Kleuren in het BovenIJ

Commentaren

Transcriptie

Kleuren in het BovenIJ
Jaargang 8 • nummer 6 • 19 maart 2014
Kleuren in het BovenIJ
ACM akkoord met
oncologiecentrum
De Autoriteit Consument en Markt gaf
afgelopen donderdag goedkeuring aan de
vorming van een oncologiecentrum door
het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC
Utrecht. Dit is een belangrijke stap in de
oprichting van een gemeenschappelijk
centrum op twee locaties, een in Amsterdam en een in Utrecht.
Een van de overwegingen van de ACM om de
oprichting van een nieuw oncologiecentrum
goed te keuren is dat patiënten (waaronder
de Nederlandse Patiënten Consumenten
Federatie en de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties) en zorgverzekeraars positief op het voornemen hebben gereageerd en voldoende keuzemogelijkheden
houden voor oncologische zorg. Beide organisaties zullen zo snel mogelijk, zo mogelijk
al in 2015, worden ondergebracht in een joint
venture. De intensieve samenwerking van het
Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksdeel van het Antoni van Leeuwenhoek, en het
kankeronderzoek dat in het UMC Utrecht
plaatsvindt, wordt in de nieuwe situatie voortgezet.
Snel onthullen
na verkrachting
Van links naar rechts: Baran, Ellen, Amir en Daniëlle.
Het nieuwe Dagcentrum van het BovenIJ
ziekenhuis in Amsterdam geeft kinderen
tussen de twee en vijf jaar die komen voor
een behandeling aan keel, neus of oren, een
informatief kleurboek. Het kleurboek helpt
in de voorbereiding op de opnamedag.
Op woensdag 12 maart zijn de eerste exemplaren van het kleurboek uitgereikt aan kinderen die binnenkort voor een opname komen.
“Een goede voorbereiding neemt angst weg”,
“Met een fotoboek vertel ik het verhaal van
een kindje dat ook naar de dokter gaat. Met
het nieuwe kleurboek, dat ze na de voorlichting mee naar huis mogen nemen, kunnen
ouders en kinderen spelenderwijs het verhaal
nog eens doornemen. Zo raken kinderen al
een beetje vertrouwd met de opname die ze te
wachten staat. Ook voor de kleine patiëntjes
willen wij de zorg goed voor elkaar hebben.”
De eerste kleurboeken zijn door Ellen uitgereikt aan; Baran, Amir en Daniëlle. Ze
beloofden om het kleurboek volgende keer
mee te nemen om aan Ellen te laten zien.
ReumaCentrum
Hulpmiddelen
HappyCampus
Verpleegkundig specialist in ReumaCentrum
Twente, Nancy ter Avest, vertelt over haar
werk.
Extra aandacht voor hulpmiddelen die het
werk van zorgprofessionals gemakkelijker
maken.
Bijlage rond het HappyCampus Event dat
op 12 en 13 mei plaatsvindt.
» 09
De facilitaire
zorgondersteuner
www.isscureandcare.com
Tel: 030 - 24 24 800
zegt Ellen Welboren, kinderverpleegkundige
op het Dagcentrum.
Een goede
voorbereiding
neemt angst weg
» 11
» Uitneembare bijlage
Onderzoek- en
behandelbanken
Werken in Zwitserland?
www.medifix.nl t. 013-5111111
www.tmi-interim.nl
Meisjes die te maken hebben gehad met
een verkrachting, hebben een aantal voordelen als ze er snel mee naar buiten komen.
Zo kunnen potentiële problemen zoals
SOA’s en zwangerschap worden voorkomen
en kan materiaal worden veiliggesteld
voor forensisch onderzoek. Nu onthult
slechts de helft van de meisjes binnen een
week, blijkt uit promotieonderzoek van Iva
Bicanic van het UMC Utrecht.
In Nederland maakt zeventien procent van
de meisjes en vier procent van de jongens
tussen de twaalf en 25 jaar gedwongen seks
mee. Bicanic onderzocht ruim 300 meisjes die
met hun ouders psychologische hulp zochten
in het Landelijk Psychotraumacentrum UMC
Utrecht na het meemaken van een verkrachting. Van de slachtoffers onthulde de helft
binnen een week na de verkrachting. Vroege
onthullers doen vaker aangifte en gaan vaker
naar een arts dan jongeren die het pas na de
eerste week bekendmaken. Een verklaring
voor laat onthullen is dat jongeren in Nederland niet weten waar ze terecht kunnen na het
meemaken van een verkrachting. Campagnes
van de nieuwe Centra Seksueel Geweld (CSG)
gaan daar verandering in brengen.
2
Nummer 6
19 maart 2014
Stelling van de maand
De ouderen- en gehandicaptenzorg is bij de gemeenten
in goede handen.
Toelichting
In 2015 komt de ouderen- en gehandicaptenzorg voor rekening van de gemeenten, tegelijk
met een enorme bezuiniging. Veertig procent van de gemeenten denkt dat het met het
beschikbare budget niet gaat lukken. Van de andere zestig procent gaat bijna de helft
korten op thuiszorg.
Actueel
NSS-top hindert
bezoek Spaarne
Breng uw stem uit op www.zorgenziekenhuiskrant.nl
en discussieer mee via facebook.com/ziekenhuiskrant
Verwendag
Psoriasis
De Dani-Elden stichting organiseert op zaterdag 5 en zondag 6 april weer een verwendag
voor patiënten van het Erasmus MC/Kanker
Instituut locatie Daniel den Hoed in Rotterdam. Patiënten kunnen zich een dag lang in
de watten laten leggen door schoonheidsspecialistes, visagisten, masseurs, pedicures,
manicures en kapsters. Of ze kunnen meedoen met een creatieve workshop. Deze verwendag wordt georganiseerd door een grote
groep vrijwilligers die in dit ziekenhuis werken. De afgelopen vijf jaar hebben zij zich
ingezet voor de organisatie van deze verwendagen. Dankzij hun inzet hebben vorig jaar
zo’n 900 oncologiepatiënten genoten van
een geheel verzorgde dag. Meer informatie
www.dani-eldenstichting.nl.
Er is meer aandacht nodig voor de huidziekte psoriasis en de schadelijke bijeffecten.
Dit betreft zowel de risico’s op onherstelbare
schade aan gewrichten als de kans op hart- en
vaatziekten, vindt de Nederlandse Vereniging
voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).
Zij pleit daarom voor het instellen van een
officieel erkende Wereldgezondheidsdag voor
psoriasis door de World Health Organisation
(WHO). “Dit is belangrijk omdat de gevolgen
van psoriasis worden onderschat en er door
een erkende gezondheidsdag meer aandacht
en geld vrijkomt voor onderzoek en behandeling.” De Nederlandse dermatologen hebben
een beroep gedaan op minister Schippers van
VWS om een resolutie te steunen voor het
instellen van een WHO World Psoriasis Day.
Inktvisjes voor couveusekindjes
Te vroeg geboren kindjes krijgen sinds vorige week in het Gemini Ziekenhuis in Den Helder een handgehaakt inktvisje in hun couveuse. De kindjes worden er niet alleen een stuk rustiger van, ze trekken ook niet zo vaak meer aan
de slangen en sondes. De tentakels van de inktvisjes lijken op de navelstreng die de kindjes vasthielden toen ze nog
in de buik van de moeder zaten. Het idee komt overwaaien uit Denemarken en Zweden. Inmiddels heeft een aantal
ziekenhuizen zich aangesloten bij het project waaronder nu dus het Gemini Ziekenhuis.
Fietstocht
Slaapweek
Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal organiseert op 17 mei een fietstocht voor zowel
toerfietsers, mountainbikers als wielrenners.
Dit jaar worden de routes aangevuld met
een gezinsroute. Deelname staat open voor
alle belangstellenden. De routes voeren door
Onstwedde en omgeving. Inschrijven kan via
www.refajafietst.nl. Deelname kost tien euro
bij voorinschrijving. Het geld gaat naar Julians
Stichting, Julian overleed in juli 2011 aan een
hersentumor. Zijn ouders richtten daarna
Julians Stichting op met als doel geld in te
zamelen voor onderzoek naar hersentumoren
bij kinderen. Kijk voor meer informatie op
www.juliansstichting.nl.
Frequent alcohol gebruik vlak voor het slapengaan en in bed telefoneren zijn de meest opvallende bevindingen van de recente enquête
van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en
Waak Onderzoek (NSWO). Van de respondenten zegt 41 procent een of meerdere alcoholische drankjes te gebruiken in het uur voor
het naar bed gaan. In bed liggend wordt door
47 procent van de mensen getelefoneerd, van
wie 25 procent dat vaak of altijd doet. Deze
resultaten zijn afkomstig van de landelijke
enquête door de NSWO onder bijna duizend
Nederlanders De resultaten werden bekend
gemaakt in het kader van de Nationale Slaapweek van 10 tot 15 maart.
De Zorg- en Ziekenhuiskrant
elke twee weken in de bus?
Profiteer dan nu van ons een sterk gereduceerde tarief!
(50 euro incl. btw; normaal 84,70 incl. btw).
Mail direct adresgegevens naar:
[email protected] en vermeld daarbij abonnement.
www.zorgenziekenhuiskrant.nl
nieuws voor de zorgprofessional
Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.
Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp
verwacht slecht bereikbaar te zijn tijdens
de Nucleair Security Summit (NSS-top) in
Den Haag. Vanwege allerlei veiligheidsmaatregelen is er veel verkeershinder
rond het ziekenhuis vanaf zondagmiddag
23 maart tot en met woensdagochtend
26 maart. Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen om de overlast voor patiënten, medewerkers en leveranciers tot een
minimum te beperken.
Patiënten en medewerkers worden geadviseerd om zoveel mogelijk met het openbaar
vervoer of met de fiets te komen. Meer informatie is te vinden op www.spaarneziekenhuis.
nl. Bestuursvoorzitter Willem Schreuder: “De
verwachting van de Veiligheidsregio is dat het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp met de
auto zeer slecht en op sommige tijdstippen
helemaal niet bereikbaar zal zijn. We nemen
dit uitermate serieus en nemen daarom op
allerlei vlakken maatregelen. Uiteraard staat
de patiëntenzorg voorop. Maar je kunt ook
denken aan het op peil houden van voorraden
omdat onze leveranciers het ziekenhuis niet
kunnen bereiken. We adviseren iedereen om
met het openbaar vervoer te komen. Maar
voor als het niet anders kan stellen, we in
het ziekenhuis een aantal logeerbedden beschikbaar voor patiënten en medewerkers.”
Voor spoedeisende zorg blijft het ziekenhuis
gewoon open, aangezien de hulpdiensten de
vluchtstroken en busbanen mogen gebruiken.
We stellen in het
ziekenhuis een
aantal logeerbedden
beschikbaar voor
patiënten en
medewerkers
Afspraken op de polikliniek zijn zoveel mogelijk slim ingepland, zodat patiënten die te
laat komen, toch de specialist kunnen spreken. Patiënten die al een afspraak hadden op
24 of 25 maart, zijn per brief op de NSS-top
geattendeerd en krijgen de mogelijkheid om
de afspraak nog te verzetten. Verder zijn er
op 24 en 25 maart weinig operaties met dagopname, maar vooral grotere ingrepen met
opname op de verpleegafdeling.
Oeroud onderzoek in Siberië
Twee VUmc-artsen gaan naar Siberië om in
de koudste stad ter wereld onderzoek te
doen op een 10.000 jaar oude mammoet.
Zij hopen de darmbacteriën van de
mammoet te isoleren. Daarnaast gaan zij
op zoek naar de genen die een rol spelen
bij antibiotica resistentie in bacteriën.
Mogelijk komen zij hierbij voorlopers van
nu bekende ziekteverwekkers als tbc en
clostridiumdi cile op het spoor.
Onlangs is op een eiland ten noorden van
Rusland een zeer goed geconserveerde
mammoet gevonden. Een groep internationale onderzoekers trok vorige week naar
Yakutsk, Siberië, om deze mammoet te onderzoeken. Er zijn wetenschappers die het bloed
gaan onderzoeken -dat niet stolt bij -20°C-.
Koreaanse onderzoekers willen cellen oogsten
om een mammoet te klonen. VUmc-onderzoekers gaan de bacteriën die de mammoet
bij zich draagt -of droeg- in kaart brengen.
Zij hopen intacte ingewanden aan te treffen
om zo de darmflora te bemonsteren. Bacteriën in de darmen van deze mammoet zijn
nooit in aanraking geweest met door de mens
gemaakte antibiotica. Door te onderzoeken
welke bacteriën de mammoet bij zich droeg
en of die al resistentie vertoonden tegen
antibiotica (die ook in de vrije natuur voor
kunnen komen), kan gekeken worden in
hoeverre de wereldwijde verspreiding van antibiotica de hedendaagse darmflora van mens
en dier heeft beïnvloed. Het is bekend dat olifanten ziekteverwekkende bacteriën als tuberculose en clostridiumdifficile bij zich kunnen
dragen. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook
mammoeten deze bacteriën bij zich hadden.
Wanneer men uit mammoeten oerstammen
van deze ziekteverwekkers kan isoleren, kan
dat mogelijk geheel nieuwe inzichten geven
in de aanpak van deze ziektes.
Onlangs is op een eiland ten noorden van Rusland een
zeer goed geconserveerde mammoet gevonden.
3
Actueel
Nummer 6
19 maart 2014
Dialoog acute zorg nodig
No show weer
verder gedaald
Op verzoek van de minister heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
in januari haar leden opnieuw bevraagd op
hun no-showpercentage. Onder no show
wordt verstaan het niet op komen dagen
van de patiënt in een ziekenhuis voor een
geplande afspraak of behandeling zonder
zich vooraf af te melden. Het percentage is
nu gedaald naar 3,30 procent.
Iedereen in het Noorden heeft belang bij goede medische zorg die in het geval van nood binnen handbereik is.
Er is meer tijd nodig om een gezamenlijke
en inhoudelijk onderbouwde dialoog te
voeren over de acute zorg in noord-Nederland. Dat is een van de belangrijke conclusies uit een onderzoek dat in opdracht
van noordelijke ziekenhuizen uit Drenthe,
Friesland en Groningen is uitgevoerd naar
aanleiding van het Regioplan Spoedeisende Zorg Noord-Nederland van Zorgverzekeraars Nederland. Volgens de onderzoekers
is deze tijd er ook, want er is nu geen urgent
kwaliteitsprobleem dat moet worden opgelost. Deze uitkomst wordt onderschreven
door de Zorgbelang-organisaties en de
huisartsenkoepels in Groningen.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft
onlangs het Regioplan Spoedeisende Zorg
Noord-Nederland gepresenteerd aan de
ziekenhuizen in Groningen, Friesland en (een
deel van) Drenthe. In dit plan presenteert de
brancheorganisatie zijn visie op de toekomstige organisatie van de spoedeisende hulp
in de regio. De plannen gaan over een andere
inrichting van acute neurologische, cardio-
logische en vaatchirurgische zorg. Ook wordt
gesproken over concentratie van ‘hoogwaardige’ intensive care-zorg. De uitvoering van
het plan heeft consequenties voor patiënten,
huisartsen en de betrokken ziekenhuizen.
Maar deze belanghebbenden en betrokkenen
hebben niet aan tafel gezeten bij de totstandkoming van deze plannen.
Een dialoog waarin
alle belanghebbenden
participeren en
waarvoor voldoende
tijd wordt genomen
Iedereen in het Noorden heeft belang bij
goede medische zorg die in het geval van
nood binnen handbereik is. Het door ZN
gepresenteerde regioplan alleen biedt daar
geen goede basis voor. Dat komt volgens de
onderzoekers door het ontbreken van een
probleemanalyse en onduidelijkheid over wat
de zorgverzekeraars willen bereiken met hun
plannen. De inhoud is nooit ter sprake gekomen. Het regioplan levert ook geen bewijs
dat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg
verbeteren. Daarmee biedt het plan onvoldoende grond om hals over kop besluiten met
vergaande implicaties te nemen. Het startpunt
is volgens de ziekenhuizen een gezamenlijke
dialoog met ZN met als doel om kwaliteitsen doelmatigheidswinst hand in hand te laten
gaan met oog voor de consequenties voor de
niet-acute zorg. Een dialoog waarin alle belanghebbenden participeren en waarvoor voldoende tijd wordt genomen. De ziekenhuizen
zijn dan ook vooralsnog niet van plan een-opeen het gesprek aan te gaan met (een delegatie
van) ZN. De tijd is er. En het onderzoek van
de noordelijke ziekenhuizen biedt daarvoor
een goede basis, mogelijk in combinatie met
de uitgangspunten van het door de Raad voor
de Volkgezondheid en Zorg gegeven advies
‘Gepaste zorg’ en de uitgangspunten van de
wetenschappelijke verenigingen van medisch
specialisten en patiëntenverenigingen.
iPad voor patiënten met communicatieproblemen
Rijnland Zorggroep in Leiderdorp gebruikt
sinds donderdag 6 maart, de Europese dag
van de Logopedie, speciale apps bij behandeling van patiënten en cliënten met
communicatieproblemen. Het weer kunnen
communiceren via een iPad is niet alleen
van onschatbare waarde voor de patiënt,
maar ook voor familie en zorgverleners.
Communiceren lijkt zo vanzelfsprekend, maar
soms lukt dit niet door een ziekte, een beroerte of het afhankelijk zijn van beademingsapparatuur. Daarom kan deze groep patiënten
en cliënten voortaan binnen Rijnland Zorggroep gebruik maken van iPads met speciale
communicatie-apps. Eén iPad wordt specifiek
ingezet bij patiënten op de afdeling Intensive
Care van Rijnland Ziekenhuis. Deze patiënten
zijn door beademingsapparatuur vaak niet in
staat te praten. Een speciale IC-app, genaamd
Schermafbeelding VoICe app (bron: dots-digits.nl)
De maatregelen die ziekenhuizen nemen
hebben dus effect. Maatregelen die tot nu toe
genomen worden variëren van het sturen van
sms’jes van tevoren tot achteraf bellen om de
reden van wegblijven te achterhalen. Het terugdringen van no-show is belangrijk om verspilling in de zorg tegen te gaan. Op verzoek van
de minister hebben de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
(NFU) een handreiking gemaakt, die gebruikt
kan worden om het no-showpercentage nog
verder terug te dringen. De handreiking is te
vinden op nvz-ziekenhuizen.nl.
