
door Femke van de Bosch (40 stb.)
Categorie I (+9.9-16.0)
En dan eindelijk het echte werk. Met maar
liefst 27 single handicappers had de organisatie alle hoop op een nieuwe baanrecord.
Al vijf jaar lang hebben wij hier een vette
prijs op staan (tegoedbonnen ter waarde
van € 250,-, gesponsord door Arnold van
Balgooi), maar helaas ook dit jaar ondanks
de, zo dachten wij, gunstige omstandigheden lukte het niet. Veel spelers kwamen
bijna gedeprimeerd binnen en hadden toch
blijkbaar erg geleden onder de harde wind.
Maar ondanks dat waren de winnende scores absoluut super te noemen. Op de eerste
plaats eindigde Rody Haije met een ronde
van 73 slagen, gevolgd door titelverdediger
Koen Schrijver en Timo Riensema beide met
een rondje 74.
Op www.velzijdejeudopen.nl vind u alle uitslagen en foto’s en meer informatie over de
goede doelen.
Kim Versleijen
De sponsoren van dit toernooi waren:
Rabobank Veenstromen,
Alblas Verkeersschool,
International Forwarding Office, Boix Europe,
QNH, Lasbedrijf de Rooij, Klap makelaars,
Bangarage Mijdrecht BV,
Maranta Debt Collectors, Ruijgrok Makelaars,
Wasned textielverzorging, Lion Wheels,
Juwelier van Beek, Verleun advocaten
Kenter Paans+Koek accountants,
,DA Drogisterij-Parfumerie Nap,
Pro-shop Jacques Balvert,
Jeroen Posthuma golfprofessional,
Arnold van Balgooi.
Mede dankzij alle bijdragen van de sponsoren en het inschrijfgeld dat door de deelne13
��������������������
������������������������������������ ��������
������������������������
����������������������������� ������������������������
������������������������������
�������� ����������������������������������������������
������ ����������������������������������������������������
������������������ ����������
�����������������
��� ���������������������
Rendementsweg 29 3641 SK Mijdrecht T 0297 - 25 00 52
F 0297 - 25 06 04 E [email protected] | www.feka.nl
OOK VOOR VELDZIJDE
VEL
GELDT
’WIE DE JEUGD
JEUG HEEFT...’
14
15
������������������������
Terrasdelen en blokhutten
�
��
��������
��������
��
��
����
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
BESTUUR- EN COMMISSIEDAG ERG GESLAAGD
HET GRAS GROEIT AL!
Het is altijd weer een gezellige dag, de dag waarop alle bestuurs- en commissieleden
bij elkaar komen en samen een wedstrijd spelen; niet zomaar een wedstrijd, maar
een heuse ‘cross country’. En de hoofdprijs… een beertje.
De meesten van ons hebben wel eens iets gewonnen, een doosje ballen, een fles wijn
of een mooi boeket – allemaal leuk, maar óók zo’n beertje, dat wil iedereen.
Speciale prestaties van Adrie van den Brink en Bert Liebrechts
en …twee nieuwe Bobo’s : Marika Romeijn en Martin Kemperman
H
et is ooit als een grap begonnen: de
winnaars van de B&C-dag kregen
een klein pluche beertje omgehangen. Ze waren trots als een Olympisch kampioen op zijn gouden plak en men besloot
het volgende jaar die beren weer uit te reiken aan de winnaar van de dag, dames én
heren.
Bij een cross country-wedstrijd is het of je
op een vreemde baan loopt. Je komt op heel
andere plekken dan normaal en hebt met
heel andere afstanden te maken. Als je
vanaf de teebox van hole 1 moet spelen
naar de green van hole 4…, wélke stok
neem je dan?
En wat denkt u van hole 8: afslag achter de
bunker op de driving-range naar… de green
van hole 3. Of van de teebox van 9 naar de
green van 8, over bomen die bijna tot in de
hemel groeien. Maar als het mooi weer is en
je hebt een gezellige flight, dan heb je een
heel leuke dag. En als je dan wint en je krijgt
dat felbegeerde kleinood omgehangen, dan
wordt het zelfs een geweldige dag.
