DD Equity Fund - DoubleDividend

Commentaren

Transcriptie

DD Equity Fund - DoubleDividend
DD Equity Fund
Bridging financial and social return
Maandbericht: november 2015
Profiel
Het DD Equity Fund (DDEF) belegt in een wereldwijd gespreide
portefeuille van kwaliteitsondernemingen die voorop lopen op het
gebied van duurzaamheid. Bij het DDEF is de analyse op
duurzaamheids- en financiële aspecten volledig geïntegreerd. Het
fonds streeft naar een rendement van 8% per jaar op lange termijn
en heeft geen benchmark. DDEF wordt beheerd door een
onafhankelijk partnership met de overtuiging dat duurzaamheid
een positieve bijdrage levert aan het rendement en risicoprofiel
van een aandelenportefeuille. De partners van DoubleDividend
beleggen zelf ook in het fonds. Het fonds is genoteerd op Euronext
Amsterdam en is vanaf 2 november 2015 dagelijks verhandelbaar.
Rendement
DDEF heeft over de maand november een rendement behaald van
4,12% waardoor de intrinsieke waarde per aandeel steeg naar
EUR 137,88. Het rendement over 2015 bedroeg per ultimo
november 15,34%.
Fondsinformatie
Portefeuille
Omvang
NAV per aandeel
Aantal participaties
Aantal posities
Bèta
€ 25,0 mln
€ 137,88
180.720
37
0,93
Categorie
Aandelen
Liquiditeiten
95%
5%
Kosten
Management fee
TER
Performance fee
0,8%
1,2%
geen
Overig
Liquiditeit
Benchmark
Start
Isin
Bloomberg
Lipper
Morningstar
Dagelijks
geen
April 2013
NL0010511002
DDEFARA NA
68214389
F00000Q2B4
Uitgelicht: CVS Health
Deze maand besteden we aandacht aan het aandeel CVS Health dat
opnieuw aan de portefeuille is toegevoegd. CVS Health heeft een
keten van drogisterijen, apotheken en gezondheidsklinieken in de
VS. De onderneming zal naar verwachting profiteren van de
groeiende uitgaven aan gezondheidszorg als gevolg van vergrijzing.
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus.
Deze zijn verkrijgbaar op de website van DoubleDividend Management B.V. (www.doubledividend.nl). DoubleDividend Management B.V. is
beheerder van DD Equity Fund en heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De
intrinsieke waarde is niet door een externe accountant gecontroleerd.
Ontwikkelingen in de markt en portefeuille
Na een sterke oktobermaand kende ook november een fors rendement. Het DDEF liet een stijging
zien van 4,12% waardoor het resultaat voor 2015 uitkomt op 15,34%. Het valutaresultaat leverde
afgelopen maand een belangrijke positieve bijdrage aan het resultaat met een plus van 3,15%. Dit
was het gevolg van de verdere verzwakking van de euro ten opzichte van andere valuta waaronder
met name de dollar.
Tabel: Performance DDEF
November
2015
Koersresultaat
0,86%
Valutaresultaat
3,15%
Dividend
0,21%
Overig
-0,10%
Totaal resultaat
4,12%
Bron: DoubleDividend
2015
Vanaf start
(april 2013)
5,76%
9,13%
1,65%
-1,19%
15,34%
21,02%
15,02%
5,52%
-3,68%
37,88%
De S&P 500 Index noteerde over november een stijging van 0,3%. De Europese Eurostoxx 600 index
deed het een stuk beter met een plus van 2,9%. Een rentestijging in december in de VS lijkt inmiddels
het meest waarschijnlijke scenario, maar dat deed het sentiment geen kwaad. Wellicht dat mogelijke
extra maatregelen van de ECB hier debet aan zijn. Het verschil in richting van het beleid van de ECB
en de FED is een belangrijke oorzaak van het verschil in rendement tussen de Europese en
Amerikaanse aandelenmarkten. De verzwakking van de euro zorgt echter voor meer dan voldoende
compensatie. De euro moest de afgelopen maand 4% prijsgeven ten opzichte van de dollar waardoor
een investering in Amerikaanse aandelen afgelopen maand toch nog winstgevender was.
Net als afgelopen maand leverde Alphabet de grootste positieve bijdrage aan het resultaat.
Belangrijkste negatieve uitschieter was Qualcomm. De producent van chips voor smartphones staat
onder druk van de toezichthouders in Zuid-Korea waar twee van haar belangrijkste klanten, Samsung
en LG, zijn gevestigd. De toezichthouder vindt dat Qualcomm de prijs van royalties en patenten niet
meer mag laten afhangen van de prijs van de smartphone, waardoor de prijs van royalties en