Palliatieve zorg
in ziekenhuis
Het IKNL brengt op www.iknl.nl de meest
relevante informatie bij elkaar voor het
verbeteren van palliatieve zorg in het
ziekenhuis. Daarnaast kunnen de adviseurs
van IKNL met zorgverleners meedenken bij
palliatieve vraagstukken binnen de organisatie.
In steeds meer ziekenhuizen ontstaan initiatieven om palliatieve zorg intern meer op de
kaart te zetten en de kwaliteit van de geboden
zorg te verbeteren en te borgen. Als men
binnen het ziekenhuis hiermee aan de slag
wil, is het handig als alle informatie op een
plek beschikbaar is voor het ophalen en delen
van artikelen, rapporten, beleidsdocumenten, instrumenten en methodieken. Met het
beschikbaar stellen van deze informatie wil
IKNL initiatiefnemers helpen het draagvlak te
vergroten en plannen te onderbouwen en te
concretiseren.
Goede resultaten
alcoholscreening
Een op de drie patiënten die op de SEH
(Spoed Eisende Hulp) van MCH Westeinde
(Den Haag/Leidschendam) is gescreend op
overmatig alcoholgebruik, vermindert zijn
alcoholgebruik of stopt. Dat blijkt uit een
onderzoek van de SEH.
V.l.n.r. Ron Treffers (voorzitter Raad van Bestuur) overhandigt de iPad aan Mascha Hoexum (logopedist), Jeannette
Reynvaan (leerling IC-verpleegkundige) en Irma Adbegoviç (logopedist).
VoICE, geeft de patiënt weer een ‘stem’. De
app kent zes thema’s; gevoelens, lichaam,
behandeling, basiswoorden, ontspanning,
verzorging en pijn. Bij het thema ‘pijn’ kan
de patiënt aangeven waar de pijn is, wat de
pijnscore is en wat de aard van de pijn is. Het
gebruik van de app vraagt weinig spierkracht
en motoriek, en is eenvoudig en begrijpelijk
voor iedereen.
Logopedie
De logopedisten van Rijnland Zorggroep
gaan de iPads ook gebruiken op andere afde-
lingen. “Niet alleen in het ziekenhuis, maar
ook in verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn worden de iPads ingezet als alternatief communicatiemiddel. Daarbij gebruiken
wij de iPads tijdens logopedische behandelingen en bij het geven van voorlichting”,
vertelt Mascha Hoexum, logopedist bij Rijnland Zorggroep. Haar collega Irma Adbegoviç
vult aan: “Het is fantastisch om te zien dat
door het gebruik van de iPads patiënten en
cliënten weer actief kunnen deelnemen aan
communicatiemomenten. Dit is ook erg waardevol voor familie en ons als zorgverleners.”
Ruim 22.000 patiënten zijn van november
2011 tot november 2012 gescreend op
alcoholgebruik. Na drie maanden werden zij
nagebeld. Patiënten die een SEH bezoeken
blijken meer open te staan voor informatie
over gezondheidsbevorderend gedrag, zoals
het bewust worden van de eigen alcoholconsumptie. Bij onderverdeling in groepen
van patiënten die geen kort gesprek of folder
kregen (bijvoorbeeld vanwege de medischeof psychische toestand van de patiënt of taalbarrière), patiënten die wel een informatiefolder ontvingen en patiënten die een kort
motiverend gesprek hebben gehad, hebben
respectievelijk zeventien procent, 52 procent
en 77 procent hun alcoholgebruik geminderd
of gestopt. Alleen het screenen leidt al tot het
verlagen van alcoholconsumptie bij de patiënt.
Het verstrekken van een informatiefolder
en het houden van een kortdurend gesprek
kunnen effectief worden ingezet.
Nummer 6
19 maart 2014
4
Advertentie
EASY-TO-EAT
ZUIVELFRIS EN GEMAKKELIJK TE ETEN
ALS SLIKKEN MOEILIJKER WORDT
Easy-to-Eat is een fris eiwitrijk zuivelproduct en verkrijgbaar
in twee verschillende zuivere gepureerde vruchtensmaken en
smelt bij iedere hap als het ware in de mond.
Slikken is nauwelijks nodig en gaat bijna als vanzelf. Na het
eten blijft bovendien een fris gevoel in de mond achter.
Daardoor is Easy-to-Eat ook heel geschikt om na akelig
smakende medicijnen te gebruiken. Easy-to-Eat is gemaakt
van 100% natuurlijke grondstoffen en bevat geen E-nummers.
Bij veel mensen met slikproblemen neemt de eetlust af.
Ze zijn te moe om te eten of ze eten bewust zo min
mogelijk, uit angst voor verslikken. En dat terwijl
juist mensen die moeite hebben met slikken, dikwijls
behoefte hebben aan extra voedingsstoffen, waaronder
hoogwaardige eiwitten. Easy-to-Eat is speciaal ontwikkeld
voor mensen die moeite hebben met slikken of alleen dik
vloeibare voeding kunnen eten.
IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO EN IN DE
KOELKAST THUIS
EIWITRIJK
PRIJSWINNEND CONCEPT
Easy-to-Eat is een bron van hoogwaardige melkeiwitten.
Ondanks het kleine bakje [55 gram] bevat ieder portie al
8 gram hoogwaardig eiwit.
Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling en leveren
energie en bouwstoffen voor behoud van de spieren. Maar ook
belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten,
herstel bij wondgenezing. Ook zijn eiwitten belangrijk voor
afweer tegen infecties en dragen bij tot de vorming van
gezonde botten. Eiwitten zijn nodig voor het transporteren
van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van hormonen.
Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer eiwitten
nodig. Easy-to-Eat kan meerdere keren per dag gegeten
worden, bijvoorbeeld als traktatie tussendoor of als nagerecht.
verkrijgbaar bij
Easy-to-Eat is diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde
smaak. U vindt Easy-to-Eat in het diepvriesvak bij uw Jumbo
supermarkt in de buurt. Verkrijgbaar in de smaken frambozen
en tropische vruchten, 4 stuks voor € 4,99
Eenmaal ontdooid kan Easy-to-Eat nog enkele dagen in de
koelkast bewaard worden.
Bij de ontwikkeling van Easy-to-Eat zijn zowel een diëtist,
een logopedist als een wetenschapper op het gebied van
slikproblemen betrokken geweest. Uiteindelijk is het recept
door Patisserie Unique verder ontwikkeld en werden zij in
2009 met een eerste prijs voor innovatie beloond.
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem contact op met de heer Stan Mertens,
direct bereikbaar 06 24 88 65 26
5
Voeding
Nummer 6
19 maart 2014
IJzerverdeling risicofactor
Anorexiapatiënt
loopt als ‘dikkerd’
Kenmerkend voor anorexia nervosa is, dat
de patiënt het eigen lichaam als dikker
ervaart dan het in werkelijkheid is. Promovenda psychologische functieleer Anouk
Keizer van Universiteit Utrecht toont in
haar proefschrift aan dat deze onrealistische beleving van lichaamsomvang
verder gaat en dieper zit dan ‘slechts’
denken dat men dik is.
Vrouwen hebben tot de menopauze een wat lager risico op hart- en vaatziekten dan mannen.
De ijzerverdeling in het lichaam lijkt een
belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het eiwit hepcidine speelt hierbij
een belangrijke rol. Hepcidine bepaalt waar
het ijzer in het lichaam wordt opgeslagen.
Hoge(re) concentraties hepcidinein het
bloed gaan gepaard met een groter risico
op aderverkalking bij vrouwen na de menopauze. Dat schrijven onderzoekers van het
Radboudumc in ‘Arteriosclerosis, Thrombosis, andV ascularBiology’, het vakblad
van The American HeartAssociation. Moet
de IJzerhypothese op de schop?
het lichaam hebben dan mannen. Daardoor
zou het risico op hart- en vaatziekten tussen
mannen en vrouwen na de menopauze gelijk
getrokken worden.
Vrouwen hebben tot de menopauze een
wat lager risico op hart- en vaatziekten dan
mannen. Na de ‘overgang’, waarin onder
andere de menstruatie stopt, lopen vrouwen
juist wat meer risico. Onderzoekers en artsen
dachten lang dat het verschil in risico’s grotendeels te verklaren was met de ijzerhypothese.
Dat de menstruatie de verklarende factor
was omdat vrouwen die menstrueren regelmatig bloed verliezen en dus minder ijzer in
Toch leverde onderzoek de afgelopen decennia verwarrende resultaten op. Soms werd
een verband gevonden tussen ijzer en hart- en
vaatziekten, soms niet. “Dat komt omdat
er waarschijnlijk naar de verkeerde factor
is gekeken”, zegt hoogleraar Experimentele
Klinische Chemie Dorine Swinkels. “In plaats
van het ijzergehalte in het lichaam, moet je
de verdeling van het ijzer over het lichaam
nemen.” Onderzoeker in opleiding Tessel
In plaats van het
ijzergehalte in het
lichaam, moet men de
verdeling van het ijzer
over het lichaam nemen
Galesloot: “Hepcidine bepaalt waar het ijzer
in het lichaam wordt opgeslagen. Het lichaam
heeft twee grote opslagloodsen: de levercellen
en de macrofagen, ook wel de vreetcellen van
het afweersysteem genoemd. Hepcidine regelt
die balans. Bij een laag hepcidine gaat het ijzer
vooral naar de lever, bij een hoog hepcidine
wordt het vooral in de macrofagen opgeslagen. En niet onbelangrijk: in dat laatste
geval krijgen die macrofagen meer ‘zin’ om in
de vaatwand te kruipen en daar vetten op te
hopen.Volgevreten macrofagen in de vaatwand
trekken echter ontstekingscellen aan. Die ontstekingscellen dragen weer bij tot vervetting en
verkalking van de vaatwand. Op die manier
kan een hoog hepcidine de aderverkalking
dus versterken. Onderzoeker Vermeulen: “Dat
het ook daadwerkelijk zo gaat hebben we in
ons onderzoek niet bewezen. Maar dat we
het onderliggende biologische proces op deze
manier in theorie kunnen verklaren maakt het
hele verhaal begrijpelijk en aannemelijk.”
Tool bereiding streekproducten
Voor kleine bedrijven die streekproducten
produceren is het lastig om volgens een
volwaardig HACCP-systeem te werken. Om
die reden hebben onderzoekers een digitale tool ontwikkeld waarmee bedrijven
hun eigen hygiënecode voor het bereiden
van veilig voedsel kunnen samenstellen.
RIKILT Wageningen UR ontwikkelde samen
met Deli XL en ZLTO de ‘Hygiënecode voor
Streekproducten’. Dit deden zij op basis van
bestaande hygiënecodes in de groente- en
fruitketen, de zuivelketen en de vleesketen.
Door middel van het invullen van een digitale vragenlijst ontvangt de producent
een hygiënecode op maat. Omdat streekproducten veelal kleinschalig worden geproduceerd, is het vaak lastig en kostbaar
om een HACCP-systeem in te voeren. Toch
zijn de ondernemers verplicht om te werken
volgens een voedselveiligheidssysteem. De
digitale tool combineert hygiënecodes voor
vlees-, zuivel- en groente & fruit producten.
Op termijn kan dit uitgebreid worden naar
bijvoorbeeld brood of vis.
Kruiden uit Zuidoost-Azië vaak besmet met bacteriën
Op kruiden uit Zuidoost-Azië zitten vaak
bacteriën die resistent zijn tegen meerdere
antibioticasoorten. Dit blijkt uit onderzoek
van het Centraal Veterinair Instituut (CVI),
in samenwerking met de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Kruiden als waterspinazie, die soms rauw
gebruikt worden, kunnen ook resistente
bacteriën bevatten. De NVWA nam monsters
van tien partijen kruiden die naar Nederland werden geïmporteerd vanuit Vietnam,
Thailand en Maleisië. Het CVI kweekte in
het laboratorium resistente bacteriën van
een achttal kruidensoorten. De onderzoekers
bekeken vervolgens het erfelijk materiaal,
op zoek naar de verantwoordelijke genen. Er
werd een analyse gedaan op munt en peterselie, maar ook op minder gangbare kruiden
als waterspinazie en betelpeperblad. Deze
kruiden worden door koks veel rauw gebruikt,
met alle potentiële gevaren van dien.
Ziektekiemen
Het CVI wil met het onderzoek benadrukken
dat vlees niet het enige voedingsmiddel is dat
dit soort ziektekiemen kan overbrengen. Toch
wil het CVI niet concluderen dat we kruiden
uit Zuidoost-Azië moeten mijden; de gevonden kiemen zijn nog nooit gezien bij West-
Europese patiënten. Het is nog onbekend
hoe de kruiden exact besmet raken. Mogelijk
gebeurt dit via aanwezige bacteriën in de
mest die wordt gebruikt bij de teelt, maar ook
besmette handen van telers of sproeisystemen
zijn een mogelijke bron. Meer informatie:
www.vmt.nl.
Peterselie wordt door koks veel rauw gebruikt, met alle gevolgen van dien.
In het verleden werd in onderzoek vooral
aandacht besteed aan hoe anorexia-nervosapatiënten over hun eigen lichaam denken
en hoe ze hun eigen lichaam zien. Keizer is
de lichaamsbeleving vanuit een meer neuropsychologische invalshoek gaan onderzoeken.
Ze heeft een aantal taken ontwikkeld waarmee
gemeten kan worden of anorexia-nervosapatiënten en gezonde vrouwen verschillen in
hoe zij aanrakingen op hun huid waarnemen
en hoe ze zich onbewust bewegen in de ruimte.
Uit verschillende studies kwam naar voren
dat patiënten met anorexia nervosa een aanraking op hun huid voelen als groter dan die
in werkelijkheid is, alsof hun huid opgerekt of
opgeblazen is. Ze voelen dus letterlijk dikker
met hun lichaam. Ook bleek dat patiënten
met anorexia nervosa onbewust hun lichaam
al draaiden voor openingen waar ze makkelijk rechtuit doorheen hadden kunnen lopen.
Oftewel: onbewust gedragen, bewegen, deze
patiënten zich dikker dan dat ze in werkelijkheid zijn. Die te dikke beleving van lichaamsomvang blijkt geen statisch gegeven, maar kan
veranderd worden.
Anders denken in
voedselindustrie
De voedingsindustrie moet een ommezwaai maken in haar denken over de manier
waarop producten tot stand komen: niet
vanuit het artikel in de schappen van de
supermarkt, maar vanuit de mogelijkheden
die akkerbouwproducten als aardappels
of bieten te bieden hebben. Zo kunnen
alle grondsto en worden benut en afvalstromen tot nul worden gereduceerd. Dat
stelt prof. dr. ir. Albert van der Padt in zijn
inaugurele rede bij de aanvaarding van het
ambt van bijzonder hoogleraar aan Wageningen University op 13 maart.
Prof. Van der Padt bepleit in zijn oratie
‘Sustainableproduction of food’ een omkering
van het denken over voedselproducten. De
ommezwaai is nodig om alle componenten
van door de landbouw geproduceerde massa
tot de hoogste waarde te benutten en reststromen volledig te vermijden. Het moet
er niet langer om gaan bijvoorbeeld het
gewenste product suiker uit suikerbieten te
vervaardigen. De suikerbiet moet het vertrekpunt worden van de productieketen van
behalve suiker, ook andere componenten uit
het geoogste gewas zoals eiwitten, cellulose,
lignine en zouten. Al deze componenten
dienen hoogwaardige producten op te leveren.
Omdat alle componenten vanaf de ruwe
grondstof benut worden zijn er geen afvalstromen. In de praktijk zal dit betekenen dat
niet alle delen van het voedingsgewas gebruikt
kunnen worden als voedsel. De resten zijn
in te zetten als basis voor veevoeders, farmaceutische producten, vezels voor de papierfabricage, diverse chemicaliën en tenslotte als
biobrandstof. Het realiseren van de nieuwe
‘omgekeerde productieroutes’ van voeding is
een technisch-wetenschappelijke en logistieke
uitdaging, aldus prof. Van der Padt.
6
Nummer 6
19 maart 2014
Advertentie
Samen onbeperkt
De beurs vol mogelijkheden
U kunt nu
REGISTREER
NU
VOOR
GRATIS
starten
met
TOEGANG
uitnodigen
SUPPORT BEURS
7 - van
10 MEIuw
2014
relaties!
SUPPORTEXPO.NL
#6 ."/
13 & 14 mei en 2 juni 2014
Nyenrode Business Universiteit
13
MEI
14
MEI
2
JUN
Drs. Mark Visser, directeur De Financieel Economische
Zaak en Lecturer, Nyenrode Business Universiteit en de
Vrije Univeristeit Amsterdam
, eigenaar Capax Capital
Partners
Drs. Mark Visser, directeur De Financieel Economische
Zaak en Lecturer, Nyenrode Business Universiteit en de
Vrije Univeristeit Amsterdam
Prof. dr. Dennis Vink
investeringen, Nyenrode Business Universiteit
Dr. Mike Nawas, Associate Professor of
Financial Markets, Nyenrode Business Universiteit
Aan het einde van deze masterclass bent u in staat om investering- en
•
•
•
•
Contractvormen van verzekeraars
•
Volg deze masterclass en meld u aan via:
7
Zorg voor Ouderen
Nummer 6
19 maart 2014
Auteur in verzorgingshuis
Op uitnodiging van Literair Productiehuis
Wintertuin wonen en werken jonge schrijvers twee weken tot twee maanden in een
vezorgingshuis. Zij wonen in een appartement van Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven. In ruil daarvoor bieden deze auteurs
een tegenprestatie aan de bewoners: een
nieuw verhaal of gedicht, een schrijfworkshop, een voordracht of een uitgave.
Dit gebeurt in het kader van het Artist in
Residence-programma Schrijver in huis.
IJdelheid
De eerste auteur die haar intrek heeft genomen in het verzorgingshuis is de Nijmeegse
schrijfster Elske van Lonkhuyzen (1984). Zij
woont en werkt drie weken in Vitalis Peppelrode. In deze periode zal Elske korte verhalen
schrijven. Het resultaat presenteert zij onder
meer op het Groot Letterfestival, op zondag
13 april, in Vitalis Peppelrode. Artist in
Residence-programma’s laten kunstenaars
elders verblijven en werken, onder meer om
inspiratie op te doen.
