Wissewasje december 2015

Commentaren

Transcriptie

Wissewasje december 2015
“Samen op het goede spoor”
Wissewasje
Nieuwsbrief van basisschool ‘De Wissel’
Jaargang 39 nummer, donderdag Website: www.dewissel.nl
Vrije dag/vakantie: maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2016
van de directie
Het einde van het kalenderjaar
nadert weer met rasse schreden!
2016 staat voor de deur..
Voor onze kinderen twee weken rust
na alle inzet in de voorbije maanden.
Nu even tijd voor thuis, voor elkaar.
Kerst en Nieuw, gezellige feesten,
we verheugen ons erop!
Samen over de drempel van 2016!
Mogen wij iedereen die op welke wijze dan ook
betrokken is bij onze school
allereerst een gezond
en verder een fantastisch 2016 toewensen!
Schoolteam en Cliëntenraad De Wissel
Tussenschoolse opvang donderdag 17 december vervalt
Vanwege de Kerstviering/Kersttocht die a.s. donderdag 17 december plaatsvindt en
het feit dat er daardoor niet overgebleven hoeft te worden, zijn alle kinderen die voor
donderdag bij de TSO zijn aangemeld, door school daarvoor afgemeld. Door de
afmelding krijgen ouders automatisch het betaalde bedrag in de vorm van een
tegoed retour!
Verder hierbij nogmaals het verzoek aan alle ouders om hun kinderen áltijd aan te
melden als ze over moeten blijven. Dus óók soms nog op de ochtend zelf! Eigenlijk
kan overblijven zonder aanmelden via de TSO-button niet meer!
Vrijwillige ouderbijdrage kan weer overgemaakt worden !!
Beste ouders,
Enkele weken geleden ontving u deze brief al eerder. Het daarin vermelde
rekeningnummer van de school bleek niet actief! Met dank voor alle geduld wat u
vervolgens heeft opgebracht!
Inmiddels is het officiële bankrekeningnummer van de school hersteld! Het nieuwe
nummer is NL22 RABO 0307803163 t.n.v. stichting Prisma.
Vanaf heden kunt u uw vrijwillige ouderbijdrage overmaken! Zie daartoe nogmaals
onderstaande tekst…
Het schoolteam probeert samen met de activiteitenraad de jaarlijks terugkerende activiteiten,
zoals bijvoorbeeld St. Maarten, St. Nicolaas, kerstmis en carnaval, zo leuk mogelijk voor de
kinderen te maken.
Aan deze activiteiten zijn vanzelfsprekend kosten verbonden (die niet altijd verstrekt worden
door de overheid) al worden deze zo laag mogelijk gehouden.
Hoe meer ouders de vrijwillige ouderbijdrage voldoen, hoe leuker en feestelijker de
activiteitenraad samen met het schoolteam deze activiteiten voor onze jeugd kan maken.
Om die reden is de jaarlijkse ouderbijdrage voor de school dan ook onmisbaar!
Net als in schooljaar 2014/2015 is de vrijwillige bijdrage voor schooljaar 2015/2016 € 15,00
per leerling.
Wij vragen U om dit bedrag over te maken op rekening NL22 RABO 0307803163 t.n.v.
Stichting Prisma onder vermelding van ouderbijdrage, naam en groep van uw kind.
In de hoop dat ALLE ouders de bijdrage voor hun kind(eren) willen voldoen, alvast hartelijk
bedankt voor uw medewerking en bijdrage !
Met vriendelijke groet,
Cliëntenraad: Kim Janssen en Inge van Essen
Directie: Henny Driessen
Schoolgids en website
Door de directiewissel en drukke werkzaamheden heeft het even geduurd voordat de
schoolgids 2015/2016 helemaal uptodate is gemaakt. Maar inmiddels staat hij al
weer enige tijd op de website van de school: www.bs-dewissel.nl, waar u hem vindt
onder de kop ‘Schoolgids’.
Ook de inhoud van de website is op de nodige plaatsen aangevuld. Mocht u n.a.v.
schoolgids of website toch nog vragen of op-/aanmerkingen hebben, stuur dan een
e-mail naar [email protected]
Leerlingenraad
Woensdag 16 december was de tweede leerlingenraad van dit schooljaar. Zo vlak
voor Kerst is er gesproken over de nieuwe Prowiseborden, die prima bevallen, ook al
is het voor sommigen even wennen aan het heldere bord. En natuurlijk willen alle
kinderen er graag eens op werken! In groep 8 vinden de leerlingen dat het
rekennakijkboekje van Pluspunt niet al te duidelijk in elkaar zit (er staat soms zelfs
een foutje in!). Maar ja, ze gaan al best wat langer mee, dus als er een nieuwe
rekenmethode komt, dan worden ze vanzelf vervangen. En groep 8 rekent super,
dus kijken ze meteen ook het nakijkboekje even na!
