- Beautiful Kidz Namibia

Commentaren

Transcriptie

- Beautiful Kidz Namibia
Ja, ik ondersteun het werk van "Beautiful Kidz Namibia" met:
€
per maand
per jaar
eenmalig
Voorletter
en naam
Adres
Postcode en woonplaats
Email en/of telefoon
IBAN
Handtekening
Plaats en datum
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Beautiful Kidz Namibia om een doorlopende of eenmalige incasso-opdracht te
sturen naar uw bank om doorlopend of eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens vrijwillige giften en aan uw bank om
doorlopend of eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Beautiful Kidz Namibia.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
U kunt de machtiging op elk moment intrekken door schriftelijk bericht te geven aan Beautiful Kidz Namibia.
Stichting Beautiful Kidz Namibia
Waezenburglaan 122
9351 HH LEEK
Telefoon 0594-852383
E-mail: [email protected]
Website: www.beautifulkidznamibia.nl
IBAN: NL53 RABO 0136 3112 61
Incassant ID:NL 65 777 011300610000