Nummer 4 - december 2011 - Wijkvereniging Oud Voorburg

Commentaren

Transcriptie

Nummer 4 - december 2011 - Wijkvereniging Oud Voorburg
Jaargang 30 - Nummer 4 - december 2011
Vinex avant la lettre - 100 jaar Laan van Heldenburg
Gezamenlijk hadden ze de eeuwen getrotseerd, de boerderijen
verstopt voor het verzet. Aan het
einde van de oorlog was in de Laan
het Voorburgse hoofdkwartier van
de Binnenlandse Strijdkrachten (BS)
gevestigd. Een paar bewoners hebben
die verzetsactiviteiten overigens met
de dood moeten bekopen doordat ze
door de bezetter afgevoerd zijn naar
een concentratiekamp.
Heldenburg en Oostenburg. Gezamenlijk zongen ze in het begin
van de 20e eeuw hun zwanenzang ten gunste van de groeiende
bevolking van Voorburg. Op hun weides tegenover de Oude Kerk
verschenen vanaf 1908 vier lange rijen met huizen. Boerderij
Heldenburg werd uiteindelijk gesloopt in 1930. Als stille getuigen
van dit verleden bloeien nog elk voorjaar in veel tuinen van de
huizen in de Laan van Heldenburg de lelietjes van dalen op, die
oorspronkelijk rond de boerderij groeiden.
“Onze buren waren net een paar jaar
eerder aan het bouwen geslagen,
maar ook de Laan van Oostenburg
stond nog gedeeltelijk in de steigers
toen in onze Laan de eerste woningen
verrezen”, zegt Dirk Beekman. Hij is
betrokken bij de organisatie van de
viering van het honderdjarig bestaan
van de Laan van Heldenburg.
Voor de middenstand
De eerste huizen werden in april 1911
opgeleverd, de laatste huizen stonden
er tegen 1913. “Het waren huizen
voor de middenklasse; veel huizen
waren dubbel bewoond, maar in elk
huis was wel ruimte ingericht voor
een dienstbode”, aldus Beekman. Hij
is op dit moment druk bezig met de
redactie en het verzamelen van informatie voor een boek dat over de Laan
wordt geschreven. ‘Wij zijn met een
groep mensen artikelen aan het schrijven en foto’s aan het verzamelen. Het
boek verschijnt in het voorjaar van
2012 in de reeks van de Historische
Vereniging Voorburg.”
Bewoners
“De oudste bewoner van de Laan
is een dame die hier sinds begin jaren vijftig woont. In dat opzicht is er
redelijk wat doorstroming. Mensen
van allerlei pluimage. Zo woonde in
de Laan van Heldenburg de bekende
Haagse Courant fotograaf en jazzcriticus Wouter van Gool, maar hier heeft
ook een minister gewoond, Hendrik
van Boeyen. Hij was tijdens de oorlog nog minister in Londen. Ook enkele leden van de popgroep Earth &
Fire zijn geboren en getogen in deze
straat. Hun zangeres Jerney Kaagman
is voor de jongeren onder ons weer
bekend geworden als jurylid van het
tv-programma ‘Idols.” Dirk Beekman
kan als het nodig is een hele reeks namen opnoemen. “Zo woonde hier ook
de dichter Coert Poort (1922). Hij is
niet in brede kring bekend. Een van
Onveilige verkeerssituaties in
Midden en Oud Voorburg
Fietsers voelen zich in ons dorp bepaald niet overal even veilig.
Een onoverzichtelijke kruising of
rotonde, een (te) smal fietspad, een
onduidelijke voorrangssituatie: soms
leiden ze zelfs tot ongelukken met
ernstig letsel tot gevolg…
Met ùw hulp willen we proberen
daarin verandering te brengen.
Kent u een onveilige of onduidelijke
verkeerssituatie, vooral voor fietsers?
Wij vragen u die te melden aan de
wijkvereniging. Dat kan door een
e-mail te sturen aan ons bestuurslid
Maryvon Franken ([email protected] ). Zij verzamelt uw informatie,
waarna de wijkvereniging ermee aan
de slag gaat. Natuurlijk houden we u
op de hoogte van onze inventarisatie
èn van volgende te nemen stappen.
de centrale thema's in de poëzie van
Poort is de geboorte als grondslag
voor het `ik'.” Berucht in de straat was
volgens Beekman de heer Billekens.
