by JACUZZI - Laattapiste

Commentaren

Transcriptie

by JACUZZI - Laattapiste
by
JACUZZI®
MANHATTAN 90 •
PICCADILLY 90 •
zorgvuldig bewaren
installatie • gebruik & onderhoud
spara detta häfte
installation • drift & underhåll
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ Ì ÊÚÔÓÙ›‰·
√‰ËÁ›Â˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘, ¯Ú‹Û˘ & Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
säilytä huolellisesti
asennus • käyttö & huolto
NEDERLANDS
SVENSKA
■ Installatie . . . .4-(25-35)
■ Installation . .11-(25-35)
■ Gebruik . . . . . . . . . . . . . .7
■ Drift . . . . . . . . . . . . . . . .13
■ Waarschuwingen . . . . .9
■ Varningar . . . . . . . . . . .16
■ Onderhoud . . . . . . . . .10
■ Underhåll . . . . . . . . . . .16
∂§§∏¡π∫∞
SUOMI
■ TÔÔı¤ÙËÛË . .17-(25-35)
■ Asennus . . . . . .4-(27-30)
■ ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . .20
■ Käyttö . . . . . . . . . . . . . . .6
■ ¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ . . . . .23
■ Varoitukset . . . . . . . . . .9
■ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË . . . . . . . . . .24
■ Huolto . . . . . . . . . . . . . . .9
3
Info
leegt u een emmer water in de douchebak. Denk er hierbij aan
dat u de slang met textielversteviging optilt, die zijdelings op het
afvoerputje is aangesloten (mod. TT).
De douchecabines “Projecta by Jacuzzi®” MANHATTAN 90 en
PICCADILLY 90 zijn verkrijgbaar met rug- en verticale hydromassage (TURBO) en met rug- en verticale hydromassage en
Turks bad (TT). Alle modellen kunnen worden voorzien van een
thermostaatkraan, in plaats van de mengkraan met één hendel.
De TT uitvoering is voorzien van een dak (vast+schuifdak), terwijl de TURBO uitvoering dit niet heeft.
De douchecabines moeten altijd in een hoek, op de vloer en tegen afgewerkte (reeds beklede) muren zonder plint worden
geïnstalleerd.
■(
5) Zet de douchebak op de aangegeven hoogte met de
pootjes waterpas en zet ze op de gewenste stand vast. Stel ook
het middelste pootje goed af.
✐
LET OP: De in ✐ 5 aangegeven afmeting heeft betrek king
op muren en een vloer die onderling loodrecht zijn.
■ Verplaats de douchebak om gemakkelijker te kunnen werken,
LEES DE INSTRUCTIES HELEMAAL DOOR ALVORENS
TOT DE INSTALLATIE OVER TE GAAN.
door de flexibele slang uit de afvoer, maar niet uit het afvoerputje
te halen.
Alvorens te beginnen...
Installatie van het wandpaneel
Alvorens met de installatie te beginnen, verzekert u zich ervan of:
Aangezien werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, waarbij
u op de douchebak moet staan, wordt aangeraden de bodem ervan te beschermen.
■ Voor de muurafvoer (Ø 40 mm), ter hoogte van de vloer is ge-
zorgd, als ook voor de aansluiting op het waternet (90° kniestukken
3a, 3b).
1/2” M; Ø aanvoerbuizen: min. 14 mm) (
In de installatiefase dienen deze uitgangen op de menggroep te
worden aangesloten (voorzien van schroefgaten), waarbij twee flexibele slangen met een groot vermogen gebruikt dienen te worden
(met interne ø 10 mm) 1/2” M-F, 100 cm lang (niet bijgeleverd).
6) Plaats het wandpaneel in de hoek van de douchebak en
bevestig het met de schroeven, de platte ringetjes en de tandschijfjes.
■(
✐
✐
(✐ 7) Controleer bij de modellen TT of de overloopslang
몇 (1),
die uit de tank komt, boven de douchebak blijft.
■(
7) Bij de modellen TT sluit u de slang met textielversterking (2), die uit de zijaanhechting van het afvoerputje komt door
middel van een kunststof slangklem (die zich in het zakje met
schroeven bevindt) aan op de afvoer van de stoomketel/tank.
Controleer bovendien dat de slangklem op de aanhechting van het
afvoerputje stevig dicht zit.
de douchecabine is voorzien van een thermostaat몇 Als
kraan (en het water bevat onzuiverheden) wordt aangera-
✐
den goed gedimensioneerde filters (die geen vernauwingen
veroorzaken) te plaatsen tussen de wateruitgangen die aan
de muur zijn voorbereid en de flexibele aansluitslangen.
■ Verzeker u er bij het model TT van dat de aansluiting op het
elektriciteitsnet en de aardinstallatie is voorbereid (
3a, 3b).
Voor zover het de elektrische aansluiting betreft, dient u zich
nauwkeurig te houden aan het hoofdst. “Elektrische veiligheid”.
Raadpleeg bovendien de tabel “Technische kenmerken”.
✐
Installatie van de glaspanelen
1a, 1b): haal de vaste glaspanelen (A) en (A1 - Manhattan
90), de schuifdeuren (B) en (B1 - Manhattan 90), de verbindingshoekstukken (C - Manhattan 90), de onderste glijrails (C - Piccadilly 90) en de bovenste (C1 - Piccadilly 90), de twee compensatieprofielen (D) en (D1), de handgrepen (E), de stijl van het glaspaneel (F - Piccadilly 90), de dichting met dubbelzijdige plakstrip
(G) en het zakje met schroeven uit de verpakking.
■(
✐
■ Indien u de douchecabine op een alarmcircuit wil aansluiten,
dient u ook voor een bipolaire kabel te zorgen (zie hfdst. “Aansluiting van het alarm”).
een goede werking van de douchecabine dienen een
몇 Voor
evenwichtige druk en voldoende watertoevoer gegarandeerd
8 • MANHATTAN 90) Breng de handgrepen aan, zoals
aangegeven (1); breng vervolgens de dichtingen aan op het bovenste gedeelte van de glazen schuifdeuren (2) en doe ze in de
geleidingen van de vaste glaspanelen.
■ (
te worden, alsook het gebruik van leidingen met een geschikte doorsnede (zie de tabel “Hydraulische kenmerken”).
Installatie van de douchebak
✐
9 • MANHATTAN 90) Zet de twee gedeeltes met de aangegeven kunststof hoekstukken en schroeven (1) aan elkaar.
Breng hierbij ook de doppen aan; haal vervolgens de papierstrip
van de dubbelzijdige plakstrip en breng de dichting aan in de uitsparingen van de bovenste geleidingen en van het hoekstuk (3).
De muren boven de douchebak dienen loodrecht te zijn; met de
compensatieprofielen kunnen afwijkingen tot 10 mm worden gecorrigeerd: hogere waarden kunnen worden gecorrigeerd door
4a) te gebruiken of door de
geschikte afstandsstukken (
douchebak een beetje van de muur weg te halen (
4b).
■(
■(
3a, 3b) Zet de douchebak in de installatiehoek en sluit de
(niet bijgeleverde) flexibele slang aan op het afvoerputje van de
douchebak. Doe zorgvuldig silicone op de aansluitingspunten.
■(
10 • PICCADILLY 90) Pak het vaste glaspaneel en doe aan
de binnenkant, zoals getoond (boven en onderen) twee slierten siliconenkit op de delen, die aan de geleidingen zullen worden gekoppeld.
wordt tijdens deze fase de waterdichtheid van het
몇 Aangeraden
afvoerputje en de flexibele slang te controleren: na deze laatste
■(
✐
✐
✐
✐
✐
11 • PICCADILLY 90) (1) Bevestig het vaste glaspaneel
vervolgens aan de glijrails en zet het met de aangeduide schroeven vast.
✐
✐3a, 3b),
provisorisch op de afvoer te hebben aangesloten (
4
(2) Verwijder de papierstrip van de dubbelzijdige plakstrip en
breng de dichting aan in de uitsparingen van de bovenste rails.
mogelijke afwijkingen van de nominale afmetingen, veroorzaakt
door eventuele scheve muren en/of muur-vloer gecorrigeerd.
■(
12 • PICCADILLY 90) Pak de stijl van het glaspaneel en
bevestig hem zoals getoond aan de glijrails.
✐
Hydraulische en elektrische aansluitingen
13 • PICCADILLY 90) (1) Breng de handgrepen als getoond aan (en doe tenslotte de doppen op de schroeven). Doe
vervolgens de dichtingen op de bovenkant van de deur (2) en
monteer hem op de glijrails door eerst de wieltjes in de bovenste
rails (3) en dan de glijschoenen in de onderste rails (4) te doen.
■ Zet de douchecabine bij de installatiehoek.
■(
14 - 14a) Doe zoals getoond (1) siliconenkit op de hoeken
van de douchebak; plaats de glaspanelen vervolgens op de douchebak en controleer dat ze in de stijlen van de wand vallen (2).
Zet ze vast met de aangeduide schroeven en tandschijven (3).
(4) Doe vanaf de achterkant siliconenkit op de hoeken van de
douchecabine, om zo een barrière te creëren tussen de stijl van de
wand, de stijl van het glaspaneel en de douchebak.
■(
■(
✐
17) Sluit de 2 flexibele slangen van 1 meter aan (zie
hoofdst.. “Voorbereidingen”) op de menggroep en op de verbindingsstukken aan de muur.
■(
✐
3a, 3b) Steek het uiteinde van de flexibele slang (die voorheen op het afvoerputje is aangesloten) in de algemene afvoer
aan de muur en verzeker u van de perfecte waterdichtheid (siliconenkit, o-ring, enz.).
✐
✐
■ Draai de flexibele slang van de douche op de aanhechting op de
muur en schroef de douchekop op het andere uiteinde. Het filtertje dient aan de kant van de aanhechting aan de muur te worden
aangebracht.
Houd u nauwgezet aan de aanwijzingen die worden
beschreven in het hoofdstuk "Elektrische veiligheid".
■(
15 - 15a) (1) Controleer dat de glasdeur perfect loodrecht
staat en goed schuift. Stel hem anders eventueel met de schroeven van de wieltjes af (2).
(3) Verzeker u ervan dat de magnetische dichtingen, die op de sluitprofielen van de schuifdeur/en aangebracht zijn, perfect op elkaar
aansluiten. Zorg hier anders met een houten inzetstuk en een rubberhamer voor.
✐
27) Neem bij de modellen TT het deksel van het aansluitkastje en doe het deksel, na de aansluitingen te hebben uitgevoerd, zorgvuldig weer dicht. Sluit de slangklem goed, om de bescherming tegen de waterstralen te garanderen.
Verzeker u er bovendien van dat de elektrische stroomkabel zich
op een afstandje van de metalen dwarsbalken bevindt.
■(
✐
Installatie van de compensatieprofielen
■(
16) Plaats de compensatieprofielen zoals aangeduid (1); via
de slobgaten van de compensatieprofielen kunnen kleine horizontale
verplaatsingen worden verricht, maar let hierbij op de afstand van de
vloer, opdat de compensatieprofielen perfect uitgelijnd blijken met de
onderste rand van de douchebak en met de uiteinden van de glaspa22).
nelen en het inspectiepaneel (
■ Voer een complete testcyclus van de verschillende functies uit en
LET OP: De afmetingen aangegeven in
16 hebben betrekking op wanden en een vloer die onderling loodrecht zijn.
Denk eraan dat met de muurprofielen afwijkingen in de loodrechtheid tot 10 mm gecorrigeerd kunnen worden: hogere
waarden kunnen gecorrigeerd worden door geschikte afstandsstukken te gebruiken of door de douchebak een
4a en 4b).
beetje van de muur weg te halen (
De modellen TT zijn ontworpen om eventueel met een “alarm”
te worden uitgerust, dat op het display aangeduid wordt door de
toets ( ). Wanneer het gebouw beschikt over een alarm-/hulpcircuit, kan dit op de douchecabine worden aangesloten en worden bediend door middel van deze toets.
✐
controleer hierbij de perfecte waterdichtheid van de afvoer, van de
dichtingen van de glaspanelen, van alle leidingen en aansluitingen, alsook van de siliconenkit.
✐

(Eventuele) aansluiting van het alarm
✐
27) bevinden zich twee klemmen met het opschrift “ALL”, die overeenkomen met de normaal
open contacten van een relais, waarop de monteur het alarmcircuit
kan aansluiten, dat dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften
en aan de specifieke nationale regelgevingen.
■ Binnenin het aansluitkastje (
✐
✐
Terwijl u de compensatieprofielen loodrecht en tegen de muur
houdt, geeft u het midden aan van de drie slobgaten van elk ervan
(2). Verwijder de compensatieprofielen, boor de gaten en breng de
zes pluggen aan (4).
Plaats de compensatieprofielen in overeenstemming met de geboorde gaten terug en terwijl u de loodrechtheid controleert, bevestigt u ze met de aangeduide schroeven en ringetjes (5).
■ Wanneer op het display op de alarmtoets gedrukt wordt, schakelt
een relais binnenin het aansluitkastje de alarm-/hulpvoorziening gedurende ongeveer 15 seconden in. Het waarschuwingsapparaat (bellen,
zoemers, lampen, enz.) kan zowel op 220/240 V worden aangesloten,
als op laagspanning, maar met een maximum stroomopname van 10 A.
Om de juiste plaats van de compensatieprofie BELANGRIJK:
len tegen de muren te vinden (zowel qua hoogte, als qua af-
■ De aansluiting van het alarmcircuit dient te worden uitgevoerd
door een kabel te gebruiken waarvan de kenmerken niet minder zijn
dan het type H 05 VV-F 2x2,5 mm2. Het gebruik van deze kabel is
noodzakelijk om te verzekeren dat de kabelpers die op het aansluitkastje gemonteerd is de juiste beschermingsgraad garandeert (waterdicht), zoals voorgeschreven door de voorschriften.
stand van de hoek van de muur), is het raadzaam de douchecabine eerst in de installatiehoek te plaatsen en met een potlood
de juiste plaats van de compensatieprofielen aan te geven. Op
die manier moet de douchecabine weer van de muur worden
genomen (zodat er gaten voor de bevestiging van de compensatieprofielen in kunnen worden geboord), maar zo worden alle
5
apparaat aangesloten wordt en de geschiktheid hiervan om de gebruiksveiligheid te garanderen zijn de
verantwoordelijkheid van de monteur.
de bescherming tegen de waterstralen te garanderen,
몇 Om
wordt de slangklem aan de alarmuitgang in de fabriek met
een dop afgesloten. Deze dop mag daarom alleen worden
verwijderd indien een “ALARM” aansluiting wordt uitgevoerd.
De douchecabines “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 en Piccadilly
90 zijn apparaten van klasse “l” en daarom dienen deze stabiel te
worden bevestigd en op blijvende wijze zonder tussenschakeling te
worden aangesloten op het elektriciteitsnet en de aardinstallatie.
Bevestiging aan de muur
18) Zet de douchecabine definitief in de installatiehoek, door
hem er eerst met kant (1) tegen te zetten en hem vervolgens te
draaien (2).
Let erop dat de flexibele waterslangen en de stroomkabels goed in
de ruimte tussen de muur en het frame zijn geplaatst.
■(
✐
elektrische installatie en de aardinstallatie van het
몇 De
gebouw dienen goed te werken en te voldoen aan de
wettelijke regelgevingen en aan de specifieke nationale voorschriften.
■(
19 - 19a) Na de loodrechtheid van de structuur nogmaals
te hebben gecontroleerd, boort u gaten in de stijl van het glaspaneel en gebruikt u de gaten in het rechter compensatieprofiel als
leidraad. Bevestig het geheel met de aangegeven schroeven en
breng vervolgens de kunststof doppen op de schroefkoppen aan.
Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is het verplicht een omnipolaire stroomonderbreker te installeren, die in een gedeelte geplaatst
dient te worden dat de veiligheidsvoorschriften voor badkamers in acht
neemt. Deze omnipolaire schakelaar van het genormaliseerde type
dient een contactopening van tenminste 3 mm te garanderen en geschikt te zijn voor spanningen van 220-240 V en stromen tot aan 16 A.
✐
20) Maak de aardkabel (equipotentiaal) los en sluit hem
aan op de fastonstekker in het inspectiepaneel.
■(
✐
schakelaar en de elektrische voorzieningen dienen,
몇 De
overeenkomstig de voorschriften, geplaatst te worden
■(
21) Bevestig het inspectiepaneel op de stijl van het glaspaneel (1) en draai hem tot hij tegen het compensatieprofiel aan zit (2).
in een gebied dat niet bereikt kan worden door de gebruiker die het apparaat aan het gebruiken is.
■(
22 - 22a) Na te hebben gecontroleerd dat het inspectiepaneel is uitgelijnd met het compensatieprofiel en met de glaspanelen (aan de bovenkant) en met de rand van de douchebak (aan
de onderkant) (1), boort u de gaten in het compensatieprofiel en
gebruikt u de gaten in het inspectiepaneel als leidraad (2). Bevestig hem met de aangegeven schroeven en breng de kunststof
doppen aan.
(3) Doe siliconenkit op de verbinding tussen de glaspanelen en de
douchebak.
De installatie van elektrische voorzieningen en apparaten (stopcontacten, schakelaars, enz.) in de badkamer dient te voldoen aan
de wettelijke voorschriften en regelgevingen van elke afzonderlijke
staat. In het bijzonder is geen enkele elektrische installatie toegestaan in een gebied van 60 cm om de douchecabine heen en on27).
der een hoogte van 225 cm (
Voor de aansluiting op de elektrische installatie van het gebouw
dient een kabel te worden gebruikt met mantel waarvan de eigenschappen niet minder zijn dan het type H 05 VV-F 3x2,5 mm2.
■(
2a, 2b) Bij de modellen TT plaatst u het dak zodanig op
de douchecabine dat de voorste rand ervan op de bovenste glijrail
en de achterste op het metalen wandframe steunt.
Bevestig het dak zoals wordt getoond en plaats de schuifkap.
elektrische installatie van het gebouw dient voor몇 De
zien te zijn van een aardlekschakelaar van 0,03 A.
✐
✐
✐
✐
De douchecabines “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 en Piccadilly
90 zijn volgens de voorschriften EN 60335.2.60 voor de equipotentiaalverbinding van de omliggende metalen massa's voorzien van een
klem die zich op het frame bevindt en gemerkt is door het symbool .
■ Controleer dat alle zichtbare schroeven bedekt zijn met de
kunststof doppen.
De firma JACUZZI EUROPE S.p.A. wijst elke vorm van aansprakelijkheid af indien:
Alvorens de apparatuur aan de gebruiker op te leveren, is het
wenselijk in zijn/haar aanwezigheid een demonstratieve cyclus
van alle functies te verrichten.
De installatie wordt uitgevoerd door niet erkende monteurs en/of
die niet bevoegd zijn de installatie zelf te verrichten.
Elektrische veiligheid
De voorschriften en wettelijke bepalingen betreffende de elektrische installaties van gebouwen, die gelden in de staat waarin de
installatie uitgevoerd wordt, niet in acht worden genomen.
De douchecabines “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 en Piccadilly
90 zijn veilige apparaten, die gemaakt zijn in overeenstemming met de
voorschriften EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014 en TS 2000/01
en goedgekeurd zijn door het Instituut voor Keuring TÜV. Zij zijn
getest tijdens de productie, om de veiligheid van de gebruiker te garanderen. De installatie dient te worden verricht door gekwalificeerd personeel, dat de inachtneming van de nationale voorschriften dient te garanderen, alsmede bevoegd dient te zijn de installatie te verrichten.
De installatie- en onderhoudsvoorschriften die in deze handleiding beschreven worden niet in acht genomen worden.
Voor de installatie niet geschikt en/of niet gecertificeerd materiaal gebruikt wordt.
keuze van de materialen die gebruikt moeten wor몇 De
den voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden,
De douchecabines “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 en Piccadilly 90 niet volgens de bovengenoemde voorschriften geïnstalleerd worden.
de controle van de staat van de installatie waarop het
6
ELEKTRONISCHE FUNCTIES
deze functies zijn alleen verkrijgbaar bij de modellen TT.
Onjuiste handelingen verricht worden die de beschermingsgraad van de elektrische apparatuur tegen waterstralen verminderen, of de bescherming tegen elektrocutie door rechtstreekse
of indirecte contacten wijzigen, of die isolering, stroomlekken en
abnormale oververhitting veroorzaken.
Het Turks bad
De ontkalkingcyclus
Het alarm
Onderdelen of delen van het apparaat vervangen of gewijzigd
worden, ten opzichte van de staat waarin het geleverd is, waardoor de verantwoordelijkheid van de fabrikant komt te vervallen.
Het apparaat gerepareerd wordt door onbevoegden of geen originele reserveonderdelen van de firma Jacuzzi Europe S.p.A.
gebruikt worden.
Deze functies worden via een klein (rond) display bediend, dat zich
op de muur boven de kranen bevindt.