Ouderen dragen veel
culturele bagage
en levenservaring
met zich mee
Wintertuin kiest voor een AiR-programma
met literair auteurs. Enerzijds om de schrijvers
uit het literair agentschap van Wintertuin
een originele en inspirerende AiR-locatie te
bieden. Anderzijds om de verhalen, ervaringen en herinneringen die leven in het huis te
Column
De eerste auteur die haar intrek in het verzorgingshuis heeft genomen, is de Nijmeegse schrijfster Elske van
Lonkhuyzen (1984).
vangen in een verhaal of gedicht en te bewaren
voor de toekomst.
Culturele bagage
Ouderen dragen veel culturele bagage en
levenservaring met zich mee. Hun kennis en
ervaring mag niet zomaar verdwijnen. Via
het AiR-programma wordt een deel van deze
kennis, bagage en ervaring verwerkt in een
roman, gedicht of nieuw werk. Op deze wijze
kunnen de bewoners hun eigen geschiedenis en verhalen doorgeven aan anderen. In
2014 en 2015 zullen nog vier schrijvers hun
intrek nemen in een van de Vitalislocaties in
Eindhoven. Schrijver in huis is een project
van Literair Productiehuis Wintertuin, Vitalis
WoonZorg Groep en de Literaire Salon.
Meer informatie over Schrijver in huis:
www.schrijverinhuis.nl.
Ik zie hem nog voor me. Een wat oudere
man met een witte jas. Zijn oordeel voelde
als een vonnis. Geen ontkomen meer aan,
ik moest aan de bril. Wat had ik er tegenop
gezien om naar hem toe te gaan. Ik voelde
de bui natuurlijk al hangen. Wat baalde ik
dat de schoolarts had ontdekt waarom ik
altijd voor in de klas zat. De avond voor mijn
bezoek aan de oogarts stond ik huilend bij
mijn moeder in de kamer. “Wat nu als ik een
bril moet?” Ze had weinig begrip voor mijn
prepuberale paniek. “Wie weet moet je ook
nog aan een beugel en een gehoorapparaat.”
Beduusd over zoveel onbegrip droop ik af.
Inmiddels zijn de rollen omgekeerd. Ik ben
dat vervelende mens in die witte jas. Tegenover mij zitten ook een moeder en haar dochter. Ik bespreek de uitslagen van het bezoek
aan de valpolikliniek met hen. Het gesprek
komt op de hoog gehakte pumps met veel
te smalle neuzen (gezien de drukplekken
op de tenen, niet de meest geschikte keuze
voor deze 82-jarige suikerpatiënte met doorgezakt voetgewelf en een beenlengteverschil
van bijna een centimeter). Ik merk meteen
dat ik een gevoelig onderwerp heb aangesneden. Ik herken de blik, die ze me toewerpt.
‘Hou alsjeblieft je mond’, lijken haar ogen te
zeggen. Met mijn advies om orthopedische
schoenen aan te laten meten, win ik duidelijk geen vrienden. De verwijsbrief schuift ze
door naar haar dochter, terwijl ze mompelt
dat ze o
over mijn advies na
zal de
denken. IJdelheid is
iets van
v alle leeftijden.
Symposium regionaal dementienetwerk
Het Alzheimercentrum zuidwest Nederland organiseerde op 5 maart bij haar
Havenziekenhuis-locatie een symposium
over het regionale dementienetwerk in
Rotterdam Rijnmond en casemanagement
voor patiënten met dementie. Het centrale
thema was: ‘Samen bouwen aan een krachtige dijk tegen dementie. Hoe versterken
we elkaar in de regionale dementiezorg?’
De middag en avond waren bedoeld voor
alle medewerkers die betrokken zijn bij de
ketenzorg dementie, zoals casemanagers,
huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde,
leidinggevenden en medisch specialisten en
medewerkers in het ziekenhuis, die werken
in de dementieketen. Er werd volop informatie uitgewisseld en er werd gesproken over
het verder ontwikkelen en verbeteren van de
samenwerking binnen de keten dementie in
Rotterdam Rijnmond. Arend Arends, klinisch
geriater bij het Havenziekenhuis en het
Alzheimercentrum zuidwest Nederland, was
voorzitter van het symposium.
Beroepsprofiel
Het Havenziekenhuis heeft een bijzondere
samenwerking met een aantal thuiszorg-
organisaties voor de begeleiding van
patiënten met dementie. De professionals in
de keten zijn het met elkaar eens dat mensen
die zich casemanager noemen ook de competenties van een casemanager moeten hebben,
evenals de opleiding volgens het beroepsprofiel zoals afgesproken in de werkgroep
casemanagers van de V&VN. Ook moet een
casemanager onafhankelijk van de organisatie waarbij deze werkt kunnen werken, waarbij het belang van de patiënt voorop moet
staan. Zij zullen zich daarvoor sterk maken in
de stedelijke keten dementie.
Door Mascha Kuijpers,
klinisch geriater in
ziekenhuis Bernhoven
Op de hoogte blijven?
Gratis abonnement op onze nieuwsbrief!
[email protected]
www.zorgenziekenhuiskrant.nl
nieuws voor de zorgprofessional
Familiegerichte zorg van groot belang *
Ruim negentig procent van de cliënten en
bewoners in de ouderenzorg rekent op hulp
van de familie of naastbetrokkenen. Door
de huidige ontwikkelingen en versobering
in de ouderenzorg moet meer worden
samengewerkt met het sociale netwerk van
de cliënt.
Het blijkt lang niet altijd eenvoudig om de
familie te betrekken bij de zorg. Dit kan
komen door angst voor kritiek of klachten van
de families. Maar ook misvattingen over lastige
families of privacy staan familieparticipatie
soms in de weg. Welke positie neemt de professional in? Medilex organiseert voor de tweede
keer de studiebijeenkomst ‘Familieparticipatie
in de ouderenzorg’. Het doel van deze bijeenkomst is om te leren hoe zorgverleners het
gesprek aangaan met de familie en hoe ze hen
betrekken bij de zorg. Onder leiding van dagvoorzitter Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde, leren de deelnemers onder meer
hoe ze tot goede afspraken komen met de
familie en hoe ze omgaan met lastige situaties
bij familieparticipatie. De studiebijeenkomst
wordt afgesloten met een interactieve communicatietraining. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor diverse beroepsgroepen. Kijk
voor meer informatie op www.medilex.nl/
amilieparticipatieouderenzorg.
Volledig verzorgde verhuizingen voor senioren
In- en uitpakken van al uw bezittingen die u wilt verhuizen
Demontage en montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken, schilderijen en decoratie
Aansluiten en instellen van apparatuur zoals televisie en wasmachine
Stoffeer- schilder- en behangwerk
Correcte woning ontruimingen na verhuizen of overlijden
Een nette oplevering aan de verhuurder of makelaar
Bruikbare spullen hergebruikt via stichtingen
Wij onderscheiden ons door de grote hoeveelheid werkzaamheden die wij uit
handen (kunnen) nemen. U ervaart zo min mogelijk van uw verhuizing, omdat
uw woning na ons werk geheel ingericht en woonklaar kan zijn, als u dat van
ons verwacht. Wij werken naar uw wensen en verwachtingen, dus u bepaalt
wat we wel en niet voor u doen.
‘Familieparticipatie in de ouderenzorg’
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de betre ende organisaties of bedrijven
Bel voor een brochure of afspraak 010 888 22 15
www.seniorenhulp.com|[email protected]
8
Advertentie
!
k is
va
Om
da
t
G
IN
RS
!
k is
va
or
ter w den je
be
NU
Om
da
t
Nummer 6
19 maart 2014
or
ter w den je
be
ElderCare is een onafhankelijke leverancier van medische hulpmiddelen waaronder incontinentie, wond en stoma producten. De organisatie richt zich op de sterk groeiend
markt van woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen door geheel
Nederland. Voor deze organisatie wordt per direct een zorgadviseur (m/v) gezocht.
ElderCare B.V. is gevestigd te Zoetermeer.
Functie:
Zorgadviseur (m/v)
Functie omschrijving:
ElderCare is voor haar commerciële binnendienst op zoek naar fulltime of parttime Zorgadviseur (m/v) voor minimaal 32 uur. Een zelfstandige, veelzijdige functie binnen deze
ambitieuze organisatie. Kernwoord voor deze functie is: “klantgerichte outbound calling”
met verzorgingshuizen, waarvoor wij de medische en- logistieke problemen van deze
tehuizen oplossen. Opvolging van bestaande klanten kontakten, maken van afspraken en
geven van adviezen, alsmede het verwerven van nieuwe klanten per telefoon behoren tot
het kern takenpakket. Korte communicatielijnen met de mogelijkheid om eigen initiatieven te
ontplooien die passen binnen de vastgestelde prioriteiten.
Profiel Zorgadviseur:
1. Ondernemende, commerciële zelfstarter, met doorzettingsvermogen;
2. Zelfstandige, sociale en collegiale persoonlijkheid;
3. Goed in staat zijn via de telefoon contacten te onderhouden;
4. Enige jaren werkervaring in een commerciële omgeving is een vereiste;
5. Opleiding minimaal VWO/HBO niveau of WIS verpleegkundige;
6. Gewend met PC applicaties om te gaan.
Heeft u interesse, stuur dan uw CV naar [email protected] of bel direct met E.M. Meurs 06-54737316.
9
Werken & Scholing in de Zorg
Nummer 6
19 maart 2014
‘Verpleegkunde was een gok’
Mensen in de Zorg
René van Dijk RA (1955) treedt per 1 april
toe tot de Raad van Bestuur van Meander
Medisch Centrum in Amersfoort. Hij volgt
hiermee vertrekkend bestuurder Cees Meijers
op. Van Dijk werkt momenteel als directeur financiën en vastgoed binnen Meander
Medisch Centrum. Van Dijk is sinds 2007
verbonden aan Meander Medisch Centrum.
Met de komst van Van
Dijk als derde bestuurder is de Raad van
Bestuur compleet. De
overige leden van de
Raad van bestuur zijn
Frank de Reij (voorzitter) en Anita Wydoodt.
Nancy ter Avest-Schotmeijer (links) samen met Inger Meek waarmee zij de stichting Reumarun heeft opgericht.
Werken met Zorg
In de serie Werken met Zorg komen zorgprofessionals
aan het woord die een stapje verder gaan. Deze keer
komt Nancy ter Avest-Schotmeijer aan het woord. Zij
richtte samen met reumatologe Inger Meek de Stichting
ReumaRun op.
Toen Nancy ter Avest-Schotmeijer (30) in
2005 afstudeerde als verpleegkundige
liep zij stage in een hospice. Hoewel het
werk daar erg bijzonder was, wilde zij ook
graag mensen beter zien worden. In welke
sector van de zorg dat zou zijn, maakte voor
haar niets uit. Nu, negen jaren later, is zij
verpleegkundig specialist in het ReumaCentrum Twente van Medisch Spectrum
Twente en is zij secretaris en penningmeester voor Stichting ReumaRun. Samen
met Inger Meek heeft zij deze stichting opgericht om beweging voor reumapatiënten
te stimuleren.
Werken in de zorg was niet de toekomst die
Nancy vroeger voor zich zag: “Ik ben gek
op dieren, dus dierenarts leek me wel leuk.
Maar horeca vond ik ook hartstikke leuk.”
Uiteindelijk werd het een praktische keus
om verpleegkunde te gaan studeren. Voor
de hotelvakschool zou ze helemaal naar het
westen of zuiden van het land moeten, terwijl
de opleiding tot verpleegkundige in de buurt
gevolgd kon worden.
Wat mijn baan mooi
maakt is dat mensen na
een diagnose beduusd
bij je kunnen komen
en later met een gevoel
van opluchting de
deur uitgaan
“Een vriendin van mij ging verpleegkunde
studeren. Omdat het een brede opleiding is,
en ik nog niet wist wat ik wilde, besloot ik ook
deze keuze te maken.” De keuze was een gok,
maar het bleek een goede gok te zijn. Ook de
afstudeerstage in de hospice was meer een
praktische keuze dan een rationele keuze. “Ik
was altijd heel erg bang voor de dood, ik had
er zelfs nachtmerries over. Op een gegeven
moment bedacht ik me dat ik het best stage
kon lopen in de palliatieve zorg. Ik zag er wel
erg tegenop.” Tijdens die stage heeft Nancy
geleerd dat ze eigenlijk niet bang is voor de
dood, maar dat zij zich zorgen maakte over
de mensen die ze zelf zou achter laten. Ook
daaruit blijkt dat ze altijd meer bezig is met
een ander dan met zichzelf. De zorg was zo’n
slechte keuze nog niet. Dankzij een open
sollicitatie naar het MST kreeg zij een baan
op de afdeling Orthopedie/Reumatologie. De
reumatologie sprak haar erg aan en toen zij
de mogelijkheid kreeg zich verder te specialiseren greep zij deze keuze met beide handen
aan. Al haar inspanningen resulteerden in
een masterdiploma voor verpleegkundig specialist in het ReumaCentrum Twente. “Wat
mijn baan zo mooi maakt is dat mensen na
een diagnose beduusd bij je kunnen komen
en later met een soort gevoel van opluchting
de deur uit gaan.” De diagnose kan Nancy niet
wegnemen, maar zij kan mensen wel laten ervaren dat er altijd iemand voor hen klaarstaat
die de tijd neemt om alle vragen te beantwoorden.
Door Hannah Neele
Minder bureaucratie en meer autonomie*
Zelfsturing verhoogt de betrokkenheid
en inzet van medewerkers. Zelfsturende
teams spelensneller en adequater in op de
vraag van de patiënt en er wordt flink bespaard op managementkosten. Hoe pakken
zorgprofessionals zelfsturing aan?
dieping zijn op dinsdag 10 juni welkom op
het verdiepende seminar ‘Zelfsturende teams
- de volgende stap’. De focus van dit seminar
ligt op interactie en het verder uitwerken
van zelfsturing binnen het eigen team of de
Veel organisaties binnen de zorg hebben in de
afgelopen jaren geëxperimenteerd met zelfsturing. Is zelfsturing een managementhype
die vanzelf overwaait of is het dé oplossing
voor betere zorg en bedrijfsvoering? Medilex
organiseert op dinsdag 13 mei de vernieuwde studiedag ‘Samen aan het roer’ over zelfsturende teams in de zorg. Het doel van de
dag is om kennis te maken met het concept
zelfsturing. Wat is bijvoorbeeld de rol van de
manager, het team, de coach en de ondersteunende diensten? In een halve dag leren de
deelnemers alles over de valkuilen en succesfactoren uit de praktijk en kunnen zij goed
voorbereid aan de slag.
Verdieping
Zorgprofessionals die al met zelfsturing
werken of op zoek zijn naar verdere ver-
Zelfsturende teams spelen sneller en adequater in op
de vraag van de patiënt en er wordt flink bespaard op
managementkosten.
organisatie. Ben Wenting, adviseur Buurtzorg Nederland, bespreekt de theorie waarna
de deelnemers in kleine groepjes aan de slag
gaan. Deelnemers ontvangen kosteloos het
boek ‘Zelfsturende teams in de praktijk’ of
‘Coachen van zelfsturende teams, hoe doe je
dat?’.
Ook toe aan minder bureaucratie en meer
zelfsturing? Kijk dan op www.medilex.nl/
zelfsturing voor meer informatie. Voor verpleegkundigen en medisch specialisten is
er accreditatie. Collega’s beoordeelden deze
studiedag met een acht.
Kom jij werken
in het buitenland?
www.tmi-interim.nl
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de betre ende organisaties of bedrijven
De Amerikaanse organisatie ASCO kent de
David A. Karnofsky Memorial Award 2014
toe aan Bob Pinedo, grondlegger van het
VUmc Cancer Center Amsterdam. Pinedo
wordt onder meer onderscheiden voor belangrijke ontdekkingen binnen de biologie
van kanker en de werking van geneesmiddelen in de patiënt. Pinedo heeft kanker
in Nederland en daarbuiten mede op de kaart
gezet. Bob Pinedo is emeritus hoogleraar van
VU medisch centrum en de grondlegger van
het VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA),
waarvoor hij nog steeds als adviseur optreedt.
Aan de award is een lezing verbonden tijdens
het jaarlijkse congres van ASCO. Pinedo zal
deze lezing geven op zaterdag 31 mei om
9.30 uur, bij de opening van het congres.
Studie technologie
en geneeskunde
De nieuwe bacheloropleiding Klinische
Technologie is o cieel geaccrediteerd
door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Deze multidisciplinaire
studie op het grensvlak van geneeskunde
en techniek is een unieke samenwerking
tussen de TU Delft, de Universiteit Leiden
en de Erasmus Universiteit Rotterdam, en
de universitair medische centra in Leiden
en Rotterdam. De opleiding gaat in september 2014 van start.
De opleiding Klinische Technologie leidt
technisch-medische professionals op die
deel uitmaken van een medisch behandelteam. Binnen dit team ziet de behandelend arts de patiënt als eerste. Bij complexe
technisch-medische problematiek doet hij of
zij een beroep op een klinisch technoloog.
De klinisch technoloog zal de arts adviseren
of een deel van de diagnose of behandeling,
waar zijn technisch-medische kennis cruciaal
is, voor zijn rekening nemen. Globaal bestaat
het onderwijs binnen de nieuwe bacheloropleiding voor de helft uit vakken die technisch of klinisch gericht zijn, en voor de helft
uit vakken waarin het medische en technische
geïntegreerd wordt aangeboden.
10
Nummer 6
19 maart 2014
Advertentie
Voedingsstoffen waar u nog niet eerder van
gehoord heeft. Wat zijn ze en wat doen ze.
Gelet op mogelijke verontreiniging van dierlijke
producten, heeft een plantaardige vorm tegenwoordig de voorkeur.
Fosfatidylserine uit soja
Sleutel tot heldere gedachten
Het progressieve verlies van mentale alertheid naarmate de leeftijd vordert, is één van de voorname onderzoeksprojecten geworden van wetenschappers.