“Hij was politieagent en stond bekend
als ‘de dikke Bilkes’ (uitgesproken
als : ‘Billekes’). Hij was vooral berucht en gevreesd bij de jongens in de
Laan en verantwoordelijk voor menig
stichtelijk praatje op verzoek van de
ouders, die met enige regelmaat hun
kinderen naar hem toestuurden. Ook
nu nog wonen er ‘bekende Nederlanders’ in de Laan. Die zo verschillend
samengestelde groep van vroegere en
huidige bewoners geeft onze straat
een mooi cachet.”
Oorlog
Een bijzondere periode voor de Laan
is volgens Beekman toch ook de
Tweede Wereldoorlog geweest. Veel
bewoners hebben een actieve rol
gespeeld in het verzet en er waren
ook op verschillende adressen onderduikers ondergebracht of wapens
Buren, feest, activiteiten
De inwoners van de Laan van Heldenburg vieren het eeuwfeest op diverse
manieren en door het samen organiseren van diverse activiteiten, zoals
het boek dat in samenwerking met
de HVV begin 2012 verschijnt als
sluitstuk van de vieringen. Op het
jaarlijkse straatfeest, vlak voor de
zomer, waren dit keer ook ongeveer
120 oud-bewoners aanwezig. Zij
gaven door hun aanwezigheid extra
kleur aan de dag. Er is een ‘smoelenboek’ gemaakt en in april was er
de formele viering in gebouw De
Voorhof van ‘buurman Oude Kerk’ .
En op 11 november j.l. was er weer
de jaarlijkse St. Maartenviering, die
de Noord-Hollandse origine van
veel van de (eerste) straatbewoners
benadrukt. Kijkt u eens op de website
www.laanvanheldenburg.nl waarop
vele bewoners en oud-bewoners
hun verhalen en indrukken hebben
achtergelaten.
Diederik Visser
■
UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012
De Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging Oud Voorburg
zal plaatsvinden op
woensdag 15 maart 2012
aanvang 20.00 uur
in wijkcentrum ‘De Oranjehoek’
Oranje Nassaustraat 1
Zoals gebruikelijk wordt het huishoudelijke gedeelte
gevolgd door een lezing
Ook niet-leden zijn daarbij van harte welkom (vanaf ca. 20.45 uur)
Martien Vogelezang, architect in Leidschendam-Voorburg
vertelt over de architect Herman Van der Kloot Meijburg
en diens betekenis voor de ruimtelijke ontwikkeling
van Voorburg in de periode 1912 – 1940
www.wijkverenigingoudvoorburg.nl
1
Sinds een paar weken is de grafsteen van Aart van der Leeuw weer
te vinden op de Oude Begraafplaats
aan de Parkweg in Voorburg. Keurig
schoongemaakt, gepolijst en opnieuw
gegraveerd door de vaardige handen
van steenhouwers Dennis van Beelen
en Luuk Schemkes van de firma Van
Wijngaarden. Zij kregen de opdracht
via de beheerder van de Oosterbegraafplaats nadat het College van
B&W geld beschikbaar
had gesteld na een verzoek van de wijkvereniging, daarbij geholpen
door een voorstel van de
partij Gemeentebelangen.
“Wij herkenden de steensoort onmiddellijk”, legt
ondernemer Luuk Schemkes uit. “Dit is nog de
oude steen waaronder hij
begraven is, die hebben
we gewoon weer opgeknapt. Het weer heeft er
in die 80 jaar behoorlijk op ingewerkt
- van de naam en de data was nog
maar weinig te zien.” Dennis heeft als
vaardig vakman de nodige uren boven
de slijp- en freesmachine gehangen
om het secure werk tot een goed einde
te brengen.
Stenen uit Europese groeven worden zeldzaam weet Schemkes. “De
meeste groeven zijn uitgeput. Je hebt
nog wel wat groeven in Duitland,
Scandinavië en België. De steen van
Van der Leeuw komt uit de Ardennen. Stenen houwen is lastig werk,
duur en je moet - terecht - aan allerlei
milieueisen voldoen. Tegenwoordig
Als stenen weer
gaan spreken
Het is een kleine eenvoudige steen waar Aart van der Leeuw onder
begraven ligt. Ongeveer 45 bij 35 cm groot en 5 centimeter dik, gemaakt
uit Belgisch hardsteen. ‘Aart van der Leeuw, 23-6-1876, 17-4-1931’ staat
er op. Eenvoudig, niet meer, niet minder.
komen de meeste stenen dan ook uit
India en China. Daar hebben ze grote
industriële groeves met moderne apparaten, dat maakt efficiënte winning
eenvoudiger. Ook is het zo dat dankzij internet een grafmonument ‘op
afstand bestellen’ erg makkelijk gaat.