Martin Kemperman
16
17
EEN WEEK OM NOOIT TE VERGETEN
Dit jaar ben ik lid geworden van Golfclub Veldzijde. Mijn naam is Tim de Kraker. In
2005 ben ik besmet met het golfvirus, en vanaf april dat jaar heeft Manuel me de
kneepjes van de sport bijgebracht. Vol enthousiasme ben ik begonnen, en nu na ruim
vier jaar heb ik afgelopen week een mijlpaal bereikt.
O
double bogey met +2 doorkwam, was de
schade inmiddels toch al enorm. Vijf birdies op
9 holes van Lafeber hadden me inmiddels 5
down gebracht, en nadat ik de tweede 9 slordig met een double begon, was bij mij de strijd
wel gestreden. Alhoewel de 82 slechts drie slagen meer was dan ik volgens mijn hcp mocht
lopen (in de wedstrijd kreeg ik ¾ hcp verrekening) was ik toch niet helemaal tevreden over
de tweede 9. Gelukkig was het na afloop van
de wedstrijd erg gezellig, en kreeg ik volop de
gelegenheid om wat vragen te stellen.
Toen vandaag de NGF belde met de vraag of ik
mee wilde doen met de NK-matchplay was de
vreugde natuurlijk compleet. Helaas paste het
niet in mijn schema, maar dat ik toch weer
nieuwe doelen voor volgend jaar ga stellen
mag duidelijk zijn.
mdat dit voor mij heel bijzonder is, wil
ik het graag op deze plek met jullie
delen, al realiseer ik me dat tegen de
tijd dat het clubblad gedrukt is, ik het aan de
meesten van jullie al heb verteld.
Nadat ik op dinsdag 25 augustus in een qualifying ronde één slag beter liep dan het huidige baanrecord (ik maakte 69, -3 met zeven birdies en vier bogeys) kwam op donderdag het
bericht dat ik was uitgekozen om tegen
Maarten Lafeber een matchplay wedstrijd te
spelen op de Eindhovense.
Een week die niet meer stuk kon natuurlijk.
Helaas verloor ik met 5&4 (ik kreeg 5 slagen
mee vanaf de backtees), maar dat was natuurlijk niet belangrijk. Iemand die je naam
omriep, 50 man publiek op de eerste tee, een
eigen caddie met jouw naam op de borst, en
18 holes met Lafeber de baan in… U begrijpt,
het was een onvergetelijke gebeurtenis.
Hoewel ik na 9 holes met louter parren en 1
Tim de Kraker
OPROEP AAN ALLE CLUBLEDEN
Wij zijn op zoek naar foto's, filmpjes, dia's etc. van de afgelopen 24 jaar die betrekking hebben op Golfclub Veldzijde ten behoeve van het aanstaande lustrum.Wie kan
ons helpen. Graag jullie reacties sturen naar de Lustrumcommissie t.a.v. Wim Smeets
of [email protected] Bij voorbaat hartelijk dank
Lustrumcommissie
: ‘Giant’ Tim naast de grote Maarten Lafeber
18
19
FINALE MIX FOURSOME 2009
�����
������
��������
��������
Zondag 13 september was het weer zover: de finale van de mix foursome. Op de
tweede plaats staan, met slechts één punt verschil, dat moest wel een spannende
wedstrijd worden. Ook voor degenen die op een gedeelde eerste plaats stonden.
����������������
������������������������
��������
��������������
������������
������� �������
�������� ������������
��������� ���
���� �� ������
���� ���� � �� �� ��
����� ���� � �� �� ��
������ �� ��������
������� ����� �� ����������
����� ������� � � ������� ��� ���������
��� ���� �� ���� �� �� � ������� ���
��������� ��� ����� �� ����
��� �� �� �� �� �����
����������������������������������������������������
: De door Piet en Sjaan ter beschikking gestelde prijs is aan de sleutel te zien geweldig!
H
�� � � � � � � � � �
gedronken. Het grote moment brak aan: de
prijsuitreiking. Bert hield het erg spannend,
had met Jeanne niet echt goed gespeeld vertelde hij. Eerst maar de dagprijzen:
eerste plaats:
Rinus en Marika Romeijn
64 pt.
tweede plaats:
Hein Janssen Schmidt en Sonja Haafst 71 pt.
derde plaats:
Henk en Evaline Schoonhoven
72 pt.
et was gunshot. Met goede moed gingen we starten om 12.30 uur, wat wel
we wel een fantastische tijd vinden. Af
een toe een beetje regen en een harde wind.