Het gebruik van de handmatige functies
(met waterstralen)
De functies
Modellen met mengkraan met één hendel en 5-standen
bedieningskraan
Alvorens welke functie dan ook te gebruiken, is het raadzaam
de watertemperatuur op de gewenste waarde te regelen, door
hiervoor de waterstraal van de uitgang op voetniveau te gebrui23,25):
ken en als volgt te handelen (
HANDMATIGE FUNCTIES
De douche
deze kan de waterstraal in verschillende vormen en met verschillende kracht leveren, door de kiezer op het overeenkomstige symbool te draaien.
✐
■ draai de ring (3) van de meerstanden bedieningskraan op
de stand “uitgang op voetniveau” (8).
De verticale hydromassage
deze is voorzien van waterstralen die tegelijk uit de (regelbare)
persmonden in de wand komen.
■ trek aan de hendel van de mengkraan (1) om water te verkrij-
gen en draai eraan om de temperatuur te regelen.
몇
De waterval
deze bestaat uit een waterstraal, die uit de (vaste) persmonden
boven de zitting stroomt.
De maximumtemperatuur van het gemengde water mag de
60°C niet overschrijden.
■ draai de ring van de meerstanden bedieningskraan (3) op uw
lievelingsfunctie, als het water de gewenste temperatuur heeft.
De 5 standen van de meerstanden bedieningskraan, die overeenkomen met de symbolen op de bedekking zijn: douche (4), verticale hydromassage (5), waterval (6), rug-hydromassage (7), uitgang
op voetniveau (8).
De rug-hydromassage
deze is voorzien van waterstralen die tegelijk uit de (regelbare)
persmonden in de wand komen.
De uitgang op voetniveau
deze bestaat uit een waterstraal die uit een opening onder de zitting komt. Hij is heel handig om de watertemperatuur te regelen.
Er kunnen ook twee functies tegelijk worden gebruikt: draai de
ring van de meerstanden bedieningskraan hiervoor op de helft
tussen twee functies (u hoort een ”klik”). Als u bijvoorbeeld de
rug-hydromassage met de waterval wilt gebruiken, moet u de
23,25); het masring tussen de symbolen (6) en (7) zetten (
serende effect is natuurlijk minder, aangezien de druk van het
waternet zowel de persmonden van de rugmassage, als die van
de waterval moet voeden.
✐
몇
Denk eraan om de mengkraan na elk gebruik te sluiten.
Modellen met thermostaatkraan, afsluitkraan en 5-standen bedieningskraan
Bij deze modellen is het regelen van de watertemperatuur vereenvoudigd, aangezien de waarden in graden Celsius (°C) rechtstreeks op de ring van de thermostaatkraan aangegeven zijn. De
Jacuzzi® thermostaatkraan is geschikt voor warm water uit druktanks. Controleer in geval van geisers dat deze minstens over een
vermogen van 18 kW (250 kcal/min.) beschikken. Voor de uitvoeringen op gas wordt aangeraden modellen te gebruiken met een
variabel vermogen, afhankelijk van de hoeveelheid afgetapt water.
■ De vorm van de hydromassagejet kan worden gewijzigd door
aan de ring te draaien: met de klok mee wordt een waaierstraal
verkregen, tegen de klok in een geconcentreerde straal. De stralen kunnen bovendien ongeveer 7° in de vier richtingen worden
gebogen.
geen warmwatertanks zonder druk. Alvorens welke
 Gebruik
functie dan ook te gebruiken, wordt aangeraden te controleren dat de watertemperatuur de gewenste waarde heeft,
7
HET TURKS BAD
Om het Turks bad te gebruiken, hoeft u de mengkraan niet
open te zetten, omdat het water dat nodig is voor de functie
automatisch wordt afgetapt.
door de waterstraal van de uitgang op voetniveau te gebruiken. Handel hierbij als volgt (
24,26):
✐
■ draai de draaiknop (1) zodanig dat de referentie-inkeping overeenkomt met de vooraf gekozen waarde. De draaiknop is voorzien
van een stop die de temperatuur op 38°C blokkeert. Voor hogere
temperaturen dient men op de drukknop (1a) te drukken, om de
draaiknop te deblokkeren.
몇
■ Er kunnen essentiële oliën worden gebruikt door deze recht-
streeks in de stoomopening onder de zitting te doen: om haar te
verwijderen, drukt u met duim en wijsvinger de twee lipjes in en
trekt u er tegelijkertijd aan.
De maximumtemperatuur van het gemengde water mag de
60°C niet overschrijden.
■ Druk op toets “I/O” (1) op het display: de led begint te knipperen.
■ Na ongeveer 2 minuten (de led knippert langzamer) begint het
■ als u de temperatuur van het water wil voelen, draait u de ring
(3) van de meerstanden bedieningskraan op de stand “uitgang op
voetniveau” (8) en draait u aan de afsluitkraan (2) om het water te
laten stromen.
water warm te worden. Nu begint de stoom al gauw uit de opening onder de zitting te komen.
■ De functie stopt na 40 minuten, maar kan op elk willekeurig
moment worden uitgezet door op toets “I/O” te drukken.
■ draai de ring van de meerstanden bedieningskraan (3) op uw
lievelingsfunctie, als het water de gewenste temperatuur heeft.
De 5 standen van de meerstanden bedieningskraan, die overeenkomen met de symbolen op de bedekking zijn: douche (4), verticale hydromassage (5), waterval (6), rug-hydromassage (7), uitgang
op voetniveau (8).
■ De aangeraden duur voor het Turks bad is ongeveer 20 minuten, ook
als de totale in de fabriek geprogrammeerde tijd 40 minuten bedraagt.
De gebruiker kan kiezen de douchecabine in te gaan als de stoomproductie begint, of na een tijdje als de temperatuur hoger en er
meer stoom in de douchecabine is.
Er kunnen ook twee functies tegelijk worden gebruikt: draai de
ring van de meerstanden bedieningskraan hiervoor op de helft
tussen twee functies (u hoort een ”klik”). Als u bijvoorbeeld de
rug-hydromassage met de waterval wilt gebruiken, moet u de
24,26); het masring tussen de symbolen (6) en (7) zetten (
serende effect is natuurlijk minder, aangezien de druk van het
waternet zowel de persmonden van de rugmassage, als die van
de waterval moet voeden.
몇
✐
몇
In de tijd die vooraf gaat aan het vullen van de ketel kan
het gebeuren dat het water het veiligheidsniveau niet bereikt: in dit geval wacht de peilsensor ongeveer 3 minuten.
Als er dan nog geen water is, wordt de functie onderbroken en begint het legen en schoonmaken van de ketel.
Denk eraan om de afsluitkraan na elk gebruik te sluiten
(2). Wanneer er voor temperaturen gekozen is die hoger
zijn dan 38 °C, wordt aangeraden de draaiknop van de
thermostaatkraan weer voor de “veiligheidsstop” te zetten.
Als het water tijdens de Turks bad functie op is, of als het water onder het veiligheidsniveau daalt, wordt de functie onderbroken en begint de led op het display snel te knipperen om
het alarm te melden. Als het veiligheidsniveau na ongeveer 2
minuten niet wordt hersteld, wordt de functie uitgeschakeld
en begint het legen en schoonmaken van de ketel.
Het gebruik van de elektronische functies
Voordat u de elektronische functies gebruikt, dient u zich ervan
te verzekeren dat de hoofdschakelaar aan de basis (zie hfdst.
“Elektrische veiligheid”) ingeschakeld is. Als er stroom op de
douchecabine staat, brandt led (4) op het display.
OP! De stoom komt op een temperatuur van bijna
 LET
100 °C naar buiten. Houd tijdens het Turks bad de be-
4
1
Schakel de hoofdschakelaar na het Turks bad gedurende
minstens 2 minuten nog niet uit, omdat de ketel anders niet
kan worden schoongemaakt en geleegd. Als het Turks bad
door stroomuitval stopt, wordt aangeraden de functie weer
aan te zetten als de stroom terugkomt en haar vervolgens
uit te schakelen, om de ketel de tijd te laten leeg te lopen
en te worden schoongemaakt.
nen niet in het traject van de stoomuitstroom of houdt
ze op tenminste 40 cm afstand van de stoomjets.
3
DE ONTKALKINGCYSLUS
Om problemen te voorkomen die veroorzaakt worden door mogelijke kalkvorming, is de douchecabine “Projecta by Jacuzzi®” voorzien van een functie, waardoor dankzij de reinigende werking van
een specifiek product (1 zakje van dit product in poedervorm en
de doseerfles worden bijgeleverd) eventuele kalkaanslag in de ketel kan worden voorkomen.
2
Om de ketel volledig schoon te houden, dient om de ongeveer 20 "Turks bad" cycli een ontkalkingcyclus te worden verricht.
8
De totale duur van de cyclus is ongeveer 10 uur: tijdens deze tijd
kan de "alarmfunctie" worden gebruikt, maar niet het Turks bad. De
handmatige functies met "waterstralen" (douche, verticale of rughydromassage, waterval) kunnen echter wel worden gebruikt.
De douchecabines “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 en Piccadilly 90 kunnen voor huishoudelijk gebruik of dergelijke gebruikt
worden en mogen niet buiten worden geïnstalleerd.
Verzeker u ervan dat de installatie door erkende monteurs
uitgevoerd is, met inachtneming van de geldende nationale
wetten en voorschriften.
■ Gebruik het specifieke product en de bijgeleverde plastic fles
(beide bijgeleverd). Maak de ontkalkvloeistof klaar door een zakje
poeder in ongeveer 0,75 liter water te doen.
Meng het geheel en let erop dat er geen klonters ontstaan.
Het is gevaarlijk apparaten te gebruiken die door de elektrische installatie van de woning worden gevoed of er toegang toe te hebben, als u zich in de douchecabine bevindt.
■ Verzeker u er eerst van dat er stroom op de douchecabine staat
OP! De stoom komt op een temperatuur van bijna
 LET
100 °C naar buiten. Houd tijdens het Turks bad de be-
(led brandt). Houd toets (3) ongeveer 2 seconden ingedrukt: de
led begint te knipperen en geeft zo aan dat de reinigingscyclus is
begonnen.
nen niet in het traject van de stoomuitstroom of houdt
ze op tenminste 40 cm afstand van de stoomjets.
■ Open het laatje aan de zijkant van de kolom en schenk de
Bij het Turks bad is de hoogst bereikbare temperatuur in
de verschillende modellen en op borsthoogte van degene
die van de functie gebruik maakt ongeveer 45°C, waarbij er
vanuit gegaan wordt dat de temperatuur van de badkamer
ongeveer 20°C is.
vloeistof in de opening.
handeling moet binnen 2 minuten na inschakeling
몇 Deze
van de cyclus worden verricht; als dit niet gebeurt,wordt de
vloeistoftank gelegd en wordt de functie onderbroken.
Gebruik geen water met een temperatuur die hoger is dan
60 °C: de watercircuits kunnen hierdoor beschadigd raken
en er is zo bovendien ook meer kans op kalkaanslag.
■ Aan het einde van de cyclus wordt de vloeistof afgevoerd en
wordt de ketel met schoon water gereinigd, dat vervolgens wordt
afgevoerd.
■ Nu is de ontkalkingcyclus afgelopen: als de led op het display
Na welke functie dan ook “met waterstralen” te hebben gebruikt,
dient de mengkraan en/of de afsluitkraan dicht te worden gedaan. Aangeraden wordt bovendien de knop van de meerstanden bedieningskraan op de stand “uitgang op voetniveau” te
23,24,25,26).
zetten (
ophoudt met knipperen en het lichtje vast blijft branden, kan het
Turks bad ook weer worden gebruikt.
de stroom tijdens de ontkalkingcyclus uitvalt, gaat het
몇 Als
“geheugen” van de tijd die voorbij is verloren. Als de
✐
Doe de hoofdschakelaar uit na het Turks bad te hebben gebruikt
(zie hfdst. "Elektrische veiligheid").
stroom terugkomt, wordt de ontkalker in de ketel automatisch afgevoerd (garantie voor hygiëne), maar zal de cyclus
moeten worden herhaald als er niet minstens 8 uur voorbij
zijn sinds de cyclus begonnen is.
Indien de douchecabine van warm water wordt voorzien dat afkomstig is van een goedkope gasgeiser met mechanische vlammodulatie, kan het gebeuren dat het de geiser niet lukt zich aan
te passen aan de continue afname en is de watertemperatuur
aan veranderingen onderhevig. In dit geval, als het niet mogelijk
is de geiser met eentje met elektronische modulatie te vervangen, is het raadzaam de vlammodulatie van de geiser zelf door
een erkende monteur te laten blokkeren en voor het regelen van
de temperatuur uitsluitend de mengkraan van de douchecabine
te gebruiken. Het hydraulische systeem (warm / koud water)
dient drukken te garanderen die onderling zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn. Grote drukverschillen kunnen een correcte en snelle regeling van de watertemperatuur verhinderen.
HET ALARM
■ Als op toets (2) wordt gedrukt, wordt het alarm (bellen, zoemers,
lampen, enz.) onmiddellijk ingeschakeld: het doet het gedurende
ongeveer15 seconden, waarna het automatisch ophoudt. Het kan
echter op elk moment worden onderbroken door weer op de toets
te drukken.
■ Als de "Turks bad" functie loopt op het moment dat het alarm
afgaat, wordt deze meteen onderbroken en moet opnieuw worden
ingeschakeld als u er gebruik van wilt maken.
Bij bijzonder hard water is het raadzaam een ontkalksysteem te
installeren, om kalkaanslag op de wanden en glaspanelen te
voorkomen en/of verminderen.
■ Door tijdens het "Turks bad" op toets (2) te drukken, wordt deze
functie onderbroken, ook als de douchecabine niet op een eventueel alarmcircuit is aangesloten.
Aangeraden wordt goed gedimensioneerde filters (die geen vernauwingen veroorzaken) tussen de wateruitgang op de muur en
de flexibele verbindingsslangen aan te brengen, vooral als er
veel onzuiverheden in het water zitten.
Deze filters zijn bijzonder raadzaam, als de douchecabine
is voorzien van een thermostaatkraan.
Waarschuwingen en opmerkingen
De douchecabines “Projecta by jacuzzi®” Manhattan 90
en Piccadilly 90 zijn geen speelgoed: laat kinderen nooit
zonder toezicht in de douchecabine, vooral niet tijdens de
Turks bad functie.
Bij alle onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden waarbij
onderdelen vervangen moeten worden, dienen originele Ja-
9
cuzzi® onderdelen te worden gebruikt, omdat anders de aansprakelijkheid van de fabrikant, voor schade die voortkomt
uit deze werkzaamheden, komt te vervallen.
Onderhoud
METHACRYLAAT EN KUNSTSTOF DELEN
Het onderhoud van de methacrylaat delen (inclusief het dak) is
eenvoudig en snel: u hoeft hiervoor maar een willekeurig neutraal
vloeibaar schoonmaakmiddel te gebruiken.
Gebruik geen schuursponsjes, schoonmaakmiddelen in
poedervorm, aceton of andere oplosmiddelen.
Om de stoomopening (die zich onder de zitting bevindt) te reinigen, verwijdert u haar door de lipjes in te drukken en eraan te
trekken. Maak het lipje aan de onderkant van de houder los en
was de opening vervolgens met een niet schurend neutraal
schoonmaakmiddel.
In geval van krassen of behoorlijk ernstige schade dient men zich
tot een erkende servicedienst te wenden.
GLASPANELEN
Gebruik voor het reinigen van de glaspanelen de specifieke
producten die hiervoor in de handel zijn.
PERSMONDEN VERTICALE EN RUG-HYDROMASSAGE
Handel als volgt, indien zich kalkaanslag op de persmonden vormt:
- draai de ring volledig tegen de klok in, door deze tot aan de eindaanslag te forceren. Neem hem vervolgens weg en maak de
opening in het midden zorgvuldig schoon.
- leg de ring in een ontkalker en hermonteer deze op de persmond, zodra hij weer schoon is.
DE KRANEN
Om kalkvlekken op de kranen te voorkomen, is het voldoende de verschillende onderdelen na het gebruik af te drogen. Mocht het nodig
zijn deze schoon te maken, dan is het voldoende de onzuiverheden te
verwijderen met een doek die vochtig gemaakt is met zeepwater, de
delen met schoon water na te spoelen en af te drogen.
Gebruik geen schuursponsjes, schoonmaakmiddelen in
poedervorm, aceton of andere oplosmiddelen.
Voor alle buitengewoon onderhoud raadt de firma Jacuzzi
Europe S.p.A. aan zich tot de erkende Servicediensten te
wenden.
10
Information
5) Ställ in karet i höjdled med hjälp av fötterna och lås dem.
Ställ också in den mittersta foten.
■(
✐
Duschkabinerna "Projecta by Jacuzzi®” MANHATTAN 90 och
PICCADILLY 90 finns med rygghydromassage och vertikal
hydromassage (TURBO) och med rygghydromassage och vertikal hydromassage samt ångbad (TT). Alla modeller kan levereras med en termostatblandare istället för den klassiska ettgrepppsblandaren.
TT-versionen har en kåpa (fast+skjutbar) som TURBO-versionen saknar.
Duschkabinerna ska alltid installeras i hörn där väggar och golv
redan har klätts med kakel eller våtrumstapet och där golvlister
saknas.
OBS: Den höjd som anges i ✐ 5 gäller om väggen och
 golvet
är i rät vinkel till varandra.
■ Flytta karet så att du kommer åt bättre genom att dra ut slangen
ur avloppet men inte ur avloppspelaren.
Montering av väggpanelen
Eftersom du måste stå på duschkaret för att utföra nedanstående moment bör du skydda dess botten.
LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN.
6) Ställ panelen i hörnet på karet och fäst den med skruvarna, de plana brickorna och de tandade brickorna.
■(
✐
Innan du börjar ...
(✐ 7) TT-modellen: Kontrollera att den överströmningss몇 lang
(1), som kommer från tanken inte flyttas från sin posi-
Kontrollera att:
tion ovanpå duschkaret.
■ Väggavlopp (Ø 40 mm) jämns med golvet och anslutning till vatt-
tenledningsnätet har förberetts (knärör 90° 1/2” M, Ø matarrör:
3a, 3b).
min. 14 mm) (
I samband med installationen ska blandarenheten (som har honkopplingar) kopplas till dessa utgångar via två 100 cm långa
1/2” M-F-slangar med hög kapacitet och inre Ø 10 mm (medföljer inte).
■(
7) TT-modellen: Anslut den textilarmerade slangen (2)
som kommer från avloppspelaren till ångaggregatets utlopp med
hjälp av en slangklämma av plast (finns i skruvpåsen). Kontrollera
också att slangklämman som sitter på avloppspelarens sidokoppling är ordentligt åtdragen.
duschkabinen har termostatblandare (och om vatt몇 Om
net innehåller orenheter) bör du sätta filter av lämplig stor-
Montering av glaspanelerna
✐
✐
1a, 1b): Ta fram de fasta glaspanelerna (A) och (A1 ■ (
Manhattan 90), skjutpanelerna (B) och (B1 - Manhattan 90),
kopplingsstyckena (C - Manhattan 90), de nedre gejderna (C Piccadilly 90) och de övre (C1 - Piccadilly 90), de två passbitarna
(D) och (D1), handtagen (E), ramen till glaspanelen (F - Piccadilly
90), tätningslisten med dubbelhäftande tejp (G) och skruvpåsen.
✐
lek (som inte täpper till slangarna) mellan vattenrören i
väggen och slangarna.
■ Se till att anslutningen till elnätet och jordanslutningen är förbe-
redd på TT-modellen (
3a, 3b). Följ anvisningarna i avsnittet
“Elsäkerhet” noggrant när du gör de elektriska anslutningarna.
Se också tabellen “Tekniska data”.
✐
■(
8 • MANHATTAN 90) Montera handtagen som på bilden
(1). Sätt sedan på tätningslisterna ovanpå skjutpanelerna (2) och
för in dem i de fasta panelernas gejder.
✐
■ Om duschkabinen ska anslutas till en larmkrets fordras också
en tvåpolig kabel (se avsnittet "Anslutning av larmet").
■(
9 • MANHATTAN 90) Sätt ihop de två delarna med hjälp
av plasthörnen och skruvarna (1) och sätt på hattarna. Dra sedan
av skyddsremsan från den dubbelhäftande tejpen och fäst tätningslisten i kanalerna i de övre gejderna och hörnet (3).
att duschkabinen ska fungera som den ska fordras att
몇 För
vattnet håller ett jämnt tryck samt att ledningarna har rätt
✐
kapacitet och storlek (se tabellen “Hydrauliska data”).
Installation av duschkaret
■(
10 • PICCADILLY 90) Ta fram den fasta glaspanelen och
sätt två strängar silikon inifrån som på bilden (upptill och nedtill)
på de delar som ska passas samman med gejderna.
✐
Det är viktigt att väggarna ovanför duschkaret är lodräta. Med
hjälp av passbitarna är det möjligt att justera upp till 10 millimeters lodavvikelse hos väggen. Större fel kan kompenseras med
4a) eller genom att karet inte placeras dikt
distanshållare (
mot väggen (
4b).