Je stuurt een tekening en geeft daar
de andere gegevens bij en dan krijg
je een paar weken later keurig een op
maat gemaakte grafsteen of monument afgeleverd.”
knappen ze ook oude monumenten op
en maken ze nieuwe stenen gebruiksklaar. Monumenten, waar afstand van
is gedaan, maken zij voor hergebruik
geschikt. “Je kunt er weer heel mooie
nieuwe monumenten van maken”, aldus Luuk Schemkes. “Het zijn vaak
mooie stenen waar je dan een nieuw,
tweede leven aan kunt geven. Een familie heeft zo voor een redelijke prijs
een mooie herinnering aan hun overledene.”
De firma Van Wijngaarden heeft een
winkel onder het zeilschip bij het
Koningin Julianaplein en een atelier
onder de rook van Drievliet. Daar
De ‘romancier’ Aart van der Leeuw
woonde bijna onder de rook van de
werkplaats waar zijn steen nu gerestaureerd werd. Hij woonde met zijn
Voorburg Internationaal
In deze rubriek maken wij kennis met dorpsgenoten van
buitenlandse origine. Zij stellen zich zelf aan u voor.
Kennismaking met Jorge Cavero Delgado
de Universidad Las Condes in Santiago de Chile (Chili) en de Universidad
Complutence van Madrid in Spanje
(computerkunde en informatica). In
China heb ik aan de Universiteit Wai
Mao Wai Yue Ta Xue Chinees (Mandarijn) geleerd.
Mijn naam is Jorge Cavero Delgado –
ik ben geboren in Lima, de hoofdstad
van Peru. Ik ben daar ook naar school
gegaan, naar colegio GUE Ricardo
Palma, de school San Vicente de Paul
en het Alexander von Humboldt college. Ik heb mijn studie voortgezet
aan de EMCH (de officiersopleiding
aan de Escuela Militar de Chorrillos,
2
In 1988 heb ik mijn echtgenote leren
kennen. Zij is van Nederlandse nationaliteit. Samen hebben we vanwege
het werk over de wereld gezworven
en in verschillende landen gewoond,
zoals Chili, Peru, Spanje, China, etc.
voordat wij ons in 2008 in Nederland
in Voorburg vestigden.
Mijn vaderland Peru is rijk aan cultuur en tradities die veelal van generatie op generatie worden doorgege-
ven. De mensen zijn warm en gastvrij
en familie neemt een belangrijke
plaats in de samenleving in. Vrienden
van ouders worden ooms en tantes
genoemd en hun kinderen neven en
nichten, om de hechte band te benadrukken. In Peru is het niet nodig om
met de agenda in de hand afspraken te
plannen om familie of vrienden te bezoeken. Men is altijd welkom en zal
nooit voor een gesloten deur staan.
Nederland was wat dat betreft een
grote culturele shock voor mij : ik
kom mensen tegen wanneer ik de
kinderen naar school breng, die nauwelijks de tijd nemen om te groeten.
Ook mensen die zeggen : “We moeten eens iets afspreken”, maar daar
verder nooit opvolging aan geven.
De eerste twee jaar in Nederland
waren niet eenvoudig. Ik voelde me
buitengesloten, iets dat niet samengaat met mijn persoonlijkheid. Ik beschouw mezelf als iemand die communicatief en sociaal is. Omdat ik het
Nederlands niet beheerste, heb ik via
de gemeente op vrijwillige basis een
inburgeringstraject gevolgd. Deze
vrouw, jeugdliefde Antonia Kipp,
sinds 1907 in Voorburg op het Westeinde. Daar schreef hij de meeste van
zijn negentien verhalen en gedichten,
waarvan de bekendste ‘Ik en mijn
Speelman’ uit 1927 en ‘De kleine
Rudolf’ uit 1930 zijn. Volgens een
recensent uit die tijd waren Van der
Leeuws boeken ‘geschenken van een
dichtershart aan een kleinen kring van
gevoelige menschen’. Aart van der
Leeuw is overigens niet helemaal uit
de hedendaagse boekenkast verdwenen. ‘De kleine Rudolf’ is inmiddels
zelfs als e-book te koop. Hij overleed
op 17 april 1931 en werd begraven op
21 april. De begrafenis had volgens de
Haagse krant ‘Het Vaderland’ van die
dag plaatsgevonden ‘in den strengsten
eenvoud’. Naast familie waren onder
andere de collega dichters J.C. Bloem
en Albert Verwey aanwezig.