We liepen gezellig met de familie Van Dort en
de familie Joosten en haalden allemaal goede
scores.
Bij het clubhuis aangekomen hebben we de
kaarten ingeleverd, omgekleed en dan gezellig met zijn allen een welverdiend drankje
20
VAN TEYLINGENWEG 202 3471 GL KAMERIK TELEFOON 0348 401192 MOBIEL 0626 164548
E- MAIL: [email protected] ARTHUR- DREISSEN.NL
WWW.ARTHUR- DREISSEN.NL
bericht kunnen wij hier gebruik van maken.
Dank jullie wel Piet en Sjaan. Ook wedstrijdleiding van de mix foursome, Bert Liebregts en
Adrie van de Brink bedankt. Wij zullen gaan
genieten op Texel.
Voor de overall prijs wordt er gekeken naar de
laatste 9 holes, 6 holes, 3 holes. Met één punt
verschil winnen wij de hoofdprijs, ter beschikking gesteld door Piet en Sjaan Heijman.
Fantastisch, een lang weekend of midweek op
Texel in het huis van Piet en Sjaan met greenfees voor de Texelse golfbaan. Tot nader
Nel Spaan en Toon Haafst
GENTLEMEN’S CUP ONBESLIST GEËINDIGD
Het was allemaal zo mooi voorbereid en georganiseerd, de heren die op donderdagmiddag spelen zouden in een Matchplay-wedstrijd tegen de heren-senioren gaan
strijden om de Gentlemen Cup en daarmee meteen vaststellen waar de beste spelers
te vinden zijn …
E
r werd gelopen in flights van vier en iedere donderdag-heer speelde tegen een
senior – mét handicapverrekening. Het
totaal van de gewonnen holes zou de winnaar
bepalen.
fee worden uitgereikt, doch helaas… er was
geen winnaar. De heren behaalden gezamenlijk 121 punten en de senioren… 121 punten.
Volgend jaar wordt er dus gewoon overgespeeld.
Tijdens een gezellig diner zou de begeerde tro-
Martin Kemperman
21
HANDICART IN NA- EN VOORJAAR
Dit jaar heeft onze Handicart overuren gemaakt. De ingezette bloktijden (9.30 en
13.30 uur) zorgen ervoor dat de Handicart bijna elke dag twee keer gebruikt wordt.
Sommige Handicartgebruikers ervaren de bloktijden als een beperking. Maar de
winst is dat de Handicart optimaal ingezet wordt. En gelet op het groeiende aantal
gebruikers is dat ook gewenst.
Inzet in na- en voorjaar
Handicart geen taxi
Tijdens de mooie zomer kon de Handicart elke
dag de baan in. Maar die periode is voorbij.
Tussen 15 oktober en 30 maart is het gebruik
van Handicart en buggy’s alleen nog toegestaan als de baancondities het toelaten. Geen
buggy tenzij… Onze greenkeepers zijn de enigen die daar een besluit over nemen. Is de
baan gesloten voor een buggy dan zullen de
barmensen dat mededelen, maar zij volgen
het besluit van de greenkeeper dus… discussie
is zinloos.
Uit een analyse van 2009 blijkt dat een aantal
gebruikers de Handicart al een uur voor de
geplande starttijd komt halen. Dit uur benutten
zij om de golftas uit de auto op het parkeerterrein te halen, naar de drivingrange te rijden,
de buggy daar tijdens het inslaan te parkeren
etc.
Daar is de Handicart niet voor bedoeld! Het
streven is dat de Handicart een kwartier voor
de starttijd beschikbaar is. Als hij ’s ochtends
voor 18 holes gehuurd is, dan is dat krap. Dat
weten wij. Maar u kunt uw golftas ook met uw
auto naar het clubhuis brengen en met een
paar clubs in de hand naar de drivingrange
lopen.
Een buggy veel duurder dan een Handicart?
Regelmatig krijg ik als Handicartconsul de
opmerking dat het alternatief, het huren van
een buggy, zoveel duurder is dan het gebruik
van een Handicart. Daar wil ik graag een
nuance bij plaatsen.