De eerste, kleine geheugenproblemen manifesteren zich al vanaf het veertigste levensjaar.
De hersenen van de mens worden minder soepel.
Het is moeilijker om nieuwe dingen aan te leren en
het concentratievermogen verzwakt.
Tussen ons veertigste en tachtigste levensjaar kunnen we tot 50% van onze cognitieve capaciteiten
verliezen.
Dit heeft tot gevolg dat ouder wordende mensen
minder zelfverzekerd worden, nieuwe ervaringen
zullen mijden, een lagere productiviteit halen op
hun werk, waardoor hun gevoel van levenskwaliteit
daalt.
Wetenschappers onderzoeken reeds sinds het einde
van de tachtiger jaren wat de invloed is van de voedingsstof fosfatidylserine op cognitieve vermogens.
Een goede bron van fosfatidylserine is soja. Wanneer fosfatidylserine samen met fosfatidezuur en
andere fosfolipiden (zoals ook van nature in de sojaboon voorkomt) wordt verwerkt en geconcentreerd
tot een complex, dan is de opname in het lichaam
beter.
Door de speciale verwerking wordt fosfatidylserine
hoog geconcentreerd. Grote hoeveelheden soja
nuttigen geeft niet dezelfde hoeveelheden fosfatidylserine.
ONDERZOEK
De lichaamseigen aanmaak van fosfatidylserine
neemt af na het vijftigste levensjaar. Verschillende
studies hebben het effect van fosfatidylserine onderzocht op het geheugen en de cognitieve achteruitgang.
Enkele studies hebben aangetoond dat fosfatidylserine de cognitieve functies verbetert, vooral die
functies die verminderen met het ouder worden,
zoals geheugen, leervermogen, vocabulaire vaardigheden en concentratie.
Een complex met fosfatidylserine en fosfatidezuur
verbetert de stemming, doordat het betrokken is bij
de stabiliteit van de neurotransmitter acetylcholine.
Tevens blijkt uit een Duitse studie dat dit complex
met fosfatidylserine een stressmodulerend effect
heeft door het stresshormoon cortisol te remmen.
Daarmee kan het complex een waardevolle aanvulling zijn, niet alleen voor ouderen, maar ook voor
bijvoorbeeld studenten in de examenperiode.
is op verschillende manieren betrokken bij het behoud van de vitaliteit van lichaamscellen.
Elk molecuul NADH produceert 3 moleculen ATP, een
belangrijke substantie om energie in het lichaam op
te slaan, vooral voor actieve organen zoals spieren,
onder andere van het hart en de hersenen.
ATP en NADH zijn dé energie bronnen voor de spieren van het lichaam. Sporters hebben een hogere
behoefte aan energie voor hun prestaties. NADH is
in staat om meer energie en ATP te leveren aan de
spieren.
NADH is een instabiele stof en moet dus gestabiliseerd worden om goed houdbaar te kunnen blijven.
Dit gevoelige co-enzym wordt verpakt in microbolletjes. De stabiliteit van NADH wordt bewerkstelligd
door chlorofyl, een natuurlijke stabilisator.
Vitamine K2
Behoud van normale botten
Osteoporose (botontkalking) komt wereldwijd veel
voor bij ouderen. Door de vergrijzing zal osteoporose in absolute aantallen de komende jaren sterk
toenemen. Vooral vrouwen worden na de menopauze getroffen door een sterke vermindering van
de botmassa.
NADH
DE ROL VAN FOSFATIDYLSERINE
Fosfatidylserine, een alom tegenwoordige,
lichaamseigen stof, is de belangrijkste fosfolipide in
de hersenen.
Fosfatidylserine en andere fosfolipiden vormen de
hoofdbestanddelen van alle celmembranen in het
lichaam.
Ze spelen een belangrijke rol in de celcommunicatie
en de overdracht van biochemische boodschappen
doorheen de celwand, die cellulaire reacties uitlokken.
Het optimaal functioneren van deze processen is
belangrijk, vooral voor het centrale zenuwstelsel.
Fosfatidylserine is een fosfolipide dat aan de binnenkant van de celmembraan voorkomt en daar
fieke functies heeft.
NATUURLIJK COMPLEX UIT SOJA
De fosfolipiden komen in onze voeding voor in zaden zoals de sojaboon, maar ook in eieren voornamelijk als lecithine. De inname van fosfatidylserine
is de laatste twintig jaar gedaald. Fosfatidylserine
komt in kleine hoeveelheden voor in orgaanvlees
en vette vis.
Een belangrijk co-enzym voor
de energiecyclus
NADH ofwel co-enzym-1 is aanwezig in elke levende cel (dierlijk en plantaardig) en is essentieel bij de
cellulaire verbranding en het leveren van energie.
NADH is betrokken bij wel 1000 reacties in het lichaam en vervult een katalyserende rol in vele processen. Enzymen hebben co-enzymen nodig om te
functioneren.
NADH werd al ontdekt in 1905 en wordt als één van
de belangrijkste co-enzymen gezien. NADH is als
co-enzym, een katalysator voor vele verschillende
enzymen nodig in duizenden reacties van het lichaam.
NADH kan van nut zijn ter ondersteuning van lichamelijke en mentale energie en mogelijk tegen
vroegtijdige veroudering van (hersen)cellen. NADH
Door het verlies van botmineralen neemt het risico
op botbreuken bij vrouwen vanaf de leeftijd van 50
jaar sterk toe. Het levenslange risico op fracturen is
voor deze groep 40%. Voor mannen is dit 13%. Door
de vergrijzing zullen botfracturen door osteoporose
een steeds groter probleem worden voor de gezondheidszorg.
Vitamine K2 in de vorm van menaquinone-7 levert
een bijdrage aan het behoud van normale botten.
Menaquinone-7 komt oorspronkelijk uit gefermenteerde voedingsstoffen.
Een voorbeeld is natto, een typisch Japans voedingsproduct verkregen uit de fermentatie (met
Bacillus subtilis natto) van soja. Natto is van nature
rijk aan vitamine K2 en dan in het bijzonder het menaquinone-7.
Deze natuurlijke vitamine K2-vorm is goed opneembaar, blijft veel langer in het lichaam en heeft een
sterkere werking dan andere vitamine K-vormen.
NUTRIENCE
Nutrients & Science
1
Nummer 6
19 maart 2014
i
e
m
3
1
12&
s
u
p
m
a
C
ppy
Ha
t
n
e
v
E rpus
co
HappyNurse | happynurse.nl
2
Nummer 6
19 maart 2014
Twee trainingsdagen in CORPUS
Op de Dag van de Verpleging, en de dag
erna, 12 en 13 mei organiseert HappyNurse
het HappyCampus Event. Twee dagen lang
krijgen verpleegkundigen en verzorgenden
in diverse workshops de kans hun kennis
bij te spijkeren en hun vaardigheden te
oefenen. En dat alles op een toepasselijke
locatie: CORPUS in Oegstgeest.
“Het HappyCampus Event opent maandag
12 mei met een inspirerend gastcollege van
dr. Frans Hoogeveen voor alle deelnemers aan
het event”, vertelt Astrid van der Post (Panther
Events), die de praktische organisatie van het
event voor haar rekening neemt. “Dr. Hoogeveen is gezondheidspsycholoog en lector
psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool.”
Het is goed voor het
gevoel van zekerheid
van zorgverleners, maar
natuurlijk ook voor
veilige en kwalitatief
hoogwaardige zorg
“Hij gaat op inspirerende wijze in op de vraag
hoe een zorgverlener kan omgaan met mensen
met dementie en hun naasten. Hoe de zorgverlener kan leren in te spelen op dat wat voor de
Astrid van der Post (Panther Events) en Marijke Horstink (HappyNurse). Scan voor een digitale uitleg van het
HappyCampus Event bovenstaande QR-code.
CORPUS in Oegstgeest.
patiënt belangrijk is.” Daarna volgen maandag
en dinsdag tot 18.00 uur tal van workshops.
“Het doel van dit grootschalige event”, legt
Marijke Horstink eigenaar van HappyNurse
uit, “is dat verpleegkundigen en verzorgenden risicovolle en voorbehouden handelingen
trainen. Dat is nodig, zeker als ze er niet dagelijks mee te maken hebben. Het is goed voor
hun eigen gevoel van zekerheid, maar natuurlijk ook voor veilige en kwalitatief hoogwaardige zorg. Uiteindelijk is het ook nodig
om accreditatiepunten te behalen en hun
BIG-registratie te behouden.” Meer informatie
en een aanmeldmogelijkheid zijn te vinden op
www.happynurse.nl/happycampus-event.
Deelname is mogelijk voor iedereen die in
het bezit is van een diploma op niveau 3,
4 of 5. Deelname kost 295 euro voor twee hele
dagen (tien accreditatiepunten) of 159 euro
voor één dag (vijf accreditatiepunten). Dit is
inclusief certificaat dat de deelnemers direct
aan het einde van de dag meekrijgen. Koffie
en thee en lunch zijn beide dagen inbegrepen.
Voor de medewerkers van HappyNurse is deelname aan het event gratis. Voor anderen, zoals medewerkers van klanten van HappyNurse
en ZZP’ers die via HappyNurse worden bemiddeld, gelden kortingen. Meer informatie
en een aanmeldmogelijkheid zijn te vinden
op www.happynurse.nl/happycampus-event.
Lezerskorting
Lezers van de Zorg- en Ziekenhuiskrant
krijgen vijftien procent korting op de toegangsprijs (295 euro voor twee dagen,
159 euro voor één dag). Vul voor de korting
op het aanmeldformulier de volgende code
in: ZKHC14.
Workshopprogramma
Maandag 12 mei
Programma A
Dementie
Katheteriseren
ACT Zwachtelen Maagsonde
Agressie
Dinsdag 13 mei
Programma C
Stomazorg
Tracheazorg
Infusie
Verpleegkundig rekenen
Injecteren
Programma B
Dementie
Tracheazorg
Infusie
Verpleegkundig rekenen
Stomazorg
Programma D
Maagsonde
Katheteriseren
ACT Zwachtelen Injecteren
Agressie
Locatie
Het HappyCampus Event vindt op 12 en
13 mei plaats in Corpus, Willem Einthovenstraat 1, Oegstgeest Beide dagen starten om
8.30 uur en eindigen om 18.00 uur.
HappyNurse, de organisatie achter het HappyCampus Event
HappyNurse is een landelijk werkend
uitzendbureau en bemiddelt gespecialiseerde en algemene verpleegkundigen en
verzorgenden als tijdelijk personeel aan
zorginstellingen. HappyNurse bemiddelt
ook ZZP’ers en kan de werving van nieuwe
medewerkers verzorgen. Ook kan HappyNurse de flexpool van een instelling beheren. Of zelfs de formele werkgever worden waarbij de risico’s van werkgeverschap
worden overgenomen zodat de instelling
langer kan beschikken over de flexibiliteit
die de CAO uitzendwezen biedt. Dit laatste
wordt payrolling genoemd.
Marijke Horsting van HappyNurse.
HappyNurse is partner voor zorginstellingen
als het gaat om snelle invulling van flexibele
personeelsbehoefte. HappyNurse weet dat
snelheid en flexibiliteit voor instellingen heel
belangrijk is. De zorg moet altijd door kunnen
gaan, ook als er om tien uur op zaterdagavond
iemand ziek blijkt te zijn. HappyNurse is
24 x 7 bereikbaar en steeds geldt: eerst het
probleem oplossen en dan de zakelijke
aspecten regelen. HappyNurse is daarin
pragmatische en ondernemend en biedt
zeer hoge service die voor elke zorginstelling
HappyNurse bemiddelt gespecialiseerde en algemene verpleegkundigen en verzorgenden als tijdelijk personeel aan
zorginstellingen.
van essentieel belang is. HappyNurse is een
franchiseformule: ondernemers hebben een
eigen HappyNurse vestiging. Deze ondernemers komen zelf uit de zorg en zijn daardoor in staat om mee te denken met de
afdelingsmanager of de planner. En zij kunnen
de beste van de middelmatige flexkrachten
onderscheiden en dat maakt HappyNurse nèt
even beter.
Opleidingsprogramma
HappyNurse heeft professionaliteit en kwali-
teit hoog in het vaandel staan en heeft daarom een eigen HappyCampus: een opleidingsprogramma voor HappyNurses voor de
ontwikkeling en het behoud van voorbehouden en risicovolle vaardigheden. Deze HappyCampus is ook voor ZZP’ers toegankelijk en
voor de medewerkers van opdrachtgevers.
Maandelijks worden trainingen georganiseerd
en eens per jaar wordt het HappyCampus
Event georganiseerd. Werken in de zorg is
werken met mensen. En mensen staan bij
HappyNurse centraal.
3
Nummer 6
19 maart 2014
Kwaliteit van leven
bij dementie
Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
Dat wil iedereen. Ook iemand die lijdt aan
dementie. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen daaraan bijdragen. Door
gebruik te maken van hun sociale vaardigheden, hun invoelend vermogen, maar
ook door hun vakkennis in te zetten. Onder
meer daarover gaat het gastcollege waarmee dr. Frans Hoogeveen, gezondheidspsycholoog en lector psychogeriatrie aan
de Haagse Hogeschool, maandag 12 mei
het HappyCampus Event opent.
Steeds vaker krijgen verpleegkundigen en
verzorgenden te maken met mensen met
dementie. Dat geldt niet alleen voor zorgprofessionals die voor de specialisatie geriatrie hebben gekozen, ook thuiszorgmedewerkers en verpleegkundigen in algemene
ziekenhuizen zien deze mensen steeds vaker.
Op dit moment wonen 180.000 mensen met
dementie thuis. Over twintig jaar zullen dat er
420.000 zijn. De verwachting is dat in 2030
ongeveer een half miljoen Nederlanders aan
dementie lijdt.
Voor iemand die is
aangewezen op zorgverleners, is een goede
omgangssfeer prettig
Dat betekent dat een groot deel van de populatie in ziekenhuizen oud en dement zal zijn.
Het is daarom belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden goed zijn opgeleid.
En dat er voldoende zorgverleners zijn die
zich specialiseren in ouderenzorg. Nog
steeds denken veel studenten die aan een
zorgopleiding beginnen, niet als eerste
aan een toekomst in de ouderenzorg. “Die
belangstelling moet je als opleidingen echt
Als je
e
d
e
go
g
n
i
d
i
ople d
Dr. Frans Hoogeveen
bevechten”, geeft dr. Hoogeveen aan. Op
welke manier kunnen zorgverleners helpen
de kwaliteit van zorg en leven van iemand
met dementie te verbeteren? “Een belangrijk
middel ben je zelf”, stelt dr. Frans Hoogeveen.
“Sociale relaties zijn erg belangrijk. Wanneer
worden mensen ongelukkig? Als het binnen
hun sociale relaties niet goed loopt. Voor
iemand die is aangewezen op zorgverleners,
is een goede omgangssfeer prettig. Behalve
sociale vaardigheden, invoelend vermogen,
is vakkennis van belang. Hoe denkt iemand
met dementie? Hoe voelt hij? Wat kan hij wel
en wat niet?” Een stukje van zijn kennis deelt
dr. Frans Hoogeveen in zijn gastcollege tijdens
het HappyCampus Event. Dit gastcollege kan
door alle bezoekers worden bijgewoond.
e
o
g
t
e
i
n
.
t
d
n
i
v
genoeg
HappyNurse | happynurse.nl
Door Marja den Otter
Verpleegtechnische Vaardigheden
Tijdens de verschillende workshops op
12 en 13 mei krijgen de deelnemers theoretische kennis aangeboden. Dat gebeurt
door middel van het bespreken van vragen
over de verschillende handelingen, technieken, risico’s, actuele richtlijnen en eventuele complicaties.
Daarnaast krijgen deelnemers de gelegenheid
om de verschillende handelingen te oefenen
op anatomische oefenpoppen. Een overzicht
van de workshops Verpleegtechnische Vaardigheden in het kader van de wet BIG: Maagsonde, Blaaskatheteriseren, Injecteren, ACT
Zwachtelen, Stomazorg, Tracheazorg, Infusie
en Verpleegkundig rekenen.
Meer informatie
& aanmelden
happynurse.nl/happycampus-event
Hoe breng je op de juiste manier een blaaskatheter in?
15% lezerskorting
Lezers van de Zorg- en Ziekenhuiskrant
krijgen 15% korting op de toegangsprijs
(€ 295 voor twee dagen, € 159 voor één dag).
Vul op het aanmeldformulier
de volgende code in:
ZKHC14
Tijdens de workshop leren de deelnemers de nieuwe richtlijnen rond het aanbrengen van een infuus.
4
BOUWSTEENTJES
Nummer 6
19 maart 2014
PRIJS
WINNEND
CONCEPT
BOUWSTEENTJES
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom
of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje
minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt
ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder
kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra
eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten
en ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit
leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn,
bewijst het Bouwsteentje. De Bouwsteentjes hebben de
vorm en smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in vier
verschillende smaken.
EIWITRIJK
De Bouwsteentjes zijn een bron van hoogwaardige
melkeiwitten. Ondanks het kleine gebakje bevat iedere Petit
Four al 8 gram hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor
groei en ontwikkeling en leveren energie en bouwstoffen voor
het behoud van de spieren. Tevens zijn eiwitten belangrijk voor
de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, bijvoorbeeld
bij het herstel van wondgenezing.
Daarnaast voor afweer tegen infecties en draagt eiwit bij tot
de vorming van gezonde botten. Eiwitten zijn nodig voor het
transporteren van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van
hormonen. Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer
hoogwaardige eiwitten nodig.
IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO EN IN DE
KOELKAST THUIS
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in
dezelfde smaak. U vindt de Bouwsteentjes in het diepvriesvak
bij uw Jumbo supermarkt in de buurt.
Verkrijgbaar in de smaken aardbeien, banaan, chocolade en
bosvruchten, 4 stuks voor € 4,99
Eenmaal ontdooid kunnen de Bouwsteentjes nog enkele
dagen in de koelkast bewaard worden.
BOUWSTEENTJES VOOR EN TIJDENS UW HERSTEL
Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie)
zijn Bouwsteentjes een uitkomst bij (dreigende) ondervoeding.
Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel.
Maar Bouwsteentjes zijn meer dan een voedingssupplement.