patenten wel eens fors lager uit zouden kunnen komen. Standard Chartered stond onder druk
vanwege een claimemissie ter versterking van de balans.
Tabel: top 5 rendement en bijdrage aan resultaat (in EUR)
Top 5 hoogste bijdrage
Rendement
Alphabet
9,2%
Becton & Dickinson
10,2%
CSX
10,8%
Henkel
8,1%
eBay
10,9%
Bron: DoubleDividend/Bloomberg
Top 5 laagste bijdrage
Bijdrage
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
Qualcomm
Standard Chartered
United Natural Food
Novartis
Unibail-Rodamco
Rendement
-13,3%
-17,3%
-9,0%
-1,9%
+0,3%
Bijdrage
-0,3%
-0,2%
-0,1%
-0,1%
0,0%
Portefeuille wijzigingen
De afgelopen maand zijn de posities in Unilever, Nestle, Adidas en Unibail-Rodamco volledig
afgebouwd. Als gevolg van de fors opgelopen koersen voldeden deze aandelen niet meer aan onze
rendementseisen. CVS Health is nieuw aan de portefeuille toegevoegd. CVS Health was al eerder in
portefeuille, maar deze positie is eind 2014 en begin 2015 verkocht vanwege een opgelopen koers.
Op dit moment vinden we CVS Health weer koopwaardig. Ook is Ventas aan de portefeuille
toegevoegd. Ventas is actief in dezelfde sector als HCP; Amerikaans onroerend goed voor de
gezondheidszorg waaronder verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en klinieken. Deze sector is op dit
moment zeer aantrekkelijk gewaardeerd. Met de toevoeging van Ventas hebben we de exposure
naar deze sector kunnen vergroten en bovendien meer spreiding kunnen aanbrengen. Per saldo is
DD Equity Fund – Herengracht 252 – 1016 BV Amsterdam – Tel: +31 20 520 7660 – [email protected]
KVK nr. KAS Trust Bewaarder Double Dividend Equity Fund B.V.: 57418780 – AFM nr beheerder: 15000358
het aantal posities in portefeuille gedaald van 39 naar 37. Verder zijn de posities in Henkel en SAP
wat teruggebracht ten gunste van Hennes & Mauritz en Novartis.
Tabel: top 10 Holdings (naar weging) in portefeuille per einde maand
Onderneming en weging
Alphabet (VS)
Procter & Gamble (VS)
Medtronic (VS)
Johnson & Johnson (VS)
Novartis (Zwi)
5,3%
4,1%
4,0%
3,8%
3,6%
IBM (VS)
Becton Dickinson (VS)
Johnson Controls (VS)
Ecolab (VS)
Siemens (Dui)
3,5%
3,5%
3,5%
3,2%
3,1%
Bron: DoubleDividend
Als gevolg van de gedeeltelijke afbouw van de positie in Henkel is dit aandeel uit de top 10 gezakt.
Siemens is nieuw in de top 10 posities met een weging van 3,1%
Onderneming uitgelicht: CVS Health
Profiel
CVS Health, voorheen CVS Caremark, is een Amerikaanse onderneming die via verschillende kanalen
gezondheidsdiensten aanbiedt aan de Amerikaanse consument. De onderneming is vooral sterk op
het gebied van de distributie en toediening van medicijnen. De onderneming had in 2014 een omzet
van USD 140 miljard. Bij CVS Health werken 200.000 mensen waarvan 24.000 apothekers die
dagelijks vijf miljoen patiënten behandelen of voorzien van medicijnen.
De onderneming bestaat uit vier onderdelen: 1. CVS Caremark: een netwerk van 7.600 drogisterijen
met een marktaandeel van 31% in de Verenigde Staten 2. CVS Pharmacy: een keten van apotheken
en een van de belangrijkste distributeurs van medicijnen op recept met 1,7 miljard recepten per jaar
3. CVS Clinic: een keten van 1.000 klinieken waar patiënten zonder afspraak terecht kunnen voor niet
specialistische zorg, controles, vaccinaties etc. 4. CVS Specialty: het leveren van gespecialiseerde
diensten aan patiënten en gezondheidsinstellingen.
Investment Case
Voordat een onderneming in aanmerking komt voor opname in portefeuille wordt deze beoordeeld
op vijf hoofdpunten, onze schijf van vijf.
De DoubleDividend Schijf van Vijf©
DD Equity Fund – Herengracht 252 – 1016 BV Amsterdam – Tel: +31 20 520 7660 – [email protected]
KVK nr. KAS Trust Bewaarder Double Dividend Equity Fund B.V.: 57418780 – AFM nr beheerder: 15000358
1. Duurzaamheid
CVS Health scoort hoog op duurzaamheid vanwege de belangrijke bijdrage die de onderneming biedt
aan het welzijn van patiënten. CVS Health zorgt voor de efficiënte en kosteneffectieve
beschikbaarheid van medicijnen en een goede toegankelijkheid van gezondheidszorg via klinieken.