Maakt u als enige gebruik van de Handicart,
dan betaalt u 3,50 euro. Zit u er met z’n tweeën in dan dient u 7 euro te betalen. Een aantal
gebruikers beseft dat niet en betaalt ondanks
dubbel gebruik slechts voor één gebruiker. Het
ontbreken van een caddymaster maakt dat
mogelijk. Verder valt op dat een groot deel van
die twee gebruikers slechts 9 holes spelen.
Is de Handicart niet beschikbaar dan is het
huren van een buggy a 1 euro per hole, slechts
2 euro duurder. Het voordeel is daarbij dat u
die buggy op elk gewenst tijdstip kunt huren.
Voor 18 holes gaat dit niet op natuurlijk.
Buggybeleid 2011
De uitbreiding begint steeds meer vorm te krijgen. Het gras is mooi groen en bomen zijn
gekapt. Maar toch moeten we nog even wachten.
Volgens de planning kunnen wij begin 2011
op de nieuwe baan terecht. Wij zullen dan zien
dat de nieuwe holes en daarna ook de
bestaande voorzien zijn van buggypaden. De
baanarchitect Gerard Jol heeft ze allemaal
ingetekend en de fundering ligt er al. Dat betekent wel dat het gebruik van buggy’s beperkt
is tot de paden. Dat vereist wat discipline, maar
in ruil daarvoor kunnen de buggy’s het hele
jaar gebruikt worden.
22
���������������������������
����������������
���������
������������
���������
����������������
De BV werkt aan een buggybeleid want ook zij
realiseert zich dat door vergrijzing het beroep
op buggy’s alleen maar groter zal worden. Wij
zijn in druk overleg om bij het buggybeleid
meer ruimte voor de Handicarts in te vullen.
De exploitant heeft begrip voor de Handicart
en zijn gebruikers.
Met de uitbreiding komt er een professionele
caddymaster waarmee de horeca ontlast
wordt en striktere naleving van afspraken
mogelijk wordt. Dus er gloort hoop!
maar één Handicart beschikbaar, maar toch
bleef het aantal (terechte) klachten beperkt. De
horeca heeft zich goed aan de afspraak
gehouden door geen discussies over het beleid
aan te gaan maar door te verwijzen naar
ondergetekende. Ook in 2010
(het 11e jaar alweer van Handicart op
Veldzijde) ben ik beschikbaar voor uw suggesties, vragen en klachten.
Dick Jonkers
Clubconsul Handicart
0297 262396
Samenvattend
2009 was een goed Handicart jaar. Er was
REGIOFINALE HANDICARTWEDSTRIJDEN
Vrijdag 19 september mochten Peter Koek en ik onze club vertegenwoordigen bij de
regiofinale van de handicart wedstrijden op de Golfclub Almeerderhout.
De organisatie was in handen van Hans Elsenburg van de Stichting Handicart. De
Golfclub Almeerderhout had zijn baan en clubhuis belangeloos ter beschikking
gesteld.
een stuk of zes bogeys en een paar double
bogeys. Maar helaas op de laatste hole de eerste streep die ons uiteindelijk onze plaats bij
de laatste zes kostte.
De zes finalisten mogen 22 oktober in de finale spelen op Anderstein, wij moeten weer een
jaar wachten op een nieuwe kans.
Wij waren de geluksvogels die deze dag mochten meemaken. Peter kwam ervoor van zijn
vakantieadres in Hellendoorn. Wij troffen
elkaar in het clubhuis en mochten gelijk starten. De baan lag er prachtig bij, het weer kon
niet beter en Peter en ik vulden elkaar goed
aan. De wedstrijdvorm was greensome met
3/8ste handicap verrekening.
We liepen als een trein: een birdy, vijf parren,
Joke Schiphorst
VAN DE PRO
De specifieke golfplek waar
Ton Boerma zijn “inactieve handicap
trauma” heeft verwerkt.
Als ik dit stukje schrijf heb ik net een reünie georganiseerd voor de mensen die
afgelopen maart met mij mee waren naar Spanje. Voor die reünie gaan we eerst 18
holes spelen en daarna dineren op Veldzijde.