Het is vooral een traktatie, een gebakje. Heerlijk bij de koffie of
thee, of als nagerecht.
PRIJSWINNEND CONCEPT
Het concept “Bouwsteentjes” is in 2008 met een 1e prijs
voor innovatie beloond. Omdat het voor iemand met erge
slikproblemen niet mogelijk is om van de Bouwsteentjes te
genieten is “Easy-to-Eat” ontwikkeld en is ook Easy-to-Eat in
2009 met de eerste prijs voor innovatie beloond. Easy-to-Eat
wordt op natuurlijke basis gemaakt en bevat geen E-nummers.
verkrijgbaar bij
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem contact op met de heer Stan Mertens,
direct bereikbaar 06 24 88 65 26
5
Nummer 6
19 maart 2014
Training als cadeautje
Tien workshops zijn er te volgen tijdens
het HappyCampus Event. Voor de samenstelling ervan is Agnes de Haan verantwoordelijk. Zij is opleidingscoördinator bij
HappyNurse. Ze regelde de workshops, de
trainers en verzorgt zelf de workshop over
agressie. Voor alle trainingen geldt: ze zijn
leerzaam en gezellig.
Agnes de Haan kent de wereld van de zorg
goed. “Ik werk al 26 jaar in de zorg. Vroeger
heb ik in een verpleeghuis aan het bed
gestaan. Twintig jaar geleden ben ik praktijkopleider geworden en de laatste tien jaar heb
ik me ontwikkeld als trainer. Op dit moment
werk ik als praktijkopleider en trainer binnen
de zorgorganisatie Careyn. Daarnaast ben ik
ZZP’er. Voor HappyNurse stel ik het trainingsprogramma samen van HappyCampus. Afgelopen september zijn we, binnen HappyNurse
met de eerste trainingen begonnen. Hieruit is
Bijscholing is voor zorgprofessionals belangrijk.
het geleerde te oefenen op fantoompoppen.
Zelf verzorgt Agnes de Haan de workshop
over agressie in de zorg. “Normaal duurt zo’n
training een hele dag. Tijdens de workshop
licht ik een tipje van de sluier op. Ik geef handvatten om op een goede manier om te kunnen
gaan met bijvoorbeeld een agressieve patiënt
of cliënt. Stel dat een cliënt je vastpakt bij je
haren, of bij je polsen. Hoe kun je dan op
een veilige manier vrijkomen? Veilig voor de
zorgverlener, maar ook veilig voor de cliënt.
We gaan een aantal bevrijdingstechnieken
oefenen.”
Agnes de Haan heeft plezier in haar werk. “Ik
vind het heel leuk en ik merk ook dat de deelnemers enthousiast zijn. Ze vinden het fijn als
er iemand voor de groep staat die zelf uit de
praktijk komt.”
het HappyCampus Event geboren.”
Cadeautje
“Er is”, zegt Agnes, “bij verpleegkundigen en
verzorgenden veel behoefte om bij te scholen
op het gebied van verpleegtechnische kennis
en vaardigheden in het kader van de wet BIG.
Binnen de zorginstellingen zorgt de instelling
ervoor dat mensen worden geüpdate. Voor
ZZP’ers zijn er veel minder mogelijkheden.”
Er is bij verpleegkundigen en verzorgenden veel behoefte om bij
te scholen op het gebied
van verpleegtechnische
kennis en vaardigheden
HappyNurse biedt ook ZZP’ers die niet aan
deze organisatie zijn verbonden, de mogelijkheid zich in te schrijven voor de trainingen.
“Bij HappyNurse moet een training als een
cadeautje voelen. Het moet leerzaam, maar
ook gezellig zijn. Daar zorgen de enthousiaste trainers voor die allemaal uit de praktijk komen. De trainingen zijn heel praktijkgericht. Protocollen kunnen nogal theoretisch
zijn, maar onze trainers geven veel herkenbare
praktijkvoorbeelden. Dat maakt een training
levendig. Behalve dat de trainingen leerzaam
en gezellig zijn, staat uiteraard de kwaliteit
hoog in het vaandel bij HappyNurse: De
Door Marja den Otter
Agnes de Haan
BIG-trainingen zijn geaccrediteerd door het
kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.”
Agressie
Voor het HappyCampus Event is een aantal
verpleegkundige vaardigheden uitgekozen
waaraan in de workshops van ongeveer anderhalf uur aandacht wordt besteed. De bedoeling is de theoretische kennis op te frissen
en de nieuwe richtlijnen en protocollen te
bespreken. Daarnaast is er ook gelegenheid
De trainer die voor de groep staat, komt altijd uit de
praktijk.
Training omgaan met agressie en met dementie
Behalve de workshops Verpleegtechnische
vaardigheden in het kader van de wet BIG,
zijn er twee meer algemene workshops
over dementie en agressie.
Bij dementie bestaan grote verschillen in
de manier waarop betrokkenen deze ontwrichting ervaren. ‘One size does not fit all’.
Voor mensen met dementie en hun naasten
moet het streven vooral zijn om een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven te bewerkstelligen. En dat is voor elke situatie anders.
Dr. Frans Hoogeveen vertelt hierover maandag tijdens een speciaal gastcollege voor alle
deelnemers.
Agressie
Agressie, of niet gewenst gedrag, geuit door
cliënten is een probleem voor medewerkers
werkzaam binnen de zorg. Een deel van het
niet gewenste gedrag hoort bij het ziektebeeld
van de cliënt, maar het kan ook een uiting zijn
van ongenoegen van de cliënt in bepaalde
situaties. De workshop omgaan met agressie
is bedoeld om medewerkers die gedurende
de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden te maken kunnen krijgen met agressie
en onveiligheid, toe te rusten met voldoende
tools om beter om te kunnen gaan met de
gevolgen van agressie.
Aanmelden
Meer informatie en een aanmeldmogelijkheid zijn te vinden op www.happynurse.nl/
happycampus-event. Lezers van de Zorgen Ziekenhuiskrant krijgen vijftien procent
korting op de toegangsprijs (295 euro voor
twee dagen, 159 euro voor één dag). Vul
voor de korting op het aanmeldformulier de
volgende code in: ZKHC14.
Zorgverleners zijn een belangrijke schakel in het leven
van mensen met dementie.
CORPUS als toepasselijke locatie voor event
Op de dag van de verpleging en de dag
erna, 12 en 13 mei 2014, organiseert
HappyNurse het HappyCampus Event.
HappyNurse heeft dit keer een bijzondere
locatie gevonden: CORPUS Congress Centre
in Oegstgeest, vlakbij Leiden, een complex
dat deel uitmaakt van CORPUS ‘reis door de
mens’.
De lounge.
De reis door de mens is dé attractie van
het menselijk lichaam. In het 25-meter
hoge lichaam voert de ‘reis’ mensen langs
5D-orgaantheaters om uiteindelijk te eindigen
in de hersenen. Na de 55 minuten durende
‘reis door de mens’ volgt de weg door de
Medische Infotheek, waar gezondheid en
bewustzijn van het eigen CORPUS centraal
staan. CORPUS speelt een educatieve, informatieve en preventieve rol op het gebied van
gezond leven en welzijn.
Kernwaarden
De kernwaarden van CORPUS zijn veel bewegen, verantwoord eten en gezond leven
en deze waarden sluiten mooi aan bij
Congreszaal
HappyNurse. De zalen vormen een mooi
congrescomplex met een capaciteit voor
maximaal 540 personen. Naast een grote
congreszaal zijn er ook vier breakoutzalen,
een ruim opgezette foyer en een penthouse.
Voor meer informatie en reserveringen:
www.corpusexperience.nl.
6
Nummer 6
19 maart 2014
Exclusieve
naambadges,
geschikt voor
hergebruik
in diverse
kleuren
leverbaar
Kijk voor alle
mogelijkheden
en formaten op
onze website:
Ga voor meer klompen naar onze webshop
medischeklompen.nl of bezoek op
afspraak onze showroom
Medischeklompen.nl
tel. 0488 484146
Hogedijkseweg 9 A
fax. 0488 480536
4041 AW Kesteren
www.medischeklompen.nl
Zilverbergt%#Ede
T t F 00 t
E [email protected]
www.homkos.nl
Uw specialist in
beroepsmode voor de zorg
Nummer 6
19 maart 2014
7
HEJCO beroepsmode voor de zorgsector
Dé specialist in beroepsmode voor de zorgsector is terug onder de vertrouwde naam
HEJCO (voormalig Clinic Dress). HEJCO presenteert een uitgekiend assortiment van zorgkleding met focus op kwalitatieve stoffen, diverse functionaliteiten en een ruime keuze
in kleur(combinaties). De eigentijdse en moderne look zorgen
ervoor dat men zich goed voelt tijdens het werk. Daarnaast draagt
deze kleding bij tot het optimaal uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden door het comfort te bieden dat men nodig heeft.
Het assortiment leent zich uitstekend voor de aankleding van
volledige teams (dames en heren) doordat de kleurcombinaties
doorgevoerd zijn in het volledig gamma. Daarnaast biedt HEJCO
continuïteit in het assortiment wat bijdraagt tot uniformiteit in
de toekomst.
Neem contact met HEJCO op voor meer verkoopinformatie
of een dealer in de buurt.
+31 76 5810107
[email protected]
Kneipp body lotion
patchouli
Wie dol is op de zoete en licht kruidige geur
van patchouli kan z’n hart ophalen. Want vanaf
nu is er Kneipp body lotion patchouli. Deze
body lotion heeft alles in huis voor een mooie
zachte huid en een heerlijk rustmoment.
De intensief verzorgende natuurlijke plantenoliën voeden en hydrateren de huid intensief.
En de patchouligeur brengt de geest weer in
balans. Het is een heerlijk verzorgingsproduct
dat geschikt is voor de verzorging van de droge
of gevoelige huid, met een geur om bij weg te
dromen.
Medische klompen in trendy designs
Geen branche waar zoveel gelopen wordt, als de zorgsector. En dus geen branche waar goed
schoeisel belangrijker is. Bij Medischeklompen.nl vindt men het complete assortiment
medische klompen.
Uit voorraad leverbaar
Uit voorraad leverbaar zijn onder andere de volgende merken: BigHorn, Wolky, Oxypas,
Birkenstock, Sanita, Sika en Strövels. Ook de wasbare klompen staan ruim voorradig, zoals de
Sun Shoes, Schurr, Birki’s, Wock, Wolky OK klompen en Calzuro.
Wasbare klompen
Bij Medischeklompen.nl vindt men ook een breed assortiment wasbare klompen, die voldoen
aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne en loopcomfort.
Zonder dat de uitstraling lijdt onder de kwaliteit, want de klompen zijn zelfs verkrijgbaar
in trendy designs of hippe seizoenskleuren. Hieronder de nieuwste klompen van Birki’s.
Bighorn 4020
BigHorn klompen zijn voorzien van buigzame houten zolen met daaronder een foamlaag wat
een perfecte demping geeft. De kap is gemaakt van leer. Model 4020 is de nieuwste klomp van
BigHorn. Dit model heeft een trendy uitstraling met een bloemenprint in twee kleurstellingen
zoals te zien is op de afbeeldingen hieronder.
(Butterfly rood 068731 en Paisley blauw 068751)
Geschikte klompen
Wie liever even wil passen of de klomp die is uitgezocht, de juiste is, kan op afspraak komen
passen in de showroom. Ook gaat Medischeklompen.nl naar ziekenhuizen en zorginstellingen
toe, zodat mensen ter plaatse schoeisel kunnen passen. Zo verleent men een extra stukje service.
Met name ook belangrijk voor mensen die steunzolen dragen in OK-klompen of smalle voeten
hebben.
Showroom
Bezoek www.medischeklompen.nl of kom op afspraak naar de showroom in Kesteren. Voor
meer informatie kan men bellen naar de klantenservice op telefoonnummer (0488) 484 146.
8
Nummer 6
19 maart 2014
Al weer ruim 15 jaar bieden wij voedingssupplementen aan met een wetenschappelijke onderbouwing. Veel van onze supplementen hebben studies achter zich die
met de voedingsstof of het supplement zelf zijn gedaan.
Dat maakt Springfield uniek.
De achterliggende gedachte is dat wij mensen goede informatie willen bieden over
onze voedingssupplementen. Zo krijgt u een indruk wat u kunt verwachten van het
gebruik van onze supplementen.
Springfield Nutraceuticals is onze eigen Nederlandse ontwikkeling. Als klein familiebedrijf begonnen, bieden we onze bijzondere supplementen inmiddels in diverse
Europese landen aan waaronder Duitsland, Groot-Brittannië en België.
We hebben niet het streven groot te worden. Wel willen we de best mogelijke voedingssupplementen aanbieden met een ondersteuning gebaseerd op wetenschap,
informatie en een service gerichte aanpak. We bieden vooral kwalitatief hoogwaardige producten aan waar mensen iets aan hebben.
Onze goede contacten met universiteiten in Nederland en daarbuiten geven ons
inzicht in de resultaten van onderzoeken en de effecten op onze gezondheid en
zorgen er voor dat we snel op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen met voedingsstoffen.
Voedingsstoffen en wetenschap
Dit zal nog meer onze focus worden. De resultaten van onderzoeken met onze supplementen en voedingsstoffen worden in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Dat wordt onze spreekbuis de komende jaren.
Zo hopen wij bij te dragen aan een goede gezondheid van veel mensen.
Ongedenatureerd type II collageen
Collasense
met UC-II en vitamine C*
* Is van belang voor de vorming
van collageen dat belangrijk is
voor de botten
Peter van Hogerhuis
Springfield Nutraceuticals
Wilt u meer weten of informatie ontvangen? Bel of mail ons:
T 0186-626173
E [email protected]
Beter opneembaar dan andere
supplementen met collageen
Collageen is het belangrijkste structurele eiwit in het gewrichts-kraakbeen.
Het collageen in gewrichtskraakbeen bestaat voor 85 tot 90% uit collageen
type II. Ongedenatureerd collageen type II heeft een drievoudige structuur
van onderling verbonden collageenvezels.
Het gepatenteerde verwerkingsproces van Collasense zorgt er voor dat de
specifieke ruimtelijke structuur van het collageen type II intact
blijft en niet denatureert.
Dit is essentieel voor een goede biobeschikbaarheid.
Synergie
met
concentraat van
cranberry’s
Cranaxil
Blijf in
beweging
Cranaxil 500 mg is onder andere verkrijgbaar bij De Tuinen,
Vitaminstore, gezondheidswinkels en drogisten in verpakkingen
van 30 V-caps. voor € 13,95 en 60 V-caps. voor € 26,95.
Een hoge concentratie van alle
bestanddelen van de gehele cranberry
Collasense voorziet in 40 mg collageen (UC-II)
met 10 mg ongedenatureerd type II collageen.
21.95 voor 30 caps. en
39.95 voor 60 V-caps. (goed voor 2 maanden)
Verkrijgbaar via gezondheidswinkels en drogisten.
Slechts
één
kleine€
capsule£
per dag
!
N
IEUW !!!
Cranaxil
Pro groo
tverpakk
180 V-ca
ing
ps. voor
€ 69,95
T 0186 626173
E [email protected]
11
Nummer 6
19 maart 2014
Dermatoscoop helpt huisarts
3D-foto goed bij
operatie gezicht
3D-foto’s zijn een betrouwbare manier om
veranderingen van het aangezicht voor en
na een operatie te meten. Dat is een van
de conclusies van Bram van Loon, die op
7 maart promoveerde bij de afdeling Mond-,
Kaak- en Aangezichtschirurgie van het
Radboudumc in Nijmegen Hij deed onder
meer onderzoek bij patiënten met schisis
en patiënten die een kaakoperatie ondergingen.
In Nederland worden de meeste ‘verdachte’ huidafwijkingen eerst door de huisarts beoordeeld.
Huidkanker komt steeds vaker voor en daardoor zien huisartsen in hun praktijk steeds
vaker patiënten met verdachte plekjes. De
dermatoscoop lijkt voor het onderzoeken
van verdachte plekjes op de huid een
waardevol instrument te zijn voor de huisarts. Het leidt tot minder doorverwijzingen
en minder onnodig weggesneden plekjes.
Dit blijkt uit onderzoek van huisartsin-opleiding Cecile Koelink van het UMCG.
Zij pleit er voor dat deze diagnostiek een
grotere plaats krijgt in de huisarts-opleiding. Koelink promoveerde op 10 maart op
de bevindingen van haar proefschrift aan
de Rijksuniversiteit Groningen.
Volgens de huidige schattingen krijgt één op
de zes Nederlanders op een zeker moment
huidkanker. In Nederland worden de meeste
‘verdachte’ huidafwijkingen eerst door de
huisarts beoordeeld. Gemiddeld wordt een
huisarts hiervoor zo’n zes tot zeven keer per
week geraadpleegd. De verwachting is dat het
aantal consulten bij de huisarts de komende
tijd nog verder zal toenemen.
Gemiddeld wordt een
huisarts zo’n zes tot
zeven keer per week
geraadpleegd in verband
met verdachte plekjes
Toch heeft de huisarts weinig tot geen goed
onderzochte instrumenten voor het onderzoek van deze ‘verdachte plekjes’. Koelink ging
na of het gebruik van een dermatoscoop door
een huisarts zinvol kan zijn bij het onderzoek
van verdachte plekjes en bij de diagnose.
Een dermatoscoop is een soort vergrootglas
waarmee men door de bovenste laag van de
huid heen kan kijken. Hierdoor kunnen structuren worden gezien die normaal met het
blote oog niet te zien zijn. Dermatologen
maken standaard gebruik van een dermatoscoop. Uit haar onderzoek blijkt dat een
dermatoscoop een waardevolle toevoeging is
voor de huisarts. Koelink concludeert dat het
gebruik er toe kan leiden dat minder vaak een
patiënt moet worden doorverwezen naar de
ziekenhuisspecialist. Verder zorgt het gebruik
er voor dat minder vaak onnodig een verdacht
plekje wordt weggesneden door de huisarts.
Gezien deze resultaten pleit Koelink er voor
dat er goede richtlijnen voor de diagnostiek
komen. Ook is zij er voorstander van dat er
in de opleiding tot (huis)arts meer aandacht
komt voor deze veelvoorkomende en mogelijk kwaadaardige huidafwijkingen.