■(
11 • PICCADILLY 90) (1) Montera sedan den fasta glaspanelen på gejderna och fäst den med skruvarna på bilden.
(2) Ta loss pappersremsan från den dubbelhäftande tejpen och
sätt i tätningslisten i skårorna i den övre gejden.
✐
✐
✐
■(
3a, 3b) Placera karet i det hörn där duschkabinen ska installeras och anslut slangen (medföljer inte) till karets avlopp. Silikonera alla förbindelsepunkter noggrant.
✐
12 • PICCADILLY 90) Ta fram glaspanelens ram och fäst
den i gejderna som på bilden.
■(
✐
bör du kontrollera att avloppspelaren och slangen inte
몇 Därefter
läcker: anslut slangen till väggavloppet provisoriskt (✐ 3a,
■(
13 • PICCADILLY 90) (1) Montera handtagen som på bilden
(och sätt på skruvhattarna). Sätt på tätningslisterna upptill på skjutpanelen (2) och montera den på gejderna genom att först föra in hjulen i den
övre gejden (3) och sedan föra in gejdskorna i den nedre gejden (4).
✐
3b) och häll en hink med vatten i duschkaret. Håll upp den textilarmerade slang som är ansluten till sidan av avloppspelaren
(TT-modellen)
11
27) TT-modellerna: ta av locket på dosan och utför anslutningarna. Stäng sedan locket noggrant och dra åt kabelklämman så att skyddet mot vattenstänk blir fullgott.
Kontrollera dessutom att elsladden inte befinner sig i närheten av
metallbalkarna.
■(
14 - 14a) (1) Silikonera duschkarets hörn som på bilden. Ställ
sedan glaspanelerna på karet och se till att de förs in i väggprofilerna
(2). Fäst dem med skruvarna och de tandade brickorna (3).
(4) Silikonera duschkabinens hörn från baksidan så att det bildas
en barriär mellan väggprofilen, glaspanelens ram och duschkaret.
■(
15 - 15a) (1) Kontrollera att glaspanelen är helt lodrät och
glider lätt. Ställ vid behov in den med skruvarna på hjulen (2).
(3) Se till att de magnetiska tätningslisterna på den/de skjutbara
panelens/panelernas stängningssida möter varandra helt. Slå annnars ihop dem med en träkloss och en gummiklubba.
■ Testa alla de olika funktionerna och kontrollera att inget läck-
✐
✐
■(
✐
age har uppstått i avloppet, vid glaspanelernas tätningar, i rören
eller kopplingarna samt att det silikon som applicerats tidigare
är tillräckligt.
(Eventuell) anslutning av larmet
Montering av passbitarna
TT-modellerna är förberedda för en larmfunktion, som aktiveras
med knappen ( ) på displayen. Om det finns ett larmsystem i
bostaden kan detta anslutas till duschkabinen och styras med
hjälp av denna knapp.
16) Placera passbitarna som i figuren (1). Skårorna i dem
medger mindre horisontella förflyttningar, men se upp med avståndet från golvet, så att passbitarna hamnar helt i linje med
karets nederkant och glaspanelernas och inspektionspanelernas
22).
överkanter (
■(
✐
27) finns det två kabelfästen med
texten "ALL". Dessa står i förbindelse med de normalt öppna kontakterna i ett relä, till vilka du kan ansluta larmkretsen i enlighet med gälllande lagar och bestämmelser i det land där duschkabinen installeras.
■ Inuti den elektroniska boxen (
✐
✐
OBS: Måtten i ✐ 16 avser väggar och golv som är vinkel räta
mot varandra.
■ När larmknappen på displayen trycks in aktiverar ett relä som
Tänk på att du kan kompensera för upp till 10 mm med
passbitarna. Större avvikelser kan du kompensera för med
distanshållare eller genom att flytta ut karet från väggen(
4a och 4b).
sitter inuti den elektroniska boxen larmmekanismen i cirka 15 sekunder. Larmindikatorerna (signaler, summertoner, lampor, etc.)
kan matas både med 220/240 V och med lågspänning, med en
maximal spänningsupptagning på 10 A.
✐
Håll passbitarna lodräta och tryckta mot väggen och markera mittpunkterna i de tre skårorna i dem (2). Ta bort passbitarna, borra
och sätt i pluggarna (4).
Sätt tillbaka passbitarna vid de borrade hålen, kontrollera att de
är lodräta och fäst dem med de skruvar och brickor som anges i
figuren (5).

■ Anslutningen av larmkretsen skall göras med en kabel vars egen-
skaper inte underskrider typ H 05 VV-F 2x2,5 mm2. Denna typ av
kabel måste användas för att säkerställa att kabelklämman på boxen
ger det skydd (vattentäthet) som fordras i gällande bestämmelser.
att erbjuda ett fullgott skydd mot vattenstänk plugg몇 För
gas kabelklämman på larmutgången igen på fabriken.
VIKTIGT: För att hitta rätt läge på väggen för passbitarna (både i höjdled och som avstånd från vägghörnet) bör du först
placera duschkabinen i installationshörnet och markera passbitarnas exakta placering med en penna. På så sätt måste du
sedan visserligen lossa duschkabinen från väggen igen (för
att kunna borra hålen för passbitarna), men du undviker alla
risker för avvikelser från de nominella måtten som kan uppstå
på grund av att vinklarna mellan väggarna och/eller mellan
väggarna och golvet inte är helt räta.
Denna plugg får endast avlägsnas om anslutningen
"LARM" görs.
Fastsättning i väggen
■(
18) Placera duschkabinen i det hörn där den ska installeras genom
att först ställa den mot den ena väggen (1) och sedan vrida den (2).
Se till att vattenslangarna och elsladdarna är rätt placerade i utrymmet mellan väggen och stommen.
✐
Anslutning av vatten och el
19 - 19a) Kontrollera att duschkabinen är lodrät igen.
Borra sedan hål i glaspanelens ram i höjd med hålen i den högra
passbiten och fäst det hela med skruvarna på bilden. Sätt sedan
på plasthattarna på skruvhuvudena.
■(
■ Ställ duschkabinen i installationshörnet.
17) Anslut 2 stycken 1 meter långa slangar (se avsnittet
“Förberedelser”) till blandarenheten och väggkopplingarna.
■(
✐
✐
■(
20) Lossa jordledaren och anslut den till faston-kontakten
innanför inspektionspanelen.
✐
3a, 3b) För in änden på slangen (som du har anslutit till
avloppspelaren) till väggavloppet och se till att kopplingen är helt
vattentät (silikon, o-ring etc.).
■(
✐
■(
21) Haka på inspektionspanelen på glaspanelens ram (1)
och vrid den så att den sitter dikt emot passbiten (2).
✐
■ Skruva fast duschslangen i kopplingen på väggen och skruva
22 - 22a) Kontrollera att inspektionspanelen är i linje med
passbiten och glaspanelerna (upptill) samt med karkanten (nedtill)
(1). Borra hål i passbiten i höjd med hålen i inspektionspanelen (2).
Fäst med skruvarna på bilden och sätt på plasthattarna.
(3) Sätt silikon mellan panelen och karet.
■(
fast duschhandtaget i den andra änden av slangen. Filtret ska
sättas in i väggkopplingen.
Följ instruktionerna i avsnittet "Elsäkerhet" noggrant.
✐
12
■(
2a, 2b) TT-modellerna: Placera taket ovanpå duschkabinen, på ett sådant sätt att dess främre kant vilar på den övre gejden och den bakre vilar på väggens metallram.
Fäst taket som på bilden och sätt på den skjutbara kåpan.
omgärdande metallmassorna i enlighet med standarden EN
60335.2.60.
■ Kontrollera att alla synliga skruvar täcks av plasthattar.
Om installationen utförs av personal utan kompetens och/eller
behörighet att installera produkten.
✐
JACUZZI EUROPE S.p.A. påtar sig inget ansvar:
Innan du överlämnar duschkabinen till användaren bör du demonstrera alla dess funktioner.
Om gällande lagar och bestämmelser för elektriska anläggningar
i byggnader i det land där produkten ska installeras inte följs.
Elsäkerhet
Om instruktionerna för installation och underhåll i denna handbok inte följs.
Duschkabinerna “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 och Piccadilly 90 är säkra och konstruerade i enlighet med bestämmelserna
i standarderna EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014 och TS
2000/01. De är godkända av provningsanstaltenTÜV. Dessa
apparater har även testkörts under tillverkningen på fabriken för
att garantera konsumenten maximal säkerhet.
Installationen ska utföras av kvalificerad personal som är behörig
att utföra den och ska genomföras i enlighet med gällande lagar i
det land där produkten installeras.
Om olämpliga material och/eller icke godkända material används
vid installationen.
Om duschkabinerna “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 och
Piccadilly 90 installeras på ett sätt som inte överensstämmer
med ovan nämnda bestämmelser.
Om felaktiga ingrepp utförs som minskar de elektriska apparaternas skyddsgrad mot vattenstrålarna eller som ändrar skydden
mot stötar vid direkt eller indirekt kontakt, eller som ger upphov
till isolering, läckström eller onormal överhettning.
ansvarar för att ändamålsenliga materi몇 Installatören
al väljs, för att arbetet utförs på ett korrekt sätt samt
för kontroll av att de anläggningar till vilka duschkabinen ansluts är i gott skick och gör den säker att använda.
Om komponenter eller delar av utrustningen byts ut eller ändras
i förhållande till det skick som de har levererats i, vilket medför
att tillverkaransvaret upphör att gälla.
Om produkten repareras av icke auktoriserad personal eller med
delar som inte är orginalreservdelar från Jacuzzi Europe S.p.A.
Duschkabinerna “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 och Piccadilly 90 tillhör klass "I" och måste därför fästas stabilt och anslutas permanent till elnätet och skyddsanordningen (jordningen)
utan skarvkopplingar.
몇
Funktioner
Fastighetens elnät och jordning ska vara ändamålsenliga och uppfylla kraven i lagar och särskilda nationella bestämmelser.
MANUELLA FUNKTIONER
Dusch
du kan välja olika form och styrka på vattenstrålen genom att vrida väljaren till respektive symbol.
Anslutningen till elnätet ska ske via en allpolig strömbrytare som
ska placeras i enlighet med säkerhetsbestämmelserna för badrum.
Denna allpoliga strömbrytare, av standardtyp, ska ha ett öppningsavstånd mellan kontakterna på minst 3 mm och vara utformad för
spänningar på 220-240 V och strömstyrkor på upp till 16 A.
Vertikal hydromassage
med vattenstrålar som verkar samtidigt och kommer ut ur (de reglerbara) munstyckena på väggen.
gällande bestämmelser ska strömbrytare och
몇 Enligt
elektriska anordningar placeras så att de inte kan
nås av den person som använder produkten.
Vattenfall
en vattenstråle som kommer ut ur de (fasta) munstyckena ovanför sätet.
Rygghydromassage
med vattenstrålar som verkar samtidigt och kommer ut ur (de reglerbara) munstyckena på ryggsidan.
"Fotutlopp”
en vattenstråle som kommer ut ur ett munstycke under sätet.
Mycket användbart för reglering av vattentemperaturen.
Installationen av elektriska anordningar och apparater ( uttag,
strömbrytare, etc.) i badrum ska göras i enlighet med gällande lagar och föreskrifter i varje land. Ingen elektrisk utrustning får installeras inom ett 60 cm brett och 225 cm högt område runt
27).
duschkabinen (
✐
För anslutningen till fastighetens elnät ska en kabel med mantel vars
egenskaper inte underskrider H 05 VV-F 3x2,5 mm2 användas.
몇
■ Du kan ställa in strålarnas form med hjälp av omkopplaren: om
du vrider den medsols får du en solfjädersformad stråle och om du
vrider den motsols blir strålen koncentrerad. Du kan dessutom
vinkla strålarna i cirka 7° åt alla fyra hållen.
Fastighetens elnät ska vara utrustat med en differentialströmbrytare på 0,03 A.
Duschkabinerna “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 och Piccadilly 90 är utrustade med ett kabelfäste som sitter på stommen
och är märkt med symbolen , för ekvipotentiell anslutning till de
13
Modeller med termostatblandare, avstängningskran och
omställare med 5 lägen
På dessa modeller är det lättare att ställa in vattentemperaturen,
eftersom graderna (°C) anges direkt på termostatblandarens ring.
Termostatblandaren från Jacuzzi® är avsedd för varmvatten från
tryckackumulatorer. Om du har en separat varmvattenberedare
måste du kontrollera att effekten inte understiger 18 kW (250
kCal/min). På gaseldade modeller bör effekten kunna varieras beroende på uttagen vattenvolym.
 Använd inte varmvattenackumulatorer utan tryck.
Innan du använder någon funktion bör du kontrollera vattentemperaturen via fotstrålen enligt följande (
24,26):
✐
■ vrid reglaget (1) så att markeringen placeras vid önskat värde.
ELEKTRONISKA FUNKTIONER
Dessa funktioner finns bara på TT-modellerna.
Reglaget har en säkerhetsspärr som blockerar temperaturen vid 38
°C. Lossa spärren genom att trycka på knappen (1a) om du vill ställa
in en högre temperatur.
Ångbad
Avkalkningscykel
Larm
몇
Vattentemperaturen får inte överstiga 60 °C.
■ om du vill känna på vattnet vrider du ringen (3) på omställaren
till fotläget (8) och vrider på avstängningskranen (2) så att vattnet
kommer ut.
Dessa funktioner styrs via en liten rund display som sitter på
väggen, ovanför blandarenheten.
■ vrid ringen (3) på omställaren till önskat läge när vattnet håller
Att använda de manuella funktionerna
(med vattenstrålar)
önskad temperatur.
Omställaren har 5 lägen som markeras med symboler: dusch (4),
vertikal hydromassage (5), vattenfall (6), rygghydromassage (7)
och fotstråle (8).
Modeller med ettgreppsblandare och omställare med
5 lägen
Innan du använder en funktion bör du ställa in önskad vatttentemperatur genom att sätta på fotstrålen enligt följande
23,25):
(
Om du vill kan du också använda två funktioner samtidigt: du
behöver bara ställa omställarens ring mitt emellan två funktioner
(ett klick hörs). Om du till exempel vill använda rygghydromasssagen och vattenfallet samtidigt kan du ställa ringen mellan sym24, 26). Självfallet blir massageeffekbolerna (6) och (7) (
ten mindre eftersom vattentrycket ska försörja både ryggmunstyckena och vattenfallets munstycken.
✐
■ vrid ringen (3) på omställaren till fotläget (8).
✐
■ dra i blandarspaken (1) så att vattnet matas ut och ställ in tem-
peraturen genom att vrida spaken.
몇
몇
Vattentemperaturen får inte överstiga 60 °C.
■ vrid ringen (3) på omställaren till önskat läge när vattnet håller
önskad temperatur.
Omställaren har 5 lägen som markeras med symboler: dusch (4),
vertikal hydromassage (5), vattenfall (6), rygghydromassage (7)
och fotstråle (8).
Om du vill kan du också använda två funktioner samtidigt: du
behöver bara ställa omställarens ring mitt emellan två funktioner
(ett klick hörs).
Om du till exempel vill använda rygghydromassagen och vattenfallet samtidigt kan du ställa ringen mellan symbolerna (6) och
23, 25). Självfallet blir massageeffekten mindre efter(7) (
som vattentrycket ska försörja både ryggmunstyckena och vatttenfallets munstycken.
✐
몇
Kom ihåg att stänga blandaren efter användningen.
14
Kom ihåg att stänga kranen (2) efter varje användning. Om
du har använt en högre vattentemperatur än 38 °C bör du
sätta tillbaka reglaget på termostatblandaren i utgångsläget före säkerhetsspärren.
Att använda de elektroniska funktionerna
Den utströmmande ångan håller en tem VARNING!
peratur på nära 100 °C. Se upp så att inte benen
Kontrollera att huvudströmbrytaren på matarledningen till duschkabinen (se avsnittet "Elsäkerhet) är på innan du använder de
elektroniska funktionerna. När duschkabinen är strömförsörjd lyser kontrollampan (4) på displayen.
kommer i vägen för ångstrålen när du använder ångbadsfunktionen: håll dem på ett avstånd av minst 40
cm från munstyckena.
4
1
AVKALKNINGSCYKELN
För att förhindra problem till följd av kalkbildning har duschkabinen
“Projecta by Jacuzzi®” en avkalkningsfunktion som håller ångaggregatet fritt från kalkavlagringar med hjälp av en speciell rengöringsprodukt (1 påse pulver och doseringsflaska medföljer).
3
För att hålla ångaggregatet rent måste du genomföra en
avkalkningscykel efter cirka vart 20:e ångbad.
Cykeln tar cirka 10 timmar: under denna tid kan du använda
larmet, men inte ångbadet. De manuella funktionerna med vatttenstrålar (duschen, den vertikala hydromassagen och rygghydromassagen samt vattenfallet) är fortfarande tillgängliga.
2
■ Blanda till avkalkningslösningen genom att hälla pulvret i påsen
ÅNGBADET
Du behöver inte öppna blandaren för att använda ångbadet.
Det vatten som fordras tillförs automatiskt.
i cirka 0,75 liter vatten. Använd den medföljande plastflaskan.
Blanda ordentligt, så att det inte bildas klumpar.
■ Kontrollera att duschkabinen är strömförsörjd (kontrollampan ly-
ser) och tryck in knappen (3) i cirka 2 sekunder: kontrollampan
börjar blinka som tecken på att cykeln startar.
■ Du kan använda aromatiska oljor som du häller direkt i ångmun-
stycket under sätet: dra ut det genom att trycka in de båda vingarna med tummen och pekfingret samtidigt som du drar.
■ Öppna luckan ovanför sätet och häll i vätskan i öppningen.
■ Tryck på startknappen “I/O” (1) på displayen: kontrollampan
börjar blinka.
måste du göra inom 2 minuter efter det att cykeln star몇 Detta
tades, annats töms vätskebehållaren och funktionen stängs av.
■ Efter cirka 2 minuter (när kontrollampan blinkar långsammare)
börjar vattnet värmas upp. Ångan börjar komma ut ur munstycket
under sätet nästan omedelbart.
■ I slutet av cykeln töms vätskan ut och ångaggregatet sköljs med
■ Funktionen upphör efter 40 minuter, men du kan stänga av den
■ Därefter är avkalkningscykeln klar: när kontrollampan på dis-
när som helst genom att trycka på knappen “I/O”.
playen slutar blinka och lyser med fast sken kan du använda ångbadet.
rent vatten som sedan töms ut.
■ Rekommenderad varaktighet för ett ångbad är cirka 20 minuter,
även om den totala i fabriken inprogrammerade tiden är 40 minuter.
Du kan välja att gå in i duschkabinen när ångan börjar produceras eller
vänta tills temperaturen och ångmängden inuti duschkabinen har ökat.
몇
det inträffar ett strömavbrott under avkalkningscykeln
몇 Om
försvinner uppgifterna om hur lång tid som har gått ur
minnet. När strömmen kommer tillbaka töms därför avkalkningsvätskan automatiskt ut ur ångaggregatet (av hygieniska skäl). Om det inte har gått minst 8 timmar sedan cykeln startades måste du göra om den.
Vänta minst 2 minuter innan du stänger av huvudströmbrytaren efter ångbadet, annars kan inte ångaggregatet sköljas
och tömmas. Om ångbadet stängs av på grund av strömavbrott bör du sätta igång det när strömmen kommer tillbaka
och sedan stänga av det, så att ångaggregatet hinner
tömmas och sköljas.
LARMET
■ När du trycker på knappen (2) aktiveras larmindikatorerna (sig-
naler, summertoner, lampor etc.) omedelbart: de stängs av automatiskt efter cirka 15 sekunder, men du kan stänga av dem när
som helst genom att trycka på knappen igen.
Det kan hända att vattnet inte når säkerhetsnivån under tiden
fram till att ångaggregatet har fyllts: i så fall avvaktar nivåvakten cirka 3 minuter och därefter stoppas funktionen om det
fortfarande saknas vatten och ångaggregatet töms och sköljs.
■ Om ångbadet är på när larmet utlöses stängs det omedelbart av
och måste startas igen om det ska användas.
Om vattnet tar slut under tiden som ett ångbad pågår eller
om vattnet sjunker under säkerhetsnivån avbryts funktionen
och kontrollampan på displayen börjar blinka snabbt för att visa att det råder ett larmtillstånd. Om säkerhetsnivån inte återställs inom cirka 2 minuter stängs funktionen av och ångagggregatet töms och sköljs.
■ Om du trycker på knappen (2) när ångbadet är på stängs denna
funktion av även om duschkabinen inte är ansluten till någon larmkrets.
Varningar och tips
15
Underhåll
Duschkabinerna “Projecta by jacuzzi®” Manhattan 90 och
Piccadilly 90 är inga leksaker: lämna aldrig barn utan tillsyn inuti duschkabinen, framför allt inte när ångbadet är i
funktion.