Met een gewone bunkerslag laat u de sandwedge als het ware onder de bal doorglijden. Het zand dat daardoor omhoog spat tilt
de bal uit de bunker richting de vlag.
Is het zand hard dan is dat veel lastiger. Toch
is deze slag te doen en niet onoverkomelijk.
De meest voorkomende fout is standaard de
sandwedge pakken. Het mooie van een sandwedge is dat de club bounce heeft, dus
ronder is aan de onderkant. Dat zorgt ervoor
dat de club makkelijk door het zand kan glijden. In het geval van hard zand werkt de
bounce juist tegen je. De ronde zool van de
sandwedge zal van het harde zand afketsen.
Pak in dat geval de pitching wedge. Die
Ik ben ook alweer bezig met het regelen van
de volgende reis, eind februari of begin
maart 2010. Als het u leuk lijkt om mee te
gaan kunt u voor informatie bij mij terecht.
Verder start ik vanaf januari met de wintergroepslessen. U kunt zich daarvoor opgeven.
Dan wil ik u nog vertellen wat u het best
kunt doen bij een kale ligging van de bal in
de bunker. Als uw bal in de bunker vlakbij
de green komt en een harde en kale ligging
heeft, -bijvoorbeeld omdat het heeft geregend of omdat er te weinig zand is aangebracht- dan is het moeilijk om uit de bunker
te komen.
23
24
����������������������������������������
������������������������� � ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������� � ������� ��������� � ��������������������������� � �������������������������� ����������������������
�������������
�������������������
��������
��������������������������������������������������
��������������������
����������� ���������������������������� ���������������� ����
heeft geen bounce en zal zich daarom veel
makkelijker ingraven. Met de pitching
wedge kun je wel onder de bal komen.
Balpositie vanuit het midden. U zult de bal
wel wat lager uit de bunker spelen dan nor-
maal. Maar gelukkig heeft de bal wel veel
meer spin dan normaal en stopt hij dus
redelijk snel. Succes,
KENNISMAKEN MET ONZE ADVERTEERDERS
PROFILE TYRECENTER HOGENDOORN
Jacques Balvert.
Heeft u wel eens van ‘Eilandgolf’ gehoord? Jacques Balvert wel en hij heeft er ook les
in gegeven; Daan Hogendoorn weet er alles van. Maar, geeft hij eerlijk toe: Ik heb
meer verstand van autobanden dan van golfen.
IN DE WOLKEN
Vrijdag 19 september hadden wij weer een bedrijvendag. Het weer was met 22 graden
geweldig, en de opkomst van zeker 60 personen was dat ook. Vanwege de grote
opkomst werd er gespeeld op de kleine en grote baan.
I
k startte op hole 4 van de kleine baan en
liep achtereenvolgens vier parren en een
birdie, toen naar de grote baan, en ja
hoor, weer drie parren. U raadt het al ik
kwam met een kaart binnen van 44 stablelford punten en dat met hcp 15.6 .
Natuurlijk was ik bij de uitreiking van de
hoofdprijs een duikboot. Maar ja ik had echt
goed gelopen. En wij liepen met zijn vieren,
dus er werd wel op mij gelet.
De eerste prijs was een thuistap van
Heineken. Die heb ik onmiddellijk geschonken aan het personeel van de gehandicaptenzorg van de woonboerderij aan de
Amstel. De mensen daar verrichten prima
werk, en mogen ook wel eens genieten van
wat extra verzorging met een fris biertje.
Tenslotte wil ik de horeca bedanken voor
het geweldige diner ter afsluiting van deze
dag.
Inmiddels heb ik een rondje gelopen met
een kaart van 28 punten en ben ik weer
terug op aarde.
Willem Schuurman
Deze is voor het personeel van woonboerderij
aan de Amstel
25
Daan Hogendoorn, specialist in banden en velgen.
A
an de Provincialeweg, tussen Mijdrecht
en Vinkeveen is het bedrijf van Profile
Tyrecenter Hogendoorn gevestigd. We
rijden er allemaal wel eens langs en veel leden
zijn er klant. Omdat uw clubblad toch in grote
mate wordt gesponsord door adverteerders
willen we in deze rubriek ook aan déze adverteerder voorstellen.
den, gemaakt van stroken rubber van oude
banden die aan elkaar gevulkaniseerd werden
voor op fietsen.
