Sources (portal voor journalisten en schrijvers)

Commentaren

Transcriptie

Sources (portal voor journalisten en schrijvers)
Sources (portal voor journalisten en schrijvers)
Sources is een informatie portal voor journalisten, freelance schrijvers, redacteurs,
auteurs en onderzoekers die zich met name richten op menselijke bronnen: experts
en woordvoerders die bereid zijn vragen van journalisten te beantwoorden of zich
beschikbaar stellen voor live interviews.
De Sources website www.sources.com is gebouwd rond een onderwerpindex met
een vooraf gespecificeerd vocabulaire, dat meer dan 20.000 onderwerpen bevat.
Deze index met onderwerpen wordt ondersteund door een intelligent zoeksysteem dat
journalisten helpt om hun zoektocht te richten door suggesties te doen voor
aanvullende onderwerpen die gerelateerd zijn aan hun zoektermen. Zoeken op
“kanker” bijvoorbeeld, zal termen suggereren zoals “chemotherapie,” “melanoom,”
“oncologie,” “bestraling,” “ziekten veroorzaakt door roken” en “tumoren” evenals
woorden die het woord “kanker” bevatten.
Elke referentie naar een onderwerp linkt op zijn beurt weer naar experts en
woordvoerders in en over dat onderwerp, met profielen die hun expertise beschrijven
en als het relevant is, hun aanpak van het onderwerp met hun telefoonnummer en
andere contactinformatie. Sources bevat ook lijsten met universiteiten en
onderzoeksinstituten, non-profitorganisaties, NGO’s, overheidsinstellingen, bedrijven
in de publieke sector, ondernemingen en particulieren, inclusief academici, mensen
die in het openbaar spreken en consultants.
De index met onderwerpen en de zoekmenu’s worden vertaald in het Frans, Spaans
en Duits om Sources een nog internationalere bron te maken.
Sources is gevestigd in Canada en werd opgericht in 1977 als een papieren directory
voor journalisten, redacteurs en producenten van artikelen. Het werd voor het eerst
gepubliceerd als bijlage bij het tijdschrift Content, een invloedrijk en controversieel
tijdschrift over journalistieke kritiek. Content, opgericht door Dick MacDonald in 1970
en na MacDonald’s dood in 1974 gepubliceerd door Barrie Zwicker, bekritiseerde
journalisten omdat ze voor hun verhalen altijd vertrouwden op hetzelfde magere vat
met bronnen die steeds dezelfde conventionele standpunten vertegenwoordigden.
2
Zwicker en MacDonald betoogden in Content en in hun boek “Het nieuws: binnen in
de Canadese media [1]” dat er een “verschrikkelijke eenheidsworst” was in de
berichtgeving van de media over veel belangrijke kwesties en het negeren van
andere, potentiële waardevolle perspectieven en informatiebronnen.
