afzender Fractie GBWP p/a Klipper 43 4617 GG Bergen op Zoom 20

Commentaren

Transcriptie

afzender Fractie GBWP p/a Klipper 43 4617 GG Bergen op Zoom 20
afzender
Fractie GBWP
p/a Klipper 43
4617 GG Bergen op Zoom
Afschaffen onnodige regels
20 oktober 2014
College van B&W gemeente Bergen op Zoom
Geacht college,
Zoal u ook heeft kunnen vernemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaan negen
Nederlandse gemeenten dit jaar een proef draaien met als doel overbodige regels voor inwoners,
lokale verengingen en organisaties te schrappen.
GBWP vindt dat de gemeente Bergen op Zoom ook onnodige regels kent die burgers en
ondernemers soms frustreren en voor hen een doorn in het oog zijn.
De VNG heeft hier een speciaal programma voor ontwikkeld: “Beter en Concreter”. De gemeente
Amsterdam heeft een “rompslomp-knop” op haar website voor het aankaarten van overdreven
regels en de gemeente Hollands Kroon, maakte eerder deze week bekend dat men 80% van de
regels uit de APV gaat schrappen. Het terugdringen van overbodige regels is ook een van de
ambities van het Bergse college, getuige het collegeprogramma.
GBWP beseft dat het niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden maar vind het wel
belangrijk dat we de eerste stappen kunnen zetten. Uiteraard krijgen we als gemeente een goed
cijfer voor de dienstverlening van de burger waar we ook trots op zijn maar dat is geen reden om op
onze lauweren te rusten, het kan altijd beter.
Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
Zou het college op de gemeentelijke website een button kunnen realiseren voor het melden
van onzinnige regels door inwoners?
Kan het college ook bestaande communicatiemiddelen gebruiken, zoals de
klanttevredenheidsenquête, om onnodige regels te inventariseren?
Kan het college onderzoeken wat de ervaringen zijn van de gemeenten die al werken met
de genoemde instrumenten?
Kan het college een thema avond organiseren om deze informatie met de raad te delen?
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
Namens de fractie van GBWP,
Met vriendelijke en lokale groet,
Aydin Akkaya
Evert Weys
Vice-fractievoorzitter
Fractievoorzitter