OOST-VLAAMSE RADIOCLUB RADIO SHACK GENT>

Commentaren

Transcriptie

OOST-VLAAMSE RADIOCLUB RADIO SHACK GENT>
O.V.R.C. vzw
OOST-VLAAMSE RADIOCLUB <RADIO SHACK GENT> vzw
Ham 163 – 165 B-9000 GENT
Evergem, maandag 1 maart 2004
VERSLAG JAARLIJKSE STATUTAIRE VERGADERING
VRIJDAG 21 FEBRUARI 2004.
1
2
3
Verwelkoming
De voorzitter, ON6ZV, Eddy, opent de algemene vergadering.
Aanduiding van een secretaris voor de algemene vergadering.
Eddy, ON6ZV, zal die taak op zich nemen.
4
Controle der aanwezigen.
Er zijn 17 stemgerechtigde aanwezigen. Er zijn 4 volmachten.
5
Financieel verslag.
De schatbewaarder, Frank ON5AN, geeft een overzicht van het voorbije financiële jaar. Een totaaloverzicht is in
bijlage aan het verslag.
6
Verkiezing leden raad van bestuur.
Volgende leden zijn uittredend en herverkiesbaar:
ON5AN – ONL Stefaan – ON5NN – ON1DJJ – ON6IN.
De resultaten van de stemming zijn:
ON5AN :
17 stemmen.
ONL Stefaan: 16 stemmen.
ON5NN:
17 stemmen.
ON1DJJ :
19 stemmen.
ON6IN :
17 stemmen.
Er zijn geen onthoudingen en alle stemmen zijn geldig.
7
Verkiezing voorzitter.
De kandidaat, ON6ZV – Eddy, wordt met 21 stemmen verkozen tot de nieuwe voorzitter.
8
Vastleggen datum volgende algemene vergadering en sluiten der vergadering.
De volgende algemene vergadering is op de derde vrijdag van februari 2004.
Secretariaat : p/a Eddy WEST (ON6ZV), Kweepeerstraat 16 te B-9940 EVERGEM. Tel 09/357.69.34 – GSM 0475/83.24.53
E-mail : [email protected]

Vergelijkbare documenten