Untitled - DutchCat

Commentaren

Transcriptie

Untitled - DutchCat
DutchCat is een nieuw merk schip, ontstaan uit de gedachte dat het mogelijk moet zijn een schip te
bouwen dat in zijn klasse tegelijkertijd compromisloos, gebruiksvriendelijk en milieubewust is.
Medio 2015 zal het eerste type, de DutchCatTwelve, gereed zijn. Een uitermate energiezuinig, eigentijds
en functioneel schip van uitzonderlijk hoge kwaliteit dat volledig in Nederland is ontwikkeld en gebouwd.
De DutchCatTwelve heeft veel unieke eigenschappen:
▪ Een geheel vlakke en zeer brede vloer van de kuip en kajuit van 30m2, waarvan 23m2 vrij indeelbaar
▪ Veel eigen inbreng in inrichting en vormgeving waaronder vrij indeelbare keuken in de zeer brede kajuit
▪ Zeer geschikt als second home en door de geheel te openen vouwdeur uitermate toegankelijk
▪ Veel licht en zicht rondom met veel snel te openen en te sluiten dakdelen, ramen en vouwdeur
▪ Geniet vanaf het achterdek van je eigen terras boven het water of op de loungebank op het voordek
▪ Keuze uit twee typen onderwaterschip met in totaal zes typen aandrijving
▪ Een 100% elektrische aandrijving voor een hele dag varen en twee typen hybride aandrijving zijn mogelijk
▪ Energiezuinig, tot 100% minder dieselverbruik, lage onderhoudskosten en makkelijk te onderhouden
▪ Stahoogte kajuit en badkamers 2.20m, hutten 2.10m en keuze uit twee of drie hutten
De DutchCat wordt van hoogwaardig composiet onder CE-B keur gebouwd, waardoor het schip licht en
zeer sterk is. Het is een gegeven dat de catamaran rompvorm een veel betere stabiliteit biedt en veel
minder weerstand oplevert dan een monohull, met als resultaat een veel lager brandstofverbruik.
Het onderwaterschip van de DutchCatTwelve is uniek. U kunt kiezen uit een Comfortversie of een Sportversie.
Aandrijflijnen Comfortversie:
Aandrijflijnen Sportversie voor snelheden tot 22kn:
▪ 100% elektrisch
▪ Hybride diesel / elektrisch
▪ Hybride elektrisch / diesel
▪ Diesel
▪ Diesel
▪ Hybride diesel / elektrisch
Het onderwaterschip van de Comfortversie van de DutchCatTwelve is geoptimaliseerd waardoor 100% elektrisch varen
mogelijk is. In deze klasse opmerkelijk. De benodigde energie bij 6kn snelheid is slechts 6kW.
Al deze maatgemaakte eigenschappen garanderen uitgebalanceerde en zeer goede vaareigenschappen en een eenvoudig
en veilig te varen schip met veel ruimte en zicht rondom. De DutchCatTwelve biedt veel mogelijkheden voor een brede
doelgroep, zoals lekker luxe met z’n tweeën, gezinnen, ex-zeilers en minder mobiele mensen. Uw eigen DutchCat met uw
persoonlijke invulling.
De DutchCatTwelve is 12.55m lang, 4.90m breed, 3.35m hoog en slechts 0.88m diepgang. Droogvallen is door de kielen
eenvoudig mogelijk en alle Europese (binnen)wateren inclusief Frankrijk zijn te bevaren.
DutchCat is a new brand of ship, born from the idea that it should be possible to build a ship that, in its
class, is uncompromising, user-friendly and environmentally friendly at the same time.
In mid-2015, the first model, the DutchCatTwelve will be complete: an extremely energy-efficient,
contemporary and functional ship of exceptionally high quality, fully developed and built in the Netherlands.
The DutchCatTwelve has many unique features:
▪ A completely flat, very wide floor of 30m2 in the cockpit and cabin, including 23m2 of flexible layout
▪ Opportunity to customize the design, including the flexible layout of the kitchen in the very wide salon
▪ Ideal as a second home and the fold-away door makes the ship easily accessible
▪ Plenty of light and visibility; the folding door, windows and many parts of the roof can quickly be opened or closed
▪ Your own terrace above the water on the aft deck and a lounger on the foredeck
▪ Choice between two underwater ship options and a total of six types of propulsion
▪ Options include 100% electric propulsion for a whole day of sailing and two types of hybrid propulsion
▪ Energy-efficient; up to 100% less fuel consumption; low maintenance; easy to maintain
▪ Height in salon and bathrooms: 2.20m; height in cabins: 2.10m; Choice of two of three cabins
The DutchCat is built of CE B label, high-quality composite, making the ship light and extremely
strong. The catamaran hull provides much better stability and produces much less resistance than