Diederik Visser
■
Bronnen:
www.aartvanderleeuw.nl
www.gedenktekens-vanwijngaarden.nl
cursus heeft me niet alleen geholpen
om de Nederlandse taal te leren, maar
ook om de samenleving beter te begrijpen.
Inmiddels woon ik al weer drie jaar
in Nederland en - hoewel ik mijn vaderland nog steeds mis - heb ik het
naar mijn zin in Voorburg. Ik heb de
Nederlandse manier van leven leren
accepteren en begin mij hier thuis te
voelen. We wonen in een prachtige
omgeving en ik geniet van het feit dat
mijn kinderen met leeftijdsgenootjes
buiten op straat kunnen spelen, iets
dat in andere landen uit veiligheidsoverwegingen minder vanzelfsprekend is. Mede dankzij de intensieve
tennistraining van mijn oudste dochter bij LTC Leeuwenbergh heb ik bovendien veel mensen leren kennen.
Het is voor een buitenlander niet eenvoudig om in de Nederlandse samenleving te integreren, maar wanneer je
voelt dat je je plaatsje gevonden hebt,
gaat het een stuk makkelijker.
Ik wens een ieder hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2012.
Hoe nuttig Burgernet kan zijn, bewijst het volgende berichtje dat de
deelnemers onlangs ontvingen :
“Uw aandacht werd gevraagd voor
de overval avondwinkel Parkweg
2271 AL V’burg (op 30 september
j.l. – red.). Vandaag, 22 november,
werden er 4 jongens aangehouden in
deze zaak.”
De aanhouding in deze schokkende
en tot de verbeelding van vele dorpsgenoten sprekende zaak was mogelijk dankzij enkele M-meldingen !
Wat is Burgernet?
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid
in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers
van bedrijven uit de gemeente. De
centralist van de meldkamer van de
politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist
kind, een Burgernet actie. Dit gebeurt
op basis van een goed signalement.
Burgernet deelnemers krijgen een
Het kan altijd veiliger
dankzij Burgernet
Volgens de wijkatlas Leidschendam-Voorburg 2010 krijgt Oud Voorburg
een 7,7 als rapportcijfer voor de mate van veilig voelen. Veiligheid
blijft in Oud Voorburg als probleem vèr achter bij parkeren, verkeer,
vervuiling en hondenpoep. Dat is mooi en dat willen we graag zo houden.
Daar kunnen we met zijn allen ons steentje aan bijdragen. Aangifte doen
is een eerste stap als u slachtoffer bent van een delict. Met die aangifte
kan de politie een onderzoek starten naar de daders. Daarnaast is er de
mogelijkheid u aan te melden bij Burgernet.
ingesproken bericht via de (mobiele)
telefoon of een tekstbericht per SMS
met het verzoek uit te kijken naar een
duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning,
op straat of vanaf de werkplek. Zo
kunt u direct behulpzaam zijn bij de
opsporing van bijvoorbeeld dader(s),
een voertuig of een vermist kind. Waarom Burgernet?
Wonen en leven in een veilige omgeving: dat vindt u toch ook belangrijk?
De gemeente en politie werken dage-
lijks aan de veiligheid op straat. In uw
eigen buurt kunt u zelf ook veel doen
om uw leefomgeving prettig te houden. Veel mensen doen dit al: door
een praatje te maken of door de eigen
straat schoon te houden. De gemeente en politie werken graag nog beter
samen met de bewoners. Daarom is
er Burgernet. Door uw ogen en oren
te gebruiken, kunt u direct helpen uw
leefomgeving veiliger te maken.
Wanneer wordt Burgernet ingezet?
