Geen diatitel

Commentaren

Transcriptie

Geen diatitel
INFORMATIE OVER SCOUTING POCAHONTAS
1. SCOUTING, da’s pas leven!!!
2. Waterscouting POCAHONTAS:
… als je ook water in je aderen hebt!
Overal komt u Scouts tegen, in het park of bos,
speurend door winkelstraten, in of op het water.
U herkent ons aan onze activiteiten en aan ons uniform.
De padvinderij van vroeger is nog steeds springlevend.
Alleen heet deze avontuurlijke vrijetijdsbesteding al
jarenlang scouting en heeft door de jaren heen tal van
vernieuwingen doorgevoerd
In Zoetermeer zijn vier scoutinggroepen aktief: Ashanti,
Impeesa, John McCormick en…POCAHONTAS.
Jaarlijks gaan zij meermalen op kamp en worden er
allerlei activiteiten en excursies georganiseerd waaraan
de kinderen kunnen deelnemen. Natuurlijk is het zo dat bij
al die activiteiten het spel van verkennen en ontdekken
centraal staat.
Wat ooit begon als een idee van de Engelsman Lord
Baden Powell is uitgegroeid tot een Wereldbeweging:
meer dan 32 miljoen kinderen spelen nu over de hele
wereld het spel van Scouting. In Nederland alleen zijn
dat er ruim 125.000! Scouting Nederland is een
organisatie voor jeugd en jongeren tussen 5 en 21 jaar.
Alle kinderen zijn welkom bij Scouting: geloof, ras,
huidskleur of wat dan ook: het maakt niet uit. Scouting
staat open voor iedereen. Dat maakt Scouting niet
alleen bont, maar ook veelkleurig!
Binnen de groep dragen wij het scouting uniform, zo
kan iedereen zien bij welke club wij horen. Dat uniform
kost ongeveer zoveel als een gewoon sporttenue en,
heel praktisch: het uniform kan tegen een stootje!
De belangrijkste ingrediënten van het scoutingprogramma zijn afkomstig uit vijf interesse-gebieden:
Elke week komen onze jongens en meiden bijeen in ons
groepshuis (de „Tipi‟) om met elkaar allerlei scoutingactiviteiten te ondernemen.
Uitgave februari 2008
buitenleven, dienstvaardigheid, expressie, ontdekken,
sport en spel.
Scouting betekent niet alleen:
• vriendschap
• samenspel
• spanning en plezier
…maar ook:
• verantwoordelijk leren omgaan met de natuur
en de wereld waarin je leeft.
Een kleine greep uit de mogelijkheden bij scouting
Pocahontas: speurtochten of trektochten maken in de
natuur, leren omgaan met kaart en kompas, vlotten
bouwen en ermee varen, pionieren: bouwwerken maken
met hout en touw, kamperen, koken en (stokbrood)
bakken op een houtvuur, kanovaren en zeilen.
Maar ook: sporten, fotograferen, toneel, muziek maken,
tekenen, knutselen, geheimschrift, ziedaar enkele
mogelijkheden van Scouting!
Scoutinggroep POCAHONTAS is de enige waterwerkgroep van Zoetermeer, natuurlijk met een locatie aan de
oever van de Zoetermeerse plas (ook wel het Noord-AA
genoemd).
Onze activiteiten spelen zich vooral af in, op en rond het
water. Met een vloot van 7 lelievletten, 1 lelieschouw en
een stalen kajuitvlet (allemaal robuuste roei- en zeilboten), 4 kajaks en een flink aantal kano‟s spelen wij het
spel van scouting op het water, samenwerken met
elkaar vormt daarbij een heel belangrijk element.
Ook „s winters komt het op samenwerking aan: dan
krijgen de boten hun onderhoud en moet er geschuurd,
geschrapt en geschilderd worden.
Ieder jaar gaan er twee vletten en onze schouw naar
onze locatie aan De Kaag, waar onze leden vanaf 15
jaar, de Wilde Vaart en de Loodsen, vaak en graag
zeilen.
Tijdens de zomerkampen logeren de Westa‟s en de
Dolfijnen in een groepshuis ergens in het land. Een hele
week lang, zo maar van huis en haard, echt wel
spannend als je 7 jaar bent! De Zeeverkenners, Wilde
Vaart en de Loodsen gaan op Zomerkamp naar een
scoutingterrein aan groot water, waar ze in tenten
bivakkeren, maar soms ook, tijdens een trektocht op hun
boot slapen, of gewoon in de open lucht.
Scouting Pocahontas is een gemengde zeeverkennersgroep (jongens en meisjes) met zeven speltakken:
• Bevers: 5 tot 7 jaar, opkomst zaterdag 13 - 14.30 uur
• Westa‟s: 7 tot 11 jaar, opkomst zaterdag 10 - 12.30 u.
• Dolfijnen: 7 tot 11 jaar, opkomst zaterdag 11 - 13.30 u
• Zeeverkenners: 11 - 15 jaar, opkomsttijd:
- de Matoakawacht: zaterdag 14 - 17 uur,