In de jaren ’70 heeft mijn vader het bedrijf
overgenomen en ik ben hier nu sinds 1998.
Volgens mij zitten jullie al 100 jaar op deze plek,
klopt dat?
We zijn hier gespecialiseerd in banden en velgen maar doen ook uitlaten, schokdempers en
accu’s. In onze vestiging in Uithoorn doen we
daarnaast ook onderhoud, kleine reparaties en
ook APK-keuringen.
We zijn bandenspecialisten en de mensen die
hier werken hebben ook echt verstand van
banden; ze kennen hun vak en kunnen klanten adviseren. En velgen vind ik zelf mooi –
Ik zie hier banden en velgen, doen jullie nog
meer?
Zo erg is het ook weer niet, maar wel ruim 60
jaar. Mijn Opa is in 1938 begonnen in Wilnis
met olie en banden. In 1942 begon hij een
bedrijfje aan de Provincialeweg (verkeershinder en zo bestonden er toen nog niet) en verkocht surrogaatbanden. Dat zijn massieve ban26
en landelijke reclame hebben we profijt van de
organisatie.
het maakt een auto mooier. Ook daarin zijn
we al jarenlang specialist.
Voor ons zijn ook winterbanden belangrijk. In
oktober/november worden de banden omgeruild en bij ons opgeslagen – in maart/april
worden de zomerbanden weer gemonteerd.
Dat gemak van opslag hier bij ons wordt door
de klanten op prijs gesteld.
En wanneer gaan we jóu op de golfbaan zien?
Dat zal nog even duren. Ik ben erg druk en heb
een gezin met jonge kinderen – dat vraagt
ook veel tijd. Ik heb feeling met alle sporten en
steun er ook een aantal. Ik ben lid van de Tafel
Ronde 169 en met elkaar hebben we eilandgolf (met drijvende ballen) gedaan; dat was
erg leuk. Met het echte golfen hoop ik te gaan
beginnen als de kinderen iets groter zijn. Maar
je ziet me heus wel eens verschijnen daar op
Veldzijde.
Martin Kemperman
Wat moet ik me voorstellen bij Profile Tyrecenter?
Dat moet je zien als een franchise-organisatie
waar we lid van zijn. Er zijn leasemaatschappijen en grote bedrijven die met ‘Profile
Tyrecenter’-bedrijven willen werken en dat kan
dus bij ons. Ook op gebied van vakopleiding
LANDELIJKE OMA-DAG
Bestuur en Commissies Golfclub Veldzijde
De e-mailadressen vindt u op de website www.golfclubveldzijde.nl
Bestuur
Yvette Bartlema, voorzitter
Peter Jansen, secretaris
Leo Versleijen, penningmeester
Bart Weltjens wedstrijdcommissie
Henk Schoonhoven, baancommissaris/
handicap- & regelcommissie
Erwin van den Bosch, jeugdcommissie
Handicap- & regelcommissie
Henk Schoonhoven, voorzitter 0348-421820
Rob de Jong
Cor Kemink
Bert Liebregts
Rinus Romeijn
Paul Thole
D
Damescommissie
Gerda Röling, voorzitter 0297-281237
Adrie van Eesteren
Geiske van Leeuwen
Pascale Michels
Marian Stolk
Carla Beelen
27
Jeugdcommissie
Erwin van den Bosch, voorzitter 0346-266385
Rob de Kuiper
Mario de Rooij
Aletta Snijders
Henny van den Tempel
Kim Versleijen
Leo Versleijen
Baancommissaris
Henk Schoonhoven 0348-421820
Het was een prachtige dag, die 6e augustus. Om 9 uur had ik met Adrie v.d. Brink
afgesproken op de carpoolstrook bij Breukelen om vandaar gezamenlijk naar
Golfbaan Welderen in Elst te vertrekken.
Bij de prijsuitreiking die volgde bleek dat ik
slechts twee stablefordpunten verwijderd was
van een gedeelde eerste plaats, maar ja…..de
bal in het water slaan wordt gestraft, zo gaat
dat nou eenmaal in dit spelletje. Belangrijker
was dat bekend werd gemaakt dat deze dag
zo’n 9000 euro had opgebracht voor het
goede doel, de stichting SOS Kinderdorpen.
