Zonnebrief donderdag 1 september 2016

Commentaren

Transcriptie

Zonnebrief donderdag 1 september 2016
Zonnebrief schooljaar 2016-2017
Zonnebrief donderdag 1 september 2016
Agenda
Donderdag 1 september
 15.45 Zorgvergadering
Maandag 5 september
 9.00-10.00 eiland opening rondom nieuwe verkeerssituatie
 Vanaf 11 uur is meester Alfred afwezig in groep 7/8. Er is een vervanger.
 15.45: MT overleg
Dinsdag 6 september
 13.00: leerlingenraad
 14.00 Juf Yvonne in groep 3
Woensdag 7 september
 Juf Yvonne niet aanwezig
 13.00 Actieteam vergadering
Donderdag 8 september
 9.00 Juf Yvonne overleg op Golfslag Swifterbant
Vrijdag 9 september
 Meester Alfred afwezig, er is een vervanger
Zondag 11 september
 Meester Jan jarig
Maandag 12 september
 15.45 teamvergadering
 19.30 MR vergadering
Dinsdag 13 september
 Juf Esther jarig
Woensdag 14 september
 Juf Yvonne niet aanwezig
Donderdag 15 september
 Volgende Zonnebrief
Jarigen
1-9: Damián Auener, groep 4/5
5-9: Charlotte Koopman, groep 4/5
6-9: Raphaël de Gruiter, groep 6/7
13-9: Remco Huurneman, groep 3
15-9: Femke Menkveld, groep 3
Alvast van harte gefeliciteerd!
Zonnebrief schooljaar 2016-2017
Voorwoord
De eerste Zonnebrief van het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft
gehad. Het is in ieder geval fijn om te zien dat iedereen weer gezond en wel op school is.
Voor alle nieuwe ouders en nieuwe leerlingen, hartelijk welkom op De Zonnewijzer. Ik hoop dat
u een mooie tijd tegemoet gaat op onze school.
Wij hebben er weer veel zin in. Vorige week zijn wij al gestart met twee studiedagen en ook
hebben wij een teamuitje gehad.
We zijn gestart met 6 groepen dit jaar. Maar ook met een aantal nieuwe gezichten. In de
volgende Zonnebrief zullen de nieuwe teamleden zich aan u voorstellen.
Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar toe!
DATA KAMP GROEP 7 en 8 GEWIJZIGD !!!!!!
Vanwege organisatorische omstandigheden is de data van het schoolkamp gewijzigd, wilt u dit
a.u.b. veranderen in uw eigen kalender!
Het schoolkamp is nu 10-11-12 mei ipv 22-23-24 mei.
Koffie-uurtje 13 september ipv de 15e
Op dinsdag 13 september is er een koffie-uurtje. Ik zal u dan weer bijpraten over de schoolse
zaken. Het begint om 8.45 tot 09.45. Ik hoop u dan te zien!
Opening nieuwe verkeerssituatie
As maandag 5 september wordt het convenant getekend voor de nieuwe verkeersituatie
rondom het scholeneiland. De drie scholen (Het Kompas, Flevosprong, Zonnewijzer) en de
gemeente willen hier een feestelijk tintje aangeven. Het is de bedoeling dat we met alle scholen
een soort optocht gaan houden. De leerlingen van het Kompas zullen met de optocht om 9 uur
beginnen, daarna sluit de Flevosprong aan en het Christiaan Huygens en de peuterspeelzaal . We
eindigen de optocht op het schoolplein van De Zonnewijzer, waar onze kinderen dan al staan.
Het is de bedoeling dat alle kinderen iets meenemen wat geluid maakt (denk aan een fietsbel of
een fluit). Rond 9.15 zijn dan alle kinderen van de drie scholen op het plein en zal het convenant
ondertekend worden.
In de bijlage vindt u de flyer over de nieuwe verkeerssituatie.
Zonnebrief schooljaar 2016-2017
Schooltijden en verlof aanvraag
Duidelijkheid over verlof redenen Leerplichtwet
In een nieuwe beleidsregel, die begin juli 2012 in werking is getreden, worden de termen
‘specifieke aard van beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ uit de Leerplichtwet
1969 nader uitgelegd. Het gaat met name om het verlof dat het hoofd van de school kan
verlenen op grond van deze wet: wanneer wel en wanneer niet?
Volgens deze beleidsregel kan bijvoorbeeld onder andere gewichtige redenen voor verlof
worden verstaan: verhuizen (één schooldag), het bijwonen van het huwelijk van een bloed- of
aanverwant tot en met de derde graad (één dag, twee of vijfdagen + trouwkaart) of het