Bij dringende zaken, waarbij een
Lezing over de architect Van der Kloot
Meijburg, 1912 – 1940 in Voorburg
Na afloop van het huishoudelijke gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van de wijkvereniging op 15 maart a.s. (zie pagina 1) zal Martien
Vogelezang, architect in Leidschendam-Voorburg, een lezing houden over
de betekenis van Herman van der Kloot Meijburg voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Voorburg. Hierbij zullen diens uitbreidingsplannen en
woningcomplexen in Voorburg aan de orde komen en in cultuurhisto-
risch verband geplaatst worden. Om u vooraf te kunnen inleven maakte
Martien Vogelezang onderstaande schets van de situatie rond 1912,
het jaar waarin Herman van der Kloot Meijburg van Rotterdam naar
Voorburg verhuisde.
Voorburg, als voorstadje van Den
Haag, heeft dan bijna 5.000 inwoners
en bestaat uit een kernbebouwing
rond de Oude Kerk, de Herenstraat
met winkels en bedrijfjes. Evenwijdig
aan de Vliet staat wat lintbebouwing
langs het Westeinde en het Oosteinde
met daaraan boerenhuizen, arbeiderswoninkjes, villa’s en buitenplaatsen.
Dwars daarop staat al bebouwing van
de Hoekweg, Koninginnelaan, Heeswijkstraat, Vrijburgstraat, Zwartelaan
en Laan van Nieuw Oosteinde. Langs
de Broeksloot nog wat boerenhuizen
en aan de Achterweg (nu Parkweg),
Laan van Heldenburg, Laan van Oostenburg, Oranjelust, Prins Albertlaan
en Groen van Prinstererlaan werd juist
van alles gebouwd. Voorburg is dan al
goed aangesloten op het tram- en wegennet. Uitbreidingsplannen met woningbouw en een extra trambaan om
welgestelde burgers uit Den Haag en
Rotterdam te interesseren zich hier
te vestigen, liggen
voor de hand.
dam waar hij en zijn broers en zussen
een goede opleiding kregen. Zijn vader L.J.H. Kloot had een leerlooierij,
zijn moeder Neeltje was dochter van
de scheepswerfeigenaren A & C van
der Giessen in Krimpen aan de IJssel.
Grootvader Matthijs Kloot, fabrikant
van dakpannen, had in 1902 de naam
van zijn vrouw Hendrika Johanna
Meijburg door naamswijziging aan
de familienaam ‘Kloot’ verbonden tot
‘Van der Kloot Meijburg’. Herman
doorliep vlot de Academie voor Beeldende Kunsten & Technische Wetenschappen in Rotterdam. In 1896
begon hij zijn architectenpraktijk in
Rotterdam en combineerde die met
het geven van bouwkundeonderwijs
aan de Academie. Hij werd actief in
architectenkringen en werd toegelaten
als lid van de Vereniging ‘Bouwkunst
duidelijk signalement beschikbaar
is. Denkt u hierbij aan: diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding,
tasjesroof, geweld, vermiste personen.
Hoe werkt Burgernet?
De meldkamer van de politie ontvangt een melding. Politie wordt op
de melding afgestuurd. Bij een duidelijk signalement schakelt de meldkamer van de politie op het zelfde
moment Burgernet in. Aan de hand
van de door Burger-netdeelnemer(s)
gemelde informatie kan de politie het
zoekgebied vergroten of verplaatsen.
Het vergroten van het zoekgebied
betekent dat de meldkamer van de
politie ook Burgernetdeelnemers in
aangrenzend gebied inschakelt. Na
afloop ontvangen alle ingeschakelde
Burgernetdeelnemers een bericht
over de afloop van de actie.
Wilt u ook een actieve rol spelen
bij de veiligheid van uw woon- en
leefomgeving? Dan is aanmelden
bij Burgernet een mogelijkheid.
Op www.burgernet.nl vindt u veel informatie over Burgernet.
Maryvon Franken
■
en Vriendschap’ te Rotterdam. Daar
vroeg hij aandacht voor historische
gebouwen in Rotterdam en omgeving, organiseerde ‘schetsochtenden
en –avonden’ om bestaande boerderijen, dorpskerken en dorpsgezichten
te verzamelen. In de periode 18951912 had Van der Kloot Meijburg een
goedlopende architectenpraktijk in
Rotterdam met opdrachten voor woningen en kantoor- en bedrijfsgebouwen. Met publicaties van zijn schetsen
in ‘Tachtig schetsen van boerenhuizen
in Nederland’ (1908) en ‘Onze oude
dorpskerken’ (1912) en artikelen in
het Bouwkundig Weekblad, bestuursfuncties en activiteiten in de Vereniging ‘Bouwkunst en Vriendschap’
nam hij enthousiast deel aan het openbare leven. Hij trad in 1905 in het huwelijk, waaruit in 1910 en 1911 twee
zoons werden geboren. Het gezin Van
der Kloot Meijburg verhuisde op 25
april 1912 – honderd jaar geleden dus
- vanuit Rotterdam naar de Laan van
Oostenburg 40 in Voorburg, waar hij
zijn succesvolle carrière voortzette.
