Het Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS/Shin splints)

Commentaren

Transcriptie

Het Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS/Shin splints)
Het Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS/Shin splints)
Auteur: Bernard Heijting, sportfysiotherapeut
www.fyro.nl
Wat is het?
MTSS is een overbelastingsblessure waarbij vooral irritatie en
pijn wordt gevoeld in het onderste tweederde deel van het onderbeen, aan de
binnenzijde van het scheenbeen.
Over het algemeen ontstaat de klacht geleidelijk, is het zeurend van aard en is het
duidelijk afhankelijk van de belasting. Met rust neemt de klacht meestal af. Als je ermee
doortraint neemt de pijn steeds meer toe. In extreme gevallen kan het zelfs leidden tot
een botbreukje in het scheenbeen!
Hoe komt het?
MTSS komt veelal voor bij sporten waarin rennen, springen en andere herhaalde 'highimpactbelastingen' een grote rol spelen. (Lassus, Tulikoura, & Konttinen, 2002)
Het ontstaat vaak bij sporters die te snel willen
opbouwen, zonder dat het scheenbeen en het
omliggende weefsel eraan gewend is.
Er is aangetoond dat hardlopers met minder dan 5 jaar
loopervaring een verhoogde kans hebben op het krijgen
van deze blessure!
Andere belangrijke risicofactoren zijn: het te veel
doorzakken van het voetgewelf, overgewicht, slecht of
verouderd schoeisel en een slechte looptechniek.
(Raissi, Cherati, Mansoori, & Razi, 2009)
Wat gebeurd er precies?
Er zijn momenteel twee theorieen die de blessure
verklaren. De eerste theorie, de 'tractietheorie', gaat uit
van een te hoge trekkracht van spieren vanuit de kuit aan
het scheenbeen, waardoor een irritatie ontstaat van de
aanhechting van de pees. (Bouche & Johnson , 2007)
De tweede theorie, de 'axiale buigbelastingtheorie', gaat uit van microschade in het bot.
Volgens deze theorie komt dit doordat het scheenbeen altijd wat inveert op deze
specifieke plek tijdens belastingen. Bij botweefsel wat nog niet gewend is aan 'hoge
druk' belastingen kan er een lokale ontsteking in het botweefsel ontstaan. (Moen, Tol,
Weir, & al., 2009) Wellicht spelen beide theorieen een rol bij het ontstaan van de
klachten.
Waarom (sport)fysiotherapie?
De fysiotherapeut is er in eerste instantie voor om de blessure vast te stellen. Andere
aandoeningen worden uitgesloten. In enkele gevallen kan het nodig zijn om een bot- of
MRI scan te laten maken. Dit is zelden nodig. De klacht kan goed vastgesteld worden
middels de normale testen. (Geata, Minutoli, Scribano, & al., 2005)
Er wordt geanalyseerd waar het probleem zou kunnen liggen. Externe factoren, zoals
opbouw van de trainingsbelasting worden besproken. Interne factoren zoals
verkortingen in spieren en/of verminderde spierkracht kunnen ook meegenomen worden
in de analyse. De fysiotherapeut kijkt dus naar het totaalplaatje.
Daarnaast hebben we bij FysiotherapieRotterdam korte lijntjes en een snel netwerk naar
andere specialisten. Denk aan het doorverwijzen voor een hardloopanalyse bij een
bewegingswetenschapper of een second opinion bij een sportarts of orthopeed. Nadat
duidelijk is geworden waar de oorzaak ligt van het overbelastingsprobleem kan er
middels een behandelplan op maat, gewerkt worden aan het herstel.
Hoe ga je ermee om?
Afhankelijk van de voorafgaande duur van de klacht zal in eerste instantie relatieve
sportrust de belangrijkste maatregel zijn. Vervolgens zal met behulp van de
fysiotherapeut een programma gemaakt worden om de conditie op peil te houden.
Verder kunnen specifieke oefeningen ervoor zorgen dat alle omliggende spieren sterk
blijven en soepel worden. De belasting zal (bij voorkeur onder professionele
begeleiding) vervolgens geleidelijk aan weer opgebouwd moeten worden. Over het
algemeen moet er na de analyse (en de daarbij behorende tips- en adviezen) een
duidelijke verbetering zijn in 6 weken. Het grootste gedeelte van het herstel moet binnen
3 maanden plaatsvinden.
Hardnekkig…
In een aantal gevallen verminderd de klacht niet met behulp van fysiotherapie en
hersteltijd. Ontstekingsremmende medicatie of experimentele behandelingen zoals
shockwave zijn dan een optie. De resultaten zijn positief en veelbelovend, echter moet
er nog meer en beter onderzoek naar gedaan worden. (Moen, et al., 2012) (Winters,
Eskes, Weir, Moen , Backx, & Bakker, 2013)
Verder zijn er mogelijkheden tot het opereren van het bot-en spierweefsel. De
resultaten zijn redelijk (72% herstelt goed) maar wordt echter wel als laatste optie
aangehouden. (Holen, Engebretsen, Grontvedt, & al., 1995)
Bibliografie
Bouche , R., & Johnson , C. (2007). Medial Tibial Stress Syndrome (tibial fasciitis): a proposed pathomechanical model involving
fascial traction. Podiatr Med Assoc , 97 31-6.
Geata, M., Minutoli, F., Scribano, E., & al., e. (2005). CT and MR imaging findings in athletes with early tibial stress injuries:
comparison with bone scintigraphy findings and emphasis on cortical abnormalities. Radiology , 235 553-61.
Holen, K., Engebretsen, L., Grontvedt, T., & al., e. (1995). Surgical treatment of medial tibial stress syndrome (shin splint) by
fasciotomy of the superficial posterior compartment of the leg. Scand J Med Sci Sports , 40-3.
Lassus, J., Tulikoura, I., & Konttinen, Y. e. (2002). Bone stress injuries of the lower extremity: a review. Acta Orthop Scand , 359-68.
Moen, M., Rayer, S., Schipper, M., Schmikli, S., Weir, A., Tol , J., et al. (2012, Mar). Shockwave treatment for medial tibial stress
syndrome in athletes: a prospective controlled study. Br J Sports Med , 46(4): 253-7.
Moen, M., Tol, J., Weir, A., & al., e. (2009). Medial Tibial Stress Syndrome: a critical review. . Sports Med , 39 523-46.
Raissi, G., Cherati, A., Mansoori, K., & Razi, M. (2009). The relationship between lower extremity alignment and Medial Tibial Stress
Syndrome among non-professional athletes. Sports Med Artrosc Rehabil Ther Technol , 1-11.
Winters, M., Eskes, M., Weir, A., Moen , M., Backx, F., & Bakker, E. (2013, Dec). Treatment of medial tibial stress syndrome: a
systematic review. Sports Med , 1315-33.

Vergelijkbare documenten

Scheenbeenklacht (MTTS

Scheenbeenklacht (MTTS Het Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS/Shin splints) Auteur: Bernard Heijting, sportfysiotherapeut www.fyro.nl Wat is het? MTSS is een overbelastingsblessure waarbij vooral irritatie en pijn wor...

Nadere informatie