De leerlingenraad vindt ook dat het slotliedje na de musical van groep 8 weer in alle
groepen geoefend moet worden! Afgelopen schooljaar zijn de juffen en meesters dat
blijkbaar vergeten. Een vraag waar rekening mee gehouden mag worden!
Er is ook gepraat over het nieuwe dak. Het hele dak is voorzien van een nieuwe laag,
de kiezels liggen er weer op en morgen wordt het werk opgeleverd, zodat alles klaar
is. Want af en toe was er best wel wat herrie door. Nu is het wachten op de PRwerkgroep, die met een voorstel komt om de witte boeiboorden van de school meer
uitstraling te geven.
Ook is even ter sprake gekomen dat het voor kinderen waarvan papa en mama gaan
scheiden, niet altijd even prettig is. Niet iedereen gaat daar even makkelijk mee om.
Vanuit de GGD is er een begeleidingstraject dat ‘K.I.E.S.’ heet (Kinderen in
Echtscheidings Situaties). Onze leerkrachten houden altijd een extra oogje op een
kind waarvan ze weten dat dit speelt.
Tot slot: meester Henny, waar blijven die schoenborstels bij de deur naar het
speelplein? (Oeps, vergeten, maar beterschap beloofd!).
Namens de leerlingenraad, meester Henny
Bovenschoolse facilitaire voorzieningen
Stichting Prisma heeft in samenwerking met stichting Dynamiek (Horst) en stichting
SPOV (Venray) op een viertal gebieden een facilitaire impuls voor al haar scholen
bedongen. Het gaat daarbij om:
- Vervanging van alle automaten op het gebeid van hygiëne (zeepdispencers,
toiletverfrissers, toiletrolhouders, handdoekautomaten, prullenbakken, etc.,
alsmede ook daarbij behorende verbruiksmaterialen;
- Glazenbewassing aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw, 2 x per jaar
(was 1x);
- Onderhoud alarm- en inbraakinstallatie in combinatie met alarmopvolging;
- Sleutelbeheer.
Al deze zaken gaan in per het nieuwe kalenderjaar en zorgen ervoor dat de school
ontzorgd wordt qua facilitair beheer van de school
algemeen
Kerstviering 2015
Het is bijna zover! Donderdag 17 december houden wij onze Kerstviering. We
houden een Kersttocht. Nog even wat laatste weetjes:
•
•
•
•
•
De school start om 8.30 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag
over. Ze krijgen onderweg wat te eten en te drinken. Ze hoeven dus geen
bord / beker / bestek mee te nemen. Het tussendoortje (schoolfruit)
krijgen ze ook op donderdag.
De school is om 14.00 uur uit. Als u kind naar de BSO gaat, verzoeken wij u
om dit zelf even door te geven.
Houd rekening met het weer (regenkleding / laarzen...).
De ouders die meelopen met een groepje worden om 9.30 uur op school
verwacht. Zij krijgen dan een korte uitleg over de activiteit.
De ouders die thuis een post hebben worden ook om 9.30 uur op school
verwacht. Zij komen dan de kinderen van groep 7/8 ophalen. De kinderen van
groep 7/8 komen met de fiets naar school.
Wij hopen op een gezellige dag en wensen u hele fijne feestdagen!
Groetjes,
Werkgroep Kerst
Wie wil een rol in de gezinsviering op woensdag 24 december?
Donderdag 24 december (kerstavond dus) om 19.00 uur wordt in de kerk van Panningen een
kerstspel opgevoerd tijdens de gezinsviering. Hier zijn kinderen van groep 3-4-5-6-7-8 voor nodig,
die mee willen spelen, mee willen zingen of iets willen lezen.
Wil je meedoen, kom dan vrijdag 18 december om 16.30 uur naar de kerk in Panningen, want
dan gaan we oefenen voor het kerstspel.
De leidsters van de kindernevendienst zijn daar aanwezig en je hoort wat je mag doen. Denk er alvast
over na wat je leuk vindt, wil je mee zingen of wil je iets voorlezen of wil je de rol van Maria of Jozef
spelen. Het oefenen is om 17.15 uur afgelopen.
Uitnodiging gezinsviering kerstmis in de kerk van Panningen
Wil je niet meedoen, dan nodigen we iedereen uit om naar de gezinsviering op donderdag 24
december om 19.00 uur te komen. Natuurlijk zijn ouders en andere familieleden ook van harte
welkom. Tijdens deze gezinsviering, worden alle kinderen uitgenodigd om mee te doen met de
kindernevendienst. Tijdens de kindernevendienst worden liedjes geoefend, die tijdens het kerstspel
worden gezongen.
Kun je een instrument bespelen en wil je in de kerk een kerstliedje spelen geef je dan op.
Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij juffrouw Truus.
Ook mag je jezelf al opgeven bij juffrouw Truus.
Hopelijk willen veel kinderen meedoen en wordt het gezellig druk tijdens de
gezinsviering op donderdag 24 december om 19.00 uur.
nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2
De laatste weken hebben wij aandacht besteed aan de Kerst. We hebben het verhaal verteld
en in de leefhoek werd nu gebakken voor een gezin. Want ook papa en mama gaan op zijn
tijd naar de bakker voor vers brood en gebak. Samen hebben we de kerstboom in de klas
versierd. Ook hebben we geoefend met het geven van opdrachten aan elkaar.
We versierden de kerstboom op het Prowise bord. Hiervoor moesten we duidelijk aan elkaar
vertellen waar de versiering moest komen. Ons prikbord hangt vol prachtig versierde bomen.
We hebben ook afgeteld van 10 naar 0. Dat moesten we natuurlijk oefenen voor oud en
nieuw.
Onze groep groeit lekker door. Na de vakantie starten we
met 28 kinderen. Alle jongsten hebben een maatje uit groep
2.
Na de vakantie starten we ook met een nieuw thema. “Bij de
indianen.”
Ook groep 3 gaat werken rondom dit thema en samen willen
we een indianendorp gaan creëren in de hal. Ouders die ons
hiermee willen helpen kunnen we hard gebruiken.
We gaan natuurlijk ook met de kinderen in gesprek over wat
ze al weten en wat ze willen leren. Dit thema loopt een hele
tijd door, ook tijdens de carnavalstijd.
In januari worden ook de Cito toetsen weer afgenomen. Naar de kinderen toe wordt dit
echter anders benoemd. We gaan werken in een boekje.
De kinderen die zijn ingestroomd zijn hoeven dit nog niet te doen.
Vanaf dit schooljaar zijn we gestart met een nieuw leerlingvolgsysteem.
Tijdens de gesprekken in Maart wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken.
Ook de gegevens van de Cito toetsen komen hierin aan bod.
Er zal voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 dus geen ontwikkelingsrapport meer mee naar
huis gaan. Om onduidelijkheden te voorkomen bespreken we deze liever tijdens een gesprek
met u.
Wij wensen iedereen nog een fijn kerstfeest en een dol fijn
nieuwjaar.
Nieuws uit groep 3
De kinderen hebben al weer hard gewerkt rondom het thema Kerst. We hebben
aandacht besteed aan het kerstverhaal en de kinderen mochten vertellen wat zij nu
allemaal zo leuk vinden aan het kerstfeest. Sommige kinderen hebben vertelt wat ze
thuis allemaal doen met deze gezellige dagen. Ook hebben ze in hun
kerstwerkboekje mogen werken want daar stonden leuke taal, lees- en
rekenopdrachten in.
Na de vakantie gaan we weer eens rondom een thema werken en wel rondom het
thema INDIANEN. Dit gaan we samen doen met groep 1/2.
We willen op de gang een eigen indianen dorp gaan maken. Met bijvoorbeeld een wigwam,
totempaal, kampvuur etc. Misschien zijn er ouders die hierbij kunnen helpen en leuke ideeën
hier over hebben… Laat het maar even weten.
Na de kerstvakantie start de eerste cito periode. De kinderen van groep 3 krijgen 2
leestoetsen (DMT en AVI), rekentoets, spellingstoets en woordenschat.. Probeer in de
kerstvakantie even goed het lezen te oefenen!
Verder wens ik alle kinderen en ouders een fijne kerst en een gezond
en gelukkig nieuwjaar toe.
juf Yvette
Nieuws uit groep 4
Na alle bakactiviteiten rondom het
Sinterklaasfeest hebben de pepernoten weer
plaats moeten maken voor de kerstboom. De
kinderen brachten prachtige spullen mee
voor onze boom en al snel zag de klas er
feestelijk en sfeervol uit.
Het kerstverhaal werd verteld en we leerden
een leuk Engels liedje dat u op you tube kunt
vinden. Het heet “Ten little elves”.
We hebben goed geoefend met lezen en we vinden met zijn allen dat het steeds beter gaat.
Ook is er geregeld tijd om zelf te lezen in de boekjes die meegebracht zijn uit de bieb. De
kinderen zoeken zelf een plekje in de klas waar ze lekker, rustig kunnen zitten
en dan …lezen maar!!!!! Heel super dat er zoveel motivatie te zien is bij iedereen. Voor de
ouders is het misschien een tip om deze leesmotivatie tijdens de kerstvakantie een beetje
vast proberen te houden want na de vakantie start de eerste cito-periode en mogen de
kinderen woorden en zinnen lezen (DMT en AVI). Ook komen rekenen, woordenschat en
spelling aan de beurt.
Maar eerst genieten van de vakantie!!!