DELAR AV METAKRYLAT OCH PLAST
Det är lätt att underhålla delarna av metakrylat (bland annat taket)
och det går fort: du behöver bara använda ett flytande neutralt
rengöringsmedel.
Duschkabinerna “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 och Picccadilly 90 är avsedda för användning i hemmiljö eller liknande
och får inte installeras utomhus.
Kontrollera att installationen har utförts av kvalificerad
personal i enlighet med gällande nationella lagar och
föreskrifter.
Tänk på att det är farligt att använda elektriska apparater
eller att ha dem inom räckhåll när du befinner dig i duschkabinen.
Använd aldrig svampar med slipverkan, rengöringsmedel
i pulverform, aceton eller andra lösningsmedel.
Rengör ångmunstycket under sätet genom att trycka in de båda
vingarna samtidigt som du drar. Haka loss tungan nedtill i behållaren och rengör munstycket med neutralt rengöringsmedel utan
slipverkan.
Den utströmmande ångan håller en tem VARNING!
peratur på nära 100 °C. Se upp så att inte benen
Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad om större repor eller
skador uppstår.
kommer i vägen för ångstrålen när du använder ångbadsfunktionen: håll dem på ett avstånd av minst 40
cm från munstyckena.
GLASPANELER
När ångbadet går för fullt är temperaturen i brösthöjd cirka
45 °C om temperaturen i badrummet är cirka 20 °C.
Rengör glaspanelerna med specialprodukter som finns i handeln.
Använd inte vatten med en temperatur som överstiger 60
°C: vattenledningarna kan skadas och risken för kalkbildning ökar.
MUNSTYCKEN FÖR VERTIKAL HYDROMASSAGE OCH
RYGGHYDROMASSAGE
Gå till väga enligt följande om kalkavlagringar bildas på munstyckena:
Stäng blandaren och/eller avstängningskranen när du har använt någon av funktionerna med vattenstrålar. Du bör dessutom
23,24,25,26).
sätta omställarvredet i fotläget (
- vrid ringen så långt motsols som möjligt, ta av den och rengör
mittenhålet noggrant.
✐
Stäng huvudströmbrytaren när du har använt ångbadet (se avsnittet "Elsäkerhet").
- låt ringen ligga i flytande avkalkningsmedel och sätt tillbaka den
på munstycket när den är ren.
Om duschkabinen matas med varmvatten som kommer från en
enkel gasdriven varmvattenberedare med mekanisk reglering av
lågan kan det hända att varmvattenberedaren inte klarar av att
producera den kontinuerliga mängd vatten som behövs, samt att
vattentemperaturen fluktuerar.
Om det inte är möjligt att byta ut varmvattenberedaren mot en
med elektronisk reglering bör du låta kvalificerad personal
blockera den mekaniska regleringen av lågan och endast använda blandaren i duschkabinen för att ställa in temperaturen.
Vattenledningssystemet (varmt och kallt vatten) måste hålla ett
så jämnt tryck som möjligt. Stora tryckskillnader kan hindra en
korrekt och snabb inställning av vattentemperaturen.
BLANDARENHET
För att undvika att det bildas kalkfläckar på blandarenheten räcker
det att torka av komponenterna efter användning. Rengör vid behov med en trasa med tvållösning, skölj med rent vatten och torka.
Använd aldrig svampar med slipverkan, rengöringsmedel
i pulverform, aceton eller andra lösningsmedel.
Jacuzzi Europe S.p.A. rekommenderar att du vänder dig
till en auktoriserad serviceverkstad vid behov av extraordinärt underhåll.
Om vattnet är mycket hårt rekommenderar vi att du installerar en
vattenavhärdare för att undvika och/eller minska kalkavlagringar
på väggar och glaspaneler.
Vi rekommenderar att du installerar filter i lämplig storlek (som
inte klämmer ihop slangarna) mellan vattenutloppen i väggen
och slangarna, särskilt om vattnet innehåller mycket orenheter.
Dessa filter behövs speciellt när duschkabinen har en termostatblandare.
Använd endast orginalreservdelar från Jacuzzi® vid underhåll och/eller reparationer som kräver att delar byts ut. I
annat fall frånsäger sig tillverkaren allt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av ingreppet.
16
(j) geabsorbeerd vermogen (max. 2,5 kW)
ELEKTRISCHE KENMERKEN
Model
(k) bij 230V
Stroomvoorziening
(*) 21 psi min. - 70 psi max.
Absorptie
Hz
Volt
kW
TURBO
-
-
-
-
TT
50
220/240
2,5 (j) (k)
11 (k)
(y) 8 waterstralen (bij 2,5 bar)
A
NEDERLANDS
HYDRAULISCHE KENMERKEN
Model
Bedrijfsdruk
Optimale druk
Hydromassageopeningen
Max.
waterverbruik
Aansluitingen
Bar
Aantal
l/min
Warm/koud water
Muurafvoer
TURBO
1,5 min.
5 max.
2÷3
8+4
13(y)
1/2"
ø 40 mm
TT
1,5 min.
5 max.
2÷3
8+4
13(y)
1/2"
ø 40 mm
Bar (*)
(j) absorberad effekt (max. 2,5 kW)
ELEKTRISKA DATA
Modell
(k) på 230 V
Strömförsörjning
Absorption
Volt
Hz
kW
(*) min 21 psi - max 70 psi
A
TURBO
-
-
-
-
TT
50
220/240
2,5 (j) (k)
11 (k)
(y) 8 vattenstrålar (på 2,5 bar)
SVENSKA
HYDRAULISKA DATA
Modell
Optimalt tryck
Driftstryck
Maximal
Hydromassagemunstycken vattenförbrukning
Anslutningar
Bar
N°
l/min
Varmt/kallt vatten
Väggavlopp
TURBO
min 1,5
max 5
2÷3
8+4
13(y)
1/2"
ø 40 mm
TT
min 1,5
max 5
2÷3
8+4
13(y)
1/2"
ø 40 mm
Bar (*)
(j) ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡̃ (̤Á. 2,5 kW)
∏§∂∫∆ƒπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞
ªÔÓÙ¤ÏÔ
∆ÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
(k) ÛÙ· 230V
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡̃
Hz
Volt
TURBO
-
-
-
-
TT
50
220/240
2,5 (j) (k)
11 (k)
kW
A
(*) ÂÏ¿¯. 21 psi - ̤Á. 70 psi
(y) 8 Ù˙ÂÙ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ (ÛÙ· 2,5 bar)
∂§§∏¡π∫∞
XAPAKTHPI™TIKA Y¢PAY§IKOY KYK§øMATO™
ªÔÓÙ¤ÏÔ
I‰·ÓÈ΋ ›ÂÛË
¶›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·̃
M¤Á. ηٷӿψÛË
™ÙfiÌÈ·
ÓÂÚÔ‡
˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
™˘Ó‰¤ÛÂÈ̃
Bar
N
Ï›ÙÚ·/ÏÂÙfi
TURBO
1,5 ÂÏ¿¯.
5 ̤Á.
2÷3
8+4
13(y)
1/2"
ø 40 mm
TT
1,5 ÂÏ¿¯.
5 ̤Á.
2÷3
8+4
13(y)
1/2"
ø 40 mm
Bar (*)
(j) kä ytetty teho ( max. 2 ,5 kW)
SÄHKÖISET OMINAISUUDET
Malli
Sä hkönsyöttö
ZÂÛÙfi/ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi AÔ¯¤Ù¢ÛË ÙÔ›¯Ô˘
(k) 230 V
Sä hkönkulutus
Hz
Volt
kW
A
TURBO
-
-
-
-
TT
50
220/240
2,5 (j) (k)
11 (k)
(*) 21 psi min - 70
psi maks.
(y) 8 vesisuihkua (2 ,5 bar)
SUOMI
VESILAITTEISTON OMINAISUUDET
Malli
Kä yttöpaine
Optimaalinen paine
suuttimet
Maks.
vedenkulutus.
Vesihieronnan
Liitokset
Bar
Kpl
l/ min
TURBO
1,5 min
5 maks.
2÷3
8+4
13(y)
1/2"
ø 40 mm
TT
1,5 min
5 maks.
2÷3
8+4
13(y)
1/2"
ø 40 mm
Bar (*)
17
Lä mmin/ kylmä vesi Seinä n ulosmenoaukko
MANHATTAN 90
✐
2a
M4x20 mm
Ø3,5x13 mm
Ø4,3x9 mm
221
213
Ø4,3x9 mm
G
20
20
90
D
D1
C
(cm)
90
A
A1
E
E
60
B
B1
80
C
74
200
62
80
Ø 40 mm
✐
✐
3a
1a
18
PICCADILLY 90
✐
2b
M4x20 mm
Ø3,5x13 mm
213
221
Ø4,3x9 mm
Ø4,3x9 mm
G
20
20
C1
90
D1
D
(cm)
E
90
F
A
F
60
B
B
C
80
74
200
62
80
Ø 40 mm
✐
✐
3b
1b
19
~ 207 mm
90˚
90˚
✐
✐
4a
4b
M6x16 mm
Ø6,4x11 mm
✐
Ø6,4x12 mm
5
1
1
2
2
✐
✐
6
7
20
3
2
2
1
Ø3,5x22mm
4
✐
MANHATTAN 90
3
1
Ø3,5x13 mm
8
2
1
✐
MANHATTAN 90
21
9
2
1
✐
PICCADILLY 90
10
2
2
1
1
C
A
1
C/C1
A
Ø3,5x9,5
mm
1
1
✐
C1
PICCADILLY 90
22
11
Ø3,5x32
mm
✐
PICCADILLY 90
12
3
2
3
1
Ø3,5x22 mm
4
4
✐
PICCADILLY 90
23
13
Ø3,5x9,5 mm
Ø4,3x8 mm
3
3
4
1
1
✐
14
4
2
MANHATTAN 90
Ø3,5x9,5 mm
Ø4,3x8 mm
3
3
4
1
2
✐
14a
PICCADILLY 90
24
1
4
2
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
✐
MANHATTAN 90
15
2
3
3
1
3
3
3
✐
PICCADILLY 90
25
15a
90
90
cm
cm
5
2
4
5
3
1
Ø5,3x10
mm
23,5 cm
23,5 cm
Ø3,9x38
mm
Ø6 mm
✐
✐
16
17
2
1
✐
18
26
Ø3,5x9,5 mm
Ø3 mm
✐
MANHATTAN 90
19
Ø3,5x9,5 mm
Ø3 mm
✐
PICCADILLY 90
27
19a
1
2
✐
20
2
1
✐
21
28
1
2
Ø3,5x13
mm
Ø3
mm
3
3
3
1
3
3
3
✐
MANHATTAN 90
22
1
2
Ø3,5x13
mm
3
Ø3
mm
3
3
3
3
1
3
3
✐
PICCADILLY 90
29
22a
met mengkraan met
TURBO
Ì ·Ïfi ·Ó·Ì›ÎÙË Î·È ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹̃ 5 ÂÈÏÔÁÒÓ • yksikahvaisella sekoittimella ja 5-tie jakelijalla
•
•
•
•
6
3
5
waterval
vattenfall
ηٷÚÚ¿ÎÙË̃
putoussuihku
7
• verticale
rug-hydromassage •
rygghydromassage •
hydromassage
• vertikal
˘‰ÚÔÌ. Ï¿ÙË̃ •
selä n vesihieronta •
4
hydromassage
• ηٷÎfiÚ˘ÊÔ
˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
• pystyvesihieronta
8
•
•
•
•
uitgang op voetniveau •
fotutlopp •
€ÍÔ‰Ỗ Ô‰ÈÒÓ •
jalkahieronta •
koud •
kallt •
1
ÎÚ‡Ô •
kylmä •
•
•
•
•
douche
dusch
ÓÙÔ˘̃
kä sisuihku
warm
varmt
˙ÂÛÙfi
kuuma
✐
23
met thermostaatkraan en 5-standen bedieningskraan
termostatblandare och 5-vägs omställare
TURBO
Ì ıÂÚÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·Ì›ÎÙË Î·È ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹̃ 5 ÂÈÏÔÁÒÓ • termostaattisekoittimella ja 5-tie jakelijalla
•
•
•
•
6
3
5
waterval
vattenfall
ηٷÚÚ¿ÎÙË̃
putoussuihku
7
• verticale
rug-hydromassage •
rygghydromassage •
2
hydromassage
• vertikal
˘‰ÚÔÌ. Ï¿ÙË̃ •
selä n vesihieronta •
4
1a
hydromassage
• ηٷÎfiÚ˘ÊÔ
˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
• pystyvesihieronta
8
uitgang op voetniveau •
fotutlopp •
•
•
•
•
€ÍÔ‰Ỗ Ô‰ÈÒÓ •
jalkahieronta •
1
koud •
kallt •
ÎÚ‡Ô •
kylmä •
✐
24
30
•
•
•
•
warm
varmt
˙ÂÛÙfi
kuuma
douche
dusch
ÓÙÔ˘̃
kä sisuihku
met mengkraan met
TURCO
TURBO
Ì ·Ïfi ·Ó·Ì›ÎÙË Î·È ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹̃ 5 ÂÈÏÔÁÒÓ • yksikahvaisella sekoittimella ja 5-tie jakelijalla
•
•
•
•
6
3
5
waterval
vattenfall
ηٷÚÚ¿ÎÙË̃
putoussuihku
7
• verticale
rug-hydromassage •
rygghydromassage •
hydromassage
˘‰ÚÔÌ. Ï¿ÙË̃ •
selä n vesihieronta •
4
• vertikal
hydromassage
• ηٷÎfiÚ˘ÊÔ
˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
• pystyvesihieronta
8
uitgang op voetniveau •
fotutlopp •
•
•
•
•
€ÍÔ‰Ỗ Ô‰ÈÒÓ •
jalkahieronta •
koud •
kallt •
1
ÎÚ‡Ô •
kylmä •
•
•
•
•
•
•
ËÏÂÎÙÚÔ‚·Ï‚›‰· •
solenoidiventtiili
•
magneetventiel
magnetventil
douche
dusch
ÓÙÔ˘̃
kä sisuihku
warm
varmt
˙ÂÛÙfi
kuuma
✐
25
met thermostaatkraan en 5-standen bedieningskraan
termostatblandare och 5-vägs omställare
Ì ıÂÚÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·Ì›ÎÙË Î·È ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹̃ 5 ÂÈÏÔÁÒÓ • termostaattisekoittimella ja 5-tie jakelijalla
TURCO
TURBO
waterval •
vattenfall •
ηٷÚÚ¿ÎÙË̃ •
putoussuihku •
6
3
5
7
rug-hydromassage •
rygghydromassage •
˘‰ÚÔÌ. Ï¿ÙË̃ •
selä n vesihieronta •
2
4
1a
• verticale
hydromassage
• vertikal
hydromassage
• ηٷÎfiÚ˘ÊÔ
˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
• pystyvesihieronta
8
uitgang op voetniveau •
fotutlopp •
€ÍÔ‰Ỗ Ô‰ÈÒÓ •
jalkahieronta •
•
•
•
•
douche
dusch
•
•
•
•
warm
varmt
ÓÙÔ˘̃
kä sisuihku
1
koud •
kallt •
ÎÚ‡Ô •
kylmä •
magneetventiel •
magnetventil •
ËÏÂÎÙÚÔ‚·Ï‚›‰· •
solenoidiventtiili •
˙ÂÛÙfi
kuuma
✐
26
31
7
220-240V
12-24V
12-24V
6
5
4
3
2
1
220-240V
50Hz - 1
N
L
225 cm
60 cm
✐
60 cm
27
NL
SV
GR
FI
1
STROOMVOORZIENING
STRÖMFÖRSÖRJNING
¶APOXH NEPOY
VIRRAN SYÖTTÖ
2
STOOMKETEL
ÅNGAGGREGAT
M¶O´§EP
LÄMMINVESIVARAAJA
3
STOOMKETELPEIL
NIVÅ I ÅNGAGGREGATET
™∆∞£ª∏ ª¶√´§∂ƒ
LÄMMINVESIVARAAJAN TASO
4
VULMAGANEETVENTIEL
MAGNETVENTIL FÖR FYLLNING
∏§∂∫∆ƒ√µ∞§µπ¢∞ ¶§∏ƒø™∏™
SYÖTÖN SOLENOIDIVENTTIILI
5
AFVOERMAGNEETVENTIEL
MAGNETVENTIL FÖR TÖMNING
∏§∂∫∆ƒ√µ∞§µπ¢∞ ∂∫∫∂¡ø™∏™
POISTON SOLENOIDIVENTTIILI
6
DISPLAY
DISPLAY
√£√¡∏
NÄYTTÖ
7
UITGANG ALARMCIRCUIT
LARMUTGÅNG
∂•√¢√™ ™À¡∞°∂ƒª√À
HÄLYTYKSEN ULOSTULO
32
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜
✐
3a, 3b) º¤ÚÙ ÙË ‚¿ÛË Ù˘ η̛ӷ˜ ÛÙË ÁˆÓ›· fiÔ˘
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ
ۈϋӷ (‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È) ÛÙÔ ÛÈÊfiÓÈ Ù˘ ‚¿Û˘,
ÛÙÂÁ·ÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÌÂÏÒ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‡˜ Ì ÛÈÏÈÎfiÓË.
■(
√È Î·Ì›Ó˜ ÓÙÔ˘˜ “Projecta by Jacuzzi®” MANHATTAN 90 ηÈ
PICCADILLY 90 ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Ï¿Ù˘ ηÈ
ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ (TURBO) ‹ Ì ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Ï¿Ù˘,
ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Î·È ¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ) (TT). ŸÏ·
Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ì ıÂÚÌÔÛÙ·ÙÈÎfi
·Ó·Ì›ÎÙË, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÏÔ‡.
√ Ù‡Ô˜ TT ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÚÔÊ‹ (ÛÙ·ıÂÚ‹+Û˘ÚfiÌÂÓË), ÂÓÒ Ô
Ù‡Ô˜ TURBO ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ.
√È Î·Ì›Ó˜ ÓÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Û ÌÈ·
ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ Û ‹‰Ë ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ˘˜
(ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓÔ˘˜) ÙÔ›¯Ô˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÛÔ‚·Ù›.
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙË
몇 ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÛÈÊÔÓÈÔ‡ Ì ÙÔÓ
‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·. AÊÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÚfiÛηÈÚ· ÙÔÓ
‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Ì ÙËÓ Ô‹ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ (
3a,
3b), Ú›ÍÙ ¤Ó·Ó ÎÔ˘‚¿ ÓÂÚfi ÛÙË ‚¿ÛË, ÂÓÒ ÎÚ·Ù¿ÙÂ
ÛËΈ̤ÓÔ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÌÏÂÓÙ¿˙ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â̤ÓÔ˜
ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÈÊÔÓÈÔ‡ (ÌÔÓÙ. TT).
✐
¢IABA™TE ¶PO™EKTIKA TI™ O¢H°IE™, ¶PIN ¶POBEITE
™THN TO¶O£ETH™H.
✐
5) AÏÊ·‰È¿ÛÙ ÙË ‚¿ÛË, ÛÙÔ ˘Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓÔ ‡„Ô˜,
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ù· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· fi‰È· ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
ÌÏÔοÚÂÙ¤ Ù· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ηٿÏÏËÏ·
Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi fi‰È.
■(
¶ÚÔÙÔ‡ ·Ú¯›ÛÂÙ ...
¶ƒ√™√Ã∏: ∏ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ✐ 5
 ÈÛ¯‡ÂÈ
Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔÈ
¶ÚÔÙÔ‡ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ:
ÚÔ˜ ÙÔ ‰¿Â‰Ô.
■ Œ¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Ë Ô‹ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ (‰È¿Ì.
40 ¯ÈÏ.), Û‡ÚÚÈ˙· Ì ÙÔ ¿ÙˆÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ú·ÎfiÚ
Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ Î‡Îψ̷ ·ÚÔ¯‹˜ ÓÂÚÔ‡ (ÁˆÓ›Â˜ 90Æ, 1/2”
3a, 3b).
·ÚÛ. - ‰È¿Ì. ÛˆÏ‹ÓˆÓ ·ÚÔ¯‹˜: ÂÏ¿¯. 12 ¯ÈÏ.) (
K·Ù¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¤ÍÔ‰ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ (Ì ıËÏ˘Î¿ Ú·ÎfiÚ),
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‡ηÌÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ˘„ËÏ‹˜
·ÚÔ¯‹˜ (ÂÛˆÙ. ‰È¿Ì. 10 ¯ÈÏ.) 1/2” ∞.-£., Ì‹ÎÔ˘˜ 100 ÂÎ.(‰ÂÓ
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›·).
■ ªÂÙ·ÙÔ›ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÈÔ ¿ÓÂÙ·, ·ÊÔ‡
✐
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙÔ ÛÈÊfiÓÈ.
TÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜
EÂȉ‹, ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ù¿Ù ¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÚÔÛٷهÛÂÙÂ,
ηχÙÔÓÙ¿˜ ÙËÓ.