Zwicker besloot om iets aan het probleem te doen en in de zomer van 1977
publiceerde Content zijn eerste directory uitgave, genaamd Sources. Aangekondigd
als “een directory van contacten voor redacteurs en journalisten in Canada,”
publiceerde Sources lijsten met “informatiemedewerkers, public
relationmedewerkers, mediarelatiesmedewerkers, beleidsmedewerkers en andere
contacten voor groepen, verenigingen, federaties, vakbonden, instituties, stichtingen,
bedrijven, ondernemingen, federale, provinciale en gemeentelijke ministeries,
departementen, agentschappen en raden.” [2]
Het basisprincipe achter Sources uitleggende, zei Zwicker dat “het een cliché is dat
elk verhaal twee kanten heeft. Dat cliché is niet waar. De meeste hebben meerdere
kanten. De uitdaging voor de journalist is om alle kanten uit te zoeken. Sources kan
daarbij helpen.” [3] Vanaf het begin zag Zwicker Sources als een publieke service en
een handig hulpmiddel voor journalisten. Hij zei dat Sources zou moeten “helpen om
het systeem van de eerlijkheid van informatie te promoten. Bronnen binnen de
communicatie zijn gelijk aan andere basisbehoeften – onderdak, eten,
gezondheidszorg, bijvoorbeeld. Iedereen zou redelijke toegang tot al deze dingen
moeten hebben.” [4] Daarom, zegt hij, “proberen we in echte diversiteit te voorzien:
toegang tot mensen in grote en kleine organisaties, voor profit en non-profit, van
eenvoudig tot hightech en van langbestaande bedrijven tot net opgerichte.” [5]
Zwicker vertelde gebruikers dat “je binnen Sources zowel mainstream als alternatieve
informatie zult vinden. Sommigen zullen alternatieve informatie als partijdig
beschouwen, niet op één lijn, min of meer indirect. Hier bij Sources wordt ‘alternatief’
anders gezien, het wordt beschouwd als authentiek en substantieel, zelfs als het
normaal gesproken minder toegankelijk is. De verrassingen, de schokkende
verslagen, de vlagen van inzicht, de “aparte standpunten”, de parels van wijsheid, de
passionele tegenwerpingen, de avant-garde, het nieuws van morgen, de
voorspellingen, het ongefilterde, het opwindende, het op-andere-plaatsenonderdrukte, het memorabele, het excentrieke, het tot-in-den-treure-uitgedachte, het
3
onbenoembare in beleefd gezelschap, het buitensporige, het ongecensureerde… dit
is wat ‘alternatieve’ media bieden. We zullen alternatieve bronnen opnemen in
Sources, zover we kunnen. De drijvende filosofie is een absolute
informatiedemocratie die mogelijk wordt gemaakt door gebruikersvriendelijke
technologie. De aanname is hierbij dat een significant deel van de Canadese
bevolking zo’n informatiebron wil gebruiken en ervan wil profiteren. De aanname is
hierbij dat er een significant deel van de Canadese bevolking zijn zoektocht naar
oplossingen uit wil breiden en zijn inzicht wil verdiepen, in plaats van conventionele
wijsheden naar elkaar roepen.” [6]
Na een paar jaar werd Sources zo groot dat het niet langer in Content paste (de
papieren directory groeide uiteindelijk uit tot meer dan 500 pagina’s) en in 1981 werd
het een onafhankelijke publicatie. Content zelf gooide het bijltje er uiteindelijk bij neer,
maar Zwicker bleef een substantieel deel van het redactioneel commentaar in
Sources besteden aan de berichtgeving over onderwerpen die de interesse van
journalisten hadden, van praktische onderwerpen zoals grammatica, stijl, het checken
van feiten, fotojournalistiek, copyright, tarieven voor freelancers en zelf publiceren tot
achtergrondartikelen over de stand van zaken van de journalistiek en de media tot
boekrecensies. Vanaf begin jaren ’90 begon Sources artikelen te publiceren over
online onderzoek, met name het vaste artikel ‘Dean’s Digital World’ [7] door
informatica-expert Dean Tudor.
Sources zelf ging in 1995 online en heeft sindsdien steeds zijn online portal
uitgebreid. Het blijft een papieren versie van de directory publiceren, voornamelijk
voor freelancers die het gebruiken om ideeën op te doen voor verhalen, maar het is
nu vooral een online bron.
De Sources website bevat niet alleen de Sources directory zelf, maar ook een aparte
overheidsdirectory, Parliamentary Names & Numbers, een media directory, Media
Names & Numbers en The Sources Hotlink (www.hotlink.ca), dat artikelen bevat over
mediarelaties en public relations. Ook staat Fame and Fortune op de site, een
directory over awards, prijzen en beurzen die beschikbaar zijn voor schrijvers en
journalisten en een portal die is gelinkt aan het online archief van Connexions
Information Sharing Services, een verzameling documenten die zijn gerelateerd aan
alternatieven en sociaal recht.
4
De site biedt ook ruimte aan Sources Select Resources [8], een grote bibliotheek met
artikelen en besprekingen over journalistiek en de media, spanning een periode van
meer dan dertig jaar.