We hebben verder genoten van een prima
diner, en ook dat was weer buiten op dat
mooie terras. Adrie en ik kijken terug op een
heerlijke dag en al dat geld voor SOS kinderdorpen geeft een extra goed gevoel.
Mede namens Adrie,
Herencommissie PAR 3-baan
Heribert Sandberg, voorzitter 0346-579057
Ton Arends
Ledenadministratie
Loes Hromadka, info NGF kaartjes, 0297-263630
Wedstrijdcommissie
Bart Weltjens, voorzitter 0348-421820
Adrie van den Brink
Bert Liebregts
Hilary Manley
Fred Scheijde
Elly Smeets
Ed ter Laare
aar werden we allervriendelijkst ontvangen met uiteraard koffie en allerlei
lekkers erbij. En dat natuurlijk buiten
op het mooie terras uitkijkend op de 18e hole.
Er waren zo’n 80 dames om te gaan strijden
om de eer van “Landelijke Super Oma”.
Adrie startte op de 15e hole en zelf had ik het
geluk om op de 1e te beginnen.
Het was wel knap warm die dag. Veel vrouwen
waren net als ik onder de paraplu gaan lopen
om het hoofd een beetje koel te houden en
dat hielp, althans tot aan de 18e hole. Daar
sloeg ik mijn bal in de fraaie waterpartij en dat
was het einde voor mijn aspiraties op een
hoge klassering. Maar dat werd later pas duidelijk.
Damescommissie PAR 3-baan
Jeanne Wirtz, voorzitter 0297-287720
Greetje Vlak
Gerda Antoniacomi
Netty Arends
Competitiecommissie
Martin Poortinga, voorzitter 023-5327183
Simona Bombarda
Stichting Handicart
Dick Jonkers, club-consul 0297-262396
Stichting Old Grand-Dad club
Hans Lengkeek 0346-287884
Redactiecommissie zie colofon
Marshalcommissie
Rob de Jong, voorzitter 0297-284724
Huub Joosten
Automatiseringscommissie
Norman Manley, voorzitter 0297-289287
Ton Arends
Wim Smeets
Leo Versleijen
Herencommissie
Teus Knoop, voorzitter 0297-287888
Ad Maaswinkel
Norman Manley
Fred Knitel
Teun Verkaik
Golf-Bridgecommissie
Eddy Riegen, 0297-255277
Gerard van Rooijen, 0297-285719
Fotograaf
Marika Romeijn 0297-285075
Herenseniorencommissie
Ronald Romein, voorzitter 0348-423136
Henk Eijlers
Tom Kuyers
Gerard van Rooijen
Klaas Schermer
Ereleden
Jan Aufenacker
Ton Griffejoen
Petra van Huystee-Breedland
Wedstrijdcommisie PAR 3-baan
Ton Arends, voorzitter 0346-579057
Frans Burger
Marcel Stolk
28
�����������
�������������������
�����������������������
���������
bij
Ruimte gereserveerd voor logo en
adresgegevens van juwelier
������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������
���������������
�����������❒ ���������������� ❒ ����������������������❒ �����������������
������������������������❒ �������������������❒ ����������������������������❒ ������������������
��������������������������������������������������������������������������

Vergelijkbare documenten

September - Golfclub Veldzijde

September - Golfclub Veldzijde Een moeilijke Cross Country wedstrijd voor bestuur-en commissieleden. Dat het speelt ‘alsof je op een vreemde baan loopt’, staat in het verslag van ons winnende redactielid Martin Kemperman. Hij he...

Nadere informatie

Maart - Golfclub Veldzijde

Maart - Golfclub Veldzijde de enquête gebleken. En hoe wordt het vijfde lustrum gevierd. Volg het en lees erover in dit clubblad. Ria Waal

Nadere informatie

Jaargang 27 nummer 1 - maart 2013

Jaargang 27 nummer 1 - maart 2013 Een moeilijke Cross Country wedstrijd voor bestuur-en commissieleden. Dat het speelt ‘alsof je op een vreemde baan loopt’, staat in het verslag van ons winnende redactielid Martin Kemperman. Hij he...

Nadere informatie