Ë Î·Ì›Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ıÂÚÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·Ì›ÎÙË (Î·È ÙÔ
몇 ∞Ó
ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÂÈ ·Î·ı·Úۛ˜) Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ
✐
6) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÔ›¯ˆÌ· ÛÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ‚¿Û˘ ηÈ
ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì ÙȘ ‚›‰Â˜, ÙȘ ›‰˜ ÚÔ‰¤Ï˜ Î·È ÙȘ
Ô‰ÔÓو٤˜ ÚÔ‰¤Ï˜.
■(
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ú·ÎfiÚ ÂÍfi‰Ô˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘
ÙÔ›¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ Â‡Î·ÌÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ, Ê›ÏÙÚ· ÌÂ
ηٿÏÏËϘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (Ô˘ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó fï˜
ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi).
(✐ 7) ™Ù· ÌÔÓ٤Ϸ TT, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜
몇 ˘Âگ›ÏÈÛ˘
(1), Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô,
■ ™ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ TT, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠۈÛÙ¿ Ë
Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
3a, 3b). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË,
Á›ˆÛ˘ (
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÈÛÙ¿ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ. “AÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ʇÛ˘”. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ, ›Û˘, ÙÔÓ
›Ó·Î· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ “∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο”.
·Ú¤ÌÂÈÓ ¿Óˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË.
✐
✐
■ ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜ Ì ÙÔ
■(
7) ™Ù· ÌÔÓ٤Ϸ TT, Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ÌÏÂÓÙ¿˙ (2) Ô˘
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÛÈÊÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘Ó‰Âı› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÌfiÈÏÂÚ/‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ¤Ó·
Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ (˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ Ì ÙȘ ‚›‰Â˜).
B‚·Èˆı›Ù ›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ Ï¢ÚÈÎÔ‡ ÛËÌ›Ԣ
Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÛÈÊÔÓÈÔ‡ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤ÓÔ.
·Îψ̷ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ‰ÈÔÏÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ (‚Ï. ÎÂÊ. “™‡Ó‰ÂÛË
ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡”).
TÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ
✐
1a, 1b): ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›· Ù· ÛÙ·ıÂÚ¿
ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· (A) Î·È (A1 - Manhattan 90), Ù· Û˘ÚfiÌÂÓ· ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ·
(B) Î·È (B1 - Manhattan 90), ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ (C - Manhattan
90), ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ οو(C - Piccadilly 90) Î·È ¿Óˆ ·ÏÈÛ˘ (C1 Piccadilly 90 ), ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ¤˜ (D) Î·È (D1), ÙȘ
¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜ (E), ÙÔÓ ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÔ˘ (F - Piccadilly 90), ÙËÓ
ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì ‰ÈÏfi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ (G) Î·È ÙÔ Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ Ì ÙȘ ‚›‰Â˜.
°È· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ η̛ӷ˜ ÓÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó·
몇 ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›
Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÚÔ¯‹ Î·È ›ÂÛË ÙÔ˘
■(
ÓÂÚÔ‡. EÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ÔÈ ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ
Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È·ÙÔÌ‹ (‚Ï. ›Ó·Î·
“X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜”).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ‚¿Û˘ η̛ӷ˜ ÓÙÔ˘˜
8 • MANHATTAN 90) ™ÙÂÚÂÒÛÙ ٷ fiÌÔÏ·, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· (1). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÔÓÙ¿ÚÂÙ ٷ
·ÚÂÌ‚‡ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÚfiÌÂÓˆÓ
ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ (2) Î·È ÂÚ¿ÛÙ ٷ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ
ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ.
√È ÙÔ›¯ÔÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ οıÂÙÔÈ. OÈ
·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ›¯Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÎÏ›Û˘
ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 10 ¯ÈÏ. AÓ ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ı·
4a) ‹ Ó·
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ·ÔÛٿ٘ (
4b).
·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ë ‚¿ÛË ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (
✐
■ (
✐
33
✐
■ (
9 • MANHATTAN 90) ∂ÓÒÛÙ ٷ ‰‡Ô ̤ÚË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‚›‰Â˜ (1) Î·È ‚¿ÏÙÂ Î·È Ù· ηχÌÌ·Ù·. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ¯·ÚÙ› ·fi ÙËÓ
ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ Î·È ÎÔÏÏ‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ·
̤۷ ÛÙȘ ·˘Ï·ÎÒÛÂȘ ÙˆÓ ¿Óˆ Ô‰ËÁÒÓ Î·È Ù˘ ÁˆÓ›·˜ (3).
✐
Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ηχ„Ô˘Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÎÏ›Û˘ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 10 ¯ÈÏ..
AÓ ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ·ÔÛٿ٘ ‹ Ó·
4a Î·È 4b).
·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ë ‚¿ÛË ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (
✐
∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ¤˜ ηٷÎfiÚ˘Ê· Î·È ÎÔÏÏËÙ¿
ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ÛËÌ·‰¤„Ù ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÒÓ ÙÔ˘ οıÂ
·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ‹ (2). µÁ¿ÏÙ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ¤˜, οÓÙ ÙȘ
Ùڇ˜ Î·È ‚¿ÏÙ ̤۷ Ù· ¤ÍÈ ‚‡ÛÌ·Ù· (4).
•·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ
ÙÚ˘ÒÓ Ô˘ οӷÙ ηÈ, ·ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÂ
ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË, ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ‚›‰Â˜ Î·È ÙȘ
ÚÔ‰¤Ï˜ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· (5).
10 • PICCADILLY 90) ¶¿ÚÙ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ
ηÈ, ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿, ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜
ÛÈÏÈÎfiÓ˘ fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È (¿ӈ Î·È Î¿Ùˆ), ¿ӈ ÛÙ·
̤ÚË Ô˘ ı· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜.
■ (
✐
11 • PICCADILLY 90) (1) ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜
·ÏÈÛ˘ Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ‚›‰Â˜.
(2) ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÏˆÚ›‰· ¯·ÚÙÈÔ‡ ·fi ÙÔ ‰ÈÏfi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ
Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· ÛÙȘ ·˘Ï·ÎÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Óˆ Ô‰ËÁÔ‡.
■ (
✐
™∏ª∞¡∆π∫∏ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∏: °È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹
 ı¤ÛË
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (ÙÔ
‡„Ô˜ Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘), Û·˜
Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ӷ ÏËÛÈ¿ÛÂÙ ÚÔηٷÚÎÙÈο ÙËÓ
η̛ӷ ÛÙË ÁˆÓ›· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È Ó· ¯·Ú¿ÍÂÙ Ì ¤Ó·
ÌÔχ‚È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÒÓ. ∂›Ó·È
·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ¿ÏÈ ÙËÓ Î·Ì›Ó· ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô (ÁÈ· Ó·
ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ ÙȘ Ùڇ˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙˆÓ
·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÒÓ), ·ÏÏ¿ ı· ·ÔʇÁÂÙ fiÏ· Ù· Èı·Ó¿
ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ
Ï¿ıÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ ηÈ/‹ ÙÔ˘ ‰·¤‰Ô˘.
12 • PICCADILLY 90) ¶¿ÚÙ ÙÔÓ ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘
Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔÓ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÏÈÛ˘, fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
✐
■(
■(
13 • PICCADILLY 90) (1) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜
fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È (‚¿˙ÔÓÙ·˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ù· η¿ÎÈ· Ô˘
ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‚›‰Â˜)Ø ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ ÊÏ¿ÓÙ˙˜
ÛÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÚfiÌÂÓÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘ (2) ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Â¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÏÈÛ˘, ·ÈÚÓÒÓÙ·˜
ÚÒÙ· ÙȘ ÚÔ‰¤ÏϘ ÛÙÔÓ ¿Óˆ Ô‰ËÁfi (3) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ›˜ ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ Ô‰ËÁfi (4).
✐
HÏÂÎÙÚÈΤ˜ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ
✐
14 - 14a) (1) ™ÙÂÁ·ÓÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ÌÂ
ÛÈÏÈÎfiÓË, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ
ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· ¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ì‹Î·Ó ÛˆÛÙ¿
̤۷ ÛÙȘ ‰ÔΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜ (2) Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ٷ ÌÂ
ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‚›‰Â˜ Î·È Ô‰ÔÓو٤˜ ÚÔ‰¤Ï˜ (3).
(4) ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ›Ûˆ, ÛÙÂÁ·ÓÔÔÈ‹ÛÙ Ì ÛÈÏÈÎfiÓË ÙȘ
ÁˆÓ›Â˜ Ù˘ η̛ӷ˜ ÓÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÊÚ·ÁÌfi ÌÂٷ͇
‰ÔΛ‰·˜ ÙÔ›¯Ô˘, ‰ÔΛ‰·˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ‚¿Û˘ ÓÙÔ˘˜.
■(
■ ¶ÏËÛÈ¿ÛÙ ÙËÓ Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜ ÛÙË ÁˆÓ›· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.
✐
■(
17) ™˘Ó‰¤ÛÙ 2 ‡ηÌÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ 1 ̤ÙÚÔ˘ (‚Ï.
ÎÂÊ. “¶ÚÔÂÚÁ·Û›Â˜”) ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ Î·È ÛÙ· Ú·ÎfiÚ
ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘.
✐
3a, 3b) ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· (Ô˘
ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯·ÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÈÊfiÓÈ) Ì ÙËÓ Ô‹
·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ Î·È ÛÙÂÁ·ÓÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÌÂÏÒ˜
(ÛÈÏÈÎfiÓË, ÊÏ¿ÓÙ˙·, ÎÙÏ.).
■(
✐
■ (
15 - 15a) (1) ∂ϤÁÍÙ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ηıÂÙfiÙËÙ· ηÈ
·ÏÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘Ø Â¿Ó Î·Ù·ÛÙ› ··Ú·›ÙËÙË Ì›·
ÂӉ¯fiÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË, ¤̂ÂÙ ÛÙȘ ‚›‰Â˜ ÙˆÓ ÚÔ‰ÂÏÏÒÓ (2).
(3) µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· Ì·ÁÓËÙÈο ·ÚÂÌ‚‡ÛÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÛÙ· ÚÔÊ›Ï ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÚfiÌÂÓÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘ (‹ ÙˆÓ
Û˘ÚfiÌÂÓˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ) ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù¤ÏÂÈ·. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË
ÂÚ›ÙˆÛË, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ͇ÏÔ˘ Î·È ÂÓfi˜
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ˘ ÛÊ˘ÚÈÔ‡, οÓÙ ٷ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó.
■ BȉÒÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÙÔ˘ ÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ú·ÎfiÚ Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î·È ‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ.
TÔ ÊÈÏÙÚ¿ÎÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÙ ÛÙÔ Ú·ÎfiÚ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘.
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÈÛÙ¿ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ. “AÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ʇÛ˘”.
TÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÒÓ
✐
■ (
27) ™ÙÔ ÌÔÓ٤Ϸ TT, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÙÔ˘
ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Î·È , ·ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ,
Í·Ó·ÎÏ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ÛÊ›ÍÙ ηϿ ÙÔ
ÛÙ˘ÈÔıÏ›ÙË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë
Ï‹Ú˘ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi.
µÂ‚·Èˆı›ÙÂ, ›Û˘, fiÙÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜,
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÂÁοÚÛȘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ‰ÔÎÔ‡˜.
✐
■(
16) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ¤˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙÔ Û¯‹Ì· (1). √È Ô¤˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÒÓ Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
Ó· οÓÂÙ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜,
·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi
ÙÔ ‰¿Â‰Ô, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ¤˜ Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó
Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‚¿Û˘ Î·È Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ
22).
ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¿ÓÂÏ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ (
✐
■ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó·Ó Ï‹ÚË ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ·ÎÏÔ ÙˆÓ
‰È·ÊfiÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÂϤÁÍÙ ÙË ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ· Ù˘
·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ, ÙˆÓ
ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ (ÛÙ· ÛËÌ›· Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜) Î·È ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ
Ô˘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÛÈÏÈÎfiÓË.
√È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ✐ 16
 ¶ƒ√™√Ã∏:
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ‰¿Â‰· Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ οıÂÙ·
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
34
™‡Ó‰ÂÛË (ÂӉ¯fiÌÂÓË) ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡
✐
22 - 22a) ∞ÊÔ‡ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ¿ÓÂÏ ÂÈıÂÒÚËÛ˘
Â›Ó·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ‹, Ì ٷ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ·
(·fi ¿Óˆ) Î·È Ì ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙË ‚¿Û˘ (·fi οو) (1),
ÙÚ˘‹ÛÙ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ô‰ËÁfi ÙȘ
Ô¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ (2).
™ÙÂÚÂÒÛÙ Ì ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‚›‰Â˜ Î·È ‚¿ÏÙ ٷ Ï·ÛÙÈο
η¿ÎÈ·.
(3) ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ÛÈÏÈÎfiÓË ÛÙËÓ ¤ÓˆÛË ÌÂٷ͇ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Î·È
È¿ÙÔ˘.
■(
✐
27),
˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË “ALL” Î·È Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ·ʤ˜ Û ËÚÂÌ›·
·ÓÔȯ٤˜ ÂÓfi˜ ÚÂϤ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô ÂÁηٷÛÙ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó·
Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ (¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢). ∏
ÁÚ·ÌÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
■ ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ (
✐
2a, 2b) ™Ù· ÌÔÓ٤Ϸ TT, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹
¿Óˆ ÛÙË Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜ ηٿ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿Óˆ Ô‰ËÁfi
·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ›Ûˆ ¯Â›ÏÔ˜ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜.
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜.
■ (
■ ŸÙ·Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË ·ÙÈ¤Ù·È ÙÔ ÎÔ˘Ì› “Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜”, ¤Ó·
ÚÂϤ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ,
ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÎÏ‹Û˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ / ¤ÎÙ·ÎÙ˘
·Ó¿Á΢, ÁÈ· 15 ÂÚ›Ô˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. H ‰È¿Ù·ÍË
ÂȉÔÔ›ËÛ˘ (ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ, ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, Ï·ÌÙ‹Ú·˜ Û‹Ì·ÓÛ˘,
ÎÙÏ.) ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Â›Ù Ì Ú‡̷ 220/240 V, ›ÙÂ
Ì Ú‡̷ ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘, ·ÏÏ¿ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÚÚfiÊËÛË
Ú‡̷ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ›ÛË Ì 10A.
■ B‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ù fiÏ· Ù· ¿ÛÚ· η¿ÎÈ·
¿Óˆ ÛÙȘ ÂÌÊ·Ó›˜ ‚›‰Â˜.
¶ÚoÙÔ‡ ·Ú·‰ÒÛÂÙ ÙËÓ Î·Ì›Ó· ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó
Ó· οÓÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ·ÎÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(fiϘ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜).
■ H Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·fi ·˘Ù¿
ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ H 05 VV-F 2x2,5 mm2. H ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘
ηψ‰›Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÛÙ˘ÈÔıÏ›Ù˘ ÙÔ˘
ηψ‰›Ô˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ
··Ú·›ÙËÙÔ ‚·ıÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜ (ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ· ·fi ÓÂÚfi) Ô˘
ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
AÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ʇÛ˘
√È Î·Ì›Ó˜ ÓÙÔ˘˜ “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 Î·È Piccadilly 90 Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›˜ Û˘Û΢¤˜, ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ
ÚfiÙ˘· EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014 Î·È TS 2000/01,
Î·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·fi ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ TÜV. OÈ
Û˘Û΢¤˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË
̤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
H ÙÔÔı¤ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜,
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜
ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔÈ ÂÁηٷÛٿ٘.
°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÚÔÛÙ·Û›· ·fi Ù˘¯fiÓ ÂÈÛÚÔ¤˜
몇 ÓÂÚÔ‡,
Ô ÛÙ˘ÈÔıÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘
“Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜” ¤¯ÂÈ ÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì ¤Ó·
ÒÌ·. A˘Ùfi ÙÔ ÒÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂÙ ÌfiÓÔ ·Ó
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË “ALLARME” (Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜).
™ÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô
ÂÁηٷÛÙ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ
몇 O˘ÏÈÎÒÓ
Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
✐
ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
fiÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë Û˘Û΢‹ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘
ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ϋÚË
·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
■(
18) º¤ÚÙ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜ ÛÙË ÁˆÓ›·
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘, ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ (1)
Î·È ÌÂÙ¿ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ (2).
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ Â‡Î·ÌÙÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ηÏ҉ȷ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ
̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙÔ›¯Ô˘ ηÈ
Ï·ÈÛ›Ô˘.
OÈ Î·Ì›Ó˜ ÓÙÔ˘˜ “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 ηÈ
Piccadilly 90 Â›Ó·È Û˘Û΢¤˜ ÎÏ¿Û˘ “π” ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤Ó˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÌfiÓÈÌ· Û˘Ó‰Â̤Ó˜ (¯ˆÚ›˜
ÂӉȿÌÂÛ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ) Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÌÂ
ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Á›ˆÛ˘.
✐
19 - 19a) ∂ϤÁÍÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Î·ıÂÙfiÙËÙ· Ù˘
Û˘Û΢‹˜. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ô‰ËÁfi ÙȘ Ô¤˜ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ‹, ÙÚ˘‹ÛÙ ÙË
‰ÔΛ‰· ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ fiÏÔ Û‡ÓÔÏÔ, ÌÂ
ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‚›‰Â˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ
Ï·ÛÙÈο η¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙȘ ‚›‰Â˜.
■(
✐
21) ∞ÁÎÈÛÙÚÒÛÙ ÙÔ ¿ÓÂÏ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÛÙË ‰ÔΛ‰·
ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘ (1) Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÂ
·ʋ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ‹ (2).
■(
™Ù· ÌÔÓ٤Ϸ TT ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ηÈ
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ “Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜”, Ô˘
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÙÔ ÎÔ˘Ì› ( ). AÓ ÙÔ Û›ÙÈ
‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÚ·ÌÌ‹ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡/ÎÏ‹Û˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢,
·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜ Î·È Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ.
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ Î‡Îψ̷ Á›ˆÛ˘ ÙÔ˘
몇 HÎÙËÚ›Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜
Î·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û·
ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
✐
20) •ÂÙ˘Ï›ÍÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ Á›ˆÛ˘ (ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi)
Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ faston Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¿ÓÂÏ
ÂÈıÂÒÚËÛ˘.
■(
°È· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ì ÙË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË,
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÔÏÈÎÔ‡ ‰È·ÎfiÙË, Ô˘
35
Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÙËÚ› ÙȘ
ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿.
A˘Ùfi˜ Ô ÔÏ˘ÔÏÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘ (Ì ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜
ÚԉȷÁڷʤ˜) Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 mm ¿ÓÔÈÁÌ·
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ, Î·È Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ù¿ÛË 220240 V Î·È Ú‡̷ ¤ˆ˜ 16 A.
AÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ‹ ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ‹ ̤ÚË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜, Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËηÓ,
·Ô‰ÂÛ̇ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ K·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ı‡ÓË.
H ÂÈÛ΢‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÌË ÁÓ‹ÛÈ·
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Jacuzzi Europe
S.p.A.
몇 ™Â Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ηÈ
Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ̤ÚË Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οÔÈÔ
ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË Û˘Û΢‹.
√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
H ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È Û˘Û΢ÒÓ (Ú›˙˜,
‰È·ÎfiÙ˜, ÎÙÏ.) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÙÔ˘ ÏÔ˘ÙÚÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË
Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜
Ù˘ οı ¯ÒÚ·˜. EȉÈÎfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ËÏÂÎÙÚÈο ̤ÚË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜, ÛÂ
27).
·fiÛÙ·ÛË 60 ÂÎ. Î·È ‡„Ô˜ 225 ÂÎ (
°È· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘,
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ Ì ¤Ӊ˘ÛË, Ù·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚ˘
ÔÈfiÙËÙ·˜ ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ H 05 VV-F 3x2,5 mm2.
Ã∂πƒ√∫π¡∏∆∂™ §∂π∆√Àƒ°π∂™
TÔ NÙÔ˘˜
∏ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ηÈ
ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ∞ÚΛ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙÔ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ.
✐
TÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
∆·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· Ù˙ÂÙ (Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ·) Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÔ›¯ˆÌ·.
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
몇 H‰È·ı¤ÙÂÈ
¤Ó· ‰È·ÊÔÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË ÈÛ¯‡Ô˜ 0,03 A.
√ ηٷÚÚ¿ÎÙ˘
ƒÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· Ù˙ÂÙ (ÛÙ·ıÂÚ¿) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi
ÙÔ Î¿ıÈÛÌ·.
OÈ Î·Ì›Ó˜ ÓÙÔ˘˜ “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 ηÈ
Piccadilly 90 ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
, ÁÈ· ÙËÓ
Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ
·fi ·˘Ù¤˜ Ì ÙÔ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (Á›ˆÛË), fiˆ˜
ÚԂϤÂÙ·È ·fi Ù· ÚfiÙ˘· EN 60335.2.60.
TÔ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Ï¿Ù˘
∆·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· Ù˙ÂÙ (Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ·) Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ Ï¿Ù˘.
∏ “ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÛÙ· fi‰È·”
∂ÎÙfiÍ¢ÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi ¤Ó· ÛÙfiÌÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ
οıÈÛÌ·. ¶Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘
ÓÂÚÔ‡.
H JACUZZI EUROPE S.p.A. ·ÚÓÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ı‡ÓË, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘:
H ÙÔÔı¤ÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÌË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ηÈ/‹ ·fi Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.