Terwijl veel van de redactionele inhoud zich richt op de essentie van het schrijven,
redigeren en onderzoek, heeft Sources ook regelmatig artikelen gepubliceerd die
controverse hebben veroorzaakt over onderwerpen zoals censuur en partijdigheid van
de media. Een campagne die werd gefinancierd door Zwicker en anderen trok de
ethiek in twijfel van journalisten die cadeaus accepteerden van mensen waarover ze
zouden moeten schrijven. Deze campagne leidde er uiteindelijk toe dat Canadese
managende redacteuren onderling afspraken dat hun kranten geen gratis tickets van
reisbureaus, resorts en hotels meer zouden accepteren.
Een serie artikelen door Zwicker over “Oorlog, Vrede en de Media” [9] (later
verzameld en gepubliceerd als een boekje), bracht grote verontwaardiging teweeg bij
lezers die zich opwonden over de kritiek op hoe de media het buitenlandbeleid van de
Verenigde Staten berichten. Zoals Zwicker zei in een hoofdredactioneel commentaar
in het volgende nummer: “de reacties varieerden van veel lof tot boze
beschuldigingen.” De Toronto Sun krant besteedde drie artikelen aan de serie.
Columniste Claire Hoy bleef “trillend van woede” achter, redacteur Peter Worthington
voelde zich “woedend” en een achtergrondartikel beschuldigde Zwicker openlijk.
Eén van de andere controversiële artikelen was die van Wendy Cukier over de public
relationsstrijd rondom de wetgeving op wapenbeperking, dat woede bij de
voorstanders van wapens veroorzaakte. [10]. Ulli Diemer, die Zwicker als uitgever in
1999 opvolgde, werd aangevallen door het Fraser Instituut vanwege zijn artikel “Tien
mythen over de gezondheidszorg: “Inzicht in Canada’s Medicare Debat,” waarin hij
beweert dat tegenstanders van het ziekenfonds verkeerde informatie verspreidden
met als doel het publiek te misleiden en bang te maken. [11]
Om zich aan zijn opdracht te houden om een grote diversiteit aan standpunten in de
media aan te moedigen, heeft Sources door de tijd heen extra bronnen toegevoegd
om organisaties en particulieren te helpen Eén van die bronnen is een kalender met
evenementen die beschikbaar is voor de media [12] en een persberichtenservice die
5
Sources leden kunnen gebruiken om hun verklaringen en bekendmakingen door
middel van online posting en RSS te verspreiden. De persberichten zijn ook ingedeeld
op onderwerp en geïntegreerd in de algemene zoekfuncties voor informatie op de
Sources site.
Translated by/Vertaald door Silvie van der Zee ([email protected])
Noten
[1] MacDonald, Dick; Zwicker, Barrie. The News: Inside the Canadian Media. Deneau.
1982. ISBN 0888790538
[2] Sources: A Directory of Contacts for Editors and Reporters in Canada. Content.
1977. ISSN: 0045-835X
[3] Sources 50. 2002. ISSN: 1198-7171X. ISBN: 0-920299-55-5
[4], [5] [6] Sources 36. 1995. ISSN: 1198-7871X. ISBN: 0-920299-24-5
[7] Dean’s Digital World - http://www.sources.com/SSR/DeansDigital.htm
[8] Sources Select Resources – http://www.sources.com/SSR.htm
[9] Zwicker, Barrie. War, Peace and the Media. Sources. 1983, 1985
[10] Cukier, Wendy. “Anatomy of the Gun Control Debate”. Sources. 1996 http://www.sources.com/SSR/Docs/PNN5-1-GunControl.htm
[11] Diemer, Ulli. ‘Ten Health Care Myths: Understanding Canada’s Medicare Debate’.
Sources. 1995. - http://www.diemer.ca/Docs/Diemer-TenHealthCareMyths.htm
[12] Sources Calendar - http://calendar.sources.com
Referenties
Basch, Reva. Secrets of the Super Net Searchers: The Reflections, Revelations, and
Hard-won Wisdom of 35 of the World’s Top Internet Researchers. Pemberton Press.