a monohull, leading to significantly lower fuel consumption.
The underwater ship of the DutchCatTwelve is unique; you can choose between the Comfort and Sport versions.
Comfort version propulsion options:
▪ 100% electric
▪ Hybrid electric / diesel
▪ Diesel
▪ Hybrid diesel / electric
Sport version propulsion options, for speeds up to 22kts:
▪ Hybrid diesel / electric
▪ Diesel
The underwater ship of the DutchCatTwelve Comfort Version is optimized to make 100% electric boating possible. This is a
remarkable feature in this class. Just 6kW energy is required for a speed of 6kts.
All of these custom features guarantee balanced and very smooth sailing properties and a ship with plenty of space and
visibility that is easy and safe to sail. The DutchCatTwelve offers great opportunities for a wide target group: high luxury for
couples, families, ex-sailors and less mobile people. Your own DutchCat with your own personal touch.
The DutchCatTwelve is 12.55m long, 4.90m wide, 3.35m high and has a draught of just 0.88m. The keels make running dry
as easy as possible. All European (inland) waterways, including those in France, are yours to discover.
DutchCat ist eine neue Schiffsmarke, die aus dem Gedanken heraus entstand, das sich doch ein Schiff
bauen lassen müsste, das in seiner Klasse gleichzeitig kompromisslos, benutzerfreundlich und
umweltbewusst sei.
Mitte 2015 wird der erste Typ fertig: die DutchCatTwelve. Ein überaus energieeffizientes, zeitgenössisches, funktionales
und außergewöhnlich hochwertiges Schiff, das komplett in den Niederlanden entwickelt und gebaut wird.
Die DutchCatTwelve hat viele einzigartige Eigenschaften:
▪ Einen ganz flachen, sehr breiten, 30m2 großen Boden in Kajüte und Kabine, wovon 23m2 frei einteilbar sind
▪ Viele eigene Beiträge zu Einrichtung und Formgebung, einschließlich frei einteilbarer Küche in der sehr breiten Kajüte
▪ Eine komplett zu öffnende Falttür für einen bequemen Zugang, wodurch sich das Fahrzeug sehr als „second home“
eignet
▪ Viel Licht und Rundumsicht mit zahlreichen, schnell zu öffnenden und schließenden Dachteilen, Fenstern sowie Falttür
▪ Genießen Sie Ihre eigene Terrasse über dem Wasser auf dem Achterdeck oder die Loungebank auf dem Vorderdeck
▪ Wählen Sie zwischen zwei Unterwasserschifftypen mit insgesamt sechs Antriebstypen
▪ Einen 100 %-igen Elektroantrieb für einen ganzen Tag auf See und zwei möglichen Hybridantriebstypen
▪ Energiesparend, bis zu100 % weniger Dieselverbrauch, niedrige Unterhaltskosten und einfach zu warten
▪ Standhohe Kabine mit Badezimmer 2,20 m, Kojen 2,10 m und wahlweise zwei oder drei Kojen
Die DutchCatTwelve ist 12,55 m lang, 4,90 m breit, 3,35 m hoch. Der Tiefgang beträgt nur 0,88 m. Trockenfallen ist durch
die Kiele ganz einfach möglich, und alle europäischen (Binnen)-Gewässer, einschließlich Frankreich, sind befahrbar.
Die DutchCat wird aus hochwertigem Komposit unter der CE-Kennzeichnung B gebaut, was das
Schiff leicht und sehr robust macht. Fakt ist, dass die Katamaran- Rumpfform eine viel bessere Qualität
und einen weitaus geringeren Widerstand als ein Einrumpfboot aufweist. Darum verbraucht das Schiff
weitaus weniger Treibstoff.
Das Unterwasserschiff der DutchCatTwelve ist einzigartig. Sie können sich zwischen Komfort- und Sportversion
entscheiden.
Antriebsstränge - Komfortversion:
Antriebsstränge - Sportversion für Geschwindigkeiten bis 22 kn:
▪ 100 % elektrisch
▪ Hybrid: Diesel / Elektro
▪ Hybrid: Diesel / Elektro
▪ Diesel
▪ Diesel
▪ Hybrid: Diesel / Elektro
Das Unterwasserschiff DutchCatTwelve ist in der Komfortversion optimiert, was 100 %-ige Elektrofahrten ermöglicht. In
dieser Klasse ist das sehr beachtlich. Bei 6 kn Geschwindigkeit verbraucht das Schiff nur 6 kW Strom.
All diese maßgeschneiderten Eigenschaften gewährleisten ausgeglichene und sehr gute Fahreigenschaften sowie ein
einfach und sicher zu steuerndes Schiff mit viel Raum und Rundumsicht. Die DutchCatTwelve bietet somit viele
Möglichkeiten für eine breite Zielgruppe: schöner Luxus für Paare, Familien, Ex-Segler und weniger mobile Menschen. Ihre
eigene DutchCat ganz nach Ihren Wünschen gestaltet.
Head office: Wiek 5, 2291 KE Wateringen, The Netherlands
Sales office: Westdijk 36-9, 3752 AE Bunschoten – Spakenburg, The Netherlands
Mail: [email protected] Telephone: +31 174 29 51 49 Mobile phone: +31 6 54 21 41 61