De architect Hermanus van der
Kloot Meijburg,
in 1875 te Oudshoorn bij Alphen
geboren, verhuisde
rond 1888 met het
gezin naar Rotter-
3
Oplage: 3800 exemplaren
Tekstbijdragen:
Jorge Cavero Delgado, Maryvon
Franken, Ineke Verbeek, Diederik
Visser, Martien Vogelezang
De wijkvereniging in 2011
Dit is alweer het vierde en laatste nummer van onze wijkkrant in dit
jaar. Wij hebben steeds ons best gedaan u op de hoogte te houden van
staan tegenwoordig op onze website; over onderwerpen die wat
minder tijdgebonden zijn kunt u in het wijkblad lezen.
Eindredactie: Nancy van der Putten
waarmee we bezig zijn. Maar u bent pas lid van de wijkvereniging
Voor alle duidelijkheid en met name voor de nieuwe bewoners
herhaal ik nog maar eens : iedereen in Oud Voorburg krijgt de
wijkkrant in de bus. Omdat wij het belangrijk vinden dat u weet
Drukkerij Uleman, Zoetermeer
als u zich daarvoor opgeeft; dat kan via de bon in deze krant òf via
Postadres:
Wijkvereniging Oud Voorburg
Postbus 600
2270 AP Voorburg
Dankzij de inzet van wethouder mevrouw Mijdam is dit jaar dan eindelijk
een bestemmingsplan voor de Oude
Dorpskern tot stand gekomen. Jammer
genoeg konden de plannen rond Rustoord daarin niet meegenomen worden.
De bewoners uit de buurt zullen op de
hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen en er komt weer
een klankbordgroep om mee te denken. Daarin heeft ook de wijkvereniging een vertegenwoordiger.
Ineke E. Verbeek-Kremer
Oosteinde 23 (2271 EA)
Tel: 386 12 56
E-mail: [email protected]
Aagtje J. Kolk
Rusthoflaan 4 (2271 VJ)
Tel/fax: 387 62 66
E-mail: [email protected]
Josine Boissevain
Rusthoflaan 20 (2271 VJ)
Tel: 386 79 39
E-mail: [email protected]
Nick Schenkman
Oosteinde 68 (2271 EJ)
Tel: 386 99 09
E-Mail: [email protected]
Hans (J.P.M.) Drabbe (tevens
contactpersoon deelwijk III)
Rusthoflaan 24 (2271 VJ)
Tel: 386 22 05
E-mail: [email protected]
Diny Steenstra (tevens
contactpersoon deelwijk IV)
Rembrandtlaan 29 (2271 GE)
Tel: 386 26 31
E-mail: [email protected]
Maryvon Franken
(tevens contactpersoon deelwijk I)
Rozenboomlaan 5 (2271 VP)
Tel: 386 91 94
E-mail: [email protected]
Wijkblad
Nancy I. van der Putten
v.W. Hoffmanplein 89 (2271 AX)
Tel: 220 21 99
E-mail: [email protected]
Wijk-
Mevr. W.H. Mijdam
wethouder Tel: 300 91 96
Wijkagent
Ton Bos
Tel: 424 75 11
Spreekuur: Elke dinsdag van
11.00 - 12.00 uur in Wijkcentrum
De Oranjehoek.