Gesproken boeken en muziek beluisteren
Patiënten van het Deventer Ziekenhuis
kunnen sinds 14 maart in hun bed luisteren
naar een selectie van gesproken boeken,
kranten en tijdschriften, en naar hun eigen
favoriete muziek.
De voorziening wordt na een eerste proef in
het Schiedamse Vlieland ziekenhuis nu uitgerold in Deventer en in het Martini Ziekenhuis in Groningen. De ziekenhuizen willen
met deze service het verblijf van patiënten in
hun instelling verder veraangenamen. Via het
multimediascherm konden patiënten in het
Deventer Ziekenhuis al tv-kijken, bellen en
gebruik maken van internet. Nu hebben zij
- via de stichting Aangepast Lezen - toegang
tot een selectie gesproken boeken, kranten
en tijdschriften uit de Openbare Bibliotheek
in Deventer. Ook is er een abonnement op
het Muziekweb. Luisteren naar een boek of
muziek kost minder inspanning dan lezen,
en is ook geschikt voor mensen die slecht
kunnen zien of moeite hebben met lezen.
Samenwerking
Deze pilot is een samenwerking van de drie
ziekenhuizen met de Bibliotheek Deventer,
de Bibliotheek Groningen, de Bibliotheek
Schiedam, Stichting Aangepast Lezen en
Muziekweb.
Focus Care kranen van Hansgrohe*
De nieuwe kranenserie Focus Care bestaat
uit kranen voor wastafel en douche die zijn
voorzien van een extra lange, ergonomisch
gevormde greep die verlicht te bedienen is.
Eenvoudig te bedienen door iedere gebruiker, maar zeker ook door kinderen, ouderen
en mensen met een beperkte mobiliteit.
Naast de bestaande Talis Care serie, introduceert Hansgrohe met Focus Care een betaalbare kranenserie waarmee iedere badkamer,
waarin een speciale kraan gewenst is, kan worden ingevuld. In combinatie met de Ecostat
Comfort thermostaat is een veilige, comfortabele badkamer voor iedereen mogelijk.
Meer bewegingsvrijheid
De Focus Care wastafelmengkranen hebben
een extra lange greep van maar liefst 121 mm
en zijn verkrijgbaar in twee hoogtes en als
wanduitvoering. Focus Care wastafelkranen
zijn voorzien van de waterbesparende EcoSmart technologie, waardoor de waterdoor-
Door de extra lange, ergonomisch gevormde greep zijn de kranen eenvoudig te bedienen, ook door mensen met een
beperkte mobiliteit.
laat is begrensd op vijf l/min. Hierdoor wordt
zowel water als energie bespaard, met behoud
van comfort. De opbouw douchemengkraan
is eveneens voorzien van een verlengde greep.
Wie liever kiest voor een thermostatische
kraan, kan met de Ecostat Comfort Care
douche-en bad thermostaten toepassen. De
thermostaat bevat net als de wastafelkraan een
extra lange greep en heeft duidelijke functiesymbolen. De thermostaat is veilig dankzij
de vooraf instelbare SafetyStop temperatuurbegrenzing op 40°C.
Een operatie aan het gezicht, vooral aan de
neus, kan iemands aangezicht flink veranderen. De neus staat immers midden in het
gezicht, waardoor elke verkleining, verandering of reconstructie direct zichtbaar is. Wel
zo prettig als chirurgen zouden kunnen voorspellen hoe het gezicht eruit gaat zien na een
operatie, zodat patiënten vooraf een goed
beeld kunnen krijgen van het resultaat. Stereofotogrammetrie kan daarbij helpen, constateert Bram van Loon in zijn promotieonderzoek. “Stereofotogrammetrie is een manier
om 3D-gegevens van het gezicht te verkrijgen,
in dit proefschrift met name van de neus”, legt
hij uit. “Bij deze methode maken we foto’s
met zes digitale camera’s vanuit verschillende hoeken. De beelden worden vervolgens
samengevoegd tot één beeld. Vergelijk het
met zo’n speelgoedkijker, een View-Master.
Die legt ook verschillende plaatjes over elkaar
heen waardoor een 3D-beeld ontstaat.” De
3D-methode blijkt betrouwbaar genoeg om
mensen op meerdere momenten te fotograferen en op basis daarvan conclusies te
trekken, stelt Van Loon. “We hebben nu enkel
gekeken bij een kleine groep patiënten, maar
we willen natuurlijk liefst grote groepen vergelijken met verschillende operateurs en verschillende operatietechnieken. Dat doen we in
vervolgonderzoek.”
Ademtest inzetten
bij borstkanker
Met een ademtest kan in slechts zes
minuten e ectief worden vastgesteld of
vrouwen borstkanker of een abnormaal
mammogram (een röntgenfoto van de
borsten) hebben. Dat blijkt uit een studie
uitgevoerd door onder andere onderzoekers van Maastricht UMC+ en Maastro
Clinic. De sneltest is veilig en pijnloos
in tegenstelling tot het maken van een
mammogram.
Borstkanker is de meest voorkomende vorm
van kanker onder vrouwen. Eén op de acht
krijgt met deze ziekte te maken. Na longkanker is borstkanker verantwoordelijk voor
de meeste sterfgevallen als gevolg van kanker.
In het kader van een bevolkingsonderzoek
worden in Nederland daarom alle vrouwen
tussen de vijftig en 75 jaar iedere twee jaar
opgeroepen voor het maken van een mammogram. “Een mammogram kan echter pijnlijk
en onplezierig zijn, nog afgezien van de
mogelijk schadelijke gevolgen van de röntgenstraling”, zegt dr. Roy Lalisang, medisch
oncoloog bij Maastricht UMC+. “De ademtest heeft deze problemen niet.” “Het meest
opzienbarende en bruikbare resultaat was de
negatieve ademtest,” zegt prof. dr. Philippe
Lambin, hoogleraar radiotherapie in Maastricht. “Met bijna honderd procent zekerheid
was de test namelijk in staat om borstkanker
uit te sluiten. Gezonde deelneemsters hadden
in bijna alle gevallen dan ook een normale
ademtest.”
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven
12
Zorgcontracten
2014 ontvangen!
Nummer 6
19 maart 2014
En, zorgelijk!?
Stijgende zorgkosten leiden tot
verandering in diabeteszorg
Het ei is gelegd! De zorgkosten staan onder druk. Zorgverzekeraars gaan vanaf 2014
effi ciënter inkopen, om daarmee diabeteszorg betaalbaar te houden. ARKRAY
Benelux heeft oog voor deze stijgende zorgkosten en zal zich blijven inzetten voor
kwalitatieve en innovatieve diabeteszorg in de toekomst. Wij bieden onderscheidende
GlucocardTM producten en services aan voor u en uw patiënten. Omdat wij niet van
compromissen houden blijven in 2014 de huidige generatie bloedglucosemeters
GlucocardTM X-mini plus en GlucocardTM Sigma gewoon voor u beschikbaar.
Ontdek wat er binnenkort gaat veranderen en hoe wij daar, samen met u, op in
kunnen spelen op www.diabeteshebjenietinjeeentje.nl of bel 088-2757109
voor een toelichting.
superieure ergonomie
Soms is een gewone trippel- of rolstoel niet meer toereikend voor mensen. Kies dan voor de producten
Gemak dient de mens!
Focus Care 70
De Care kranen van Hansgrohe bieden optimaal
bedieningscomfort
De nieuwe kranenserie Focus Care bestaat uit kranen voor wastafel en
douche die zijn voorzien van een extra lange, ergonomisch gevormde
greep die verlicht te bedienen is door iedere gebruiker. Zeker ook
door kinderen, ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit. Een
betaalbare kranenserie die in iedere badkamer kan worden toegepast, waar een speciale kraan nodig is.
Veilig en duidelijk
In combinatie met de Ecostat Comfort thermostaat is een veilige, comfortabele badkamer voor
iedereen mogelijk. Deze douche-en bad thermostaten hebben een extra lange greep en duidelijke functie-symbolen. De thermostaat is extra
veilig dankzij de vooraf instelbare SafetyStop
temperatuurbegrenzing op 40°C.
Focus Care 100
Meer informatie vindt u op: www.pro.hansgrohe.nl/care.
Nummer 6
19 maart 2014
13
Sneller diagnose bij collaps
Cardioloog Rombout Visser heeft vrijdagochtend 28 februari in Máxima Medisch
Centrum (MMC) de kleinste implanteerbare hartritmemonitor geplaatst bij twee
patiënten. Met een minimale ingreep
onder lokale verdoving gaat het apparaatje
helpen achterhalen wat de oorzaak is van
het regelmatig wegraken van deze patiënten. Samen met neuroloog Maikel Setz
buigt hij zich over patiënten die leven met
de onzekerheid die een dergelijke ‘collaps’
met zich meebrengt.
Deze samenwerking, aangevuld met de inzet
van de nieuwste technologie - zoals de minihartmonitor - is volgens MMC uniek in Nederland. De combinatie biedt moeilijk te diagnostiseren patiënten, soms na een lang traject,
uitzicht op een diagnose en daarmee de juiste
behandeling. Een collaps of wegraking is de
verzamelnaam voor vele symptomen die vaak
moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden.
De patiënt valt bijvoorbeeld flauw of zakt in
elkaar, is regelmatig duizelig, voelt zich onwel
of heeft het gevoel dat hij gaat omvallen.
In MMC hebben we
een multidisciplinair
spreekuur opgezet
waarbinnen we de
complexere ziektebeelden samen bekijken
Omdat de oorzaken divers kunnen zijn denk aan hartritmestoornissen, onvoldoende
De Sint Maartenskliniek (Nijmegen) is
gestart met online ondersteuning voor
patiënten met artritis en de betrokken zorgverleners. Op 3 maart is een speciale online
portal gelanceerd voor patiënten met deze
reumatische aandoening. Op deze site staat
alle informatie die patiënten nodig hebben
rond de behandeling. Daarnaast is medio
februari het zogenoemde Artritiszorgnet
gelanceerd. Dit netwerk moet de samenwerking en uitwisseling bevorderen tussen
mensen met artritis en zorgverleners uit de
eerste en tweede lijn.
Maikel Setz en Rombout Visser met de hartritmemonitor
doorbloeding in de hersenen of epilepsie - is
het vaak lastig om direct een duidelijke diagnose te stellen. “Om die reden hebben we in
MMC een multidisciplinair spreekuur opgezet
waarbinnen we de complexere ziektebeelden
samen bekijken”, vertellen neuroloog Maikel
Setz en cardioloog Rombout Visser. Doordat
beiden de patiënt onderzoeken, is het sneller
duidelijk of de collaps veroorzaakt wordt door
een neurologisch- of hartprobleem en kan dus
ook sneller de juiste behandeling worden
ingezet. De patiënt heeft op één ochtend bij
beide specialisten een afspraak. Maikel Setz:
“Via een persoonlijk gesprek en lichamelijk
onderzoek breng ik eerst de klachten in
kaart. Van daaruit bekijk ik of er een neuro-
De hartritmemonitor is zo klein dat het apparaatje eenvoudig onder locale verdoving met een miniem sneetje van
minder dan een centimeter is te plaatsen.
logische oorzaak valt aan te wijzen, eventueel
met behulp van aanvullend onderzoek. Mijn
collega Rombout Visser doet hetzelfde vanuit zijn vakgebied. Indien nodig hebben we
na het spreekuur gezamenlijk overleg. Op
die manier komen we snel tot een diagnose.”
Bestaat het vermoeden dat hartritmestoornissen de oorzaak zijn, dan helpt de hartmonitor om de diagnose te stellen. Omdat
de wegrakingen onverwacht plaatsvinden,
is het niet mogelijk om het hartritme bij de
huisarts of in het ziekenhuis op het moment
van zo’n wegraking te meten. De hartritmemonitor biedt daar de oplossing voor. Het
apparaatje monitort het hart constant zodat
artsen een betrouwbare registratie van de
hartactiviteit van de patiënt hebben en de
patiënt nauwkeurig kunnen diagnosticeren
en opvolgen. Het slimme apparaatje stuurt
de gegevens vervolgens naar de behandelend
arts, via een draadloze monitor bij de patiënt
thuis. De nieuwe hartritmemonitor is tachtig
procent kleiner dan de hartmonitoren die tot
nu toe werden geïmplanteerd. Daardoor is het
apparaatje eenvoudig, onder locale verdoving
en met een miniem sneetje van minder dan
een centimeter te plaatsen. Door het kleine
formaat en doordat het onderhuids wordt geplaatst, kan de patiënt zijn dagelijkse routine
blijven volgen. Het is nauwelijks zichtbaar en
zelfs douchen en zwemmen zijn geen probleem. Met het apparaat kan de patiënt ook
veilig een MRI-scan ondergaan.
LeRoulé Plus: minder belasting bij transfers *
Binnen de zorg - zowel in de thuiszorg, als
binnen de instellingen - worden dagelijks
mensen vanuit en naar een medisch hulpmiddel getild. Bijvoorbeeld vanaf het bed
in de rolstoel of vanuit de rolstoel naar het
toilet. Het maken van deze transfers is vaak
lastig, voornamelijk vanuit een lage zithoogte kan dit een probleem zijn. Ze kosten
veel energie en worden om die reden regelmatig tot het minimum beperkt.
Echter niet alleen voor een gebruiker maar
ook voor een verzorgende kan het helpen bij
een transfer een lichamelijk zware belasting
zijn. Hulpmiddelen kunnen een goede oplossing bieden om mensen te ontlasten en om
gebruikers zo zelfstandig mogelijk te laten
zijn. Gebruikers willen vaak zo onafhankelijk
mogelijk zijn en niet totaal afhankelijk zijn
van anderen. Daarom heeft Sowecare een rolstoel ontwikkeld met een hoog/laag en sta-op
functie, LeRoulé Plus. Uit eigen onderzoek
onder ergotherapeuten en rolstoelgebruikers
is gebleken dat dit product de zelfredzaamheid van gebruikers verhoogt. Daarnaast kan
Online portal
rond artritis
het zelfs ook een positieve psychologische
en sociale uitwerking hebben. Behalve deze
onafhankelijkheid ontstaat hierdoor ook een
lagere werkdruk voor de verpleging.
Veilig en verantwoord
Naast een horizontale transfer kan de stoel,
door de sta-op functie, ook dat beetje extra
hulp bieden om op te staan uit de rolstoel.
Hierdoor kan met deze rolstoel het gebruik
van andere hulpmiddelen, bijvoorbeeld een
tillift, vergemakkelijkt worden. Naast het
maken van een transfer kan de hoog/laag
functie ook positief werken, wanneer men
tijdelijk wat hoger moet of wil zitten, zoals
bij het koken of het goed zitten aan tafel. Op
een veilige en verantwoorde manier kan men
op een hogere zithoogte zitten. Behalve in de
thuissituatie kan de rolstoel, LeRoulé Plus,
ook in instellingen of op de werkplek goed
van pas komen, zo kan het een positieve toevoeging zijn bij de revalidatie. Meer informatie over de stoel is te vinden op de website van
de fabrikant Sowecare www.sowecare.nl of via
(0546) 49 31 45.
Naast een horizontale transfer kan de stoel, door de
sta-op functie, ook dat beetje extra hulp bieden om op te
staan uit de rolstoel.
Reumatoïde artritis (RA) is een chronische
aandoening met als belangrijkste kenmerk
ontstekingen van de gewrichten. Een dergelijke ontsteking ontstaat doordat het eigen
afweersysteem de gewrichten aanvalt. Voor
de behandeling van RA bestaat een grote
verscheidenheid aan zorgverleners. Wetenschappelijk onderzoek levert bovendien
voortdurend nieuwe inzichten op rond de
ziekte en de meest succesvolle behandelingen. Vanuit de behoefte om mensen met RA
de beste behandeling te kunnen bieden, werd
het idee van een netwerk geboren. ArtritisZorgnet is een netwerksite voor mensen met
RA en voor zorgverleners die deskundig zijn
in de behandeling van RA. De netwerksite,
www.artritiszorgnet.nl, stimuleert de uitwisseling van informatie en kennis, waardoor
de samenwerking tussen patiënten en diverse
professionals wordt bevorderd.
Financiering
van e-health
De vier overheidspartijen achter Zorg voor
innoveren starten een campagne met als
doel een bijdrage te leveren aan snellere
en betere opname van e-healthinnovaties
in de zorg. Daarbij roepen ze de hulp in
van zorgvernieuwers, zorgprofessionals en
verzekeraars.
In 2014 maken zorginstellingen en beleidsmakers belangrijke keuzes over de organisatie
van preventie, gezondheid, zorg en welzijn.
Dat kan kansen bieden aan nieuwe vormen
van zorg, zoals e-health. Deze kansen wil
Zorg voor innoveren benutten om de zorg
slimmer in te richten. En e-health in te zetten
waar dat meerwaarde heeft. Hiervoor is meer
inzicht nodig in de kansen voor financiering
van e-health. En de knelpunten die investering
in e-health in de weg staan. Praktijkvoorbeelden zijn heel geschikt om dat duidelijk te
maken. Daarom roept Zorg voor innoveren
zorgvernieuwers, verzekeraars en zorgprofessionals op om kansen en belemmeringen te
delen op de Wegwijzer Financiering eHealth:
www.ehealthfinanciering.nl. Hierdoor wil
men specifieke knelpunten voor financiering
van e-health op de agenda zetten binnen de
organisaties die samen Zorg voor innoveren
vormen: het ministerie van VWS, het College
voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit en ZonMw. En bij andere betrokken organisaties in de zorg. Op die manier
zorgen beleid en praktijk er gezamenlijk voor
dat e-health de ruimte krijgt die het verdient.
Elke maand maakt Zorg voor innoveren de
balans op van de praktijkvoorbeelden die bij
ehealthfinanciering.nl binnenkomen. Tijdens
de netwerkbijeenkomst in juni worden de
eerste tussenresultaten gepresenteerd. En in
oktober sluit Zorg voor innoveren de campagne af met een (digitale) publicatie.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven
15
Kliniek
Nummer 6
19 maart 2014
Opening oncologisch centrum
Haptonomie
bij stuitligging*
Als een baby in stuit ligt, is de reden daarvoor soms te achterhalen door te kijken
en te voelen hoe de moeder haar kindje
draagt. Goed luisteren doet ook veel. Als de
moeder bijvoorbeeld bang is voor de bevalling of het moederschap, kan ze ‘op slot’
zitten en daardoor haar baby hoog dragen.