- de Watergeuzen: zondag 13 - 16 uur
• Wilde Vaart: 15 - 18 jaar, opkomst za. 10 - 12.30 uur
• Loodsen: 18 - 23 jaar, opkomst zaterdag 19 - 22 uur
In september vliegen de kinderen die eraan toe zijn over
naar de volgende speltak. Dat gaat altijd met veel ritueel
gepaard; dat “overvliegen” mag u gerust een klein beetje
letterlijk nemen!
Verder hebben we ook de Powhatan-stam, waar alle
“oudere jongeren” en leiding van de groep lid van zijn.
En natuurlijk …ouders! Scouting houdt niet op bij 23 jaar!
Het houdt nóóit op: eenmaal besmet met dat virus kom je
er nooit meer vanaf! Daarom maken wij dankbaar gebruik
van de hulp van ouders en vrijwilligers, incidenteel voor
taxidiensten, als figurant in een spel of om te helpen bij
een feest, maar ook structureel in bijvoorbeeld onze
nieuwbouwprojecten.
3. Leiding en bestuur
Veel van de ouders hebben ook een scoutingverleden. Of ze
hebben water in hun aderen, hebben verhalen gehoord van
vrienden en kennissen en krijgen er zelf ook zin in. Echt, dat
gebeurt!!
Welnu, dat is geen probleem: voor mensen die zelf een groep
kinderen willen (leren) leiden of die hun bestuurskwaliteiten
willen inzetten voor de groep, hebben wij geen wachtlijst!
POCAHONTAS
Sterker nog, als leiding of bestuur heeft u een aantal belangrijke privileges: vrijstelling van contributie, gratis mee op
kamp en hele goede trainingsmogelijkheden. Scouting
Nederland geeft trainingen en cursussen op het gebied van
leiding geven, nautische vaardigheden, bestuurlijke
vaardigheden en nog veel meer.
U bent méér dan welkom als u een stukje van uw tijd wilt
inzetten om Pocahontas vooruit te helpen. Om u een idee te
geven, wij kunnen gebruiken:
• Leiding voor de speltakken
• Hulp bij de organisatie van activiteiten, zoals
de viering van Koninginnedag
• Hulp bij voorbereiding van de bouw van ons nieuwe
scoutinggebouw en de botenloods
• Hulp bij organisatie van de jaarlijkse collecte voor Jantje
Beton, lotenverkoop en/of oliebollenactie, om de clubkas
op peil te brengen en houden
• Nog veel en veel meer!
Waterscoutinggroep POCAHONTAS
Het werkt heel simpel: u geeft uw interesse aan: Matig of
Regelmatig! En wij maken daar heel dankbaar gebruik van!
Sommige beroepen komen ons heel goed van pas:
aannemer, installateur, timmerman, lasser, stratenmaker,
loonwerker, dat soort zaken. Maar ook een tekenaar,
architect, webdesigner of een goede administrateur hebben
voor ons grote waarde! Misschien heeft u wel een beroep dat
ons heel goed van pas komt, of kent u iemand die ons wil
helpen. Vermeld dat op het aanmeldingsformulier: onze en
uw scouts zijn daar zeer dankbaar voor, immers:
- Opgericht 3 november 1983
- E-mail: [email protected]
- Website: www.pocahontas.scoutnet.nl
- Groepshuis “de TIPI”
Het Lange Land 12, 2725 KZ Zoetermeer
- Nevenlocatie Boterhuiseiland, De Kaag
- Postbus 5164, 2701 GD Zoetermeer
- Contributierekening: Postbank 149 818
- K.v.K. Haaglanden 41.153.162
- contactpersoon: Mark Jacobs, GSM 0655 30 32 32
Inschrijfformulier Scouting POCAHONTAS
ACHTERNAAM: __________________
VOORLETTERS: _________________
GEBOORTEDATUM: ______________
ROEPNAAM: ____________________
GEBOORTEPLAATS: ______________
WOONADRES: ___________________
J / M: __________________________
POSTCODE: ____________________
WOONPLAATS: _________________
TELEFOON: _____________________
E-MAIL: ________________________
STICHTING SCOUTING POCAHONTAS
ZOETERMEER
SECRETARIAAT
Postbus 5164
2701 GD Zoetermeer
S.v.p. goed bewaren!
REGELS (Inschrijving / lid / contributie / opzeggen)
1.Inschrijving geschiedt door het overhandigen van een
ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aan de
leiding. Die zorgt voor de verdere registratie.
Hierbij schrijf ik het hierboven vermelde kind in als lid van Scouting Pocahontas. Door deze inschrijving
verklaar ik mij akkoord met de aan dit formulier gehechte regels en voorwaarden van inschrijving.
Plaats: _______________________
Datum: _________________________
Handtekening:
Relatie tot het in te schrijven kind:
2.Indien er geen plaats is bij de speltak waar uw kind