¢ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ÚfiÙ˘· Î·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ
ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ
¯ÒÚ· fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë Û˘Û΢‹.
¢ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
XÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌË Î·Ù¿ÏÏËÏ· ηÈ/‹ ÌË
ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ˘ÏÈο.
√È Î·Ì›Ó˜ ÓÙÔ˘˜ “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 ηÈ
Piccadilly 90 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ηÓfiÓ˜.
■ ∏ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÙˆÓ Ù˙ÂÙ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ÌÔÚ› Ó·
ÌÂÙ·‚ÏËı› ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ: ¢ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·,
ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì›· ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ù‡Ô˘ ‚ÂÓÙ¿ÏÈ·, ÂÓÒ
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·, Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÈÔ
Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË. ∂›Û˘, Ù· Ù˙ÂÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì›·
ÎÏ›ÛË ÂÚ›Ô˘ 7Æ, ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ
‚·ıÌfi ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ
ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‹ ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜
‰È·Ù¿ÍÂȘ ηٿ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ·fi ¤ÌÌÂÛË ‹ ¿ÌÂÛË
·ʋ, ‹ ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, ‰È·ÚÚÔ¤˜
Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ·Î·ÓfiÓÈÛÙ˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘.
36
∞Ó Ë Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·¤ÚÈÔ, Û·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ӷ
ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜, Ë ÔÔ›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯fiÌÂÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™ §∂π∆√Àƒ°π∂™
√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ TT.
TÔ ¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ)
√ ·ÎÏÔ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·Ï¿ÙˆÓ
O Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ (·Ï¿ÚÌ)
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ô˘
 ‰ÂÓ
Â›Ó·È ˘fi ›ÂÛË.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Û·˜
Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡
Â›Ó·È Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù˙ÂÙ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÛÙ·
24,26):
fi‰È·, Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ (
√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡
¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ (΢ÎÏÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜) Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÔ›¯ˆÌ·,
¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·.
✐
■ ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ÛÙÂÊ¿ÓË (1) ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÈÌ‹. ∏
ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
(Ì ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÓÂÚÔ‡)
ÛÙÂÊ¿ÓË ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÌÏÔοÚÂÈ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ 38 ÆC. °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜
ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (1a), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ë ÛÙÂÊ¿ÓË.
ªÔÓ٤Ϸ Ì ·Ïfi ·Ó·Ì›ÎÙË Î·È ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜ 5 ı¤ÛˆÓ
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Û·˜
Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· fiˆ˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÛÙ· fi‰È·, Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜
23,25):
ÙÚfiÔ (
몇
✐
∏ ̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÈÁ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 60 ÆC.
■ ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡,
■ ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (3) ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÛÙË ı¤ÛË
“ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ô‰ÈÒÓ” (8).
Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (3) ÛÙË ı¤ÛË “ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÛÙ· fi‰È·” ηÈ
ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (2), ÁÈ· Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi.
■ ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ì›ÎÙË (1), ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔ‹
■ ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·,
ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜ (3) ÛÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
√È 5 ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜, Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ì ٷ
·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ۇ̂ÔÏ· ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ›ӷÈ: ÓÙÔ˘˜ (4),
ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ (5), ηٷÚÚ¿ÎÙ˘ (6), ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
Ï¿Ù˘ (7), ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÛÙ· fi‰È· (8).
몇
∏ ̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÈÁ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 60 ÆC.
■ ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·,
∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È ‰‡Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·: ·ÚΛ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ‰‡Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ (ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó· ÎÏÈÎ). ∞Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Ï¿Ù˘ Î·È ÙÔÓ
ηٷÚÚ¿ÎÙË, Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·
24,26 ). ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ
ۇ̂ÔÏ· (6) Î·È (7) (
˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ
·Îψ̷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· Ù˙ÂÙ
Ï¿Ù˘ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË.
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜ (3) ÛÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
√È 5 ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜, Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ì ٷ
·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ۇ̂ÔÏ· ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ›ӷÈ: ÓÙÔ˘˜ (4),
ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ (5), ηٷÚÚ¿ÎÙ˘ (6), ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
Ï¿Ù˘ (7), ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÛÙ· fi‰È· (8).
✐
∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·: ·ÚΛ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘
ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
(ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó· ÎÏÈÎ). ∞Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ı¤ÏÂÙ ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Ï¿Ù˘ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË,
Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ۇ̂ÔÏ· (6) ηÈ
23,25. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ı· ¤¯ÂÈ
(7) (
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Î‡Îψ̷ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· Ù˙ÂÙ Ï¿Ù˘ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË.
몇
✐
몇
ªÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË, Ó· ı˘Ì¿ÛÙ ӷ ÎÏ›ÓÂÙ ÙÔÓ ·Ó·Ì›ÎÙË.
ªÔÓ٤Ϸ Ì ıÂÚÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·Ì›ÎÙË, ÚÔ˘ÌÈÓ¤ ‰È·ÎÔ‹˜
Î·È ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜ 5 ı¤ÛˆÓ
™Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ·˘Ù¿, Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡
Â›Ó·È ÈÔ ·Ï‹, ÁÈ·Ù› ¿Óˆ ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÛÙ·ÙÈÎÔ‡
·Ó·Ì›ÎÙË ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜,
ÂÎÊÚ·Ṳ̂Ó˜ Û ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ (ÆC). √ ıÂÚÌÔÛÙ·ÙÈÎfi˜
·Ó·Ì›ÎÙ˘ Jacuzzi® Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ ˘fi ›ÂÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ù·¯˘ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ÓÂÚÔ‡, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 18 kW (250 kCal/min).
37
ªÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ ӷ ÎÏ›ÓÂÙÂ
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (2). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ Ì›·
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 38ÆC, Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ
·ӷʤÚÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜ ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
ªÔÚ›, ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ·
ÙÔ˘ ÌfiÈÏÂÚ, ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙË
ÛÙ¿ıÌË ·ÛÊ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÙÔ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ
ÛÙ¿ıÌ˘ ̤ÓÂÈ Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· 3 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿. ∞Ó, ηÈ
ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ÓÂÚfi ›ӷÈ
·Ó·ÚΤ˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÔÚÈÛÙÈο ηÈ
·Ú¯›˙ÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ¿‰ÂÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÌfiÈÏÂÚ.
4
1
3
∞Ó ‰È·ÎÔ› Ë ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ) ‹ ·Ó Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤ÛÂÈ
οو ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È
Î·È Ë ÂÓ‰. Ï˘¯Ó›· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘
·Ó¿Á΢. ∞Ó, ̤۷ Û 2 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿, ‰ÂÓ
·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÛÙ¿ıÌË ·ÛÊ·Ï›·˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ηÈ
ÙÔ ¿‰ÂÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÌfiÈÏÂÚ.
2
ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È·ÎfiÙË Ù˘
ÂÁηٿÛÙ·Û˘ (‚Ï. ÎÂÊ. “AÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ʇÛ˘”). ŸÙ·Ó Ë Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÌÂ
Ú‡̷, Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· (4), ÛÙËÓ ÔıfiÓË, Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË.
O ·ÙÌfi˜, fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
 ¶PO™OXH!
ÂÚ›Ô˘ 100ÆC. ŸÙ·Ó οÓÂÙ ¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ), ÌËÓ
‚¿˙ÂÙ ٷ fi‰È· ‹ ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜, ¿Óˆ
ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡ ‹, ·ÏÏÈÒ˜,
ÎÚ·Ù‹ÛÙ ٷ Û ̛· ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 cm ·fi
Ù· ÛÙfiÌÈ· ÂÍfi‰Ô˘.
∆√ Ã∞ª∞ª (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ)
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ), ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔÓ ·Ó·Ì›ÎÙË, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÓÂÚfi
·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
√ ∫À∫§√™ ∫∞£∞ƒπ™ª√À ∞§∞∆ø¡
°È· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ, Ë Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜ “Projecta by Jacuzzi ®” ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ‰Ú¿ÛË ÂÓfi˜
ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ (1 Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘
ÛÎfiÓ˘ Î·È ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ‰ÔÛÔ̤ÙÚËÛ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙË
Û˘Û΢‹), ηı·Ú›˙ÂÈ Ù· ¿Ï·Ù· ·fi ÙÔ ÌfiÈÏÂÚ.
■ ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, ¯‡ÓÔÓÙ¿˜ Ù·
·Â˘ı›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ
·fi ÙÔ Î¿ıÈÛÌ·. °È· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ, ȤÛÙ ٷ ‰‡Ô
ÙÂÚ‡ÁÈ· Ì ÙÔ ‰Â›ÎÙË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ· Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Î¿Ï˘ÌÌ· ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.
°È· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÌfiÈÏÂÚ Î·ı·Úfi, Ú¤ÂÈ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ·Ï¿ÙˆÓ ·Ó¿ 20
ÂÚ›Ô˘ ·ÎÏÔ˘˜ “¯·Ì¿Ì”.
■ ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÎΛÓËÛ˘ “I/O” (1), ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ: Ë
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
■ ªÂÙ¿ ·fi 2 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿ (Ë ÂÓ‰. Ï˘¯Ó›· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÈÔ
∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 10 ÒÚ˜: ™Â ·˘Ùfi ÙÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ (·Ï¿ÚÌ), ·ÏÏ¿ fi¯È ÙÔ ¯·Ì¿Ì
(·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ). ∂›Ó·È, ›Û˘, ‰È·ı¤ÛÈ̘ Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
“Ì ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÓÂÚÔ‡”(ÓÙÔ˘˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ Ï¿Ù˘ ηÈ
ηٷÎfiÚ˘ÊÔ, ηٷÚÚ¿ÎÙ˘).
·ÚÁ¿) ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ, ·Ú¯›˙ÂÈ
Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ô ·ÙÌfi˜, ·fi ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi
οıÈÛÌ·.
■ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ï‹ÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 40 ÏÂÙ¿.
ªÔÚ›Ù fï˜ Ó· ÙË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ fiÔÙ ı¤ÏÂÙÂ, ·ÙÒÓÙ·˜
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ “I/O”.
■ ª¤Û· ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Ï·ÛÙÈÎfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ô˘ Û·˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ,
■ ∏ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ) ›ӷÈ
ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·Ï¿ÙˆÓ: Ú›ÍÙ ¤Ó·
Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ ÛÎfiÓ˘ ̤۷ Û 0,75 Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ (ÊÈ¿ÏË Î·È 1
Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È).
∞ӷη٤„Ù ηϿ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÁÈ· Ó· ÌË Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó
ıÚfiÌ‚ÔÈ.
ÂÚ›Ô˘ 20 ÏÂÙ¿, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¤¯ÂÈ
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙ· 40 ÏÂÙ¿.
√ ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ
·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡ ‹ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó
·˘ÍËı› Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡.
■ µÂ‚·Èˆı›Ù ÚÒÙ· fiÙÈ Ë Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ú‡̷ (ÂÓ‰.
몇
ªfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ), ÌËÓ
ÎÏ›ÓÂÙ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È·ÎfiÙË ÁÈ· 2 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÏÂÙ¿,
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηı·ÚÈÛÙ› Î·È Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌfiÈÏÂÚ. ∞Ó
‰È·ÎÔ› ÙÔ Ú‡̷ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯·Ì¿Ì
(·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ), Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fiÙ·Ó Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Ú‡̷, Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙË
Û‚‹ÛÂÙ ¿ÏÈ. ∞Ê‹ÛÙ ÙËÓ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÚΛ ÁÈ· ÙÔ ¿‰ÂÈ·ÛÌ· Î·È ÙÔÓ
ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌfiÈÏÂÚ.
Ï˘¯Ó›· ·Ó·Ì̤ÓË) Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÁÈ· 2 ÂÚ›Ô˘
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (3): Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜.
■ ∞ÓÔ›ÍÙ ÙË ı˘Ú›‰· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηı›ÛÌ·ÙÔ˜
Î·È ¯‡ÛÙ ̤۷ ÙÔ ˘ÁÚfi.
∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· Û 2 ÏÂÙ¿, ·fi
몇 ÙËÓ
ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ
‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È.
38
ŸÙ·Ó οÓÂÙ ¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ), Ë Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Û·˜, ›ӷÈ
ÂÚ›Ô˘ 45ÆC, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 20ÆC.
■ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·
ÂÎÎÂÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌfiÈÏÂÚ. ∆Ô ÌfiÈÏÂÚ Ï¤ÓÂÙ·È ÌÂ
ηı·Úfi ÓÂÚfi, ÙÔ ÔÔ›Ô, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÎÎÂÓÒÓÂÙ·È.
■ ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·Ï¿ÙˆÓ
ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ: ŸÙ·Ó Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÛÙË ÔıfiÓË ·‡ÛÂÈ
Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË ÛÙ·ıÂÚ¿,
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¯·Ì¿Ì Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË.
MË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÓÂÚfi Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi
60ÆC: ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Êı·ÚÔ‡Ó Ù· ˘‰Ú·˘ÏÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù·.
EÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·Ï¿ÙˆÓ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, ηٿ ÙËÓ
몇 ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ¯¿ÓÂÙ·È Ë “ÌÓ‹ÌË”
MÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ “Ì ÂÎÙfiÍ¢ÛË
ÓÂÚÔ‡”, ÎÏ›ÓÂÙ ÙÔÓ ·Ó·Ì›ÎÙË Î·È/‹ ÙÔ ÚÔ˘ÌÈÓ¤. ™·˜
Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ, ›Û˘, Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘
ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË ÚÔ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË “ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÛÙ· fi‰È·” (
23,24,25,26).
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. ŸÙ·Ó ·ӤÏıÂÈ ÙÔ Ú‡̷, ÙÔ
˘ÁÚfi ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·Ï¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ
ÌfiÈÏÂÚ ÂÎÎÂÓÒÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· (ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜).
∞Ó fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 8 ÒÚ˜ ·fi
ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ Â·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ.
✐
MÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ), ÎÏ›ÛÙ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi
‰È·ÎfiÙË (‚Ï. ÎÂÊ. “AÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜
ʇÛ˘”).
O ™À¡∞°∂ƒª√™ (∞§∞ƒª)
AÓ Ë Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi Ô˘
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· ÓÂÚÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘
Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·¤ÚÈÔ Î·È Ì ڇıÌÈÛË ÊÏfiÁ·˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡
Ù‡Ô˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ
Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ηÈ, ηٿ
Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ.
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÊÏfiÁ·˜, Û·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ηϤÛÂÙÂ
οÔÈÔÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÊÏfiÁ·˜ ÙÔ˘ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Â˘ı›·˜ Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ
·Ó·Ì›ÎÙË Ù˘ η̛ӷ˜ ÓÙÔ˘˜.
OÈ È¤ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ (˙ÂÛÙfi ηÈ
ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi) Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ
ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜. AÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
›ÂÛ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÛˆÛÙ‹
Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
■ ¶·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ (2), ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË
ÂȉÔÔ›ËÛ˘ (ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ, ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, Ï·ÌÙ‹Ú·˜ Û‹Ì·ÓÛ˘, ÎÙÏ.).
∆Ô ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi Û‹Ì· ‰È·ÚΛ 15 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ÌÂÙ¿
·‡ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·. ªÔÚ›ÙÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÙÔ ‰È·Îfi„ÂÙ fiÔÙÂ
ı¤ÏÂÙÂ, Í·Ó··ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ï‹ÎÙÚÔ.
■ ∞Ó, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÙËı› ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞Ï¿ÚÌ, ›ӷÈ
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· “÷̿̔, ·˘Ù‹ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È
·Ì¤Ûˆ˜. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÙËÓ Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ, Ú¤ÂÈ Ó·
ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÂÎ Ó¤Ô˘.
■ ∞Ó, ηٿ ÙÔ “÷̿̔ (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ), ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(2), Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë Î·Ì›Ó· ‰ÂÓ
Â›Ó·È Û˘Ó‰Â̤ÓË Ì ¤Ó· ·Îψ̷ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡.
¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ
√È Î·Ì›Ó˜ ÓÙÔ˘˜ “PROJECTA by Jacuzzi®” MANHATTAN
90 Î·È PICCADILLY 90 ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È·: ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ
·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜, ηÈ
ÂȉÈο fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯·Ì¿Ì
(·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ).
AÓ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Â›Ó·È Ôχ “ÛÎÏËÚfi”, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó·
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ·ÔÛÎÏËÚ˘ÓÙ‹, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ηÈ/‹
Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÛÙ·
ÙÔȯÒÌ·Ù· Î·È ÛÙ· ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ·.
™·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ú·ÎfiÚ ÂÍfi‰Ô˘
ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ Â‡Î·ÌÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘,
Ê›ÏÙÚ· Ì ηٿÏÏËϘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (Ô˘ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó fï˜
ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi). ∂ȉÈο, ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ηı·Úfi.
∏ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È È‰È·›ÙÂÚ·, ·Ó Ë
η̛ӷ ÓÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ıÂÚÌÔÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·Ì›ÎÙË.
OÈ Î·Ì›Ó˜ ÓÙÔ˘˜ “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 ηÈ
Piccadilly 90 ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ Î·È Û˘Ó·Ê›˜ ¯Ú‹ÛÂȘ.
¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
H ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜, ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ηÈ
ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÔ˘
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜.
AÓ, ηٿ ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ηÈ/‹ ÂÈÛ΢‹˜,
¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ù˘
Û˘Û΢‹˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÓ‹ÛÈ·
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ù˘ Jacuzzi®. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô
K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢ı‡ÓË,
ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ηÈ/‹ ÂÈÛ΢‹˜.
H ¯Ú‹ÛË ‹ Ë ÂÁÁ‡ÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ ‹/Î·È Û˘Û΢ÒÓ,
fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÓÙÔ˘˜, ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓË.
O ·ÙÌfi˜, fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
 ¶PO™OXH!
ÂÚ›Ô˘ 100ÆC. ŸÙ·Ó οÓÂÙ ¯·Ì¿Ì (·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ), ÌËÓ
‚¿˙ÂÙ ٷ fi‰È· ‹ ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜, ¿Óˆ
ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡ ‹, ·ÏÏÈÒ˜,
ÎÚ·Ù‹ÛÙ ٷ Û ̛· ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 cm ·fi
Ù· ÛÙfiÌÈ· ÂÍfi‰Ô˘.
39
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
ª∂ƒ∏ ∞¶√ ª∂£∞∫ƒÀ§π∫√ ◊ ¶§∞™∆π∫√
∏
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
ÙˆÓ
ÌÂı·ÎÚ˘ÏÈÎÒÓ
ÌÂÚÒÓ
(Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜) Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË:
·ÚΛ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Ԣ‰¤ÙÂÚÔ
ηı·ÚÈÛÙÈÎfi ˘ÁÚfi.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ‰È·‚ÚˆÙÈο ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ÎÈ·,
·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Û ÛÎfiÓË, ·ÎÂÙfiÓË (·ÛÂÙfiÓ) ‹ ¿ÏÏ·
‰È·Ï˘ÙÈο.
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡ (‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi
ÙÔ Î¿ıÈÛÌ·), Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂÙÂ: ȤÛÙ ٷ ‰‡Ô ÙÂÚ‡ÁÈ·
ÚÔ˜ Ù· ̤۷ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ. ∞·ÁÎÈÛÙÚÒÛÙ ÙÔ ÁψÛÛ¿ÎÈ
·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, χÓÂÙÂ
ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ Ì ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Î·È ÌË ‰È·‚ÚˆÙÈÎfi ˘ÁÚfi.
∞Ó ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÊıÔÚ¤˜
(¯·Ú¿ÍÂȘ, ÎÙÏ.), ·Â˘ı˘Óı›Ù Û ¤Ó· K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÈ΋˜
E͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘ Jacuzzi®.
∫ƒÀ™∆∞§§∞
°È· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ
ÂȉÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.
∆∑∂∆ ∫∞∆∞∫√ƒÀº√À À¢ƒ√ª∞™∞∑ ∫∞𠶧∞∆∏™
∞Ó ¿Óˆ ÛÙ· Ù˙ÂÙ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÔ‡Ó ¿Ï·Ù·, οÓÙ ÙȘ ÂÍ‹˜
ÂÓ¤ÚÁÂȘ:
- ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· Î·È Ì¤¯ÚÈ
Ù¤ÚÌ·, Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ï›ÁÔ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙÂ
ÂÈÌÂÏÒ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‹.
- µ˘ı›ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· ηı·ÚÈÛÌÔ‡
ÙˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ ηÈ, ÌfiÏȘ ηı·Ú›ÛÂÈ, Í·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ
¿Óˆ ÛÙÔ Ù˙ÂÙ.
ª¶∞∆∞ƒπ∞
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·Ï¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ
Ì·Ù·Ú›·, ·ÚΛ Ó· ÛÙÂÁÓÒÓÂÙ ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ÌÂÙ¿
·fi ÙË ¯Ú‹ÛË. ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·,
·ÚΛ Ó· ÙËÓ ÂÚ¿ÛÂÙ Ì ¤Ó· ·Ó› Ô˘ ¤¯ÂÙ ÌÔ˘ÛΤ„ÂÈ ÌÂ
Û·Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Í‚Á¿ÏÙ ÙËÓ Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi
Î·È ÛÎÔ˘›ÛÙ ÙËÓ.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ‰È·‚ÚˆÙÈο ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ÎÈ·,
·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Û ÛÎfiÓË, ·ÎÂÙfiÓË (·ÛÂÙfiÓ) ‹ ¿ÏÏ·
‰È·Ï˘ÙÈο.