De moeder ervaart in deze begeleiding hoe ze
fysiek ruimte kan maken in haar schoot voor
de baby. Het uiten van emoties rondom haar
zwangerschap, bevalling en aanstaand ouderschap biedt emotioneel ruimte. Het kind dat
haptonomisch aangesproken wordt, draait
vaak op tijd. Van belang is dat de partner meekomt en thuis een vervolg geeft aan het geleerde. Christine Bak en Marianne van IJzendoorn
van www.zwangerschapshaptonomiegouda.nl
werken samen in de begeleiding van stuitliggingen. Hun resultaten zijn goed, dus willen
zij graag meer baby’s begeleiden.
In de nieuwe vleugel (links) zijn sinds kort de polikliniek en dagbehandeling oncologie en bestralings- en behandelruimten van het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut
(ARTI) gehuisvest.
C.G.A. Cornielje, Commissaris van de Koning
in Gelderland, opende dinsdag 11 maart
het oncologisch centrum van Ziekenhuis
Gelderse Vallei in Ede. Hij deed dat door
middel van een muzikale openingshandeling. In het oncologisch centrum krijgen
patiënten met kanker uit de hele regio rond
het ziekenhuis gespecialiseerde oncologische zorg.
In de nieuwe vleugel zijn sinds kort de polikliniek en dagbehandeling oncologie en
bestralings- en behandelruimten van het
Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (ARTI)
gehuisvest. De oncologische zorg is zoveel
mogelijk samengevoegd: radiotherapeuten,
chirurgen, internisten en longartsen werken
hier nauw samen.
De oncologische zorg
is zoveel mogelijk
samengevoegd
Het oncologisch centrum biedt ook psychosociale en palliatieve zorg. In de afgelopen
twee jaar was het voorterrein van het zieken-
huis gedeeltelijk een bouwplaats. Er verrees
een geheel nieuwe vleugel en de centrale hal
werd twee keer zo groot. De hoofdingang was
tijdelijk op een andere plek. Na de bouwvoorbereiding werd op 10 mei 2012 de
eerste paal geboord. Het hoogste punt van
het gebouw werd op 26 maart 2013 bereikt.
Vanaf afgelopen december (polikliniek en
dagbehandeling) en januari (radiotherapie)
is het oncologisch centrum gefaseerd in
gebruik genomen. Het centrum heeft een
eigen ingang, links van de hoofdingang van
het ziekenhuis.
Meander Medisch Centrum krijgt dakterras
Met het opzetten van een parasol werd het
nieuwe dakterras van Meander Medisch
Centrum op 12 maart in gebruik genomen.
Van belang is dat de partner meekomt en thuis een
vervolg geeft aan het geleerde.
Maatregelen bij
weigering cijfers
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)
neemt maatregelen tegen ziekenhuizen
die weigeren hun algemene sterftecijfers
en de cijfers per diagnosegroep te publiceren. Van de 89 ziekenhuizen hebben
75 ziekenhuizen sterftecijfers over 2012
op hun website gepubliceerd. Dit jaar zijn
ziekenhuizen voor het eerst verplicht hun
sterftecijfers te publiceren en door te
geven aan de NZa. De deadline daarvoor
was 1 maart.
Veertien ziekenhuizen hebben nog geen sterftecijfers gepubliceerd op hun website. Twee
daarvan hoeven ook geen sterftecijfers te
publiceren omdat zij failliet gegaan zijn of
minder dan zestig sterfgevallen per jaar tellen.
Zes ziekenhuizen hebben moeite met het berekenen van de HSMR. Met hen gaat de NZa
in gesprek hoe zij dat gaan oplossen, omdat
zij wel verplicht zijn de cijfers te publiceren.
Zes andere ziekenhuizen hebben in het geheel
geen gegevens aangeleverd. Het gaat daarbij
om de gemiddelde gestandaardiseerde sterftecijfers (de HSMR).
Het dakterras grenst aan het restaurant op
de eerste verdieping van het nieuwe ziekenhuis. Het ligt vlakbij de poliklinieken, waar
dagelijks vele patiënten en hun begeleiders
komen. Voor of na het bezoek aan een specialist kunnen ze bij mooi weer nu ook buiten
verblijven. Er zijn ongeveer negentig zitplaatsen, aangevuld met acht parasols. De inrichting van het dakterras is mogelijk dankzij de
vaste leverancier voor alle ingrediënten voor
de patiëntenmaaltijden en voor de restaurants
in het ziekenhuis. Vanuit betrokkenheid bij
de patiënten wilde het bedrijf een gebaar
maken waar veel mensen plezier van hebben.
Het werd de inrichting van het dakterras. “We
Frank de Reij, voorzitter Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum, opent symbolisch het nieuwe dakterras. Links Martijn van Dalen, directeur van sponsor Multifood, rechts onder de parasol Philip van Klaveren, hoofd
Facilitair Bedrijf.
hopen dat de bezoekers zich even kunnen
ontspannen binnen de hectiek van het ziekenhuis”, aldus Martijn van Dalen, algemeen
directeur Multifood. Het ziekenhuis is blij
met de nieuwe voorziening. “Een bezoek
aan het ziekenhuis is voor veel patiënten een
spannende aangelegenheid. Natuurlijk gaat
het er in de eerste plaats om dat ze de best
mogelijke medische zorg krijgen. Daarnaast
is het prettig dat mensen zich op hun gemak
voelen in het nieuwe gebouw. Het restaurant
is een plek waar je op adem kunt komen bij
een kop koffie. We vinden het heel plezierig
dat dat nu ook in de buitenlucht kan”, aldus
Philip van Klaveren, hoofd Facilitair Bedrijf.
Indicatie kwaliteit van zorg
Van de 75 ziekenhuizen die hun sterftecijfers
openbaar maakten, deden 65 dit volledig door
ook de sterftecijfers per diagnosegroep (de
SMR) bekend te maken. De sterftecijfers zijn
volgens de NZa een indicatie van de kwaliteit van de zorg die ziekenhuizen leveren. Zij
geven consumenten en verzekeraars meer
inzicht in de zorg. De NZa verwacht dat
ziekenhuizen een toelichting geven bij de
eigen cijfers, zodat consumenten de cijfers
kunnen interpreteren
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betre ende organisaties of bedrijven
Nummer 6
19 maart 2014
2014
0 4
16
Agenda
Agenda
Maandag 24 maart, maandag 31 maart, vrijdag 9 mei, vrijdag 16 mei,
‘Voor jezelf opkomen’
• Over: Assertiviteit op de werkvloer
• Data en locaties: Amsterdam 26 mei; Eindhoven 9 mei; Groningen 31 maart;
Maastricht 24 maart; Rotterdam 16 mei en Utrecht 22 mei 2014
• Organisatie: Eendaagse workshop de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl
• Deze workshop wordt door 91 procent van de deelnemers beoordeeld met een
8,8 gemiddeld
Dinsdag 25 maart, dinsdag 1 april, vrijdag 23 mei, dinsdag 27 mei,
woensdag 4 juni en donderdag 5 juni
‘Iedereen wil aardige collega’s, ook jouw collega’s’
• Over: Collegiale feedback volgens de Bode Methode
• Data en locaties: Amsterdam 27 mei; Eindhoven 5 juni; Groningen 1 april;
Maastricht 25 maart; Rotterdam 4 juni en Utrecht 23 mei 2014
• Organisatie: Eendaagse workshop de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl
• Deze workshop wordt door 93 procent van de deelnemers beoordeeld met een
8,6 gemiddeld
Woensdag 26 maart, woensdag 2 april, woensdag 7 mei, maandag 12 mei,
woensdag 14 mei en maandag 19 mei
‘Soft beginnen is helemaal zo gek nog niet’
• Over: Het motiveren en enthousiasmeren van medewerkers
• Data en locaties: Amsterdam 12 mei; Eindhoven 7 mei; Groningen 2 april;
Maastricht 26 maart; Rotterdam 14 mei en Utrecht 19 mei 2014
• Organisatie: Eendaagse workshop de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl
Donderdag 27 maart, donderdag 3 april, donderdag 8 mei, dinsdag 13 mei,
donderdag 15 mei en dinsdag 20 mei
‘Hou nu maar op met dat softe gedoe: GA LEIDEN!’
• Over: Wat te doen als de softe manier toch niet werkt
• Data en locaties: Amsterdam 13 mei; Eindhoven 8 mei; Groningen 3 april;
Maastricht 27 maart; Rotterdam 15 mei en Utrecht 20 mei 2014
• Organisatie: Eendaagse workshop de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl
• Deze workshop wordt door 94 procent van de deelnemers beoordeeld met een
8,7 gemiddeld
Het Stoma- en Incontinentiecongres *
Incontinentie, het treft een groot aantal
patiënten. Zorgverleners komen het vaak
tegen, in de thuiszorg, het verpleeghuis
of in het ziekenhuis. Incontinentie kan
oncomfortabel en uitputtend zijn en kan
in sommige gevallen ernstige consequenties voor de patiënt hebben. In Nederland
hebben ongeveer 32.000 mensen een
stoma, soms tijdelijk, soms permanent.
Ondanks dat veel patiënten dagelijks met
deze problemen te maken hebben ontbreekt
er nog veel kennis bij algemeen verpleegkundigen en verzorgenden, dat terwijl juist
de verpleegkundige een grote invloed heeft
op het welzijn en leven van de patiënt en
zijn/haar omgeving. Dit congres op 20 mei
gaat in op stoma- en incontinentiezorg in de
dagelijkse praktijk. Hoe kan een verpleegkundige mogelijkheden benutten zodat cliënten
zo min mogelijk last hebben van hun stoma
of incontinentie? Diverse sprekers zullen
Donderdag 27 maart
Wondzorg: de kracht van multidisciplinair werken
donderdag 22 mei en maandag 26 mei
tijdens deze dag ingaan op dit dilemma.
Zo zal Ans Tonen-Kusters, diëtiste Pantein,
ingaan op het voeding- en drinkpatroon van
de patiënt. Dit kan namelijk grote invloed
hebben op incontinentieproblemen. Een
ander probleem voor deze patiënten is
huidirritatie. Blaas- en darmafvalstoffen op de
huid kunnen voor ernstige irritaties zorgen.
Martine Hoedjes, verpleegkundig consulente
stoma- en incontinentiezorg Kennemer Gasthuis, vertelt hoe ze deze wonden behandelt
en ze leert verpleegkundigen hoe de patiënt
zelf om kan gaan met (preventie van) huidirritatie. Andere onderwerpen die tijdens deze
dag aan bod komen zijn: gewoontes in de
stoma- en incontinentiezorg, omgaan met
materiaal en vergoedingen, medicatiegebruik
en fecale incontinentie. Kom ook op 20 mei
naar de ReeHorst in Ede. Vroegboekkorting
geldt tot 16 april. Kijk voor meer informatie
en aanmelden op:
www.reedbusinessevents.nl/stoma.
• Georganiseerd door het wondcentrum van het Rijnlandziekenhuis in samenwerking met de POWI (postoperatieve
wondinfectie)-commissie
• Een wond(infectie) heeft grote impact op het leven van
een patiënt. Preventie en behandeling is zeer belangrijk.
Dat is de insteek van het wondcentrum van het Rijnlandziekenhuis. De POWI-commissie van het Rijnlandziekenhuis reguleert en implementeert maatregelen om
een postoperatieve wondinfectie te voorkomen
• Onderwerpen die aan bod komen zijn de diabetische voetaanval en postoperatieve
wondinfecties
• Doelgroepen zijn: huisartsen, medisch specialisten, (wond)verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, deskundigen infectiepreventie, physician assistents, verpleegkundig
specialisten, praktijkverpleegkundigen en operatiekamermedewerkers
• Informatie: www.rijnland.nl/symposiumwondzorg
Vrijdag 28 maart, vrijdag 4 april, woensdag 28 mei, maandag 2 juni,
dinsdag 3 juni en vrijdag 6 juni
‘Even stilstaan, een hele vooruitgang’
• Over: Omgaan met werkdruk en stress
• Data en locaties: Amsterdam 28 mei; Eindhoven 6 juni; Groningen 4 april;
Maastricht 28 maart; Rotterdam 3 juni en Utrecht 2 juni 2014
• Organisatie: Eendaagse workshop de Bode Nascholingen
• Programma en aanmelden: www.debode.nl
• Deze workshop wordt door 88 procent van de deelnemers beoordeeld met een
9,1 gemiddeld
Vrijdag 28 maart
Pijn is van iedereen 2
• Voor alle verpleegkundigen en overig geïnteresseerden
• Over o.a.: ‘Hoe ontstaat pijn en door welke factoren wordt pijn beïnvloed?’; ‘Hoe kan
pijn het beste behandeld worden? Wat is de zin en onzin van pijnscores en -protocollen?’; ‘Hoe verbeter je de interactie tussen een ‘lastige’ patiënt en jezelf?’; ‘Wat kun je
doen bij pijn bij ernstige aandoeningen waaraan de patiënt
op termijn zal overlijden?’; ‘Welke behandelmethoden zijn
er bij wondpijn?’; ‘Hoe werkt de PCA-pomp in de praktijk?’;
‘Wat zijn de indicaties en contra-indicaties bij spinale en
epidurale pijnbestrijding?’
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
Dinsdag 10 en woensdag 11 juni
‘Lopen op eieren
•
•
•
•
•
Over: Minder managen, meer leiden
Datum en locatie: Utrecht, 10 en 11 juni 2014
Organisatie: Tweedaagse workshop de Bode Nascholingen
Programma en aanmelden: www.debode.nl
Deze workshop wordt door 98 procent van de deelnemers beoordeeld met een
9,1 gemiddeld
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de betre ende organisaties of bedrijven
Ook uw agendapunt
op de agenda plaatsen?
Dit kan al vanaf €50,Tel. 0182 -322 440
[email protected]
www.zorgenziekenhuiskrant.nl
nieuws voor de zorgprofessional
2014
4
17
Agenda
Agenda
Donderdag 17 april
Nummer 6
19 maart 2014
Dinsdag 20 mei
Afdelings- en medisch secretaressecongres
• Vakkundig, gastvrij en professioneel
• Theoretische en praktijkgerichte informatie over
o.a. de nieuwe eisen voor Secresetaresses, social
media en klantgerichter werken
• Locatie: Beatrix Theater Utrecht
• Informatie en aanmelden:
www.reedbusinessevents.nl/secretaressecongres
Hét Wondzorgcongres
• Verbeter jouw expertise op het gebied van wondzorg!
• O.a. over pijnmedicatie bij wonden, de richtlijn ulcus
cruris en de nieuwe richtlijn Brandwonden
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.wondzorgcongres.nl
• Vroegboekkorting tot 16 april
Dinsdag 10 juni
Hét Thuiszorgcongres 2014
Dinsdag 22 april
Congres Depressie bij ouderen
• Handvaten voor herkenning en aanpak
• O.a. over de verschillende vormen van depressie en het herkennen van delier,
dementie en depressie
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/depressiecongres
• Vroegboekkorting tot 25 maart!
• Speel in op de laatste ontwikkelingen en wees voorbereid op de toekomst
• Stel zelf je programma samen met 4 workshops naar keuze. Workshops zijn verdeeld
over de gebieden: Praktische Vaardigheden, Communicatie & Gesprekstechnieken en
Beleidsvraagstukken.
• Voor: verpleegkundigen, verzorgenden én managers
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/thuiszorgcongres
Vrijdag 13 juni
Palliatieve zorg in het ziekenhuis
Donderdag 8 mei
Congres Infectieziekten 2014
• Thema: preventie en bestrijding
• Over hygiëne bij infectiepreventie en ketenzorg
• Praktische workshops over medicatie, risico’s en
maatregelen
• Locatie: ReeHorst te Ede
• Programma en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/infectieziekten
• Voor alle verpleegkundigen en overige
geïnteresseerden werkzaam in ziekenhuizen
• Over o.a. Het Zorgpad Stervensfase; Goede palliatieve
ziekenhuiszorg; consultatieteam palliatieve zorg;
palliatief redeneren; Palliatieve sedatie; Benauwdheid
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
Hét Thuiszorgcongres 2014
10 juni 2014 | ReeHorst, Ede
Vrijdag 9 mei
Speel in op de laatste ontwikkelingen en wees voorbereid op de toekomst
Het Alzheimercongres
• Voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige
geïnteresseerden
• Over o.a.: Alzheimer en het brein; De oorzaken van en
bejegening bij probleemgedrag; Het lerend vermogen;
Het creëren van een gunstige omgeving; Hoe meet je pijn
bij dementerende ouderen?; Humor als interventie
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
De thuiszorg is geregeld in het nieuws: van financiële problemen tot
aan massa-ontslagen en moeilijke cao-onderhandelingen. Niemand
is zijn of haar baan zeker. En aan de bezuinigingen lijkt geen eind
te komen. Veel patiënten hebben hier last van. Zij merken dat
er amper tijd is voor een praatje met de wijkverpleegkundige of
verzorgende. Bovendien krijgen thuiszorgmedewerkers te maken
met complexere zorgvragen. Hoe kan jij als verpleegkundige of
verzorgende, werkzaam in de thuiszorg, je kwaliteiten verbeteren
en inspelen op deze uitdagende situaties? Zorg dat je je optimaal
op de toekomst voorbereidt en leer 10 juni hoe je nieuwe praktische
inzichten kunt inzetten in jouw specifieke werksituatie waardoor jij
een betere zorgverlener wordt!
Neem zelf de touwtjes in handen en stel je eigen programma samen met 4 workshops naar keuze. De workshops zijn verdeeld in 3 tracks:
Praktische vaardigheden
denk aan medicatieveiligheid,
wondverpleging en palliatieve zorg
Communicatie en
gesprekstechnieken
bij mantelzorg, maar ook zelfmanagement
Beleidsvraagstukken
op het gebied van zelfsturing
en wijkgerichte preventie
Kortom een goede mix van actuele en praktische informatie die direct te gebruiken en toepasbaar is. Meld je dus snel aan voor dit congres!
