Netherlands Society of St. Louis Newsletter March 2010

Commentaren

Transcriptie

Netherlands Society of St. Louis Newsletter March 2010
[email protected]
The Netherlands Society Of Saint Louis
www.netherlandssocietystlouis.com
March 2010
Newsletter
Annual Membership
Membership Renewal 2010
Join or re-new your membership to the Netherlands Society of St. Louis today!
Our Society depends primarily on membership dues for its continued operations
and funding of its activities such as our Queen’s Day Party, Picnic, Indonesian
Dinner, Trivia, and Sinterklaas. As in previous years, our annual dues for 2010
will be $30 for families, $20 for individuals, and $15 individual seniors 65+.
Please return the membership form and payment no later than 30 April 2010.
We truly appreciate your continued support for The Netherlands Society of St. Louis and we look
forward to another successful year.
Please complete the membership form and return it with a check for:
($20 Individuals / $30 Families / $15 Individual Seniors 65+) payable to:
The Netherlands Society of Saint Louis
Harlan Keltner
217 Jubaka Drive
Fairview Heights, IL 62208
ÍClick on the image to download the membership form
Upcoming Events
March 19, 5.30 PM - ‘Borrel’
For members and non-members alike, organized by Jennifer Plaat. We meet every 3rd Friday of the
month at Llywellyns Pub, 17 W Moody Ave, Webster Groves. ‘Om gezellig even bij te praten’.
2010 Event Schedule
We will have the following familiar and favorite events return:
Queen’s Day Reception – April 30
Dutch Remembrance Day – May 4
Summer Picnic – August 29
Rijsttafel and Trivia – September/October
Sinterklaas Party for Children – December 4
Sint Nicholas Party for Adults – December 5
If you want to get actively involved with the Society and help organize one of these events or plan an
additional event, please contact us.
[email protected]
The Netherlands Society Of Saint Louis
Newsletter
www.netherlandssocietystlouis.com
March 2010
News from the Netherlands Consul
Latent Dutch citizenship
At the moment a bill is presented to the Dutch House of Representatives and the Dutch senate to amend the Dutch
nationality law. One of the changes proposed is the possibility for Dutch people born before January 1, 1985 out of
marriage between a Dutch mother and a non-Dutch father to obtain the Dutch nationality. At this moment the bill is not yet
the new law, so there is nothing that can be done right now. Please check the Dutch Consulate General website
www.cgchicago.org for new information regarding this bill.
In meerdere media verscheen het bericht dat verborgen Nederlanders, oftewel latente Nederlanders, een
Nederlands paspoort kunnen krijgen. Het betreft hier slechts een wetsvoorstel. Pas als de Eerste en Tweede
Kamer het wetsvoorstel hebben aangenomen, wordt het een wet. Daarna beslist de Minister van Justitie
wanneer deze wet in werking gaat treden. Op dit moment betekent dit dat mensen die denken hiervoor in
aanmerking te komen nu nog niets kunnen doen. Pas als de wet in werking is getreden, kunnen mensen een
optieverzoek indienen. Als het optieverklaring is bevestigd en de bekendmaking van verlening van het
Nederlanderschap is uitgereikt op een ceremonie, dan pas kan een Nederlands paspoort worden aangevraagd.
Wat zijn latente Nederlanders? Latente Nederlanders zijn kinderen van een Nederlandse moeder en een
buitenlandse vader die vóór 1985 geboren zijn en die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Tot 1985 konden
alleen kinderen met een Nederlandse vader automatisch Nederlander worden. Sinds 1985 geldt dat óók de
moeder de Nederlandse nationaliteit kan doorgeven. Er is een tijdelijke overgangsregeling geweest om ook vóór
1985 geboren kinderen van een Nederlandse moeder in de gelegenheid te stellen de Nederlandse nationaliteit te
verkrijgen, maar daar heeft lang niet iedereen gebruik van gemaakt. Deze laatste groep krijgt nu alsnog de
gelegenheid een Nederlands paspoort te krijgen.
Tijdelijk verblijfsrecht in Nederland. Mogelijk zijn er op dit moment personen zonder geldige
verblijfsvergunning (of: met een nog korte tijd geldende verblijfsvergunning) in Nederland die in aanmerking
komen voor deze optieregeling. De Staatssecretaris van Justitie heeft aangegeven te bekijken welke
mogelijkheden er zijn om deze personen tijdelijk - tot de inwerkingtreding van de wet - verblijf in Nederland
toe te staan.
Houd er echter rekening mee dat het nog wel een jaar kan duren voordat de wet daadwerkelijk in werking gaat
treden.
Other News & Updates
Facebook
Connect to other ‘Dutchies’ in the St. Louis area via the Netherlands Society on Facebook.
The Netherlands Society of St Louis website
Visit our new website for event details, updates, and
photos.
www.netherlandssocietystlouis.com
If you have news, information, photos or videos you would
like to share via our website, contact us.

Vergelijkbare documenten