°È· fiϘ ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ (ÂÈÛ΢‹˜),
Ë Jacuzzi Europe S.p.A. Û·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ó· ·Â˘ı‡ÓÂÛÙ ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ∫¤ÓÙÚ· ∆¯ÓÈ΋˜ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘.
40
Info
■(
5) Aseta alusta vaakatasoon osoitetulle korkeudelle
tukijalkojen avulla ja lukitse ne oikealle korkeudelle. Säädä myös
keskimmäistä tukijalkaa tarpeen mukaan.
✐
“Projecta by Jacuzzi®” suihkukaappeja MANHATTAN 90 ja
PICCADILLY 90 on saatavana takaa sekä pystysuoraan tulevalla
vesihieronnalla (TURBO) sekä takaa ja pystysuoraan tulevalla
vesihieronnalla ja höyrykylvyllä (TT). Kaikki mallit voidaan toimittaa
lämpötilan termostaattisekoittimella tavallisen kahvan sijasta.
Versiossa TT on katos (kiinteä+liukuva), kun taas versiosta
TURBO se puuttuu.
Suihkukaapit on asennettava aina kulmaan jo viimeisteltyä
(päällystettyä) seinää ja lattialistaa vailla olevaa lattiaa vasten.
HUOMIO: Arvolla, joka on annettu kuvassa ✐ 5, viitataan
 toisiaan
vasten kohtisuorassa olevaan seinään ja lattiaan.
■ Siirrä alustaa, jotta voit työskennellä helpommin. Irrota letku
viemäristä, mutta ei viemäripilarista.
LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUKSEN
ALOITTAMISTA.
Seinäpaneelin asennus
Ennen aloittamista ...
■(
Suojaa alustan pohja, sillä joudut
toimenpiteet alustalla seisomalla.
suorittamaan
nämä
6) Aseta seinäpaneeli alustan kulmaukseen ja kiinnitä se
paikoilleen ruuveja, sekä tasaisia ja hammastettuja aluslaattoja käyttämällä.
✐
Varmista ennen asennuksen aloittamista, että:
✐ 7) Malleissa TT tarkista, että säiliöstä
몇 (ylivuotoputki
(1) pysyy suihkualustan yläpuolella.
■ Viemäri (Ø 40 mm) on sijoitettu seinän rajaan ja vesiliitännät on
tuleva
suoritettu loppuun (kulmaputket 90° 1/2” M; Ø syöttöputket: min.
3a, 3b).
14 mm) (
Asennusvaiheessa nämä ulostulot on liitettävä sekoitinyksikköön
(varustettu naarasliitoksilla) kahta korkean virtauskyvyn omaavaa
letkua käyttämällä (Ø sisä 10 mm) 1/2” U-N, pituus 100 cm (ei
toimiteta mukana).
■(
7) Malleissa TT kankaalla päällystetty putki, joka tulee
viemäripilarin sivuliitoksesta, on liitettävä lämminvesivaraajan/säiliön
ulostuloon muovisen pinteen avulla (löytyy ruuvipussista). Tarkista
myös, että viemäripilarin liitos on asianmukaisesti kiristetty.
suihkukaappi on varustettu termostaattisekoittimella
몇 Mikäli
(ja vesi sisältää epäpuhtauksia), suosittelemme oikean mittaisten
Lasipaneelien asennus
✐
✐
suodattimien (jotka eivät aiheuta tukoksia) sijoittamista seinään
sijoitettuihin vesihanoihin sekä kytkentäletkuihin.
1a, 1b): poista kiinteät lasipaneelit (A) (A1 - Manhattan 90),
liukuvat lasipaneelit (B) ja (B1 - Manhattan 90), liitoskulmakappaleet (C
- Manhattan 90), alemmat liukuohjaimet (C - Piccadilly 90) ja ylemmät
liukuohjaimet (C1 - Piccadilly 90), kaksi kompensaattoria (D) ja (D1),
kahvat (E), lasipaneelin tukikehys (F - Piccadilly 90), molemmilta puolilta
kiinnittyvät tiivisteet (G) sekä ruuvipussi pakkauksesta.
■(
✐
■ Mallin TT yhteydessä varmista, että kytkennät on suoritettu
sähköverkkoon ja maadoitukseen (
3a, 3b). Noudata
sähköasennuksen yhteydessä huolellisesti ohjeita, jotka on annettu
kappaleessa “Sähköturvallisuus”. Noudata ennen kaikkea
ohjeita, jotka on annettu taulukossa “Tekniset ominaisuudet”.
✐
8 • MANHATTAN 90) Asenna kahvat osoitetulla tavalla (1).
Kiinnitä tämän jälkeen tiivisteet liukuvien lasipaneelien (2) yläosaan
ja aseta ne kiinteiden lasipaneelien ohjaimille.
■(
✐
■ Mikäli haluat kytkeä suihkukaapin hälytyspiiriin, hanki myös
kaksinapainen kaapeli (katso kap. “Hälytyksen kytkentä”).
9 • MANHATTAN 90) Yhdistä nämä kaksi osaa muovisia
liitoskulmakappaleita ja osoitettuja ruuveja (1) käyttämällä. Sijoita
huput ruuvien päälle. Poista kaksipuolisen tiivisteen suojakelmu ja
aseta tiiviste ylempien liukuohjainten sekä kulmakappaleen uriin (3).
■ (
moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, että
몇 Suihkukaapin
vedenpaine on tasapainoinen ja että veden virtaus on riittävä.
✐
Varmista myös, että putkiston läpimitta soveltuu tarkoitukseen
(katso taulukkoa “Hydrauliset ominaisuudet”).
10 • PICCADILLY 90) Ota kiinteä lasipaneeli ja levitä kaksi
silikoniviivaa osoitetulla tavalla (ylös ja alas) niille osille, jotka
kiinnittyvät ohjaimiin.
■(
✐
Suihkualustan asennus
Varmista ennen kaikkea, että alustan päällä olevat seinät ovat
kohtisuorassa.
Kompensaattorien
avulla
voit
korjata
suoruusvirheitä aina 10 mm saakka. Tätä suuremmat virheet
4a) tai
voidaan korjata käyttämällä sopivia välikealuslevyjä (
irrottamalla alustan seinästä (
4b).
✐
11 • PICCADILLY 90) (1) Aseta kiinteä lasipaneeli tämän
jälkeen liukuohjaimille ja kiinnitä se osoitetuilla ruuveilla.
(2) Poista kaksipuolisen tiivisteen suojakelmu ja kiinnitä tiiviste
ylemmän ohjaimen uriin.
■(
✐
✐
■(
3a, 3b) Aseta suihkualusta asennuskulmaan ja liitä letku (ei
toimiteta mukana) alustan viemäripilariin. Tiivistä kaikki liitoskohdat
huolellisesti silikonilla.
✐
■(
12 • PICCADILLY 90) Ota lasipaneelin tukikehys ja kiinnitä
se liukuohjaimille osoitetulla tavalla.
✐
■ (
13 • PICCADILLY 90) (1) Asenna kahvat paikoilleen
osoitetulla tavalla (aseta huput lopuksi ruuvien päälle). Sijoita
tiivisteet liukuvan lasipaneelin (2) yläosaan ja asenna se
liukuohjaimille. Aseta pyörät ensin ylemmälle ohjaimelle (3) ja
tämän jälkeen liukukengät alemmalle ohjaimelle (4).
tässä vaiheessa viemäripilarin ja letkun liitoksen
몇 Tarkista
vesitiiviys. Kytke letku väliaikaisesti seinän ulostuloaukkoon
✐
3a, 3b), kaada sangollinen vettä alustalle ja pidä
(
lattiakaivon sivuun kytkettyä kankaalla päällystettyä putkea
ylhäällä (malli TT).
✐
41
■ (
14 - 14a) (1) Levitä silikonia suihkualustan kulmiin
osoitetulla tavalla. Aseta lasipaneelit tämän jälkeen alustalle ja
tarkista, että ne asettuvat seinän tukikehykseen (2). Kiinnitä ne
paikoilleen osoitetuilla ruuveilla ja hammastetuilla aluslaatoilla (3).
(4) Asetu suihkukaapin taakse ja levitä silikonia suihkukaapin kulmiin,
jotta saat muodostettua esteen seinän tukikehyksen, lasipaneelin
tukikehyksen ja suihkualustan välille.
■ Kiinnitä suihkun letku seinässä olevaan liittimeen ja kiinnitä suihku
✐
sen toiseen päähän. Aseta suodatin seinässä olevan liittimen sisään.
Seuraa tarkasti ohjeita, jotka on annettu kappaleessa
“Sähköturvallisuus”.
27) Malleissa TT poista rasian kansi ja suorita kytkennät
loppuun. Sulje kansi huolellisesti toimenpiteiden suorittamisen
jälkeen ja kiristä kaapelinkiristin huolellisesti, jottei rasian sisään
pääse vettä.
Varmista myös, ettei sähköjohto ole metallipalkkien välittömässä
läheisyydessä.
■ (
✐
15 - 15a) (1) Tarkista, että lasipaneeli on täysin
pystysuorassa ja liukuu vaivatta. Säädä suoruutta tarvittaessa
pyörissä olevia ruuveja käyttämällä (2).
(3) Varmista, että yhden tai useamman liukuvan lasipaneelin
sulkemisprofiileille asennetut magneettiset tiivisteet ovat asettuneet
hyvin paikoilleen. Lyö ne tarvittaessa loppuun asti paikoilleen puista
kappaletta ja kumivasaraa käyttämällä.
■ (
✐
■ Suorita eri toimintojen täydellinen tarkistus. Tarkista etteivät viemäri,
lasipaneelien tiivisteet, silikoniliitokset, putkistot tai liitokset vuoda.
Hälytyksen (mahdollinen) liitäntä
Kompensaattoreiden asennus
Malleihin TT voidaan kytkeä "hälytys", joka löytyy näytöltä
näppäimen ( ) alta. Mikäli asunnosta löytyy hätäkutsupiiri, se
voidaan liittää suoraan suihkukaappiin ja sitä voidaan ohjata
kyseisen näppäimen avulla.
16) Aseta kompensaattorit kuvatulla tavalla (1).
Kompensaattoreissa olevien urien ansiosta niitä voidaan siirtää jonkin
verran vaakatasossa, mutta laske etäisyys lattiasta huolellisesti siten,
että kompensaattorit sijoittuvat täysin samaan linjaan alustan
alemman reunan sekä lasipaneelien ja tarkistuspaneelin yläreunan
22).
kanssa (
■(
✐
27) sisällä on kaksi liitintä, jotka on merkitty
kirjoituksella “ALL”, jotka vastaavat releen normaalisti avoimia
kytkimiä. Asentaja pystyy liittämään näihin hätäkutsupiirin, jonka on
oltava asennusmaassa voimassa olevien normien mukainen.
■ Sähkörasian (
✐
✐
Arvolla, joka on annettu kuvassa ✐ 16 viitataan
 HUOMIO:
toisiinsa kohtisuorassa oleviin seiniin ja lattiaan.
■ Näytön hälytyspainiketta painettaessa elektronisen rasian sisällä
Muista, että kompensaattorien avulla voit korjata
suoruusvirheitä aina 10 mm saakka. Tätä suuremmat virheet
voidaan korjata käyttämällä sopivia välikealuslevyjä tai
4a ja 4b).
irrottamalla alusta seinästä (
oleva rele aktivoi hätäkutsulaitteen 15 sekunnin ajaksi. Hälytyksen
ilmoitin (äänimerkki, summeri, merkkivalo, jne.) voidaan liittää sekä
220/240 V sähkönsyöttöön, että matalajänniteliitokseen, mutta
sähkökulutuksella joka on maks. 10 A.
Pidä kompensaattoreita kohtisuorassa täysin seinää vasten ja
merkitse jokaisen kolmen uran keskipiste (2). Poista
kompensaattorit, poraa ja aseta kuusi paisuntatulppaa (4)
paikoilleen.
Aseta kompensaattorit porattujen reikien kohdalle ja tarkista että ne ovat
kohtisuorassa. Kiinnitä osoitetuilla ruuveilla ja aluslaatoilla (5).
■ Hälytyspiirin liitos on suoritettava kaapelilla jonka ominaisuudet
✐
eivät alita tyyppiä H 05 VV-F 2x2,5 mm2. Tämän kaapelin käyttö on
välttämätöntä sillä se takaa, että rasiaan asennettu kaapelinkiristin
kykenee tarjoamaan normien mukaisen suojan (vesitiiviys).
ulostulon kaapelinkiristin suljetaan korkilla jo
몇 Hälytyksen
tehtaalla, ettei siihen pääse vettä. Tämän korkin saa poistaa
Voit mitata kompensaattoreiden oikean paikan
 TÄRKEÄÄ:
seinillä (sekä korkeuden että etäisyyden seinän kulmasta)
ainoastaan "HÄLYTYS" liitoksen suorittamisen yhteydessä.
helpommin, jos asetat suihkukaapin asennuskulmaan ja
merkitset lyijykynällä kompensaattorien tarkan paikan. Tällä
tavoin joudut kuitenkin poistamaan suihkukaapin uudelleen
paikaltaan (jotta voit porata reiät kompensaattorien kiinnitystä
varten), mutta vältyt toisaalta mahdollisilta arvojen
mittausvirheiltä, jotka voivat johtua seinien ja/tai seinän-lattian
mahdollisista kohtisuoruuksien heitoista.
Seinään kiinnitys
18) Aseta suihkukaappi lopullisesti asennuskulmaan viemällä
ensin puoli (1) lähemmäksi nurkkaa ja tämän jälkeen kääntämällä
sitä (2).
Varmista, että vesiletkut ja sähköjohdot on sijoitettu hyvin seinän ja
laitteen rungon välillä olevaan tilaan.
■(
✐
Vesi- ja sähköliitännät
19 - 19a) Tarkista rakenteen kohtisuoruus vielä uudelleen,
poraa reikä lasipaneelin tukikehykseen oikeanpuoleisella
kompensaattorilla olevia reikiä apuna käyttämällä ja kokoa osat
yhteen osoitettuja ruuveja käyttämällä. Aseta muoviset huput
tämän jälkeen ruuvien päihin.
■(
✐
■ Vie suihkukaappi asennuskulman lähelle.
17) Kytke 2 yhden metrin mittaista letkua (katso kap.
“Esivalmistelut”) sekoitinyksikköön ja seinässä oleviin liittimiin.
■(
✐
■(
20) Vapauta pieni maadoituskaapeli (tasatehoinen) ja kytke
se tarkistuspaneelin sisällä olevaan liittimeen.
✐
3a, 3b) Kiinnitä letkun toinen pää (joka on jo kytketty
viemäripilariin) seinässä olevaan yleisviemäriin ja varmista, ettei se
vuoda (silikoni, o-renkaat jne.).
■(
✐
■(
21) Kiinnitä tarkistuspaneeli lasipaneelin tukikehykseen (1)
ja käännä sitä, kunnes se asettuu kompensaattoria (2) vasten.
✐
42
■(
22 - 22a) Tarkista ensin, että tarkistuspaneeli on
samansuuntainen kompensaattorin ja lasipaneelien kanssa (ylhäältä)
ja alustan reunan kanssa (alhaalta) (1) ja poraa kompensaattoriin
reikiä käyttämällä apuna tarkistuspaneelissa olevia reikiä (2).
Kiinnitä se osoitetuilla ruuveilla ja aseta muoviset huput paikoilleen.
(3) Levitä silikonia lasipaneelien ja alustan yhtymäkohtiin.
Käytä asunnon sähköjärjestelmän kytkentään eristettyä kaapelia
jonka ominaisuudet ovat vähintään tyyppiä H 05 VV-F 3x2,5 mm2.
✐
sähköjärjestelmän
몇 Kiinteistön
0,03 A differentiaalikytkimellä.
on oltava varustettu
“Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 ja Piccadilly 90 suihkukaapit
on varustettu liittimellä, joka on asennettu kehykseen ja merkitty
symbolilla
. Se on tarkoitettu ympäröivien metallimassojen
tasatehoiseen kytkentään normin EN 60335.2.60 vaatimusten
mukaisesti.
2a, 2b) Malleissa TT aseta katos suihkukaapin päälle siten,
että etummainen reuna asettuu ylemmän liukuohjaimen päälle ja
että takimmainen reuna nojaa seinän metallikehykseen.
Kiinnitä katos osoitetulla tavalla ja sijoita liukuva kupu paikoilleen.
■(
✐
huput.
JACUZZI EUROPE S.p.A. vapautuu kaikesta vastuusta seuraavissa
tapauksissa:
Esittele suihkukaapin kaikki mahdolliset toiminnot laitteen
käyttäjälle ennen laitteen luovuttamista.
Asennuksen on suorittanut ammattitaidoton ja/tai riittävää
koulutusta vailla oleva henkilö.
■ Varmista, että kaikkien näkyvien ruuvien päällä on muoviset
Asennusvaltiossa voimassa olevia kiinteistöjen sähkölaitteistoja
koskevia määräyksiä ja lakeja ei noudateta.
Sähköturvallisuus
Tässä käyttöoppaassa annettuja asennus- ja huolto-ohjeita ei
noudateta.
“Projecta by Jacuzzi®” suihkukaapit Manhattan 90 ja Piccadilly 90
ovat turvallisia. Ne on valmistettu normien EN 60335.2.60, EN
61000, EN 55014 ja TS 2000/01 mukaisesti ja ne on hyväksynyt
laaduntarkkailuliitto TÜV. Laitteet on koekäytetty jo tehtaalla,
jotta käyttäjälle voidaan taata paras mahdollinen käyttöturvallisuus.
Asennus on suoritettava pätevän asentajan toimesta, jonka on
taattava että asennusmaassa voimassa olevia säännöksiä
seurataan ja jolla on oltava riittävät valtuudet itse asennuksen
suorittamiseen.
Asennuksessa käytetään sopimattomia ja/tai laatutodistusta
vailla olevia materiaaleja.
“Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 ja Piccadilly 90 suihkukaapit
otetaan käyttöön edellä mainittujen säännösten vastaisesti.
Kaappiin suoritetaan vääriä toimintoja jotka vähentävät sen suojaastetta vesiruiskuja vastaan tai muuttavat suorien tai epäsuorien
sähköiskujen suojausta tai johtavat eristyksiin, virtamuutoksiin tai
ylikuumenemiseen.
몇 Asentajan
materiaalit,
on valittava käyttöön soveltuvat
varmistettava että työ on suoritettu
oikein, tarkastettava laitteen kytkemiseen käytetyn
laitteiston kunto sekä sen soveltuvuus. Tämä on
erittäin
tärkeää
parhaan
mahdollisen
käyttöturvallisuuden kannalta.
Laitteen osia tai komponentteja muutetaan tai vaihdetaan
alkuperäisistä poikkeaviin osiin, jolloin valmistaja vapautuu vastuusta.
Laitteen korjaus on annettu valtuuttamattomien henkilöiden
suoritettavaksi tai varaosina käytetään muita kuin Jacuzzi Europe
S.p.A.:n alkuperäisiä varaosia.
“Projecta by Jacuzzi®” suihkukaapit Manhattan 90 ja Piccadilly 90
ovat luokan “I” laitteita ja ne on kiinnitettävä tukevasti ja liitettävä
pysyvästi sähkö- tai maadoitusverkkoon ilman väliaikaisia liitoksia.
몇
Toiminnot
Huoneiston sähkölaitteiden ja maadoituksen on
oltava toimintakunnossa ja yhdenmukaisia lain
asettamien säännösten sekä maakohtaisten normien
kanssa.
KÄSIKÄYTTÖISET TOIMINNOT
Käsisuihku
tämän toiminnon avulla vesisuihkun muotoa ja voimakkuutta
voidaan vaihdella. Voit valita sen yksinkertaisesti kääntämällä
valitsimen vastaavan symbolin kohdalle.
Sähköverkon liitäntää varten on asennettava moninapainen
katkaisija, joka on sijoitettava kylpyhuoneiden turvallisuussäännöksiä
vastaavalle alueelle. Tämän tyyppihyväksytyn moninapaisen
katkaisimen avausvälin on oltava vähintään 3 mm ja sen on
sovelluttava 220-240 V jännitteille ja jopa 16 A virroille.
Pystysuora vesihieronta
on varustettu samanaikaisilla vesisuihkuilla, jotka tulevat
seinämälle sijoitetuista suuttimista (voidaan säätää).
ja sähkölaitteet on asetettava
몇 Sähkökatkaisin
normien mukaisesti sellaiselle alueelle, johon
käyttäjä ei ylety suihkukaappia käyttäessään.
Putoussuihku
koostuu vesisuihkusta, joka putoaa istuimen päälle sijoitetuista
suuttimista (kiinteät).