overlijden van een bloed- of aanverwant. Het hoofd van de school/instelling oordeelt over de
gewichtige omstandigheden en de aanvraag is aan bepaalde eisen gebonden.
De beleidsregel geeft ook aan waarvoor in ieder geval géén extra verlof kan worden gegeven:
- familiebezoek in het buitenland
- goedkope tickets in het laagseizoen
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
- vakantiespreiding
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
- samen reizen/in konvooi reizen door bijvoorbeeld de Balkan
- kroonjaren
- sabbatical
- wereldreis/verre reis
Per 1 januari 2012 is de inspecteur-generaal van het onderwijs door de minister van OCW
gemandateerd een bestuurlijke boete op te leggen. De inspectie kan in mandaat een boete
opleggen aan het bevoegd gezag van de school of instelling ter hoogte van € 1.000 per
overtreding, met een maximum van € 100.000 per schooljaar.
Ik wil u nog even attenderen op de schooltijden.
Om 8.35 gaat de eerste schoolbel. Dan mag uw kind naar binnen. De leerkrachten gaan dan ook
naar hun lokaal. Om 8.40 gaat de tweede bel. Alle leerlingen moeten dan naar binnen!
Dit betekent dus dat uw kind om 8.40 echt op school moet zijn! Zodat wij dan ook om 8.45
uur kunnen beginnen. Afgelopen jaar is het regelmatig voorgekomen dat kinderen pas om 8.45
op school kwamen. Dit verstoort onze les. Alleen al 5 minuten per week is 5 x 40 weken = 200
minuten per schooljaar. De kinderen in de bovenbouw zullen hier ook zelf op aangesproken
worden. Dit geldt ook voor de middag. Om 12.50 gaat dan weer de eerste bel en om 12.55 de
tweede. Om 13.00 begint dus de les! Kinderen die niet overblijven mogen niet voor 12.50 op het
schoolplein zijn. Dit omdat de overblijf anders geen overzicht heeft.
Op school is er een beleid afgesproken dat wanneer een kind 3x per maand te laat is, volgt er een
brief. Deze brief is ter inzage op school aanwezig.
Zonnebrief schooljaar 2016-2017
Schoolfotograaf 22 september
Op donderdag 22 september komt de schoolfotograaf. Vanaf 8.30 start de fotograaf met de foto
van de “broertjes en zusjes” die niet hier op school zitten. De individuele foto’s van uw kind en
de groepsfoto worden over de dag verdeeld.
Informatieavond over de groep van uw kind(eren)
Zeer binnenkort ontvangt u de datum wanneer de informatieavond is over de groep van uw
kind(eren). Langs deze weg wil ik u ook de email adressen geven van de leerkracht. Maar
persoonlijk contact heeft bij ons de voorkeur. De email is alleen geschikt om bijvoorbeeld een
spreekbeurt door te mailen of andere kleinigheidjes. Het doorgeven van ziekte of andere
afwezigheid dient altijd via de directie te gebeuren.
Juf Annelies: [email protected]
Juf Joyce: [email protected]
Juf Marieke: [email protected]
Juf Danielle: [email protected]
Juf Esther: [email protected]
Juf Jessica: [email protected]
Juf Suzanne: [email protected]
Meester Alfred: [email protected]
Jumbo sparen voor school
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding
van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van
uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we
ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de
website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken. Op deze site kunt u
de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook
inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter
kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

Vergelijkbare documenten

Extra Nieuwsbrief . 31 augustus 2016 . Geachte ouders, Juf Gryte

Extra Nieuwsbrief . 31 augustus 2016 . Geachte ouders, Juf Gryte Schoolfotograaf 22 september Op donderdag 22 september komt de schoolfotograaf. Vanaf 8.30 start de fotograaf met de foto van de “broertjes en zusjes” die niet hier op school zitten. De individuele...

Nadere informatie