Hele fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
Juf Ank
Nieuws uit groep 5/6
Op donderdag 17 december is de kerstviering. De kerstwerkgroep heeft
gezorgd voor een super leuke en sfeervolle kersttocht, wij hebben er zin
in. Iedereen blijft deze dag over en om 14.00 uur is de school uit.
In januari zullen de Cito toetsen van spelling, begrijpend lezen, rekenen,
woordenschat, woordlezen en AVI afgenomen worden.
In een eerdere berichtgeving werd vermeld dat juffrouw Lianne 18 januari haar
werkzaamheden in onze groep weer zou oppakken. Dit klopt niet. Tot de carnaval
blijft ze fulltime bij haar gezin, en na de carnaval komt ze weer in groep 5/6 werken.
Onze winkel is een groot succes. In januari is hij daarom nog dagelijks tijdens de
rekenlessen geopend.
Veel kinderen hebben het opgepakt om thuis meer te gaan lezen, super! Een aantal
tips op een rijtje die gegeven zijn door de kinderen zelf;
• Lekker voor het slapen gaan samen met papa of mama even lezen
• Elkaar voorlezen
• De ondertiteling op de tv hardop voorlezen.
• Hardop voorlezen als papa of mama aan het koken is.
• Zus(je), broer(tje) voorlezen
• Timer zetten en ook stoppen als de tijd voorbij is.
Kinderen die structureel en op een vast moment zijn gaan lezen geven aan dat het
helemaal niet zo vervelend is en soms zelfs best fijn is. Het is belangrijk dat de tekst
past bij de interesses van uw kind. We hopen dat jullie hier in 2016 mee doorgaan.
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie, gezellige feestdagen en een mooi 2016.
Groetjes Anke, Lianne, Truus en Marie-José
Nieuws uit groep 6/7
Het jaar 2015 kunnen wij met een positief gevoel afsluiten. Wij kijken met trots terug
op mooie ontwikkelingen samen:
•
•
•
•
•
Gestart met een nieuwe methode taal en spelling. Echt wel even wennen,
maar we leren erg veel! Zeker het ontleden was moeilijk in het begin, maar het
gaat steeds beter.
Gestart met aparte plaatsen, groep 6 en 7 apart. Nu sluiten we het jaar af met
iedereen door elkaar en zo gaan we zeker in 2016 verder!
De 1e trots-werkjes zijn al verzameld in ons portfolio. Het leerling geleid
oudergesprek was een succes. Wij kunnen doelgericht aan de slag in 2016!
Een nieuw Prowise- bord, nieuwe technische ontwikkelingen in de klas. De
kinderen ontdekken zelf ook nieuwe mogelijkheden. De afgelopen week voor
het eerst zelf een digitale quiz ontworpen en d.m.v.de I-Pad met de hele klas
de quiz kunnen spelen. Een enorme betrokkenheid! Hier gaan we zeker mee
verder in 2016!
‘De jongens tegen de meisjes’, de rode draad die tijdens de dag regelmatig in
onze klas terug komt. Spelenderwijs leren. Wie weet de woorden van taal?
Wie laat een goede luisterhouding zien? Wie leest de woordrij het snelst? Het
zijn nog maar enkele voorbeelden, maar het was al een groot succes in 2015.
Alle reden om hier natuurlijk mee door te gaan. Wie gaan de meeste punten
scoren in 2016? ‘De jongens of de meisjes?’...
Genoeg te doen in het nieuwe jaar dus. Nu eerst lekker gaan genieten van de
Kerstvakantie. Wij wensen iedereen hele mooie feestdagen!
Juf Nicole en Juf Marian
Voorlezen aan de kleuters…..
Kijk voor meer foto’s op ons weblog.
Nieuws uit groep 7/8
Wat hebben we de laatste weken veel gedaan! Er stonden veel toetsen
(geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, Engels…) op het programma. Maar wat
hebben w e ons er goed doorheen geslagen. Na de vakantie gaan we ons wat meer
verdiepen in de manieren van leren. Hier kunnen een aantal kinderen nog wel wat
tips bij gebruiken.
Ook zijn we gestart met een complimentendoos. We willen de sfeer positief
ombuigen en vasthouden. Vele mooie complimenten zijn al uitgedeeld.
De kinderen zijn momenteel super enthousiast bezig met de voorbereidingen voor de
kerstactiviteit. Ze bruisten van de ideeën! Het belooft super leuk te worden.
Na de vakantie gaan we meteen volop van start. Er staan een aantal cito toetsen op
de planning en heel langzaam gaat groep 8 richting het aanmelden in maart.
Spannend allemaal.
Maar voordat het zover is, eerst genieten allemaal van een welverdiende vakantie!
Juf Sylvia en juf Hanneke
BIJLAGE

Vergelijkbare documenten