Sähkölaitteiden ja osien asennus (katkaisimet, pistorasiat, jne.)
kylpyhuoneisiin on suoritettava asennusmaassa voimassa olevien
lakien ja normien mukaisesti. Erityisesti sähköasennuksia ei saa
suorittaa suihkukaapin ympärille 60 cm etäisyydelle ja 225 cm
27).
korkeudelle suihkukaapista (
Selän vesihieronta
on varustettu samanaikaisilla vesisuihkuilla, jotka tulevat
selkänojan alueelle sijoitetuista suuttimista (voidaan säätää).
✐
43
Jalkahieronta
koostuu vesisuihkusta, joka tulee istuimen alle sijoitetusta
suuttimesta. Erittäin hyödyllinen veden lämpötilaa säädettäessä.
Mikäli haluat esimerkiksi käyttää selän vesihierontaa ja
putoussuihkua samanaikaisesti, aseta rengasmutteri symbolien
23,25). Hieronnan voimakkuus tietenkin
(6) ja (7) välille (
heikkenee tällöin, sillä verkkoveden on virrattava sekä
selkäpuolen suuttimiin että putoustoiminnon suuttimiin.
✐
몇
Sulje sekoitin aina jokaisen käytön jälkeen.
Mallit, joissa on termostaattisekoitin, sulkuhana sekä 5asentoinen jakelija
Näissä malleissa veden lämpötilan säätö on helpompaa, sillä celsiusasteina olevat arvot (°C) on osoitettu suoraan termostaattisekoittimen
termostaattisekoitin
soveltuu
rengasmutterilla.
Jacuzzi®
kuumavesipainevaraajien
kanssa
käytettäväksi.
Tarkista
pikavedenlämmittimiä käyttäessäsi, että niiden teho on vähintään 18
kW (250 kCal/min.). Kaasukäyttöisissä malleissa suosittelemme
sellaisten mallien käyttöä, joiden tehoa voidaan muuttaa virtaavan
veden määrän mukaisesti.
■ Vesihieronnan suihkun muotoa voidaan vaihdella rengasmutterin
avulla. Myötäpäivään käännettäessä vesisuihku on viuhkamainen
kun taas vastapäivään käännettäessä vesi tulee voimakkaammin ja
suoraan. Tämän lisäksi vesisuihkuja voidaan suunnata noin 7°
neljään eri suuntaan.
 Älä käytä paineettomia kuumavesivaraajia.
Tarkista veden lämpötila jalkahieronnan suihkun avulla aina
ennen minkään toiminnon käyttöönottoa. Suorita tarkistus
24,26):
seuraavalla tavalla (
✐
ELEKTRONISET TOIMINNOT
nämä toiminnot ovat ainoastaan mallissa TT.
■ räännä nuppia (1) siten, että viitemerkki asettuu halutun arvon
kohdalle. Nupissa on turvapysäytin, joka pysäyttää lämpötilan 38 °C
asteeseen. Voit valita suuremmat lämpötilat painamalla painiketta
(1a), jolloin nuppi vapautuu.
Höyrykylpy
Kalkinesto-ohjelma
Hälytys
몇
Sekoitetun veden maksimilämpötila ei saa ylittää 60 °C.
Näitä toimintoja ohjataan pienen pyöreän muotoisen näytön avulla,
joka on sijoitettu seinämälle hanayksikön päälle.
■ mikäli haluat kokeilla veden lämpötilaa, käännä jakelijan
Käsikäyttöisten toimintojen käyttö
(vesisuihkutoiminnot)
■ kun vesi on sopivan lämpöistä, käännä jakelijan rengasmutteri (3)
rengasmutteri (3) asentoon “jalkahieronta" (8) ja käännä
sulkuhanaa (2), jolloin vettä alkaa valumaan.
haluttua toimintoa vastaavaan asentoon.
Jakelijan 5 asentoa, jotka vastaavat säätötaululla olevia symboleita,
ovat: käsisuihku (4), pystysuora vesihieronta (5), putoussuihku (6),
selän vesihieronta (7), jalkahieronta (8).
Mallit, joissa yksikahvainen vedensekoitin ja 5asentoinen jakelija
Säädä veden lämpötila haluamaasi lämpötilaan ennen minkään
toiminnon valitsemista. Suorita säätö ammeen jalkahieronnan
23,25):
suihkua käyttämällä seuraavalla tavalla (
Halutessasi voit käyttää myös kahta toimintoa samanaikaisesti:
aseta jakelijan rengasmutteri yksinkertaisesti kahden toiminnon
puoliväliin (kuulet naksahduksen). Mikäli haluat esimerkiksi
käyttää selän vesihierontaa ja putoussuihkua samanaikaisesti,
24,26).
aseta rengasmutteri symbolien (6) ja (7) välille (
Hieronnan voimakkuus tietenkin heikkenee tällöin, sillä
verkkoveden on virrattava sekä selkäpuolen suuttimiin että
putoustoiminnon suuttimiin.
✐
■ käännä jakelijan rengasmutteri (3) jalkahieronnan asentoon (8).
✐
■ Vedä sekoittimen vipua (1), jolloin vettä alkaa valumaan ja säädä
lämpötila vipua kääntämällä.
몇
Sekoitetun veden maksimilämpötila ei saa ylittää 60 °C.
Muista sulkea sulkuhana (2) aina jokaisen käytön jälkeen.
Aseta termostaattisekoittimen nuppi takaisin turvarajan
puolelle, mikäli olet käyttänyt yli 38 °C asteista vettä.
■ kun vesi on sopivan lämpöistä, käännä jakelijan rengasmutteri (3)
몇
haluttua toimintoa vastaavaan asentoon.
Jakelijan 5 asentoa, jotka vastaavat säätötaululla olevia symboleita,
ovat: käsisuihku (4), pystysuora vesihieronta (5), putoussuihku (6),
selän vesihieronta (7), jalkahieronta (8).
Elektronisten toimintojen käyttö
Halutessasi voit käyttää myös kahta toimintoa samanaikaisesti:
aseta jakelijan rengasmutteri yksinkertaisesti kahden toiminnon
puoliväliin (kuulet naksahduksen).
Varmista aina ennen elektronisten toimintojen käyttöönottoa, että
ennen
laitetta
sijoitettu
pääkatkaisin
(katso
kap.
“Sähköturvallisuus”) on päällä. Näytöllä oleva merkkivalo (4)
osoittaa myös, saako suihkukaappi sähkövirtaa.
44
Ulostulevan höyryn lämpötila on noin 100
 HUOMIO!!
°C. Varmista, etteivät jalkasi joudu höyryn
4
1
ulostuloaukkojen läheisyyteen höyrykylvyn käytön
aikana tai pidä jalkasi vähintään 40 cm etäisyydellä
suuttimista.
3
KALKINESTO-OHJELMA
Kalkin muodostumisesta aiheutuvien ongelmien estämiseksi
“Projecta by Jacuzzi®” suihkukaappi on varustettu toiminnolla, joka
erityisen puhdistusaineen ansiosta (1 pussi jauhemaista tuotetta ja
annospullo toimitetaan laitteen mukana) estää kalkkikerrostumien
muodostumisen lämminvesivaraajan sisälle.
2
Suorita kalkinpoisto-ohjelma aina joka 20 “höyrykylpy”jakson välein, jotta lämminvesivaraaja säilyy puhtaana.
HÖYRYKYLPY
Vedensekoitinta ei tarvitse aukaista höyrykylvyn käytön
yhteydessä, sillä toiminnolle tarvittava vesi otetaan
automaattisesti.
Tämä jakso kestää noin 10 tuntia. Voit käyttää tänä aikana
hälytystoimintoa, muttet höyrykylpyä. Voit joka tapauksessa
käyttää käsikäyttöisiä "vesisuihku" toimintoja (käsisuihkua,
pystysuoraa ja selän vesihierontaa ja putoustoimintoa).
■ Voit käyttää toiminnon yhteydessä myös aromaattisia öljyjä. Kaada
öljy suoraan istuimen alle sijoitettuun höyrysuuttimeen, jonka voit
poistaa paikaltaan painamalla peukalolla ja etusormella kahta
siivekettä sisäänpäin ja vetämällä samalla suutinta.
■ Valmista kalkinpoistoaine kaatamalla erityistä jauhoa sisältävä pussi
sekä 0,75 litraa vettä pulloon (toimitetaan molemmat laitteen mukana).
Sekoita liuosta ja varmista, että jauhe sekoittuu hyvin veteen.
■ Varmista ensin, että suihkukaappi saa virtaa (merkkivalo palaa).
■ Paina näytöllä olevaa käynnistyspainiketta “I/O” (1), jolloin
merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Paina noin 2 sekunnin ajan näppäintä (3), jolloin merkkivalo alkaa
vilkkumaan ja osoittaa jakson alkaneen.
■ Noin 2 minuutin kuluttua (merkkivalo vilkkuu nyt hitaammin)
alkaa veden lämmitys.
Erittäin pian tämän jälkeen höyryä alkaa tulemaan istuimen alle
sijoitetuista suuttimesta.
■ Aukaise istuimen puolen päällä oleva luukku ja kaada neste
aukkoon.
toimenpide on suoritettava 2 minuutin sisällä jakson
몇 Tämä
käynnistämisestä. Mikäli näin ei tapahdu, nestesäiliö
■ Toiminto pysähtyy 40 minuutin jälkeen, mutta voit sammuttaa sen
milloin tahansa näppäimellä “I/O”.
tyhjenee ja toiminto keskeytyy.
■ Jakson lopussa lämminvesivaraajassa oleva neste poistuu ja
■ Suosittelemme höyrykylvyn kestoajaksi 20 minuuttia, vaikka
tehtaalla ohjelmoitu kokonaisaika onkin 40 minuuttia.
Voit mennä suihkukaappiin heti höyryn tulon alkamisen jälkeen tai
vasta sen jälkeen, kun höyryn lämpötila ja määrä suihkukaapin sisällä
ovat kohonneet.
몇
lämminvesivaraaja pestään kuumalla vedellä, joka poistetaan myöskin.
■ Kalkinpoisto-ohjelma on nyt päättynyt. Voit käyttää myös
höyrykylpyä, kun näytöllä oleva merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja
alkaa palamaan pysyvästi.
Älä sammuta pääkatkaisinta alle 2 minuuttia höyrykylvyn
loppumisen jälkeen, sillä tämä estäisi lämminvesivaraajan
pesun ja tyhjenemisen. Mikäli höyrykylpy keskeytyy
sähkökatkoksen vuoksi, suosittelemme toiminnon uudelleen
käynnistämistä sähkövirran palatessa. Sammuta se vasta
sen jälkeen, kun lämminvesivaraajan pesu ja tyhjeneminen
ovat tapahtuneet.
sähköt menevät poikki kalkinpoisto-ohjelman aikana,
몇 Mikäli
jo kuluneen ajan "muisti" menetetään. Tämä tarkoittaa, että
sähkövirran palatessa lämminvesivaraajaan kaadettu
kalkinpoistoaine tyhjennetään automaattisesti (puhtauden
takaamiseksi), mutta joudut toistamaan jakson ellei jakson
käynnistämisestä ole kulunut vähintään 8 tuntia.
Voi olla, ettei vesi saavuta turvallisuustasoa lämminvesivaraajan
täyttymistä edeltävänä aikana. Tässä tapauksessa tason anturi
odottaa noin 3 minuuttia, jonka jälkeen (mikäli vettä ei ole
vieläkään riittävästi) toiminto keskeytyy ja lämminvesivaraajan
tyhjeneminen ja pesu käynnistyvät.
HÄLYTYS
■ Näppäimen (2) painamisen yhteydessä hälytyksen osoitus
aktivoituu (äänimerkki, summeri, merkkivalo jne.) ja jatkuu noin 15
sekunnin ajan. Tämän jälkeen se loppuu automaattisesti. Voit kuitenkin
keskeyttää hälytyksen osoituksen milloin tahansa painamalla
näppäintä uudelleen.
Mikäli vesi loppuu tai veden taso laskee turvallisuustason
alapuolelle höyrykylvyn aikana, toiminto keskeytyy ja näytöllä
oleva merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti ilmoittaen
hälytystilanteesta. Mikäli turvallisuustasoa ei palauteta 2
minuutin kuluessa, toiminto sammuu ja lämminvesivaraajan
tyhjeneminen ja pesu käynnistyvät.
■ Mikäli "höyrykylpy" on päällä hälytyksen käynnistymisen
yhteydessä, toiminto keskeytyy välittömästi. Tämän vuoksi joudut
aktivoimaan sen uudelleen, mikäli haluat jatkaa sen käyttöä.
45
■ Jos painat näppäintä (2) "höyrykylvyn" aikana, toiminto
Suosittelemme oikein mitoitettujen suodattimien (jotka eivät
aiheuta tukoksia) sijoittamista seinään sijoitettujen vesihanojen ja
kytkentäletkujen väliin ennen kaikkea silloin, kun vesi sisältää
erittäin paljon epäpuhtauksia.
Näiden suodattimien asennus on tarpeen ennen kaikkea
silloin,
kun
suihkukaappi
on
varustettu
termostaattisekoittimella.
keskeytyy vaikkei suihkukaappia olisikaan kytketty hälytyspiiriin.
Varoitukset ja huomiot
“Projecta by jacuzzi®” Manhattan 90 ja Piccadilly 90
suihkukaapit eivät ole leikkikaluja. Älä koskaan jätä lapsia
yksin suihkukaapin sisälle erityisesti höyrykylvyn käytön
aikana.
Kaikkien
huoltotoimenpiteiden
ja/tai
korjausten
yhteydessä on käytettävä alkuperäisiä Jacuzzi® varaosia.
Muussa tapauksessa valmistaja ei vastaa enää
vahingoista, jotka johtuvat suoritetuista toimenpiteistä.
“Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 ja Piccadilly 90
suihkukaappeja voidaan käyttää kotitalouksissa tai vastaavissa ja
ne on asennettava sisätiloihin.
Varmista, että asennuksen suorittavat ainoastaan
ammattitaitoiset henkilöt asennusmaassa voimassa
olevien lakien ja säännösten mukaisesti.
Huolto
METAKRYYLISTÄ JA MUOVISTA VALMISTETUT OSAT
Metakryylistä (esimerkiksi katos) valmistettujen osien huolto on
helppoa ja nopeaa. Käytä puhdistukseen yksinkertaisesti neutraalia
nestemäistä puhdistusainetta.
Muista, että on vaarallista käyttää tai olla
sähkökäyttöisten laitteiden läheisyydessä silloin, kun olet
suihkukaapin sisällä.

Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, jauhemaisia pesuaineita,
asetoonia tai muita liuotinaineita.
HUOMIO!! Ulostulevan höyryn lämpötila on noin 100
°C. Varmista, etteivät jalkasi joudu höyryn
ulostuloaukkojen läheisyyteen höyrykylvyn käytön
aikana tai pidä jalkasi vähintään 40 cm etäisyydellä
suuttimista.
Höyrysuuttimen puhdistuksen yhteydessä (sijoitettu istuimen puolen
alle) poista se paikaltaan työntämällä siivekkeitä sisään päin ja vedä se
paikaltaan. Irrota säiliön alaosassa oleva kieleke ja pese suutin tämän
jälkeen hankaamattomalla nestemäisellä pesuaineella.
Höyrykylvyn aikana maksimilämpötila joka saavutetaan eri
suihkukaappimallien sisällä käyttäjän rinnan korkeudella
on noin 45 °C, mikäli ympäröivän kylpyhuonetilan lämpötila
on noin 20 °C.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen suurempien naarmujen
tai vahinkojen korjaamiseksi.
Älä käytä vettä jonka lämpötila ylittää 60 °C. Vesipiirit
saattavat
vahingoittua
ja
kalkinmuodostumisen
mahdollisuus kasvaa.
LASIPANEELIT
Puhdista lasipaneelit kaupoista tarkoitusta varten saatavilla
tuotteilla.
Sulje sekoitin ja/tai sulkuhana aina sen jälkeen, kun olet käyttänyt
“vesisuihku”- toimintoa. Suosittelemme tämän lisäksi, että asetat
23,24,25,26).
jakelijan nupin “jalkahieronta"- asentoon (
PYSTYSUORAN JA SELÄN VESIHIERONNAN SUUTTIMET
Toimi seuraavasti, mikäli suuttimien pinnoille kerääntyy kalkkia:
✐
- käännä rengasmutteria voimakkaasti kokonaan vastapäivään
aina loppuun saakka. Irrota se tämän jälkeen ja puhdista keskellä
oleva reikä huolellisesti.
Sammuta pääkatkaisin höyrykylvyn käyttämisen jälkeen (katso
kap. “Sähköturvallisuus”).
Mikäli suihkukaapin kuuma vesi tulee pienen kapasiteetin
omaavasta ja mekaanisella liekin säädöllä varustetusta
kaasulämmittimestä, vedenlämmitin ei ehkä kykene tuottamaan
tarvittavaa määrää lämmintä vettä, minkä seurauksena veden
lämpötilassa tapahtuu heittoja.
Mikäli et tässä tapauksessa voi vaihtaa lämminvesivaraajaa
elektronisesti säädettävään malliin, anna ammattihenkilön lukita
vedenlämmittimen liekin säätö ja käytä lämpötilan säätöön
ainoastaan suihkukaapin vedensekoitinta.
Vesijärjestelmän (kuuma ja kylmä vesi) tulee taata
mahdollisimman tasapainoiset dynaamiset paineet. Suuret
painemuutokset saattavat estää oikean ja nopean veden
lämpötilan säädön.
- anna rengasmutterin liota kalkinpoistonesteessä ja asenna suutin
paikalleen puhdistuksen jälkeen.
HANAYKSIKKÖ
Voit välttää kalkkitahrojen muodostumisen hanayksikölle
yksinkertaisesti kuivaamalla eri osat käytön jälkeen. Mahdollisen
puhdistuksen yhteydessä voit poistaa lian saippuavedessä
kastellulla pyyhkeellä. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä ja
kuivaa.
Älä käytä hankaavia pyyhkeitä, jauhemaisia pesuaineita,
asetoonia tai muita liuotinaineita.
Suosittelemme kalkinpoistajan asentamista vesiverkostoon,
mikäli vesi on erittäin kovaa. Näin kalkkikiven muodostuminen
suihkukaapin seinille ja lasipaneeliin voidaan ehkäistä tai sitä
voidaan vähentää.
Kaikkien muiden määräaikaisten huoltotoimenpiteiden
suorittamiseksi Jacuzzi Europe S.p.A. suosittaa, että otat
yhteyden valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
46
JACUZZI EUROPE S.p.A.
Socio Unico
by
JACUZZI®
a company of Jacuzzi Brands, Inc. (USA)
S.S. Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone (PN) ITALIA
Tel + 39 0434 859111• Fax + 39 0434 85278
www.jacuzzi.eu
[email protected]
Jacuzzi UK Bathroom Products Group Plc.
Silverdale Road,
Newcastle-Under-Lyme ST5 6EL (UK)
Sales Enquiries
Tel 01782 717175 • Fax 01782 717166 Tel 01782 717275 • Fax 01782 717 245
Jacuzzi Whirlpool GmbH
Landsberger Str. 110
D-80339 München (DEUTSCHLAND)
Tel 089-50 05 98 6-0 • Fax 089-50 05 986-50
[email protected]
Jacuzzi France s.a.s.
ZA Le Vert Galant 23 Av. de L'Eguillette
BP 70673 Saint Ouen L'Aumone
95004 Cergy Pontoise (FRANCE)
Tel: 01.34.40.09.40 • Fax: 01.34.40.09.49
[email protected]
Jacuzzi Bathroom España, SL
Passeig de Gràcia, 48 1º Bis 2ª
08007 Barcelona (ESPAÑA)
Tel (93) 238 5031- (93) 238 4162 • Fax (93) 238 5032 - (93) 272 2149
[email protected]
• De gegevens en kenmerken zijn niet bindend voor de firma Jacuzzi Europe S.p.A., die zich het recht voorbehoudt alle wijzingen aan te brengen, die zij voor belangrijk houdt, zonder de plicht dit vooraf te melden of tot
vervanging.
• Jacuzzi Europe S.p.A. påtar sig inget ansvar för att bibehålla tekniska data och egenskaper, utan förbehåller
sig rätten att göra alla de ändringar som anses lämpliga utan föregående meddelande eller utbyte.
• T· ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈο ÁÈ· ÙË Jacuzzi Europe S.p.A.,
Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ıˆÚ› ··Ú·›ÙËÙ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ
˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘.
• Annetut tiedot ja ominaisuudet eivät sido Jacuzzi Europe S.p.A. yhtiötä. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden tarpeellisiksi katsomiensa muutosten suorittamiseen ilman ennakkovaroitusta tai vaihtovelvoitetta.
JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • SEPTEMBER 2006

Vergelijkbare documenten

1 - Laattapiste

1 - Laattapiste De douchecabines “Projecta by Jacuzzi®” Manhattan 90 en Piccadilly 90 zijn veilige apparaten, die gemaakt zijn in overeenstemming met de voorschriften EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014 en TS 2000/0...

Nadere informatie