Dinsdag 20 mei
Stoma- en incontinentiecongres
• Over de nieuwste ontwikkelingen, huidverzorging en het omgaan met materiaal
en vergoedingen
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.reedbusinessevents.nl/stoma
• Vroegboekkorting tot 16 april
happynurse.nl/happycampus-event
i
12&13 ammepus
HappyC
Everpnuts
co
www.reedbusinessevents.nl/thuiszorgcongres
Facebook.com/EventsGezondheidszorg
HappyCampus Event
12 en 13 mei
Op de Dag van de Verpleging en de dag erna,
12 en 13 mei 2014, organiseert HappyNurse het
grote HappyCampus Event. In twee dagen kunnen
400 verzorgenden en verpleegkundigen worden getraind
(theorie en praktijk) in voorbehouden en risicovolle
handelingen in het kader van de wet BIG.
Elke deelnemer kan 10 accreditatiepunten behalen.
En personeel van klanten van HappyNurse krijgen korting
op deelname. Voor meer informatie en inschrijven
ga naar happynurse.nl/happycampus-event
Programma
ook geschikt
s.
voor manager
ar
na
en
m
sa
Kom
dit congres!
foto: Shutterstock
18
Nummer 6
19 maart 2014
Fitter na kanker
zoekt deelnemers
SRA ‘ziet’ eerder
ritmestoornissen
Zeker één op de vier patiënten met kanker
heeft last van chronische vermoeidheid
na kanker. Omdat reizen voor deze patiënten vaak een grote drempel is om hulp te
zoeken, kan e-health therapie, ofwel begeleiding via het internet, uitkomst bieden.
Fitter na kanker doet onderzoek naar twee
verschillende e-health therapieën voor het
verminderen van vermoeidheid na kanker.
Er worden nog deelnemers gezocht voor dit
onderzoek.
De cardiologen in ziekenhuis De Sionsberg
in Dokkum zijn als eerste vakgroep Cardiologie in Nederland gestart met het gebruik
van de SRA (Stroke Risico Analyse). De SRA
is een techniek op een apparaat dat gebruikt wordt om onregelmatige hartslagen
(boezemfibrilleren) sneller te herkennen.
Fitter na kanker is een samenwerking tussen
het Helen Dowling Instituut en het Roessingh
Research and Development, en wordt gesubsidieerd door Alpe ‘d HuZes / KWF Kankerbestrijding. Door middel van een 3-arm
gerandomiseerde gecontroleerde studie zal de
werking en werkingsmechanismen van twee
verschillende e-health therapieën worden
onderzocht: een therapie begeleid door een
psycholoog of een begeleid door een fysiotherapeut. Ook wordt onderzocht wie het
meeste baat heeft bij welke van deze therapieën, zodat patiënten in de toekomst beter
kunnen worden geadviseerd.
Deelnemers
Momenteel is men op zoek naar deelnemers
voor dit onderzoek naar e-health therapieën.
Ex-kankerpatiënten die last hebben van vermoeidheid na kanker kunnen zich aanmelden via de website www.fitternakanker.nl.
Ook de zorgverlener kan patiënten wijzen
op dit onderzoek. Voor meer informatie over
het onderzoek kan men contact opnemen
met Fieke Everts, Helen Dowling Instituut,
[email protected], (030) 25 240 20.
Cardioloog Jan Leendert Brouwer is groot
voorstander van de nieuwe technologie. “Een
veelvoorkomende oorzaak van een beroerte
is boezemfibrilleren. Vaak wordt dit pas vastgesteld nadat de patiënt een beroerte heeft
gehad. Dankzij deze nieuwe techniek kunnen
we nu al in een veel vroeger stadium boezemfibrilleren herkennen en zo een eventuele
beroerte helpen te voorkomen.” De StrokeRisico Analyse is een technologie die in
samenhang met een ECG-opname van een
uur wordt gebruikt. De opname vindt plaats
met een apparaat met de omvang van een
luciferdoosje dat met plakkers wordt aangesloten op de borst van de patiënt. Een uur lang
wordt de hartslag van de patiënt opgenomen.
“Nadat het uur om is wordt direct een analyse
gemaakt”, legt Brouwer uit. “We kunnen dan
met grote zekerheid vaststellen of er sprake
is van boezemfibrilleren, zelfs als de patiënt
tijdens het uur een helemaal regelmatige hartslag heeft gehad.”
Trots
Brouwer is dan ook trots dat zijn vakgroep
het apparaat als eerste in Nederland gebruikt.
“Onlangs werd in het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift PLOS aandacht besteed
aan de SRA. De werking van de technologie
wordt hierin nogmaals bevestigd”.
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd door de betre ende organisaties of bedrijven
Parkeerservice
Golfcarservice
Gastheer
Thuisbrengservice
Professionele
mantelzorg
Jeeves, gastvrijheid en angstreductie
Jeeves is marktleider in diensten rondom vervoer, begeleiding, aankomst en vertrek
bij ziekenhuizen en klinieken. Diensten die door ziekenhuizen aan patiënten en
bezoekers worden aangeboden. Tevens leveren we als Senior Service professionele
mantelzorg die senioren ondersteunt na hun vertrek uit het ziekenhuis. Minder stress is
een betere behandeling.
Steupelstraat 40,
F 010 - 43 33 941
3065 JE Rotterdam
E [email protected]
T 010 - 43 33 921
W www.jeeves.nl
Jeeves is onderscheiden voor echt maatschappelijk ondernemen:
Nieuwe Held 2012
Genomineerde:
Patiëntenzorg
Complicaties zijn
te voorkomen
Roelof Ettema
Met een simpel programma kunnen verpleegkundigen complicaties voorkomen
bij oudere patiënten na een operatie. Ruim
een derde van de patiënten krijgt na een
openhartoperatie complicaties zoals acute
verwardheid, depressie, doorligwond of
infectie. Dit leidt vaak tot een langer ziekenhuisverblijf en een lagere kwaliteit van
leven. Dit is onnodig stelt Roelof Ettema,
onderzoeker aan Hogeschool Utrecht en
het UMC Utrecht, in zijn proefschrift.
Door betere operatie- en anesthesietechnieken komen steeds meer oudere en ziekere
patiënten in aanmerking voor een openhartoperatie. Hoewel zij in het algemeen zo’n
operatie goed doorstaan, ontwikkelen ze
vaker complicaties. Om dit tegen te gaan ontwikkelde Ettema het PREDOCS-programma,
waarmee de patiënt in de periode vóór de
ziekenhuisopname de fysieke en psychosociale omstandigheden kan verbeteren waardoor het complicatierisico na de operatie lager
wordt. In het PREDOCS-programma geeft een
verpleegkundige gerichte voorlichting aan
oudere patiënten over de ziekenhuisopname
en identificeert hij of zij patiënten met een
verhoogd risico op plotselinge verwardheid
(delirium), somberheid, een doorligwond of
een infectie na de operatie. Ook informeert
de verpleegkundige waar nodig patiënten met
een verhoogd risico over hoe ze voorafgaand
aan de ziekenhuisopname hun eigen complicatierisico kunnen verminderen. Ettema
ontwikkelde het PREDOCS-programma op
basis van zijn onderzoek bij zeventig oudere
openhartoperatiepatiënten in drie zieken-
huizen: het St. Antonius in Nieuwegein, de
Isala klinieken in Zwolle en het UMC Utrecht.
Hij bracht in beeld hoe voorkomen kan worden dat een patiënt in de problemen komt.
Zo verkleint de kans op infecties als patiënten
uitadem- en hoestoefeningen doen.
Het PREDOCSprogramma is al
rendabel als het bij
slechts zes tot zestien
van de duizend
patiënten een probleem
na de operatie voorkomt
Ettema: “Veel mensen vinden het spannend
om flink door te ademen na een openhartoperatie. Ze zijn bang dat de operatiewond
daardoor misschien open gaat. Maar voor
een goed herstel is het juist belangrijk om
niet te oppervlakkig te blijven ademen. Hierdoor vermindert de kans op een infectie aan
de luchtwegen.” Ettema heeft op basis van
de resultaten de kosteneffectiviteit berekend.
“Het PREDOCS-programma is al rendabel als
het bij slechts zes tot zestien van de duizend
patiënten een probleem na de operatie
voorkomt.” Verpleegkundigen vinden het
PREDOCS-programma een goede aanvulling
op de gebruikelijke zorg. Het blijkt echter
moeilijk om het programma in te passen in de
bestaande ziekenhuisstructuur.
Makkelijker registreren met app*
Eens in de zoveel tijd duikt het weer op in
het nieuws: zorgverleners die klagen over
een hoge registratiedruk. Ze zijn vaak tot
wel dertig procent van hun tijd kwijt aan
administratieve taken. Een belangrijke
reden: de vaak omslachtige ICT-systemen
waarin de registraties dienen te worden
vastgelegd. Als registreren een onderdeel
wordt van het werk, kost het veel minder
tijd. Dat kan door administratieve taken te
vereenvoudigen middels een app.
BRAIN FORCE heeft een framework gecreëerd
voor de ontwikkeling van taakgerichte apps.
Deze apps zijn gekoppeld aan een centrale
applicatie voor rapportage en zijn volledig
afgestemd op het werk dat iemand dient
uit te voeren. Een app vereenvoudigt doorgaans sterk registraties en automatiseert het
maken van rapportages. Daarmee besparen
medewerkers veel tijd en kan er bovendien meer tijd besteed worden aan primaire
taken. Met de ‘Hygiëne in Beeld-app’ in het
Amphia Ziekenhuis besparen de deskundigen Infectiepreventie per audit gemiddeld
anderhalf uur en beschikt het ziekenhuis
24/7 over up to date managementinformatie.
BRAIN FORCE is een zakelijke ICT-dienstverlener die organisaties ondersteunt bij
het optimaliseren en flexibiliseren van hun
ICT- en cloud-infrastructuren. Het App
Development Center richt zich op het
bouwen van business georiënteerde apps.
Meer informatie op www.brainforce.nl.
De app vereenvoudigt administratieve taken.
Service
19
Nummer 6
19 maart 2014
Hengelsportbeurs Visma
De 46ste editie van de hengelsportbeurs
Visma gaat op 28, 29 en 30 maart van
start in Ahoy Rotterdam. Deze beurs biedt
op 12.000 vierkante meter een compleet
hengelsportaanbod.
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E [email protected]
Eindredactie:
Marja den Otter
Visma is de ontmoetingsplaats voor alle visfanaten uit Nederland. Daar kunnen zij nieuwe
producten aanschaffen, op de hoogte raken
van alle ontwikkelingen in de sportvisbranche en in contact komen met professionals.
Tijdens de Visma 2014 kunnen bezoekers weer
hun vishart ophalen tijdens tal van activiteiten, zoals het Discovery Channel Theater,
Tussen Kunst & Fisch, de demonstratiebak, de
Opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E [email protected]
Anneke de Pater
Judith Kokshoorn
Laura Fuykschot
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen van betrokken partijen aan-
Win kaarten Visma
sprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende
fouten.
Algemene servicevragen:
Lezers van de Zorg- en Ziekenhuiskrant
maken kans op twee gratis toegangskaarten voor Visma,. Geef antwoord op
de vraag wie de nostalgische hengelsportmaterialen beoordeelt in Kunst &
Fisch, vermeld daarbij naam en adres
en stuur alles uiterlijk 24 maart naar
[email protected]
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
[email protected]
Ierse Pub, de Castingbaan, het jeugdplein van
Sportvisserij Nederland, demonstraties, workshops en nog veel meer. De kaartverkoop voor
Visma 2014 is al gestart. Via Ticketmaster kan
men kaarten met korting bestellen. Men krijgt
dan een euro korting op een toegangskaart en
2,75 euro korting op een parkeerkaart (exclusief transactiekosten). Tickets zijn ook te koop
aan de kassa van Ahoy. Op vertoon van een
65-plus pas ontvangt men een euro korting.
Kinderen tot en met dertien jaar hebben gratis
toegang.
Revalidatie Friesland ontvangt spelmateriaal
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E [email protected]
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar
[email protected]
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen
niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op
woensdag 12 maart bij Revalidatie Friesland in Leeuwarden nam Revalidatie Friesland 25.000 euro in de vorm van computeren spelmateriaal in ontvangst van Stichting
Wieger Jansleen. De behandelmogelijkheden voor kinderrevalidatie in Leeuwarden zijn in 2013 sterk uitgebreid. Daarom
is Revalidatie Friesland de stichting dankbaar voor het materiaal dat zij dankzij deze
gift heeft kunnen aanscha en.
Om haar dankbaarheid te uiten verzorgde
Revalidatie Friesland een feestje met een spel-
parcours waar de kinderen die in behandeling
zijn en hun ouders voor waren uitgenodigd
zijn. Tijdens het spelparcours konden de
cadeaus, het spelmateriaal en de computers,
uitgeprobeerd worden.
Stichting Wieger Jansleen
Stichting Wieger Jansleen beheert de omvangrijke nalatenschap van Wieger Jans Overdijk.
Hij was een hartelijke en sociaal bewogen
man die zich over gehandicapte jongeren ontfermde. Hij besloot bij zijn leven dat al zijn
vermogen moest worden ingezet ten behoeve
van gehandicapte jongeren.
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in
Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan
leidinggevenden onder wie de hoofden inkoop in de
ziekenhuizen en zorginstellingen.
De oplage bedraagt 30.000 exemplaren.
Webkrant:
De krant kan ook geraadpleegd worden via
www.zorgenziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks
actueel medisch nieuws.
Komende verschijningsdata 2014:
Tweewekelijks. Klik op:
www.zorgenziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
Kinderen mogen het spelmateriaal uitpakken.
[email protected]
of bel (0182) 322 456
Start wereldtour World Press Photo in Nieuwe Kerk
Prijswinnaars Titanic
De Nieuwe Kerk Amsterdam opent op
vrijdag 18 april ‘World Press Photo 14’,
als startlocatie van de lange wereldtour
van de internationale persfotowedstrijd.
De tentoonstelling bevat ruim 150 indrukwekkende persfoto’s van 53 prijswinnaars,
in negen categorieën: Hedendaagse kwesties, Dagelijks leven, Algemeen nieuws,
Hard nieuws, Natuur, Geobserveerde portretten, Geënsceneerde portretten, Sport
en Sportachtergronden.
Het antwoord op de vraag van de lezersactie voor een bezoek aan de tentoonstelling Titanic was het jaar 1985. In dat jaar
ontdekte de eerste expeditie de laatste rustplaats van de Titanic. De volgende personen hebben twee toegangsbewijzen gewonnen: Saskia Hesse (Amsterdam), Gaby de
Haan (Haarlem), E. Janssen (Amsterdam,
Nellie van Valkenburg (Berghem), Mj. Uilkema (Hilversum), Nour Eddin Aouattah
(Amsterdam), Gerda Antens (Sint Willebrord), Susan Peek (Den Haag), Marcia
Keer (Den Haag), Mieke Onvlee (Leiderdorp).
De bezoeker maakt in de kerk een fotografische wereldreis door alle continenten en
langs de meest uiteenlopende thema’s en
historische gebeurtenissen uit 2013. De jaar-
In de categorie Geobserveerde portretten won Carla Kogelman met haar serie ‘Ich bin Waldviertel’ de eerste prijs
(foto Carla Kogelman).
Tweede prijs in de serie portretten kreeg de foto van
deze jonge Egyptische bodybuilder met zijn moeder (foto
Denis Dailleux, Frankrijk).
winnaar is John Stanmeyer, USA, met zijn
foto ‘Signal’, gemaakt voor National Geographic. Dit mystieke beeld toont hoe Afrikaanse
migranten op een strand bij de stad Djibouti
met hun telefoons trachten signaal op te
vangen uit buurland Somalië. De wedstrijd
heeft ook een Nederlands succes opgeleverd:
in de categorie Geobserveerde portretten won
Carla Kogelman met haar serie ‘Ich bin Waldviertel’ de eerste prijs. Kogelman portretteert
hierin Hannah en Alena, twee zusjes in het
Oostenrijkse dorp Merkenbrechts. Behalve de
winnende foto’s, zes per categorie, zijn ook de
winnaars van de multimedia-wedstrijd te zien.
World Press Photo 14 is van vrijdag 18 april
tot en met zondag 22 juni 2014 te zien in De
Nieuwe Kerk. Ook de allereerste tentoonstelling, in 1955, werd in Amsterdam gehouden,
als internationale tegenhanger van de nationale wedstrijd de Zilveren Camera. Tussen
1982 en 1999 bood De Nieuwe Kerk Amsterdam al onderdak aan World Press Photo. Nu,
vijftien jaar later, is de tentoonstelling weer
terug aan de Dam.
Multimedia wedstrijd
Midden in de tentoonstelling, in het hoogkoor, zijn via beamers en beeldschermen de
(Foto Courtesy RMS Titanic, Inc., a subsidiary of
Premier Exhibitions, Inc.).
winnaars van de multimedia wedstrijd te
zien. Journalisten maken steeds vaker gebruik
maken van bewegend beeld en internet, media
die door de digitale revolutie jaarlijks professioneler worden. Dat leidde in 2011 tot de
eerste multimediawedstrijd. De jury kiest vanaf
15 maart uit inzendingen in drie categorieën:
Kort verhaal, Lang verhaal en Interactieve
documentaire. De winnaars worden bekendgemaakt op 24 maart.
Nummer 6
19 maart 2014
20
“Soms heb je al
zorgen genoeg en
helpt een app.”
Marlies P. Schijven MD PhD MHSc,
Chirurg en Mobile Doctor
Initiatiefnemer van de Hospitality App
Daarom nu onbeperkt bellen, sms-en
en 750 MB met de nieuwe iPhone 5s.
De eerste
6 maanden
€ 25,per maand
s € 0,- bijbetaling voor de iPhone 5s
s /NBEPERKTBELLENENSMSEN
s -"
s 'RATISVERVANGSERVICEBINNENUUR
s MAANDEN€PERMAAND
s $AARNA€PERMAAND
s ICMJARIGABONNEMENT
Ga naar www.vvaamobiel.nl/zorgenziekenhuis of bel 030 247 44 46.

Vergelijkbare documenten