1996. ISBN 0-910965-22-6
Berkman, Robert. The Skeptical Business Searcher: The Information Advisor’s Guide
to Evaluating Web Data, Sites and Sources. Information Today, 2004. ISBN 0910965-66-8
Bonner, Allan. Media Relations. Briston House. 2003. ISBN 1-894921-00-3
Carney, William Wray. In the News The Practice of Media Relations in Canada.
University of Alberta Press, 2002. ISBN 0-88864-382-9
6
Comber, Mary Anne; Mayne, Robert S. The Newsmongers: How The Media Distort
the Political News. 1987. McClelland & Stewart
Cormack, Paul G.; Shewchuk, Murphy (eds.) The Canadian Writers’ Guide. 13th
Edition. Canadian Authors Association. Fitzhenry & Whiteside, 2003. ISBN 1-55041740-1
Hackett, Robert A.; Gruneau, Richard. The Missing News: Filters and Blind Spots in
Canada’s Press. Newswatch Canada. Canadian Centre for Policy Alternatives &
Garamond Press, 2000
Hackett, Robert A. News and Dissent: The Press and The Politics of Peace in
Canada. 1993. Ablex.
Hackett, Robert A.; Zhao, Yuezhi. Sustaining Democracy? Journalism and the Politics
of Objectivity. Garamond Press. 1998. ISBN 1-55193-013-7
Kashmeri, Zuhair. The Gulf Within: Canadian Arabs, Racism, & The Gulf War. James
Lorimer. 1991
MacDonald, Dick; Zwicker, Barrie. The News: Inside the Canadian Media. Deneau.
1982. ISBN 0888790538
Mann, Thomas. The Oxford Guide to Library Research. Oxford University Press.
1998. ISBN 0-19-512313-1
Manson, Katherine; Hackett, Robert; Winter, James; Gutstein, Donald; Gruneau,
Richard (eds.) Blindspots in the News? Project Censored Canada Yearbook. Project
Censored Canada. 1995.
McGuire, Mary; Stilborne, Linda; McAdams, Melinda; Hyatt, Laurel. The Internet
Handbook for Writers, Researchers, and Journalists. Trifolium Books. 1997, 2002.
ISBN 1-895579-17-1
Miljan, Lydia; Cooper, Barry Cooper. Hidden Agendas: How Journalists Influence the
News.
University of British Columbia Press. 2003. ISBN: 00774810203
Miller, John. Yesterday’s News: Why Canada’s Daily Newspapers are Failing Us.
Fernwood Publishing, 1999
Ouston, Rick. Getting the Goods: Information in B.C.: How to Find It, How to Use It.
New Star Books, 1990
Patriquin, Larry. Inventing Tax Rage: Misinformation in the National Post. Fernwood
Publishing
2004. ISBN 1-55266-146-6
Soderlund, Walter C.; Hildebrandt, Kai (eds.) Canadian Newspaper Ownership in the
Era of Convergence: Rediscovering Social Responsibility. University of Alberta Press.
2005, ISBN 0-88864-439-6
7
Tudor, Dean. Finding Answers: Approaches to Gathering Information. McClelland &
Stewart Inc., Toronto. 1993.
Ward, Stephen J.A. The Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and
Beyond. McGill-Queen’s University Press. 2004. ISBN 0-7735-2810-5
Winter, James. Media Think. Black Rose Books. 2002. ISBN 1-55164-054-6
Zwicker, Barrie. War, Peace and the Media. Sources. 1983, 1985
Externe links
Sources – www.sources.com
Sources Select Resources – www.sources.com/SSR.htm
Sources Select News – www.sources.com/News.htm
Sources Kalender - http://calendar.sources.com
Fame & Fortune - www.sources.com/Fandf/Index.htm
The Sources HotLink – www.hotlink.ca
Connexions Information Sharing Services – www.connexions.org