Daarnaast scoort de onderneming hoog op het gebied van klimaat en ecosystemen. CVS health heeft
een stevig beleid om energieverbruik, CO2 uitstoot, water en afval te reduceren.
2. Bedrijfsmodel en vooruitzichten
De vooruitzichten voor CVS Health zijn zowel op korte als lange termijn goed. De uitgaven aan
gezondheidszorg in de VS zullen naar verwachting de komende decennia harder groeien dan de
economie. Belangrijke uitdaging is de kosten voor gezondheidszorg onder controle te houden. Hierop
speelt CVS Health in door patiënten via verschillende kanalen te benaderen en via de kosten
efficiënte grootschalige inkoop van medicijnen. CVS Health heeft een sterke marktpositie en
ambitieuze groeitargets. Het bedrijfsmodel kent een hoge vrije kasstroom. De komende jaren
verwacht de onderneming een groei van de winst per aandeel van 10-14% per jaar.
3. Track record
CVS Health heeft een sterk track record van stabiele winstgevende groei. In de afgelopen 10 jaar is de
omzet gestegen van USD 30 mrd naar USD 140 mrd door organische groei en overnames. De winst is
over dezelfde periode vervijfvoudigd. De winst per aandeel is jaarlijks gemiddeld met bijna 14%
gestegen over de afgelopen 10 jaar.
4. Balansstructuur
CVS Health beschikt over een sterke balans om eventuele tegenvallers op te vangen. De netto schuld
bedraagt ca 30% van het eigen vermogen en circa 1 keer de bruto jaarwinst voor afschrijvingen
(EBITDA).
5. Waardering
CVS Health zat vanaf het begin van de start van het fonds in portefeuille. Eind vorig jaar en begin
2015 hebben we de positie in CVS Health volledig afgebouwd vanwege de opgelopen waardering.
Inmiddels vinden we het aandeel weer koopwaardig. De onderneming handelt op een koers winst
verhouding van circa 18, hetgeen is lijn is met het historisch gemiddelde. Echter door de verwachte
winstgroei van ca 10-14% per jaar zal de koerswinstverhouding naar verwachting dalen tot circa 14 in
2017.
Het DoubleDividend Team
DD Equity Fund – Herengracht 252 – 1016 BV Amsterdam – Tel: +31 20 520 7660 – [email protected]
KVK nr. KAS Trust Bewaarder Double Dividend Equity Fund B.V.: 57418780 – AFM nr beheerder: 15000358
Bijlage: Portefeuille karakteristieken
Tabel: Kenmerken portefeuille DDEF per einde maand
Waardering
Koers/Winst huidig
Koers/Winst verwacht
EV/EBITDA verwacht
Dividendrendement verwacht
Price/ cashflow verwacht
Bron: DoubleDividend/Bloomberg
20,3
16,4
11,4
2,5%
11,8
Tabel: Spreiding portefeuille DDEF per einde maand
Spreiding: GICS Sectors
Information Technology
Energy
Materials
Consumer Staples
Financials
Consumer Discretionary
Industrials
Health care
Liquiditeiten
25,6%
1,8%
8,6%
11,0%
8,3%
8,9%
12,9%
17,5%
5%
Risico
Bèta (raw)
Schuld /EBITDA
VAR (Monte Carlo, 95%, 1 jaar)
Standaarddeviatie
Tracking error (vs MSCI world)
0,93
2,6
24,6%
15,2%
3,4%
Spreiding: Thuisland
Australië
Brazilië
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Liquiditeiten
3,6%
0,5%
10,6%
3,0%
4,0%
4,5%
4,6%
55,1%
2,6%
6,0%
5%
Bron: DoubleDividend/Bloomberg
Tabel: Spreiding portefeuille op basis van omzet van de ondernemingen
Regio
Verenigde Staten
Europa
Opkomende markten
Overig/onbekend
Liquiditeiten
Bron: DoubleDividend
40%
22%
21%
11%
5%
Tabel: Spreiding portefeuille oplossingen op duurzaamheid
Trend
Klimaat
Ecosysteem
Welzijn
Reductie CO2 uitstoot
Duurzame energie
Reductie milieuschadelijke stoffen
Natuurlijke balans
Volksgezondheid
Armoedebestrijding
Liquiditeiten
Bron: DoubleDividend
29%
8%
8%
12%
30%
7%
5%
DD Equity Fund – Herengracht 252 – 1016 BV Amsterdam – Tel: +31 20 520 7660 – [email protected]
KVK nr. KAS Trust Bewaarder Double Dividend Equity Fund B.V.: 57418780 – AFM nr beheerder: 15000358

Vergelijkbare documenten

Maandbericht - DoubleDividend

Maandbericht - DoubleDividend DD Equity Fund – Herengracht 252 – 1016 BV Amsterdam – Tel: +31 20 520 7660 – [email protected] KVK nr. KAS Trust Bewaarder Double Dividend Equity Fund B.V.: 57418780 – AFM nr beheerder: 15...

Nadere informatie

DD Property Fund N.V.

DD Property Fund N.V. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van DoubleDividend Manag...

Nadere informatie