Contactpersonen Deelwijken:
I Maryvon Franken (Bestuurslid)
II Kees van der Leer
Schoolstraat 45 (2271 BZ)
Tel: 386 65 20
E-mail: [email protected]
III. Hans Drabbe (Bestuurslid)
IV. Diny Steenstra (Bestuurslid)
V Ellen Frijters
Laan van Swaensteyn 26 (2271 VB)
Tel: 386 81 24
E-Mail: [email protected]
VI Robin Linthorst
Laan van Leeuwesteyn 77 (2271 HJ)
Tel: 386 13 07
E-Mail: [email protected]
VII Berthie de Zwart
Eemwijkstraat 8 (2271 RE)
Tel: 386 25 59
E-mail: [email protected]
VIII.Margo Labohm
Park Vronesteyn 20 (2271 HS)
Tel: 386 98 84
E-mail: [email protected]
Wijkcentrum De Oranjehoek
Oranje Nassaustraat 1 – Tel.: 386 31 13
Gemeente Voorburg
Meld- en Informatiecentrum Tel.: 14 070
Politie Haaglanden
Tel.: 0900 8844
4
Minder leuk was het te zien dat opeens een van de kastanjebomen voor
de kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde gekapt was. Ondanks het aanbod van de wijkvereniging om samen
met de parochie de nodige snoeibeurten uit te laten voeren, zijn wij er niet
in geslaagd de boom te redden.
diverse zaken die in onze wijk spelen. Zeer actuele gebeurtenissen
Foto's:
Jorge Cavero Delgado, Commissie 100 jaar Laan van Heldenburg
(archief), Diederik Visser, Martien
Vogelezang (archief)
Bestuur
Voorzitter
Secretaris Penning
meester
Leden van
bestuur
Dankzij het Buurt Preventieteam (een
groep fantástische mensen !) zijn er
veel minder problemen met jongeren.
Het team kan trouwens nog wel wat
extra leden gebruiken.…
onze website.
Een ander project, de Parkweg, werd
ook nog voor het eind van dit jaar afgerond, al is nog niet alles naar ieders
zin. Wel fijn is de extra oversteekplaats bij de Van Schagenstraat. Maar
de oversteek voor fietsende scholieren
bij de Franse Kerkstraat is aanmerkelijk minder duidelijk geworden. En
het fietspad in zwart in plaats van het
gebruikelijke rood is behoorlijk smal
en dat kan problemen opleveren voor
ouders met een fietsend kind naast
zich. Het is ook nog maar afwachten
hoe het met de nieuwe Albert Heijn
gaat worden.
De bezuinigingen hadden tot gevolg
dat het Wijkplatform Midden en Oud
Voorburg is opgeheven. Hier konden de bewoners elke drie maanden
overleggen met de wijkmanager en
de wijkwethouder en problemen naar
voren brengen. Zo werd na vele jaren
overleg eindelijk een redelijke oplossing gevonden voor de versmalde
drempel op de Rembrandtlaan. Maar
het blijft een moeilijke weg met hard
rijdende tractoren, die daar echt niet
horen.
U ziet, het lukt niet altijd, maar wij
doen ons best om de woonomgeving
in onze mooie groene wijk zo optimaal mogelijk in stand te houden.
Op naar het volgende jaar !
Ineke Verbeek, voorzitter
■
Het bestuur van
Wijkvereniging Oud Voorburg
wenst u van harte
sfeervolle kerstdagen
een gezellige jaarwisseling
en alle goeds voor 2012
Wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u. Word lid!
Wijkvereniging Oud Voorburg zet zich in voor een leefbare wijk en fijne
woonomgeving. Hoe meer bewoners lid zijn van de wijkvereniging, hoe
krachtiger onze stem is!
Ondergetekende
Dhr.
Mevr.
Familie
Naam:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening:. . . . . . . . . . . . . . .
meldt zich aan als lid van de wijkvereniging Oud Voorburg. De minimum
contributie bedraagt  7,00 per kalenderjaar p.p. of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart. Coupon s.v.p. opsturen naar Wijkvereniging Oud Voorburg,
Postbus 600, 2270 AP Voorburg.
✃
Colofon
DE WIJK OUD VOORBURG IS VERDEELD IN 8 DEELWIJKEN

Vergelijkbare documenten

Uitnodiging Startcongres Burgernet, dinsdagmiddag 20 mei 2008

Uitnodiging Startcongres Burgernet, dinsdagmiddag 20 mei 2008 en tot de verbeelding van vele dorpsgenoten sprekende zaak was mogelijk dankzij enkele M-meldingen ! Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politi...

Nadere informatie

Ondergrondse olietanks in Leidschendam

Ondergrondse olietanks in Leidschendam Ook niet-leden zijn daarbij van harte welkom (vanaf ca. 20.45 uur) Martien Vogelezang, architect in Leidschendam-Voorburg vertelt over de architect Herman Van der Kloot Meijburg en diens betekenis ...

Nadere informatie