volgens zijn/haar leeftijd bij hoort, wordt het op de
wachtlijst geplaatst. Indien en zodra er een plaats
beschikbaar komt, nemen wij contact met u op
en
maken we een afspraak voor de eerste opkomst.
Ouder / verzorger / anders, nl. _______
_____________________________
3.De eerste twee opkomsten gelden als proefperiode en
zijn daarom gratis.
Naam: __________________________
4.De contributie bedraagt per 1 januari 2008, maandelijks
per periodieke overschrijving te voldoen op Postbank
rekening 149818 ten name van Stichting scouting
Pocahontas te Zoetermeer:
Indien niet ingeschreven door ouder(s) of verzorger(s):
Naam ouder(s) / verzorgers:
Uitgave februari 2008
E-mail: _________________________
__________________________________
Bevers:
13,00 euro per maand
Telefoon:_________________________
Westas en Dolfijnen:
14,00 euro per maand
Opmerkingen (bijv. allergie of medicijngebruik): _________________________________
Zeeverkenners:
15,00 euro per maand
Beroepen ouder(s) / verzorgers (niet verplicht): _________________________________
Wilde Vaart:
15,00 euro per maand
Loodsen:
11,00 euro per maand
Bruikbare relaties met bedrijven_________________________________
N.B.: niet ondertekende formulieren kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Wilt u dit formulier, ingevuld en ondertekend, afgeven bij de leiding van uw kind.
Correspondentie: Stichting Scouting Pocahontas, Postbus 5164, 2701 GD Zoetermeer.
Deze bedragen zijn inclusief de contributies voor het
lidmaatschap van Scouting Nederland en de Regio
Delfland, waar de groep Scouting Pocahontas bij is
aangesloten.
z.o.z.
REGELS (Inschrijving / lid / contributie / opzeggen)
- vervolg -
Naam:
Adres:
6. De contributie moet worden voldaan door periodieke
overschrijving op Postbank rekening 149818, ten
name van Stichting Scouting Pocahontas te
Zoetermeer. Wilt u bij de overschrijving de naam van
het lid en de periode waarvoor de contributie geldt
(laten) vermelden?
Woonplaats:
5. De maandelijkse contributie is bij vooruitbetaling
verschuldigd. Wilt u hiervoor gebruik maken van een
periodieke overschrijving, graag met vermelding van
de naam van het lid/de leden waarvoor de betaling
geldt.
Scouting Pocahontas werkt niet met acceptgiro of
machtigingen tot automatische afschrijving. U moet
zelf zorgen voor tijdige betaling van de contributie.
POCAHONTAS
7. Bij een contributie-achterstand van 2 maanden of
meer, kan het betreffende lid van de opkomsten
worden uitgesloten, ongeacht wie er voor hem/haar
betaalt. De verplichting tot het betalen van de
contributie blijft echter wel bestaan.
8. Bij een contributie-achterstand van meer dan 4
maanden kan het lidmaatschap zonder verdere
ingebrekestelling worden beëindigd. De verplichting tot
betaling tot het moment van beëindiging van het
lidmaatschap blijft bestaan en kan zonodig via incasso
worden afgedwongen. Het lid verliest daarbij zijn of
haar plaats in de speltak.
9. Moedwillige beschadigingen, vernielingen, ontvreemding of lenen zonder voorafgaande toestemming van
een bevoegde leider, kunnen sancties tot gevolg
hebben. Bij ernstige vergrijpen, of herhaling van
ontoelaatbaar gedrag kan het lidmaatschap door het
groepsbestuur worden opgezegd.
10. Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt met een
opzegtermijn van 1 kalendermaand, uitsluitend
schriftelijk, aan het secretariaat.
Waterscoutinggroep
POCAHONTAS
- Opgericht 3 november 1983
- E-mail: [email protected]
- Website: www.pocahontas.scoutnet.nl
- Groepshuis “de TIPI”
Het Lange Land 12, 2725 KZ Zoetermeer
- Nevenlocatie Boterhuiseiland, De Kaag
- Postbus 5164, 2701 GD Zoetermeer
- Contributierekening Postbank: 149 818
- K.v.K. Haaglanden 41.153.162
- contactpersoon: Mark Jacobs, M: 0655 30 32 32

Vergelijkbare documenten

informatieboekje - Scouting Zoetermeer

informatieboekje - Scouting Zoetermeer water. Met een vloot van 7 lelievletten, 1 lelieschouw en een stalen kajuitvlet (allemaal robuuste roei- en zeilboten), 4 kajaks en een flink aantal kano‟s spelen wij het spel van scouting op het w...

Nadere informatie